Musikkterapi På Olaviken Som fag og profesjon Definisjon musikk og helse, handlemuligheter. Perspektiver Sentrale teorier Metoder Relevant forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikkterapi På Olaviken Som fag og profesjon Definisjon musikk og helse, handlemuligheter. Perspektiver Sentrale teorier Metoder Relevant forskning"

Transkript

1 Musikkterapi På Olaviken Som fag og profesjon Definisjon musikk og helse, handlemuligheter. Perspektiver Sentrale teorier Metoder Relevant forskning

2 På Olaviken To 100% stillinger, ukentlig basis: Prosjektleder samklang, klinisk ved Huntingtonavd. Intern/ekstern utvikling Gruppe x 2 Individuell behandling Miljø Nettverksarbeid

3 Undervisning, klinisk ved Utredningsavdelingene intern/ekstern formidling 6 x gruppe individuell behandling veiledning miljø Nettverksarbeid

4 fag og profesjon Et universitetsfag 5-årig integrert master, UIB og HIO Integrert kunnskap fra psykologi, medisin, samfunnsfag og humaniora Utvikler kunnskap både om musikk som helseressurs i hverdagen og om musikkterapi som profesjonell behandling i helsevesenet En profesjonell praksis fokus på helse, livskvalitet og behandling musikken, menneskelige relasjoner og situasjonen inngår Praksisfelt Skole og barnehage, barnevern og psykisk helsevern, kriminalomsorg, sykehus og sykehjem, kultur og samfunnsarbeid.

5 Hvem kan nytte seg av det? Barn, ungdom, voksne, og eldre med Psykiske vansker Utviklingsmessige utfordringer og lærevansker Demens, Parkinson og hjerneslag. Rusproblemer, hjerneskader, fysiske funksjonshemminger Andre fysiske og psykiske lidelser. (www.musikkterapi.no)

6 Musikkterapi - Gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient Er prosessbasert og ressursorientert Har fokus på mål innen Helsefremmende arbeid behandling rehabilitering omsorg (www.musikkterapi.no)

7 Bruk av musikk til å skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk og for å arbeide med sosiale problemstillinger. Som fagfelt: forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse. (www.musikkterapi.no)

8 Definisjon Musikkterapi er bruken av musikk for å gi mennesker nye handlemuligheter (Ruud, 1990, s.24)

9 Bak definisjonen: Hva er helse? (Ruud, 2001, 2006) Noe vi er? Noe vi har? Overgang fra det normale vs. det unormale? En tilstand? om så: kun knyttet til medisinsk tilstand? For folk flest gjelder en helhetlig forståelse

10 Helsebegrepet er pragmatisk relativt fenomen som settes i forhold til folks forventninger av alder, sykdomsbyrde og sosial situasjon. Individuelt og personlig fenomen tilstand, opplevelse ressurs, prosess

11 Helsebegrepet Normaltilstandsperspektivet fravær av sykdom eller lidelse Helse som ressurs velvære og overskudd Egen oppfattelse vs. de profesjonelles kunnskap samsvar?

12 Helse velvære og livskvalitet Livskvalitet følelsesliv, relasjoner, mestring og mening

13 Bak definisjonen: Hva er musikk? organisert lyd? skubbing av luft? et sjelesettende fenomen?

14 Bak definisjonen: Hva er musikk? Individuell forståelse Universell forståelse

15 Anvendelse av musikk: Egen fortid Musikken personen - situasjonen knyttet sammen

16 Vi er vår egen ekspert. musikalsk mening er noe som konstrueres av den som møter musikken Musicking (Small, 1998) kan ikke ta situasjonen bort fra musikken

17 Musikk og helse Helse: helhetlig, individuelt og relativt Musikk: individuelt og situasjonsbasert

18 Helsebegrepet preger anvendelsen av musikk som helsefremmende. Musikk for å reparere Musikk for å styrke individets egen kompetanse Utfordring ved splid i opplevelsen av helse

19 Musikk er et redskap som promoterer og tilrettelegger mestring livskvalitet ressurser identitet kommunikasjon bevegelse emosjoner/ følelser

20 Den terapeutiske effekten Musikkterapi er bruken av musikk for å gi mennesker nye handlemuligheter (Ruud, 1990, s.24)

21 Perspektiver MT er et sammensatt kunnskapsfelt. Forskning fra biomedisin, fysiologi, nevropsykologi eller atferdspsykologi. Kunnskap: musikk følelser og tanker (humanistisk fag) Humanistisk perspektiv bestemt menneskesyn,

22 Humanistisk perspektiv Hva mennesket kan være muligheter barrierer (Bredsdorff, Larsen & Thyssen 1979). Innen dette perspektivet kommer Ruuds definisjon av MT inn. kropp og biologi, psykologi, sosiale, kulturelle prosesser subjekt heller enn objekt Deltakeren som et unikt mennesket

23 Ressursorientert perspektiv (Rolvsjord 2008; Schwabe 2005) Inspirert av positiv psykologi Et annet perspektiv enn det tradisjonelle medisinske perspektivet. (Seligman og Csikszentmihalyi 2000)

24 Positive emosjoner er meget viktig i forhold til helse (Fredrickson 2000, 2002) Negative følelser begrensende Positive følelser: komplekst tankesett. se flere alternative handlemuligheter. nye erfaringer positiv følelse. positiv spiral Sterkere enn negative emosjoner I musikk viktig for å motivere oss og motarbeide negative emosjoner Bedre rustet i hverdagen

25 Arven fra Salutogenetisk modell (Antonovsky i Aasgard, 2006) Søke etter det som holder en person friskt heller enn årsaken til sykdom. Empowerment-filosofien (Procter, 2001; Rolvsjord, 2004) Ferdigheter, muligheter og friske potensialer Utfordrer rollen som ekspertterapeut,- mer et samarbeid. Pasientledet perspektiv. Enablement Promotering (Procter, 2001; Rolvsjord, 2004) Bevisstgjøring

26 Sentrale teorier i musikkterapi Identitet (Ruud, DeNora) Kommunikativ musikalitet (Trevarthen og Malloch) Affektiv inntoning (Stern)

27 Identitet Musikk god effekt på tilgang til minner hos demensrammede Sterk påvirkning på evnen til reminisens hos mennesker med alvorlig demens aide-memoire,- en tidsmessig merkelapp Musikk beveger seg i tid, slik som livene våre fortiden kommer til live gjennom musikken (Tomaino, 2000) (DeNora, 2006)

28 Identitet (DeNora, 2000) Musikken gir den mening vi selv legger i den. Affordance musikken tilbyr noe Appropriation valget om å ta i bruk det musikken tilbyr valget om hva musikken tilbyr, og ta i bruk det. I forhold til identitet musikk viktig i selvbiografi og i hvordan vi plasserer oss i det sosiale landskapet.

29 Identitet (Ruud, 1997 ) 4 kategorier som knytter musikk til identitet Det personlige rom knyttes til personlig identitet Den første tilknytning til nære omsorgspersoner vuggeesang følelsesbevissthet, kroppsopplevelse, kompetanse og mestring Det sosiale rom knyttes til sosial identitet, tilhørlighet og identifikasjon med gruppe korsanger, folkemusikk, 50-talls rockeren.

30 Identitet (Ruud, 1997 ) Tidens og stedets rom tilhørlighet til sted og tidsbestemte hendelser, høytider, nasjonal og lokal tilhørlighet. jul, nasjonalsang og frigjøring.. Det transpersonlige rom høydepunktsopplevelser knyttet til musikk musikk som gir spesielt sterke emosjonelle opplevelser kan ha gitt opplevelse av mening og sammenheng i hverdagen demensrammede med åpenbar hukommelsessvikt kan gjenkalle informasjon ved hjelp av et spesielt musikkstykke Musikken kan innkapsle en hel periode av ens liv

31 Kommunikativ musikalitet (Malloch og Trevarthen) Musikk menneskelig aktivitet Mor-barn-forholdet (sympatinevroner) kommunikasjon gjennom imitasjon Medfødt evne til deltakelse i musikk relasjon i musikkterapi. Ikke sterkt avhengig av grad av kognitiv funksjon eller hukommelse i musikk

32 Affektiv inntoning (Stern, 2004) Fra tidlig spedbarnsforskning Musikkterapeuten ansvar En persons evne til å imitere hvordan erfaringer oppleves følelsesmessig hos den andre terapeuten ser an pasienten matcher pasientens følelser

33 Musikkterapeutisk metode Låtskriving Fortelling om identitet Formidling av utfordringer i hverdagen improvisasjon musikkterapeutisk kontekst som improvisasjon klinisk improvisasjon: å forstå pasientens følelser gjennom musikalsk improvisasjon

34 Lytting hverdagsflukt, samvær rundt noe felles sang uttrykke seg selv, respirasjon, angst, aktivering. Musikk til bevegelse støttende funksjon på bevegelsesutfordriner RAS MIT/ MITT

35 Relevant forskning Effekten av individuell musikkterapi på livskvalitet, agitert atferd, og medisinering hos pasienter med demens. RCT samt multiple cases. (Ridder, DTBC) Økning av melatoninkonsentrasjon i blodet (Kumar et al, 1999) systolisk blodtrykk med signifikant økning i kontrollgruppe, i motsetning til musikkterapigruppe (Takahashi og Mtsushita, 2006) Signifikant forbedret kognitiv funksjon i MMSE morgenen etter etter musikkterapi i gruppe (Bruer, Spitznagel & Cloniger) MT positiv effekt på nevrologisk lidelser (Parkinson, Slag, afasi): Stemmefunksjon, gangfunksjon, emosjonelle funksjoner, språkfunksjon (Lagesen, 2009; Thaut & McIntosh, 2006; Baker, Elefant, Skeie, Lagesen, DTBC; Pachetti et al, 2000; Baker& Roth, 2004; Thaut et al, 1999).

36 Økning av melatoninkonsentrasjon i blodet (Kumar et al, 1999) systolisk blodtrykk med signifikant økning i kontrollgruppe, i motsetning til musikkterapigruppe (Takahashi og Mtsushita, 2006) Signifikant forbedret kognitiv funksjon i MMSE morgenen etter etter musikkterapi i gruppe (Bruer, Spitznagel & Cloniger) MT positiv effekt på nevrologisk lidelser (Parkinson, Slag, afasi): Stemmefunksjon, gangfunksjon, emosjonelle funksjoner, språkfunksjon (Lagesen, 2009; Thaut & McIntosh, 2006; Baker, Elefant, Skeie, Lagesen, DTBC; Pachetti et al, 2000; Baker& Roth, 2004; Thaut et al, 1999).

37 Oppsummering Musikkterapi på Olaviken Musikk og helse som noe indviduelt anvendelse av musikk er flerfoldig ressursorientert medfødt evne til musikk gjennom kommunikasjon metoder relevant forskning

Anne Haugland Balsnes. Sang og velvære. En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter

Anne Haugland Balsnes. Sang og velvære. En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter Anne Haugland Balsnes Sang og velvære En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter Norsk visearkiv Oslo 2010 1 Anne H augland Balsnes Syng for livet Sangløftet Norsk visearkiv Norsk visearkivs

Detaljer

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Hans Petter Solli Musikk fra hjertet Jeg har vondt i sjelen Jeg mestrer ingen ting Jeg tar opp munnspillet og begynner å spille

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Hva gjør miljøterapi til terapi?

Hva gjør miljøterapi til terapi? alicja olkowska og berit landmark Hva gjør miljøterapi til terapi? Artikkelen er tidligere publisert i Fontene 9/2009 og gjengis her med forfatternes og Fontenes tillatelse Noe av det som spesifikt kjennetegner

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Å lykkes i sosiale relasjoner.

Å lykkes i sosiale relasjoner. Å lykkes i sosiale relasjoner. Paper til: Nordiske Sosialhøgskolenkomitéens (NSHK) 23. konferanse, 6 8 august 2009 i Bodø. Av Anders Midtsundstad, Universitetslektor ved UiA og prosjektleder for Fritid

Detaljer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS)

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv Gunhild Neerland MASTEROPPGAVE Master i barnevern Vår 2012 1 Det psykologiske fakultet HEMIL - Senter Veiledere:

Detaljer

Nye muligheter. En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse i musikkterapigruppe innen rusbehandling

Nye muligheter. En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse i musikkterapigruppe innen rusbehandling Nye muligheter En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse i musikkterapigruppe innen rusbehandling Daniel Løset Kristiansen Masteroppgave i musikkterapi Norges musikkhøgskole Høsten 2013 ii Forord

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode.

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode. Forord Det har vært interessant, lærerikt, og utfordrende å jobbe med denne masteroppgaven. Interessant og lærerikt fordi arbeidet hele tiden har ledet oss til ny viten og erkjennelse. Utfordrende fordi

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge rapport 1 : 2009 2 Rapport 1 : 2009 RBUP Nord RBUP Nord rapport 1: 2009 Tittel Sosialfaglig kompetanse i psykisk helsearbeid for barn og unge

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering Salutogenese og psykiske helseproblemer en kunnskapsoppsummering FORFATTER: Eva Langeland, Høgskolen i Bergen Rapport nr 1/2014 Utgitt: 2014 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ MASTERGRADSOPPGAVE I SOSIOLOGI WHAT`s in it for me? Motivasjon og erfaringer med forskningsdeltagelse hos en gruppe kvinner som utgjør kontrollgruppen i en pilotstudie med treningsintervensjon

Detaljer

Språk og kommunikasjonsvansker

Språk og kommunikasjonsvansker JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker Språkvitenskapelig tenkning i det spesialpedagogiske fagfeltet EUREKA NR 2 2001 Høgskolen i Tromsø EUREKA FORLAG JORUN HØIER KJØLAAS Språk og kommunikasjonsvansker

Detaljer

Med fokus på fritid. -Om bruk av fritidsaktiviteter som verktøy for å oppnå økt livskvalitet hos tidligere rusavhengige.

Med fokus på fritid. -Om bruk av fritidsaktiviteter som verktøy for å oppnå økt livskvalitet hos tidligere rusavhengige. Side 1 av 34 Med fokus på fritid -Om bruk av fritidsaktiviteter som verktøy for å oppnå økt livskvalitet hos tidligere rusavhengige Marit Winsjansen Våren 2008 Universitetet i Agder Side 2 av 34 Tidsfordriv

Detaljer

Psykologisk forståelse av sykehusklovner på somatisk barneavdeling

Psykologisk forståelse av sykehusklovner på somatisk barneavdeling Psykologisk forståelse av sykehusklovner på somatisk barneavdeling Line van den Boom Edsberg Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO Høst 2011 I Line van den Boom Edsberg 2011 Psykologisk

Detaljer

Psykologisk Institutt NTNU

Psykologisk Institutt NTNU Psykologisk Institutt NTNU Hvordan kan Integrert relasjonell psykoterapi bidra til å gjøre Affektfobi terapi mer komplett? En teoretisk analyse HOVEDOPPGAVE Profesjonsstudiet i psykologi Reza Zarabi Trondheim,

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Positiv psykologi i praksis fra problemfokus til fokus på ressurser, mestring og muligheter.

Positiv psykologi i praksis fra problemfokus til fokus på ressurser, mestring og muligheter. Positiv psykologi i praksis fra problemfokus til fokus på ressurser, mestring og muligheter. Habilitering for fremtiden. Konferanse om habilitering av barn og unge. Oslo 14. nov 2011 Elin B Strand, PhD,

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER KONSEPTBESKRIVELSE

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER KONSEPTBESKRIVELSE TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER KONSEPTBESKRIVELSE Kompasset - Konseptbeskrivelse 1 2 Kompasset - Konseptbeskrivelse Hva er KOMPASSET? Kompasset tilbyr

Detaljer

av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland Sosialt arbeid BSV5-300

av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland Sosialt arbeid BSV5-300 Hvorfor og hvordan motivere og få rusmisbrukere mer fysisk aktive når de er i behandling for sitt rusproblem? Kan risikosport være et interessant tilbud for noen? av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer