Mestringsteknikker for livsvansker - en innføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mestringsteknikker for livsvansker - en innføring"

Transkript

1 Mestringsteknikker for livsvansker - en innføring MbC-kursleder & PhD-kandidat Kjersti B. Tharaldsen Diakonhjemmets høgskole, Oslo, 4. juni 2009 Tharaldsen2009 1

2 Program : Introduksjon av mindfulness De 4 store og en til! : Oppmerksomt nærvær hva og hvordan? Mindful Mestring : Stress only a mess? Om det subjektive stresset Ferdigheter fra kognitiv psykologi : Lunsj : Følelser kjært eller sært? Stress og følelser Hvordan kan man regulere følelser? : Fellesskap et skap til glede og bekymring Ferdigheter fra kognitiv psykologi Samarbeid i praksis : Avslutning 2

3 MbC - Introduksjon Oppstart: 2004 Målgruppe: Polikliniske psykiatriske pasienter Basert på: Mindfulness (østlig tradisjon) Kognitiv psykologi (mestringsferdigheter) Inspirert av: MBSR (Kabat-Zinn, USA) MBCT (Williams, England) DBT (Linehan, USA) ACT (Hayes, USA) 3

4 MBSR MBCT DBT ACT Utviklet av og for Kabat-Zinn (1982; 1990) Segal, Williams & Teasdale (2002) Linehan (1993a; 1993b) Hayes, Strosahl & Wilson (1999) Kroniske lidelser og/eller stressrelaterte plager MBSR inspirasjon Depresjon Borderline Personality Disorder Kognitive Forstyrrelser Mindfulness Intens meditasjon (body scan, yoga, meditasjon) Inkorporering av øvelser i dagliglivet Øvelser fra MBSR Uformelle, dagligdagse øvelser Dikt 3-minutters pust Kortere, uformelle øvelser Formålet er balanse mellom aksept og endring Kortere, uformelle øvelser Formålet er å mestre unngåelse via aksept og fleksibilitet Øvelser fra kognitiv terapi Varighet 8 uker 2 ½-3 timers møter hver uke 8 uker 2-timers ukentlige møter 1 år med ukentlig individualterapi + ferdighetstrening i grupper Hovedsaklig individuell terapi 1 dag den 6. uken Oppgaver Hjemmearbeid, gruppediskusjoner Hjemmearbeid, gruppediskusjoner Hjemmearbeid, gruppediskusjon, analyseøvelser Kognitivt, historier, øvelser, dikt, skjema, lekser Deltakere < 30 < Individuelt 4

5 5

6 Mindfulness-based Coping Tema: Mindfulness Bevisst nærvær Stressmestring Å holde ut versus å akseptere Affektregulering Håndtering av følelser Relasjonshåndtering Å be om noe versus å si nei 6

7 MbC Struktur 27 møter 1 x per uke, 2 x 45 min 6-8 pasienter i hver gruppe Ulike diagnoser, men med behandler Pårørendekvelder Evalueringer Ettervernsgrupper Samarbeid mellom involverte parter Veiledninger Behandlermøter 7

8 Perspective was a luxury when your head was constantly buzzing with a swarm of demons. (Khaled Hosseini, The Kite Runner ) 8

9 Mindfulness hva er det? Definisjoner: ( ) mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgementally ( ) (Kabat-Zinn, 1994) ( ) bringing one s complete attention to the present experience on a moment-to-moment basis ( ) (Marlatt & Kristeller, 1999) 9

10 Mindfulness hva er det? (forts.) Altså: Årvåken, aksepterende sinnstilstand Oppmerksomt (bevisst) nærvær Østlig versus vestlig tradisjon 10

11 En oversikt 11

12 Eastern tradition 12

13 Eastern tradition innebærer: Mindfulness as mode/process with cognitive/behavioral components Psychological Meditation practice MBSR Expansion of methods Functional Meditation practice DBT Includes nonmeditative practices 13

14 Western thought 14

15 Western thought innebærer: Mindfulness as cognitive tasks Cognitive ability Personal trait Cognitive style 15

16 Mindfulness hvorfor & hvordan? Hvorfor? Skru av autopiloten Skifte perspektiv Skape balanse mellom følelser og fornuft Endre tanke-, følelses-, og handlingsmønstre Hvordan? Observere Beskrive Fordomsfritt En ting ad gangen 16

17 17

18 En mindful tilstand innebærer: Video Being versus Doing Innsikt versus konsentrasjon 18

19 Mindfulness er Holdningsgrunnlag Non-judgning Patience Beginner s mind Trust Non-striving Acceptance Letting go (Kabat-Zinn, 1990) 19

20 Pusteanker Pusten er vårt anker Hva: Hvordan: Hvorfor: Teknikk som forankrer deg i nuet Observatør av din pust Nuet er en stressfri sone 20

21 La oss lære l ved bare å være 21

22 Mindfulness meditasjon Mindfulness-praksis -> meditasjon Meditasjon = å være (Sanskrit) Mindfulness som metode gir reduksjon av stress 22

23 Mindfulness hva er det? (forts.) Noen stikkord PA (pusteanker) PO (parallell oppmerksomhet) KIS ( keep it simple ) 23

24 Mestring hva er det? Inflasjon i mestringsbegrepet? Mestring som handling med positiv effekt på problem Mestring er måten man møter stress på 24

25 Mestring en definisjon ( ) constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person (Lazarus & Folkman, 1984) 25

26 Mindful mestring Link inn til psykologisk teori Appraisal theory Positive reappraisal (Garland et al., 2009) 26

27 Stress - only a mess?

28 Stress som : Mekanisk kraftpåvirkning Strain (påkjenning, spenninger) Stringere (stramme til) Den prosessen der stressorer [påkjenninger] påvirker oss og utløser stressreaksjoner. (Vaglum & Finset, 2007) 28

29 Stress som påkjenning Påkjenninger er dramatiske enkelthendelser (kriser) og/eller mindre, langvarige, belastninger i dagliglivet Hvordan påkjenninger formidlet gjennom sanseapparatet kan påvirke oss Stress <-> Sykdom 29

30 Fysiologiske kjennetegn: Alarmberedskap Økt hjertefrekvens og blodtrykk Svett i hendene Blodtilførsel øker => kamp/flukt-respons Stress <-> smerte Første skritt mot mestring av stressor (Ursin & Eriksen, 2004) 30

31 Stressformer Positivt stress Negativt stress Naturlige responser Respons tilpasset situasjonen Løvinnens jakt Feiltolkning av situasjon Følelse av manglende kontroll Stresspiralen 31

32 Et eksempel på negativt stress: 32

33 Mindful mestring av stress Sohab kunne vært mer oppmerksom stresset Finn ut hva stresset egentlig består av Observere & beskrive Skill tanke, følelse og fakta En øvelse Hva er dine alternativer? Kan du påvirke situasjonen? 33

34 Subjektivt stress Hva som stresser Intensitet Mestring Miljøfaktorer -> personlighet 34

35 Mestringsstrategier: To tendenser Problembasert (aktiv) Definere problem Vurdere løsningsalternativ Minske risiko for uønsket konsekvens av handling Kontroll over kilde til stress Emosjonsorientert (passiv) Regulere negative følelser Lindre reaksjoner på stressor Kontroll over følelsesmessig respons på stress 35

36 En tredje distinksjon Aktiv versus unngående mestringsatferd Aktiv: mestringsstrategi for å endre stressor selv eller ens holdning til denne Unngåelse: mestringsstrategi som innebærer aktiviteter eller mentale tilstander som skaper distanse (benektelse) av stressor 36

37 37

38 To hovedgrupper av ferdigheter: Å holde ut Kortsiktig mål (kriser) Distraksjon Selvbehageliggjøring Forbedre øyeblikket Fordeler & Ulemper Å akseptere Langsiktig mål Pusteøvelser Smileøvelser Oppmerskomhetsøvelser Holdning 38

39 Hva er din holdning til stresset? Det var en gang en løvetann 39

40 Den som står r vendt mot en mur, ser ikke annet. (Ukjent) 40

41 Mestring av stress Alt. 1: Benekte Alt. 2: Akseptere Egenrådig Velvillig Stress er smerte + lidelse Kortsiktig vinning Aktiv jobbing Hardt arbeid Stress er kun smerte Langsiktig vinning 41

42 Passivitet Depresjon Funksjonssvikt [smerte -> lidelse] SKADE [stress] Full bedring [mestring] Smerterelatert Frykt [egenrådig] Unngåelsesatferd [benektelse] Smerteopplevelse [ubehag] Konfrontasjon Verstefallstenkning Ingen frykt [aksept] Negativ affekt Truende sykdomsinformasjon 42

43 SOAL et hjelpemiddel S Stopp O Observér A Akseptér Reflektér Respondér L La gå 43

44 Respirasjon Somatikk Psyke 44

45 La oss nå spise litt sammen! Diskusjon: Hva erfarte du? Hvilke assosiasjoner hadde du før? Hvilke assosiasjoner har du nå? Poeng: Våre erfaringer kan endres som følge av å være oppmerksomme Se nye sider ved gleder Se nye sider ved sorger 45

46 Oppmerksomme refleksjoner Hvem er jeg egentlig? Alt er innbyrdes avhengig av hverandre jeg er en del av en helhet Alt er forbigående Jeg har mye å takke for 46

47 Summa summarum Hvordan du tar det, er hvordan du har det! Unngå unngåelse! Du kan ikke forandre bølgene og vinden, men du kan lære deg å surfe! 47

48 Avslutningsvis om mindfulness En godbit til ledere: "What I need is a list of specific unknown problems we will encounter. (fra et rederi) 48

49 Lunsjpause 49

50 Følelser - kjært eller sært?

51 Mestring Stress - Følelser Mestring: som handling med positiv effekt på problem? er måten man møter stress på! Stress: Den prosessen der stressorer [påkjenninger] påvirker oss og utløser stressreaksjoner. (Vaglum & Finset, 2007) Følelser: En subjektivt opplevd tilstand ( ) kjennetegnet av mild eller intens ladning av behag eller ubehag. (Vaglum & Finset, 2007) 51

52 Følelser og sånt Affekt Betegner enhver affektiv ladet tilstand (positiv/negativ, behagelig/ubehagelig) Emosjoner Kompleks tilstand (kognitive vurderinger, handlingsimpulser, fysiske reaksjonsmønstre) Følelser Dagligdags uttrykk for subjektive opplevelser med affektiv ladning 52

53 Skiller mellom Humør En grunnstemning Over tid Tilknyttet personlighet og/eller situasjon Bevisst oppmerksomhet (jeg vet at jeg er glad) Ubevisst reaksjon (jamfør autopiloten ) Følelsesmessig reaksjon På noe (ytre/indre) som skjer Vises plutselig I øyeblikket 53

54 Om emosjoner 4 aspekt: Kognitive (sanseinntrykk, signal ) Fysiske (aktivering av nervesystem) Kvaliteten ( ladning, intensitet) Uttrykket (ansikt, kropp, handling) 54

55 Høy intensitet Sinne Intens glede Overraskelse Frykt Positiv Nøytral Negativ ladning ladning Rolig Kjedsomhet Tristhet Lav intensitet 55

56 Hvilke følelser har vi? 8: Sinne (raseri, vrede, fiendtlighet) Tristhet (sorg/å sørge, ensomhet) Frykt (angst, nervøsitet, bekymringer) Lykke (fornøyelse, glede, stolthet) Kjærlighet (beundring, forelskelse) Overraskelse (sjokk, forbløffelse) Avsky (sterk misnøye, hat) Skam (skyld, forlegenhet) (Goleman, 1996) 56

57 Primære & sekundære følelser Primære (nr. 1) Automatiske Tilpasset situasjonen Eksempel: frykt ved høyder Sekundære (nr. 2) Ubehagelige Reaksjon på primære Lært Ikke alltid tilpasset Eksempel: Store gutter gråter ikke! 57

58 Følelser som informasjon Følelser kommuniserer Med andre (verbalt, non-verbalt) Med hjernen (organiserer/forbereder handling) Med meg selv ( magefølelse ) Følelser har en funksjon Nyttige Ødeleggende => derfor også viktige å kunne regulere! 58

59 Affektregulering fordi? Jeg vil håndtere følelser hensiktsmessig (for slik å kunne ) skille mellom handlingstrang og handling (for lettere å kunne ) minske sårbarhet for negative følelser (som igjen åpner for å ) øke positive følelser Har å gjøre med å ta kontroll (som er viktig, fordi ) jeg kan tolke feil 59

60 En øvelse: Situasjon: Mann sier til konen at hun ser sliten ut Hvordan tolker du situasjonen? Hvilken følelse får du i situasjonen? Hvordan handler du på denne følelsen? (fra punkt 2 igjen) 60

61 61

62 Å minske negative følelser Å redusere sårbarhet for negative følelser Behandle fysisk sykdom Balansert kosthold Unngå stoffer som påvirker humøret God søvnrytme Mosjon Mestring 62

63 Å øke positive følelser Kortsiktige mål (1 gledelig ting hver dag) Vær uoppmerksom bekymringer Ikke vurdèr om du fortjener Ikke gruble over forventninger Kortsiktige mål = langsiktig gevinst 63

64 Hvordan vite følelsens navn? Observèr og beskriv: Forutgående hendelse Fortolkning Kroppslig reaksjon Kroppsspråk Verbal kommunikasjon Handlingstrang/-utførelse Vær oppmerksom: Ettervirkninger Ulike hinder 64

65 Å mestre følelser kort sagt Tussi kunne vært mer oppmerksom følelsen sin Finn ut hva følelsen er Observere & beskrive Skill tanke, følelse og fakta Hva er dine alternativer? Kan du påvirke følelsen? Unngå eller akseptere? 65

66 Vær oppmerksom! Følelser er individuelle Hvilke følelse er dette? Primær (nr. 1 ) eller sekundær (nr. 2)? Hva er følelsens navn? Intensitet hva gjør følelsen med meg? Mestring hvordan vil jeg handle? Følelser som påkjenning -> stress -> miljøfaktorer & personlighet 66

67 Respirasjon Somatikk Psyke 67

68 Summa summarum Ikke forsøk å kontrollere det ukontrollerbare! Choose your battles wisely! ( og igjen ) Du kan ikke forandre bølgene og vinden, men du kan lære deg å surfe! 68

69 Fellesskap - et skap til glede og bekymring

70 Relasjoner En forbindelse: Berøring, kontakt, assosiasjon, tilknytning, befatning, føling, forhold, relasjon, slektskap 70

71 Det sosiale samspill Sterke følelsesmessige opplevelser har vi i samspill med andre Har vi dem alene, føler vi ofte et behov for å dele dem med andre 71

72 Det sosiale samspill (forts.) Grunnleggende atferdsform Et medfødt sosialt behov Har en funksjon: Reproduksjon Redusere stress & fremme trygghet Har spesifikke fysiologiske kjennetegn Apenes matmor versus apenes kosemor 72

73 Når må jeg mestre relasjoner? Vie relasjoner (forhold) oppmerksomhet Balansere (andres) krav og (egne) prioriteringer Balansere vil og bør Øke mestring og respekt 73

74 Et eksempel Forholdets startfase Undergraver behov Frustrert Urett Udekte behov Mer frustrert Føles avvist Ender relasjon Frustrert Forlater relasjon 74

75 Men hvorfor? For å oppnå mine formål Hva er mine ønsker/behov? For å bevare relasjoner Konfliktløsning For bevare selvrespekten Å ha gode følelser for seg selv 75

76 Kort sagt: Formål Relasjon Selvrespekt 76

77 Hva kan hindre meg? Mangel på ferdigheter Man har ikke lært hvordan man kan handle Bekymringstanker Man tror ikke man kan Følelsesmessige reaksjoner Sterke følelser skrur på autopiloten Ubesluttsomhet Klarer ikke avgjøre hvordan handle Omgivelser/miljø Andre vanskeliggjør ens handlinger Et samspill av dette 77

78 Noe å tenke på Prioriteringer Trekanten Evner Hvem har hva? Tidspunkt Tid & sted Kunnskap Need to know Autoritet Hos hvem? 78

79 Noe å tenke på (forts.) Rettigheter Moralske & lovlige Forhold Hvem er hvem? Gjensidighet Balanse Langsiktig mål verus kortsiktig mål Vedkommende versus i situasjonen Respekt Overfor seg selv 79

80 Hva kan mindfulness gi? Emosjonell intelligens Kjenne egne følelser Regulere følelser Motivere seg selv Gjenkjenne følelser hos andre Takle forholdet til andre Empati Hvordan jeg forholder meg til andres følelser (oppfatter, berøres, formidler oppfattelse) Utvikles første leveår 80

81 Hva kan mindfulness gi? (forts.) Egenskaper som assosieres med EQ (Kroese, 2005) Evne til å kjenne/lede seg selv Selvinnsikt, realistisk selvtillit, intuisjon Samarbeidsevne Integritet, empati, kommunikasjon, ansvarsfølelse, service, insoirasjon, empowerment Tilpasningsevne Fleksibilitet, tålmodighet, kreativitet, virkelighetsoppfatning Stressmestring Stresstoleranse, virkelighetsoppfatning, impulskontroll 81

82 Vær oppmerksom dine formål Beskriv situasjonen (fakta) Uttrykk dine følelser og meninger Hevd deg selv Forsterk forut, og belønn i etterkant Vær oppmerksom (hold fokus) Selvsikker (fysisk og verbalt) Forhandle Snu på situasjonen 82

83 Vær oppmerksom relasjonen Forsiktighet Interesse Anerkjenn Enkelthet 83

84 Vær oppmerksom din selvrespekt Rettferdighet Ikke (over-)unnskyld Bevar verdier Snakk sant 84

85 Konflikt Passivitet Svekker relasjon Bevarer relasjon Økt opplevelse av ubehag rundt sak og person Unngåelsesatferd Påkjenning Konfrontasjon Verstefallstenkning Ingen unngåelse Negative følelser 85

86 Til slutt

87 Hvorfor mestre? Mestring nært knyttet til livskvalitet 1 av 4 dimensjoner ved livskvalitet ( Hvordan man har det Mestring er generaliserbart Mestring på ett område, vil kunne øke mestring på andre områder 87

88 Mestring av stress følelser - relasjoner Stress Følelser Relasjoner 88

89 For å ta motsatsen Video om stress 89

90 S - O - A - L Pust Kropp Sinn 90

91 Holdning vesentlig Buzkashi-rytterne sier: When you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount. 91

92 Summa summarum Hvordan du tar det, er hvordan du har det! Unngå unngåelse! Du kan ikke endre andre enn deg selv! Øvelse gjør mester! Du kan ikke forandre bølgene og vinden, men du kan lære deg å surfe! 92

93 Avsluttende visdomsord Vær r oppmerksom påp dine tanker, for de blir til ord. Vær r oppmerksom påp dine ord, for de blir til handlinger. Vær r oppmerksom påp dine handlinger, for de blir til vaner. Vær r oppmerksom påp dine vaner, for de blir din karakter. Vær r oppmerksom påp din karakter, for den blir din skjebne. (Ukjent) 93

94 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Kontakt meg på:

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Renate Scholz Vår 2010 MINDFULNESS

Detaljer

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av..

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. MENTAL TRENING Idrett- og prestasjonspsykologi «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. 1 2 3 4 5 Vi påvirkes mye av ubevisste eller subliminale stimuli (positive negative).

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Hvilke mestringsstrategier/mestringsressurser tar tunghørte i bruk når de begynner i jobb? Prosjektleder: Anne Marie Kjeka Anne Marie Kjeka 2015 Materialet

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser.

Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser. Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser. En case studie basert på Gudrun Øvrebergs kunnskaper og erfaringer. Trudi Henden Avdeling for folkehelsefag

Detaljer

ANDRIES KROESE - OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS

ANDRIES KROESE - OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS ANDRIES KROESE - OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS En håndbok i oppmerksomhetstrening (OT). OPPNÅ MER MED MINDRE STRESS : EN HÅNDBOK I OPPMERK- SOMHETSTRENING (OT) Andries J. Kroese; Anders Norman (Illustratør)

Detaljer

UTE I NATUREN LEVER JEG!

UTE I NATUREN LEVER JEG! UTE I NATUREN LEVER JEG! Pasienters opplevelser med natur i spesialisert nevrologisk rehabilitering Live Skjeggedal Bentsen Veileder Berit Johannessen 8. november 2013 Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Heidi Andersen Zangi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus Disposisjon 1. Hva er oppmerksomt

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring?

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Bacheloroppgave i sykepleie Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Tittel på engelsk How can nurses with the

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Vil du vite hva jeg ser?

Vil du vite hva jeg ser? Karina Berg Vil du vite hva jeg ser? En Q-metodologisk studie av lederes opplevelse av det å gi korrigerende tilbakemeldinger til sine ansatte. Veileder Ragnvald Kvalsund Masteroppgave i rådgivning Trondheim,

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Et blikk utenfra. Veiledning på kroppsspråk. Ingunn Hagen

Et blikk utenfra. Veiledning på kroppsspråk. Ingunn Hagen Et blikk utenfra Veiledning på kroppsspråk Ingunn Hagen Mennesket leker bare når det i ordets rette forstand er menneske, og det er bare helt og holdent menneskenår det leker (Goethe). I utgangspunktet

Detaljer

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Tiltak ved depresjon Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Kostnader ved depresjon Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Hovedoppgave Tora Thorsrud Psykologisk institutt Fakultet for Samfunnsvitenskap

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Høstsemesteret, 2009 Åpen Forfatter: Elin Knutsen Østevik (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru Tittel på

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Psykologi og psykisk helse

Psykologi og psykisk helse Psykologi og psykisk helse Psykisk helse kan dekke over så mye når det gjelder menneskets indre. Jeg vil bli ta for meg mange temaer i psykisk helse og en del forskning vil være en del av teksten. Psykologi

Detaljer