Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr årg - november januar informasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 14. Side 10. Side 11. Side 6. Side. Høstleir for ungdomsledere. Nr. 5-60. årg - november 2013 - januar 2014 - informasjon."

Transkript

1 Side 14 Side 11 Side 10 Høstleir for ungdomsledere Modelljernbane Side 6 Side Nr årg - november januar informasjon

2 Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth Munkerudåsen 20A, 1165 Oslo Tlf / Kapellan Asle Røhne Rossavik Langbølgen 35, 1150 Oslo Tlf Menighetsforvalter Ingeborg Hjertaker Tlf Organist Kjetil Grevle Teien Tiltrer 20. januar 2014 Vikarprest Cecilie Jørgensen Strømmen Sykehjemsprest Tor Torbjørnsen Lusetjernvn. 48, 1253 Oslo. Tlf / Kontor: Lambertseter sykehjem Tlf Trosopplæringsleder og prest Lars Kristian Gjone Marmorveien 20B, 1154 Oslo Tlf Klokker med tilleggsfunksjoner Jørgen Meier Østvollvn. 5A, 1165 Oslo. Tlf / Menighetsrådsleder Steinar Andersen Tlf / Babysangleder Maria Brabrand 2 Menighetskontoret Åpningstider: Resepsjonen og telefon i kirken er betjent mellom kl stort sett alle hverdager. Skoleferier kl E-post: Adresse: Besøksadresse: Langbølgen 33 Postadresse: Postboks 97 Lambertseter, 1101 Oslo Telefon / Telefaks: / Organisasjonsnummer: Konto menigheten: DnB NOR: Design: Mediekunstnerne.com Kirketorget Ring ellers Kirketorget for evt registrering og spørsmål om kirkelige handlinger som dåp, vielser m.m. Tlf eller epost Menighetsbladet Utgis av Lambertseter menighetsråd E-post: Redaksjon for dette nummer Ingeborg Hjertaker (ansvarlig red.) Asle Røhne Rossavik Annonser Inger Johanne Madsen, tlf Layout Asbjørg Øxseth Neste nummer Stoff til neste nummer må være levert innen 1. februar Velkommen innom nettsiden: Inkluder en gave til menigheten i ditt testament Ta kontakt med leder av menighetsrådet (se ovenfor), hvis du har spørsmål om hvordan du kan gi menigheten en testamentarisk gave. Din gave vil bety noe for mennesker på Lambertseter. Bli fast giver Store og små gaver gjør det mulig å drive et aktivt menighetsarbeid. Faste givere gjør arbeidet forutsigbart og lettere å planlegge. Du velger selv hvor mye du vil gi pr måned, og du kan velge mellom flere ulike formål. Oppgir du fødselsnummer, kan du få skattefradrag for det du gir. Ønsker du å bidra?: Kontakt menighetsforvalter tlf kl eller send en e-post til Trykt hos Østfold Trykkeri A/S, Askim

3

4 Trosopplæring Fornyet glød i barne- og ungdomsarbeidet Tekst: Lars Kristian Gjone På høsttakkefesten 15. september ble det delt ut bøker til 4-åringene. Det var en flott gudstjeneste, med 12 forventningsfulle barn som fikk komme frem og få en egen kirkebok av presten. Sammen med dåpen og konfirmasjonen fremhever denne årlige tradisjonen det som på mange måter er kjernen i trosopplæringens idé. Samspillet mellom barnets hjem, faddere og menighet skaper et hellig rom for høytid, fest og undring. Det handler om å leve og vokse i både tro og tanke. Nå sitter det kanskje noen 4-åringer rundt om på Lambertseter som av en eller annen grunn ikke fikk en slik kirkebok. Ta kontakt, så finner vi en fin måte å få ordnet det på! Det er jo ikke grunn til at noen skal bli oversett. Med så mange barn som vi har på Lambertseter er det helt supert å ha en søndagsskole å invitere til. Dette er et arbeid som trenger at nye medarbeidere av og til melder seg til å gjøre en innsats. Dersom det blir grunnlag for det kan vi for eksempel opprette aldersdelte grupper. Interesserte kan kontakte Eivind Mork, eller spørre Lars Kristian. Det samme gjelder for Supertirsdagene - med barnevennlige middager, og Sprell levende gudstjenester. Vi er så heldige at vi har noen nye ansikter som dukker opp i forskjellige anledninger. De vil nok bli presentert med bilder og mer fyldig omtale i nær fremtid. Foreløpig nevnes her noen som nylig har kommet inn i helt spesielle oppgaver: Maria Brabrand har overtatt som leder for babysang. Babysangen er forresten flyttet til fredags formiddager, og fungerer som drop-in tilbud. Ellen Sofie Breistein og Knut Stavseth er studenter ved NLA Staffeldsgate, og har praksis i Lambertseter menighet som en del av studieåret 2013/14. Fredrik Røste Haugen er ny TØFF-kursleder. Til sammen bringer disse nye medarbeiderne spennende impulser fra menighetsarbeid fra mange kanter av Norge og verden. Sammen med andre nye og gamle medarbeidere ser vi frem til å bringe fornyet glød inn i barne- og ungdomsarbeidet i tiden fremover! 4

5 Å være tilstede i et evig nå! Aller først: Dette er ikke et kritisk oppgjør. Det er altfor enkelt å sette seg på sin høye hest og kritisere andre. Det vil jeg ikke gjøre. Jeg vil heller forsøke å beskrive noe som jeg tror folk flest kjenner seg igjen i og si noe om hva kirken og troen kan bidra med inn i folks liv. Det jeg vil si litt om er behovet for å være tilstede i eget liv og virkelig kjenne at man lever. Tempoet i arbeidsliv og familie- og privatliv øker stadig. Til tross for at vi har mer fri- og ferietid enn før er mange av oss travlere enn tidligere. I tillegg kommer den enorme informasjonsstrømmen som vi forholder oss til TV, internett, facebook, twitter, - og alt rett inn på mobilen eller nettbrettet som du bærer med deg overalt. Vi blir tilgjengelige til en hver tid og føler at vi må være konstant oppdaterte for å henge med. Vi rekker ikke å være tilstede i vårt eget liv for alt går så fort og handler om det neste som skjer. Samtidig med at tempoet og informasjonsstrømmen øker så blir behovet for fred, ro og tilstedeværelse enda tydeligere. Vi har fått sakte-tv med Nordlandsbanen minutt for minutt, og tv-serier som «Oppdrag lykke» hvor oppskriften på lykke nettopp handler om å være mer tilstede i eget liv. Ulike teknikker for tilstedeværelse som Mindfullness er in. Mindfulness blir brukt i Oppdrag lykke for å hjelpe deltagerne til å være mer tilstede i eget liv og sånn sett bli mer lykkelige. Jeg synes det er flott at flere og flere blir opptatt av å være tilstede i eget liv. Å være i kontakt med seg selv kan hjelpe en til å glede seg mer over livet, og også være mer tilstede for andre og i andres liv. Jeg vet at det er mange som mener at mindfullnesstrening og andre meditasjons- og tilstedeværelsesøvelser virker selvsentrerte. Noen vil kanskje kalle oss rike nordmenn bortskjemte som ikke er glade og fornøyde med alt det vi har. Jeg ser at det ligger en fare i at slike øvelser og kjenn-deg-selv opplegg kan ha et føre til selvdyrkelse Asle Røhne Rossavik og negativ selvsentrering. Den grøften er det viktig å ikke falle i. Likevel er jeg glad for alt som hjelper mennesker til å komme mer i kontakt med seg selv og sitt liv med alt det innebærer. Og så må det sies at det nok er en større fare for de fleste av oss å havne i den andre grøften, hvor man lever et så hektisk liv at man ikke rekker å kjenne etter og glede seg over det man har. De fleste har mye å gå på når det gjelder å stoppe opp og kjenne at man lever. va kan kristendommen gi oss Hav hjelp til å være tilstede i eget liv? Jesus er vårt forbilde. Når vi leser evangeliene om Jesus, ser vi at han stadig trakk seg tilbake for å være alene i bønn. Før han startet å forkynne var han alene i ørkenen i 40 dager. I de tre årene Jesus gikk rundt og forkynte så vekslet han mellom handling og bønn. I kirkens historie helt fra begynnelsen av og fram til i dag så har denne vekslingen mellom bønn og arbeid ora et labora vært en naturlig del av livet som kristen. Å søke Gud i stillhet og dyp meditasjon har hele tiden vært en del av kirkens liv. I perioder har det nok vært mindre tydelig i Den norske kirke det vil si, det har hele tiden vært mennesker i kirken som samles og ber, som går i seg selv (syndsbekjennelse og skriftemål) og som slik stadig får hjelp til å være tilstede i eget liv. Likevel er det ikke feil å si at kirken har fulgt, og kanskje ligget foran, samfunnets utvikling også når det gjelder større fokus på tilstedeværelse i eget liv. Med alle de ikke-religiøse meditasjonsteknikkene som finnes, hva skal man da med de religiøse? Er det noen vits å drive med kristen meditasjon når du kan drive med ikke-religiøs meditasjon? orskjellen er at i kristen meditasjon Fer man bevisst en virkelighet Gud som er større enn oss og som får oss til å kjenne oss som en del av en større helhet. Når man søker innover i stille bønn og meditasjon søker man ikke bare å finne sitt sanne jeg, man søker samtidig Gud. For der i dypet i ditt sanne jeg finnes også det som vi kan Prestens blogg kalle gudsbildet Gud i deg eller gudsgnisten. Det er ikke bare deg selv du får kontakt med i kristen meditasjon. Det er Gud en levende og virkelig kjærlighets kraft og vilje som kan gi heling og helhet i ditt liv. Den samme Gud som vi leser om i evangeliene i Jesu skikkelse den samme Gud roper på oss og ber oss følge etter i kjærlighetsfull tjeneste for andre mennesker og for skaperverket som helhet. I kristen meditasjon er det en naturlig veksling mellom hvile og arbeid, mellom å søke innover og å være til for andre. Lambertseter er det kristuskransmeditasjoner hver torsdag kl I I tillegg planlegger jeg å starte en gruppe på kveldstid med noe som kalles Centering prayer sentrerende bønn. Les mer om det på www. contemplativeoutreach.org eller på under fanen kontemplasjon. Dersom du lurer på hvor du kan lære mer om kristen meditasjon se: eller ta kontakt med undertegnede. Ha en god førjulstid i fredens tegn! Vi takker for - at vi bor i et demokratisk land der menneskerettighetene respekteres - årets konfirmanter og for ungdomslederne - alle medmennesker som setter den andre høyere enn seg selv og strekker seg langt for å hjelpe andre Vi ber for - alle som bor i land med ufrihet og hvor menneskerettighetene stadig brytes. Spesielt for våre forfulgte kristne brødre og søstre i mange land. - alle unge på Lambertseter at de må oppleve seg sett og elsket der de er. - alle som kjenner på selvforakt og forakt for andre, som opplever at de ikke strekker til. Kom til dem med din nåde og kjærlighet, Herre. 5

6 6 6 Ikke alle gleder seg til jul Hvorfor er julen en så vanskelig tid for mange av oss? Det spørsmålet har flere stilt seg. Også Kaj Hafr. - Julen har nok en sår klangbunn for mange. Høytider og merkedager forsterker savn og sorg, og vi leter etter noen å dele de triste følelsene våre med, sier Kaj Hafr. Som ansatt i Kirkens SOS vet han noe om det de fleste av oss kan slite med i perioder av livet. - Men hvordan kan vi få stillet denne smerten? - Noen finner kanskje noen å snakke med. Men det er ikke alltid like enkelt. Vi vet at mange finner telefonnummeret til Kirkens SOS. Og vi vet også at mange har funnet stor trøst og hjelp i en slik telefonsamtale. I den andre enden av tråden sitter et medmenneske som kan lytte. Disse fortrolige samtalene har en trygg anonymitet over seg; Den som tar telefonen kan ikke se hvilket telefonnummer det ringes fra. Når julen kommer, brytes hverdagsrytmen; spesielle forventninger skal Kaj Hafr vet at mange av dem som ringer til Kirkens SOS ønsker at den som sitter i andre enden av tråden kan tenne et lys og kanskje også be en bønn for dem. innfris, alle skal være lykkelige, og den noe oppskrytte julegleden skal prege alt og alle. Men dette er krevende for den som opplever virkeligheten så til de grader annerledes. Da kan det være godt å få slå nummeret til Kirkens SOS. - Kan hvem som helst ringe Kirkens SOS når som helst? - Våre telefoner er alltid betjente hele året, hele døgnet. Godt utrustede medarbeidere bruker av sin fritid til disse vaktene også i julehelga. De ønsker å bety en forskjell for et menneske som trenger en å snakke med, eller skrive til, sier Hafr. Bruk dette telefonnummeret: Du kan også ta kontakt (logge deg inn) via nettet: kirkens-sos. no. Ingen kan se hvem mailen din kommer fra. Fakta Kirkens SOS har over 1000 frivillige, fordelt på 13 SOSsentre rundt om i landet. I løpet av et døgn er det nær 500 telefonsamtaler. Kirkens SOS i Oslo er det største senteret, og er en virksomhet i Kirkens Bymisjon. Lyst til å bli frivillig medarbeider? Se kirkens-sos.no, eller ring

7 Nytt fra frivillig/diakoniutvalget Vi trenger etterforskere! Frivillig/diakoniutvalget foreslår en liten aksjon her i menighetsbladet: -vet dere om noen Lambertseterboere/ pionerer som er gått bort og som burde ha vært husket? Problemstillingen er den at mange bor på sykehjem rundt i hele byen Det er ikke alltid vi får melding om dette selv om den opprinnelige adressen var på Lambertseter. Tusen takk om du kan bidra og bruk gjerne kontaktdelen på våre hjemmesider: Kurs - om sykdommen demens - for pårørende/besøkere Tirsdag 26.november. Tid: kl :00 Sted: Lambertseter sykehjem, Østerliveien 42 Påmelding innen mandag 25.november til : eller tlf Frivilligutvalget har fått midler fra bydelen til å starte kurs for pårørende/ besøkere. Kurset er planlagt i samarbeid med Lambertseter sykehjem og Nasjonalforeningen, demensforeningen Nordstrand/ Østensjø. Fagansvarlig ved Abildsø bo og rehabilitering, Christina Landmark Johannessen, er kursleder. Temaet for kurset er om sykdommen demens og hvorfor det er viktig å vite noe om dette. Det blir også litt erfaringer og arbeidssituasjoner. På slutten av kvelden kan deltakerne stille spørsmål. Nyttårsbord for frivillige i samarbeid med supertirsdag - 21.januar 2014 Vårt tradisjonelle frivilliges julebord flyttes til å bli et nyttårsbord, 21. januar 2014, kl Dette skjer i samarbeid med Sprell levende, supertirsdag slik at enda flere kan komme sammen og bli kjent med «frivilligheten» her i Lambertseter kirke. Sammen OM og I gudstjenestene Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Den er et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud. I gudstjenesten er vi «Sammen for Guds ansikt.» Gudstjeneste er noe vi som menighet gjør sammen. Det er mange ulike oppgaver knyttet til gudstjenesten. Det kan være kirkekyss, tellekorps, kirkevert, dåpsvert, lese tekster, bønner, bake med mer. Vi utfordrer deg til å bli med som frivillig gudstjenestemedarbeider! Vi trenger deg enten du kan sjelden eller ofte. Kom innom og få frivilligskjema eller kontakt oss via vår hjemmeside: På hjemmesiden finner du også en mer detaljert beskrivelse av hver enkelt oppgave. Salmebokaksjonen Resultat på salmebokaksjonen er kr pr 1. november. Tusen takk for alle gaver til dette formålet! Menigheten har bestilt 150 bøker og har nå fått dekket utgiftene til vel 65 av disse. Menighetsrådet har også omdisponert noen midler i årets budsjett til formålet. Det betyr at det trengs ca kr for å nå det endelige målet på 150 bøker. Har du enda ikke fått kjøpt deg en salmebok? Bruk menighetens kontonummer (se side 2 ) og merk innbetalingen med «salmebok». Kjøp en salmebok til kirken, og gi det symbolsk som julegave til en venn i nærheten. Nytt fra menigheten: Du finner nå også menigheten på facebook, i tillegg til hjemmesidene www. lambertseterkirke.no. Påmelding innen fredag 17.januar. Velkommen! 7

8 Hva skjer i menigheten? Gudstjenester Lambertseter kirke Domssøndag/Kristi Kongedag Kl 11:00 Høymesse ved Cecilie Jørgensen Strømmen. Kristian Børve Ask. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Søndagsskole. 5 Mos 30,15-20; 1 Kor 15,22-28; Joh 9, Juledag Kl 12:00 (merk tiden) Høytidsgudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Ordsp 8, ; Hebr 1,1-6; Joh 1, søndag i adventstiden Kl 11:00 Sprell levende adventsgudstjeneste ved Lars Kristian Gjone m.fl Håkon Møller med band og forsangere. Dåp og nattverd. Offer til menighetens trosopplæringsarbeid. Deltakere fra LysVåken arrangement. Fortelling: Matt 21, 1-17 Menighetens julemesse starter rett etter gudstjenesten ca kl i menighetssalen. Se annen annonse. 2. søndag i adventstiden Kl Høymesse ved Bjørn Willoch. Dåp. Kristian Børve Ask. Offer til Kirkens bymisjon og juleaksjonen. Kirkekaffe. Salme 33,18-22; Hebr 6,13-19a; Joh 14, Juledag / Stefanusdag Kl 11:00 (merk tiden) Høymesse ved Jostein Vist. Mulighet for dåp. Offer til misjonsprosjektet Anastasia i Egypt. Jer ; Apg 7,52-60; Matt 2, Romjulssøndag Kl 11:00 Gudstjeneste på Lambertseter sykehjem ved sykehjemsprest Tor Torbjørnsen. Kirkekaffe. Salme 1,1-6; 1 Tim 3,16; Matt 2, nyttårsdag/kr. navnedag Kl 11:00 Prostigudstjeneste ved prost Eigil Morvik med flere. Nattverd. Offer til Østmarkskapellet. 4 Mos 6,22-27; Fil 2,5-11; Luk 2, søndag i adventstiden Kl 12:00 (merk tiden) Gudstjeneste på Lambertseter kjøpesenter ved Asle Røhne Rossavik og Espen Andreas Hasle (preken). Gospelkoret Reflex deltar. Offer til menighetens utadrettede virksomhet. Kirkekaffe med vafler etter gudstjenesten. Jes 35,1-10; 1 Kor 3, 18-23; Matt 11, søndag i adventstiden Ingen gudstjeneste i Lambertseter. Kl 11:00 Gudstjeneste i Bekkelaget kirke ved Tor Øystein Vaaland. Dåp og nattverd. Kl 11:00 Julesanggudstjeneste i Nordstrand kirke ved Espen Feilberg Jakobsen. Salmer fra den nye salmeboken. Menighetens musikalske krefter deltar. Julaften Kl 15:00 (merk tiden) Familiegudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Lambertseterskolenes kor og gruppe fra Lambertseter ungdomskorps deltar. Offer til Kirkens Nødhjelp. Jes 9,1a.2.6-7; Luk 2, Kristi åpenbaringsdag Kl 16:00 Sprell levende Helligtrekongersfest med Lars Kristian Gjone. Lambertseter skolenes kor deltar med syngespillet «Vi kommer fra Østen» av Hans Arne Akerø. Håkon Møller med band spiller. Juletrefest etter gudstjenesten med bevertning. Kanskje kommer nissen? Kollekt. Fortelling: Matt 2, søndag i åpenbaringstiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp ved Jostein Vist. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. Jes 42, 1-6; Apg 18, 24-19,7; Matt 3, søndag i åpenbaringstiden Kl 11:00 Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter ved Asle Røhne Rossavik. Offer til menighetens trosopplæring. Kirkekaffe. 1 Mos 1, 26-31; Åp 21, 1-6; Joh 2, 1-11

9 Sportsgudstjenester og overnatting Østmarkskapellet er et skogskapell med sportsgudstjeneste søndager kl Kafé med enkel servering fra kl (stengt under gudstjenesten). Kapellet ligger vakkert til på høyden rett opp for Rundvann i Østmarka omgitt av furutrær, einer og blåbærlyng. Kapellet har en overnattingsfløy med plass til 25 personer. Sportsgudstjeneste søndager kl : 24. november. Elisabeth Torp 1. desember. Dag Høyem 8. desember. Pål Erling Torkildsen 15. desember Christine Bovim - adventgudstjeneste kl. 16:00 (merk tiden) fakkeltog fra Grønmo kl. 15: : 12.januar Lasse Heimdal 19.januar Gunnleik Seierstad 26.januar Asle Rossavik 2.februar Torleiv Austad 9.februar Pål Erling Torkildsen 16.februar Bjørn Wegge 23.februar Dag Smemo 2.mars Dag Kjetil Hartberg 9.mars Per Anders Nordengen Flere opplysninger; følg med på Hva skjer i menigheten? Østmarkskapellet Tro og Lys En lørdag i måneden i menighetssalen i kirken: kl for funksjonshemmede og deres venner. Datoer 14.desember 2013, og i 2014 er det samlinger 11.januar, 8.februar, 8.mars, 26. april, 10.mai og 21.juni (Mariahuset). Tro og Lys deltar under gudstjenesten søndag 16.mars. Kontaktperson: Toril Slettner tlf Sykehjemsandakt Onsdager kl Kontakt: sykehjemsprest Tor Torbjørnsen. Torsdagstreff kl i kirkestuen Allsang, mat og utlodning, og et tema. Følg med på oppslag i kirken. Juletrefest Torsdag 2.januar er det juletrefest fra kl 12 med bevertning og juletregang. Kontaktperson : diakonal medarbeider Jørgen Meier søndag i åpenbaringstiden Kl 11:00 Høymesse med mulighet for dåp ved Cecilie Jørgensen Strømmen. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Salme 146,1-10; Rom 16,25-27; Luk 18, Kyndelsmesse Kl 11: Sprell Levende gudstjeneste for små og store ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for inntil 2 dåp. Nattverd. Offer til menighetens arbeid med babysang. Kirkekaffe. 1 Sam 1,21-28; 1 Joh 1,1-4; Luk 2, Kristi forklarelsesdag Kl: 11:00 Høymesse ved Asle Røhne Rossavik. Mulighet for dåp. Offer til menighetens diakonale arbeid. Kirkekaffe. 5 Mos 18, 15-18; Åp 1, 9-18; Matt 17, 1-9 Fastelavnssøndag Kl 11:00 Sprell levende fastelavnssøndag med Espen Andreas Hasle. Mulighet for inntil 2 dåp. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Fortelling: Mark 8, søndag i åpenbaringstiden Kl 11: 00 Høymesse ved Cecilie Jørgensen Strømmen. Mulighet for dåp. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Salme 126, 1-6; Fil 1,2-6; Joh 6, Askeonsdag Kl 19 Fastegudstjeneste ved Asle Røhne Rossavik. Konfirmantene deltar. Joel 2,12-13; 1 Pet 3,18-4,2; Matt 6, Såmannssøndagen Kl 11:00 Høymesse ved Fredrik Ulseth (liturg). Besøk fra Det teologiske menighetsfakultet (MF). Offer til MF. Kirkekaffe. Jes 55,8-13; Hebr 4,12-13; Luk 8,4-15. Menighetsrådet har møter i kirkestuen fra kl Siste ordinære møte i år er mandag 25.november. Følg med på hjemmesidene for møtedatoer for Har du spørsmål eller noe viktig for menigheten, kontakt daglig leder Ingeborg Hjertaker eller leder Steinar Andersen. 9

10 Hva skjer i menigheten? Modelljernbane Som nevnt i forrige nummer av menighetsbladet er det igangsatt et modelljernbaneprosjekt i kirken. Vår egen søndagsskolelærer Per Roar Ritter-Johansen er ildsjel og entusiast på området. Nå er han på plass som prosjektleder. Rammeverket for installasjonen skal være mulig å se i løpet av november. Videre fremover vil mye avhenge av hvem som lar seg engasjere til å bli med på utviklingen videre. Prosjektets mål er for det første å gjøre kirken til en enda morsommere og hyggeligere lekestue for enda flere store og små. For det andre skal det åpne for mye kreativitet underveis, i tråd med menighetens visjon om «å se og bli sett». Fremdriften skal dokumenteres slik at mange kan følge med på en egen blogg under Planen består kort sagt av tre arbeidsfaser. Først skal rammeverket, eller plattformen snekres sammen. Denne ferdigstilles før jul. Dernest skal opplegg for skinnegangen lages, slik at anlegget raskt blir kjørbart. Det kan vi klare i løpet av vinteren. Så kommer den omstendelige jobben med landskap og bebyggelse. Her vil det åpnes rom for å spille inn mange forslag, så bare heng dere på. Men et par viktige ting er allerede fastsatt: En kirke i miniatyr skal få sin rettmessige plass, og en elv skal renne Prosjektets mål er å gjøre kirken til en enda morsommere og hyggeligere lekestue for enda flere store og små. gjennom landskapet. Resten blir opp til deltakerne i arbeidet å finne ut av. Prosjektet er støttet av frivilligmidler fra Bydel Nordstrand. NSB trevogn på Per Roar Ritter-Johansen sin modell av Jaren stasjon. Tekst Lars Kristian Gjone Barn - ung Første søndag i advent starter et nytt kirkeår, og vi inviterer alle barn som fyller år i 2013 til å være med på en stor feiring. Ca 130 barn (alle kirkens medlemmer i målgruppen) skal ha fått invitasjon i posten. Fortvil ikke dersom brevet ikke er mottatt og påmeldingsfristen (22. nov) har vært. Ta kontakt! Natt til 1. søndag i advent skal det være overnatting i kirken. Vi samles lørdag 30. november kl 14 for å leke, bli kjent med hverandre, lage gudstjeneste, utforske kirken, spise god mat og sist, men ikke minst, sove over i kirken! På søndag spiser vi frokost sammen, før vi ordner i stand til SPRELL LEVENDE- gudstjeneste. Der er alle foreldre og søsken hjertelig velkommen til å bli med! LysVåken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss selv. Dette er en anledning til å bli mer kjent med kirken og kirkeåret, og vi tror det skal bli både lærerikt og gøy! Kontaktperson for informasjon, påmelding og frivillige medarbeidere: no, tlf Kontaktperson for foreldre under selve arrangementet: 10 To NSB trevogner. Disse var i drift fram til 1983 hos NSB.

11 e - familier Høstleir for ungdomsledere Helgen oktober dro 19 ungdommer og voksne på lederleir til Norefjell. Vi hadde en super helg sammen. Som dere ser av bildene ble det gokarttur i år også. Fredagen hadde vi ledersamtale om tro. Lørdag var det gokart og deretter ledertreningsopplegg ved Fredrik Røste Haugen. De skulle blant annet øve på samarbeid og ledelse gjennom å bygge høyest mulig spaghetti og marshmallowstårn. Adventstiden Hva skjer i menigheten? NB! Bildene må trolig byttes ut dersom teksten skal brukes, men står her for å illustrere. Her er tips til hvordan gjøre adventstiden mer levende for barna. Tipsene Hele gjengen! Søndag formiddag var det nattverdsgudstjeneste og deretter pakk og vask. Takk til Nordstrand bydel som støtter ledertreningen økonomisk. Bakerste fra venstre: Fabian, Morten, Markus, Olav, Line, Tonje (foran Line), Mette, Martine, Helen, Marius, Martin og André. Foran fra venstre: Asle, William, Mats, Fredrik R. H. Helt foran: Fredrik H. Close race! Gokart er gøy! T orsdager imeout 20:00-20:30 18:00-20:00 KIKK Klubb i kirkekjelleren. Annenhver torsdag i bomberommet fra For ungdommer 14+ TIME-OUT Lystenning, musikk, bønn og ord til ettertanke. Etter KIKK fra For ungdommer 14+ Jr.KIKK Klubben i Kirkekjeller n for barn i 5-7.-trinnet på tirsdager kl Semesterprogrammet legges ut på web, og deles via skole og «jungel. telegrafen». Følg med! Kontaktpersoner: Lars Kristian Gjone og Einar Traustasson Det legges opp til å fortsette Søndagsskolen som før, med samling i underetasjen under gudstjenesten (unntatt i skolens ferier). Barna deltar i gudstjenestens innledning og kommer opp igjen til nattverdsfeiringen. Se også oppdatert program på Vil du være med som søndagsskoleleder? Kontakt Eivind Mork eller Lars Kristian Gjone. 11

12 Adventstiden Advent er den tiden vi venter på at julen skal komme. I kirken er det lilla som er fargen på tekstilene, og denne fargen kan man pynte med hjemme. Advent starter 4 søndager før jul, eller 1. desember (avhengig av hvilken ukedag 24. desember er). Advent er den første tiden i kirkeåret. Her er tips til hvordan gjøre adventstiden mer levende for barna. Tipsene er morsomme, og enkle å gjennomføre. Engler Til første søndag i advent kan huset pyntes med engler. De er med å synge julen inn og fortelle oss at noe skal skje. Kanskje barna kan få hjelpe til med dette? Mange har fine engler hjemme. Om man ikke har det, så finnes det mange morsomme og fine måter å lage engler på. Når de skal ned kan man ha konkurranse om hvem som finner flest. Krybben Krybben kan settes frem tom eller med esel og okse hvis man har det. Man kan finne et sted i nærheten som kan være markene utenfor Betlehem hvor man kan plassere hyrder og sauer. Kongene kan settes langt av gårde og flyttes litt hver søndag (frem til 6. januar, som er helligetrekongers dag). Maria og Josef kan også være på vandring til krybben. Når julaften kommer kan Jesusbarnet, Maria og Josef og hyrder og sauer få flytte inn i krybben. Adventsstake Adventsstake er også en fin ting å samles om med barna. Et lys blir tent for hver søndag i advent, og så kan store og små si vers eller synge. Det finnes flere slike å velge mellom (se for eksempel Norsk salmebok, Salmer 97 og Barnesalmeboka). Juletrefest Menighetens tradisjonelle juletrefest har fått ny tid! Samlingen holdes nå på formiddagstid kl januar 2014 Jostein Vist holder andakt, bevertning og gang rundt juletreet. Ingen påmelding. Velkommen! Nordstrandkoret og Bryn orkesterforening inviterer til F ø r j u l s k o n s e r t i Lambertseter kirke søndag 24. november kl. 1800, julesanger og annen flott musikk. Inngangspris: kr 100,-. Skrevet av Line S. Kvalvaag, redigert av Asle Røhne Rossavik Kilde: 12

13 2. juledagsmiddag 1) Torsdag 26. desember Har du lyst på selskap i julen med mange andre og med flere ingredienser enn hva de aller fleste ellers får oppleve i jula? Da må du lese videre. Av Kai Adelsøn Samme tid, samme sted Når klokka blir på torsdag 26.desember, altså 2. juledag, arrangerer Frivillighetssentralen nok 2. juledagssammenkomst i kirkestua i Lambertseter kirke, nå også kalt Nye Lamberthjørnet. Her klusses det ikke med tradisjonene, for det er 14. gang i år at dette arrangeres på samme sted og på samme måte! Det blir det mat, drikke og hygge. Vi får besøk av barn fra Lambertseterskolenes kor. Vi regner med at det hele rundes av innen klokka 18. Transporttilbud Er du skranten og ikke greier å gå selv til 2. juledagsfesten så må du si ifra ved påmeldingen at du trenger skyss til lokalet. Tilbake, altså hjem igjen, er det lettere for oss med kapasiteten så da kan alle som føler behovet, hvis f.eks. været er ugreit be om skyss hjem. Dette trenger du ikke si ifra om på forhånd.. Frivillighetssentralen inviterer Påmelding: til frivillighetssentralen( nye LambertHjørnet) på tlf ( 9-17 lør ) innen 18. desember. Prisen kr. 90,- betales ved ankomst. Blir du forhindret fra å delta må du si ifra så tidlig som mulig. Ring samme nummer som ved påmeldingen. 2) Romjulshygge mandag 30. desember kl på Lambertseter gård Denne dagen åpner vi dørene først klokka idet vi da ønsker velkommen til nok et Romjulshyggetreff hos oss dagen før året ebber ut. Program: P velkomstdrink ved ankomst P lapskaus m/ lettøl el mineralvann og senere en liten dessert P Vi får besøk av Joh Bernhardsen som synger og spiller for, også til dans for den som har lyst på en svingom. P kaffe, julekaker og et lotteri Pris for å delta er kr. 100,-, som betales ved ankomst. Påmelding tlf (Lør ) Ikke nøl hvis du ønsker å bli med for selv om sistefristen ikke utløper før 18. desember kan det bli slik som ifjor at vi måtte sette stopp for påmeldingen. Si heller ifra i god tid hvis mulig hvis du blir forhindret fra å komme for det er alltid venteliste med folk som vil være med. Stikk også innom i resten av romjula. Frivillighetssentralen er også på gården fredag 27 og lørdag 28.desember fra 11 til 15. Da serverer vi kaffe og julekaker. Trenger du våre tjenester? Trenger du hjelp til at en av våre frivillige handler noe for deg, følger til lege mm. så er vi der for den som trenger oss! Ring for oppdrag til tlf Øre-Nese-Halslegene på Brynseng AS Tlf Østensjøveien 36, 0667 Oslo E-post: Internett: ØNH-spesialistene Stenersen, Tryving, Olsholt og Titterud 4 Høreprøver/ høreapparater 4 allergiutredning 4 astma barn 4 bihuleplager 4ørebetennelse 4 ørevoks Velkommen til allsidig ØNH-senter, Oslo øst! 13

14 En konsertopplevelse i Lambertseter kirke søndag 24. november Nordstrandkoret og Bryn orkesterforening har i høst inngått et spennende konsertsamarbeid med felles førjulskonsert i Lambertseter kirke søndag 24. november kl Her blir det fremført kjente julesanger og annen flott musikk noe i samspill med hverandre og noe hver for seg. Dette er en premiere du ikke bør gå glipp av! Nordstrandkoret er bydelens eldste kor. De ble etablert som et mannskor allerede i I dag er de et blandet kor med 30 aktive sangere. Repertoaret er variert alt fra viser, pop og musikaler til klassisk musikk. Bryn orkesterforening er et lite orkester med både strykere, piano og blåsere. De spiller gjerne små stykker av store komponister, men de fletter også inn mer moderne stykker. Så finn veien til Lambertseter kirke denne søndagen og få med deg en musikalsk opplevelse. Billetter til konserten med Brazz Brothers selges på menighetskontoret i november. Første mann til mølla... 14

15 Et barn er født i Malawi Jane og John har fått en liten gutt. Han ble født på Kamyana helseklinikk kl. 02:13 og veide gram. Både mor og barn overlevde. Det er ingen julestjerne over klinikken i Kamyana. Ingen konger kommer på besøk med gull, røkelse og myrra. Jane og John Kalikokha har ikke en gang våget å tenke på navn til sin førstefødte. Men de fikk en plass i fødestua. Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å føde her! Her blir jeg tatt godt vare på, og jeg føler meg trygg. Hvis jeg hadde født hjemme, ville risikoen for komplikasjoner vært mye større, sier Jane Kalikokha (19). Norske menigheter bygger helseklinikker og utdanner jordmødre i Malawi gjennom Kirkens Nødhjelp. Sammen ga vi Jane og sønnen en trygg fødsel. Venter med å fortelle Malawi er blant de landene i verden med høyest mødre- og barnedødelighet. Her er fødsel og død så nært knyttet til hverandre at ingen har råd til å legge planer. Jane NORGES ELDSTE BEGRAVELSESBYRÅ Gravsteiner Inskripsjoner - Omarbeiding Utstilling vis à vis Østre Aker kirkegård Ulvenvn. 102, 0581 Oslo Tlf Fax Avd Nordstrand: Tlf Avd Majorstuen: Tlf (tidl. Nordstrand Wang Begravelsesbyrå) har båret på sin hemmelighet i ni måneder, slik norske foreldre gjerne venter til tolvte uke med å fortelle. Hvert år dør rundt kvinner og 2 millioner barn over hele verden i forbindelse med fødsel. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i fattige land som Malawi. Kirkens Nødhjelp har jobbet i Malawi siden Våre lokale søsterkirker står for 40 % av helsetjenestene i landet gjennom Malawis kirkelige helseforening (CHAM). Sammen bygger og utstyrer vi helseklinikker og fødestuer, og utdanner sykepleiere og jordmødre. Seks norske sykepleierhøgskoler har vært med på prosjektet med å styrke utdanningen. I tillegg driver vi flere andre helsefremmende tiltak, blant annet ved å engasjere lokalsamfunn i helsekomiteer for å spre kunnskap. Kirkens Nødhjelp En julegave som redder liv For 200 kroner kan Kirkens Nødhjelp for eksempel gi en jordmor medisinsk utstyr som redder liv. Å gi en mor og et barn en trygg fødsel er det beste julegavetipset fra Kirkens Nødhjelp i år. Hvis du skal på julegudstjeneste denne julen, håper vi du vil støtte arbeidet vi gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. Husk å ta med deg kontanter til juleofferet! Slekters gang Døpte Ella Unby-Balstad, Helena Halleraker, Sigrid Lønborg Svarte, Emelin Wold, Sigrid Grotle, Nora Marie Antonsen, Martine Furseth Banken, Tancred Valen-Sendtad, Agathe Eggen, Esther Dalebråten Ski, Stella Konglevoll Sundt, Miriam Holen Borlaug, Victor Bahr Christensen, Nikolai Mokal Jakobsen, Jonas Leander Stavsetra, Alexander Heesch Solberg, Martin Ambli Aasland, Jonas Kjos Perlet, Fredrik Alexander Hjertum, Kristian MatteoMarreiro Skaug, Oscar Torvund Berg, Adrian Torvund Berg, Hermine Vogt Andersen, Erik Sandvei Hermansen, Aksel Homb Cambrant. Døde Wenche Solveig Aasheim, Margit Tolster, Ellinor Berthe Grøndal, Anne Synnøve Moen, Inger Marie Andersen, Ella Olsen, Marit Sørby, Mary Hansen, Else Evelyn Hansen Sæther, Ruth Bjercke.Per Odd Hansen, Ulf Tom Johansen. 15

16 Fra bomberommet Godt nytt år! 1. desember 2013 starter et nytt kirkeår. Da skal det, som du kan lese mer om inne i bladet, være LysVåken-arrangement for åringer. Vi håper og tror at det skal blir bra! Kirkeårets første dag inneholder i hvert fall et ord som skal gi oss håp om et godt, nytt år. Kristendommen er helt avhengig av at det ordet er mer enn en ullen idè. Om dette ordet er en løgn, så er kirken et luftslott. Ordet begynner på n og finnes overlat hvor det er kirke. Det er et ord som er lett å si, men vanskelig å forstå. Derfor prøver jeg ikke å forklare det her. Bruk heller tiden fremover til å undersøke selv. Ut fra dette ordet kommer det garantert et godt nytt år for både store og små! Med vennlig hilsen Lars Kristian Oppslagstavle Julemesse Se side 4 Advent og jul i Lambertseter kirke Se side 3 Menighetens tradisjonelle juletrefest Se side 10 Se side 10 Kurs - om sykdommen demens - for pårørende/besøkere Se side 7 Julekonsert med Brazz Brothers 4. desember. Billetter selges på menighetskontoret i november. Se side 14 KIWI 16

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke Gamle og nye tekstrekker sammenstilt av Ingunn Dalan Kosnes og Arild Steinsland Tegnforklaring: *= ny tekst som ikke er preket over før F= Fortelling til bruk i familiegudstjeneste S= samme (kirkeårsdag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke).

Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke). Gudstjenestereformen 2011 Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke). Forkortelser i registrene...

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim Dette er versjon 10: 2015-01-16 versjon : 2015-01-22 versjon 12: -04-02 Uke Buvik Børsa Skaun 1 Nyttårsdag / Jesu navnedag - Onsdag 1. januar Kristi åpenbaringsdag - Søndag 5. januar 1 dåp -/- 2 3 4 5

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag

G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag G2-GUDSTJENESTE MED NATTVERD Kristi forklarelsesdag PREKEN Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Markus 9, 2-13 KRISTI FORKLARELSESDAG Kirkeåret med sine tekster har en klar oppbygging. Det er delt i to hvor

Detaljer

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet

Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Til konfirmanter og foresatte Oppstart konfirmantåret 2013-2014 i Halden menighet Halden 4. juli 2013 God sommer og takk for sist! Som lovet kommer det her en del mer informasjon om hva som skjer til høsten.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Vi ser tilbake på november

Vi ser tilbake på november Vi ser tilbake på november I november har Maxiklubben vært i turnhallen hver onsdag. Dette er noe de fleste barna gleder seg til hele uka, altså ukens høydepunkt. Maxiklubben har også denne måneden hatt

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå

Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå Her kan vi drømme om den fred Som vi skal eie engang. For dette barn har himlen med Og jorden fylles

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer