LÆRE OG UNDERVISE BIOPHILIA I SKOLEN SANGAPPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRE OG UNDERVISE BIOPHILIA I SKOLEN SANGAPPER"

Transkript

1 LÆRE OG UNDERVISE BIOPHILIA I SKOLEN EN NØKKEL TIL TEKSTENE I SANGAPPENE EMNER FOR UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPER

2 LEARNTEACH / LÆRE OG UNDERVISE: en veiledning i hvordan man bruker Biophilia til å lære og undervise «Velkommen til Biophilia, kjærlighet til naturen i alle sine manifestasjoner. Fra den minste organismen til den største røde kjempen som svever i universets fjerneste avkrok. Biophilia betyr den rastløse nysgjerrigheten, trangen til å undersøke og oppdage de uvirkelige steder hvor vi møter naturen. Hvor den spiller på våre sanser med farger og former, dufter og lukter.» Biophilia er mye mer enn bare en samling sanger, knyttet sammen med en felles idé eller et konsept. Hver sang for seg er ledsaget av en app, og dessuten kan man se på albumet i sin helhet og referere til det som en app eller en appsuite. Noen ganger svikter språket oss i møte med en innovasjon. Jeg synes det trekker alt for mye oppmerksomhet til bare ett aspekt av arbeidet å referere til hver enkelt del som en sang. Derfor foreslår jeg begrepet «sangapp» og jeg vil heretter bruke det. Å undervise er å lære to ganger, og i forhold til Biophilia er dette en dobbel sannhet. Alle sangappene underviser i (en eller flere) aspekter ved musikk og (en eller flere) aspekter ved naturen. Dette forklarer tittelen på denne veiledningen, «Learnteach / Lære og undervise», for opplevelsen av læring er uløselig sammenvevd med undervisning. Learnteach / Lære og undervise inneholder forslag, spekulasjoner, ideer, lenker og tilkoblinger som bidrag til å bringe Biophilia inn i klasserommet eller andre læringssammenheng. Biophilia var opprinnelig planlagt som et kunstverk, men det bredere pedagogiske potensialet i Biophilia ble hurtig tydelig. Barn har deltatt med stor suksess i workshops med eksperimentell undervisning ved hjelp av Biophilia, både på den opprinnelige Biophilia-konsertturnéen og i en barneskole i Reykjavík, Island. En rekke kreative, ressurssterke og engasjerte lærere og eksperter har i forskjellige sammenhenger uttenkt, prøvd og testet de idéene, aktivitetene og metodene som presenteres her. Den menneskelige psyke, musikk og naturen er systemer i balanse mellom orden og kaos, de springer ut av spenning som bygges opp og slippes løs. Denne dynamiske visjonen presenteres på en energisk måte i sangapper som Virus og Mutual Core, og det finnes alltid mer der enn man skuer, det som synes å være skadelig og farlig kan vise seg å være en viktig del av systemet. Noen naturlige systemer varer lenger og er mer regelmessige, for eksempel stjernenes bevegelser, og det er også tilsvarende, pålitelige aspekter ved musikken. Et stykke musikk, uansett hvor rart det virker, har en eller annen form for mønster og rytme, og dette presenteres på forskjellige måter i Solstice, Moon og Crystalline. Et av de vanskelige problemene i forhold til vitenskapen er spørsmålet om skala, skala i rom og skala i tid. En gjennomsnittlig popsang appellerer til oss på en kjent, menneskelig skala. Biophilia bremser oss ned og øker vår fart, tar oss ned til molekylnivået og opp til det galaktiske nivået og utover. Det mikroskopiske utforskes i Virus, hastigheten i Thunderbolt, de sakte bevegelsene i Mutual Core, det planetariske i Moon og Solstice og evig tid og rom i Cosmogony. 1.

3 LEARNTEACH / LÆRE OG UNDERVISE: en veiledning i hvordan man bruker Biophilia til å lære og undervise Det menneskelige sinn virker på en rekke måter, blant annet med verbal kommunikasjon, visuell presentasjon og musikk. Biophilia har et betydelig multisensorisk aspekt hvor den visuelle og auditive, dvs. den ikke-verbale kommunikasjonen, er i førersetet. Dette gir en behagelig avveksling fra det tungt verbale fokuset i tradisjonell utdanning. Det gir også et dypere nivå av abstraksjon enn man ofte kan oppnå med ord, og de som foretrekker ikke-verbale kommunikasjonsmetoder, responderer kraftig på Biophilias verden. Biophilia er rastløs og nysgjerrig, og søker inspirasjon mange forskjellige steder, bl.a. i det 20. århundres vestlige kunstmusikktradisjon, og i andre musikalske tradisjoner fra hele verden. Et eksempel på dette er den generative musikken i Virus, skalaene i Dark Matter og rytmen i Hollow. Instrumenter som harper, hengetrommer og diverse elektroniske enheter har i tillegg ikke den betydning og makt som finnes implisitt i flygler, fioliner og gitarer, slik at denne musikken er på en måte mer demokratisk enn hva vi er vant til. Utdanning er, slik som kunst, musikk og kjærlighet, et omstridt område. Kontrasterende krefter kolliderer, og gripende ideer gjør angrep på kjernen mens det ser ut til at et stort antall mennesker kommer og går uten at det merkes, på samme måte som universets mørke materie. Biophilia utgjør en del av en slik naturkraft, muligens kanskje mer som en infeksjon, et frø som kan være plantet, finner sin andre halvdel og eventuelt sprer seg i store deler av systemet, møter motstand, tilpasser seg og blir via metamorfose kanskje til noe ugjenkjennelig til slutt. Vi får se. 2.

4 BIOPHILIA I SKOLEN Man må ta en rekke praktiske hensyn i forhold til alle pedagogiske prosjekt. Tiden er en svært viktig sak. Biophilia og den innfallsvinkel som drøftes her er svært tilpasningsdyktig i denne sammenhengen, helt fra én time brukt på en sangapp til et helt kurs som strekker seg over flere måneder. Arbeidet kan utgjøre en del av et kurs i musikk, vitenskap eller teknologi for en klasse, eller være et tematisk prosjekt for hele skolen i en dag eller en hel uke. Plassen og fasilitetene er en annen dimensjon. Velutstyrte klasserom for musikk og vitenskap er en stor bonus, helst i nærheten av hverandre. Trådløst nett og god internettilgang er ønskelig, samt fleksible rom hvor utstyr kan settes opp og tas ned. Mye kan likevel gjøres med svært lite, og mange Biophilia-aktiviteter krever bare et minimum av ressurser. Ideelt sett bør musikklærere og realfagslærere være ansvarlige for undervisningen av Biophilia. Lærere i kunst, drama, dans, samfunnsfag, religion og en rekke andre fag kan dessuten utgjøre en del av lærerteamet. Det tverrfaglige arbeidet er en fascinerende del av Biophilia, en flott plattform for fruktbart samarbeid på tvers av faglinjer man ellers sjelden krysser. Dette har også den store pedagogiske fordelen av å motvirke fordeling av studentenes sinn, de får hjelp til å oppsøke og finne assosiasjoner de ellers ikke ville ha oppdaget. Den beste måten å oppnå dette på, er ved at lærerne samarbeider, at de deler oppgavene mellom seg og samarbeider med gjennomføringen av aktivitetene. Biophilia appellerer til barn og voksne i alle aldre. Opplegget har hovedsakelig vært brukt av barn mellom 10-12, men yngre barn vil bli tiltrukket av bestemte aspekter av Biophilia. Både ungdommer og voksne vil sette pris på den emosjonelle dybden i noen av sangappene. Noen av de mer abstrakte temaene passer dessuten til et høyere nivå, for eksempel på universiteter. Biophilia er på sett og vis som en sandkasse, en fantastisk plattform for læring og utforskning med et mangfold av mulige opplevelser og kreativitet, uansett om det er med bare hender eller forseggjort utstyr som spader, lastebiler av plast og alt det andre. Jeg mener at Biophilia tilbyr en tilsvarende plattform for utdanning med spennende, demokratiske og kreative muligheter for dagens skoler og utdanningsinstitusjoner. Det er alltid en utfordring å evaluere elevenes prestasjoner, ikke minst når de møter økt kompleksitet og frihet. Lærere vil finne måter å tilnærme seg dette problemet i tråd med den aktuelle elevgruppen, og den tid og plass som blir avsatt til prosjektet. 3.

5 EN NØKKEL TIL TEKSTENE I SANGAPPENE Learnteach inneholder noen korte tekster til hver enkelt sangapp. Tekstene forklarer den teoretiske bakgrunnen samt gir forslag til undervisningsaktiviteter. Her er en beskrivelse av de forskjellige aktivitetstypene: Et spørsmål som fungerer som en intro til området som vedkommende sangapp behandler. Disse spørsmålene vil for det meste samtidig være personlige og generelle, åpne og filosofiske, men likevel nøyaktige og opplagte. En musikalsk idé. Det vil være minst én av disse for alle sangapper, noen ganger flere. Aktuelle naturfenomener og vitenskapelige teorier. Det vil være minst én av disse for nesten alle sangapper, noen ganger flere. Menneskelige, emosjonelle og psykologiske temaer for vedkommende sangapp. Forbindelser. Noen er helt åpenbare, andre kanskje mindre åpenbare. Dette er forbindelser mellom musikalske og naturlige, eventuelt menneskelige ideer som blir trukket ut fra vedkommende sangapp. Den aktuelle sangappens tilknytting til andre sangapper og Biophilias overordnede temaer. Aktiviteter: eksperimenter, prosjekter osv. Noen aktiviteter blir foreslått i forhold til hver sangapp. Her finnes forslag til metoder og innfallsvinkler som har blitt prøvd og testet. Tilleggsoppgaver (Out there): Mer komplekse oppgaver for de som ønsker å gå dypere inn i den aktuelle sangappen, som har ekstra tid til eller anlegg for å ta det neste skritt. Eksempler: Dette er lenker til hensiktsmessig materiale tilknyttet sangappens temaer på Internett. Vitenskapelig eksempel Musikalsk eksempel Eksempel på aktivitet Menneskelig eksempel Det finnes en lenke til veiledning for hver enkelt sangapp, og her er en generell oversikt for alle apper, laget av programmerer Scott Snibbe: https://www.youtube.com/watch?v=n8c0x6do2bg 4.

6 EMNER FOR UNDERVISNING I BIOPHILIA Her følger en liste over emner for undervisningen av Biophilia. Bemerk at ikke alle disse innfallsvinkler brukes hver gang, noen av dem er kanskje ikke praktiske for deg og dessuten er det svært viktig å understreke at det finnes ingen regel for hvilken rekkefølge de skal gjennomføres i, det avhenger blant annet av vedkommende sangapp. FELLES UNDERVISNINGSOPPLEGG. Ideelt sett bør alle lærerne samarbeide om å gjennomføre de ulike aktivitetene som presenteres. EN INTRODUKSJON TIL DE MUSIKALSKE / NATURMESSIGE / MENNESKELIGE TEMAENE. Disse kan være i form av et kort foredrag, utarbeidet av lærerteamet, en video om emnet, en idédugnad, utdeling av materiale osv. Bemerk at hvis tanken er at elevene skal oppdage ideene selv, kan denne delen finne sted senere i prosessen eller være helt overflødig. Ideene i M / N / H / C / BC-tekstene kommer godt til nytte her, og det samme gjelder for mange av videoene. Dette er det ideelle stedet for å åpne elevenes øyne for forbindelsen mellom de musikalske og vitenskapelige begrepene. FOKUSERT ØYEBLIKK FOR Å LYTTE TIL SANGENE ELLER SE VIDEOENE. Sitte stille, puste regelmessig og fokusere på vedkommende opplevelse, enten direkte uten noen forberedelser eller eventuelt med åpningsspørsmålet for sangappen i tankene. For de mer tilgjengelige sangene kan dette være en god måte å starte på, for andre sanger kan dette utsettes til et senere tidspunkt. BARNET-FOR-SEG-SELV. Læreren burde gi hver enkelt elev nok tid til å eksperimentere med sangappene på egen hånd med hodetelefoner, slik at den individuelle kreativiteten kan blomstre. PRODUKTER. Sørg for at produkter fra elevenes arbeid kan deles, for eksempel bør alle kunstverk, skriftlige arbeider eller komponerte sanger ha en plattform hvor de blir delt med omverdenen. FILOSOFISKE DISKUSJONSGRUPPER. Det kan være verdifullt å bruke litt tid på å bekrefte og avslutte erfaringene ved å diskutere, dele, lytte og fordøye dem. Den beste innfallsvinkelen her er simpelthen å sitte i en ring og gi seg tid til å lytte til alle, og høre om erfaringer, synspunkter og idéer. I noen tilfeller kan det være vanskelige spørsmål som krever svar, i andre tilfeller vil det være en mer frittflytende utveksling av idéer. 5.

7 Hollow hollow 6.

8 Hollow Hva er rytme, og hvilke rytmer er viktige i livet ditt? Rytme er grunnleggende for både musikken og livet, og taktarter er grunnleggende for det tradisjonelle notasjonssystemet for musikk. Populær musikk er relativt ensformig med hensyn til rytme, den er overveiende i 4/4 takt. Men variasjonene kan være uendelige, og dette legger man vekt på i denne sangappen. Det gjør musikken samtidig både mindre tilgjengelig og mer interessant, samtidig som vi blir oppmerksom på følelsen i hver enkelt rytme og hva den formidler. Å klappe forskjellige rytmer. Stå i en sirkel og tildele 3/4, 5/4 og 7/4 til de forskjellige gruppene i klassen. Stå i en ring med et par tomme stoler her og der. Tildel en ¼ note (ett klapp) til jenter, 2/8 noter (2 klapp) til gutter og stillhet til stoler. Gruppen klapper så som en helhet i en tilfeldig sekvens. Trommering. Sitt i en ring. Eksperimenter med å la rytmen komme automatisk og / eller spille uvanlige rytmer. Man kan bruke trommer og forskjellige slaginstrumenter som et alternativ til klapping i de andre aktivitetene I Hollow går vi dypt inn i vår innerste kjerne, samtidig som vi tenker på vår opprinnelse og slektstreet. Videoen inviterer oss inn gjennom huden, inn i cellens kjerne, for å følge rytmen i den stadige kopiering og reproduksjon av DNA som fortsetter uten stans. Denne kodede informasjon inneholder opplysningene om hvem vi er og hva vi skal bli, og den har urgamle røtter ansiktet som dukker opp minner oss om dette. All informasjon bak det utrolige mangfoldet i livet på jorden står skrevet i genene, med kun fire «bokstaver» A, C, T og G. Naturlig seleksjon og miljøet har til sammen skapt livet på jorden slik vi kjenner det, men det blir beskrevet av de evolusjonære krefter med bare disse fire symbolene i livets bok! Bestemme lyder eller rytmer som beskriver A, C, T og G. Lag en ring hvor forskjellige elever representerer hver enkelt lyd. Legg merke til hvordan en liten endring i sangen (for eksempel 10 %) kan representere forskjellen mellom mennesker og sjimpanser, kan gjelde for forskjellige arter og hvordan en feil kan tolkes som mutasjon. Leke med appen og deretter å utvide den til å fungere sammen med en rytmeboks, og eksperimentere med ulike rytmer. Idédugnad omkring andre former for rytmer i naturen, f.eks. årstidene. Utforske likheten mellom slektstrær og rytme, og vurdere hvordan ulike familier danner svært forskjellige rytmer, selv om den grunnleggende strukturen er identisk. Fokusere på ansiktet i videoen og sammenligne med Arcimboldos malerier (tenk på sammenhengen mellom komponentene i ansiktet (frukt osv.) og den personen som vises). Hva representerer ansiktet, er det en eller annen innbilt stamfars spøkelse? I fortsettelsen av dette kommer et stort spørsmål om det klassiske filosofiske problemet, natur versus oppfostring, dvs. genetikk versus miljø. 7.

9 Hollow Det naturlige elementet i Sacrifice er en studie i genetikk og evolusjon i forbindelse med reproduksjon og kjønn, slik at disse to sangappene passer godt sammen. Klapping i forhold til gutter, jenter og stoler blir knyttet opp til med sequencere (Moon), generativ musikk (Virus) og musikknotasjon (Sacrifice). Gå dypere inn i de biologiske prosessene med gener, kromosomer osv., for eksempel ved hjelp av appen «Molekyler» fra Sunset Lake Software. Hvis det finnes lokaler for å utføre et forsøk med å hente DNA fra en løk, er det også en utmerket aktivitet i denne sammenheng. App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=ak-m94wowne Musikkvideo: https://www.youtube.com/watch?v=wa1a0ppc-ik Take five: https://www.youtube.com/watch?v=vmddofxsgas (5/4) Money, Pink Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=jkhx5w7jowi (7/4) Mission Impossible: https://www.youtube.com/watch?v=2qlplayajm4 (5/4) Islandsk rytmeskema ( ) https://www.youtube.com/watch?v=p8elet4efoa (Vísur Vatnsenda-Rósu) og (Hani, krummi, hundur, svín) Odd times: https://www.youtube.com/watch?v=d-japfzjd1s Genprosjekt: https://genographic.nationalgeographic.com/ Hvordan evolusjon fungerer: https://www.youtube.com/watch?v=hofrn0kihou David Attenborough, Den deilige verden: Evolusjonær rapp: https://www.youtube.com/watch?v=db_kvioovji HS: Arcimboldo: Arcimboldo: 8.

10 Solstice 9.

11 Solstice Hva er forskjellen mellom en monolog, en dialog og en diskusjon? Det musikalske høydepunktet i Solstice kommer når to forskjellige sanglinjer kombineres og danner en helhet. Den nederste linjen kalles basslinje eller kontrapunkt. Denne kan ta form av en kjedesang (kanon), mange stemmer som blir spilt på samme instrument, eller forskjellige instrumenter. Dette kjennetegner mange typer musikk. Ideen er å tydeliggjøre for studentene både de ulike mulighetene som ligger i det å kombinere ulike melodier eller sanglinjer, og sammenhengen mellom dem. Presentere en tekst ved hjelp av én stemme, to stemmer og mange stemmer i samspill på forskjellig vis. Vurdere rollen til koret i det gamle greske teateret, samspillet mellom vokal og kor i gospelsanger, vestafrikanske barneleker, og stemme og gitar i 12 takters blues. Bruke appen til å komponere en sang. Innspille den, prøve å spille den på andre instrumenter og deretter laste opp sangen. Gravitasjon og Jordens bane. Jorden er den tredje planeten i vårt solsystem, og går langs en elliptisk bane, som teksten også forklarer, kastes mot mørket og trekkes mot lyset når den spinner rundt. Man kan bruke modeller av solsystemet for å vise dette. Presenter Foucaults pendel for å demonstrere rotasjonen av jorden og tyngdekraften. Jordens aksehelning er faktisk noe for seg selv. Jorden «lener seg tilbake i setet», og den gir oss årstidene og dager av forskjellig lengde, noe vi så absolutt legger merke til her i nord. Se på solen og jorden som en form for kontrapunkt til hverandre, muligens spille The Music of the Spheres. Det er også interessant å tenke på denne blandingen av regelmessigheter og uregelmessigheter, for eksempel at Jordens aksehelning har konsekvenser, selv om den synes å være en ganske ulogisk ting hos en respektabel planet. Utforsk modeller av solsystemet og benytt lyskilder for å se og forstå hvordan ting fungerer. Etterligne Solens, Jordens, Månens og planetenes bevegelser ved å la elever (og lærere!) bevege kroppen. Sangens tekst inneholder en interessant idé, dvs. ideen om mennesker som lysbærere. Det er også interessant å forsøke å forklare hva for et lys dette er? Visdom? Moral?... Det er mange muligheter! Utstrålingen vi mottar kommer fra andre, akkurat på samme måte som jorden gjenspeiler solens utstråling. Det vitenskapelige innholdet i Solstice passer veldig med Moon, og det er en god idé med en stasjon hvor disse to astronomiske sangappene presenteres. Ideen om frigjøring og lagring av spenning passer dessuten godt med Mutual Core. App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=pm9g-syvjru Foucaults pendel Wikipedia: Animerte Bach-fuger: /, 10.

12 Thunderbolt hollow 11.

13 thunderbolt Hva gjør du for å føle deg mirakuløs? Arpeggio. Akkorder er bygd opp av enkelttoner. Arpeggio er akkorder hvor vi spiller de enkelte notene i rekkefølge, som regel fra den laveste til den høyeste, men noen ganger i forskjellig rekkefølge. Basslinjen i Thunderbolt kommer fra en lyd produsert av en Tesla-spole, men slik kan man skape kunstige lyn, og den medfølgende lyden, eller arpeggio er som torden. I appen kan du lage dine egne arpeggio og lyn-lignende figurer med fingrene. Etablere en gruppe hvor hvert enkelt medlem har en bestemt note, og så spiller de arpeggio sammen i forskjellige rekkefølger og varierende hastigheter. Lynet oppstår når det er kraftige, motsatte elektriske ladninger i henholdsvis himmelen og bakken. En elektrisk spenning bygges opp, og balansen gjenopprettes ved en kortslutning fra himmel til jord, en kortslutning vi ser som et lyn og som forårsaker lyden av torden. Lynet kan også gå fra sky til sky; det kan dannes i vulkanske askeskyer, og under andre ekstreme forhold. Lynet er en svært kompleks hendelse som skjer i løpet av noen få millisekunder. Lynet vi ser er bare en brøkdel av all den elektriske aktiviteten som finner sted med grener som går i ulike retninger. En del av denne aktiviteten har sin opprinnelse i skyene, men andre i bakken. Formen av lynet ligner det som vi kaller en fraktal form, hvor det samme mønsteret gjentar seg om og om igjen med forgreninger ut i mindre og mindre versjoner av seg selv. Gni ballonger mot håret og la dem feste seg til taket. Gni en pinne med en klut og la pinnen sette en blikkboks i bevegelse uten berøring. Man kan se på arpeggio som fraktaler, og de kan visualiseres på samme måte som lyn, noe appen viser veldig godt. Det finnes også et svært effektivt, synestetisk element, slik å forstå at fenomenene blir samtidig hørt og sett. Det er et bra sted å starte reisen inn i Thunderbolt med å se videoen. Lyn og torden er selvsagt ingen mirakler, men de har en slags mystisk kraft og fungerer som symboler på det guddommelige i mange religioner og kulturer. Mirakler er viktige elementer i religion, og visse hendelser ser ut til å overskride logiske forklaringer. Et godt utgangspunkt for en filosofisk diskusjonsring ville være om det kanskje eller kanskje ikke finnes plass for det mirakuløse i en verden hvor vi forventer at vitenskapen kan forklare alt. Finnes det i denne sammenhengen en mulighet for forsoning? Bruke appen til å lage rytmer og sanger, laste dem opp og leke med andre. Vise og forklare funksjonen av en Tesla-spole eller en Van de Graaf-generator, koble dette til tidligere kjennskap til elektrisitet, ionisering osv. Kirkeklokker er et godt eksempel på arpeggio. Gruppen kan besøke en kirke og treffe ringeren for å undersøke dette. 12.

14 thunderbolt Thunderbolt passer godt, både musikalsk og vitenskapelig, med Mutual Core. Vurder hvordan det ekstremt raske lynet og jordens langsomme, trinnvise bevegelser kan sammenlignes. Mutual Core underviser i akkorder og Thunderbolt i arpeggio, så faktisk kan Mutual Core være en god opptakt til Thunderbolt. Appene i Solstice og Sacrifice er også relevante, for med disse appene kan du lage din egen musikk. Debussy "Arabesque" Donna Summer "I Feel Love" Bach "Prelude in C Major" Metallica: Nothing else matters Et flott lyn: https://www.youtube.com/watch?v=jm3rhonor9o App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=ro95xxl5pbu Thunderbolt live: https://www.youtube.com/watch?v=c9scr7wcqkk 13.

15 Mutual core hollow 14.

16 Mutual core Hvordan frigjør vi spenning? Akkorder er grupper av noter som danner en helhet, og lyden av akkorden er et resultat av spenningen mellom tonene i akkorden. Riktig spenning gir riktig resultat. Akkorder kan også spilles på en annen måte og manipuleres på en rekke måter for å fremkalle forskjellige, emosjonelle kvaliteter. Bruke håndbjeller og danne små grupper som representerer de forskjellige akkordene. Forestille seg hva notene i akkordene kunne representere i form av elementer som skaper spenning (karakterer i et spill, elementer i kroppen og elevene i klassen). Et av de store vitenskapelige gjennombruddene i nyere tid er oppdagelsen av de tektoniske platene, den oppdagelse at planetens ytterste lag er sprukket og i bevegelse, i motsetning til alle andre planeter vi kjenner til. Det gjør tingene enda mer komplisert at den er inndelt i mange lag som varierer i kjemisk sammensetning, styrke osv. Jordskorpen er følgelig et dynamisk system hvor spenning bygges opp og frigis på ulike måter, de mest voldelige er de store jordskjelvene og vulkanutbruddene. Appen viser jordens lag og noter, og ved å manipulere spenningen kan man lage akkorder. Kampen mellom spenning, frigjøring, harmoni, balanse, kaos og orden er kjernen i dette et svært tydelig underliggende tema i Biophilia som helhet. Det er også interessant å vurdere Tidsskalaen. Bevegelsene i jorden er langsomme og sakte (som en negl som vokser) men andre fenomener som Biophilia utforsker, frigir spenning og gjenoppretter balanse i løpet av svært kort tid, for eksempel lynet i Thunderbolt. Last ned en gratis seismograf-app og se hvordan den reagerer på det at man hopper opp og ned. Tekstene trekker her en sammenligning mellom spenningen i jorden og spenningen mellom elskere, som søker etter det å danne en felles kjerne. Dette er en svært effektiv metafor som alle kan forstå, særlig når det kommer til de vulkanske utbruddene «You didn t know I had it in me» (du visste ikke at jeg hadde det i meg), men det betyr at konflikten kan være en viktig del av all den spenningen som frigis i et forhold. Dette kan brukes i forhold til gruppedynamikk, mindre grupper kan utforske spenninger mellom gruppens individer og finne ut hvordan man reduserer spenningen før den blir for dramatisk! Mutual Core går musikalsk og vitenskapelig sett som hånd i hanske med Thunderbolt. Det er en god idé å starte med Mutual Core og så å fortsette med Thunderbolt fra akkorder til brutte akkorder. Tekstene og ideen om spenning, frigjøring av den og likheten med kjærlighet og menneskelige relasjoner er i god sammenheng med Virus, og kan også musikalsk sett kobles direkte opp til Solstice. 15.

17 Mutual core App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=a0wpvv8krwm De tektoniske platene i bevegelse: https://www.youtube.com/watch?v=ugcded4xvd4 Seismograph: https://itunes.apple.com/us/app/hamm-seismograph/id ?mt=8 Google Earth: https://www.google.com/earth/ 16.

18 Moon hollow 17.

19 Moon Hva føler du når du gjør feil og hvordan kan du komme over dem? Det musikalske temaet i Moon er sekvensere og sekvenser eller mønstre i musikken. Trommemaskinen er et godt eksempel på hva en sekvenser er, man programmerer maskinen med bestemte rytmiske mønstre som deretter spiller dem. Moderne sekvensere kan selvfølgelig produsere alle typer musikk, og det finnes en lang rekke programmer og apper. Det er viktig å merke seg at når komponisten bruker en sekvenser har han eller hun full kontroll, i motsetning til den generative musikken som presenteres i Virus. Lytt til sangen i rolige omgivelser, begynn med en kort meditasjon hvor alle lukker øynene og du henleder oppmerksomheten til bestemte deler av teksten eller musikken. Når dere skal diskutere månens syklus er det et bra utgangspunkt å be elevene om å se på månen om kvelden og så se om de kan forklare hvorfor den ser ut slik den gjør i neste time når dere begynner arbeidet med Moon. Månens faser kan deretter demonstreres ved hjelp av tilgjengelige eller hjemmelagde modeller, tilsvarende prosessen med Solstice. Tidevannet har også en sekvens eller et mønster avhengig av månen. I tillegg er det sekvenser og sykluser i kroppen, f.eks. hormonsystemet og menstruasjonen, fordøyelsen og åndedrettet. Elevene utforsker sykluser i hele økosystemet og faktisk i universet i sin helhet. La en elevgruppe danne en menneskelig sekvenser, hvor hver elev har en note eller lyd som han/hun enten spiller eller synger. Lag et skjema med åtte ruter hvor hver rute tildeles en lyd. Så får fordeles rutene mellom elevene og de spiller stykket som en luppe. Den måten sangen er organisert på, og den måten den blir presentert i appen viser hvordan sekvenser av musikk reflekterer og kan sammenlignes med sekvenser som f.eks. månens syklus, og menstruasjon. Det er interessant å drøfte myten om månens påvirkning på oss, men vær likevel forsiktig med ikke å bidra til mulige misforståelser, for man har aldri kunnet bekrefte en slik sammenheng. Lag et perlekjede som fungerer som en sekvenser, hvor perlenes form eller farger representerer noter eller lyder, slik at kjedet blir et stykke musikk og musikkstykket er et kjede. Dette er et eksempel på det multisensoriske aspektet av Biophilia. Representere bevegelsen av månen og jorden, og muligens tidevannet ved at elevene beveger kroppen. Månen kan være et symbol på fornyelse, både i positiv og negativ forstand. Månen dør og kommer så tilbake. Tenk på feil på et personlig nivå koblet opp til åpningsspørsmålet, og også hvordan og hvorfor folk gjør farlige eller livsfarlige ting hvor det virker som om de får noe ut av det. 18.

20 Moon Lenker til andre sangapper: Moon og Solstice går godt i lag sammen. De musikalske temaene i Virus og Moon har også en del til felles, men det er nok fornuftig å gjennomgå Moon før Virus. Sekvensere og generativ musikk er moderne konsepter som kan invitere til spørsmål knyttet til moderne kunst og postmodernisme. Finn frem til dikt-/poesi-generatorer på internett, og liknende ideer på andre områder. Sett spørsmålstegn ved kunstnerens rolle, ideen om geniet osv. Musikkvideo: https://www.youtube.com/watch?v=br2s0xjyfem App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=slclxmp9usu Þórunn Árnadóttirs perleklokke: Tidevann: https://www.youtube.com/watch?v=u3ltef9wpt4 19.

21 Crystalline 20.

22 Crystalline Hvordan velger du å gjøre en ting framfor en annen når du lærer, i livet generelt eller når du skaper noe? Temaet i Crystalline er sangens struktur. Strukturer av alle slag, former og størrelser er et av de kraftige, underliggende temaene generelt sett i Biophilia. Struktur er et grunnleggende element av musikk, fra den enkleste folkevise til Beethovens niende symfoni. Studentene kjenner sanger med typisk vers-refreng struktur, men vil ikke ha problemer med å forstå begreper som intro, bridge og outro. Lag en ringdans basert på en sang, der bevegelsene i dansen tilsvarer en bestemt del av sangen. Å danne krystaller. Krystaller er laget av fast stoff, hvor molekylene og andre kjemiske bestanddeler danner et regelmessig mønster fra det mikroskopiske til det makroskopiske nivå. Salt, snøfnugg og diamanter er eksempler på krystaller. Elevene komponerer sanger, og deles om å lage de forskjellige delene i den. Sørg for at sangen har atskilte deler som gjentas på en eller annen måte. Elevene velger sanger (for eksempel fra Melodi Grand Prix), analyserer deres struktur, lager romlige representasjoner av hver del og monterer dem som krystaller, fotograferer dem og laster opp. La dem spille de forskjellige delene i feil sammenheng og diskuter resultatet. Forskjeller og likheter mellom krystaller og sanger. De rollene de ulike delene spiller? Er det viktig at musikk er tradisjonelt skrevet todimensjonalt? Hva med tidselementet? Er musikk fast, flytende eller gassform? Cosmogony er et godt eksempel på en typisk interaksjon mellom vers og refreng. Refrenget åpner sangen opp, både lyrisk og lydmessig. App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=ezfzxnssnns Saltkrystaller som vokser: https://www.youtube.com/watch?v=qwipplyoh7q 21.

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011

Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011 Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011 Helheten omfatter: Tidenes morgen En finstofflig, «paranormal» verden Livets- og livsformenes utvikling Menneskets forståelse av seg selv

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju Det stille språket Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju 2011 Oppgave i Enhetsterapi ved Senter for Livshjelp Live Solbrækken

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord

Mye står på spill. En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen S Y LV IA HO FF. Forord S Y LV IA HO FF Mye står på spill En studie av spillere, spillkompetanse og deres forhold til skolen M AS TER OP P GAVE I S KO LE LE DE LS E Vår 2010 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Program

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over:

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Innledning: Felles for medlemmene i gruppa er den overordnede problemstillingen: "Hvordan kan elevene motiveres i naturfag?"

Detaljer

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning I en fase hvor vi jobber med økt bevissthet, vil vi få visse fysiske reaksjoner på vår mentale og følelsesmessige oppvåkning. Listen under er ikke utømmelig, og kan absolutt ikke erstatte legetilsyn eller

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Hvordan styre overbevisninger

Hvordan styre overbevisninger Star s Edge International Hvordan styre overbevisninger Det du observerer SOM, har innflytelse på hva du oppfatter som sant. Hva du opererer SOM påvirker hva du kan gjøre. Uoverensstemmelse mellom hva

Detaljer

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Examensarbete Master 2010 Andreas Henrik Backer Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hva er en god historie i omdømmebygging?

Hva er en god historie i omdømmebygging? Hva er en god historie i omdømmebygging? - en studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring Stine Meier Didriksen & Trine Andersen Masteroppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer