Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål"

Transkript

1 P Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Kulturkontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Formannskapet Behandling av søknader om prosjektstøtte - kulturelle formål Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. For inneværende år har vi kr til fordeling i prosjektstøtte. Det er allerede tildelt kr , og det gjenstår kroner Det er fem søknader om tilskudd til ulike kulturelle prosjekt og arrangement i denne saken, total søkesum er kroner Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner fordelt på de fem søknadene. Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til innstilling. Saksopplysninger I forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2012 av økonomiplan gjorde bystyret under PS-sak 11/156 følgende vedtak i verbalforslag punkt 27: OK-avdelingen kan i dag bevilge inntil kroner til ulike prosjekter etter søknad. Beløp over dette skal behandles av formannskapet. Dette endres til at OK-avdelingen kan bevilge inntil kroner etter søknad, og beløp over dette skal behandles av formannskapet. Midlene legges i sin helhet under politisk budsjett og Formannskapets disposisjon. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barneog ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir i hovedsak tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kulturarbeidere hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter og forestillinger. Årvisse tiltak prioriteres vanligvis ikke. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil kr til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling. Side 52

2 De frie tilskuddene til sosiale formål, drift, prosjekt idrettsanlegg og arrangement har jfr. Bystyrets budsjettvedtak blitt redusert med kr for Dette medfører redusert støtte og/eller at færre lag/foreninger vil motta tilskudd. Tilskuddsbudsjettet til prosjekt kulturelle formål utgjør kr for Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Formannskapet vedtok i PS 12/32 og 12/33 å tildele kroner i prosjektstøtte til kulturelle formål. Det er tildelt i prosjektstøtte administrativt. Det gjenstår kroner i prosjektstøtte til kulturelle formål i I denne saken anbefaler administrasjonen en tildeling på kroner fordelt på fem søknader. Vurderinger 1. Bodø Harmonimusikk 120 år - tilskudd til jubileumskonserten I forbindelse med jubileumskonserten i Bodø kulturhus søker Bodø Harmonimusikk om kroner i økonomisk støtte fra Bodø kommune. De satser på kvalitet og bruker kun profesjonell direksjon/instruksjon. Ungdom får muligheten til å bidra på konserter og er en arena hvor de unge amatørene får møte profesjonelle musikerne. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kroner til jubileumskonserten. 2. Søknad om prosjektstøtte til innspilling av film Feil film AS søker om kroner for å lage en musikkvideo for bandet Cold Mailman, som opprinnelig kommer fra Bodø. Filmselskapet og bandet er nå registrert med bosted Oslo i Brønnøysundregisteret. Søknaden deres er godt skrevet, med omfattende beskrivelse av filmprosjektet. Filmidéen er spennende, og det er en viss forankring til landsdelen. I følge Bodø kommune sine retningslinjer for økonomisk støtte til kulturformål, kreves det for øvrig en sterkere lokal forankring til Bodø enn prosjektet deres har, for å kunne motta tilskudd. På bakgrunn av dette innstiller administrasjonen på at søknaden fra Feil Film AS får avslag. 3. Søknad om tilskudd Lunsjkonserter Tusenhjemmet aktivitetssenter søker Bodø kommune om kroner til lunsjkonserter for eldre sommeren Syv bekreftede lunsjkonserter står på programmet. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner til formålet. 4. Søknad om tilskudd til Bodø Yoga Festival 2012 Bodø Yoga Festival 2012 søker Bodø kommune om kroner til transport og delstøtte til leie av lokaler under Bodø Yoga Festival Bodø Yoga Festival er en nyskapende festival hvor publikum får praktisere og lære om yoga. Festivalen har et særlig fokus på barn og unge, og tilbyr gratis daglige klasser for barn og kulturkortrabatt på festivalpass. På bakgrunn av dette finner vi å kunne gi Bodø Yoga Festival 2012 et tilsagn på kroner Søknad om prosjektstøtte til Bodø Youth Film Festival Salten kultursamarbeid søker Bodø kommune om kroner til Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival. Den årlige festivalen involverer 1100 tiende trinnselever i Salten, og er et internasjonalt prosjekt som ledd i folk-til-folk samarbeid i Nordområdesatsningen. Grunnskolekontoret vil bidra med kroner til filmfesten. Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner til arrangementet fra budsjettet for tilskudd til kulturelle formål. Søker Søkesum Innstilling 1. Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert Feil film AS musikkvideo Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserter Bodø Yoga Festival Salten kultursamarbeid / Bodø Youth Film Festival Side 53

3 Konklusjon og anbefaling For inneværende år har vi kr til fordeling i prosjektstøtte. Det er allerede tildelt kr , og det gjenstår kroner Det er fem søknader om tilskudd til ulike kulturelle prosjekt og arrangement i denne saken, total søkesum er kroner Administrasjonen anbefaler en tildeling på kroner fordelt på de fem søknadene. Administrasjonen legger retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement til grunn for forslagene til innstilling, samt faglige vurderinger. Fordelt på de fem søknadene i saksfremstillingen innstiller administrasjonen på en tildeling på totalt kroner En større fordeling av midler så tidlig på året er ikke anbefalt av hensyn til den løpende søknadsfristen ordningen har. Det er gunstig for søkerne at det er midler igjen til fordeling året gjennom, og vi anbefaler derfor ikke at det totale støttebeløpet justeres opp. Forslag til vedtak Bodø formannskap innvilger støtte til følgende tiltak: 1. Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert kroner Feil film AS musikkvideo kroner 0 3. Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserter kroner Bodø Yoga Festival 2012 transport og leie av lokaler kroner Salten kultursamarbeid Bodø Youth Film Festival kroner Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Tilskuddsordninger kultur informasjon og retningslinjer Søknad fra Bodø Harmonimusikk jubileumskonsert datert datert Søknad fra Feil film AS datert Søknad fra Tusenhjemmet aktivitetssenter lunsjkonserterdatert Søknad fra Bodø Yoga Festival 2012 datert Søknad fra Salten kultursamarbeid Bodø Youth Film Festival datert Side 54

4 Tilskuddsordninger kultur informasjon og retningslinjer Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Søknadsfrist for driftsstøtte er 1.mai. Det blir i hovedsak tildelt to typer tilskudd: Driftsstøtte kulturelle og sosiale formål Støtte til prosjekt og arrangement Driftsstøtte: Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. Det søkes om konkret beløp, vedlagt foreningens siste godkjente årsmelding og regnskap, samt budsjett for inneværende år. NB! Dette gjelder ikke idrettslag, som har egne subsidierings- og tilskuddsordninger. Krav til foreninger som søker driftsstøtte: Foreningen må ha et kulturelt eller sosialt formål som er åpent for allmennheten. Foreninger der barn og unge er målgruppen skal prioriteres. Foreningen må ha lokal forankring i kommunen og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Bodø til gode. Driftsstøtte kan gis med opptil kr pr år. Tildeling etter utlyst frist skjer innen 1.juni hvert år, og administrativ tildeling rapporteres til formannskap og fagkomiteer som referatsak. Av årlig tilskuddsbeløp kan inntil 50% tildeles til søknader pr 1.mai. Støtte til prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kulturarbeidere hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter og forestillinger. Årvisse tiltak prioriteres vanligvis ikke. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. Administrasjonen har fullmakt til å bevilge inntil kr til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling. Anke på avslag Bodø formannskap er ankeinstans for administrative avslag. Hvor sender du søknadalle søknader sendes Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller på e-post til Søknadsfrister Frist for å søke om driftsstøtte er 1.mai. Svar på søknader skal bli gitt innen 1.juni. Søknader om prosjekt- og arrangementsstøtte behandles fortløpende, men siste frist for innsending er 1.november. Side 55

5 Bodø Harmonimusikk 120 år Side 56 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Bodø Harmonimusikk er nå inne i sitt 120. år. Vi har gjort unna en storslagen Nyttårskonsert og nå står neste konsert for tur. Bodø Kulturhus, store sal, 29.April kl er vi "på han igjen". Vi har invitert Sergeij Osadchuk til å være solist med oss. Sergeij har sin utdannelse fra Moskva Musikkonservatorium, han har spilt med forskjellige profesjonelle orkestre i Moskva, han har bodd i Norge siden 1992 og er nå klaverproffessor ved Universitetet i Tromsø. Han skal spille Rachmaninov s klaverkonsert nr 2 sammen med oss. Bodø Harmonimusikk er opptatt av kvalitet på det vi gjør, derfor satser vi kun på profesjonell direksjon/instruksjon. Dirigenten vår Elisabeth Kristensen Eide, er en kapasitet av de sjeldne. Hun vet å få fram det hun ønsker, alle er komfortable med henne og hun får musikerne til å gi av seg selv. Hun har et pågangsmot og vilje som er gull verdt for oss. For dem som har fulgt oss de seneste årene har merket seg kvaliteten vi leverer. Vi er en trygg arena for unge musikere, vi gjør en viktig jobb, ikke minst for dem som har valgt å satse videre på musikk. Det koster mye å arrangere to store konserter så tett på hverandre, ikke minst ved å skaffe annonsører og sponsorer. Bodø Harmonimusikk er flittig bruker av Bodø Kulturhus, men det koster. Vi søker Bodø Kommune om kr ,- til jubileumskonserten. Jeg ringer nærmere ang konserten, vi ønsker selvsagt at noen fra kommunen vil være tilstede.. Vedlegg: Budsjett mvh Berit Hegrem prosjektansvarlig Bodø Harmonimusikk

6 Side 57 file://c:\ephorte\pdfconvertertemp\ephorte\ html Side 1 av Hei, Bodø kommune! I forbindelse med lanseringen av Bodø-bandet Cold Mailmans nye album skal produksjonsselskapet Feil Film AS og regissør André Chocron i gang med innspilling av en ny musikkvideo i Bodø- og Lofoten området. På vegne av bandet ønsker vi å søke Bodø kommune om støtte til innspillingen. Cold Mailman og Chocron har samarbeidet tidligere med stor suksess, forrige musikkvideo ble nominert til Spellemann for beste musikkvideo og kan oppleves her: Nå ønsker vi å ta i bruk nordnorske landskaper og engasjere lokale ressurser i et nytt prosjekt som vi håper kommunen kunne vært interessert i å støtte opp om. Videoen skal lages til singelen "My Recurring Dream" med målet om å løfte fra Cold Mailman mot et bredere publikum. Den har som hensikt å fungere som et selvstendig verk ved siden av å være et supplement til sangen, og sikter mot å delta på konkurranser og festivaler nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å gjøre bruk av nordnorsk kultur og natur og å la folk i nærmiljøet ta del i et spennende og ambisiøst musikkvideoprosjekt. Vedlagt ligger prosjektbeskrivelse og budsjett. Alle detaljer bør være å finne i dokumentet, men ta gjerne kontakt dersom dere skulle ha noen spørsmål. Vennlig hilsen Andrea Berentsen Ottmar Produksjonsleder Feil Film AS

7 ( wd. irz 4, ffl B lbsenhiernrnet Aktivitetssenter Bodø Bodø, den14. mars 2012 Se hjemmesiden: Bodø Kommune Kulturkontoret 8000 BODØ TILSKUDD SOMMERENS LUNCH-KONSERTER2012. Kulturhuset setter ikke opp lunch-konserter med Sinfonietta i sommerhalvåret. I perioden har Tusenhjemmet arrangert lunch-konserter med et fornøyd publikum. Det er spesielt populært blant eldre som har et svært begrenset tilbud i sommer sesongen. Programmet er ikke fullstendig ferdig og bekreftet, men det meste er kommet på plass og vi er relativt fornøyd med resultatet. Honorarer til artistene er etter hvert blitt høyere og gjør det vanskelig for oss som ikke er en stor kulturinstitusjon og ikke har sponsorer. Vi har i utgangspunktet billettsalget som kan finansiere honorarer til artistene. Det øvrige av utgifter tar vi selv. Vi håper at Bodø kommune og kulturkontoret ser verdien og samfunnsnytten av tilbudet og vår innsats, og innvilger et tilskudd Kr ,- Slik at det er mulig å få gjennomført stort årets konserter. Vedlegg: 2 Med vennlig hilsen TusenhjKrImel ( Tovel anna Fågertun Drifts- og utviklingsleder Side 58

8 LUNSJKONSERTER SOMMEREN 2012 Kultursal Lofoten - Tusenhjemmet Tid Artist Navn 29/6 Arve Heløy Ok. Innhold Skærgaardsø, Hamsun, Requardos de la Alhambra,Spansk vals, Fridthjov og Carmencita Evert Taub,John Dowland,Bob Dylan, Cesilia LinnCornelis Freeswijk 6/7 Ok. 13/7 Ok 20/7 Ok. England og Harald Harald Worren Thale Krogtoft med musiker Jazz, evergreen Operalight Jazz, folk 27/7 Johs og Hilde Ikke bekreftet Brekke 3/8 Ikke bekreftet Susanne L Folkemusikk og klassisk? Folkemusikk 10/8? (Venter på tilbakemelding) ok NMU 17/8 Ikke bekreftet b77? 24/8Bodø ok Oktetten Vokal 31/8 oknatalia Viveka og Klaver og cello, klassisk Side 59

9 Budsjett Lunch-konserter 2012 Utgifter: Honorarer kr ,- Markedsføring kr ,- Administrasjon kr kr ,- Inntekter: Billettsalg kr , - TilskuddBK kr , - Egne midler kr ,- Kr ,- Merk: Billettsalget er forsiktig beregnet ut fra tidligere erfaring, men kan selvsagt bli noe høyere, men ikke utover 50% av rammen. Side 60

10 2 Til: Bodø Kommune Fra: Dato: 25 mars, 2012 Bodø Yoga Festival 2012 Ved Kristin S. Vikjord Fredensborgveien Bodø Mobil: Ernail: info u bodo\ollafesti al.no Webside: Vedlegg: I) Budsjett, II) Bidragsytere Søknad om tilskudd på ,- Bodø Yoga Festival søker om støtte til transport og delstøtte til leie av lokaler. Dette spesifiseres nederst i søknaden. Her følger en gjennomgående beskrivelse av prosj ektet. BODØ YOGA FESTIVAL 2012 Om prosjektet Bodø Yoga Festival er et prosjekt som er basert på frivillig arbeid. Det kommer til liv gjennom Bodø's entusiastiske yoga miljø, de mange dedikerte yogalærerne i byen, og andre lokale aktører er andre året Bodø Yoga Festival avholdes. Noe av intensjonen med festivalen er å samle yogier fra hele verden, å ha det gøy, praktisere sammen, og å presentere den siste forskningen innen feltet. Verdiskapning og helsefremmende arbeide står sentralt som festivalens langsiktige mål. Festivalen er for nybegynnere så vel som for dem som har praktisert hele livet (og alt i mellom). Vi er spesielt stolte av å invitere våre deltakerne til å oppleve yoga i den spektakulære naturen rundt byen vår, opp på fjellet, ut mot havet alt i midnattssolenens stråler. Bodø Yoga Festival er initiert av Wessel Paternotte og Kristin Skotnes Vikjord. 1 Side 61

11 Vi kjører som sagt i gang for andre år på rad, og arrangementet finner sted juni Det er ikke bare en festival, men også en konferanse der yogakerere og fagfolk med tverrfaglig kompetanse inne yoga, helse og forskning fra inn-og utland samles. I tillegg kommer festivaldeltakere fra hele verden, for å oppleve yogaklasser, foredrag og kulturelle innslag i de naturskjønne omgivelsene i og rundt Bodø. Festivalen varer altså i 4 dager, hvorav en av dagene er en fordragsrekke med spesielt fokus på forskning og helse. Denne avholdes fredag 22 juni, og vi inviterer spesielt fagfolk fra helse- og undervisningssektoren (somatikk og psykiatri, fysioterapeuter, kiropraktorer, fengselsbetjenter, lærere, pedagpger m.m) for å delta, i tillegg til festivaldeltakerne. Dette gjør vi fordi vi har som mål å dele de nytteverdiene yoga har som er relevante for de respektive virksomhetsområdene, med både den allmenne befolkningen og de ulike profesjonenen innen helse- og utdanning. Yoga favner jo et svcert tverrfaglig felt (helsefaglig, fysisk og mentalt, rehabilitering m.m), og vi er stolte av å vcere verter for fire foredragsholdere med publiserte arbeider innen ulike områder (historie og filosofi, yoga for innsatte i rehabilitering, traume sensitive yoga) i internasjonalt anerkjent tidsskrift i PUB-MED. (Mark Singleton, 2011; James Fox, 2012; David A, Emerson, 2012: Prof Shankar Das, 2011). En liten definisjonsavklaring Yoga og meditative praksiser er ikke en ideologi, tro eller religion, men omhandler en menneskelig egenskap og kvalitet som eksisterer på tvers av kultur og filosofisk doktrine. Metodene berører mennesket og individet i sin helhet, fysisk, mentalt og emosjonelt. PROGRAM Yoga Hjertet av festivalen er yogapraksisen, og denne deles gjennom et bredt spekter av klasser, satsang (filosofi), foredrag, natur opplevelser og sosiale samlinger. Programmet starter tidlig om morgenen og varer til sent på kvelden, og det vil være tilpassede klasser for alle nivåer. Vi kjører tre parallel-økter hver dag, slik at festivaldeltakerne kan rekke over så mange klasser som mulig. Det blir også daglige gratis klasser for de av Bodø's befolkning som er nysgjerrige på yoga, men som ikke ønsker å delta på hele festivalen. Fantastiske yoga lærere fra hele verden kommer hit Side 62 2

12 for å dele sin kunnskap om yoga og meditative praksiser. En liste over disse er vedlagt. Festivalen har et særlig fokus på barnog ungesog tilbyr gratis daglige klasser og redusert (50% med Kulturkortet) festivalpass for våre yngre deltakere. I tillegg tilbyr vi foredrag og kurs om hvordan du arbeider med yoga og barn, i bamehage og på skolen. Våre lokaler er fordelt utover i havneområdet i Bodø sentrum. På kveldene inviterer vi våre deltakere og lærere til sosiale og kulturelle arrangementer med sang og yoga dans, og ut i den vakre naturen! Natur Bodø Yoga Festival er stolte av våre naturskjønne omgivelser, og ønsker å vise våre deltakere og besøkende lærerere den romantiske stemningen i den rå nordnorske nature. De norske fiellene sies å ha lik prana som de hellige fjellene i Tibet. En indisk guru påbegynte til og med et Universitet for Fred i fjellene litt lenger sør i Norge. Vi finner det meningsfylt å bringe våre deltakere ut i naturen, både for å oppleve det unike med nord-norge, og å oppleve yoga i enhet med ren natur. Under festivalen arrangerer vi derfor deler av programmet utendørs. Noen av stedene for 2012 er: Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm Keiservarden Mjelle, en rød sandstrand med utsikt mot Lofoten-veggen Kystlandskap rundt Bodø Hvis du ønsker å besøke andre nærliggende områder i regionen i tiden før eller etter festivalen, har vår samarbeidspartner Visit Bodø all nødvendig informasjon. Et variert program Vi som arrangører er opptatt av å vise bredden i yoga, både som tradisjonell tilncerming og som populcerkulturelt fenomen. Derfor presenterer vi et variert program, med klassiske og samtidsbestemte yogastiler. Eksempler på ffincerminger som er representert på festivalen er klassiske tilncerminger som: Ashtanga Vinyasa Yoga, Hatha, Integral Yoga og Restorative Yoga. Nyere tilncerminger er blant annet Reconnective Yoga, Mindful Yoga, Vinyasa, Flow Yoga, Medisinsk Yoga, Yoga for Side 63 3

13 barn, Yoga for tenåringer, Trauma Sensitiv Yoga, Yoga for innsatte, Yoga Dance, Yoga med DJ. Gratisklasser Det vil være daglige gratis yoga klasser for barn, ungdom og voksne, som ikke krever festivalpass for deltakelse. Disse klassene vil ha begrenset plass, og en egen påmelding legges ut på våre nettsider. Foredrag Festivalen er vert for en rekke med foredrag, hvor et mål er å presentere det siste av forskning innen yoga- og helserelaterte problemstillinger. Det presenteres empiriske studier, i tillegg til erfaringsbaserte rapporter om anvendelsen av yoga og meditative praksis i ulike sammenhenger. Akademikere, klinikere og yogier vil dele sitt arbeid og syn på yoga fra sine faglige perspektiver. Med foredragene ønsker vi å formidle de eldgamle læresetninger om yoga på en funksjonell og anvendelig måte, både for elever og fagfolk som er interessert i denne tilnærmingen. Psykologiprofessor Ingunn Hagen (NTNU) kommer for å introdusere foredragsrekka. Hun har selv praktisert yoga i mange år, og har utfra denne interessen påbegynt arbeidet med et større forskningsprosjekt om nettopp yoga. Keynote speaker i år er David A. Emerson (USA) som jobber med kliniske traumer/ptsd. Han er direktør for Yoga Services på Trauma Center Brookline MA, og skal presentere deres seneste forskning om traume sensitiv yoga (v, \ traumacenter.org). James Fox (MA) (USA) har jobbet med yoga for innsatte i fengsler i USA (N w,. oua.com) i over 20 år. Han skal dele sine erfaringer og presentere forskningsmateriale. Aleksander Medin og Hamilton Linares kommer til å snakke om sine prosjekter med yoga i norske fengsler. Psykologspesialist Silje Fredheim (REDE NLSH) og psykolog Marianne Jensen kommer begge til å presentere sine erfaringer med å bruke yoga og mindfulness i sitt kliniske arbeide. Lektor i pedagogikk, Siw Huatorpet, skal presentere et prosjekt om hvordan yoga tas med inn i kerenitdanningen og i barnehager. Vi er ekstra heldige å få vcere verter for Professor Shankar Das fra Mumbai, India. Dette ble mulig gjennom tidligere nevnte Prof. Ingunn Hagen. Han er en pioneer innen psykologi og yoga. I tillegg kommer han jo fra yogaens hjemland, noe som er med på å bringeyogaens autensitet til BYF. Side 64 4

14 I år samarbeider vi også med NFON, Norsk Forening for Oppmerksomt Ncervcer, som er en medlemsogranisasjon for helsefaglige som bruker mindfulness-metoder i sitt profesjonelle arbeide. Musikk Nytt av i år blir stemningsfulle musikalske innslag av lokale aktører, og tilreisende Yoga Dj. Ensemble Ylajali fra Bodø, Norges beste kor, skal ta oss med på en meditative reise med sin vakre a cappela sang. Flere av yoga klassene og en sosial event blir ledet ann av Yoga Dj GG, med erfaring fra inn- og utland med denne typen arrangementer. Disse innslagene er med fordi vi ønsker å dele med våre deltakere disse fantastiske musikalske opplevelsene, samtidig som innslagene gir en store kulturell bredde i prosjektet. Innslagene viser også hvordan det samtidige uttrykker yoga, og hvordan de lokale identifiserer seg med festivalens innhold. SØKNADSUM Oppsummert Bodø Yoga Festival 2012 søker støtte til transport og delstøtte til tre lokaler, til bruk under festivalen. Festivalen skal leie busser til de planlagte utfluktene i den fantastiske Bodømarka, og byens omegn. Vi skal ta med deltakerne til Mjelle, Keiservarden og ut til Saltstraumen. Vi søker også delstøtte til leie av tre av våre lokaler Aspåsen gymsal, Thon Hotell og Grand Hotell. Oversiktovertransportog lokaler,se ogsåvedlagtbudsjett. Leie av As åsen G msal 500,- Leie av Grand Hotell 3500,- Leie av Thon Hotell 6000,- Trans ort ,- SUMTOTAL ,- Bodø Yoga Festival 2012 søker herved ,-fra Bodø Kommune. Vi ser frem til tilbakemelding fra dere, og håper på positiv respons. 5 Side 65

15 Med varm hilsen Kristin Skotnes Vikjord og Wessel Paternotte Signatur på vegne av ovennevnte: a7c6- Asp Karoline Aspaas 6 Side 66

16 Vedlegg:Om bidragsyterene Understående tekst er noe på engelsk og noe på norsk, da ferdigstillingen av oversettelsene er pågående. Professor Shankar Das Professor, Chairperson. Affiliation: Centre for Health Policy, Planning and Management. Qualification : MA. (TISS), M.Sc. (LSE,UK), M.Phil (NIMHANS), Ph.D. (Mumbai), Dip.Y.E., Dip. Y.T. (Mumbai) Dr. Shankar Das has pioneered yoga instruction and training as part of academic programme in the prestigious Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India. In 2003 he has initiated a Post-graduate certificate course in Holistic Health Counseling for different helping professionals; in addition to various counseling approaches and techniques the course also offered a module on Yoga education and therapeutic use of Yoga. Currently, he teaches and provides training on Yoga to numerous groups of learners from other universities and institutions. He has organized and hosted seminars, conferences and retreats in Yogic education to various target audience in India and abroad. He has won reverence and recognition for his easy-to-perform Yogic programmes based on Patanjali's principles. His practice of yoga and meditation began in 1985 and for over the last decades he has been scientifically studying and researching the scriptures on Yoga. Dr. Das has received yoga and spiritual guidance from the revered Spiritual Guru Sri Sri Swamy Sivananda, Varanasi, India and later pursued two postgraduate diplomas in Yogic Education and Yogic Therapy fromyogavidyaniketanfounded by Padmashree Sadashiv Nimbalkar. His training in Yoga education and therapy has been a great asset in his own personal and professional life. He travels the world teaching workshops and leading retreats. Ensamble Ylajali Meditativ musikalsk event under Bodø Yogafestival.Vi ønsker å presentere en meditativ konsert med Ensemble Ylajali hvor tilstedeværelse, stillhet, følelser og musikkopplevelse står i fokus. Musikkopplevelser knyttes til personlig utvikling og selvforståelse. Kunnskapsløftet kaller musikken "en kilde både til selverkjennelse og mellommenneskelig forståelse". Musikk åpner for følelseslivet, mer kroppslig enn verbalt, og kan ses på som et sted hvor tilgjengeligheten til ulike følelser vedlikeholdes eller tas vare på. Musikk kan bringe tilbake gamle minner. Den kan også være en dør inn til nye følelser og følelsesnyanser og dermed bidra til å åpne nye emosjonelle rom. Konserten vil være et arrangement for deltakerne ved Bodø Yogafestival. Deltakerne vil bli bedt om å bringe sine egne yogamatter for å sitte på under konserten. Det vil være musikkopplevelsen og stillheten i og mellom musikken som gis den fulle oppmerksomhet, og deltakerne gis anledning til å bare lytte og være til stede. Det vil ikke være presentasjon av musikken som fremføres, og det vil heller ikke være applaus. Ensemble Ylajali er vokalensemblet fra Bodø som på kort tid har gjort seg bemerket med sin positive energi og sterke vilje til å formidle musikk. På bare fire år har ensemblet opptrådt for over tilhørere, og hatt over 60 Side 67 1

17 konserter og oppdrag. Ylajali består av 18 erfarne kvinnelige amatørsangere som kontinuerlig søker å utfordre seg selv og utvide sin musikalske horisont gjennom å gjøre nye prosjekter. I oktober 2011 hentet Ensemble Ylajali hjem to førstepriser i Landskonkurransen for kor i Trondheim, og markerte seg særlig for sin utstråling og musikalske formidlingsevne. I tillegg ble dirigent Pål-Are Bakksjø tildelt dirigentprisen. Under ledelse av dirigent Bakksjø står ensemblet inne for et variert repertoar av høy kvalitet, og mye av repertoaret vil være godt egnet til en meditativ konsert under yogafestivalen. Ylajali gjør konserter innen ulike musikksjangere, både alene og i samarbeid med anerkjente musikere. Av samarbeidsaktører så langt kan nevnes Henning Gravrok, Linn-Andrea Fuglseth, Birger Mistereggen, Stian Carstensen, Torbjørn Dyrud, Svante Henryson, Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Halvdan Sivertsen, Susanne Lundeng, Bodø Sinfonietta, Bjørn Simensen, i tillegg til aktører som Bodø Kulturhus, Nordland Musikkfestuke, Bodø Internasjonale Orgelfestival og Hemnesjazz. Yoga DJ GG R. AlexanderMedin - Yogakerer R. Alexander Medin has a versatile background that has spurred a genuine interest in the practical aspects of yoga. He is a Sanskrit Scholar, Advanced yoga practitioner, writer and filmmaker. He holds a MA in Sanskrit and Indian Religions and was certified by Sri K. Pattabhi Jois in 2002 within the Ashtanga Yoga tradition. Alex is also an avid free-diver who has explored the depths of the ocean and what it means to restrain the breath for longer periods of time. This has helped him tremendously in his study of Pranayama. Prior to becoming a yoga teacher, he was a professional ballet dancer for five years. Before that he was a Norwegian boxing champion. Alex's foremost enquiry is exploring the integration of yoga in daily life and the inmost source of our existence. Alexander Medin has published numerous articles for leading yoga magazines around the world and recently published the book "Scratching the Surface of Yoga" (2011), in his native Norway. He is also a documentary filmmaker and recently directed and produced the film "Mysore Magic" (2012), an inquiry into the history, tradition and practice of Asthanga Yoga. He lives in Oslo, Norway, but has spent 3-4 months in India every year since AnitaAbrahamsen YogaLterer Anita Abrahamsen er utdannet yogalærer gjennom den 3,5 årige utdanningen via Yogalærerskolen i Norge. Hennes egenpraksis innenfor yoga er lang og omfattende og inkluderer alle aspekter av yoga (fysisk yoga, pusteteknikker, konsentrasjonsteknikker, meditasjon, renselsesprosesser, energiteknikker med mer). Hun har sitt faglige ståsted er i de eldre yogatradisjonene innenfor Klassisk yoga/hatha yoga (India) og Taoistisk yoga (Kina). Anita er medeier og en av hovedlærerne på Yogaloftet AS. Hun driver også Surya Yoga med fordypet fokus på Yin yoga, Yoga mot stress, Meditasjon, Senior Yoga og Yoga med Parkinson. "For meg er yoga en livsstil og en naturlig og integrert del av hverdagen. Mitt hovedfokus som yogalærer er å formidle hvordan yoga kan bidra til et tilstedeværende og rikt liv." 2 Side 68

18 DavidEmerson Yogakerer JamesFox Yogakerer James Fox is the founder and director of the Prison Yoga Project, an organization dedicated to establishing yoga and mindfulness meditation programs in prisons and rehabilitation centers worldwide. Since 2002, he has been teaching yoga and meditation to male prisoners at California's San Quentin Prison. His book, Yoga A Path for Healing and Recovery, published in December 2009, has been requested and sent to over 5,500 prisoners. He provides training both in the U.S. and internationally for yoga instructors interested in teaching in prisons and rehabilitation facilities. In October 2011, he visited several Norwegian prisons facilitating yoga classes and conducted a Prison Yoga Project teachers training at Puro Yoga, Oslo. Upon receiving his yoga teaching credentials in 2000, he began his mission of exposing at-risk as well as traumatized populations including the incarcerated to the psycho-physiological benefits of yoga and meditation. In addition to his work with adult prisoners, he has experience teaching yoga and mindfulness practices to youth-at-risk in juvenile detention, at a residential treatment facility for boys, and for an inner city, gang-related, community program. James is also a founding member of the Insight Prison Project, a California based non-profit and leading restorative justice agency involved in prisoner rehabilitation. He has several years of experience with that organization as a facilitator of victim/offender education, violence prevention and emotional literacy classes for prisoners. In 2008 and 2009, he was awarded a U.S. State Department Specialist Grant to advise and train people in charge of governmental and non-governmental prisoner rehabilitation programs in Central America. LailaMariePedersen yogakerer Laila-Marie was born in Bodø, and she was introdused to yoga in In 2003 Silje Fredheim became her teacher(integral Yoga and vinyasa style) and she has been her inspiraton in Side 69 3

19 the years after. She has participated in courses and workshops in different yogastyles through the years, including lyengar, Anusara, Mindful Yoga and Mindfulness. She teaches Yoga 1 and Poweryoga, and gives Yoga introduction and Pre-natal yoga courses at Balansen. In February 2011 she became a certified Vinyasa Flow Yogateacher in Cahuita,Costa Rica, through Frog Lotus Yoga Internationals fantastic program. Vidya Jaqcueline Heizel and Jennifer Yarro was her teachers. "Yoga has given me more then I can explain. A calm and a flexibility which I take advantage otherwise stressful day, and well-being that makes me a happy human being". from in an Marianne Jensen psykolog og mindfulness instruktør Marianne Jensen er utdannet psykolog og pedagogisk rådgiver, i tillegg har hun studert kunst og grafisk design. Hun har erfaring fra barne- og ungdoms psykiatri, psykosefeltet og spiseforstyrrelse. Hun jobber for tiden med mennesker som har lettere og sammensatte psykiske lidelser ved Coperiosenteret i Trondheim. Marianne har god erfaring med å bruke mindfulness i terapi og ser at denne tilnærmingen gir symptomlettelse og bedrer livskvaliteten generelt. Marianne praktiserer selv mindfulness og yoga både på og av matta, hun føler at dette gir henne styrke, nysgjerrighet og fleksibilitet i møte med livet. Professor Ingunn Hagen, NTNU Silje Fredheim Psykolog Spesialist og yoga kerer Silje er spesialist i klinisk psykologi, yoga lærer og Mindfulness instruktør, som har tilbrakt ti år på å integrere østlig praksis inn i tradisjonell psykiatri. Hun er konstituert leder for Regionalt Senter for Spiseforstyrrelser, og fortsetter å finne nye måter å innlemme yoga og oppmerksomt ncervcer i behandlingsopplegget der. Hvordan yoga kan hjelpe oss regulere følelser har vært et tema av langvarig interesse, i tillegg til hvordan yoga positivt kan påvirke hvordan vi opplever kroppen vår. Silje underviser Vinyasa yoga og gir kurs i Mindfulness på Balansen, og er glad for å se at sangha'en i Bodø vokser år for år. Hun er lidenskapelig opptatt av å innlemme yoga praksis i det daglige liv, og spesielt den tiden vi tilbringer med våre familier. Silje's undervisning har en letthet over seg, og hun bringer gjerne humor inn i sine klasser. Hun liker også å skrive, og belyse temaer om yoga og psykologi gjennom bloggen sin, Silje er takknemlig for sine lærere som har bidratt til å bringe så mye glede inn i livet hennes, Swami Ramananda, Sharon Gannon, David Life og Andries Kroese, for å nevne noen. Hun håper å viderebringe integriteten og kunnskapen fra sine leerere fremover, og å kunne blande den tradisjonelle læren hun har lært, med moderne psykologi. Hamilton Linares yoga kerer Bom and raised in the caribbean island of Puerto Rico. Certified teacher training from Radiantly Alive yoga school, Bali, Indonesia. Side 70 4

20 My teaching is based on a strong vinyasa sequence connecting with the energy of nature; using a joyful and humoristic approach. I draw inspiration from all my travels around the world. Many teachers have influenced me such as Nicki Doane, Daniel Aaron, Sharon Gannon and David Life among many others. Inspiring others, sharing the energy and positive vibe is what keeps me enjoying yoga every single moment. I have a yoga program for inmates at the Stavanger prison with positive results and I teach regular classes at Athayoga, Stavanger. http: 1A1.l Hr;ide MarijePaternotte yogakerer Marije E. Paternotte trained and studied at the Kripalu Center for Yoga & Health in Massachusetts, where she received her certification as a Kripalu Yoga Teacher. Additionally, she is certified by the Nosara Yoga Institute in Costa Rica to teach Let Your Yoga Dance, and she has completed a YogaEd. program for teaching yoga to children. Also, Marije holds a certification from the Trauma Center in Boston to teach Trauma Sensitive Yoga, and she is one of the first certified instructors in the world to teach Reconnective Yoga. Furthermore, she has studied for two years at School of Life in Amsterdam; an integral training for consciousness, healing and reading. Through this program, she has learned healing and therapeutic skills, as well as conscious communication. With 10 years of yoga experience, Marije is registered with Yoga Alliance. "I wish to share the benefits of yoga with other people, for which reason I travel around the world to teach yoga classes, workshops and retreats. I sincerely believe that if everybody on this planet practiced yoga, the world would be at peace. I am dedicated to help people find their True Self within and be compassionate with themselves and others." SwamiRamananda presidentof IntegralYoga Swami Ramananda is the President of the Integral Yoga Institute in San Francisco and a greatly respected senior teacher in the Integral Yoga tradition, who has been practicing Yoga for over 35 years. Through his affinity for and devoted study of The Yo t ali, Ramananda offers practical methods of integrating the ancient practices of yoga into daily life, and coping with stress, anxiety and depression. He leads beginner, intermediate and advanced level yoga teacher training programs in San Francisco, and offers a variety of programs in many locations in the U. S., Europe and South America. Ramananda trains Yoga teachers to bring Yoga into corporate, hospital and medical settings and has taught mind/body wellness programs in many locations. I-leis a founding board member of the Yoga Alliance, a national registry that supports and promotes yoga teachers as professionals. His warmth, wisdom and sense of humor have endeared him to many. SiwHuatorpet Lektorogyogakerer Siw Huatorpet er Høgskolelektor. Hun er tidligere kroppsøvingslærer og har i tillegg jobbet med sansemotorisk trening for barnehagebarn. Hun har hovedfag i pedagogikk, med fokus på barns lek. De siste årene har hun fordypet seg i Viryayoga, Barneyoga, Medisinsk yoga m.m. Til daglig underviser hun i pedagogikk og yoga ved Høgskolen i Hedmark. For tiden samarbeider hun med Ina Løvdal i forhold til kurset Yogalek i barnehage/ SFO. Side 71

21 Bodø Yo a Festival Buds'ett 2012 Lærere og foredragsholdere Aleksander Medin Anita Abrahamsen David Emerson Gita Gry Zakariassen Hamilton Linares James Fox (MA) Kari S. Vikjord Kristin Y. H. Hansen (MA) Lektor Siw Huatorpet Marije Paternotte Merete Olaussen prof Ingunn Hagen Prof Shankar Das Psyk. Marianne Jensen Psyk. Spes. Silje Fredheim Swami Ramananda Tone Bendixen Yo a d' GG NOK 3,500 NOK 2,000 NOK 12,500 NOK 2,500 NOK 3,000 NOK 5,000 NOK 2,000 NOK 2,000 NOK 2,500 NOK 2,000 NOK 1,000 NOK 5,500 NOK 10,000 NOK 2,000 NOK 2,500 NOK 5,000 NOK 1,000 NOK NOK 69,500 Organisering hoursper hour Booking and hosting teachers NOK 24,750 Preparation NOK 55,000 Sponsoring NOK 22,000 Arranging schedule NOK 38,500 Productionevent NOK 176,000 Findingand briefing voluteers NOK 22,000 Financialand administration NOK 33,000 Locationscoutingand booking NOK 22,000 Hostin and caterin NOK Markedsføring og kommuni WebsiteNOK 55,000 Flyers & Poster designnok 6,000 Flyer printingnok 1,500 Brochure DesignNOK 12,000 Social Media (Facebook, etc.)nok 10,000 Mailing DesignNOK 8,500 PublicrelationsNOK 20,000 InvitationsNOK 11,000 Bracelets (tickets)nok 5,000 Signs & schedulesnok 5,000 Printing Signs & SchedulesNOK 1,500 Photo uploadsnok 2,500 Registration formnok 3,500 Evaluiation formnok 2,500 Mailing evaluationnok 1,500 Program boknok 10,000 Printing tickets, programs etcnok 5,000 NOK 426,250 NOK 175,000 Side 72

22 Visit Bodø Norwegians Worldwide Bodø Nu Lokalisering/baser Grand Hotell Jakhelln Båt Thon hotell Radisson Blue konferanse Saltstraumen Hotell Aspåsen Gymsal Catering: LystPå Caterin : Prix NOK 2,500 NOK 2,000 NOK NOK 7,000 NOK 10,000 NOK 8,000 NOK 15,000 NOK 7,500 NOK 3,000 NOK 7,000 NOK NOK 60,500 Transport Aleksander MedinNOK 2,500 Anita AbrahamsenNOK 2,500 David EmersonNOK 7,500 Gita Gry ZakariassenNOK 2,500 Hamilton LinaresNOK 2,500 lames Fox (MA)NOK 7,500 Kari S. VikjordNOK 2,500 Kristin Y. H. Hansen (MA)NOK 1,500 Lektor Siw HuatorpetNOK 2,500 Marije PaternotteNOK 2,500 Merete OlaussenNOK 1,500 prof Ingunn HagenNOK 2,500 Prof Shankar DasNOK 12,000 Psyk. Marianne.3ensenNOK 1,500 NOK 1,000 Swami RamanandaNOK 7,500 ipsyk. Tone BendixenNOK Spes. Silje Fredheim 2,500 Yoga dj GGNOK 2,500 BusserNOK 20,000 BilerNOK NOK 87,000 Hotell NOK Finansierin Billettsalg NOK 390,000 Delight Yoga NOK 370,000 Sponsorer NOK 100,000 Bodø Kommune NOK 30,000 Bodø Kommune Ungdomsrådet NOK 25,500 Nordland Fylkeskommune Folkehelse I NOK 38,500 Side 73

23 Nordland Fylkeskommune Folkehelse II NOK 34,500 Frivillige NOK 50,000 Nordland F Ikeskommune Kultur NOK I III 8 I Il Side 74

24 Bodø kommune OK-avdelingen Rådhuset Bodø Bodø, Søknad om støtte. Salten Kultursamarbeid arrangerer i samarbeid med Bodø kommune og Nordland Fylkeskommune Filmfest Salten Barents Youth Film Festival. Dette er blitt en årlig festival, og involverer 1100 tiende trinns elever i Salten hvert år, samt at det er et internasjonalt prosjekt som ledd i folk-til-folk samarbeid i Nordområdesatsingen. Vi har tidligere år fått støtte fra DA-Bodø til dette prosjektet, og hadde i år søkt om kr , som er et tilsvarende beløp som vi har fått før. Imidlertid ble det vedtatt i Fylkesrådet å stoppe alle DA-bevilgninger for 2012 og Dette vedtaket kom på et svært vanskelig tidspunkt for filmfestprosjektet. Vår søknad hadde ligget hos DA siden i november 2011, og vi hadde ikke fått signaler om at det ikke ville bli noen bevilgning. Vi hadde fått beskjed om at saken skulle behandles i januar/februar.vi hadde dermed slått oss til ro med det, og ikke gått ut og søkt alternative finansiører for dette beløpet. Vi skal arrangere siste del av prosjektet, som er internasjonal workshop og filmfest i Bodø Spektrum i slutten av april. Det er dermed for sent for oss å sette i gang å søke nye eksterne midler nå. Etter møte om saken med fylkesråd Arve Knutsen, bevilget han likevel kr Vi mangler dermed kr På bakgrunn av den vanskelige situasjonen for oss, håper vi at Bodø kommune v/ OK avdelingen kan støtte oss med kr Resterende vil vi søke hos Partnerskap Salten. Det vil være synd dersom vi må avlyse dette arrangementet som har vært bygd opp over flere år. Vi håper på rask behandling og positivt svar. Vennlig hilsen Lisbeth Glanfield Daglig leder Besøksadresse: Prinsensgt. 113a. Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø Tlf , Mobil , Fax E-post: Web: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold Side 75

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8696/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/36 Formannskapet 05.03.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

GJENNOM ZENIT YOGA SIN LÆRERUTDANNELSE VIL DU UTVIKLE DEG SOM YOGALÆRER.

GJENNOM ZENIT YOGA SIN LÆRERUTDANNELSE VIL DU UTVIKLE DEG SOM YOGALÆRER. GJENNOM ZENIT YOGA SIN LÆRERUTDANNELSE VIL DU UTVIKLE DEG SOM YOGALÆRER. Målet med denne lærerutdannelsen er å gi deg den kompetansen du trenger for å undervise yoga. Vi fokuserer både på teoretiske, praktiske,

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING

KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING Kundaliniyoga ifølge Yogi Bhajan 2-årig internasjonal utdanning KUNDALINIYOGA LÆRERUTDANNING 2 Hjertelig velkommen til en utdanning hvor du vil ha muligheten til å fordype

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 (bevilgning for 2009) Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300.000 statlige midler for 2009. Fauske kommune som sto som

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne over 18 år med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons og hjelpebehov Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Program 22. april 08.30-09.00

Detaljer

Bodø Rhythm Group framtidig ordning

Bodø Rhythm Group framtidig ordning Kulturkontoret Saksf ramlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20846/2012 2012/2590 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/20 Komitè for levekår 03.05.2012 12/67 Bystyret 24.05.2012 Bodø Rhythm Group framtidig

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

HØSTEN 2016 GRUNNLEGGENDE TEKNIKKER OG TEORIER (200 + TIMER) ZENIT YOGA NEDRE BAKKLANDET 58, 7014 TRONDHEIM WWW.ZENITYOGA.NO // INFO@ZENITYOGA.

HØSTEN 2016 GRUNNLEGGENDE TEKNIKKER OG TEORIER (200 + TIMER) ZENIT YOGA NEDRE BAKKLANDET 58, 7014 TRONDHEIM WWW.ZENITYOGA.NO // INFO@ZENITYOGA. HØSTEN 2016 GRUNNLEGGENDE TEKNIKKER OG TEORIER (200 + TIMER) ZENIT YOGA NEDRE BAKKLANDET 58, 7014 TRONDHEIM WWW.ZENITYOGA.NO // INFO@ZENITYOGA.NO ZENIT YOGA LÆRERUTDANNING (ZYL) GRUNNLEGGENDE TEKNIKKER

Detaljer

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Nordlandssykehuset 2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Vinter/vår 2015, Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik STUDIEPLAN HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Illustrasjonsfotoer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 Den kulturelle

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Art of Living Indiareiser En kort presentasjon av Art of Living

Art of Living Indiareiser En kort presentasjon av Art of Living Art of Living Indiareiser En kort presentasjon av Art of Living Art of Living: Praktiske Idealister Verdensomspennende hjelpeorganisasjon Helt nøytral og tolerant syn på andre Hjelper individene, som ofte

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 (bevilgning for 2011) Maleri laget på workshop «Minner II»

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 (bevilgning for 2011) Maleri laget på workshop «Minner II» Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 (bevilgning for 2011) Maleri laget på workshop «Minner II» Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2012 Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Prosjektbeskrivelse. Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Fra BYFF workshop og filmfest i Bodø Spektrum Bakgrunn Filmfest Salten Barents Youth Film festival ble arrangert for første gang

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer.

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 2008 Årsmelding Salten Kultursamarbeid Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Deler av Salten kulturutvalg Årsmelding Salten Kultursamarbeid

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

aug - des 2013 i hjertet av Oslo

aug - des 2013 i hjertet av Oslo aug - des 2013 i hjertet av Oslo editasjo NORDISK KADAMPA MEDITASJONSSENTER Et Senter for Moderne Buddhisme Vi tilbyr autentiske meditasjonsteknikker som brukes til å løse indre problemer som for eksempel

Detaljer

Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet

Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10825/2013 2012/7769 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/33 Formannskapet 06.03.2013 Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet Sammendrag

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2819 i I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/677 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 024111 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 1 Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 Målsetting Få oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner i Norge som driver coach utdannelser Finne ut hvilke av disse som er ICF godkjente Bruke resultatet

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Tekst: Eirik Svenke Solum, Foto: Fredrik Blom/ Joacim Jørgensen, one people. 1 2013 visjon 17

Tekst: Eirik Svenke Solum, Foto: Fredrik Blom/ Joacim Jørgensen, one people. 1 2013 visjon 17 16 Prayer One En musikalsk verdensbønn for fred. Det var dét Åsmund Gylder ønsket å skape da han samlet artister og bidragsytere fra hele verden i One Prayer-prosjektet. Det har blitt til en 40 minutter

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2014 13481/2014 2013/3298 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/32 Formannskapet 05.03.2014 Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

NYHETSBREV. VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market

NYHETSBREV. VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market NYHETSBREV 2 VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market Mirror Prosjektet Bakgrunn Prosjektets mål og målgruppe Mirror,

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2014 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling F R I S T E R ÅPNE PROSJEKTMIDLER

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

~~~ ~, 'ú\~ MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2010. Fausk,03.03.10. nnksen ordfører

~~~ ~, 'ú\~ MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2010. Fausk,03.03.10. nnksen ordfører FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: 15.03.2010 kl.: 11:00-18:00 16.03.2010 kl.: 08:30-15:10 Sted: Radisson BLV Hotell, Bodø Til behandling: Se vedlegg Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer