Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel"

Transkript

1 Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand fra Gardermoen flyplass. 1

2 Landsmøte med Ledertreff mars 2015 Program Fredag :00 Åpning :30 Presentasjon og gjennomgang av aktivitetene i fylkeslagene, ungdomsgruppa, arbeidsgruppene web, layout, søkegruppa, medisinsk, NF-nytt, Reiskeklubben og LS 20:30 Middag Lørdag :00-09:15 Gjennomgang av dagens program 09:15-10:00 Organisasjonsutvikling 10:00-10:15 Pause 10:15-11:00 Søknad om midler 11:00-11:15 Pause 11:15-12:00 Søknad om midler forts. 12:00-14:00 Lunsj 14:00-16:00 Forberedelse til landsmøte 19:45 Samling før middag (romnr. oppgis i løpet av dagen) 20:30 Middag 2

3 LANDSMØTE FOR NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE UNGDOM Søndag Dagsorden Kl Kl Registrering. Landsmøtet for NFFNF Ungdom starter Sak 1 Åpning med/praktiske opplysninger. Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF. Ved avstemming på NFFNFU s landsmøte har medlemmer som har fylt 14 år og som har betalt medlemskontingent for innværende år stemmerett Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. Alle må registrere seg med navn. Stemmeberettigede vil få utdelt en stemmetegn. Hvis du må forlate lokalet, må du levere inn stemmetegnet, og du vil få det igjen når du kommer tilbake. Sak 2 Konstituering, Valg av møtefunksjonærer Landsstyrets forslag 2 møteledere Arve Granum og Berit Valen 2 referenter 2 til tellekorps 2 protokollunderskrivere 3

4 Sak 3 Godkjenning av innkalling med dagsorden Ungdomsstyret ønsker herved medlemmer i Norsk Forening for Nevrofibromatose Ungdom (NFFNFU) velkommen til Landsmøte på Park Inn Radisson. Dagsorden kl Registrering og kaffe kl Landsmøte Norsk Forening For Nevrofibromatose Ungdom (NFFNFU) Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Åpning - praktiske opplysninger Konstituering: Valg av møtefunksjonærer møteledere referenter tellekorps 2 protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av årsberetning fra NFFNFU Behandling av innkomne forslag Sak 6 Valg av nytt ungdomsstyre (nåværende i parantes) Leder, ikke på valg (Ellen Terese Nilsen) Nestleder, på valg (Anette W Steen ) Sekretær, på valg (Izabelle Nybrodahl) Styremedlem, ikke på valg (Bahman Jameii) Styremedlem, på valg 1 år (Bjørn Helge Bråthen har trukket seg) Varemedlem, ikke på valg (Jeanett Kristiansen) Varamedlem, på valg (Kristian Larsen) LS representant (Toril Rørdam) (Velges av LS) Valg av valgkomite Leder, ikke på valg (Andreas Hoel) Styremedlem, på valg (Inger Marie Stormo) Rykkin, Ellen Terese Nilsen Leder NFU 4

5 Sak 4 Årsberetning fra Ungdomsgruppa Fra 9.mars 2014 har styret bestått av: Leder: Ellen Terese Nilsen Nestleder: Anette Steen Sekretær: Izabelle Nybrodahl Styremedlem: Bahman Jameli Styremedlem: Bjørn Helge Bråthen Varamedlem: Jeanette Kristiansen Varamedlem: Kristian Larsen LS representant: Toril Rørdam Helseleir år Ble avholdt på Trollaktiv, Evje, Kristiansand August. Det var 11 deltagere tilstede og to ledere: Andreas Hoel og Stine Lien Pedersen Sommerleir år Ble avholdt på Trollaktiv, Evje, Kristiansand August. Det var 11 deltagere tilstede og to ledere: Grensebrytende aktiviteter, nettverksbygging, erfaringsutveksling og sosialt samvær. Bjørn Nøkleby og Kathrine Syse. Bahmann Jameli og Ellen Terese Nilsen deltok fra styret Unge Funksjonshemmede november var det generalforsamling. Aina Myrvik fra foreningens representant. Regionstreff Sør-Øst og Vest april Ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ellen Terese Nilsen og Anette Steen deltok fra styret. Regionstreff Nord og Midt Mars Ble avholdt på Rica Nidelven Hotel, Trondheim Izabelle Nybrodahl og Ellen Terese Nilsen deltok fra styret Ung Voksen-weekend September Tema: Ikke perfekt, men bra nok 12 deltagere Jeanette Kristiansen og Ellen Terese Nilsen deltok fra styret Rykkinn, Ellen Terese Nilsen Leder NFU 5

6 Sak 5 Behandling av innkomne forslag Vedtekter fra NFFNF ungdom ( sist endret 9. mars 2014) Gjeldende vedtekt 1 ORGANISASJON Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose Ungdom. (NFFNFU). Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. Foreningen er tilsluttet: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Foreningen har et ungdomsstyre (US) bestående av: 1 leder 1 nestleder 1 sekretær 2 styremedlemmer xx 1 styremedlem fra LS Av US skal alle personene ha diagnosen NF eller Schwannomatose. En representant i ungdomsstyret (fortrinnsvis leder) skal være representert i LS og ha like rettigheter som valgte medlemmer av LS. Medlemmer mellom 14 og 30 år med diagnosen NF eller Schwannnomatose og som har betalt kontingent til landforeningen er automatisk medlem av NFFNFU. Endringsforslag 1 ORGANISASJON Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose Ungdom. (NFFNFU). Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. Foreningen er tilsluttet: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Studieforbundet Funkis Foreningen har et ungdomsstyre (US) bestående av: 1 lede 1 nestleder 1 sekretær 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer 1 styremedlem fra LS I US skal flertallet ha diagnosen NF eller Schwannomatose. En representant i ungdomsstyret (fortrinnsvis leder) skal være medlem i LS og ha samme rettigheter som valgte medlemmer av LS. Et styremedlem fra LS skal være medlem i US og ha samme rettighet er som valgte medlemmer US. Medlemmer i NFFNF mellom14 og 30 år som har betalt kontingent til landsforeningen, er automatisk medlem av NFFNFU. US innstilling: støtter forslaget 6

7 Gjeldende vedtekt 2 FORMÅL Ungdomsforeningen er en landsomfattende organisasjon for alle mellom 14 og 30 år som har diagnosen Nevrofibromatose (NF) og Schwannomatose. Foreningens formål er: Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle ungdommer med NF og Schwannomatose. Å arbeide for kontakt med tilsvarende ungdomsforeninger i andre land. Endringsforslag 2 FORMÅL NFFNFU er en landsomfattende organisasjon for alle medlemmer i NFFNF mellom 14 og 30 år. Foreningens formål er: Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle ungdommer med NF eller Schwannomatose. Å arbeide for kontakt med tilsvarende ungdomsforeninger i andre land. US innstilling: støtter forslaget Gjeldende vedtekt 3 ØKONOMI Ungdomsgruppa finansieres av midler som er tildelt hovedforeninga via landsomfattende, fylkesregionale og lokale midler. Endringsforslag 3 ØKONOMI NFFNFU finansieres av midler som er tildelt landsforeningen via landsomfattende, fylkesregionale og lokale midler. US innstilling: støtter forslaget Gjeldende vedtekt 4 LANDSMØTET Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert år og i forbindelse med LS sitt landsmøte. Landsmøtetidspunkt kunngjøres senest 10 uker før møtet. Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet må sende skriftlig forslag til US senest 6 uker før møtet. Saksliste med innkomne saker skal sendes medlemmene 4 uker før landsmøtet. Følgende saker skal behandles av: 1. Valg av møtefunksjonær Møteleder Referent (er) Tellekorps 2 protokollunderskrivere Endringsforslag 4 LANDSMØTET Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert år og i forbindelse med LS sitt landsmøte. Landsmøtetidspunkt kunngjøres senest 10 uker før møtet. Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet må sende skriftlig forslag til US senest 6 uker før møtet. Saksliste med innkomne saker skal sendes medlemmene 4 uker før landsmøtet. Følgende saker skal behandles av: Valg av møtefunksjonær Møteleder(e) Referenter Tellekorps 2 protokollunderskrivere 7

8 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Årsberetning 4. Valg av ungdomsstyre Leder Nestleder Sekretær 2 styremedlemmer Valgkomite bestående av to medlemmer 5. Valgregler: Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv eller dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det. US velges med alminnelig flertall Alle medlemmene velges for 2 år Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom det er nødvendig for å oppnå kontinuitet i styret. 5. Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF. Ved avstemning på NFFNFU`s landsmøte har alle medlemmer av NFFNFU som har fylt 14 år og har betalt kontingent for inneværende år, stemmerett. 6. Ekstraordinært landsmøte holdes når US bestemmer eller når 1/3 av medlemmene krever det. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Årsberetning 4. Valg av ungdomsstyre Leder Nestleder Sekretær 2 styremedlemmer 2 varamedlemmer Valgkomité bestående av tre medlemmer 5. Valgregler: Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv eller dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det. US velges med alminnelig flertall Alle medlemmene velges for 2 år Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom det er nødvendig for å oppnå kontinuitet i styret. 5. Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF. Ved avstemming på NFFNFU s landsmøte har alle medlemmer av NFFNFU som har fylt 14 år og har betalt kontingent for inneværende år, stemmerett. 6. Ekstraordinært landsmøte holdes når US bestemmer eller når 1/3 av medlemmene krever det. Det kan bare behandles saker som det er innkalt for. Kunngjøring om dette må skje med minst 4 ukers varsel. Det kan bare behandles saker som det er innkalt for. Kunngjøring om dette må skje med minst 4 ukers varsel. US innstilling: støtter forslaget 8

9 Gjeldende vedtekt 5 SAMLINGER Samlinger i ungdomsstyrets regi med deltakere under 20 år skal være rusfrie. Brytes dette kan arrangør beslutte hjemsending på egen regning. Endringsforslag 5 SAMLINGER Vi knytter alkoholforbudet til arrangementene. fjernes Gjeldende vedtekt 6 VEDTEKTSENDRINGER Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Ingen endringsforslag i 6 6 VEDTEKTSENDRINGER Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Gjeldende vedtekt 7 REGIONSKONTAKTER I hver region skal det velges et medlem under 30 år med diagnosen som blir ungdomskontakt i sin region. Regionskontakten skal søke å holde kontakt med ungdommene i sitt regionslag og sine fylkeslag, og ha spesielt oppmerksomhet mot nye medlemmer. Regionskontaktene møtes en gang i året i forbindelse med landsmøtet. Endringsforslag 7 FYLKESKONTAKTER I hvert fylkeslag bør det velges et styremedlem under 30 år med hovedoppgave å kontakt med ungdommene i sitt fylkeslag, og ha spesielt oppmerksomhet mot nye medlemmer. Fylkeskontaktene møtes en gang i året i forbindelse med landsmøtet. US innstilling: støtter forslaget Gjeldende vedtekt 8 TVISTESPØRSMÅL Ved tvistespørsmål i landsmøteperioden er US det besluttende organ. Gjeldende vedtekt 9 OPPLØSNING Oppløsning av US kan bare foretas etter at saken først har fått ¾ flertall av landsmøtet og siden har vært ute til uravstemning (simpelt flertall). Oppløsningen må godtas på ekstraordinært landsmøte Ingen endringsforslag i 8 8 TVISTESPØRSMÅL Ved tvistespørsmål i landsmøteperioden er US det besluttende organ. Endringsforslag 9 OPPLØSNING Oppløsning av NFFNFU kan bare foretas etter at saken først har fått ¾ flertall av landsmøtet og siden har vært ute til uravstemning (simpelt flertall). Oppløsningen må godtas på ekstraordinært landsmøte i NFFNF 9

10 Sak 6 Valg av nytt ungdomsstyret Innstilling fra valgkomiteen (leder Andreas Hoel og Inger Marie Stormo) Leder: Ellen Terese Nilsen, ikke på valg Nestleder: Anette Steen velges for 2 år Sekretær: Izabelle Nybrodahl velges for 2 år Styremedlem: Bahman Jameii ikke på valg Styremedlem: Henning Pedersen (velges for 1år) 1. Varamedl.: Jeanette Kristiansen (ikke på valg) 2. Varamedl.: Christoffer Vaet (velges for 2år) Valg av medlemmer i valgkomite Leder: Andreas Hoel (ikke på valg) Styremedlem: Inger Marie Stormo ( velges for 2 år) Hvis endringsforslagi 3 blir godtatt og kan iverksettes fra og med 2015 har vi et forslag på Et nytt styremedlem til valgkomiteen: Jørn Anders Dale (velges for 2 år) 10

11 LANDSMØTE FOR NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE Dagsorden Kl 9:30-10:00 Kl 11:00 Registrering. Landsmøtet for NFFNF starter Sak 1 Åpning med/praktiske opplysninger Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer. Alle medlemmer som har fylt15 år og som har betalt fastsatt medlemskontingent, har stemmerett, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge til representant. Alle må registrere seg med navn. Stemmeberettigede vil få utdelt en stemmetegn. Fagrådsmedlemmer som ikke har betalt kontingent, har ikke stemmerett, men tale- og forslagsrett. Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer kan bare foretas på landsmøtet med 2/3 flertall. Hvis du må forlate lokalet, må du levere inn stemmeseddelen din og du vil få den igjen når du kommer tilbake. Sak 2 Konstituering, valg av møtefunksjonærer Landsstyrets forslag 2 møteledere Arve Granum og Berit Valen 2 referenter 3 til tellekorps 2 protokollunderskrivere 11

12 Sak 3 Godkjenning av innkalling med dagsorden Landsstyret ønsker herved medlemmer i Norsk Forening for Nevrofibromatose velkommen til Landsmøte 15. mars 2015 på Park Inn Radisson, Henrik Ibsens vei, Gardermoen. Dagsorden Norddyrøy, 30. november 2014 kl. 09:30-10:00 kl. 11:00-13:00 Sak 1 Sak 2 Registrering og kaffe Landsmøte NFFNF Åpning m/ praktiske opplysninger med hensyn til gjennomføring av landsmøtet. Konstituering: Valg av møtefunksjonærer 2 møteledere 2 referenter tellekorps 3 personer 2 protokollunderskrivere Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 4 Godkjenning av årsberetning fra LS og Ungdomsgruppa Sak 5 Godkjenning av regnskap Sak 6 Fastsettelse av kontingent for 2016 Sak 7 Godkjenning av budsjett Sak 8 Behandling av innkomne forslag Sak 9 Valg av nytt landsstyre (nåværende i parentes) Leder, på valg (Britt Ohrø) Nestleder, ikke på valg (Finn Eide) Sekretær, ikke på valg (Thor Helge Bråthen) Økonomiansvarlig, på valg (Berit Valen) Styremedlem, ikke på valg (Bjørn Harald Hauge) Styremedlem på valg (Toril Rørdam) Styremedlem, ikke på valg (Svein Rørdam) Styremedlem ungdomsrepresentant (velges av ungdomsgruppa på deres LM) (Ellen Terese Nilsen) 1. varamedlem på valg for 1 år (Gerda Dorland) 2. varamedlem på valg (Herborg Fredheim) Valg av revisor (Interrevisor Gjøvik AS) Valg av valgkomite Leder, ikke på valg (Jørn Thomas Hansen) Medlem, på valg (Terje Øgreid) Medlem, ikke på valg (Brit Wenche Carlsen) Varamedlem, på valg (Nicolai Røren) Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være sendt innen 1. februar 2015 til NFFNF v/britt Ohrø, Dyrøyveien 817, 7273 Norddyrøy eller på e-post til Velkommen! Med vennlig hilsen Landsstyret i NFFNF Britt Ohrø PS. Våre vedtekter, priser og muligheter for påmelding til landsmøte finner du på vår internettside: 12

13 Sak nr. 4 Godkjenning av Årsberetning for 2014 Årsberetning Styret har i 2014 bestått av Leder : Nestleder: Sekretær: Økonomiansvarlig: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Ungdomsrepresentant: Varamedlem: Varamedlem: Britt Ohrø Finn Eide Thor Helge Bråthen Berit Valen Bjørn Harald Hauge Toril Rørdam Svein Rørdam Ellen Terese Nilsen Gerda Dorland Herborg Fredheim Det har blitt avholdt 5 styremøter og det er blitt behandlet 92 saker. Det har blitt gitt ut to utgaver av NF- nytt, sommer og jul. Medlemmer: NFFNF har 707 medlemmer pr Landsmøte Sted: Rica Gardermoen Hotel, Gardermoen Dato: 9. mars På landsmøtet var det 47 stemmeberettigede til stede Fagrådet. Har hatt jevnlig kontakt Ungdomsgruppa Ungdomsgruppa har hatt jevnlige styremøter og kontakt med hverandre. Ellers har de deltatt på ulike kurs og leirer Landsmøte 9. mars Ledertreff mars Regionstreff Nord og Midt mars Regionstreff Sør-Øst og Vest april Helseleir år august Sommerleir år august Ungvoksen-weekend september 13

14 Reiseklubben Sted: Budapest, Ungarn Dato: mai Program: Sosialt samvær Antall: 28 stk. Sted: Mahmutlar, Tyrkia Dato: Program: Sosialt samvær Antall: 7 stk Nettverksbygging for ungdom Sted: Radisson Blu, Royal Garden, Trondheim Dato: November Program: Nettverksbygging og organisasjonsarbeid Antall: 25 Økonomi Stønad fra det offentlige kr Fordelingen: Fra BUF-direktoratet-samlet kr Fra BUF-direktoratet-sommerleir kr Div. andre tilskudd kr I tillegg har vi mottatt kr Fordelingen: Fra Extrastiftelsen kr Fra Studieforbund Funkis kr Fylkeslag Foreningen har i dag tolv fylkeslag med eget styre og to fylker som vi har en fylkeskontakt i. Regionlag Foreningen har i dag ett regionslag. 14

15 Likepersonsarbeid Ledertreff Målgruppe: Styremedlemmer i alle ledd i NFFNF Sted: Rica Gardermoen Hotel, Gardermoen Dato: Mars 47 stk. deltagere. Tema: Organisasjonsutvikling Regionstreff i Nord og Midt mars Sted: Rica Nidelven Hotel Dato: mars 2014 Målgruppe: Medlemmer i Helseregionene Nord og Midt Tema: Kognitive vansker og livsglede Aktiviteter for barn Antall: 68 stk Regionstreff i Sør-Øst og Vest Sted: Thon Hotel Oslo Airport Dato: april Målgruppe: Medlemmer i Helseregionene Sør-Øst og Vest Tema: Kognitive vansker og livsglede Aktiviteter for barn Antall: 59 stk. Helseleir Målgruppe: Ungdom med diagnose NF år Sted: Troll Aktiv, Evje Dato: august Tema: Grensebrytende aktiviteter, nettverksbygging, erfaringsutveksling og sosialt samvær Antall: 11 deltakere og 2 ledere Sommerleir Sted: Troll Aktiv, Evje Dato: august Målgruppe: Ungdom med diagnose år Tema: Grensebrytende aktiviteter, nettverksbygging, erfaringsutveksling og sosialt samvær Antall: 11 deltakere og 2 ledere. Ung-Voksenweekend Sted: Scandic Ørnen Hotel, Bergen Dato: september Målgruppe: Ungdom med diagnose år Tema: Ikke perfekt men bra nok Antall: 12 Voksenweekend Sted: Rica Nidelven, Trondheim Dato: oktober Målgruppe: Voksne med diagnose 30 år + Tema: Ikke perfekt men bra nok Antall: 30 deltagere 15

16 Diverse kurs og møter Frambu NFFNF v/toril og Svein Rørdam deltok på brukermøte på Frambu FFO. Smågruppeforum 2 representanter deltok Jan Ryen og Per Kåre Vestre Funkis E-learningskurs 8 representanter fra representanter deltok Norddyrøy, Norsk Forening For Nevrofibromatose Britt Ohrø, leder LS innstilling: Årsberetningen for 2014 godkjennes 16

17 Sak 5 og 7 Godkjenning av regnskap og budsjett Resultatregnskap pr Bud Inntekter: Driftstilskudd fra BUF- dir. samlet , , Tilskudd fra BUF- dir. - likemannsmidler ,00 - Tilskudd fra BUF- dir. - arbeid og attføring ,00 - Tilskudd fra BUF- dir. - sommerleir , , Tilskudd fra Studieforbundet Funkis , , Tilskudd fra Extra- Stiftelsen , Egenandeler Regionstreff, begge , , Egenandeler Voksen- Weekend , , Egenandeler Helseleir (13-17) og Sommerleir (18-26) , , Egenandeler Ung- Voksen- Weekend / Nettverksbygging , , Gaver og fondsmidler 500, ,00 - Div. andre tilskudd/tilbakeføringer , , Medlemskontingent , , Sum inntekter , , Utgifter: Administrasjonsutgifter Lønn / honorar administrasjon , , Lønn / honorar regnskapsførsel , , Lønn / honorar layout 8 000, , Lønn / honorar ny logo ,00 - Lønn / honorar ny nettside Styrehonorar , Lønn for tapt arbeidsfortjeneste 8 865, Arbeidsgiveravgift 4 736, , Revisjonshonorar , , Innkjøpt kontor- og datautstyr/inventar , , Kontorrekvisita/kontorkostnader , , EDB- kostnader, software, lisenser etc , , Telefon , , Porto , , Faglitteratur Bankgebyr 8 023, , Reise og opphold styremøter , , Sum administrasjonsutgifter , ,

18 Driftsutgifter velferd Tilskudd fylkeslag 2 / 3 av MK , , Tilskudd fylkeslag, momskompensasjon , , NF- nytt , , Landsmøteutgifter/fylkesledertreff , , Møteutgifter styret annet, reise og opphold , , Utgifter europeisk/nordisk møte , Adm. ungdomsgruppa (se eget underregnskap) , , Helseleir (13-17) og Sommerleir (18-26) , , Ung- Voksen- Weekend og Nettverksbygging , , Regionstreff, begge , , Voksen- Weekend , , Reiseklubben , , Betalt kontingenter til andre organisasjoner , , Gaver/utmerkelser , , Andre kostnader, bursdagskort 6 600, , Sum utgifter velferd , , Sum utgifter totalt for adm. og velferd , , Renteinntekter 7 747, , Rentekostnader Sum finansinntekter/utgifter 7 747, , Årets overskudd/- underskudd , ,08-18

19 Resultat Ungdom Bud Inntekter: Tilskudd BUF- dir sommerleir , , Tilskudd fra Extra- Stiftelsen , Egenandeler Helseleir (13-17) og Sommerleir (18-26) , , Egenandeler Ung- Voksen- Weekend / Nettverksbygging , , Sum inntekter , , Utgifter: Administrasjonsutgifter Møtegodtgjørelse US 500, , Telefongodtgjørelse 1 000, , Reisekostnader styremøter 3 700, Møteutgifter annet Opphold/mat styremøter 7 050, , Sum administrasjonsutgifter , , Driftsutgifter Helseleir (13-17) og Sommerleir (18-26) , , Ung- Voksen- Weekend og Nettverksbygging , , Sum utgifter velferd , , Årets overskudd/- underskudd , ,

20 Sak 5 og 7 forts. Godkjenning av regnskap og budsjett Resultat Fondskonto2014 Inntekter: Bud Mottatt gaver - - Mottatt gave 500, ,00 Mottatt renter 708,27 90, Sum inntekter 1 208, ,61 - Utgifter: Utbetalt reisetilskudd 7 850,00 - Sum utgifter 7 850,00 - Årets overskudd/- underskudd , ,61 - BALANSE pr Innestående på bank pr. 1/ , ,78 Årets overskudd tilført konto , ,61 Innestående på bank pr , ,39 20

21 Sak 5 og 7 forts. Godkjenning av regnskap og budsjett Balanse 2014 EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Kasse - Nordea ,74 37 Diverse kortsiktig gjeld 0 Nordea ,19 52 Forskuddstrekk 0 Nordea ,88 41 Arbeidsgiveravgift - 0 Nordea- trekkinnskudd 45,94 0 Avsatt revisjonshonorar 0 Sum omløpsmidler , Påløpt annen kostnad ,00 25 Sum kortsiktig gjeld ,00 25 Fordringer Påløpte inntekter - 75 Egenkapital Egenkapital hovedforeningen 1/ , Utlegg reiseklubben årets resultat ,77-47 Egenkapital Sum fordringer hovedforeningen 31/ , Egenkapital fondskonto 1/ , årets resultat ,73 30 Egenkapital fondskonto 31/ ,66 73 Sum eiendeler , Sum gjeld og egenkapial ,

22 Sak 5 og 7 forts. Godkjenning av regnskap og budsjett 22

23 Sak 6 Fastsettelse av kontingent for kr 250,- pr medlem LS innstilling: Ingen økning av kontingenten for

24 Sak 8 Behandling av innkomne forslag Sak 8-1 Forslag til endringer i vedtektene til NFFNF VEDTEKTER for NFFNF (Sist endret ) Endringsforslag fra LS 1 Forening skal ha et fagråd. Teksten er misvisende og må presiseres. 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. - Foreningen er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Funksjonshemmedes Studieforbund - Foreningen har et Landsstyre (LS) bestående av: 1 leder 1 nestleder 1 sekretær 1 økonomiansvarlig 3 styremedlemmer 1 styremedlem valgt av ungdomsgruppa fra ungdomsstyret 2 varamedlemmer Minst en i LS skal ha NF1 og en ha tilknytning til NF2 eller Schwannomatose. Endringsforslag 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. - Foreningen er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Studieforbundet Funkis. - Foreningen har et Landsstyre (LS) bestående av: 1 leder 1 nestleder 1 sekretær 1 økonomiansvarlig 3 styremedlemmer 1 styremedlem valgt av ungdomsgruppa fra ungdomsstyret 2 varamedlemmer Minst en i LS skal ha NF1 og en ha tilknytning til NF2 eller Schwannomatose. Ett styremedlem i LS bør være tilknyttet helse- eller sosialvesen. Foreningen skal ha et Fagråd som oppnevnes av LS. Styremedlemmer med tilknytning til helse- og/eller sosialvesen bør sitte i Fagrådet. Foreningen har en ungdomsgruppe for medlemmer i alderen år. Ett styremedlem i LS bør være tilknyttet helse- eller sosialvesen. Foreningen skal ha et Fagråd som oppnevnes av LS. Ett medlem av styret, fortrinnsvis med tilknytning til helseeller sosialvesen er leder av fagrådet. Foreningen har en ungdomsgruppe for medlemmer i alderen år LS instilling: støtter forslaget 24

25 2 FORMÅL - Foreningen er en landsomfattende organisasjon for alle som har eller er interessert i nevrofibromatose (NF) eller Schwannomatose. - Foreningens formål er - å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har diagnosene og deres familie - å spre kunnskap om diagnosene til sykehus og andre behandlende institusjoner - å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til de spesielle problemer som kan følge med diagnosene - å arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land - Ingen endringsforslag i 2 2 FORMÅL - Foreningen er en landsomfattende organisasjon for alle som har eller er interessert i nevrofibromatose (NF) eller Schwannomatose. - Foreningens formål er - å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har diagnosene og deres familie - å spre kunnskap om diagnosene til sykehus og andre behandlende institusjoner - å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til de spesielle problemer som kan følge med diagnosene - å arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land 3 MEDLEMSKAP - Rett til medlemskap har alle med diagnosen NF eller Schwannomatose og deres familie samt andre interesserte. Ingen endringsforslag i 3 3 MEDLEMSKAP - Rett til medlemskap har alle med diagnosen NF eller Schwannomatose og deres familie samt andre interesserte. 25

26 Endringsforslag fra LS i 4 Ønsker en presisering i 4 siste ledd utbetaling til fylkeslagene, endringsforslaget gjelder også vedtektene i NFFNF fylkeslag 4 4 ØKONOMI - Foreningens økonomiske grunnlag søkes såvidt mulig dekket ved offentlige midler. - Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram på Landsmøtet. - Kontingenten betales årlig og fastsettes av Landsmøtet. - Kontingenten kreves inn av Landsstyret og kravet bør sendes ut i første halvdel av januar med 14 dagers betalingsfrist. - Kontingenten innbetalt foregående år fordeles med: 2/3 til fylkeslagene 1/3 til landsforeningen Utbetaling til fylkeslagene skal skje innen 1. mars påfølgende år, etter at fylkeslagets regnskap og rapport om lagets aktivitet er oversendt LS og godkjent. - Foreningen skal ha registrert revisor. Endringsforslag 4 ØKONOMI - Foreningens økonomiske grunnlag søkes såvidt mulig dekket ved offentlige midler. - Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram på Landsmøtet. - Kontingenten betales årlig og fastsettes av Landsmøtet. - Kontingenten kreves inn av Landsstyret og kravet bør sendes ut i første halvdel av januar med 14 dagers betalingsfrist. - Kontingenten innbetalt foregående år fordeles med: 2/3 til fylkeslagene 1/3 til landsforeningen Forutsetning for utbetaling til fylkeslagene er at følgende dokumenter er mottatt av økonomiansvarlig i LS innen 1. mars påfølgende år: fylkeslagets årsmelding, revidert og signert regnskap, budsjett, aktivitetsplan og referat fra årsmøte. Utbetalingen vil skje innen en mnd. etter at godkjente dokumenter er mottatt. - Foreningen skal ha registrert revisor. LS innstilling: støtter forslaget 5 LANDSMØTET - Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. - Ordinært Landsmøte holdes hvert år på sted og tidspunkt fastsatt av LS. - Landsmøtetidspunktet bekjentgjøres senest 10 uker før Landsmøtet. - Medlemmer som ønsker å ta opp saker på Landsmøtet, må sende skriftlig forslag til LS senest 6 uker før møtet. - Saksliste med innkomne saker og Valgkomiteens innstilling sendes påmeldte delegater 4 uker før Landsmøtet og legges ut på foreningens webside. - Følgende saker skal behandles av Landsmøtet: Ingen endringsforslag i 5 5 LANDSMØTET - Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. - Ordinært Landsmøte holdes hvert år på sted og tidspunkt fastsatt av LS. - Landsmøtetidspunktet bekjentgjøres senest 10 uker før Landsmøtet. - Medlemmer som ønsker å ta opp saker på Landsmøtet, må sende skriftlig forslag til LS senest 6 uker før møtet. - Saksliste med innkomne saker og Valgkomiteens innstilling sendes påmeldte delegater 4 uker før Landsmøtet og legges ut på foreningens webside. - Følgende saker skal behandles av Landsmøtet: 26

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer