5 SUM 1,67 SNITT 83% i % Gjennomgang JED Revisjon JED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 SUM 1,67 SNITT 83% i % Gjennomgang 12.11.12 JED Revisjon 27.02.13 JED"

Transkript

1 ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) A A A3 Bærekraftig reiseliv skal være prioritert i regionale planer og strategier Bærekraftig reiseliv skal være beskrevet som en del av kommuneplan eller næringsplan Det skal eksistere en handlingsplan som inkluderer bærekraft i reiselivet på destinasjonen Har kommunen(e) fattet politisk vedtak om å bli en del av en bærekraftig destinasjon Er bærekraftig reiseliv beskrevet i regional(e) planer og strategier Ja eller nei com/file/d/b467n_qimykzhpybdjlztk5c3c/edit com/file/d/b467n_qimyktmv6rgppwjlftfk/edit com/file/d/b467n_qimykulruqlzfrlcam8/edit https://drive. com/#folders/b467n_qimykuwlttkhbexmne com/file/d/b467n_qimyktuxnovhaugposja/edit com/file/d/b467n_qimyklxhthfuddjyms/edit https://drive. com/#folders/b467n_qimykuwlttkhbexmne com/file/d/b467n_qimykluhrczpaufzym/edit com/file/d/b467n_qimykyjdhre56dn3tza/edit /B467N_qimYKaWdSVV4WkJLcjA/edit https: com/file/d/b467n_qimykamdhejjnvknisnc/edit com/file/d/b467n_qimykawdsvv4wkjlcja/edit Har lagt inn den gamle kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser tom. s. omhandler turisme. Det kommer en ny i 3 som nå er på høring: com/file/d/b467n_qimykszbtallvwepids/edit hvor s. s.3 omhandler sykkelturisme, s 5 omhandler besøkspunkt med UU, samt generell oppgradering av turstiene Er reiselivet på destinasjonen aktivt involvert i utvikling og gjennomføring av planen Bygger planen på de ti prinsippene for bærekraftig reiseliv Ja Er interessenter/aktører løpende involvert i planlegging, gjennomgang og overvåking av bærekraftsstrategien Ja, men ikke samtlige aktører. Min. 8%. com/file/d/b467n_qimykqthpbxpftxpire/edit 5 SUM,67 SNITT 83% i % Gjennomgang.. JED Revisjon 7..3 JED Reiselivsstrategi for Sør-Helgeland - OK Reiselivsstrategi for Nordland - OK Ikke % men tilfredsstillende Ikke % men tilfredsstillende

2 B B B3 B - Tilstrekkelig forankring på destinasjonen ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) Destinasjonen skal legge til rette for, og ta initiativ til miljøforbedringer (miljøsertifiseringer med mer) og kvalitetsforbedringer (kvalitetsmerker med mer) i reiselivsbedriftene Destinasjonsledelsen skal arbeide aktivt for økt samfunnsengasjement En betydelig andel av reiselivsbedriftene skal ha forpliktende, langsiktige avtaler om utvikling og markedsføring av destinasjonen Antall iverksatte tiltak siste kalenderår Antall gjennomførte tiltak siste kalenderår Tar destinasjonsledelsen initiativ til å involvere lokale krefter/aktører i utvikling av destinasjonen Oppfordres eiere av fritidsboliger til å bidra aktivt i utvikling av destinasjonen Støtter destinasjonen opp om arrangementer basert på frivillig innsats Bidrar destinasjonsledelsen aktivt i annen næringsutvikling på destinasjonen Andel reiselivsbedrifter som har forpliktende, langsiktige avtaler Andel andre bedrifter som har forpliktende, langsiktige avtaler Andel reiselivsbedrifter (av totalt ant. reiselivsbedrifter på destinasjonen) som deltar i fellestiltak (utvikling og markedsføring) Andel andre bedrifter som deltar i fellestiltak (utvikling og markedsføring) com/folder/d/b467n_qimykwhpgwxliv3ruogs/edit? docid=b467n_qimyku3gzcmmunlvc ://docs. com/file/d/b467n_qimykwgktrlzsuqxdee/edit https: com/file/d/b467n_qimykegkdjhmewfvx3m/edit com/file/d/b467n_qimykctjnqjnjrwlcmue/edit com/file/d/b467n_qimykvmvsusordb3c/edit com/file/d/b467n_qimykdvdjb9nqv9cweu/edit com/file/d/b467n_qimyknfhm3dizncyvk/edit com/file/d/b467n_qimykqllyzh5qtvumw8/edit https: com/file/d/b467n_qimykcxffstlzndlmzfe/edit https: com/file/d/b467n_qimykrfjivcazd4uhc/edit https: com/file/d/b467n_qimyka3jqrv8woetv3m/edit Ja Ja com/file/d/b467n_qimykennjbgncmkt4qlu/edit https: com/file/d/b467n_qimykwmr3vhfovxm3rek/edit com/file/d/b467n_qimykdskajrhchrjmle/edit https: com/file/d/b467n_qimykagliavprdvfxvnc/edit https: com/file/d/b467n_qimykctjnqjnjrwlcmue/edit https: com/file/d/b467n_qimykum5ntlmmpmvu/edit Ingen, men vi har heller ikke Destinasjonsselskap. Alle markedsfører seg i Turistinformasjonen og no Ingen, men vi har heller ikke Destinasjonsselskap. Alle markedsfører seg i Turistinformasjonen og no "Alle" er med i Visitvega og de store er også med i DinTur. Vega Kommune er med i Destinasjon Helgeland. Bedriftene deltar i dugnad ved journalistbesøk, filmer mm, men vi har ikke midler til egen markedsføring av Vega og viser til mediaomtale: no/wips/ / hvor bedriftene stiller opp med egen tid ved besøk. I tillegg så er det dugnad på fiskefestival og Vegadagene. N/A N/A

3 B4 B - Tilstrekkelig forankring på destinasjonen ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) Destinasjonen skal prioritere bedrifter, aktiviteter og arrangementer med bærekraftig profil i markedsføringen Antall markedstiltak som fremhever bærekraftige bedrifter, aktiviteter og arrangementer com/file/d/b467n_qimykrmdvvhbtsheyle/edit com/file/d/b467n_qimykzw8mv6qxjjuk/edit https: com/file/d/b467n_qimykagpsvknwchntyu/edit com/file/d/b467n_qimykbe8zsmtlauvjzkk/edit https: com/file/d/b467n_qimykyuxwdtntmgxkwnc/edit com/file/d/b467n_qimykwkdc3rwufhsu/edit 8 SUM SNITT % i % Gjennomgang.. JED Revisjon 7..3 JED

4 C- C- C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Destinasjonen har definert hva som er av kulturell interesse Hvor mange vernede kulturminner finnes innenfor destinasjonen Hvilke vernekategorier er representert Foreligger verne-/skjøtselsplaner for de vernede kulturminnene Det skal finnes en oversikt over steder, objekter eller tradisjoner av Finnes det tradisjoner, kulturminner og kulturell interesse liknende som ikke er vernet, men som er viktige for destinasjonen Det skal finnes en plan for formidling og aktiv bruk av steder, objekter eller tradisjoner av kulturell interesse (Ref. C-) Finnes skjøtsels- eller tiltaksplaner for disse Antall mnd. siden siste oppdatering (Maksimalt 4 mnd.) Bidrar planen til vern gjennom bruk Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc com/file/d/b467n_qimykbnamxluafhhrle/edit https: com/file/d/b467n_qimykvdljmvntsvhuue/edit com/file/d/b467n_qimykt3izb3g4d3fvzjg/edit https: com/file/d/b467n_qimykzdg3zgnzsfpndwm/edit Mange (3) og de restaureres fortløpende: https://docs. com/file/d/b467n_qimykuefdehownpmvnm/edit com/file/d/b467n_qimykt3izb3g4d3fvzjg/edit https: com/file/d/b467n_qimyku9wcfdawge3nza/edit Kulturlandskap, fredede bygninger, automatisk fredede kulturminner og områder com/file/d/b467n_qimykt3izb3g4d3fvzjg/edit Ja. Helgeland Museum har ansvaret for bygningsvern. com/file/d/b467n_qimykbnamxluafhhrle/edit https: com/file/d/b467n_qimykzdg3zgnzsfpndwm/edit Ja. Alle er registrert og det er ansatt bygningsvernarbeider i Helgeland Museum som i samarbeid med Nordland Fylkeskommune restaurerer fortløpende. https://docs. com/file/d/b467n_qimykbnamxluafhhrle/edit com/file/d/b467n_qimykuefdehownpmvnm/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykrkdetklpexvjczg/edit https: com/file/d/b467n_qimykdxqqdwsuxicgs/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykanzuzhnnlwnyske/edit -4 mnd. Ja, verdiskapningsprogrammet krever vern gjennom bruk. Forprosjekt Utstillinger Vega verdensarvport 9 viser tenkt museum og innhold: formidling av historie og tradisjoner av kulturell interesse og ungehender.no/ com/file/d/b467n_qimykwlzjsujks3v5cfk/edit https: com/file/d/b467n_qimykejvynxrbmvqcgs/edit,67 Vegaværinger fikk pris for bygningsvern Bervaringsprisen nov : banett.no/nyheter/article ece Innhold oppdatert gjennom veg. kartlegging

5 C-3 C-4 C- C3- C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Det skal arbeides aktivt for bevaring av destinasjonens kulturarv Det skal arbeides aktivt for utvikling av det lokale mattilbudet Det skal tas hensyn til landskapets fysiske og visuelle integritet (Bygg, anlegg, stier med mer.) Kommunen(e) skal ha vurdert sårbarhetsanalyser / analyse av tålegrenser i hht. krav i Naturmangfoldsloven Har planen en handlingsdel Antall mnd. siden siste oppdatering (Maksimalt 4 mnd.) Antall arrangementer som er basert på og formidler tradisjoner, lokal kultur og lokale verdier Antall reiselivsbedrifter med kvalitetsmerkinger for kulturarv og hvilke merker Antall av serveringsbedrifter som tilbyr minimum 5% retter og drikke med lokal og regional tilhørighet Antall av serveringsbedrifter som tilbyr minimum 5% lokalt og regionalt produsert mat og drikke Antall virksomheter med kvalitetsmerkinger for lokal mat / drikke Antall lokale mat/drikke produsenter Foreligger kommunale retningslinjer som ivaretar og sikrer mot manglende terrengtilpasning og visuell forsøpling com/file/d/b467n_qimykahjguk5tcwtcatg/edit Vegadagan, gjenbruksfestival med kurs, husflidslag holder kurs i ullsøm, Kystens Dag, Fortellerkvelder, Cruiseturer ut i øyan, ulike guidete turer com/file/d/b467n_qimykseroqndobngntq/edit,5 Ingen. Det er en søknad om Olavsrosen underveis for È- huset. Pris til bygningsvern: com/file/d/b467n_qimyka3zhzkwedjqbvk/edit Samtlige (7) når det gjelder mat; no/ oghttp://www.sandmogard.no/ som er hanebedrift og A5veispikenes-havcaf%C3%A8/ og og Gåkka Mathus. Vega Havhotell er med i Norwegian food prints: http: //feriepenger.com/473/norwegian-foodprints-norsk-matav-gode-lokale-ravarer/ Samtlige (7) når det gjelder mat; no/ oghttp://www.sandmogard.no/ som er hanebedrift og A5veispikenes-havcaf%C3%A8/ og og Gåkka Matus Sandmoen Gårdsbakeri er i Hanen: sandmogard.no/ Vega Havhotell ble nominert som Perlebedrift og vant folkets stemmer: helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article59565.ece 7 (8 med ferga) og mattilbud fra lokale produsenter profileres i lokale butikker com/file/d/b467n_qimykbfftzltnxoyuxm/edit Byggeskikkveileder og reguleringsplaner: https://docs. com/file/d/b467n_qimykwhjszjdvtvbsywm/edit com/file/d/b467n_qimyks3zyzu5ycfzada/edit com/file/d/b467n_qimykcusqnpxaxzhnmm/edit com/file/d/b467n_qimykzgxsqmdybtlaow8/edit com/file/d/b467n_qimykdjxuzjdlhwqwm/edit com/file/d/b467n_qimykcl9lcqxvjvqzhm/edit Vega FMSK har bedt Helgeland Museum om å ha ferdig en Handlingsplan med tiltaksplan for lokaler og formidling på Vega innen 5.juni 3. Det er utnevnt en arbeidsgruppe med bl.a. politikere. Nov. Andel dispensasjonssøknader innvilget Ingen. Dok: Vega Kommune 8% 4 av 5 Andel dispensasjonssøknader i utbyggingsområder Andel dispensasjonssøknader for nybygg i -m. beltet langs saltvann, vann og vassdrag innvilget Er det gjennomført sårbarhetsanalyse eller analyse av tålegrenser Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc Ingen. Dok: Vega Kommune Kommunen har vedtatt -m belte da det er mange små øyer og god plass: com/spreadsheet/ccc? key=ao67n_qimykdgdavudweufmdurqynqmznnxjty3c#gid= og det er 9 disp i som er rorbuer og brygger (ikke boliger, kun næringsbygg) Ja, for enkelte områder. com/file/d/b467n_qimykowhkzxlynldxmta/edit,67

6 C3- C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Det skal finnes en oversikt over natur og naturtyper av særskilt interesse Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget årlig Andel båtplasser i gjestehavner forbeholdt ikke-motoriserte båter Destinasjonen har definert hva som er natur og naturtyper av særskilt interesse Hvor mange verneområder finnes innenfor destinasjonen Hvilke vernekategorier er representert Foreligger verne-/skjøtselsplaner for verneområdene Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc i, stk. i (helikopter for elgmerking og hente ut elgslakt med traktor fra verneområde): com/spreadsheet/ccc? key=ao67n_qimykdgdavudweufmdurqynqmznnxjty3c#gid= Ingen, men Vega Kystlag har egen flytekai for tradisjonsbåter. Vi arrangerte Kystlandsstevnet i. Ja gjennom ulike verneområder: com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykrkdetklpexvjczg/edit https: com/file/d/b467n_qimykdxqqdwsuxicgs/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykanzuzhnnlwnyske/edit 7 verneområder com/file/d/b467n_qimyktvhxcfd5vxjpwuu/edit og vi har fått opprettet eget verneområdestyre: https://docs. com/file/d/b467n_qimykyznwnbtnvpbu/edit Naturreservat, fuglefredingsområde, landskapsvernområde, UNESCOs kulturlandskap og vi driver informasjonsarbeid: com/file/d/b467n_qimykshnhdzhetwjpce/edit Under arbeid og kommer på høring i 3: https://docs. com/file/d/b467n_qimyku9wcfdawge3nza/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykrkdetklpexvjczg/edit https: com/file/d/b467n_qimykdxqqdwsuxicgs/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykanzuzhnnlwnyske/edit Finnes det natur og naturtyper som ikke er Ja, UNESCOs kulturlandskapsområde vernet, men som er viktige for destinasjonen Finnes skjøtsels- eller tiltaksplaner for disse Ja Se dok. C3--4 Antall mnd. siden siste oppdatering Er kontinuerlig under rullering og følges konstant opp av (Maksimalt 4 mnd.) verneområdeforvalter 7 ruter etter nasjonal og internasjonal skilting og Antall merkede ruter etter nasjonal skiltingsog graderingsmal Naturoppsyn. gradering. Skiltet gjennom naturreservat av Statens com/file/d/b467n_qimykcvjooulluwjfsu/edit,875

7 C3-3 C4- C4- C4-3 C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Det skal finnes en plan for formidling og aktiv bruk av viktige naturområder (vernede eller av særskilt interesse for reiselivet) Destinasjonsledelsen skal være en pådriver for lokale miljøforbedringer Det skal være tilrettelagt for kollektiv transport tur/retur destinasjonen Bruk av transport til/fra aktiviteter skal måles docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc Bidrar planen til vern gjennom bruk Lokal forvaltningsplan for Færesetelva med fiske: https: com/file/d/b467n_qimykullsepstf4tgc/edit https: com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykrkdetklpexvjczg/edit https: com/file/d/b467n_qimykdxqqdwsuxicgs/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit,67 com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykanzuzhnnlwnyske/edit Har planen en handlingsdel Ja Antall mnd. siden siste oppdatering (Maksimalt 4 mnd.) 9 mnd. Destinasjonens kommune(r) er miljøsertifisert Nei Selskapet som har destinasjonsledelsen er miljøsertifisert Nei Andel miljøsertifiserte bedrifter Ingen Andel miljøsertifiserte reiselivsbedrifter Ingen Antall sertifiserte reiselivsbedrifter av destinasjonens største reiselivsbedriftermålt etter omsetning Antall sertifiserte reiselivsbedrifter av destinasjonens største reiselivsbedriftermålt etter besøk Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit?,5 Ingen Vega Havhotell er eneste reiselivsbedrift med ansatte og er sertifisert som Miljøfyrtårn: com/no/product/?pid=376 Bedrifter som driver jakt og fiske kan ikke sertifisere seg som økoturisme og bedrifter som ikke har ansatte kan ikke sertifisere seg som miljøfyrtårn. Catch. Andel gjester som ankommer med: Fly / helikopter Usikkert da vi ikke har flyplass buss 5-3 turbusser i løpet av sesongen tog Ingen båt Samtlige privat- eller leiebil bensin/diesel på ferge bobil på ferge elektrisk drevet kjøretøy på ferge motorsykkel på ferge sykkel på hurtigbåt eller ferge annen offentlig transport kun ferge eller hurtigbåt annet egen båt, hurtigruteturister eller cruisebåter Andel gjester som ankommer med: Fly / helikopter buss antar % Dok.? tog båt privat- eller leiebil bensin/diesel antar 8% Dok.? bobil elektrisk drevet kjøretøy motorsykkel Vega Havhotell er eneste reiselivsbedrift med ansatte - %

8 C4-4 C4-5 C4-6 C4-7 C4-8 Det skal arbeides aktivt for å redusere energiforbruk Kommunen(e) skal arbeide aktivt for å øke andelen av fornybar energi Det skal arbeides for bærekraftig bruk av vannressursene Det skal foreligge en avfallsplan som minimum omfatter: Minimum 5% av kommersielle reiselivsbedrifter skal kildesortere sitt avfall C4-9 Avfallsproduksjon skal reduseres 95% com/file/d/b467n_qimykcmzhcdvmelrjqk/edit ikke mulig da over 95% er vannkraft, resten er vedfyring og jordvarme. com/file/d/b467n_qimykzxl5rdddudlsd8/edit https: com/file/d/b467n_qimykmlmrl9pwujwrve/edit com/document/d/iejttgncchznirn8tg-a4b4kfclvjw_rsvjkwdnfe/edit resultater av analyser hver 4.dag på tre ulike steder og legger ved de tre siste målingene som er like fine som resten av året: com/file/d/b467n_qimykewd3mtbisdmxclk/edit https: com/file/d/b467n_qimykvnvjtgtuevhjcja/edit https: com/file/d/b467n_qimykegxwdndubmtztxc/edit Dere kan få til :-) Nei C4- C4- C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Kommunen(e) skal i alle anskaffelser stille miljøkrav som et tildelingskriterie, vektet med minimum % Destinasjonen skal jobbe aktivt med å redusere utslipp / transportbehov internt på destinasjonen docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc sykkel antar % Dok.? annen offentlig transport annet Andel kommersielle reiselivsbedrifter som deltar i energibesparende tiltak Energiforbruk for alle kommersielle reiselivsbedrifter i kwt pr. gjestedøgn Energiforbruk for miljøsertifiserte reiselivsbedrifter i kwt pr. gjestedøgn Andel energibruk pr år dekket av fornybare energikilder Gjennomførte tiltak relevant for reiselivet (hvilke, evt. antall og en beskrivelse) Vannforbruk kvantitet årlig Renhetsgrad drikkevann og badevann Tømmestasjon(er) for bobil Toaletter og avfall i utmark tilrettelegging på naturlige samlingspunkter og tømmefrekvens etter behov Tilrettelegging for kildesortering av husholdningsavfall på relevante fraksjoner Andel av kommersielle reiselivsbedrifter som kildesorterer på relevante fraksjoner Andel av kommersielle senger i turistområder med tilrettelegging for kildesortering av minimum papp/papir, glass, metall og farlig avfall Total avfallsproduksjon (i tonn) per år per gjestedøgn Nei, ikke utover egne sparetiltak. Kommunen har utarbeidet egen Energi og klimaplan : com/file/d/b467n_qimykudvsgdrzf8ybw8/edit?? Ja på de to friluftslivområdene med toalett (Eidem og Sundsvoll) : com/file/d/b467n_qimykvmneyjdfdprdjq/edit Alle drivere sorterer flasker, papir og metall og farlig avfall Det har vært testet ut samme system som i husholdninger i rorbu. Driver måtte etterpå sortere avfallet i plast, mat, kartong og div. Vega produserer lite avfall sml. med Norge i snitt: https: com/file/d/b467n_qimykv9dazjczwjunue/edit og sammenligent med Nordland i snitt: com/file/d/b467n_qimyktmdk4xzthfeku/edit,5,67,5,5 Kjøper fra Helgeland Kraft - vannkraft Se over Vannforbruket er ihh til rapport ca. 7m3 i døgnet, men det varierer over året. Mye husdyr på øya. Normalt nok vann. Renhetsgrad? Vedlegg er en plan. Finne kimtall Er vedlagt nå Ikke behov pt. Andel til fjernvarme og/eller gjenvinning % gjennom SHMIL Dok.? Ikke fått gjennomslag pga kommuneøkonomi. Innkjøp i Antall anskaffelser hvor tildelingskriterie samarbeid med andre kommuner er også til hinder. Annen miljøkrav er vektet med minimum % miljøstatus:https://drive. com/#folders/b467n_qimykcenxmgzvqduquk Antall nye tiltak siste kalenderår som bidrar til å redusere utslipp / transportbehov Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? Kjøpt inn flere sykler til sykkelutleie. Aktivt jobbet med at tilreisende blir lengre ved å tilby gode aktiviteter og opplevelser. Økt fra 6 til 3 i utleieinntekt jfr. turistinformasjonen. % % Gjestedøgn 857 (-) 3,57 kg per gjestedøgn i 9 og 9,7 kg per gjestedøgn i. Det må være en feil i SSB evt. at de veier søppel først når bilen er i Br.sund? % 7,4 SUM

9 C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc,4 SNITT 7% i % Gjennomgang.. JED Revisjon. og JED

10 Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) https://docs. ID Kriterie er com/folder/d/b467n_qimyknxjczhmwfyde/edit?docid=b467n_qimykadwbnrnsuhyzdq Har destinasjonsledelsen et strategisk Nei, ingen planer i dag. Kan evt. komme med Destinasjonsledelsen skal (i sine dokument som omfatter etiske retningslinjer en UNESCO merking/sertifisering D5- strategiske dokument) ha etiske Er disse kommunisert til virksomhetens Nei, ingen planer i dag. Kan evt. komme med retningslinjer for virksomheten. forretningspartnere en UNESCO merking/sertifisering Det har vært og er framdeles mye dugnad med Destinasjonsledelsen skal i sine Har destinasjonsledelsen tilrettelagt for/tatt ryddedager, Vegadagan osv. men det er ikke handlingsplaner innarbeide tiltak som D5- initiativ til opplæring i samfunnsansvar for skrevet i handlingsplaner. Feriefolk deltar i bidrar til å skape gode holdninger til reiselivsnæringen på destinasjonen dugnader og spiller på konserter og visekvelder samfunnsansvar mm. com/file/d/b467n_qimyktmdstzz4zgtnzk/edit com/file/d/b467n_qimyksgpaanfnah4qxc/edit com/file/d/b467n_qimyknuzsehvbsfhxylu/edit Antall tiltak som lokale innbyggere direkte eller Søndagsåpne og kveldsåpne butikker om indirekte drar fordel av fra reiselivsnæringen sommeren. Ekstra ferge om sommeren til ny destinasjon (Tjøtta) Opprettholder hurtigbåtsambandet nordover til Sandnessjøen Festivaler og arrangement, konserter mm. Lokalmatbedrifter: com/file/d/b467n_qimykbfftzltnxoyuxm/edit Destinasjonsledelsen skal ta initiativ til og Av 5 innbyggere er det ca årsverk i legge til rette for at selskapet selv og reiseliv. Hoveddelen er om sommeren så det er D6- destinasjonens reiselivsbedrifter bidrar til mange ungdommer fra Vega som har utvikling i lokalsamfunnet sommerjobb relatert til reiseliv når det er Andel ansatte i turistnæringen i forhold til totalt hjemme på ferie. I følge opplysninger fra SSB antall ansatte på destinasjonen har vi 634 sysselsatte com/file/d/b467n_qimykvg5cnubuvgxu/edit og det betyr at ca. % av sysselsatte er i turistnæringen. Antall lærlingplasser / utplasseringer Vega Havhotell med en lærling i sesongen DUGNAD! De fleste samarbeider om det meste, f.eks. nettverkssamarbeid ad. større besøk, DinTur med Internasjonal sertifisering, Andel av reiselivsbedrifter som er involvert i Vegadagan mm. Minimum 8%. Alle DinTur destinasjonsledelse / utvalg / prosjekter bedrifter har samarbeid om Vandredestinasjon Vega: no/nyheter/article ece D6- D - Styrking av sosiale verdier Destinasjonsledelsen skal ta initiativ til og iverksette et opplæringsprogram for reiselivsansatte som minimum dekker: - vertskapsrollen, kulturminner, matkultur, vernede områder muligheter og begrensninger, nærliggende attraksjoner, lokale produsenter og aktiviteter, bærekraftig reiseliv, UU, CSR/samfunnsansvar, arbeidsforhold, HMS-planer og krav fra Arbeidstilsynet mm Andel bedrifter som deltar / har deltatt i opplæringsprogrammet Andel av reiselivsbedrifter hvor mer enn 6% av de ansatte har gjennomgått lokalt opplæringsprogram Vi har ikke eget opplæringsprogram, men en samling av enkeltarrangement lokalt og regionalt om: Opplevelsesproduksjon og, arrangementsutvikling, vertskapskurs, to studieturer for reiselivsbedrifter,lokale og regionale guidekurs, åpne møter med fortellerkvelder, åpne møter om verdensarv og forvaltning og grunneiermøter. Bedriftene deltar etter behov. Det er eierene som deltar da alt er lokalt eid. Det er kun Vega Havhotell og Himmelkroken som har ansatte og de har ikke deltatt. D7- Destinasjonsledelsen skal arbeide for økt status og stolthet i reiselivsnæringen Antall kompetansehevende tiltak com/file/d/b467n_qimykmmfcrxdljlbc/edit

11 D7- Destinasjonen skal arbeide for å øke antall helårs arbeidsplasser D8- D - Styrking av sosiale verdier ID Kriterie er Destinasjonsledelsen skal (evt. i samarbeid med kommunen) gjennomføre gjesteundersøkelser i viktige kundesegmenter minimum hvert. år D8- Destinasjonsledelsen skal i samarbeid med medlemsbedrifter gjennomføre en risikoanalyse for destinasjonen Antall motivasjonshevende tiltak Andel turistrelaterte ansettelser i høysesong/lavsesong i forhold til totale ansettelser i destinasjonen Er det iverksatt tiltak for sesongforlengelse Er det iverksatt tiltak for å sikre sesongansatte mer helårig sysselsetting (for eksempel mellom bedrifter på destinasjonen eller med andre destinasjoner) Gjennomføres gjesteundersøkelse(r) i viktige kundesegmenter minimum hvert annet år Andel gjester som: er fornøyd med oppholdet er misfornøyd med oppholdet har registrert at destinasjonen har iverksatt viktige miljøtiltak som energiøkonomisering, kildesortering med mer har mottatt informasjon fra destinasjonen/bedriftene om bærekraft Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) https://docs. com/folder/d/b467n_qimyknxjczhmwfyde/edit?docid=b467n_qimykadwbnrnsuhyzdq com/file/d/b467n_qimykugrdrenfrxliauk/edit com/file/d/b467n_qimykslrfwgk5wxhuovu/edit com/file/d/b467n_qimykmmgwvlkxykrax3m/edit Lavt. Besøkstallene er endret fra 8: i høy og lavsesong til 7:3 i høy og lavsesong jfr. Hilde Wika I Turistinformasjonen Ja: kurs og konferanser, jakt og fiske, fugletitting, spa- og velværehelger, geoparkutvikling: com/file/d/b467n_qimykwxqxnphzzmtsdg/edit og fugletitting: no//9//tema/reise/norgesferie/vega/verdensarv/33533/ Om vinteren er det kun eiere som driver. Det regionale reiselivsprosjektet i Brønnøysund jobber aktivt med sesongforlengelse og samarbeid mellom bedrifter og destinasjoner med Øyhopping, kajakkturisme og gourmetturer com/file/d/b467n_qimykluhrczpaufzym/edit https://drive.com/? authuser=#folders/b467n_qimykzpqbmzwsgxrndg com/folder/d/b467n_qimykzpqbmzwsgxrndg/edit?docid=b467n_qimykdnvinw9flwlfue com/folder/d/b467n_qimykzpqbmzwsgxrndg/edit?docid=b467n_qimyktm5dhzlmtltqmm Vet ikke eksakt, men antar over 9% http: //www.vega.kommune.no/www/vega/resource. nsf/files/wwww8sub4qoppsummering_gjesteundersoekelsen/$file/oppsummering_gjesteundersoekelsen.pdf Vet ikke eksakt, men antar det er lavt http: //www.vega.kommune.no/www/vega/resource. nsf/files/wwww8sub4qoppsummering_gjesteundersoekelsen/$file/oppsummering_gjesteundersoekelsen.pdf Vega KOmmune har iverksatt kildesortering via, SHMIL og har selv enegeriøkonomisering på ny skole og jordvarme på Vega Omsorgssenter Alle har tilbud om informasjon. Det er lagt ut brosjyrer: com/file/d/b467n_qimyktxoztmpmsgfvtvk/edit og det er informasjon på visitvega.no. Det har også vært mye mediaomtale: https://docs. com/file/d/b467n_qimykagpsvknwchntyu/edit har gjennomført gjenkjøp innen 5 år Vet ikke hvor stor andel opplever at gjestene at aktørene på destinasjonen har god lokalkunnskap Ja Fremstår destinasjonen som bærekraftig Ja Antall iverksatt e tiltak for å styrke Ja, opprustet stiene med internasjonale gjesteopplevelsen på destinasjonen, og som merking og bedret lokal merking bygger på kunnskap fra gjesteundersøkelsen. Tiltaksplan for å minimere risiko er utarbeidet Ja, både fra Vega Kommune og Din Tur, Dok?

12 D8-3 D - Styrking av sosiale verdier ID Kriterie er Destinasjonsledelsen skal arbeide for og bidra til at reiselivsnæringen har tilrettelagt for allmenn tilgjengelighet (UU) Er viktige risikoområder dekket av kommunens beredskapsplan eller enkeltbedrifters beredskapsplaner? Følger bedriftene offentlige sikkerhetsrutiner, lovpålegg og krav Antall ulykker (død eller varig skade) innenfor destinasjonen pr år (som kan knyttes til reiselivet) Andel medlemsbedrifter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne ift. ISOstandardene NS Universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder, og NS Krav til en merkeordning for tilgjengelighet til reiselivsmål Andel medlemsbedrifter som har fått informasjon om De 7 prinsippene for universell utforming Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) https://docs. com/folder/d/b467n_qimyknxjczhmwfyde/edit?docid=b467n_qimykadwbnrnsuhyzdq Ja. Kommunens kriseledelsesplan er vedlagt sammen med kommentarer fra Fylkesmannen på avvik. Disse er nå "lukket" ihh til rådmannn. com/file/d/b467n_qimykwvvqswtsnepievk/edit og oljevernberedskapen er bedre enn noen gang: no/nyheter/article53857.ece Ja som vi er kjent med i dag. Flere av rorbuene er fredet. visitvega.no/wips/877799/ Totalt 9 boenheter i rorbuer og 7 er fredet. Av mulige så har 7 rorbuer (boenheter) UU. Hotellet har også rom med UU. Det arbeides med en Lekeplass i Vega Kommune på skolen med Universell utforming og basert på vår natur- og kulturhistorie: Alle har tilgang på UU informasjon på kommune.no,5,5 SUM,39 SNITT 63% i % Gjennomgang.. JED Revisjon.3.3 JED Se egen kommentar?

13 ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) Akkumulert positivt driftsresultat de siste 3 år Har ikke tall N/A E9- Selskapets egenkapital i prosent av drifsinntekter Har ikke Destinasjonsselskap N/A Selskapet som har Andel av eiere/medlemmer/samarbeidspartnere destinasjonsledelsen må selv være som har forpliktet seg til frivillig finansiering av Min. 8% jfr turistinformasjonen som stiller opp ved økonomisk levedyktig fellestiltak behov på dugnad og mediebesøk Dok.? E9- E9-3 E9-4 E9-5 E - Økonomisk levedyktighet Ringvirkninger på destinasjonen skal optimaliseres Omsetning og verdiskaping på destinasjonen Utvikling i reiselivsstrukturen skal overvåkes Akkumulert resultat for destinasjonens kommersielle virksomheter skal være positiv Destinasjonen skal ha en strategi for vekst i lav- og skuldersesong (er) E- E- Det skal tilrettelegges for produktutvikling i lavsesong Netto tilgang/frafall medlemmer stabilt OK pga. liten dest. Totalt 55, 5 mill: Direkte 45,5 mill. Inndirekte mill. Økonomiske ringvirkninger (direkte og indirekte konsum) com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit Kvalitative ringvirkninger (infrastruktur og servicetilbud Andel innbyggere som er positive til reiselivssatsingen Hvor stor verdiskaping genererer reiselivet Er omsetningsveksten på mer enn 7,5% målt over 3 år Årlig omsetning fra alle reiselivsbedrifter delt på antall gjester Antall kommersielle gjestedøgn Antall besøkende på kommersielle attraksjoner Antall dagsturister Gjennomsnittlig antall gjestedøgn per måned Andel varme senger ift. antall innbyggere Akkumulert resultat for destinasjonsledelsens kommersielle eiere/medlemmer forrige regnskapsår Antall mnd. siden siste oppdatering (Maksimalt 4 mnd.) Hotell og flere spisesteder med lokalmat, matbutikker med godt vareutvalg, opprettholder hurtigbåt nordover og ferge nordover på sommeren, kveldsåpne butikker og søndagsåpent på sommeren, temasatsing på vandring, sykkel og kajakk som kommer lokalbefolkingen tilgode, 96% etter intervju av NINA, 6% ønsker reiseliv basert på våre tradisjoner og 35% ønsker reiseliv basert på maksimal profitt com/file/d/b467n_qimykbkjdmvnltzjslu/edit side 334 ca. 56 mill com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit Ja, i 4 med 7 besøkende og med 3 besøkende og det har vært stabilt fram til jfr. Hilde Wika I turistinformasjonen Oversikt over reiselivsrelaterte AS med oms over 5 er uthevet med gult: com/file/d/b467n_qimykrm9vazfhmwomeu/edit Når vi benytter ringvirkningsanalysen med oms 55.5 mill og 76 4 gjestedøgn i ferie og fritid blir det 76 kr per gjestedøgn: com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit 3% av totale gjestedøgn er kommersielle gjestedøgn og det utgjør ca. 7 5 av en total på 857 gjestedøgn: com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit Da museum, frivillige lag og foreninger, verdensarvstiftelsen mm faller ut så har vi ingen kommersielle attraksjoner: : com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit Turistinformasjonen viser til at 7% kommer mellom april-september og 3% november-des. 45 innbyggere og 365 varme senger= 3,4 innbyggere per varme seng: com/file/d/b467n_qimyklwy5mlvry3blcda/edit Turistinformasjonen drives av et kommunalt reiselivsprosjekt som er støttet av Nordland Fylkeskommune Vi jobber med saken. kurs og konferanser, jakt og fiske, fugletitting, spa- og velværehelger, geroparkutvikling. Trollfjell Geopark har fått,4 mill så langt og avventer medfinansiering: https://docs.,67,8 Dok.? N/A Har gjester (Se E9--) og omsetning, trenger bare utregning Vedlegg viser antall senger - antall innbyggere? com/folder/d/b467n_qimykbw5hrwtxsxdqnle/edit?docid=b467n_qimykbwdaef93tuwdgc og det regionale reislelivsprosjektet har strategier for å forlenge sesongen s. 5, 3 og 37: https://docs. com/file/d/b467n_qimykluhrczpaufzym/edit Antall kommersielle produkter i lavsesong Havfisketurer, matarr. på Vega Havhotell, spa 5 stk.

14 E-3 E - Økonomisk levedyktighet Det skal arbeides aktivt for å maksimere bruken av tilgjengelige kommersielle senger ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) Antall tilbydere av produkter i lavsesong 5 Beleggsprosent i kommersielle (varme) senger per måned og gjennomsnitt for året Senger i fritidsboliger (kalde senger) i % av total overnattingskapasitet Fordelingen per mnd har vi ikke, kun fordeling høy og lavsesong med 7:3. Beleggsprosent i snitt for året er...; com/file/d/b467n_qimyka Turistinformasjonen formidler også aktivt overnatting i kalde senger. Ca. 8% kalde senger jfr. Fig :https: com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit,47 SUM,78 SNITT 89% i % Gjennomgang.. JED Revisjon.3.3 JED

Standard for Bærekraftig reisemål Kriterier og indikatorer Versjon 1.1 18.12.2013

Standard for Bærekraftig reisemål Kriterier og indikatorer Versjon 1.1 18.12.2013 Standard for Bærekraftig reisemål og indikatorer Versjon 1.1 18.12.2013 Innhold A Forankring og implementering politisk... 2 B Forankring og implementering på destinasjonen... 2 C Bevaring av natur, kultur

Detaljer

Standard for bærekraftig reisemål

Standard for bærekraftig reisemål Standard for Bærekraftig reisemål Kriterier og indikatorer VERSJON 2.0 04.07.2017 1 A Forankring og implementering politisk B Forankring og implementering på reisemålet C Bevaring av natur, kultur og miljø

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV EN LEVENDE VERDENSARV RITA JOHANSEN DAGLIG LEDER STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

VEGAØYAN VERDENSARV EN LEVENDE VERDENSARV RITA JOHANSEN DAGLIG LEDER STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV VEGAØYAN VERDENSARV EN LEVENDE VERDENSARV RITA JOHANSEN DAGLIG LEDER STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1072 km2

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Bærekraftige reisemål først mot fremtiden. Geilo 26.-27.mai 2014

Bærekraftige reisemål først mot fremtiden. Geilo 26.-27.mai 2014 Bærekraftige reisemål først mot fremtiden Geilo 26.-27.mai 2014 Tema Bærekraftig reiseliv Bærekraftig reisemål Erfaringer og resultater 2 Et bærekraftig reiseliv 10 prinsipper som bygger på UNWTOs definisjon

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE Vega kommune har 1 232 innbyggere. Jordbruk er største næring. Havbruk, videreforedling av sjømat og reiseliv er de nye

Detaljer

Fjord 2.0 Konferanse 2012

Fjord 2.0 Konferanse 2012 Fjord 2.0 Konferanse 2012 Lærdal Erfaringar frå Lærdal Berekraft og kommersialisering hand i hand Ny nasjonal reiselivsstrategi Berekraft som premiss Mål: 1. Auke i verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringa

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 VEDLEGG BÆREKRAFTIG REISELIV... 9

FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 VEDLEGG BÆREKRAFTIG REISELIV... 9 16.12.10 FORORD... 3 BAKGRUNN... 4 OVERORDNET MÅL... 4 PRIORITERTE OMRÅDER... 5 1. INFRASTRUKTUR...5 2. STYRKE SAMARBEID OG NETTVERK...5 3. VIDEREUTVIKLE SAVALEN SOM EN ATTRAKTIV REISELIVSDESTINASJON...6

Detaljer

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013 Velkommen til Kurs for prosessveileder Gardermoen 5-6 juni 2013 Program DAG 1 Tema BAKGRUNN Bakgrunn og målsetting med ordningen Status i arbeidet med internasjonale sertifiserings- og merkeordninger Å

Detaljer

Rapport Studietur til Vega

Rapport Studietur til Vega Rapport Studietur til Vega 29-31/8 2017 Tirsdag 29. august reiste følgende delegasjon fra verneområdestyret for Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde til Vega i Nordland: Mona Pedersen styreleder

Detaljer

Regional plan for Nordfjella

Regional plan for Nordfjella 1 Regional plan for Nordfjella Tema «Reiseliv» Geilo, 28 08 2012 Ragnhild Kvernberg RePlan as / Hallingdal Reiseliv as 2 RePlan as daglig leder/eier Destinasjons-og områdeutvikling Reiselivsplaner/strategier

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Hvem er SNO og hvem er jeg? Finse 08.mars 2011. Hallingdal - Hol. Tema. Dette gir også utfordringer for oss. Utfordringer for næringsutvikling

Hvem er SNO og hvem er jeg? Finse 08.mars 2011. Hallingdal - Hol. Tema. Dette gir også utfordringer for oss. Utfordringer for næringsutvikling Hvem er SNO og hvem er jeg? Finse 08.mars 2011 Vern gjennom bruk. Bærekraft økoturisme. Statens Naturoppsyn Geilo. Tidligere politi på Geilo. Svalbardfrelst. Lever og ånder for natur og friluftsliv. 203

Detaljer

Regjeringen.no.

Regjeringen.no. Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast, og landet vårt har dei beste føresetnader for å ta sin del av den internasjonale veksten. Regjeringen.no www.geilo.no En fjelldestinasjon

Detaljer

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv www.verdensarvvega.no www.ungehender.no Hilde Wika, prosjektleder Bærekraftig Reiseliv,

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

bærekraftig reisemålsutvikling

bærekraftig reisemålsutvikling BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 2014 2016

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad - intro Kystby sør i Norge 22 000 innbyggere, 2 500 studenter, 1800 hytter, øker sommer Rederier, teknologi, hagebruk, service, handel, turisme

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Eksempler fra Syklist velkommen konseptet Sandefjord, 25.4.2017 Rolf E Akselsen (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

Destinasjon Femund Engerdal og prosjektet:

Destinasjon Femund Engerdal og prosjektet: Destinasjon Femund Engerdal og prosjektet: DFE et nettverk med 70 medlemsbedrifter Driver felles markedsføring og produktutvikling Norge Universelt Utformet innen 2025. Ny likestillings- og diskrimineringslov

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK»

«VEFSNA REGIONALPARK» «VEFSNA REGIONALPARK» Verdigrunnlag for norske parker Lokal forankring, nedenfra og opp Langsiktig og forpliktende samarbeid Verdsette og ivareta natur- og kulturverdier Bred og bærekraftig verdiskaping,

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Vegaøyan Verdensarv The Vega Archipelago www.verdensarvvega.no

Vegaøyan Verdensarv The Vega Archipelago www.verdensarvvega.no Vegaøyan Verdensarv The Vega Archipelago www.verdensarvvega.no Skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste 1. juli 2004 Vega er omgitt av 6.500 øyer spredt over et område på 2000 km2. Området er den største

Detaljer

Naturopplevelser for livet

Naturopplevelser for livet FELLES HÅNDBOK Merkehåndboka og gradering/skilting Mange utgaver Fra 2006 til 2011 Felles håndbok for tilrettelegging, merking, skilting og gradering av turruter 1909 siste i 2009 For alle som tilrettelegger,

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

Kommunedelplan Savalen

Kommunedelplan Savalen Kommunedelplan Savalen Tiltaksplan - utkast I henhold til plan og bygningslovens 11 1 skal kommuneplaner(kommunedelplaner) ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Saknr. 13/3498-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om finansiering av tiltak for universell utforming ved Sorkodden Prosjekt for universell utforming av reiselivet i Engerdal Fylkesrådets innstilling

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010

Handlingsdelen i regional plan. Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 Handlingsdelen i regional plan Møte i Fellesforum for regionale planer, Gardermoen, 29. oktober 2010 PBL 8-1 Regional plan Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

Villrein og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling

Villrein og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling Villrein og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling Hans Olav Bråtå Østlandsforskning Eidfjord 20.4.2010 Problemstillinger 1. Villreinfjell som kilde til verdiskaping. a) Blir det

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Fjellrunden oppgradering Søknad om støtte

Fjellrunden oppgradering Søknad om støtte Saknr. 16/11669-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fjellrunden oppgradering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Fjellrunden oppgradering» som viktig strategisk satsing for økt

Detaljer

Masterplan for Reiselivssatsinga i Sogn Kvalifisering for Merket Bærekraftig Reisemål Sogn Regionråd Årdal,

Masterplan for Reiselivssatsinga i Sogn Kvalifisering for Merket Bærekraftig Reisemål Sogn Regionråd Årdal, Masterplan for Reiselivssatsinga i Sogn 2020-2035 Kvalifisering for Merket Bærekraftig Reisemål Sogn Regionråd Årdal, 15.9.2017 Kvifor Masterplan for Sogn? Sikre bærekraftig utvikling av regionen for alle:

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling i Femund Engerdal

Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling i Femund Engerdal Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling i Femund Engerdal Destinasjon Femund Engerdal Prosjekt «Merket for bærekraftig reisemål» - 18.11.2015 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Strategier og målsetninger...

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Hanne K. Jakhelln, prosjektleder Landskonferanse om stedsutvikling 2008, Bodø 1. september 15.09.2008 1 Den verdifulle kystkulturen i Nordland Hovedmål

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Høringsforslag fra Formannskapet

Høringsforslag fra Formannskapet Høringsforslag fra Formannskapet 28.11.13 Målet med kommunedelplanen er å bidra til helhetlig og langsiktig forvaltning og verdiskaping i området. Planen avklarer strategier og innsatsområder for utvikling,

Detaljer

INDIKATORUTVIKLING. - av Frida Ekström, Marte Lange Vik og Carlo Aall, Vestlandsforsking

INDIKATORUTVIKLING. - av Frida Ekström, Marte Lange Vik og Carlo Aall, Vestlandsforsking INDIKATORUTVIKLING 1) Hva er formålet med en indikator? 2) Valg av indikator 2) Hva skal vi bruke dem til? 3) Eksempel fra bærekraftsindikatorsystem 4) Hvem skal forvalte dem? - av Frida Ekström, Marte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 2 1 46,92

Detaljer

Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling

Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling Innlegg under Sustainable Destination Norway 2025 - Summit in Balestrand Arrangert av Vestlandsforsking og Høgskulen I Sogn og Fjordane

Detaljer

Transport, en viktig del av reiselivet

Transport, en viktig del av reiselivet Transport, en viktig del av reiselivet Samferdselssjef Steinar Sæterdal 18.09..2012 Opplevelsen, en viktig del av reiselivsproduktet Nordland har det meste 25% av Norges kystlinje 18 414 øyer i saltvann

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen?

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen? Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon -Hva kom fram på dialogkonferansen? DIALOGKONFERANSE FOR REISELIVET PÅ HELGELAND 23.-24.SEPT 09 Hensikten med konferansen var

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

Europeiske villreinregioner

Europeiske villreinregioner Europeiske villreinregioner Presentasjon for nye villreinnemnder i nordre del av Sør-Norge Dovre 4. februar 2016 Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning E-mail: hob@ostforsk.no Europeiske villreinregioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017 REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL Presentasjon referansegruppemøter 27-28 april 2017 REISEMÅLSPROSESSEN KUNNSKAPSGRUNNLAGET GJESTEUNDERSØKELSE HYTTE- OG LEILIGHETSEIERE MULIGHETSOMRÅDER STRATEGISK VALG Mål med

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv Arendal, 15. april 2015 Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv Kristin Astrup Aas, Prosjektleder 2013-2015: Kommuneplanen rulleres. Parallelt utarbeides det en kommunedelplan for grønnstruktur

Detaljer