Presseforbundet bekymret for et svekket demokrati N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presseforbundet bekymret for et svekket demokrati N"

Transkript

1 Redaktør: Kommunikasjonsrådgiver Pål Stensaas, Betydelig økning i porto for aviser og blader truer mediemangfoldet Posten, venn eller fiende? NHO Grafisk har i mange henseender et godt samarbeid med Posten. Vi er i samme båt og promoterer papirbasert kommunikasjon, en kommunikasjonsform som også er bærekraftig. Mye av dette skjer positivt og felles gjennom Print Power samarbeidet. D et blir et stort paradoks når Posten Bring samtidig fremstår som bransjens største hindring. Posten ønsker en større masse av produkter for distribusjon samtidig som prissettingen i seg selv gjør at færre produkter kan distribueres. Da vet vi at bladene, reklamen eller hva det nå er heller blir publisert på nett. Kraftig økning. Siste varsel fra Posten er en prisstigning fra nyttår på inntil 15%. Fagpressen har med rette reagert svært skarpt. Vi støtter dem på alle måter og har også tett kontakt med dem. I andre bransjer vet man å ta vare på sine primære kunder. Det kan virke som om Posten ikke har et særlig stort kundefokus. Uten Fagpressen og Grafisk bransje hadde det neppe blitt aktuelt å holde liv i Postens store distribusjonsapparat. Sager av grenen. Uttrykket med å sage av den grenen en selv sitter på, blir svært beskrivende for Postens handlinger. Vi forstår selvsagt at posten må få dekket sine utgifter, men det er mange måter å gjøre det på. Å øke inntektene har vi jo sett gang på gang. Alternativet er å redusere utgiftene. Departementet velger nå å henvise til Posten som eget selskap med fortjeneste når spørsmålet om prising kommer opp. dagen? Finnes det andre radikale måter å redusere utgiftene på? Grafisk bransje må få rimeligere priser. Det er snart en forutsetning både for bransjen og Posten selv. Politisk fravær. Det er ikke lenge siden statsråden selv grep inn når Posten stilte spørsmål om en skulle ha brevutdeling på lørdag. Det kan jo være betimelig å spørre om det nå er endret? Trenger vi fortsatt postutlevering hver dag inkludert lør- Presseforbundet bekymret for et svekket demokrati N orsk Presseforbund (NP) som er fellesorganisasjonen for norske medier i etiske og pressefaglige spørsmål, gir uttrykk for sterk bekymring for Post- og teletilsynets krav til Posten Norge om å slutte å benytte innholdskriterier for porto. Det betyr at Posten ikke lenger kan ha egne og lavere portotakster for aviser og blader. Generalsekretær Per Edgar 34 I AGI 194 oktober 2011 Kokkvold og og styreleder Helge Simmones sier i en uttalelse: Som representanter for ytringsfrihet og demokratisk mangfold har landets aviser og blader alltid hatt egne rammevilkår prismessig - en ordning som for øvrig har hatt en nesten like selvfølgelig tverrpolitisk støtte i Norge. Det fordi det dreier seg om samfunnets ansvar for kvaliteten i den offentlige samtale. Bortfaller dagens ordning, vil endringen klart ramme en stor del av avis- og bladfloraen i Norge - og da i særlig grad medier med mindre opplag og stor spredning i distriktene. Ytringsfriheten. For å ivareta ytringsfriheten som en forutsetning for et levende demokrati, skal mediepolitikken sikre et mangfold av informa- sjonstilbud og ytringsmuligheter for smale og brede grupper i samfunnet og et mangfold av uavhengige nyhets- og aktualitetsmedier av høy kvalitet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, herunder et mangfold av aviser i alle landsdelene, mener Presseforbundet som klart ser at mediemangfoldet er truet av den varslede portoøkningen.

2 Driftsleder Sturla Fossum har engasjert seg spoesielt i produksjonen av gatemagasinet Virkelig i Tromsø. Lundblad Media i Tromsø er en solid medspiller for gatemagasinet Virkelig. Grafiske bedrifter er også sosialt ansvarlige. Gatemagasinet Virkelig virker Ny logo Profilen består av logo og støtteelement. Logoen er to stiliserte flater/ark omkranset av en sirkel. Som støtteelement har vi valgt origami (japansk papirbretting) der kunsten er å brette papir etter geometriske regler. Vi benytter tre ulike hovedfarger med støttefarger, i tillegg til sort. Vi er selv veldig godt fornøyd med resultatet og håper markedet også lar seg begeistre. Hele prosessen med profilarbeidet er naturligvis utført i eget hus. Tromsøbedriften Lundblad Media har etter 38 år i grafisk bransje utviklet seg til en moderne virksomhet som håndterer både papirbasert og skjermbasert kommunikasjon. Bedriften med sine 19 ansatte, har lansert ny hjemmeside og logo. Lundblad har vært en viktig fødselshjelper for gatemagasinet Virkelig som blir solgt på gaten av rundt 200 registrerte selgere; rusavhengige, psykisk syke og bostedsløse som vil ta livet tilbake. Eirik Junge Eliassen er redaktør for magasinet som distribueres i Tromsø, Harstad, Finnsnes og Mo i Rana Prosjektet vårt går bra, nettopp fordi vi over år har bygget opp et godt og gjensidig brorskap med blant annet trykkeripartneren vår. Vi har hatt økonomiske motbakker der vi har måtte gå i dialog med Lundblad Media for å løse flokene. Vi har alltid kommet ned på beina, da trykkeriet har funnet løsninger som har vært gunstige for begge parter. De har vært med å tatt risiko, sier Eliassen som utdyper forholdet til Tromsø-bedriften: Tar ansvar Jeg vet ikke hvor gunstig det er for Lundblad Media å ha oss som kunde. Det kan nok slå begge veier. På den ene siden er vi blant de største trykkerikundene i nord, et stabilt prosjekt for vårt trykkeri. Vi gir nok Lundblad en sosial profil, men de har nok ikke den store inntjeningen på oss, vi har forhandlet frem gunstige avtaler. Ikke fordi de på død og liv vil beholde oss som kunde, men fordi at Lundblad Media har forstått at prosjektet vårt er viktig, og tar sin del av dette samfunnsmessige ansvaret. Gatemagasinet Virkelig vil fortsette å trykke lokalt. Eliassen stoler 100 prosent på trykkeriet og har kun ti minutters vei til denne samarbeidspartneren dersom det er behov. Trykke lokalt Denne tryggheten er verdt enormt mye, og på sikt er dette mere hensiktsmessig for meg enn å tjene en krone eller to på å trykke i Latvia eller andre lavkostland. Trykkeriet vårt blir en partner en ballkaster vi leker og finner på ting sammen. Ny produkter og nye tanker. Driftsleder Sturla Fossum brenner for Virkelig: Det er spennende å være med og videreutvikle dette produktet. Den sosiale faktoren i denne sammenheng er også en drivkraft. I den perioden magasinet er utgitt har opplaget økt til eksemplarer, antall utgivelser er økt, det geografiske nedslagsfeltet er økt og derigjennom har antall selgere økt. Vi ser at prosjektet har en betydelig sosial verdi for hele lokalsamfunnet. Vi har fått informasjon om at innbruddstatistikken går ned når magasinet er i salg. Daglig leder, Jarle Lundblad, legger vekt på at Lundblad gir gatemagasinet profesjonell kundebehandlng på lik linje med andre kunder. Men vi føler også solidaritet med ideen bak magasinet og det gjør at vi bidrar litt ekstra, når det er nødvendig, sier Lundblad. Tverrfaglig Lundblad har siden starten vært opptatt av å bygge opp en bedrift med tverrfaglig kompetanse. Det gjør at Tromsøbedriften står godt rustet til å møte utfordringene i et stadig mer komplekst kommunikasjonsmarked. I Tromsø er Lundblad den eneste grafiske AGI 194 oktober 2011 I 35

3 totalleverandøren. Vi har tro på at papir fortsatt vil bestå i mange år fremover, men vi ser en spennende dreining fra «bare» papir til bruk av alternative kanaler i tillegg. Derfor leverer vi ulike webløsninger og kan tilby klargjorte filer for publisering på iphone eller ipad. Vi ser også en spennende ny æra for qr koder, quick response code. Qr har potensielt dobbel kapasitet av en tradisjonell strekkode. Lundblad ruster seg nå for økt kompetanse innen nye digitale medier. Personalisering/variable data har vi lang erfaring med, og produserer mange slike oppdrag i løpet av et år. Vi ser en positiv utvikling på vår digitaltrykkavdeling, der opplagene er små og tidsfristene korte. For oss og våre kunder er det helt klart en styrke at vi også kan tilby design og foto, i tillegg til selve produksjonen. Det er praktisk og det gir en betydelig miljøgevinst å forholde seg til en samarbeidspartner! Redaktør Eirik Junge Eliassen setter pris på nærhet til trykkeriet. Papir er en fornybar ressurs Kommunikasjonsrådgiver i Miljømerking Jan Erik Stokke er klar på at papir i hovedsak er laget av trevirke, og er en fornybar ressurs. Under riktig hensyn til skogen kan uttak av trevirke være bærekraftig. Men på den annen side er det alltid miljøbelastning ved uttak av råvarer, f.eks. i forbindelse med transport, sier Stokke. Mindre forbruk er bra Jan Erik Stokke sier videre -Miljøet belastes når vi produserer og forbruker. Derfor er det fornuftig å redusere papirforbruket også, f.eks. ved å kopiere tosidig, eller bestille trykksaker on demand slik at man slipper å kaste store mengder utdaterte trykksaker. Trykksak - ikke papir Hvis vi ser bort fra kopipapir, så er det sjelden at folk kjøper papir. De kjøper trykksaker. På trykkeriene stiller svanemerket krav til papiret, men også til trykkfarger, rensemidler og avfallshåndtering. Dette har bidratt til mindre miljøbelastning og bedre arbeidsmiljø. Vi har akkurat passert svanemerket trykkeri nr 100 i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Stokke. Miljøfyrtårnet Man bruker mindre råvarer (trær), og energibruk reduseres Av Jan Vincens Steen ved å resirkulere det papiret vi allerede har produsert, sier rådgiver Anne Kristin Peersen i stiftelsen Miljøfyrtårn. Det meste av papir kan gjenvinnes. Den rene massen med returfiber som kommer ut av prosessen blir gjenvunnet til blant annet avispapir, pappemballasje, dopapir og skrivepapir. I Miljøfytårn sine krav til virksomheter sier vi at virksomheten skal behovsvurdere og minimalisere all bruk av papir inklusive utsending av papirbasert tilbuds- og reklamemateriell. I tillegg må en ved innkjøp av papir ha fokus på miljømerket papir. Behovsprøving Anne Kristin Peersen sier videre at stiftelsen anbefaler gjenbruk av papir, e-faktura og dobbeltsidig kopiering. Hun understreker at kildesortering ikke er avfallsreduksjon. Et avfallsreduserende tiltak kan være behovsprøving ved at virksomheten spør: Trenger vi dette? Kan vi få eller kjøpe det brukt, kan vi omdisponere ressurser før et innkjøp foretas, eller ved å stille relevante miljøkrav til produktet/tjenesten. Miljømerking og papir Stiftelsen Miljømerking Stiftelsen ble opprettet av Barne- og likestillingsdepartementet i 1990 og forvalter Svanemerket og Blomsten i Norge. Begge merkene er ikke like godt kjent og det er ulikt antall produktgrupper det er utviklet miljømerkingskrav til. Svanemerket er en felles nordisk miljømerkeordning for Norge, Finland, Sverige, Island og Danmark. Blomsten er EU-statenes felles miljømerke. Stiftelsen Miljøfyrtårn Stiftelsen tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Grønn Hverdag Grønn Hverdag er en norsk organisasjon som jobber for at det skal være enkelt å ta miljøvennlige, dyrevennlige og etiske valg i hverdagen. De jobber på oppdrag fra Miljøverndepartementet, kommuner, bedrifter og virksomheter og er ikke en medlemsorganisasjon. Svanemerkets krav til trykkerier Svanemerket stiller strenge krav til hele produksjonsprosessen og alle materialene trykkeriet bruker. Miljømerking stiller for eksempel krav til trykkfarger og rensemidler som benyttes. Trykkeriet må bruke papir som er laget av trevirke fra bærekraftig skogbruk og produsert i henhold til strenge miljøkrav når det gjelder forurensning, kjemikalier, og energibruk. Svanemerket stiller også krav til blant annet avfallshåndtering på trykkeriet. Papir ikke avfall Miljøsertifisering er viktig for grafiske bedrifter. Hundre trykkerier er svanemerket. Mange benytter seg også av Miljøfyrtårn sertifisering. Men bransjen er ikke glad for at enkelte sertifiseringsorgan mener papir er avfall. Bransjen etterlyser korrekt informasjon basert på fakta. Cicero Grafisk i Tønsberg ble Norges svanemerkede trykkeri nummer 100. Hele tonn papir går årlig gjennom de svanemerkede trykkeriene. I mai 2006 ble Merkur-Trykk det første svanemerkede trykkeriet i Norge. I dag teller vi 101 svanemerkede trykkerier, og disse forbruker ca tonn papir i året. 36 I AGI 194 oktober 2011

4 Fargelaboratoriets stab under jubileumsfeiringen. Tema: Farge og trykk Fargelaboratoriet på topp i Europa innen fargevitenskap En observasjon Fargelaboratoriet har eksistert i ti år, og i løpet av denne tiden har dette miljøet ved Høgskolen i Gjøvik hatt stor betydning for grafisk bransje i Norge gjennom forskjellige prosjekter. Hva slags inntrykk har Fargelaboratoriets leder Jon Yngve Hardeberg av utviklingen i bransjen? Jeg har et nyansert bilde av bransjen. Det er bedrifter som virkelig har fulgt med utviklingen og andre som strever tungt. Generelt, i Norge, men også i Europa er nøkkelen til fremtiden ny kompetanse og høyteknologi. Bedriftene må tenke effektivisering, automatisering og ha gode systemer, mener Hardeberg. En vakker vårdag kom meldingen til Fargelaboratoriets som leder Jon Yngve Hardeberg på Høgskolen i Gjøvik håpet på. 17 millioner kroner blir stilt til disposisjon til et EU-finansiert prosjekt som har til mål å heve forskningskompetansen innen fargevitenskap. Hardeberg og hans medarbeidere skal koordinere rekruttering og trening av en hel ny generasjon fargeforskere. Temaet er farge og trykk. Det er gode muligheter for at grafisk bransje i Norge kan dra nytte av dette arbeidet. Vi vil gjerne ha kontakt med grafiske bedrifter som har ideer til gode forskningsoppgaver, sier Hardeberg. Fargelaboratoriet har i alle år fokusert mot grafisk bransje og det trykkrelaterte. Men kunsten i dette prosjektet er å finne balansegangen mellom et høyt vitenskapelig nivå rent faglig og det relevante og anvendbare. En god dialog med bransjen er avgjørende. Trykkbransjen trenger innovasjon. Det vi skal gjøre i dette prosjektet håper jeg kan gi positive virkninger for grafisk bransje på lengre sikt i form av lønnsomhet og nye veier å gå. Vi bidrar til å bygge opp forskningskompetanse og bransjekunnskap som igjen kan føre til prosjekter som gir bransjen direkte nytteverdi, mener Hardeberg. Et tett samarbeid med bedrifter i Norge kan føre til at noen av deltagerne i prosjektet blir værende i Norge. Fire år EU-prosjektet har en ramme på fire år, og omfatter i alt syv drgrads prosjekter og to post dr-stillinger. Deltagerne blir rekruttert fra hele Europa, eller kan komme til Europa for å bidra. Fargelaboratoriets oppgave kan på mange måter sammenlignes med å arrangere en treningsleir for forskere, med mye kursing og gjennomføring av et forskningsprosjekt. Forskerne skal være på plass fra høsten Det offisielle navnet på prosjektet ved Fargelaboratoriet er Colour Printing 7.0: Next Generation Multi-Channel Printing. Det er en omfattende søknadsprosess i EU som førte til seier for Gjøvikmiljøet som konkurrert med 919 andre søknader. Sjelden mulighet Kun et par andre høgskolemiljøer AGI 194 oktober 2011 I 37

5 i Norge har koordineringsansvar i slike EU-prosjekter. Forskningsrådet er imponert over Fargelaboratoriets innsats. Seniorrådgiver Per Magnus Kommandantvold i Forskningsrådet har kommentert avgjørelsen slik: «Det er en stor prestasjon å sikre finansiering gjennom et EU-prosjekt, spesielt i et så kompetitivt program som Marie Curie Initial Training Networks». Tunge partnere Fargelaboratoriet har med seg spennende partnere i prosjektet. De nyrekrutterte forskerne vil i perioder arbeide hos enkelte av partnerne som for eksempel OCÈ og ManRoland. Partnerne er: Technische Universität Darmstadt (Tyskland), Voxvil AB (Sverige), University of the West of England (Bristol, UK), Linköpings Universitet (Norrköping, Sverige), Ti år med regnbuen Leder av Fargelaboratoriet Jon Ynge Hardeberg (tv) blir gratulert med ti års jubileet av rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen. Océ Print Logic Technologies (Créteil, Frankrike). Assosierte partnere er M-Real Sverige AB, MoRe Research Örnsköldsvik AB (Sverige), Fraunhofer FIRST (Tyskland), Mittuniversitetet (Örnsköldsvik, Sverige), Manroland AG (Tyskland), IKEA Communications AB (Sverige), The National Gallery (London, UK). Clariant Produkte GmbH (Tyskland). Marius disputerer Marius Pedersen, forsker ved Fargelaboratoriet har interessert seg speseilt for utvikling av metoder for å måle opplevd bildekvalitet rettet mot trykte medier. Dette temaet tar han doktorgraden på og skal disputere ved Universitetet i Oslo 28. oktober. Den engelske tittelen på avhandlingen er: Image quality metrics for the evaluation of printing workflows. Arbeidet måler opplevd bildekvalitet fordelt på en gruppe kvalitetsfaktorer. Disse kvalitetsfaktorene er avgjort etter en rekke eksperimenter og undersøkelser utført av kandidaten. For hver faktor er passende metoder blitt funnet ved å sammenligne metodene med opplevd kvalitet i flere eksperiment. For faktorer hvor metoder ikke eksisterte eller de ikke forutsa opplevd kvalitet med tilstrekkelig presisjon, har nye metoder blitt foreslått og evaluert. Et komplett rammeverk for å bruke disse metodene på trykte medier har også blitt utviklet og testet. Marius Pedersen er utdannet bachelor i ingeniørfag - data i 2006 og master i teknologi i medieteknikk i 2007, begge ved Høgskolen i Gjøvik. Han er tilsatt ved Høgskolen i Gjøvik (HiG), avdeling for informatikk og medieteknikk. Pedersen forsker innen et fagområde relatert til bildekvalitet og trykkvalitet. Fargelaboratoriets ti års jubileum ble grundig og med god grunn feiret. I den perioden Fargelaboratoriet ved Høgskolen i Gjøvik har eksistert har Norge fått et internasjonalt fagmiljø med stor innvirkning på standarder og sertifiseringer innen fargevitenskapen. Grafisk bransje har hatt et nært og godt samarbeid med Fargelaboratoriet i alle disse årene. Det har aldri vært tvil om at den viktigste rollen er å bistå norsk grafisk industri med fargevitenskapelig kompetanse. Siden den gang har Fargelaboratoriet oppnådd internasjonal anerkjennelse, både innen forskning og som deltakere ved prosjekter i industrien. Feiringen av jubileet fant sted torsdag 8. september samtidig med avviklingen av Gjøvik Color Imaging Symposium Tilstede var mange internasjonale gjester, studenter og representanter fra industrien. Bli fargestudent Områder som fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi er under rask utvikling og blir stadig viktigere i fremtidens informasjons- og kommunikasjonsteknologiske samfunn og krever spesialkompetanse. Den kompetansen er Fargelaboratoriet med på å utvikle. Studiet er teknologisk og tverrfaglig og omfatter emner innen fargevitenskap, bildebehandling, informatikk og medieteknikk, som en blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Videre tilbys spesialiseringer innenfor tre områder: fargebildeteknologi, spektral avbildning og medieteknologi. I første semester undervises basisfag som ligger til grunn for senere spesialiseringer. Dette semesteret kan gjennomføres enten ved Høgskoleni Gjøvik eller ved en av de samarbeidende institusjonene, University of Joensuu (Finland), University of Granada (Spania) eller University of Saint-Etienne (Frankrike). Den første spesialiseringen i andre semester gjennomføres enten i Granada eller Saint-Etienne. Den andre spesialiseringen i tredje semester tas enten i Joensuu eller Gjøvik. I løpet av de første tre semestrene vil studentene dermed bo og studere ved to eller tre universiteter i forskjellige land, og vil tilegne seg verdifull internasjonal kompetanse og erfaring. Emnene undervises på engelsk og gjennomføres på heltid med 120 studiepoeng fordelt på fire semestre. Studentene vil bli tildelt en dobbel (eller trippel) grad på masternivå (Master of Science) fra de samarbeidende universitetene. Masterstudiet navn er: CIMET - Color in informatics and media technology. Det er mulig å søke på svært gode stipendordninger gjennom EUs Erasmus Mundus program. Vi har god pågang av utenlandske studenter, men skulle gjerne sett flere norske studenter blant søkerne, sier Hardeberg. 38 I AGI 194 oktober 2011

6 Advokaten informerer Gjennom mange år som advokat i NHO Grafisk, har Bjørn Moen hjulpet medlemmer med arbeidsgiverspørsmål og vanskelige saker. Du kan tipse advokat Moen om aktuelle saker til denne faste spalten på epost Noen vil kjøpe bedriften din I løpet av de siste årene har det vært visse endringer i bedriftsstrukturen i grafisk bransje. Vi ser en økende tendens til oppkjøp, fusjon og andre samarbeidsformer og at det vokser frem større grafiske enheter. Denne tendensen vil trolig fortsette. Grafisk bransje er preget av små virksomheter. Gjennomsnittlig er det ca. 16 ansatte i NHO Grafisks medlemsbedrifter. Hvis en holder de ti største bedriftene utenfor, er gjennomsnitt redusert til drøye 12 ansatte pr bedrift. Ca 35 av bedriftene har 5 eller færre ansatte. Antall bedrifter med over 50 ansatte er Antall små bedrifter er blitt færre de siste årene, mens antall mellomstore bedrifter har vært relativt stabilt de 5-6 siste årene. Større grafiske enheter Ser en nærmere på utviklingen i de siste 5 6 årene vil vi se at det har vært relativt mange fusjoner, ulike samarbeidsformer, oppkjøp av eksisterende bedrifter eller kjøp av utvalgte rester fra bedrifter som har gått konkurs. Noen ønsker oppkjøp for å øke volumet, andre av mer strategiske hensyn. Vi ser en klar tendens i at det etableres større grafiske enheter. En naturlig og ønsket utvikling. Som eksempler kan nevnes Prinfo Unique som har overtatt deler av LOS Digital, Nordberg Trykk, Askim Grafiske Senter og Comitas Kommunikasjon, og har etablert avdelinger i Askim, Horten, Asker, Oslo og Larvik. Bodoni har kjøpt Grafisk Trykk, Grafisk Dialog, Kunst Trykk Edgar Hartvedt og Kobbeltvedt Emballasje og har flere grafisk relaterte produkter i sitt konsern. Design Trykk i Nord-Trøndelag kjøpte i perioden 2003 til 2008 Hojem Trykkeri, Namsos - Namsen Grafiske, Namsos - Steinkjer Offset-Trykk, Steinkjer og Blankett-Service i Orkdal. 07 Gruppen består av flere grafiske bedrifter og utvidet konsernet nå sist ved å overta det offensive Infos-konsernet i Kristiansand. Det kan også nevnes at i innværende år vil SIT Tapir Utrykk og Fagtrykk Trondheim slå seg sammen. Flere eksempler kan nevnes, særlig enkeltoppkjøp av mindre bedrifter. Undertegned formidler Undertegnede kommer ofte i kontakt med eiere som vil selge bedriften sin eller er interessert i å etablere et forpliktende samarbeid med andre grafiske bedrifter. Det er ikke bare selgere, heldigvis det er også noen som ønsker å kjøpe. NHO Grafisk ved undertegnede kan fungere som en formidler eller mellommann mellom bedrifter som vurderer å kjøpe seg opp, bli en del i en større gruppering eller som vurderer å selge bedriften sin. Alle henvendelser vil bli behandlet strengt konfidensielt. Noen ønsker oppkjøp for å øke volumet, andre av mer strategiske hensyn. AGI 194 oktober 2011 I 39

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen.

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen. Prosjektrapport nr. 3/2007 Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder May-Linda Magnussen Nina Jentoft Morten Jeppesen Liv Mari Nesje Helge Røed Tittel Forfattere Gode

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

230 mill. over hele landet Side 6

230 mill. over hele landet Side 6 Nr. 3-2014 - 97. årgang Gavedryss for 230 mill. over hele landet Side 6 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 3 2 0 1 4 1 N Y H E T E R DNB, Nordea og Kom mu - nal banken systemviktige Finansdepartementet

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

etcetera er du forberedt på fremtiden?

etcetera er du forberedt på fremtiden? Stena Line går personlig Visittkort lite format, store muligheter etcetera WJ Shop enkelt og effektivt Kantinen mer enn mat A P R 2 0 1 2 e t K u n d e - m ag a s i n f r a W i t t u s e n & J e n s e

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 11 - November - 2012 Sunniva Evjen tok doktorgrad på bibliotekvisjoner: - Bibliotek har blitt et image. Politikerne ser nye hovedbibliotek som del av

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Er det ei framtid i norsk skogbruk? Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3 / 2013. Politikk / 6 / 24. Naturviter med gründer-suksess

Er det ei framtid i norsk skogbruk? Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3 / 2013. Politikk / 6 / 24. Naturviter med gründer-suksess naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3 / 2013 Tema: Er det ei framtid i norsk skogbruk? / 6 Politikk Naturviter med gründer-suksess / 16 profilen / 20 Student Astrid Brekke Skrindo Blogger om mat

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Meld deg på til Høstkonferansen. Nr 2. 2009. Nytt om Kreativ kommunikasjon. Iso og Equass - hva er forskjellen?

ANDSRÅD-NYTT. Meld deg på til Høstkonferansen. Nr 2. 2009. Nytt om Kreativ kommunikasjon. Iso og Equass - hva er forskjellen? ANDSRÅD-NYTT Nr 2. 2009 Meld deg på til Høstkonferansen Nytt om Kreativ kommunikasjon Iso og Equass - hva er forskjellen? Når brukerne tar kontroll St y re l e d e r Så ble det igjen duket for en ny runde

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer