EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF"

Transkript

1 EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: NB! Ervik Shipping Kaupanesveien 50, Eigerøy Dato: Tidspunkt: Kl. 12:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 040/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte /15 Nye ordensforskrifter i havner og farvann for Eigersund kommune. 042/15 Signaler til økonomiplanarbeidet 043/15 Møteplan for /15 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte /15 Godkjenning av protokoll lønnsforhandlinger Unntatt offentlighet 046/15 Reparasjon av cellespunt og ny kai Hovland ferjeterminal Unntatt offentlighet Eigersund, 12. november 2015 Leif Erik Egaas Styreleder Randi S. Haugstad Utvalgsekretær Side 1 av 28

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Eventuelle forfall meldes til tlf til Randi Haugstad Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Tommy Bjellås (FRP) møter for Anette Hoås (V) Medlemmen møter i porten kl Må gå samlet gjennom inngangsporten. Det blir en omvisning og orientering fra Ervik Shipping først i møtet. ********************* Følgende saker er unntatt off. og sendes kun møtende medlemmer 045/15 Godkjenning av protokoll lønnsforhandlinger 046/15 Reparasjon av cellespunt og ny kai Hovland ferjeterminal Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. Side 2 av 28

3 Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FE 033 Arkivsaksnr.: 15/3146 Journalpostløpenr.: 15/32903 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Politisk sekretariat ENHET Randi Haugstad Politisk sekretær Saksnummer Foretak Møtedato 040/15 Eigersund Næring og Havn KF Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning. Protokoll fra forrige møte godkjennes. Side 3 av 28

4 EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF MØTEPROTOKOLL Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: Kl. 12:30 Tidspunkt - til: Kl. 15:15 Sak fra / til: 030/15 039/15 Følgende medlemer møtte: Leif Erik Egaas Kjetil Lycke Bodal Harald Røkenes Liv Fredriksen Siri Skaar Stornes Geir Hestnes Alf Tore Sæstad Anette Hoås Følgende medlemmer hadde forfall: Parti H ans bru bru bru H KrF V Parti Merknader til møtet: Ordfører Odd Stangeland takket av som styreleder for foretaket, og ønsket ny styreleder Leif Erik Egaas lykke til Kl Plansjef Dag Kjetil Tonheim og Peter E. Sonnenberg orienterte og viste en presentasjon over Kaupanesområdet Kl Daglig leder for Nordsjøvegen Margareth Idsø holdt en presentasjon av Nordsjøvegen Møtet ble lukket under deler av sak 038/15 Spørsmål og orienteringer i møtet - jf. kl. 31.3, jf. offl. 23. Sak 039/15 Lønnsforhandlinger - ble behandlet i lukket møte, KL. 31.3, jf. offl. 23. Leif Erik Egaas Styreleder Randi Haugstad Sekretær Side 4 av 28

5 Saksliste Sak nr. Sakstittel Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte /15 031/15 Områdeplan for Kaupanes 032/15 RogAlliansen - Delrapport nr.1. Eventuelt videre samarbeid. 033/15 Turistkontoret sommersesongen /15 Medlemsskap i Nordsjøveien Økonomirapport for Eigersund Næring og Havn KF for perioden 035/15 januar - september /15 Budsjettkontroll og trafikkstatistikk pr. 3. kvartal /15 Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte /15 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer : Kjetil Lycke Bodal Leif Erik Egaas Harald Røkenes Liv Fredriksen Siri Skaar Stornes Geir Hestnes Alf Tore Sæstad Anette Hoås Parti ans H bru bru bru H KrF V Side 5 av 28

6 030/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte Protokoll fra forrige møte godkjennes Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Votering: Protokollen enstemmig godkjent. ENH- 030/15 Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 031/15 Områdeplan for Kaupanes Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Plansjef Dag Kjetil Tonheim og Peter E. Sonnenberg orienterte og viste en presentasjon av Kaupanesområdet Votering: Styreleders forslag enstemmig vedtatt. ENH- 031/15 Vedtak: Saken tas til foreløpig orientering. Vedtaket er enstemmig. 032/15 RogAlliansen - Delrapport nr.1. Eventuelt videre samarbeid. 1. Forslag til vedtak: Den framlagte rapporten tas til orientering. 2. Eigersund Næring og Havn KF deltar i fase 2 i prosjektet. 3. Kostnadene på inntil kr finansieres over budsjettet for Side 6 av 28

7 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Votering: Enstemmig vedtatt. ENH- 032/15 Vedtak: 1. Den framlagte rapporten tas til orientering. 2. Eigersund Næring og Havn KF deltar i fase 2 i prosjektet. 3. Kostnadene på inntil kr finansieres over budsjettet for Vedtaket er enstemmig. 033/15 Turistkontoret sommersesongen 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar resultatene av turistregistreringen til orientering. 2. Styret viser til forslagene for å bedre turistinformasjonen og ber om at det arbeides videre for å realisere disse forslagene med tanke på neste års sesong Behandling i Eigersund Næring og Havn KF LIV FREDRIKSEN (bru) foreslo - nytt punkt 2: "Styret viser til forslagene for å bedre turistinformasjonen, og ber om at det utarbeides en sak som viser hvilke tiltak styret skal gå videre med." Votering: Punkt 1 enstemmig vedtatt. Fredriksens forslag til nytt punkt 2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for det fremlagte forslag. ENH- 033/15 Vedtak: 1. Styret tar resultatene av turistregistreringen til orientering. 2. Styret viser til forslagene for å bedre turistinformasjonen, og ber om at det utarbeides en sak som viser hvilke tiltak styret skal gå videre med. Vedtaket er enstemmig. 034/15 Medlemsskap i Nordsjøveien Forslag til vedtak: 1. Eigersund Næring og Havn KF melder foretaket inn i Nordsjøvegen fra Kontigenten på kr finansieres over budsjettet for Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Side 7 av 28

8 Daglig leder i Nordsjøvegen Margareth Idsø holdt en presentasjon om Nordsjøvegen før saken ble behandlet Votering: Enstemmig vedtatt. ENH- 034/15 Vedtak: 1. Eigersund Næring og Havn KF melder foretaket inn i Nordsjøvegen fra Kontigenten på kr finansieres over budsjettet for Vedtaket er enstemming. 035/15 Økonomirapport for Eigersund Næring og Havn KF for perioden januar - september 2015 Daglig leders forslag til vedtak: Økonomirapporten tas til orientering Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Votering: Enstemmig for at økonimirapporten tas til orientering. ENH- 035/15 Vedtak: Økonomirapporten tas til orientering. Vedtaket er enstemming. 036/15 Budsjettkontroll og trafikkstatistikk pr. 3. kvartal 2015 Forslag til vedtak: Regnskapsstatus og trafikkstatistikk pr. 3. kvartal 2015 tas til orientering Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Nye opplysninger ble gitt i saken. Det var feil i teksten, og vedlegget om driftsregnskap manglet. Saken ble drøftet og gjennomgått på bakgrunn av nye opplysninger/vedlegg. Votering: Side 8 av 28

9 Enstemmig vedtatt at saken med nye opplysninger tas til orientering. ENH- 036/15 Vedtak: Regnskapsstatus og trafikkstatistikk pr. 3. kvartal 2015 tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. 037/15 Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte De framlagte referatsakene tas til orientering Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Styret hadde ingen merknader til referatsakene. Votering: Det fremkom ingen forslag i saken. ENH- 037/15 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken. 038/15 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte Spørsmål og orienteringer: Behandling i Eigersund Næring og Havn KF Dalig leder orienterte om sak - Kaupanes - som kommer i novembermøtet Daglig leder forlot møtet da styreleder orienterte om at han ville ta opp daglig leders lønn, og møtet ble lukket jf. kl jf. offl. 23. STYRELEDER stilte spørsmål om det var i orden at han og nestleder forhandlet om lønn til daglig leder. Styret gir styreleder og nestleder fullmakt til denne forhandlingen. Votering: Det fremkom ingen forslag i saken. ENH- 038/15 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken. Side 9 av 28

10 Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FE 030, FA P00 Arkivsaksnr.: 15/2396 Journalpostløpenr.: 15/32714 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund næring og havn KF AVD Ove Romslo Havneinspektør Saksnummer Foretak Møtedato 041/15 Eigersund Næring og Havn KF Kommunestyret Nye ordensforskrifter i havner og farvann for Eigersund kommune. Sammendrag: Forskrift fra Samferdselsdepartementet pålegger kommunale havner å utarbeide nye ordensforskrifter som skal følge fastsatt mal. Nye forskrifter trår i kraft Forslag til vedtak: Eigersund Næring og Havn KF innstiller Kommunestyret: Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Eigersund kommune vedtas. Saksgang: Styret behandler saken. Avgjøres av kommunestyret. Saksbehandlers vurdering: Etter pålegg fra Samferdselsdepartementet må kommunale havner benytte fastsatt mal ved utarbeidelse av nye ordensforskrifter. Nye forskrifter trår i kraft Alternative løsninger: Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Eigersund kommune vedtas med følgende endringer: Side 10 av 28

11 Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel Forskrift om bruk av mal og godkjennels...og bruk av farvann og havner Lovdata Kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Ordensforskrifter bruk av havn og farvann inn i ny mal Side 11 av 28

12 Side 12 av 28

13 Side 13 av 28

14 Side 14 av 28

15 Side 15 av 28

16 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Eigersund kommune, Rogaland. Hjemmel: Fastsatt av Eigersund kommunestyre xx.xx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 14 første ledd og 42 første ledd. 1. Formål Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. 2. Virkeområde Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Eigersund kommune. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr om farleder 2 andre ledd vedlegg Krav ved opphold i havnen og ved kai Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade. Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten. Havneadministrasjonen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet. 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. Havneadministrasjonen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet. 5. Plikt til å varsle om skade Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til havneadministrasjonen om skaden. Side 16 av 28

17 6. Krav om tillatelse for å dykke Dykking i følgende områder krever tillatelse fra havneadministrasjonen: Hele sjøområdet mellom Eigerøy bru og Vibberodden. Kartkoordinater: En linje trukket under Eigerøy bru mellom posisjonene N 58 27' ", E 5 58' " og N 58 27' ", E 5 58' " og en rett linje ved Vibberodden trukket mellom posisjonene N 58 25' ", E 5 59' " og N 58 25' ", E 5 59' ". Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til havneadministrasjonen om dykkingen. 7. Luftfartøy Havneadministrasjonen skal kontaktes før det foretas landing eller letting i Eigersund kommunes sjøområde. 8. Krav ved passering 9. Forbud mot snøtømming 10. Andre reguleringer 11. Unntak i særlige tilfeller Havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra 3, 6, 7, 8, 9 og Reaksjonsmidler og straff Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer. Vesentlig overtredelse av 4, 6, 7, 8, 9 og 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 Fra samme tidspunkt oppheves forskrift vedtatt av Eigersund kommunestyre den 21. juni 2010, sak 048/10. Side 17 av 28

18 Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FE 151, FA P01, FA U01 Arkivsaksnr.: 14/1251 Journalpostløpenr.: 15/33244 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Stab næring og havn SEK Lars Kolnes Daglig leder Saksnummer Foretak Møtedato 042/15 Eigersund Næring og Havn KF Signaler til økonomiplanarbeidet Sammendrag: Det skal utarbeides økonomiplan for Eigersund Næring og Havn KF for perioden Økonomiplanen er et retningsgivende dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet for Dette er et juridisk bindende dokument. Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Daglig leders vurdering: 1.1.Hva skal prioriteres? Den forrige økonomiplanen danner etter daglig leders vurdering et godt grunnlag for økonomiplanarbeidet. Kommunestyret har sluttet seg til den. Problemstillingen er om vi skal korrigere kursen noe? Daglig leder inviterer med dette styret til å komme med styringssignaler til økonomiplanarbeidet. Foretaket står foran tunge investeringer i 2016 innenfor havnekapittelet. Foretaket har meldt seg inn i Region Stavanger samt er en aktiv deltaker innenfor RogAlliansen. Styret har vedtatt at foretaket skal være med på del 2 i dette arbeidet. Det økonomiske opplegget bør i all hovedsak følge gjeldende økonomiplan. Daglig leder vil likevel trekke fram to sentrale problemstillinger. 1. Det bør vurderes å profesjonalisere turistkontoret. Personer med korte sommerengasjementer har nødvendigvis et avgrenset tidsperspektiv. Etter min mening er det nødvendig å profesjonalisere dette arbeidet. Dersom vi skal ha full uttelling i medlemskapene våre i Nordsjøvegen og Region Stavanger, er det nødvendig å ha fokus på dette arbeidet fra foretakets side. Det bør vurderes å opprette en deltidsstilling som kan forestå turistinformasjonen, arrangere byvandringsturer og oversette brosjyremateriell til engelsk og tysk. Pr. i dag er det satt av kr til bemanning av turistkontoret. Dessuten påløper det årlige utgifter på kr til Nordsjøvegen. Driftsutgiftene til Region Stavanger på kr årlig ligger allerede inne i økonomiplanen. 2. Havnen har hatt betyrdelige leieinntekter fra bl.a. utleie av areal til brakkerinngene. Disse leieinntektene vil gå ned. For at investeringene i havnen skal gi full uttelling er det viktig at Side 18 av 28

19 havnen markedsføres. Dette kan være alt fra å lage informasjonsmateriell samt organisere og delta på møter med næringsaktører. Jeg foreslår å sette av et beløp til markedsføring av havnen. Styret ønsker at det skal arrangeres en havnekonferanse etter mønster av boligkonferansen. Etter daglig leders vurdering bør det vurderes også å trekke inn eksterne krefter som foredragsholdere. Det bør derfor dettes av et mindre beløp til konferansen. Vaktordningen i havnen er 3-delt. Ved sykdom er den svært sårbar. Ordningen bør vurderes. Kommunen er ikke ferdig med arbeidet med eierstrategien. Det er enklere når kommunens forventninger til foretaket er kjent. Trolig blir eierstrategien vedtatt i Det er derfor naturlig at budsjettet for 2017 tar utgangspunkt i eierstrategien. Dersom denne kommer tidlig på året, kan det være aktuelt å justere årsbudsjettet for Saken fremmes til drøfting og eventuelt vedtak. Alternative løsninger: [Skriv her] Side 19 av 28

20 Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FE 033, TI &17 Arkivsaksnr.: 07/3635 Journalpostløpenr.: 15/31973 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Politisk sekretariat ENHET Randi Haugstad Politisk sekretær Saksnummer Foretak Møtedato 045/15 Felles brukerutvalg /15 Levekårsutvalg /15 Planteknisk utvalg /15 Formannskapet /15 Eigersund Næring og Havn KF /15 Administrasjonsutvalget Hovedarbeidsmiljøutvalget Møteplan for 2016 Sammendrag: Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for Formannskapet, Planteknisk utvalg, Levekårsutvalget,Felles brukerutvalg, Kommunestyret, Hovedarbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget. I tillegg er Eigersund Næring og Havns møter, samt Kontrollutvalgets møter, tatt med for å få en helthetlig møteplan. Forslag til vedtak: Møteplan for 2016 vedtas som foreslått i saksforelegget. Saksgang: Det enkelte utvalg vedtar sin møteplan, med unntak av formannskapet som også vedtar møteplan for kommunestyret. Side 20 av 28

21 Eventuell tidligere politisk behandling: Ingen. Andre opplysninger / fakta i saken: Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for alle utvalg/styrer for Kontrollutvalget vil gå gjennom datoene for sine møter, sett opp mot sekretariatets foreslåtte datoer. Eigersund Næring og Havns KF møter er satt opp i samråd med daglig leder og styreleder. Møtedatoer for 2016: Vår Høst Merknad Kommunestyret 14.3, 18.4, , 31.10, Formannskapet 20.1, 11.21, 9.3, 14.41, 4.5, 2.63, Planteknisk utvalg 19.1, 9.2, 8.3, 12.4, 35, 24.5, , 21.9, 26.10, 23.11, 30.11, , 20.9, 25.10, 22.11, Merk dag 3 Budsjettmøte Levekårsutvalget 7.3, 11.4, , 21.11, Administrasjonsutvalget 29.2, , Hovedarbeidsmiljøutvalget 29.2, , Felles brukerutvalg 3.2, 2.3, 6.4, , 19.10, 16.11, 7.12 Barn og unges kommunestyre Eigersund Næring og Havn KF , 7.4, 12.5, , 20.10, 24.11, Kontrollutvalget 25.1, 11.4, , 15.11, 6.12 Andre hendelser Vinterferie: uke 7 Påske: uke Høstferie: uke 41 Side 21 av 28

22 På grunn av økonomirapportering og budsjettprosessen der det har blitt viktigere å se møtene i sammenheng, legger nå sekretariatet frem et samlet forslag til møteplan for alle utvalgene. Møteplanen er vurdert opp i mot følgende forhold: Regnskapsavslutning, fristen er 15. februar. Økonomirapportering. Vinterferie, uke 7. Helligdager, spesielt påsken. Det er også lagt opp til færrest mulig møter når det gjelder uken etter pga utsending/muligheter for forberedelser for representantene. Høstferie, uke 41. Ressurser i sekretariatet; utsending, møtesekretær og bruk av formannskapssalen. Møtefrekvens. Det er lagt opp til noenlunde lik møtefrekvens i 2016 for utvalgene, vurdert opp i mot årets møtefrekvens. Imidlertid er det budsjettert med ett ekstra møte for hvert utvalg. Dette gir en handlefrihet til evt. å sette et møte ved behov. Da vi samkjører vår møteplan med fylkets møteplan, velger vi å ikke utarbeide plan for Kommunestyremøter. I møteplanen for 2016 er det lagt inn totalt 6 kommunestyremøter. Dette er samme frekvens som for Det ble vedtatt ny politisk struktur i kommunestyrets møte i september, og det resulterte i ett nytt hovedutvalg, Levekårsutvalget. Levekårsutvalget, Planteknisk utvalg og Formannskapet vil ha sine møter i uken før kommunestyremøtene. Levekårsutvalget. Levekårsutvalget er satt opp med 3 møter vår og 3 møter høst. Planteknisk utvalgs møter. Planteknisk utvalgs møter har samme frekvens i 2016 som for året Felles brukerutvalg. Felles brukerutvalg er lagt inn med 4 møter vår og 4 møter høsten 2016, samme som for Side 22 av 28

23 Eigersund Næring og Havn KF. ENH`s møter følger samme oppsett som i fjor. Møtene avholdes i Formannskapssalen i Rådhuset. Kontrollutvalget. Kontrollutvalget har gått gjennom sekretariatets foreslåtte møtedatoer, og endret på disse i tråd med utvalgets ønsker. Fremlagte datoer er således allerede godkjent av utvalget. Budsjettprosessen. Til rådmannens budsjettpresentasjon, månedsskiftet oktober/november 2016, legges det opp til at alle utvalgene inviteres og at presentasjonen foregår som vanlig. NB! Det er ikke ordinært formannskapsmøte samme dag som rådmannens budsjettpresentasjon. Behandling av budsjettet vil forgå som i år, ved at alle utvalgene vil behandle budsjettet før formannskapets 1. budsjettbehandlingsmøte 23.november. Dersom formannskapet ikke avgir en flertallsinnstilling på dette møtet, må formannskapet møtes den 30. november for å vedta en flertallsinnstilling. Møtet 30.november blir avlyst dersom det foreligger en flertallsinnstilling på møtet den 23.november. Deretter vil budsjettet ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager jf. kommunelovens 44-4 og Det forutsettes at kommunestyrets budsjettbehandling avsluttes i tråd med tidligere tradisjoner, samt utdeling av innsatspremier med mer. Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har samme antall møter i 2016 som i 2015, dvs. 2 møter hvert halvår. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Hovedarbeidsmiljøutvalget har samme antall møter i 2016 som utvalget hadde i 2015, dvs. 2 møter hvert halvår. Utvalget har fra 2014 blitt et hovedutvalg for tre underarbeidsmiljøutvalg (teknisk avdeling/kultur- og oppvekst/helse- og omsorg). Disse underutvalgene skal rapportere til hovedutvalget. Fylkets møter. Side 23 av 28

24 Det er tatt hensyn til fylkets møter (fylkestinget, fylkesutvalget m.m) så langt det har latt seg gjøre. Saksbehandlers vurderinger: Universell utforming: Økonomiske konsekvenser: Hvis det settes opp ekstraordinære møter utenom de to ekstra møtene for hvert utvalg får dette økonomiske konsekvenser. Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. Alternative løsninger: Møteplan for 2016 vedtas med følgende endringer: Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel Møtekalender for 2016 Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Endring av møteplan rådmannens budsjettpresentasjon og politiske utvalg i oktober / november Side 24 av 28

25 Møtekalender for 2016 Endringer legges fortløpende ut i Google-kalender som finnes under - Oversikt over avholdt møter finnes under det enkelte utvalg sammen med saksdokumenter/protokoll samme sted. Januar 2016 Februar 2016 Mars 2016 Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø April 2016 Mai 2016 Juni 2016 Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Juli 2016 August 2016 September 2016 Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Oktober 2016 November 2016 Desember 2016 Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø Kommunestyret Formannskap Planteknisk utvalg Levekårsutvalget. Administrasjonsutvalget Felles brukerutvalg Arbeidsmiljøutv alget Eigersund Næring og Havn KF Kontrollutvalget Barn og unges kommunestyre Side 25 av 28

26 Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: Arkiv: : FE 033 Arkivsaksnr.: 15/3146 Journalpostløpenr.: 15/32905 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Politisk sekretariat ENHET Randi Haugstad Politisk sekretær Saksnummer Foretak Møtedato 044/15 Eigersund Næring og Havn KF Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte Spørsmål og orienteringer: Side 26 av 28

27 EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF Styrets faste medlemmer/varamedlemmer: Politiske oppnevnte medlemmer Leder Leif Erik Egaas (H) Nestleder Geir Hestnes (H) Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) Medlem Anette Hoås (V) Varamedlemmer i rekkefølge 1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) Brukerrepresentanter Medlem Harald Røkenes Medlem Liv Fredriksen Medlem Siri Skaar Stornes Varamedlemmer i rekkefølge 1. Varamedlem Siv Grure 2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad Ansattes representant Medlem Kjetil Lycke Bodal Vararepresentant Varamedlem Ove Romslo Side 27 av 28

28 Politisk sekretariat Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt klagenemnd. Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av informasjonssjefen. Adresse / telefonnr. m.m. Postadresse: Politiske sekretariat, Eigersund kommune Besøksadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund. Telefaks: Følg kommunen på Facebook: og Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg Informasjonssjef Leif E Broch / Mob.: Kommunestyre, formannskap, særskilt klagenemnd. Politisk sekretær Randi Haugstad Politisk sekretær Målfrid Espeland Politisk sekretær Irene Randen Mob.: Mob.: Mob.: Planteknisk utvalg, felles brukerutvalg, Hovedarbeidsmiljøutvalget, Eigersund næring og havn KF, Trykking, publisering, oppsett/oppfølging, samt kontaktperson for forfall til kommunestyre og formannskap. Administrasjonsutvalget, avlønning og økonomi. Kontrollutvalget Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS Stavanger. Bjørn Martin Øvrebø Kontrollutvalget Politisk sekretariat Side 28 av 28

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl. 12:30 ORIENTERINGER: Kl 12.30 Rektor fra Vinterlandbruksskolen på

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Havnebygget, Strandgaten Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: Kl. 12:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 006/17

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 04.02.2016 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: 050/14 Godkjenning

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 040/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår ref.: 15/16138 / 12/2469 / FA - S00, TI - &00 Dato: 26.05.2015 Saksbehandler:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Eigersund Næring og Havn KF Havnekontoret 15.05.14 Tidspunkt: ORIENTERINGER kl 09.00 11.00 kl 11.00 12.00 kl 12.00 12.30

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Eigersund Næring og Havn KF Formannskapssalen Rådhuset 23.1.214 Tidspunkt: 12:3 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 37/14

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: 050/14 Godkjenning

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

Feil! Ukjent dokumenteg enskapsnavn.feil! Ukjent. Feil! Ukjent dokumentegenska psnavn.feil! Ukjent. Feil! Ukjent dokumentegenska psnavn.feil!

Feil! Ukjent dokumenteg enskapsnavn.feil! Ukjent. Feil! Ukjent dokumentegenska psnavn.feil! Ukjent. Feil! Ukjent dokumentegenska psnavn.feil! Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sveio og Bømlo kommune, Rogaland og Hordaland. Hjemmel: Fastsatt av rådet for Karmsund interkommunale havnevesen IKS

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.01.2017 Arkiv: : FE - 140 Arkivsaksnr.: 16/2548 Journalpostløpenr.: 16/39079 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Møteplan Formannskap og Kommunestyre

Ås kommune. Saksutskrift. Møteplan Formannskap og Kommunestyre Saksutskrift Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre Saksbehandler: Jeanette Karlsen Saksnr.: 15/01757-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskap 2011-2015 61/15 20.08.2015 2 Formannskap 2015-2019

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: Kl. 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 027/15 Søknad

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Møtedato: 21.11.2012 Tidspunkt: 12:00-14:20 Til behandling: Saksliste nr. 067/12-070/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører) BR -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på saksilsten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: Etter formannskapets møte Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 001/13 Planprogram

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:10 Sak fra / til: 030/13-036/13 Følgende medlemmer

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 042/15 Spørsmål og orienteringer i Felles brukerutvalgs møte Åpen 043/15

Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 042/15 Spørsmål og orienteringer i Felles brukerutvalgs møte Åpen 043/15 EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg INNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Kl. 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 042/15 Spørsmål

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 29.09.2010 Arkiv: :FE-030, FE-033 Arkivsaksnr.: 09/429 Journalpostløpenr.: 10/24027 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign.

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Elisabeth Bjørhusdal (sign. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.01. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 08.11.2011 kl. 09:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Eva Overholt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 09.11.2016 kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06. mars 2008 Møtetid: Kl. 09.00 kl. 12.45 Møtested: Overhalla kommune, møterom i 4. etasje Saker: Sak 001/08 sak 007/08 Av 3 medlemmer møtte

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE [ytvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:30 (Merk fremmøtetid) Vedtak som ettersendes jf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oppegård kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Oppegård kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Oppegård kontrollutvalg Møtetid: 01.06.2017 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Henriette B. Christiansen (H),

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 08:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal 16.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, Hellvik - justert plassering m.m

Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, Hellvik - justert plassering m.m Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.12.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-4/60 Arkivsaksnr.: 10/1337 Journalpostløpenr.: 10/30100 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Grand Hotel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak /17

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Grand Hotel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak /17 EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 20.04.2017 Møtested: Grand otel Tidspunkt: Kl. 08:00-11:05 Sak fra / til: Sak 005-006/17 Følgende medlemer møtte: Odd

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.03.2011 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2016 Tidspunkt: Kl. 13:30 NB! Saksliste: Sak nr. Sakstittel 001/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Kantinen, 3 etasje Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:45 Sak fra / til: 019/14-027/14 Følgende medlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 05.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Særskilt klagenemnd Formannskapssalen 26.09.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 002/12 Avgjøres

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Etter formannskapets møte Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 002/13 Godkjenning

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Mindre reguleringsendring - regulering del av gnr. 30 bnr. 1 - mellom Liavatnet og Kydlandsvatnet - justering av hyttetomter

Mindre reguleringsendring - regulering del av gnr. 30 bnr. 1 - mellom Liavatnet og Kydlandsvatnet - justering av hyttetomter Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 08.04.2014 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-30/1 Arkivsaksnr.: 07/3142 Journalpostløpenr.: 14/11565 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55 Vågsøy kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tidspunkt: 14:00-15:55 Til behandling: Saksliste nr. 015/14-017/14 Medlemmer: NFU

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 07/13 Dato: 03.12.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Møterom 2 FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder fra kl.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Sekretær Charlotte Brekkan Sætrum Alta kommune Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: 10.00-12.45 Administrasjonsutvalget Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Anita Håkegård Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 26.11.2010 10/599 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 26. november 2010 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: kl. Kl.10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: kl. Kl.10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: kl. Kl.10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 30.04.2015 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 12:00-14:00

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 12:00-14:00 Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: 31.10.2013 Tidspunkt: 12:00-14:00 Til behandling: Saksliste nr. 086/13-089/13 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad Agdenes kommune Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Medlemmer: Martin Vatn, leder Line Ølstøren, nestleder Alf Lystad

Detaljer

Møteprotokoll. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 23. november 2009 kl 09:00-10:45 Møtested/lokaler :Rådhuset,

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen Møtedato: 18.9.2015 Varighet: 9.30 10.35 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 20.11.2013, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl18:00 Møtested: Rådhuset, Møterom 1,1.etg (gamle rådhus) Fra til saksnr.: 13/56 13/62 Frammøte: Medlemmer Møtt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg Utvalg: Planteknisk utvalg ekstraordinært møte Møtedato: 25.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:30 Tidspunkt - til: 16:15 Sak fra / til: 238/13-239/13

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer