Presseforbundet bekymret for et svekket demokrati N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presseforbundet bekymret for et svekket demokrati N"

Transkript

1 Redaktør: Kommunikasjonsrådgiver Pål Stensaas, Betydelig økning i porto for aviser og blader truer mediemangfoldet Posten, venn eller fiende? NHO Grafisk har i mange henseender et godt samarbeid med Posten. Vi er i samme båt og promoterer papirbasert kommunikasjon, en kommunikasjonsform som også er bærekraftig. Mye av dette skjer positivt og felles gjennom Print Power samarbeidet. D et blir et stort paradoks når Posten Bring samtidig fremstår som bransjens største hindring. Posten ønsker en større masse av produkter for distribusjon samtidig som prissettingen i seg selv gjør at færre produkter kan distribueres. Da vet vi at bladene, reklamen eller hva det nå er heller blir publisert på nett. Kraftig økning. Siste varsel fra Posten er en prisstigning fra nyttår på inntil 15%. Fagpressen har med rette reagert svært skarpt. Vi støtter dem på alle måter og har også tett kontakt med dem. I andre bransjer vet man å ta vare på sine primære kunder. Det kan virke som om Posten ikke har et særlig stort kundefokus. Uten Fagpressen og Grafisk bransje hadde det neppe blitt aktuelt å holde liv i Postens store distribusjonsapparat. Sager av grenen. Uttrykket med å sage av den grenen en selv sitter på, blir svært beskrivende for Postens handlinger. Vi forstår selvsagt at posten må få dekket sine utgifter, men det er mange måter å gjøre det på. Å øke inntektene har vi jo sett gang på gang. Alternativet er å redusere utgiftene. Departementet velger nå å henvise til Posten som eget selskap med fortjeneste når spørsmålet om prising kommer opp. dagen? Finnes det andre radikale måter å redusere utgiftene på? Grafisk bransje må få rimeligere priser. Det er snart en forutsetning både for bransjen og Posten selv. Politisk fravær. Det er ikke lenge siden statsråden selv grep inn når Posten stilte spørsmål om en skulle ha brevutdeling på lørdag. Det kan jo være betimelig å spørre om det nå er endret? Trenger vi fortsatt postutlevering hver dag inkludert lør- Presseforbundet bekymret for et svekket demokrati N orsk Presseforbund (NP) som er fellesorganisasjonen for norske medier i etiske og pressefaglige spørsmål, gir uttrykk for sterk bekymring for Post- og teletilsynets krav til Posten Norge om å slutte å benytte innholdskriterier for porto. Det betyr at Posten ikke lenger kan ha egne og lavere portotakster for aviser og blader. Generalsekretær Per Edgar 34 I AGI 194 oktober 2011 Kokkvold og og styreleder Helge Simmones sier i en uttalelse: Som representanter for ytringsfrihet og demokratisk mangfold har landets aviser og blader alltid hatt egne rammevilkår prismessig - en ordning som for øvrig har hatt en nesten like selvfølgelig tverrpolitisk støtte i Norge. Det fordi det dreier seg om samfunnets ansvar for kvaliteten i den offentlige samtale. Bortfaller dagens ordning, vil endringen klart ramme en stor del av avis- og bladfloraen i Norge - og da i særlig grad medier med mindre opplag og stor spredning i distriktene. Ytringsfriheten. For å ivareta ytringsfriheten som en forutsetning for et levende demokrati, skal mediepolitikken sikre et mangfold av informa- sjonstilbud og ytringsmuligheter for smale og brede grupper i samfunnet og et mangfold av uavhengige nyhets- og aktualitetsmedier av høy kvalitet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, herunder et mangfold av aviser i alle landsdelene, mener Presseforbundet som klart ser at mediemangfoldet er truet av den varslede portoøkningen.

2 Driftsleder Sturla Fossum har engasjert seg spoesielt i produksjonen av gatemagasinet Virkelig i Tromsø. Lundblad Media i Tromsø er en solid medspiller for gatemagasinet Virkelig. Grafiske bedrifter er også sosialt ansvarlige. Gatemagasinet Virkelig virker Ny logo Profilen består av logo og støtteelement. Logoen er to stiliserte flater/ark omkranset av en sirkel. Som støtteelement har vi valgt origami (japansk papirbretting) der kunsten er å brette papir etter geometriske regler. Vi benytter tre ulike hovedfarger med støttefarger, i tillegg til sort. Vi er selv veldig godt fornøyd med resultatet og håper markedet også lar seg begeistre. Hele prosessen med profilarbeidet er naturligvis utført i eget hus. Tromsøbedriften Lundblad Media har etter 38 år i grafisk bransje utviklet seg til en moderne virksomhet som håndterer både papirbasert og skjermbasert kommunikasjon. Bedriften med sine 19 ansatte, har lansert ny hjemmeside og logo. Lundblad har vært en viktig fødselshjelper for gatemagasinet Virkelig som blir solgt på gaten av rundt 200 registrerte selgere; rusavhengige, psykisk syke og bostedsløse som vil ta livet tilbake. Eirik Junge Eliassen er redaktør for magasinet som distribueres i Tromsø, Harstad, Finnsnes og Mo i Rana Prosjektet vårt går bra, nettopp fordi vi over år har bygget opp et godt og gjensidig brorskap med blant annet trykkeripartneren vår. Vi har hatt økonomiske motbakker der vi har måtte gå i dialog med Lundblad Media for å løse flokene. Vi har alltid kommet ned på beina, da trykkeriet har funnet løsninger som har vært gunstige for begge parter. De har vært med å tatt risiko, sier Eliassen som utdyper forholdet til Tromsø-bedriften: Tar ansvar Jeg vet ikke hvor gunstig det er for Lundblad Media å ha oss som kunde. Det kan nok slå begge veier. På den ene siden er vi blant de største trykkerikundene i nord, et stabilt prosjekt for vårt trykkeri. Vi gir nok Lundblad en sosial profil, men de har nok ikke den store inntjeningen på oss, vi har forhandlet frem gunstige avtaler. Ikke fordi de på død og liv vil beholde oss som kunde, men fordi at Lundblad Media har forstått at prosjektet vårt er viktig, og tar sin del av dette samfunnsmessige ansvaret. Gatemagasinet Virkelig vil fortsette å trykke lokalt. Eliassen stoler 100 prosent på trykkeriet og har kun ti minutters vei til denne samarbeidspartneren dersom det er behov. Trykke lokalt Denne tryggheten er verdt enormt mye, og på sikt er dette mere hensiktsmessig for meg enn å tjene en krone eller to på å trykke i Latvia eller andre lavkostland. Trykkeriet vårt blir en partner en ballkaster vi leker og finner på ting sammen. Ny produkter og nye tanker. Driftsleder Sturla Fossum brenner for Virkelig: Det er spennende å være med og videreutvikle dette produktet. Den sosiale faktoren i denne sammenheng er også en drivkraft. I den perioden magasinet er utgitt har opplaget økt til eksemplarer, antall utgivelser er økt, det geografiske nedslagsfeltet er økt og derigjennom har antall selgere økt. Vi ser at prosjektet har en betydelig sosial verdi for hele lokalsamfunnet. Vi har fått informasjon om at innbruddstatistikken går ned når magasinet er i salg. Daglig leder, Jarle Lundblad, legger vekt på at Lundblad gir gatemagasinet profesjonell kundebehandlng på lik linje med andre kunder. Men vi føler også solidaritet med ideen bak magasinet og det gjør at vi bidrar litt ekstra, når det er nødvendig, sier Lundblad. Tverrfaglig Lundblad har siden starten vært opptatt av å bygge opp en bedrift med tverrfaglig kompetanse. Det gjør at Tromsøbedriften står godt rustet til å møte utfordringene i et stadig mer komplekst kommunikasjonsmarked. I Tromsø er Lundblad den eneste grafiske AGI 194 oktober 2011 I 35

3 totalleverandøren. Vi har tro på at papir fortsatt vil bestå i mange år fremover, men vi ser en spennende dreining fra «bare» papir til bruk av alternative kanaler i tillegg. Derfor leverer vi ulike webløsninger og kan tilby klargjorte filer for publisering på iphone eller ipad. Vi ser også en spennende ny æra for qr koder, quick response code. Qr har potensielt dobbel kapasitet av en tradisjonell strekkode. Lundblad ruster seg nå for økt kompetanse innen nye digitale medier. Personalisering/variable data har vi lang erfaring med, og produserer mange slike oppdrag i løpet av et år. Vi ser en positiv utvikling på vår digitaltrykkavdeling, der opplagene er små og tidsfristene korte. For oss og våre kunder er det helt klart en styrke at vi også kan tilby design og foto, i tillegg til selve produksjonen. Det er praktisk og det gir en betydelig miljøgevinst å forholde seg til en samarbeidspartner! Redaktør Eirik Junge Eliassen setter pris på nærhet til trykkeriet. Papir er en fornybar ressurs Kommunikasjonsrådgiver i Miljømerking Jan Erik Stokke er klar på at papir i hovedsak er laget av trevirke, og er en fornybar ressurs. Under riktig hensyn til skogen kan uttak av trevirke være bærekraftig. Men på den annen side er det alltid miljøbelastning ved uttak av råvarer, f.eks. i forbindelse med transport, sier Stokke. Mindre forbruk er bra Jan Erik Stokke sier videre -Miljøet belastes når vi produserer og forbruker. Derfor er det fornuftig å redusere papirforbruket også, f.eks. ved å kopiere tosidig, eller bestille trykksaker on demand slik at man slipper å kaste store mengder utdaterte trykksaker. Trykksak - ikke papir Hvis vi ser bort fra kopipapir, så er det sjelden at folk kjøper papir. De kjøper trykksaker. På trykkeriene stiller svanemerket krav til papiret, men også til trykkfarger, rensemidler og avfallshåndtering. Dette har bidratt til mindre miljøbelastning og bedre arbeidsmiljø. Vi har akkurat passert svanemerket trykkeri nr 100 i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Stokke. Miljøfyrtårnet Man bruker mindre råvarer (trær), og energibruk reduseres Av Jan Vincens Steen ved å resirkulere det papiret vi allerede har produsert, sier rådgiver Anne Kristin Peersen i stiftelsen Miljøfyrtårn. Det meste av papir kan gjenvinnes. Den rene massen med returfiber som kommer ut av prosessen blir gjenvunnet til blant annet avispapir, pappemballasje, dopapir og skrivepapir. I Miljøfytårn sine krav til virksomheter sier vi at virksomheten skal behovsvurdere og minimalisere all bruk av papir inklusive utsending av papirbasert tilbuds- og reklamemateriell. I tillegg må en ved innkjøp av papir ha fokus på miljømerket papir. Behovsprøving Anne Kristin Peersen sier videre at stiftelsen anbefaler gjenbruk av papir, e-faktura og dobbeltsidig kopiering. Hun understreker at kildesortering ikke er avfallsreduksjon. Et avfallsreduserende tiltak kan være behovsprøving ved at virksomheten spør: Trenger vi dette? Kan vi få eller kjøpe det brukt, kan vi omdisponere ressurser før et innkjøp foretas, eller ved å stille relevante miljøkrav til produktet/tjenesten. Miljømerking og papir Stiftelsen Miljømerking Stiftelsen ble opprettet av Barne- og likestillingsdepartementet i 1990 og forvalter Svanemerket og Blomsten i Norge. Begge merkene er ikke like godt kjent og det er ulikt antall produktgrupper det er utviklet miljømerkingskrav til. Svanemerket er en felles nordisk miljømerkeordning for Norge, Finland, Sverige, Island og Danmark. Blomsten er EU-statenes felles miljømerke. Stiftelsen Miljøfyrtårn Stiftelsen tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Grønn Hverdag Grønn Hverdag er en norsk organisasjon som jobber for at det skal være enkelt å ta miljøvennlige, dyrevennlige og etiske valg i hverdagen. De jobber på oppdrag fra Miljøverndepartementet, kommuner, bedrifter og virksomheter og er ikke en medlemsorganisasjon. Svanemerkets krav til trykkerier Svanemerket stiller strenge krav til hele produksjonsprosessen og alle materialene trykkeriet bruker. Miljømerking stiller for eksempel krav til trykkfarger og rensemidler som benyttes. Trykkeriet må bruke papir som er laget av trevirke fra bærekraftig skogbruk og produsert i henhold til strenge miljøkrav når det gjelder forurensning, kjemikalier, og energibruk. Svanemerket stiller også krav til blant annet avfallshåndtering på trykkeriet. Papir ikke avfall Miljøsertifisering er viktig for grafiske bedrifter. Hundre trykkerier er svanemerket. Mange benytter seg også av Miljøfyrtårn sertifisering. Men bransjen er ikke glad for at enkelte sertifiseringsorgan mener papir er avfall. Bransjen etterlyser korrekt informasjon basert på fakta. Cicero Grafisk i Tønsberg ble Norges svanemerkede trykkeri nummer 100. Hele tonn papir går årlig gjennom de svanemerkede trykkeriene. I mai 2006 ble Merkur-Trykk det første svanemerkede trykkeriet i Norge. I dag teller vi 101 svanemerkede trykkerier, og disse forbruker ca tonn papir i året. 36 I AGI 194 oktober 2011

4 Fargelaboratoriets stab under jubileumsfeiringen. Tema: Farge og trykk Fargelaboratoriet på topp i Europa innen fargevitenskap En observasjon Fargelaboratoriet har eksistert i ti år, og i løpet av denne tiden har dette miljøet ved Høgskolen i Gjøvik hatt stor betydning for grafisk bransje i Norge gjennom forskjellige prosjekter. Hva slags inntrykk har Fargelaboratoriets leder Jon Yngve Hardeberg av utviklingen i bransjen? Jeg har et nyansert bilde av bransjen. Det er bedrifter som virkelig har fulgt med utviklingen og andre som strever tungt. Generelt, i Norge, men også i Europa er nøkkelen til fremtiden ny kompetanse og høyteknologi. Bedriftene må tenke effektivisering, automatisering og ha gode systemer, mener Hardeberg. En vakker vårdag kom meldingen til Fargelaboratoriets som leder Jon Yngve Hardeberg på Høgskolen i Gjøvik håpet på. 17 millioner kroner blir stilt til disposisjon til et EU-finansiert prosjekt som har til mål å heve forskningskompetansen innen fargevitenskap. Hardeberg og hans medarbeidere skal koordinere rekruttering og trening av en hel ny generasjon fargeforskere. Temaet er farge og trykk. Det er gode muligheter for at grafisk bransje i Norge kan dra nytte av dette arbeidet. Vi vil gjerne ha kontakt med grafiske bedrifter som har ideer til gode forskningsoppgaver, sier Hardeberg. Fargelaboratoriet har i alle år fokusert mot grafisk bransje og det trykkrelaterte. Men kunsten i dette prosjektet er å finne balansegangen mellom et høyt vitenskapelig nivå rent faglig og det relevante og anvendbare. En god dialog med bransjen er avgjørende. Trykkbransjen trenger innovasjon. Det vi skal gjøre i dette prosjektet håper jeg kan gi positive virkninger for grafisk bransje på lengre sikt i form av lønnsomhet og nye veier å gå. Vi bidrar til å bygge opp forskningskompetanse og bransjekunnskap som igjen kan føre til prosjekter som gir bransjen direkte nytteverdi, mener Hardeberg. Et tett samarbeid med bedrifter i Norge kan føre til at noen av deltagerne i prosjektet blir værende i Norge. Fire år EU-prosjektet har en ramme på fire år, og omfatter i alt syv drgrads prosjekter og to post dr-stillinger. Deltagerne blir rekruttert fra hele Europa, eller kan komme til Europa for å bidra. Fargelaboratoriets oppgave kan på mange måter sammenlignes med å arrangere en treningsleir for forskere, med mye kursing og gjennomføring av et forskningsprosjekt. Forskerne skal være på plass fra høsten Det offisielle navnet på prosjektet ved Fargelaboratoriet er Colour Printing 7.0: Next Generation Multi-Channel Printing. Det er en omfattende søknadsprosess i EU som førte til seier for Gjøvikmiljøet som konkurrert med 919 andre søknader. Sjelden mulighet Kun et par andre høgskolemiljøer AGI 194 oktober 2011 I 37

5 i Norge har koordineringsansvar i slike EU-prosjekter. Forskningsrådet er imponert over Fargelaboratoriets innsats. Seniorrådgiver Per Magnus Kommandantvold i Forskningsrådet har kommentert avgjørelsen slik: «Det er en stor prestasjon å sikre finansiering gjennom et EU-prosjekt, spesielt i et så kompetitivt program som Marie Curie Initial Training Networks». Tunge partnere Fargelaboratoriet har med seg spennende partnere i prosjektet. De nyrekrutterte forskerne vil i perioder arbeide hos enkelte av partnerne som for eksempel OCÈ og ManRoland. Partnerne er: Technische Universität Darmstadt (Tyskland), Voxvil AB (Sverige), University of the West of England (Bristol, UK), Linköpings Universitet (Norrköping, Sverige), Ti år med regnbuen Leder av Fargelaboratoriet Jon Ynge Hardeberg (tv) blir gratulert med ti års jubileet av rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen. Océ Print Logic Technologies (Créteil, Frankrike). Assosierte partnere er M-Real Sverige AB, MoRe Research Örnsköldsvik AB (Sverige), Fraunhofer FIRST (Tyskland), Mittuniversitetet (Örnsköldsvik, Sverige), Manroland AG (Tyskland), IKEA Communications AB (Sverige), The National Gallery (London, UK). Clariant Produkte GmbH (Tyskland). Marius disputerer Marius Pedersen, forsker ved Fargelaboratoriet har interessert seg speseilt for utvikling av metoder for å måle opplevd bildekvalitet rettet mot trykte medier. Dette temaet tar han doktorgraden på og skal disputere ved Universitetet i Oslo 28. oktober. Den engelske tittelen på avhandlingen er: Image quality metrics for the evaluation of printing workflows. Arbeidet måler opplevd bildekvalitet fordelt på en gruppe kvalitetsfaktorer. Disse kvalitetsfaktorene er avgjort etter en rekke eksperimenter og undersøkelser utført av kandidaten. For hver faktor er passende metoder blitt funnet ved å sammenligne metodene med opplevd kvalitet i flere eksperiment. For faktorer hvor metoder ikke eksisterte eller de ikke forutsa opplevd kvalitet med tilstrekkelig presisjon, har nye metoder blitt foreslått og evaluert. Et komplett rammeverk for å bruke disse metodene på trykte medier har også blitt utviklet og testet. Marius Pedersen er utdannet bachelor i ingeniørfag - data i 2006 og master i teknologi i medieteknikk i 2007, begge ved Høgskolen i Gjøvik. Han er tilsatt ved Høgskolen i Gjøvik (HiG), avdeling for informatikk og medieteknikk. Pedersen forsker innen et fagområde relatert til bildekvalitet og trykkvalitet. Fargelaboratoriets ti års jubileum ble grundig og med god grunn feiret. I den perioden Fargelaboratoriet ved Høgskolen i Gjøvik har eksistert har Norge fått et internasjonalt fagmiljø med stor innvirkning på standarder og sertifiseringer innen fargevitenskapen. Grafisk bransje har hatt et nært og godt samarbeid med Fargelaboratoriet i alle disse årene. Det har aldri vært tvil om at den viktigste rollen er å bistå norsk grafisk industri med fargevitenskapelig kompetanse. Siden den gang har Fargelaboratoriet oppnådd internasjonal anerkjennelse, både innen forskning og som deltakere ved prosjekter i industrien. Feiringen av jubileet fant sted torsdag 8. september samtidig med avviklingen av Gjøvik Color Imaging Symposium Tilstede var mange internasjonale gjester, studenter og representanter fra industrien. Bli fargestudent Områder som fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi er under rask utvikling og blir stadig viktigere i fremtidens informasjons- og kommunikasjonsteknologiske samfunn og krever spesialkompetanse. Den kompetansen er Fargelaboratoriet med på å utvikle. Studiet er teknologisk og tverrfaglig og omfatter emner innen fargevitenskap, bildebehandling, informatikk og medieteknikk, som en blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Videre tilbys spesialiseringer innenfor tre områder: fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi. I første semester undervises basisfag som ligger til grunn for senere spesialiseringer. Dette semesteret kan gjennomføres enten ved Høgskoleni Gjøvik eller ved en av de samarbeidende institusjonene, University of Joensuu (Finland), University of Granada (Spania) eller University of Saint-Etienne (Frankrike). Den første spesialiseringen i andre semester gjennomføres enten i Granada eller Saint-Etienne. Den andre spesialiseringen i tredje semester tas enten i Joensuu eller Gjøvik. I løpet av de første tre semestrene vil studentene dermed bo og studere ved to eller tre universiteter i forskjellige land, og vil tilegne seg verdifull internasjonal kompetanse og erfaring. Emnene undervises på engelsk og gjennomføres på heltid med 120 studiepoeng fordelt på fire semestre. Studentene vil bli tildelt en dobbel (eller trippel) grad på masternivå (Master of Science) fra de samarbeidende universitetene. Masterstudiet navn er: CIMET - Color in informatics and media technology. Det er mulig å søke på svært gode stipendordninger gjennom EUs Erasmus Mundus program. Vi har god pågang av utenlandske studenter, men skulle gjerne sett flere norske studenter blant søkerne, sier Hardeberg. 38 I AGI 194 oktober 2011

6 Advokaten informerer Gjennom mange år som advokat i NHO Grafisk, har Bjørn Moen hjulpet medlemmer med arbeidsgiverspørsmål og vanskelige saker. Du kan tipse advokat Moen om aktuelle saker til denne faste spalten på epost Noen vil kjøpe bedriften din I løpet av de siste årene har det vært visse endringer i bedriftsstrukturen i grafisk bransje. Vi ser en økende tendens til oppkjøp, fusjon og andre samarbeidsformer og at det vokser frem større grafiske enheter. Denne tendensen vil trolig fortsette. Grafisk bransje er preget av små virksomheter. Gjennomsnittlig er det ca. 16 ansatte i NHO Grafisks medlemsbedrifter. Hvis en holder de ti største bedriftene utenfor, er gjennomsnitt redusert til drøye 12 ansatte pr bedrift. Ca 35 av bedriftene har 5 eller færre ansatte. Antall bedrifter med over 50 ansatte er Antall små bedrifter er blitt færre de siste årene, mens antall mellomstore bedrifter har vært relativt stabilt de 5-6 siste årene. Større grafiske enheter Ser en nærmere på utviklingen i de siste 5 6 årene vil vi se at det har vært relativt mange fusjoner, ulike samarbeidsformer, oppkjøp av eksisterende bedrifter eller kjøp av utvalgte rester fra bedrifter som har gått konkurs. Noen ønsker oppkjøp for å øke volumet, andre av mer strategiske hensyn. Vi ser en klar tendens i at det etableres større grafiske enheter. En naturlig og ønsket utvikling. Som eksempler kan nevnes Prinfo Unique som har overtatt deler av LOS Digital, Nordberg Trykk, Askim Grafiske Senter og Comitas Kommunikasjon, og har etablert avdelinger i Askim, Horten, Asker, Oslo og Larvik. Bodoni har kjøpt Grafisk Trykk, Grafisk Dialog, Kunst Trykk Edgar Hartvedt og Kobbeltvedt Emballasje og har flere grafisk relaterte produkter i sitt konsern. Design Trykk i Nord-Trøndelag kjøpte i perioden 2003 til 2008 Hojem Trykkeri, Namsos - Namsen Grafiske, Namsos - Steinkjer Offset-Trykk, Steinkjer og Blankett-Service i Orkdal. 07 Gruppen består av flere grafiske bedrifter og utvidet konsernet nå sist ved å overta det offensive Infos-konsernet i Kristiansand. Det kan også nevnes at i innværende år vil SIT Tapir Utrykk og Fagtrykk Trondheim slå seg sammen. Flere eksempler kan nevnes, særlig enkeltoppkjøp av mindre bedrifter. Undertegned formidler Undertegnede kommer ofte i kontakt med eiere som vil selge bedriften sin eller er interessert i å etablere et forpliktende samarbeid med andre grafiske bedrifter. Det er ikke bare selgere, heldigvis det er også noen som ønsker å kjøpe. NHO Grafisk ved undertegnede kan fungere som en formidler eller mellommann mellom bedrifter som vurderer å kjøpe seg opp, bli en del i en større gruppering eller som vurderer å selge bedriften sin. Alle henvendelser vil bli behandlet strengt konfidensielt. Noen ønsker oppkjøp for å øke volumet, andre av mer strategiske hensyn. AGI 194 oktober 2011 I 39

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne?

Trender i mediebransjen 2014. På tide å våkne? Trender i mediebransjen 2014 På tide å våkne? Hanne Josefsen 15. mai 2014 Papirforbruket er redusert 40% de siste 5 årene (*Helge Rosbach, Antalis) Vi leser fortsatt! 1 789 000* 1 777 000* 1 709 000*

Detaljer

Datateknologi og Informatikk forskning og framtidsutsikter. Marius Pedersen Førsteamanuensis Institutt for Datateknologi og Informatikk NTNU

Datateknologi og Informatikk forskning og framtidsutsikter. Marius Pedersen Førsteamanuensis Institutt for Datateknologi og Informatikk NTNU Datateknologi og Informatikk forskning og framtidsutsikter Marius Pedersen Førsteamanuensis Institutt for Datateknologi og Informatikk NTNU Organisering NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT?

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? eller om noen praktiske erfaringer med å bistå norske SMB i å nå mål innen produkt- og prosessutvikling gjennom deltagelse i EUs rammeprogram for FoU rune.nilsen@teknologisk.no

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Statistics - Master. Søkertall perioden

Navn studieprogram/retning: Statistics - Master. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

22. april 2010 Gaute Hartberg

22. april 2010 Gaute Hartberg 22. april 2010 Gaute Hartberg Personlig overbevisning og engasjement Omgivelsene krever og forventer det Det lønner seg 7 av 10 mellom 15 og 30 år sier at miljøog samfunnsansvar er av vesentlig betydning

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Marie Curie Actions: European Industrial Doctorate. Per Magnus Kommandantvold, Internasjonal avd. 9/12-11

Marie Curie Actions: European Industrial Doctorate. Per Magnus Kommandantvold, Internasjonal avd. 9/12-11 Marie Curie Actions: European Industrial Doctorate Per Magnus Kommandantvold, Internasjonal avd. 9/12-11 EUs 7. RP: Budsjettfordeling I Cooperation 32.413 II - Ideas 7.510 III - People 4.750 IV - Capacities

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Avdeling IT-/kvalitet Saksmappe: 2009/620-1 Saksbehandler: Venche Myrvik Saksframlegg Miljøfyrtårn i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens innstilling Namsos

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Klar for miljøansvar i praksis?

Klar for miljøansvar i praksis? Klar for miljøansvar i praksis? Om oss Kari Sæther Nilsen Stiftelsen Miljøfyrtårn kari@miljofyrtarn.no Magne Beddari VINN magne@vinn.no Gode miljøvalg er ofte gode økonomiske valg Sort bunnlinje. Grønn

Detaljer

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane

CO 2. grønne tanker lokal grønt ansvar svane rent gjenvinne grønn energi grønn miljø kildesortere CO 2 grønne tanker lokal grønt ansvar svane Det handler om bevisste handlinger og ansvar... Vi ønsker alle å puste i ren luft, bevare naturen og at

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategidokument. Mot 2015. HELLI Visuell kommunikasjon

Strategidokument. Mot 2015. HELLI Visuell kommunikasjon Strategidokument Mot 2015 HELLI Visuell kommunikasjon Innhold s. 3 Forord s. 4-5 Historie s. 6-7 Bransjestatus - vår mulighet s. 8-9 Fremtid og fremgang s. 10-11 Strategivalg - hvordan nå våre mål 2 Dette

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig

Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig reklamete. 8% En ny undersøkelse som er gjort i USA

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM

SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM DET ER MANGE VEIER FREM TIL MÅLET HVOR BEGYNNER DIN REISE? «Brukervennlighet er veldig viktig for Consilium du skal kunne håndtere systemet

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 Statistikk mai: Per 20. mai 2010 var det 2281 godkjente sertifiseringer på landsbasis. 10 på topp pr 20. mai 2010 Etter innbyggere pr. sertifisering : 1. Namsskogan

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Hva er Miljøfyrtårn Innhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Næringslivet en voksende læringsarena - fra en tredjedel til nærmere halvparten av utført FoU 2 Europeisk

Detaljer

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen

Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Forskningsjournalistikk i Adresseavisen Mediehuset Adresseavisen Adresseavisen Leserdekning på nett, print og dobbeldekning (Tall i tusen) Leser kun papir Dobbeldekning, leser begge medier Leser kun nett

Detaljer

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Forum Farge 2013 Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Kan man styre fargene? Peter Nussbaum NEI! 1 men vi kan prøve å kontrolle fargeføring til en hvis grad. Stop cmy cy cm my Paper 100 10 90 20

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF Søknadsstøtte ved eksternfinansiering ved MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet er svært glad for å bistå deg både med søknader og drift av eksternt finansierte prosjekt. Vårt fakultet er avhengig av

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Bioøkonomi biobasert

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer