ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2011 Foto: Jon Ivar Søhus

2 Årsberetning 2011 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb...side 5 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd...side 12 Kommentar til regnskapet...side 44 Resultatregnskap...side 45 Balanse...side 46 Noter...side 47 Revisors rapport...side 50 Aktivitetsoversikt/Medlemskontingent...side 51 Forslag til NESK Generalforsamling...side 52 Valg side 59 Den Engelske Setter i Sverige...side 60 Den Engelske Setter i Danmark...side 63 Den Engelske Setter i Finland...side 65 Årspremielister...side 67 Grafisk Produksjon: Årsberetning NESK

3 HERVED INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK ENGELSKSETTERKLUBB (NESK) ONSDAG 25. APRIL 2012 KL NILS HANSENS VEI 20, BRYN, OSLO (NKK S MØTELOKALER) Til behandling foreligger: 1. Møtets lovlige innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen. 3. Styrets og avlsrådets årsberetning Regnskap med revisjonsberetning for Aktivitetsplan og budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent for Innkomne forslag. 8. Valg til styret: - Valg av to styremedlemmer - Valg av suppleanter til styret 9. Valg av to revisorer. 10. Valg av en person til valgkomite. Velkommen Hilsen Styret i Norsk Engelsksetterklubb Medbring dette heftet til Generalforsamlingen 2 Årsberetning NESK 2011

4 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Hans Majestet KONG HARALD V NORSK ENGELSKSETTERKLUBBS ÆRESMEDLEM Æresmedlemmer Ingeniør J. Fr. Eckersberg 1917 Forstmester W. Kildal 1932 Konsul P.A. Munch Gram 1932 Grosserer Andreas Robsahm 1932 Gösta Dalman 1932 Claes C:son Grill 1932 Doktor Anton Raabe 1938 Tannlege J. Eyde Evensen 1941 Fru Lizzie Michelet 1952 Disponent Adolph J. Lund 1954 Direktør I. Harald Skådinn 1954 Dyrlege T. Hemsen 1954 Gross. Christoffer J. Dahl 1957 Disp. Mogens Christensen 1957 O.r. sakfører Birger Meinhardt 1957 Gross. Arne Christensen 1957 Jon Garmaker 1974 Rolf Sevendal 1982 Arne Gran 1982 Ivar Brynildsen 1993 Anders Haugen 2007 Fredrik Aalerud 2007 Årsberetning NESK

5 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Gullmerke Jeger Michael Holtermann 1952 Advokat Jan Helmer 1952 Ejnar Tønsager 1957 J. Aarflot 1957 Harald Bakkane 1957 Frithjof Kayser 1957 H.C. Reinersen 1957 Ivar Haugli 1957 Gunnar Amundsen 1957 E.B. Thorvaldsen 1957 Peder Findal 1957 Svein Heglum 1957 Acke Thornquist 1957 Frithj. Arngren 1957 Jon Garmaker 1964 Ivar Brynildsen 1970 Arne Watle 1974 Wrold Espestøyl 1974 Svein Heglum 1974 Trygve Heyerdahl Sr Olav Schjetne 1976 Egil A. Myhrer 1978 Nils Neste 1982 Roar Tønseth jr Einar Aalgaard 1982 Arne Holmesland 1984 Wilhelm Matheson 1987 Kåre Berntsen 1988 Trygve Heyerdahl 1988 Helge Olsen 1989 Fredrik Aalerud 1989 Thorstein Øhren 1990 Elias Melbye 1991 Jens Engum 1997 Kjell Hansen 1997 Kjell Norum 1997 Bjørn Watle 1998 Bente Bogstad 2000 Jon Nesheim 2000 Nils Å. Brekke 2000 Pål Wahlquist 2000 Sven Jørgen Skårdal 2001 Per Arne Watle 2001 Inger Skaarsmoen 2002 Nils Skaarsmoen 2002 Anders Haugen 2003 Kåre Norum 2005 Svein Hoseth 2007 Edle Backe 2007 Alfred Sæther 2007 Helge Amundsen 2007 Jan Graff 2007 Rune Frankmoen 2007 Magne Lindbäck 2007 Mette Møllerop 2008 Stein Helge Østerli 2008 Ingvar Rødsjø 2009 Bror Vold 2010 Frode Lingås 2010 Ellen Bakke Dobloug 2010 Jens F Dahl 2010 Iver Melby 2010 Jan Telhaug Årsberetning NESK 2011

6 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Styrets arbeid Klubbens formål er å arbeide for den engelske setters utvikling som jakthund, jrf. 3 i klubbens lover. Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter og 42 saker er behandlet. I tillegg har en rekke mindre saker blitt behandlet via E-post. Styret har vært representert ved FKF s RS, samtlige møter i Raseutvalget, (RU) Felles avlsråd, (FA) møter i NKK, Jakthunddivisjonen og Fuglehunden A/S. Videre møter med sponsorer, møter med grunneiere og med Distriktsklubber. Klubben er nå landsdekkende med distriktskontakter (DK) Det har vært forsøkt å samle alle til en felles helg men dette har ikke latt seg gjennomføre. NESK vil heller satse på lokale oppfølginger av våre DK. Styret vil takke alle DK som bruker mye av sin tid til beste for klubbens medlemmer. I Fuglehunden er våre tilmålte sider fulle av stoff om klubben og rasen. Dette utfyller på en fin måte stoffet på våre nettsider som mer griper øyeblikket. Styret vil takke våre to redaktører for flott innsats med våre to medier. NESK.no fikk i løpet av året ny design og teknisk løsning som efter noe innkjøring nå fungerer fint. Vår Årskalender som sendes ut like før jul gleder og engasjerer mange medlemmer. Redaksjonen får et vell av bilder fra det ganske land å velge i. Kalender ansvarlig har gjennom flere år gjort et formidabelt arbeid med kalenderen, både med layout og med innsamling av sponsorstøtte. Avlsrådet har også i inneværende år hatt et høyt aktivitetsnivå og har satt fokus på en rekke viktige saker som angår vår kjære setter, som spiller fra helse og forskning til mankehøydeprosjektet. Se også oppdateringer på avl.no. Våre to høstprøver på Kiær og Kongsvold er populære og vel gjennomførte arrangementer. En stor takk til prøveledelse og andre frivillige som her stiller opp for å få disse store prøver vel i havn. Det er hyggelig å se at god gammeldags dugnadsånd fremdeles preger NESK medlemmer. På jaktprøver ser vi at stadig flere raser konkurrerer om de høyeste premier, men når det gjelder antall premier på alle prøvegrener ligger den engelske setter fortsatt på topp. Klubben søker fremdeles efter et godt egnet terreng til å arrangere vinterprøve. På utstillingene våre har vi mange flotte representanter for rasen som stiller, men deltakelsen har hatt en svak synkende tendens. På sikt ønsker vi flere eksteriørdommere forankret i vår klubb. Takk til våre utstillingsansvarlige for fine arrangementer. Styret ser behovet for å rekruttere flere unge mennesker til vår klubb og vi håper at noe av dette kan skje gjennom treningssamlinger og andre arrangementer hvor terskelen for og delta er lav. På den årlige Villmarksmessen i Oslo er klubben sammen med de andre raseklubber presentert ved en flott stand. Dette er en fin måte å komme i kontakt med nye og gamle E. S eiere på og presentere klubben for disse. En stor takk til det store korps av frivillige som her stiller opp i fire dager for å promotere klubben og rasen. Like i forkant av fjorårets Generalforsamling (GF) i NESK fikk klubben tilsendt det nye lovforslag fra FKF som skal gjøre FKF om til et såkalt reelt forbund. Dette er en prosess som ble startet for ca. 10 år siden. Da dette forslag kom altfor sent til å bli behandlet på vår GF ba NESK FKF utsette saken til 2012, slik at saken kan legges frem for våre medlemmer på NESK GF. Dette ble tatt til følge på FKF RS og saken vil nå komme opp på NESK GF i 2012 til behandling som egen sak. NESK har sammen med de syv andre raseklubbene i RU nøye gått igjennom det nye lovforslag og har kommet til at vi vil anbefale dette til våre medlemmer med visse justeringer som ytterlige presiserer den enkelte rase- Årsberetning NESK

7 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb klubbs suverenitet over sin rase. Saken vil bli bredere belyst under saker på dagsordenen som skal behandles. NESK hadde i år også en kjedelig sak hvor det kom frem at en av våre medlemmer ved flere anledninger har sendt inn feile resultater til våre kåringer av Årets Hund. Saken vil bli belyst nærmere under pkt. Appellkomiteen i Årsrapporten. Dette er saker som en ikke ønsker i en klubb hvor all energi bør gå til klubbens beste gjennom frivillig dugnad. Av de store utfordringer klubben og jakt og prøver med stående hund står ovenfor i årene fremover er tilgang til egnede terreng. Stadig flere bruker grupper dukker opp som vil benytte de samme områder slik at det er meget viktig at vi har et åpent og godt samarbeid med grunneierne som stiller sine terrenger til vår disposisjon. Økonomien i klubben er god, styret kjører en streng utgiftskontroll, stadig bevisst på at det er andres verdier vi forvalter. Også i år ser vi en gledelig medlemsøkning til vår klubb. I følge NKK sine tall er vi den mest populære stående fuglehund i Norge og ligger som nr. fem på NKK sin Ti på topp liste over registrerte hunder. Dette skal vi ta vare på, Engelsk setteren skal være en fremragende jakthund og en tillitsfull hund i familien. Styret vil igjen takke alle de som har vært med på frivillig basis å dra lasset for å få våre store og små arrangementer vel i havn. 2. Styret Styret har i 2010 hatt denne sammensetning: Formann Viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Fredrik Aalerud Hans-Christian Axelsen Tor Steigedal Marit Hennum Torfinn Stenersen Dorthe Haugen Iver Melby 3. Sponsorer Samarbeidet med vår hovedsponsor, Eukanuba har fungert bra i beretningsåret var andre året i den treårige avtalen med Eukanuba. Eukanuba har sammen med NESK bidratt til et godt resultat på de arenaer vi har deltatt. Avtalen med Provit har også fungert bra i Det har vært god dialog og oppfølging mellom NESK og Provit på våre arrangementer. Det ligger lenker til Eukanuba og Provit på våre hjemmesider. I 2011 inngikk NESK en tre årig avtale med Hagløfs. Hagløfs er en kjent utstyrsleverandør som selger klær, sko, ryggsekker og soveposer. Link til Hagløfs er lagt ut på våre hjemmesider. NESK vil takke våre sponsorer for bidraget til klubben i 2011, og håper på fortsatt fruktbart samarbeid i årene som kommer. Sommeren 2011 utarbeidet styret en kort presentasjon av NESK. Presentasjonen omtaler hvilke muligheter sponsorer og samarbeidspartnere får gjennom et samarbeid med klubben. Det er spesielt lagt vekt på å tilby annonsering på våre nye hjemmesider. Presentasjonen ble sendt på mail til over 40 aktuelle sponsorer høsten Dessverre har det, på tross av oppfølging på mail, ikke blitt den responsen vi hadde håpet på. Dette bekrefter at personlige relasjoner er en viktig faktor i dette arbeidet. I samsvar med NESK s sponsorinstruks, er det opp til de enkelte arrangørene å skaffe sponsorer. Styret vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å skaffe sponsorinntekter til de aktiviteter klubben har hatt i beretningsåret. Denne innsatsen har gitt NESK sponsorinntekter over budsjett i Årsberetning NESK 2011

8 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 4. Distriktskontaktene Arbeidet med DK-ordningen pågår kontinuerlig. Vi har pr i dag 19 distriktskontakter. Dette er veldig bra, men vi ønsker stadig at interesserte og engasjerte medlemmer blir med på arbeidet med arrangementer rundt i landet. DKene sin oppgave er å være bindeleddet mellom NESK sentralt og medlemmene lokalt, og mellom gamle og nye medlemmer. Det har i 2011 vært arrangert treningssamling, møter m foredrag, utstillingskurs. Mange DKer har vært aktive i lokale sammenhenger. Samarbeidsprosjekter med de lokale fuglehundklubbene er bra, der dette faller naturlig. Hver enkelt distriktskontakt skriver innlegg til Fuglehunden en til to ganger i året. Alle nye DKer presenterer seg i bladet. Alle våre DKer er på tilbydersiden overfor medlemmene. De ønsker at medlemmer skal ta kontakt og be om råd og hjelp i de sammenhenger det er behov. Det har vist seg vanskelig å samle alle DKene til et felles arrangement. Vi må derfor prøve å betjene denne ordningen uten at alle skal samles. Vi er fornøyd med at DK-ordningen ser ut til å fungere godt, og takker alle de velvillige som gir av sin tid til medlemmenes beste! 5. NKK Appellutvalg Styret i NESK sendte i desember 2010 en forespørsel til medlem om redegjørelse for innsendte resultater til kåring av Årets Hund i NESK i to år. Det hadde da i lengre tid gått rykter om at mange av de innsendte premier ikke var reelle og som gjorde at vedkommende fikk tittelen Årets Hund i disse årene. I svarbrev til NESK beklager medlemmet seg for å ha tatt feil ved en rekke av de premieresultater som var sendt inn. Styret syntes at det her var så grov feilinformasjon at et samlet styre gikk inn for at medlemmet skulle ekskluderes for 5 år og at vedkommendes premier som Årets Hund i disse to år ville bli annullert. Den strenge reaksjon syntes nødvendig da disse feilinformeringer kom på toppen av vedkommende sin feilrapportering for å komme med på NM lag lavland ved en tidligere anledning. Det ble da ført opp en premie som skulle være tatt bare 1 mnd. før påmelding til laget. Denne premie viste seg ikke å være reell. Vedkommende tok da plassen på laget til et annet medlem da det skilte kun 1 poeng. Bare dager før fristen gikk ut ringte vedkommende personen som var ansvarlig for uttaket for å høre hvordan de forskjellige kandidater lå an poengmessig. For vedkommendes feilrapportering ila styret medlemmet forbud mot å representere NESK i NM lag eller landskamper i to år. Vedkommende anket eksklusjonssaken videre til NKK Appellutvalg i februar I oktober fikk NESK svar fra Appellutvalget at vedkommendes anke på eksklusjon var tatt til følge, men at klubbens annullering av vedkommendes Årets Hund premier godkjennes. I begrunnelsen for at eksklusjonen annulleres viser appellutvalget til at vedkommende ikke på forhånd hadde fått varsel om at et resultat av feilrapporteringene kunne bli eksklusjon. Styret finner denne avgjørelse merkelig da det ikke står noe i våre lover om dette. Vi vil også kritisere Appellutvalget for en altfor sendrektig saksbehandling, nesten 9 mnd. er uhørt for alle involverte parter. 6. Grasrotandelen NESK er registrert hos Norsk Tipping og har allerede mottatt midler fra medlemmer som gjennom sin tipping har valgt å støtte klubben. Det er et stort potensiale her og håper at våre medlemmer fremover vil tenkte på klubben når de legger inn sine tips. Årsberetning NESK

9 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 7. Aktiviteter i klubbens regi i januar Medlemsmøte i samarbeid med Vestfold Fuglehundklubb mars Kurs og treningssamling Nøsen april NESK stand på Villmarksmessa. April/mai Dressurkurs i Oslo/Akershus v/fredrik Aalerud 27. april NESK generalforsamling, Oslo 8. mai Fuglehundklubbenes Fellesutstilling, Oslo Juni/juli/august Aversjonskurs sau, Trondheim 04. juni NESK spesialutstilling, Oslo 10. juli NESK spesialutstilling, Oppdal, avlyst. 19. august NESK spesialutstilling, Sjursjøen august Kiærprøven, Sjursjøen 30 sept. 2. oktober Kongsvoldprøven 05. november Fellesutstillingen, Midt-Norge 07. desember Julemøte, Skytterkollen Bertil Nyheim slik trenger jeg min fuglehunder. 8. Klubbens sekretariat Klubbens adresse er: Nesk, Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo. Tlf E-post: Bente Bogstad er ansatt som sekretær i 50% stilling. Kontortid mandag torsdag kl Telefontid mandag torsdag kl Telefax Adresser til styremedlemmer, klubbredaktør, avlsråd og distriktskontakter blir kunngjort i klubbens medlemsblad Fuglehunden, og på våre internettsider 9. NESK s arbeidskomiteer oppnevnt av styret Sekretær Regnskapsfører Avlsrådssekretær Avlsrådsleder Avlsrådsmedlemmer Valpeformidling Medlemsregister Klubbredaktør, Fuglehunden Web redaksjon Materialforvalter Medlemsmøter Villmarksmessa Jaktprøve, Kiær Jaktprøve, Kongsvold Fellesutstillingen, Oslo Fellesutstillingen, Trondheim Spesialutstillingen, Oslo Bente Bogstad Anne-Grethe Sætrang Anders Haugen Elisabeth Kallevig Alfred Sæther, Stein Helge Østerli, Marte Ottesen, Svein Kvåle, Torfinn Stenersen. Sekretær, avlsråd og distriktskontakter Bente Bogstad Sirikit Lockert Stig K. Johansen Bente Bogstad Distriktskontakter og sekretær Hans Rishovd Dorthe Haugen, Torfinn Stenersen, Anne-Grethe Sætrang, May Sæther, Linda Stenersen. Kåre Norum, Ellen B. Dobloug, Dorthe Haugen, Anne-Grethe Sætrang. Anne-Grethe Sætrang Kjell Hansen, Finn Stenersen Bente Bogstad 8 Årsberetning NESK 2011

10 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Spesialutstillingen, Oppdal Spesialutstillingen, Sjursjøen Salg, Nesk materiell FKF s representantskapsmøte Raseutvalg (RU) Jens F. Dahl, Tor Egil Langnes. Anne-Grethe Sætrang Bente Bogstad Fredrik Aalerud, Hans Christian Akselsen Fredrik Aalerud, Hans Christian Akselsen 10. NESKs medlemstall pr Kongelig Æresmedlem Æresmedlemmer Livsvarige medlemmer Betalende medlemmer SUM Engelsksetter registrering I følge Norsk Kennel Klub er det i 2011 registrert 785 engelske settere og vi er den 5. mest populære hunderasen Registrerte Medlemsbladet Fuglehunden AS Medlemsbladet kommer ut med seks utgaver pr. år. Bladet er slik styret ser det et viktig kommunikasjonsmiddel med medlemmene. Også i år har Nesk redaktør Sirikit Lockert nedlagt et stort arbeid til glede for alle våre medlemmer. Også i året som gikk har distriktskontakter og medlemmene vært flinke til å sende inn stoff. Dette er viktig da det ofte er engelsksetterens fremragende resultater som omtales. Det er fin reklame for å vise hva denne vakre og dyktige jeger presterer slik at omverdenen får kunnskap om hundenes høye kvalitet. Avlsrådet har også bidratt med innlegg av stor interesse for eiere av engelsksettere, som alltid med et sterkt faglig innhold og av stor informasjonsverdi. Styret vil takke avlsrådet for det store arbeid de også nedlegger ved sine fine innlegg i bladet. Driften av bladet har for 2011 vært tilfredsstillende også økonomisk, noe styret anser som viktig. En sentral rolle i dette bildet har annonseinntektene. Her gjøres det en stor jobb for å opprettholde et godt nivå, noe som er vanskeliggjort ved at konkurransen er økt etter at bladet Hundesport når den samme målgruppen. For 2011 fikk bladet full effekt av de kostnadsbesparende tiltak som ble iverksatt, noe som muliggjorde at eierene kunne innvilges en rabatt på den pris de betaler pr. blad. Fuglehunden har besluttet å forlenge prøveperioden med løssalg for å se om opplaget kan økes ytterligere, og foreløpig ser det ikke ut til at det har fått noen negativ effekt på vår medlemsmasse. For 2011 gikk løssalget ca. i balanse. Det er viktig for Nesk som eier all den tid enhetskostnaden som belastes klubben avhenger av kostnadsbildet ved selve driften av bladet. Det er også iverksatt en nettsatsing som vil kunne gi ytterligere annonnseinntekter samt en litt annen profil enn selve bladet. Det er for tidlig å konkludere på resutatet av dette ennå. Til slutt nok en gang takk til Sirikit for flott innsats i året som gikk. Årsberetning NESK

11 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 13. NESK sine hjemmesider I året som nå ligger bak oss har vi fått opp våre nettsider i ny form og layout. Stig har vært arkitekten bak omgjøringen av sidene, vi takker Stig for et vel utført stykke arbeid. Sidene er bygget opp sånn at vi kan legge utresultater og annen informasjon under våre arrangement. Under vår høst prøve skar dette seg da en eller annen kom litt for langt inn i hjemmesidens indre gemakker. Dette gjorde at vi måtte ha hjelp etter prøven til å komme på nett igjen. Det gjenstår noen kosmetiske layout pyntinger, men vi må se hvordan dette blir. Avlsrådet sine sider har heller ikke fått oppdatert layouten enda. Vi håper at dere som brukere er fornøyd med de nye sidene, fargemessig så bruker vi jo logo fargene som bakgrunn. Hvis det er noen som har tilbakemeldinger så kom med disse til styret i NESK. Når det gjelder forumet så skal dere som bruker det ha takk for en fin tone og saklig adferd. 14. Årets jaktprøver Kiærprøven 2011 Årets jaktprøve ble avviklet i perioden 20/8 22/8 i de fantastiske Kiær terrengene og som tideligere år var det mye rype og mange premier, 92 stk på 364 starter. Meget stor pågang på prøven også i år og det var lange ventelister, listene ble lagt ut på NESK.no i god tid før prøvestart. Jevnt med ryper på alle partier, nytt for året var at alle parti hadde med ut GPS i terrengene, så vi kunne lage en oversikt i etterkant, mye arbeid, men et sterkt ønske fra grunneier. Vi vil takke Anders Kiær for leie av disse fine og flotte terrengene. I år kåret vi prøvens beste Engelsk setter i AK og vinner av vandrepremie ble Rypekullet s Bajas e/f Svein Børre Roppen. Full liste i VK finalen som ble dømt av John Berge og Torbjørn Larsson 1. VK m/cacit IS Hugo Boss av Kjerringholm e/f Geir Tommy Keiseraas 2. VK ES Flørli s Fam e/f Morten Soltvedt 3. VK ES Vinsterfjellet Pim e/f Franz Oskar Myrvang 4. VK IS US Rubella Snøhedda e/f Jørn Presterudstuen 5. VK IS Røde Hunders Mi-Rakel e/f Jørn Presterudstuen 6. VK ES Skaulien s Pondus e/f Øyvind Holm I år bodde vi på Sjusjøen Høyfjellshotell. Under jegermiddagen ble det delt ut gullmerke til Jan Telhaug. Takk til gjengen på hotellet for god service og nydelig mat. Stor takk til våre sponsorer Eukunuba, Haglöfs og Provit som støtter oss økonomisk og med fine premier til dommere og vinnere. Tusen hjertelig takk til alle dommerne som stiller opp for oss, år etter år, dere gjør en fantastisk jobb og gir deltagerne fine dager i fjellet. Prøvesekretariatet bestod av Anne-Grethe Sætrang, Linda Stenersen, May Sæther, Torfinn Stenersen og Dorthe Haugen. Hovedprøve på Kongsvold 30/09 02/ Prøven ble arrangert i de tradisjonelle Kongsvold terrengene og i år som tidligere år var prøvens hovedkvarter lagt til Hjerkinn Fjellstue. Kåre Norum med Dorthe Haugen, Anne Grethe Seterang og Ellen B. Dobloug stod for årets prøve. 5 vk partier og 11 kvalitetspartier ble status for siste prøven på Kongsvold. Vi hadde et ønske om å få arrangere Exit Cup, men dette ble ikke innvilget. Tilholdssted var på Hjerkinn fjellstue, dette har etter hvert blitt et fast sted for oss i NESK. Før prøven tok prøveleder kontakt med aktuelle instanser i henhold til vedtatte prosedyrer. Det er ikke bare å arrangere prøve, vi må ha pass på villrein og antall oppflukter på ryper. På grunn av planlagt militær aktivitet (anleggsvirksomhet) var det satt begrensninger i terrenget ved Snøheimveien på fredag. Likedan var vi bedt om å sette av et terreng i tilfelle det stod rein i noen prøveterrengene. Det ble i løpet av prøven registrert ca. 162 starter i kvalitetsklassene UK og AK, disse fordelte seg med 70 i UK og 92 i AK. 99 stilte til start i årets VK konkurranse. Totalt 261 hunder. Resultater finner dere på vår hjemmeside. 10 Årsberetning NESK 2011

12 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Vi beklager at vi ikke fikk ut finalen på hjemmesiden under finalen. Vår nye hjemmeside fungerte ikke under finalen, antakelig var det skjedd en teknisk feil i løpet av morgenen. Dette beklager vi og håper at det ikke gjentar seg for ettertiden. Sponsorer på prøven var som vanelig Eukanuba og Provit. Vi takker for velvilligheten fra våre sposnorer. Det ble skutt 3 ryper i finalen søndag 02 oktober, finalen gikk i terrenget Knudshø Nord/Syd. Resultatet ble: 1 VK Finale m Cacit ES Karnäs Mira Jon Olav Rødsjø 2 VK Finale ES Jøldalens Nadine Vigdis Størseth og Jan Terje Bårseth 3 VK Finale ES Halvartun s Tanya Tucker Halvar Rødsjø. 15. Utstillinger Fuglehundklubbenes Fellesutstilling ble avholdt på Bogstad camping i Oslo, 8. mai. Dommer for vår rase var Svein Nordang. Det var påmeldt 33 voksne og 3 valper. BIR (og BIS) Rypekullets Bobo, Arthur Rønnestad. BIM NUCH Skurubergets Hedda, Berit Engh. Cert gikk til Bevind s Veslefrikk, Øivind Engh og Ohlsmyrens Starshine, Nina Smidsrød. NESK spesialutstilling ble avholdt på Bogstad camping i Oslo 4. juni. Det var påmeldt 43 voksne og 5 valper. Dommer var Renée Sporre-Willes BIR: Hjallabakken s Roccula til Sofie Sørli Ottesen og Marte Ottesen. BIM: Villmarkporten s Theo til Kristine Bistrup Eide. Begge fikk certifikat. NESK spesialutstilling på Lønset Gård, Storlidalen 10. juli ble avlyst på grunn av lite påmeldinger. NESK spesialutstilling ble avholdt på Sjursjøen, Lillehammer 19. august. Det var påmeldt 28 voksne og 1 valp. Dommer var Petter Steen. BIR: Bevind s Veslefrikk, til Øivind Engh. BIM: NUCH Skuruberets Hedda, til Berit Engh. I tillegg til Veslefrikk fikk NJ(K)CH Damflåtten s Mara til Jarl Strømdal, certifikat. Fellesutstillingen Midt-Norge ble avholdt i Trondheim 30. juli og det deltok 10 hunder, og 1 valp. Dommer var Bjørn Stang. Det var første året som utstillingen ble flyttet fra november til sommeren. Det ble ikke utdelt certifikat og det ble heller ingen hunder som ble BIR eller BIM. Styret i NESK Marit Hennum Hans-Christian Axelsen Tor Steigedal Torfinn Stenersen Iver Melby Dorthe Haugen (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Fredrik Aalerud Formann Årsberetning NESK

13 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Beretning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Avlsrådets sammensetning i 2011 Leder Sekretær Jaktutvalg Eksteriørutvalg Helseutvalg Utenlandskontakt Elisabeth Kallevig Anders Haugen Alfred Sæther Stein Helge Østerli Torfinn Stenersen Svein Kvåle Marte Ottesen Elisabeth Kallevig 2. Avlsrådgivningen Avlsrådgivningen skjer i hovedsak på to områder. Avlsrådet skal gi råd til Styret i saker om avlsspørsmål slik som å: Foreslå kriterier for utvelgelse av avlshunder Foreslå tiltak for å bedre rasens mentale, jaktlige og eksteriørmessige utvikling Foreslå strategier for bekjempelse av arvelige sykdommer Legge frem forslag i forbindelse med revidering av jaktprøve- og utstillingsregler, etc. Samle inn opplysninger om jaktprøver, utstillinger, helseopplysninger m.m. I tillegg skal avlsrådet være en informasjonsbank der oppdrettere, valpekjøpere og andre hundeeiere skal kunne hente råd og opplysninger. Mange benytter seg av den informasjon avlsrådet sitter inne med som opplysninger, sammenstillinger og statistikker om: Avlsprinsipper Stamtavler Avkomstatistikker Jaktprøveresultater Jaktegenskap statistikker Utstillingsresultater tilgjengelig for alle på DogWeb Helse statistikker/indekser Regelverk 3. Avlsmålsetting Avlsrådet er et rådgivende organ. Oppdretter har selv hovedansvaret for sitt oppdrett. Vår målsetning, gjennom formidling av informasjon og rådgivning, er å forbedre rasens gjennomsnitt for følgende egenskaper i prioritert rekkefølge: Mentalitet Jaktegenskaper Fysisk helse Eksteriør 12 Årsberetning NESK 2011

14 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd 4. Møtevirksomhet Avlsrådet har i løpet av året avholdt et helgemøte og fire telefonmøter. Representanter for gruppen har også deltatt på møter med samarbeidende avlsråd under RU, søsterklubber i Norden, utenlandske eksteriør dommere, Internasjonal Engelsksetter Klubb, DU, NKK og Norges Veterinærhøyskole. 5. I 2011 har avlsrådet i NESK blant annet: Tatt ut dommere til våre utstillinger Sendt informasjon til norske- og nordiske eksteriørdommere som dømmer engelsksetter Bearbeidet data fra utstillinger Laget endringer i alle relevante dokumenter mht nye premiebetegnelser Sammenstilt gamle premiegrader med de nye premiebetegnelsene Arbeidet med mankehøydeproblematikken Behandlet Internasjonalt Show Championat Laget oversikt over fargevariantene i Skandinavia Behandlet avlshundsøknader Sett på mulighetene for å få kartlagt OCD Sett på mulighetene for krav til sædbankene Samarbeidet med NGK/NVH i felles forskningsprosjekt Arbeidet med Svensk Engelsksetterklubb for felles data Mottatt kandidater til NESK Oppdretterpris Jakt 2011 Mottatt kandidater til Årets Hunder i NESK 2011 Tatt ut representanter til NM Lag vinter, høyfjell, lavland, nordisk og VM 6. Eksternt samarbeid Avlsrådenes samarbeidsutvalg (ASU) skal fungere som et rådgivende organ for RU når det gjelder avlsrelaterte spørsmål. Det har ikke vært noen møtevirksomhet i denne gruppen store deler av året, men i desember var vi samlet for å planlegge et mer aktivt samarbeid fremover. Nordisk Engelsksetter Avlsråd (Finland, Sverige, Danmark og Norge). Vi møttes uformelt i anledning Nordisk Match i Skåne i høst og utvekslet erfaringer. Rapporter fra hvert enkelt land ligger bak i beretningen. Norsk Kennel Klub. I forbindelse med mankehøyde prosjektet arbeider vi i nært samarbeid med administrerende direktør i NKK for dialogen mot The Kennel Club (UK). Internasjonal Engelsksetter Klubb (IEK). Vi møttes i år i Serbia hvor de fleste større jaktprøver vil bli lagt fremover. IEK inviterte FCI til et møte i september hvor vi fikk full støtte også fra dem i NESKs arbeid for å endre mankehøyden i rasens hjemland. Samarbeidsprosjekt forskning (NESK, NGK og NVH). Vi har etablert et forskningsprosjekt som har fått støtte fra Norges Forskningsråd. Målet er å finne årsaken til de autoimmune sykdommene kloløsning og hypotyreose. Ved NVH er det professorene Frode Lingaas og Stein Istre Thoresen sammen med post doc Stina Dahlgren som gjennomfører forskningen. Frode Lingaas fant som kjent CL-genet hos engelsksettere i Stein Istre Thoresen er leder ved sentrallaboratoriet hos NVH. Stina Dahlgren tok doktorgraden ved NVH i fjor og er den som blir motoren i prosjektet. Materiale og informasjon til studier på andre sykdommer som f.eks. mastocytom, PRA, diabetes mellitus og sterk skuddreddhet vil bli samlet inn samtidig for best utnyttelse av materialet i eventuelle kommende studier. Innvilgelse Årsberetning NESK

15 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd av prosjektet var helt avhengig av praktisk og økonomisk støtte fra NESK/NGK, og hundeklubbene er derfor med i styringen av prosjektet. Dette vil sikre at forskningen går i ønsket retning for rasene. 7. Avlshundene Kriterier for godkjennelse av NESK avlshund (revidert) Tittelen "NESK avlshund er et kvalitetsstempel som viser at hunden tilfredsstiller de krav NESK stiller til avlshunder. Hundeeieren skal selv søke om å få sin hund godkjent. Jaktegenskaper for tispe: Minst to premieringer à 1.UK, 2.AK eller bedre på jaktprøve Hunden må minst en gang ha vist villig eller djerv reising. Jaktprøvekritikkene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt. Jaktegenskaper for hannhund: Minst 1.AK på jaktprøve. Jaktprøvekritikkene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt. Utstilling: To utstillingspremier, minimum "Meget god" (eventuelt 1. premie) etter at hunden har fylt 15 måneder, eller "God" (eventuelt 2. premie) etter fylte 24. måneder. Alternativt én premiering med minst "Meget god" (eventuelt 1. premie) etter fylte 24. måneder. Utstillingskritikkene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt. Ovennevnte krav til premiering på jaktprøve og utstilling skal være oppnådd innen hunden har fylt 5 år. Det kan dispenseres fra kravet om maksimumsalder for premier oppnådd på jaktprøve og utstilling. Avlsrådet vurderer dispensasjonssøknaden. Helse: Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD. 50 % av kullsøsken til avlshund skal være røntget og hundens HD indeks skal være bedre eller lik gjennomsnittet for rasen. Avlsrådet kan i særskilte tilfeller dispensere fra kravet om 50 % røntgede kullsøsken. Avlshunder skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteocondrose (OCD). Hunden skal være øyelyst med hensyn til PRA eller ha mindre enn 50 % sannsynlighet for å være arvebærer. Hunden skal ikke være bærer av CL genet. Eieren skal avgi egenerklæring på hundens helse. Eier plikter å melde fra til avlsrådet dersom hunden i ettertid pådrar seg noen av de ovenfor nevnte sykdommer. Hundens eier må være medlem i NESK. Søknad om godkjennelse, vedlagt dokumentasjon og bilde sendes avlsrådet ved: Anders Haugen 2443 Drevsjø E-post: 14 Årsberetning NESK 2011

16 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Hannhunder Det er godkjent kun 10 nye avlshannhunder i løpet av året. Nye avlshannhunder godkjent i 2011: 24310/08 Flørli's Billy The Kid Eriksen, Gisle Hafrsfjord 20598/08 Drivsjøfjellets Mino Volden, Steinar Stjørdal 20066/07 Gallok's Tøder Syversen, Bjørn Tormod Bjørnevatn 22051/08 Villmarksporten's Theo Eide, Kristine Bistrup Hebekk DK21164/2007 Østkysten's Frey Antonsen, Vidar Greåker 14128/08 Mikkelfjellet's Racing Arnesen, Kai-Morten Silsand 18858/08 Vigdaætta's Asso Gundersen, Paal Kolbotn 07007/07 Løvenskarets James Hestad, Stein Olav Molde 09606/07 Risefjellets Balto Mossige, Jone Bryne NO40681/09 Berkjestølen's Jølle Mo, Per Oddvar Heimdal Det er trukket 13 hannhunder fra lista Lundefjellet's Fark 21787/ Avkom med arvelig døvhet Jentefjellet's Vind 03769/ Hunden er rapportert død Finnvellen's Vilje 04176/ Avlivet etter illebefinnende Tarpan's Zoom 16627/ Høy alder Strandefjord's Ramm 09966/ Høy alder Lurusneisas Tex 13099/ Høy alder Toppmyra's Kjapp 13304/ Høy alder Ravneheias D Kid 09178/ Høy alder Storbakken's Marco 14681/ Høy alder Vasslåtta's Tell 05126/ Høy alder Bekkensetra's Puck 20423/ Høy alder Rangelfjellet's Bob 21900/ Høy alder Max 02963/ Høy alder Kull etter NESK avlshannhunder Bekkegården's M 00212/ Scilla NO40852/11 Stange, Sverre Vårhaugens Trixi 14141/03 Hagen, Ole Magnus Berkjestølen's Zorro 09301/ Hågakollen's Carmen 13998/03 Watle, Bjørn Borderhaugen's Otto 14728/ Rotuas C-Ada 25591/07 Folstad, Roger F Harodalen's Figo 22935/ Tøttadalen's Dråpe 07831/08 Hasvold, Hege Jorun Hågakollen's Paco 08059/ Hattbekken's Hlin 18255/05 Møllerop, Mette Langsifjellets Trigger 22964/ Villmarksporten's Snella 27223/08 Berntsen, Terje Myrhedens G-Granit S21847/ Myrhedens K-Bella S47107/2007 Tano, Lars Årsberetning NESK

17 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Sam 10574/ Tøttadalen's Kaisa 07834/08 Kleppang, Yngve Johan Slottvidda's I M Ramses 10327/ Gallok's Luna 07127/05 Enoksen, Hans Einar Spjeldberget's Raider 09542/ Borderhaugen's Toya 14729/05 Eggen, Kaja Katarina Spjeldberget's Trym 05959/ Steinrøysa's Lisa 20810/07 Skogsrud, Åse Pigghætta's Fifi Trixiebelle 23322/05 Neergård, Tore Steinrøysa's Storm Ii 11095/ Rangelfjellet's Samba 08691/04 Jystad, Bård Heggsjøfjellet's Fauna 11176/06 Wiseth, Bjørnar Sørbølfjellet's Zizou 13984/ Rotuas Cruella De Ville 25595/07 Røed, Tore Chr. Tjuvreisn's Jippi 21519/ Rimvarden's Cira 07396/07 Pramli, Kristine Olafsdatter Totti 20417/ Rotuas E-Patsy NO46575/09 Røed, Tore Chr Folgefonna's Hedda 03693/06 Vikne, Janne Voffi 10484/05 Utne, Øystein Berkjestølen's Lea 05179/05 Staddeland, Rune Halvorsen Sønnanåen's Pro Mille 03308/04 Åsli, Egil Rotuas B-Maddi 07110/06 Haraldsen, Karl-Otto Vigdaætta's Asso 18858/ Sørhauglien's Tia 07492/07 Dahlby, Morten Vigdaætta's Luca 18857/ Jarlvollens Frøya 24290/05 Øverby, Tom Erik Vindølas Zanto 06957/ Chica 01384/03 Heje, Knut G Østheia's Eend Jagter 07572/ Ohlsmyrens Hot Stuff S61118/2008 Ohlsson, Roland Lynglia's Vikky 04104/05 Johansen, Alf Streamside's Gullflua 07920/06 Farstad, Wenche Østkysten's Frey DK21164/ Østkysten's Monic DK03158/2003 Drongstrup, Lars Tisper Det er godkjent 23 avlstisper i Nye avlstisper godkjent i 2011: 17770/07 Krokstøens Miss Sophie Tennebekk, Svein Bergen 04182/06 Rypelyngens Stine Axelsen, Hans-Christian Hosle 06450/08 Østheia's Out Of Luck Arnesen, Lars Ådne Grong 02362/08 Fjellvidda's Era Skaar, Vibeke Heggedal 08347/05 Veslebotnens Frøy Amundsen, Rune Laksevåg 13202/05 Hjallabakken's Chili Haugen, Anders Drevsjø 04305/08 Tinka Pedersen, Svein Alta 09347/07 Villmarksporten's Vilma Nilsen, Reidar Grubhei 16 Årsberetning NESK 2011

18 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd 18779/06 Finntorpet's Bella Solberg, Rolf Bagn 06536/07 Funnsjødalens Silva Kolstad, Eivind Trondheim 06735/08 Ørnevatnet's Wilja Lillegård, Edvard Grubhei 12321/07 Brynås K-Donna Klevås, Kurt-Arne Gressvik NO48107/09 Seterfjellet's Orri Myrbostad, Levi Eide 18601/07 Royaluras F-Jara Lunde, Tom Andre Otta 15345/06 Ferdesmyras A Mi Lady Di Berg, Kenneth Kirkenes 11368/08 Høst Av Oddresteinen Øygarden, Hans Andreas Notodden 01112/08 Lapphaugen's Tutta Myhra, Arne Ålesund 19639/07 Skinnalias Prima Skaansar, Ole Ivar Lom NO49348/09 Sørbølfjellet's Luca Sjurseth, Siri Kulberg Drammen 23765/07 Skaididalen's Thelma Johansen, Astrid Hesseng S54660/2009 Ohlsmyrens Starshine Smidtsrød, Nina Furnes 09127/08 Rangelfjellet's Lærke Borkvik, Vigdis Mo i Rana 02364/08 Fjellvidda's Milla Hollum, Sverre Røros Det er trukket 24 tisper fra lista Villmarksporten's Trolle 05435/ Over 8 år Zita Av Årumbo 01683/ Over 8 år Nala Av Årumbo 01682/ Over 8 år Vinsterfjellet Pim 11628/ Hunden er nær slekt til PRA Sørheia's Leidi 13603/ Spondylose Sølnkletten's Rolli 03871/ Høy alder Langsifjellets Zanta I 06724/ Høy alder Sønnanåen's Zelma Simone 06814/ Høy alder Sønnanåen's Hanni 06816/ Høy alder Sønnanåen's Samba Liten 06817/ Høy alder Storøya's Toya 06153/ Høy alder Kvernmolia's Perle 09213/ Høy alder Kvernmolia's Miss Bo 09214/ Høy alder Lurusneisas B-Lissa 11347/ Høy alder Vinsterfjellet Su 11629/ Høy alder Hågakollen's Shakira 14000/ Høy alder Thira 19272/ Høy alder Zita V 19273/ Høy alder Ringvassøya's Janka 20852/ Høy alder Ringvassøya's Shakira 20853/ Høy alder Ringvassøya's Lady / Høy alder Villmarksporten's Kauti 24485/ Høy alder Fjälls-Angel White Lady S47653/ Høy alder Lurusneisas B-Tara 11350/ Høy alder Kull etter NESK-avlstisper Altegeinos Mira 03685/06 Åsmul, Leif Johan Tarpan's Indy 23979/05 Berkjestølen's Lea 05179/05 Staddeland, Rune Halvorsen Totti 20417/06 Årsberetning NESK

19 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Berkjestølen's Vidda 08946/07 Smidtsrød, Nina Østkysten's Vito DK24271/2008 Engfjell's A-Mira 16439/04 Jensen, Kåre Axel De Valpanaro LOI Engfjell's Apia 16437/04 Hansen, Bjørn Roger Axel De Valpanaro LOI Faulfossen's V H Tiri 22898/05 Lorentzen, Terje H Tøttadalen's Quatro07829/08 Fingå Tri FIN24495/07 Kvåle, Svein Tekoa Mountain Patriot AKCSBSN Finnvellen's Luna 09227/06 Nesheim, Jon Berguglas Hi-Trøkk 07029/06 Folgefonna's Hedda 03693/06 Vikne, Janne Totti 20417/06 Funnsjødalens Silva 06536/07 Kolstad, Eivind Orkelsjøen's Storm 09812/03 Gallok's Luna 07127/05 Enoksen, Hans Einar Slottvidda's I M Ramses 10327/07 Jøldalens Dixie 14420/08 Nygård, Jan Herbert Berguglas Hi-Trøkk 07029/06 Langvatnet's Lynna 04935/02 Grindstuen, Knut Ole Nordvestjyden's Z.Bassino DK22836/2005 Lynglia's Vikky 04104/05 Johansen, Alf Østheia's Eend Jagter 07572/06 Pei Fang Førti 08750/04 Holmli, Marianne Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Pigghætta's Fifi Trixiebelle 23322/05 Neergård, Tore Spjeldberget's Trym 05959/03 Rangelfjellet's Miss Putte 08692/04 Sæther May T N og Alfred Trønderviddas Giro19597/98 Ringvassøya's Samira 14478/07 Martinsen, Stein Rypskogen's Trick 24608/84 Rotuas C-Ada 25591/07 Folstad, Roger F Borderhaugen's Otto 14728/05 Royaluras D-Roya 07107/05 Nyheim, Bertil Østheia's No Limit 20071/07 Stokkmarka's G Tomi 01341/05 Dahl, Steinar Slottvidda's I M Super Marjo 04391/06 Storbakken's Punky 08877/04 Hansen, Stig-Håvard Østheia's No Limit 20071/07 Sønnanåen's Zelma Simone 06814/03 Frøstrup, Anne Cathrine Sønnanåen's Chott 13321/07 Sørhauglien's Zenta 05733/04 Gundersen, Paal Østkysten's Vito DK24271/2008 Tinka 04305/08 Pedersen, Svein Simo's Johsi NO53081/09 Veslebotnens Frøy 08347/05 Amundsen, Rune Østkysten's Vito DK24271/2008 Villmarksporten's Yra 08150/06 Bråtebæk, Grete Steen Nordvestjyden's Z.Bassino Dk22836/ Årsberetning NESK 2011

20 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Vinsterfjellet Fauna 11097/06 Wahlquist, Pål Nordvestjyden's Z.Bassino Dk22836/2005 Voffi 10484/05 Utne, Øystein Totti 20417/06 Zenta 07509/05 Moe, Åsgeir Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Ørnevatnet's Wilja 06735/08 Lillegård, Edvard Limingruet's Hi-Troll 21553/06 8. Valper NESK valpeliste har inneholdt 96 kull i av kullene hadde NESK-avlshunder både som mor og far. 45 kull var etter NESK-avlshannhunder mens 43 var etter NESK-avlstisper. 63 kull hadde foreldre som begge var jaktpremierte, 90 kull var etter jaktpremiert far mens 75 kull var etter jaktpremiert mor. Innmeldinga til valpelista har i 2011 gått via NESK's nye nettsider og har etter en del innkjøringsproblemer fungert greit. De hannhundene som hadde flest kull på lista var: Totti 20417/06 6 kull Nordvestjyden's Z.Bassino DK22836/ kull Ramp 16087/07 4 kull Berkjestølen's Hi-Speed NO40680/09 4 kull Innavlsgraden for alle valpene totaltsett er i 2011 er 1,58 % (DogWeb). 9. Mentalitet Engelsksetteren er, og skal være, en sosial og vennlig hund. Aggressivitet er ikke et problem for vår rase. For at den skal fortsette å være det må hunder med negativt avvikende gemytt og nervestatus ikke benyttes i avl. Avlsrådet har over flere år satt sterkt fokus på at vi ikke ønsker urolige hunder hverken inne eller ute dette ser ut til å ha bedret seg. Den ideelle hund skal være som å slå av og på en bryter gi alt under aktivitet og eller være lydløs og rolig. De mentale egenskapene er også avgjørende for hvordan hunder oppfatter læring og har ofte avgjørende innflytelse på hundens jaktegenskaper ikke minst i fuglebehandling. Vi oppfordrer fortsatt valpekjøpere til å finne ut mest mulig om avlsdyrenes mentalitet. Det kan være svært stor forskjell engelsksettere imellom og egenskapen er arvelig. 10. Jaktegenskaper Året 2011 har vært et bra år for engelsksetteren sett med jaktlige øyne. Vi har en allsidig hund som topper prøvestatistikkene på alle områder og mange egner seg like godt til rypejakt i fjellet som til en jakttur etter tiuren i skogen. Engelsksetteren er fortsatt den mest populære stående fuglehundrase i Norge og er samtidig rangert som nr. 5 av alle raser registrert av Norsk Kennel Klub. Ser vi utover grensene, til resten av Europa, ligger vi på 2. plass i forhold til Årsberetning NESK

21 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd folketallet og 3. plass i antall registrerte. Kun Italia og Frankrike har flere. I Italia registreres det ca engelsksettere pr. år her må bemerkes at Italia produserer valper til store deler av syd- og mellom Europa. Jaktprøvene viser tydelig at vi har dyktige oppdrettere og hundeeiere. Her er et sammendrag for 2011: Vinterprøver: 165 UK, 183 AK, 167 VK. I UK/AK var det flest 2. premier, mens det var flest 1. premier i VK. Høstprøver: 95 UK, 108 AK, 145 VK. Samme fordeling som vinter. Skogsfuglprøver: 33, her med flest 1.AK! Lavlandsprøver: 32 UK, 33 AK, 42 VK. I UK var det jevn fordeling mellom 1. og 2. premie, AK flest 2. premier og igjen flest 1. premier i VK. Av toppremienene i de forskjellige prøvegrener så ble fordelingen slik ved årets slutt: Det ble delt ut 112 stk 1.UK. Det ble delt ut 117 stk 1.AK. 121 stk. 1.VK ble delt ut til engelsksettere hvor 11 var med CACIT og 48 med CK. Det var 4 hunder som ble tildelt 2.VK m/res CACIT og 10 2.VK m/ck. At hele 49 % fikk certifikat ved tildeling av 1.VK er imponerende! Dette vitner om høy klasse blant våre aller beste VK hunder. Grafen viser premiefordelingen i 2011 i de forskjellige konkurranseklassene. Sammenlignet med de andre rasene som konkurrerer på de samme prøvene viser det at engelsksetteren så absolutt skiller seg ut i sin bredde. Som dere vil se fra kommende punkter er rasen vår også veldig godt representert i høystatusløpene for både unghunder og voksne hunder. Blant annet vil man se at en engelsksetter vant Forus Open, under NM Lag var det engelsksetteren Østheia s Eend Jagter som ble beste hund individuelt med full pot 40 av 40 poeng. På samme arena under NM individuelt gjorde vi rent bord. For første gang siden 2007 på Kiær ble det arrangert Nordisk Match for engelsksettere. Mesterskapet fant sted på vakre Trollenæs Slott i Skåne. Dessverre har landbruket tatt over i stor skala og fuglebestanden var derfor svært dårlig. Et av jordene var på 1800 dekar og da sier det seg selv at fuglenes favoriserte kantsoner var mangelfulle. Våre hunder fant likevel fugl og tok sølvet, kun slått av lavlandsekspertene fra Danmark. Østheias Ida og Aprilia fikk henholdvis 3. og 4. plassen individuelt. Når vi har tatt årets vareopptelling må vi si oss meget godt fornøyd med vår rase. Det er mange meget gode viltfinnere, en egenskap vi skal ta godt vare på og videreutvikle. Rasen vurderes å ha robuste hunder som går meget godt, holder kontakt, er presise og fine i sine fuglearbeider. Jaktprøvene er den viktigste arenaen for kartlegging av rasens egenskaper. Avlsrådet ønsker å stille en stor takk til de mange jegere som legger hund og hagle igjen hjemme, med jevne mellomrom, og stiller sin tid til disposisjon for bedømming av våre jakthunder. Totalt antall prøvestarter i 2011 var Nedenfor er de 10 største prøvene med startende engelsksettere. 20 Årsberetning NESK 2011

22 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Prøvenr Arrangør Sted Dato Antall starter Norsk Pointerklub Kongsvold Norsk Engelsksetterklubb Kiær, Sjusjøen Nordenfjeldske Fuglehundklub Kongsvold Buskerud Jff Geilo Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb. Andøy Hedmark Og Oppland Rolf Sevendals Minneløp Norsk Engelsksetterklubb Kongsvold Agder Fuglehundklubb Hovden Norsk Irsksetterklubb Kongsvold Agder Fuglehundklubb Hovden Nye jaktchampioner 2011 NJCH Berkjestølen's Vidda 08946/07 Fingå Tri FIN24495/07 Frøya 05585/04 Kaldalóns Saga IS10989/07 Kleivskogen's Queen 05403/08 Fjellvidda's Era 02362/08 Royaluras D-Roya 07107/05 Royaluras F-Racing 18602/07 Slottvidda's I M Ylva 01875/04 V' Luca Du Mas D'eyraud LOF Vigdaætta's Luca 18857/08 Ørnevatnet's Wilja 06735/08 Østheia's Agusta 20075/07 Østheia's Aprilia 09562/04 NJ(K)CH Damflåtten's Mara 09124/02 Rune Frankmoen Svein Kvåle Terje Arnfinn Murberg Per Arne Watle Per Arne Watle Vibeke Skaar Bertil Nyheim Roy Allan og Mats Allan Skaret Håvard Dekkerhus Per Brannstein Paal Gundersen Edvard Lillegård Stein Helge Østerli Svanaug Roe Pia Immerstein Larsen og Jarl Strømdal 10.2 Årets engelsksetter resultater Høystatusløp NM vinter Nr. 3 Bjerkestølen's Kaisa Krabat (Black Berkjestølen's Vicky) E/F: Jan Telhaug NM høyfjell Nr. 3 Hågakollen's Vixen(Black Hågakollen's Shakira) E/F: Yngve Kleppang og Tom Johansen Nr. 4 Bjerkestølen's Vidda (Galloks Kustus Berkjestølen's Kaisa Krabat) E/F: Rune Frankmoen NM Lavland Nr. 1 Rypelyngens Ada (Østheia's Stein Hedda) E/F: Rune Waller Nr. 2 Østheia's Aprilia (Hallråas Boss Østheia's Dukati) E/F: Stein Helge Østerli NM Skog Nr. 2 Pei Fang Jock Scott (Skaididalens Gorbi Pei Fang White Lady) E/F: Bjørn T Syversen Årsberetning NESK

23 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Arctic Cup Nr. 1 Simo's Johs (V' Luca Du Mas D'eyraud Simo's 1.Mai) E/F: Roger Halvari Nr. 3 Dulles A El Zorro (Steinrabbens Felix Skillevatnet's Turte) E/F: Stein Arne og Håkon Paulsen Nr. 5 Sørbølfjellet's Luca (Tekoa Mountain Patriot Sørbølfjellet's Orthia) E/F: Siri Kulberg og Bjørn Sjurseth Nr. 6 Tricky (Ohlsmyrens Noah Trude) E: Andrea Sørum F:Bjørn Sjurseth Sør-Norsk Unghundmesterskap Nr. 1 Ohlsmyrens Starshine (Østheia's Eend Jagter Klokkerholmens Sue-Sine) E/F: Nina Smidtsrød Nr. 2 Simo's Pippi (V' Luca Du Mas D'eyraud Simo's 1. Mai) E/F: Finn Håkon Svendsen Unghund Grand Prix Nr. 2 Fjellrypa's DB Pia (Nordvestjydens Z. Bassino Fjellrypas Dixie) E: Inger og Willie Aune F: John Arvid Grande Nr. 3 Tricky (Ohlsmyrens Noah Trude) E:Andrea Sørum F: Heidi Sørum Forus Open - Nr. 1 Tiurfoten's Pan (Skott Jentefjellet's Pet) E/F: Einar Engh 10.3 Representasjonslag Følgende hunder deltok på lag: Vinter: Vinsterfjellets Pim E/F: Frans O Myrvang Østheia's Eend Jagter E/F: Petter Elvestad Steinrabben's Felix E/F: Stein Martinsen Reserve: Flørlis Fam E/F: Morten Soltvedt Lagleder: Svein Kvåle Reserve ble benyttet da Felix ble trukket. Engelsksetter laget tok Bronse. Høst: Vinsterfjellets Pim E/F: Frans O Myrvang Flørlis Fam E/F: Morten Soltvedt Østheia's Eend Jagter E/F: Petter Elvestad Reserve: Limingruet's Hi-Troll E/F: Ingvar Rødsjø Lagleder: Alfred Sæther Lavland: Berkjestølen's Vidda E/F: Rune Frankmoen. Østheia's Eend Jagter E/F: Petter Elvestad Østheia's Aprilia E: Svanaug Roe F: Stein Helge Østerli Reserve: Pei Fang Birk E/F: Skjalg Liljedal Lagleder: Stein Helge Østerli Engelsksetter laget tok Sølv. 22 Årsberetning NESK 2011

24 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Nordisk setter match i Skåne Sverige: Østheia's Eend Jagter E/F: Petter Elvestad Østheia's Aprilia E: Svanaug Roe F: Stein Helge Østerli Østheia's Idaho E/F: Stein Helge Østerli. Fingå Tri E/F: Svein Kvåle Reserve: Østheia's Augusta E/F: Stein Helge Østerli Lagleder: Elisabeth Kallevig Engelsksetter laget tok Sølv. Norges VM Lag St. Hubertus (kvinner) ES Hjallabakken s Ruccola E/J: Marte Ottesen KM Blink E/J: Astrid Ellefsen Norges VM Lag St. Hubertus (herrer) ES Rotuas Beretta E/J: Arne Hovde KV Sognexpressens Only One E/J: Robert Brenden (A.Hovde benyttet reserve P Hesselhøj Ferrari) Europa Cup Høst for Engelsksetter Rotuas Beretta E/F: Arne Hovde Årsberetning NESK

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2012 Foto: Marit Skei Årsberetning 2012 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 Styret i HedOpp FHK 2015. Fra venstre: Arnfinn Berntsen, Lars Perry Øie, Mette Bjørklund, Morten Sørensen, Elisabeth Haukaas Bjerke og Kristian Bryn

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 11. 13. januar 2013. Nordfjeld

Referat fra styremøte i NESK 11. 13. januar 2013. Nordfjeld Referat fra styremøte i NESK 11. 13. januar 2013 Nordfjeld Tilstede: Fredrik Aalerud, Hans Christian Axelsen, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Marit Hennum, Torfinn Stenersen, Øystein Heggelund Dahl Referent:

Detaljer

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. I tillegg til delegatene

Detaljer

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Årsmøte 2007 Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Saksliste Sak 1 Valg av ordstyrer Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Valg av referent Sak 4 Underskrive protokoll 2 personer Sak 5

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2014 Foto: Marit Skei Styre og avlsråd samlet på Nordfjeld til sitt årlige fellesmøte. dlejfdronåp retømrettedårslvagoeryts Årsberetning 2014 INNHOLD Innkallelse

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-08013 01/03-2008 002. Norsk Irsksetterklubb

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-08013 01/03-2008 002. Norsk Irsksetterklubb 50-08013 01/03-2008 002 Nr Kl. Rase Hundens navn/regnr Eier/fører Premie CK / ÆP 1 UK1 ES Emfi / 15606/06 Bråten Inger A/Grønlie Hans A / Bråten, Inger Astrid 2 UK1 GS Svartvatnets Veidi / 11167/06 Anne

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2010 Foto: Jon Ivar Søhus NOR SK E NGE L SK SE T T E R K L U B B 1907 100 år 2007 Årsberetning 2010 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus. Foto: Antti Korhonen

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus. Foto: Antti Korhonen ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2013 Foto: Jon Ivar Søhus Foto: Antti Korhonen Styre og avlsråd etter møter på Nordfjeld Årsberetning 2013 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland NORSK IRSKSETTERKLUBB avdeling 9, Troms ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014 Troms / nordre Nordland Styret. I 2014 har styret bestått av: Leder: Nestleder: Økonomi: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: WEB:

Detaljer

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte )

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte ) KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte 16.3.2016) SFK CUP er klubbens verktøy for å kåre årets hunder, og tildeler tittelen i følgende klasser: ÅRETS HUND JAKT UK ÅRETS HUND JAKT

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00.

NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE. lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00. I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 51. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 10. november 2012, kl. 10.00.

Detaljer

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008!

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! Kvalifiserte: GS Føyka Knut Østmo ES Slottvidda s I M Junior Per Ivar Sveli ES Berkjestølens Hi-Treff Ingvar Rødsjø P Westpoint s Emil Øystein Johansen ES Ranglefjellet

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB

REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB Dato: 28.-29.11.2015 Lørdag 28.11. Tid: Kl. 10:00 17.45 Søndag 29.11. Tid: Kl. 09:00 14.15 Sted: Tilstede: Fravær: Quality Airport Hotel Gardermoen Tore

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015 Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015 Sted: Marten s Kro, Gjellerâsen i Nittedal Tid: Onsdag 29. april 2015 ki. 18.30 Styreleder Fredrik Aalerud Ønsket velkommen til rets

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Bilde 1 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Midt-Troms fuglehundklubb

ÅRSBERETNING 2009. Midt-Troms fuglehundklubb Årets UK-hund: ES Tøttadalens Quatro Årets AK/VK-hund: ES Kvernmolias Perle ÅRSBERETNING 2009 Midt-Troms fuglehundklubb Årsmøte i Sørreisa 15. februar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Klubbens ledelse... 3

Detaljer

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Rolf Arne Tønseth Arne Abel Lunde Rune Østraat Svein Hjelle Geir Vadstein Ikke møtt: Tor Eivind Båtnes Saksliste

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

VK Final Kiær 26. august 2012

VK Final Kiær 26. august 2012 VK Final Kiær 26. august 2012 Vær: Regn og lavt skydekke fra morgenen. Utover dagen lettere vær. Tidvis kraftig vind. Dommere: Torfinn Stenersen og Øystein Heggelund Dahl Terreng: Graavorda Følgende hadde

Detaljer

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder Styremøte 5.apr.2011 Sted Marie, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt

Detaljer

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme.

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. VK Finale Hovden 2-19.04.15 Terreng: Kvikke Dommere: Roar Karlsen & Jørn Gunnar Bowitz NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. ES Kaldalóns Saga E/F Thomas

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Dato: Lørdag 25 mai Sted: Konferanserom, Budor Gjestgiveri Tid: Klokken 18.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer

Detaljer

Sted Reinertsen Møteleder Geir

Sted Reinertsen Møteleder Geir Styremøte 6.august.2012 Sted Reinertsen Møteleder Ref.nr. NVK-T_Styremøte_nr3_06aug12 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis INTERNASJONALE PRØVER. NVK SOM ORGANISASJON- FOKUSOMRÅDER. HVORDAN VI TRENER VÅRE UNGHUNDER. 06.11.15 1 Tore Kallekleiv Kem e eg? Levd i skog og mark rundt

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING. Vest-Finnmark Fuglehundklubb

ÅRSMELDING. Vest-Finnmark Fuglehundklubb ÅRSMELDING 2013 Vest-Finnmark Fuglehundklubb Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Leder : Idar Helmer Pedersen 2012-2013 Nestleder/sekretær : Marit Kransvik 2013-2014 Kasserer : Monica Svendsen

Detaljer

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb.

Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb. Generalforsamling i Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb. I henhold til våre statutter kalles det inn til generalforsamling i klubben på Vertshuset v/e6 (Biri) torsdag 7. mars 2013. Kl 18 00. Generalforsamlingen

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK

Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK + Evaluering av Avlskonferanse 2015 Statistikk eksteriør NES Forventinger til EK AU Norsk Elghund Sort Gardermoen 29.08.15 Camilla Hartz Repshus og Anita Lie + Avlskonferanse 2015 Få deltakere fra NES

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Utstillingen i Bø i forbindelse med samlingen 23.-25. mai

Utstillingen i Bø i forbindelse med samlingen 23.-25. mai UTSTILLINGSRESULTATER 2008 HAMAR 22.11.08 Brukshundklasse, hannhund 17998/06 Kasper 1 kval, 1 konk Eier: Tom Hammerstad, Jevnaker Åpen klasse, tispe 12344/04 Zelma 1 kval, 1 konk, ck, 1 btk, bir, norsk

Detaljer

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent til føring av protokoll 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av møteinnkalling 6. Godkjenning

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer.

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer. Protokoll fra årsmøtet i Norsk Chinese Crested Klubb. Avholdt 21 Februar 2010 I Telemarkshallen, Bø i Telemark 2. Godkjenning av Innkallelsen 3. Årsberetning Vedlegg 1 Steinar Østensen Anne Kari Rudi /

Detaljer

Sted Nina, Trondheim Møteleder

Sted Nina, Trondheim Møteleder Styremøte 31.mai.2011 Sted Nina, Trondheim Møteleder Ref.nr. Marie Houge, Arne Aalberg Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ok Ref. sendt pr. mail Einar Malm Ok Ref. sendt pr. mail Frode Nossum Ok Ref. sendt

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004

PARTI LISTE. NKK rep. sign: Dommer sign: Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16002 13/02-2016 004 50-16002 13/02-2016 004 Gamnes lav sør Ingebrigtsen, Torgeir 1 UK1 IS Gagganjunis Noa / NO48873/14 Evensen, Guttorm / Evensen, Guttorm 2 UK1 KV Grusjenka / NO39294/15 Lorentsen, Torjus / Lorentsen, Torjus

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett. Norsk Terrier Klub, Rasegruppen for Airedale Terrier Innkalling til årsmøte Onsdag 26. november 2014 kl. 19.00 Sted: NKKs møtelokale på Bryn Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo For veibeskrivelse, se hjemmesiden

Detaljer

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 Årsmøte: 26. Januar på Nordre Lindeberg Gård kl. 1900 Side 1 DAGSORDEN Til behandling foreligger følgende: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Herøysund 13.02.2010

Herøysund 13.02.2010 Årsmøte 2009 Herøysund 13.02.2010 Saksliste Årsmøte 2009 15.00- Åpning - Valg av ordstyrar og skriver - Godkjenning av innkalling. - Valg av tellekorps og personar til å skrive under protokoll - Årsmelding

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig NM lavland 2015 og Mjøsprøve I 8. 11.okotber Hedmark og Oppland Fuglehundklubb har hatt gleden av å arrangere årets NM lavland i det flotte kulturlandskapet klubben disponerer på Helgøya og i Vang. Prøvekomiteen

Detaljer

Retningslinjer for avl og oppdrett

Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Innledning Retningslinjene for avl og oppdrett bygger på den rasespesifikke avlsstrategien RAS og må leses og forstås

Detaljer

JAKTPRØVE FOR STÅENDE FUGLEHUNDER

JAKTPRØVE FOR STÅENDE FUGLEHUNDER JAKTPRØVE FOR STÅENDE FUGLEHUNDER Prøvens referanse nr: (Benyttes i all kontakt med NKK) 5 - Opplysninger om prøven: Arrangør: Sted: Dato: Prøven er kjørt i DogWeb-Arra (DWA) : Ja Nei Antall påmeldte:

Detaljer

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Norske Harehund klubbers Forbund Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Leder i NHKFStein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han overlot deretter ordet til Representantskapets

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på dagen skyet det

Detaljer

Fuglehundklubbenes Forbund

Fuglehundklubbenes Forbund Fuglehundklubbenes Forbund Skjemaet returneres til: Fuglehundklubbenes Forbund Fartvegen 270 2324 Vang H. Epost: ellenbd@online.no Informasjon: I tillegg til utfylling og innsending av det nye oppgjørsskjema,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE 20. november 2008

REFERAT STYREMØTE 20. november 2008 Til stede: Kjell Engen, Hege Meldal, Arne Abel-Lunde, Tor Eivind Båtnes, Ole John Sæther, Rune Østraat Rolf Arne Tønseth. Geir Vadstein REFERAT STYREMØTE 20. november 2008 Meldt forfall: Svein Hjelle Saksliste:

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi for Engelsksetter

Rasespesifikk avlsstrategi for Engelsksetter Rasespesifikk avlsstrategi for Engelsksetter Foto: Ronny Bostrøm Innholdsfortegnelse 1. Om RAS... 3 2. Overordnet mål for rasen... 3 3. Rasens historie... 3 4. Rasens populasjon... 4 4.1 Overordnet mål...

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB Sted: Malungen, Nord-Odal Dato: Søndag 29.februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling 2. Valg av ordstyrer Valgt: Tor Frigård 3. Valg av referent

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

PROTOKOLL. FRA GENERALFORSAMLING 2012 NORSK IRSKSETTERKLUBB Clarion Bergen Airport Hotel, Bergen 12. mai 2012

PROTOKOLL. FRA GENERALFORSAMLING 2012 NORSK IRSKSETTERKLUBB Clarion Bergen Airport Hotel, Bergen 12. mai 2012 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2012 NORSK IRSKSETTERKLUBB Clarion Bergen Airport Hotel, Bergen 12. mai 2012 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Jørn Presterudstuen, ønsket velkommen. I tillegg til delegatene

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Generelt forslag: Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Diskusjonsgrunnlag Det er oppdretters ansvar å drive sin avl i tråd med NKK s etiske retningslinjer. Oppdretter har satt seg inn i informasjonen

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015.

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. Etter en helg med masse ryper, flotte dager med turboføre og «påskevær» er det mandag og finale med overskyet vær, litt regn og svak vind fra øst. Rypene er på plass

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER :

NM-FINALE Lavland. Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR. VÆRMELDING med UTSIKTER : NM-FINALE Lavland Vestfold Fuglehundklubb, 12.10.2014 TERRENG : VAHR VÆRMELDING med UTSIKTER : Morgenen så trøstesløs ut. Regnet bøttet ned slik at selv en dommer fra Bergen ble betenkt. Imidlertid klarte

Detaljer

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog.

Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Referat fra STYREMØTE I NORSK BRIARD KLUBB Onsdag 10. juni 2015 kl 18.30 Hos ERFA Consult, Marcus Thranes vei 20, Lørenskog. Tilstede: Forfall: Hagen, Else Marie Ulimoen, Svein Eslund, Trude Solhaug, Eric

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 51-14033 19/09-2014 VK1

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 51-14033 19/09-2014 VK1 51-14033 19/09-2014 VK1 1 VK ES Nordvestjyden's Evita / DK04530/2010 Plassgård, Bjørn / Plassgård, Bjørn 2 VK P Jutevatnets Makker / NO56406/09 Narmo, Christian M./Stenerud, C. / Narmo, Christian Marhaug

Detaljer