ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2011 Foto: Jon Ivar Søhus

2 Årsberetning 2011 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb...side 5 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd...side 12 Kommentar til regnskapet...side 44 Resultatregnskap...side 45 Balanse...side 46 Noter...side 47 Revisors rapport...side 50 Aktivitetsoversikt/Medlemskontingent...side 51 Forslag til NESK Generalforsamling...side 52 Valg side 59 Den Engelske Setter i Sverige...side 60 Den Engelske Setter i Danmark...side 63 Den Engelske Setter i Finland...side 65 Årspremielister...side 67 Grafisk Produksjon: Årsberetning NESK

3 HERVED INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK ENGELSKSETTERKLUBB (NESK) ONSDAG 25. APRIL 2012 KL NILS HANSENS VEI 20, BRYN, OSLO (NKK S MØTELOKALER) Til behandling foreligger: 1. Møtets lovlige innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen. 3. Styrets og avlsrådets årsberetning Regnskap med revisjonsberetning for Aktivitetsplan og budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent for Innkomne forslag. 8. Valg til styret: - Valg av to styremedlemmer - Valg av suppleanter til styret 9. Valg av to revisorer. 10. Valg av en person til valgkomite. Velkommen Hilsen Styret i Norsk Engelsksetterklubb Medbring dette heftet til Generalforsamlingen 2 Årsberetning NESK 2011

4 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Hans Majestet KONG HARALD V NORSK ENGELSKSETTERKLUBBS ÆRESMEDLEM Æresmedlemmer Ingeniør J. Fr. Eckersberg 1917 Forstmester W. Kildal 1932 Konsul P.A. Munch Gram 1932 Grosserer Andreas Robsahm 1932 Gösta Dalman 1932 Claes C:son Grill 1932 Doktor Anton Raabe 1938 Tannlege J. Eyde Evensen 1941 Fru Lizzie Michelet 1952 Disponent Adolph J. Lund 1954 Direktør I. Harald Skådinn 1954 Dyrlege T. Hemsen 1954 Gross. Christoffer J. Dahl 1957 Disp. Mogens Christensen 1957 O.r. sakfører Birger Meinhardt 1957 Gross. Arne Christensen 1957 Jon Garmaker 1974 Rolf Sevendal 1982 Arne Gran 1982 Ivar Brynildsen 1993 Anders Haugen 2007 Fredrik Aalerud 2007 Årsberetning NESK

5 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Gullmerke Jeger Michael Holtermann 1952 Advokat Jan Helmer 1952 Ejnar Tønsager 1957 J. Aarflot 1957 Harald Bakkane 1957 Frithjof Kayser 1957 H.C. Reinersen 1957 Ivar Haugli 1957 Gunnar Amundsen 1957 E.B. Thorvaldsen 1957 Peder Findal 1957 Svein Heglum 1957 Acke Thornquist 1957 Frithj. Arngren 1957 Jon Garmaker 1964 Ivar Brynildsen 1970 Arne Watle 1974 Wrold Espestøyl 1974 Svein Heglum 1974 Trygve Heyerdahl Sr Olav Schjetne 1976 Egil A. Myhrer 1978 Nils Neste 1982 Roar Tønseth jr Einar Aalgaard 1982 Arne Holmesland 1984 Wilhelm Matheson 1987 Kåre Berntsen 1988 Trygve Heyerdahl 1988 Helge Olsen 1989 Fredrik Aalerud 1989 Thorstein Øhren 1990 Elias Melbye 1991 Jens Engum 1997 Kjell Hansen 1997 Kjell Norum 1997 Bjørn Watle 1998 Bente Bogstad 2000 Jon Nesheim 2000 Nils Å. Brekke 2000 Pål Wahlquist 2000 Sven Jørgen Skårdal 2001 Per Arne Watle 2001 Inger Skaarsmoen 2002 Nils Skaarsmoen 2002 Anders Haugen 2003 Kåre Norum 2005 Svein Hoseth 2007 Edle Backe 2007 Alfred Sæther 2007 Helge Amundsen 2007 Jan Graff 2007 Rune Frankmoen 2007 Magne Lindbäck 2007 Mette Møllerop 2008 Stein Helge Østerli 2008 Ingvar Rødsjø 2009 Bror Vold 2010 Frode Lingås 2010 Ellen Bakke Dobloug 2010 Jens F Dahl 2010 Iver Melby 2010 Jan Telhaug Årsberetning NESK 2011

6 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Styrets arbeid Klubbens formål er å arbeide for den engelske setters utvikling som jakthund, jrf. 3 i klubbens lover. Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter og 42 saker er behandlet. I tillegg har en rekke mindre saker blitt behandlet via E-post. Styret har vært representert ved FKF s RS, samtlige møter i Raseutvalget, (RU) Felles avlsråd, (FA) møter i NKK, Jakthunddivisjonen og Fuglehunden A/S. Videre møter med sponsorer, møter med grunneiere og med Distriktsklubber. Klubben er nå landsdekkende med distriktskontakter (DK) Det har vært forsøkt å samle alle til en felles helg men dette har ikke latt seg gjennomføre. NESK vil heller satse på lokale oppfølginger av våre DK. Styret vil takke alle DK som bruker mye av sin tid til beste for klubbens medlemmer. I Fuglehunden er våre tilmålte sider fulle av stoff om klubben og rasen. Dette utfyller på en fin måte stoffet på våre nettsider som mer griper øyeblikket. Styret vil takke våre to redaktører for flott innsats med våre to medier. NESK.no fikk i løpet av året ny design og teknisk løsning som efter noe innkjøring nå fungerer fint. Vår Årskalender som sendes ut like før jul gleder og engasjerer mange medlemmer. Redaksjonen får et vell av bilder fra det ganske land å velge i. Kalender ansvarlig har gjennom flere år gjort et formidabelt arbeid med kalenderen, både med layout og med innsamling av sponsorstøtte. Avlsrådet har også i inneværende år hatt et høyt aktivitetsnivå og har satt fokus på en rekke viktige saker som angår vår kjære setter, som spiller fra helse og forskning til mankehøydeprosjektet. Se også oppdateringer på avl.no. Våre to høstprøver på Kiær og Kongsvold er populære og vel gjennomførte arrangementer. En stor takk til prøveledelse og andre frivillige som her stiller opp for å få disse store prøver vel i havn. Det er hyggelig å se at god gammeldags dugnadsånd fremdeles preger NESK medlemmer. På jaktprøver ser vi at stadig flere raser konkurrerer om de høyeste premier, men når det gjelder antall premier på alle prøvegrener ligger den engelske setter fortsatt på topp. Klubben søker fremdeles efter et godt egnet terreng til å arrangere vinterprøve. På utstillingene våre har vi mange flotte representanter for rasen som stiller, men deltakelsen har hatt en svak synkende tendens. På sikt ønsker vi flere eksteriørdommere forankret i vår klubb. Takk til våre utstillingsansvarlige for fine arrangementer. Styret ser behovet for å rekruttere flere unge mennesker til vår klubb og vi håper at noe av dette kan skje gjennom treningssamlinger og andre arrangementer hvor terskelen for og delta er lav. På den årlige Villmarksmessen i Oslo er klubben sammen med de andre raseklubber presentert ved en flott stand. Dette er en fin måte å komme i kontakt med nye og gamle E. S eiere på og presentere klubben for disse. En stor takk til det store korps av frivillige som her stiller opp i fire dager for å promotere klubben og rasen. Like i forkant av fjorårets Generalforsamling (GF) i NESK fikk klubben tilsendt det nye lovforslag fra FKF som skal gjøre FKF om til et såkalt reelt forbund. Dette er en prosess som ble startet for ca. 10 år siden. Da dette forslag kom altfor sent til å bli behandlet på vår GF ba NESK FKF utsette saken til 2012, slik at saken kan legges frem for våre medlemmer på NESK GF. Dette ble tatt til følge på FKF RS og saken vil nå komme opp på NESK GF i 2012 til behandling som egen sak. NESK har sammen med de syv andre raseklubbene i RU nøye gått igjennom det nye lovforslag og har kommet til at vi vil anbefale dette til våre medlemmer med visse justeringer som ytterlige presiserer den enkelte rase- Årsberetning NESK

7 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb klubbs suverenitet over sin rase. Saken vil bli bredere belyst under saker på dagsordenen som skal behandles. NESK hadde i år også en kjedelig sak hvor det kom frem at en av våre medlemmer ved flere anledninger har sendt inn feile resultater til våre kåringer av Årets Hund. Saken vil bli belyst nærmere under pkt. Appellkomiteen i Årsrapporten. Dette er saker som en ikke ønsker i en klubb hvor all energi bør gå til klubbens beste gjennom frivillig dugnad. Av de store utfordringer klubben og jakt og prøver med stående hund står ovenfor i årene fremover er tilgang til egnede terreng. Stadig flere bruker grupper dukker opp som vil benytte de samme områder slik at det er meget viktig at vi har et åpent og godt samarbeid med grunneierne som stiller sine terrenger til vår disposisjon. Økonomien i klubben er god, styret kjører en streng utgiftskontroll, stadig bevisst på at det er andres verdier vi forvalter. Også i år ser vi en gledelig medlemsøkning til vår klubb. I følge NKK sine tall er vi den mest populære stående fuglehund i Norge og ligger som nr. fem på NKK sin Ti på topp liste over registrerte hunder. Dette skal vi ta vare på, Engelsk setteren skal være en fremragende jakthund og en tillitsfull hund i familien. Styret vil igjen takke alle de som har vært med på frivillig basis å dra lasset for å få våre store og små arrangementer vel i havn. 2. Styret Styret har i 2010 hatt denne sammensetning: Formann Viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Fredrik Aalerud Hans-Christian Axelsen Tor Steigedal Marit Hennum Torfinn Stenersen Dorthe Haugen Iver Melby 3. Sponsorer Samarbeidet med vår hovedsponsor, Eukanuba har fungert bra i beretningsåret var andre året i den treårige avtalen med Eukanuba. Eukanuba har sammen med NESK bidratt til et godt resultat på de arenaer vi har deltatt. Avtalen med Provit har også fungert bra i Det har vært god dialog og oppfølging mellom NESK og Provit på våre arrangementer. Det ligger lenker til Eukanuba og Provit på våre hjemmesider. I 2011 inngikk NESK en tre årig avtale med Hagløfs. Hagløfs er en kjent utstyrsleverandør som selger klær, sko, ryggsekker og soveposer. Link til Hagløfs er lagt ut på våre hjemmesider. NESK vil takke våre sponsorer for bidraget til klubben i 2011, og håper på fortsatt fruktbart samarbeid i årene som kommer. Sommeren 2011 utarbeidet styret en kort presentasjon av NESK. Presentasjonen omtaler hvilke muligheter sponsorer og samarbeidspartnere får gjennom et samarbeid med klubben. Det er spesielt lagt vekt på å tilby annonsering på våre nye hjemmesider. Presentasjonen ble sendt på mail til over 40 aktuelle sponsorer høsten Dessverre har det, på tross av oppfølging på mail, ikke blitt den responsen vi hadde håpet på. Dette bekrefter at personlige relasjoner er en viktig faktor i dette arbeidet. I samsvar med NESK s sponsorinstruks, er det opp til de enkelte arrangørene å skaffe sponsorer. Styret vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å skaffe sponsorinntekter til de aktiviteter klubben har hatt i beretningsåret. Denne innsatsen har gitt NESK sponsorinntekter over budsjett i Årsberetning NESK 2011

8 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 4. Distriktskontaktene Arbeidet med DK-ordningen pågår kontinuerlig. Vi har pr i dag 19 distriktskontakter. Dette er veldig bra, men vi ønsker stadig at interesserte og engasjerte medlemmer blir med på arbeidet med arrangementer rundt i landet. DKene sin oppgave er å være bindeleddet mellom NESK sentralt og medlemmene lokalt, og mellom gamle og nye medlemmer. Det har i 2011 vært arrangert treningssamling, møter m foredrag, utstillingskurs. Mange DKer har vært aktive i lokale sammenhenger. Samarbeidsprosjekter med de lokale fuglehundklubbene er bra, der dette faller naturlig. Hver enkelt distriktskontakt skriver innlegg til Fuglehunden en til to ganger i året. Alle nye DKer presenterer seg i bladet. Alle våre DKer er på tilbydersiden overfor medlemmene. De ønsker at medlemmer skal ta kontakt og be om råd og hjelp i de sammenhenger det er behov. Det har vist seg vanskelig å samle alle DKene til et felles arrangement. Vi må derfor prøve å betjene denne ordningen uten at alle skal samles. Vi er fornøyd med at DK-ordningen ser ut til å fungere godt, og takker alle de velvillige som gir av sin tid til medlemmenes beste! 5. NKK Appellutvalg Styret i NESK sendte i desember 2010 en forespørsel til medlem om redegjørelse for innsendte resultater til kåring av Årets Hund i NESK i to år. Det hadde da i lengre tid gått rykter om at mange av de innsendte premier ikke var reelle og som gjorde at vedkommende fikk tittelen Årets Hund i disse årene. I svarbrev til NESK beklager medlemmet seg for å ha tatt feil ved en rekke av de premieresultater som var sendt inn. Styret syntes at det her var så grov feilinformasjon at et samlet styre gikk inn for at medlemmet skulle ekskluderes for 5 år og at vedkommendes premier som Årets Hund i disse to år ville bli annullert. Den strenge reaksjon syntes nødvendig da disse feilinformeringer kom på toppen av vedkommende sin feilrapportering for å komme med på NM lag lavland ved en tidligere anledning. Det ble da ført opp en premie som skulle være tatt bare 1 mnd. før påmelding til laget. Denne premie viste seg ikke å være reell. Vedkommende tok da plassen på laget til et annet medlem da det skilte kun 1 poeng. Bare dager før fristen gikk ut ringte vedkommende personen som var ansvarlig for uttaket for å høre hvordan de forskjellige kandidater lå an poengmessig. For vedkommendes feilrapportering ila styret medlemmet forbud mot å representere NESK i NM lag eller landskamper i to år. Vedkommende anket eksklusjonssaken videre til NKK Appellutvalg i februar I oktober fikk NESK svar fra Appellutvalget at vedkommendes anke på eksklusjon var tatt til følge, men at klubbens annullering av vedkommendes Årets Hund premier godkjennes. I begrunnelsen for at eksklusjonen annulleres viser appellutvalget til at vedkommende ikke på forhånd hadde fått varsel om at et resultat av feilrapporteringene kunne bli eksklusjon. Styret finner denne avgjørelse merkelig da det ikke står noe i våre lover om dette. Vi vil også kritisere Appellutvalget for en altfor sendrektig saksbehandling, nesten 9 mnd. er uhørt for alle involverte parter. 6. Grasrotandelen NESK er registrert hos Norsk Tipping og har allerede mottatt midler fra medlemmer som gjennom sin tipping har valgt å støtte klubben. Det er et stort potensiale her og håper at våre medlemmer fremover vil tenkte på klubben når de legger inn sine tips. Årsberetning NESK

9 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 7. Aktiviteter i klubbens regi i januar Medlemsmøte i samarbeid med Vestfold Fuglehundklubb mars Kurs og treningssamling Nøsen april NESK stand på Villmarksmessa. April/mai Dressurkurs i Oslo/Akershus v/fredrik Aalerud 27. april NESK generalforsamling, Oslo 8. mai Fuglehundklubbenes Fellesutstilling, Oslo Juni/juli/august Aversjonskurs sau, Trondheim 04. juni NESK spesialutstilling, Oslo 10. juli NESK spesialutstilling, Oppdal, avlyst. 19. august NESK spesialutstilling, Sjursjøen august Kiærprøven, Sjursjøen 30 sept. 2. oktober Kongsvoldprøven 05. november Fellesutstillingen, Midt-Norge 07. desember Julemøte, Skytterkollen Bertil Nyheim slik trenger jeg min fuglehunder. 8. Klubbens sekretariat Klubbens adresse er: Nesk, Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo. Tlf E-post: Bente Bogstad er ansatt som sekretær i 50% stilling. Kontortid mandag torsdag kl Telefontid mandag torsdag kl Telefax Adresser til styremedlemmer, klubbredaktør, avlsråd og distriktskontakter blir kunngjort i klubbens medlemsblad Fuglehunden, og på våre internettsider 9. NESK s arbeidskomiteer oppnevnt av styret Sekretær Regnskapsfører Avlsrådssekretær Avlsrådsleder Avlsrådsmedlemmer Valpeformidling Medlemsregister Klubbredaktør, Fuglehunden Web redaksjon Materialforvalter Medlemsmøter Villmarksmessa Jaktprøve, Kiær Jaktprøve, Kongsvold Fellesutstillingen, Oslo Fellesutstillingen, Trondheim Spesialutstillingen, Oslo Bente Bogstad Anne-Grethe Sætrang Anders Haugen Elisabeth Kallevig Alfred Sæther, Stein Helge Østerli, Marte Ottesen, Svein Kvåle, Torfinn Stenersen. Sekretær, avlsråd og distriktskontakter Bente Bogstad Sirikit Lockert Stig K. Johansen Bente Bogstad Distriktskontakter og sekretær Hans Rishovd Dorthe Haugen, Torfinn Stenersen, Anne-Grethe Sætrang, May Sæther, Linda Stenersen. Kåre Norum, Ellen B. Dobloug, Dorthe Haugen, Anne-Grethe Sætrang. Anne-Grethe Sætrang Kjell Hansen, Finn Stenersen Bente Bogstad 8 Årsberetning NESK 2011

10 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Spesialutstillingen, Oppdal Spesialutstillingen, Sjursjøen Salg, Nesk materiell FKF s representantskapsmøte Raseutvalg (RU) Jens F. Dahl, Tor Egil Langnes. Anne-Grethe Sætrang Bente Bogstad Fredrik Aalerud, Hans Christian Akselsen Fredrik Aalerud, Hans Christian Akselsen 10. NESKs medlemstall pr Kongelig Æresmedlem Æresmedlemmer Livsvarige medlemmer Betalende medlemmer SUM Engelsksetter registrering I følge Norsk Kennel Klub er det i 2011 registrert 785 engelske settere og vi er den 5. mest populære hunderasen Registrerte Medlemsbladet Fuglehunden AS Medlemsbladet kommer ut med seks utgaver pr. år. Bladet er slik styret ser det et viktig kommunikasjonsmiddel med medlemmene. Også i år har Nesk redaktør Sirikit Lockert nedlagt et stort arbeid til glede for alle våre medlemmer. Også i året som gikk har distriktskontakter og medlemmene vært flinke til å sende inn stoff. Dette er viktig da det ofte er engelsksetterens fremragende resultater som omtales. Det er fin reklame for å vise hva denne vakre og dyktige jeger presterer slik at omverdenen får kunnskap om hundenes høye kvalitet. Avlsrådet har også bidratt med innlegg av stor interesse for eiere av engelsksettere, som alltid med et sterkt faglig innhold og av stor informasjonsverdi. Styret vil takke avlsrådet for det store arbeid de også nedlegger ved sine fine innlegg i bladet. Driften av bladet har for 2011 vært tilfredsstillende også økonomisk, noe styret anser som viktig. En sentral rolle i dette bildet har annonseinntektene. Her gjøres det en stor jobb for å opprettholde et godt nivå, noe som er vanskeliggjort ved at konkurransen er økt etter at bladet Hundesport når den samme målgruppen. For 2011 fikk bladet full effekt av de kostnadsbesparende tiltak som ble iverksatt, noe som muliggjorde at eierene kunne innvilges en rabatt på den pris de betaler pr. blad. Fuglehunden har besluttet å forlenge prøveperioden med løssalg for å se om opplaget kan økes ytterligere, og foreløpig ser det ikke ut til at det har fått noen negativ effekt på vår medlemsmasse. For 2011 gikk løssalget ca. i balanse. Det er viktig for Nesk som eier all den tid enhetskostnaden som belastes klubben avhenger av kostnadsbildet ved selve driften av bladet. Det er også iverksatt en nettsatsing som vil kunne gi ytterligere annonnseinntekter samt en litt annen profil enn selve bladet. Det er for tidlig å konkludere på resutatet av dette ennå. Til slutt nok en gang takk til Sirikit for flott innsats i året som gikk. Årsberetning NESK

11 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 13. NESK sine hjemmesider I året som nå ligger bak oss har vi fått opp våre nettsider i ny form og layout. Stig har vært arkitekten bak omgjøringen av sidene, vi takker Stig for et vel utført stykke arbeid. Sidene er bygget opp sånn at vi kan legge utresultater og annen informasjon under våre arrangement. Under vår høst prøve skar dette seg da en eller annen kom litt for langt inn i hjemmesidens indre gemakker. Dette gjorde at vi måtte ha hjelp etter prøven til å komme på nett igjen. Det gjenstår noen kosmetiske layout pyntinger, men vi må se hvordan dette blir. Avlsrådet sine sider har heller ikke fått oppdatert layouten enda. Vi håper at dere som brukere er fornøyd med de nye sidene, fargemessig så bruker vi jo logo fargene som bakgrunn. Hvis det er noen som har tilbakemeldinger så kom med disse til styret i NESK. Når det gjelder forumet så skal dere som bruker det ha takk for en fin tone og saklig adferd. 14. Årets jaktprøver Kiærprøven 2011 Årets jaktprøve ble avviklet i perioden 20/8 22/8 i de fantastiske Kiær terrengene og som tideligere år var det mye rype og mange premier, 92 stk på 364 starter. Meget stor pågang på prøven også i år og det var lange ventelister, listene ble lagt ut på NESK.no i god tid før prøvestart. Jevnt med ryper på alle partier, nytt for året var at alle parti hadde med ut GPS i terrengene, så vi kunne lage en oversikt i etterkant, mye arbeid, men et sterkt ønske fra grunneier. Vi vil takke Anders Kiær for leie av disse fine og flotte terrengene. I år kåret vi prøvens beste Engelsk setter i AK og vinner av vandrepremie ble Rypekullet s Bajas e/f Svein Børre Roppen. Full liste i VK finalen som ble dømt av John Berge og Torbjørn Larsson 1. VK m/cacit IS Hugo Boss av Kjerringholm e/f Geir Tommy Keiseraas 2. VK ES Flørli s Fam e/f Morten Soltvedt 3. VK ES Vinsterfjellet Pim e/f Franz Oskar Myrvang 4. VK IS US Rubella Snøhedda e/f Jørn Presterudstuen 5. VK IS Røde Hunders Mi-Rakel e/f Jørn Presterudstuen 6. VK ES Skaulien s Pondus e/f Øyvind Holm I år bodde vi på Sjusjøen Høyfjellshotell. Under jegermiddagen ble det delt ut gullmerke til Jan Telhaug. Takk til gjengen på hotellet for god service og nydelig mat. Stor takk til våre sponsorer Eukunuba, Haglöfs og Provit som støtter oss økonomisk og med fine premier til dommere og vinnere. Tusen hjertelig takk til alle dommerne som stiller opp for oss, år etter år, dere gjør en fantastisk jobb og gir deltagerne fine dager i fjellet. Prøvesekretariatet bestod av Anne-Grethe Sætrang, Linda Stenersen, May Sæther, Torfinn Stenersen og Dorthe Haugen. Hovedprøve på Kongsvold 30/09 02/ Prøven ble arrangert i de tradisjonelle Kongsvold terrengene og i år som tidligere år var prøvens hovedkvarter lagt til Hjerkinn Fjellstue. Kåre Norum med Dorthe Haugen, Anne Grethe Seterang og Ellen B. Dobloug stod for årets prøve. 5 vk partier og 11 kvalitetspartier ble status for siste prøven på Kongsvold. Vi hadde et ønske om å få arrangere Exit Cup, men dette ble ikke innvilget. Tilholdssted var på Hjerkinn fjellstue, dette har etter hvert blitt et fast sted for oss i NESK. Før prøven tok prøveleder kontakt med aktuelle instanser i henhold til vedtatte prosedyrer. Det er ikke bare å arrangere prøve, vi må ha pass på villrein og antall oppflukter på ryper. På grunn av planlagt militær aktivitet (anleggsvirksomhet) var det satt begrensninger i terrenget ved Snøheimveien på fredag. Likedan var vi bedt om å sette av et terreng i tilfelle det stod rein i noen prøveterrengene. Det ble i løpet av prøven registrert ca. 162 starter i kvalitetsklassene UK og AK, disse fordelte seg med 70 i UK og 92 i AK. 99 stilte til start i årets VK konkurranse. Totalt 261 hunder. Resultater finner dere på vår hjemmeside. 10 Årsberetning NESK 2011

12 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Vi beklager at vi ikke fikk ut finalen på hjemmesiden under finalen. Vår nye hjemmeside fungerte ikke under finalen, antakelig var det skjedd en teknisk feil i løpet av morgenen. Dette beklager vi og håper at det ikke gjentar seg for ettertiden. Sponsorer på prøven var som vanelig Eukanuba og Provit. Vi takker for velvilligheten fra våre sposnorer. Det ble skutt 3 ryper i finalen søndag 02 oktober, finalen gikk i terrenget Knudshø Nord/Syd. Resultatet ble: 1 VK Finale m Cacit ES Karnäs Mira Jon Olav Rødsjø 2 VK Finale ES Jøldalens Nadine Vigdis Størseth og Jan Terje Bårseth 3 VK Finale ES Halvartun s Tanya Tucker Halvar Rødsjø. 15. Utstillinger Fuglehundklubbenes Fellesutstilling ble avholdt på Bogstad camping i Oslo, 8. mai. Dommer for vår rase var Svein Nordang. Det var påmeldt 33 voksne og 3 valper. BIR (og BIS) Rypekullets Bobo, Arthur Rønnestad. BIM NUCH Skurubergets Hedda, Berit Engh. Cert gikk til Bevind s Veslefrikk, Øivind Engh og Ohlsmyrens Starshine, Nina Smidsrød. NESK spesialutstilling ble avholdt på Bogstad camping i Oslo 4. juni. Det var påmeldt 43 voksne og 5 valper. Dommer var Renée Sporre-Willes BIR: Hjallabakken s Roccula til Sofie Sørli Ottesen og Marte Ottesen. BIM: Villmarkporten s Theo til Kristine Bistrup Eide. Begge fikk certifikat. NESK spesialutstilling på Lønset Gård, Storlidalen 10. juli ble avlyst på grunn av lite påmeldinger. NESK spesialutstilling ble avholdt på Sjursjøen, Lillehammer 19. august. Det var påmeldt 28 voksne og 1 valp. Dommer var Petter Steen. BIR: Bevind s Veslefrikk, til Øivind Engh. BIM: NUCH Skuruberets Hedda, til Berit Engh. I tillegg til Veslefrikk fikk NJ(K)CH Damflåtten s Mara til Jarl Strømdal, certifikat. Fellesutstillingen Midt-Norge ble avholdt i Trondheim 30. juli og det deltok 10 hunder, og 1 valp. Dommer var Bjørn Stang. Det var første året som utstillingen ble flyttet fra november til sommeren. Det ble ikke utdelt certifikat og det ble heller ingen hunder som ble BIR eller BIM. Styret i NESK Marit Hennum Hans-Christian Axelsen Tor Steigedal Torfinn Stenersen Iver Melby Dorthe Haugen (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Fredrik Aalerud Formann Årsberetning NESK

13 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Beretning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Avlsrådets sammensetning i 2011 Leder Sekretær Jaktutvalg Eksteriørutvalg Helseutvalg Utenlandskontakt Elisabeth Kallevig Anders Haugen Alfred Sæther Stein Helge Østerli Torfinn Stenersen Svein Kvåle Marte Ottesen Elisabeth Kallevig 2. Avlsrådgivningen Avlsrådgivningen skjer i hovedsak på to områder. Avlsrådet skal gi råd til Styret i saker om avlsspørsmål slik som å: Foreslå kriterier for utvelgelse av avlshunder Foreslå tiltak for å bedre rasens mentale, jaktlige og eksteriørmessige utvikling Foreslå strategier for bekjempelse av arvelige sykdommer Legge frem forslag i forbindelse med revidering av jaktprøve- og utstillingsregler, etc. Samle inn opplysninger om jaktprøver, utstillinger, helseopplysninger m.m. I tillegg skal avlsrådet være en informasjonsbank der oppdrettere, valpekjøpere og andre hundeeiere skal kunne hente råd og opplysninger. Mange benytter seg av den informasjon avlsrådet sitter inne med som opplysninger, sammenstillinger og statistikker om: Avlsprinsipper Stamtavler Avkomstatistikker Jaktprøveresultater Jaktegenskap statistikker Utstillingsresultater tilgjengelig for alle på DogWeb Helse statistikker/indekser Regelverk 3. Avlsmålsetting Avlsrådet er et rådgivende organ. Oppdretter har selv hovedansvaret for sitt oppdrett. Vår målsetning, gjennom formidling av informasjon og rådgivning, er å forbedre rasens gjennomsnitt for følgende egenskaper i prioritert rekkefølge: Mentalitet Jaktegenskaper Fysisk helse Eksteriør 12 Årsberetning NESK 2011

14 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd 4. Møtevirksomhet Avlsrådet har i løpet av året avholdt et helgemøte og fire telefonmøter. Representanter for gruppen har også deltatt på møter med samarbeidende avlsråd under RU, søsterklubber i Norden, utenlandske eksteriør dommere, Internasjonal Engelsksetter Klubb, DU, NKK og Norges Veterinærhøyskole. 5. I 2011 har avlsrådet i NESK blant annet: Tatt ut dommere til våre utstillinger Sendt informasjon til norske- og nordiske eksteriørdommere som dømmer engelsksetter Bearbeidet data fra utstillinger Laget endringer i alle relevante dokumenter mht nye premiebetegnelser Sammenstilt gamle premiegrader med de nye premiebetegnelsene Arbeidet med mankehøydeproblematikken Behandlet Internasjonalt Show Championat Laget oversikt over fargevariantene i Skandinavia Behandlet avlshundsøknader Sett på mulighetene for å få kartlagt OCD Sett på mulighetene for krav til sædbankene Samarbeidet med NGK/NVH i felles forskningsprosjekt Arbeidet med Svensk Engelsksetterklubb for felles data Mottatt kandidater til NESK Oppdretterpris Jakt 2011 Mottatt kandidater til Årets Hunder i NESK 2011 Tatt ut representanter til NM Lag vinter, høyfjell, lavland, nordisk og VM 6. Eksternt samarbeid Avlsrådenes samarbeidsutvalg (ASU) skal fungere som et rådgivende organ for RU når det gjelder avlsrelaterte spørsmål. Det har ikke vært noen møtevirksomhet i denne gruppen store deler av året, men i desember var vi samlet for å planlegge et mer aktivt samarbeid fremover. Nordisk Engelsksetter Avlsråd (Finland, Sverige, Danmark og Norge). Vi møttes uformelt i anledning Nordisk Match i Skåne i høst og utvekslet erfaringer. Rapporter fra hvert enkelt land ligger bak i beretningen. Norsk Kennel Klub. I forbindelse med mankehøyde prosjektet arbeider vi i nært samarbeid med administrerende direktør i NKK for dialogen mot The Kennel Club (UK). Internasjonal Engelsksetter Klubb (IEK). Vi møttes i år i Serbia hvor de fleste større jaktprøver vil bli lagt fremover. IEK inviterte FCI til et møte i september hvor vi fikk full støtte også fra dem i NESKs arbeid for å endre mankehøyden i rasens hjemland. Samarbeidsprosjekt forskning (NESK, NGK og NVH). Vi har etablert et forskningsprosjekt som har fått støtte fra Norges Forskningsråd. Målet er å finne årsaken til de autoimmune sykdommene kloløsning og hypotyreose. Ved NVH er det professorene Frode Lingaas og Stein Istre Thoresen sammen med post doc Stina Dahlgren som gjennomfører forskningen. Frode Lingaas fant som kjent CL-genet hos engelsksettere i Stein Istre Thoresen er leder ved sentrallaboratoriet hos NVH. Stina Dahlgren tok doktorgraden ved NVH i fjor og er den som blir motoren i prosjektet. Materiale og informasjon til studier på andre sykdommer som f.eks. mastocytom, PRA, diabetes mellitus og sterk skuddreddhet vil bli samlet inn samtidig for best utnyttelse av materialet i eventuelle kommende studier. Innvilgelse Årsberetning NESK

15 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd av prosjektet var helt avhengig av praktisk og økonomisk støtte fra NESK/NGK, og hundeklubbene er derfor med i styringen av prosjektet. Dette vil sikre at forskningen går i ønsket retning for rasene. 7. Avlshundene Kriterier for godkjennelse av NESK avlshund (revidert) Tittelen "NESK avlshund er et kvalitetsstempel som viser at hunden tilfredsstiller de krav NESK stiller til avlshunder. Hundeeieren skal selv søke om å få sin hund godkjent. Jaktegenskaper for tispe: Minst to premieringer à 1.UK, 2.AK eller bedre på jaktprøve Hunden må minst en gang ha vist villig eller djerv reising. Jaktprøvekritikkene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt. Jaktegenskaper for hannhund: Minst 1.AK på jaktprøve. Jaktprøvekritikkene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt. Utstilling: To utstillingspremier, minimum "Meget god" (eventuelt 1. premie) etter at hunden har fylt 15 måneder, eller "God" (eventuelt 2. premie) etter fylte 24. måneder. Alternativt én premiering med minst "Meget god" (eventuelt 1. premie) etter fylte 24. måneder. Utstillingskritikkene skal ikke inneholde negative bemerkninger til hundens gemytt. Ovennevnte krav til premiering på jaktprøve og utstilling skal være oppnådd innen hunden har fylt 5 år. Det kan dispenseres fra kravet om maksimumsalder for premier oppnådd på jaktprøve og utstilling. Avlsrådet vurderer dispensasjonssøknaden. Helse: Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD. 50 % av kullsøsken til avlshund skal være røntget og hundens HD indeks skal være bedre eller lik gjennomsnittet for rasen. Avlsrådet kan i særskilte tilfeller dispensere fra kravet om 50 % røntgede kullsøsken. Avlshunder skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteocondrose (OCD). Hunden skal være øyelyst med hensyn til PRA eller ha mindre enn 50 % sannsynlighet for å være arvebærer. Hunden skal ikke være bærer av CL genet. Eieren skal avgi egenerklæring på hundens helse. Eier plikter å melde fra til avlsrådet dersom hunden i ettertid pådrar seg noen av de ovenfor nevnte sykdommer. Hundens eier må være medlem i NESK. Søknad om godkjennelse, vedlagt dokumentasjon og bilde sendes avlsrådet ved: Anders Haugen 2443 Drevsjø E-post: 14 Årsberetning NESK 2011

16 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Hannhunder Det er godkjent kun 10 nye avlshannhunder i løpet av året. Nye avlshannhunder godkjent i 2011: 24310/08 Flørli's Billy The Kid Eriksen, Gisle Hafrsfjord 20598/08 Drivsjøfjellets Mino Volden, Steinar Stjørdal 20066/07 Gallok's Tøder Syversen, Bjørn Tormod Bjørnevatn 22051/08 Villmarksporten's Theo Eide, Kristine Bistrup Hebekk DK21164/2007 Østkysten's Frey Antonsen, Vidar Greåker 14128/08 Mikkelfjellet's Racing Arnesen, Kai-Morten Silsand 18858/08 Vigdaætta's Asso Gundersen, Paal Kolbotn 07007/07 Løvenskarets James Hestad, Stein Olav Molde 09606/07 Risefjellets Balto Mossige, Jone Bryne NO40681/09 Berkjestølen's Jølle Mo, Per Oddvar Heimdal Det er trukket 13 hannhunder fra lista Lundefjellet's Fark 21787/ Avkom med arvelig døvhet Jentefjellet's Vind 03769/ Hunden er rapportert død Finnvellen's Vilje 04176/ Avlivet etter illebefinnende Tarpan's Zoom 16627/ Høy alder Strandefjord's Ramm 09966/ Høy alder Lurusneisas Tex 13099/ Høy alder Toppmyra's Kjapp 13304/ Høy alder Ravneheias D Kid 09178/ Høy alder Storbakken's Marco 14681/ Høy alder Vasslåtta's Tell 05126/ Høy alder Bekkensetra's Puck 20423/ Høy alder Rangelfjellet's Bob 21900/ Høy alder Max 02963/ Høy alder Kull etter NESK avlshannhunder Bekkegården's M 00212/ Scilla NO40852/11 Stange, Sverre Vårhaugens Trixi 14141/03 Hagen, Ole Magnus Berkjestølen's Zorro 09301/ Hågakollen's Carmen 13998/03 Watle, Bjørn Borderhaugen's Otto 14728/ Rotuas C-Ada 25591/07 Folstad, Roger F Harodalen's Figo 22935/ Tøttadalen's Dråpe 07831/08 Hasvold, Hege Jorun Hågakollen's Paco 08059/ Hattbekken's Hlin 18255/05 Møllerop, Mette Langsifjellets Trigger 22964/ Villmarksporten's Snella 27223/08 Berntsen, Terje Myrhedens G-Granit S21847/ Myrhedens K-Bella S47107/2007 Tano, Lars Årsberetning NESK

17 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Sam 10574/ Tøttadalen's Kaisa 07834/08 Kleppang, Yngve Johan Slottvidda's I M Ramses 10327/ Gallok's Luna 07127/05 Enoksen, Hans Einar Spjeldberget's Raider 09542/ Borderhaugen's Toya 14729/05 Eggen, Kaja Katarina Spjeldberget's Trym 05959/ Steinrøysa's Lisa 20810/07 Skogsrud, Åse Pigghætta's Fifi Trixiebelle 23322/05 Neergård, Tore Steinrøysa's Storm Ii 11095/ Rangelfjellet's Samba 08691/04 Jystad, Bård Heggsjøfjellet's Fauna 11176/06 Wiseth, Bjørnar Sørbølfjellet's Zizou 13984/ Rotuas Cruella De Ville 25595/07 Røed, Tore Chr. Tjuvreisn's Jippi 21519/ Rimvarden's Cira 07396/07 Pramli, Kristine Olafsdatter Totti 20417/ Rotuas E-Patsy NO46575/09 Røed, Tore Chr Folgefonna's Hedda 03693/06 Vikne, Janne Voffi 10484/05 Utne, Øystein Berkjestølen's Lea 05179/05 Staddeland, Rune Halvorsen Sønnanåen's Pro Mille 03308/04 Åsli, Egil Rotuas B-Maddi 07110/06 Haraldsen, Karl-Otto Vigdaætta's Asso 18858/ Sørhauglien's Tia 07492/07 Dahlby, Morten Vigdaætta's Luca 18857/ Jarlvollens Frøya 24290/05 Øverby, Tom Erik Vindølas Zanto 06957/ Chica 01384/03 Heje, Knut G Østheia's Eend Jagter 07572/ Ohlsmyrens Hot Stuff S61118/2008 Ohlsson, Roland Lynglia's Vikky 04104/05 Johansen, Alf Streamside's Gullflua 07920/06 Farstad, Wenche Østkysten's Frey DK21164/ Østkysten's Monic DK03158/2003 Drongstrup, Lars Tisper Det er godkjent 23 avlstisper i Nye avlstisper godkjent i 2011: 17770/07 Krokstøens Miss Sophie Tennebekk, Svein Bergen 04182/06 Rypelyngens Stine Axelsen, Hans-Christian Hosle 06450/08 Østheia's Out Of Luck Arnesen, Lars Ådne Grong 02362/08 Fjellvidda's Era Skaar, Vibeke Heggedal 08347/05 Veslebotnens Frøy Amundsen, Rune Laksevåg 13202/05 Hjallabakken's Chili Haugen, Anders Drevsjø 04305/08 Tinka Pedersen, Svein Alta 09347/07 Villmarksporten's Vilma Nilsen, Reidar Grubhei 16 Årsberetning NESK 2011

18 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd 18779/06 Finntorpet's Bella Solberg, Rolf Bagn 06536/07 Funnsjødalens Silva Kolstad, Eivind Trondheim 06735/08 Ørnevatnet's Wilja Lillegård, Edvard Grubhei 12321/07 Brynås K-Donna Klevås, Kurt-Arne Gressvik NO48107/09 Seterfjellet's Orri Myrbostad, Levi Eide 18601/07 Royaluras F-Jara Lunde, Tom Andre Otta 15345/06 Ferdesmyras A Mi Lady Di Berg, Kenneth Kirkenes 11368/08 Høst Av Oddresteinen Øygarden, Hans Andreas Notodden 01112/08 Lapphaugen's Tutta Myhra, Arne Ålesund 19639/07 Skinnalias Prima Skaansar, Ole Ivar Lom NO49348/09 Sørbølfjellet's Luca Sjurseth, Siri Kulberg Drammen 23765/07 Skaididalen's Thelma Johansen, Astrid Hesseng S54660/2009 Ohlsmyrens Starshine Smidtsrød, Nina Furnes 09127/08 Rangelfjellet's Lærke Borkvik, Vigdis Mo i Rana 02364/08 Fjellvidda's Milla Hollum, Sverre Røros Det er trukket 24 tisper fra lista Villmarksporten's Trolle 05435/ Over 8 år Zita Av Årumbo 01683/ Over 8 år Nala Av Årumbo 01682/ Over 8 år Vinsterfjellet Pim 11628/ Hunden er nær slekt til PRA Sørheia's Leidi 13603/ Spondylose Sølnkletten's Rolli 03871/ Høy alder Langsifjellets Zanta I 06724/ Høy alder Sønnanåen's Zelma Simone 06814/ Høy alder Sønnanåen's Hanni 06816/ Høy alder Sønnanåen's Samba Liten 06817/ Høy alder Storøya's Toya 06153/ Høy alder Kvernmolia's Perle 09213/ Høy alder Kvernmolia's Miss Bo 09214/ Høy alder Lurusneisas B-Lissa 11347/ Høy alder Vinsterfjellet Su 11629/ Høy alder Hågakollen's Shakira 14000/ Høy alder Thira 19272/ Høy alder Zita V 19273/ Høy alder Ringvassøya's Janka 20852/ Høy alder Ringvassøya's Shakira 20853/ Høy alder Ringvassøya's Lady / Høy alder Villmarksporten's Kauti 24485/ Høy alder Fjälls-Angel White Lady S47653/ Høy alder Lurusneisas B-Tara 11350/ Høy alder Kull etter NESK-avlstisper Altegeinos Mira 03685/06 Åsmul, Leif Johan Tarpan's Indy 23979/05 Berkjestølen's Lea 05179/05 Staddeland, Rune Halvorsen Totti 20417/06 Årsberetning NESK

19 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Berkjestølen's Vidda 08946/07 Smidtsrød, Nina Østkysten's Vito DK24271/2008 Engfjell's A-Mira 16439/04 Jensen, Kåre Axel De Valpanaro LOI Engfjell's Apia 16437/04 Hansen, Bjørn Roger Axel De Valpanaro LOI Faulfossen's V H Tiri 22898/05 Lorentzen, Terje H Tøttadalen's Quatro07829/08 Fingå Tri FIN24495/07 Kvåle, Svein Tekoa Mountain Patriot AKCSBSN Finnvellen's Luna 09227/06 Nesheim, Jon Berguglas Hi-Trøkk 07029/06 Folgefonna's Hedda 03693/06 Vikne, Janne Totti 20417/06 Funnsjødalens Silva 06536/07 Kolstad, Eivind Orkelsjøen's Storm 09812/03 Gallok's Luna 07127/05 Enoksen, Hans Einar Slottvidda's I M Ramses 10327/07 Jøldalens Dixie 14420/08 Nygård, Jan Herbert Berguglas Hi-Trøkk 07029/06 Langvatnet's Lynna 04935/02 Grindstuen, Knut Ole Nordvestjyden's Z.Bassino DK22836/2005 Lynglia's Vikky 04104/05 Johansen, Alf Østheia's Eend Jagter 07572/06 Pei Fang Førti 08750/04 Holmli, Marianne Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Pigghætta's Fifi Trixiebelle 23322/05 Neergård, Tore Spjeldberget's Trym 05959/03 Rangelfjellet's Miss Putte 08692/04 Sæther May T N og Alfred Trønderviddas Giro19597/98 Ringvassøya's Samira 14478/07 Martinsen, Stein Rypskogen's Trick 24608/84 Rotuas C-Ada 25591/07 Folstad, Roger F Borderhaugen's Otto 14728/05 Royaluras D-Roya 07107/05 Nyheim, Bertil Østheia's No Limit 20071/07 Stokkmarka's G Tomi 01341/05 Dahl, Steinar Slottvidda's I M Super Marjo 04391/06 Storbakken's Punky 08877/04 Hansen, Stig-Håvard Østheia's No Limit 20071/07 Sønnanåen's Zelma Simone 06814/03 Frøstrup, Anne Cathrine Sønnanåen's Chott 13321/07 Sørhauglien's Zenta 05733/04 Gundersen, Paal Østkysten's Vito DK24271/2008 Tinka 04305/08 Pedersen, Svein Simo's Johsi NO53081/09 Veslebotnens Frøy 08347/05 Amundsen, Rune Østkysten's Vito DK24271/2008 Villmarksporten's Yra 08150/06 Bråtebæk, Grete Steen Nordvestjyden's Z.Bassino Dk22836/ Årsberetning NESK 2011

20 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Vinsterfjellet Fauna 11097/06 Wahlquist, Pål Nordvestjyden's Z.Bassino Dk22836/2005 Voffi 10484/05 Utne, Øystein Totti 20417/06 Zenta 07509/05 Moe, Åsgeir Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Ørnevatnet's Wilja 06735/08 Lillegård, Edvard Limingruet's Hi-Troll 21553/06 8. Valper NESK valpeliste har inneholdt 96 kull i av kullene hadde NESK-avlshunder både som mor og far. 45 kull var etter NESK-avlshannhunder mens 43 var etter NESK-avlstisper. 63 kull hadde foreldre som begge var jaktpremierte, 90 kull var etter jaktpremiert far mens 75 kull var etter jaktpremiert mor. Innmeldinga til valpelista har i 2011 gått via NESK's nye nettsider og har etter en del innkjøringsproblemer fungert greit. De hannhundene som hadde flest kull på lista var: Totti 20417/06 6 kull Nordvestjyden's Z.Bassino DK22836/ kull Ramp 16087/07 4 kull Berkjestølen's Hi-Speed NO40680/09 4 kull Innavlsgraden for alle valpene totaltsett er i 2011 er 1,58 % (DogWeb). 9. Mentalitet Engelsksetteren er, og skal være, en sosial og vennlig hund. Aggressivitet er ikke et problem for vår rase. For at den skal fortsette å være det må hunder med negativt avvikende gemytt og nervestatus ikke benyttes i avl. Avlsrådet har over flere år satt sterkt fokus på at vi ikke ønsker urolige hunder hverken inne eller ute dette ser ut til å ha bedret seg. Den ideelle hund skal være som å slå av og på en bryter gi alt under aktivitet og eller være lydløs og rolig. De mentale egenskapene er også avgjørende for hvordan hunder oppfatter læring og har ofte avgjørende innflytelse på hundens jaktegenskaper ikke minst i fuglebehandling. Vi oppfordrer fortsatt valpekjøpere til å finne ut mest mulig om avlsdyrenes mentalitet. Det kan være svært stor forskjell engelsksettere imellom og egenskapen er arvelig. 10. Jaktegenskaper Året 2011 har vært et bra år for engelsksetteren sett med jaktlige øyne. Vi har en allsidig hund som topper prøvestatistikkene på alle områder og mange egner seg like godt til rypejakt i fjellet som til en jakttur etter tiuren i skogen. Engelsksetteren er fortsatt den mest populære stående fuglehundrase i Norge og er samtidig rangert som nr. 5 av alle raser registrert av Norsk Kennel Klub. Ser vi utover grensene, til resten av Europa, ligger vi på 2. plass i forhold til Årsberetning NESK

21 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd folketallet og 3. plass i antall registrerte. Kun Italia og Frankrike har flere. I Italia registreres det ca engelsksettere pr. år her må bemerkes at Italia produserer valper til store deler av syd- og mellom Europa. Jaktprøvene viser tydelig at vi har dyktige oppdrettere og hundeeiere. Her er et sammendrag for 2011: Vinterprøver: 165 UK, 183 AK, 167 VK. I UK/AK var det flest 2. premier, mens det var flest 1. premier i VK. Høstprøver: 95 UK, 108 AK, 145 VK. Samme fordeling som vinter. Skogsfuglprøver: 33, her med flest 1.AK! Lavlandsprøver: 32 UK, 33 AK, 42 VK. I UK var det jevn fordeling mellom 1. og 2. premie, AK flest 2. premier og igjen flest 1. premier i VK. Av toppremienene i de forskjellige prøvegrener så ble fordelingen slik ved årets slutt: Det ble delt ut 112 stk 1.UK. Det ble delt ut 117 stk 1.AK. 121 stk. 1.VK ble delt ut til engelsksettere hvor 11 var med CACIT og 48 med CK. Det var 4 hunder som ble tildelt 2.VK m/res CACIT og 10 2.VK m/ck. At hele 49 % fikk certifikat ved tildeling av 1.VK er imponerende! Dette vitner om høy klasse blant våre aller beste VK hunder. Grafen viser premiefordelingen i 2011 i de forskjellige konkurranseklassene. Sammenlignet med de andre rasene som konkurrerer på de samme prøvene viser det at engelsksetteren så absolutt skiller seg ut i sin bredde. Som dere vil se fra kommende punkter er rasen vår også veldig godt representert i høystatusløpene for både unghunder og voksne hunder. Blant annet vil man se at en engelsksetter vant Forus Open, under NM Lag var det engelsksetteren Østheia s Eend Jagter som ble beste hund individuelt med full pot 40 av 40 poeng. På samme arena under NM individuelt gjorde vi rent bord. For første gang siden 2007 på Kiær ble det arrangert Nordisk Match for engelsksettere. Mesterskapet fant sted på vakre Trollenæs Slott i Skåne. Dessverre har landbruket tatt over i stor skala og fuglebestanden var derfor svært dårlig. Et av jordene var på 1800 dekar og da sier det seg selv at fuglenes favoriserte kantsoner var mangelfulle. Våre hunder fant likevel fugl og tok sølvet, kun slått av lavlandsekspertene fra Danmark. Østheias Ida og Aprilia fikk henholdvis 3. og 4. plassen individuelt. Når vi har tatt årets vareopptelling må vi si oss meget godt fornøyd med vår rase. Det er mange meget gode viltfinnere, en egenskap vi skal ta godt vare på og videreutvikle. Rasen vurderes å ha robuste hunder som går meget godt, holder kontakt, er presise og fine i sine fuglearbeider. Jaktprøvene er den viktigste arenaen for kartlegging av rasens egenskaper. Avlsrådet ønsker å stille en stor takk til de mange jegere som legger hund og hagle igjen hjemme, med jevne mellomrom, og stiller sin tid til disposisjon for bedømming av våre jakthunder. Totalt antall prøvestarter i 2011 var Nedenfor er de 10 største prøvene med startende engelsksettere. 20 Årsberetning NESK 2011

22 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Prøvenr Arrangør Sted Dato Antall starter Norsk Pointerklub Kongsvold Norsk Engelsksetterklubb Kiær, Sjusjøen Nordenfjeldske Fuglehundklub Kongsvold Buskerud Jff Geilo Harstad Og Vesterålen Fuglehundklb. Andøy Hedmark Og Oppland Rolf Sevendals Minneløp Norsk Engelsksetterklubb Kongsvold Agder Fuglehundklubb Hovden Norsk Irsksetterklubb Kongsvold Agder Fuglehundklubb Hovden Nye jaktchampioner 2011 NJCH Berkjestølen's Vidda 08946/07 Fingå Tri FIN24495/07 Frøya 05585/04 Kaldalóns Saga IS10989/07 Kleivskogen's Queen 05403/08 Fjellvidda's Era 02362/08 Royaluras D-Roya 07107/05 Royaluras F-Racing 18602/07 Slottvidda's I M Ylva 01875/04 V' Luca Du Mas D'eyraud LOF Vigdaætta's Luca 18857/08 Ørnevatnet's Wilja 06735/08 Østheia's Agusta 20075/07 Østheia's Aprilia 09562/04 NJ(K)CH Damflåtten's Mara 09124/02 Rune Frankmoen Svein Kvåle Terje Arnfinn Murberg Per Arne Watle Per Arne Watle Vibeke Skaar Bertil Nyheim Roy Allan og Mats Allan Skaret Håvard Dekkerhus Per Brannstein Paal Gundersen Edvard Lillegård Stein Helge Østerli Svanaug Roe Pia Immerstein Larsen og Jarl Strømdal 10.2 Årets engelsksetter resultater Høystatusløp NM vinter Nr. 3 Bjerkestølen's Kaisa Krabat (Black Berkjestølen's Vicky) E/F: Jan Telhaug NM høyfjell Nr. 3 Hågakollen's Vixen(Black Hågakollen's Shakira) E/F: Yngve Kleppang og Tom Johansen Nr. 4 Bjerkestølen's Vidda (Galloks Kustus Berkjestølen's Kaisa Krabat) E/F: Rune Frankmoen NM Lavland Nr. 1 Rypelyngens Ada (Østheia's Stein Hedda) E/F: Rune Waller Nr. 2 Østheia's Aprilia (Hallråas Boss Østheia's Dukati) E/F: Stein Helge Østerli NM Skog Nr. 2 Pei Fang Jock Scott (Skaididalens Gorbi Pei Fang White Lady) E/F: Bjørn T Syversen Årsberetning NESK

23 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Arctic Cup Nr. 1 Simo's Johs (V' Luca Du Mas D'eyraud Simo's 1.Mai) E/F: Roger Halvari Nr. 3 Dulles A El Zorro (Steinrabbens Felix Skillevatnet's Turte) E/F: Stein Arne og Håkon Paulsen Nr. 5 Sørbølfjellet's Luca (Tekoa Mountain Patriot Sørbølfjellet's Orthia) E/F: Siri Kulberg og Bjørn Sjurseth Nr. 6 Tricky (Ohlsmyrens Noah Trude) E: Andrea Sørum F:Bjørn Sjurseth Sør-Norsk Unghundmesterskap Nr. 1 Ohlsmyrens Starshine (Østheia's Eend Jagter Klokkerholmens Sue-Sine) E/F: Nina Smidtsrød Nr. 2 Simo's Pippi (V' Luca Du Mas D'eyraud Simo's 1. Mai) E/F: Finn Håkon Svendsen Unghund Grand Prix Nr. 2 Fjellrypa's DB Pia (Nordvestjydens Z. Bassino Fjellrypas Dixie) E: Inger og Willie Aune F: John Arvid Grande Nr. 3 Tricky (Ohlsmyrens Noah Trude) E:Andrea Sørum F: Heidi Sørum Forus Open - Nr. 1 Tiurfoten's Pan (Skott Jentefjellet's Pet) E/F: Einar Engh 10.3 Representasjonslag Følgende hunder deltok på lag: Vinter: Vinsterfjellets Pim E/F: Frans O Myrvang Østheia's Eend Jagter E/F: Petter Elvestad Steinrabben's Felix E/F: Stein Martinsen Reserve: Flørlis Fam E/F: Morten Soltvedt Lagleder: Svein Kvåle Reserve ble benyttet da Felix ble trukket. Engelsksetter laget tok Bronse. Høst: Vinsterfjellets Pim E/F: Frans O Myrvang Flørlis Fam E/F: Morten Soltvedt Østheia's Eend Jagter E/F: Petter Elvestad Reserve: Limingruet's Hi-Troll E/F: Ingvar Rødsjø Lagleder: Alfred Sæther Lavland: Berkjestølen's Vidda E/F: Rune Frankmoen. Østheia's Eend Jagter E/F: Petter Elvestad Østheia's Aprilia E: Svanaug Roe F: Stein Helge Østerli Reserve: Pei Fang Birk E/F: Skjalg Liljedal Lagleder: Stein Helge Østerli Engelsksetter laget tok Sølv. 22 Årsberetning NESK 2011

24 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Nordisk setter match i Skåne Sverige: Østheia's Eend Jagter E/F: Petter Elvestad Østheia's Aprilia E: Svanaug Roe F: Stein Helge Østerli Østheia's Idaho E/F: Stein Helge Østerli. Fingå Tri E/F: Svein Kvåle Reserve: Østheia's Augusta E/F: Stein Helge Østerli Lagleder: Elisabeth Kallevig Engelsksetter laget tok Sølv. Norges VM Lag St. Hubertus (kvinner) ES Hjallabakken s Ruccola E/J: Marte Ottesen KM Blink E/J: Astrid Ellefsen Norges VM Lag St. Hubertus (herrer) ES Rotuas Beretta E/J: Arne Hovde KV Sognexpressens Only One E/J: Robert Brenden (A.Hovde benyttet reserve P Hesselhøj Ferrari) Europa Cup Høst for Engelsksetter Rotuas Beretta E/F: Arne Hovde Årsberetning NESK

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2010 Foto: Jon Ivar Søhus NOR SK E NGE L SK SE T T E R K L U B B 1907 100 år 2007 Årsberetning 2010 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer

Detaljer

Rapport. Nr. 1 2013 47. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org

Rapport. Nr. 1 2013 47. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 03 47. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Oddgeir Andersen, 934 66 706 Vargstadveien 43, 69 Lillehammer oan@nina.no Nestleder:

Detaljer

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling Dansk - norsk vennskapskamp på Nøsen 24. aug. 2007 ved NISKs jubileumsprøve 90 år. Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling i Tromsø 9. - 10. februar 2008 Nina og Lollipop - vinner NM Høgfjell vinter 2007,

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal lørdag 8. februar 2014 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2008 42. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Iver Melby, tlf. 61 18 53 14 414 85 314 Skumsrud, 2836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009 vedlegg til årbok 2008 Årsmøtet 2009 7. februar Side 1 av 44 ÅRSMØTE NBK LØRDAG 7. FEBRUAR 2009 KL. 17.30 Styret

Detaljer

Nr. 2 2011 45. årgang

Nr. 2 2011 45. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2011 45. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Oddgeir Andersen, 934 66 706 Vargstadveien 43, 2619 Lillehammer oan@nina.no Nestleder:

Detaljer

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB rapport NR. 2-2006 40. ÅRGANG Styret og utvalg Hed-Opp FHK 2006 2 INNHOLD Leder: Iver Melby.................Tlf. priv: 61 18 53 14 Skumsrud,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Nr. 1 2008 42. årgang

Nr. 1 2008 42. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 008 4. årgang Styret og utvalg Leder: Iver Melby, tlf. 6 8 53 4 44 85 34 Skumsrud, 836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Nr. 2 2014 48. årgang

Nr. 2 2014 48. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2014 48. årgang Styret og utvalg 2 Leder: elisabeth Haukaas Bjerke, 952 17 636 Kantvegen 68, 2618 Lillehammer ehb@glor.no

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Samojed på elgjakt Alt om aktivitestmerket Mental aktivisering Innholdsfortegnelse Ny redaktør søkes Tillitsvalgte i Norsk Polarhundklubb Mindy på elgjakt

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 3-2011 ISSN: 1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 3-2011 ISSN: 1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 3-2011 ISSN: 1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt retriever nytt medlemsblad for Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal telefon/faks 72 58

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen

Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Distriktskonferanse NVK 12.02.2011 Malungen Velkommen ved Pål og praktisk informasjon ved Unn. Veldig positivt at så mange kunne møte på denne samlingen; flere distrikter møter med flere representanter.

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer