Toårsmelding for Areopagos Norge for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toårsmelding for Areopagos Norge for 2013-2014."

Transkript

1 Toårsmelding for Areopagos Norge for Landsutvalget Etter forrige medlemsmøte har landsutvalget hatt seks ordinære møter, samt et fellesmøte med det danske landsutvalget 28. juni 2013 på Emmaus i Haslev. Årets felles LU-møte skal avholdes på Lysebu fra juni. Forenkling og videre arbeid med organisasjonsbygging. Forenklingen av organisasjonsstrukturen ved at de fire medlemsvalgte LU-medlemmer sitter i Representantskapet sammen med de fem andre representantene (SMM, DMR, Svenska Kyrkan og to representanter fra stiftelsen/staben) har fungert godt. Dette ble vedtatt sommeren Det har gitt en betydelig ressursbesparelse og har gitt medlemsarbeidet en enda større rolle. Engasjerte representanter i landsutvalget. Toårsperioden har vært preget av at grepet med å ha engasjerte representanter fra forskjellige deler av landet som medlemmer av landsutvalget har resultert i mange areopagosarrangementer, og derfor god medlemsaktivitet rundt om i landet. Vi jobber også videre med å bygge opp flere lokale Areopagos miljøer og lag, særlig i de regionale sentraene. Initiativmidlene, som er til for å støtte byggende medlemsarbeid med tydelig areopagosprofil, har også blitt benyttet til mange forskjellige prosjekter. Det lokale arbeidet i bergensområdet omfatter bl.a. religionsdialog, stand på alternativmesse, dialoggrupper, meditasjonsgrupper og retreatarbeid. Temadag om meditasjon har blitt gjennomført på Litteraturhuset i Bergen. Lokalt «Salig er tørsten» -arrangement er ønskelig, inspirasjonssamlinger med mer er noe av det de jobber med. Bergen har fremdeles en god møteplass gjennom Kirkelig Dialogsenters «Under åpen himmel» og et langvarig samarbeid med Kirkens SOS. Der er også en ressursgruppe med fagfolk som har jevnlige møter med fokus på kirken i møte med nyåndelighet. Denne gruppen ønsker å være en ressurs for kirken i Bjørgvin. I Bergen ble det startet et lokallag i 2012 I Rogaland ble det i 2013 startet et lokallag, som arbeider med jevnlige møtepunkter. I Stavanger jobbes det med en inspirasjonsdag om åndelig veiledning 1. juni. Det har også blitt arrangert seminarer på Utstein kloster i samarbeid med bl.a. holistisk forbund i 2012 og 2013 og på Sola helsefarm i Gjennom samarbeidsavtale med St Petri menighet arrangeres det årlig stand på alternativmessa. Det har også jevnlig blitt arrangert «Sentrerende bønn» i bispekapellet, som har vært godt besøkt siden våren Lokallagets arbeid er godt koordinert med Kirkelig dialogsenter Stavanger, som ble opprettet i I Trondheim er det blant annet meditasjonssamlinger, team på alternativmessa og ønsker om andre areopagossatsinger. I Agder er det mer og mer som skjer. Inspirasjonssamlingene på Prestegården retreatsted samler mange areopagosvenner og medlemmer i regionen. I Kristiansand er det etablert team på alternativmessa. I 2014 ble dette utvidet til Arendal. Våren 2014 ble det arrangert seminar på UiA og temadag på kulturhuset Kilden i Kristiansand med temaet «mindfulness». Det er planer om oppfølging til høsten. Viktige prosjekter. Meditasjonsprosjektet. Ble startet i 2011 som forprosjekt, og er et treårig prosjekt fra januar Boka «Veier til helhet, lær å meditere i kristen tradisjon» av LU-medlem Anna Ramskov Laursen, kom ut i Det har blitt fulgt opp blant annet med temadager, kurs, verksteder, nettside, utvikling av opplæring for meditasjonsledere med mer. Målet for prosjektet er å alminneliggjøre og tilgjengeliggjøre meditasjon som en kristen 1

2 fordypningspraksis i menigheter, institusjoner og organisasjoner. Se mer info under «meditasjonsprosjektet» lenger bak i rapporten. Et viktig prosjekt er utarbeidelse av nytt medlemskonsept, som vi har begynt på i perioden. Det er satt ned ei arbeidsgruppe med eierskap i LU til å jobbe med dette videre. På det kommende felles dansk-norske LU-møtet er det også et av hovedpunktene. Per 15. mai 2014 er det registret 440 medlemmer i Norge. Vi har i denne toårsperioden gjort flere grep for å få med flere. Et tiltak i denne sammenheng er ny medlemsdatabase og nettside som vi har fått opp å gå i Medlemsdatabasen har vist seg å være essensiell med hensyn til dette. Nye nettsider, som har fått en helt ny og mye mer brukervennlig layout, gjør det mye lettere å arbeide med informasjon og rekruttering. Magasinet Tørst distribueres til over 1600 mottakere i Norge, hvorav de fleste har bestilt abonnement gjennom Areopagos hjemmesider eller eller via påmeldingsslipp delt ut på våre arrangementer. Stabilitet og kontinuitet i stiftelsens stab. Det har vært en stabil stab i denne perioden, men noe utskiftning har vi hatt. Therese Gabrielsen er ansatt som administrasjonssekretær fra , Birgith Omland Sjaastad kom tilbake fra permisjon , og jobber nå 70% i Asia-seksjonen og 30% med fundraising. Lin Zhou er praktikant under administrasjonen fra til juni Landsutvalgets arbeid. Det jobbes videre med å finne gode arbeidsmåter for landsutvalget, blant annet gjennom en bedre balanse mellom kreativt arbeid, inspirasjon og saksbehandling. Landsutvalget vil prøve å fortsette med bruk av telefonmøter i forbindelse med ren saksbehandling, på de møtene det er hensiktsmessig. Vi ser at landsutvalget i større grad begynner å bli et organ for representanter fra forskjellige lokalmiljøer av Areopagos, så det er spennende. I toårsperioden har landsutvalget bestått av: Leder Nestleder: Utvalgsmedlemmer Varamedlemmer: Greta Gramstad, Bergen (fra d.d.) Beate Pettersen, Oslo (fra ) Beate Pettersen, Oslo (fra d.d.) Greta Gramstad, Bergen (fra ) Anna Ramskov Laursen, Sandnessjøen Arild Vøllestad, Stavanger Gunnar Grøsland, Oslo/Stavanger 1: Beate Iren Lerdahl 2: Inger-Johanne Grelland Valgt av styret i Areopagos: Beate Pettersen Varamedlemmer fra styret: (ingen). 2

3 Stiftelsens ansatte Seksjon Norge består våren 2014 av: Tore Laugerud (100 %), misjonsprest og leder for Seksjon Norge Tone Leksbø Walgermo (100 %), programskaper/-koordinator (bl.a. sekretær for medlemsforeningen) Liv Hegle (80 %), prosjektleder og Areopagosprest Stian Kilde Aarebrot (70%), leder for Substans - nettverk for askese og aktivisme (ca. 13 % lønnes av Areopagos) Ann Kristin van Zijp Nilsen (50 %), informasjonskonsulent Asbjørn Stavenes (60 %), Areopagosprest (ca. 20 % lønnes av Areopagos) Interne komitéer Sommerstevnekomité 2014: Notto R. Thelle, Vikersund Steinar Ims, Oslo Tjodun Felland, Oslo Thea Haavet, Oslo Tone Leksbø Walgermo (Seksjon Norge) Nominasjonskomité 2014: Harald Skarsaune, Ingrid Meyrick og Tone Leksbø Walgermo Aktivitet ved våre tre dialogsentre Oslo, Bergen og Stavanger. Fra 1. januar 2014 gikk Kirkelig dialogsenter (KD) i Oslo over fra prosjektfase til fast drift. Oslo bispedømmeråd har økt sin støtte, og det søkes støtte fra offentlige midler for å sikre en stabil og forutsigbar økonomi. Sentret drive fortsatt «Dialogtreff for unge voksne (18-30)», fasiliteter dialogprosessen mellom Den norske kirke og Buddhistsamfunnet og er i ferd med å utvikle program som styrker dialogisk kompetanse og aktivitet i alle menigheter i Oslo bispedømme. Staben i KD-Oslo har på oppdrag fra Mellomkirkelig råd utarbeidet studiemateriellet «Homo-horejøde-terrorist-svarting» sier vi for konfirmanter og ungdomsgrupper. Materiellet skal motarbeide fordommer og hat mot jøder, muslimer og rom. KD-Oslo hadde i 2013 også ansvar for et etterutdanningskurs kalt «Dialogisk menighet», for prester og diakoner, i samarbeid med Teologisk fakultet. 10 tok eksamen og 16 fulgte kurset. Dialogsentrene i Bergen og Stavanger er fortsatt i en prosjektfase. Dialogsentrene har på tross av få ressurser rukket å markere seg i sine byer og regioner. Blant annet har sentrene etablert og styrket lokale avdelinger for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Det drives arbeid ved asylsentere, det er utviklet studiemateriell for religionsundervisningen og det arrangeres jevnlig dialogmesser og dialogkvelder. Det er ingen tvil om behovet for disse sentrene, både for det enkelte senteret i sin kontekst og nettverket av sentre, der erfaringer, kompetanse, program og prosjekter kan deles. Den største utfordringen for denne satsingen er økonomi. En styrket offentlig finansiering er helt avgjørende for å styrke og videreutvikle dialogsentrene. Areopagos arbeid inn mot nyåndelige miljøer, tidligere I Mesterens Lys (IML), har fått gjennomført en hel del i toårsperioden, med utstrakt deltakelse på alternativmesser og flere seminarer og foredrag. Per mai 2014 er Areopagos, i samarbeid med lokale menigheter, til stede/bidrar til kirkelig stand/areopagosstand på følgende alternativmesser: Lillestrøm (den største), Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Arendal, Skien og Dønna. Nettverkssamlinger i Oslo ble avholdt våren 3

4 både i 2013 og 2014 med erfaringsutveksling og seminarer for alle samarbeidsteamene våre i de ulike messebyene. Temaet i 2014 var Jesus på Alternativmessa. Hvorfor og hvordan være kirke på Alternativmessa. Mange av misjonsrådgiverne i bispedømmene deltar i dette arbeidet. Ellers har teologikvelder, foredrag og seminarer av ulike slag blitt arrangert. Vi opplever at flere og flere etterspør den kompetansen som Areopagos har på feltet for nyåndelighet / samtidsreligiøsitet. I mai hvert år arrangeres det kurs på Modum med tematikk innenfor feltet. Disse kursene pleier å være fulltegnet. Meditasjonsprosjektet Meditasjonsprosjektet har hatt stor aktivitet i prosjektets første periode. I 2013 gjennomførte meditasjonsgruppa 15 større tiltak (arrangementer, seminarer, oppslag, retreater), fordelt på 11 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret. I 2014 har det gode arbeidet fortsatt med en rekke gjennomførte og planlagte arrangementer. Mye informasjon om meditasjonsgrupper, ressurser og annet ligger på meditasjoner.no, som også har fått nye nettsider. Meditasjonsgruppa består av: Anna Ramskov Laursen Hilde Sanden Bjønnes Arne Sand Liv Hegle Tore Laugerud Hva har skjedd på kommunikasjonsfronten i Areopagos siden sist? Nye nettsider ble lanserte i vår, både for Areopagos i Norge og Danmark. I det norske webuniverset er også Kirkelig dialogsenter og Substans blitt en del av oss. Den nye tekniske løsningen er svært fleksibel, og vi gleder oss over at leserne (ikke minst medlemmene) vil oppleve stadig mer og bedre innhold. Ikke alt er på plass ennå, og flere deler skal utvikles videre. Vi er stolte av å ha fått en god nettløsning til en uvanlig lav kostnad. Ny design preger trykksaker (og nettsider), og også denne har vi skaffet til usedvanlig lav pris. I tillegg kan staben nå produsere egen design etter profesjonelle maler. Årets sommerstevnebrosjyre er et eksempel på dette. Magasinet Tørst får stadig flere abonnenter. Nå har vi hele 1637 faste abonnenter, i tillegg til at det deles ut på ulike arrangement og ligger på ulike venterom. (Opplag 3000) Utgavene i 2013 og 2014 har hatt meditasjon, gjestfrihet og døden som tema. Kommende utgave vil handle om sårbarhet. Magasinet lever sitt parallelle liv i Danmark, med mye sammenfallende innhold og en del spesielt dansk. Det danske magasinet kan leses på Areopagos sine danske nettsider. Litt flere støtter oss økonomisk, og det er vi svært takknemlige for. Vi er avhengige av flere givere for å kunne fortsette arbeidet vårt og ikke minst vokse. Areopagos har stadig sterkere fokus på hvordan vi kan skape mer interesse for arbeidet vårt og gjøre oss fortjente til pengegaver fra enda flere. Areopagos er stadig oftere i media, både i kristne dagsaviser som Vårt Land og Dagen, og i andre aviser som Morgenbladet og Klassekampen. I tillegg har ulike magasiner hatt 4

5 reportasjer om oss, bl.a. Krigsropet og Agenda 3:16. Nylig hadde magasinet Medium en femsiders reportasje om Areopagos: Vi vokser litt hver uke i sosiale medier, mest på Facebook. Akkurat nå har vi for eksempel 1250 som liker den norske facebooksiden vår og får med seg Areopagosinformasjon. Også den danske siden har et jevnt tilsig og hyppige informasjonsoppdateringer. I tillegg har vi noe aktivitet på vår Twitter- og Instagram-konto. Substans - en del av Areopagos. Praksisnettverket Substans fikk låne lokaler av Areopagos fra 2012, og samarbeidet med Areopagos har siden da blitt bare tettere og tettere. Fra og med har Substans vært en del av Areopagos, under Norsk seksjon, og samarbeidet har dermed blitt mer formalisert. Stian Kilde Aarebrot er fremdeles daglig leder, og har ei ledergruppe med seg i arbeidet. Han bidrar i økende grad inn mot andre deler av Areopagos sitt arbeid samtidig som at Areopagos arrangementer gir nye plattformer for Substans. Det har vært mye aktivitet i perioden Kommende jesusdojoer og lederkurs i 2014: Høre så gjøre, Kirkelig dialogsenter, torsdag15. og 22. mai Lederkurs, Areopagos 20. juni juni Asfaltretreat, Kirkelig dialogsenter, lørdag 21. juni Gaterom - Om møtet med de fattige tilreisende, Oslo, 4. september - 9. oktober Trening til deltagelse på Alternativmessen, Kirkelig dialogsenter, 6. og 13. november Deltagelse på stand med Areopagos på Alternativmessen, Lillestrøm 21. nov november Adventsfaste Oslo - ikke bestemt hvor, torsdag 27. november desember Jesusdojoer og lederkurs i perioden 2013 mai 2014: Inn i stillheten, Husfellesskap, Svelvik, januar 13 Digital avrusning, Sub Church, februar 13 Å elske og tjene Gud og naboen mer, Kristiansand, mars 13 Penga eller livet, Kirkelig dialogsenter, april 13 Lederkurs, Oslo, august 13 Asfaltretreat, Oslo, august 13 Engleskolen, Oslo, oktober 13 Sannhetseksperimenter, Oslo, februar 14 Mammon och mig, Göteborg, mars 14 I tillegg har Substans arrangert morgenbønn og frokost torsdager og konseptet ca. en gang i måneden. Aktiviteter i årsmeldingsperioden Kommende arrangementer våren 2014: 1. juni er det inspirasjonsdag «MED GUD SOM COACH» med Inge Merete Gross på Utstein Pilegrimsgard. Arrangører er Utstein Pilegrimsgard, Areopagos og Kirkelig dialogsenter Stavanger juli avholdes Areopagos' sommerstevne på Klækken hotell ved Hønefoss. Temaet er meditasjon. Medvirkende er Andries Kroese, Tord Gustavsen, Carl Petter Opsal, Anna Ramskov 5

6 Laursen, Årstein Justnes, Notto Thelle, Hilmar Fredriksen og Anne Rolfsen med flere. Medlemsmøteet avholdes i forkant av stevnet. Møteplasser i perioden Annenhver torsdag fra i vårsemesteret 2013 arrangerte Areopagos «Norskhjørnet» - En møteplass for kinesere og nordmenn for å praktisere muntlig norsk, med innledning og samtale, i Areopagos lokaler i Bernhard Getz gate, Oslo Annenhver torsdag fra i perioden arrangerte Kirkelig dialogsenter Bergen Under åpen himmel - Gudstjeneste og dialogkveld. Gudstjeneste kl Åpen kirke kl i Johanneskirken i Bergen Hver første torsdag i måneden i perioden arrangerte kirkelig dialogsenter Stavanger kveldsgudstjeneste - meditativ og inkluderende, med middag og sosialt samvær/samtale etter gudstjenesten i Petrikirken i Stavanger. Siste mandag i måneden hele perioden arrangerte Areopagos meditativ kveldsmesse i Capella Johannea i Majorstuen kirke, Oslo, fra kl , med mat og samtale etter messen. Mellom 20 og 30 deltok hver gang. 29. januar 13 arrangerte kirkelig dialogsenter Oslo åpent dialogforum. Temaet var «Sjelesorg for buddhister og andre». Wandee Wajanathawornchai fra Thailand var gjest. Dialogforum med forskjellige temaer ble arrangert ca. tre ganger i semesteret hele toårsperioden. 30. januar 13 inviterte kirkelig dialogsenter til «Dialogtreff for unge voksne» med temaet «Martyrdom» i Syedul shohada-moskeen på Kalbakken, Oslo. Dialogtreff for unge voksne ble arrangert ca. tre ganger i semesteret hele toårsperioden, med forskjellige temaer hver gang. STILLE KVELDER i Indre Østfold arrangerte «Retreat i hverdagen» i Askim kirke Disse kveldene ble arrangert 3-4 ganger i semesteret i perioden. Enkeltarrangement i januar inviterte Areopagos til lanseringsmøte for boka Veier til helhet. Å meditere i kristen tradisjon av Anna Ramskov Laursen og Areopagos' meditasjonsprosjekt på Litteraturhuset i Oslo. Det var bokbord, forfattermøte og meditasjonsdebatt og Kjelleren på Litteraturhuset var fullsatt. 2. februar ble SALIG ER TØRSTEN - en praksisdag for det indre livet arrangert i Filadelfia og Centralkirken i Oslo. Ylva Eggehorn holdt hovedforedraget. Arrangementet trakk ca. 400 deltakere og var et samarbeid mellom Magasinet STREK og Areopagos. 08. mars deltok Areopagos Bergen med messeteam på alternativmesse i Grieghallen, Bergen. 16. mars arrangerte Areopagos, Holistisk Forbund, Stavanger lokallag, Stavanger Bispedømme og Teosofisk Forening Stavanger seminaret «Åndelighet i vår tid» på Utstein Kloster, på Rennesøy utenfor Stavanger. 6

7 12. april var det duket for alternativmesse i Trondheim Spektrum. Areopagos deltok med stand april var det tema-retreat om sårbarhet på Retreatstedet Prestegården, Vigmostad, Lindesnes Kursleder var Raag Rolfsen. Arrangører var Areopagos og Prestegården april gikk Reicheltdagene av stabelen på Misjonshøyskolen, Stavanger Arrangører var Misjonshøgskolen og Areopagos mai ble kurset «Trosopplæringens utfordring: ungdoms flerreligiøse og nyåndelige virkelighet» avholdt på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, Vikersund. Arrangører var Institutt for Sjelesorg og Areopagos i samarbeid med Seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet. 20. mai var det tid for «Gud på Sørlandet», en inspirasjonssamling for Areopagosmedlemmer og andre interesserte på Prestegården, Vigmostad, Lindesnes. Arrangør var Areopagos. 23. juni - 1. juli ble det arrangert reise til Taizé-fellesskapet i Frankrike. Arrangører var Ulla Käll, i samarbeid med Tomasgården, Lia Gård og Areopagos juni gikk Areopagos' sommerstevne av stabelen på Galleri Emmaus i Haslev på Sydsjælland, i Danmark. «Dialog forandrer liv» var temaet for stevnet, og det var omtrent 120 deltakere. Helgen inneholdt spennende foredrag, interessante workshops, og mye tid for dialog. Blant annet bidro den engelske professoren og forfatteren Paul Williams, som fortalte om sin reise fra fremtredende buddhist til katolikk, og Rory MacKenzie, førsteamanuensis i praktisk teologi og buddhisme, som var sterkt inspirert av Areopagos' grunnlegger Karl Ludvig Reichelt. 5. november gikk areopagosdagen 2013 av stabelen, med gjestfrihet som tema. I panelsamtalen Den norske kulden. Visst er vi gjestfrie. På vår måte deltok Hilde Kirkebøen, leder for Kirkens Bymisjons prosjekt «Rom for fattige tilreisende», Shoaib Sultan, rådgiver v/antirasistisk Senter, Lavleen Kaur, stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi v/uio og Anne Sender, tidligere forstander for Det mosaiske trossamfunn. Alf Gjøsund, journalist i Vårt Land, ledet samtalen. I talkshowet om kvelden, Hvilken frihet er gjestfrihet? bidro Unni Helland, lærer ved Fjell skole i Drammen, Knut Haugsvær, leder for Frelsesarmeens rusomsorg og arbeid for romfolket, Fakhra Salimi, leder av MiRA-senteret og Tore Laugerud, leder av Areopagos Norge. Håkon Haugsbø, tidligere journalist/programleder i NRK, nå kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp, ledet samtalen. Musikken ved Solfrid Molland (sang og trekkspill), Rasturnel Castucantararigu (saksofon) og Torstein Kinn (kontrabass) gjorde sitt til at det ble en spesielt god stemning i salen. Det var en god del publikummere som hadde funnet veien til Litteraturhuset denne tirsdagen, og vi fikk høre mange sterke fortellinger om gjestfrihet, men også forskjellige meninger om dagsaktuelle saker innenfor temaet. 30. november var det duket for fagdagen: MEDITASJON - «en skatt nedgravd i en åker»? Det var en fagdag om hvordan en kan fremme kristen meditasjon i Norge. Dagen ble avholdt på Centralkirken i Oslo. 9. november ble temadagen Meditasjon - til livsmestring eller livsmening? avholdt på Litteraturhuset i Bergen. Dagen satte søkelys på mindfulness og kristen meditasjon. Areopagos, Haraldsplass Høgskole og Haraldsplass Samtalesenter var arrangører. 7

8 november var det en temaretreat på Aarholttunet over tre døgn med vekt på kosthold og trening i tilstedeværelse, kalt «Nærvær». Arrangører: Retreatledere Kirsti Nevland og Øyvind Borgsø i samarbeid med Areopagos november var det meditasjonskurs med fordypning i kristen meditasjon på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Arrangører var Areopagos og Institutt for Sjelesorg november gikk areopagosretreaten - «Med hjertets blikk - å bli en munk i verden og en kunstner i hverdagen» av stabelen på Lia gård i Koppang. Arrangører var Areopagos og Thea Haavet. Enkeltarrangement januar var det forestilling: dans, musikk og dokumentarfilm fra Kina. «One Body» med CCAM, som har sitt utspring på kultursenteret TCG Nordica i Kunming hadde fire forestillinger i Norge under sin skandinaviske turné 2014: Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland, fremmøtte, Tønsberg domkirke, fremmøtte, Oslo domkirke, fremmøtte Den kinesiske menigheten (SCCC) i Oslo, fremmøtte februar var det Åpen konferanse: «Mindfulness og kristen meditasjon», Universitetet i Agder (UiA), Kristiansand. Arrangører var UiA v/årstein Justnes og Areopagos. 13. februar var det åpne foredrag: «Mindfulness og meditasjon» i Kilden Teater- og Konserthus, intimsalen, Kristiansand. Arrangører var Universitetet i Agder og Areopagos. 22. mars gikk SALIG ER TØRSTEN «en praksisdag for det indre livet» av stabelen på Filadelfia og Centralkirken i Oslo. Arrangører var Magasinet STREK og Areopagos. Magnus Malm holdt hovedforedraget, og det møtte opp i underkant av 600 stk. som var med på hovedforedrag samt verksteder mars gikk Reichelt-dagene 2014 av stabelen på Misjonshøgskolen i Stavanger. Årets tema var meditasjon, og Notto Thelle holdt Reichelt-forelesninga. Det var ca. 100 til stede. Misjonshøgskolen og Areopagos var arrangører. 29. mars ble seminaret «Tro og terapi» arrangert på Sola helsefarm, utenfor Stavanger. Arrangører var Kirkelig Dialogsenter Stavanger, Areopagos, Stavanger bispedømme, Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn og Teosofisk Forening deltakere mai ble retreaten «Veien til din sjel - En meditasjon basert på Mester Eckharts råd og veiledninger» avholdt på Aarholt-tunet Gjestegård, Stokke i Vestfold. Kursleder var Svein Westad. Økonomi Det vises til vedlagte resultatregnskap. Medlemsforeningen drifter godt, og gikk med kroner i overskudd i For å spare penger blir tallene revidert av ekstern revisor kun annen hvert år, sist i Minnefondet har blitt oppløst og inngår i stiftelsens kapital. Kapitalen er ikke innskutt som ny egenkapital, men som langsiktig gjeld i stiftelsen. Det er inngått en avtale om at stiftelsen utbetaler til medlemsforeningen en årlig sum tilsvarende 6,5 % av minnefondets kapital. Dette er en del av 8

9 den organisasjonsmessige forenklingen, og ordningen gir medlemsforeningen en stabil og god inntekt. Medlemsforeningens inntekter stammer i hovedsak fra to kilder: 1. Medlemskontingenter (ca ,-) i året og 2. inntekter fra finans (6,5 % av ca. 9 millioner kr.) Denne summen fordeles likt mellom norsk og dansk landsutvalg. Midlene fordeles på: Drift av norsk medlemsforening (regnskap, revisjon, landsutvalget m.m. ca /år) Fellesprosjekter mellom norsk og dansk landsutvalg: Sommerstevne (ca /år), trykk og distribusjon av magasinet Tørst (ca /år to nummer) Initiativmidler for medlemsprosjekter, eller medlemsrelaterte prosjekter (fra 2011 ca i henholdsvis Norge og Danmark). I den foregående toårsperioden har landsutvalget innvilget støtte til følgende prosjekter: Hverdagsretreat i Indre Østfold, oppstart av «Stille kvelder» v/bent Reidar Eriksen. Støttet med kr ,-. Retreat på Lia gård med Christine Valters Paintner, arrangert av Thea Haavet. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti Åpen fagdag om mindfulness og kristen meditasjon v/greta Gramstad. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti. Retreatdag i gamlebyen i Fredrikstad v/ulla Käll. Støttet med 7 500,- i underskuddsgaranti Åpen inspirasjonsdag et samarbeid mellom Lokallaget i Rogaland og Utstein Pilegrimsgård v/arild Vøllestad. Støttet med reiseutgifter inntil kr ,-. Seminaret kristendom-nyåndelighet v/arild Vøllestad. Støttet med kr 3 000,- i tilskudd og kr ,- i underskuddsgaranti. Forestillingen One body ved CCAM/ (Kinesisk kunstnergruppe med dansere og musikere med utspring i TCG Nordica), turné i Skandinavia, Arts Nordica v/tone Leksbø Walgermo. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti. Konferansen «Mindfulness og kristen meditasjon» v/årstein Justnes. Støttet med kr ,- Retreat med kristen dypmeditasjon på Lia Gård v/anna Ramskov Laursen. Støttet med kr ,- (retreaten ble avlyst, og pengene ikke utbetalt). Oppstart av «Sentrerende bønn» v/gunnar Grøsland. Støttet med kr ,- Retreatdag i Gamlebyen Fredrikstad, pilegrimsdag og Taizereise v/ulla Käll. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti. Temaretreat «Nærvær» v/kirsti Nevland og Øyvind Borgsø. Støttet med kr ,- i underskuddsgaranti. Oslo, 22. mai 2014 Greta Gramstad Leder av landsutvalget Tone Leksbø Walgermo Sekretær, landsutvalget 9

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2)

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Mars 2013 Nr 3 Årgang 87 Menighetens årsmelding 2012 (s 4 23) Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) VOX til Hovden Tekst

Detaljer

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme #tiltjeneste Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme 1 UKM 2012 Innledning UKM 01/12 Konstituering og forretningsorden UKM 02/12 Orienteringssaker

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006

Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 Julehilsen fra styreleder i Holistisk Forbund Desember 2006 I dette nummeret av Holisten finner du Holistisk Forbunds høringsutalelse angående Gjønnes utvalgets innstilling om forholdet mellom kirke og

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Katolikker Norges Unge Katolikker Årsrapport 2004/2005 NUKs formål: NUK skal være et møtested hvor en katolsk identitet kan bygges hos de unge; vi skal synliggjøre en levende og ung Kirke. Troen er grunnlaget vi

Detaljer

Q - Katolsk ungdom - blad for unge katolikker, nr. 3/ 2004, spesialnummer. Årsrapport 2003/ 2004. Norges Unge Katolikker. www.nuk.

Q - Katolsk ungdom - blad for unge katolikker, nr. 3/ 2004, spesialnummer. Årsrapport 2003/ 2004. Norges Unge Katolikker. www.nuk. Q - Katolsk ungdom - blad for unge katolikker, nr. 3/ 2004, spesialnummer Årsrapport 2003/ 2004 Norges Unge Katolikker www.nuk.no - 1 Kjære unge mennesker, dere vet at Kristendommen ikke er Kjære unge

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Årsrapport 2007 FORORD Denne årsberetningen rapporterer fra Samarbeidsrådets virksomhet i 2007 og frem til årsmøtet 26. mars 2008. Samarbeidsrådet for tros-

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling.

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1 Årsrapport 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. 2 ÅRSRAPPORT 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 3 Forord Innhold Hvert år har sitt særpreg, og 2012 utgjør ikke noe unntak.

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2014. 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. Stokka 03.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2014 6 Biskopens visitasforedrag. 13 Utfordringer til Stokka menighet. 14 2. Ansatte, råd og utvalg 2014 14 Menighetsrådet

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8

God Sommer! HOLISTEN. Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10. Bevissthetskafe i Stavanger side 4. Navnefeste s 8 HOLISTEN Nr 1 / 2010 En medlemsavis fra Holistisk Forbund Årets konfirmanter: Fyldig reportasje side 10 Bevissthetskafe i Stavanger side 4 Navnefeste s 8 God Sommer! Redaktørens spalte Etter et drøyt halvår

Detaljer

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke

En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke Det hendte i 2005 En årskavalkade trykket i Årbok for Den norske kirke 15. januar Sørgemarkeringer i domkirkene 15. januar ble nasjonen vevd sammen i en kjede av sørgegudstjenester og musikkandakter i

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer