Toårsmelding for Areopagos Norge for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toårsmelding for Areopagos Norge for 2013-2014."

Transkript

1 Toårsmelding for Areopagos Norge for Landsutvalget Etter forrige medlemsmøte har landsutvalget hatt seks ordinære møter, samt et fellesmøte med det danske landsutvalget 28. juni 2013 på Emmaus i Haslev. Årets felles LU-møte skal avholdes på Lysebu fra juni. Forenkling og videre arbeid med organisasjonsbygging. Forenklingen av organisasjonsstrukturen ved at de fire medlemsvalgte LU-medlemmer sitter i Representantskapet sammen med de fem andre representantene (SMM, DMR, Svenska Kyrkan og to representanter fra stiftelsen/staben) har fungert godt. Dette ble vedtatt sommeren Det har gitt en betydelig ressursbesparelse og har gitt medlemsarbeidet en enda større rolle. Engasjerte representanter i landsutvalget. Toårsperioden har vært preget av at grepet med å ha engasjerte representanter fra forskjellige deler av landet som medlemmer av landsutvalget har resultert i mange areopagosarrangementer, og derfor god medlemsaktivitet rundt om i landet. Vi jobber også videre med å bygge opp flere lokale Areopagos miljøer og lag, særlig i de regionale sentraene. Initiativmidlene, som er til for å støtte byggende medlemsarbeid med tydelig areopagosprofil, har også blitt benyttet til mange forskjellige prosjekter. Det lokale arbeidet i bergensområdet omfatter bl.a. religionsdialog, stand på alternativmesse, dialoggrupper, meditasjonsgrupper og retreatarbeid. Temadag om meditasjon har blitt gjennomført på Litteraturhuset i Bergen. Lokalt «Salig er tørsten» -arrangement er ønskelig, inspirasjonssamlinger med mer er noe av det de jobber med. Bergen har fremdeles en god møteplass gjennom Kirkelig Dialogsenters «Under åpen himmel» og et langvarig samarbeid med Kirkens SOS. Der er også en ressursgruppe med fagfolk som har jevnlige møter med fokus på kirken i møte med nyåndelighet. Denne gruppen ønsker å være en ressurs for kirken i Bjørgvin. I Bergen ble det startet et lokallag i 2012 I Rogaland ble det i 2013 startet et lokallag, som arbeider med jevnlige møtepunkter. I Stavanger jobbes det med en inspirasjonsdag om åndelig veiledning 1. juni. Det har også blitt arrangert seminarer på Utstein kloster i samarbeid med bl.a. holistisk forbund i 2012 og 2013 og på Sola helsefarm i Gjennom samarbeidsavtale med St Petri menighet arrangeres det årlig stand på alternativmessa. Det har også jevnlig blitt arrangert «Sentrerende bønn» i bispekapellet, som har vært godt besøkt siden våren Lokallagets arbeid er godt koordinert med Kirkelig dialogsenter Stavanger, som ble opprettet i I Trondheim er det blant annet meditasjonssamlinger, team på alternativmessa og ønsker om andre areopagossatsinger. I Agder er det mer og mer som skjer. Inspirasjonssamlingene på Prestegården retreatsted samler mange areopagosvenner og medlemmer i regionen. I Kristiansand er det etablert team på alternativmessa. I 2014 ble dette utvidet til Arendal. Våren 2014 ble det arrangert seminar på UiA og temadag på kulturhuset Kilden i Kristiansand med temaet «mindfulness». Det er planer om oppfølging til høsten. Viktige prosjekter. Meditasjonsprosjektet. Ble startet i 2011 som forprosjekt, og er et treårig prosjekt fra januar Boka «Veier til helhet, lær å meditere i kristen tradisjon» av LU-medlem Anna Ramskov Laursen, kom ut i Det har blitt fulgt opp blant annet med temadager, kurs, verksteder, nettside, utvikling av opplæring for meditasjonsledere med mer. Målet for prosjektet er å alminneliggjøre og tilgjengeliggjøre meditasjon som en kristen 1

2 fordypningspraksis i menigheter, institusjoner og organisasjoner. Se mer info under «meditasjonsprosjektet» lenger bak i rapporten. Et viktig prosjekt er utarbeidelse av nytt medlemskonsept, som vi har begynt på i perioden. Det er satt ned ei arbeidsgruppe med eierskap i LU til å jobbe med dette videre. På det kommende felles dansk-norske LU-møtet er det også et av hovedpunktene. Per 15. mai 2014 er det registret 440 medlemmer i Norge. Vi har i denne toårsperioden gjort flere grep for å få med flere. Et tiltak i denne sammenheng er ny medlemsdatabase og nettside som vi har fått opp å gå i Medlemsdatabasen har vist seg å være essensiell med hensyn til dette. Nye nettsider, som har fått en helt ny og mye mer brukervennlig layout, gjør det mye lettere å arbeide med informasjon og rekruttering. Magasinet Tørst distribueres til over 1600 mottakere i Norge, hvorav de fleste har bestilt abonnement gjennom Areopagos hjemmesider eller eller via påmeldingsslipp delt ut på våre arrangementer. Stabilitet og kontinuitet i stiftelsens stab. Det har vært en stabil stab i denne perioden, men noe utskiftning har vi hatt. Therese Gabrielsen er ansatt som administrasjonssekretær fra , Birgith Omland Sjaastad kom tilbake fra permisjon , og jobber nå 70% i Asia-seksjonen og 30% med fundraising. Lin Zhou er praktikant under administrasjonen fra til juni Landsutvalgets arbeid. Det jobbes videre med å finne gode arbeidsmåter for landsutvalget, blant annet gjennom en bedre balanse mellom kreativt arbeid, inspirasjon og saksbehandling. Landsutvalget vil prøve å fortsette med bruk av telefonmøter i forbindelse med ren saksbehandling, på de møtene det er hensiktsmessig. Vi ser at landsutvalget i større grad begynner å bli et organ for representanter fra forskjellige lokalmiljøer av Areopagos, så det er spennende. I toårsperioden har landsutvalget bestått av: Leder Nestleder: Utvalgsmedlemmer Varamedlemmer: Greta Gramstad, Bergen (fra d.d.) Beate Pettersen, Oslo (fra ) Beate Pettersen, Oslo (fra d.d.) Greta Gramstad, Bergen (fra ) Anna Ramskov Laursen, Sandnessjøen Arild Vøllestad, Stavanger Gunnar Grøsland, Oslo/Stavanger 1: Beate Iren Lerdahl 2: Inger-Johanne Grelland Valgt av styret i Areopagos: Beate Pettersen Varamedlemmer fra styret: (ingen). 2

3 Stiftelsens ansatte Seksjon Norge består våren 2014 av: Tore Laugerud (100 %), misjonsprest og leder for Seksjon Norge Tone Leksbø Walgermo (100 %), programskaper/-koordinator (bl.a. sekretær for medlemsforeningen) Liv Hegle (80 %), prosjektleder og Areopagosprest Stian Kilde Aarebrot (70%), leder for Substans - nettverk for askese og aktivisme (ca. 13 % lønnes av Areopagos) Ann Kristin van Zijp Nilsen (50 %), informasjonskonsulent Asbjørn Stavenes (60 %), Areopagosprest (ca. 20 % lønnes av Areopagos) Interne komitéer Sommerstevnekomité 2014: Notto R. Thelle, Vikersund Steinar Ims, Oslo Tjodun Felland, Oslo Thea Haavet, Oslo Tone Leksbø Walgermo (Seksjon Norge) Nominasjonskomité 2014: Harald Skarsaune, Ingrid Meyrick og Tone Leksbø Walgermo Aktivitet ved våre tre dialogsentre Oslo, Bergen og Stavanger. Fra 1. januar 2014 gikk Kirkelig dialogsenter (KD) i Oslo over fra prosjektfase til fast drift. Oslo bispedømmeråd har økt sin støtte, og det søkes støtte fra offentlige midler for å sikre en stabil og forutsigbar økonomi. Sentret drive fortsatt «Dialogtreff for unge voksne (18-30)», fasiliteter dialogprosessen mellom Den norske kirke og Buddhistsamfunnet og er i ferd med å utvikle program som styrker dialogisk kompetanse og aktivitet i alle menigheter i Oslo bispedømme. Staben i KD-Oslo har på oppdrag fra Mellomkirkelig råd utarbeidet studiemateriellet «Homo-horejøde-terrorist-svarting» sier vi for konfirmanter og ungdomsgrupper. Materiellet skal motarbeide fordommer og hat mot jøder, muslimer og rom. KD-Oslo hadde i 2013 også ansvar for et etterutdanningskurs kalt «Dialogisk menighet», for prester og diakoner, i samarbeid med Teologisk fakultet. 10 tok eksamen og 16 fulgte kurset. Dialogsentrene i Bergen og Stavanger er fortsatt i en prosjektfase. Dialogsentrene har på tross av få ressurser rukket å markere seg i sine byer og regioner. Blant annet har sentrene etablert og styrket lokale avdelinger for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Det drives arbeid ved asylsentere, det er utviklet studiemateriell for religionsundervisningen og det arrangeres jevnlig dialogmesser og dialogkvelder. Det er ingen tvil om behovet for disse sentrene, både for det enkelte senteret i sin kontekst og nettverket av sentre, der erfaringer, kompetanse, program og prosjekter kan deles. Den største utfordringen for denne satsingen er økonomi. En styrket offentlig finansiering er helt avgjørende for å styrke og videreutvikle dialogsentrene. Areopagos arbeid inn mot nyåndelige miljøer, tidligere I Mesterens Lys (IML), har fått gjennomført en hel del i toårsperioden, med utstrakt deltakelse på alternativmesser og flere seminarer og foredrag. Per mai 2014 er Areopagos, i samarbeid med lokale menigheter, til stede/bidrar til kirkelig stand/areopagosstand på følgende alternativmesser: Lillestrøm (den største), Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Arendal, Skien og Dønna. Nettverkssamlinger i Oslo ble avholdt våren 3

4 både i 2013 og 2014 med erfaringsutveksling og seminarer for alle samarbeidsteamene våre i de ulike messebyene. Temaet i 2014 var Jesus på Alternativmessa. Hvorfor og hvordan være kirke på Alternativmessa. Mange av misjonsrådgiverne i bispedømmene deltar i dette arbeidet. Ellers har teologikvelder, foredrag og seminarer av ulike slag blitt arrangert. Vi opplever at flere og flere etterspør den kompetansen som Areopagos har på feltet for nyåndelighet / samtidsreligiøsitet. I mai hvert år arrangeres det kurs på Modum med tematikk innenfor feltet. Disse kursene pleier å være fulltegnet. Meditasjonsprosjektet Meditasjonsprosjektet har hatt stor aktivitet i prosjektets første periode. I 2013 gjennomførte meditasjonsgruppa 15 større tiltak (arrangementer, seminarer, oppslag, retreater), fordelt på 11 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret. I 2014 har det gode arbeidet fortsatt med en rekke gjennomførte og planlagte arrangementer. Mye informasjon om meditasjonsgrupper, ressurser og annet ligger på meditasjoner.no, som også har fått nye nettsider. Meditasjonsgruppa består av: Anna Ramskov Laursen Hilde Sanden Bjønnes Arne Sand Liv Hegle Tore Laugerud Hva har skjedd på kommunikasjonsfronten i Areopagos siden sist? Nye nettsider ble lanserte i vår, både for Areopagos i Norge og Danmark. I det norske webuniverset er også Kirkelig dialogsenter og Substans blitt en del av oss. Den nye tekniske løsningen er svært fleksibel, og vi gleder oss over at leserne (ikke minst medlemmene) vil oppleve stadig mer og bedre innhold. Ikke alt er på plass ennå, og flere deler skal utvikles videre. Vi er stolte av å ha fått en god nettløsning til en uvanlig lav kostnad. Ny design preger trykksaker (og nettsider), og også denne har vi skaffet til usedvanlig lav pris. I tillegg kan staben nå produsere egen design etter profesjonelle maler. Årets sommerstevnebrosjyre er et eksempel på dette. Magasinet Tørst får stadig flere abonnenter. Nå har vi hele 1637 faste abonnenter, i tillegg til at det deles ut på ulike arrangement og ligger på ulike venterom. (Opplag 3000) Utgavene i 2013 og 2014 har hatt meditasjon, gjestfrihet og døden som tema. Kommende utgave vil handle om sårbarhet. Magasinet lever sitt parallelle liv i Danmark, med mye sammenfallende innhold og en del spesielt dansk. Det danske magasinet kan leses på Areopagos sine danske nettsider. Litt flere støtter oss økonomisk, og det er vi svært takknemlige for. Vi er avhengige av flere givere for å kunne fortsette arbeidet vårt og ikke minst vokse. Areopagos har stadig sterkere fokus på hvordan vi kan skape mer interesse for arbeidet vårt og gjøre oss fortjente til pengegaver fra enda flere. Areopagos er stadig oftere i media, både i kristne dagsaviser som Vårt Land og Dagen, og i andre aviser som Morgenbladet og Klassekampen. I tillegg har ulike magasiner hatt 4

5 reportasjer om oss, bl.a. Krigsropet og Agenda 3:16. Nylig hadde magasinet Medium en femsiders reportasje om Areopagos: Vi vokser litt hver uke i sosiale medier, mest på Facebook. Akkurat nå har vi for eksempel 1250 som liker den norske facebooksiden vår og får med seg Areopagosinformasjon. Også den danske siden har et jevnt tilsig og hyppige informasjonsoppdateringer. I tillegg har vi noe aktivitet på vår Twitter- og Instagram-konto. Substans - en del av Areopagos. Praksisnettverket Substans fikk låne lokaler av Areopagos fra 2012, og samarbeidet med Areopagos har siden da blitt bare tettere og tettere. Fra og med har Substans vært en del av Areopagos, under Norsk seksjon, og samarbeidet har dermed blitt mer formalisert. Stian Kilde Aarebrot er fremdeles daglig leder, og har ei ledergruppe med seg i arbeidet. Han bidrar i økende grad inn mot andre deler av Areopagos sitt arbeid samtidig som at Areopagos arrangementer gir nye plattformer for Substans. Det har vært mye aktivitet i perioden Kommende jesusdojoer og lederkurs i 2014: Høre så gjøre, Kirkelig dialogsenter, torsdag15. og 22. mai Lederkurs, Areopagos 20. juni juni Asfaltretreat, Kirkelig dialogsenter, lørdag 21. juni Gaterom - Om møtet med de fattige tilreisende, Oslo, 4. september - 9. oktober Trening til deltagelse på Alternativmessen, Kirkelig dialogsenter, 6. og 13. november Deltagelse på stand med Areopagos på Alternativmessen, Lillestrøm 21. nov november Adventsfaste Oslo - ikke bestemt hvor, torsdag 27. november desember Jesusdojoer og lederkurs i perioden 2013 mai 2014: Inn i stillheten, Husfellesskap, Svelvik, januar 13 Digital avrusning, Sub Church, februar 13 Å elske og tjene Gud og naboen mer, Kristiansand, mars 13 Penga eller livet, Kirkelig dialogsenter, april 13 Lederkurs, Oslo, august 13 Asfaltretreat, Oslo, august 13 Engleskolen, Oslo, oktober 13 Sannhetseksperimenter, Oslo, februar 14 Mammon och mig, Göteborg, mars 14 I tillegg har Substans arrangert morgenbønn og frokost torsdager og konseptet ca. en gang i måneden. Aktiviteter i årsmeldingsperioden Kommende arrangementer våren 2014: 1. juni er det inspirasjonsdag «MED GUD SOM COACH» med Inge Merete Gross på Utstein Pilegrimsgard. Arrangører er Utstein Pilegrimsgard, Areopagos og Kirkelig dialogsenter Stavanger juli avholdes Areopagos' sommerstevne på Klækken hotell ved Hønefoss. Temaet er meditasjon. Medvirkende er Andries Kroese, Tord Gustavsen, Carl Petter Opsal, Anna Ramskov 5

6 Laursen, Årstein Justnes, Notto Thelle, Hilmar Fredriksen og Anne Rolfsen med flere. Medlemsmøteet avholdes i forkant av stevnet. Møteplasser i perioden Annenhver torsdag fra i vårsemesteret 2013 arrangerte Areopagos «Norskhjørnet» - En møteplass for kinesere og nordmenn for å praktisere muntlig norsk, med innledning og samtale, i Areopagos lokaler i Bernhard Getz gate, Oslo Annenhver torsdag fra i perioden arrangerte Kirkelig dialogsenter Bergen Under åpen himmel - Gudstjeneste og dialogkveld. Gudstjeneste kl Åpen kirke kl i Johanneskirken i Bergen Hver første torsdag i måneden i perioden arrangerte kirkelig dialogsenter Stavanger kveldsgudstjeneste - meditativ og inkluderende, med middag og sosialt samvær/samtale etter gudstjenesten i Petrikirken i Stavanger. Siste mandag i måneden hele perioden arrangerte Areopagos meditativ kveldsmesse i Capella Johannea i Majorstuen kirke, Oslo, fra kl , med mat og samtale etter messen. Mellom 20 og 30 deltok hver gang. 29. januar 13 arrangerte kirkelig dialogsenter Oslo åpent dialogforum. Temaet var «Sjelesorg for buddhister og andre». Wandee Wajanathawornchai fra Thailand var gjest. Dialogforum med forskjellige temaer ble arrangert ca. tre ganger i semesteret hele toårsperioden. 30. januar 13 inviterte kirkelig dialogsenter til «Dialogtreff for unge voksne» med temaet «Martyrdom» i Syedul shohada-moskeen på Kalbakken, Oslo. Dialogtreff for unge voksne ble arrangert ca. tre ganger i semesteret hele toårsperioden, med forskjellige temaer hver gang. STILLE KVELDER i Indre Østfold arrangerte «Retreat i hverdagen» i Askim kirke Disse kveldene ble arrangert 3-4 ganger i semesteret i perioden. Enkeltarrangement i januar inviterte Areopagos til lanseringsmøte for boka Veier til helhet. Å meditere i kristen tradisjon av Anna Ramskov Laursen og Areopagos' meditasjonsprosjekt på Litteraturhuset i Oslo. Det var bokbord, forfattermøte og meditasjonsdebatt og Kjelleren på Litteraturhuset var fullsatt. 2. februar ble SALIG ER TØRSTEN - en praksisdag for det indre livet arrangert i Filadelfia og Centralkirken i Oslo. Ylva Eggehorn holdt hovedforedraget. Arrangementet trakk ca. 400 deltakere og var et samarbeid mellom Magasinet STREK og Areopagos. 08. mars deltok Areopagos Bergen med messeteam på alternativmesse i Grieghallen, Bergen. 16. mars arrangerte Areopagos, Holistisk Forbund, Stavanger lokallag, Stavanger Bispedømme og Teosofisk Forening Stavanger seminaret «Åndelighet i vår tid» på Utstein Kloster, på Rennesøy utenfor Stavanger. 6

7 12. april var det duket for alternativmesse i Trondheim Spektrum. Areopagos deltok med stand april var det tema-retreat om sårbarhet på Retreatstedet Prestegården, Vigmostad, Lindesnes Kursleder var Raag Rolfsen. Arrangører var Areopagos og Prestegården april gikk Reicheltdagene av stabelen på Misjonshøyskolen, Stavanger Arrangører var Misjonshøgskolen og Areopagos mai ble kurset «Trosopplæringens utfordring: ungdoms flerreligiøse og nyåndelige virkelighet» avholdt på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, Vikersund. Arrangører var Institutt for Sjelesorg og Areopagos i samarbeid med Seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet. 20. mai var det tid for «Gud på Sørlandet», en inspirasjonssamling for Areopagosmedlemmer og andre interesserte på Prestegården, Vigmostad, Lindesnes. Arrangør var Areopagos. 23. juni - 1. juli ble det arrangert reise til Taizé-fellesskapet i Frankrike. Arrangører var Ulla Käll, i samarbeid med Tomasgården, Lia Gård og Areopagos juni gikk Areopagos' sommerstevne av stabelen på Galleri Emmaus i Haslev på Sydsjælland, i Danmark. «Dialog forandrer liv» var temaet for stevnet, og det var omtrent 120 deltakere. Helgen inneholdt spennende foredrag, interessante workshops, og mye tid for dialog. Blant annet bidro den engelske professoren og forfatteren Paul Williams, som fortalte om sin reise fra fremtredende buddhist til katolikk, og Rory MacKenzie, førsteamanuensis i praktisk teologi og buddhisme, som var sterkt inspirert av Areopagos' grunnlegger Karl Ludvig Reichelt. 5. november gikk areopagosdagen 2013 av stabelen, med gjestfrihet som tema. I panelsamtalen Den norske kulden. Visst er vi gjestfrie. På vår måte deltok Hilde Kirkebøen, leder for Kirkens Bymisjons prosjekt «Rom for fattige tilreisende», Shoaib Sultan, rådgiver v/antirasistisk Senter, Lavleen Kaur, stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi v/uio og Anne Sender, tidligere forstander for Det mosaiske trossamfunn. Alf Gjøsund, journalist i Vårt Land, ledet samtalen. I talkshowet om kvelden, Hvilken frihet er gjestfrihet? bidro Unni Helland, lærer ved Fjell skole i Drammen, Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg og arbeid for romfolket, Fakhra Salimi, leder av MiRA-senteret og Tore Laugerud, leder av Areopagos Norge. Håkon Haugsbø, tidligere journalist/programleder i NRK, nå kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp, ledet samtalen. Musikken ved Solfrid Molland (sang og trekkspill), Rasturnel Castucantararigu (saksofon) og Torstein Kinn (kontrabass) gjorde sitt til at det ble en spesielt god stemning i salen. Det var en god del publikummere som hadde funnet veien til Litteraturhuset denne tirsdagen, og vi fikk høre mange sterke fortellinger om gjestfrihet, men også forskjellige meninger om dagsaktuelle saker innenfor temaet. 30. november var det duket for fagdagen: MEDITASJON - «en skatt nedgravd i en åker»? Det var en fagdag om hvordan en kan fremme kristen meditasjon i Norge. Dagen ble avholdt på Centralkirken i Oslo. 9. november ble temadagen Meditasjon - til livsmestring eller livsmening? avholdt på Litteraturhuset i Bergen. Dagen satte søkelys på mindfulness og kristen meditasjon. Areopagos, Haraldsplass Høgskole og Haraldsplass Samtalesenter var arrangører. 7

8 november var det en temaretreat på Aarholttunet over tre døgn med vekt på kosthold og trening i tilstedeværelse, kalt «Nærvær». Arrangører: Retreatledere Kirsti Nevland og Øyvind Borgsø i samarbeid med Areopagos november var det meditasjonskurs med fordypning i kristen meditasjon på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Arrangører var Areopagos og Institutt for Sjelesorg november gikk areopagosretreaten - «Med hjertets blikk - å bli en munk i verden og en kunstner i hverdagen» av stabelen på Lia gård i Koppang. Arrangører var Areopagos og Thea Haavet. Enkeltarrangement januar var det forestilling: dans, musikk og dokumentarfilm fra Kina. «One Body» med CCAM, som har sitt utspring på kultursenteret TCG Nordica i Kunming hadde fire forestillinger i Norge under sin skandinaviske turné 2014: Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland, fremmøtte, Tønsberg domkirke, fremmøtte, Oslo domkirke, fremmøtte Den kinesiske menigheten (SCCC) i Oslo, fremmøtte februar var det Åpen konferanse: «Mindfulness og kristen meditasjon», Universitetet i Agder (UiA), Kristiansand. Arrangører var UiA v/årstein Justnes og Areopagos. 13. februar var det åpne foredrag: «Mindfulness og meditasjon» i Kilden Teater- og Konserthus, intimsalen, Kristiansand. Arrangører var Universitetet i Agder og Areopagos. 22. mars gikk SALIG ER TØRSTEN «en praksisdag for det indre livet» av stabelen på Filadelfia og Centralkirken i Oslo. Arrangører var Magasinet STREK og Areopagos. Magnus Malm holdt hovedforedraget, og det møtte opp i underkant av 600 stk. som var med på hovedforedrag samt verksteder mars gikk Reichelt-dagene 2014 av stabelen på Misjonshøgskolen i Stavanger. Årets tema var meditasjon, og Notto Thelle holdt Reichelt-forelesninga. Det var ca. 100 til stede. Misjonshøgskolen og Areopagos var arrangører. 29. mars ble seminaret «Tro og terapi» arrangert på Sola helsefarm, utenfor Stavanger. Arrangører var Kirkelig Dialogsenter Stavanger, Areopagos, Stavanger bispedømme, Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn og Teosofisk Forening deltakere mai ble retreaten «Veien til din sjel - En meditasjon basert på Mester Eckharts råd og veiledninger» avholdt på Aarholt-tunet Gjestegård, Stokke i Vestfold. Kursleder var Svein Westad. Økonomi Det vises til vedlagte resultatregnskap. Medlemsforeningen drifter godt, og gikk med kroner i overskudd i For å spare penger blir tallene revidert av ekstern revisor kun annen hvert år, sist i Minnefondet har blitt oppløst og inngår i stiftelsens kapital. Kapitalen er ikke innskutt som ny egenkapital, men som langsiktig gjeld i stiftelsen. Det er inngått en avtale om at stiftelsen utbetaler til medlemsforeningen en årlig sum tilsvarende 6,5 % av minnefondets kapital. Dette er en del av 8

9 den organisasjonsmessige forenklingen, og ordningen gir medlemsforeningen en stabil og god inntekt. Medlemsforeningens inntekter stammer i hovedsak fra to kilder: 1. Medlemskontingenter (ca ,-) i året og 2. inntekter fra finans (6,5 % av ca. 9 millioner kr.) Denne summen fordeles likt mellom norsk og dansk landsutvalg. Midlene fordeles på: Drift av norsk medlemsforening (regnskap, revisjon, landsutvalget m.m. ca /år) Fellesprosjekter mellom norsk og dansk landsutvalg: Sommerstevne (ca /år), trykk og distribusjon av magasinet Tørst (ca /år to nummer) Initiativmidler for medlemsprosjekter, eller medlemsrelaterte prosjekter (fra 2011 ca i henholdsvis Norge og Danmark). I den foregående toårsperioden har landsutvalget innvilget støtte til følgende prosjekter: Hverdagsretreat i Indre Østfold, oppstart av «Stille kvelder» v/bent Reidar Eriksen. Støttet med kr ,-. Retreat på Lia gård med Christine Valters Paintner, arrangert av Thea Haavet. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti Åpen fagdag om mindfulness og kristen meditasjon v/greta Gramstad. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti. Retreatdag i gamlebyen i Fredrikstad v/ulla Käll. Støttet med 7 500,- i underskuddsgaranti Åpen inspirasjonsdag et samarbeid mellom Lokallaget i Rogaland og Utstein Pilegrimsgård v/arild Vøllestad. Støttet med reiseutgifter inntil kr ,-. Seminaret kristendom-nyåndelighet v/arild Vøllestad. Støttet med kr 3 000,- i tilskudd og kr ,- i underskuddsgaranti. Forestillingen One body ved CCAM/ (Kinesisk kunstnergruppe med dansere og musikere med utspring i TCG Nordica), turné i Skandinavia, Arts Nordica v/tone Leksbø Walgermo. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti. Konferansen «Mindfulness og kristen meditasjon» v/årstein Justnes. Støttet med kr ,- Retreat med kristen dypmeditasjon på Lia Gård v/anna Ramskov Laursen. Støttet med kr ,- (retreaten ble avlyst, og pengene ikke utbetalt). Oppstart av «Sentrerende bønn» v/gunnar Grøsland. Støttet med kr ,- Retreatdag i Gamlebyen Fredrikstad, pilegrimsdag og Taizereise v/ulla Käll. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti. Temaretreat «Nærvær» v/kirsti Nevland og Øyvind Borgsø. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti. Oslo, 22. mai 2014 Greta Gramstad Leder av landsutvalget Tone Leksbø Walgermo Sekretær, landsutvalget 9

Toårsmelding for Areopagos Norge for 2014-2016.

Toårsmelding for Areopagos Norge for 2014-2016. Toårsmelding for Areopagos Norge for 2014-2016. Landsutvalgets arbeid s. 2 Medlemsaktiviteter rundt om i landet s. 3 Fellesprosjekter med Danmark s. 5 Meditasjonsprosjektet s. 6 Kommunikasjon med medlemmene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Kirkelig dialogsenter. Mål for arbeidet: Eget dialogarbeid: Oslo/12. februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013. Kirkelig dialogsenter. Mål for arbeidet: Eget dialogarbeid: Oslo/12. februar 2014 Oslo/12. februar 2014 Kirkelig dialogsenter ÅRSRAPPORT 2013 Mål for arbeidet: 1. Å skape et verksted, ressurs- og kompetansesenter for religionsmøte og dialog i kirke og samfunn. 2. Å utvikle en modell

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KIRKELIG DIALOGSENTER BERGEN

ÅRSMELDING 2016 KIRKELIG DIALOGSENTER BERGEN ÅRSMELDING 2016 KIRKELIG DIALOGSENTER BERGEN ÅRSMELDING 2016 KIRKELIG DIALOGSENTER BERGEN Virksomhetens art og hvor den drives Kirkelig Dialogsenter Bergen (KDB) er en ikke-kommersiell forening som ble

Detaljer

Årsrapport 2012. Noen trekk ved "dialogutviklingen" i Oslo det siste året:

Årsrapport 2012. Noen trekk ved dialogutviklingen i Oslo det siste året: Årsrapport 2012 Kirkelig dialogsenter Mål for arbeidet: 1. Å skape et verksted, ressurs- og kompetansesenter for religionsmøte og dialog i kirke og samfunn. 2. Å utvikle en modell for samarbeid om innhold

Detaljer

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen Vi vil arbeide med disse spørsmål og metoder og tips som kan være nyttig i det daglige arbeidet blant barn og unge. Vi vil skape samtale og refleksjon om hva dette betyr akkurat der du arbeider. Ta gjerne

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen Årsmelding for 2015 Aktivitetsklubben Aktivitetsklubben som blant medlemmene ofte omtales som AK, er en frivillig og selvstendig forening som først og fremst retter sine tilbud til barn opp til 13 år i

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 161 Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 163 Spiritualitet og dialog Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle i anledning

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

årsrapport katolsk studentlag

årsrapport katolsk studentlag årsrapport 2 0 0 8 katolsk studentlag 1 2 Innledning: Katolsk studentlag har i 2008 arrangert 5 foredrag, 2 årsmøter hvorav det ene var ekstraordinært, en sommeravslutning og en juleavslutning samt 14

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Dialogpilotene. skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å

Dialogpilotene. skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å skal være et vik1g verktøy for skolene i østlandsområdet i deres arbeid for å fremme tros- og livssynsdialog og dialogisk metode blant elever bidra 1l å bygge elevenes egen (tros- og livssyns- ) iden1tet

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

NYHETSBREV- JANUAR NY PRAKSIS MED EKSTERNE REFERATER. Administrasjon: LEDERGRUPPEN

NYHETSBREV- JANUAR NY PRAKSIS MED EKSTERNE REFERATER. Administrasjon: LEDERGRUPPEN NYHETSBREV- JANUAR Administrasjon: NY PRAKSIS MED EKSTERNE REFERATER TENKs ledergruppe har vedtatt å begynne å sende ut et månedlig eksternt referat som dette. Vi håper dette kan gjøre TENK mer åpent og

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Hovedstyremøte torsdag 12. mai 2016 kl. 10.00 Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2 (8. etg.) Program: kl. 10.00 Styremøte kl. 18.00 Middag

Detaljer

3.2 Årsberetning lokalforbund til orientering

3.2 Årsberetning lokalforbund til orientering 3.2 Årsberetning lokalforbund til orientering Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Lokale styrer Orienteringssak Landsmøtet får de lokale årsberetningene til orientering. Bakgrunn: Årsberetningene

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Evaluering. Kirkelig dialogsenter (KD) (frem tom. mai 2011: Kirkelig senter for religionsmøte og dialog, KSRD)

Evaluering. Kirkelig dialogsenter (KD) (frem tom. mai 2011: Kirkelig senter for religionsmøte og dialog, KSRD) Evaluering Kirkelig dialogsenter (KD) (frem tom. mai 2011: Kirkelig senter for religionsmøte og dialog, KSRD) for prøveperiodens to første år: 2010-2011 Innledning Kirkelig dialogsenter ble i 2010 opprettet

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Dialogpilotene. skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering

Dialogpilotene. skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering skal være det vik2gste verktøyet skolene i østlandsområdet har i si8 arbeid for å fremme dialog og forebygge radikalisering Dialogpilotene ønsker å: utdanne unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN. Forståelse, respekt og likebehandling

STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN. Forståelse, respekt og likebehandling STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN STL Forståelse, respekt og likebehandling STL SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN FORSTÅELSE RESPEKT LIKEBEHANDLING Samarbeidsrådet for tros- og

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Alfred Solgaard SAKSMAPPE: 2016/418 ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/16 01.11.2016 Bystyret 144/16 10.11.2016 HUMAN-ETISK FORBUNDS

Detaljer

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013.

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 1. april 2014 AJ Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. De fleste kasser

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd

DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Tunsberg bispedømmeråd MØTEPROTOKOLL Tunsberg bispedømmeråd 2016-2019 Dato: 30.10.2017 kl. 9:30 16.00 Sted: Rambergveien 9 Arkivsak: 17/01375 Tilstede: Ingvild Kaslegard, ÅF, lek Ingjerd

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving Samarbeid om etisk kompetanseheving Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Hva nå? Engasjert? Overveldet? Forutsetning for å delta: Kommunen

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmelding. IVK Norge. - norsk sirkel for Ikkevoldskommunikasjon

Årsmelding. IVK Norge. - norsk sirkel for Ikkevoldskommunikasjon Årsmelding IVK Norge - norsk sirkel for Ikkevoldskommunikasjon 2013 Styrets sammensetning 1 Leder: Bjarte Bjørsvik, siste gang valgt for to år 15. mai 2012 Kasserer: Ida Rump, siste gang valgt for to år

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24.

april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. 29.-30. april, Kvalifiseringsstevne #Oslo 13. og 14. mai, Stevne #1 Oslo, 1. og 2. divisjon 17. og 18. juni, Stevne #2 Sandefjord 2. divisjon 24. og 25. juni, Stevne #2 Sandefjord 1. divisjon 29. og 30.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer