Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr årg - november januar informasjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon."

Transkript

1 Side 14 Side 11 Side 10 Høstleir for ungdomsledere Modelljernbane Side 6 Side Nr årg - november januar informasjon

2 Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf / Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Tlf Organist Kjetil Grevle Teien Tiltrer 20. januar 2014 Vikarprest Cecilie Jørgensen Strømmen Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf / Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf Trosopplæringsleder og prest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf / Menighetsrådsleder Steinar Andersen Tlf / Babysangleder Maria Brabrand 2 Menighetskontoret Åpningstider: Resepsjonen og telefon i kirken er betjent mellom kl stort sett alle hverdager. Skoleferier kl E-post: Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: / Organisasjonsnummer: Konto menigheten: DnB NOR: Design: Mediekunstnerne.com Kirketorget Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Tlf eller epost Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: Redaksjon for dette nummer Ingeborg Hjertaker (ansvarlig red.) Asle Røhne Rossavik Annonser Inger Johanne Madsen, tlf Layout Asbjørg Øxseth Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 1. februar Velkommen innom nettsiden: Inkluder en gave til menigheten i ditt testament Ta kontakt med leder av menighetsrådet (se ovenfor), hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter. Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf kl eller send en e-post til Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim

3

4 Trosopplæring Fornyet glød i barne- og ungdomsarbeidet Tekst: Lars Kristian Gjone På høsttakkefesten 15. september ble det delt ut bøker til 4-åringene. Det var en flott gudstjeneste, med 12 forventningsfulle barn som fikk komme frem og få en egen kirkebok av presten. Sammen med dåpen og konfirmasjonen fremhever denne årlige tradisjonen det som på mange måter er kjernen i trosopplæringens idé. Samspillet mellom barnets hjem, faddere og menighet skaper et hellig rom for høytid, fest og undring. Det handler om å leve og vokse i både tro og tanke. Nå sitter det kanskje noen 4-åringer rundt om på Lambertseter som av en eller annen grunn ikke fikk en slik kirkebok. Ta kontakt, så finner vi en fin måte å få ordnet det på! Det er jo ikke grunn til at noen skal bli oversett. Med så mange barn som vi har på Lambertseter er det helt supert å ha en søndagsskole å invitere til. Dette er et arbeid som trenger at nye medarbeidere av og til melder seg til å gjøre en innsats. Dersom det blir grunnlag for det kan vi for eksempel opprette aldersdelte grupper. Interesserte kan kontakte Eivind Mork, eller spørre Lars Kristian. Det samme gjelder for Supertirsdagene - med barnevennlige middager, og Sprell levende gudstjenester. Vi er så heldige at vi har noen nye ansikter som dukker opp i forskjellige anledninger. De vil nok bli presentert med bilder og mer fyldig omtale i nær fremtid. Foreløpig nevnes her noen som nylig har kommet inn i helt spesielle oppgaver: Maria Brabrand har overtatt som leder for babysang. Babysangen er forresten flyttet til fredags formiddager, og fungerer som drop-in tilbud. Ellen Sofie Breistein og Knut Stavseth er studenter ved NLA Staffeldsgate, og har praksis i Lambertseter menighet som en del av studieåret 2013/14. Fredrik Røste Haugen er ny TØFF-kursleder. Til sammen bringer disse nye medarbeiderne spennende impulser fra menighetsarbeid fra mange kanter av Norge og verden. Sammen med andre nye og gamle medarbeidere ser vi frem til å bringe fornyet glød inn i barne- og ungdomsarbeidet i tiden fremover! 4

5 Å være tilstede i et evig nå! Aller først: Dette er ikke et kritisk oppgjør. Det er altfor enkelt å sette seg på sin høye hest og kritisere andre. Det vil jeg ikke gjøre. Jeg vil heller forsøke å beskrive noe som jeg tror folk flest kjenner seg igjen i og si noe om hva kirken og troen kan bidra med inn i folks liv. Det jeg vil si litt om er behovet for å være tilstede i eget liv og virkelig kjenne at man lever. Tempoet i arbeidsliv og familie- og privatliv øker stadig. Til tross for at vi har mer fri- og ferietid enn før er mange av oss travlere enn tidligere. I tillegg kommer den enorme informasjonsstrømmen som vi forholder oss til TV, internett, facebook, twitter, - og alt rett inn på mobilen eller nettbrettet som du bærer med deg overalt. Vi blir tilgjengelige til en hver tid og føler at vi må være konstant oppdaterte for å henge med. Vi rekker ikke å være tilstede i vårt eget liv for alt går så fort og handler om det neste som skjer. Samtidig med at tempoet og informasjonsstrømmen øker så blir behovet for fred, ro og tilstedeværelse enda tydeligere. Vi har fått sakte-tv med Nordlandsbanen minutt for minutt, og tv-serier som «Oppdrag lykke» hvor oppskriften på lykke nettopp handler om å være mer tilstede i eget liv. Ulike teknikker for tilstedeværelse som Mindfullness er in. Mindfulness blir brukt i Oppdrag lykke for å hjelpe deltagerne til å være mer tilstede i eget liv og sånn sett bli mer lykkelige. Jeg synes det er flott at flere og flere blir opptatt av å være tilstede i eget liv. Å være i kontakt med seg selv kan hjelpe en til å glede seg mer over livet, og også være mer tilstede for andre og i andres liv. Jeg vet at det er mange som mener at mindfullnesstrening og andre meditasjons- og tilstedeværelsesøvelser virker selvsentrerte. Noen vil kanskje kalle oss rike nordmenn bortskjemte som ikke er glade og fornøyde med alt det vi har. Jeg ser at det ligger en fare i at slike øvelser og kjenn-deg-selv opplegg kan ha et føre til selvdyrkelse Asle Røhne Rossavik og negativ selvsentrering. Den grøften er det viktig å ikke falle i. Likevel er jeg glad for alt som hjelper mennesker til å komme mer i kontakt med seg selv og sitt liv med alt det innebærer. Og så må det sies at det nok er en større fare for de fleste av oss å havne i den andre grøften, hvor man lever et så hektisk liv at man ikke rekker å kjenne etter og glede seg over det man har. De fleste har mye å gå på når det gjelder å stoppe opp og kjenne at man lever. va kan kristendommen gi oss Hav hjelp til å være tilstede i eget liv? Jesus er vårt forbilde. Når vi leser evangeliene om Jesus, ser vi at han stadig trakk seg tilbake for å være alene i bønn. Før han startet å forkynne var han alene i ørkenen i 40 dager. I de tre årene Jesus gikk rundt og forkynte så vekslet han mellom handling og bønn. I kirkens historie helt fra begynnelsen av og fram til i dag så har denne vekslingen mellom bønn og arbeid ora et labora vært en naturlig del av livet som kristen. Å søke Gud i stillhet og dyp meditasjon har hele tiden vært en del av kirkens liv. I perioder har det nok vært mindre tydelig i Den norske kirke det vil si, det har hele tiden vært mennesker i kirken som samles og ber, som går i seg selv (syndsbekjennelse og skriftemål) og som slik stadig får hjelp til å være tilstede i eget liv. Likevel er det ikke feil å si at kirken har fulgt, og kanskje ligget foran, samfunnets utvikling også når det gjelder større fokus på tilstedeværelse i eget liv. Med alle de ikke-religiøse meditasjonsteknikkene som finnes, hva skal man da med de religiøse? Er det noen vits å drive med kristen meditasjon når du kan drive med ikke-religiøs meditasjon? orskjellen er at i kristen meditasjon Fer man bevisst en virkelighet Gud som er større enn oss og som får oss til å kjenne oss som en del av en større helhet. Når man søker innover i stille bønn og meditasjon søker man ikke bare å finne sitt sanne jeg, man søker samtidig Gud. For der i dypet i ditt sanne jeg finnes også det som vi kan Prestens blogg kalle gudsbildet Gud i deg eller gudsgnisten. Det er ikke bare deg selv du får kontakt med i kristen meditasjon. Det er Gud en levende og virkelig kjærlighets kraft og vilje som kan gi heling og helhet i ditt liv. Den samme Gud som vi leser om i evangeliene i Jesu skikkelse den samme Gud roper på oss og ber oss følge etter i kjærlighetsfull tjeneste for andre mennesker og for skaperverket som helhet. I kristen meditasjon er det en naturlig veksling mellom hvile og arbeid, mellom å søke innover og å være til for andre. Lambertseter er det kristuskransmeditasjoner hver torsdag kl I I tillegg planlegger jeg å starte en gruppe på kveldstid med noe som kalles Centering prayer sentrerende bønn. Les mer om det på www. contemplativeoutreach.org eller på under fanen kontemplasjon. Dersom du lurer på hvor du kan lære mer om kristen meditasjon se: eller ta kontakt med undertegnede. Ha en god førjulstid i fredens tegn! Vi takker for - at vi bor i et demokratisk land der menneskerettighetene respekteres - årets konfirmanter og for ungdomslederne - alle medmennesker som setter den andre høyere enn seg selv og strekker seg langt for å hjelpe andre Vi ber for - alle som bor i land med ufrihet og hvor menneskerettighetene stadig brytes. Spesielt for våre forfulgte kristne brødre og søstre i mange land. - alle unge på Lambertseter at de må oppleve seg sett og elsket der de er. - alle som kjenner på selvforakt og forakt for andre, som opplever at de ikke strekker til. Kom til dem med din nåde og kjærlighet, Herre. 5

6 6 6 Ikke alle gleder seg til jul Hvorfor er julen en så vanskelig tid for mange av oss? Det spørsmålet har flere stilt seg. Også Kaj Hafr. - Julen har nok en sår klangbunn for mange. Høytider og merkedager forsterker savn og sorg, og vi leter etter noen å dele de triste følelsene våre med, sier Kaj Hafr. Som ansatt i Kirkens SOS vet han noe om det de fleste av oss kan slite med i perioder av livet. - Men hvordan kan vi få stillet denne smerten? - Noen finner kanskje noen å snakke med. Men det er ikke alltid like enkelt. Vi vet at mange finner telefonnummeret til Kirkens SOS. Og vi vet også at mange har funnet stor trøst og hjelp i en slik telefonsamtale. I den andre enden av tråden sitter et medmenneske som kan lytte. Disse fortrolige samtalene har en trygg anonymitet over seg; Den som tar telefonen kan ikke se hvilket telefonnummer det ringes fra. Når julen kommer, brytes hverdagsrytmen; spesielle forventninger skal Kaj Hafr vet at mange av dem som ringer til Kirkens SOS ønsker at den som sitter i andre enden av tråden kan tenne et lys og kanskje også be en bønn for dem. innfris, alle skal være lykkelige, og den noe oppskrytte julegleden skal prege alt og alle. Men dette er krevende for den som opplever virkeligheten så til de grader annerledes. Da kan det være godt å få slå nummeret til Kirkens SOS. - Kan hvem som helst ringe Kirkens SOS når som helst? - Våre telefoner er alltid betjente hele året, hele døgnet. Godt utrustede medarbeidere bruker av sin fritid til disse vaktene også i julehelga. De ønsker å bety en forskjell for et menneske som trenger en å snakke med, eller skrive til, sier Hafr. Bruk dette telefonnummeret: Du kan også ta kontakt (logge deg inn) via nettet: kirkens-sos. no. Ingen kan se hvem mailen din kommer fra. Fakta Kirkens SOS har over 1000 frivillige, fordelt på 13 SOSsentre rundt om i landet. I løpet av et døgn er det nær 500 telefonsamtaler. Kirkens SOS i Oslo er det største senteret, og er en virksomhet i Kirkens Bymisjon. Lyst til å bli frivillig medarbeider? Se kirkens-sos.no, eller ring

7 Nytt fra frivillig/diakoniutvalget Vi trenger etterforskere! Frivillig/diakoniutvalget foreslår en liten aksjon her i menighetsbladet: -vet dere om noen Lambertseterboere/ pionerer som er gått bort og som burde ha vært husket? Problemstillingen er den at mange bor på sykehjem rundt i hele byen Det er ikke alltid vi får melding om dette selv om den opprinnelige adressen var på Lambertseter. Tusen takk om du kan bidra og bruk gjerne kontaktdelen på våre hjemmesider: Kurs - om sykdommen demens - for pårørende/besøkere Tirsdag 26.november. Tid: kl :00 Sted: Lambertseter sykehjem, Østerliveien 42 Påmelding innen mandag 25.november til : eller tlf Frivilligutvalget har fått midler fra bydelen til å starte kurs for pårørende/ besøkere. Kurset er planlagt i samarbeid med Lambertseter sykehjem og Nasjonalforeningen, demensforeningen Nordstrand/ Østensjø. Fagansvarlig ved Abildsø bo og rehabilitering, Christina Landmark Johannessen, er kursleder. Temaet for kurset er om sykdommen demens og hvorfor det er viktig å vite noe om dette. Det blir også litt erfaringer og arbeidssituasjoner. På slutten av kvelden kan deltakerne stille spørsmål. Nyttårsbord for frivillige i samarbeid med supertirsdag - 21.januar 2014 Vårt tradisjonelle frivilliges julebord flyttes til å bli et nyttårsbord, 21. januar 2014, kl Dette skjer i samarbeid med Sprell levende, supertirsdag slik at enda flere kan komme sammen og bli kjent med «frivilligheten» her i Lambertseter kirke. Sammen OM og I gudstjenestene Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Den er et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud. I gudstjenesten er vi «Sammen for Guds ansikt.» Gudstjeneste er noe vi som menighet gjør sammen. Det er mange ulike oppgaver knyttet til gudstjenesten. Det kan være kirkekyss, tellekorps, kirkevert, dåpsvert, lese tekster, bønner, bake med mer. Vi utfordrer deg til å bli med som frivillig gudstjenestemedarbeider! Vi trenger deg enten du kan sjelden eller ofte. Kom innom og få frivilligskjema eller kontakt oss via vår hjemmeside: På hjemmesiden finner du også en mer detaljert beskrivelse av hver enkelt oppgave. Salmebokaksjonen Resultat på salmebokaksjonen er kr pr 1. november. Tusen takk for alle gaver til dette formålet! Menigheten har bestilt 150 bøker og har nå fått dekket utgiftene til vel 65 av disse. Menighetsrådet har også omdisponert noen midler i årets budsjett til formålet. Det betyr at det trengs ca kr for å nå det endelige målet på 150 bøker. Har du enda ikke fått kjøpt deg en salmebok? Bruk menighetens kontonummer (se side 2 ) og merk innbetalingen med «salmebok». Kjøp en salmebok til kirken, og gi det symbolsk som julegave til en venn i nærheten. Nytt fra menigheten: Du finner nå også menigheten på facebook, i tillegg til hjemmesidene www. lambertseterkirke.no. Påmelding innen fredag 17.januar. Velkommen! 7

8 Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke Domssøndag/Kristi Kongedag Kl 11:00 Høymesse ved Cecilie Jørgensen Strømmen. Kristian Børve Ask. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Søndagsskole. 5 Mos 30,15-20; 1 Kor 15,22-28; Joh 9, Juledag Kl 12:00 (merk tiden) Høytidsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Ordsp 8, ; Hebr 1,1-6; Joh 1, søndag i adventstiden Kl 11:00 Sprell levende adventsgudstjeneste ved Lars Kristian Gjone m.fl Håkon Møller med band og forsangere. Dåp og nattverd. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Deltakere fra LysVåken arrangement. Fortelling: Matt 21, 1-17 Menighetens julemesse starter rett etter gudstjenesten ca kl i menighetssalen. Se annen annonse. 2. søndag i adventstiden Kl Høymesse ved Bjørn Willoch. Dåp. Kristian Børve Ask. Offer til Kirkens bymisjon og juleaksjonen. Kirkekaffe. Salme 33,18-22; Hebr 6,13-19a; Joh 14, Juledag / Stefanusdag Kl 11:00 (merk tiden) Høymesse ved Jostein Vist. Mulighet for dåp. Offer til misjonsprosjektet Anastasia i Egypt. Jer ; Apg 7,52-60; Matt 2, Romjulssøndag Kl 11:00 Gudstjeneste på Lambertseter sykehjem ved sykehjemsprest Tor Torbjørnsen. Kirkekaffe. Salme 1,1-6; 1 Tim 3,16; Matt 2, nyttårsdag/kr. navnedag Kl 11:00 Prostigudstjeneste ved prost Eigil Morvik med flere. Nattverd. Offer til Østmarkskapellet. 4 Mos 6,22-27; Fil 2,5-11; Luk 2, søndag i adventstiden Kl 12:00 (merk tiden) Gudstjeneste på Lambertseter kjøpesenter ved Asle Røhne Rossavik og Espen Andreas Hasle (preken). Gospelkoret Reflex deltar. Offer til menighetens utadrettede virksomhet. Kirkekaffe med vafler etter gudstjenesten. Jes 35,1-10; 1 Kor 3, 18-23; Matt 11, søndag i adventstiden Ingen gudstjeneste i Lambertseter. Kl 11:00 Gudstjeneste i Bekkelaget kirke ved Tor Øystein Vaaland. Dåp og nattverd. Kl 11:00 Julesanggudstjeneste i Nordstrand kirke ved Espen Feilberg Jakobsen. Salmer fra den nye salmeboken. Menighetens musikalske krefter deltar. Julaften Kl 15:00 (merk tiden) Familiegudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Lambertseterskolenes kor og gruppe fra Lambertseter ungdomskorps deltar. Offer til Kirkens Nødhjelp. Jes 9,1a.2.6-7; Luk 2, Kristi åpenbaringsdag Kl 16:00 Sprell levende Helligtrekongersfest med Lars Kristian Gjone. Lambertseter skolenes kor deltar med syngespillet «Vi kommer fra Østen» av Hans Arne Akerø. Håkon Møller med band spiller. Juletrefest etter gudstjenesten med bevertning. Kanskje kommer nissen? Kollekt. Fortelling: Matt 2, søndag i åpenbaringstiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp ved Jostein Vist. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Jes 42, 1-6; Apg 18, 24-19,7; Matt 3, søndag i åpenbaringstiden Kl 11:00 Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens trosopplæring. Kirkekaffe. 1 Mos 1, 26-31; Åp 21, 1-6; Joh 2, 1-11

9 Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl Kafé med enkel servering fra kl (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. Sportsgudstjeneste søndager kl : 24. november. Elisabeth Torp 1. desember. Dag Høyem 8. desember. Pål Erling Torkildsen 15. desember Christine Bovim - adventgudstjeneste kl. 16:00 (merk tiden) fakkeltog fra Grønmo kl. 15: : 12.januar Lasse Heimdal 19.januar Gunnleik Seierstad 26.januar Asle Rossavik 2.februar Torleiv Austad 9.februar Pål Erling Torkildsen 16.februar Bjørn Wegge 23.februar Dag Smemo 2.mars Dag Kjetil Hartberg 9.mars Per Anders Nordengen Flere opplysninger; følg med på Hva skjer i menigheten? Østmarkskapellet Tro og Lys En lørdag i måneden i menighetssalen i kirken: kl for funksjonshemmede og deres venner. Datoer 14.desember 2013, og i 2014 er det samlinger 11.januar, 8.februar, 8.mars, 26. april, 10.mai og 21.juni (Mariahuset). Tro og Lys deltar under gudstjenesten søndag 16.mars. Kontaktperson: Toril Slettner tlf Sykehjemsandakt Onsdager kl Kontakt: sykehjemsprest Tor Torbjørnsen. Torsdagstreff kl i kirkestuen Allsang, mat og utlodning, og et tema. Følg med på oppslag i kirken. Juletrefest Torsdag 2.januar er det juletrefest fra kl 12 med bevertning og juletregang. Kontaktperson : diakonal medarbeider Jørgen Meier søndag i åpenbaringstiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp ved Cecilie Jørgensen Strømmen. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Salme 146,1-10; Rom 16,25-27; Luk 18, Kyndelsmesse Kl 11: Sprell Levende gudstjeneste for små og store ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for inntil 2 dåp. Nattverd. Offer til menighetens arbeid med babysang. Kirkekaffe. 1 Sam 1,21-28; 1 Joh 1,1-4; Luk 2, Kristi forklarelsesdag Kl: 11:00 Høymesse ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. 5 Mos 18, 15-18; Åp 1, 9-18; Matt 17, 1-9 Fastelavnssøndag Kl 11:00 Sprell levende fastelavnssøndag med Espen Andreas Hasle. Mulighet for inntil 2 dåp. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Fortelling: Mark 8, søndag i åpenbaringstiden Kl 11: 00 Høymesse ved Cecilie Jørgensen Strømmen. Mulighet for dåp. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Salme 126, 1-6; Fil 1,2-6; Joh 6, Askeonsdag Kl 19 Fastegudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Konfirmantene deltar. Joel 2,12-13; 1 Pet 3,18-4,2; Matt 6, Såmannssøndagen Kl 11:00 Høymesse ved Fredrik Ulseth (liturg). Besøk fra Det teologiske menighetsfakultet (MF). Offer til MF. Kirkekaffe. Jes 55,8-13; Hebr 4,12-13; Luk 8,4-15. Menighetsrådet har møter i kirkestuen fra kl Siste ordinære møte i år er mandag 25.november. Følg med på hjemmesidene for møtedatoer for Har du spørsmål eller noe viktig for menigheten, kontakt daglig leder Ingeborg Hjertaker eller leder Steinar Andersen. 9

10 Hva skjer i menigheten? Modelljernbane Som nevnt i forrige nummer av menighetsbladet er det igangsatt et modelljernbaneprosjekt i kirken. Vår egen søndagsskolelærer Per Roar Ritter-Johansen er ildsjel og entusiast på området. Nå er han på plass som prosjektleder. Rammeverket for installasjonen skal være mulig å se i løpet av november. Videre fremover vil mye avhenge av hvem som lar seg engasjere til å bli med på utviklingen videre. Prosjektets mål er for det første å gjøre kirken til en enda morsommere og hyggeligere lekestue for enda flere store og små. For det andre skal det åpne for mye kreativitet underveis, i tråd med menighetens visjon om «å se og bli sett». Fremdriften skal dokumenteres slik at mange kan følge med på en egen blogg under Planen består kort sagt av tre arbeidsfaser. Først skal rammeverket, eller plattformen snekres sammen. Denne ferdigstilles før jul. Dernest skal opplegg for skinnegangen lages, slik at anlegget raskt blir kjørbart. Det kan vi klare i løpet av vinteren. Så kommer den omstendelige jobben med landskap og bebyggelse. Her vil det åpnes rom for å spille inn mange forslag, så bare heng dere på. Men et par viktige ting er allerede fastsatt: En kirke i miniatyr skal få sin rettmessige plass, og en elv skal renne Prosjektets mål er å gjøre kirken til en enda morsommere og hyggeligere lekestue for enda flere store og små. gjennom landskapet. Resten blir opp til deltakerne i arbeidet å finne ut av. Prosjektet er støttet av frivilligmidler fra Bydel Nordstrand. NSB trevogn på Per Roar Ritter-Johansen sin modell av Jaren stasjon. Tekst Lars Kristian Gjone Barn - ung Første søndag i advent starter et nytt kirkeår, og vi inviterer alle barn som fyller år i 2013 til å være med på en stor feiring. Ca 130 barn (alle kirkens medlemmer i målgruppen) skal ha fått invitasjon i posten. Fortvil ikke dersom brevet ikke er mottatt og påmeldingsfristen (22. nov) har vært. Ta kontakt! Natt til 1. søndag i advent skal det være overnatting i kirken. Vi samles lørdag 30. november kl 14 for å leke, bli kjent med hverandre, lage gudstjeneste, utforske kirken, spise god mat og sist, men ikke minst, sove over i kirken! På søndag spiser vi frokost sammen, før vi ordner i stand til SPRELL LEVENDE- gudstjeneste. Der er alle foreldre og søsken hjertelig velkommen til å bli med! LysVåken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss selv. Dette er en anledning til å bli mer kjent med kirken og kirkeåret, og vi tror det skal bli både lærerikt og gøy! Kontaktperson for informasjon, påmelding og frivillige medarbeidere: no, tlf Kontaktperson for foreldre under selve arrangementet: 10 To NSB trevogner. Disse var i drift fram til 1983 hos NSB.

11 e - familier Høstleir for ungdomsledere Helgen oktober dro 19 ungdommer og voksne på lederleir til Norefjell. Vi hadde en super helg sammen. Som dere ser av bildene ble det gokarttur i år også. Fredagen hadde vi ledersamtale om tro. Lørdag var det gokart og deretter ledertreningsopplegg ved Fredrik Røste Haugen. De skulle blant annet øve på samarbeid og ledelse gjennom å bygge høyest mulig spaghetti og marshmallowstårn. Adventstiden Hva skjer i menigheten? NB! Bildene må trolig byttes ut dersom teksten skal brukes, men står her for å illustrere. Her er tips til hvordan gjøre adventstiden mer levende for barna. Tipsene Hele gjengen! Søndag formiddag var det nattverdsgudstjeneste og deretter pakk og vask. Takk til Nordstrand bydel som støtter ledertreningen økonomisk. Bakerste fra venstre: Fabian, Morten, Markus, Olav, Line, Tonje (foran Line), Mette, Martine, Helen, Marius, Martin og André. Foran fra venstre: Asle, William, Mats, Fredrik R. H. Helt foran: Fredrik H. Close race! Gokart er gøy! T orsdager imeout 20:00-20:30 18:00-20:00 KIKK Klubb i kirkekjelleren. Annenhver torsdag i bomberommet fra For ungdommer 14+ TIME-OUT Lystenning, musikk, bønn og ord til ettertanke. Etter KIKK fra For ungdommer 14+ Jr.KIKK Klubben i Kirkekjeller n for barn i 5-7.-trinnet på tirsdager kl Semesterprogrammet legges ut på web, og deles via skole og «jungel. telegrafen». Følg med! Kontaktpersoner: Lars Kristian Gjone og Einar Traustasson Det legges opp til å fortsette Søndagsskolen som før, med samling i underetasjen under gudstjenesten (unntatt i skolens ferier). Barna deltar i gudstjenestens innledning og kommer opp igjen til nattverdsfeiringen. Se også oppdatert program på Vil du være med som søndagsskoleleder? Kontakt Eivind Mork eller Lars Kristian Gjone. 11

12 Adventstiden Advent er den tiden vi venter på at julen skal komme. I kirken er det lilla som er fargen på tekstilene, og denne fargen kan man pynte med hjemme. Advent starter 4 søndager før jul, eller 1. desember (avhengig av hvilken ukedag 24. desember er). Advent er den første tiden i kirkeåret. Her er tips til hvordan gjøre adventstiden mer levende for barna. Tipsene er morsomme, og enkle å gjennomføre. Engler Til første søndag i advent kan huset pyntes med engler. De er med å synge julen inn og fortelle oss at noe skal skje. Kanskje barna kan få hjelpe til med dette? Mange har fine engler hjemme. Om man ikke har det, så finnes det mange morsomme og fine måter å lage engler på. Når de skal ned kan man ha konkurranse om hvem som finner flest. Krybben Krybben kan settes frem tom eller med esel og okse hvis man har det. Man kan finne et sted i nærheten som kan være markene utenfor Betlehem hvor man kan plassere hyrder og sauer. Kongene kan settes langt av gårde og flyttes litt hver søndag (frem til 6. januar, som er helligetrekongers dag). Maria og Josef kan også være på vandring til krybben. Når julaften kommer kan Jesusbarnet, Maria og Josef og hyrder og sauer få flytte inn i krybben. Adventsstake Adventsstake er også en fin ting å samles om med barna. Et lys blir tent for hver søndag i advent, og så kan store og små si vers eller synge. Det finnes flere slike å velge mellom (se for eksempel Norsk salmebok, Salmer 97 og Barnesalmeboka). Juletrefest Menighetens tradisjonelle juletrefest har fått ny tid! Samlingen holdes nå på formiddagstid kl januar 2014 Jostein Vist holder andakt, bevertning og gang rundt juletreet. Ingen påmelding. Velkommen! Nordstrandkoret og Bryn orkesterforening inviterer til F ø r j u l s k o n s e r t i Lambertseter kirke søndag 24. november kl. 1800, julesanger og annen flott musikk. Inngangspris: kr 100,-. Skrevet av Line S. Kvalvaag, redigert av Asle Røhne Rossavik Kilde: 12

13 2. juledagsmiddag 1) Torsdag 26. desember Har du lyst på selskap i julen med mange andre og med flere ingredienser enn hva de aller fleste ellers får oppleve i jula? Da må du lese videre. Av Kai Adelsøn Samme tid, samme sted Når klokka blir på torsdag 26.desember, altså 2. juledag, arrangerer Frivillighetssentralen nok 2. juledagssammenkomst i kirkestua i Lambertseter kirke, nå også kalt Nye Lamberthjørnet. Her klusses det ikke med tradisjonene, for det er 14. gang i år at dette arrangeres på samme sted og på samme måte! Det blir det mat, drikke og hygge. Vi får besøk av barn fra Lambertseterskolenes kor. Vi regner med at det hele rundes av innen klokka 18. Transporttilbud Er du skranten og ikke greier å gå selv til 2. juledagsfesten så må du si ifra ved påmeldingen at du trenger skyss til lokalet. Tilbake, altså hjem igjen, er det lettere for oss med kapasiteten så da kan alle som føler behovet, hvis f.eks. været er ugreit be om skyss hjem. Dette trenger du ikke si ifra om på forhånd.. Frivillighetssentralen inviterer Påmelding: til frivillighetssentralen( nye LambertHjørnet) på tlf ( 9-17 lør ) innen 18. desember. Prisen kr. 90,- betales ved ankomst. Blir du forhindret fra å delta må du si ifra så tidlig som mulig. Ring samme nummer som ved påmeldingen. 2) Romjulshygge mandag 30. desember kl på Lambertseter gård Denne dagen åpner vi dørene først klokka idet vi da ønsker velkommen til nok et Romjulshyggetreff hos oss dagen før året ebber ut. Program: P velkomstdrink ved ankomst P lapskaus m/ lettøl el mineralvann og senere en liten dessert P Vi får besøk av Joh Bernhardsen som synger og spiller for, også til dans for den som har lyst på en svingom. P kaffe, julekaker og et lotteri Pris for å delta er kr. 100,-, som betales ved ankomst. Påmelding tlf (Lør ) Ikke nøl hvis du ønsker å bli med for selv om sistefristen ikke utløper før 18. desember kan det bli slik som ifjor at vi måtte sette stopp for påmeldingen. Si heller ifra i god tid hvis mulig hvis du blir forhindret fra å komme for det er alltid venteliste med folk som vil være med. Stikk også innom i resten av romjula. Frivillighetssentralen er også på gården fredag 27 og lørdag 28.desember fra 11 til 15. Da serverer vi kaffe og julekaker. Trenger du våre tjenester? Trenger du hjelp til at en av våre frivillige handler noe for deg, følger til lege mm. så er vi der for den som trenger oss! Ring for oppdrag til tlf Øre-Nese-Halslegene på Brynseng AS Tlf Østensjøveien 36, 0667 Oslo E-post: Internett: ØNH-spesialistene Stenersen, Tryving, Olsholt og Titterud 4 Høreprøver/ høreapparater 4 allergiutredning 4 astma barn 4 bihuleplager 4ørebetennelse 4 ørevoks Velkommen til allsidig ØNH-senter, Oslo øst! 13

14 En konsertopplevelse i Lambertseter kirke søndag 24. november Nordstrandkoret og Bryn orkesterforening har i høst inngått et spennende konsertsamarbeid med felles førjulskonsert i Lambertseter kirke søndag 24. november kl Her blir det fremført kjente julesanger og annen flott musikk noe i samspill med hverandre og noe hver for seg. Dette er en premiere du ikke bør gå glipp av! Nordstrandkoret er bydelens eldste kor. De ble etablert som et mannskor allerede i I dag er de et blandet kor med 30 aktive sangere. Repertoaret er variert alt fra viser, pop og musikaler til klassisk musikk. Bryn orkesterforening er et lite orkester med både strykere, piano og blåsere. De spiller gjerne små stykker av store komponister, men de fletter også inn mer moderne stykker. Så finn veien til Lambertseter kirke denne søndagen og få med deg en musikalsk opplevelse. Billetter til konserten med Brazz Brothers selges på menighetskontoret i november. Første mann til mølla... 14

15 Et barn er født i Malawi Jane og John har fått en liten gutt. Han ble født på Kamyana helseklinikk kl. 02:13 og veide gram. Både mor og barn overlevde. Det er ingen julestjerne over klinikken i Kamyana. Ingen konger kommer på besøk med gull, røkelse og myrra. Jane og John Kalikokha har ikke en gang våget å tenke på navn til sin førstefødte. Men de fikk en plass i fødestua. Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å føde her! Her blir jeg tatt godt vare på, og jeg føler meg trygg. Hvis jeg hadde født hjemme, ville risikoen for komplikasjoner vært mye større, sier Jane Kalikokha (19). Norske menigheter bygger helseklinikker og utdanner jordmødre i Malawi gjennom Kirkens Nødhjelp. Sammen ga vi Jane og sønnen en trygg fødsel. Venter med å fortelle Malawi er blant de landene i verden med høyest mødre- og barnedødelighet. Her er fødsel og død så nært knyttet til hverandre at ingen har råd til å legge planer. Jane NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Gravsteiner Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf Fax Avd Nordstrand: Tlf Avd Majorstuen: Tlf (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå) har båret på sin hemmelighet i ni måneder, slik norske foreldre gjerne venter til tolvte uke med å fortelle. Hvert år dør rundt kvinner og 2 millioner barn over hele verden i forbindelse med fødsel. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i fattige land som Malawi. Kirkens Nødhjelp har jobbet i Malawi siden Våre lokale søsterkirker står for 40 % av helsetjenestene i landet gjennom Malawis kirkelige helseforening (CHAM). Sammen bygger og utstyrer vi helseklinikker og fødestuer, og utdanner sykepleiere og jordmødre. Seks norske sykepleierhøgskoler har vært med på prosjektet med å styrke utdanningen. I tillegg driver vi flere andre helsefremmende tiltak, blant annet ved å engasjere lokalsamfunn i helsekomiteer for å spre kunnskap. Kirkens Nødhjelp En julegave som redder liv For 200 kroner kan Kirkens Nødhjelp for eksempel gi en jordmor medisinsk utstyr som redder liv. Å gi en mor og et barn en trygg fødsel er det beste julegavetipset fra Kirkens Nødhjelp i år. Hvis du skal på julegudstjeneste denne julen, håper vi du vil støtte arbeidet vi gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. Husk å ta med deg kontanter til juleofferet! Slekters gang Døpte Ella Unby-Balstad, Helena Halleraker, Sigrid Lønborg Svarte, Emelin Wold, Sigrid Grotle, Nora Marie Antonsen, Martine Furseth Banken, Tancred Valen-Sendtad, Agathe Eggen, Esther Dalebråten Ski, Stella Konglevoll Sundt, Miriam Holen Borlaug, Victor Bahr Christensen, Nikolai Mokal Jakobsen, Jonas Leander Stavsetra, Alexander Heesch Solberg, Martin Ambli Aasland, Jonas Kjos Perlet, Fredrik Alexander Hjertum, Kristian MatteoMarreiro Skaug, Oscar Torvund Berg, Adrian Torvund Berg, Hermine Vogt Andersen, Erik Sandvei Hermansen, Aksel Homb Cambrant. Døde Wenche Solveig Aasheim, Margit Tolster, Ellinor Berthe Grøndal, Anne Synnøve Moen, Inger Marie Andersen, Ella Olsen, Marit Sørby, Mary Hansen, Else Evelyn Hansen Sæther, Ruth Bjercke.Per Odd Hansen, Ulf Tom Johansen. 15

16 Fra bomberommet Godt nytt år! 1. desember 2013 starter et nytt kirkeår. Da skal det, som du kan lese mer om inne i bladet, være LysVåken-arrangement for åringer. Vi håper og tror at det skal blir bra! Kirkeårets første dag inneholder i hvert fall et ord som skal gi oss håp om et godt, nytt år. Kristendommen er helt avhengig av at det ordet er mer enn en ullen idè. Om dette ordet er en løgn, så er kirken et luftslott. Ordet begynner på n og finnes overlat hvor det er kirke. Det er et ord som er lett å si, men vanskelig å forstå. Derfor prøver jeg ikke å forklare det her. Bruk heller tiden fremover til å undersøke selv. Ut fra dette ordet kommer det garantert et godt nytt år for både store og små! Med vennlig hilsen Lars Kristian Oppslagstavle Julemesse Se side 4 Advent og jul i Lambertseter kirke Se side 3 Menighetens tradisjonelle juletrefest Se side 10 Se side 10 Kurs - om sykdommen demens - for pårørende/besøkere Se side 7 Julekonsert med Brazz Brothers 4. desember. Billetter selges på menighetskontoret i november. Se side 14 KIWI 16

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Metodistkirken: Kirkeårets tekster

Metodistkirken: Kirkeårets tekster - 1 - Metodistkirken: Kirkeårets tekster ADVENTSTIDEN 1. søndag i adventstiden A: Jes 2:1-5 Sal 122 Rom 13:11-14 Matt 24:36-44 B: Jes 64:1-9 Sal 80:1-7, 17-19 1 Kor 1:3-9 Mark 13:24-37 C: Jer 33:14-16

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke Gamle og nye tekstrekker sammenstilt av Ingunn Dalan Kosnes og Arild Steinsland Tegnforklaring: *= ny tekst som ikke er preket over før F= Fortelling til bruk i familiegudstjeneste S= samme (kirkeårsdag

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer