Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag"

Transkript

1 Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av dirigent, sekretær, og to til å underskrive protokollen Behandle Kvaløysletta ILs og Slettaelva Sportsklubbs årsmeldinger Behandle Kvaløysletta ILs og Slettaelva Sportsklubbs regnskaper i revidert stand Innomne saker: 1. Navn på klubben 2. Klubbfarger 3. Logo 4. Vedtekter Sak 7) Sak 8) Sak 9) Sak 10) Fastsette medlemskontingent Vedta klubbens budsjett Behandle klubbens organisasjonsplan. Valg: Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov

2 Sak 4: Behandle Kvaløysletta ILs og Slettaelva Sportsklubbs årsmeldinger Årsberetning for sesongen 2009 Kvaløysletta IL Generelt: Hovedstyret har i perioden fram til bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Pål Wilhelmsen Trond Haug Tore Ellingsen, Berit Moe, Leif Arne Martinsen, Halgeir Ringjord, Per- Erik Nilsen, Vanja E. Strøm Hovedstyret har etter den bestått av: Leder: Erling Sandsdalen Nestleder: Pål Wilhelmsen Styremedlemmer: Tore Ellingsen, Hege Hausner, Ingrid Gerhardsen, Jens-Ole Thyholdt, Marit Andreassen, Oddbjørn Nilsen, Trond Haug Styret har i perioden siden forrige årsmøte avholdt 7 styremøter. Den 19. januar 2010 er KIL blitt sammenslått med SSK, og 2 av disse møtene har vært i den nye klubbens styre. Styret har internt hatt ulike ansvarsområdet og samarbeidet har vært godt. Det har vært avviklet rekrutteringsmøter på høsten som har resultert i 2 nye lag. 4 deltakere har deltatt på dommer/keeperkurs.videre har 3 personer tatt trener 1 kurs. Disse kursene dekkes av klubben. For 2009 er det registrert 434 medlemmer i KIL, herav 288 aktive medlemmer. Økonomi Regnskapet for 2009 gjøres opp med et overskudd på kr Anleggssituasjonen Storelvahallen brukes til treninger vinterstid for de eldste lagene. Vi har i tillegg noen timer i Skarphallen. De yngre lagene benytter gymsalene på skolene. Vi har i sesongen benyttet Stakkevollanbanen som hjemmearena for vårt A-lag i serien. Vi har også i år benyttet Kvaløysletta grus og Karvesletta 7 er bane for de øvrige lagene. For sesongen 2010 ventes vår nye hjemmearena på Storelva å kunne tas i bruk fra høsten av. Det er håp om at leie av denne banen ikke vil koste like mye som fremmede baner. Sportslig Vi har i 2008 hatt 21 lag i seriespillet. A-laget rykket holdt seg i 4. divisjon. Det jobbes godt i lagene, og styret er stolt av arbeidet som legges ned

3 Markedsarbeid For 2009 har Troms Kraft kommet inn som sponsor. Sammen med Coop Nord har de vært klubbens hovedsponsor for Puma er fortsatt vår leverandør av sportsutstyr i samarbeid med Sportshuset. Avslutning Styret i Kvaløysletta er stolte over å ha lyktes med å få til en sammenslåing med SSK. Vi er overbevist om at dette vil gi et løft for idretten på Kvaløya. Hovedfokus framover bli å bygge den nye klubben. Styret i Kvaløysletta Idrettslag takker alle som har bidratt for klubben i året som har gått! Kvaløysletta, 22. april Erling Sandsdalen Pål Wilhelmsen Ingrid Gerhardsen Jens-Ole Thyholdt styreleder nestleder Hege Hausner Marit Andreassen Tore Ellingsen Trond Haug Oddbjørn Nilsen Bjørn Anders Kroken

4 Årsmelding SSK 2009 Styret Det kom inn fire nye styremedlemmer og fire nye vara på årsmøtet den 25. februar Styret har dermed hatt følgende sammensetning: Styreleder: Erling Sandsdalen ( ) Nestleder/økonomiansvarlig: Oddbjørn Nilsen ( ) Leder fotball yngres: Hege Hausner (2009) Leder fotball jr/senior: Marit Andreassen ( ) Leder svømming: Jens-Ole Thyholdt ( ) Leder ungdom: Ingrid Gerhardsen ( ) Leder barneidrett: Bjørn Anders Kroken ( ) Varamedlemmer: Fotball yngres: Aud Helene Ulriksen ( ) Fotball jr/senior: Hege Josefsen (2009) Svømming: Steffen Bærø ( ) Ungdom: Madelene Karlsson (2009) Barneidrett: Lars André Hansen ( ) I tillegg har følgende personer vært tillitsvalgte: Revisor: Solveig Espenes (2009) Stedfortreder revisor Mona Hemmingsen (2009) Representant for SSK i Storelva Idrettspark AS: Oddbjørn Nilsen Utsending til kretstinget i Troms fotballkrets: Trygve Ophaug, Kjell Winge, Ingrid Gerhardsen Utsending til årsmøte i Idrettsrådet: Oddbjørn Nilsen og Madelene Karlsson Leder for valgkomiteen: Hilde Toften (tidl. styreleder) Medlem av valgkomiteen: Trygve Ophaug(tidl. styremedlem) Medlem av valgkomiteen: Kjell Winge (tidl. styremedlem) Styret har i 2009 avholdt 8 ordinære styremøter. 3 saker er behandlet som sirkulasjonssaker. I tillegg er det i forbindelse med fusjoneringen med Kvaløysletta idrettslag avholdt 2? ekstraordinære styremøter og 2? felles styremøter med KIL. Deltagelsen på styremøtene har vært bra og det har blitt behandlet rundt 80 saker. I tillegg har styrerepresentantene og daglig leder deltatt på en rekke andre møter i forbindelse med strategiarbeidet, Åpen dag, Troms idrettsråd, kretsting og klubbutvikling i regi at Troms fotballkrets. I ekstarordinært årsmøte 19. januar 2010 ble det vedtatt å fusjonere klubben med Kvaløysletta idrettslag.følgende interimsstyre ble valgt: Leder: Nesteleder/økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig SSK: Erling Sansdalen Pål Wilhelmsen Oddbjørn Nilsen

5 Ungdomsrepresentant: Fotball: Svømming: Allidrett/barnetrim: Ingrid Gerhardsen Trond Haug Tor Ellingsen Hege Hausner Marit Andreassen Jens-Ole Thyholdt Bjørn Anders Kroken Vararepresentanter: Ungdomsrepresentant: Fotball: Svømming: Allidrett/barnetrim: Madelene Karlsson Per Erik Nilsen Berit Moe Hege Josefsen Aud Helene Ulriksen Steffen Bærø Lars-Andrè Hansen Valgkomité: Hilde Toften (leder) Ståle Johansen (nestleder) Sven Crogh Kjell E. Winge Revisor PricewaterHouseCoopers v/statsautorisert revisor Fred A. Mikalsen Kontrollkomite: Medlemmer: Solveig Espenes, Stig Tore Richardsen Varamedlem: Arne Kristian Dønland Styrets arbeid har vært ulønnet. Strategiarbeid og klubbutvikling Styret videreførte arbeidet med avklaringen av samarbeid/fusjonering med Kvaløysletta IL. Medlemmene som hadde deltatt i utredningen med KIL anbefalte i mars 2009 å gå videre med utredning av full sammenslåing. En ny arbeidsgruppe fra de to klubbene jobbet videre med dette. Fra SSK deltok Erling Sandsdalen, Ingrid Gerhardsen og Marit Andreassen. Styret besluttet i oktober å gå inn for full sammenslåing. I et felles styremøte 10. november ble fusjonsavtale mellom Slettaelva Sportsklubb og Kvaløysletta idrettslag underskrevet av styrene i begge klubbene. Styrene utarbeidet også et dokument som avklarer mål og strategier for den fusjonerte klubben. Bl.a. er det slått fast at den nye klubben skal være en breddeidrettsklubb, men skal

6 også ha et tilbud på junior-/seniornivå. Den skal være en klubbstyrt (=lederstyrt) organisasjon hvor alle aktiviteter er basert på felles verdier og hvor satsing i de respektive avdelinger er prioritert av styret. Som følge av arbeidet med sammenslåing av klubbene er Klubbutviklingsprosjektet delvis blitt skjøvet over til Arbeidsgruppa for anleggsutvikling (med leder Atle Noralf Larsen) har imidlertid jobbet videre. Det er i samarbeid med skolen og uteromsutvalget planlagt oppgradering av skolebanen inkludert kunstgress. Finansieringsplanen er kommet langt. Bl.a. har gavefondet i Sparebank1 Nord Norge gitt tilsagn om kr ,00. Målsettingen er å komme i gang med oppgraderingen våren Videre arbeides det i samarbeid med Troms Fotballkrets om å få oppgradert Karveslettabanen, også den med kunstgress. Planen om ballbinge ved skolebanen er droppet som følge av innvendinger fra skolen. Administrasjon I 2009 har Lidvard Skjelvan vært daglig leder i 50 % stilling. Jan Frode Pedersen har vært regnskapsfører i 20 % stilling. Jens-Ole Thyholdt har hatt en midlertidig 10 % stilling for å administrere svømmegruppa og Fargerik svømmeopplæring. Høy aktivitet og flotte sportslige resultater i 2009 Det har vært høy aktivitet i alle grupper i Fotballgruppa har hatt 20 lag med i sommerserien. Vi har i tillegg hatt lag med lag i både lokale, nasjonale og internasjonale turneringer og i vinterserien. Våre egne fotballturneringer ble godt gjennomført med god deltagelse. Åpen hall-tilbudet om lørdagskveldene var også populært i Svømmegruppa hadde god oppslutning i 2009 med 228 deltakende barn og unge i svømmeopplæringen og gjennomførte populære familieturer til Grottebadet, Polarbadet og Boden i Sverige. Over 3000 innvandrere benyttet seg av tilbudet på Fargerik svømmeopplæring. Aktivitetsnivået har også vært høy og variert blant ungene på barnetrim og allidrett. I tillegg benyttet stadig flere av våre voksne medlemmer seg av mulighetene for å trene i regi av SSK. Sportslige resultater måles kun for 11 er-lagene innen fotball. Her vil vi spesielt trekke fram junior og senior damer som hadde en fantastisk sesong i Junior damer vant både sommer- og vinterserien og senior damer vant 3. divisjon. I tillegg vant de flere turneringer, blant annet en stor internasjonal turnering i Ungarn. Junior herrer gjorde det også bra med fine plasseringer i serie og turneringer. De aldersbestemte lagene hadde flott innsats og inntrykket er at de er på høyde med det andre lag i tilsvarende aldersgrupper i Troms presterer. Styrets lykkes i målsettingen om å få på plass en dommeransvarlig. Fra mars 2009 har Inge Jensen vært dommeransvarlig i klubben. I løpet av høsten 2009 har styret og administrasjonen, i samarbeid med lagene, arbeidet for utrede og planlegge en økt satsing på A-lag i SSK, ikke bare på damesiden, men også på herresiden. Sportslig opplegg, støtteapparat og budsjett for 2009 er godkjent av styret og det ble innført nye kontrakter mellom junior- og seniorspillere og SSK. Medlemsoversikt I 2009 har antall medlemmer vært 778 (tabell 1). Medlemstallet omfatter også alle de som har bidratt i ulike roller i klubben gjennom tillitsmannsapparatet. Flere medlemmer deltar dessuten i to eller flere aktiviteter, så aktivitetstallet i klubben er?? enheter (tabell 2). Medlemstallet har

7 i forhold til året før hatt en økning i alle aldersgrupper bortsett fra 6-12 hvor det har vært stabilt. Tabell 1. Antall medlemmer i Slettaelva sportsklubb fordelt på alder og kjønn. Antall medlemmer i 2009 Alder Gutter Jenter Sum SUM Sportsplan for fotball I løpet av 2008 ble Sportsplanen for fotball har vært tilgjengelig for medlemmene siden i Planen var at den skulle revideres før 2009-sesongen, men som følge av fusjoneringen er dette en oppgave som må følges opp av den nye klubben. Lagskonto Et utvalg har gjennomgått hovedprinsippene for lagskonto, dvs. hvilke retningslinjer som skal gjelde for fordeling av kostnader mellom SSK, laget og den enkelte utøver. Prinsippene er nå implementert i klubben og vil være gjeldende for alle lag i SSK. Det er fortsatt noen uavklarte områder som må behandles i Fasiliteter Høsten 2009 startet opparbeidelsen av kunstgressbanen i tilknytning til Storelvahallen. Planen er nå at den skal være ferdigstilt til 1. september Klubben har jobbet sammen med Grendehuset AL og FAU/Slettaelva skole om bygging av ny gapahuk. Sponsorarbeid Hovedsponsorer til klubben er: Coop Nord BA, Bladet Tromsø og Puma/Intersport. I tillegg Tromsprodukt Catering, Postbanken, Tromskraft, Skanska, Nor Bygg, Linken og Siva. Nye sponsorer fra 2009 er Troms Kraft, Mack, Tromsø Taxi og Lerøy Aurora. Vi er meget takknemlig for det viktige bidraget disse sponsorene gir til driften av klubben. Dugnadsarbeidet Dugnadsarbeidet er en av de viktigste bærebjelkene i SSK. Ikke bare gir det nødvendige inntekter, men det er også "limet" som holder engasjementet i gang i SSK og bidrar til positivt miljø og samhold i klubben. De obligatoriske dugnadene som varetelling på Obs, flaskeinnsamling, utgivelsen av Hvem-Hva-Hvor, turneringer, kafésalg, lotteri og salg av kalendere har vært gjennomført på en god måte i I tillegg kommer de dugnadene som hvert enkelt lag tar initiativ til for å bedre sin lagøkonomi

8 Politiattester Ordningen ble innført 1. januar 2009 og følges opp kontinuerlig. Godkjent vandelsattest er obligatorisk for alle som jobber med barn og unge under 18 år. Økonomi Som foregående år har det i 2009 også blitt satt fokus på fakturering og inndriving av medlemskontingenter og det har blitt god orden på dette. I tillegg er det videreført systemer for budsjettering av junior/senioravdeling og ansvarliggjøring av støtteapparatet for å følge dette opp. Styret har, som tidligere, innskjerpet rutinene med at alle inntekter og kostnader skal registreres i klubbens regnskap i Regnskap mot fjoråret SSK har i 2009 hatt et godt driftsår sammenlignet med Totalt viser regnskapet et resultat på kr ,69. mot fjorårets underskudd på ,-. Det er satt av kr ,00 til dekning av lagenes innestående på lagkonto. Regnskap mot budsjett Ser en på regnskapet sammenlignet med budsjett for 2009, har vi hatt svikt i inntekter på knappe ,-, noe som i hovedsak skyldes lavere inntekter fra dugnader og andre inntekter. Det er også en reduksjon i kostnader, hvor turneringer, turneringsavgifter og startkontingenter har størst reduksjon Kostnader som kjøp av drakter/utstyr ligger over det dobbelte av budsjettert, noe som skyldes urealistisk budsjettering. Kostnadsøkning til drakter og utstyr skyldes oppgradering av draktsettene fordi det var stor slitasje på de gamle. SSK har egen regnskapsfører. Avslutning Styret og administrasjonen vil takke alle medlemmene for god sportslig opptreden og alle tillitsvalgte, foresatte og medlemmer for god innsats på dugnader og andre arrangementer i klubbens regi. Vi vil samtidig takke alle sponsorene og de øvrige bidragsyterne for økonomisk støtte. Slettaelva, Erling Sandsdalen Pål Wilhelmsen Oddbjørn Nilsen Hege Hausner Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Marit Andreassen Tore Ellingsen Trond Haug Jens-Ole Thyholdt Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bjørn Anders Kroken Styremedlem Ingrid Gerhardsen Styremedlem

9 Fotball I 2008 var medlemstallet på fotballgruppa 450 (tabell 3). Det er en svak nedgang fra i 2007 (-6). Det var en økning i antall gutter (+18), men en nedgang i antall jenter (-25). Størst nedgang på jentesiden var det i aldersgruppen år (-16). Høsten 2008 ble det satt i gang en jentesatsing for å spesielt rekruttere nye lag blant de yngste klassene. Det resulterte i en økning i antall medlemmer for aldersgruppen 6-12 år (+11). Tabell 3. Antall medlemmer Fotball 2009 fordelt på alder og kjønn. Antall medlemmer Fotball 2009 Alder Gutter Jenter SUM SUM Yngres avdeling Det har vært mange positive barn i aktivitet denne sesongen. Dette viser at det også er mange aktive foreldre som har stått på både som trenere og oppmenn. På yngres avdeling er det ikke viktig med gode resultater, men at alle skal få delta og ha det gøy. Det skal legges opp til at barn skal trives og ha det trygt. De fleste lagene har deltatt på ulike turneringer denne sesongen. De minste lagene har deltatt på turneringer i nærheten, mens de eldste lagene har hatt lengre reiser. Banene som har vært brukt har ikke bestandig vært av beste kvalitet, men med foreldrenes innsats har kampene blitt avviklet. Nå ser vi bare frem til at kunstgresset på Storelva blir ferdig. Det ble opprettet et nytt lag i klassen G95. Uten foreldrenes dugnadsinnsats ville vi ikke fått dette til.

10 Tabell 4: Vi har hatt 20 lag som deltok i serien i år. Fordelingen har vært slik: Oversikt lag og antall spillere Fotball 2009 Klasse Lag Antall spillere Kommentarer Minijenter J Minijenter J98 15 Lillejenter J97 17 Lillejenter J96 15 Småjenter J94/95 18 Senior damer A-lag D 28 Minigutter G03 15 Minigutter G02 17 Minigutter G01 11 Minigutter G00 12 Minigutter G G99-2 Minigutter G98 11 Lillegutter G97 14 Smågutter G96 10 Samarbeidslag med KIL Smågutter G94 7 Samarbeidslag med KIL Junior herrer JrH 24 Senior herrer A-lag H 22 Oldboys herrer OBH 20

11 SSK Junior/senior 2009 Året 2009 har SSK hatt et juniorlag på dame og herresiden, damelag i 2.divisjon og herrelag i 5.divisjon. SSK skriver historie i 2009 der vi for første gang har et A-lag herrer i klubben. Junior damer / A-lag damer: Først ut var vinterserien, der SSK junior damer gjorde det veldig bra og vant vinterserien for juniorer Med mål om å rykke opp i 1.divisjon, ble sesongen 2009 litt annerledes enn hva både spillere, trenere og støtteapparat hadde regnet med. Med trippel serie i begge divisjoner, fordelt på rundt 30 spillere ble det mye fotball. Første del av sesongen gikk veldig bra, og begge lagene vant det meste. Etter en hektisk kampaktivitet, som genererte mye skader og med mange kamper igjen ble det en tøff avslutning av sesongen. Mange kamper tok mye energi både av trenere, spillere og støtteapparat. I fotballferien dro spillere og støtteapparat til Denmark Cup. Med seier i alle kampene, vant SSK A-lag damer Denmark Cup, og fikk med seg en pengepremie på ,- Ved sesongslutt fikk spillerne beskjed om at både Karl Karlsson og Yngve Eilertsen kom til å trekke seg tilbake som trenere. Både Karl og Yngve har vært trenere i SSK siden Avslutningen av sesongen ble holdt på Grendehuset, med taler og overrekkelser av gaver til Karl og Yngve som takk for alle års innsats. Litt tårer ble det også... Så var det ut på jakt etter ny trener, og navnet på Geir Gulbrandsen kom på blokken. Geir ble kontaktet, og etter to møter takket Geir ja til å overta trenerengasjementet. Sammen med Odd-Steinar Ellingsen som hjelpetrener + Alf-Kåre Gerhardsen og Hugo Nilsen som oppmenn var teamet rundt våre damer på plass. A-lag damer arrangerte sammen med junior herrer Coop Cup i Skarphallen helgen I gensere fra Coop, og stort pågangsmot tok lagene fatt i Skarphallen fra fredag kl.15:00. En kjempeinnsats fra alle spillerne og ikke minst støtteapparatet rundt lagene gjorde at Coop Cup ble et flott gjennomført arrangement i Målet for 2010 er å rykke opp i 1.divisjon der det overhengende målet er å bli klubb nummer to på damesiden i Tromsø rett i ryggen på Fløya =) Junior herrer: Med Tor-Inge Bakkemo Olaisen på plass som ny trener litt ut i sesongen, og Trond Knutsen som assistent startet en tropp på 20 spillere spent opp på ny sesong. Stammen i juniorlaget har i 2009 vært 1. års juniorer. Med en kort treningsoppkjøring, startet vinterserien en god oppkjøring frem mot sesongstart. I serien gjorde junior herrer det veldig bra og havnet på en X-plass på tabellen sesongen 2009.

12 I august dro Junior og A-laget til Altaturneringen i Fotballbussen til Tromsø Taxi. En flott tur, både sportslig og sosialt for laget. Tilbake i Tromsø, ble det et opphold på tre dager - så var vi i gang med Tromsøturneringen. Junior herrer arrangerte sammen med A-lag damer Coop Cup i Skarphallen helgen I gensere fra Coop, og stort pågangsmot tok lagene fatt fra fredag kl.15:00. Med 26 lag ble det mye fotball. En kjempeinnsats fra alle spillerne og ikke minst støtteapparatet rundt lagene gjorde at Coop Cup ble et flott gjennomført arrangement i A-lag herrer: Ved oppstarten av A-lag herrer, ble det raskt tatt en beslutning om at vi ønsket å rykke opp til 4.divisjon med laget. Med Frank Josefsen og Jahn Magne Jensen som trenere var vi godt rustet. Først ut var vinterserien, der vi gjorde det veldig bra og vant gruppen. Det gjorde sitt til at vi ved sesongstart ble lansert som favoritter i 5.divisjon. Før sesongstart ble det bestemt at vi skulle spille våre hjemmekamper på Alfheim. Det ble en flott opplevelse, både for spillerne og tribunesliterne som hadde gode stoler å sitte på under tak. Resultatmessig ble ikke sesongen det vi hadde håpet på, med kamper som ble avgjort i siste minutt, med knappest mulig margin til fordel for motstander. Med mange unge lovende spillere, havnet vi til slutt litt ufortjent på en 5.plass på tabellen men berget plassen i 5.divisjon. I 2010 starter Troms Fotballkrets opp med 6.divisjonsspill. SSK A-lag herrer har deltatt i Altaturneringen og Tromsøturneringen. Turen til Alta sammen med Juniorlaget var en flott og sosial tur. Sesongen 2009 har spillerne hatt vakt under hjemmekampene til TIL. Med både seriekamper, cup-kamper og europacup ble det mange kamper og spillerne la ned 866 dugnadstimer oppe på Alfheim Stadion. Postbankens Fotballnatt ble arrangert den 28.november, og A-laget stod som arrangør. Med 41 lag og 83 kamper, ble dette et flott arrangement. Postbanken åpnet arrangementet, og første kamp startet kl.19:15. Deretter var det kamper med 3 minutters pause, og kl.02:30 kunne vi som arrangører forlate Skarphallen godt fornøyd med innsatsen. A-laget har også vaktholdet i Storelvahallen Sesongen ble avsluttet med fest på Grendehuset, der også jentene ble invitert. En utrolig hyggelig kveld, med en del gode ord og prisutdelinger fra trenerne til spillerne var dette en flott avslutning på sesongen. Totalt sett for sesongen 2009, kan junior/senioravdelingen se tilbake på et år med mange positive hendelsen og godt samhold i lagene. Konklusjonen er at SSK er en god klubb å være medlem i =)

13 SVØMMING Klubben gir et bredt svømmetilbud til barn og unge, hovedsakelig mellom 6 og 12 år. Svømmetilbudet er tilvenning og trygghet i vann gjennom opplæring i svømming, dykking, stuping og livredning i henhold til opplæringsplan fra Norges svømmeforbund I kalenderåret 2009 deltok 226 barn/unge i aldersgruppen 4-14 år. En nedgang på 2 personer fra sesongen I svømmegruppa er det 4 med ADHD, 2 svaksynte og 1 funksjonshemmet. Den kjønnsmessige fordeling var 106 gutter og 120 jenter. Tabell 1 medlemsoversikt svømming 2008/ SVØMMING Alder GUTTER JENTER SUM SUM Svømmeaktiviteten har fortsatt en konstant tilstrømming av nye medlemmer; faktisk så stor pågang, at vi har venteliste på nybegynnergruppene 6-8 år. All svømmeopplæring for SSK medlemmer foregår i bassenget på Kvaløysletta Svømmegruppa har også i 2009 arrangert 3 forskjellige turer: Tur med hurtigbåt til Harstad/Grottebadet med 69 reisende. Tur med buss til Polarbadet med 40 reisende. Sosialtur til Boden, Sverige med 29 reisende

14 Foto: J-O Thyholdt Harstad februar 2009 Foto: J-O Thyholdt Tur til Polarbadet febr. 2009

15 Foto: J-O Thyholdt NordPoolen, Boden mai 2009 Ved sesongslutt 2008/2009 i mai mnd. ble det gjennomført fullskala redningsøvelse: Foto: Bernt Sønvisen Redningsøvelse mai 2009

16 Foto: Bernt Sønvisen Redningsøvelse mai 2009 Svømming med klær i basseng. Praktisk bruk av redningsutstyr i basseng. Atferd på og ved åpent vann. HLR med oppringning AMK 113. Redningsøvelse med AMK/UNN, Politi og Norsk Luftambulanse/Helikopterservice Dette er en del av den obligatoriske svømmeopplæringen i SSK. Svømmegruppa er delaktig i idrettsprosjekt Integrering i idrettslag med Fargerik svømmeopplæring". Prosjekt for å stimulere minoritetsgrupper, inaktive barn og ungdommer i samfunnet til idrett og fysisk aktivitet. Det benyttes samme opplæringsplan som benyttes i den ordinære medlemsbaserte opplæringa i SSK, men har er aldersspreding mellom 4 og 50 år. Hele prosjektet er lagt til Stakkevollan svømmehall. Prosjektet hadde i 2009 over 3000 besøk som kommer fra 42 forskjellige nasjoner mottok svømmegruppa kr ,- i tilskudd fra Tromsø kommune og KKD/NIF. I Tillegg mottok vi kr ,- fra Inkludering og Mangfoldighetsdirektoratet (IMDI) som tilskudd for å gjennomføre prosjektet fordelt på 30 søndager. Tilbudet er inndelt i 3 forskjellige kategorier: Tilbud for gutter/menn Tilbud begge kjønn Tilbud for jenter/damer

17 Foto: J O Thyholdt Fargerik Svømmeopplæring Slettaelva sportsklubb er ledende i Nord-Norge i forhold til tilsvarende prosjekt. Harstad gjennomfører tilsvarende prosjekt basert på samme konsept som SSK. Dette er vi veldig stolte av. Svømmegruppa har akutt behov for svømmeinstruktører som kam stille opp, ta svømmeinstruktørkurs, stille på dugnader osv. Svømmegruppa er veldig sårbar når det gjelder sykdom eller annet frafall av instruktører. Til tross for dette er det ikke kansellert en eneste svømmetime i 2009 grunnet mangel på instruktør, da de øvrige instruktørene stepper inn ved hverandres forfall. Men denne instruktørmangel kan ikke vare evig. Svømmegruppa må fortsette intensiveringen med å rekruttere flere instruktører. Dette for å øke antallet instruktører, slik at ikke belastningen blir for stor på de få vi har. Er det interesse for kursing, er det bare å ta kontakt med klubbens administrasjon. Svømmegruppa er organisert som egen administrasjon og egen økonomi. Svømmestyret består av alle svømmeinstruktørene, og vår leder er representert i sentralstyret som svømmegruppas representant. Ledergruppa i svømming møter 4-5 ganger i året for å planlegge aktiviteter, gjennomgå opplæringsplan, koordinering av ferdighetsnivå og plassering av barn i ulike ferdighetsgrupper. Kompetansenivå Svømmegruppa: 3 Instruktører, Trener II kompetanse 4 menn, 1 kvinne 2 Instruktør, Trener I (VK1) 1 mann, 1 kvinne 3 Instruktører, Barnas svømmeskole 3 mann, 2 kvinner 1 Hjelpeinstruktør 1 kvinne 1 Forbundsdommer 1 mann I slutten av august 2010 starter påmelding for sesongen 2010/2011 Følg med på hjemmesiden

18 Årsmelding 2009 for BARNETRIM Barnetrimmen (opp til 5 år) foregår innendørs i gymsalen på Slettaelva skole torsdager kl Målet er fysisk aktivitet basert på lek. Mye sisten-leker, sangleker, hinderløyper og fri lek i gymsalen. Foreldrene er til stede, og bidrar i stor grad til aktivitet og orden. Før sommeren hadde vi populær avslutning med pizza fra Yonas. Trenerteamet: Stig Johnsen har tatt hovedansvaret for Barnetrimmen i år, og sammen med hjelpetrenerne Ragnhild Håkstad og Ørjan Jacobsen fått økt oppslutning og stor entusiasme med livlig aktivitet og innlevelse fra de små. Det er høyt aktivitets- og støynivå i gymsalen under barnetrimmen! Utøvere: Det har vært jevnt godt oppmøte med flotte smårollinger på treningene i høst. 36 registrerte barn. Det er helt opp mot hva gymsalen rommer Sportslig hilsen Bjørn Anders Kroken Styremedlem for Barnetrim og Allidrett Årsmelding 2009 for ALLIDRETT Etter sommerferien utvidet SSK Allidrett til to grupper på henholdsvis 6-7 år og 8-11 år. Det er flere grunner til dette. De utøverne som har deltatt fra oppstarten og nå er 8 år, begynner å få så gode ferdigheter at det er vanskelig å drive nok utfordrende trening sammen med 6-7 åringene. Dessuten er det etter hvert så mange deltakere at størrelsen på gymsalen ville begrense aktiviteten dersom alle skulle trene i lag. Vi har imidlertid samlet gruppene på noen treningsøkter utendørs (orientering) i høst. Konseptet er ikke endret vesentlig. Vi satser på 4 treningsøkter med hver idrettsgrein. Tid og sted forsøkes tilpasset til idrettens egenart. Innetreningene foregår i gymsalen på Slettaelva skole (og svømmehallen), og utetreningene i nærmiljøet her på Slettaelva. Vi har i løpet av året holdt på med friidrett (sprint, høydehopp og lengde), håndball, fotball, basketball, innebandy, orientering, nattorientering, skøyter, ski, svømming og turn / generell gymnastikk.

19 Treningene er lekbetont, men vi legger inn endel teknikk eller annen spesialtrening. Treningene er litt mer spesialisert for den eldste gruppa enn for de yngste. Avslutningen før sommeren var pizza fra Yonas og tur til Metro hoppeland. Før jul hadde vi besøk av nisse med overraskelser, samt varm saft og muffins på skøytebanen. SSK Barnetrim / Allidrett ble i sommer godkjent som idrettsskole av NIF / NOK. Det innebærer et tilskudd til innkjøp av utstyr, og gir status som viktig idrettslig grunnopplæring. Trenerteamet: Vi har vært heldig å få Harald Strand og Stein P Antonsen til å lede den yngste gruppa. Vi er fremdeles de samme to trenerne som leder den eldste gruppa, Lars-Andrè Hanssen og Bjørn Anders Kroken. At vi oftest er to på treningene gjør at vi kan være effektiv, bla med utplassering av utstyr ol, slik at det blir minst mulig dødtid hvor barna ikke er i aktivitet. Utøvere: Vi har hatt en økning i oppslutningen, og det er nå utøvere på treningene på hver av gruppene. 42 registrerte utøvere i Rekruttering: Ettersom det tidligere har vært nesten bare jenter på Allidretten har vi satt inn ekstra innsats for å rekruttere gutter. Vi ser det som en utfordring at flere av guttene på Slettaelva får erfare trening med forskjellige idretter i tidlig skolealder. I år har vi fått med oss noen gutter, og det er vi spesielt glad for. Aktive foreldre: Vi har også i år hatt profesjonell hjelp av Liv Johannesen med orienteringstreningene og Jens Ole Thyholdt med svømminga. Vi har planer om å dra inn spesielt kvalifiserte trenere i flere idretter etter hvert. Harald Strand og Mikko Moilanen har gjort en stor innsats for å holde skøytebanen i Soppsvingen i stand for allidretten og andre barn i nærområdet. Sportslig hilsen Bjørn Anders Kroken / Styremedlem Barnetrim og Allidrett

20 Åpen Hall Åpen Hall er et tilbud til uorganisert ungdom. Arrangementet finner sted i Storelvahallen lørdag kvelder hele året. I 2009 har SSK Jr herrer hatt det driftsmessige ansvaret for Åpen Hall-arrangementet. I løpet av året ble det arrangert Åpen Hall mer enn 20 lørdagskvelder. Anslagsvis ungdommer har benyttet seg av tilbudet hver gang. Det er helt tydelig at dette er et etterspurt tilbud blant ungdommen, og vi håper klubben også i årene fremover kan ta ansvaret for dette populære tilbudet! Dametrim/Gubbetrim Gubbetrimmen har hatt treninger på Slettaelva skole hver torsdagskveld i I all hovedsak har det vært spilt fotball. Det har også vært litt aktivitet blant damene. De har disponert en time på onsdagskveldene på Slettaelva skole, men oppmøtet har variert. Aktivitetene har vært varierte, fra ballspill til styrketrening og turer i nærområdet. Volleyball I mars var det noen foresatte som tok initiativ til å starte opp volleyball på onsdagskveldene. Gruppa har bestått av lett forefallende voksne med ulike kroppsformer og ferdigheter. Etter noen uker klarte de fleste å få ballen over nettet. Etter en velfortjent sommerferie startet vi opp igjen med stor iver. Ballen går no hovedsaklig over nettet (de fleste gangene) og kommer som regel ned på gulvet på andre siden innenfor banemerket. Oppmøtet har variert en del, med 6-12 stk per gang. Det gledelige er at det på alle treningene har vært 1-2 damer som har bidratt til at nivået er relativt høyere enn om det kun skulle ha vært menn på banen. Vi avslutter året med store ambisjoner, og skal delta på Bedriftsidrettskretsens volleyballturnering i januar.

21 Sak 5: Behandle Kvaløysletta Ils og Slettaelva Sportsklubbs regnskaper i revidert stand Resultatregnskap KIL Inntekter Kafe-,div salg Sponsor/samarb Dugnadsarbeid Medlemskont Aktivitetsavg Egenandeler Tilskudd Inntekter turnering Andre Inntekter Sum Inntekter Varekostnader Varekostnader Sum varekostnader Driftskostnader Lønnskostnader Andre personalkost Avskrivninger/nedskr Kostnader hall/bane Kjøp drakter, utstyr/premier Rekvisita Turneringsavgift Avgifter Bilgodtgj./reisekostnader Andre kostnader Tap avgang anleggsmidler Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Årsresultat

22 Balanse KIL Eiendeler Seksjon i SIP Aksjer Storelva Kundefordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital Gjeld Avsetning forpliktelse Leverandørgjeld Skyldig andre off. avgifter Skyldig lønn/feriepenger Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

23

24 Resultatregnskap SSK 2009 Inntekter Kafe-,loddsalg/profil.prod Annonser Sponsor/sam.arb Dugnadsarbeid Medlemskont Aktivitetavg Treningsavgift Egenandeler/turneringsstøtte Tilskudd Inntekter Coop Cup Andre inntekter Ikke innbetalte inntekter - Sum inntekter Varekostnad Varer ,00 Sum varekostnad ,00 Lønnskostnader Andre personalkost Avskrivning inventar Kostnader hall/bane Drift- og utstyr klubbhus Kjøp drakter,utstyr/premie Regnskap honorar Rekvisita Turneringsavgift Avgifter svømming/fotball Stevner svømming Bilgodtgj./reisekostnader Tap på fordringer - Andre kostnader Avsetning lagskontoer Sum driftskostnader Driftsresultat (37 304) Finansposter Finansinntekter Finanskostnader (1 412) (200) Nedskriving aksjer Sum finansposter Resultat (23 036)

25 Balanse SSK Eiendeler Inventar og utstyr Aksjer Storelva 1 1 Varelager - Kundefordringer Andre fordringer Kasse Bankinnskudd Postbanken (senior) Lagskonto Skattetrekkskonto Sum eiendeler Egenkapital (kto ) Periodens resultat (23 036) Sum egenkapital Gjeld Leverandørgjeld Skyldig andre off. avgifter Skyldig lønn/feriepenger Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld, avsetning lagskonto Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

26 Revisjonsrapport Regnskap SSK 2009

27 Sak 6: Navn, klubbfarger og logo for Kvaløya Sportsklubb (KSK) Styret har vedtatt å foreslå følgende for årsmøtet: Navnet på klubben blir: Kvaløya Sportsklubb og forkortet til KSK. Klubbfargen: En arbeidsgruppe har lagt fram to forslag: Hvitt/sort og hvite strømper og Rødt/sort og sorte strømper. Forslag fra styret er å velge hvitt/sort og hvite strømper. Logo slik som presentert på styremøtet

28 Sak 6 C: Lov for Kvaløya Sportsklubb, stiftet 19. januar 2010 Lov for Kvaløya Sportsklubb, Stiftet 19. januar 2010 Vedtatt den 19. januar 2010 med senere endringer senest av 29. april 2010 Godkjent av Idrettsstyret den XX.XX.XXX 1 Formål: Kvaløya Sportsklubb s formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Kvaløya Sportsklubb sitt hovedmål er å bidra til best mulig oppvekstvilkår og sportslige utviklingsmuligheter for barn og ungdom i nærmiljøet. Dette gjennom å drive idretts-, fritidsog sosiale aktiviteter i nærmiljøet Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisatorisk tilknytning: Kvaløya Sportsklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Troms idrettskrets. Kvaløya Sportsklubb er medlem av Norges Fotballforbund gjennom Troms Fotballkrets. Kvaløya Sportsklubb er medlem av Norges Svømmeforbund gjennom Troms Svømmekrets. Medlemskap i andre særforbund, må vedtas av Kvaløya Sportsklubb s årsmøte. Kvaløya Sportsklubb er hjemmehørende i Tromsø kommune. Kvaløya Sportsklubb er medlem av Tromsø Idrettsråd. Kvaløya Sportsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 2. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder Kvaløya Sportsklubb uavhengig av hva som måtte stå i Kvaløya Sportsklubb s egen lov. 1 Navnet trer i kraft fra Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

29 3 Medlemmer Alle som aksepterer Kvaløya Sportsklubb s og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem 3. Forøvrig plikter ethvert medlem i Kvaløya Sportsklubb å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd, herunder klubber/lag og andre medlemskap i NIF er gjort opp. Medlemskap i Kvaløya Sportsklubb er først gyldig, og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Kvaløya Sportsklubb plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister (NAIS) i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret 4. Tillitsvalgte i Kvaløya Sportsklubb skal være registrert i klubbens medlemsregister. Alle medlemmer i Kvaløya Sportsklubb som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige plikter å inneha politiattest når styret vedtar det er påkrevd. 4 Kontingent: Kontingentene fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Vedtatt kontingent er gjeldende fra påfølgende kalenderår. Øvrige avgifter/egenandeler fastsettes av styret, og skal fremkomme i budsjett og regnskap. Avgifter/egenandeler som fastsettes av styret kan ha tilbakevirkende kraft innenfor ett budsjettår. Tillitsvalgte har rett til reduksjon i medlemsavgiften, minimum 50 % av gjeldende kontingentsats. Styret gis fullmakt til å innvilge inntil 100 % reduksjon av medlemsavgiften der spesielle grunner skulle tilsi dette, dog ikke under 1 (en) krone. Medlem som skylder kontingent, avgifter/egenandeler for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i Kvaløya Sportsklubb 5. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra Kvaløya Sportsklubb side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent, avgifter/egenandeler er fullt ut betalt. 3 Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter. 4 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 5 Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår.

30 5 Stemmerett og valgbarhet: For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Kvaløya Sportsklubb kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent, avgifter/egenandeler har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Kvaløya Sportsklubb s tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste etter regning, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 7 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Vararepresentanter teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret 6 kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. 8 Inhabilitet Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det 6 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

31 legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ 7. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 9 Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 10 Årsmøtet Kvaløya Sportsklubb s øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel 8, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, og på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer i Kvaløya Sportsklubb har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 11 Ledelse av årsmøte: Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Kvaløya Sportsklubb. 12 Årsmøtets oppgaver 7 Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet. 8 Minimumsfrist i forhold til NIFs lov 2-8.

32 Årsmøtet i Kvaløya Sportsklubb skal 9 : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær(er) 10 samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent for påfølgende kalenderår. 8. Vedta Kvaløya Sportsklubb s budsjett 9. Behandle Kvaløya Sportsklubb s organisasjonsplan Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder, hvor nestleder også velges som økonomiansvarlig b) 7 styremedlemmer, hvorav 5 med følgende spesifikke oppgaver 13 og 7 personlige vararepresentanter Leder "Fotball Senior" + vara Leder "Fotball Yngres" + vara Leder "Svømming" + vara Leder Barneidrett + vara Ungdomsrepresentant + vara Ungdomsrepresentant velges for ett (1) år av gangen. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d) A Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 vararepresentanter. e) A Engasjere statsautorisert/registrert revisor til revisjon av Kvaløya Sportsklubb s regnskap f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner Kvaløya Sportsklubb er tilsluttet. g) Valgkomité med leder, 2 representanter og 2 vararepresentanter for neste årsmøte. A Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr ,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i 12: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må 12 (nytt) pkt 10 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.» Leder og nestleder velges enkeltvis. Ett av de 5 styremedlemmene bør velges særskilt som ungdomsrepresentant. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges vararepresentanter samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Alle valg gjelder for perioder på to år, og slik at halvparten velges hvert år. Leder og nestleder skal være på valg ulikt år. 9 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 10 Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget. 11 Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Henviser for øvrig til 16 i lagets lov. 12 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv. 13 Antall styremedlemmer og vararepresentanter fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver

33 Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret 14 kan gi dispensasjon. Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret 15 kan gi dispensasjon. 13 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 14 Ekstraordinært årsmøte i Kvaløya Sportsklubb Ekstraordinært årsmøte i Kvaløya Sportsklubb innkalles av Kvaløya Sportsklubb s styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak på årsmøte. b) Vedtak i Kvaløya Sportsklubb s styret. c) Skriftlig krav fra 1/3 av Kvaløya Sportsklubb s medlemmer. d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. 14 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement. 15 Myndighet er delegert, jf. Delegasjonsreglement.

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Notodden Orienteringslag, stiftet 31.10.1945(dato/år) Vedtatt den 31.10.45 med senere endringer senest av 31.01.2011

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Basert på Basis-lovnorm for Allianse-idrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden allianse-idrettslag, stiftet 4. oktober 2009.

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Lov for Namsos turnforening, stiftet 31. mai i 1901. Vedtatt i årsmøte den 7. april 2011. Godkjent av Idrettsstyret 1 den 3. mai 2011 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.

Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981. Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03. Lov for NYBORG VOLLEYBALLKLUBB (VBK), stiftet 14.05.1981 Vedtatt den 04.0.01 med senere endringer, senest av 27.02.08 og 10.03.2010 Godkjent av Idrettsstyret 1 den.. 1 Formål Idrettslagets formål er å

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998

Lov for Håndballklubben Rygge stiftet 22.01.1998. Lov for. Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Lov for Håndballklubben Rygge stiftet den 22.01.1998 Vedtatt den 13.02.2008 Med endringer i 16 av 04.02.2009 Godkjent av idrettsstyret den 25.02.2009(1) 1 1 Formål HK Rygges formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Skonseng Ungdomslag

Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag Lov for Skonseng Ungdomslag, stiftet 13.4.1903. Vedtatt den 30.01.2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1. april 2011 1 Formål Ungdomslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOVER FOR BERGKAMERATENE SVØMMING Lov for Bergkameratene Svømming, stiftet 15. mars 1971 Vedtatt den13. februar 2001 med senere endringer senest av 9. mars 2004. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB

VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB VEDTEKTER FOR FOLLESE FOTBALLKLUBB Vedtekter for Follese Fotballklubb stiftet 21.april 1929. 1 Formål Klubbens formål er i sitt nærmiljø å tilby medlemmene organisert fotball i positive og trygge omgivelser

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Malvik og Stjørdal Seilforening, stiftet den 13. april 2011. Vedtatt den 13. april 2011 med senere endringer senest av.

Detaljer

Brodd Badmintonklubb

Brodd Badmintonklubb Lov for Brodd Badmintonklubb, stiftet 15.juni 2010 2 Godkjent / vedtatt av Idrettsstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 5.8.2010 Vedtatt med senere endringer, på årsmøte av 07.03.2012. Vedtatt med

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite

Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite Basert på Basis-lovnorm for idrettslag organisert av allianseidrettslag (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Ishockeyklubben Comet Halden Elite idrettslag,

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947

Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Lov for Fredrikstad Bryteklubb Atlas, stiftet 27.3.1947 Vedtatt den 29.4.2009 Godkjent av Idrettsstyret 1 den xx / xx - xxxx Innhold INNHOLD... 1 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISASJON... 3 3 MEDLEMMER... 4 4 MEDLEMSKONTINGENT

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Generelt om basis-lovnormen:

Generelt om basis-lovnormen: Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

Larvik dykkeklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund. Lov for Larvik dykkeklubb stiftet 9.3.1973. Vedtatt den 09.03.73 med senere endringer senest 20.02.96. Godkjent av idrettsstyret den 03.07.96. Senere endringer senest 06. mars 2003, Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069

Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 Borg Flyklubb - Postboks 77-1720 Greåker. Tlf.69261529. Organisasjonsnr. 983762069 LOVER FOR BORG FLYKLUBB BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for Borg Flyklubb,

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971

Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Lov for ISAFOLD - Sør-Rogaland Islandshestforening stiftet 1. oktober 1971 Vedtatt i årsmøtet 16. januar.2008 med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..- 1) 1 Formål Foreningens formål

Detaljer

Lov for Halden Cykleklub, stiftet 27.april 1928. Vedtatt den 09 februar 2012. Godkjent av Idrettsstyret 1 den

Lov for Halden Cykleklub, stiftet 27.april 1928. Vedtatt den 09 februar 2012. Godkjent av Idrettsstyret 1 den Lov for Halden Cykleklub, stiftet 27.april 1928 Vedtatt den 09 februar 2012 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 1 Formål Halden Cykleklubs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Revisjon av lov for BSSL

Revisjon av lov for BSSL AH 131008 Revisjon av lov for BSSL Målsettingen med dette arbeidet har vært å tilpasse gjeldende lov for BSSL til NIFs basis-lovnorm. Denne lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av hva alle

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).(2)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).(2) Lov for I.L. Holeværingen idrettslag, stiftet 31. mars 1895 Vedtatt den 1. november 1982 med senere endringer senest av 15.03.2011 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR DALANE SYKLEKLUBB - Dalane Sykleklubb, stiftet 10-12-81-1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Laget formål

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Sportsklubben Falks lover bygger på Idrettstyrets mal vedtatt på dets årsmøte 28.11.2007.. Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

VEDTEKTER FOR FLATÅS IDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FLATÅS IDRETTSLAG 1 VEDTEKTER FOR FLATÅS IDRETTSLAG Lov for Flatås idrettslag, stiftet 11. juni 1979 Vedtatt den 13.04.1989 med senere endringer senest av Årsmøtet FIL 2010, 09.03.2010. Godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7 FANA GOLFKLUBB Lover Oppdatert 15.2.2011 1/7 Lover for Fana Golfklubb Lov for Fana Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 1988 Vedtatt den 15.mai 1988 med senere endringer, senest av 15.2.2011 Godkjent

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

Lillehammer Skiklub LOVER

Lillehammer Skiklub LOVER Lillehammer Skiklub LOVER Klubbens lover ble vedtatt 3. februar 1883. Lovene ble sist endret og vedtatt i ekstraordinært årsmøte 20. oktober 1992, og godkjent av NIF i brev av 25. november 1992. Lovene

Detaljer

RAUMA GOLFKLUBB (heretter klubben[1]) STIFTET 3. JULI 1997

RAUMA GOLFKLUBB (heretter klubben[1]) STIFTET 3. JULI 1997 Vedtekter RAUMA GOLFKLUBB (heretter klubben[1]) STIFTET 3. JULI 1997 VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 09.10.1998 MED SENERE ENDRINGER: Tilføying i 3 MEDLEMMER vedtatt på årsmøte 24.02.2003, ble underkjent

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 26.03.2011. 1 Formål SWC skal fremme country

Detaljer

Ski IL Håndball Dokumenter til Ekstraordinært årsmøte 2005 INNHOLD. Innkalling og saksliste. side 3. Regnskapet for 2004. side 4

Ski IL Håndball Dokumenter til Ekstraordinært årsmøte 2005 INNHOLD. Innkalling og saksliste. side 3. Regnskapet for 2004. side 4 INNHOLD Innkalling og saksliste. side 3 Regnskapet for 2004. side 4 Innkomne forslag. side 6 Styrets forslag til budsjett for 2005 side 7 2 vedlegg I Revisors beretning side 8 II Styrets forslag til nye

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Årsmelding Kvaløya Sportsklubb 2011 Vedtatt på årsmøte 22.03.2012

Årsmelding Kvaløya Sportsklubb 2011 Vedtatt på årsmøte 22.03.2012 Årsmelding Kvaløya Sportsklubb 2011 Vedtatt på årsmøte 22.03.2012 1. Innledning Denne årsmeldinga er Kvaløya Sportsklubb (KSK) sin andre etter at klubben ble stiftet 29.04.2010 ved at Kvaløysletta Idrettslag

Detaljer

Lov for Idrettslaget Trond

Lov for Idrettslaget Trond Lov for Idrettslaget Trond Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 5.sept 2005 Godkjent av Sør-Trøndelag Idrettskrets den 20.okt-2005 (Fotnote 1, se bakerst) Navneendring vedtatt på Årsmøte 5.april 2006 1 Formål

Detaljer

4,^Afr*,,'*^aæi,r&t. Trønder.f,uisa. NORD-TRØNDELAG IDRETTS KRETS Srif'tet 28.april 1919 FRIHET _ SUNNHET. KULTUR. Steinkjer, 17.08.

4,^Afr*,,'*^aæi,r&t. Trønder.f,uisa. NORD-TRØNDELAG IDRETTS KRETS Srif'tet 28.april 1919 FRIHET _ SUNNHET. KULTUR. Steinkjer, 17.08. NORD-TRØNDELAG IDRETTS KRETS Srif'tet 28.april 1919 FRIHET _ SUNNHET. KULTUR Til Inderøy Motorklubb vlola Hjulstad Utøyveien 340 7570 rnderøy Jæktskipperg ata 8, 7725 Steinkj er Telefon: 74 l0 0l00 - Telefaks:74

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Stiftet 23.09.1968 Vedtatt den 23.09.1968 med senere endringer senest av 06.05.2010. Godkjent av Idrettsstyret den [dato] 1 1 Formål Bedriftsidrettslagets formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lovnorm for golfklubber

Lovnorm for golfklubber Basis-lovnorm for golfklubber 1 Generelt om lovnormen for golfklubber: Golfklubber og andre idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Den enkelte golfklubbs lov skal

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening.

FIIF er benyttet som forkortelse for Furuset Ishockey Idrettsforening. Vedtekter for Furuset Ishockey Idrettsforening Stiftet 25. august 1993 Endret etter pålegg fra Oslo Idrettskrets i brev av 09.05..2003 Godkjent av Furuset Ishockey årsmøte den 3. mars 2004 FIIF er benyttet

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Bergenstudentenes allianseidrettslag, stiftet 13.06.1946

Lov for Bergenstudentenes allianseidrettslag, stiftet 13.06.1946 Lov for Bergenstudentenes allianseidrettslag, stiftet 13.06.1946 Vedtatt den 22.02.2011 med senere endringer senest av 22.02.2011 1 Redaksjonelle forklaringer Alt i denne lov som er skrevet i kursiv er

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lovnorm for bedriftsidrettslag

Lovnorm for bedriftsidrettslag Lovnorm for bedriftsidrettslag Generelt om basis-lovnormen: Bedriftsidrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte bedriftsidrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lov for Haugesund Golfklubb Del A:

Lov for Haugesund Golfklubb Del A: Lov for Haugesund Golfklubb Del A: Lov for Haugesund Golfklubb (heretter klubben) (1), stiftet 8.10.1997. Vedtatt den 8.10.1997 med senere endringer, senest den 2.2.2011. Godkjent av Idrettsstyret 28.11.2007,

Detaljer