Til DEG. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness. Barnevernsenter KIRKENS SOSIALTJENESTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til DEG. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness. Barnevernsenter KIRKENS SOSIALTJENESTE"

Transkript

1 Til DEG Me har møtt DEG så mange gonger før. DU er mamma og fortvila fordi du ikkje klarar å hanskast med barnet ditt, DU er pappa og sint fordi det blir fortalt historiar om deg, DU er 2 år og forstår ikkje kor mamma er, DU er 4 år og grin fordi du lengtar heim, DU er 6 år og er redd for at alt er di skuld, DU er 7 år og gla` for å vera her fordi mamma sin kjæraste slår, DU er 8 år og uroleg for kven som passar på mamma når du ikkje er heime, Du er 9 år og redd for at mamma og pappa er sinte fordi du har fortalt hemmelege ting, DU er 10 år og måtte flytte frå fosterfamilien din sjølv om du skulle bu der for alltid, DU er 11 år og sint fordi du må flytte og ikkje søskena dine, DU er 12 år og har nesten ingen som forsvarar deg, DU er 13 år og så trist fordi livet mitt har vore ein katastrofe, DU er 16 år og skal snart bli mamma men veit ikkje om du får behalde barnet ditt, DU er besteforeldre og frustrert fordi du ikkje er god nok til å passa barnebarnet ditt, DU er fosterforeldre som gav alt og som sitte tilbake med ingenting, Du er mamma som er letta fordi du får dela ansvaret med fleire, DU er pappa som går her ifrå litt rakare i ryggen fordi du møtte på vanlege folk. Så mange historiar, så mange store og små menneske med eitt til felles: DU ER SÅ SLITEN. Så inn i margen sliten av å ikkje få det til, av å vera redd, av å halde fasaden, av å krangla og slåss, av å skuffa andre, av å kjenna seg utanfor, av å grua seg til neste dag, av løfter som ikkje blei innfridd, av å bli mistrudd, av å ha gjort det beste du kunne og så var det ikkje nok, av å tåle kritiske blikk, av å lura på om nokon er glad i deg. DU er så sliten av ord. Til DEG som stadig lærer oss noko nytt, til og med om det me trudde me visste alt om.til DEG som hjelper oss å vera nysgjerrige, og som lærer oss så mykje om mot og om å stå oppreist i tøffe tider. Me trur at me i samarbeid med DEG kan samla bitane og leggje grunnlag for ei positiv endring. Klarar me ikkje det, så har me ikkje lukkast i jobben vår. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter Postboks 15, 4291 Kopervik Telefon: Telefaks: KIRKENS SOSIALTJENESTE

2 Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter ÅRSMELDING 2003

3 Administrasjonen Stillinger: To stillinger, en leder og en sekretær Beliggenhet: Solstrandveien 31, Kopervik Korttidsavdelingen Målgruppe: Barn primært i alder 7 til 13 år Antall plasser: 6 plasser Oppholdstid: 6 måneder Stillinger: 11 stillinger Beliggenhet: Solstrandveien 31, Kopervik Beredskapshjemavdelingen Målgruppe: Barn primært i alder 0 til 7 år Antall plasser: 7 plasser Oppholdstid: 4 måneder Stillinger: Tre fagkonsulenter, hvorav en er avdelingsleder og sju hjem. Beliggenhet: Fagkonsulentene har kontoradresse i Solstrandveien 27, Kopervik.To hjem ligger i Tysvær, to hjem i Haugesund og tre hjem i Karmøy kommune. Foreldre & Barn avdelingen Målgruppe: Foreldre med barn i alder 0 til 7 år Antall plasser: Tre familieplasser Oppholdstid: 9 uker utredning og 6 måneder opptrening Stillinger: 8.5 stillinger, tre fagkonsulenter hvorav en er avdelingsleder, spesialpsykolog og 4,5 miljøarbeidere Beliggenhet: Rusvikveien 3b, Kopervik Solstrand Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter eies av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste, en diakonal stiftelse som driver ulike typer institusjoner i Norge. Stiftelsen har inngått driftsavtale med Rogaland Fylkeskommune. Solstrand Barnevernsenter har 16 plasser og 3 plasser i prosjekt oppveksthjem. Prosjekt Oppveksthjem Målgruppe: Barneskolealder ved inntak Antall plasser: Tre plasser Oppholdstid: Langtidsopphold Stillinger: 9,25 stillinger, hvorav 1 prosjektleder, 0,25 sekretær og 8 miljøterapeuter/miljøarbeidere Beliggenhet: Solstrandveien 27, Kopervik Bruk av plasser i 2003 (2002) Samlet belegg: 103,4% (89,1%) eksklusivt prosjekt oppveksthjem Korttidsavdelingen: 78,4% (79,3%) Beredskapshjemsavdelingen: 98% (90,4%) Foreldre & Barn avdelingen: 136,4% (97,6%) inklusivt polikliniske plasser

4 Årsmelding 2003 Solstrand Barnevernsenter Økonomi Netto driftsramme kr , eksklusivt prosjekt oppveksthjem. Personalressurser Solstrand Barnevernsenter har 24,5 stillingshjemler og sju beredskapshjem. Alle avdelingene kjøper psykologtjenester eksternt i forbindelse med utredningsarbeid og i personalveiledning. Psykologstillingen ved Foreldre & Barn avdelingen er ubesatt. Foreldre & barn avdelingen har hatt full institusjonsdrift siden april Høsten 2003 ble det ansatt fagkonsulent midlertidig i 50 % stilling som følge av mange polikliniske saker. Korttidsavdelingen har til tross for marginal bemanning lånt ut erfarne miljøarbeidere og prosjektleder til prosjekt oppveksthjem. Kvalitetsrevisjon Alle avdelinger medregnet prosjekt oppveksthjem har gjennomført evaluering av driften. Korttidsavdelingen har gjennomgått kvalitetsrevisjon i regi av Barne- og familietjenesten i Rogaland. Prosjekt oppveksthjem Prosjekt oppveksthjem ble avsluttet sommeren Beboerne ble overført til Ginabakken etter planen. Det har vært en stor utfordring for Solstrand Barnevernsenter og spesielt for prosjektansvarlig Anne Marit Knutsen å gjennomføre prosjektperioden med høy faglig kvalitet. Det er blitt utarbeidet en intern prosjektrapport. Denne vil bli lagt til grunn dersom Solstrand Barnevernsenter på et senere tidspunkt vil vurdere å opprette en langtidsinstitusjon for barn. Utdanning Avdelingsleder ved Foreldre & Barn har tatt høyere videreutdanning i familieterapi. Hun er i ekstern praksis ved Familierådgivningskontoret i Haugesund to dager i uka og mottar gruppeveiledning i Stavanger en dag i måneden - 20 vekttall. Miljøterapeut ved Korttidsavdelingen tar i videreutdanning i barnevern - 5 vekttall. Fagkonsulent ved Beredskapshjemsavdelingen tar videreutdanning i veiledningspedagogikk - 5 vekttall Leder tar videreutdanning i pedagogikk - 20 vekttall. Institusjonsstyre Styreleder: Kjell Arne Medhaug Nestleder: Brit Randi Madsen Medlemmer: Olav Wikre, Mette Suggelia og Barne- og familietjenesten ved direktør Aud Bjørkås Varamedlemmer: Ole Steffen Thorsen Ansatte fast: Liv Langåker og Anne Lisbeth Ånensen Varamedlemmer: Eli Sele Tilsyn Fylkesmannen i Rogaland har hatt to tilsynsbesøk. Tilsynet har snakket med beboere og de ansatt. Beredskapshjemmene er definert som fosterhjem og tilsyn foretas av den kommunen hjemmet ligger i Sykefravær 2003 (2002) 90 fraværsdager - 1,8% (183 fraværsdager i - 4,2%) Prosjektet oppveksthjem som ble avsluttet i juni er ikke medregnet. Det foreligger to skademelinger på Korttidsavdelingen. Dette gjelder trusler og andre fysiske skader påført av beboer. Leder Kari Nilsen Strømø fungerer som styrets sekretær. Styret har hatt tre møter og behandlet 17 saker. 3

5 Årsmelding 2003 Korttidsavdelingen Korttidsavdelingen er et akutt/korttidstiltak for barn i alderen 7-13 år. Avdelingen kan bistå barnevernstjenesten med: - Omsorgstilbud i akuttsituasjoner. - Et midlertidig omsorgstilbud i påvente av at barnets omsorgssituasjon avklares. - Utredning av barns omsorgsbehov med tanke på videre plassering eller som grunnlag for hjelp til familien i forbindelse med hjemflytting. - Korttidsbehandling gjennom sorg- og krisearbeid og utviklings- og endringsarbeid. - Hjelp ved tilbakeføring til hjemmet eller ved videreplassering Avdelingen har seks plasser. Akutt De fleste plasseringene skjer brått og uventet.vår oppgave er å gi barna en trygg hverdag i denne perioden. Det er viktig å avklare hva som skal skje etter oppholdet. Utredning to siktemål - Utredningen skal danne grunnlag for arbeidet med barnet/familien under og eventuelt etter oppholdet. - Utredningen skal danne grunnlag for valg av riktig omsorgs- og behandlingstiltak ved en videreplassering. Korttidsbehandling Et behandlingsopplegg ved hjelp av metodene PMT (Parent Management Training), ART (Aggression Replacement Training) og Webster Stratton vil øke mulighetene for en vellykket hjemflytting etter oppholdet ved Korttids-avdelingen. Det vil også i en del tilfeller være avgjørende for en god plassering i fosterhjem barn har bodd på Solstrand i en kortere eller lengre periode i Korte opphold Halvparten av beboerne som flyttet ut hadde opphold kortere enn tre måneder. Et barn bodde over ett år. Ankebehandling av saken og arbeidet med å rekruttere fosterhjem var årsaker til det lange oppholdet. Flyttet fra - 75% kom fra foreldrehjemmet - 25% kom fra fosterhjem Flest akuttplasseringer - 10 av 12 plasseringer var hjemlet i 4-6 eller Et inntak var hjemlet som hjelpetiltak etter ledd. Antall beboere 15 barn bodde ved Korttidsavdelingen i 2003 Belegg 78,4% på seks Korttidsplasser (79,3%) Beboere inn og ut Overført fra (2) Beboere innskrevet 12 (21) Fra foreldrehjemmet 9 (19) Fra fosterhjem 3 (1) Fra annen institusjon 0 (1) Beboere utskrevet 10 (19) Til foreldrehjemmet 3 (6) Til fosterhjem 2 (7) Til annen institusjon 5 (7) Overført til (3) Kjønn* Gutt 10 (11) Jente 2 (10) Alder* (0) (0) (6) (9) (6) Omsorgskommune Karmøy 5 (3) Haugesund 2 (10) Stavanger 1 (0) Sauda 0 (1) Sandnes 2 (1) Randaberg 0 (0) Time 0 (2) Andre 2 (4) *Av 12 beboere innskrevet 4

6 Solstrand Barnevernsenter - Korttidsavdelingen Gutter over 12 år 10 av 12 barn som flyttet inn var gutter på 12 år eller eldre. Atferdsproblemer ble oppgitt som årsak i de fleste sakene. Utredning Generell kartlegging påbegynnes for alle barn som flytter til Solstrand. Kartleggingsperioden går over seks uker.videre utredning av barnet gjennomføres dersom barnevernstjenesten ber om dette. Oppfølging og utredning av barn i foreldrehjemmet Barn og familier har mottatt hjelp og veiledning etter utflytting.vi utreder barn i foreldrehjemmet. Korttidsbehandling PMT (Parent Management Training), ART (Aggression Replacement Training) og Webster Stratton er metoder tatt i bruk for kunne gi et behandlingstilbud til barn og foreldre. Personalet er under utdannelse i disse metodene. Webster-Stratton Solstrand barnevernsenter starter Foreldreopplæringskurs i januar Målgruppen for programmet er foreldre til barn med atferdsproblemer. Barna er i alderen 2-8 år. programmet er utviklet av Carolyn Webster-Stratton ved The Parent Clinic ved University of Whashington Scool of Nursing. Solstrand barnevernsenter driver foreldreprogrammet under veiledning av Willy Thore Mørch ved Universitetet i Tromsø. Lovanv. ved inntak ledd 1 (0) ledd 6 (10) ledd 1 (5) (6) (0) Oppholdstid* måneder: 5 (13) 3-6 måneder: 3 (4) 6-9 måneder: 1 (1) 9-12 måneder: 0 (1) 12- måneder: 1 (0) *Oppholdstid for 10 beboere som flyttet ut av Korttidsavdelingen i 2003 Oppveksthjem Solstrand etablerte et oppveksthjem i Driften er, som forutsatt, overført til Ginabakken i løpet av Erfaringene med prosjektet er beskrevet i egen prosjektrapport. Utviklingsarbeid Det er arbeidet med å gjøre tilbudet ved Korttidsavdelingen og Beredskapshjemavdelingen mer enhetlig. Dette blant annet ved revisjon av prosedyrer og i forbindelse med utvikling av utredningsarbeidet. Kvalitetsrevisjon Barne- og familietjenesten i Rogaland har i 2003 gjennomført en kvalitetsrevisjon ved Korttidsavdelingen. Rapporten er positiv til driften. Utfordringer i 2004 Institusjonen skal gjennom en godkjenningsprosess i forbindelse med barnevernsreformen. Dette vil medføre en grundig gjennomgang av driften og en tilpassing av virksomheten opp mot overordnede styringssignaler. Det er et prioritert siktemål å videreutvikle tilbudet om korttidsbehandling. Noen barn vil ha nytte av et behandlingsopplegg med metodene PMT og ART under oppholdet og i forbindelse med oppfølging etter oppholdet. 5

7 Årsmelding 2003 Beredskapshjemavdelingen Beredskapshjemavdelingen er et tiltak for barn i alderen 0-12 år Avdelingen kan bistå barnevernstjenesten med: - Omsorgstilbud i akuttsituasjoner. - Et midlertidig omsorgstilbud i påvente at barnets omsorgssituasjon avklares. - Utredning av barns omsorgsbehov - Hjelp ved tilbakeføring til hjemmet eller ved videreplassering Avdelingen har sju plasser i beredskapshjem. Akutt De fleste plasseringene skjer brått og uventet.vår oppgave er å gi barna en trygg hverdag i denne perioden. Det er viktig å avklare hva som skal skje etter oppholdet. Utredning to siktemål - Utredningen skal danne grunnlag for arbeidet sammen med barnet/ familien under og eventuelt etter oppholdet. - Utredningen skal danne grunnlag for valg av riktig omsorgs- og behandlingstiltak ved en videreplassering. Antall beboere 26 barn i 2003 (21 barn i 2002) Belegg 98% på sju plasser (90,4%) Beboere inn og ut Overført fra (7) Beboere innskrevet 22 (14) Fra foreldrehjemmet 22 (13) Fra fosterhjem 0 (0) Fra biologisk familie 0 (0) Fra annen institusjon 0 (1) Beboere utskrevet 22 (16) Til foreldrehjemmet 10 (10) Til fosterhjem 11 (6) Til annen institusjon 1 (0) Overført til (4) barn har bodd i beredskapshjem i en kortere eller lengre periode i Oppholdstid Gjennomsnitt oppholdstid var 28 dager for de 13 barna med kortere opphold enn tre måneder. Fra foreldrehjemmet Alle barna flyttet inn fra foreldrehjemmet. Flyttet til 50% flyttet tilbake til foreldrene og 50% flyttet videre i fosterhjem. Akuttplasseringer 21 av 22 plasseringer var hjemlet i Barnevernsloven 4-6 Rus og omsorgssvikt 11 av barna var under tre år. Rusproblemer hos foreldrene var oppgitt som årsak ved mange plasseringer. Utredning Generell kartlegging påbegynnes for alle barn som flytter i beredskapshjem. Kartleggingsperioden går over seks uker.videre utredning av barnet gjennomføres dersom barnevernstjenesten ber om dette. Kjønn* Gutt 14 (8) Jente 8 (6) Alder* (5) (4) (3) (0) (1) Omsorgskommune* Karmøy 4 (2) Haugesund 7 (6) Stavanger 2 (1) Tysvær 0 (2) Egersund 1 (2) Sandnes 4 (0) Sola 1 (0) Sauda 2 (0) Annen 1 (1) *Av 22 beboere innskrevet i

8 Solstrand Barnevernsenter - Beredskapshjemavdelingen Barn ved Beredskapshjemavdelingen og Korttidsavdelingen fra barn barn har bodd på avdelingene i perioden Oppholdstid - 53% har opphold kortere enn tre måneder - Sjelden opphold lengre enn ett år Flytter fra - 84% flytter inn fra foreldrehjemmet - 11% flytter inn fra fosterhjem - 5% flytter fra annen institusjon Flytter til - 46% flytter hjem etter oppholdet - 39% flytter i fosterhjem - 15% flytter til annet omsorgstiltak Lovanv. ved inntak ledd 0 (9) ledd 9 (3) ledd 12 (1) (0) (0) Lov om adopsjon 1 (1) Oppholdstid* måneder 13 (6) 3-6 måneder 4 (1) 6-9 måneder 5 (2) 9-12 måneder 0 (3) 12- måneder 0 (5) *Oppholdstid for 22 (16) beboere som flyttet ut av Beredskapshjemavdelingen i 2003 Alder - 45% over / under 7 år - 10% over 13 år Gutter og jenter - 61% gutter - 39% jenter Omsorgskommune - 70% av barna kom fra Haugesund eller Karmøy - 30% av barna kom fra andre kommuner i Rogaland Lovanvendelse - 74% av plasseringene var hjemlet i lov om barneverntjenester 4-6 eller % lov om barneverntjenester % lov om barneverntjenester ledd 7

9 Årsmelding 2003 Foreldre & Barn avdelingen Foreldre & Barn avdelingen er et tiltak rettet mot vanskeligstilte gravide og familier med små barn (0-7 år), hvor barneverntjenesten er bekymret for omsorgssituasjonen.avdelingen har kapasitet til å arbeide med tre familier samtidig. Familiene som er tildelt plass kan bo i eget hjem eller i leilighet på Foreldre & Barn. Avdelingen skal bistå den kommunale barneverntjenesten med: - Råd og veileding i vanskelige saker - Utredning - Endrings- og utviklingsarbeid Foreldre & Barns overordnede mål - Sikre tidlig intervensjon. Foreldre skal få en reel sjanse til å utvikle tilfredstillende omsorg på et tidlig tidspunkt. - Hindre unødig atskillelse mellom foreldre og barn. - Dersom foreldrene ikke evner å gi tilstrekkelig omsorg skal Foreldre & Barn kunne bistå barneverntjenesten i kommunene til å fremme bedre funderte beslutninger på et tidlig tidspunkt Samtlige søknader de siste årene har omfattet svært alvorlig, sammensatt problematikk i forhold til mødrenes fungering i forelderrollen. Det har vist seg å være behov for tiltak hvor familier kan bo på institusjon med døgnbemanning. De innsøkte har vært - Gravide/unge mødre, mellom 17 og 19 år, som er under omsorg, eller som barneverntjenesten følger opp med ettervernstiltak. - Foreldre der det er usikkerhet/bekymring i forhold til umodenhet, rus, psykiatri De fleste innsøkte har blitt tildelt plass i graviditetsperiode eller rett i etterkant av fødsel. Høyt belegg Foreldre & Barn avdelingen har dette året hatt en meget høyt beleggsprosent. Dette skyldes pågang på polikliniske søknader. Avdelingen har vært positiv til slike saker og ansatt mer personell for en kortere periode. Antall beboere 2003: 12 familier med 12 barn 2002: 12 familier med 16 barn Belegg (97,6%) på 3 plasser. Beboere inn og ut Familier overført fra (5) Barn overført fra (7) Familier overført til Barn overført til Kjønn Gutt 3 (9) Jente 9 (7) Alder (11) (2) (2) (1) (0) Totalt 12 (16) Sivil status foreldre Enslig mor 9 (11) antall barn 9 (13) Enslig far 0 (0) antall barn 0 (0) Samboer-par 3 (0) antall barn 3 (0) Gift 0 (1) antall barn 0 (3) Barn i fosterhjem 0 (3) antall barn 0 (0) Omsorgsplass 0 (1) antall barn 0 (0) Antall familier 12 (9) antall barn 12 (16) 8

10 Solstrand Barnevernsenter - Foreldre & Barn avdelingen Kompetanseheving Fordi faggruppen er liten, og fordi det er store faglige utfordringer på institusjonen, har det vært viktig å legge tilrette for etterutdanning, kursing og veileding. Et faglig mer differensiert tilbud Avdelingen har arbeidet med å utvikle et faglig mer differensiert tilbud til brukerne. Brukerne har vært unge mødre som kommer fra institusjon i barnevernet og/eller innen rusomsorgen. Ny bolig Høsten 2003 har en undersøkt boligmarkedet i Haugesund med tanke på å endre og utvide driften ved avdelingen. Tid innvilget plass måneder 2 (4) 3-6 måneder 5 (4) 6-9 måneder 3 (2) 9-12 måneder 1 (0) måneder 1 (1) Hjemkommune Haugesund 0 (1) Karmøy 3 (3) Time 1 (3) Sokndal 0 (2) Tysvær 2 (2) Randaberg 1 (1) Finnøy 0 (0) Bokn 0 (0) Strand 1 (1) Stavanger 1 (0) Sandnes 1 (0) Stord 1 (0) Sveio 1 (0) Lovanv. ved inntak (2) 4-4, femte ledd 2 (14) (0) Tiltak Utredning 7 (6) Endrings- og utviklingstiltak 1 (12) Barseltiltak 4 (3) Marte-meo 1 (3) Miljøtiltak i påvente av tiltak 7 (0) Tiltak etter opphold Komm. hjelpetiltak (fam.) 7 (13) Fosterhj. /beredskapshj. (fam.) 0 (3) Støttefamilie (fam.) 1 (0) Komm. hjelpetiltak (barn) 7 (15) Fosterhj. /beredskapshj. (barn) 0 (3) Støttefamilie (barn) 1 (0) 9

11 Til DEG Me har møtt DEG så mange gonger før. DU er mamma og fortvila fordi du ikkje klarar å hanskast med barnet ditt, DU er pappa og sint fordi det blir fortalt historiar om deg, DU er 2 år og forstår ikkje kor mamma er, DU er 4 år og grin fordi du lengtar heim, DU er 6 år og er redd for at alt er di skuld, DU er 7 år og gla` for å vera her fordi mamma sin kjæraste slår, DU er 8 år og uroleg for kven som passar på mamma når du ikkje er heime, Du er 9 år og redd for at mamma og pappa er sinte fordi du har fortalt hemmelege ting, DU er 10 år og måtte flytte frå fosterfamilien din sjølv om du skulle bu der for alltid, DU er 11 år og sint fordi du må flytte og ikkje søskena dine, DU er 12 år og har nesten ingen som forsvarar deg, DU er 13 år og så trist fordi livet mitt har vore ein katastrofe, DU er 16 år og skal snart bli mamma men veit ikkje om du får behalde barnet ditt, DU er besteforeldre og frustrert fordi du ikkje er god nok til å passa barnebarnet ditt, DU er fosterforeldre som gav alt og som sitte tilbake med ingenting, Du er mamma som er letta fordi du får dela ansvaret med fleire, DU er pappa som går her ifrå litt rakare i ryggen fordi du møtte på vanlege folk. Så mange historiar, så mange store og små menneske med eitt til felles: DU ER SÅ SLITEN. Så inn i margen sliten av å ikkje få det til, av å vera redd, av å halde fasaden, av å krangla og slåss, av å skuffa andre, av å kjenna seg utanfor, av å grua seg til neste dag, av løfter som ikkje blei innfridd, av å bli mistrudd, av å ha gjort det beste du kunne og så var det ikkje nok, av å tåle kritiske blikk, av å lura på om nokon er glad i deg. DU er så sliten av ord. Til DEG som stadig lærer oss noko nytt, til og med om det me trudde me visste alt om.til DEG som hjelper oss å vera nysgjerrige, og som lærer oss så mykje om mot og om å stå oppreist i tøffe tider. Me trur at me i samarbeid med DEG kan samla bitane og leggje grunnlag for ei positiv endring. Klarar me ikkje det, så har me ikkje lukkast i jobben vår. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter Postboks 15, 4291 Kopervik Telefon: Telefaks: KIRKENS SOSIALTJENESTE

Barnevernsenter. Solstrand Barnevernsenter

Barnevernsenter. Solstrand Barnevernsenter Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter ÅRSMELDING 2002 Administrasjonen Stillinger: 2 stillinger hvorav 1 leder og 1 sekretær Beliggenhet: Solstrandveien 31, Kopervik Korttidsavdelingen Målgruppe: Barn

Detaljer

Årsmelding 2004/2005. Solstrand Barnevernsenter. Kirkens Sosialtjeneste

Årsmelding 2004/2005. Solstrand Barnevernsenter. Kirkens Sosialtjeneste Årsmelding 2004/2005 Solstrand Barnevernsenter Kirkens Sosialtjeneste Solstrand Barnevernsenter er organisert i fire avdelinger og har et bredt tjenestetilbud til barn og familier. Driftsavtale med Barne-,

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Solstrand barnevernsenter, Foreldre og Barn avdelingen Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Postboks 4047, 5506 Haugesund

Detaljer

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter Fosterhjemstilbudet Slik arbeider vi Solstrand Barnevernsenter Det finnes alltid muligheter.... Solstrand Barnevernsenter er en del av stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Vi tror resultatene blir best når

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Solstrand i utvikling

Solstrand i utvikling Solstrand i utvikling Nye og supplerende tjenestetilbud 1 Foreldre & barn tiltak 5 2 Evidensbaserte tiltak, WS/PMT-O/ART 7 3 Fosterhjemstiltak 9 4 EMA bosettingstiltak 11 5 Veiledning 13 6 Barnebolig pu/psyk

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Årsmelding 2008-2010. Kirkens Sosialtjeneste

Årsmelding 2008-2010. Kirkens Sosialtjeneste Årsmelding 2008-2010 Solstrand Barnevernsenter Kirkens Sosialtjeneste Det finnes alltid muligheter Vi tror resultatene blir best når det faglige og det vanlige virker sammen. Vi ønsker å møte mennesker

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN

AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN Barne- og Likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Horten 13.07.10 AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet sender i disse

Detaljer

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging Styve Gard Hjemmebasert oppfølging Styve Gard ble etablert av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i 1989. Kirkens Sosialtjeneste er en privat, ideell stiftelse som blant annet driver barnevernstiltak flere

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007 Barne-og familietjenesten 14.11.07 1 BaFa 2007 Budsjett 2007: 38 230 832 Antall årsverk: 42 Antall ansatte: 55 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Postadresse: c/o Voksne for barn, Stortorvet 10, 0155 OSLO Org. nr. 913 017 544 Til Alle landets

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1

Valuta for pengene? Det norske barnevernet. Eyvind Elgesem. Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Side 1 Valuta for pengene? Det norske barnevernet Eyvind Elgesem Fagdirektør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En begynnelse? 1997-2011 Vifte av evidensbaserte og forskningsunderbygde tiltak

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Saksframlegg. INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744

Saksframlegg. INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744 Saksframlegg INSTITUSJONSPLAN FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/26744 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens forslag til dimensjonering og forvaltning av institusjonsplasser

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us. dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 481 83 1 017 82,8 75 Nord-Jæren & Ryfylke 946 76 589 82,3 70 65 Stavanger 1 757 82 1 204 83,8 Sandnes 1 459 79 953

Detaljer

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2 Tannhelse Rogaland Norge 5-åringer uten karieserfaring i 85 80 Antall 5-åringer us dmft=0 dmft=0 Nord-Rogaland 1 507 80 1 021 84,2 75 Nord-Jæren & Ryfylke 987 81 669 83,8 70 65 Stavanger 1 689 75 1 058

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/233 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Jentespranget AS 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Under tilsyn % Us og behandlet

Under tilsyn % Us og behandlet Barn og ungdom, født 1994-2011 Gruppe A * Nord-Rogaland 26 266 24 482 93,2 15 580 59,3 710 8 902 Nord-Jæren/Ryfylke 15 601 15 318 98,2 10 691 68,5 669 4 627 Stavanger 30 093 29 131 96,8 17 841 59,3 1 002

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 og i Rogaland, og Skriftlig tilsyn = tilsyn der all kontakt med kommunen skjer skriftlig Landsomfattande tilsyn/nasjonalt tilsyn =

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Barnevernledersamling i Rogaland 5. og 6. desember 2013

Barnevernledersamling i Rogaland 5. og 6. desember 2013 Barnevernledersamling i Rogaland 5. og 6. desember 2013 Side 1 Stavanger / 03.12.2013 Faglig standarder akutt Det statlige akutt tilbudet Kommunikasjon med kommunene Regionalt inntaksteam og Nasjonalt

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

«Idasaken» v/silja Eriksen Fagansvarlig oppvekst- og utdanningsavdelingen

«Idasaken» v/silja Eriksen Fagansvarlig oppvekst- og utdanningsavdelingen «Idasaken» v/silja Eriksen Fagansvarlig oppvekst- og utdanningsavdelingen http://www.aftenposten.no/webtv/#!/video/110733/ glassjenta-kapittel-1-en-mail-om-natten «Ida» Tilsynet 12. februar 2016 ble det

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Ungdomsundersøking Stord april 2015

Ungdomsundersøking Stord april 2015 Ungdomsundersøking Stord april 2015 Svarprosent: Ungdomsskule: 635 svar; (80%) Vid.g. skule : 584 svar; (73%) Debutalder: Gutar 10. klasse 14,9 år; 17% debutert Jenter 10. klasse 15,8 år; 18% debutert

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Reflekterande team Oktoberseminaret 2011 Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Bakgrunn Reflekterande team vert nytta som arbeidsmetode i tverrfagleg gruppe ved Familiens Hus i Øygarden

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

Om avdelingene og tilhørende målgrupper

Om avdelingene og tilhørende målgrupper Organisasjonsform Privat ideell stiftelse etablert i 1989 som en gave fra Kirkens Bymisjon. Om stiftelsen Opprinnelig besto stiftelsen av 1 avdeling, hvor det hovedsakelig ble drevet utredning. Tilbudet

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS RAPPORTERING TIL FYLKESMANN ANDRE HALVÅR 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800207 : E: F40 &14 : Lilly Anne Håversen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 18/11 BARNEVERNETS

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Stavanger 16. november 2016 Bekjempe fattigdom Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013.

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Målgruppe Målgruppa er personar med rus, rus og psykiatriutfordringar som i lange periodar har eit aktivt misbruk. Husværa er primært retta mot einslege,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune 24.01.14 FORORD Høsten 2011 ble Sauherad kommune med i prosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon, i regi av Kompetansesenter rus region

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv" Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på «Idasaken» Tilsynet Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Troms dannet 12.2.2016 et felles tilsynsteam ledet av fylkeslege Helga Arianson Innhentet sakkyndig vurdering fra spesialist i klinisk psykologi

Detaljer

ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015

ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015 ASSS Styringsgruppe Bergen 25.9.2015 ARBEID MED HJELPETILTAK FOR Å FOREBYGGE INSTITUSJONSOPPHOLD I TRONDHEIM KOMMUNE Lars Mostad, seniorrådgiver Barne- og familietjenesten Bydel Byomfattende HEIMDAL ØSTBYEN

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med daglig omsorg og behandling ved Vadsø ungdomssenter Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 21.09.2016 04.02.16 Kontaktperson

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Barnevernvakten Romerike

Barnevernvakten Romerike Barnevernvakten Romerike Informasjon til kommunestyret i Aurskog Høland kommune 08.02.16 Kari Elisabeth Fjærli, leder Romerike BARNEVERNVAKTEN ROMERIKE POLITIDISTRIKT Vakta drives og eies av Lørenskog

Detaljer

Rom for verdighet og omsorg

Rom for verdighet og omsorg Rom for verdighet og omsorg Rana kommunes aller mest vanskeligstilte har med etableringa av Liengbakken bofellesskap fått et verdig liv i trygge boliger. Bofellesskapet er bygget for rusmiddelavhengige

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge

Barn som kommer alene til Norge. Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge Barn som kommer alene til Norge Sølvi Andersen Walle Bosettingsrådgiver, Bufetat region Midt-Norge 1 HVEM ER BARNA? Flest gutter fra Afghanistan Noen ankomster fra Eritrea, Syria og Somalia. 350 300 250

Detaljer

Barne- og familietjenesten barneverntjenesten Driftskomiteen 11.05.16

Barne- og familietjenesten barneverntjenesten Driftskomiteen 11.05.16 Barne- og familietjenesten barneverntjenesten Driftskomiteen 11.05.16 Innhold 1. Organisering barneverntjenesten per mai 2016 2. Hjemler og kunnskapsgrunnlag 3. Saksgang 4. Meldinger til barnevernet 5.

Detaljer

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL

BARNEVERNTJENESTEN VERDAL BARNEVERNTJENESTEN VERDAL Økonomiplanseminar Verdal kommune 2. mai 2007 1 Målsettingen med barnevernet Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse- og utvikling, får nødvendig

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest Barn som kommer alene til Norge Bosettingsmøte Fylkesmann 22.1.2016 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 23.01.2016 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

HØRINGSSVAR. For nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder

HØRINGSSVAR. For nærmere informasjon, kontakt. Guro Sandnes Rudlende Daglig leder HØRINGSSVAR For nærmere informasjon, kontakt Guro Sandnes Rudlende Daglig leder 941 30 873 guro@barnevernsbarna.no HØRINGSSVAR FRA LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNSLOVEN

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Korleis handtere vanskelige /trugande pasientar?

Korleis handtere vanskelige /trugande pasientar? Korleis handtere vanskelige /trugande pasientar? Seminar om psykisk helse og rus 5.nov 2015 på Stord Hotel. Ved Torill Storhaug Fotland Kan me forstå kvifor nokre av våre pasientar /brukarar blir vanskelige

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014

Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014 Søknad om øremerkede midler til satsing på kommunalt barnevern 2014 Det vises til henvendelse fra Fylkesmannen i Buskerud der kommunen inviteres til å søke om øremerkede midler til satsning på kommunalt

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Barnas Stasjon - et brukervennlig tiltak

Barnas Stasjon - et brukervennlig tiltak Barnas Stasjon - et brukervennlig tiltak Brukermedvirkning På Barnas Stasjon er vi opptatt av at brukerne selv skal få mulighet til å søke den hjelp de ønsker til seg og sine barn. Gjennom samtaler og

Detaljer