RESULTAT FRÅ. Olsokstemnet 2008 Markane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTAT FRÅ. Olsokstemnet 2008 Markane"

Transkript

1 Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ Olsokstemnet 2008 Markane Ole Arild Aa frå Hyen vann årets Olsokstemne med fantastisk skyting. Med serien slutta Aa på 397 poeng, som er ny olsokrekord. På sølvplass kom Ole Magnus Bakken frå Løiten med 393 poeng. Siste medalje gjekk til Dick Brevik frå Engesetdal/Skodje med 390 poeng. Ole Arild Aa vann også Einar Øen s minnepremie på Olsokskytinga med 147 poeng I kl V55 vann Svein Hoem, Stryn, 389 poeng. På 100 meter skaut Rikke Rise Hallset frå Ålfoten og Eline Tovseth Vatne frå Søndre Odalen 350 poeng.i klasse eldre rekrutt. Ole Arild Aa med Einar Øen s minnepremie og Sparebankpokalen. Hyen vann lagskytinga om Olsokpokalen med 429 poeng, ein innertiar føre Fana (429 p). Det deltok 252 skyttarar på stemnet. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane, samt kl.1 og 2, vart: Rekrutt: Trygve Aaland Tryggestad, Sunnylven, 347 poeng Eldre rekrutt: Rikke Rise Hallset, Ålfoten, 350 poeng Eline Tovseth Vatne. Søndre Odalen, 350 poeng Junior: Fride Lise Fagervoll, Engesetdal/Skodje, 349 poeng Kl.1: Siv Reksten, Nordbygda, 376 poeng Kl.2: Trond Kvellestad, Ålfoten, 378 poeng V55: Svein Hoem, Stryn, 389 poeng V65: Erling Haugland, Fana, 349 poeng V73: Gunnar Strømsnes, Florø, 347 poeng Hovudsponsor

2 Resultatliste: Klasse 3-5 Meisterskap 30 på topp Pl Fornamn Etternamn Skyttarlag Kl. Ligg Stå Kne 10-skot Olsokskytinga Sum 1 Ole Arild Aa Hyen 5 *X*** ***XX X**XX ***X*X*X** **9*XXXX**X99** 397 Gylt medalje 2 Ole Magnus Bakken Løiten 5 XXX** **X9X XX9** 9XX9XXX** **XXX*XXXXX89*X 393 Sølv medalje 3 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 5 **X** XX8X9 XXX*9 XX*XX9**9X XXXX**XXXX*8X8* 390 Sølv medalje 4 Elisabeth Skudalsnes Gaular 4 ***X* *XX9X *X*X* 9****XX9XX 9X9XXX**XX8*8X Bjarne Muri Fana 5 **X*X 9X*XX 9*9** XX99XX*X* XX9**XXX**888X* Knut Jørgen Brodahl Fana 5 *9*X9 XX9X* X**9*9*** X*X*9*X*X*9*X9X Janne Kornbrekke Topdal 5 ***** 89XXX *X*** 899*89**X* XX*X*X**X*X998X Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 XXXX9 X*9X8 9X*X* X99X**X9XX *X999XX*X*8X9** Ivar Fivelstad Sunnylven 5 XX*** *9X** X**9X 9X99X9X9** 9XX*X*XXX* Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 X9*X* 9X*X9 *9**9 9999*XX*X* ***X9*99*999**X Terje Grøterud Sigdal 5 9*XXX X9X*8 **9*X *89XX*XX9X **9X****99XXX Mona Isene Førde 5 ***X* 99X99 XX9** 9***XXX9*X XX*9XX9*9X97X* Torstein Tafjord Sunnylven 4 **XXX X9*XX 9**9* X*9XXXX*X X*X99XXX9** Roger Nesheim Eidsbygda 5 *XX9* 9999X X**XX 899XX999** XXXX989*X*****X Erling Melvær Florø 5 *X*** 9*7XX 9XX9X 8*89X9XX*X XX**X**XXX99* Jarle Tvinnereim Markane 5 *XXX* 9XXXX X*X9X X998*9*XXX **X99XX*9X98* Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje 5 9XX9* X7X*9 *X*8* 9*99X*X9XX X*XXX*****8X Leiv Reksten Nordbygda 5 ***** 9*98* *9*X* 7999*X9X*X X*X*X*X**X989X Andreas Solvik Markane 4 X**** 9XX99 **X*9 X*9X***XX9 XX9X9X*X*X Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 *XXXX XX9X 9889X9*XX X**X9XXX*X9XX* Bård Aarseth Syvde 5 ****X X98X7 9XX9X XXX99X9X** 7*X9XX**9X8XXXX Arve Halsteinslid Haugen 5 **XXX 88*9* X**X* 9899*9*X** 99***X*X9XX7X Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 ***** X*898 *X*X X9 XX*X*XX*X*899X Mads Stalheim Bergli Fana 4 **X*X 979X* 9*X*X 99X**9*9*X 9999****9*988X Stian Tafjord Sykkylven 5 X**** 999X8 *X9** 978*98*X9X X9*XXXXX*99*9* Atle Lotsberg Nordbygda 4 X**XX XX9X8 XX8*9 X8799**XXX X9**XX9XX*8899X Runar Haugland Løiten 4 X*XXX 89XX9 **99* 9XX9*9XX9* 9X8XX**99*9898X Rolf Holsen Holsen 5 ***XX 988X9 99**X 8XXX89*XX X***9*X*XX87** Anders Nydal Holsen 4 **X*X 8X XX X7999X**XX 9XXX*X***X*6* Johan Sverre Aurdal Sykkylven 4 XX**X XX*99 XX89X9X**X *XXX8*X9X*8*8*9 378

3 Resultatliste: Klasse Aspirant 25-skot Pl. Fornamn Etternamn Skyttarlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg 10-skot 25-skot Premie Andreas Halsteinslid Markane 9X*9X 999X9 X9X99 99X99X99** 235 Gjenstand Sigurd Kjellstad Sunnylven 9999X *89*X *89*X 8XX89889X0 220 Gjenstand Gry Hunvik Eidsbygda 8749X * 9**98998*9 218 Gjenstand Joachim Bruvoll Dreyer Ålfoten X889 X6*98 9* Gjenstand Georg Halsteinslid Markane 9*X99 X99*8 *X*X9 XXXX9XXX** 241 Gjenstand Hanne Vangen Stranda *X9XX 9*999 9XX9X 99XXXX Gjenstand Leif Rune Myrvang Markane 8X XX999856X7 202 Gjenstand Aksel Mattias Meland Markane 888*0 8599X X48* Gjenstand Jan Åge Langeset Markane X9X X* Gjenstand Johan Erik Meland Markane 999*X 999XX 8XXXX 9999XXXX9X 237 Gjenstand Resultatliste: R Meisterskap Pl. Fornamn Etternamn Skyttarlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg 10-skot Omgang SUM 1 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven XX**9 *XX*X ****X ***X**9*XX *9***XX*XX 347 Sølv medalje 2 Marius Helland Bøstrand Volda ****X *X9** *9X*9 *X***X*XXX 9XX*XXX*X* Karoline Erdal Førde XX**9 X*X9X X9X** 9*99X***** 9X*X9XXX** Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje XXX** 9X**X **99* XXXX9***X* 99XX99*9X Martin Andre Kristofersen Sykkylven 9X*X* 9X**9 XX*99 X*X*X8XX99 X*X998*9*X Jenny Tovseth Vatne Søndre Odalen *XXXX *9*X9 *9**9 9XX89XX89 **9XX8X* Henning Olai Sætre Syvde *X9X9 XX*99 *XX9* 9**X9*9**9 X*97X989** Merete Haugland Haugen X9** X*89* X*X999XX9 XXXXX9*X Regine Nesheim Eidsbygda 9*899 9X99X 88X99 X*X9X***9* 999X*X999X Benedicte Sætre Haugen X 9X9X9 9X9X9**88X 9X89**9X Robin Andre Grinde Hovdebygda og Ørsta 9X*** *X99X **XXX *XX898999X X78*98* Ole Martin Halsteinslid Haugen 97X*9 999XX 9X99X XX88999X9 X988XX Tor Øystein Hoddevik Syvde 9X898 X8*9* *9X89 X*89*X8X69 9*9X98XXX Aina Sofie Bakke Haugen 999X6 *9999 X9X9X X9999*7999 9X9X8XX Anette Eide Gaular 9X99X X9999 *X X9X9XX X Håkon Elias Kjellstad Sunnylven XX97X X XX 9X89X98*89 99X8X Håvar Sigdestad Haugen X99X9 98X X X X9X999X8* Ola Vangen Stranda XXX89 ***99 X98X9 9*9*X6X Kristian Vangsnes Hundeide 98XX9 9998X 8*8X0 999XX998*X 9878X999X 308

4 Resultatliste: Eldre rekrutt Meisterskap Pl. Fornamn Etternamn Skyttarlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg 10-skot Omgang SUM 1 Rikke Rise Hallset Ålfoten XX*XX **X*X X**** **XX****X* ***X*****X 350 Sølv medalje Eline Tovseth Vatne Søndre Odalen ***** **XXX ***** X*XX*X**** *******X*X 350 Sølv medalje 3 Håkon Sætre Haugen X**X* X***X *X*** **X**XX*** X*X**9***X Jan Tore Aarskog Sundnes X*X*9 XX*** **X** XX**XXXXX *X**XXXXX Ole Andreas Eide Ljøen Sunnylven X*XX* X**X* *X9** X*X***X*XX 9XXX*XXX* Thomas Lanes Nord Eidsbygda *X*X* ***X* *9*X* XXX**9X*** 9X******9X Anne Sofie Knapstad Eikefjord X9X99 9*XXX X**X* ***XXXX*X* *X**XX9X*X Jon Eggum Nyborg X*9** *X*** *XX99 **XXX****9 **9***X9XX Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje XX*** 9XXX* X*XX* *******X*X X9*X99X8X Erlend Nord Eidsbygda X9XX9 ***9X X9XXX X**X9*9*9* XXXX*9X*X* Ole Johan Tynes Sykkylven XXX** X*9*X *X**X 99X*9XXX*9 9*9**99X*X Nikolai Åshamar Hundeide 9***X X*XX* X*XX* 98*X*XX**8 *XX9**999X Per Harald Homberset Hjartåbygda X**9X X*9*X XXX*X XXXXX9*X9 98X9*9**8* Martin Lødemel Markane X9X*X X***X 9XXX9 *8*X*9*XX* 99X9X**X Jan Vegar Frimannslund Ålfoten XXXX9 *X9X8 X*9X* XX*X*X*X9* X9X*99999X Knut Ivar G. Gundersen Engesetdal/Skodje *9*99 **99X XXXX* 9*******9* X9X9XXX Fredrik Heimsæter Hyen 9XX99 9XXXX *XX*8 9*9*XX**X9 9*9*X9X* Karoline Hansen Ørskog XXXXX *9*X* XXX** XXXX*X*7X 9*8*8X8X Steffen Taklo Eidsbygda 9*9*9 X9XXX *XX9X X9X*99X99* *X9X9X99X Julie Sjåstad Ørskog 9X99X XXX99 X9XXX *X9XX998*X 99XX999** Øyvind B. Halnes Haugen X**** 9X*99 8*99X XXX9X*9**X 89X Knut Tore Vereide Hundeide 9XX89 X*9XX X9XX* X98**9X*9* 89X89989X Karen Hunvik Eidsbygda 98*XX 9* X98*9XXX*9 987X6999X 313

5 Resultatliste: Junior Meisterskap Pl. Fornamn Etternamn Skyttarlag 1.Ligg Kne 2.Ligg 10-skot Omgang SUM 1 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje ***** XX*** X*X** X**X*9**X* ***X***X*X 349 Sølv medalje 2 Håvard Grøvlen Sykkylven ***** 9**X* ***** *X*X*9**XX ********X* Linn Kathrin Bakke Haugen 9***X X**XX X**** ***X9X**X* X***X***** 348 Lars Holme Hyen ***9* *XXX* ***X* X**9***X** *X**X***** Ole Martin Erdal Førde ***X* XXX*X ***** 99******** **XX*X*X** Karoline Gram Førde ***** XX**X ***** XXXX*9XXX X*X***9XX* Ivar Nord Eidsbygda X*XX9 XX9*8 ***** XXX9XXXX *X9XXXX*X Nikolai Hyenes Kvellestad Hyllestad *XX** 8*9XX 9XXXX X9X*99**X* ********XX Renate B. Halnes Haugen X**X* X**9* *X*** X9X998*9X **X*X**XXX Sandra Therese Haugen Fiskå *X*** 9XX8X X***X X999X9**X* **X*****9* Ole Jonny Gjengedal Hyen ****X X**XX 9X**99X*X* **9****9X* Artur Ose Hovdebygda og Ørsta 9*9X* 89X** XXX9* *9XX9X*9** *99*X8XX*X Joakim Haugland Haugen *X*9X 989X9 X9**X 9X*X9X9X*X XX Resultatliste: Klasse 1 Meisterskap Pl Fornamn Etternamn Skyttarlag Ligg Stå Kne 10-skot Olsokskytinga Sum 1 Siv Reksten Nordbygda 9X98* 8**9X X9X9X 9*9X9*99X9 99XXXX*99999X8* 376 Sølv medalje 2 Knut Lillestøl Hornindal X99*9 9X9X8 X9999 X*89XX9999 9*XX98*9*999XX Randulf Lillebø Fiskå X9X 9989* *XX**XXXX9 *XX99999X** Bente Troye Eidsbygda X**XX 8X998 X99XX 979X99*99X 997X**9X9889X Rasmus Flore Markane X9*X8 *999X 989XX *XX999X *99X Kåre R Haugen Markane 688*X XX98 989X9* *99X*9XX8999X Nils Myrvang Markane 9*68X X9999 8X*9* X8 X999X99*99X9*8X Inger Johanne Sætre Syvde * *9*9X89XX 8*98X98996X9*XX 352

6 Resultatliste: Klasse 2 Meisterskap Pl Fornamn Etternamn Skyttarlag Ligg Stå Kne 10-skot Olsokskytinga Sum 1 Trond Kvellestad Ålfoten X**9X 9989X *XXX* 98*99X9X*9 99XX9X*X*** Sølv medalje 2 Dag Kjelstadli Syvde 9X8X9 8X89* 9*XXX *979*X999X X69X**X**97X69X Inger Rise Hallset Ålfoten X*XX9 9X689 ***** 89X999*99* 99899**X9X Sigurd Muldsvor Hornindal X9XX* *9978 X*9X* X**887X9** 8787*9X** Jan Arne Årskog Sundnes *XX** XXX9 8799XX XX8X99X8*9* Morten Bruvoll Ålfoten XXX9X XX9 79*X69*999 X88X99999X* Henning Verlo Ålfoten 9X**X 5X688 ***X9 *8888*XX* **X*X Sigurd Eggum Nyborg X89*X X* 99998*8*X9 *78589XX*X9969X Knut Føleide Indre Gloppen *8X*9 96XX8 9X9** X9* 987X99X* Hanne Bergheim Eidsbygda 9X99X XX9X 5*X956*998 9X*9799*999X Kjell Magne Åshamar Hundeide 9X*XX X9XX9 997X6XX8X9 9*87799***94* Arne Svor Hornindal X9X*9 8*877 X9XX9 *97798X8X8 9788X89X Odd Peter Skinlo Indre Gloppen 9X98X *99* X*99899X88* Svein Johnsen Vartdal XX99X XX*XX 79*9X899X X Kristoffer Vartdal Hovdebygda og Ørsta X999X X7278 *X** X99 X8978X98* Resultatliste: Klasse 3 Meisterskap Pl Fornamn Etternamn Skyttarlag Ligg Stå Kne 10-skot Olsokskytinga Sum 1 Stian Osdal Volda *X**X 698X9 ***9X 8X89*9***X XX98*XX** Ove Morten Skrede Rand XXXX* XX X8999XXXX *X9X9*9X9* Knut Riise Hovdebygda og Ørsta X*9XX 89X98 X*XX9 9889**X*99 8X*99X9*X998X Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje X9*99 778X8 XX9*X 7X9XX9*X9X 8XX*9XX9X9XX Per Inge Aakvik Aalesund 9X*X* X9X X99XX999*X 98X888X*X Eirik Haugland Haugen 9XX** X *89**** 9XX*9**X** Robert Inge Svoren Bryggja 9**99 X8898 *X979 76XXX99**9 989*9X999*8*

7 8 Benedikte Eide Ljøen Sunnylven X9X XXXX X*99 *9XX899XX*X99X Bjarne Skrede Rand 99*XX X979X X*XXX 9659*9XX XXX*99869X Bjørn Olav Sunde Stryn X*X9* 98X*9 ***9X 9489X9X9XX 89X99X99XXX Bjarte Fanøy Florø *X*** 9*878 99X X9*9X9 8*X8X9999*9798X Anders Ommedal Hyen X9*X9 874X9 **X9* 7997X987X9 9XX6****XX Jan Frode Hestenes Bryggja ****X 99**9 X*9X9 47XX69XX** 779X8*9XX Angeli Overa Bhatia Sykkylven *X99X *X9X* XX*X *X*X98X9XX7792X Øystein Tytingvåg Rand *X**X X X*XX *89XX99** Asbjørn Myklebust Vartdal **X* *99XX X68X999XX X*X59X Runar Driveklepp Volda 8*XX9 697** X9*99 7*7XX*X X8X Rita Åshamar Hundeide XXX7X 998X8 999* XX X**95X Kristin Normann Rand *XXXX *7887 *X99X 798XX9999* *9XX**XX Svein Sandvik Fiskå XX*X* **X** 99889XXX89 8X9X* Kjetil Dreyer Ålfoten **X** 8X X8XX9X 98799XX*** Asle Hundeide Hundeide X9X*9 62XX7 9899X 975* X*78*X*** Arnstein Ose Hovdebygda og Ørsta 9X*9X 978*7 9689* 892X8898XX 889*999X*997* Paul Hatledal Markane 9*9*X * *8XXX 976*****9* Roy Haarstad Gaular X9*8X 8788X X9** XXX9XXX89X3X Paula Kristine Gillesdal Sartor **X*X 51X09 X8XXX 85888X*X** *9*X Kai Jonny Venes Norum * X8*9X X*9XX Jan L. Klokk Sykkylven X7 886X *X Resultatliste: Klasse 4 Meisterskap Pl Fornamn Etternamn Skyttarlag Ligg Stå Kne 10-skot Olsokskytinga Sum 1 Elisabeth Skudalsnes Gaular ***X* *XX9X *X*X* 9****XX9XX 9X9XXX**XX8*8X Torstein Tafjord Sunnylven **XXX X9*XX 9**9* X*9XXXX*X9 X*X99XXX9** Andreas Solvik Markane X**** 9XX99 **X*9 X*9X***XX9 XX9X9X*X*X Mads Stalheim Bergli Fana **X*X 979X* 9*X*X 99X**9*9*X 9999****9*988X Atle Lotsberg Nordbygda X**XX XX9X8 XX8*9 X8799**XXX X9**XX9XX*8899X 379

8 6 Runar Haugland Løiten X*XXX 89XX9 **99* 9XX9*9XX9* 9X8XX**99*9898X Anders Nydal Holsen **X*X 8X XX X7999X**XX 9XXX*X***X*6* Johan Sverre Aurdal Sykkylven XX**X XX*99 XX89X9X**X *XXX8*X9X*8*8* Eirik Foldal Hovdebygda og Ørsta X*XX* XXX*7 *99XX X799XX9*** 9*99*9X**X Arne Strand Dale (Sunnfjord) XX*** XX88X *9*X9 89X9*9**99 9X999XXX9X8**8X Rolf Magne Hellevang Rand *X*** 9999* 9XXX* 88X79*X*9* **7*999*XX98XXX Lennart Henden Syvde **X*X 997X8 9**XX 9*9**X9*99 X**99*X9XX7988X Knut Jon Frøysa Sunnylven **X** X*9** 977*X*XXXX X9X*X*XX*X Gunnar Øen Markane *X9*X 9X899 9X9** 7*999XXXX* XXXX9X*XXX Roy Cato Hopland Rand X*XX* 9899X 99X9X 759*X9*9XX 98*X9***9*9*9XX Magne Aarskog Sundnes X**XX *X*X 8X9899*9X* 9*8XX9X*X* Jan Kåre Langedal Florø 9XXX* 979X9 **XXX 968*9****X *X**99X9X95*88* Per Roar Lillemo. Fjærland 99**X 79*X* *99X X99* 99X99**9X9**9X Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta **X*X 8X89X **9*XX 8*X99XXX9X Per Kjell Aaland Rand XX**9 8XX97 8X999 7*99*8XXX9 X9*X8***X99X88X Trond Jøingsli Lom og Skjåk X***X *95*9 88*XX 899*XX***X *9X9**XXXX6* Ole Tom Nord Eidsbygda 9X*XX 7*X87 XXX99 *X99XX9**X 99998X*** Gisle Isene Førde ***** *X*9X 9X88*9**XX *9*X*9*XXXX Ottar Hauge Ørskog X9*X* *8978 *X*98 976*X8X*X9 99X**9X99**X Jarle Melseth Sykkylven 9X98X 9889X *8XXX 788XX9*X9X X99X9X9*XXXX Erlend Overaa Tresfjord ***XX *98 99X9XX9**9 89*X*X**X9898X* Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven **X** 8X998 9XX9X 98X9X9*X*9 XX9* Olav Mundal Fjærland X9*** 99X79 X*98X 897X9***99 XX9X8**9**85X Kai Nyhammer Markane *X9X9 X8798 9X*8X 999XX999X* 9*999XXXX9X Ingeborg Knapstad Eikefjord X9*X* 898X9 99X99 898XXX**9X 898XXXX*X Arne Skrede Markane XX*** 96*99 *9X9X 7X99X9XX98 9XX9X9**X Bjørn Inge Espe Haugen XX*9* X9X86 999*9 979X*8*9X X8X9XX Jon Tore Sætre Haugen XX9*X X868X 99X*9 9978X9XX*X 99*99XX99X Inge Yttri Leikanger X9XXX *99* *6989*99*9 *99*XX*8** Karl Johan Blindheim Sykkylven X9*** 9898X 8*X9X 979*X78XX8 9*99999**XX

9 36 Arnstein Homberset Hjartåbygda **XXX X9X99 87XX9*9X9X 99X89X99XX Rune Eide Gaular **XXX X99X X999 X99899X9XX*97X Stig Morten Løseth Syvde 99XX X99X *9 99**XX9** Kristian Aarskog Sundnes **XX XX*XX 76X*9XX9X9 9X889*X9** Paul Otto Vatne Nordstrand X99XX 799X9 99XX9 796X**XXX9 *9X9**8X Ronny Hestenes Bryggja *9*X9 98X79 9XX78 86XX98**** 99X8*9** Ivar Husum Leikanger X9XX* 998*6 9X89X 999X94X999 89X999XXXXX Ole Jørgen Grytten Holsen XXX X* X94X79*XXX 89X89*XXX968X Harald Fylling Engesetdal/Skodje XX *89XX9*X9 9XXXXX8X9* Ørjan Russenes Førde **X** 7698X X9X8*899 9X9*99X9XXX Halvard Gram Førde 9*9XX X9X XX9* *XX8XX9*** Roger Aaland Rand 99X XXX*X89 999*8XX9*X8* Harry Gram Førde 99*X ** * XXX9X9* Rune Verlo Ålfoten 9XX9X 9* X*X9** 8999*X9X Terje Lundebrekke Stadlandet 99XX X89X **XX 9XX8*9X9*X Resultatliste: Klasse 5 Meisterskap Pl Fornamn Etternamn Skyttarlag Ligg Stå Kne 10-skot Olsokskytinga Sum 1 Ole Arild Aa Hyen *X*** ***XX X**XX ***X*X*X** **9*XXXX**X99** Ole Magnus Bakken Løiten XXX** **X9X XX9** 9XX9XXX**X **XXX*XXXXX89*X Dick Brevik Engesetdal/Skodje **X** XX8X9 XXX*9 XX*XX9**9X XXXX**XXXX*8X8* Bjarne Muri Fana **X*X 9X*XX 9*9** XX99XX*X*X XX9**XXX**888X* Knut Jørgen Brodahl Fana *9*X9 XX9X* X**9*9*** X*X*9*X*X*9*X9X Janne Kornbrekke Topdal ***** 89XXX *X*** 899*89**X* XX*X*X**X*X998X Bertel Oddne Mjellem Hyen XXXX9 X*9X8 9X*X* X99X**X9XX *X999XX*X*8X9** Ivar Fivelstad Sunnylven XX*** *9X** X**9X 9X99X9X9** 9XX*X*XXX* Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk X9*X* 9X*X9 *9**9 9999*XX*X* ***X9*99*999**X Terje Grøterud Sigdal 9*XXX X9X*8 **9*X *89XX*XX9X **9X****99XXX98 385

10 11 Mona Isene Førde ***X* 99X99 XX9** 9***XXX9*X XX*9XX9*9X97X* Roger Nesheim Eidsbygda *XX9* 9999X X**XX 899XX999** XXXX989*X*****X Erling Melvær Florø *X*** 9*7XX 9XX9X 8*89X9XX*X XX**X**XXX99* Jarle Tvinnereim Markane *XXX* 9XXXX X*X9X X998*9*XXX **X99XX*9X98* Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje 9XX9* X7X*9 *X*8* 9*99X*X9XX X*XXX*****8X Leiv Reksten Nordbygda ***** 9*98* *9*X* 7999*X9X*X X*X*X*X**X989X Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta *XXXX XX9X 9889X9*XXX X**X9XXX*X9XX* Bård Aarseth Syvde ****X X98X7 9XX9X XXX99X9X** 7*X9XX**9X8XXXX Arve Halsteinslid Haugen **XXX 88*9* X**X* 9899*9*X** 99***X*X9XX7X Geir Kjetil Aa Hope Hyen ***** X*898 *X*X X9X XX*X*XX*X*899X Stian Tafjord Sykkylven X**** 999X8 *X9** 978*98*X9X X9*XXXXX*99*9* Rolf Holsen Holsen ***XX 988X9 99**X 8XXX89*XX9 X***9*X*XX87** Nils Holme Hyen X*XX* X9*X9 9XX9X 999X99*X*9 X**999**X*76X Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta **X99 87X9* X9*9* X9X9*99X9X 9*9X*XXX*9899X9 377 Finn Atle Oldeide Sykkylven *XX*X X8*X7 999*X 9699***XXX *9X9*X9X*X9899X Leif Arne Fivelstad Sunnylven ****X 899XX 9*99X 9X9*9X9X9X 8XXXXXX9* Reidun Kristin Knapstad Eikefjord *X*XX X9*X* 9X99X**XX* 99XX9X9*X*X Tone Anette Espe Leikanger *X*X* *X*XX 889XX9XX99 X*XX999XX*X778X Rune Kristoffersen Langevåg X**X* X* 99XX****9* X99X999*9XX999X Herman Erdal Førde XXX** *9*X* 998X9X9*XX 999*9**9*XX Torbjørn Solli Sykkylven X*X9X 98X88 *9999 XX8*XXXXX X9X*X99X*X7887X Eivind Yttri Leikanger 9X**X 9X9X9 9X8X8 8X*XX89*99 987X89X99*X8XX Inge R Fivelstad Aalesund XX99X 997X9 9XX9X 9*9X99XX99 8X8**X*X*99* Øystein Giske Engesetdal/Skodje *X*** * *9X 9888XXX**9 X*X99X99XXX788* Edvard Lie Sykkylven *XX** XX*9X 989X8 998*889*99 89X9X* XX 368

11 Resultatliste: Klasse V55 Meisterskap Fornamn Etternamn Skyttarlag Ligg Stå Kne 10-skot. SUM 1 Svein Hoem Stryn *X**9 9X*XX XX9XX 99X**X*X** X*XX9X999*9X9X* 389 Sølv medalje 2 Rolf Rakvåg Rakvåg 9XX9X *X99* *X99X **99X9**X* 9XX9X*9XX*** Leif Arne Grytten Dovre og Dovreskog *9**9 XXX9X 99**X XX9*X*99X* 99X*XX9***X Nils-inge Holmeset Trondhjems ***** X99XX X**9X *8X*99X*99 X9XX99*XX*X Noralf Giske Engesetdal/Skodje **99* 8XXX9 ****X **7998X9X* X9***9*9*XX9** Erling Sylte Fiskå XXXX* *9*99 X9XXX 9*X9*999*X 99X99XX*** Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje **9** *9999 9*X*9 9*98*89**X 8****9XXX*999** Magne Skårbø Stadlandet X*9X9 9*9XX XXXXX 8X9X9XX98 *899*XXXX9989** Odd Hestenes Bryggja X*XXX 99**9 99X9X 9X9XX9*989 9*9X9**9X9XXX Terje G. Pleym Iversen Haugesund 9XX*X 999XX XXXX9 9X9X98*XXX *X9999X999XXX Anton Jon Aarskog Sundnes X*9X9 X8XX8 X*X9X 9X9XX*9X9* X9979*9X*9XX99* Paul Moen Langevåg X*X9X 98X*9 9X**X 9X**9X889* *9989*****99X Kristen Lotsberg Nordbygda 99X98 98X89 X*XX9 99X9X****X 99X*9XX99X*98XX John G Blomli Engesetdal/Skodje 9X9** 98X9X 9*99X 8*9XXX**X9 9X999XX7*989*X Alf-Henrik Håker Tresfjord X*X*9 9XXX* 9*XX* X89X9*XX*X 88*87989X99X8* Halvar Sigdestad Ålfoten *X*99 *89*9 XX99* X99X89X**X 8979*XX**XX797* Jonn Skagen Gaular XX*99 *X98X *9X9X 7*X9XXX99X 8X99*X*9X Helge Bruvoll Ålfoten XX99* 999X9 XX999 *99XX9999X 9998X999*XX Oddmund Nilsen Langevåg 99X9* 9X988 XXXX9 9X8X9999** 9X899*X*X99898X Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje XXXX* X**X9 XX9X9**89X 77X*88X Malvin Hestenes Bryggja 99XXX 99*X8 **999 XX88999X*0 *9X999XX999X Atle Gald Stryn X X98*9 98X9X9X8XX9X9X* Jan Steinsvik Hjørungavåg 99*98 X*899 X9**8 X89* X689798X Kåre Midthaug Ørskog 99X *9X *** 977X9X96*X Jonny Svoren Bryggja 9XX89 89X X* X88X9*

12 Resultatliste: V65 Meisterskap Pl. Fornamn Etternamn Skyttarlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg 10-skot Omgang SUM 1 Erling Haugland Fana ****X ***X* ***** ********XX 9XXX*X**** 349 Sølv medalje 2 Pål Heggestad Stryn XX*X9 **X** *X*XX ****X**X** X*****9*** Harald Reiten Aalesund X**** X*XX* **XX* X**XXX**X* X**X99X*** Bård Øye Sunnylven 9**X* XXXX* *XXX* *X****XX9X *XXX*XXX*X Jarle Fausa Sykkylven **X** ***XX *X**X X*X99X**XX *XX*9X**** Ove Fylling Engesetdal/Skodje ***** XX**9 XX*** ****9X*X** X**XXX**9* Astor Nyhaug Langevåg 9X*** *9X** *X*** X*X**99XX* XX*******X Arnold Myrvoll Syvde X**X* X*X*X 99XXX *X**X***XX X*X9X*X9X Gunnar Mjeltevik Sykkylven X**** XXX*X X*XX* 9X*******X 99*9*XXX9X Peder Holme Hyen X**X* **X** *X**X X***9*XX9* X999*X9*XX Oddmund Fivelstad Sunnylven **X99 X**9* 9*999 *9*9XXXXX9 XX***X**** Rolf Matvik Sunnylven *XX90 XX*X* **X** *X**X****X XX*****X*X Petter Otto Nilsen Langevåg XX*** ***99 X*XXX ***7**X*XX *X9*X9889X Egil Lindset Tresfjord 9*X*X X*XX* X*X*X X*X9X**9*0 ******9XXX 336 Resultatliste: V73 Meisterskap Pl. Fornamn Etternamn Skyttarlag 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg 10-skot Omgang SUM 1 Gunnar Strømsnes Florø XXX*9 X**X* XX*X* 9***XX*X** *9****X*XX 347 Sølv medalje 2 Tor Zachariassen Ålfoten **9** X**** X*X** X***XXX99X XXXX*X9X** Sverre Lundestad Hovdebygda og Ørsta **9X9 **XX* XX*X* **9**9**** X***X*999X Ola Aase Nordbygda XXX99 XXX** ****9 *9X99*9**X *X**9X**** Audun Skorpa Florø 9XX** 9**X* *9**9 9*X9X*9X*X XX**9XXXX* Leif Gillesdal Kveldulf X**X* 9XXX9 9X*9X *9XX*XX*XX 99**9X99*X Peder Hatlelid Markane 999*X 9XX** *X**X9X*9X 999X*9***X Olav Sigdestad Ålfoten *9X9* 99X99 9***9 **989X99X* *XX98X*X*X Kjell Otterlei Moldtustranda ***9* *9X9X *X*** 998**9*993 9X8***XX John Løken Hildre og Brattvåg XX9*X 9*X9X X9XX9 9X9X9999X Resultatliste: Klasse AG3 Meisterskap Pl Fornamn Etternamn Skyttarlag Ligg Stå Kne 10-skot Olsokskytinga Sum 1 Jarle Tvinnereim Markane X99*8 7X9X9 89*9X 8X7899X899 99XXXXX * Sigurd Muldsvor Hornindal * X89X XX

13 Resultatliste Olsokskytinga Klasse 3-5 Topp 20 Plass Fornamn Etternamn Skyttarlag Klasse Olsokskytinga Sum 1 Ole Arild Aa Hyen 5 **9*XXXX**X99** Knut Jørgen Brodahl Fana 5 X*X*9*X*X*9*X9X Ole Magnus Bakken Løiten 5 **XXX*XXXXX89*X Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 X**X9XXX*X9XX* Roger Nesheim Eidsbygda 5 XXXX989*X*****X Janne Kornbrekke Topdal 5 XX*X*X**X*X998X Erling Melvær Florø 5 XX**X**XXX99* Dick Brevik Engesetdal/Skodje 5 XXXX**XXXX*8X8* Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje 5 X*XXX*****8X Leiv Reksten Nordbygda 5 X*X*X*X**X989X Stian Tafjord Sykkylven 5 X9*XXXXX*99*9* Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 ***X9*99*999**X Terje Grøterud Sigdal 5 **9X****99XXX Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 *X999XX*X*8X9** Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 XX*X*XX*X*899X Roy Cato Hopland Rand 4 98*X9***9*9*9XX Bjarne Muri Fana 5 XX9**XXX**888X* Bård Aarseth Syvde 5 7*X9XX**9X8XXXX Elisabeth Skudalsnes Gaular 4 9X9XXX**XX8*8X Ivar Fivelstad Sunnylven 5 9XX*X*XXX* Resultatliste: Klasse 1 Plass Fornamn Etternamn Skyttarlag Olsokskytinga Sum Premie 1 Knut Lillestøl Hornindal 9*XX98*9*999XX9 141 Stort fat 2 Siv Reksten Nordbygda 99XXXX*99999X8* 141 Middels fat 3 Randulf Lillebø Fiskå *XX99999X** Lite fat 4 Nils Myrvang Markane X999X99*99X9*8X 140 Kåre R Haugen Markane 99*99X*9XX8999X Inger Johanne Sætre Syvde 8*98X98996X9*XX Bente Troye Eidsbygda 997X**9X9889X Rasmus Flore Markane 9799*99X Resultatliste: Klasse 2 Plass Fornamn Etternamn Skyttarlag Olsokskytinga Sum Premie 1 Trond Kvellestad Ålfoten 99XX9X*X*** Stort fat 2 Jan Arne Årskog Sundnes 98XX8X99X8*9* Middels fat 3 Dag Kjelstadli Syvde X69X**X**97X69X 136 Middels fat 4 Hanne Bergheim Eidsbygda 9X*9799*999X Lite fat 5 Morten Bruvoll Ålfoten X88X99999X* Lite fat 6 Inger Rise Hallset Ålfoten 99899**X9X Knut Føleide Indre Gloppen 987X99X* Henning Verlo Ålfoten 99893**X*X Sigurd Muldsvor Hornindal 8787*9X** Odd Peter Skinlo Indre Gloppen 78X*99899X88* Sigurd Eggum Nyborg *78589XX*X9969X Kjell Magne Åshamar Hundeide 9*87799***94* Arne Svor Hornindal 9788X89X Kristoffer Vartdal Hovdebygda og Ørsta X8978X98* Svein Johnsen Vartdal X 124

14 Resultatliste: Klasse 3 Plass Fornamn Etternamn Skyttarlag Olsokskytinga Sum Premie 1 Benedikte Eide Ljøen Sunnylven *9XX899XX*X99X8 141 Stort fat 2 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 8XX*9XX9X9XX Stort fat 3 Stian Osdal Volda XX98*XX** Stort fat 4 Eirik Haugland Haugen 9XX*9**X** Middels fat 5 Anders Ommedal Hyen 9XX6****XX Middels fat 6 Ove Morten Skrede Rand *X9X9*9X9* Middels fat 7 Robert Inge Svoren Bryggja 989*9X999*8* Lite fat 8 Knut Riise Hovdebygda og Ørsta 8X*99X9*X998X Lite fat 9 Bjarte Fanøy Florø 8*X8X9999*9798X 135 Lite fat 10 Per Inge Aakvik Aalesund 98X888X*X Lite fat 11 Kjetil Dreyer Ålfoten 98799XX*** Bjarne Skrede Rand 8998XXX*99869X Asle Hundeide Hundeide 9X*78*X*** Angeli Overa Bhatia Sykkylven *X*X98X9XX7792X Bjørn Olav Sunde Stryn 89X99X99XXX Øystein Tytingvåg Rand *89XX99** Arnstein Ose Hovdebygda og Ørsta 889*999X*997* Asbjørn Myklebust Vartdal X*X59X Svein Sandvik Fiskå 8X9X* Runar Driveklepp Volda X8X Rita Åshamar Hundeide X**95X Paula Kristine Gillesdal Sartor *9*X Jan Frode Hestenes Bryggja 779X8*9XX Kai Jonny Venes Norum 99997X*9XX Paul Hatledal Markane 976*****9* Roy Haarstad Gaular XXX9XXX89X3X Kristin Normann Rand *9XX**XX Jan L. Klokk Sykkylven Resultatliste: Klasse 4 Plass Fornamn Etternamn Skyttarlag Olsokskytinga Sum Premie 1 Roy Cato Hopland Rand 98*X9***9*9*9XX 143 Stort fat 2 Elisabeth Skudalsnes Gaular 9X9XXX**XX8*8X9 143 Stort fat 3 Anders Nydal Holsen 9XXX*X***X*6* Stort fat 4 Johan Sverre Aurdal Sykkylven *XXX8*X9X*8*8*9 142 Stort fat 5 Per Roar Lillemo. Fjærland 99X99**9X9**9X9 142 Stort fat Ottar Hauge Ørskog 99X**9X99**X Stort fat 7 Knut Jon Frøysa Sunnylven X9X*X*XX*X Middels fat 8 Atle Lotsberg Nordbygda X9**XX9XX*8899X 142 Middels fat 9 Erlend Overaa Tresfjord 89*X*X**X9898X* 141 Middels fat 10 Rolf Magne Hellevang Rand **7*999*XX98XXX 141 Middels fat 11 Per Kjell Aaland Rand X9*X8***X99X88X 141 Middels fat 12 Arne Strand Dale (Sunnfjord) 9X999XXX9X8**8X 141 Middels fat 13 Torstein Tafjord Sunnylven X*X99XXX9** Lite fat 14 Magne Aarskog Sundnes 9*8XX9X*X* Lite fat 15 Jarle Melseth Sykkylven X99X9X9*XXXX Lite fat 16 Mads Stalheim Bergli Fana 9999****9*988X9 139 Lite fat 17 Eirik Foldal Hovdebygda og Ørsta 9*99*9X**X Lite fat 18 Lennart Henden Syvde X**99*X9XX7988X 139

15 19 Runar Haugland Løiten 9X8XX**99*9898X Andreas Solvik Markane XX9X9X*X*X Gunnar Øen Markane XXXX9X*XXX Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 8*X99XXX9X Inge Yttri Leikanger *99*XX*8** Jan Kåre Langedal Florø *X**99X9X95*88* Gisle Isene Førde *9*X*9*XXXX Stig Morten Løseth Syvde 99**XX9** Rune Eide Gaular X99899X9XX*97X Trond Jøingsli Lom og Skjåk *9X9**XXXX6* Olav Mundal Fjærland XX9X8**9**85X Kai Nyhammer Markane 9*999XXXX9X Ole Tom Nord Eidsbygda 99998X*** Ivar Husum Leikanger 89X999XXXXX Bjørn Inge Espe Haugen 99899X8X9XX Karl Johan Blindheim Sykkylven 9*99999**XX Ronny Hestenes Bryggja 99X8*9** Kristian Aarskog Sundnes 9X889*X9** Harald Fylling Engesetdal/Skodje 9XXXXX8X9* Ole Jørgen Grytten Holsen 89X89*XXX968X Jon Tore Sætre Haugen 99*99XX99X Arnstein Homberset Hjartåbygda 99X89X99XX Roger Aaland Rand 999*8XX9*X8* Arne Skrede Markane 9XX9X9**X Ørjan Russenes Førde 9X9*99X9XXX Ingeborg Knapstad Eikefjord 898XXXX*X Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven XX9* Halvard Gram Førde *XX8XX9*** Paul Otto Vatne Nordstrand *9X9**8X Harry Gram Førde 989XXX9X9* Rune Verlo Ålfoten 8999*X9X Terje Lundebrekke Stadlandet 9XX8*9X9*X Resultatliste: Klasse 5 Plass Fornamn Etternamn Skyttarlag Olsokskytinga Sum Premie 1 Ole Arild Aa Hyen **9*XXXX**X99** 147 Stort fat 2 Knut Jørgen Brodahl Fana X*X*9*X*X*9*X9X 147 Stort fat 3 Ole Magnus Bakken Løiten **XXX*XXXXX89*X 147 Stort fat 4 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta X**X9XXX*X9XX*9 147 Stort fat 5 Roger Nesheim Eidsbygda XXXX989*X*****X 146 Middels fat 6 Janne Kornbrekke Topdal XX*X*X**X*X998X 146 Middels fat 7 Erling Melvær Florø XX**X**XXX99* Middels fat 8 Dick Brevik Engesetdal/Skodje XXXX**XXXX*8X8* 146 Middels fat 9 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje X*XXX*****8X Lite fat 10 Leiv Reksten Nordbygda X*X*X*X**X989X9 145 Lite fat 11 Stian Tafjord Sykkylven X9*XXXXX*99*9*9 145 Lite fat 12 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk ***X9*99*999**X 144 Lite fat 13 Terje Grøterud Sigdal **9X****99XXX Bertel Oddne Mjellem Hyen *X999XX*X*8X9** Geir Kjetil Aa Hope Hyen XX*X*XX*X*899X Bjarne Muri Fana XX9**XXX**888X* Bård Aarseth Syvde 7*X9XX**9X8XXXX Ivar Fivelstad Sunnylven 9XX*X*XXX* Rolf Holsen Holsen X***9*X*XX87** Arve Halsteinslid Haugen 99***X*X9XX7X99 142

16 21 Mona Isene Førde XX*9XX9*9X97X* Finn Atle Oldeide Sykkylven *9X9*X9X*X9899X 142 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 9*9X*XXX*9899X Jarle Tvinnereim Markane **X99XX*9X98* Rune Kristoffersen Langevåg X99X999*9XX999X Herman Erdal Førde 999*9**9*XX Tone Anette Espe Leikanger X*XX999XX*X778X Øystein Giske Engesetdal/Skodje X*X99X99XXX788* Leif Arne Fivelstad Sunnylven 8XXXXXX9* Nils Holme Hyen X**999**X*76X Torbjørn Solli Sykkylven X9X*X99X*X7887X Reidun Kristin Knapstad Eikefjord 99XX9X9*X*X Eivind Yttri Leikanger 987X89X99*X8XX Edvard Lie Sykkylven 89X9X* XX Inge R Fivelstad Aalesund 8X8**X*X*99* Resultatliste: Klasse V55 Plass Fornamn Etternamn Skyttarlag Olsokskytinga Sum Premie 1 Noralf Giske Engesetdal/Skodje X9***9*9*XX9**9 145 Stort fat 2 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 8****9XXX*999** 144 Stort fat 3 Rolf Rakvåg Rakvåg 9XX9X*9XX*** Stort fat 4 Svein Hoem Stryn X*XX9X999*9X9X* 144 Middels fat 5 Odd Hestenes Bryggja 9*9X9**9X9XXX Middels fat 6 Nils-inge Holmeset Trondhjems X9XX99*XX*X Middels fat 7 Leif Arne Grytten Dovre og Dovreskog 99X*XX9***X Lite fat 8 Kristen Lotsberg Nordbygda 99X*9XX99X*98XX 142 Lite fat 9 Paul Moen Langevåg *9989*****99X Lite fat 10 Magne Skårbø Stadlandet *899*XXXX9989** Atle Gald Stryn 98X9X9X8XX9X9X* Anton Jon Aarskog Sundnes X9979*9X*9XX99* Erling Sylte Fiskå 99X99XX*** Terje G. Pleym Iversen Haugesund *X9999X999XXX Malvin Hestenes Bryggja *9X999XX999X John G Blomli Engesetdal/Skodje 9X999XX7*989*X Oddmund Nilsen Langevåg 9X899*X*X99898X Helge Bruvoll Ålfoten 9998X999*XX Halvar Sigdestad Ålfoten 8979*XX**XX797* Jonn Skagen Gaular 8X99*X*9X Alf-Henrik Håker Tresfjord 88*87989X99X8* Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 77X*88X Jan Steinsvik Hjørungavåg 97X689798X Kåre Midthaug Ørskog 977X9X96*X Jonny Svoren Bryggja 95769X88X9* Resultatliste: Klasse AG3 Plass Fornamn Etternamn Skyttarlag Olsokskytinga Sum Premie 1 Jarle Tvinnereim Markane 99XXXXX * 138 Middels fat 2 Sigurd Muldsvor Hornindal XX

17 OLSOKPOKALEN - LAGSKYTING OLSOKSTEMNE 2008 Lag Namn Poeng SUM Hyen 1 Nils Holme 138 Gylt medalje Ole Arild Aa 147 Bertel Oddne Mjellem (17 inner) Fana Bjarne Muri 143 Sølv medalje Knut Jørgen Brodahl 147 Mats Stalheim Bergli (16 inner) Engesetdal/Skodje Ole Magnus Klokset 145 Bronse medalje Øystein Giske 139 Lennart Tennfjord Rand 2 Ove Morten Skrede 137 Per Kjell Aaland 141 Rolf Magne Hellevang (11 inner) Syvde Bård Aarseth 143 Lennart Henden 139 Stig Morten Løseth (10 inner) Sunnylven Ivar Fivelstad 143 Kjell Oddvar Frøysa 132 Knut Jon Frøysa Markane 1 Andreas Solvik 139 Jarle Tvinnereim 141 Kai Nyhammer Leikanger Eivind Yttri 136 Ivar Husum 135 Tone Anette Espe Haugen Arve Halsteinslid 142 Bjørn Inge Espe 135 Jan Tore Sætre Rand 1 Roy Cato Hopland 143 Roger Aaland 132 Øystein Tytingvåg Markane 2 Paul Hatledal 123 Gunnar Øen 139 Arne Skrede

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Sunnylven skytterlag. 62Nord Mesterskap 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Sunnylven skytterlag. 62Nord Mesterskap 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Tore Saur Markane 50 49 49 148 130,- 2. Rolf Arne Ljøen Sunnylven 49 49 48 146 86,- 3. Svein Dagfinn Myklebust Hundeide 46 49 47 142 0,- 4. Randulf Lillebø Fiskå 47 45 49

Detaljer

Markane skyttarlag Olsokstemne 2008,

Markane skyttarlag Olsokstemne 2008, Markane skyttarlag Olsokstemne 2008, 17-20.07.2008 Meisterskap klasse 3-5: 1. Ole Arild Aa, Hyen 397, 2. Ole Magnus Bakken, Løiten 393, 3. Dick Brevik, Engesetdal/Skodje 390, 4. Elisabeth Skudalsnes, Gaular

Detaljer

Resultatliste: Klasse Aspirant 25-skot. Resultatliste: Klasse Rekrutt 15-skot. Resultatliste: Klasse Eldre rekrutt 15-skot

Resultatliste: Klasse Aspirant 25-skot. Resultatliste: Klasse Rekrutt 15-skot. Resultatliste: Klasse Eldre rekrutt 15-skot Resultatliste: Klasse Aspirant 25-skot Pl. Fornamn Etternamn Skyttarlag 25-skot Premie Andreas Halsteinslid Markane 235 Gjenstand Sigurd Kjellstad Sunnylven 220 Gjenstand Gry Hunvik Eidsbygda 218 Gjenstand

Detaljer

Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ. Hjørungavågstemne Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ. Hjørungavågstemne Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: Toyota Cup 2008 RESULTAT FRÅ Hjørungavågstemne 2008 Stemne som gjekk over to dagar, vart avvikla med svert gode og like værforhold for alle. Baard Aarseth frå Syvde tangerte banerekorden på laurdag med

Detaljer

200m Fat kl m Fat kl. 2. Markane skyttarlag. Olsokstemnet Leon - Resultatprogram

200m Fat kl m Fat kl. 2. Markane skyttarlag. Olsokstemnet Leon - Resultatprogram 200m Fat kl. 1 1. Rasmus Flore Markane 147 147 0,- S fat 2. Randulf Lillebø Fiskå 145 145 0,- M fat 3. Christian Rekkedal Førde 145 145 0,- L fat 4. Alf Roger Muldsvor Hornindal 145 145 0,- L fat 5. Knut

Detaljer

RESULTAT FRÅ. LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

RESULTAT FRÅ. LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: RESULTAT FRÅ LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING 26-27.06.2010 Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag 73 skyttarar deltok på stemnet som vart arrangert under fine skyteforhold. Stemnevinnar kl. 3-5 vart i

Detaljer

200meter Mesterskap kl. 3-5

200meter Mesterskap kl. 3-5 200meter Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang35 skudd 1. Ole Magnus Bakken Løiten 5 * *X* * 50 XX99X 48 9X*9X 48 => 146 XX* * * * *X*X 100 => 246 X* *X*X* * *X 100 => 346

Detaljer

RESULTAT FRÅ HJØRUNGAVÅGSTEMNE 2010

RESULTAT FRÅ HJØRUNGAVÅGSTEMNE 2010 Toyota Cup 2010 RESULTAT FRÅ HJØRUNGAVÅGSTEMNE 2010 Det deltok 70 skyttere på stemne som gjekk under gode skytforhold. Erling Melvær, Florø vann kl.3-5 med 346 poeng. Av toppresultat ellers, hadde Kristen

Detaljer

200m 40 skot kl m 40 skot kl m 40 skot kl 3. Hornindal /Markane skyttarlag. Olsokstemne Leon - Resultatprogram

200m 40 skot kl m 40 skot kl m 40 skot kl 3. Hornindal /Markane skyttarlag. Olsokstemne Leon - Resultatprogram 40 skot kl 1 Serie1 Serie2 15skot 1. Kjell Kjosaas Dale (Sunnfjord) XX* *X 50 * * *X* 50 X* *X* 150 XX* *XX* * *X 100 250 * * *9 *XXXXXX*9X9 147 397 2. Jan Bakke Hornindal og Markane 999X8 45 X*XX9 49

Detaljer

200m Olsok klasse m Olsok kl 1. Hornindal /Markane skyttarlag. Olsokstemne Leon - Resultatprogram

200m Olsok klasse m Olsok kl 1. Hornindal /Markane skyttarlag. Olsokstemne Leon - Resultatprogram Olsok klasse 3-5 1. Ivar Fivelstad Sunnylven X99 * * * * *X*X99 * * 146 2. Arve Halsteinslid Haugen 9 *9 * * *X* * *9 *99 * 145 3. Bjarne Muri Oslo Østre X9 *XXXX*XX89X9 * 145 4. Anita Lystad Hovdebygda

Detaljer

Toyota Cup 2010 RESULTAT FRÅ. Klassevinnarar Toyota Cup Toyota Nordfjord AS Toyota Sunnmøre AS G. Eilertsen AS Hovudsponsorar

Toyota Cup 2010 RESULTAT FRÅ. Klassevinnarar Toyota Cup Toyota Nordfjord AS Toyota Sunnmøre AS G. Eilertsen AS Hovudsponsorar RESULTAT FRÅ FINALEN I TOYOTA CUP 2010. Arrangert på Løkemyra skytebane den 15.08.2010. Arr.: Moldtustranda skyttarlag med god hjelp frå fleire personar frå andre skyttarlag i Søre Sunnmøre Skyttarsamlag.

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * * * *X 50 * *9X* 49 * * *X* 50 149 X98 *XX*9X* 96 245 X*XXX*X9XX 99 344 (16*) 2. Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 XX*X* 50

Detaljer

RESULTAT FRÅ. Vårstemne i Hyen Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

RESULTAT FRÅ. Vårstemne i Hyen Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ Vårstemne i Hyen 2009 Til bilde Vårstemnet samla 109 deltakarar. Ivar Fivelstad vart stemnevinnar med sterke 346 i kl 3-5. Håkon Sætre vann kl ER med 350. I juniorklassen vann

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram Sykkylven 25-skudd kl. 3 1. Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje XX9X9 48 999X9 46 X*X9 * 49 => 143 98XXXXX*X* 97 => 240 2. Mads Andre Hansen Ørskog 8 *9 * * 47 *9X99 47 9XXXX 49 => 143 X89X998 *9X 92 =>

Detaljer

5 Trond Petter Lystad Hovdebygda og. Ørsta skyttarla

5 Trond Petter Lystad Hovdebygda og. Ørsta skyttarla Sunnmørstreffen bane i Langevåg 2010 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 4 50 48 49 96 99 342 Gylt medalje 2 Christian Lilleng Råde 5 49 49 50 95 99 342 Sølv medalje

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sunnylven skytterlag. 62Nord Mesterskap Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sunnylven skytterlag. 62Nord Mesterskap Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Alexander Bjørlo Hovdebygda og Ørsta 40 39 34 82 195 0,- Gave 1. Rikard Eide Ljøen Sunnylven 48 48 46 94 236 0,- Gave 1. John Andreas Fivelstad Sunnylven 46 40 38 85 209

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 Stemnet vart arrangert under fine forhold. 84 deltakarar møtte opp. Alle hold vart skotne på elektroniske skiver. Stemnevinnar vart Asle Hundeide med 30/15. Eirik Haugland

Detaljer

200meter Mesterskap kl. 3-5

200meter Mesterskap kl. 3-5 200meter Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang35 skudd 1. Ole Magnus Bakken Løiten 5 * *X* * 50 XX99X 48 9X*9X 48 => 146 XX* * * * *X*X 100 => 246 X* *X*X* * *X 100 => 346

Detaljer

Olsokstemnet 2007 Markane

Olsokstemnet 2007 Markane RESULTAT FRÅ Olsokstemnet 2007 Markane Ole Arild Aa frå Hyen gjekk til topps på Olsokstemnet i klasse 3-5 med 391 poeng. Han vart rangert føre Eivind Rørhuus-Øie frå Oslo Østre. Tor Gaute Jøingsli, Lom

Detaljer

RESULTAT FRÅ OLSOKSTEMNET

RESULTAT FRÅ OLSOKSTEMNET RESULTAT FRÅ OLSOKSTEMNET MARKANE 20.- 23. JULI 2006 Bertel Oddne Mjellem frå Hyen gjekk til topps på det tradisjonsrike Olsokstemnet i Markane. Han sikra seg sitt første meisterskap og gylt medalje med

Detaljer

RESULTAT FRÅ. Vårstemne 2010 Hornindal skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

RESULTAT FRÅ. Vårstemne 2010 Hornindal skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: Toyota Cup 2010 RESULTAT FRÅ Vårstemne 2010 Hornindal skyttarlag Ole Arild Aa frå Hyen gjekk til topps med sterke 348 poeng på vårstemne som Hornindal skyttarlag arrangerte på Sindre skytebane. Sølvmedalje

Detaljer

Samlagstemnet 2010 RESULTAT FRÅ

Samlagstemnet 2010 RESULTAT FRÅ RESULTAT FRÅ Samlagstemnet 2010 Ole Arild Aa frå Hyen vart samlagsmeister i kl 3-5 med 341 poeng etter ein spanande finale der 3 skyttarar hadde 241 før finalen. Nils Holme fekk også 341 poeng, men vart

Detaljer

Toyotacup 2012

Toyotacup 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Vegard Solhaug Aurland 5 50 47 50 97 100 344 14* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 47 48 100 98 343 14* Sølv medalje 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 5 50 47 47 99 99 342 Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg 4 50 48 49 95 100 342 Sølv medalje 15* 3 Leif Arne Fivelstad Sunnylven

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Hytteholstemnet - Tryggestad Kraft

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Hytteholstemnet - Tryggestad Kraft Hytteholstemnet - Tryggestad Kraft 2013-2017 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Leon Sindre Lillehamre Fiskå 49 49 50 148 193,- 2. Kåre R. Haugen Hornindal og Markane 49 49 49 147 144,- 3. Beate Hjellen Aalesund

Detaljer

RESULTAT FRÅ. Olsokstemnet 2009 Markane. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane, samt kl.1 og 2, vart:

RESULTAT FRÅ. Olsokstemnet 2009 Markane. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane, samt kl.1 og 2, vart: Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ Olsokstemnet 2009 Markane Bernt Tore Inderøy frå Hyllestad vann årets Olsokstemne. Med serien 50-48-49-99-146 slutta Inderøy på 392 poeng, På sølvplass kom Ole Magnus Bakken

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Regine Nesheim Eidsbygda 50 50 50 150 58,- 2. Karoline Erdal Førde 50 50 50 150 54,- 2. Torleiv Straume Jr Hyen 50 50 50 150 54,- 4. Gabriel S. Yttri Leikanger 49 50 50 149

Detaljer

Fornamn Etternamn Skyttarlag 10-skot Sum Premie

Fornamn Etternamn Skyttarlag 10-skot Sum Premie Resultatliste: Klasse ASP 25-skot Fornamn Etternamn Skyttarlag 25-skot Premie Knut Alsaker Markane 227 Gjenstand Jan Åge Langeset Markane 225 Gjenstand Janne Alsaker Markane 238 Gjenstand Markus Reksten

Detaljer

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og *

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ole Arild Aa Hyen 5 245 99 344 5* Gylt medalje 2 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 243 99 342 5* Sølv medalje 3 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 242 98 340 3* Bronse medalje 4 Arve

Detaljer

200 Olsok kl Olsok kl 1. Hornindal / Markane skyttarlag. Olsok14. Leon - Resultatprogram

200 Olsok kl Olsok kl 1. Hornindal / Markane skyttarlag. Olsok14. Leon - Resultatprogram 200 Olsok kl 3-5 15 skot Olsok 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 147 (4*) 2. Ole Magnus Bakken Løiten 146 (7*) 3. Bertel Oddne Mjellem Hyen 146 (3*) 4. Jo Voldset Salthammer Vestnes 145 (7*) 5. Thorstein

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Ivar Fivelstad Sunnylven skyttarlag 5 *X* *X 50 9 *X9X 48 XXXXX 50 148 *9X*9 *XX* * 98 246 X* *X9 *X* *9 98 344 (14*)

Detaljer

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Toyota Cup 2015 Resultat Hyen miniatyr, 13.-14. februar 2015. Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Andre klassevinnarar: Rekrutt: Fredrik Taklo, Hundeide 340 poeng Eldre rekrutt:

Detaljer

Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ

Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ Toyota Cup 2009 Hyenstemnet 2009; 4. Juni 6. Juni. RESULTAT FRÅ Til bilde Hyenstemnet vart arrangert frå 4. Juni til 6. Juni, med 120 deltakarar. Det var stort sett sol, men med kald nordavind som gjorde

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Leon - Resultatprogram Sykkylven 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Per Jarle Tynes Sykkylven 9X98X 46 9X999 46 X99XX 48 25-skudd kl. 3 15 skudd 10 skudd 140 98XX999899 90 25 skudd 230 (0*) 1. Torbjørn Høybakk Langevåg

Detaljer

Toyotacup finale 2014 Mesterskap Klasse 3-5: V55: Junior: Eldre rekrutt: Rekrutt: V65: V73: Klasse 2: Hovedskyting Klasse 5: Klasse 4: Klasse 3:

Toyotacup finale 2014 Mesterskap Klasse 3-5: V55: Junior: Eldre rekrutt: Rekrutt: V65: V73: Klasse 2: Hovedskyting Klasse 5: Klasse 4: Klasse 3: Toyotacup finale 2014 Mesterskap Klasse 3-5: 1. Bertel Oddne Mjellem, Hyen 341, 2. Ole Arild Aa, Hyen 339, 3. Torleiv Jr, Straume, Hyen 338, 4. Anita Lystad, Hovdebygda og Ørsta 335, 5. Ivar Fivelstad,

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 arrangert av Hornindal og Markane Skytterlag 2013 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Seljeseth Hornindal 49 50 49 148 140,- 2. Audun Gausemel Hornindal 50 47 50 147 94,- 3. Svein Otto Melhein Eidsbygda

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane skyttarlag. Vintertreffen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane skyttarlag. Vintertreffen Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Ann Therese Gausemel Hornindal og Markane 99 * * * 48 9 *XX9 48 X8 *XX 48 144 *X*99XXX*9 97 241 (8*) 2. Olve Sunde Stryn XX9X9 48 X*9XX 49 *X99X 48 145 9X9 *9XXX9X 96 241 (3*) 3. Rasmus

Detaljer

Miniatyr Volda m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl Volda Skyttarlag. Leon - Resultatprogram

Miniatyr Volda m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl Volda Skyttarlag. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Fredrik Osdal Volda X9 *9X 48 XXX9 * 49 89989 43 15 sku 10 skudd 140 99 *9X9999 * 93 25 skudd 233 (4*) 25-skudd kl. 2 1. Stian Alexander Skog-KarlsenHildre

Detaljer

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016 Resultatliste Nordbygda og Miniatyr 2016 Klassevis vinnarar: Rekrutt Martine Sve Stranda 249 Eldre Rekrutt Mats Vangen Stranda 249 Junior Sivert Sve Stranda 250 V55 Jon Magnar Gjerland Holsen 246 V65 Knut

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hovdebygda skytterlag. Haustminiatyr 08. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hovdebygda skytterlag. Haustminiatyr 08. Leon - Resultatprogram 15m 25-skudd kl. 1 Pl. Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie15 skudd 10 skudd25 skudd 1. Hans-Einar Kristoffersen Sykkylven X9X9 * 48 XXX99 48 9XX99 47 => 143 *X99X*XX99 96 => 239 2. Inger Johanne Sætre

Detaljer

Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017

Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017 Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017 13-15/1/2017 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 48 49 50 98 97 342 12* Gylt medalje 2 Ørjan Frøysadal Sunnylven 48 50 50 97

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 49 48 49 97 243 Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog 49 49 47 96 241 Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 46 48 50 95 239 Bronse medalje

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

RESULTAT OPNINGSSTEMNE 15 m HORNINDAL SKYTTARLAG

RESULTAT OPNINGSSTEMNE 15 m HORNINDAL SKYTTARLAG RESULTAT OPNINGSSTEMNE 15 m HORNINDAL SKYTTARLAG Bertel Oddne Mjellem frå Hyen vann opningsstemnet på den nye 15m banen i Hornindal med streke 246 poeng, som også er ny personleg rekord på 15 m. På dei

Detaljer

Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag Skytternr 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg 10-skudd 25-skudd Premie

Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag Skytternr 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg 10-skudd 25-skudd Premie Resultatliste: Klasse 1 25-skudd Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag Skytternr 1.Ligg 2.Ligg 3.Ligg 10-skudd 25-skudd Premie 1 Hans-Einar Kristoffersen Sykkylven 529 999XX 99XX* 99XX* XX***999XX 240 120,-

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Ivar Fivelstad Sunnylven * Gylt medalje 2 Frode Standal Kleive *

Premieliste Mesterskap Klasse Ivar Fivelstad Sunnylven * Gylt medalje 2 Frode Standal Kleive * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 47 50 98 100 345 18* Gylt medalje 2 Frode Standal Kleive 5 50 47 50 95 97 339 10* Sølv medalje 3 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 49

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram Ope stemne Markane 25-skudd kl. 1 1. Knut Lillestøl Hornindal 99X9X 47 9XXXX 49 XX9X9 48 144 XX9X*XXXXX 99 243 (1*) 2. Alf Muldsvor Hornindal 99X99 46 9XX99 47 X*X9 * 49 142 *XXX* *XXX9 99 241 (5*) 3.

Detaljer

Resultatliste Hovedskyting Klasse 3-5

Resultatliste Hovedskyting Klasse 3-5 Resultatliste Hovedskyting Klasse 3-5 Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag Kl. Skytternr Ligg Stå Kne 10-skudd 25-skudd 1 Arve Halsteinslid Haugen 5 562 XX*** 9XXX* 99XX* 999XX***** 244 2 Torbjørn Solli Sykkylven

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Hovdebygda skyttarlag. November Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Hovdebygda skyttarlag. November Miniatyr. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kåre R. Haugen Markane *X9X9 48 9 *X9X 48 9X* *9 48 144 87X9X9 * *X* 93 237 (7*) 2. Bente Kristine Moe Hovdebygda og Ørsta *X9 *9 48 X9 *X* 49 8X9 *9 46 143 9X9999XXX9 94 237 (5*) 25-skudd

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. Pengepremier 15 skudd kl.

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. Pengepremier 15 skudd kl. Vartdal Miniatyrbane Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Oddvar Gjelstenli Vestnes 49 48 50 147 70,- 2. Harald Viddal Vartdal 44 45 42 131 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Svein Johnsen Vartdal 47 42 48 137

Detaljer

RESULTAT FRÅ OLSOKSTEMNET

RESULTAT FRÅ OLSOKSTEMNET RESULTAT FRÅ OLSOKSTEMNET MARKANE 22.-24. JULI 2005 Bjarne Muri vann også den spesielle Olsokskytinga med 148 poeng, og fekk med det Einar Øen s minnepremie. Her kom Inge R. Fivelstad frå Ålesund og Atle

Detaljer

Vintertreffen m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane Skyttarlag. Leon - Resultatprogram

Vintertreffen m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane Skyttarlag. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Dag Helge Bjørkedal Hovdebygda og Ørsta XX* * * 50 X*X*X 50 XXX9X 49 149 XX*X9X*9XX 98 247 (7*) 2. Ann Therese Gausemel Hornindal og Markane * *X9X 49 X9X9 * 48 X9XXX 49 146 99X*X*X9

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Hytteholstemnet - Tryggestad Kraft Sunnylven skyttarlag. Hytteholstemnet2015

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Hytteholstemnet - Tryggestad Kraft Sunnylven skyttarlag. Hytteholstemnet2015 Hytteholstemnet - Tryggestad Kraft 2013-2017 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ørjan Frøysadal Hauge Sunnylven 45 43 47 95 230 0,- Gave 1. Daniel Matias Mjellem Hyen 41 44 45 94 224 0,- Gave 1. Aron Røyset

Detaljer

Miniatyr Volda Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl.

Miniatyr Volda Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Oliver Andresen Hovdebygda og Ørsta 33 42 41 84 200 0,- Gave 1. Vilde Andresen Hovdebygda og Ørsta 44 42 43 87 216 0,- Gave 1. Ada Borgund Haugen 50 44 49 87 230 0,- Gave

Detaljer

Mesterskap resultat 2008

Mesterskap resultat 2008 Mesterskap resultat 2008 1 4 Salthammer Jo Vestnes skl. 244 2 5 Kristoffersen Rune Langevåg skl. 240 3 4 Blindheim Arild Engesetdal og Skodje 239 4 5 Hestetun Are G. Engesetdal og Skodje 238 5 4 Melseth

Detaljer

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen,

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, , Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, Sunnylven 248, 3. Ole Kristian Lianes, Engesetdal/Skodje 248 Eldre rekrutt: 1. Thor Inge Grebstad,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Stranda Skyttarlag. Miniatyrstevne 2012

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Stranda Skyttarlag. Miniatyrstevne 2012 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Elise Berge Stranda 48 46 47 94 235 0,- Gavepremie 1. Elias Sylte Gjerde Stranda 45 45 44 82 216 0,- Gavepremie 1. Anders Lote Sykkylven 47 45 46 88 226 0,- Gavepremie 1.

Detaljer

Aalesund Olsokstemne Markane skyttarlag

Aalesund Olsokstemne Markane skyttarlag Premieoppgjør Aalesund Olsokstemne 2008 18.07.2008 markane@skytterlag.no Fivelstad, Inge R 5 48 44 48 140 94 234 234 135 Reiten, Harald V65 50 50 50 150 100 250 98 348 105,- 72,- 33,- Aakvik, Per Inge

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sunnylven Skyttarlag.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sunnylven Skyttarlag. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Anna Fivelstad Sunnylven 37 39 34 81 191 0,- Gave 1. Natalie Trøen Frøysa Sunnylven 33 34 40 64 171 0,- Gave 1. Vanja Trøen Frøysa Sunnylven 43 45 39 88 215 0,- Gave 1. Isak

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reidulf Hjellen V55 84,-kr 50 48 48 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. V55 146 84,-kr Harald Reiten V65 147,-kr 48 48 50

Detaljer

Flora Vårstemne Markane skyttarlag

Flora Vårstemne Markane skyttarlag Premieoppgjør Flora Vårstemne 2008 18.08.2007 markane@skytterlag.no Skorpa, Audun V73 48 48 49 145 98 243 97 340 38,- 38,-, v/anne Karin Lundgård Hove, Jutedal, 6763 Hornindal www.winskyt.no Side 1 av

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Stranda Skyttarlag. Romjulstevnet 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Stranda Skyttarlag. Romjulstevnet 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Håvard Bjørndal Vartdal 49 47 50 146 96,- 2. Elin Sofie Dimmen Langevåg 47 49 48 144 64,- 3. Rolv Arne Ljøen Sunnylven 49 47 47 143 0,- 4. Asbjørn Paul Dimmen Langevåg 45

Detaljer

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag Pengepremie 15 skudd kl 1 1. Rune Rustøen Olden 49 48 50 147 0,- 2. Andreas Sunde Olden 47 49 48 144 0,- 3. Svein Otto Melheim Eidsbygda 47 48 48 143 0,- 4. Kåre R Haugen Markane 47 46 46 139 0,- Pengepremier

Detaljer

RESULTAT FRÅ. Olsokstemne 2014, Hornindal og Markane Skyttarlag

RESULTAT FRÅ. Olsokstemne 2014, Hornindal og Markane Skyttarlag RESULTAT FRÅ Olsokstemne 2014, Hornindal og Markane Skyttarlag Ole Magnus Bakken frå Løiten vann årets Olsokstemne. Med serien 50-50-49-99-146 slutta Bakken på 394(23*)poeng. På sølvplass kom Tor Gaute

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven - Ikornnes 2011

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven - Ikornnes 2011 Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reiulf Hjellen V55 0,-kr 49 48 47 144 97 241 Harald Reiten V65 205,-kr 48 48 50 146 100 246 Pengepremier 15 skudd kl. V65 146

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 5. Sunnylven Skyttarlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 5. Sunnylven Skyttarlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Malene Lade Lie Sykkylven 41 47 45 93 226 0,- Gave 1. Rikard Eide Ljøen Sunnylven 48 47 48 93 236 0,- Gave 1. Brede Ringdal Sunnylven 47 43 45 94 229 0,- Gave 1. Mats Vangen

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

TOYOTA. Toyota Nordfjord

TOYOTA. Toyota Nordfjord TOYOTA Resultatliste fra Lekemyrastemne i baneskyting 2014. Moldtustranda skyttarlag og Larsnes skyttarlag arrangerte torsdag 26/6 og sondag 29/6. Det deltok totalt 63 skyttarar pk stemnet som er med i

Detaljer

Ørsta skyttarla. 3 Runar Driveklepp Volda Eirik Folldal Hovdebygda og

Ørsta skyttarla. 3 Runar Driveklepp Volda Eirik Folldal Hovdebygda og Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Marius Helland Bøstrand Volda 48 47 49 97 241 Sølv medalje 2 Ole-Martin Halstinslid Haugen 47 48 48 97 240 3 Henning O. Sætre Syvde 48 47 47 97 239 4 Tor Øystein Hoddevik

Detaljer

premiering 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2 Stranda Skyttarlag Miniatyrstevne des Leon - Resultatprogram

premiering 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2 Stranda Skyttarlag Miniatyrstevne des Leon - Resultatprogram premiering 1. Runar Ask Stranda 43 45 46 92 226 0,- gjenstand 1. Ronja Foss Rauma 40 48 46 88 222 0,- gjenstand 1. Magnus Glomset Stranda 47 44 47 86 224 0,- gjenstand 1. Robin Lade Lie Sykkylven 49 48

Detaljer

Stevneoppgjør. Ålesund skyttarlag. Aalesund miniatyr 09. Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID

Stevneoppgjør. Ålesund skyttarlag. Aalesund miniatyr 09. Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Sivert Leivdal V65 0,-kr 49 49 48 => 146 97 => 243 3790 21 00548 Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID 3790 21 00548 Engesetdal/Skodje

Detaljer

Sollidalsstemnet 2017

Sollidalsstemnet 2017 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Dag Helge Bjørkedal Hovdebygda og Ørsta 50 50 50 150 126,- 2. Camilla Hjelme Aalesund 48 47 49 144 0,- 3. Lillian Karin Bjørdal Hildre og Brattvåg 29 49 38 116 0,-

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENSTEMNA 2017

RESULTATLISTE HAUGENSTEMNA 2017 RESULTATLISTE HAUGENSTEMNA 2017 Stemnet vart arrangert 22-25 Juni 2017. 126 deltakarar møtte opp. Stemnevinnar vart Ivar Fivelstad med 346. Nr. 2 vart Ole Arild Aa med 344. Nr 3 vart Reidun Kristin Knapstad

Detaljer

Aalesund skytterlag Olsokstemne 2006 V/Harald Reiten 22.07.2006 Markane skyttarlag markane@skytterlag.no http://markane.skytterlag.

Aalesund skytterlag Olsokstemne 2006 V/Harald Reiten 22.07.2006 Markane skyttarlag markane@skytterlag.no http://markane.skytterlag. Premieoppgjør Aalesund skytterlag Olsokstemne 2006 V/Harald Reiten 22.07.2006 markane@skytterlag.no Fivelstad, Inge R 5 50 42 49 141 94 235 235 135 Gjengstø, Gunnar 2 45 36 34 115 71 186 186 108 Gjengstø,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Martin Åndal Malmefjorden Gylt medalje 2 Marita Solli Sykkylven Sølv medalje 3 Ola

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Martin Åndal Malmefjorden Gylt medalje 2 Marita Solli Sykkylven Sølv medalje 3 Ola Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Martin Åndal Malmefjorden 48 50 50 99 247 Gylt medalje 2 Marita Solli Sykkylven 50 49 49 99 247 Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 49 49 50 98 246 Bronse medalje 4 Håvar

Detaljer

Resultat frå Hyenstemnet Det deltok 112 skyttarar på årets Hyenstemne, med fine skyteforhold.

Resultat frå Hyenstemnet Det deltok 112 skyttarar på årets Hyenstemne, med fine skyteforhold. Resultat frå. Det deltok 112 skyttarar på årets Hyenstemne, med fine skyteforhold. Klassevinnara vart: Klasse rekrutt Cristian Hjartholm Solheim Oppedal/Brekke 348p. Klasse eldre rekrutt Johanna Reksten

Detaljer

Mesterskap Klasse 2-5

Mesterskap Klasse 2-5 Side 1 av 1 Mesterskap Klasse 2-5 1 Christian Lilleng Råde 5 48 49 49 97 243 2 Siv Hege Klokset Råde 5 49 47 50 96 242 3 Kathrine Høybakk Isfjorden og 5 50 48 47 95 240 4 Rune Kristoffersen Langevåg 3

Detaljer

Hundeide stryn. Gulen

Hundeide stryn. Gulen # Sum stryn Rekrutt -Cup 2017 1 Nora Sæterøy Langevåg 90 15 15 15 15 15 2 Marte Skeistrand 85 8 12 12 12 12 15 10 4 3 Ørjan Frøysadal Hauge Sunnylven 75 8 2 15 10 10 0 10 12 0 0 8 4 Isak Frøysadal Hauge

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Stevneoppgjør. Hovdebygda skyttarlag. Sollidalsstemne Eidsbygda Skytterlag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID

Stevneoppgjør. Hovdebygda skyttarlag. Sollidalsstemne Eidsbygda Skytterlag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Eidsbygda Skytterlag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Sivert Leivdal V65 102,-kr 50 50 50 150 98 248 95 343 Pengepremier 15-skudd kl. V65 150 102,-kr Regine Nesheim ER 80,-kr 50 50 49 149 96 245 99

Detaljer

Stevneoppgjør. Sunnylven Skytterlag. Miniatyr_20_22_09. Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID

Stevneoppgjør. Sunnylven Skytterlag. Miniatyr_20_22_09. Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Sivert Leivdal V65 0,-kr 47 50 50 => 147 100 => 247 Steffen Taklo ER 151,-kr 50 50 50 => 150 100 => 250 Pengepremier 25-skudd kl. ER 250 151,-kr 3790

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Sindre Malmedal Malmefjorden Gylt medalje 2 Håkon Sætre Hovdebygda og Sølv medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Sindre Malmedal Malmefjorden Gylt medalje 2 Håkon Sætre Hovdebygda og Sølv medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Sindre Malmedal Malmefjorden 50 49 49 99 247 Gylt medalje 2 Håkon Sætre Hovdebygda og 48 49 49 98 244 Sølv medalje 3 Einar Brudevoll Hovdebygda og 49 48 48 97 242 Bronse

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Aalesund Skytterlag Karl Tore Gjengstø Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Aalesund Skytterlag Karl Tore Gjengstø Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Karl Tore Gjengstø Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Anita Garseth 3 0,-kr 49 45 46 140 93 233 Harald Reiten V73 115,-kr 49 48 48 145 100 245 Pengepremier 10-skudd kl. V73 100 115,-kr

Detaljer

Medaljer kl. 2-5, V55

Medaljer kl. 2-5, V55 Grov felt Medaljer kl. 2-5, V55 Pl. Navn Skytterlag Kl. Serier Totalt Premie 1. Ivar Fivelstad Sunnylven 5 6/4 5/4 6/2 6/6 6/1 29/17 0,- Gylt medalje 2. Christian Holstad Lilleng Aalesund 4 6/1 6/5 5/0

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. 1. Pengepremier 25-skudd kl. 2. Pengepremier 25-skudd kl. 3. Pengepremier 25-skudd kl. 4. Ålesund skyttarlag

Pengepremier 25-skudd kl. 1. Pengepremier 25-skudd kl. 2. Pengepremier 25-skudd kl. 3. Pengepremier 25-skudd kl. 4. Ålesund skyttarlag Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Victor Enrico Fauske Aalesund 215 60,-kr Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Kristoffer Vartdal Hovdebygda og Ørsta 245 60,-kr Pengepremier 25-skudd kl. 3 1. Øyvind L. Otterlei

Detaljer

Klasse R-30 Skudd. Klasse ER-30 Skudd. Klasse J-30 Skudd. Klasse V65-30 Skudd

Klasse R-30 Skudd. Klasse ER-30 Skudd. Klasse J-30 Skudd. Klasse V65-30 Skudd Page 1 of 7 Klasse R-30 Skudd 1 Erik Flem Færøy Engesetdal/Skodje 5/2 6/1 6/5 6/4 6/2 29/14 Kr 140 Gylt Medalje 2 Håvard Kulseth Sykkylven 6/2 6/3 6/4 5/1 6/3 29/13 Kr 85 3 Ole Johan Tynes Sykkylven 4/0

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane Nordbygda og Rand. Hornindal og Markane. Utvik og Innvik. Sunnylven.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane Nordbygda og Rand. Hornindal og Markane. Utvik og Innvik. Sunnylven. Rekrutt Toyota Cup 2016 1 Martine Sve Stranda 45 0 0 15 15 15 8 15 0 0 0 0 2 Stian Skeistrand 42 10 12 10 8 12 15 10 0 15 0 0 3 Jakob Lotsberg 39 5 15 3 6 6 12 12 0 10 0 0 3 Fredrik Taklo Hundeide 39 8

Detaljer

Åndalsnes. Sølv medalje 4* 2 Ole Johan Tynes Sykkylven Sølv medalje. 2 Lars gunnar Lund Tresfjord

Åndalsnes. Sølv medalje 4* 2 Ole Johan Tynes Sykkylven Sølv medalje. 2 Lars gunnar Lund Tresfjord Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Oskar Røyr Stranda 49 50 50 96 245 8* Sølv medalje 2 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 49 48 49 99 245 7* Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 48 48 49 98 243 9* 4 Olivia

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Navn Kl. Ligg Stå Kne 15s 10s 25sk Omg 35sk Stan Felth. Felt Eks1 Eks2 Eks

Navn Kl. Ligg Stå Kne 15s 10s 25sk Omg 35sk Stan Felth. Felt Eks1 Eks2 Eks Premieoppgjør Aspøy og Straumsnes sk.lag Olsokstemnet 2007 Andrew Bakken 22.07.2007 6674 KVISVIK markane@skytterlag.no aspoy-straumsnes@skytterlag.no Bakken, Andreas JR 50 48 50 148 99 247 99 346 29,-

Detaljer

Resultater Grovfelt Klasse : V55

Resultater Grovfelt Klasse : V55 Resultater Grovfelt Klasse : 2-3-4-5-V55 Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag Kl. Sknr 1 2 3 4 5 30-sk 1 Bjørnar Osnes Volda 4 371 6/6 6/5 6/3 6/0 6/4 30 / 18 Gylt m 2 Svein Hoen Stryn V55 374 5/3 6/5 5/2

Detaljer

Miniatyrstevne 15m utendørs prog. 2-4 April. Arr: Ørskog skytterlag

Miniatyrstevne 15m utendørs prog. 2-4 April. Arr: Ørskog skytterlag Miniatyrstevne 15m utendørs prog. 2-4 April. Arr: Ørskog skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Karina Stette Engesetdal/Skodje 50 50 50 100 100 350 1 7* Gylt medalje 2 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven

Detaljer

RESULTATLISTE OLSOKSTEMNET

RESULTATLISTE OLSOKSTEMNET RESULTATLISTE OLSOKSTEMNET MARKANE 22.-25. JULI 2004 Erling Melvær frå Florø vart vinnar av Olsokstemnet i Markane, som i år feira 75 års jubileum. Han sikra seg meisterskapet og gylt medalje med 392 poeng.

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bård Aarseth Syvde 50 50 50 95 245 Gylt medalje 2 Torill Lystad Hovdebygda og 50 45 49 99 243 Sølv medalje

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bård Aarseth Syvde 50 50 50 95 245 Gylt medalje 2 Torill Lystad Hovdebygda og 50 45 49 99 243 Sølv medalje Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bård Aarseth Syvde 50 50 50 95 245 Gylt medalje 2 Torill Lystad Hovdebygda og 50 45 49 99 243 Sølv medalje Ørsta skyttarla 3 Are G Hestetun Engesetdal/Skodje 50 45 50

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl. Pengepremier 15-skudd kl. R

Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl. Pengepremier 15-skudd kl. R Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Lars Haugnes Florø 150 96,- kr GP Agnitio AS 2. Lars Kristian Hellesen Florø 148 72,- kr GP Fredheim Maskin og Betong 3. Alexander

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram Norum 25-skudd kl. 1 1. Kai Wigum Farnes X9XX* 49 XX9 * * 49 * *X* * 50 => 148 XX*XX* *X* * 100 => 248 2. Asle Dulsvik Sogndal *XXXX 50 XXXXX 50 XX*9 * 49 => 149 X*XXX*9X*9 98 => 247 3. Norvald Øyre Norum

Detaljer

RESULTATLISTE SPRINT NM SKIFELT FEBRUAR

RESULTATLISTE SPRINT NM SKIFELT FEBRUAR RESULTATLISTE SPRINT NM SKIFELT 2016 21 FEBRUAR Menn Senior A 1 Gjølga, Per Johan Stallvik Skytterlag 5 5 00:02:00 00:22:26 2 Erdal, Ole Martin Førde Skyttarlag 5 2 00:05:00 00:22:31 3 Tryggestad, Trygve

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer