Venator. - din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venator. - din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring"

Transkript

1 Venator - din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

2 Innhold Introduksjon ved daglig leder 3 Tre virksomhetsområder 4 Vergo : Fra ide til praktisk styringsverktøy 5 Vergo : Forenkler utøvelsen av internkontroll 6 Vergo : E-læringskonsept 7 Rådgivende tjenester 8 Brannvernledertjenester 9 Legionellakontroll 10 Kurs og opplæring HMS 11 Kurs og opplæring brannvern 12 Kursoversikt 13 Kundereferanser 14 Venator as, Sinsenveien 53B, 0585 Oslo Tlf e-post: 2

3 Litt om oss Venator as ble etablert i Gründerne Kjell V. Larsen og Billy Johansen har begge fortsatt betydelige eierinteresser og innehar fremdeles sentrale posisjoner i selskapet. Venator sysselsetter 15 årsverk innen rådgivning, kurs, opplæring og det nettbaserte styringssystemet Vergo. Vi har hatt en betydelig vekst og er stolte over våre kunder som har vist oss stor tillit. Våre rådgivere har lang og allsidig erfaring og kompetanse innen fagområdene brann, helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Gjennom vår kurs- og opplæringsavdeling ble HMS-Senteret kjøpt i Dermed har vi kunnet bygge videre på mer enn 15 års erfaring innen praktisk opplæring Vergo er et nettbasert styringssystem for forenkling av HMS-arbeidet i din virksomhet. Vergo er utviklet av våre fagfolk i samarbeid med flere av våre største kunder. Dette, kombinert med vårt fokus på systemets pedagogiske oppbygging, har gjort at Vergo har et lavt brukergrensesnitt. Dette er noe våre kunder setter stadig større pris på. Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse med høy kvalitet levert til rett tid og med riktig pris. Vårt mål er ikke bare å forenkle hverdagen til våre kunder, men også gjøre den tryggere og mer kostnadseffektiv. Prøv oss som leverandør, vi skuffer ikke. Kjell V. Larsen Daglig leder 3

4 Selskapets tre virksomhetsområder Kurs- og opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker og behov. De fleste kursene gjennomføres i nærmiljøet eller i bedriften. Rådgivningstjenester Gjennomføring av risikokartlegging og analyse av bygg Internkontroll og HMS-rådgivning Etablering og revisjon av internkontrollsystemer Statusrapport med tiltaksplan og budsjettoverslag Branntekniske tjenester Kvalitetskontroll av leveranse og tjenester Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) Kurs Opplæring Praktiske øvelser Praktiske øvelser, kurs og opplæring Kurs og opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker og behov. Økt verdiskapning betinger medarbeidere og ledere som kjenner målene. Vårt utgangspunkt er dialog med oppdragsgiver om ønsket effekt og tema. Vi utarbeider forslag til innhold sammen med oppdragsgiver. Noen av kursene kan legges på egnet øvingsområde for å oppnå ønsket effekt. Vergo det nettbaserte styringssystemet som holder orden på virksomhetens drifts- og lovpålagte dokumentasjonsbehov Avviksbehandling og historikk dokumenteres slik at leting i papirer, arkiver og dokumenter unngås. 4

5 Vergo Fra idé til praktisk styringsverktøy Det hele startet med idéen og prosessen med å utvikle en elektronisk brannbok. Etter måneder med utviklingsarbeide var den første versjonen av den nettbaserte brannboken, Vergo, klar for lansering. En av de første eiendommene det nye systemet skulle bryne seg på, var den store eiendomsmassen til IT Fornebu Eiendom AS. Snart viste det seg imidlertid at behovene var større enn bare å administrere de forskriftene som er beskrevet i brannlovgivningen. Derfor ble det etter hvert i samarbeid med bl.a. Linstow Eiendom AS og Storebrand Eiendom AS - utviklet flere tilleggsmoduler for HMS, internkontroll og drift. Forståelsen for markedets behov har gjort Vergo til et mer brukervennlig verktøy som gjør hverdagen enklere og tryggere. Målsettingen var å utvikle et produkt som var basert på bransjens behov. Samtidig skulle det være så enkelt at alle aktører skulle kunne lære å bruke produktet på kort tid. En vaktmester eller vekter kan derfor etter en kort innføring gå sine inspeksjonsrunder og sende rapporter ved hjelp av Vergo. Med Vergo kan eier og driftsansvarlig følge med driften av byggene fra ett sted, selv om eiendommene er spredt over hele landet. Kontrollrutiner som følger lover og regler gjennomføres, og avviksmeldinger sendes umiddelbart til ansvarlige. Eventuelle avvik kan ikke slettes før mangelen er utbedret og signert. Først da går den over i historikken. Historikken fungerer forøvrig som dokumentasjon og kan i mange tilfeller fungere som et forhandlingsgrunnlag for reduksjon av forsikringspremien. I løpet av kort tid har både små og store virksomheter innen ulike bransjer erfart hvilke fordeler bruken av Vergo medfører. For eksempel er det slik at papirer har en lei tendens til å bli borte, særlig ved utskifting av medarbeidere. Med Vergo blir det orden i systemet - uten mange hyllemeter med permer og papirer. Vergo forenkler oppgavene innen IK/HMS, brann og FDVU og samler all dokumentasjon på ett sted. Vergo er et system som egner seg for både store og små eiendommer og virksomheter. Systemet tilpasses den enkeltes virksomhet og kompetente fagfolk bidrar med kravspesifikasjon og implementering. Det finnes en bedre måte Vergo! Vergo gjør slutt på problemet med manglende dokumentasjon i form av sjekklister, instrukser etc. når den driftsansvarlige får tilsynet på besøk. 5

6 Vergo Forenkler utøvelsen av internkontroll Vergo fungerer som en driftsmeldingssentral og sørger for at lovpålagte definerte oppgaver blir gjennomført og dokumentert utført. Vergo er et nettbasert styringsverktøy for virksomheter som ønsker å forenkle og forbedre sin internkontroll. Systemet er basert på dagens lovpålagte krav gitt gjennom gjeldende lover og forskrifter innen forvaltning, drift og vedlikehold. Kravene dekker blant annet områder som HMS, brann, legionella etc. Vergo håndterer alle driftsrelaterte forhold i forbindelse med byggets levetid med øvrige tekniske installasjoner. Ved hjelp av Vergo vil brukere av systemet kunne dokumentere periodiske oppgaver i gjennomføring av ettersyn, vedlikehold og kontroll av ulike fagområder i virksomheten. Vergo håndterer daglige arbeidsoppgaver og avviksbehandling og samler all historikk på en enkel og effektiv måte. Tegninger, risikorapporter, kriseog beredskapsplaner, tilsynsrapporter, instrukser, prosedyrer og tillatelser gjøres enkelt tilgjengelig i systemet. Systemet passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av HMS-leder, brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder, vaktmester og leietakere samt brukers brannansvarlig. I tillegg er systemet tildelt roller for vekter, brannvesen, vedlikeholdspartnere og andre. Byggefasen Utbygger Arkitekter Rådgivere Rådgivere Myndigheter Forprosjekt Prosjektering Utførelse Ferdigstillelse Byggherre Entreprenør Leverandører 6 Lovverket legger opp til at det skal være en sammenhengende kjede med oppfyllelse av dokumentasjon fra et byggverk er på planleggingsstadiet til det er full drift med leietakere og andre.

7 Vergo e-læring E-læringskonseptet er en nettbasert modul for å teste ulike brukeres kunnskaper innen ulike fagområder, for eksempel brann. Modulen er basert på teori og en tilhørende test gjennom spørsmål og ulike svaralternativer med direkte respons av resultatet til deltakeren. E-læringsmodulen passer til de fleste typer virksomheter og er tilrettelagt for bruk av ulike roller som brannvernleder, IK-ansvarlig, driftssjef, driftsleder og vaktmester samt brukers brannansvarlig. Modulen har en historikk og statistikkfunksjon som gir tilbakemelding på hvilke kurs som er gjennomført, hvilke grupper, hvilke deltagere og hvilket resultat. E-læringsmodulen inneholder følgende funksjoner: Utarbeide og legge ut kundetilpassede kurs på internett Utarbeide og legge ut kundetilpassede tester med spørsmål med ulike antall svaralternativ Tilrettelegge kurset for pålogging med eller uten brukernavn og passord avhengig av kundens behov Direkte tilbakemelding i sanntid til deltakeren på resultatet av testen Tilbakemelding med eller uten kursbevis avhengig av kundens behov Historikk og statistikk på kurs, grupper, deltakere og resultat Opplæringsmodulen kan benyttes i forkant av praktiske kurs og øvelser til å forbedre standpunkt eller sjekke standpunkt, underveis for å sjekke nivå eller standpunkt på kunnskapene eller for å avslutte en praktisk opplæring med en eller flere tester for å sjekke om målsetting etter kurset er nådd. Opplæring, for eksempel innen brann, er et viktig krav i henhold til internkontrollen i branndokumentasjonen. Opplæringsmodulen gir som resultat at kunden kan dokumentere nøyaktig hva som er gjort på dette området. Disse nettbaserte kursene krever brukernavn og passord tildelt fra Venator. Vergo avdekker, retter opp og forebygger overtredelse av krav i HMS-lovverket. Avviksbehandlingen systematiseres slik at korrigerende tiltak blir gjennomført og dokumentert. Driftsfasen Forvalter Rådgivere Kontrollselskaper Ettersyn Kontroll Vedlikehold Driftsansvarlig Leietakere Vedlikeholdsselskaper 7

8 Rådgivning Rådgivende tjenester innen sikkerhet og risikostyring Sikkerhet har mange aspekter Ved hjelp av våre rådgivere og våre produkter kan du trygt møte myndighetene når de kommer på tilsyn. Det er mange brikker som skal på plass når det gjelder virksomhetens sikkerhetsløsninger. Uansett hvor langt du er kommet i arbeidet, kan vi gå inn i prosessen og hjelpe deg videre. For å utføre disse tjenestene har Venator erfarne og kompetente medarbeidere med allsidig relevant bakgrunn. Ved hjelp av våre rådgivere og våre produkter kan du trygt møte myndighetene når de måtte komme på tilsyn. Venator har rådgivere med variert bakgrunn innen HMS, brannvern og lignende. Flere har blant annet bakgrunn som branningeniører eller fra praktisk brannvernarbeid ved at de har jobbet i brannvesenet. Vi har også erfaring fra utførende side når det gjelder branntekniske arbeider. Venator innehar sentral godkjenning for brannteknisk prosjektering og for kontroll av brannteknisk utførelse. Venator har spesialisert seg på kompetansehevende tjenester innen sikkerhet og risikostyring. Våre tjenester omfatter oppgaver innen: Helse, miljø og sikkerhet Tilstandsvurdering Risikovurdering Branntekniske tjenester Brannvernledertjenester Forvalting, drift og vedlikehold Tegningsproduksjon Våre leveranser omfatter følgende: Helse, miljø og sikkerhet Risikoanalyser Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Beredskapsanalyser Arbeidsmiljøanalyser HMS revisjoner HMS planlegging, internkontroll og krise-/beredskapsplanlegging Forebyggende HMS arbeid Brannteknikk Brannrådgivning som fagområde består i hovedsak av to hovedområder: Eksisterende bygninger Risikovurderinger Rådgivning i forbindelse med tilsyn Utarbeidelse/revidering av branndokumentasjon Utarbeidelse/revidering av branntekniske tegninger Rømningsplaner Orienteringsplaner for brannvesenet Bistand i forbindelse med organisering av brannvernarbeidet Nybygg Utarbeidelse av brannsikkerhetsstrategi i forbindelse med rammetillatelse Brannteknisk prosjektering, overordnet og/eller detaljprosjektering Brannplaner ifm. med bygging 8

9 Rådgivning Rådgivende tjenester innen sikkerhet og risikostyring Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) med fokus på drift Venator bistår med innsamling, maler for innsamling, kontraktsutforming fra byggherre mot entreprenør og kvalitetssikring for nybygg og eksisterende bygg. Dokumentasjon kan lastes opp elektronisk i vårt nettbaserte styrings- og dokumentasjonssystem Vergo. Våre oppgaver er som følger: Bistå med kravspesifikasjon for FDV i forbindelse med kontraktsutforming (eksempelvis krav til RIF-norm). Koordinere innsamling av dokumentasjon fra entreprenører, underentreprenører, leverandører, prosjekterende (arkitekter og rådgivere) osv. Kvalitetssikring av dokumentasjon slik at bygget kan overleveres til byggherre med sikkerhet om at FDV-dokumentasjonen er i henhold til kontrakt og lover/ forskrifter. Dokumentasjon organiseres etter TverrFaglig Merkesystem (TFM) som blant annet bygger på NS 3451 (bygningsdelstabellen). Organisering og spesialtilpasning gjør at dokumentasjonen blir enkel å finne fram i for drift- og vedlikeholdspersonell. FDV-dokumentasjon som er tilrettelagt og lastet inn i Vergo kan anvendes i driftsfasen uten ytterligere tilpasninger. Tegningsproduksjon Venator produserer tegninger på oppdrag fra våre kunder. Eksempler på tegninger som kan leveres: Branntegninger Arealtegninger Leietakeroversikter Rømningsplaner Beredskapsplaner Situasjonskart Snitt og detaljer Brannvernledertjenester Venator tilbyr et bredt spekter av brannvernledertjenester som omfatter: Tilstandsvurdering Brannvernrunder Kontroll av utførelse (nybygg/påbygg/ ombygging) Brannteknisk oppfølging av driftspersonell Oppfølging av kontrolltiltak Avviksbehandling prioritering Revisjon av branndokumentasjon Brannøvelser Opplæring av leietakere / brannkontakter Deltakelse på tilsyn Utarbeidelse / revidering av branntekniske tegninger 9

10 Legionellakontroll En viktig modul i Vergo Legionella er en bakterie som finnes i naturlig ferskvann. Den vokser best ved temperaturer mellom C og er farlig ved innåndning. Alle vannholdige installasjoner som sprer aerosoler (ørsmå vanndråper) skal derfor kartlegges og vurderes for potensiell risiko. Blant annet har alle dusjanlegg og kjøletårn temperaturer som gir gode vekstvilkår for bakterier, samt produserer aerosoler som kan innåndes av mennesker. Installasjonene er videre underlagt myndighetskrav for regelmessig vedlikehold, kontroll og dokumentasjon, jf. Forskrift om miljørettet helsevern og internkontrollforskriften. Venator og NorKjemi har i samarbeid utviklet en egen legionellamodul som inngår i det nettbaserte styringsverktøyet Vergo. Modulen inneholder driftsoppgaver basert på anbefalinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og anerkjente metoder. Dette betyr at alle eiendommer som har en serviceavtale med NorKjemi for legionellaforebygging, får en egen skreddersydd digital drifts-instruks, basert på en risikovurdering. Driftsoppgavene loggføres i Vergo på pc og /eller pda og dermed samles all historikk og avvikshåndtering enkelt og søkbart på ett sted. Dette medfører en mer fleksibel og forenklet dokumentasjon. Kravet om at alle planlagte og utførte tiltak tilstrekkelig må dokumenteres og lagres (internkontroll) blir også ivaretatt. NorKjemi er en uavhengig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling. Vi er et tverrfaglig og praktisk team som tilbyr løsninger, service og rutiner for drift, kontroll og vedlikehold av vannsystemer, med fokus på optimal virkningsgrad og legionellatrygghet. Vi er lokalisert i Oslo, men betjener hele landet. NorKjemi gjennomfører først en kartlegging og risikovurdering av eiendommen, og basert på dette settes det opp driftsrutiner i Vergo for videre forebygging av legionellasmitte. Kontakt NorKjemi for å få gjennomført en risikovurdering. NorKjemi har som visjon å skape en trygg og optimal hverdag. Dette går hånd i hånd med Venator sine mål, og derfor har vi etablert et samarbeid som skal komme våre kunder til gode. Kontakt NorKjemi på telefon eller e-post: 10

11 Kurs og opplæring Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) som fagområde er omfattende og griper inn i alle deler og funksjoner i en moderne virksomhet. Fagområdene omfatter: De klassiske områdene vern mot skader og ulykker Forebygging av helsesvikt som følge av arbeidsforhold Trivsel, kommunikasjon og velvære på arbeidsplassen Ledelse og kvalitet Vern mot skader på ytre miljø og bærekraftig utnyttelse av ressurser Hovedutfordringene i dagens arbeidsliv er kanskje ikke de klassiske verneområdene, selv om disse fortsatt må vies oppmerksomhet. Dagens utfordringer er heller organisatoriske, psykiske og psykososiale faktorer samt en bevisstgjøring i bruk av materielle ressurser. Kurs-/opplæringstiltak tilpasses oppdragsgivers ønsker. Økt verdiskapning betinger medarbeidere og ledere som kjenner målene. Dessuten er det viktig at nødvendig kompetanse og ferdigheter tilegnes slik at arbeidet kan utføres på en sikker og effektiv måte. Våre kurs kan tilpasses den enkelte bedrift. Vårt utgangspunkt er dialog med oppdragsgiver om ønsket effekt og tema. Vi utarbeider forslag til innhold sammen med oppdragsgiver. Noen av kursene kan legges på egnet øvingsområde for å oppnå ønsket effekt. De fleste kursene gjennomføres i nærmiljøet eller i bedriften. 11

12 Kurs og opplæring Brannvern Forebyggende brannvernarbeid i virksomheter krever både forståelse og kunnskaper om brann. Venator har lang erfaring med praktisk opplæring av både brannvernledere, leietakere, vaktmestere, driftspersonell og andre personer med ansvar innen brann og HMS. Brannvernopplæring Våre kurs er utviklet og tilrettelagt på en slik måte at kunnskap formidles gjennom en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring. Målgruppen Brannvernledere, leietakere, vaktmestere, driftspersonell og lignende. Kursene Våre kurs er lagt opp i samsvar med Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (juli 2002) og tilfredsstiller kravene til internkontroll vedrørende dokumentasjon. De ulike rollene vektlegges slik at disse vil få innføring i en praktisk metodikk for brannvernarbeidet i de ulike objekt. Kursene blir lagt opp med teoretisk innføring, demonstrasjoner og praktiske oppgaver avhengig av hvilke kurs som gjennomføres. Momenter Noe avhengig av kurstype vil følgende momenter vektlegges: Lov om brannvern og Forskrifter om systematisk helse, miljø og sikkerhet Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Særskilt brannobjekt, hvilke virksomheter har særskilte krav til brannsikring Øvrige brannobjekter Dokumentasjon av brannsikringssystem, herunder kartlegging, tegninger, symboler og instrukser Branntekniske sikringstiltak og branndokumentasjon Brannmotstand, brannseksjonering, slokkeanlegg, alarmanlegg og rømningsveier Brannvernleders rolle, herunder brannvernarbeidets arbeidsmetodikk Praktiske oppgaver Tider og mer informasjon Se kursoversikten for mer informasjon. Gå inn på for flere detaljer. Forkunnskaper I forbindelse med kurs K101, Grunnkurs brannvernledere, bør kursdeltakerne være kjent med virksomhetens sikkerhetsrutiner og instrukser. Når det gjelder kurs K102, Oppdatering for brannvernledere, bør kursdeltakerne ha noe praktisk erfaring og nødvendig grunnopplæring. 12

13 Kursoversikt Åpne kurs K101 K102 K201 K301 K302 K307 K308 K401 K402 Grunnkurs brannvernledere (2 dager) Oppdatering brannvernleder (1 dag) Grunnkurs industrivernpersonell (3 dager) Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (HMS) (3 dager) HMS for ledere (1 dag) Kurs internrevisjon HMS (1 dag) Praktisk HMS for vakt-, drifts- og vedlikeholdspersonell (1 dag) Brannetterforskning Trinn I (4 dager) Brannetterforskning Trinn II (5 dager) Eksempler på bedriftsinterne kurs Brannvernkurs for brukers brannansvarlig/vaktmester/driftspersonell (1 dag) Brann- og evakueringsøvelser (1 dag) Vold og trusler med risikovurdering (2 dager) Ulykke/krisehåndtering på arbeidsplass (1 dag) Krise- og beredskapsledelse (2 dager) Kurs i risikovurdering (1 dag) Kommunikasjon og konflikthåndtering (1 dag) Bedriftens sikkerhetsdag (1 dag) Skadestedsledelse (1 dag) Med vår brede erfaring og faglige tyngde skreddersyr vi bedriftsinterne kurs etter kundens ønsker. For mer informasjon om våre åpne og bedriftsinterne kurs se eller ta kontakt med vår kursavdeling på Alle typer kurs gjennomføres som åpne og bedriftsinterne kurs. 13

14 Kundereferanser Her er noen av våre referanser innen rådgivning, kurs og opplæring samt brukere av Vergo. Aller Trykk AS Alna Drift AS Arcus AS Aspelin-Ramm Gruppen AS Aass Bryggeri AS Bertel O. Steen Eiendom AS Forenede Eiendom AS Gjensidige NOR Handelshøyskolen BI Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon ISS IT Fornebu Eiendom AS Landbruksforsikring Linstow Eiendom Mantena Mustad Nøringspark AS Norgani Hotels Olav Thon Gruppen Oslo Kommune Protector Forsikring as Skedsmo Kommune Ski Kommune Statoil ASA Storebrand Eiendom Tine meierier Undervisningsbygg Yara AS Samarbeidspartner Venator as og NorKjemi as samarbeider for å tilby et totalt vedlikeholds- og kontroll-program for forebygging, fjerning og kontroll av legionella. Sammen har vi utviklet en modul i Vergo 2.0 som gjør hverdagen enklere for de med legionellautsatte installasjoner. 14

15 - Vår styrke ligger i å sikre deg en trygg leveranse med høy kvalitet, levert til rett tid og riktig pris. Venator as, Sinsenveien 53B, 0585 Oslo Tlf e-post:

Venator > 2007. din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

Venator > 2007. din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring Venator > 2007 din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring Innhold Introduksjon v/daglig leder Tre virksomhetsområder Vergo : Fra idé til praktisk styringsverktøy Vergo forenkler utøvelsen av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2011 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Informasjon om 3 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 4 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk 5 Endringer i plan- og bygningsloven 6 Ansvarsrett - Byggesaken

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Årsrapport 2008 Universitetet i Bergen Sammendrag Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2008 vært preget av engasjement og god utvikling.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 11 Inn på tunet Innledning Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler: I Veileder og sjekkliste egenrevisjon

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

Steen & Strøm-kjøpesentre

Steen & Strøm-kjøpesentre Helse, miljø og sikkerhet Steen & Strøm-kjøpesentre er gode på samordning av brannvern, beredskap og internkontroll Steen & Strøm-kjeden eier og/eller forvalter 30 kjøpesentre i Norge, og har siden midten

Detaljer

BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid

BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid Lysaker, 06.12.10 BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) har vedtektsfestet følgende målsetting: Foreningens formål er å

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer