Venator. - din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venator. - din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring"

Transkript

1 Venator - din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

2 Innhold Introduksjon ved daglig leder 3 Tre virksomhetsområder 4 Vergo : Fra ide til praktisk styringsverktøy 5 Vergo : Forenkler utøvelsen av internkontroll 6 Vergo : E-læringskonsept 7 Rådgivende tjenester 8 Brannvernledertjenester 9 Legionellakontroll 10 Kurs og opplæring HMS 11 Kurs og opplæring brannvern 12 Kursoversikt 13 Kundereferanser 14 Venator as, Sinsenveien 53B, 0585 Oslo Tlf e-post: 2

3 Litt om oss Venator as ble etablert i Gründerne Kjell V. Larsen og Billy Johansen har begge fortsatt betydelige eierinteresser og innehar fremdeles sentrale posisjoner i selskapet. Venator sysselsetter 15 årsverk innen rådgivning, kurs, opplæring og det nettbaserte styringssystemet Vergo. Vi har hatt en betydelig vekst og er stolte over våre kunder som har vist oss stor tillit. Våre rådgivere har lang og allsidig erfaring og kompetanse innen fagområdene brann, helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Gjennom vår kurs- og opplæringsavdeling ble HMS-Senteret kjøpt i Dermed har vi kunnet bygge videre på mer enn 15 års erfaring innen praktisk opplæring Vergo er et nettbasert styringssystem for forenkling av HMS-arbeidet i din virksomhet. Vergo er utviklet av våre fagfolk i samarbeid med flere av våre største kunder. Dette, kombinert med vårt fokus på systemets pedagogiske oppbygging, har gjort at Vergo har et lavt brukergrensesnitt. Dette er noe våre kunder setter stadig større pris på. Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse med høy kvalitet levert til rett tid og med riktig pris. Vårt mål er ikke bare å forenkle hverdagen til våre kunder, men også gjøre den tryggere og mer kostnadseffektiv. Prøv oss som leverandør, vi skuffer ikke. Kjell V. Larsen Daglig leder 3

4 Selskapets tre virksomhetsområder Kurs- og opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker og behov. De fleste kursene gjennomføres i nærmiljøet eller i bedriften. Rådgivningstjenester Gjennomføring av risikokartlegging og analyse av bygg Internkontroll og HMS-rådgivning Etablering og revisjon av internkontrollsystemer Statusrapport med tiltaksplan og budsjettoverslag Branntekniske tjenester Kvalitetskontroll av leveranse og tjenester Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) Kurs Opplæring Praktiske øvelser Praktiske øvelser, kurs og opplæring Kurs og opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker og behov. Økt verdiskapning betinger medarbeidere og ledere som kjenner målene. Vårt utgangspunkt er dialog med oppdragsgiver om ønsket effekt og tema. Vi utarbeider forslag til innhold sammen med oppdragsgiver. Noen av kursene kan legges på egnet øvingsområde for å oppnå ønsket effekt. Vergo det nettbaserte styringssystemet som holder orden på virksomhetens drifts- og lovpålagte dokumentasjonsbehov Avviksbehandling og historikk dokumenteres slik at leting i papirer, arkiver og dokumenter unngås. 4

5 Vergo Fra idé til praktisk styringsverktøy Det hele startet med idéen og prosessen med å utvikle en elektronisk brannbok. Etter måneder med utviklingsarbeide var den første versjonen av den nettbaserte brannboken, Vergo, klar for lansering. En av de første eiendommene det nye systemet skulle bryne seg på, var den store eiendomsmassen til IT Fornebu Eiendom AS. Snart viste det seg imidlertid at behovene var større enn bare å administrere de forskriftene som er beskrevet i brannlovgivningen. Derfor ble det etter hvert i samarbeid med bl.a. Linstow Eiendom AS og Storebrand Eiendom AS - utviklet flere tilleggsmoduler for HMS, internkontroll og drift. Forståelsen for markedets behov har gjort Vergo til et mer brukervennlig verktøy som gjør hverdagen enklere og tryggere. Målsettingen var å utvikle et produkt som var basert på bransjens behov. Samtidig skulle det være så enkelt at alle aktører skulle kunne lære å bruke produktet på kort tid. En vaktmester eller vekter kan derfor etter en kort innføring gå sine inspeksjonsrunder og sende rapporter ved hjelp av Vergo. Med Vergo kan eier og driftsansvarlig følge med driften av byggene fra ett sted, selv om eiendommene er spredt over hele landet. Kontrollrutiner som følger lover og regler gjennomføres, og avviksmeldinger sendes umiddelbart til ansvarlige. Eventuelle avvik kan ikke slettes før mangelen er utbedret og signert. Først da går den over i historikken. Historikken fungerer forøvrig som dokumentasjon og kan i mange tilfeller fungere som et forhandlingsgrunnlag for reduksjon av forsikringspremien. I løpet av kort tid har både små og store virksomheter innen ulike bransjer erfart hvilke fordeler bruken av Vergo medfører. For eksempel er det slik at papirer har en lei tendens til å bli borte, særlig ved utskifting av medarbeidere. Med Vergo blir det orden i systemet - uten mange hyllemeter med permer og papirer. Vergo forenkler oppgavene innen IK/HMS, brann og FDVU og samler all dokumentasjon på ett sted. Vergo er et system som egner seg for både store og små eiendommer og virksomheter. Systemet tilpasses den enkeltes virksomhet og kompetente fagfolk bidrar med kravspesifikasjon og implementering. Det finnes en bedre måte Vergo! Vergo gjør slutt på problemet med manglende dokumentasjon i form av sjekklister, instrukser etc. når den driftsansvarlige får tilsynet på besøk. 5

6 Vergo Forenkler utøvelsen av internkontroll Vergo fungerer som en driftsmeldingssentral og sørger for at lovpålagte definerte oppgaver blir gjennomført og dokumentert utført. Vergo er et nettbasert styringsverktøy for virksomheter som ønsker å forenkle og forbedre sin internkontroll. Systemet er basert på dagens lovpålagte krav gitt gjennom gjeldende lover og forskrifter innen forvaltning, drift og vedlikehold. Kravene dekker blant annet områder som HMS, brann, legionella etc. Vergo håndterer alle driftsrelaterte forhold i forbindelse med byggets levetid med øvrige tekniske installasjoner. Ved hjelp av Vergo vil brukere av systemet kunne dokumentere periodiske oppgaver i gjennomføring av ettersyn, vedlikehold og kontroll av ulike fagområder i virksomheten. Vergo håndterer daglige arbeidsoppgaver og avviksbehandling og samler all historikk på en enkel og effektiv måte. Tegninger, risikorapporter, kriseog beredskapsplaner, tilsynsrapporter, instrukser, prosedyrer og tillatelser gjøres enkelt tilgjengelig i systemet. Systemet passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av HMS-leder, brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder, vaktmester og leietakere samt brukers brannansvarlig. I tillegg er systemet tildelt roller for vekter, brannvesen, vedlikeholdspartnere og andre. Byggefasen Utbygger Arkitekter Rådgivere Rådgivere Myndigheter Forprosjekt Prosjektering Utførelse Ferdigstillelse Byggherre Entreprenør Leverandører 6 Lovverket legger opp til at det skal være en sammenhengende kjede med oppfyllelse av dokumentasjon fra et byggverk er på planleggingsstadiet til det er full drift med leietakere og andre.

7 Vergo e-læring E-læringskonseptet er en nettbasert modul for å teste ulike brukeres kunnskaper innen ulike fagområder, for eksempel brann. Modulen er basert på teori og en tilhørende test gjennom spørsmål og ulike svaralternativer med direkte respons av resultatet til deltakeren. E-læringsmodulen passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av ulike roller som brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder og vaktmester samt brukers brannansvarlig. Modulen har en historikk og statistikkfunksjon som gir tilbakemelding på hvilke kurs som er gjennomført, hvilke grupper, hvilke deltagere og hvilket resultat. E-læringsmodulen inneholder følgende funksjoner: Utarbeide og legge ut kundetilpassede kurs på internett Utarbeide og legge ut kundetilpassede tester med spørsmål med ulike antall svaralternativ Tilrettelegge kurset for pålogging med eller uten brukernavn og passord avhengig av kundens behov Direkte tilbakemelding i sanntid til deltakeren på resultatet av testen Tilbakemelding med eller uten kursbevis avhengig av kundens behov Historikk og statistikk på kurs, grupper, deltakere og resultat Opplæringsmodulen kan benyttes i forkant av praktiske kurs og øvelser til å forbedre standpunkt eller sjekke standpunkt, underveis for å sjekke nivå eller standpunkt på kunnskapene eller for å avslutte en praktisk opplæring med en eller flere tester for å sjekke om målsetting etter kurset er nådd. Opplæring, for eksempel innen brann, er et viktig krav i henhold til internkontrollen i branndokumentasjonen. Opplæringsmodulen gir som resultat at kunden kan dokumentere nøyaktig hva som er gjort på dette området. Disse nettbaserte kursene krever brukernavn og passord tildelt fra Venator. Vergo avdekker, retter opp og forebygger overtredelse av krav i HMS-lovverket. Avviksbehandlingen systematiseres slik at korrigerende tiltak blir gjennomført og dokumentert. Driftsfasen Forvalter Rådgivere Kontrollselskaper Ettersyn Kontroll Vedlikehold Driftsansvarlig Leietakere Vedlikeholdsselskaper 7

8 Rådgivning Rådgivende tjenester innen sikkerhet og risikostyring Sikkerhet har mange aspekter Ved hjelp av våre rådgivere og våre produkter kan du trygt møte myndighetene når de kommer på tilsyn. Det er mange brikker som skal på plass når det gjelder virksomhetens sikkerhetsløsninger. Uansett hvor langt du er kommet i arbeidet, kan vi gå inn i prosessen og hjelpe deg videre. For å utføre disse tjenestene har Venator erfarne og kompetente medarbeidere med allsidig relevant bakgrunn. Ved hjelp av våre rådgivere og våre produkter kan du trygt møte myndighetene når de måtte komme på tilsyn. Venator har rådgivere med variert bakgrunn innen HMS, brannvern og lignende. Flere har blant annet bakgrunn som branningeniører eller fra praktisk brannvernarbeid ved at de har jobbet i brannvesenet. Vi har også erfaring fra utførende side når det gjelder branntekniske arbeider. Venator innehar sentral godkjenning for brannteknisk prosjektering og for kontroll av brannteknisk utførelse. Venator har spesialisert seg på kompetansehevende tjenester innen sikkerhet og risikostyring. Våre tjenester omfatter oppgaver innen: Helse, miljø og sikkerhet Tilstandsvurdering Risikovurdering Branntekniske tjenester Brannvernledertjenester Forvalting, drift og vedlikehold Tegningsproduksjon Våre leveranser omfatter følgende: Helse, miljø og sikkerhet Risikoanalyser Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Beredskapsanalyser Arbeidsmiljøanalyser HMS revisjoner HMS planlegging, internkontroll og krise-/beredskapsplanlegging Forebyggende HMS arbeid Brannteknikk Brannrådgivning som fagområde består i hovedsak av to hovedområder: Eksisterende bygninger Risikovurderinger Rådgivning i forbindelse med tilsyn Utarbeidelse/revidering av branndokumentasjon Utarbeidelse/revidering av branntekniske tegninger Rømningsplaner Orienteringsplaner for brannvesenet Bistand i forbindelse med organisering av brannvernarbeidet Nybygg Utarbeidelse av brannsikkerhetsstrategi i forbindelse med rammetillatelse Brannteknisk prosjektering, overordnet og/eller detaljprosjektering Brannplaner ifm. med bygging 8

9 Rådgivning Rådgivende tjenester innen sikkerhet og risikostyring Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) med fokus på drift Venator bistår med innsamling, maler for innsamling, kontraktsutforming fra byggherre mot entreprenør og kvalitetssikring for nybygg og eksisterende bygg. Dokumentasjon kan lastes opp elektronisk i vårt nettbaserte styrings- og dokumentasjonssystem Vergo. Våre oppgaver er som følger: Bistå med kravspesifikasjon for FDV i forbindelse med kontraktsutforming (eksempelvis krav til RIF-norm). Koordinere innsamling av dokumentasjon fra entreprenører, underentreprenører, leverandører, prosjekterende (arkitekter og rådgivere) osv. Kvalitetssikring av dokumentasjon slik at bygget kan overleveres til byggherre med sikkerhet om at FDV-dokumentasjonen er i henhold til kontrakt og lover/ forskrifter. Dokumentasjon organiseres etter TverrFaglig Merkesystem (TFM) som blant annet bygger på NS 3451 (bygningsdelstabellen). Organisering og spesialtilpasning gjør at dokumentasjonen blir enkel å finne fram i for drift- og vedlikeholdspersonell. FDV-dokumentasjon som er tilrettelagt og lastet inn i Vergo kan anvendes i driftsfasen uten ytterligere tilpasninger. Tegningsproduksjon Venator produserer tegninger på oppdrag fra våre kunder. Eksempler på tegninger som kan leveres: Branntegninger Arealtegninger Leietakeroversikter Rømningsplaner Beredskapsplaner Situasjonskart Snitt og detaljer Brannvernledertjenester Venator tilbyr et bredt spekter av brannvernledertjenester som omfatter: Tilstandsvurdering Brannvernrunder Kontroll av utførelse (nybygg/påbygg/ ombygging) Brannteknisk oppfølging av driftspersonell Oppfølging av kontrolltiltak Avviksbehandling prioritering Revisjon av branndokumentasjon Brannøvelser Opplæring av leietakere / brannkontakter Deltakelse på tilsyn Utarbeidelse / revidering av branntekniske tegninger 9

10 Legionellakontroll En viktig modul i Vergo Legionella er en bakterie som finnes i naturlig ferskvann. Den vokser best ved temperaturer mellom C og er farlig ved innåndning. Alle vannholdige installasjoner som sprer aerosoler (ørsmå vanndråper) skal derfor kartlegges og vurderes for potensiell risiko. Blant annet har alle dusjanlegg og kjøletårn temperaturer som gir gode vekstvilkår for bakterier, samt produserer aerosoler som kan innåndes av mennesker. Installasjonene er videre underlagt myndighetskrav for regelmessig vedlikehold, kontroll og dokumentasjon, jf. Forskrift om miljørettet helsevern og internkontrollforskriften. Venator og NorKjemi har i samarbeid utviklet en egen legionellamodul som inngår i det nettbaserte styringsverktøyet Vergo. Modulen inneholder driftsoppgaver basert på anbefalinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og anerkjente metoder. Dette betyr at alle eiendommer som har en serviceavtale med NorKjemi for legionellaforebygging, får en egen skreddersydd digital drifts-instruks, basert på en risikovurdering. Driftsoppgavene loggføres i Vergo på pc og /eller pda og dermed samles all historikk og avvikshåndtering enkelt og søkbart på ett sted. Dette medfører en mer fleksibel og forenklet dokumentasjon. Kravet om at alle planlagte og utførte tiltak tilstrekkelig må dokumenteres og lagres (internkontroll) blir også ivaretatt. NorKjemi er en uavhengig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling. Vi er et tverrfaglig og praktisk team som tilbyr løsninger, service og rutiner for drift, kontroll og vedlikehold av vannsystemer, med fokus på optimal virkningsgrad og legionellatrygghet. Vi er lokalisert i Oslo, men betjener hele landet. NorKjemi gjennomfører først en kartlegging og risikovurdering av eiendommen, og basert på dette settes det opp driftsrutiner i Vergo for videre forebygging av legionellasmitte. Kontakt NorKjemi for å få gjennomført en risikovurdering. NorKjemi har som visjon å skape en trygg og optimal hverdag. Dette går hånd i hånd med Venator sine mål, og derfor har vi etablert et samarbeid som skal komme våre kunder til gode. Kontakt NorKjemi på telefon eller e-post: 10

11 Kurs og opplæring Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) som fagområde er omfattende og griper inn i alle deler og funksjoner i en moderne virksomhet. Fagområdene omfatter: De klassiske områdene vern mot skader og ulykker Forebygging av helsesvikt som følge av arbeidsforhold Trivsel, kommunikasjon og velvære på arbeidsplassen Ledelse og kvalitet Vern mot skader på ytre miljø og bærekraftig utnyttelse av ressurser Hovedutfordringene i dagens arbeidsliv er kanskje ikke de klassiske verneområdene, selv om disse fortsatt må vies oppmerksomhet. Dagens utfordringer er heller organisatoriske, psykiske og psykososiale faktorer samt en bevisstgjøring i bruk av materielle ressurser. Kurs-/opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker. Økt verdiskapning betinger medarbeidere og ledere som kjenner målene. Dessuten er det viktig at nødvendig kompetanse og ferdigheter tilegnes slik at arbeidet kan utføres på en sikker og effektiv måte. Våre kurs kan tilpasses den enkelte bedrift. Vårt utgangspunkt er dialog med oppdragsgiver om ønsket effekt og tema. Vi utarbeider forslag til innhold sammen med oppdragsgiver. Noen av kursene kan legges på egnet øvingsområde for å oppnå ønsket effekt. De fleste kursene gjennomføres i nærmiljøet eller i bedriften. 11

12 Kurs og opplæring Brannvern Forebyggende brannvernarbeid i virksomheter krever både forståelse og kunnskaper om brann. Venator har lang erfaring med praktisk opplæring av både brannvernledere, leietakere, vaktmestere, driftspersonell og andre personer med ansvar innen brann og HMS. Brannvernopplæring Våre kurs er utviklet og tilrettelagt på en slik måte at kunnskap formidles gjennom en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. Målgruppen Brannvernledere, leietakere, vaktmestere, driftspersonell og lignende. Kursene Våre kurs er lagt opp i samsvar med Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (juli 2002) og tilfredsstiller kravene til internkontroll vedrørende dokumentasjon. De ulike rollene vektlegges slik at disse vil få innføring i en praktisk metodikk for brannvernarbeidet i de ulike objekt. Kursene blir lagt opp med teoretisk innføring, demonstrasjoner og praktiske oppgaver avhengig av hvilke kurs som gjennomføres. Momenter Noe avhengig av kurstype vil følgende momenter vektlegges: Lov om brannvern og Forskrifter om systematisk helse, miljø og sikkerhet Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Særskilt brannobjekt, hvilke virksomheter har særskilte krav til brannsikring Øvrige brannobjekter Dokumentasjon av brannsikringssystem, herunder kartlegging, tegninger, symboler og instrukser Branntekniske sikringstiltak og branndokumentasjon Brannmotstand, brannseksjonering, slokkeanlegg, alarmanlegg og rømningsveier Brannvernleders rolle, herunder brannvernarbeidets arbeidsmetodikk Praktiske oppgaver Tider og mer informasjon Se kursoversikten for mer informasjon. Gå inn på for flere detaljer. Forkunnskaper I forbindelse med kurs K101, Grunnkurs brannvernledere, bør kursdeltakerne være kjent med virksomhetens sikkerhetsrutiner og instrukser. Når det gjelder kurs K102, Oppdatering for brannvernledere, bør kursdeltakerne ha noe praktisk erfaring og nødvendig grunnopplæring. 12

13 Kursoversikt Åpne kurs K101 K102 K201 K301 K302 K307 K308 K401 K402 Grunnkurs brannvernledere (2 dager) Oppdatering brannvernleder (1 dag) Grunnkurs industrivernpersonell (3 dager) Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (HMS) (3 dager) HMS for ledere (1 dag) Kurs internrevisjon HMS (1 dag) Praktisk HMS for vakt-, drifts- og vedlikeholdspersonell (1 dag) Brannetterforskning Trinn I (4 dager) Brannetterforskning Trinn II (5 dager) Eksempler på bedriftsinterne kurs Brannvernkurs for brukers brannansvarlig/vaktmester/driftspersonell (1 dag) Brann- og evakueringsøvelser (1 dag) Vold og trusler med risikovurdering (2 dager) Ulykke/krisehåndtering på arbeidsplass (1 dag) Krise- og beredskapsledelse (2 dager) Kurs i risikovurdering (1 dag) Kommunikasjon og konflikthåndtering (1 dag) Bedriftens sikkerhetsdag (1 dag) Skadestedsledelse (1 dag) Med vår brede erfaring og faglige tyngde skreddersyr vi bedriftsinterne kurs etter kundens ønsker. For mer informasjon om våre åpne og bedriftsinterne kurs se eller ta kontakt med vår kursavdeling på Alle typer kurs gjennomføres som åpne og bedriftsinterne kurs. 13

14 Kundereferanser Her er noen av våre referanser innen rådgivning, kurs og opplæring samt brukere av Vergo. Aller Trykk AS Alna Drift AS Arcus AS Aspelin-Ramm Gruppen AS Aass Bryggeri AS Bertel O. Steen Eiendom AS Forenede Eiendom AS Gjensidige NOR Handelshøyskolen BI Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon ISS IT Fornebu Eiendom AS Landbruksforsikring Linstow Eiendom Mantena Mustad Nøringspark AS Norgani Hotels Olav Thon Gruppen Oslo Kommune Protector Forsikring as Skedsmo Kommune Ski Kommune Statoil ASA Storebrand Eiendom Tine meierier Undervisningsbygg Yara AS Samarbeidspartner Venator as og NorKjemi as samarbeider for å tilby et totalt vedlikeholds- og kontroll-program for forebygging, fjerning og kontroll av legionella. Sammen har vi utviklet en modul i Vergo 2.0 som gjør hverdagen enklere for de med legionellautsatte installasjoner. 14

15 - Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse med høy kvalitet, levert til rett tid og riktig pris. Venator as, Sinsenveien 53B, 0585 Oslo Tlf e-post:

Venator > 2007. din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

Venator > 2007. din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring Venator > 2007 din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring Innhold Introduksjon v/daglig leder Tre virksomhetsområder Vergo : Fra idé til praktisk styringsverktøy Vergo forenkler utøvelsen av

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann!

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling Oslo (Nydalen)

Detaljer

Brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp.

Brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp. Enkel brannvernledelse Enkel brannvernledelse 3 Vår ideologi Brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp. SafetyWeb er et digitalt verktøy for brannvernledere. Det er utviklet av fagpersoner

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS Dr. scient. Hanne Therese Skiri NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift To satsningsområder Legionellakontroll Energioptimalisering/vannbehandling

Detaljer

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient.

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Agenda Legionellakontroll i praksis Innledning Kartlegging og risikovurdering Tekniske

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Operativ drift av bygninger Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Forretningsområder ReSight AS Rådgivning Utvikling av strategisk eiendomsplan Kartlegging eiendomsforvaltning/fdvu-prosesser

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella Drift av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner - Teknisk ansvarlig vannsystemer Per Eivind Larsen GK Konsern AS Omsetning 2007 2 milliarder Antall steder Antall ansatte GK Konsern AS 1 17 GK

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010

0 0 APR 2010. 2o1G^^ ) -f GNRIBNR 217/94 M.FL., ULEFOSSVEGEN 55 M.FL, SYKEHUSET TELEMARK HF, TILSYNSRAPPORT 2010 Skien kommune Bydrift Sykehuset Telemark HF v/ Arne Rui Ulefossveien 55 3710 SKIEN Sykehuset Telemark HF Arkivsala 0 0 APR 2010 2o1G^^ ) -f Brann- og feiervesenet Kontoradresse : Skotfossvg 27 Postadresse

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Agenda Risikovurdering og tekniske tiltak Implementering av rutiner for drift

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no

Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på. www.nbl.sintef.no Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Prosjekt: Overgang fra byggesak

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011 Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kurskatalog 2011 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Driftskonferansen 2011.

Driftskonferansen 2011. Driftskonferansen 2011. Drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg. Dokumenter som styrer behov for tiltak. TEK 10 Brann og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet?

Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Ny forebyggendeforskrift, mer brannsikkerhet? Tanker og synspunkter omkring hvordan ny forskrift vil bedre brannsikkerheten i eksisterende bygg. Brannvernkonferansen 2015 Jon Børge Horneland, Leder forebyggende

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Agenda NorKjemi Legionellakontroll i praksis o Kartlegging og risikovurdering o Tekniske utbedringer

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann BFO's innspill til Stortingsmelding om brann http://www.bfobrann.no/ Årsmøteseminar 17. april 2007 Dag Skansen Bakgrunn Møte med Justisdrept 24.10.2006 Meldingen som kommer vil være «med bygget i sentrum»,

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 5 Forebyggende brannvern Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Samordning og prosess

Samordning og prosess Samordning og prosess Sentrale felles element i internkontrollsystem for HMS/skolemiljø: a. Involvering av arbeidstakere/elever b. Oversikt over lover og regelverk c. Opplæring/kompetanse d. Oversikt over

Detaljer

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling

Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Per Arne Lindvik Senior Rådgiver Teknologisk Institutt Virksomhets utvikling Brukermøte FG Drammen 2007: Kontroll av dokumentasjon Hva mener vi med det, hva skal foreligge? Og hva finner vi? Kontroll av

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy

Agora inattikas web-baserte samhandlingsvektøy inattika AS Astrids vei 1 1473 Lørenskog www.inattika.no e-post: post@inattika.no inattika AS ble formelt opprettet i 4. kvartal 2008 og har kontorer på Skårer i Lørenskog kommune. Vi utvikler web-baserte

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Idè: Veileder for gjennomføring av brannteknikk i byggeprosessen, overgangsfasen mellom bygging og overtakelse samt driftsfasen til et byggverk..

Idè: Veileder for gjennomføring av brannteknikk i byggeprosessen, overgangsfasen mellom bygging og overtakelse samt driftsfasen til et byggverk.. BFO Veileder Idè: Veileder for gjennomføring av brannteknikk i byggeprosessen, overgangsfasen mellom bygging og overtakelse samt driftsfasen til et byggverk.. Motiv: Erfaringer viser at det gjøres feil

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Fredrikstad brann- og redningskorps. 1 Fredrikstad

Fredrikstad brann- og redningskorps. 1 Fredrikstad brann- og redningskorps 1 Brannvesenet Brannsjef varabrannsjef Beredskapsleder 4 vaktlag med 10 personer på hvert lag. ( 8 på vakt ) Branningeniør byggesak forebyggende avdeling 7 personer 2 Bygnings-

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Hva har vi og hva bør vi satse på i fremtiden?

Hva har vi og hva bør vi satse på i fremtiden? Kontrollordninger Hva har vi og hva bør vi satse på i fremtiden? Dag Skansen Side 1 Kontrollordninger Kommunale kontroll og tilsynsoppgaver byggesaker iht. pbl Tilsyn med prosjekter og foretak lokalt brannobjekter

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1 1 FORORD Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

Hva jeg skal snakke om?

Hva jeg skal snakke om? OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER 6. MAI 2013 Rådgiverne er viktig for en god ferdigstillelse Utviklingssjef Ari Soilammi, RIF Hva jeg skal snakke om? Hva må byggherren tenke på for at de skal få : Prosjektering

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.1

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter Statnett har en nullvisjon på ulykker Ulykker skjer ikke, de forårsakes av farlige handlinger og/eller farlige forhold De fleste ulykker forårsakes av farlige handlinger

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID. Mariknotten AS. Næringsbygg på tot. 4600 m 2 ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Mariknotten AS Næringsbygg på tot. 4600 m 2 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 8 og 9. januar 2009 Lars Haugrud senioringeniør Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer