Til DEG. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness. Barnevernsenter KIRKENS SOSIALTJENESTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til DEG. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness. Barnevernsenter KIRKENS SOSIALTJENESTE"

Transkript

1 Til DEG Me har møtt DEG så mange gonger før. DU er mamma og fortvila fordi du ikkje klarar å hanskast med barnet ditt, DU er pappa og sint fordi det blir fortalt historiar om deg, DU er 2 år og forstår ikkje kor mamma er, DU er 4 år og grin fordi du lengtar heim, DU er 6 år og er redd for at alt er di skuld, DU er 7 år og gla` for å vera her fordi mamma sin kjæraste slår, DU er 8 år og uroleg for kven som passar på mamma når du ikkje er heime, Du er 9 år og redd for at mamma og pappa er sinte fordi du har fortalt hemmelege ting, DU er 10 år og måtte flytte frå fosterfamilien din sjølv om du skulle bu der for alltid, DU er 11 år og sint fordi du må flytte og ikkje søskena dine, DU er 12 år og har nesten ingen som forsvarar deg, DU er 13 år og så trist fordi livet mitt har vore ein katastrofe, DU er 16 år og skal snart bli mamma men veit ikkje om du får behalde barnet ditt, DU er besteforeldre og frustrert fordi du ikkje er god nok til å passa barnebarnet ditt, DU er fosterforeldre som gav alt og som sitte tilbake med ingenting, Du er mamma som er letta fordi du får dela ansvaret med fleire, DU er pappa som går her ifrå litt rakare i ryggen fordi du møtte på vanlege folk. Så mange historiar, så mange store og små menneske med eitt til felles: DU ER SÅ SLITEN. Så inn i margen sliten av å ikkje få det til, av å vera redd, av å halde fasaden, av å krangla og slåss, av å skuffa andre, av å kjenna seg utanfor, av å grua seg til neste dag, av løfter som ikkje blei innfridd, av å bli mistrudd, av å ha gjort det beste du kunne og så var det ikkje nok, av å tåle kritiske blikk, av å lura på om nokon er glad i deg. DU er så sliten av ord. Til DEG som stadig lærer oss noko nytt, til og med om det me trudde me visste alt om.til DEG som hjelper oss å vera nysgjerrige, og som lærer oss så mykje om mot og om å stå oppreist i tøffe tider. Me trur at me i samarbeid med DEG kan samla bitane og leggje grunnlag for ei positiv endring. Klarar me ikkje det, så har me ikkje lukkast i jobben vår. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter Postboks 15, 4291 Kopervik Telefon: Telefaks: KIRKENS SOSIALTJENESTE

2 Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter ÅRSMELDING 2003

3 Administrasjonen Stillinger: To stillinger, en leder og en sekretær Beliggenhet: Solstrandveien 31, Kopervik Korttidsavdelingen Målgruppe: Barn primært i alder 7 til 13 år Antall plasser: 6 plasser Oppholdstid: 6 måneder Stillinger: 11 stillinger Beliggenhet: Solstrandveien 31, Kopervik Beredskapshjemavdelingen Målgruppe: Barn primært i alder 0 til 7 år Antall plasser: 7 plasser Oppholdstid: 4 måneder Stillinger: Tre fagkonsulenter, hvorav en er avdelingsleder og sju hjem. Beliggenhet: Fagkonsulentene har kontoradresse i Solstrandveien 27, Kopervik.To hjem ligger i Tysvær, to hjem i Haugesund og tre hjem i Karmøy kommune. Foreldre & Barn avdelingen Målgruppe: Foreldre med barn i alder 0 til 7 år Antall plasser: Tre familieplasser Oppholdstid: 9 uker utredning og 6 måneder opptrening Stillinger: 8.5 stillinger, tre fagkonsulenter hvorav en er avdelingsleder, spesialpsykolog og 4,5 miljøarbeidere Beliggenhet: Rusvikveien 3b, Kopervik Solstrand Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter eies av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste, en diakonal stiftelse som driver ulike typer institusjoner i Norge. Stiftelsen har inngått driftsavtale med Rogaland Fylkeskommune. Solstrand Barnevernsenter har 16 plasser og 3 plasser i prosjekt oppveksthjem. Prosjekt Oppveksthjem Målgruppe: Barneskolealder ved inntak Antall plasser: Tre plasser Oppholdstid: Langtidsopphold Stillinger: 9,25 stillinger, hvorav 1 prosjektleder, 0,25 sekretær og 8 miljøterapeuter/miljøarbeidere Beliggenhet: Solstrandveien 27, Kopervik Bruk av plasser i 2003 (2002) Samlet belegg: 103,4% (89,1%) eksklusivt prosjekt oppveksthjem Korttidsavdelingen: 78,4% (79,3%) Beredskapshjemsavdelingen: 98% (90,4%) Foreldre & Barn avdelingen: 136,4% (97,6%) inklusivt polikliniske plasser

4 Årsmelding 2003 Solstrand Barnevernsenter Økonomi Netto driftsramme kr , eksklusivt prosjekt oppveksthjem. Personalressurser Solstrand Barnevernsenter har 24,5 stillingshjemler og sju beredskapshjem. Alle avdelingene kjøper psykologtjenester eksternt i forbindelse med utredningsarbeid og i personalveiledning. Psykologstillingen ved Foreldre & Barn avdelingen er ubesatt. Foreldre & barn avdelingen har hatt full institusjonsdrift siden april Høsten 2003 ble det ansatt fagkonsulent midlertidig i 50 % stilling som følge av mange polikliniske saker. Korttidsavdelingen har til tross for marginal bemanning lånt ut erfarne miljøarbeidere og prosjektleder til prosjekt oppveksthjem. Kvalitetsrevisjon Alle avdelinger medregnet prosjekt oppveksthjem har gjennomført evaluering av driften. Korttidsavdelingen har gjennomgått kvalitetsrevisjon i regi av Barne- og familietjenesten i Rogaland. Prosjekt oppveksthjem Prosjekt oppveksthjem ble avsluttet sommeren Beboerne ble overført til Ginabakken etter planen. Det har vært en stor utfordring for Solstrand Barnevernsenter og spesielt for prosjektansvarlig Anne Marit Knutsen å gjennomføre prosjektperioden med høy faglig kvalitet. Det er blitt utarbeidet en intern prosjektrapport. Denne vil bli lagt til grunn dersom Solstrand Barnevernsenter på et senere tidspunkt vil vurdere å opprette en langtidsinstitusjon for barn. Utdanning Avdelingsleder ved Foreldre & Barn har tatt høyere videreutdanning i familieterapi. Hun er i ekstern praksis ved Familierådgivningskontoret i Haugesund to dager i uka og mottar gruppeveiledning i Stavanger en dag i måneden - 20 vekttall. Miljøterapeut ved Korttidsavdelingen tar i videreutdanning i barnevern - 5 vekttall. Fagkonsulent ved Beredskapshjemsavdelingen tar videreutdanning i veiledningspedagogikk - 5 vekttall Leder tar videreutdanning i pedagogikk - 20 vekttall. Institusjonsstyre Styreleder: Kjell Arne Medhaug Nestleder: Brit Randi Madsen Medlemmer: Olav Wikre, Mette Suggelia og Barne- og familietjenesten ved direktør Aud Bjørkås Varamedlemmer: Ole Steffen Thorsen Ansatte fast: Liv Langåker og Anne Lisbeth Ånensen Varamedlemmer: Eli Sele Tilsyn Fylkesmannen i Rogaland har hatt to tilsynsbesøk. Tilsynet har snakket med beboere og de ansatt. Beredskapshjemmene er definert som fosterhjem og tilsyn foretas av den kommunen hjemmet ligger i Sykefravær 2003 (2002) 90 fraværsdager - 1,8% (183 fraværsdager i - 4,2%) Prosjektet oppveksthjem som ble avsluttet i juni er ikke medregnet. Det foreligger to skademelinger på Korttidsavdelingen. Dette gjelder trusler og andre fysiske skader påført av beboer. Leder Kari Nilsen Strømø fungerer som styrets sekretær. Styret har hatt tre møter og behandlet 17 saker. 3

5 Årsmelding 2003 Korttidsavdelingen Korttidsavdelingen er et akutt/korttidstiltak for barn i alderen 7-13 år. Avdelingen kan bistå barnevernstjenesten med: - Omsorgstilbud i akuttsituasjoner. - Et midlertidig omsorgstilbud i påvente av at barnets omsorgssituasjon avklares. - Utredning av barns omsorgsbehov med tanke på videre plassering eller som grunnlag for hjelp til familien i forbindelse med hjemflytting. - Korttidsbehandling gjennom sorg- og krisearbeid og utviklings- og endringsarbeid. - Hjelp ved tilbakeføring til hjemmet eller ved videreplassering Avdelingen har seks plasser. Akutt De fleste plasseringene skjer brått og uventet.vår oppgave er å gi barna en trygg hverdag i denne perioden. Det er viktig å avklare hva som skal skje etter oppholdet. Utredning to siktemål - Utredningen skal danne grunnlag for arbeidet med barnet/familien under og eventuelt etter oppholdet. - Utredningen skal danne grunnlag for valg av riktig omsorgs- og behandlingstiltak ved en videreplassering. Korttidsbehandling Et behandlingsopplegg ved hjelp av metodene PMT (Parent Management Training), ART (Aggression Replacement Training) og Webster Stratton vil øke mulighetene for en vellykket hjemflytting etter oppholdet ved Korttids-avdelingen. Det vil også i en del tilfeller være avgjørende for en god plassering i fosterhjem barn har bodd på Solstrand i en kortere eller lengre periode i Korte opphold Halvparten av beboerne som flyttet ut hadde opphold kortere enn tre måneder. Et barn bodde over ett år. Ankebehandling av saken og arbeidet med å rekruttere fosterhjem var årsaker til det lange oppholdet. Flyttet fra - 75% kom fra foreldrehjemmet - 25% kom fra fosterhjem Flest akuttplasseringer - 10 av 12 plasseringer var hjemlet i 4-6 eller Et inntak var hjemlet som hjelpetiltak etter ledd. Antall beboere 15 barn bodde ved Korttidsavdelingen i 2003 Belegg 78,4% på seks Korttidsplasser (79,3%) Beboere inn og ut Overført fra (2) Beboere innskrevet 12 (21) Fra foreldrehjemmet 9 (19) Fra fosterhjem 3 (1) Fra annen institusjon 0 (1) Beboere utskrevet 10 (19) Til foreldrehjemmet 3 (6) Til fosterhjem 2 (7) Til annen institusjon 5 (7) Overført til (3) Kjønn* Gutt 10 (11) Jente 2 (10) Alder* (0) (0) (6) (9) (6) Omsorgskommune Karmøy 5 (3) Haugesund 2 (10) Stavanger 1 (0) Sauda 0 (1) Sandnes 2 (1) Randaberg 0 (0) Time 0 (2) Andre 2 (4) *Av 12 beboere innskrevet 4

6 Solstrand Barnevernsenter - Korttidsavdelingen Gutter over 12 år 10 av 12 barn som flyttet inn var gutter på 12 år eller eldre. Atferdsproblemer ble oppgitt som årsak i de fleste sakene. Utredning Generell kartlegging påbegynnes for alle barn som flytter til Solstrand. Kartleggingsperioden går over seks uker.videre utredning av barnet gjennomføres dersom barnevernstjenesten ber om dette. Oppfølging og utredning av barn i foreldrehjemmet Barn og familier har mottatt hjelp og veiledning etter utflytting.vi utreder barn i foreldrehjemmet. Korttidsbehandling PMT (Parent Management Training), ART (Aggression Replacement Training) og Webster Stratton er metoder tatt i bruk for kunne gi et behandlingstilbud til barn og foreldre. Personalet er under utdannelse i disse metodene. Webster-Stratton Solstrand barnevernsenter starter Foreldreopplæringskurs i januar Målgruppen for programmet er foreldre til barn med atferdsproblemer. Barna er i alderen 2-8 år. programmet er utviklet av Carolyn Webster-Stratton ved The Parent Clinic ved University of Whashington Scool of Nursing. Solstrand barnevernsenter driver foreldreprogrammet under veiledning av Willy Thore Mørch ved Universitetet i Tromsø. Lovanv. ved inntak ledd 1 (0) ledd 6 (10) ledd 1 (5) (6) (0) Oppholdstid* måneder: 5 (13) 3-6 måneder: 3 (4) 6-9 måneder: 1 (1) 9-12 måneder: 0 (1) 12- måneder: 1 (0) *Oppholdstid for 10 beboere som flyttet ut av Korttidsavdelingen i 2003 Oppveksthjem Solstrand etablerte et oppveksthjem i Driften er, som forutsatt, overført til Ginabakken i løpet av Erfaringene med prosjektet er beskrevet i egen prosjektrapport. Utviklingsarbeid Det er arbeidet med å gjøre tilbudet ved Korttidsavdelingen og Beredskapshjemavdelingen mer enhetlig. Dette blant annet ved revisjon av prosedyrer og i forbindelse med utvikling av utredningsarbeidet. Kvalitetsrevisjon Barne- og familietjenesten i Rogaland har i 2003 gjennomført en kvalitetsrevisjon ved Korttidsavdelingen. Rapporten er positiv til driften. Utfordringer i 2004 Institusjonen skal gjennom en godkjenningsprosess i forbindelse med barnevernsreformen. Dette vil medføre en grundig gjennomgang av driften og en tilpassing av virksomheten opp mot overordnede styringssignaler. Det er et prioritert siktemål å videreutvikle tilbudet om korttidsbehandling. Noen barn vil ha nytte av et behandlingsopplegg med metodene PMT og ART under oppholdet og i forbindelse med oppfølging etter oppholdet. 5

7 Årsmelding 2003 Beredskapshjemavdelingen Beredskapshjemavdelingen er et tiltak for barn i alderen 0-12 år Avdelingen kan bistå barnevernstjenesten med: - Omsorgstilbud i akuttsituasjoner. - Et midlertidig omsorgstilbud i påvente at barnets omsorgssituasjon avklares. - Utredning av barns omsorgsbehov - Hjelp ved tilbakeføring til hjemmet eller ved videreplassering Avdelingen har sju plasser i beredskapshjem. Akutt De fleste plasseringene skjer brått og uventet.vår oppgave er å gi barna en trygg hverdag i denne perioden. Det er viktig å avklare hva som skal skje etter oppholdet. Utredning to siktemål - Utredningen skal danne grunnlag for arbeidet sammen med barnet/ familien under og eventuelt etter oppholdet. - Utredningen skal danne grunnlag for valg av riktig omsorgs- og behandlingstiltak ved en videreplassering. Antall beboere 26 barn i 2003 (21 barn i 2002) Belegg 98% på sju plasser (90,4%) Beboere inn og ut Overført fra (7) Beboere innskrevet 22 (14) Fra foreldrehjemmet 22 (13) Fra fosterhjem 0 (0) Fra biologisk familie 0 (0) Fra annen institusjon 0 (1) Beboere utskrevet 22 (16) Til foreldrehjemmet 10 (10) Til fosterhjem 11 (6) Til annen institusjon 1 (0) Overført til (4) barn har bodd i beredskapshjem i en kortere eller lengre periode i Oppholdstid Gjennomsnitt oppholdstid var 28 dager for de 13 barna med kortere opphold enn tre måneder. Fra foreldrehjemmet Alle barna flyttet inn fra foreldrehjemmet. Flyttet til 50% flyttet tilbake til foreldrene og 50% flyttet videre i fosterhjem. Akuttplasseringer 21 av 22 plasseringer var hjemlet i Barnevernsloven 4-6 Rus og omsorgssvikt 11 av barna var under tre år. Rusproblemer hos foreldrene var oppgitt som årsak ved mange plasseringer. Utredning Generell kartlegging påbegynnes for alle barn som flytter i beredskapshjem. Kartleggingsperioden går over seks uker.videre utredning av barnet gjennomføres dersom barnevernstjenesten ber om dette. Kjønn* Gutt 14 (8) Jente 8 (6) Alder* (5) (4) (3) (0) (1) Omsorgskommune* Karmøy 4 (2) Haugesund 7 (6) Stavanger 2 (1) Tysvær 0 (2) Egersund 1 (2) Sandnes 4 (0) Sola 1 (0) Sauda 2 (0) Annen 1 (1) *Av 22 beboere innskrevet i

8 Solstrand Barnevernsenter - Beredskapshjemavdelingen Barn ved Beredskapshjemavdelingen og Korttidsavdelingen fra barn barn har bodd på avdelingene i perioden Oppholdstid - 53% har opphold kortere enn tre måneder - Sjelden opphold lengre enn ett år Flytter fra - 84% flytter inn fra foreldrehjemmet - 11% flytter inn fra fosterhjem - 5% flytter fra annen institusjon Flytter til - 46% flytter hjem etter oppholdet - 39% flytter i fosterhjem - 15% flytter til annet omsorgstiltak Lovanv. ved inntak ledd 0 (9) ledd 9 (3) ledd 12 (1) (0) (0) Lov om adopsjon 1 (1) Oppholdstid* måneder 13 (6) 3-6 måneder 4 (1) 6-9 måneder 5 (2) 9-12 måneder 0 (3) 12- måneder 0 (5) *Oppholdstid for 22 (16) beboere som flyttet ut av Beredskapshjemavdelingen i 2003 Alder - 45% over / under 7 år - 10% over 13 år Gutter og jenter - 61% gutter - 39% jenter Omsorgskommune - 70% av barna kom fra Haugesund eller Karmøy - 30% av barna kom fra andre kommuner i Rogaland Lovanvendelse - 74% av plasseringene var hjemlet i lov om barneverntjenester 4-6 eller % lov om barneverntjenester % lov om barneverntjenester ledd 7

9 Årsmelding 2003 Foreldre & Barn avdelingen Foreldre & Barn avdelingen er et tiltak rettet mot vanskeligstilte gravide og familier med små barn (0-7 år), hvor barneverntjenesten er bekymret for omsorgssituasjonen.avdelingen har kapasitet til å arbeide med tre familier samtidig. Familiene som er tildelt plass kan bo i eget hjem eller i leilighet på Foreldre & Barn. Avdelingen skal bistå den kommunale barneverntjenesten med: - Råd og veileding i vanskelige saker - Utredning - Endrings- og utviklingsarbeid Foreldre & Barns overordnede mål - Sikre tidlig intervensjon. Foreldre skal få en reel sjanse til å utvikle tilfredstillende omsorg på et tidlig tidspunkt. - Hindre unødig atskillelse mellom foreldre og barn. - Dersom foreldrene ikke evner å gi tilstrekkelig omsorg skal Foreldre & Barn kunne bistå barneverntjenesten i kommunene til å fremme bedre funderte beslutninger på et tidlig tidspunkt Samtlige søknader de siste årene har omfattet svært alvorlig, sammensatt problematikk i forhold til mødrenes fungering i forelderrollen. Det har vist seg å være behov for tiltak hvor familier kan bo på institusjon med døgnbemanning. De innsøkte har vært - Gravide/unge mødre, mellom 17 og 19 år, som er under omsorg, eller som barneverntjenesten følger opp med ettervernstiltak. - Foreldre der det er usikkerhet/bekymring i forhold til umodenhet, rus, psykiatri De fleste innsøkte har blitt tildelt plass i graviditetsperiode eller rett i etterkant av fødsel. Høyt belegg Foreldre & Barn avdelingen har dette året hatt en meget høyt beleggsprosent. Dette skyldes pågang på polikliniske søknader. Avdelingen har vært positiv til slike saker og ansatt mer personell for en kortere periode. Antall beboere 2003: 12 familier med 12 barn 2002: 12 familier med 16 barn Belegg (97,6%) på 3 plasser. Beboere inn og ut Familier overført fra (5) Barn overført fra (7) Familier overført til Barn overført til Kjønn Gutt 3 (9) Jente 9 (7) Alder (11) (2) (2) (1) (0) Totalt 12 (16) Sivil status foreldre Enslig mor 9 (11) antall barn 9 (13) Enslig far 0 (0) antall barn 0 (0) Samboer-par 3 (0) antall barn 3 (0) Gift 0 (1) antall barn 0 (3) Barn i fosterhjem 0 (3) antall barn 0 (0) Omsorgsplass 0 (1) antall barn 0 (0) Antall familier 12 (9) antall barn 12 (16) 8

10 Solstrand Barnevernsenter - Foreldre & Barn avdelingen Kompetanseheving Fordi faggruppen er liten, og fordi det er store faglige utfordringer på institusjonen, har det vært viktig å legge tilrette for etterutdanning, kursing og veileding. Et faglig mer differensiert tilbud Avdelingen har arbeidet med å utvikle et faglig mer differensiert tilbud til brukerne. Brukerne har vært unge mødre som kommer fra institusjon i barnevernet og/eller innen rusomsorgen. Ny bolig Høsten 2003 har en undersøkt boligmarkedet i Haugesund med tanke på å endre og utvide driften ved avdelingen. Tid innvilget plass måneder 2 (4) 3-6 måneder 5 (4) 6-9 måneder 3 (2) 9-12 måneder 1 (0) måneder 1 (1) Hjemkommune Haugesund 0 (1) Karmøy 3 (3) Time 1 (3) Sokndal 0 (2) Tysvær 2 (2) Randaberg 1 (1) Finnøy 0 (0) Bokn 0 (0) Strand 1 (1) Stavanger 1 (0) Sandnes 1 (0) Stord 1 (0) Sveio 1 (0) Lovanv. ved inntak (2) 4-4, femte ledd 2 (14) (0) Tiltak Utredning 7 (6) Endrings- og utviklingstiltak 1 (12) Barseltiltak 4 (3) Marte-meo 1 (3) Miljøtiltak i påvente av tiltak 7 (0) Tiltak etter opphold Komm. hjelpetiltak (fam.) 7 (13) Fosterhj. /beredskapshj. (fam.) 0 (3) Støttefamilie (fam.) 1 (0) Komm. hjelpetiltak (barn) 7 (15) Fosterhj. /beredskapshj. (barn) 0 (3) Støttefamilie (barn) 1 (0) 9

11 Til DEG Me har møtt DEG så mange gonger før. DU er mamma og fortvila fordi du ikkje klarar å hanskast med barnet ditt, DU er pappa og sint fordi det blir fortalt historiar om deg, DU er 2 år og forstår ikkje kor mamma er, DU er 4 år og grin fordi du lengtar heim, DU er 6 år og er redd for at alt er di skuld, DU er 7 år og gla` for å vera her fordi mamma sin kjæraste slår, DU er 8 år og uroleg for kven som passar på mamma når du ikkje er heime, Du er 9 år og redd for at mamma og pappa er sinte fordi du har fortalt hemmelege ting, DU er 10 år og måtte flytte frå fosterfamilien din sjølv om du skulle bu der for alltid, DU er 11 år og sint fordi du må flytte og ikkje søskena dine, DU er 12 år og har nesten ingen som forsvarar deg, DU er 13 år og så trist fordi livet mitt har vore ein katastrofe, DU er 16 år og skal snart bli mamma men veit ikkje om du får behalde barnet ditt, DU er besteforeldre og frustrert fordi du ikkje er god nok til å passa barnebarnet ditt, DU er fosterforeldre som gav alt og som sitte tilbake med ingenting, Du er mamma som er letta fordi du får dela ansvaret med fleire, DU er pappa som går her ifrå litt rakare i ryggen fordi du møtte på vanlege folk. Så mange historiar, så mange store og små menneske med eitt til felles: DU ER SÅ SLITEN. Så inn i margen sliten av å ikkje få det til, av å vera redd, av å halde fasaden, av å krangla og slåss, av å skuffa andre, av å kjenna seg utanfor, av å grua seg til neste dag, av løfter som ikkje blei innfridd, av å bli mistrudd, av å ha gjort det beste du kunne og så var det ikkje nok, av å tåle kritiske blikk, av å lura på om nokon er glad i deg. DU er så sliten av ord. Til DEG som stadig lærer oss noko nytt, til og med om det me trudde me visste alt om.til DEG som hjelper oss å vera nysgjerrige, og som lærer oss så mykje om mot og om å stå oppreist i tøffe tider. Me trur at me i samarbeid med DEG kan samla bitane og leggje grunnlag for ei positiv endring. Klarar me ikkje det, så har me ikkje lukkast i jobben vår. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter Postboks 15, 4291 Kopervik Telefon: Telefaks: KIRKENS SOSIALTJENESTE

Årsmelding 2008-2010. Kirkens Sosialtjeneste

Årsmelding 2008-2010. Kirkens Sosialtjeneste Årsmelding 2008-2010 Solstrand Barnevernsenter Kirkens Sosialtjeneste Det finnes alltid muligheter Vi tror resultatene blir best når det faglige og det vanlige virker sammen. Vi ønsker å møte mennesker

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Oslo kommune Barne- og familieetaten PLAN FOR OMSTILLING OG UTVIKLING AV

Oslo kommune Barne- og familieetaten PLAN FOR OMSTILLING OG UTVIKLING AV Oslo kommune Barne- og familieetaten PLAN FOR OMSTILLING OG UTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIEETATENS TILTAK 2007-2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 4 1.1 Barne- og familieetatens

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument,

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOSTERHJEMSARBEIDET I TRYSIL KOMMUNE Barneverntjenesten i Trysil 2012 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning s. 3 2.0 Bakgrunn for handlingsplanen s. 3 2.1. Utviklingen på fosterhjemsområdet

Detaljer

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern

Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern Barneombudets fagrapport 2015 GRENSELØS OMSORG Om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern 1 Takk til alle som har bidratt! Forord Grenseløs omsorg Det er ikke lov å bruke tvang hvis man

Detaljer

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0 1 Kildehenvisningene er samlet til slutt i hver artikkel. For nærmere informasjon, ta kontakt med den organisasjonen som har utarbeidet artikkelen (se s. 41 42). Flere eksemplarer av dette heftet kan fås

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

INNHOLD: VEDLEGG s 35

INNHOLD: VEDLEGG s 35 INNHOLD: FORORD s 1 DEL I - FORARBEID OG PROSJEKTPLAN BESKRIVELSE AV PROSJEKTET s 2 Om prosjektet Bakgrunn Mål Finansiering Organisering Arbeidsmodell I DEL II - GJENNOMFØRING ENDRINGER I RAMMEBETINGELSER

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 2 August 2011

FYLKESBRETTEN nr 2 August 2011 Rogaland FYLKESBRETTEN nr 2 August 2011 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 KRISTIANSAND KOMMUNE REVIDERT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 4 Revisjonen... 4 Mandat for planprosessen... 4 Følgende hovedprinsipp gjelder for kommunens boligsosiale

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer