LÆRE OG UNDERVISE BIOPHILIA I SKOLEN SANGAPPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRE OG UNDERVISE BIOPHILIA I SKOLEN SANGAPPER"

Transkript

1 LÆRE OG UNDERVISE BIOPHILIA I SKOLEN EN NØKKEL TIL TEKSTENE I SANGAPPENE EMNER FOR UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPER

2 LEARNTEACH / LÆRE OG UNDERVISE: en veiledning i hvordan man bruker Biophilia til å lære og undervise «Velkommen til Biophilia, kjærlighet til naturen i alle sine manifestasjoner. Fra den minste organismen til den største røde kjempen som svever i universets fjerneste avkrok. Biophilia betyr den rastløse nysgjerrigheten, trangen til å undersøke og oppdage de uvirkelige steder hvor vi møter naturen. Hvor den spiller på våre sanser med farger og former, dufter og lukter.» Biophilia er mye mer enn bare en samling sanger, knyttet sammen med en felles idé eller et konsept. Hver sang for seg er ledsaget av en app, og dessuten kan man se på albumet i sin helhet og referere til det som en app eller en appsuite. Noen ganger svikter språket oss i møte med en innovasjon. Jeg synes det trekker alt for mye oppmerksomhet til bare ett aspekt av arbeidet å referere til hver enkelt del som en sang. Derfor foreslår jeg begrepet «sangapp» og jeg vil heretter bruke det. Å undervise er å lære to ganger, og i forhold til Biophilia er dette en dobbel sannhet. Alle sangappene underviser i (en eller flere) aspekter ved musikk og (en eller flere) aspekter ved naturen. Dette forklarer tittelen på denne veiledningen, «Learnteach / Lære og undervise», for opplevelsen av læring er uløselig sammenvevd med undervisning. Learnteach / Lære og undervise inneholder forslag, spekulasjoner, ideer, lenker og tilkoblinger som bidrag til å bringe Biophilia inn i klasserommet eller andre læringssammenheng. Biophilia var opprinnelig planlagt som et kunstverk, men det bredere pedagogiske potensialet i Biophilia ble hurtig tydelig. Barn har deltatt med stor suksess i workshops med eksperimentell undervisning ved hjelp av Biophilia, både på den opprinnelige Biophilia-konsertturnéen og i en barneskole i Reykjavík, Island. En rekke kreative, ressurssterke og engasjerte lærere og eksperter har i forskjellige sammenhenger uttenkt, prøvd og testet de idéene, aktivitetene og metodene som presenteres her. Den menneskelige psyke, musikk og naturen er systemer i balanse mellom orden og kaos, de springer ut av spenning som bygges opp og slippes løs. Denne dynamiske visjonen presenteres på en energisk måte i sangapper som Virus og Mutual Core, og det finnes alltid mer der enn man skuer, det som synes å være skadelig og farlig kan vise seg å være en viktig del av systemet. Noen naturlige systemer varer lenger og er mer regelmessige, for eksempel stjernenes bevegelser, og det er også tilsvarende, pålitelige aspekter ved musikken. Et stykke musikk, uansett hvor rart det virker, har en eller annen form for mønster og rytme, og dette presenteres på forskjellige måter i Solstice, Moon og Crystalline. Et av de vanskelige problemene i forhold til vitenskapen er spørsmålet om skala, skala i rom og skala i tid. En gjennomsnittlig popsang appellerer til oss på en kjent, menneskelig skala. Biophilia bremser oss ned og øker vår fart, tar oss ned til molekylnivået og opp til det galaktiske nivået og utover. Det mikroskopiske utforskes i Virus, hastigheten i Thunderbolt, de sakte bevegelsene i Mutual Core, det planetariske i Moon og Solstice og evig tid og rom i Cosmogony. 1.

3 LEARNTEACH / LÆRE OG UNDERVISE: en veiledning i hvordan man bruker Biophilia til å lære og undervise Det menneskelige sinn virker på en rekke måter, blant annet med verbal kommunikasjon, visuell presentasjon og musikk. Biophilia har et betydelig multisensorisk aspekt hvor den visuelle og auditive, dvs. den ikke-verbale kommunikasjonen, er i førersetet. Dette gir en behagelig avveksling fra det tungt verbale fokuset i tradisjonell utdanning. Det gir også et dypere nivå av abstraksjon enn man ofte kan oppnå med ord, og de som foretrekker ikke-verbale kommunikasjonsmetoder, responderer kraftig på Biophilias verden. Biophilia er rastløs og nysgjerrig, og søker inspirasjon mange forskjellige steder, bl.a. i det 20. århundres vestlige kunstmusikktradisjon, og i andre musikalske tradisjoner fra hele verden. Et eksempel på dette er den generative musikken i Virus, skalaene i Dark Matter og rytmen i Hollow. Instrumenter som harper, hengetrommer og diverse elektroniske enheter har i tillegg ikke den betydning og makt som finnes implisitt i flygler, fioliner og gitarer, slik at denne musikken er på en måte mer demokratisk enn hva vi er vant til. Utdanning er, slik som kunst, musikk og kjærlighet, et omstridt område. Kontrasterende krefter kolliderer, og gripende ideer gjør angrep på kjernen mens det ser ut til at et stort antall mennesker kommer og går uten at det merkes, på samme måte som universets mørke materie. Biophilia utgjør en del av en slik naturkraft, muligens kanskje mer som en infeksjon, et frø som kan være plantet, finner sin andre halvdel og eventuelt sprer seg i store deler av systemet, møter motstand, tilpasser seg og blir via metamorfose kanskje til noe ugjenkjennelig til slutt. Vi får se. 2.

4 BIOPHILIA I SKOLEN Man må ta en rekke praktiske hensyn i forhold til alle pedagogiske prosjekt. Tiden er en svært viktig sak. Biophilia og den innfallsvinkel som drøftes her er svært tilpasningsdyktig i denne sammenhengen, helt fra én time brukt på en sangapp til et helt kurs som strekker seg over flere måneder. Arbeidet kan utgjøre en del av et kurs i musikk, vitenskap eller teknologi for en klasse, eller være et tematisk prosjekt for hele skolen i en dag eller en hel uke. Plassen og fasilitetene er en annen dimensjon. Velutstyrte klasserom for musikk og vitenskap er en stor bonus, helst i nærheten av hverandre. Trådløst nett og god internettilgang er ønskelig, samt fleksible rom hvor utstyr kan settes opp og tas ned. Mye kan likevel gjøres med svært lite, og mange Biophilia-aktiviteter krever bare et minimum av ressurser. Ideelt sett bør musikklærere og realfagslærere være ansvarlige for undervisningen av Biophilia. Lærere i kunst, drama, dans, samfunnsfag, religion og en rekke andre fag kan dessuten utgjøre en del av lærerteamet. Det tverrfaglige arbeidet er en fascinerende del av Biophilia, en flott plattform for fruktbart samarbeid på tvers av faglinjer man ellers sjelden krysser. Dette har også den store pedagogiske fordelen av å motvirke fordeling av studentenes sinn, de får hjelp til å oppsøke og finne assosiasjoner de ellers ikke ville ha oppdaget. Den beste måten å oppnå dette på, er ved at lærerne samarbeider, at de deler oppgavene mellom seg og samarbeider med gjennomføringen av aktivitetene. Biophilia appellerer til barn og voksne i alle aldre. Opplegget har hovedsakelig vært brukt av barn mellom 10-12, men yngre barn vil bli tiltrukket av bestemte aspekter av Biophilia. Både ungdommer og voksne vil sette pris på den emosjonelle dybden i noen av sangappene. Noen av de mer abstrakte temaene passer dessuten til et høyere nivå, for eksempel på universiteter. Biophilia er på sett og vis som en sandkasse, en fantastisk plattform for læring og utforskning med et mangfold av mulige opplevelser og kreativitet, uansett om det er med bare hender eller forseggjort utstyr som spader, lastebiler av plast og alt det andre. Jeg mener at Biophilia tilbyr en tilsvarende plattform for utdanning med spennende, demokratiske og kreative muligheter for dagens skoler og utdanningsinstitusjoner. Det er alltid en utfordring å evaluere elevenes prestasjoner, ikke minst når de møter økt kompleksitet og frihet. Lærere vil finne måter å tilnærme seg dette problemet i tråd med den aktuelle elevgruppen, og den tid og plass som blir avsatt til prosjektet. 3.

5 EN NØKKEL TIL TEKSTENE I SANGAPPENE Learnteach inneholder noen korte tekster til hver enkelt sangapp. Tekstene forklarer den teoretiske bakgrunnen samt gir forslag til undervisningsaktiviteter. Her er en beskrivelse av de forskjellige aktivitetstypene: Et spørsmål som fungerer som en intro til området som vedkommende sangapp behandler. Disse spørsmålene vil for det meste samtidig være personlige og generelle, åpne og filosofiske, men likevel nøyaktige og opplagte. En musikalsk idé. Det vil være minst én av disse for alle sangapper, noen ganger flere. Aktuelle naturfenomener og vitenskapelige teorier. Det vil være minst én av disse for nesten alle sangapper, noen ganger flere. Menneskelige, emosjonelle og psykologiske temaer for vedkommende sangapp. Forbindelser. Noen er helt åpenbare, andre kanskje mindre åpenbare. Dette er forbindelser mellom musikalske og naturlige, eventuelt menneskelige ideer som blir trukket ut fra vedkommende sangapp. Den aktuelle sangappens tilknytting til andre sangapper og Biophilias overordnede temaer. Aktiviteter: eksperimenter, prosjekter osv. Noen aktiviteter blir foreslått i forhold til hver sangapp. Her finnes forslag til metoder og innfallsvinkler som har blitt prøvd og testet. Tilleggsoppgaver (Out there): Mer komplekse oppgaver for de som ønsker å gå dypere inn i den aktuelle sangappen, som har ekstra tid til eller anlegg for å ta det neste skritt. Eksempler: Dette er lenker til hensiktsmessig materiale tilknyttet sangappens temaer på Internett. Vitenskapelig eksempel Musikalsk eksempel Eksempel på aktivitet Menneskelig eksempel Det finnes en lenke til veiledning for hver enkelt sangapp, og her er en generell oversikt for alle apper, laget av programmerer Scott Snibbe: https://www.youtube.com/watch?v=n8c0x6do2bg 4.

6 EMNER FOR UNDERVISNING I BIOPHILIA Her følger en liste over emner for undervisningen av Biophilia. Bemerk at ikke alle disse innfallsvinkler brukes hver gang, noen av dem er kanskje ikke praktiske for deg og dessuten er det svært viktig å understreke at det finnes ingen regel for hvilken rekkefølge de skal gjennomføres i, det avhenger blant annet av vedkommende sangapp. FELLES UNDERVISNINGSOPPLEGG. Ideelt sett bør alle lærerne samarbeide om å gjennomføre de ulike aktivitetene som presenteres. EN INTRODUKSJON TIL DE MUSIKALSKE / NATURMESSIGE / MENNESKELIGE TEMAENE. Disse kan være i form av et kort foredrag, utarbeidet av lærerteamet, en video om emnet, en idédugnad, utdeling av materiale osv. Bemerk at hvis tanken er at elevene skal oppdage ideene selv, kan denne delen finne sted senere i prosessen eller være helt overflødig. Ideene i M / N / H / C / BC-tekstene kommer godt til nytte her, og det samme gjelder for mange av videoene. Dette er det ideelle stedet for å åpne elevenes øyne for forbindelsen mellom de musikalske og vitenskapelige begrepene. FOKUSERT ØYEBLIKK FOR Å LYTTE TIL SANGENE ELLER SE VIDEOENE. Sitte stille, puste regelmessig og fokusere på vedkommende opplevelse, enten direkte uten noen forberedelser eller eventuelt med åpningsspørsmålet for sangappen i tankene. For de mer tilgjengelige sangene kan dette være en god måte å starte på, for andre sanger kan dette utsettes til et senere tidspunkt. BARNET-FOR-SEG-SELV. Læreren burde gi hver enkelt elev nok tid til å eksperimentere med sangappene på egen hånd med hodetelefoner, slik at den individuelle kreativiteten kan blomstre. PRODUKTER. Sørg for at produkter fra elevenes arbeid kan deles, for eksempel bør alle kunstverk, skriftlige arbeider eller komponerte sanger ha en plattform hvor de blir delt med omverdenen. FILOSOFISKE DISKUSJONSGRUPPER. Det kan være verdifullt å bruke litt tid på å bekrefte og avslutte erfaringene ved å diskutere, dele, lytte og fordøye dem. Den beste innfallsvinkelen her er simpelthen å sitte i en ring og gi seg tid til å lytte til alle, og høre om erfaringer, synspunkter og idéer. I noen tilfeller kan det være vanskelige spørsmål som krever svar, i andre tilfeller vil det være en mer frittflytende utveksling av idéer. 5.

7 Hollow hollow 6.

8 Hollow Hva er rytme, og hvilke rytmer er viktige i livet ditt? Rytme er grunnleggende for både musikken og livet, og taktarter er grunnleggende for det tradisjonelle notasjonssystemet for musikk. Populær musikk er relativt ensformig med hensyn til rytme, den er overveiende i 4/4 takt. Men variasjonene kan være uendelige, og dette legger man vekt på i denne sangappen. Det gjør musikken samtidig både mindre tilgjengelig og mer interessant, samtidig som vi blir oppmerksom på følelsen i hver enkelt rytme og hva den formidler. Å klappe forskjellige rytmer. Stå i en sirkel og tildele 3/4, 5/4 og 7/4 til de forskjellige gruppene i klassen. Stå i en ring med et par tomme stoler her og der. Tildel en ¼ note (ett klapp) til jenter, 2/8 noter (2 klapp) til gutter og stillhet til stoler. Gruppen klapper så som en helhet i en tilfeldig sekvens. Trommering. Sitt i en ring. Eksperimenter med å la rytmen komme automatisk og / eller spille uvanlige rytmer. Man kan bruke trommer og forskjellige slaginstrumenter som et alternativ til klapping i de andre aktivitetene I Hollow går vi dypt inn i vår innerste kjerne, samtidig som vi tenker på vår opprinnelse og slektstreet. Videoen inviterer oss inn gjennom huden, inn i cellens kjerne, for å følge rytmen i den stadige kopiering og reproduksjon av DNA som fortsetter uten stans. Denne kodede informasjon inneholder opplysningene om hvem vi er og hva vi skal bli, og den har urgamle røtter ansiktet som dukker opp minner oss om dette. All informasjon bak det utrolige mangfoldet i livet på jorden står skrevet i genene, med kun fire «bokstaver» A, C, T og G. Naturlig seleksjon og miljøet har til sammen skapt livet på jorden slik vi kjenner det, men det blir beskrevet av de evolusjonære krefter med bare disse fire symbolene i livets bok! Bestemme lyder eller rytmer som beskriver A, C, T og G. Lag en ring hvor forskjellige elever representerer hver enkelt lyd. Legg merke til hvordan en liten endring i sangen (for eksempel 10 %) kan representere forskjellen mellom mennesker og sjimpanser, kan gjelde for forskjellige arter og hvordan en feil kan tolkes som mutasjon. Leke med appen og deretter å utvide den til å fungere sammen med en rytmeboks, og eksperimentere med ulike rytmer. Idédugnad omkring andre former for rytmer i naturen, f.eks. årstidene. Utforske likheten mellom slektstrær og rytme, og vurdere hvordan ulike familier danner svært forskjellige rytmer, selv om den grunnleggende strukturen er identisk. Fokusere på ansiktet i videoen og sammenligne med Arcimboldos malerier (tenk på sammenhengen mellom komponentene i ansiktet (frukt osv.) og den personen som vises). Hva representerer ansiktet, er det en eller annen innbilt stamfars spøkelse? I fortsettelsen av dette kommer et stort spørsmål om det klassiske filosofiske problemet, natur versus oppfostring, dvs. genetikk versus miljø. 7.

9 Hollow Det naturlige elementet i Sacrifice er en studie i genetikk og evolusjon i forbindelse med reproduksjon og kjønn, slik at disse to sangappene passer godt sammen. Klapping i forhold til gutter, jenter og stoler blir knyttet opp til med sequencere (Moon), generativ musikk (Virus) og musikknotasjon (Sacrifice). Gå dypere inn i de biologiske prosessene med gener, kromosomer osv., for eksempel ved hjelp av appen «Molekyler» fra Sunset Lake Software. Hvis det finnes lokaler for å utføre et forsøk med å hente DNA fra en løk, er det også en utmerket aktivitet i denne sammenheng. App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=ak-m94wowne Musikkvideo: https://www.youtube.com/watch?v=wa1a0ppc-ik Take five: https://www.youtube.com/watch?v=vmddofxsgas (5/4) Money, Pink Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=jkhx5w7jowi (7/4) Mission Impossible: https://www.youtube.com/watch?v=2qlplayajm4 (5/4) Islandsk rytmeskema ( ) https://www.youtube.com/watch?v=p8elet4efoa (Vísur Vatnsenda-Rósu) og (Hani, krummi, hundur, svín) Odd times: https://www.youtube.com/watch?v=d-japfzjd1s Genprosjekt: https://genographic.nationalgeographic.com/ Hvordan evolusjon fungerer: https://www.youtube.com/watch?v=hofrn0kihou David Attenborough, Den deilige verden: Evolusjonær rapp: https://www.youtube.com/watch?v=db_kvioovji HS: Arcimboldo: Arcimboldo: 8.

10 Solstice 9.

11 Solstice Hva er forskjellen mellom en monolog, en dialog og en diskusjon? Det musikalske høydepunktet i Solstice kommer når to forskjellige sanglinjer kombineres og danner en helhet. Den nederste linjen kalles basslinje eller kontrapunkt. Denne kan ta form av en kjedesang (kanon), mange stemmer som blir spilt på samme instrument, eller forskjellige instrumenter. Dette kjennetegner mange typer musikk. Ideen er å tydeliggjøre for studentene både de ulike mulighetene som ligger i det å kombinere ulike melodier eller sanglinjer, og sammenhengen mellom dem. Presentere en tekst ved hjelp av én stemme, to stemmer og mange stemmer i samspill på forskjellig vis. Vurdere rollen til koret i det gamle greske teateret, samspillet mellom vokal og kor i gospelsanger, vestafrikanske barneleker, og stemme og gitar i 12 takters blues. Bruke appen til å komponere en sang. Innspille den, prøve å spille den på andre instrumenter og deretter laste opp sangen. Gravitasjon og Jordens bane. Jorden er den tredje planeten i vårt solsystem, og går langs en elliptisk bane, som teksten også forklarer, kastes mot mørket og trekkes mot lyset når den spinner rundt. Man kan bruke modeller av solsystemet for å vise dette. Presenter Foucaults pendel for å demonstrere rotasjonen av jorden og tyngdekraften. Jordens aksehelning er faktisk noe for seg selv. Jorden «lener seg tilbake i setet», og den gir oss årstidene og dager av forskjellig lengde, noe vi så absolutt legger merke til her i nord. Se på solen og jorden som en form for kontrapunkt til hverandre, muligens spille The Music of the Spheres. Det er også interessant å tenke på denne blandingen av regelmessigheter og uregelmessigheter, for eksempel at Jordens aksehelning har konsekvenser, selv om den synes å være en ganske ulogisk ting hos en respektabel planet. Utforsk modeller av solsystemet og benytt lyskilder for å se og forstå hvordan ting fungerer. Etterligne Solens, Jordens, Månens og planetenes bevegelser ved å la elever (og lærere!) bevege kroppen. Sangens tekst inneholder en interessant idé, dvs. ideen om mennesker som lysbærere. Det er også interessant å forsøke å forklare hva for et lys dette er? Visdom? Moral?... Det er mange muligheter! Utstrålingen vi mottar kommer fra andre, akkurat på samme måte som jorden gjenspeiler solens utstråling. Det vitenskapelige innholdet i Solstice passer veldig med Moon, og det er en god idé med en stasjon hvor disse to astronomiske sangappene presenteres. Ideen om frigjøring og lagring av spenning passer dessuten godt med Mutual Core. App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=pm9g-syvjru Foucaults pendel Wikipedia: Animerte Bach-fuger: /, 10.

12 Thunderbolt hollow 11.

13 thunderbolt Hva gjør du for å føle deg mirakuløs? Arpeggio. Akkorder er bygd opp av enkelttoner. Arpeggio er akkorder hvor vi spiller de enkelte notene i rekkefølge, som regel fra den laveste til den høyeste, men noen ganger i forskjellig rekkefølge. Basslinjen i Thunderbolt kommer fra en lyd produsert av en Tesla-spole, men slik kan man skape kunstige lyn, og den medfølgende lyden, eller arpeggio er som torden. I appen kan du lage dine egne arpeggio og lyn-lignende figurer med fingrene. Etablere en gruppe hvor hvert enkelt medlem har en bestemt note, og så spiller de arpeggio sammen i forskjellige rekkefølger og varierende hastigheter. Lynet oppstår når det er kraftige, motsatte elektriske ladninger i henholdsvis himmelen og bakken. En elektrisk spenning bygges opp, og balansen gjenopprettes ved en kortslutning fra himmel til jord, en kortslutning vi ser som et lyn og som forårsaker lyden av torden. Lynet kan også gå fra sky til sky; det kan dannes i vulkanske askeskyer, og under andre ekstreme forhold. Lynet er en svært kompleks hendelse som skjer i løpet av noen få millisekunder. Lynet vi ser er bare en brøkdel av all den elektriske aktiviteten som finner sted med grener som går i ulike retninger. En del av denne aktiviteten har sin opprinnelse i skyene, men andre i bakken. Formen av lynet ligner det som vi kaller en fraktal form, hvor det samme mønsteret gjentar seg om og om igjen med forgreninger ut i mindre og mindre versjoner av seg selv. Gni ballonger mot håret og la dem feste seg til taket. Gni en pinne med en klut og la pinnen sette en blikkboks i bevegelse uten berøring. Man kan se på arpeggio som fraktaler, og de kan visualiseres på samme måte som lyn, noe appen viser veldig godt. Det finnes også et svært effektivt, synestetisk element, slik å forstå at fenomenene blir samtidig hørt og sett. Det er et bra sted å starte reisen inn i Thunderbolt med å se videoen. Lyn og torden er selvsagt ingen mirakler, men de har en slags mystisk kraft og fungerer som symboler på det guddommelige i mange religioner og kulturer. Mirakler er viktige elementer i religion, og visse hendelser ser ut til å overskride logiske forklaringer. Et godt utgangspunkt for en filosofisk diskusjonsring ville være om det kanskje eller kanskje ikke finnes plass for det mirakuløse i en verden hvor vi forventer at vitenskapen kan forklare alt. Finnes det i denne sammenhengen en mulighet for forsoning? Bruke appen til å lage rytmer og sanger, laste dem opp og leke med andre. Vise og forklare funksjonen av en Tesla-spole eller en Van de Graaf-generator, koble dette til tidligere kjennskap til elektrisitet, ionisering osv. Kirkeklokker er et godt eksempel på arpeggio. Gruppen kan besøke en kirke og treffe ringeren for å undersøke dette. 12.

14 thunderbolt Thunderbolt passer godt, både musikalsk og vitenskapelig, med Mutual Core. Vurder hvordan det ekstremt raske lynet og jordens langsomme, trinnvise bevegelser kan sammenlignes. Mutual Core underviser i akkorder og Thunderbolt i arpeggio, så faktisk kan Mutual Core være en god opptakt til Thunderbolt. Appene i Solstice og Sacrifice er også relevante, for med disse appene kan du lage din egen musikk. Debussy "Arabesque" Donna Summer "I Feel Love" Bach "Prelude in C Major" Metallica: Nothing else matters Et flott lyn: https://www.youtube.com/watch?v=jm3rhonor9o App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=ro95xxl5pbu Thunderbolt live: https://www.youtube.com/watch?v=c9scr7wcqkk 13.

15 Mutual core hollow 14.

16 Mutual core Hvordan frigjør vi spenning? Akkorder er grupper av noter som danner en helhet, og lyden av akkorden er et resultat av spenningen mellom tonene i akkorden. Riktig spenning gir riktig resultat. Akkorder kan også spilles på en annen måte og manipuleres på en rekke måter for å fremkalle forskjellige, emosjonelle kvaliteter. Bruke håndbjeller og danne små grupper som representerer de forskjellige akkordene. Forestille seg hva notene i akkordene kunne representere i form av elementer som skaper spenning (karakterer i et spill, elementer i kroppen og elevene i klassen). Et av de store vitenskapelige gjennombruddene i nyere tid er oppdagelsen av de tektoniske platene, den oppdagelse at planetens ytterste lag er sprukket og i bevegelse, i motsetning til alle andre planeter vi kjenner til. Det gjør tingene enda mer komplisert at den er inndelt i mange lag som varierer i kjemisk sammensetning, styrke osv. Jordskorpen er følgelig et dynamisk system hvor spenning bygges opp og frigis på ulike måter, de mest voldelige er de store jordskjelvene og vulkanutbruddene. Appen viser jordens lag og noter, og ved å manipulere spenningen kan man lage akkorder. Kampen mellom spenning, frigjøring, harmoni, balanse, kaos og orden er kjernen i dette et svært tydelig underliggende tema i Biophilia som helhet. Det er også interessant å vurdere Tidsskalaen. Bevegelsene i jorden er langsomme og sakte (som en negl som vokser) men andre fenomener som Biophilia utforsker, frigir spenning og gjenoppretter balanse i løpet av svært kort tid, for eksempel lynet i Thunderbolt. Last ned en gratis seismograf-app og se hvordan den reagerer på det at man hopper opp og ned. Tekstene trekker her en sammenligning mellom spenningen i jorden og spenningen mellom elskere, som søker etter det å danne en felles kjerne. Dette er en svært effektiv metafor som alle kan forstå, særlig når det kommer til de vulkanske utbruddene «You didn t know I had it in me» (du visste ikke at jeg hadde det i meg), men det betyr at konflikten kan være en viktig del av all den spenningen som frigis i et forhold. Dette kan brukes i forhold til gruppedynamikk, mindre grupper kan utforske spenninger mellom gruppens individer og finne ut hvordan man reduserer spenningen før den blir for dramatisk! Mutual Core går musikalsk og vitenskapelig sett som hånd i hanske med Thunderbolt. Det er en god idé å starte med Mutual Core og så å fortsette med Thunderbolt fra akkorder til brutte akkorder. Tekstene og ideen om spenning, frigjøring av den og likheten med kjærlighet og menneskelige relasjoner er i god sammenheng med Virus, og kan også musikalsk sett kobles direkte opp til Solstice. 15.

17 Mutual core App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=a0wpvv8krwm De tektoniske platene i bevegelse: https://www.youtube.com/watch?v=ugcded4xvd4 Seismograph: https://itunes.apple.com/us/app/hamm-seismograph/id ?mt=8 Google Earth: https://www.google.com/earth/ 16.

18 Moon hollow 17.

19 Moon Hva føler du når du gjør feil og hvordan kan du komme over dem? Det musikalske temaet i Moon er sekvensere og sekvenser eller mønstre i musikken. Trommemaskinen er et godt eksempel på hva en sekvenser er, man programmerer maskinen med bestemte rytmiske mønstre som deretter spiller dem. Moderne sekvensere kan selvfølgelig produsere alle typer musikk, og det finnes en lang rekke programmer og apper. Det er viktig å merke seg at når komponisten bruker en sekvenser har han eller hun full kontroll, i motsetning til den generative musikken som presenteres i Virus. Lytt til sangen i rolige omgivelser, begynn med en kort meditasjon hvor alle lukker øynene og du henleder oppmerksomheten til bestemte deler av teksten eller musikken. Når dere skal diskutere månens syklus er det et bra utgangspunkt å be elevene om å se på månen om kvelden og så se om de kan forklare hvorfor den ser ut slik den gjør i neste time når dere begynner arbeidet med Moon. Månens faser kan deretter demonstreres ved hjelp av tilgjengelige eller hjemmelagde modeller, tilsvarende prosessen med Solstice. Tidevannet har også en sekvens eller et mønster avhengig av månen. I tillegg er det sekvenser og sykluser i kroppen, f.eks. hormonsystemet og menstruasjonen, fordøyelsen og åndedrettet. Elevene utforsker sykluser i hele økosystemet og faktisk i universet i sin helhet. La en elevgruppe danne en menneskelig sekvenser, hvor hver elev har en note eller lyd som han/hun enten spiller eller synger. Lag et skjema med åtte ruter hvor hver rute tildeles en lyd. Så får fordeles rutene mellom elevene og de spiller stykket som en luppe. Den måten sangen er organisert på, og den måten den blir presentert i appen viser hvordan sekvenser av musikk reflekterer og kan sammenlignes med sekvenser som f.eks. månens syklus, og menstruasjon. Det er interessant å drøfte myten om månens påvirkning på oss, men vær likevel forsiktig med ikke å bidra til mulige misforståelser, for man har aldri kunnet bekrefte en slik sammenheng. Lag et perlekjede som fungerer som en sekvenser, hvor perlenes form eller farger representerer noter eller lyder, slik at kjedet blir et stykke musikk og musikkstykket er et kjede. Dette er et eksempel på det multisensoriske aspektet av Biophilia. Representere bevegelsen av månen og jorden, og muligens tidevannet ved at elevene beveger kroppen. Månen kan være et symbol på fornyelse, både i positiv og negativ forstand. Månen dør og kommer så tilbake. Tenk på feil på et personlig nivå koblet opp til åpningsspørsmålet, og også hvordan og hvorfor folk gjør farlige eller livsfarlige ting hvor det virker som om de får noe ut av det. 18.

20 Moon Lenker til andre sangapper: Moon og Solstice går godt i lag sammen. De musikalske temaene i Virus og Moon har også en del til felles, men det er nok fornuftig å gjennomgå Moon før Virus. Sekvensere og generativ musikk er moderne konsepter som kan invitere til spørsmål knyttet til moderne kunst og postmodernisme. Finn frem til dikt-/poesi-generatorer på internett, og liknende ideer på andre områder. Sett spørsmålstegn ved kunstnerens rolle, ideen om geniet osv. Musikkvideo: https://www.youtube.com/watch?v=br2s0xjyfem App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=slclxmp9usu Þórunn Árnadóttirs perleklokke: Tidevann: https://www.youtube.com/watch?v=u3ltef9wpt4 19.

21 Crystalline 20.

22 Crystalline Hvordan velger du å gjøre en ting framfor en annen når du lærer, i livet generelt eller når du skaper noe? Temaet i Crystalline er sangens struktur. Strukturer av alle slag, former og størrelser er et av de kraftige, underliggende temaene generelt sett i Biophilia. Struktur er et grunnleggende element av musikk, fra den enkleste folkevise til Beethovens niende symfoni. Studentene kjenner sanger med typisk vers-refreng struktur, men vil ikke ha problemer med å forstå begreper som intro, bridge og outro. Lag en ringdans basert på en sang, der bevegelsene i dansen tilsvarer en bestemt del av sangen. Å danne krystaller. Krystaller er laget av fast stoff, hvor molekylene og andre kjemiske bestanddeler danner et regelmessig mønster fra det mikroskopiske til det makroskopiske nivå. Salt, snøfnugg og diamanter er eksempler på krystaller. Elevene komponerer sanger, og deles om å lage de forskjellige delene i den. Sørg for at sangen har atskilte deler som gjentas på en eller annen måte. Elevene velger sanger (for eksempel fra Melodi Grand Prix), analyserer deres struktur, lager romlige representasjoner av hver del og monterer dem som krystaller, fotograferer dem og laster opp. La dem spille de forskjellige delene i feil sammenheng og diskuter resultatet. Forskjeller og likheter mellom krystaller og sanger. De rollene de ulike delene spiller? Er det viktig at musikk er tradisjonelt skrevet todimensjonalt? Hva med tidselementet? Er musikk fast, flytende eller gassform? Cosmogony er et godt eksempel på en typisk interaksjon mellom vers og refreng. Refrenget åpner sangen opp, både lyrisk og lydmessig. App til veiledning: https://www.youtube.com/watch?v=ezfzxnssnns Saltkrystaller som vokser: https://www.youtube.com/watch?v=qwipplyoh7q 21.

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Musisere - Musikalske opplevelser - Klappeleker - Rytmeleker - Musikalsk hukommelse

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Musisere - Musikalske opplevelser - Klappeleker - Rytmeleker - Musikalsk hukommelse Fag: Musikk Klassetrinn: 1.klasse Skoleåret: 2016/2017 Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-42 e - Klappeleker - Lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

KAN DU SPILLE ET BILDE?

KAN DU SPILLE ET BILDE? KAN DU SPILLE ET BILDE? Kvinne med blomst i hånden av Pablo Picasso. Hentet fra judaica-art.com KORT OM PROSJEKTET Undervisningsopplegg i musikk for 2.trinnet i barneskolen. Prosjektet er gjennomført og

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister E in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister E in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6 og 12 år. Det

Detaljer

Dette undervisningsopplegget omfatter komposisjon med utgangspunkt i joik.

Dette undervisningsopplegget omfatter komposisjon med utgangspunkt i joik. Komposisjon av joik Dette undervisningsopplegget omfatter komposisjon med utgangspunkt i joik. ARTIKKEL SIST ENDRET: 19.05.2016 Om man ønsker å sette seg dypere inn i joikens bruksområder kan man for eksempel

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN 2017-2018 Emne/ tema Dans Musikal Lage digitalt Tidsbruk Dette sier L-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne - øve inn og framføre et repertoar av og dans fra ulike sjangere

Detaljer

Musisere. Komponere. Lytte

Musisere. Komponere. Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til utvikling

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK 1-2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 LÆRER: TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2.TRINN Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..)

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 1.-2. Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med andre Sang, sangleker og klappeleker Lære sanger fra ulike kultur-

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk: Musikkisum og sanghefte UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Kunne holde en jevn puls i ulike tempi Kunne imitere og improvisere over

Detaljer

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Undersøkende matematikk i barnehage og skole Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Camilla.justnes@matematikksenteret.no Undersøkende matematikk hva er det? Ett av flere kjennetegn på god læring

Detaljer

Jeg kan lese og sangleker og danser. Jeg kan noen tradisjonelle norske barnesanger. tekster. Jeg kan bruke fantasier og lage et skuespill.

Jeg kan lese og sangleker og danser. Jeg kan noen tradisjonelle norske barnesanger. tekster. Jeg kan bruke fantasier og lage et skuespill. Fag: Musikk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2.klasse Lærer: Aslaug Faltinsen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 35 40 Sang, -delta i leker med et sanger variert repertoar av utenat

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 Faglærer: Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 35-37 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med Kunne beherske

Detaljer

Spørreskjema til elever med 2BI

Spørreskjema til elever med 2BI Spørreskjema til elever med 2BI A1. Kjønn: Jente Gutt A2. Har noen av dine foreldre/foresatte utdanning i realfag (ingeniør, fysikk, kjemi, biologi, biokjemi, matematikk, geofag, astronomi e.l.) fra universitet

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Årsplan musikk, 9.trinn 17/18. Hovedområde (K-06) Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriteri er og årsplan

Årsplan musikk, 9.trinn 17/18. Hovedområde (K-06) Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriteri er og årsplan Årsplan musikk, 9.trinn 17/18 Periode - uke 3 uker Hovedområde (K-06) Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriteri er og årsplan Musikkens grunnelementen introduksjon

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

R E B B E s L I L L E G I T A R H E F T E

R E B B E s L I L L E G I T A R H E F T E R E B B E s L I L L E G I T A R H E F T E versjon 2.0 21 januar 2013 Til gitarelevene ved Hammerfest kulturskole Av Lars Rune Rebbestad Kontakt: Mobil: 900 91 531 - Epost: lars.rune@rebbestad.no - Nettside:

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 5-7 Lærer: Marit Valle og Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

F O R M - F L I N K!

F O R M - F L I N K! - Tegne, rable og male - Se på bilder og film - Bygge og forme - Legge puslespill og løse oppgaver - Bruke/se form og farger - Dagdrømme - Gjenkjenne detaljer - Orientere deg inne og ute - Skape og bruke

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Lyd Musikkens byggemateriale

Lyd Musikkens byggemateriale Lyd Musikkens byggemateriale Leksjon 1 Lyd til musikk Hva vil du definere som musikk? Snakk om hva slags musikk hører vi på? Hvorfor liker vi den musikken vi liker? I hvilke sammenhenger hører vi på/bruker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER Båsmobakken barnehage SIRKUS BANANAS KORT OM PROSJEKTET Med utgangspunkt i barnas interesser etter å ha sett en frisirkusforestilling, har dette vært tema for alle gruppene over et år. Ut fra inspirasjon

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016

Årsplan i Musikk 1. klasse 2015/2016 Antall timer pr uke: 1 timer Lærer: Judith E. Omland Læreverk: Musikkisum 1-2, Å. Berre: Lek med de minste 1-2, B. Brox: Lekerbisken, T. Næss: Den mystiske boks, Smikk, smikk, smekk Barnas aktivitetsbok

Detaljer

Årsplan i musikk, 2.klasse

Årsplan i musikk, 2.klasse Antall timer pr uke: 1 timer Faglærer: Heidi M. Bråthen. Læreverk: Musikkisum 1-2, Diverse barnesanger, barnesalmer og musikkaktiviteter. Delks salmebok og Pris Hans Navn. Grunnleggende ferdigheter i faget

Detaljer

Årsplan i musikk, 2.klasse

Årsplan i musikk, 2.klasse Antall timer pr uke: 1 timer Faglærer: Laila Ween. Læreverk: Musikkisum 1-2, Diverse barnesanger, barnesalmer og musikkaktiviteter. Delks salmebok og Pris Hans Navn. Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende

Detaljer

Hvis dine ører henger ned!

Hvis dine ører henger ned! 2016 Hvis dine ører henger ned! Fokus på voksenrollen Bakgrunn for valg av prosjekt Da vi satte oss ned for å diskutere mulige prosjekter, startet vi med å se tilbake på hvilke prosjekter vi har hatt tidligere,

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 1. TIL 4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG TURID NILSEN MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET

Detaljer

Komponeringshefte Tæruddalen skole

Komponeringshefte Tæruddalen skole Komponeringshefte Tæruddalen skole Mål Dere skal lage deres egen sang i GarageBand. Det er ingen begrensninger på hvilken type sjanger dere kan lage eller hvordan dere skal løse oppgaven. I dette heftet

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Blikk mot himmelen 8. - 10. trinn Inntil 90 minutter

Blikk mot himmelen 8. - 10. trinn Inntil 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Blikk mot himmelen 8. - 10. trinn Inntil 90 minutter Blikk mot himmelen er et skoleprogram der elevene får bli kjent med dannelsen av universet, vårt solsystem og

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Lokal læreplan musikk 7.trinn

Lokal læreplan musikk 7.trinn Lokal læreplan musikk 7.trinn Lærebok: Antall uker 1 Lytte og komponere Vi lytter til lyder i klasserommet og lytter til lyder ute i naturen. Disse lydene noteres ned, elevene finner ut hvordan lydene

Detaljer

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus Bursdager Vi anbefaler grupper på ca 15 barn og en voksen pr fem barn. Barnehager For å få størst utbytte av Emma Sansehus anbefaler

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 5. TRINN 2017/2018 Lærer: Marte Ingebretsen

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 5. TRINN 2017/2018 Lærer: Marte Ingebretsen ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 5. TRINN 2017/2018 Lærer: Marte Ingebretsen Høst Mål TEMA ARBEIDSFORM Vurdering August september MUSISERE Synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ØV GITAR (ELLER UKULELE) MED DIGITAL HJELP

ØV GITAR (ELLER UKULELE) MED DIGITAL HJELP ØV GITAR (ELLER UKULELE) MED DIGITAL HJELP KORT OM PROSJEKTET Målet med dette undervisningsopplegget er å vise en av mange muligheter med hvordan vi kan bruke digitale verktøy aktivt i musikkundervisningen.

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving 5. 7. årstrinn

Veiledning til læreplan i kroppsøving 5. 7. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving 5. 7. årstrinn Idrettsaktivitet og dans... 2 Drøfting av kompetansemål... 2 Operasjonalisering av kompetansemål... 3 Kjennetegn på måloppnåelse... 3 Eksempler

Detaljer

Årsplan musikk, 9.trinn 16/17

Årsplan musikk, 9.trinn 16/17 Årsplan musikk, 9.trinn 16/17 Høst-16 Periode - uke 3 uker 34-36 Hovedområde (K- 06) Avklare forventninger for året fra elev lærer + Gjennomgang av vurderingskriterier årsplan Musikkens grunnelementen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen. juleforestillinga

Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen. juleforestillinga Halvårsplan våren 2017 Fag: Musikk Trinn: 8.trinn Lærer: Børge Larsen Periode Emne 2 Info om nytt halvår Oppsumering av juleavslutninga Hver uke: Lytte til musikk jmf. Læreplanens mål om at elevene skal

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 8. TRINN 2015/16 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35-43 Gitarkurs og musikkteori MUSISERE Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 4. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene A-plan Uker Tema Kompetansemål Kriterier 8 Nysgjerrig per-prosjekt 5 (vår) Undersøkelse av naturområde blomster Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR, 2016. Hei alle sammen og takk for en fin start på 2016. Det er noen herlige barn som går på Sølje og vi er heldige som får tilbringe dagen sammen med dem. Gjennom

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt.

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra formålet med musikk. Som et allmenndannende kunstfag

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Årsplan i Musikk 6. klasse 2015-2016

Årsplan i Musikk 6. klasse 2015-2016 Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

RYTMISK MUSIKK RØTTER

RYTMISK MUSIKK RØTTER RØTTER SLAVEHANDELEN OG AFRIKA Slavehandelen / trekanthandelen Slavehandelen gjorde at en musikalsk arv fra Afrika ble tatt med til Amerika og utviklet der. Slavene fikk synge, og det var noe som gjorde

Detaljer

Musisere Komponere Lytte

Musisere Komponere Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET

MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET MINDFULNESS: KONTAKT MED ØYEBLIKKET Tenk deg å komme i direkte kontakt med hva du opplever akkurat her og nå. Prøv ikke å ha noen forventninger om hvordan denne øvelsen burde føles, eller hva øvelsen burde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Bergmund Waal Skaslien Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Konserten vil være et tett på møte med en elastisk musiker som beveger seg i ulike

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Bruker- er veiledning

Bruker- er veiledning Brukerveiledning Brukerveiledning for Emma Sansehus Emma Sansehus (snozelen) er et fritidstilbud for alle grupper og kan være et opplæringssenter for mennesker med store og sammensatte lærevansker. Brukerveiledningen

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Læreplan i musikk - kompetansemål

Læreplan i musikk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MUSIKK 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 38 Læreplan i musikk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse,

Detaljer