Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel"

Transkript

1 Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand fra Gardermoen flyplass. 1

2 Landsmøte med Ledertreff mars 2015 Program Fredag :00 Åpning :30 Presentasjon og gjennomgang av aktivitetene i fylkeslagene, ungdomsgruppa, arbeidsgruppene web, layout, søkegruppa, medisinsk, NF-nytt, Reiskeklubben og LS 20:30 Middag Lørdag :00-09:15 Gjennomgang av dagens program 09:15-10:00 Organisasjonsutvikling 10:00-10:15 Pause 10:15-11:00 Søknad om midler 11:00-11:15 Pause 11:15-12:00 Søknad om midler forts. 12:00-14:00 Lunsj 14:00-16:00 Forberedelse til landsmøte 19:45 Samling før middag (romnr. oppgis i løpet av dagen) 20:30 Middag 2

3 LANDSMØTE FOR NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE UNGDOM Søndag Dagsorden Kl Kl Registrering. Landsmøtet for NFFNF Ungdom starter Sak 1 Åpning med/praktiske opplysninger. Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF. Ved avstemming på NFFNFU s landsmøte har medlemmer som har fylt 14 år og som har betalt medlemskontingent for innværende år stemmerett Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. Alle må registrere seg med navn. Stemmeberettigede vil få utdelt en stemmetegn. Hvis du må forlate lokalet, må du levere inn stemmetegnet, og du vil få det igjen når du kommer tilbake. Sak 2 Konstituering, Valg av møtefunksjonærer Landsstyrets forslag 2 møteledere Arve Granum og Berit Valen 2 referenter 2 til tellekorps 2 protokollunderskrivere 3

4 Sak 3 Godkjenning av innkalling med dagsorden Ungdomsstyret ønsker herved medlemmer i Norsk Forening for Nevrofibromatose Ungdom (NFFNFU) velkommen til Landsmøte på Park Inn Radisson. Dagsorden kl Registrering og kaffe kl Landsmøte Norsk Forening For Nevrofibromatose Ungdom (NFFNFU) Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Åpning - praktiske opplysninger Konstituering: Valg av møtefunksjonærer møteledere referenter tellekorps 2 protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av årsberetning fra NFFNFU Behandling av innkomne forslag Sak 6 Valg av nytt ungdomsstyre (nåværende i parantes) Leder, ikke på valg (Ellen Terese Nilsen) Nestleder, på valg (Anette W Steen ) Sekretær, på valg (Izabelle Nybrodahl) Styremedlem, ikke på valg (Bahman Jameii) Styremedlem, på valg 1 år (Bjørn Helge Bråthen har trukket seg) Varemedlem, ikke på valg (Jeanett Kristiansen) Varamedlem, på valg (Kristian Larsen) LS representant (Toril Rørdam) (Velges av LS) Valg av valgkomite Leder, ikke på valg (Andreas Hoel) Styremedlem, på valg (Inger Marie Stormo) Rykkin, Ellen Terese Nilsen Leder NFU 4

5 Sak 4 Årsberetning fra Ungdomsgruppa Fra 9.mars 2014 har styret bestått av: Leder: Ellen Terese Nilsen Nestleder: Anette Steen Sekretær: Izabelle Nybrodahl Styremedlem: Bahman Jameli Styremedlem: Bjørn Helge Bråthen Varamedlem: Jeanette Kristiansen Varamedlem: Kristian Larsen LS representant: Toril Rørdam Helseleir år Ble avholdt på Trollaktiv, Evje, Kristiansand August. Det var 11 deltagere tilstede og to ledere: Andreas Hoel og Stine Lien Pedersen Sommerleir år Ble avholdt på Trollaktiv, Evje, Kristiansand August. Det var 11 deltagere tilstede og to ledere: Grensebrytende aktiviteter, nettverksbygging, erfaringsutveksling og sosialt samvær. Bjørn Nøkleby og Kathrine Syse. Bahmann Jameli og Ellen Terese Nilsen deltok fra styret Unge Funksjonshemmede november var det generalforsamling. Aina Myrvik fra foreningens representant. Regionstreff Sør-Øst og Vest april Ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ellen Terese Nilsen og Anette Steen deltok fra styret. Regionstreff Nord og Midt Mars Ble avholdt på Rica Nidelven Hotel, Trondheim Izabelle Nybrodahl og Ellen Terese Nilsen deltok fra styret Ung Voksen-weekend September Tema: Ikke perfekt, men bra nok 12 deltagere Jeanette Kristiansen og Ellen Terese Nilsen deltok fra styret Rykkinn, Ellen Terese Nilsen Leder NFU 5

6 Sak 5 Behandling av innkomne forslag Vedtekter fra NFFNF ungdom ( sist endret 9. mars 2014) Gjeldende vedtekt 1 ORGANISASJON Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose Ungdom. (NFFNFU). Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. Foreningen er tilsluttet: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Foreningen har et ungdomsstyre (US) bestående av: 1 leder 1 nestleder 1 sekretær 2 styremedlemmer xx 1 styremedlem fra LS Av US skal alle personene ha diagnosen NF eller Schwannomatose. En representant i ungdomsstyret (fortrinnsvis leder) skal være representert i LS og ha like rettigheter som valgte medlemmer av LS. Medlemmer mellom 14 og 30 år med diagnosen NF eller Schwannnomatose og som har betalt kontingent til landforeningen er automatisk medlem av NFFNFU. Endringsforslag 1 ORGANISASJON Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose Ungdom. (NFFNFU). Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. Foreningen er tilsluttet: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Studieforbundet Funkis Foreningen har et ungdomsstyre (US) bestående av: 1 lede 1 nestleder 1 sekretær 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer 1 styremedlem fra LS I US skal flertallet ha diagnosen NF eller Schwannomatose. En representant i ungdomsstyret (fortrinnsvis leder) skal være medlem i LS og ha samme rettigheter som valgte medlemmer av LS. Et styremedlem fra LS skal være medlem i US og ha samme rettighet er som valgte medlemmer US. Medlemmer i NFFNF mellom14 og 30 år som har betalt kontingent til landsforeningen, er automatisk medlem av NFFNFU. US innstilling: støtter forslaget 6

7 Gjeldende vedtekt 2 FORMÅL Ungdomsforeningen er en landsomfattende organisasjon for alle mellom 14 og 30 år som har diagnosen Nevrofibromatose (NF) og Schwannomatose. Foreningens formål er: Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle ungdommer med NF og Schwannomatose. Å arbeide for kontakt med tilsvarende ungdomsforeninger i andre land. Endringsforslag 2 FORMÅL NFFNFU er en landsomfattende organisasjon for alle medlemmer i NFFNF mellom 14 og 30 år. Foreningens formål er: Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle ungdommer med NF eller Schwannomatose. Å arbeide for kontakt med tilsvarende ungdomsforeninger i andre land. US innstilling: støtter forslaget Gjeldende vedtekt 3 ØKONOMI Ungdomsgruppa finansieres av midler som er tildelt hovedforeninga via landsomfattende, fylkesregionale og lokale midler. Endringsforslag 3 ØKONOMI NFFNFU finansieres av midler som er tildelt landsforeningen via landsomfattende, fylkesregionale og lokale midler. US innstilling: støtter forslaget Gjeldende vedtekt 4 LANDSMØTET Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert år og i forbindelse med LS sitt landsmøte. Landsmøtetidspunkt kunngjøres senest 10 uker før møtet. Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet må sende skriftlig forslag til US senest 6 uker før møtet. Saksliste med innkomne saker skal sendes medlemmene 4 uker før landsmøtet. Følgende saker skal behandles av: 1. Valg av møtefunksjonær Møteleder Referent (er) Tellekorps 2 protokollunderskrivere Endringsforslag 4 LANDSMØTET Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert år og i forbindelse med LS sitt landsmøte. Landsmøtetidspunkt kunngjøres senest 10 uker før møtet. Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet må sende skriftlig forslag til US senest 6 uker før møtet. Saksliste med innkomne saker skal sendes medlemmene 4 uker før landsmøtet. Følgende saker skal behandles av: Valg av møtefunksjonær Møteleder(e) Referenter Tellekorps 2 protokollunderskrivere 7

8 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Årsberetning 4. Valg av ungdomsstyre Leder Nestleder Sekretær 2 styremedlemmer Valgkomite bestående av to medlemmer 5. Valgregler: Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv eller dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det. US velges med alminnelig flertall Alle medlemmene velges for 2 år Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom det er nødvendig for å oppnå kontinuitet i styret. 5. Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF. Ved avstemning på NFFNFU`s landsmøte har alle medlemmer av NFFNFU som har fylt 14 år og har betalt kontingent for inneværende år, stemmerett. 6. Ekstraordinært landsmøte holdes når US bestemmer eller når 1/3 av medlemmene krever det. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Årsberetning 4. Valg av ungdomsstyre Leder Nestleder Sekretær 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer Valgkomité bestående av tre medlemmer 5. Valgregler: Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv eller dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det. US velges med alminnelig flertall Alle medlemmene velges for 2 år Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom det er nødvendig for å oppnå kontinuitet i styret. 5. Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF. Ved avstemming på NFFNFU s landsmøte har alle medlemmer av NFFNFU som har fylt 14 år og har betalt kontingent for inneværende år, stemmerett. 6. Ekstraordinært landsmøte holdes når US bestemmer eller når 1/3 av medlemmene krever det. Det kan bare behandles saker som det er innkalt for. Kunngjøring om dette må skje med minst 4 ukers varsel. Det kan bare behandles saker som det er innkalt for. Kunngjøring om dette må skje med minst 4 ukers varsel. US innstilling: støtter forslaget 8

9 Gjeldende vedtekt 5 SAMLINGER Samlinger i ungdomsstyrets regi med deltakere under 20 år skal være rusfrie. Brytes dette kan arrangør beslutte hjemsending på egen regning. Endringsforslag 5 SAMLINGER Vi knytter alkoholforbudet til arrangementene. fjernes Gjeldende vedtekt 6 VEDTEKTSENDRINGER Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Ingen endringsforslag i 6 6 VEDTEKTSENDRINGER Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Gjeldende vedtekt 7 REGIONSKONTAKTER I hver region skal det velges et medlem under 30 år med diagnosen som blir ungdomskontakt i sin region. Regionskontakten skal søke å holde kontakt med ungdommene i sitt regionslag og sine fylkeslag, og ha spesielt oppmerksomhet mot nye medlemmer. Regionskontaktene møtes en gang i året i forbindelse med landsmøtet. Endringsforslag 7 FYLKESKONTAKTER I hvert fylkeslag bør det velges et styremedlem under 30 år med hovedoppgave å kontakt med ungdommene i sitt fylkeslag, og ha spesielt oppmerksomhet mot nye medlemmer. Fylkeskontaktene møtes en gang i året i forbindelse med landsmøtet. US innstilling: støtter forslaget Gjeldende vedtekt 8 TVISTESPØRSMÅL Ved tvistespørsmål i landsmøteperioden er US det besluttende organ. Gjeldende vedtekt 9 OPPLØSNING Oppløsning av US kan bare foretas etter at saken først har fått ¾ flertall av landsmøtet og siden har vært ute til uravstemning (simpelt flertall). Oppløsningen må godtas på ekstraordinært landsmøte Ingen endringsforslag i 8 8 TVISTESPØRSMÅL Ved tvistespørsmål i landsmøteperioden er US det besluttende organ. Endringsforslag 9 OPPLØSNING Oppløsning av NFFNFU kan bare foretas etter at saken først har fått ¾ flertall av landsmøtet og siden har vært ute til uravstemning (simpelt flertall). Oppløsningen må godtas på ekstraordinært landsmøte i NFFNF 9

10 Sak 6 Valg av nytt ungdomsstyret Innstilling fra valgkomiteen (leder Andreas Hoel og Inger Marie Stormo) Leder: Ellen Terese Nilsen, ikke på valg Nestleder: Anette Steen velges for 2 år Sekretær: Izabelle Nybrodahl velges for 2 år Styremedlem: Bahman Jameii ikke på valg Styremedlem: Henning Pedersen (velges for 1år) 1. Varamedl.: Jeanette Kristiansen (ikke på valg) 2. Varamedl.: Christoffer Vaet (velges for 2år) Valg av medlemmer i valgkomite Leder: Andreas Hoel (ikke på valg) Styremedlem: Inger Marie Stormo ( velges for 2 år) Hvis endringsforslagi 3 blir godtatt og kan iverksettes fra og med 2015 har vi et forslag på Et nytt styremedlem til valgkomiteen: Jørn Anders Dale (velges for 2 år) 10

11 LANDSMØTE FOR NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE Dagsorden Kl 9:30-10:00 Kl 11:00 Registrering. Landsmøtet for NFFNF starter Sak 1 Åpning med/praktiske opplysninger Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer. Alle medlemmer som har fylt15 år og som har betalt fastsatt medlemskontingent, har stemmerett, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge til representant. Alle må registrere seg med navn. Stemmeberettigede vil få utdelt en stemmetegn. Fagrådsmedlemmer som ikke har betalt kontingent, har ikke stemmerett, men tale- og forslagsrett. Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer kan bare foretas på landsmøtet med 2/3 flertall. Hvis du må forlate lokalet, må du levere inn stemmeseddelen din og du vil få den igjen når du kommer tilbake. Sak 2 Konstituering, valg av møtefunksjonærer Landsstyrets forslag 2 møteledere Arve Granum og Berit Valen 2 referenter 3 til tellekorps 2 protokollunderskrivere 11

12 Sak 3 Godkjenning av innkalling med dagsorden Landsstyret ønsker herved medlemmer i Norsk Forening for Nevrofibromatose velkommen til Landsmøte 15. mars 2015 på Park Inn Radisson, Henrik Ibsens vei, Gardermoen. Dagsorden Norddyrøy, 30. november 2014 kl. 09:30-10:00 kl. 11:00-13:00 Sak 1 Sak 2 Registrering og kaffe Landsmøte NFFNF Åpning m/ praktiske opplysninger med hensyn til gjennomføring av landsmøtet. Konstituering: Valg av møtefunksjonærer 2 møteledere 2 referenter tellekorps 3 personer 2 protokollunderskrivere Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 4 Godkjenning av årsberetning fra LS og Ungdomsgruppa Sak 5 Godkjenning av regnskap Sak 6 Fastsettelse av kontingent for 2016 Sak 7 Godkjenning av budsjett Sak 8 Behandling av innkomne forslag Sak 9 Valg av nytt landsstyre (nåværende i parentes) Leder, på valg (Britt Ohrø) Nestleder, ikke på valg (Finn Eide) Sekretær, ikke på valg (Thor Helge Bråthen) Økonomiansvarlig, på valg (Berit Valen) Styremedlem, ikke på valg (Bjørn Harald Hauge) Styremedlem på valg (Toril Rørdam) Styremedlem, ikke på valg (Svein Rørdam) Styremedlem ungdomsrepresentant (velges av ungdomsgruppa på deres LM) (Ellen Terese Nilsen) 1. varamedlem på valg for 1 år (Gerda Dorland) 2. varamedlem på valg (Herborg Fredheim) Valg av revisor (Interrevisor Gjøvik AS) Valg av valgkomite Leder, ikke på valg (Jørn Thomas Hansen) Medlem, på valg (Terje Øgreid) Medlem, ikke på valg (Brit Wenche Carlsen) Varamedlem, på valg (Nicolai Røren) Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være sendt innen 1. februar 2015 til NFFNF v/britt Ohrø, Dyrøyveien 817, 7273 Norddyrøy eller på e-post til Velkommen! Med vennlig hilsen Landsstyret i NFFNF Britt Ohrø PS. Våre vedtekter, priser og muligheter for påmelding til landsmøte finner du på vår internettside: 12

13 Sak nr. 4 Godkjenning av Årsberetning for 2014 Årsberetning Styret har i 2014 bestått av Leder : Nestleder: Sekretær: Økonomiansvarlig: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Ungdomsrepresentant: Varamedlem: Varamedlem: Britt Ohrø Finn Eide Thor Helge Bråthen Berit Valen Bjørn Harald Hauge Toril Rørdam Svein Rørdam Ellen Terese Nilsen Gerda Dorland Herborg Fredheim Det har blitt avholdt 5 styremøter og det er blitt behandlet 92 saker. Det har blitt gitt ut to utgaver av NF- nytt, sommer og jul. Medlemmer: NFFNF har 707 medlemmer pr Landsmøte Sted: Rica Gardermoen Hotel, Gardermoen Dato: 9. mars På landsmøtet var det 47 stemmeberettigede til stede Fagrådet. Har hatt jevnlig kontakt Ungdomsgruppa Ungdomsgruppa har hatt jevnlige styremøter og kontakt med hverandre. Ellers har de deltatt på ulike kurs og leirer Landsmøte 9. mars Ledertreff mars Regionstreff Nord og Midt mars Regionstreff Sør-Øst og Vest april Helseleir år august Sommerleir år august Ungvoksen-weekend september 13

14 Reiseklubben Sted: Budapest, Ungarn Dato: mai Program: Sosialt samvær Antall: 28 stk. Sted: Mahmutlar, Tyrkia Dato: Program: Sosialt samvær Antall: 7 stk Nettverksbygging for ungdom Sted: Radisson Blu, Royal Garden, Trondheim Dato: November Program: Nettverksbygging og organisasjonsarbeid Antall: 25 Økonomi Stønad fra det offentlige kr Fordelingen: Fra BUF-direktoratet-samlet kr Fra BUF-direktoratet-sommerleir kr Div. andre tilskudd kr I tillegg har vi mottatt kr Fordelingen: Fra Extrastiftelsen kr Fra Studieforbund Funkis kr Fylkeslag Foreningen har i dag tolv fylkeslag med eget styre og to fylker som vi har en fylkeskontakt i. Regionlag Foreningen har i dag ett regionslag. 14

15 Likepersonsarbeid Ledertreff Målgruppe: Styremedlemmer i alle ledd i NFFNF Sted: Rica Gardermoen Hotel, Gardermoen Dato: Mars 47 stk. deltagere. Tema: Organisasjonsutvikling Regionstreff i Nord og Midt mars Sted: Rica Nidelven Hotel Dato: mars 2014 Målgruppe: Medlemmer i Helseregionene Nord og Midt Tema: Kognitive vansker og livsglede Aktiviteter for barn Antall: 68 stk Regionstreff i Sør-Øst og Vest Sted: Thon Hotel Oslo Airport Dato: april Målgruppe: Medlemmer i Helseregionene Sør-Øst og Vest Tema: Kognitive vansker og livsglede Aktiviteter for barn Antall: 59 stk. Helseleir Målgruppe: Ungdom med diagnose NF år Sted: Troll Aktiv, Evje Dato: august Tema: Grensebrytende aktiviteter, nettverksbygging, erfaringsutveksling og sosialt samvær Antall: 11 deltakere og 2 ledere Sommerleir Sted: Troll Aktiv, Evje Dato: august Målgruppe: Ungdom med diagnose år Tema: Grensebrytende aktiviteter, nettverksbygging, erfaringsutveksling og sosialt samvær Antall: 11 deltakere og 2 ledere. Ung-Voksenweekend Sted: Scandic Ørnen Hotel, Bergen Dato: september Målgruppe: Ungdom med diagnose år Tema: Ikke perfekt men bra nok Antall: 12 Voksenweekend Sted: Rica Nidelven, Trondheim Dato: oktober Målgruppe: Voksne med diagnose 30 år + Tema: Ikke perfekt men bra nok Antall: 30 deltagere 15

16 Diverse kurs og møter Frambu NFFNF v/toril og Svein Rørdam deltok på brukermøte på Frambu FFO. Smågruppeforum 2 representanter deltok Jan Ryen og Per Kåre Vestre Funkis E-learningskurs 8 representanter fra representanter deltok Norddyrøy, Norsk Forening For Nevrofibromatose Britt Ohrø, leder LS innstilling: Årsberetningen for 2014 godkjennes 16

17 Sak 5 og 7 Godkjenning av regnskap og budsjett Resultatregnskap pr Bud Inntekter: Driftstilskudd fra BUF- dir. samlet , , Tilskudd fra BUF- dir. - likemannsmidler ,00 - Tilskudd fra BUF- dir. - arbeid og attføring ,00 - Tilskudd fra BUF- dir. - sommerleir , , Tilskudd fra Studieforbundet Funkis , , Tilskudd fra Extra- Stiftelsen , Egenandeler Regionstreff, begge , , Egenandeler Voksen- Weekend , , Egenandeler Helseleir (13-17) og Sommerleir (18-26) , , Egenandeler Ung- Voksen- Weekend / Nettverksbygging , , Gaver og fondsmidler 500, ,00 - Div. andre tilskudd/tilbakeføringer , , Medlemskontingent , , Sum inntekter , , Utgifter: Administrasjonsutgifter Lønn / honorar administrasjon , , Lønn / honorar regnskapsførsel , , Lønn / honorar layout 8 000, , Lønn / honorar ny logo ,00 - Lønn / honorar ny nettside Styrehonorar , Lønn for tapt arbeidsfortjeneste 8 865, Arbeidsgiveravgift 4 736, , Revisjonshonorar , , Innkjøpt kontor- og datautstyr/inventar , , Kontorrekvisita/kontorkostnader , , EDB- kostnader, software, lisenser etc , , Telefon , , Porto , , Faglitteratur Bankgebyr 8 023, , Reise og opphold styremøter , , Sum administrasjonsutgifter , ,

18 Driftsutgifter velferd Tilskudd fylkeslag 2 / 3 av MK , , Tilskudd fylkeslag, momskompensasjon , , NF- nytt , , Landsmøteutgifter/fylkesledertreff , , Møteutgifter styret annet, reise og opphold , , Utgifter europeisk/nordisk møte , Adm. ungdomsgruppa (se eget underregnskap) , , Helseleir (13-17) og Sommerleir (18-26) , , Ung- Voksen- Weekend og Nettverksbygging , , Regionstreff, begge , , Voksen- Weekend , , Reiseklubben , , Betalt kontingenter til andre organisasjoner , , Gaver/utmerkelser , , Andre kostnader, bursdagskort 6 600, , Sum utgifter velferd , , Sum utgifter totalt for adm. og velferd , , Renteinntekter 7 747, , Rentekostnader Sum finansinntekter/utgifter 7 747, , Årets overskudd/- underskudd , ,08-18

19 Resultat Ungdom Bud Inntekter: Tilskudd BUF- dir sommerleir , , Tilskudd fra Extra- Stiftelsen , Egenandeler Helseleir (13-17) og Sommerleir (18-26) , , Egenandeler Ung- Voksen- Weekend / Nettverksbygging , , Sum inntekter , , Utgifter: Administrasjonsutgifter Møtegodtgjørelse US 500, , Telefongodtgjørelse 1 000, , Reisekostnader styremøter 3 700, Møteutgifter annet Opphold/mat styremøter 7 050, , Sum administrasjonsutgifter , , Driftsutgifter Helseleir (13-17) og Sommerleir (18-26) , , Ung- Voksen- Weekend og Nettverksbygging , , Sum utgifter velferd , , Årets overskudd/- underskudd , ,

20 Sak 5 og 7 forts. Godkjenning av regnskap og budsjett Resultat Fondskonto2014 Inntekter: Bud Mottatt gaver - - Mottatt gave 500, ,00 Mottatt renter 708,27 90, Sum inntekter 1 208, ,61 - Utgifter: Utbetalt reisetilskudd 7 850,00 - Sum utgifter 7 850,00 - Årets overskudd/- underskudd , ,61 - BALANSE pr Innestående på bank pr. 1/ , ,78 Årets overskudd tilført konto , ,61 Innestående på bank pr , ,39 20

21 Sak 5 og 7 forts. Godkjenning av regnskap og budsjett Balanse 2014 EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Kasse - Nordea ,74 37 Diverse kortsiktig gjeld 0 Nordea ,19 52 Forskuddstrekk 0 Nordea ,88 41 Arbeidsgiveravgift - 0 Nordea- trekkinnskudd 45,94 0 Avsatt revisjonshonorar 0 Sum omløpsmidler , Påløpt annen kostnad ,00 25 Sum kortsiktig gjeld ,00 25 Fordringer Påløpte inntekter - 75 Egenkapital Egenkapital hovedforeningen 1/ , Utlegg reiseklubben årets resultat ,77-47 Egenkapital Sum fordringer hovedforeningen 31/ , Egenkapital fondskonto 1/ , årets resultat ,73 30 Egenkapital fondskonto 31/ ,66 73 Sum eiendeler , Sum gjeld og egenkapial ,

22 Sak 5 og 7 forts. Godkjenning av regnskap og budsjett 22

23 Sak 6 Fastsettelse av kontingent for kr 250,- pr medlem LS innstilling: Ingen økning av kontingenten for

24 Sak 8 Behandling av innkomne forslag Sak 8-1 Forslag til endringer i vedtektene til NFFNF VEDTEKTER for NFFNF (Sist endret ) Endringsforslag fra LS 1 Forening skal ha et fagråd. Teksten er misvisende og må presiseres. 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. - Foreningen er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Funksjonshemmedes Studieforbund - Foreningen har et Landsstyre (LS) bestående av: 1 leder 1 nestleder 1 sekretær 1 økonomiansvarlig 3 styremedlemmer 1 styremedlem valgt av ungdomsgruppa fra ungdomsstyret 2 varamedlemmer Minst en i LS skal ha NF1 og en ha tilknytning til NF2 eller Schwannomatose. Endringsforslag 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. - Foreningen er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Studieforbundet Funkis. - Foreningen har et Landsstyre (LS) bestående av: 1 leder 1 nestleder 1 sekretær 1 økonomiansvarlig 3 styremedlemmer 1 styremedlem valgt av ungdomsgruppa fra ungdomsstyret 2 varamedlemmer Minst en i LS skal ha NF1 og en ha tilknytning til NF2 eller Schwannomatose. Ett styremedlem i LS bør være tilknyttet helse- eller sosialvesen. Foreningen skal ha et Fagråd som oppnevnes av LS. Styremedlemmer med tilknytning til helse- og/eller sosialvesen bør sitte i Fagrådet. Foreningen har en ungdomsgruppe for medlemmer i alderen år. Ett styremedlem i LS bør være tilknyttet helse- eller sosialvesen. Foreningen skal ha et Fagråd som oppnevnes av LS. Ett medlem av styret, fortrinnsvis med tilknytning til helseeller sosialvesen er leder av fagrådet. Foreningen har en ungdomsgruppe for medlemmer i alderen år LS instilling: støtter forslaget 24

25 2 FORMÅL - Foreningen er en landsomfattende organisasjon for alle som har eller er interessert i nevrofibromatose (NF) eller Schwannomatose. - Foreningens formål er - å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har diagnosene og deres familie - å spre kunnskap om diagnosene til sykehus og andre behandlende institusjoner - å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til de spesielle problemer som kan følge med diagnosene - å arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land - Ingen endringsforslag i 2 2 FORMÅL - Foreningen er en landsomfattende organisasjon for alle som har eller er interessert i nevrofibromatose (NF) eller Schwannomatose. - Foreningens formål er - å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har diagnosene og deres familie - å spre kunnskap om diagnosene til sykehus og andre behandlende institusjoner - å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til de spesielle problemer som kan følge med diagnosene - å arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land 3 MEDLEMSKAP - Rett til medlemskap har alle med diagnosen NF eller Schwannomatose og deres familie samt andre interesserte. Ingen endringsforslag i 3 3 MEDLEMSKAP - Rett til medlemskap har alle med diagnosen NF eller Schwannomatose og deres familie samt andre interesserte. 25

26 Endringsforslag fra LS i 4 Ønsker en presisering i 4 siste ledd utbetaling til fylkeslagene, endringsforslaget gjelder også vedtektene i NFFNF fylkeslag 4 4 ØKONOMI - Foreningens økonomiske grunnlag søkes såvidt mulig dekket ved offentlige midler. - Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram på Landsmøtet. - Kontingenten betales årlig og fastsettes av Landsmøtet. - Kontingenten kreves inn av Landsstyret og kravet bør sendes ut i første halvdel av januar med 14 dagers betalingsfrist. - Kontingenten innbetalt foregående år fordeles med: 2/3 til fylkeslagene 1/3 til landsforeningen Utbetaling til fylkeslagene skal skje innen 1. mars påfølgende år, etter at fylkeslagets regnskap og rapport om lagets aktivitet er oversendt LS og godkjent. - Foreningen skal ha registrert revisor. Endringsforslag 4 ØKONOMI - Foreningens økonomiske grunnlag søkes såvidt mulig dekket ved offentlige midler. - Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram på Landsmøtet. - Kontingenten betales årlig og fastsettes av Landsmøtet. - Kontingenten kreves inn av Landsstyret og kravet bør sendes ut i første halvdel av januar med 14 dagers betalingsfrist. - Kontingenten innbetalt foregående år fordeles med: 2/3 til fylkeslagene 1/3 til landsforeningen Forutsetning for utbetaling til fylkeslagene er at følgende dokumenter er mottatt av økonomiansvarlig i LS innen 1. mars påfølgende år: fylkeslagets årsmelding, revidert og signert regnskap, budsjett, aktivitetsplan og referat fra årsmøte. Utbetalingen vil skje innen en mnd. etter at godkjente dokumenter er mottatt. - Foreningen skal ha registrert revisor. LS innstilling: støtter forslaget 5 LANDSMØTET - Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. - Ordinært Landsmøte holdes hvert år på sted og tidspunkt fastsatt av LS. - Landsmøtetidspunktet bekjentgjøres senest 10 uker før Landsmøtet. - Medlemmer som ønsker å ta opp saker på Landsmøtet, må sende skriftlig forslag til LS senest 6 uker før møtet. - Saksliste med innkomne saker og Valgkomiteens innstilling sendes påmeldte delegater 4 uker før Landsmøtet og legges ut på foreningens webside. - Følgende saker skal behandles av Landsmøtet: Ingen endringsforslag i 5 5 LANDSMØTET - Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. - Ordinært Landsmøte holdes hvert år på sted og tidspunkt fastsatt av LS. - Landsmøtetidspunktet bekjentgjøres senest 10 uker før Landsmøtet. - Medlemmer som ønsker å ta opp saker på Landsmøtet, må sende skriftlig forslag til LS senest 6 uker før møtet. - Saksliste med innkomne saker og Valgkomiteens innstilling sendes påmeldte delegater 4 uker før Landsmøtet og legges ut på foreningens webside. - Følgende saker skal behandles av Landsmøtet: 26

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Leder- og Landsmøte Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Leder- og Landsmøte Scandic Oslo Airport, Gardermoen Leder- og Landsmøte Scandic Oslo Airport, Gardermoen Ravineveien 15, 2060 Gardermoen 11.-13. mars 2016 Ungdomsstyret og Landsstyret i NFFNF ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! 1 Reisen hit

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian Cystic Fibrosis Association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å: Arbeide

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer