Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål"

Transkript

1 P Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Kulturkontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Formannskapet Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. For inneværende år har vi kr til fordeling i prosjektstøtte. Det er allerede tildelt kr , og det gjenstår kroner Det er fem søknader om tilskudd til ulike kulturelle prosjekt og arrangement i denne saken, total søkesum er kroner Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner fordelt på de fem søknadene. Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til innstilling. Saksopplysninger I forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2012 av økonomiplan gjorde bystyret under PS-sak 11/156 følgende vedtak i verbalforslag punkt 27: OK-avdelingen kan i dag bevilge inntil kroner til ulike prosjekter etter søknad. Beløp over dette skal behandles av formannskapet. Dette endres til at OK-avdelingen kan bevilge inntil kroner etter søknad, og beløp over dette skal behandles av formannskapet. Midlene legges i sin helhet under politisk budsjett og Formannskapets disposisjon. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barneog ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir i hovedsak tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kulturarbeidere hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter og forestillinger. Årvisse tiltak prioriteres vanligvis ikke. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil kr til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling. Side 52

2 De frie tilskuddene til sosiale formål, drift, prosjekt idrettsanlegg og arrangement har jfr. Bystyrets budsjettvedtak blitt redusert med kr for Dette medfører redusert støtte og/eller at færre lag/foreninger vil motta tilskudd. Tilskuddsbudsjettet til prosjekt kulturelle formål utgjør kr for Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Formannskapet vedtok i PS 12/32 og 12/33 å tildele kroner i prosjektstøtte til kulturelle formål. Det er tildelt i prosjektstøtte administrativt. Det gjenstår kroner i prosjektstøtte til kulturelle formål i I denne saken anbefaler administrasjonen en tildeling på kroner fordelt på fem søknader. Vurderinger 1. Bodø Harmonimusikk 120 år - tilskudd til jubileumskonserten I forbindelse med jubileumskonserten i Bodø kulturhus søker Bodø Harmonimusikk om kroner i økonomisk støtte fra Bodø kommune. De satser på kvalitet og bruker kun profesjonell direksjon/instruksjon. Ungdom får muligheten til å bidra på konserter og er en arena hvor de unge amatørene får møte profesjonelle musikerne. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kroner til jubileumskonserten. 2. Søknad om prosjektstøtte til innspilling av film Feil film AS søker om kroner for å lage en musikkvideo for bandet Cold Mailman, som opprinnelig kommer fra Bodø. Filmselskapet og bandet er nå registrert med bosted Oslo i Brønnøysundregisteret. Søknaden deres er godt skrevet, med omfattende beskrivelse av filmprosjektet. Filmidéen er spennende, og det er en viss forankring til landsdelen. I følge Bodø kommune sine retningslinjer for økonomisk støtte til kulturformål, kreves det for øvrig en sterkere lokal forankring til Bodø enn prosjektet deres har, for å kunne motta tilskudd. På bakgrunn av dette innstiller administrasjonen på at søknaden fra Feil Film AS får avslag. 3. Søknad om tilskudd Lunsjkonserter Tusenhjemmet aktivitetssenter søker Bodø kommune om kroner til lunsjkonserter for eldre sommeren Syv bekreftede lunsjkonserter står på programmet. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner til formålet. 4. Søknad om tilskudd til Bodø Yoga Festival 2012 Bodø Yoga Festival 2012 søker Bodø kommune om kroner til transport og delstøtte til leie av lokaler under Bodø Yoga Festival Bodø Yoga Festival er en nyskapende festival hvor publikum får praktisere og lære om yoga. Festivalen har et særlig fokus på barn og unge, og tilbyr gratis daglige klasser for barn og kulturkortrabatt på festivalpass. På bakgrunn av dette finner vi å kunne gi Bodø Yoga Festival 2012 et tilsagn på kroner Søknad om prosjektstøtte til Bodø Youth Film Festival Salten kultursamarbeid søker Bodø kommune om kroner til Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival. Den årlige festivalen involverer 1100 tiende trinnselever i Salten, og er et internasjonalt prosjekt som ledd i folk-til-folk samarbeid i Nordområdesatsningen. Grunnskolekontoret vil bidra med kroner til filmfesten. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner til arrangementet fra budsjettet for tilskudd til kulturelle formål. Søker Søkesum Innstilling 1. Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert Feil film AS musikkvideo Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserter Bodø Yoga Festival Salten kultursamarbeid / Bodø Youth Film Festival Side 53

3 Konklusjon og anbefaling For inneværende år har vi kr til fordeling i prosjektstøtte. Det er allerede tildelt kr , og det gjenstår kroner Det er fem søknader om tilskudd til ulike kulturelle prosjekt og arrangement i denne saken, total søkesum er kroner Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner fordelt på de fem søknadene. Administrasjonen legger retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement til grunn for forslagene til innstilling, samt faglige vurderinger. Fordelt på de fem søknadene i saksfremstillingen innstiller administrasjonen på en tildeling på totalt kroner En større fordeling av midler så tidlig på året er ikke anbefalt av hensyn til den løpende søknadsfristen ordningen har. Det er gunstig for søkerne at det er midler igjen til fordeling året gjennom, og vi anbefaler derfor ikke at det totale støttebeløpet justeres opp. Forslag til vedtak Bodø formannskap innvilger støtte til følgende tiltak: 1. Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert kroner Feil film AS musikkvideo kroner 0 3. Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserter kroner Bodø Yoga Festival 2012 transport og leie av lokaler kroner Salten kultursamarbeid Bodø Youth Film Festival kroner Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Tilskuddsordninger kultur informasjon og retningslinjer Søknad fra Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert datert datert Søknad fra Feil film AS datert Søknad fra Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserterdatert Søknad fra Bodø Yoga Festival 2012 datert Søknad fra Salten kultursamarbeid Bodø Youth Film Festival datert Side 54

4 Tilskuddsordninger kultur informasjon og retningslinjer Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Søknadsfrist for driftsstøtte er 1.mai. Det blir i hovedsak tildelt to typer tilskudd: Driftsstøtte kulturelle og sosiale formål Støtte til prosjekt og arrangement Driftsstøtte: Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. Det søkes om konkret beløp, vedlagt foreningens siste godkjente årsmelding og regnskap, samt budsjett for inneværende år. NB! Dette gjelder ikke idrettslag, som har egne subsidierings- og tilskuddsordninger. Krav til foreninger som søker driftsstøtte: Foreningen må ha et kulturelt eller sosialt formål som er åpent for allmennheten. Foreninger der barn og unge er målgruppen skal prioriteres. Foreningen må ha lokal forankring i kommunen og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Bodø til gode. Driftsstøtte kan gis med opptil kr pr år. Tildeling etter utlyst frist skjer innen 1.juni hvert år, og administrativ tildeling rapporteres til formannskap og fagkomiteer som referatsak. Av årlig tilskuddsbeløp kan inntil 50% tildeles til søknader pr 1.mai. Støtte til prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kulturarbeidere hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter og forestillinger. Årvisse tiltak prioriteres vanligvis ikke. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil kr til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling. Anke på avslag Bodø formannskap er ankeinstans for administrative avslag. Hvor sender du søknadalle søknader sendes Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller på e-post til Søknadsfrister Frist for å søke om driftsstøtte er 1.mai. Svar på søknader skal bli gitt innen 1.juni. Søknader om prosjekt- og arrangementsstøtte behandles fortløpende, men siste frist for innsending er 1.november. Side 55

5 Bodø Harmonimusikk 120 år Side 56 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Bodø Harmonimusikk er nå inne i sitt 120. år. Vi har gjort unna en storslagen Nyttårskonsert og nå står neste konsert for tur. Bodø Kulturhus, store sal, 29.April kl er vi "på han igjen". Vi har invitert Sergeij Osadchuk til å være solist med oss. Sergeij har sin utdannelse fra Moskva Musikkonservatorium, han har spilt med forskjellige profesjonelle orkestre i Moskva, han har bodd i Norge siden 1992 og er nå klaverproffessor ved Universitetet i Tromsø. Han skal spille Rachmaninov s klaverkonsert nr 2 sammen med oss. Bodø Harmonimusikk er opptatt av kvalitet på det vi gjør, derfor satser vi kun på profesjonell direksjon/instruksjon. Dirigenten vår Elisabeth Kristensen Eide, er en kapasitet av de sjeldne. Hun vet å få fram det hun ønsker, alle er komfortable med henne og hun får musikerne til å gi av seg selv. Hun har et pågangsmot og vilje som er gull verdt for oss. For dem som har fulgt oss de seneste årene har merket seg kvaliteten vi leverer. Vi er en trygg arena for unge musikere, vi gjør en viktig jobb, ikke minst for dem som har valgt å satse videre på musikk. Det koster mye å arrangere to store konserter så tett på hverandre, ikke minst ved å skaffe annonsører og sponsorer. Bodø Harmonimusikk er flittig bruker av Bodø Kulturhus, men det koster. Vi søker Bodø Kommune om kr ,- til jubileumskonserten. Jeg ringer nærmere ang konserten, vi ønsker selvsagt at noen fra kommunen vil være tilstede.. Vedlegg: Budsjett mvh Berit Hegrem prosjektansvarlig Bodø Harmonimusikk

6 Side 57 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Hei, Bodø kommune! I forbindelse med lanseringen av Bodø-bandet Cold Mailmans nye album skal produksjonsselskapet Feil Film AS og regissør André Chocron i gang med innspilling av en ny musikkvideo i Bodø- og Lofoten området. På vegne av bandet ønsker vi å søke Bodø kommune om støtte til innspillingen. Cold Mailman og Chocron har samarbeidet tidligere med stor suksess, forrige musikkvideo ble nominert til Spellemann for beste musikkvideo og kan oppleves her: Nå ønsker vi å ta i bruk nordnorske landskaper og engasjere lokale ressurser i et nytt prosjekt som vi håper kommunen kunne vært interessert i å støtte opp om. Videoen skal lages til singelen "My Recurring Dream" med målet om å løfte fra Cold Mailman mot et bredere publikum. Den har som hensikt å fungere som et selvstendig verk ved siden av å være et supplement til sangen, og sikter mot å delta på konkurranser og festivaler nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å gjøre bruk av nordnorsk kultur og natur og å la folk i nærmiljøet ta del i et spennende og ambisiøst musikkvideoprosjekt. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelse og budsjett. Alle detaljer bør være å finne i dokumentet, men ta gjerne kontakt dersom dere skulle ha noen spørsmål. Vennlig hilsen Andrea Berentsen Ottmar Produksjonsleder Feil Film AS

7 ( wd. irz 4, ffl B lbsenhiernrnet Aktivitetssenter Bodø Bodø, den14. mars 2012 Se hjemmesiden: Bodø Kommune Kulturkontoret 8000 BODØ TILSKUDD SOMMERENS LUNCH-KONSERTER2012. Kulturhuset setter ikke opp lunch-konserter med Sinfonietta i sommerhalvåret. I perioden har Tusenhjemmet arrangert lunch-konserter med et fornøyd publikum. Det er spesielt populært blant eldre som har et svært begrenset tilbud i sommer sesongen. Programmet er ikke fullstendig ferdig og bekreftet, men det meste er kommet på plass og vi er relativt fornøyd med resultatet. Honorarer til artistene er etter hvert blitt høyere og gjør det vanskelig for oss som ikke er en stor kulturinstitusjon og ikke har sponsorer. Vi har i utgangspunktet billettsalget som kan finansiere honorarer til artistene. Det øvrige av utgifter tar vi selv. Vi håper at Bodø kommune og kulturkontoret ser verdien og samfunnsnytten av tilbudet og vår innsats, og innvilger et tilskudd Kr ,- Slik at det er mulig å få gjennomført stort årets konserter. Vedlegg: 2 Med vennlig hilsen TusenhjKrImel ( Tovel anna Fågertun Drifts- og utviklingsleder Side 58

8 LUNSJKONSERTER SOMMEREN 2012 Kultursal Lofoten - Tusenhjemmet Tid Artist Navn 29/6 Arve Heløy Ok. Innhold Skærgaardsø, Hamsun, Requardos de la Alhambra,Spansk vals, Fridthjov og Carmencita Evert Taub,John Dowland,Bob Dylan, Cesilia LinnCornelis Freeswijk 6/7 Ok. 13/7 Ok 20/7 Ok. England og Harald Harald Worren Thale Krogtoft med musiker Jazz, evergreen Operalight Jazz, folk 27/7 Johs og Hilde Ikke bekreftet Brekke 3/8 Ikke bekreftet Susanne L Folkemusikk og klassisk? Folkemusikk 10/8? (Venter på tilbakemelding) ok NMU 17/8 Ikke bekreftet b77? 24/8Bodø ok Oktetten Vokal 31/8 oknatalia Viveka og Klaver og cello, klassisk Side 59

9 Budsjett Lunch-konserter 2012 Utgifter: Honorarer kr ,- Markedsføring kr ,- Administrasjon kr kr ,- Inntekter: Billettsalg kr , - TilskuddBK kr , - Egne midler kr ,- Kr ,- Merk: Billettsalget er forsiktig beregnet ut fra tidligere erfaring, men kan selvsagt bli noe høyere, men ikke utover 50% av rammen. Side 60

10 2 Til: Bodø Kommune Fra: Dato: 25 mars, 2012 Bodø Yoga Festival 2012 Ved Kristin S. Vikjord Fredensborgveien Bodø Mobil: Ernail: info u bodo\ollafesti al.no Webside: Vedlegg: I) Budsjett, II) Bidragsytere Søknad om tilskudd på ,- Bodø Yoga Festival søker om støtte til transport og delstøtte til leie av lokaler. Dette spesifiseres nederst i søknaden. Her følger en gjennomgående beskrivelse av prosj ektet. BODØ YOGA FESTIVAL 2012 Om prosjektet Bodø Yoga Festival er et prosjekt som er basert på frivillig arbeid. Det kommer til liv gjennom Bodø's entusiastiske yoga miljø, de mange dedikerte yogalærerne i byen, og andre lokale aktører er andre året Bodø Yoga Festival avholdes. Noe av intensjonen med festivalen er å samle yogier fra hele verden, å ha det gøy, praktisere sammen, og å presentere den siste forskningen innen feltet. Verdiskapning og helsefremmende arbeide står sentralt som festivalens langsiktige mål. Festivalen er for nybegynnere så vel som for dem som har praktisert hele livet (og alt i mellom). Vi er spesielt stolte av å invitere våre deltakerne til å oppleve yoga i den spektakulære naturen rundt byen vår, opp på fjellet, ut mot havet alt i midnattssolenens stråler. Bodø Yoga Festival er initiert av Wessel Paternotte og Kristin Skotnes Vikjord. 1 Side 61

11 Vi kjører som sagt i gang for andre år på rad, og arrangementet finner sted juni Det er ikke bare en festival, men også en konferanse der yogakerere og fagfolk med tverrfaglig kompetanse inne yoga, helse og forskning fra inn-og utland samles. I tillegg kommer festivaldeltakere fra hele verden, for å oppleve yogaklasser, foredrag og kulturelle innslag i de naturskjønne omgivelsene i og rundt Bodø. Festivalen varer altså i 4 dager, hvorav en av dagene er en fordragsrekke med spesielt fokus på forskning og helse. Denne avholdes fredag 22 juni, og vi inviterer spesielt fagfolk fra helse- og undervisningssektoren (somatikk og psykiatri, fysioterapeuter, kiropraktorer, fengselsbetjenter, lærere, pedagpger m.m) for å delta, i tillegg til festivaldeltakerne. Dette gjør vi fordi vi har som mål å dele de nytteverdiene yoga har som er relevante for de respektive virksomhetsområdene, med både den allmenne befolkningen og de ulike profesjonenen innen helse- og utdanning. Yoga favner jo et svcert tverrfaglig felt (helsefaglig, fysisk og mentalt, rehabilitering m.m), og vi er stolte av å vcere verter for fire foredragsholdere med publiserte arbeider innen ulike områder (historie og filosofi, yoga for innsatte i rehabilitering, traume sensitive yoga) i internasjonalt anerkjent tidsskrift i PUB-MED. (Mark Singleton, 2011; James Fox, 2012; David A, Emerson, 2012: Prof Shankar Das, 2011). En liten definisjonsavklaring Yoga og meditative praksiser er ikke en ideologi, tro eller religion, men omhandler en menneskelig egenskap og kvalitet som eksisterer på tvers av kultur og filosofisk doktrine. Metodene berører mennesket og individet i sin helhet, fysisk, mentalt og emosjonelt. PROGRAM Yoga Hjertet av festivalen er yogapraksisen, og denne deles gjennom et bredt spekter av klasser, satsang (filosofi), foredrag, natur opplevelser og sosiale samlinger. Programmet starter tidlig om morgenen og varer til sent på kvelden, og det vil være tilpassede klasser for alle nivåer. Vi kjører tre parallel-økter hver dag, slik at festivaldeltakerne kan rekke over så mange klasser som mulig. Det blir også daglige gratis klasser for de av Bodø's befolkning som er nysgjerrige på yoga, men som ikke ønsker å delta på hele festivalen. Fantastiske yoga lærere fra hele verden kommer hit Side 62 2

12 for å dele sin kunnskap om yoga og meditative praksiser. En liste over disse er vedlagt. Festivalen har et særlig fokus på barnog ungesog tilbyr gratis daglige klasser og redusert (50% med Kulturkortet) festivalpass for våre yngre deltakere. I tillegg tilbyr vi foredrag og kurs om hvordan du arbeider med yoga og barn, i bamehage og på skolen. Våre lokaler er fordelt utover i havneområdet i Bodø sentrum. På kveldene inviterer vi våre deltakere og lærere til sosiale og kulturelle arrangementer med sang og yoga dans, og ut i den vakre naturen! Natur Bodø Yoga Festival er stolte av våre naturskjønne omgivelser, og ønsker å vise våre deltakere og besøkende lærerere den romantiske stemningen i den rå nordnorske nature. De norske fiellene sies å ha lik prana som de hellige fjellene i Tibet. En indisk guru påbegynte til og med et Universitet for Fred i fjellene litt lenger sør i Norge. Vi finner det meningsfylt å bringe våre deltakere ut i naturen, både for å oppleve det unike med nord-norge, og å oppleve yoga i enhet med ren natur. Under festivalen arrangerer vi derfor deler av programmet utendørs. Noen av stedene for 2012 er: Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm Keiservarden Mjelle, en rød sandstrand med utsikt mot Lofoten-veggen Kystlandskap rundt Bodø Hvis du ønsker å besøke andre nærliggende områder i regionen i tiden før eller etter festivalen, har vår samarbeidspartner Visit Bodø all nødvendig informasjon. Et variert program Vi som arrangører er opptatt av å vise bredden i yoga, både som tradisjonell tilncerming og som populcerkulturelt fenomen. Derfor presenterer vi et variert program, med klassiske og samtidsbestemte yogastiler. Eksempler på ffincerminger som er representert på festivalen er klassiske tilncerminger som: Ashtanga Vinyasa Yoga, Hatha, Integral Yoga og Restorative Yoga. Nyere tilncerminger er blant annet Reconnective Yoga, Mindful Yoga, Vinyasa, Flow Yoga, Medisinsk Yoga, Yoga for Side 63 3

13 barn, Yoga for tenåringer, Trauma Sensitiv Yoga, Yoga for innsatte, Yoga Dance, Yoga med DJ. Gratisklasser Det vil være daglige gratis yoga klasser for barn, ungdom og voksne, som ikke krever festivalpass for deltakelse. Disse klassene vil ha begrenset plass, og en egen påmelding legges ut på våre nettsider. Foredrag Festivalen er vert for en rekke med foredrag, hvor et mål er å presentere det siste av forskning innen yoga- og helserelaterte problemstillinger. Det presenteres empiriske studier, i tillegg til erfaringsbaserte rapporter om anvendelsen av yoga og meditative praksis i ulike sammenhenger. Akademikere, klinikere og yogier vil dele sitt arbeid og syn på yoga fra sine faglige perspektiver. Med foredragene ønsker vi å formidle de eldgamle læresetninger om yoga på en funksjonell og anvendelig måte, både for elever og fagfolk som er interessert i denne tilnærmingen. Psykologiprofessor Ingunn Hagen (NTNU) kommer for å introdusere foredragsrekka. Hun har selv praktisert yoga i mange år, og har utfra denne interessen påbegynt arbeidet med et større forskningsprosjekt om nettopp yoga. Keynote speaker i år er David A. Emerson (USA) som jobber med kliniske traumer/ptsd. Han er direktør for Yoga Services på Trauma Center Brookline MA, og skal presentere deres seneste forskning om traume sensitiv yoga (v, \ traumacenter.org). James Fox (MA) (USA) har jobbet med yoga for innsatte i fengsler i USA (N w,. oua.com) i over 20 år. Han skal dele sine erfaringer og presentere forskningsmateriale. Aleksander Medin og Hamilton Linares kommer til å snakke om sine prosjekter med yoga i norske fengsler. Psykologspesialist Silje Fredheim (REDE NLSH) og psykolog Marianne Jensen kommer begge til å presentere sine erfaringer med å bruke yoga og mindfulness i sitt kliniske arbeide. Lektor i pedagogikk, Siw Huatorpet, skal presentere et prosjekt om hvordan yoga tas med inn i kerenitdanningen og i barnehager. Vi er ekstra heldige å få vcere verter for Professor Shankar Das fra Mumbai, India. Dette ble mulig gjennom tidligere nevnte Prof. Ingunn Hagen. Han er en pioneer innen psykologi og yoga. I tillegg kommer han jo fra yogaens hjemland, noe som er med på å bringeyogaens autensitet til BYF. Side 64 4

14 I år samarbeider vi også med NFON, Norsk Forening for Oppmerksomt Ncervcer, som er en medlemsogranisasjon for helsefaglige som bruker mindfulness-metoder i sitt profesjonelle arbeide. Musikk Nytt av i år blir stemningsfulle musikalske innslag av lokale aktører, og tilreisende Yoga Dj. Ensemble Ylajali fra Bodø, Norges beste kor, skal ta oss med på en meditative reise med sin vakre a cappela sang. Flere av yoga klassene og en sosial event blir ledet ann av Yoga Dj GG, med erfaring fra inn- og utland med denne typen arrangementer. Disse innslagene er med fordi vi ønsker å dele med våre deltakere disse fantastiske musikalske opplevelsene, samtidig som innslagene gir en store kulturell bredde i prosjektet. Innslagene viser også hvordan det samtidige uttrykker yoga, og hvordan de lokale identifiserer seg med festivalens innhold. SØKNADSUM Oppsummert Bodø Yoga Festival 2012 søker støtte til transport og delstøtte til tre lokaler, til bruk under festivalen. Festivalen skal leie busser til de planlagte utfluktene i den fantastiske Bodømarka, og byens omegn. Vi skal ta med deltakerne til Mjelle, Keiservarden og ut til Saltstraumen. Vi søker også delstøtte til leie av tre av våre lokaler Aspåsen gymsal, Thon Hotell og Grand Hotell. Oversiktovertransportog lokaler,se ogsåvedlagtbudsjett. Leie av As åsen G msal 500,- Leie av Grand Hotell 3500,- Leie av Thon Hotell 6000,- Trans ort ,- SUMTOTAL ,- Bodø Yoga Festival 2012 søker herved ,-fra Bodø Kommune. Vi ser frem til tilbakemelding fra dere, og håper på positiv respons. 5 Side 65

15 Med varm hilsen Kristin Skotnes Vikjord og Wessel Paternotte Signatur på vegne av ovennevnte: a7c6- Asp Karoline Aspaas 6 Side 66

16 Vedlegg:Om bidragsyterene Understående tekst er noe på engelsk og noe på norsk, da ferdigstillingen av oversettelsene er pågående. Professor Shankar Das Professor, Chairperson. Affiliation: Centre for Health Policy, Planning and Management. Qualification : MA. (TISS), M.Sc. (LSE,UK), M.Phil (NIMHANS), Ph.D. (Mumbai), Dip.Y.E., Dip. Y.T. (Mumbai) Dr. Shankar Das has pioneered yoga instruction and training as part of academic programme in the prestigious Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India. In 2003 he has initiated a Post-graduate certificate course in Holistic Health Counseling for different helping professionals; in addition to various counseling approaches and techniques the course also offered a module on Yoga education and therapeutic use of Yoga. Currently, he teaches and provides training on Yoga to numerous groups of learners from other universities and institutions. He has organized and hosted seminars, conferences and retreats in Yogic education to various target audience in India and abroad. He has won reverence and recognition for his easy-to-perform Yogic programmes based on Patanjali's principles. His practice of yoga and meditation began in 1985 and for over the last decades he has been scientifically studying and researching the scriptures on Yoga. Dr. Das has received yoga and spiritual guidance from the revered Spiritual Guru Sri Sri Swamy Sivananda, Varanasi, India and later pursued two postgraduate diplomas in Yogic Education and Yogic Therapy fromyogavidyaniketanfounded by Padmashree Sadashiv Nimbalkar. His training in Yoga education and therapy has been a great asset in his own personal and professional life. He travels the world teaching workshops and leading retreats. Ensamble Ylajali Meditativ musikalsk event under Bodø Yogafestival.Vi ønsker å presentere en meditativ konsert med Ensemble Ylajali hvor tilstedeværelse, stillhet, følelser og musikkopplevelse står i fokus. Musikkopplevelser knyttes til personlig utvikling og selvforståelse. Kunnskapsløftet kaller musikken "en kilde både til selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse". Musikk åpner for følelseslivet, mer kroppslig enn verbalt, og kan ses på som et sted hvor tilgjengeligheten til ulike følelser vedlikeholdes eller tas vare på. Musikk kan bringe tilbake gamle minner. Den kan også være en dør inn til nye følelser og følelsesnyanser og dermed bidra til å åpne nye emosjonelle rom. Konserten vil være et arrangement for deltakerne ved Bodø Yogafestival. Deltakerne vil bli bedt om å bringe sine egne yogamatter for å sitte på under konserten. Det vil være musikkopplevelsen og stillheten i og mellom musikken som gis den fulle oppmerksomhet, og deltakerne gis anledning til å bare lytte og være til stede. Det vil ikke være presentasjon av musikken som fremføres, og det vil heller ikke være applaus. Ensemble Ylajali er vokalensemblet fra Bodø som på kort tid har gjort seg bemerket med sin positive energi og sterke vilje til å formidle musikk. På bare fire år har ensemblet opptrådt for over tilhørere, og hatt over 60 Side 67 1

17 konserter og oppdrag. Ylajali består av 18 erfarne kvinnelige amatørsangere som kontinuerlig søker å utfordre seg selv og utvide sin musikalske horisont gjennom å gjøre nye prosjekter. I oktober 2011 hentet Ensemble Ylajali hjem to førstepriser i Landskonkurransen for kor i Trondheim, og markerte seg særlig for sin utstråling og musikalske formidlingsevne. I tillegg ble dirigent Pål-Are Bakksjø tildelt dirigentprisen. Under ledelse av dirigent Bakksjø står ensemblet inne for et variert repertoar av høy kvalitet, og mye av repertoaret vil være godt egnet til en meditativ konsert under yogafestivalen. Ylajali gjør konserter innen ulike musikksjangere, både alene og i samarbeid med anerkjente musikere. Av samarbeidsaktører så langt kan nevnes Henning Gravrok, Linn-Andrea Fuglseth, Birger Mistereggen, Stian Carstensen, Torbjørn Dyrud, Svante Henryson, Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Halvdan Sivertsen, Susanne Lundeng, Bodø Sinfonietta, Bjørn Simensen, i tillegg til aktører som Bodø Kulturhus, Nordland Musikkfestuke, Bodø Internasjonale Orgelfestival og Hemnesjazz. Yoga DJ GG R. AlexanderMedin - Yogakerer R. Alexander Medin has a versatile background that has spurred a genuine interest in the practical aspects of yoga. He is a Sanskrit Scholar, Advanced yoga practitioner, writer and filmmaker. He holds a MA in Sanskrit and Indian Religions and was certified by Sri K. Pattabhi Jois in 2002 within the Ashtanga Yoga tradition. Alex is also an avid free-diver who has explored the depths of the ocean and what it means to restrain the breath for longer periods of time. This has helped him tremendously in his study of Pranayama. Prior to becoming a yoga teacher, he was a professional ballet dancer for five years. Before that he was a Norwegian boxing champion. Alex's foremost enquiry is exploring the integration of yoga in daily life and the inmost source of our existence. Alexander Medin has published numerous articles for leading yoga magazines around the world and recently published the book "Scratching the Surface of Yoga" (2011), in his native Norway. He is also a documentary filmmaker and recently directed and produced the film "Mysore Magic" (2012), an inquiry into the history, tradition and practice of Asthanga Yoga. He lives in Oslo, Norway, but has spent 3-4 months in India every year since AnitaAbrahamsen YogaLterer Anita Abrahamsen er utdannet yogalærer gjennom den 3,5 årige utdanningen via Yogalærerskolen i Norge. Hennes egenpraksis innenfor yoga er lang og omfattende og inkluderer alle aspekter av yoga (fysisk yoga, pusteteknikker, konsentrasjonsteknikker, meditasjon, renselsesprosesser, energiteknikker med mer). Hun har sitt faglige ståsted er i de eldre yogatradisjonene innenfor Klassisk yoga/hatha yoga (India) og Taoistisk yoga (Kina). Anita er medeier og en av hovedlærerne på Yogaloftet AS. Hun driver også Surya Yoga med fordypet fokus på Yin yoga, Yoga mot stress, Meditasjon, Senior Yoga og Yoga med Parkinson. "For meg er yoga en livsstil og en naturlig og integrert del av hverdagen. Mitt hovedfokus som yogalærer er å formidle hvordan yoga kan bidra til et tilstedeværende og rikt liv." 2 Side 68

18 DavidEmerson Yogakerer JamesFox Yogakerer James Fox is the founder and director of the Prison Yoga Project, an organization dedicated to establishing yoga and mindfulness meditation programs in prisons and rehabilitation centers worldwide. Since 2002, he has been teaching yoga and meditation to male prisoners at California's San Quentin Prison. His book, Yoga A Path for Healing and Recovery, published in December 2009, has been requested and sent to over 5,500 prisoners. He provides training both in the U.S. and internationally for yoga instructors interested in teaching in prisons and rehabilitation facilities. In October 2011, he visited several Norwegian prisons facilitating yoga classes and conducted a Prison Yoga Project teachers training at Puro Yoga, Oslo. Upon receiving his yoga teaching credentials in 2000, he began his mission of exposing at-risk as well as traumatized populations including the incarcerated to the psycho-physiological benefits of yoga and meditation. In addition to his work with adult prisoners, he has experience teaching yoga and mindfulness practices to youth-at-risk in juvenile detention, at a residential treatment facility for boys, and for an inner city, gang-related, community program. James is also a founding member of the Insight Prison Project, a California based non-profit and leading restorative justice agency involved in prisoner rehabilitation. He has several years of experience with that organization as a facilitator of victim/offender education, violence prevention and emotional literacy classes for prisoners. In 2008 and 2009, he was awarded a U.S. State Department Specialist Grant to advise and train people in charge of governmental and non-governmental prisoner rehabilitation programs in Central America. LailaMariePedersen yogakerer Laila-Marie was born in Bodø, and she was introdused to yoga in In 2003 Silje Fredheim became her teacher(integral Yoga and vinyasa style) and she has been her inspiraton in Side 69 3

19 the years after. She has participated in courses and workshops in different yogastyles through the years, including lyengar, Anusara, Mindful Yoga and Mindfulness. She teaches Yoga 1 and Poweryoga, and gives Yoga introduction and Pre-natal yoga courses at Balansen. In February 2011 she became a certified Vinyasa Flow Yogateacher in Cahuita,Costa Rica, through Frog Lotus Yoga Internationals fantastic program. Vidya Jaqcueline Heizel and Jennifer Yarro was her teachers. "Yoga has given me more then I can explain. A calm and a flexibility which I take advantage otherwise stressful day, and well-being that makes me a happy human being". from in an Marianne Jensen psykolog og mindfulness instruktør Marianne Jensen er utdannet psykolog og pedagogisk rådgiver, i tillegg har hun studert kunst og grafisk design. Hun har erfaring fra barne- og ungdoms psykiatri, psykosefeltet og spiseforstyrrelse. Hun jobber for tiden med mennesker som har lettere og sammensatte psykiske lidelser ved Coperiosenteret i Trondheim. Marianne har god erfaring med å bruke mindfulness i terapi og ser at denne tilnærmingen gir symptomlettelse og bedrer livskvaliteten generelt. Marianne praktiserer selv mindfulness og yoga både på og av matta, hun føler at dette gir henne styrke, nysgjerrighet og fleksibilitet i møte med livet. Professor Ingunn Hagen, NTNU Silje Fredheim Psykolog Spesialist og yoga kerer Silje er spesialist i klinisk psykologi, yoga lærer og Mindfulness instruktør, som har tilbrakt ti år på å integrere østlig praksis inn i tradisjonell psykiatri. Hun er konstituert leder for Regionalt Senter for Spiseforstyrrelser, og fortsetter å finne nye måter å innlemme yoga og oppmerksomt ncervcer i behandlingsopplegget der. Hvordan yoga kan hjelpe oss regulere følelser har vært et tema av langvarig interesse, i tillegg til hvordan yoga positivt kan påvirke hvordan vi opplever kroppen vår. Silje underviser Vinyasa yoga og gir kurs i Mindfulness på Balansen, og er glad for å se at sangha'en i Bodø vokser år for år. Hun er lidenskapelig opptatt av å innlemme yoga praksis i det daglige liv, og spesielt den tiden vi tilbringer med våre familier. Silje's undervisning har en letthet over seg, og hun bringer gjerne humor inn i sine klasser. Hun liker også å skrive, og belyse temaer om yoga og psykologi gjennom bloggen sin, Silje er takknemlig for sine lærere som har bidratt til å bringe så mye glede inn i livet hennes, Swami Ramananda, Sharon Gannon, David Life og Andries Kroese, for å nevne noen. Hun håper å viderebringe integriteten og kunnskapen fra sine leerere fremover, og å kunne blande den tradisjonelle læren hun har lært, med moderne psykologi. Hamilton Linares yoga kerer Bom and raised in the caribbean island of Puerto Rico. Certified teacher training from Radiantly Alive yoga school, Bali, Indonesia. Side 70 4

20 My teaching is based on a strong vinyasa sequence connecting with the energy of nature; using a joyful and humoristic approach. I draw inspiration from all my travels around the world. Many teachers have influenced me such as Nicki Doane, Daniel Aaron, Sharon Gannon and David Life among many others. Inspiring others, sharing the energy and positive vibe is what keeps me enjoying yoga every single moment. I have a yoga program for inmates at the Stavanger prison with positive results and I teach regular classes at Athayoga, Stavanger. http: 1A1.l Hr;ide MarijePaternotte yogakerer Marije E. Paternotte trained and studied at the Kripalu Center for Yoga & Health in Massachusetts, where she received her certification as a Kripalu Yoga Teacher. Additionally, she is certified by the Nosara Yoga Institute in Costa Rica to teach Let Your Yoga Dance, and she has completed a YogaEd. program for teaching yoga to children. Also, Marije holds a certification from the Trauma Center in Boston to teach Trauma Sensitive Yoga, and she is one of the first certified instructors in the world to teach Reconnective Yoga. Furthermore, she has studied for two years at School of Life in Amsterdam; an integral training for consciousness, healing and reading. Through this program, she has learned healing and therapeutic skills, as well as conscious communication. With 10 years of yoga experience, Marije is registered with Yoga Alliance. "I wish to share the benefits of yoga with other people, for which reason I travel around the world to teach yoga classes, workshops and retreats. I sincerely believe that if everybody on this planet practiced yoga, the world would be at peace. I am dedicated to help people find their True Self within and be compassionate with themselves and others." SwamiRamananda presidentof IntegralYoga Swami Ramananda is the President of the Integral Yoga Institute in San Francisco and a greatly respected senior teacher in the Integral Yoga tradition, who has been practicing Yoga for over 35 years. Through his affinity for and devoted study of The Yo t ali, Ramananda offers practical methods of integrating the ancient practices of yoga into daily life, and coping with stress, anxiety and depression. He leads beginner, intermediate and advanced level yoga teacher training programs in San Francisco, and offers a variety of programs in many locations in the U. S., Europe and South America. Ramananda trains Yoga teachers to bring Yoga into corporate, hospital and medical settings and has taught mind/body wellness programs in many locations. I-leis a founding board member of the Yoga Alliance, a national registry that supports and promotes yoga teachers as professionals. His warmth, wisdom and sense of humor have endeared him to many. SiwHuatorpet Lektorogyogakerer Siw Huatorpet er Høgskolelektor. Hun er tidligere kroppsøvingslærer og har i tillegg jobbet med sansemotorisk trening for barnehagebarn. Hun har hovedfag i pedagogikk, med fokus på barns lek. De siste årene har hun fordypet seg i Viryayoga, Barneyoga, Medisinsk yoga m.m. Til daglig underviser hun i pedagogikk og yoga ved Høgskolen i Hedmark. For tiden samarbeider hun med Ina Løvdal i forhold til kurset Yogalek i barnehage/ SFO. Side 71

21 Bodø Yo a Festival Buds'ett 2012 Lærere og foredragsholdere Aleksander Medin Anita Abrahamsen David Emerson Gita Gry Zakariassen Hamilton Linares James Fox (MA) Kari S. Vikjord Kristin Y. H. Hansen (MA) Lektor Siw Huatorpet Marije Paternotte Merete Olaussen prof Ingunn Hagen Prof Shankar Das Psyk. Marianne Jensen Psyk. Spes. Silje Fredheim Swami Ramananda Tone Bendixen Yo a d' GG NOK 3,500 NOK 2,000 NOK 12,500 NOK 2,500 NOK 3,000 NOK 5,000 NOK 2,000 NOK 2,000 NOK 2,500 NOK 2,000 NOK 1,000 NOK 5,500 NOK 10,000 NOK 2,000 NOK 2,500 NOK 5,000 NOK 1,000 NOK NOK 69,500 Organisering hoursper hour Booking and hosting teachers NOK 24,750 Preparation NOK 55,000 Sponsoring NOK 22,000 Arranging schedule NOK 38,500 Productionevent NOK 176,000 Findingand briefing voluteers NOK 22,000 Financialand administration NOK 33,000 Locationscoutingand booking NOK 22,000 Hostin and caterin NOK Markedsføring og kommuni WebsiteNOK 55,000 Flyers & Poster designnok 6,000 Flyer printingnok 1,500 Brochure DesignNOK 12,000 Social Media (Facebook, etc.)nok 10,000 Mailing DesignNOK 8,500 PublicrelationsNOK 20,000 InvitationsNOK 11,000 Bracelets (tickets)nok 5,000 Signs & schedulesnok 5,000 Printing Signs & SchedulesNOK 1,500 Photo uploadsnok 2,500 Registration formnok 3,500 Evaluiation formnok 2,500 Mailing evaluationnok 1,500 Program boknok 10,000 Printing tickets, programs etcnok 5,000 NOK 426,250 NOK 175,000 Side 72

22 Visit Bodø Norwegians Worldwide Bodø Nu Lokalisering/baser Grand Hotell Jakhelln Båt Thon hotell Radisson Blue konferanse Saltstraumen Hotell Aspåsen Gymsal Catering: LystPå Caterin : Prix NOK 2,500 NOK 2,000 NOK NOK 7,000 NOK 10,000 NOK 8,000 NOK 15,000 NOK 7,500 NOK 3,000 NOK 7,000 NOK NOK 60,500 Transport Aleksander MedinNOK 2,500 Anita AbrahamsenNOK 2,500 David EmersonNOK 7,500 Gita Gry ZakariassenNOK 2,500 Hamilton LinaresNOK 2,500 lames Fox (MA)NOK 7,500 Kari S. VikjordNOK 2,500 Kristin Y. H. Hansen (MA)NOK 1,500 Lektor Siw HuatorpetNOK 2,500 Marije PaternotteNOK 2,500 Merete OlaussenNOK 1,500 prof Ingunn HagenNOK 2,500 Prof Shankar DasNOK 12,000 Psyk. Marianne.3ensenNOK 1,500 NOK 1,000 Swami RamanandaNOK 7,500 ipsyk. Tone BendixenNOK Spes. Silje Fredheim 2,500 Yoga dj GGNOK 2,500 BusserNOK 20,000 BilerNOK NOK 87,000 Hotell NOK Finansierin Billettsalg NOK 390,000 Delight Yoga NOK 370,000 Sponsorer NOK 100,000 Bodø Kommune NOK 30,000 Bodø Kommune Ungdomsrådet NOK 25,500 Nordland Fylkeskommune Folkehelse I NOK 38,500 Side 73

23 Nordland Fylkeskommune Folkehelse II NOK 34,500 Frivillige NOK 50,000 Nordland F Ikeskommune Kultur NOK I III 8 I Il Side 74

24 Bodø kommune OK-avdelingen Rådhuset Bodø Bodø, Søknad om støtte. Salten Kultursamarbeid arrangerer i samarbeid med Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune Filmfest Salten Barents Youth Film Festival. Dette er blitt en årlig festival, og involverer 1100 tiende trinns elever i Salten hvert år, samt at det er et internasjonalt prosjekt som ledd i folk-til-folk samarbeid i Nordområdesatsingen. Vi har tidligere år fått støtte fra DA-Bodø til dette prosjektet, og hadde i år søkt om kr , som er et tilsvarende beløp som vi har fått før. Imidlertid ble det vedtatt i Fylkesrådet å stoppe alle DA-bevilgninger for 2012 og Dette vedtaket kom på et svært vanskelig tidspunkt for filmfestprosjektet. Vår søknad hadde ligget hos DA siden i november 2011, og vi hadde ikke fått signaler om at det ikke ville bli noen bevilgning. Vi hadde fått beskjed om at saken skulle behandles i januar/februar.vi hadde dermed slått oss til ro med det, og ikke gått ut og søkt alternative finansiører for dette beløpet. Vi skal arrangere siste del av prosjektet, som er internasjonal workshop og filmfest i Bodø Spektrum i slutten av april. Det er dermed for sent for oss å sette i gang å søke nye eksterne midler nå. Etter møte om saken med fylkesråd Arve Knutsen, bevilget han likevel kr Vi mangler dermed kr På bakgrunn av den vanskelige situasjonen for oss, håper vi at Bodø kommune v/ OK avdelingen kan støtte oss med kr Resterende vil vi søke hos Partnerskap Salten. Det vil være synd dersom vi må avlyse dette arrangementet som har vært bygd opp over flere år. Vi håper på rask behandling og positivt svar. Vennlig hilsen Lisbeth Glanfield Daglig leder Besøksadresse: Prinsensgt. 113a. Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø Tlf , Mobil , Fax E-post: Web: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold Side 75

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8696/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/36 Formannskapet 05.03.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

GJENNOM ZENIT YOGA SIN LÆRERUTDANNELSE VIL DU UTVIKLE DEG SOM YOGALÆRER.

GJENNOM ZENIT YOGA SIN LÆRERUTDANNELSE VIL DU UTVIKLE DEG SOM YOGALÆRER. GJENNOM ZENIT YOGA SIN LÆRERUTDANNELSE VIL DU UTVIKLE DEG SOM YOGALÆRER. Målet med denne lærerutdannelsen er å gi deg den kompetansen du trenger for å undervise yoga. Vi fokuserer både på teoretiske, praktiske,

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Fomannskapssalen Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 (bevilgning for 2009) Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300.000 statlige midler for 2009. Fauske kommune som sto som

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen

Kropp og følelser. - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt. Ved Marit N Albertsen Kropp og følelser - Et forebyggende prosjekt i skolen for å fremme helse både fysisk og mentalt Ved Marit N Albertsen Bakgrunn I følge Verdens Helseorganisasjon er Norge et av de landene som ligger på

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING

KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING Kundaliniyoga ifølge Yogi Bhajan 2-årig internasjonal utdanning KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING 2 Hjertelig velkommen til en utdanning hvor du vil ha muligheten til å fordype

Detaljer

Bodø Rhythm Group framtidig ordning

Bodø Rhythm Group framtidig ordning Kulturkontoret Saksf ramlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20846/2012 2012/2590 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/20 Komitè for levekår 03.05.2012 12/67 Bystyret 24.05.2012 Bodø Rhythm Group framtidig

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne over 18 år med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons og hjelpebehov Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Program 22. april 08.30-09.00

Detaljer

Prosjektrapport. «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten»

Prosjektrapport. «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten» Prosjektrapport «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten» Målsetting: Målgruppen for prosjektet var ungdom fra alle kommunene i Salten. Vi ønsket at de skulle bli kjent med hverandre på tvers av kommunegrensene

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Nordlandssykehuset 2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Vinter/vår 2015, Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik STUDIEPLAN HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Illustrasjonsfotoer:

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 Den kulturelle

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching

From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching From how to why: Critical thinking and academic integrity as key ingredients in information literacy teaching MARIANN LØKSE, TORSTEIN LÅG, HELENE N. ANDREASSEN, LARS FIGENSCHOU, MARK STENERSEN & VIBEKE

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

HØSTEN 2016 GRUNNLEGGENDE TEKNIKKER OG TEORIER (200 + TIMER) ZENIT YOGA NEDRE BAKKLANDET 58, 7014 TRONDHEIM WWW.ZENITYOGA.NO // INFO@ZENITYOGA.

HØSTEN 2016 GRUNNLEGGENDE TEKNIKKER OG TEORIER (200 + TIMER) ZENIT YOGA NEDRE BAKKLANDET 58, 7014 TRONDHEIM WWW.ZENITYOGA.NO // INFO@ZENITYOGA. HØSTEN 2016 GRUNNLEGGENDE TEKNIKKER OG TEORIER (200 + TIMER) ZENIT YOGA NEDRE BAKKLANDET 58, 7014 TRONDHEIM WWW.ZENITYOGA.NO // INFO@ZENITYOGA.NO ZENIT YOGA LÆRERUTDANNING (ZYL) GRUNNLEGGENDE TEKNIKKER

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Prosjektbeskrivelse. Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Fra BYFF workshop og filmfest i Bodø Spektrum Bakgrunn Filmfest Salten Barents Youth Film festival ble arrangert for første gang

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

Art of Living Indiareiser En kort presentasjon av Art of Living

Art of Living Indiareiser En kort presentasjon av Art of Living Art of Living Indiareiser En kort presentasjon av Art of Living Art of Living: Praktiske Idealister Verdensomspennende hjelpeorganisasjon Helt nøytral og tolerant syn på andre Hjelper individene, som ofte

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2819 i I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/677 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 024111 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og

Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og Kulturkontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2014 69056/2014 2012/2556 004 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/24 Formannskapet 17.12.2014 Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og Sammendrag

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 (bevilgning for 2011) Maleri laget på workshop «Minner II»

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 (bevilgning for 2011) Maleri laget på workshop «Minner II» Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 (bevilgning for 2011) Maleri laget på workshop «Minner II» Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Yogalærer uten stil. Hej Sandra, hva betyr det at yogalærerutdannelsen ikke har en bestemt stil?

Yogalærer uten stil. Hej Sandra, hva betyr det at yogalærerutdannelsen ikke har en bestemt stil? Yogalærer uten stil Tekst: Sandra Grundstoff Foto: yogidia.com Det finnes mange yogastiler og mange yogalærerutdannelser å velge mellom. Hvordan skal du som er interessert i å øke din forståelse og undervise

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

et,ct 34:c (Å~

et,ct 34:c (Å~ 1 av 1 ALLMENNKULTURSEKSJONEN Saksbehandler: Inga Lauvdal Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO et,ct 34:c. 4-16 -.(Å~ Vår dato 02.11.2009 Deres dato Vår referanse 09/02610-5 : 233

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 1 Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 Målsetting Få oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner i Norge som driver coach utdannelser Finne ut hvilke av disse som er ICF godkjente Bruke resultatet

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o

Detaljer

Bodø Idrettsråd økt driftstøtte

Bodø Idrettsråd økt driftstøtte Kulturkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2010 26234/2010 2010/5727 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Formannskapet 02.06.2010 Bodø Idrettsråd økt driftstøtte Saksopplysninger Bodø

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer.

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 2008 Årsmelding Salten Kultursamarbeid Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Deler av Salten kulturutvalg Årsmelding Salten Kultursamarbeid

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer