Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål"

Transkript

1 P Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Kulturkontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Formannskapet Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. For inneværende år har vi kr til fordeling i prosjektstøtte. Det er allerede tildelt kr , og det gjenstår kroner Det er fem søknader om tilskudd til ulike kulturelle prosjekt og arrangement i denne saken, total søkesum er kroner Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner fordelt på de fem søknadene. Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til innstilling. Saksopplysninger I forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2012 av økonomiplan gjorde bystyret under PS-sak 11/156 følgende vedtak i verbalforslag punkt 27: OK-avdelingen kan i dag bevilge inntil kroner til ulike prosjekter etter søknad. Beløp over dette skal behandles av formannskapet. Dette endres til at OK-avdelingen kan bevilge inntil kroner etter søknad, og beløp over dette skal behandles av formannskapet. Midlene legges i sin helhet under politisk budsjett og Formannskapets disposisjon. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barneog ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir i hovedsak tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kulturarbeidere hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter og forestillinger. Årvisse tiltak prioriteres vanligvis ikke. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil kr til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling. Side 52

2 De frie tilskuddene til sosiale formål, drift, prosjekt idrettsanlegg og arrangement har jfr. Bystyrets budsjettvedtak blitt redusert med kr for Dette medfører redusert støtte og/eller at færre lag/foreninger vil motta tilskudd. Tilskuddsbudsjettet til prosjekt kulturelle formål utgjør kr for Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Formannskapet vedtok i PS 12/32 og 12/33 å tildele kroner i prosjektstøtte til kulturelle formål. Det er tildelt i prosjektstøtte administrativt. Det gjenstår kroner i prosjektstøtte til kulturelle formål i I denne saken anbefaler administrasjonen en tildeling på kroner fordelt på fem søknader. Vurderinger 1. Bodø Harmonimusikk 120 år - tilskudd til jubileumskonserten I forbindelse med jubileumskonserten i Bodø kulturhus søker Bodø Harmonimusikk om kroner i økonomisk støtte fra Bodø kommune. De satser på kvalitet og bruker kun profesjonell direksjon/instruksjon. Ungdom får muligheten til å bidra på konserter og er en arena hvor de unge amatørene får møte profesjonelle musikerne. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kroner til jubileumskonserten. 2. Søknad om prosjektstøtte til innspilling av film Feil film AS søker om kroner for å lage en musikkvideo for bandet Cold Mailman, som opprinnelig kommer fra Bodø. Filmselskapet og bandet er nå registrert med bosted Oslo i Brønnøysundregisteret. Søknaden deres er godt skrevet, med omfattende beskrivelse av filmprosjektet. Filmidéen er spennende, og det er en viss forankring til landsdelen. I følge Bodø kommune sine retningslinjer for økonomisk støtte til kulturformål, kreves det for øvrig en sterkere lokal forankring til Bodø enn prosjektet deres har, for å kunne motta tilskudd. På bakgrunn av dette innstiller administrasjonen på at søknaden fra Feil Film AS får avslag. 3. Søknad om tilskudd Lunsjkonserter Tusenhjemmet aktivitetssenter søker Bodø kommune om kroner til lunsjkonserter for eldre sommeren Syv bekreftede lunsjkonserter står på programmet. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner til formålet. 4. Søknad om tilskudd til Bodø Yoga Festival 2012 Bodø Yoga Festival 2012 søker Bodø kommune om kroner til transport og delstøtte til leie av lokaler under Bodø Yoga Festival Bodø Yoga Festival er en nyskapende festival hvor publikum får praktisere og lære om yoga. Festivalen har et særlig fokus på barn og unge, og tilbyr gratis daglige klasser for barn og kulturkortrabatt på festivalpass. På bakgrunn av dette finner vi å kunne gi Bodø Yoga Festival 2012 et tilsagn på kroner Søknad om prosjektstøtte til Bodø Youth Film Festival Salten kultursamarbeid søker Bodø kommune om kroner til Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival. Den årlige festivalen involverer 1100 tiende trinnselever i Salten, og er et internasjonalt prosjekt som ledd i folk-til-folk samarbeid i Nordområdesatsningen. Grunnskolekontoret vil bidra med kroner til filmfesten. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner til arrangementet fra budsjettet for tilskudd til kulturelle formål. Søker Søkesum Innstilling 1. Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert Feil film AS musikkvideo Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserter Bodø Yoga Festival Salten kultursamarbeid / Bodø Youth Film Festival Side 53

3 Konklusjon og anbefaling For inneværende år har vi kr til fordeling i prosjektstøtte. Det er allerede tildelt kr , og det gjenstår kroner Det er fem søknader om tilskudd til ulike kulturelle prosjekt og arrangement i denne saken, total søkesum er kroner Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner fordelt på de fem søknadene. Administrasjonen legger retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement til grunn for forslagene til innstilling, samt faglige vurderinger. Fordelt på de fem søknadene i saksfremstillingen innstiller administrasjonen på en tildeling på totalt kroner En større fordeling av midler så tidlig på året er ikke anbefalt av hensyn til den løpende søknadsfristen ordningen har. Det er gunstig for søkerne at det er midler igjen til fordeling året gjennom, og vi anbefaler derfor ikke at det totale støttebeløpet justeres opp. Forslag til vedtak Bodø formannskap innvilger støtte til følgende tiltak: 1. Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert kroner Feil film AS musikkvideo kroner 0 3. Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserter kroner Bodø Yoga Festival 2012 transport og leie av lokaler kroner Salten kultursamarbeid Bodø Youth Film Festival kroner Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Tilskuddsordninger kultur informasjon og retningslinjer Søknad fra Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert datert datert Søknad fra Feil film AS datert Søknad fra Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserterdatert Søknad fra Bodø Yoga Festival 2012 datert Søknad fra Salten kultursamarbeid Bodø Youth Film Festival datert Side 54

4 Tilskuddsordninger kultur informasjon og retningslinjer Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Søknadsfrist for driftsstøtte er 1.mai. Det blir i hovedsak tildelt to typer tilskudd: Driftsstøtte kulturelle og sosiale formål Støtte til prosjekt og arrangement Driftsstøtte: Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. Det søkes om konkret beløp, vedlagt foreningens siste godkjente årsmelding og regnskap, samt budsjett for inneværende år. NB! Dette gjelder ikke idrettslag, som har egne subsidierings- og tilskuddsordninger. Krav til foreninger som søker driftsstøtte: Foreningen må ha et kulturelt eller sosialt formål som er åpent for allmennheten. Foreninger der barn og unge er målgruppen skal prioriteres. Foreningen må ha lokal forankring i kommunen og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Bodø til gode. Driftsstøtte kan gis med opptil kr pr år. Tildeling etter utlyst frist skjer innen 1.juni hvert år, og administrativ tildeling rapporteres til formannskap og fagkomiteer som referatsak. Av årlig tilskuddsbeløp kan inntil 50% tildeles til søknader pr 1.mai. Støtte til prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kulturarbeidere hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter og forestillinger. Årvisse tiltak prioriteres vanligvis ikke. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil kr til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling. Anke på avslag Bodø formannskap er ankeinstans for administrative avslag. Hvor sender du søknadalle søknader sendes Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller på e-post til Søknadsfrister Frist for å søke om driftsstøtte er 1.mai. Svar på søknader skal bli gitt innen 1.juni. Søknader om prosjekt- og arrangementsstøtte behandles fortløpende, men siste frist for innsending er 1.november. Side 55

5 Bodø Harmonimusikk 120 år Side 56 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Bodø Harmonimusikk er nå inne i sitt 120. år. Vi har gjort unna en storslagen Nyttårskonsert og nå står neste konsert for tur. Bodø Kulturhus, store sal, 29.April kl er vi "på han igjen". Vi har invitert Sergeij Osadchuk til å være solist med oss. Sergeij har sin utdannelse fra Moskva Musikkonservatorium, han har spilt med forskjellige profesjonelle orkestre i Moskva, han har bodd i Norge siden 1992 og er nå klaverproffessor ved Universitetet i Tromsø. Han skal spille Rachmaninov s klaverkonsert nr 2 sammen med oss. Bodø Harmonimusikk er opptatt av kvalitet på det vi gjør, derfor satser vi kun på profesjonell direksjon/instruksjon. Dirigenten vår Elisabeth Kristensen Eide, er en kapasitet av de sjeldne. Hun vet å få fram det hun ønsker, alle er komfortable med henne og hun får musikerne til å gi av seg selv. Hun har et pågangsmot og vilje som er gull verdt for oss. For dem som har fulgt oss de seneste årene har merket seg kvaliteten vi leverer. Vi er en trygg arena for unge musikere, vi gjør en viktig jobb, ikke minst for dem som har valgt å satse videre på musikk. Det koster mye å arrangere to store konserter så tett på hverandre, ikke minst ved å skaffe annonsører og sponsorer. Bodø Harmonimusikk er flittig bruker av Bodø Kulturhus, men det koster. Vi søker Bodø Kommune om kr ,- til jubileumskonserten. Jeg ringer nærmere ang konserten, vi ønsker selvsagt at noen fra kommunen vil være tilstede.. Vedlegg: Budsjett mvh Berit Hegrem prosjektansvarlig Bodø Harmonimusikk

6 Side 57 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Hei, Bodø kommune! I forbindelse med lanseringen av Bodø-bandet Cold Mailmans nye album skal produksjonsselskapet Feil Film AS og regissør André Chocron i gang med innspilling av en ny musikkvideo i Bodø- og Lofoten området. På vegne av bandet ønsker vi å søke Bodø kommune om støtte til innspillingen. Cold Mailman og Chocron har samarbeidet tidligere med stor suksess, forrige musikkvideo ble nominert til Spellemann for beste musikkvideo og kan oppleves her: Nå ønsker vi å ta i bruk nordnorske landskaper og engasjere lokale ressurser i et nytt prosjekt som vi håper kommunen kunne vært interessert i å støtte opp om. Videoen skal lages til singelen "My Recurring Dream" med målet om å løfte fra Cold Mailman mot et bredere publikum. Den har som hensikt å fungere som et selvstendig verk ved siden av å være et supplement til sangen, og sikter mot å delta på konkurranser og festivaler nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å gjøre bruk av nordnorsk kultur og natur og å la folk i nærmiljøet ta del i et spennende og ambisiøst musikkvideoprosjekt. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelse og budsjett. Alle detaljer bør være å finne i dokumentet, men ta gjerne kontakt dersom dere skulle ha noen spørsmål. Vennlig hilsen Andrea Berentsen Ottmar Produksjonsleder Feil Film AS

7 ( wd. irz 4, ffl B lbsenhiernrnet Aktivitetssenter Bodø Bodø, den14. mars 2012 Se hjemmesiden: Bodø Kommune Kulturkontoret 8000 BODØ TILSKUDD SOMMERENS LUNCH-KONSERTER2012. Kulturhuset setter ikke opp lunch-konserter med Sinfonietta i sommerhalvåret. I perioden har Tusenhjemmet arrangert lunch-konserter med et fornøyd publikum. Det er spesielt populært blant eldre som har et svært begrenset tilbud i sommer sesongen. Programmet er ikke fullstendig ferdig og bekreftet, men det meste er kommet på plass og vi er relativt fornøyd med resultatet. Honorarer til artistene er etter hvert blitt høyere og gjør det vanskelig for oss som ikke er en stor kulturinstitusjon og ikke har sponsorer. Vi har i utgangspunktet billettsalget som kan finansiere honorarer til artistene. Det øvrige av utgifter tar vi selv. Vi håper at Bodø kommune og kulturkontoret ser verdien og samfunnsnytten av tilbudet og vår innsats, og innvilger et tilskudd Kr ,- Slik at det er mulig å få gjennomført stort årets konserter. Vedlegg: 2 Med vennlig hilsen TusenhjKrImel ( Tovel anna Fågertun Drifts- og utviklingsleder Side 58

8 LUNSJKONSERTER SOMMEREN 2012 Kultursal Lofoten - Tusenhjemmet Tid Artist Navn 29/6 Arve Heløy Ok. Innhold Skærgaardsø, Hamsun, Requardos de la Alhambra,Spansk vals, Fridthjov og Carmencita Evert Taub,John Dowland,Bob Dylan, Cesilia LinnCornelis Freeswijk 6/7 Ok. 13/7 Ok 20/7 Ok. England og Harald Harald Worren Thale Krogtoft med musiker Jazz, evergreen Operalight Jazz, folk 27/7 Johs og Hilde Ikke bekreftet Brekke 3/8 Ikke bekreftet Susanne L Folkemusikk og klassisk? Folkemusikk 10/8? (Venter på tilbakemelding) ok NMU 17/8 Ikke bekreftet b77? 24/8Bodø ok Oktetten Vokal 31/8 oknatalia Viveka og Klaver og cello, klassisk Side 59

9 Budsjett Lunch-konserter 2012 Utgifter: Honorarer kr ,- Markedsføring kr ,- Administrasjon kr kr ,- Inntekter: Billettsalg kr , - TilskuddBK kr , - Egne midler kr ,- Kr ,- Merk: Billettsalget er forsiktig beregnet ut fra tidligere erfaring, men kan selvsagt bli noe høyere, men ikke utover 50% av rammen. Side 60

10 2 Til: Bodø Kommune Fra: Dato: 25 mars, 2012 Bodø Yoga Festival 2012 Ved Kristin S. Vikjord Fredensborgveien Bodø Mobil: Ernail: info u bodo\ollafesti al.no Webside: Vedlegg: I) Budsjett, II) Bidragsytere Søknad om tilskudd på ,- Bodø Yoga Festival søker om støtte til transport og delstøtte til leie av lokaler. Dette spesifiseres nederst i søknaden. Her følger en gjennomgående beskrivelse av prosj ektet. BODØ YOGA FESTIVAL 2012 Om prosjektet Bodø Yoga Festival er et prosjekt som er basert på frivillig arbeid. Det kommer til liv gjennom Bodø's entusiastiske yoga miljø, de mange dedikerte yogalærerne i byen, og andre lokale aktører er andre året Bodø Yoga Festival avholdes. Noe av intensjonen med festivalen er å samle yogier fra hele verden, å ha det gøy, praktisere sammen, og å presentere den siste forskningen innen feltet. Verdiskapning og helsefremmende arbeide står sentralt som festivalens langsiktige mål. Festivalen er for nybegynnere så vel som for dem som har praktisert hele livet (og alt i mellom). Vi er spesielt stolte av å invitere våre deltakerne til å oppleve yoga i den spektakulære naturen rundt byen vår, opp på fjellet, ut mot havet alt i midnattssolenens stråler. Bodø Yoga Festival er initiert av Wessel Paternotte og Kristin Skotnes Vikjord. 1 Side 61

11 Vi kjører som sagt i gang for andre år på rad, og arrangementet finner sted juni Det er ikke bare en festival, men også en konferanse der yogakerere og fagfolk med tverrfaglig kompetanse inne yoga, helse og forskning fra inn-og utland samles. I tillegg kommer festivaldeltakere fra hele verden, for å oppleve yogaklasser, foredrag og kulturelle innslag i de naturskjønne omgivelsene i og rundt Bodø. Festivalen varer altså i 4 dager, hvorav en av dagene er en fordragsrekke med spesielt fokus på forskning og helse. Denne avholdes fredag 22 juni, og vi inviterer spesielt fagfolk fra helse- og undervisningssektoren (somatikk og psykiatri, fysioterapeuter, kiropraktorer, fengselsbetjenter, lærere, pedagpger m.m) for å delta, i tillegg til festivaldeltakerne. Dette gjør vi fordi vi har som mål å dele de nytteverdiene yoga har som er relevante for de respektive virksomhetsområdene, med både den allmenne befolkningen og de ulike profesjonenen innen helse- og utdanning. Yoga favner jo et svcert tverrfaglig felt (helsefaglig, fysisk og mentalt, rehabilitering m.m), og vi er stolte av å vcere verter for fire foredragsholdere med publiserte arbeider innen ulike områder (historie og filosofi, yoga for innsatte i rehabilitering, traume sensitive yoga) i internasjonalt anerkjent tidsskrift i PUB-MED. (Mark Singleton, 2011; James Fox, 2012; David A, Emerson, 2012: Prof Shankar Das, 2011). En liten definisjonsavklaring Yoga og meditative praksiser er ikke en ideologi, tro eller religion, men omhandler en menneskelig egenskap og kvalitet som eksisterer på tvers av kultur og filosofisk doktrine. Metodene berører mennesket og individet i sin helhet, fysisk, mentalt og emosjonelt. PROGRAM Yoga Hjertet av festivalen er yogapraksisen, og denne deles gjennom et bredt spekter av klasser, satsang (filosofi), foredrag, natur opplevelser og sosiale samlinger. Programmet starter tidlig om morgenen og varer til sent på kvelden, og det vil være tilpassede klasser for alle nivåer. Vi kjører tre parallel-økter hver dag, slik at festivaldeltakerne kan rekke over så mange klasser som mulig. Det blir også daglige gratis klasser for de av Bodø's befolkning som er nysgjerrige på yoga, men som ikke ønsker å delta på hele festivalen. Fantastiske yoga lærere fra hele verden kommer hit Side 62 2

12 for å dele sin kunnskap om yoga og meditative praksiser. En liste over disse er vedlagt. Festivalen har et særlig fokus på barnog ungesog tilbyr gratis daglige klasser og redusert (50% med Kulturkortet) festivalpass for våre yngre deltakere. I tillegg tilbyr vi foredrag og kurs om hvordan du arbeider med yoga og barn, i bamehage og på skolen. Våre lokaler er fordelt utover i havneområdet i Bodø sentrum. På kveldene inviterer vi våre deltakere og lærere til sosiale og kulturelle arrangementer med sang og yoga dans, og ut i den vakre naturen! Natur Bodø Yoga Festival er stolte av våre naturskjønne omgivelser, og ønsker å vise våre deltakere og besøkende lærerere den romantiske stemningen i den rå nordnorske nature. De norske fiellene sies å ha lik prana som de hellige fjellene i Tibet. En indisk guru påbegynte til og med et Universitet for Fred i fjellene litt lenger sør i Norge. Vi finner det meningsfylt å bringe våre deltakere ut i naturen, både for å oppleve det unike med nord-norge, og å oppleve yoga i enhet med ren natur. Under festivalen arrangerer vi derfor deler av programmet utendørs. Noen av stedene for 2012 er: Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm Keiservarden Mjelle, en rød sandstrand med utsikt mot Lofoten-veggen Kystlandskap rundt Bodø Hvis du ønsker å besøke andre nærliggende områder i regionen i tiden før eller etter festivalen, har vår samarbeidspartner Visit Bodø all nødvendig informasjon. Et variert program Vi som arrangører er opptatt av å vise bredden i yoga, både som tradisjonell tilncerming og som populcerkulturelt fenomen. Derfor presenterer vi et variert program, med klassiske og samtidsbestemte yogastiler. Eksempler på ffincerminger som er representert på festivalen er klassiske tilncerminger som: Ashtanga Vinyasa Yoga, Hatha, Integral Yoga og Restorative Yoga. Nyere tilncerminger er blant annet Reconnective Yoga, Mindful Yoga, Vinyasa, Flow Yoga, Medisinsk Yoga, Yoga for Side 63 3

13 barn, Yoga for tenåringer, Trauma Sensitiv Yoga, Yoga for innsatte, Yoga Dance, Yoga med DJ. Gratisklasser Det vil være daglige gratis yoga klasser for barn, ungdom og voksne, som ikke krever festivalpass for deltakelse. Disse klassene vil ha begrenset plass, og en egen påmelding legges ut på våre nettsider. Foredrag Festivalen er vert for en rekke med foredrag, hvor et mål er å presentere det siste av forskning innen yoga- og helserelaterte problemstillinger. Det presenteres empiriske studier, i tillegg til erfaringsbaserte rapporter om anvendelsen av yoga og meditative praksis i ulike sammenhenger. Akademikere, klinikere og yogier vil dele sitt arbeid og syn på yoga fra sine faglige perspektiver. Med foredragene ønsker vi å formidle de eldgamle læresetninger om yoga på en funksjonell og anvendelig måte, både for elever og fagfolk som er interessert i denne tilnærmingen. Psykologiprofessor Ingunn Hagen (NTNU) kommer for å introdusere foredragsrekka. Hun har selv praktisert yoga i mange år, og har utfra denne interessen påbegynt arbeidet med et større forskningsprosjekt om nettopp yoga. Keynote speaker i år er David A. Emerson (USA) som jobber med kliniske traumer/ptsd. Han er direktør for Yoga Services på Trauma Center Brookline MA, og skal presentere deres seneste forskning om traume sensitiv yoga (v, \ traumacenter.org). James Fox (MA) (USA) har jobbet med yoga for innsatte i fengsler i USA (N w,. oua.com) i over 20 år. Han skal dele sine erfaringer og presentere forskningsmateriale. Aleksander Medin og Hamilton Linares kommer til å snakke om sine prosjekter med yoga i norske fengsler. Psykologspesialist Silje Fredheim (REDE NLSH) og psykolog Marianne Jensen kommer begge til å presentere sine erfaringer med å bruke yoga og mindfulness i sitt kliniske arbeide. Lektor i pedagogikk, Siw Huatorpet, skal presentere et prosjekt om hvordan yoga tas med inn i kerenitdanningen og i barnehager. Vi er ekstra heldige å få vcere verter for Professor Shankar Das fra Mumbai, India. Dette ble mulig gjennom tidligere nevnte Prof. Ingunn Hagen. Han er en pioneer innen psykologi og yoga. I tillegg kommer han jo fra yogaens hjemland, noe som er med på å bringeyogaens autensitet til BYF. Side 64 4

14 I år samarbeider vi også med NFON, Norsk Forening for Oppmerksomt Ncervcer, som er en medlemsogranisasjon for helsefaglige som bruker mindfulness-metoder i sitt profesjonelle arbeide. Musikk Nytt av i år blir stemningsfulle musikalske innslag av lokale aktører, og tilreisende Yoga Dj. Ensemble Ylajali fra Bodø, Norges beste kor, skal ta oss med på en meditative reise med sin vakre a cappela sang. Flere av yoga klassene og en sosial event blir ledet ann av Yoga Dj GG, med erfaring fra inn- og utland med denne typen arrangementer. Disse innslagene er med fordi vi ønsker å dele med våre deltakere disse fantastiske musikalske opplevelsene, samtidig som innslagene gir en store kulturell bredde i prosjektet. Innslagene viser også hvordan det samtidige uttrykker yoga, og hvordan de lokale identifiserer seg med festivalens innhold. SØKNADSUM Oppsummert Bodø Yoga Festival 2012 søker støtte til transport og delstøtte til tre lokaler, til bruk under festivalen. Festivalen skal leie busser til de planlagte utfluktene i den fantastiske Bodømarka, og byens omegn. Vi skal ta med deltakerne til Mjelle, Keiservarden og ut til Saltstraumen. Vi søker også delstøtte til leie av tre av våre lokaler Aspåsen gymsal, Thon Hotell og Grand Hotell. Oversiktovertransportog lokaler,se ogsåvedlagtbudsjett. Leie av As åsen G msal 500,- Leie av Grand Hotell 3500,- Leie av Thon Hotell 6000,- Trans ort ,- SUMTOTAL ,- Bodø Yoga Festival 2012 søker herved ,-fra Bodø Kommune. Vi ser frem til tilbakemelding fra dere, og håper på positiv respons. 5 Side 65

15 Med varm hilsen Kristin Skotnes Vikjord og Wessel Paternotte Signatur på vegne av ovennevnte: a7c6- Asp Karoline Aspaas 6 Side 66

16 Vedlegg:Om bidragsyterene Understående tekst er noe på engelsk og noe på norsk, da ferdigstillingen av oversettelsene er pågående. Professor Shankar Das Professor, Chairperson. Affiliation: Centre for Health Policy, Planning and Management. Qualification : MA. (TISS), M.Sc. (LSE,UK), M.Phil (NIMHANS), Ph.D. (Mumbai), Dip.Y.E., Dip. Y.T. (Mumbai) Dr. Shankar Das has pioneered yoga instruction and training as part of academic programme in the prestigious Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India. In 2003 he has initiated a Post-graduate certificate course in Holistic Health Counseling for different helping professionals; in addition to various counseling approaches and techniques the course also offered a module on Yoga education and therapeutic use of Yoga. Currently, he teaches and provides training on Yoga to numerous groups of learners from other universities and institutions. He has organized and hosted seminars, conferences and retreats in Yogic education to various target audience in India and abroad. He has won reverence and recognition for his easy-to-perform Yogic programmes based on Patanjali's principles. His practice of yoga and meditation began in 1985 and for over the last decades he has been scientifically studying and researching the scriptures on Yoga. Dr. Das has received yoga and spiritual guidance from the revered Spiritual Guru Sri Sri Swamy Sivananda, Varanasi, India and later pursued two postgraduate diplomas in Yogic Education and Yogic Therapy fromyogavidyaniketanfounded by Padmashree Sadashiv Nimbalkar. His training in Yoga education and therapy has been a great asset in his own personal and professional life. He travels the world teaching workshops and leading retreats. Ensamble Ylajali Meditativ musikalsk event under Bodø Yogafestival.Vi ønsker å presentere en meditativ konsert med Ensemble Ylajali hvor tilstedeværelse, stillhet, følelser og musikkopplevelse står i fokus. Musikkopplevelser knyttes til personlig utvikling og selvforståelse. Kunnskapsløftet kaller musikken "en kilde både til selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse". Musikk åpner for følelseslivet, mer kroppslig enn verbalt, og kan ses på som et sted hvor tilgjengeligheten til ulike følelser vedlikeholdes eller tas vare på. Musikk kan bringe tilbake gamle minner. Den kan også være en dør inn til nye følelser og følelsesnyanser og dermed bidra til å åpne nye emosjonelle rom. Konserten vil være et arrangement for deltakerne ved Bodø Yogafestival. Deltakerne vil bli bedt om å bringe sine egne yogamatter for å sitte på under konserten. Det vil være musikkopplevelsen og stillheten i og mellom musikken som gis den fulle oppmerksomhet, og deltakerne gis anledning til å bare lytte og være til stede. Det vil ikke være presentasjon av musikken som fremføres, og det vil heller ikke være applaus. Ensemble Ylajali er vokalensemblet fra Bodø som på kort tid har gjort seg bemerket med sin positive energi og sterke vilje til å formidle musikk. På bare fire år har ensemblet opptrådt for over tilhørere, og hatt over 60 Side 67 1

17 konserter og oppdrag. Ylajali består av 18 erfarne kvinnelige amatørsangere som kontinuerlig søker å utfordre seg selv og utvide sin musikalske horisont gjennom å gjøre nye prosjekter. I oktober 2011 hentet Ensemble Ylajali hjem to førstepriser i Landskonkurransen for kor i Trondheim, og markerte seg særlig for sin utstråling og musikalske formidlingsevne. I tillegg ble dirigent Pål-Are Bakksjø tildelt dirigentprisen. Under ledelse av dirigent Bakksjø står ensemblet inne for et variert repertoar av høy kvalitet, og mye av repertoaret vil være godt egnet til en meditativ konsert under yogafestivalen. Ylajali gjør konserter innen ulike musikksjangere, både alene og i samarbeid med anerkjente musikere. Av samarbeidsaktører så langt kan nevnes Henning Gravrok, Linn-Andrea Fuglseth, Birger Mistereggen, Stian Carstensen, Torbjørn Dyrud, Svante Henryson, Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Halvdan Sivertsen, Susanne Lundeng, Bodø Sinfonietta, Bjørn Simensen, i tillegg til aktører som Bodø Kulturhus, Nordland Musikkfestuke, Bodø Internasjonale Orgelfestival og Hemnesjazz. Yoga DJ GG R. AlexanderMedin - Yogakerer R. Alexander Medin has a versatile background that has spurred a genuine interest in the practical aspects of yoga. He is a Sanskrit Scholar, Advanced yoga practitioner, writer and filmmaker. He holds a MA in Sanskrit and Indian Religions and was certified by Sri K. Pattabhi Jois in 2002 within the Ashtanga Yoga tradition. Alex is also an avid free-diver who has explored the depths of the ocean and what it means to restrain the breath for longer periods of time. This has helped him tremendously in his study of Pranayama. Prior to becoming a yoga teacher, he was a professional ballet dancer for five years. Before that he was a Norwegian boxing champion. Alex's foremost enquiry is exploring the integration of yoga in daily life and the inmost source of our existence. Alexander Medin has published numerous articles for leading yoga magazines around the world and recently published the book "Scratching the Surface of Yoga" (2011), in his native Norway. He is also a documentary filmmaker and recently directed and produced the film "Mysore Magic" (2012), an inquiry into the history, tradition and practice of Asthanga Yoga. He lives in Oslo, Norway, but has spent 3-4 months in India every year since AnitaAbrahamsen YogaLterer Anita Abrahamsen er utdannet yogalærer gjennom den 3,5 årige utdanningen via Yogalærerskolen i Norge. Hennes egenpraksis innenfor yoga er lang og omfattende og inkluderer alle aspekter av yoga (fysisk yoga, pusteteknikker, konsentrasjonsteknikker, meditasjon, renselsesprosesser, energiteknikker med mer). Hun har sitt faglige ståsted er i de eldre yogatradisjonene innenfor Klassisk yoga/hatha yoga (India) og Taoistisk yoga (Kina). Anita er medeier og en av hovedlærerne på Yogaloftet AS. Hun driver også Surya Yoga med fordypet fokus på Yin yoga, Yoga mot stress, Meditasjon, Senior Yoga og Yoga med Parkinson. "For meg er yoga en livsstil og en naturlig og integrert del av hverdagen. Mitt hovedfokus som yogalærer er å formidle hvordan yoga kan bidra til et tilstedeværende og rikt liv." 2 Side 68

18 DavidEmerson Yogakerer JamesFox Yogakerer James Fox is the founder and director of the Prison Yoga Project, an organization dedicated to establishing yoga and mindfulness meditation programs in prisons and rehabilitation centers worldwide. Since 2002, he has been teaching yoga and meditation to male prisoners at California's San Quentin Prison. His book, Yoga A Path for Healing and Recovery, published in December 2009, has been requested and sent to over 5,500 prisoners. He provides training both in the U.S. and internationally for yoga instructors interested in teaching in prisons and rehabilitation facilities. In October 2011, he visited several Norwegian prisons facilitating yoga classes and conducted a Prison Yoga Project teachers training at Puro Yoga, Oslo. Upon receiving his yoga teaching credentials in 2000, he began his mission of exposing at-risk as well as traumatized populations including the incarcerated to the psycho-physiological benefits of yoga and meditation. In addition to his work with adult prisoners, he has experience teaching yoga and mindfulness practices to youth-at-risk in juvenile detention, at a residential treatment facility for boys, and for an inner city, gang-related, community program. James is also a founding member of the Insight Prison Project, a California based non-profit and leading restorative justice agency involved in prisoner rehabilitation. He has several years of experience with that organization as a facilitator of victim/offender education, violence prevention and emotional literacy classes for prisoners. In 2008 and 2009, he was awarded a U.S. State Department Specialist Grant to advise and train people in charge of governmental and non-governmental prisoner rehabilitation programs in Central America. LailaMariePedersen yogakerer Laila-Marie was born in Bodø, and she was introdused to yoga in In 2003 Silje Fredheim became her teacher(integral Yoga and vinyasa style) and she has been her inspiraton in Side 69 3

19 the years after. She has participated in courses and workshops in different yogastyles through the years, including lyengar, Anusara, Mindful Yoga and Mindfulness. She teaches Yoga 1 and Poweryoga, and gives Yoga introduction and Pre-natal yoga courses at Balansen. In February 2011 she became a certified Vinyasa Flow Yogateacher in Cahuita,Costa Rica, through Frog Lotus Yoga Internationals fantastic program. Vidya Jaqcueline Heizel and Jennifer Yarro was her teachers. "Yoga has given me more then I can explain. A calm and a flexibility which I take advantage otherwise stressful day, and well-being that makes me a happy human being". from in an Marianne Jensen psykolog og mindfulness instruktør Marianne Jensen er utdannet psykolog og pedagogisk rådgiver, i tillegg har hun studert kunst og grafisk design. Hun har erfaring fra barne- og ungdoms psykiatri, psykosefeltet og spiseforstyrrelse. Hun jobber for tiden med mennesker som har lettere og sammensatte psykiske lidelser ved Coperiosenteret i Trondheim. Marianne har god erfaring med å bruke mindfulness i terapi og ser at denne tilnærmingen gir symptomlettelse og bedrer livskvaliteten generelt. Marianne praktiserer selv mindfulness og yoga både på og av matta, hun føler at dette gir henne styrke, nysgjerrighet og fleksibilitet i møte med livet. Professor Ingunn Hagen, NTNU Silje Fredheim Psykolog Spesialist og yoga kerer Silje er spesialist i klinisk psykologi, yoga lærer og Mindfulness instruktør, som har tilbrakt ti år på å integrere østlig praksis inn i tradisjonell psykiatri. Hun er konstituert leder for Regionalt Senter for Spiseforstyrrelser, og fortsetter å finne nye måter å innlemme yoga og oppmerksomt ncervcer i behandlingsopplegget der. Hvordan yoga kan hjelpe oss regulere følelser har vært et tema av langvarig interesse, i tillegg til hvordan yoga positivt kan påvirke hvordan vi opplever kroppen vår. Silje underviser Vinyasa yoga og gir kurs i Mindfulness på Balansen, og er glad for å se at sangha'en i Bodø vokser år for år. Hun er lidenskapelig opptatt av å innlemme yoga praksis i det daglige liv, og spesielt den tiden vi tilbringer med våre familier. Silje's undervisning har en letthet over seg, og hun bringer gjerne humor inn i sine klasser. Hun liker også å skrive, og belyse temaer om yoga og psykologi gjennom bloggen sin, Silje er takknemlig for sine lærere som har bidratt til å bringe så mye glede inn i livet hennes, Swami Ramananda, Sharon Gannon, David Life og Andries Kroese, for å nevne noen. Hun håper å viderebringe integriteten og kunnskapen fra sine leerere fremover, og å kunne blande den tradisjonelle læren hun har lært, med moderne psykologi. Hamilton Linares yoga kerer Bom and raised in the caribbean island of Puerto Rico. Certified teacher training from Radiantly Alive yoga school, Bali, Indonesia. Side 70 4

20 My teaching is based on a strong vinyasa sequence connecting with the energy of nature; using a joyful and humoristic approach. I draw inspiration from all my travels around the world. Many teachers have influenced me such as Nicki Doane, Daniel Aaron, Sharon Gannon and David Life among many others. Inspiring others, sharing the energy and positive vibe is what keeps me enjoying yoga every single moment. I have a yoga program for inmates at the Stavanger prison with positive results and I teach regular classes at Athayoga, Stavanger. http: 1A1.l Hr;ide MarijePaternotte yogakerer Marije E. Paternotte trained and studied at the Kripalu Center for Yoga & Health in Massachusetts, where she received her certification as a Kripalu Yoga Teacher. Additionally, she is certified by the Nosara Yoga Institute in Costa Rica to teach Let Your Yoga Dance, and she has completed a YogaEd. program for teaching yoga to children. Also, Marije holds a certification from the Trauma Center in Boston to teach Trauma Sensitive Yoga, and she is one of the first certified instructors in the world to teach Reconnective Yoga. Furthermore, she has studied for two years at School of Life in Amsterdam; an integral training for consciousness, healing and reading. Through this program, she has learned healing and therapeutic skills, as well as conscious communication. With 10 years of yoga experience, Marije is registered with Yoga Alliance. "I wish to share the benefits of yoga with other people, for which reason I travel around the world to teach yoga classes, workshops and retreats. I sincerely believe that if everybody on this planet practiced yoga, the world would be at peace. I am dedicated to help people find their True Self within and be compassionate with themselves and others." SwamiRamananda presidentof IntegralYoga Swami Ramananda is the President of the Integral Yoga Institute in San Francisco and a greatly respected senior teacher in the Integral Yoga tradition, who has been practicing Yoga for over 35 years. Through his affinity for and devoted study of The Yo t ali, Ramananda offers practical methods of integrating the ancient practices of yoga into daily life, and coping with stress, anxiety and depression. He leads beginner, intermediate and advanced level yoga teacher training programs in San Francisco, and offers a variety of programs in many locations in the U. S., Europe and South America. Ramananda trains Yoga teachers to bring Yoga into corporate, hospital and medical settings and has taught mind/body wellness programs in many locations. I-leis a founding board member of the Yoga Alliance, a national registry that supports and promotes yoga teachers as professionals. His warmth, wisdom and sense of humor have endeared him to many. SiwHuatorpet Lektorogyogakerer Siw Huatorpet er Høgskolelektor. Hun er tidligere kroppsøvingslærer og har i tillegg jobbet med sansemotorisk trening for barnehagebarn. Hun har hovedfag i pedagogikk, med fokus på barns lek. De siste årene har hun fordypet seg i Viryayoga, Barneyoga, Medisinsk yoga m.m. Til daglig underviser hun i pedagogikk og yoga ved Høgskolen i Hedmark. For tiden samarbeider hun med Ina Løvdal i forhold til kurset Yogalek i barnehage/ SFO. Side 71

21 Bodø Yo a Festival Buds'ett 2012 Lærere og foredragsholdere Aleksander Medin Anita Abrahamsen David Emerson Gita Gry Zakariassen Hamilton Linares James Fox (MA) Kari S. Vikjord Kristin Y. H. Hansen (MA) Lektor Siw Huatorpet Marije Paternotte Merete Olaussen prof Ingunn Hagen Prof Shankar Das Psyk. Marianne Jensen Psyk. Spes. Silje Fredheim Swami Ramananda Tone Bendixen Yo a d' GG NOK 3,500 NOK 2,000 NOK 12,500 NOK 2,500 NOK 3,000 NOK 5,000 NOK 2,000 NOK 2,000 NOK 2,500 NOK 2,000 NOK 1,000 NOK 5,500 NOK 10,000 NOK 2,000 NOK 2,500 NOK 5,000 NOK 1,000 NOK NOK 69,500 Organisering hoursper hour Booking and hosting teachers NOK 24,750 Preparation NOK 55,000 Sponsoring NOK 22,000 Arranging schedule NOK 38,500 Productionevent NOK 176,000 Findingand briefing voluteers NOK 22,000 Financialand administration NOK 33,000 Locationscoutingand booking NOK 22,000 Hostin and caterin NOK Markedsføring og kommuni WebsiteNOK 55,000 Flyers & Poster designnok 6,000 Flyer printingnok 1,500 Brochure DesignNOK 12,000 Social Media (Facebook, etc.)nok 10,000 Mailing DesignNOK 8,500 PublicrelationsNOK 20,000 InvitationsNOK 11,000 Bracelets (tickets)nok 5,000 Signs & schedulesnok 5,000 Printing Signs & SchedulesNOK 1,500 Photo uploadsnok 2,500 Registration formnok 3,500 Evaluiation formnok 2,500 Mailing evaluationnok 1,500 Program boknok 10,000 Printing tickets, programs etcnok 5,000 NOK 426,250 NOK 175,000 Side 72

22 Visit Bodø Norwegians Worldwide Bodø Nu Lokalisering/baser Grand Hotell Jakhelln Båt Thon hotell Radisson Blue konferanse Saltstraumen Hotell Aspåsen Gymsal Catering: LystPå Caterin : Prix NOK 2,500 NOK 2,000 NOK NOK 7,000 NOK 10,000 NOK 8,000 NOK 15,000 NOK 7,500 NOK 3,000 NOK 7,000 NOK NOK 60,500 Transport Aleksander MedinNOK 2,500 Anita AbrahamsenNOK 2,500 David EmersonNOK 7,500 Gita Gry ZakariassenNOK 2,500 Hamilton LinaresNOK 2,500 lames Fox (MA)NOK 7,500 Kari S. VikjordNOK 2,500 Kristin Y. H. Hansen (MA)NOK 1,500 Lektor Siw HuatorpetNOK 2,500 Marije PaternotteNOK 2,500 Merete OlaussenNOK 1,500 prof Ingunn HagenNOK 2,500 Prof Shankar DasNOK 12,000 Psyk. Marianne.3ensenNOK 1,500 NOK 1,000 Swami RamanandaNOK 7,500 ipsyk. Tone BendixenNOK Spes. Silje Fredheim 2,500 Yoga dj GGNOK 2,500 BusserNOK 20,000 BilerNOK NOK 87,000 Hotell NOK Finansierin Billettsalg NOK 390,000 Delight Yoga NOK 370,000 Sponsorer NOK 100,000 Bodø Kommune NOK 30,000 Bodø Kommune Ungdomsrådet NOK 25,500 Nordland Fylkeskommune Folkehelse I NOK 38,500 Side 73

23 Nordland Fylkeskommune Folkehelse II NOK 34,500 Frivillige NOK 50,000 Nordland F Ikeskommune Kultur NOK I III 8 I Il Side 74

24 Bodø kommune OK-avdelingen Rådhuset Bodø Bodø, Søknad om støtte. Salten Kultursamarbeid arrangerer i samarbeid med Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune Filmfest Salten Barents Youth Film Festival. Dette er blitt en årlig festival, og involverer 1100 tiende trinns elever i Salten hvert år, samt at det er et internasjonalt prosjekt som ledd i folk-til-folk samarbeid i Nordområdesatsingen. Vi har tidligere år fått støtte fra DA-Bodø til dette prosjektet, og hadde i år søkt om kr , som er et tilsvarende beløp som vi har fått før. Imidlertid ble det vedtatt i Fylkesrådet å stoppe alle DA-bevilgninger for 2012 og Dette vedtaket kom på et svært vanskelig tidspunkt for filmfestprosjektet. Vår søknad hadde ligget hos DA siden i november 2011, og vi hadde ikke fått signaler om at det ikke ville bli noen bevilgning. Vi hadde fått beskjed om at saken skulle behandles i januar/februar.vi hadde dermed slått oss til ro med det, og ikke gått ut og søkt alternative finansiører for dette beløpet. Vi skal arrangere siste del av prosjektet, som er internasjonal workshop og filmfest i Bodø Spektrum i slutten av april. Det er dermed for sent for oss å sette i gang å søke nye eksterne midler nå. Etter møte om saken med fylkesråd Arve Knutsen, bevilget han likevel kr Vi mangler dermed kr På bakgrunn av den vanskelige situasjonen for oss, håper vi at Bodø kommune v/ OK avdelingen kan støtte oss med kr Resterende vil vi søke hos Partnerskap Salten. Det vil være synd dersom vi må avlyse dette arrangementet som har vært bygd opp over flere år. Vi håper på rask behandling og positivt svar. Vennlig hilsen Lisbeth Glanfield Daglig leder Besøksadresse: Prinsensgt. 113a. Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø Tlf , Mobil , Fax E-post: Web: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold Side 75

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.06.2015 41297/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/95 Formannskapet 24.06.2015 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2015 12720/2015 2015/212 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/22 Formannskapet 04.03.2015 15/5 Komitè for levekår 03.03.2015 Behandling av søknader

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 13 JuLi 2012. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 13 JuLi 2012. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 13 JuLi 2012 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2012 Redaksjonelt 4 Hinder for å implementere kognitiv terapi 6 Kognitiv terapi

Detaljer

Kundalini Yoga Lærerutdanning

Kundalini Yoga Lærerutdanning Kundalini Yoga Lærerutdanning Utfold ditt potensial! 1-årig deltidsutdannelse i naturskjønne omgivelser, kun 1 time fra Oslo! Fører frem til Internasjonal KRI godkjent sertifisering som følger IKYTAs (International

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Utredning av kompetansesenter for adopsjon

Utredning av kompetansesenter for adopsjon Utredning av kompetansesenter for adopsjon Et forprosjekt utført av adopsjonsforeningene Adopsjonsforum og InorAdopt i perioden 2012-2013 InorAdopt Innholdsfortegnelse FORORD... 4 SAMMENDRAG... 6 SUMMARY...

Detaljer

Utgitt 1.november 2013, nr.11

Utgitt 1.november 2013, nr.11 Utgitt 1.november 2013, nr.11 Den nasjonale blodgiverkampanjen ble lansert i Tromsø 11.oktober. Målet var 250 nye blodgivere i Tromsø og 50 nye blodgivere i Harstad. 14-20.oktober var Mangfoldsuka, du

Detaljer

Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning

Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning Stiftelsen Amathea 29.11.2011 ~ 1 ~ Innhold Forord... 5 1. Sammendrag og bakgrunn... 6 1.1 Utdanning og jobb i Norge.... 9 2. Stiftelsen Amathea: formålsparagraf...

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Fredag 21. november, 11.00 20.00

Fredag 21. november, 11.00 20.00 Fredag 21. november, 11.00 20.00 KAFÉSCENE 12.15 POWER OF THE MANTRA SOUND - Sang av Vediske Mantra. Oslo Meditasjonsskole 13.00 THE SHAMANS VOICE. With Marcos Rodriguez. A healing experience using the

Detaljer

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning SOR Rapport Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark Erfaringer med mestringskurs for personer

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere n rut nytt ET ORGAN FRA NORUT HØST 2010 WWW.NORUT.ORG DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere + EN FORTELLING OM VIRKELIGHET, HISTORIE

Detaljer

oslo soul children guide

oslo soul children guide oslo soul children guide Innhold Introduksjon... 3 Historie... 4 Soul Children-bevegelsen... 4 Visjon og verdier... 5 Soul Childrens tre søyler... 5 Identitet og tilhørighet... 6 Ansatte... 6 Soul Children...

Detaljer

HÅNDBOK DISTRIKT 2310

HÅNDBOK DISTRIKT 2310 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2015-2016 Velkommen til Distrikt 2310s håndbok. Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal lette det daglige arbeidet i klubbene. Her har vi samlet det vi mener er det

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 002, Campus Kristiansand Dato: 12. juni 2013 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn Evaluering Trondheim Symfoniorkester Hvordan vil dere kort beskrive orkestret? Hva er orkestrets viktigste kjennetegn, orkestrets profil? Og hva er det viktig å fortelle om orkestrets situasjon akkurat

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 15 JuLi 2014 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2014 Redaksjonelt 4 ABC i sinnemestring for foreldre 7 The 4th International

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer