5 SUM 1,67 SNITT 83% i % Gjennomgang JED Revisjon JED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 SUM 1,67 SNITT 83% i % Gjennomgang 12.11.12 JED Revisjon 27.02.13 JED"

Transkript

1 ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) A A A3 Bærekraftig reiseliv skal være prioritert i regionale planer og strategier Bærekraftig reiseliv skal være beskrevet som en del av kommuneplan eller næringsplan Det skal eksistere en handlingsplan som inkluderer bærekraft i reiselivet på destinasjonen Har kommunen(e) fattet politisk vedtak om å bli en del av en bærekraftig destinasjon Er bærekraftig reiseliv beskrevet i regional(e) planer og strategier Ja eller nei com/file/d/b467n_qimykzhpybdjlztk5c3c/edit com/file/d/b467n_qimyktmv6rgppwjlftfk/edit com/file/d/b467n_qimykulruqlzfrlcam8/edit https://drive. com/#folders/b467n_qimykuwlttkhbexmne com/file/d/b467n_qimyktuxnovhaugposja/edit com/file/d/b467n_qimyklxhthfuddjyms/edit https://drive. com/#folders/b467n_qimykuwlttkhbexmne com/file/d/b467n_qimykluhrczpaufzym/edit com/file/d/b467n_qimykyjdhre56dn3tza/edit /B467N_qimYKaWdSVV4WkJLcjA/edit https: com/file/d/b467n_qimykamdhejjnvknisnc/edit com/file/d/b467n_qimykawdsvv4wkjlcja/edit Har lagt inn den gamle kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser tom. s. omhandler turisme. Det kommer en ny i 3 som nå er på høring: com/file/d/b467n_qimykszbtallvwepids/edit hvor s. s.3 omhandler sykkelturisme, s 5 omhandler besøkspunkt med UU, samt generell oppgradering av turstiene Er reiselivet på destinasjonen aktivt involvert i utvikling og gjennomføring av planen Bygger planen på de ti prinsippene for bærekraftig reiseliv Ja Er interessenter/aktører løpende involvert i planlegging, gjennomgang og overvåking av bærekraftsstrategien Ja, men ikke samtlige aktører. Min. 8%. com/file/d/b467n_qimykqthpbxpftxpire/edit 5 SUM,67 SNITT 83% i % Gjennomgang.. JED Revisjon 7..3 JED Reiselivsstrategi for Sør-Helgeland - OK Reiselivsstrategi for Nordland - OK Ikke % men tilfredsstillende Ikke % men tilfredsstillende

2 B B B3 B - Tilstrekkelig forankring på destinasjonen ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) Destinasjonen skal legge til rette for, og ta initiativ til miljøforbedringer (miljøsertifiseringer med mer) og kvalitetsforbedringer (kvalitetsmerker med mer) i reiselivsbedriftene Destinasjonsledelsen skal arbeide aktivt for økt samfunnsengasjement En betydelig andel av reiselivsbedriftene skal ha forpliktende, langsiktige avtaler om utvikling og markedsføring av destinasjonen Antall iverksatte tiltak siste kalenderår Antall gjennomførte tiltak siste kalenderår Tar destinasjonsledelsen initiativ til å involvere lokale krefter/aktører i utvikling av destinasjonen Oppfordres eiere av fritidsboliger til å bidra aktivt i utvikling av destinasjonen Støtter destinasjonen opp om arrangementer basert på frivillig innsats Bidrar destinasjonsledelsen aktivt i annen næringsutvikling på destinasjonen Andel reiselivsbedrifter som har forpliktende, langsiktige avtaler Andel andre bedrifter som har forpliktende, langsiktige avtaler Andel reiselivsbedrifter (av totalt ant. reiselivsbedrifter på destinasjonen) som deltar i fellestiltak (utvikling og markedsføring) Andel andre bedrifter som deltar i fellestiltak (utvikling og markedsføring) com/folder/d/b467n_qimykwhpgwxliv3ruogs/edit? docid=b467n_qimyku3gzcmmunlvc ://docs. com/file/d/b467n_qimykwgktrlzsuqxdee/edit https: com/file/d/b467n_qimykegkdjhmewfvx3m/edit com/file/d/b467n_qimykctjnqjnjrwlcmue/edit com/file/d/b467n_qimykvmvsusordb3c/edit com/file/d/b467n_qimykdvdjb9nqv9cweu/edit com/file/d/b467n_qimyknfhm3dizncyvk/edit com/file/d/b467n_qimykqllyzh5qtvumw8/edit https: com/file/d/b467n_qimykcxffstlzndlmzfe/edit https: com/file/d/b467n_qimykrfjivcazd4uhc/edit https: com/file/d/b467n_qimyka3jqrv8woetv3m/edit Ja Ja com/file/d/b467n_qimykennjbgncmkt4qlu/edit https: com/file/d/b467n_qimykwmr3vhfovxm3rek/edit com/file/d/b467n_qimykdskajrhchrjmle/edit https: com/file/d/b467n_qimykagliavprdvfxvnc/edit https: com/file/d/b467n_qimykctjnqjnjrwlcmue/edit https: com/file/d/b467n_qimykum5ntlmmpmvu/edit Ingen, men vi har heller ikke Destinasjonsselskap. Alle markedsfører seg i Turistinformasjonen og no Ingen, men vi har heller ikke Destinasjonsselskap. Alle markedsfører seg i Turistinformasjonen og no "Alle" er med i Visitvega og de store er også med i DinTur. Vega Kommune er med i Destinasjon Helgeland. Bedriftene deltar i dugnad ved journalistbesøk, filmer mm, men vi har ikke midler til egen markedsføring av Vega og viser til mediaomtale: no/wips/ / hvor bedriftene stiller opp med egen tid ved besøk. I tillegg så er det dugnad på fiskefestival og Vegadagene. N/A N/A

3 B4 B - Tilstrekkelig forankring på destinasjonen ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) Destinasjonen skal prioritere bedrifter, aktiviteter og arrangementer med bærekraftig profil i markedsføringen Antall markedstiltak som fremhever bærekraftige bedrifter, aktiviteter og arrangementer com/file/d/b467n_qimykrmdvvhbtsheyle/edit com/file/d/b467n_qimykzw8mv6qxjjuk/edit https: com/file/d/b467n_qimykagpsvknwchntyu/edit com/file/d/b467n_qimykbe8zsmtlauvjzkk/edit https: com/file/d/b467n_qimykyuxwdtntmgxkwnc/edit com/file/d/b467n_qimykwkdc3rwufhsu/edit 8 SUM SNITT % i % Gjennomgang.. JED Revisjon 7..3 JED

4 C- C- C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Destinasjonen har definert hva som er av kulturell interesse Hvor mange vernede kulturminner finnes innenfor destinasjonen Hvilke vernekategorier er representert Foreligger verne-/skjøtselsplaner for de vernede kulturminnene Det skal finnes en oversikt over steder, objekter eller tradisjoner av Finnes det tradisjoner, kulturminner og kulturell interesse liknende som ikke er vernet, men som er viktige for destinasjonen Det skal finnes en plan for formidling og aktiv bruk av steder, objekter eller tradisjoner av kulturell interesse (Ref. C-) Finnes skjøtsels- eller tiltaksplaner for disse Antall mnd. siden siste oppdatering (Maksimalt 4 mnd.) Bidrar planen til vern gjennom bruk Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc com/file/d/b467n_qimykbnamxluafhhrle/edit https: com/file/d/b467n_qimykvdljmvntsvhuue/edit com/file/d/b467n_qimykt3izb3g4d3fvzjg/edit https: com/file/d/b467n_qimykzdg3zgnzsfpndwm/edit Mange (3) og de restaureres fortløpende: https://docs. com/file/d/b467n_qimykuefdehownpmvnm/edit com/file/d/b467n_qimykt3izb3g4d3fvzjg/edit https: com/file/d/b467n_qimyku9wcfdawge3nza/edit Kulturlandskap, fredede bygninger, automatisk fredede kulturminner og områder com/file/d/b467n_qimykt3izb3g4d3fvzjg/edit Ja. Helgeland Museum har ansvaret for bygningsvern. com/file/d/b467n_qimykbnamxluafhhrle/edit https: com/file/d/b467n_qimykzdg3zgnzsfpndwm/edit Ja. Alle er registrert og det er ansatt bygningsvernarbeider i Helgeland Museum som i samarbeid med Nordland Fylkeskommune restaurerer fortløpende. https://docs. com/file/d/b467n_qimykbnamxluafhhrle/edit com/file/d/b467n_qimykuefdehownpmvnm/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykrkdetklpexvjczg/edit https: com/file/d/b467n_qimykdxqqdwsuxicgs/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykanzuzhnnlwnyske/edit -4 mnd. Ja, verdiskapningsprogrammet krever vern gjennom bruk. Forprosjekt Utstillinger Vega verdensarvport 9 viser tenkt museum og innhold: formidling av historie og tradisjoner av kulturell interesse og ungehender.no/ com/file/d/b467n_qimykwlzjsujks3v5cfk/edit https: com/file/d/b467n_qimykejvynxrbmvqcgs/edit,67 Vegaværinger fikk pris for bygningsvern Bervaringsprisen nov : banett.no/nyheter/article ece Innhold oppdatert gjennom veg. kartlegging

5 C-3 C-4 C- C3- C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Det skal arbeides aktivt for bevaring av destinasjonens kulturarv Det skal arbeides aktivt for utvikling av det lokale mattilbudet Det skal tas hensyn til landskapets fysiske og visuelle integritet (Bygg, anlegg, stier med mer.) Kommunen(e) skal ha vurdert sårbarhetsanalyser / analyse av tålegrenser i hht. krav i Naturmangfoldsloven Har planen en handlingsdel Antall mnd. siden siste oppdatering (Maksimalt 4 mnd.) Antall arrangementer som er basert på og formidler tradisjoner, lokal kultur og lokale verdier Antall reiselivsbedrifter med kvalitetsmerkinger for kulturarv og hvilke merker Antall av serveringsbedrifter som tilbyr minimum 5% retter og drikke med lokal og regional tilhørighet Antall av serveringsbedrifter som tilbyr minimum 5% lokalt og regionalt produsert mat og drikke Antall virksomheter med kvalitetsmerkinger for lokal mat / drikke Antall lokale mat/drikke produsenter Foreligger kommunale retningslinjer som ivaretar og sikrer mot manglende terrengtilpasning og visuell forsøpling com/file/d/b467n_qimykahjguk5tcwtcatg/edit Vegadagan, gjenbruksfestival med kurs, husflidslag holder kurs i ullsøm, Kystens Dag, Fortellerkvelder, Cruiseturer ut i øyan, ulike guidete turer com/file/d/b467n_qimykseroqndobngntq/edit,5 Ingen. Det er en søknad om Olavsrosen underveis for È- huset. Pris til bygningsvern: com/file/d/b467n_qimyka3zhzkwedjqbvk/edit Samtlige (7) når det gjelder mat; no/ oghttp://www.sandmogard.no/ som er hanebedrift og A5veispikenes-havcaf%C3%A8/ og og Gåkka Mathus. Vega Havhotell er med i Norwegian food prints: http: //feriepenger.com/473/norwegian-foodprints-norsk-matav-gode-lokale-ravarer/ Samtlige (7) når det gjelder mat; no/ oghttp://www.sandmogard.no/ som er hanebedrift og A5veispikenes-havcaf%C3%A8/ og og Gåkka Matus Sandmoen Gårdsbakeri er i Hanen: sandmogard.no/ Vega Havhotell ble nominert som Perlebedrift og vant folkets stemmer: helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article59565.ece 7 (8 med ferga) og mattilbud fra lokale produsenter profileres i lokale butikker com/file/d/b467n_qimykbfftzltnxoyuxm/edit Byggeskikkveileder og reguleringsplaner: https://docs. com/file/d/b467n_qimykwhjszjdvtvbsywm/edit com/file/d/b467n_qimyks3zyzu5ycfzada/edit com/file/d/b467n_qimykcusqnpxaxzhnmm/edit com/file/d/b467n_qimykzgxsqmdybtlaow8/edit com/file/d/b467n_qimykdjxuzjdlhwqwm/edit com/file/d/b467n_qimykcl9lcqxvjvqzhm/edit Vega FMSK har bedt Helgeland Museum om å ha ferdig en Handlingsplan med tiltaksplan for lokaler og formidling på Vega innen 5.juni 3. Det er utnevnt en arbeidsgruppe med bl.a. politikere. Nov. Andel dispensasjonssøknader innvilget Ingen. Dok: Vega Kommune 8% 4 av 5 Andel dispensasjonssøknader i utbyggingsområder Andel dispensasjonssøknader for nybygg i -m. beltet langs saltvann, vann og vassdrag innvilget Er det gjennomført sårbarhetsanalyse eller analyse av tålegrenser Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc Ingen. Dok: Vega Kommune Kommunen har vedtatt -m belte da det er mange små øyer og god plass: com/spreadsheet/ccc? key=ao67n_qimykdgdavudweufmdurqynqmznnxjty3c#gid= og det er 9 disp i som er rorbuer og brygger (ikke boliger, kun næringsbygg) Ja, for enkelte områder. com/file/d/b467n_qimykowhkzxlynldxmta/edit,67

6 C3- C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Det skal finnes en oversikt over natur og naturtyper av særskilt interesse Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget årlig Andel båtplasser i gjestehavner forbeholdt ikke-motoriserte båter Destinasjonen har definert hva som er natur og naturtyper av særskilt interesse Hvor mange verneområder finnes innenfor destinasjonen Hvilke vernekategorier er representert Foreligger verne-/skjøtselsplaner for verneområdene Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc i, stk. i (helikopter for elgmerking og hente ut elgslakt med traktor fra verneområde): com/spreadsheet/ccc? key=ao67n_qimykdgdavudweufmdurqynqmznnxjty3c#gid= Ingen, men Vega Kystlag har egen flytekai for tradisjonsbåter. Vi arrangerte Kystlandsstevnet i. Ja gjennom ulike verneområder: com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykrkdetklpexvjczg/edit https: com/file/d/b467n_qimykdxqqdwsuxicgs/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykanzuzhnnlwnyske/edit 7 verneområder com/file/d/b467n_qimyktvhxcfd5vxjpwuu/edit og vi har fått opprettet eget verneområdestyre: https://docs. com/file/d/b467n_qimykyznwnbtnvpbu/edit Naturreservat, fuglefredingsområde, landskapsvernområde, UNESCOs kulturlandskap og vi driver informasjonsarbeid: com/file/d/b467n_qimykshnhdzhetwjpce/edit Under arbeid og kommer på høring i 3: https://docs. com/file/d/b467n_qimyku9wcfdawge3nza/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykrkdetklpexvjczg/edit https: com/file/d/b467n_qimykdxqqdwsuxicgs/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykanzuzhnnlwnyske/edit Finnes det natur og naturtyper som ikke er Ja, UNESCOs kulturlandskapsområde vernet, men som er viktige for destinasjonen Finnes skjøtsels- eller tiltaksplaner for disse Ja Se dok. C3--4 Antall mnd. siden siste oppdatering Er kontinuerlig under rullering og følges konstant opp av (Maksimalt 4 mnd.) verneområdeforvalter 7 ruter etter nasjonal og internasjonal skilting og Antall merkede ruter etter nasjonal skiltingsog graderingsmal Naturoppsyn. gradering. Skiltet gjennom naturreservat av Statens com/file/d/b467n_qimykcvjooulluwjfsu/edit,875

7 C3-3 C4- C4- C4-3 C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Det skal finnes en plan for formidling og aktiv bruk av viktige naturområder (vernede eller av særskilt interesse for reiselivet) Destinasjonsledelsen skal være en pådriver for lokale miljøforbedringer Det skal være tilrettelagt for kollektiv transport tur/retur destinasjonen Bruk av transport til/fra aktiviteter skal måles docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc Bidrar planen til vern gjennom bruk Lokal forvaltningsplan for Færesetelva med fiske: https: com/file/d/b467n_qimykullsepstf4tgc/edit https: com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykrkdetklpexvjczg/edit https: com/file/d/b467n_qimykdxqqdwsuxicgs/edit com/file/d/b467n_qimykaerhatu3efhmcda/edit,67 com/file/d/b467n_qimykqvhlvtjsuwvsm/edit com/file/d/b467n_qimykutbkwfvwaezkanc/edit com/file/d/b467n_qimykanzuzhnnlwnyske/edit Har planen en handlingsdel Ja Antall mnd. siden siste oppdatering (Maksimalt 4 mnd.) 9 mnd. Destinasjonens kommune(r) er miljøsertifisert Nei Selskapet som har destinasjonsledelsen er miljøsertifisert Nei Andel miljøsertifiserte bedrifter Ingen Andel miljøsertifiserte reiselivsbedrifter Ingen Antall sertifiserte reiselivsbedrifter av destinasjonens største reiselivsbedriftermålt etter omsetning Antall sertifiserte reiselivsbedrifter av destinasjonens største reiselivsbedriftermålt etter besøk Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit?,5 Ingen Vega Havhotell er eneste reiselivsbedrift med ansatte og er sertifisert som Miljøfyrtårn: com/no/product/?pid=376 Bedrifter som driver jakt og fiske kan ikke sertifisere seg som økoturisme og bedrifter som ikke har ansatte kan ikke sertifisere seg som miljøfyrtårn. Catch. Andel gjester som ankommer med: Fly / helikopter Usikkert da vi ikke har flyplass buss 5-3 turbusser i løpet av sesongen tog Ingen båt Samtlige privat- eller leiebil bensin/diesel på ferge bobil på ferge elektrisk drevet kjøretøy på ferge motorsykkel på ferge sykkel på hurtigbåt eller ferge annen offentlig transport kun ferge eller hurtigbåt annet egen båt, hurtigruteturister eller cruisebåter Andel gjester som ankommer med: Fly / helikopter buss antar % Dok.? tog båt privat- eller leiebil bensin/diesel antar 8% Dok.? bobil elektrisk drevet kjøretøy motorsykkel Vega Havhotell er eneste reiselivsbedrift med ansatte - %

8 C4-4 C4-5 C4-6 C4-7 C4-8 Det skal arbeides aktivt for å redusere energiforbruk Kommunen(e) skal arbeide aktivt for å øke andelen av fornybar energi Det skal arbeides for bærekraftig bruk av vannressursene Det skal foreligge en avfallsplan som minimum omfatter: Minimum 5% av kommersielle reiselivsbedrifter skal kildesortere sitt avfall C4-9 Avfallsproduksjon skal reduseres 95% com/file/d/b467n_qimykcmzhcdvmelrjqk/edit ikke mulig da over 95% er vannkraft, resten er vedfyring og jordvarme. com/file/d/b467n_qimykzxl5rdddudlsd8/edit https: com/file/d/b467n_qimykmlmrl9pwujwrve/edit com/document/d/iejttgncchznirn8tg-a4b4kfclvjw_rsvjkwdnfe/edit resultater av analyser hver 4.dag på tre ulike steder og legger ved de tre siste målingene som er like fine som resten av året: com/file/d/b467n_qimykewd3mtbisdmxclk/edit https: com/file/d/b467n_qimykvnvjtgtuevhjcja/edit https: com/file/d/b467n_qimykegxwdndubmtztxc/edit Dere kan få til :-) Nei C4- C4- C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Kommunen(e) skal i alle anskaffelser stille miljøkrav som et tildelingskriterie, vektet med minimum % Destinasjonen skal jobbe aktivt med å redusere utslipp / transportbehov internt på destinasjonen docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc sykkel antar % Dok.? annen offentlig transport annet Andel kommersielle reiselivsbedrifter som deltar i energibesparende tiltak Energiforbruk for alle kommersielle reiselivsbedrifter i kwt pr. gjestedøgn Energiforbruk for miljøsertifiserte reiselivsbedrifter i kwt pr. gjestedøgn Andel energibruk pr år dekket av fornybare energikilder Gjennomførte tiltak relevant for reiselivet (hvilke, evt. antall og en beskrivelse) Vannforbruk kvantitet årlig Renhetsgrad drikkevann og badevann Tømmestasjon(er) for bobil Toaletter og avfall i utmark tilrettelegging på naturlige samlingspunkter og tømmefrekvens etter behov Tilrettelegging for kildesortering av husholdningsavfall på relevante fraksjoner Andel av kommersielle reiselivsbedrifter som kildesorterer på relevante fraksjoner Andel av kommersielle senger i turistområder med tilrettelegging for kildesortering av minimum papp/papir, glass, metall og farlig avfall Total avfallsproduksjon (i tonn) per år per gjestedøgn Nei, ikke utover egne sparetiltak. Kommunen har utarbeidet egen Energi og klimaplan : com/file/d/b467n_qimykudvsgdrzf8ybw8/edit?? Ja på de to friluftslivområdene med toalett (Eidem og Sundsvoll) : com/file/d/b467n_qimykvmneyjdfdprdjq/edit Alle drivere sorterer flasker, papir og metall og farlig avfall Det har vært testet ut samme system som i husholdninger i rorbu. Driver måtte etterpå sortere avfallet i plast, mat, kartong og div. Vega produserer lite avfall sml. med Norge i snitt: https: com/file/d/b467n_qimykv9dazjczwjunue/edit og sammenligent med Nordland i snitt: com/file/d/b467n_qimyktmdk4xzthfeku/edit,5,67,5,5 Kjøper fra Helgeland Kraft - vannkraft Se over Vannforbruket er ihh til rapport ca. 7m3 i døgnet, men det varierer over året. Mye husdyr på øya. Normalt nok vann. Renhetsgrad? Vedlegg er en plan. Finne kimtall Er vedlagt nå Ikke behov pt. Andel til fjernvarme og/eller gjenvinning % gjennom SHMIL Dok.? Ikke fått gjennomslag pga kommuneøkonomi. Innkjøp i Antall anskaffelser hvor tildelingskriterie samarbeid med andre kommuner er også til hinder. Annen miljøkrav er vektet med minimum % miljøstatus:https://drive. com/#folders/b467n_qimykcenxmgzvqduquk Antall nye tiltak siste kalenderår som bidrar til å redusere utslipp / transportbehov Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? Kjøpt inn flere sykler til sykkelutleie. Aktivt jobbet med at tilreisende blir lengre ved å tilby gode aktiviteter og opplevelser. Økt fra 6 til 3 i utleieinntekt jfr. turistinformasjonen. % % Gjestedøgn 857 (-) 3,57 kg per gjestedøgn i 9 og 9,7 kg per gjestedøgn i. Det må være en feil i SSB evt. at de veier søppel først når bilen er i Br.sund? % 7,4 SUM

9 C - Bevaring av kultur, natur og miljø ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) com/folder/d/b467n_qimykrhktawxpvstqlk/edit? docid=b467n_qimykajhfuwp6vwx4dxc,4 SNITT 7% i % Gjennomgang.. JED Revisjon. og JED

10 Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) https://docs. ID Kriterie er com/folder/d/b467n_qimyknxjczhmwfyde/edit?docid=b467n_qimykadwbnrnsuhyzdq Har destinasjonsledelsen et strategisk Nei, ingen planer i dag. Kan evt. komme med Destinasjonsledelsen skal (i sine dokument som omfatter etiske retningslinjer en UNESCO merking/sertifisering D5- strategiske dokument) ha etiske Er disse kommunisert til virksomhetens Nei, ingen planer i dag. Kan evt. komme med retningslinjer for virksomheten. forretningspartnere en UNESCO merking/sertifisering Det har vært og er framdeles mye dugnad med Destinasjonsledelsen skal i sine Har destinasjonsledelsen tilrettelagt for/tatt ryddedager, Vegadagan osv. men det er ikke handlingsplaner innarbeide tiltak som D5- initiativ til opplæring i samfunnsansvar for skrevet i handlingsplaner. Feriefolk deltar i bidrar til å skape gode holdninger til reiselivsnæringen på destinasjonen dugnader og spiller på konserter og visekvelder samfunnsansvar mm. com/file/d/b467n_qimyktmdstzz4zgtnzk/edit com/file/d/b467n_qimyksgpaanfnah4qxc/edit com/file/d/b467n_qimyknuzsehvbsfhxylu/edit Antall tiltak som lokale innbyggere direkte eller Søndagsåpne og kveldsåpne butikker om indirekte drar fordel av fra reiselivsnæringen sommeren. Ekstra ferge om sommeren til ny destinasjon (Tjøtta) Opprettholder hurtigbåtsambandet nordover til Sandnessjøen Festivaler og arrangement, konserter mm. Lokalmatbedrifter: com/file/d/b467n_qimykbfftzltnxoyuxm/edit Destinasjonsledelsen skal ta initiativ til og Av 5 innbyggere er det ca årsverk i legge til rette for at selskapet selv og reiseliv. Hoveddelen er om sommeren så det er D6- destinasjonens reiselivsbedrifter bidrar til mange ungdommer fra Vega som har utvikling i lokalsamfunnet sommerjobb relatert til reiseliv når det er Andel ansatte i turistnæringen i forhold til totalt hjemme på ferie. I følge opplysninger fra SSB antall ansatte på destinasjonen har vi 634 sysselsatte com/file/d/b467n_qimykvg5cnubuvgxu/edit og det betyr at ca. % av sysselsatte er i turistnæringen. Antall lærlingplasser / utplasseringer Vega Havhotell med en lærling i sesongen DUGNAD! De fleste samarbeider om det meste, f.eks. nettverkssamarbeid ad. større besøk, DinTur med Internasjonal sertifisering, Andel av reiselivsbedrifter som er involvert i Vegadagan mm. Minimum 8%. Alle DinTur destinasjonsledelse / utvalg / prosjekter bedrifter har samarbeid om Vandredestinasjon Vega: no/nyheter/article ece D6- D - Styrking av sosiale verdier Destinasjonsledelsen skal ta initiativ til og iverksette et opplæringsprogram for reiselivsansatte som minimum dekker: - vertskapsrollen, kulturminner, matkultur, vernede områder muligheter og begrensninger, nærliggende attraksjoner, lokale produsenter og aktiviteter, bærekraftig reiseliv, UU, CSR/samfunnsansvar, arbeidsforhold, HMS-planer og krav fra Arbeidstilsynet mm Andel bedrifter som deltar / har deltatt i opplæringsprogrammet Andel av reiselivsbedrifter hvor mer enn 6% av de ansatte har gjennomgått lokalt opplæringsprogram Vi har ikke eget opplæringsprogram, men en samling av enkeltarrangement lokalt og regionalt om: Opplevelsesproduksjon og, arrangementsutvikling, vertskapskurs, to studieturer for reiselivsbedrifter,lokale og regionale guidekurs, åpne møter med fortellerkvelder, åpne møter om verdensarv og forvaltning og grunneiermøter. Bedriftene deltar etter behov. Det er eierene som deltar da alt er lokalt eid. Det er kun Vega Havhotell og Himmelkroken som har ansatte og de har ikke deltatt. D7- Destinasjonsledelsen skal arbeide for økt status og stolthet i reiselivsnæringen Antall kompetansehevende tiltak com/file/d/b467n_qimykmmfcrxdljlbc/edit

11 D7- Destinasjonen skal arbeide for å øke antall helårs arbeidsplasser D8- D - Styrking av sosiale verdier ID Kriterie er Destinasjonsledelsen skal (evt. i samarbeid med kommunen) gjennomføre gjesteundersøkelser i viktige kundesegmenter minimum hvert. år D8- Destinasjonsledelsen skal i samarbeid med medlemsbedrifter gjennomføre en risikoanalyse for destinasjonen Antall motivasjonshevende tiltak Andel turistrelaterte ansettelser i høysesong/lavsesong i forhold til totale ansettelser i destinasjonen Er det iverksatt tiltak for sesongforlengelse Er det iverksatt tiltak for å sikre sesongansatte mer helårig sysselsetting (for eksempel mellom bedrifter på destinasjonen eller med andre destinasjoner) Gjennomføres gjesteundersøkelse(r) i viktige kundesegmenter minimum hvert annet år Andel gjester som: er fornøyd med oppholdet er misfornøyd med oppholdet har registrert at destinasjonen har iverksatt viktige miljøtiltak som energiøkonomisering, kildesortering med mer har mottatt informasjon fra destinasjonen/bedriftene om bærekraft Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) https://docs. com/folder/d/b467n_qimyknxjczhmwfyde/edit?docid=b467n_qimykadwbnrnsuhyzdq com/file/d/b467n_qimykugrdrenfrxliauk/edit com/file/d/b467n_qimykslrfwgk5wxhuovu/edit com/file/d/b467n_qimykmmgwvlkxykrax3m/edit Lavt. Besøkstallene er endret fra 8: i høy og lavsesong til 7:3 i høy og lavsesong jfr. Hilde Wika I Turistinformasjonen Ja: kurs og konferanser, jakt og fiske, fugletitting, spa- og velværehelger, geoparkutvikling: com/file/d/b467n_qimykwxqxnphzzmtsdg/edit og fugletitting: no//9//tema/reise/norgesferie/vega/verdensarv/33533/ Om vinteren er det kun eiere som driver. Det regionale reiselivsprosjektet i Brønnøysund jobber aktivt med sesongforlengelse og samarbeid mellom bedrifter og destinasjoner med Øyhopping, kajakkturisme og gourmetturer com/file/d/b467n_qimykluhrczpaufzym/edit https://drive.com/? authuser=#folders/b467n_qimykzpqbmzwsgxrndg com/folder/d/b467n_qimykzpqbmzwsgxrndg/edit?docid=b467n_qimykdnvinw9flwlfue com/folder/d/b467n_qimykzpqbmzwsgxrndg/edit?docid=b467n_qimyktm5dhzlmtltqmm Vet ikke eksakt, men antar over 9% http: //www.vega.kommune.no/www/vega/resource. nsf/files/wwww8sub4qoppsummering_gjesteundersoekelsen/$file/oppsummering_gjesteundersoekelsen.pdf Vet ikke eksakt, men antar det er lavt http: //www.vega.kommune.no/www/vega/resource. nsf/files/wwww8sub4qoppsummering_gjesteundersoekelsen/$file/oppsummering_gjesteundersoekelsen.pdf Vega KOmmune har iverksatt kildesortering via, SHMIL og har selv enegeriøkonomisering på ny skole og jordvarme på Vega Omsorgssenter Alle har tilbud om informasjon. Det er lagt ut brosjyrer: com/file/d/b467n_qimyktxoztmpmsgfvtvk/edit og det er informasjon på visitvega.no. Det har også vært mye mediaomtale: https://docs. com/file/d/b467n_qimykagpsvknwchntyu/edit har gjennomført gjenkjøp innen 5 år Vet ikke hvor stor andel opplever at gjestene at aktørene på destinasjonen har god lokalkunnskap Ja Fremstår destinasjonen som bærekraftig Ja Antall iverksatt e tiltak for å styrke Ja, opprustet stiene med internasjonale gjesteopplevelsen på destinasjonen, og som merking og bedret lokal merking bygger på kunnskap fra gjesteundersøkelsen. Tiltaksplan for å minimere risiko er utarbeidet Ja, både fra Vega Kommune og Din Tur, Dok?

12 D8-3 D - Styrking av sosiale verdier ID Kriterie er Destinasjonsledelsen skal arbeide for og bidra til at reiselivsnæringen har tilrettelagt for allmenn tilgjengelighet (UU) Er viktige risikoområder dekket av kommunens beredskapsplan eller enkeltbedrifters beredskapsplaner? Følger bedriftene offentlige sikkerhetsrutiner, lovpålegg og krav Antall ulykker (død eller varig skade) innenfor destinasjonen pr år (som kan knyttes til reiselivet) Andel medlemsbedrifter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne ift. ISOstandardene NS Universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder, og NS Krav til en merkeordning for tilgjengelighet til reiselivsmål Andel medlemsbedrifter som har fått informasjon om De 7 prinsippene for universell utforming Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) https://docs. com/folder/d/b467n_qimyknxjczhmwfyde/edit?docid=b467n_qimykadwbnrnsuhyzdq Ja. Kommunens kriseledelsesplan er vedlagt sammen med kommentarer fra Fylkesmannen på avvik. Disse er nå "lukket" ihh til rådmannn. com/file/d/b467n_qimykwvvqswtsnepievk/edit og oljevernberedskapen er bedre enn noen gang: no/nyheter/article53857.ece Ja som vi er kjent med i dag. Flere av rorbuene er fredet. visitvega.no/wips/877799/ Totalt 9 boenheter i rorbuer og 7 er fredet. Av mulige så har 7 rorbuer (boenheter) UU. Hotellet har også rom med UU. Det arbeides med en Lekeplass i Vega Kommune på skolen med Universell utforming og basert på vår natur- og kulturhistorie: Alle har tilgang på UU informasjon på kommune.no,5,5 SUM,39 SNITT 63% i % Gjennomgang.. JED Revisjon.3.3 JED Se egen kommentar?

13 ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) Akkumulert positivt driftsresultat de siste 3 år Har ikke tall N/A E9- Selskapets egenkapital i prosent av drifsinntekter Har ikke Destinasjonsselskap N/A Selskapet som har Andel av eiere/medlemmer/samarbeidspartnere destinasjonsledelsen må selv være som har forpliktet seg til frivillig finansiering av Min. 8% jfr turistinformasjonen som stiller opp ved økonomisk levedyktig fellestiltak behov på dugnad og mediebesøk Dok.? E9- E9-3 E9-4 E9-5 E - Økonomisk levedyktighet Ringvirkninger på destinasjonen skal optimaliseres Omsetning og verdiskaping på destinasjonen Utvikling i reiselivsstrukturen skal overvåkes Akkumulert resultat for destinasjonens kommersielle virksomheter skal være positiv Destinasjonen skal ha en strategi for vekst i lav- og skuldersesong (er) E- E- Det skal tilrettelegges for produktutvikling i lavsesong Netto tilgang/frafall medlemmer stabilt OK pga. liten dest. Totalt 55, 5 mill: Direkte 45,5 mill. Inndirekte mill. Økonomiske ringvirkninger (direkte og indirekte konsum) com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit Kvalitative ringvirkninger (infrastruktur og servicetilbud Andel innbyggere som er positive til reiselivssatsingen Hvor stor verdiskaping genererer reiselivet Er omsetningsveksten på mer enn 7,5% målt over 3 år Årlig omsetning fra alle reiselivsbedrifter delt på antall gjester Antall kommersielle gjestedøgn Antall besøkende på kommersielle attraksjoner Antall dagsturister Gjennomsnittlig antall gjestedøgn per måned Andel varme senger ift. antall innbyggere Akkumulert resultat for destinasjonsledelsens kommersielle eiere/medlemmer forrige regnskapsår Antall mnd. siden siste oppdatering (Maksimalt 4 mnd.) Hotell og flere spisesteder med lokalmat, matbutikker med godt vareutvalg, opprettholder hurtigbåt nordover og ferge nordover på sommeren, kveldsåpne butikker og søndagsåpent på sommeren, temasatsing på vandring, sykkel og kajakk som kommer lokalbefolkingen tilgode, 96% etter intervju av NINA, 6% ønsker reiseliv basert på våre tradisjoner og 35% ønsker reiseliv basert på maksimal profitt com/file/d/b467n_qimykbkjdmvnltzjslu/edit side 334 ca. 56 mill com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit Ja, i 4 med 7 besøkende og med 3 besøkende og det har vært stabilt fram til jfr. Hilde Wika I turistinformasjonen Oversikt over reiselivsrelaterte AS med oms over 5 er uthevet med gult: com/file/d/b467n_qimykrm9vazfhmwomeu/edit Når vi benytter ringvirkningsanalysen med oms 55.5 mill og 76 4 gjestedøgn i ferie og fritid blir det 76 kr per gjestedøgn: com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit 3% av totale gjestedøgn er kommersielle gjestedøgn og det utgjør ca. 7 5 av en total på 857 gjestedøgn: com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit Da museum, frivillige lag og foreninger, verdensarvstiftelsen mm faller ut så har vi ingen kommersielle attraksjoner: : com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit Turistinformasjonen viser til at 7% kommer mellom april-september og 3% november-des. 45 innbyggere og 365 varme senger= 3,4 innbyggere per varme seng: com/file/d/b467n_qimyklwy5mlvry3blcda/edit Turistinformasjonen drives av et kommunalt reiselivsprosjekt som er støttet av Nordland Fylkeskommune Vi jobber med saken. kurs og konferanser, jakt og fiske, fugletitting, spa- og velværehelger, geroparkutvikling. Trollfjell Geopark har fått,4 mill så langt og avventer medfinansiering: https://docs.,67,8 Dok.? N/A Har gjester (Se E9--) og omsetning, trenger bare utregning Vedlegg viser antall senger - antall innbyggere? com/folder/d/b467n_qimykbw5hrwtxsxdqnle/edit?docid=b467n_qimykbwdaef93tuwdgc og det regionale reislelivsprosjektet har strategier for å forlenge sesongen s. 5, 3 og 37: https://docs. com/file/d/b467n_qimykluhrczpaufzym/edit Antall kommersielle produkter i lavsesong Havfisketurer, matarr. på Vega Havhotell, spa 5 stk.

14 E-3 E - Økonomisk levedyktighet Det skal arbeides aktivt for å maksimere bruken av tilgjengelige kommersielle senger ID Kriterie er Link til dokumentasjon (Evt. Ja / Nei) Antall tilbydere av produkter i lavsesong 5 Beleggsprosent i kommersielle (varme) senger per måned og gjennomsnitt for året Senger i fritidsboliger (kalde senger) i % av total overnattingskapasitet Fordelingen per mnd har vi ikke, kun fordeling høy og lavsesong med 7:3. Beleggsprosent i snitt for året er...; com/file/d/b467n_qimyka Turistinformasjonen formidler også aktivt overnatting i kalde senger. Ca. 8% kalde senger jfr. Fig :https: com/file/d/b467n_qimykahhoczjucwhmxm/edit,47 SUM,78 SNITT 89% i % Gjennomgang.. JED Revisjon.3.3 JED

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Lise Fotland Aaseng Innovasjon Norge Anne Dorte Carlson Prosessveileder Merket for Bærekraftig reiseliv Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Bærekraftig utvikling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Strategidokument Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Høringsdokument. Høringsfrist: 10. august 2015 INNHOLD 1. Innledning Føringer for arbeidet... 1 1.1. Innledning...1

Detaljer

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013 Velkommen til Kurs for prosessveileder Gardermoen 5-6 juni 2013 Program DAG 1 Tema BAKGRUNN Bakgrunn og målsetting med ordningen Status i arbeidet med internasjonale sertifiserings- og merkeordninger Å

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune

Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på Geilo og i Hol kommune 23. juni 2014 BÆREKRAFTIG REISEMÅL VI ER I GANG 23.juni 2014 Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling på og i Hol 1. Bakgrunn I desember 2013 ble partnerskapsavtalen mellom Hol og fornyet og enstemmig

Detaljer

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune

Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Utkast 24.april Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Gjeldende reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune gjelder fram til 31.12.07. Fylkesutvalget vedtok derfor 29.08.06

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013

Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport 04.03.2013 Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv Rapport 04.03.2013 1 Kommunens innsats for turisme-, reiselivsnæring og næringsliv Innledning... 2 Bakgrunn... 3 Kommunestyrets vedtak av 11.4.2011

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 20/2012 ISBN 978-82-7492-272-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight Reiseliv

Detaljer

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet M Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson og Svein Erik Hagen ØF-rapport nr. 16/211 Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet av Birgitta Ericsson

Detaljer

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune Mulighetenes Oppland Reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune 1 Bilder: Brynjar Eidstuen/Oplandske Dampskibsselskap: s. 17. CH/Visit Norway: forsidebildet. Esben Haakenstad/FjellNorge: s. 15. Esben

Detaljer

Opplevelser i Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17)

Opplevelser i Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17) Opplevelser i Hedmark Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark (2012-2014 (17) Forord Opplevelsesnæringene i fylket vårt står for en betydelig verdiskaping. Gjennom Regional plan for opplevelsesnæringene

Detaljer

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Mai / juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk...

Detaljer

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Besøksstrategi for Agder 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk... 2 1.2 En regional besøksstrategi;

Detaljer

IPR-FAGNETTVERK. Resultater fra bransjesamlingene i Bærekraftig reiseliv 2015

IPR-FAGNETTVERK. Resultater fra bransjesamlingene i Bærekraftig reiseliv 2015 IPR-FAGNETTVERK Resultater fra bransjesamlingene i Bærekraftig reiseliv 2015 Innhold Forord 3 Forord 4 Bakgrunn 6 Prosessen 7 Deltakerne fra reiselivet 8 De utfordrende debattene 12 Presentasjon av bærekraftprinsippene

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10.

HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN. Samfunnsdelen. Foto: B. Furuseth. Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. HOL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2010 2022 Samfunnsdelen Vedtatt av Hol kommunestyre 26.august 2010, sak 88/10. Foto: B. Furuseth 1 Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG PLANFORUTSETNINGER... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ORGANISERING

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020

Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020 Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020 1 Reiselivsstrategi for Rogaland 2013 2020 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av dokumentet... 3 1.2 Finansiering... 3 1.3 Spesielle moment for reiselivet

Detaljer

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030 Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosess og medvirkning...

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE

STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE STRATEGISK REISELIVSPLAN IBESTAD KOMMUNE 2009 => Januar 2009 1 INNHOLD Sammendrag 1.0 Definisjon av reiselivet 1.1 Innledning 1.2 Utvikling av Ibestad kommune som reisemål /destinasjon 2.0 Organisering

Detaljer