Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1138 Sakstittel: SAMMENSLÅING AV BARNEHAGENE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Årstein og Gratangsbotn barnehager slås sammen for barnehageåret i lokalene til Årstein barnehage. Ordningen gjøres gjeldende fra 1.november og ut barnehageåret. Det gjøres en ny vurdering av organiseringen av barnehagene innen utgangen av juni måned ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Saksopplysninger: Den deltok styrer/enhetsleder på møte i hovedutvalg for skole, oppvekst og kultur (heretter SOK) for å redegjøre for barnehagesituasjonen i Gratangen kommune etter ønske fra leder i SOK Morten Berg. Det er en sak som skaper store utfordringer dette barnehageåret, nedgang i barnetallet. Administrasjonen ønsker at barnehagene slås sammen dette barnehageåret, dvs. at barnehagen i Gratangsbotn flyttes til lokalene i Årstein barnehage. Barnetallet i avdeling Gratangsbotn har gått mye ned de siste seks årene, mens avdelingen på Årstein har holdt seg mer jevnt. Mens vi ennå hadde en kommunal barnehage på Myrlandshaugen lå barnetallet på rundt ti barn i disse årene. Antall barn i barnehage Høst Gratangsbotn Årstein Til sammen

2 Det må også sies at barnetallet har variert innenfor barnehageåret. Eks. høsten 2013 startet med 8 barn i Gratangsbotn, men økte til i løpet av barnehageåret. Sommeren 2015 slutter fire barn i Gratangsbotn, også på Årstein er det fire barn som går ut. Nå ser fødselstallene ganske bra ut for Seks barn er født før 1.juli og flere er født eller vil bli født innen utgangen av Statistikken sier dog at barnetallet i Gratangen kommune er dalende Det gir mange utfordringer å ha så få barn i en barnehage. Vi har barn som sliter med språk og noen med den sosiale utviklingen. Forholdene blir for små - barn som strever med noe trenger andre barn å strekke seg etter. Det får de kanskje ikke i så små miljøer. Barn sliter med å finne venner. Det kan være at det ikke er barn på samme alder, det er få å velge mellom. Vi får mange småstillinger. Årstein har to hele stillinger, en 20 %, en 40 % en 60 % og en 30 % stilling. Gratangsbotn barnehage sliter med mye av det samme. Avdelingene trenger å planlegge arbeidet sitt. Tidligere kunne det gjøres på dagtid gjennom samarbeid med den andre avdelingen. Nå må denne planleggingen foregå etter arbeidstid og det skaper mye overtid som igjen skal avspaseres. Pedagogisk leder har en arbeidstid på avdelingen på 6,75 timer pr. dag. 0,75 timer er planleggingstid. Dette er umulig å gjennomføre fordi en fagarbeider da blir så lenge alene med barna. Ped leder må derfor arbeide 7,5 timer pr. dag, planlegge etterpå og så avspasere en dag annen hver uke. Fattig fagmiljø Lite utviklende å jobbe så mye alene. Mindre pedagogisk arbeid, mer oppbevaring. Når du er alene ute med åtte barn kan du ikke gå inn i lek

3 eller ta noen med på tur utenfor barnehagen. Det meste av tiden går med til å følge med alle barna (passe på). SOK ba enhetsleder for barnehagene ta saken opp med de ansatte og med foreldrene i Gratangsbotn. Personalmøte i Gratangsbotn barnehage avholdt Alle som jobber i Gratangsbotn barnehage deltok på møtet (fem personer). Akkurat nå har vi bare deltidsstillinger i denne barnehagen. Flertallet av personalet (fire av fem) er positive til å flytte barnehagen til Årstein dette barnehageåret.. De er enige i argumentene som er listet opp ovenfor. De syns det er vanskelig når man jobber så mye alene og de syns det blir mer "å passe på" barn i stedet for å drive et pedagogisk arbeid store deler av dagen. De merker også at noen barn blir veldig "voksenorientert", de holder seg rundt den voksne for de finner ikke noen å leke med. En av de ansatte er ikke enig i flytting. Hun mener man kan drive et pedagogisk arbeid selv om det er små forhold bare du jobber hardt nok. Hun er ikke uenig i argumentene ovenfor men ser ikke problemet i forhold til barn med språk- og sosiale vansker. Foreldremøte i Gratangsbotn barnehage avholdt den Foreldrene er enig i at det kan være utfordrende å drive så små enheter, og de ønsker at personalet skal ha gode arbeidsforhold. Det kommer barna til gode. En av foreldre syns ikke det er Gratangsbotn barnehage som skal flytte til Årstein. Hun tror det kan være med på å legge ned barnehagen i Gratangsbotn for godt. Hun foreslo at barnehagene kan være halve tiden i Årstein barnehage og halve tiden i Gratangsbotn barnehage. På denne måten får både foreldre og ansatte blitt kjent med begge barnehagene. De vil da være bedre i stand til å bedømme hvilken barnehage man bør satse på dersom barnehagene skal slås sammen permanent. En til to av de andre foreldrene støttet dette forslaget tydelig. Resten av foreldregruppa uttrykte ikke noe spesielt i forhold til dette. Kvaliteten på barnehagebyggene, utelekeplassen, parkeringsmulighetene og turområdene ble også diskutert. To av foreldrene var tydelig på at disse forholdene var mye bedre i Gratangsbotn enn på Årstein. Nærheten til skolen er også et pluss.

4 Møte i samarbeidsutvalget avholdt den Eierrepresentant i samarbeidsutvalget Morten Berg understreket at ansatte og brukere av barnehagen skal først og fremst ivaretas. Det økonomiske aspekt er viktig. Man må få til en best mulig tjeneste ut fra de ressurser man har. Plasseringsmessig er det enklere for innbyggerne i Gratangen at barnehagen ligger midt i kommunen, men han ser utfordringene som foreldre fra Gratangsbotn kan få dersom de f.eks. jobber i Bjerkvik. Da blir det å bringe barnet til Årstein en omvei. Samarbeidsutvalget er enige om at politikerne i Gratangen kommune må begynne å planlegge den fremtidige organisering av barnehagetilbudet. Man må ta stilling til om man skal ha en eller to barnehager og hvor de eventuelt skal ligge. Skal nærhet til skole telle mest eller plassering i kommunen osv. Det må kjøres ryddige prosesser og alle parter må få uttale seg. Når det gjelder sammenslåing av barnehagene nå er det viktig å understreke at det gjelder for barnehageåret Det gjøres ikke av økonomiske grunner, men av hensynet til ansatte, barn og en god organisering. Når neste hovedopptak kommer i april 2015 utlyses plasser i begge barnehagene. Styrer/enhetsleder for barnehagene er sterkt i mot forslaget om å være halve tiden på Årstein og halve tiden i Gratangsbotn. Dette skaper uro for ansatte som allerede har hatt en utfordrende høst, og ikke minst for barna. Årstein barnehage har flere nye småbarn som har strevd med å bli tilvendt til barnehagen. Dersom man skal over i en ny barnehage blir ikke det forsvarlig, mener styrer. Samarbeidsutvalget stemte til slutt over to forslag i forbindelse med hvordan man organiserer sammenslåingen av barnehagene dette barnehageåret. Forslag 1) Forslag 2) Flytte Gratangsbotn barnehage til Årstein barnehage barnehageåret Barnehagene slås sammen og er halve året i Årstein barnehage og halve året i Gratangsbotn barnehage. Fire av seks medlemmer stemte for forslag 1 - flytte Gratangsbotn barnehage til Årstein barnehage. To av medlemmene stemte for forslag 2. Saken legges frem for hovedutvalget for skole, oppvekst og kultur.

5 Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann Janne Ryslett enhetsleder/styrer... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening SBF har igjennom FAU i de ulike kommunale barnehagene fått flere innspill til denne høringen. Det er utfordrende som foreldre å skulle sette seg

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 OKSFJORD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 Forord Oksfjord barnehage er en 1-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år, og er en del av Oksfjord oppvekstsenter. Vi samarbeider med skolen og SFO. Barnehagen

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang!

Start et lokallag! Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Start et lokallag! Vil du gjøre som barna på bildet og starte ditt eget lokallag? Her får du lure tips til hvordan dere kommer i gang! Dere trenger ikke være mer enn et par stykker for å starte lokallag

Detaljer

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert Kari Fjugstad Giske og Vidar Lerheim Giske Hovstad 5419 Fitjar Til Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Fitjar, 14.8.12 Høringsuttalelse - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt 01.06.11 30.06.12 Prosjektrapport Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere

Detaljer

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder»

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» ungdom og psykisk helse Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» 6 lørdag 20. juli 2013 - FÆDRELANDSVENNEN EN LEIR MED MENING: Adrian Severin Jensen, Anne Mai Robinson (i overkøya) og Martine

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer