Urininkontinens og UVI. Renate Pettersen Geriatrisk Seksjon, medisinsk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Urininkontinens og UVI. Renate Pettersen Geriatrisk Seksjon, medisinsk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus"

Transkript

1 Urininkontinens og UVI Renate Pettersen Geriatrisk Seksjon, medisinsk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Emnekurs geriatri SIHF

2 De nedre vannveier - aldersforandringer Glatte muskelfibre i blæren erstattes med bindevev Noe mindre blærekapasitet/compliance Noe svekket blæremuskelkraft Prostatahypertrofi hyppig Svak bekkenbunn etter graviditet/fødsler Østrogenmangel Mindre vaskularisering av uretraveggen Tynnere, sårbare slimhinner i blære og uretra Irritative symptomer Uretralukketrykket synker med 15 cm H 2 O per tiår Økt risiko for lekkasje og urinveisinfeksjoner Pfisterer MH et al. JAGS 2006; 54: Taylor JA et al. JAGS 2006; 54: Trowbridge E et al. Obstet Gynecol 2007; 109:

3 Overordnet kontroll- aldersforandringer Svekket ADH-regulering om natten nokturi x 1-2 er helt normalt i alderen 75 + Økt prevalens av hvit-substanslesjoner senere «varsling» om full blære økt risiko for sen eller svekket hemning av hemning av tømningsrefleks

4

5 Prevalens av vannlatingsforstyrrelser hos eldre 60 år: EPIC-studien MENN KVINNER 25% 35% Nokturi OABtørr 18% 35% 10% UI 20% 30% Tømn. Vansker 27% Irwin DE et al. Eur Urol 2006; 50:

6 Prevalence (%) of UI in EPINCONT1 (E1) and EPINCONT2 (E2) by 5-year age groups Ebbesen MH et al. BMC Urol 2013; 13

7 EPINCONT 1 prevalens (%) etter inkontinenstype og aldersgrupper ( ) % stress hastverk blanding annet Alder

8 Prevalens (%) av overaktiv-blære-symptomer ift alder og kjønn år 75 år+ Menn Kvinner Wagg AS et al. BJU Int 2007; 99: 502-9

9 Urininkontinens hos eldre/gamle Etter 80- årsalderen rammes menn like ofte som kvinner Inkontinens har negativ psykososial effekt Hastverks-inkontinens disponerer for dehydrering Hastverks-inkontinens øker risiko for fall og fallskader Pasientene spør sjelden om hjelp, selv ved alvorlige symptomer Helsepersonell generelt tilbyr oftere bleier enn utredning Inkontinens er dyrt Holroyd-Leduc JM et al. JAGS 2004; 52: Brown JS et al. Am J Manag Care 2000; 6: S574-9 Cochrane Review 2003 Harris S et al. J Urol 2007;177: Wagg A et al. Age Ageing 2008; 37:39-44

10 Svak bekkenbunn Akutt sykdom Nevrologiske sykdommer Andre Hjertesvikt sykdommer Nedsatt mobilitet Urinlekkasje hos eldre/gamle Drikkevaner Legemidler Lidelser i bekkenorganene Holdninger Ressurser og omgivelser

11 Vannlatingsproblemer etter slag: mekanismer Forstyrrelse av den viljestyrte vannlatingskontrollen Mest OAB-symptomer Ofte ultrakort varslingstid pga oppmerksomhet og reaksjonsevne En god del har urinretensjon i starten Svekkelse av mobilitet Svekkelse av kommunikasjon + kognisjon Afasi, rom-retningsvansker, apraksi, agnosi, innsikt/forståelse Ofte kombinasjon av flere elementer! oppmerksomhet,

12 Legemidler i de gamle vannveier Diuretika* Lagringsproblemer Furosemid, Bumetanid, Spironolakton Alfablokkere* Økt urinflow Doxazosin,Tamsulosin, Karvedilol, Labetalol nedsatt sfinktertonus i uretra Visse kalsiumblokkere Amlodipin, Felodipin, Isradipin Antikolinergika Tømningsproblemer Sarotex, Sinequan, Atrovent, Spiriva Detrusitol, Vesicare, Emselex, Kentera, Toviaz Betaagonister Svekket detrusorkraft Bricanyl, Ventoline, Serevent, Oxis, Airomir Økt sfinktertonus, svekket detrusorkraft Væskeretensjon med nattlig mobilisering Alle sentralt dempende midler Svekket overordnet kontroll *Peron EP et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2010 *Ruby C et al. JAGS 2010

13 Generell utredning Alltid i stabil fase! Aktiv utspørring Anamnese Pasient og pårørende Komorbiditet Medikamenter ADL-funksjoner Mental funksjon Drikkevaner Kartlegging av inkontinens Innsikt? Bryr seg /ønsker hjelp? Hastverk? Stress? Blanding? Hastverk eller surprise? Døgnvariasjon? Spørreskjema (ICIQ- UI SF) Urinundersøkelse Stix, bakt.u.s. Klinisk u.s. Lokal status (blæredempning? Atrofiske slimhinner?) Rektal-u.s. (+tonus, sensibilitet) (GU med hostetest) Orienterende nevrologisk u.s. Gange/balanse Lav terskel for resturinmåling Vannlatingsdagbok ved hastverks - symptomer Andre u.s. etter klinisk bilde Gyn/urolog- evt.med urodynamisk kartlegging Før stress-ui op. Før TUR-P op.

14 Klokkeslett Drikkemengde Urinmengde T/H/V H ? H/V H ? H/V H H H ? H/V ? H/V H H NATT 80 H ? H/V 1200 ml 1190ml+

15 Klokkeslett Drikkemengde Urinmengde T/H/V H/V H H/V H H H NATT 150 H H/V H Nattvolum 850 ml 1700 ml 1650ml

16 Behandling- generelt Alle påvirkelige faktorer bør vurderes for modifisering Urogenitale lidelser Lokalt eller peroralt østriol hos kvinner med atrofisk vaginitt enkelt! Pasienten må være motivert og fysisk og kognitivt i stand til å kunne gå gjennom krevende utredning og behandling Andre lidelser som påvirker urinvolum/-produksjon Medikamenter Drikkevaner Forflytningsvansker tilgjengelig for medisinsk eller fysioterapi-intervensjon Ugunstige bo/toalettforhold Hjelpemidler (bleier, flaske, toalettstol, uridom)

17 Spesifikk behandling Etter at reversible underliggende OG medvirkende årsaker er vurdert og modifisert klassisk hastverks- Overaktiv blære inkontinens geriatrisk hastverks-inkontinens (nedsatt oppmerksomhet, ultrakort varslingstid) Stress-inkontinens Inkontinens pga manglende innsikt/forståelse Blandings -inkontinens Blæretrening: WC-intervaller Muskarinreseptorhemmere, mirabegron (Betmiga ), Elektrostimulering Blæretrening: faste WC-intervaller + knipeøvelser (?) Muskarinreseptorhemmere, mirabegron? Bekkenbunnstrening TVT, kolposuspensjon Urinrørspropper, sfinkterproteser Ingen (faste WC-tider for å begrense lekkasjevolum) Behandle det dominerende elementet først

18 Muskarinreseptorhemmere hos gamle Har samme effekt hos vitale gamle som hos yngre OBS risiko for blæreretensjon Menn (prostata) Langtkommen diabetes med nevropati OK med volum opptil 200 ml hvis ikke residiverende UVI Antikolinerge effekter Perifere: Munntørrhet, akkomodasjonsproblemer OBS økt risiko for kognitiv svikt hos utsatte individer? In vitro-studier av forskjellige preparater har vist forskjellig evne til å forsere blod/hjernebarrieren DuBeau C et al. Neurourol Urodyn 2010; 29: Sink KM et al. JAGS 2008; 56: Chancellor M et al. CNS Neurosci Ther 2012; 18: Callegari E et al. Br J Clin Pharmacol 2011; 72:

19 Definisjon av urinveisinfeksjon hos gamle: Signifikant bakteriuri OG kliniske symptomer/funn Signifikant bakteriuri: >10 4 bakterier /ml Symptomer nedre UVI smerter/svie ved vannlating (tidlig/sen dysuri) hyppig vannlating NYOPPSTÅTT økt vannlatingstrang og ev. lekkasje smerter suprapubisk Symptomer øvre UVI feber/frysninger flankesmerter/bankeømhet nedsatt allmenntilstand Atypiske symptomer hos skrøpelige /kognitivt svekkete pasienter Delirium, falltendens, uro/aggressivitet, anoreksi, ADL-svikt Funn blakket/blodig urin, økt temperatur 1 C, økende CRP og hvite (ved øvre UVI)

20 Asymptomatisk bakteriuri (ASB) hos eldre Definisjon: Signifikant oppvekst av samme bakterieart i 2 etterfølgende prøver og manglende symptomer på urinveisinfeksjon Forekomst ASB hos hjemmeboende 10% kvinner > 60 år 5 % menn >65 år 15% menn > 75 år Forekomst ASB sykehjem 25-50% av kvinnene 15-35% av mennene Skal IKKE behandles! OBS resistensutvikling Alle med permanent kateter >14 dager har bakteriuri Noen har permanent, noen har intermitterende ASB

21 Urinstix Leukocyttesterase test: god sensitivitet Forurensning kan gi falsk positiv test Pyuri hos 45 % av inkontinente ellers friske sykehjemspas. og hos alle med kateter, blæresten o.l. 90% av de med bakteriuri har også pyuri Nitritt test: god spesifisitet Falsk negativ ved lave bakterietall (ved f.eks. kort tid i blæra) Gram positive bakterier danner ikke nitritt (gram pos. bakterier hos ca 10% av de med sykehusinfeksjoner) Helt negativ stix: urinveisinfeksjon lite sannsynlig OBS Teststrimler blir fort gamle og derved upålitelige!

22 Prøvetaking Midtstrømsprøve om morgenen Vaskeprøve hos helt sengeliggende Engangskateterisering på spesiell indikasjon Inkontinens Samtidig behov for resturinmåling OBS hver kateterisering har 1% risiko for å påføre pas. en infeksjon Notere tidspunkt for prøvetaking og hvilke symptomer Oppbevaring kjølig, borsyreglass hvis transporttid > 2 timer

23 Pasienter med permanent kateter Igjen: hos alle pasienter blir kateteret kolonisert med bakterier etter 2 uker! Antibiotikabehandling KUN ved invasiv infeksjon (dvs. kliniske symptomer som smerter nedentil, feber/frostrier, nedsatt allmenntilstand* Viktigst med regelmessige kateterskift (hver 2. eller 3. måned) og etterfølgende urindyrkning med resistensbestemmelse ved for eksempel annethvert skift Ved enhver infeksjon skal kateteret skiftes uansett Løpende vurdering om kateter er nødvendig! *Leone M et al. Int Care Med 2007; 33: 726-9

24 Nedre UVI - forebyggelse? Lang nok behandlingstid (10 dager) Østriol lokalt eller systemisk til kvinner med atrofiske slimhinner nedentil Utrede og ev. behandle tendens til residualurin Færrest mulig permanente katetere Urininkontinens er KUN indikasjon ved fare for (infiserte) trykksår Gode toalettvaner Unngå bekken /flaske i sengen, regelmessige toalettbesøk Nok væske, surgjøre urin Hiprex, tranebær, Vitamin C (OBS virker ikke hos kateterpasienter med permanent avløp) Sjekk om urinen virkelig er sur (stix) Kontinuerlig lavdose antibiotika hos utvalgte pasienter Skift antibiotikum annenhver måned

25 Takk for oppmerksomheten!

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje.

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Et temahefte fra Ditt Apotek I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Den kunnskapen vil vi gjerne dele med deg. - vi gir deg bedre helse Innhold 3 Innledning... 5 Urinsystemet... 5 Hva skjer

Detaljer

Vannlating og tarmfunksjon til besvær. www.ms.no

Vannlating og tarmfunksjon til besvær. www.ms.no Vannlating og tarmfunksjon til besvær www.ms.no Tekst: Uroterapeut Eija L. Emblem Foto: morguefile.com og istockphoto.com Layout: Torill Older Trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS Utgitt med støtte fra Allergan

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner 2013 Smittevern 2 1 Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner Nasjonal veileder Mette Fagernes Nina Sorknes Egil Lingaas Smittevern 21 Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner Nasjonal

Detaljer

NN Bergen, februar 2013

NN Bergen, februar 2013 NN Bergen, februar 2013 Tilbakemelding på urinkasuistikker juni 2012 (omsider) Merk: 2 versjoner en versjon uten individuelle svar som sendes alle sykehjem en versjon til leger som har svart og oppgitt

Detaljer

DEN GERIATRISKE PASIENTEN.

DEN GERIATRISKE PASIENTEN. DEN GERIATRISKE PASIENTEN. 1 FAGDAG 24.04.2014 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Marit Anda Spesialist i geriatri og allmennmedisin. KASUISTIKK 1 KASUISTIKK 2 Mann 79 år. Små snekkeroppdrag.

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 2 - juni 2011-22. årg. ISSN 1891-5116 SIDE 1 MS-konferanse s.6 Utfordringer ved vannlating - mitt liv s.15 EAU/EAUN kongress i Wien s.20 Vanntanken s.24 Oss medlemmer i mellom s.26 NSFs Faggruppe av

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Bekkenbunnsog blæretrening

Bekkenbunnsog blæretrening Bekkenbunnsog blæretrening Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror, og du kan få behandling for det. De aller fleste med inkontinens er kvinner. Det er ikke bare eldre

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 3 - oktober 2012-23. årg. ISSN 1891-5116 s.10 Kateterjungelen s.14 Akupunktur som behandling av UVI? s.18 Kultursensitivitet s.20 Urinavledning s.26 Er du en sykepleier som tenker på å ta en videreutdanning?

Detaljer

BRUK AV INTERMITTERENDE KATETERISERING IK - sammendrag av innhold/anbefalinger i nasjonale retningslinjer for helsepersonell

BRUK AV INTERMITTERENDE KATETERISERING IK - sammendrag av innhold/anbefalinger i nasjonale retningslinjer for helsepersonell BRUK AV INTERMITTERENDE KATETERISERING IK - sammendrag av innhold/anbefalinger i nasjonale retningslinjer for helsepersonell Retningslinjene er tverrfaglige og rettet mot helsepersonell på alle nivå i

Detaljer

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Eldrebølgen Som en følge av økt levestandard og bedre behandlingsmuligheter ved skader og sykdom

Detaljer

Ambulanseforum 01.10.14. Akutt geriatri. Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Ambulanseforum 01.10.14. Akutt geriatri. Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo Ambulanseforum 01.10.14 Akutt geriatri Anette Hylen Ranhoff Professor i geriatri Overlege Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Akutt geriatri Aldersforandringer; skrøpelighet og sårbarhet Aldersrelaterte

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Nr. 3, september 2010

Nr. 3, september 2010 Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital Nr. 3, september 2010 Proteinkrystaller 1 Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen Redaksjon: Andreas Christensen, Roar Dyrkorn, Maj Liv Eide, Lis Johansen (sekretær),

Detaljer

God diabetesbehandling betyr alderen noe?

God diabetesbehandling betyr alderen noe? God diabetesbehandling betyr alderen noe? Nasjonalt Diabetessymposium 21. mars 2014 Siri Carlsen, overlege/phd stipendiat Hvem er eldre? Older adults: > 65 år Oldest old: > 85 år Diagnostikk Samme kriterier

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Overvåkingsmal for sykehus

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Overvåkingsmal for sykehus Prevalens av infeksjoner antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Overvåkingsmal for sykehus Mai 2010 Innhold 1 Forord...1 1.1 Formål...1 2 Endringer...2 3 Om overvåkingen (del 1 2)...3 3.1 Tidspunkt

Detaljer

Behandlingsprogram for pasienter med hoftebrudd Ortogeriatrisk enhet

Behandlingsprogram for pasienter med hoftebrudd Ortogeriatrisk enhet Behandlingsprogram for pasienter med hoftebrudd Ortogeriatrisk enhet Sørlandet sykehus HF Arendal Arendal 10.10.2011 Svein Svenningsen/ Kathrine A. Lyngstad Sørlandet sykehus HF Ortogeriatri ved Sørlandet

Detaljer

Behandling av nattvæting/enuresis nocturna med alarm

Behandling av nattvæting/enuresis nocturna med alarm Behandling av nattvæting/enuresis nocturna med alarm 2009 ADL PRODUKTER AS Telefon: 64 98 50 20 Faks: 64 98 50 21 E-post: salg@adl.no Web: www.adl.no F.nr.: NO 957 722 733 MVA Kontoradresse: Bruerveien

Detaljer

Elzbieta Piwonska-Jaskula Liv Wergeland Sørbye Camilla Anthonisen

Elzbieta Piwonska-Jaskula Liv Wergeland Sørbye Camilla Anthonisen Elzbieta Piwonska-Jaskula Liv Wergeland Sørbye Camilla Anthonisen 2013/6 Forebygging av urinveisinfeksjoner hos skrøpelige eldre kunnskapsbasert praksis Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 2 - juni 2010-21. årg. ISSN 1891-5116 Ringpessarbehandling s.6 Kreftpoliklinikken ved Stavanger Universitetssykehus s.10 Stressinkontinens - utredning og behandling s.12 Kan vi lære noe av menn i korte

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

ISOLERT NATTENURESE ( monosymptomatic nocturnal enuresis = monosymptomatisk nattenurese)

ISOLERT NATTENURESE ( monosymptomatic nocturnal enuresis = monosymptomatisk nattenurese) 1 ISOLERT NATTENURESE ( monosymptomatic nocturnal enuresis = monosymptomatisk nattenurese) Norsk Enureseforum DIAGNOSE Pasienter med urologiske symptomer på dagtid i tillegg til sengevæting hører ikke

Detaljer