NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Nyhetsbrev Geofysisk Institutt Veke NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen Kjære alle, Den siste tiden har vi alle vært preget av Frode Flatøys bortgang. Frode var ansatt på Uni, ikke på GFI/UiB, men var så avgjort en del av vårt felles arbeidsmiljø. Han var kjent og kjær for mange. Vi tenker primært på de etterlatte. Så får vi også i det daglige prøve å gjøre ting som han ville ønsket og se fremover på en måte som er i hans ånd. Det inkluderer også sosiale arrangementer som nå står for tur. Forrige ukes internasjonale workshop om forutsigbarhet i atmosfære, is og hav i Arktis, arrangert av verdens klimaforskningsprogram i Bergen, er rapportert som en suksess. Det arbeides videre med det teoretiske grunnlaget for varsling fra sesong til sesong og over flere år opp til ti-år. Slik variabilitet er et viktig forskningsfelt med store samfunnsnyttige anvendelser og behov for rekruttering av nye forskere. Også på observasjonssiden er det behov for innsats og utvikling av systemer som utnytter ny teknologi. Innenfor det globale havovervåkningsprogrammet GOOS satte man i Europa for noen år siden igang en arktisk regional overvåknings-gruppe (Arctic ROOS, der GFI er med. Dette programmet hadde sitt årlige møte i Polen denne uken. Behovene for kort-tids varsling opp til en ukes tid av slikt som utbredelsen av hav-is har vært i fokus for operasjonell oseanografi og modellsystemene opp til nå. Dersom dette kan utvides til sesongskala og lengre, har vi mange spennende oppgaver og muligheter ved å kople grunnleggende klimaprosessforskning med forskning på praktiske systemer for overvåkning og varsling. Det skjer mye spennende i tilknytning til instituttet og våre fagfelt. Stipendiater gjør seg ferdig og nye starter. Faglige publikasjoner kommer ut. Det vil i nærmeste fremtid jobbes med oppgradering av tekniske lokaler og litt omflytting av aktiviteter på Marineholmen og i kjelleren i Geofysen. Samtidig er vi svært trangbodd når det gjelder kontorer. Det jobbes med løsninger både på kort og lang sikt. Hold oppe det gode arbeidet på alle felt! Hilsen Peter Minneord for Frode Flatøy Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Frode Flatøy gikk bort, bare 46 år gammel. Frode kom som ung student til Geofysisk Institutt, UiB i 1986, hvor han etter hvert tok en Cand. Scient-grad i numerisk værvarsling. Etter dette begynte han som stipendiat i en nyetablert forskningsgruppe i atmosfærekjemi og tok doktorgrad på modellering av kjemiske reaksjoner og transport av forurensning. Ut på 90-tallet ble Frode forsker ved NILU på Lillestrøm hvor han i samarbeid med DNMI videreutviklet modellsystemet fra dokrograden til å bli det første operasjonelle kjemiske varslingssystemet i verden i sitt slag. Frode hadde sitt virke ved NILU inntil Bjerknessenteret ble etablert i Bergen i Da kom han tilbake til Bergen og arbeidet med klimamodellering inntil nylig. Frode var en sentral person i oppbyggingen av Bjerknessenterets klimamodelleringsgruppe, både innen globale

2 klimasimuleringer og mer detaljerte, regionale simuleringer. Etterhvert ble Frode gruppeleder for denne virksomheten. Frodes dyktighet ble synlig tidlig i karrieren og han fikk raskt stort ansvar i ulike prosjekter og førte alltid disse stødig i havn. I løpet av hele sin karriere har Frode betydd mye for forskningsmiljøet og vært med på å levere viktige internasjonale bidrag. I den lille flokken av studenter som på midten av åttitallet studerte meteorologi og oseanografi var Frode en miljøskaper. Foruten det faglige fellesskapet var det ofte sosiale sammenkomster i Geofysikerforeningen, i Geosupen og privat. I tillegg kom, idrettsaktiviteter og turer til fjells, særlig på vinteren. Frode var en pådriver, og med sin inkluderende væremåte og lune, litt underfundige humor, bidro han sterkt til trivselen i miljøet. Disse egenskapene nyttet vi godt av senere på sommerskoler og ulike reiser til konferanser og fagmøter. I tillegg til å være faglig sterk, hadde Frode spesielt gode IT-kunnskaper. Dette kom mange studenter og ansatte til gode. Han var usedvanlig hjelpsom og imøtekommende når studenter og kolleger ba om hjelp til dataproblemer. Dette var et karakteristisk trekk ved Frode. Også i andre sammenhenger kom dette fram. Han var ofte den første som meldte seg om noen trengte hjelp til en dugnad eller trengte å låne noe verktøy. Da Frode ble syk første gang for ti år siden, kom dette som et sjokk. Vi som kjenner ham ble likevel veldig imponert over hans evne til å fokusere på de nære tingene og se framover. Frode forble nøktern og veloverveid og beholdt sin lune og underfundige humor helt til den siste tiden da den vonde sykdommen slo til igjen. Vi står i dyp takknemlighet for den han har vært for oss. På det private plan har Frode alltid vært aktiv. Friluftsaktiviteter stod hans hjerte nær, men etter hvert ble det familien som stod i fokus. Våre tanker går derfor til Helga, Tea og Georg i denne tunge tiden. Vi lyser fred over Frode Flatøys minne. Venner og kolleger ved Bjerknessenteret og Geofysisk Institutt Aktuelt NYE TILSATTE Silje Lund Sørland is PhD candidate from 1st October. She has a MSc in Meteorology from the University of Oslo, and has also spent one year at the University of Washington taking courses in dynamical meteorology and atmospheric modelling. She will be supervised by Asgeir Sorteberg on a PhD dissertation that deals with ensemble forecast of polar lows. Silje s office is at GFI s middle building, rom M230. Mostafa Bakhoday Paskyabi started in a PhD position late August. He will work in the NORCOWE project and be supervised by Ilker Fer. Mostafa is originally from Rasht, one of the northern cities of Iran,close to the Caspian Sea. He has MSc from the Tarbiat Modares University (TMU) in the field of applied mathematics. He has work experience from numerical techniques for solving PDEs and ODEs, underwater acoustic wave propagation and physical modeling. Mostafa shares office with Sturla and Maria at GFI s middle building, rom M103.

3 FORSKNINGSRELATERTE SAKER Jörg Schwinger is postdoc in Earth System Modelling from 1st November. Jörg is from Köln, Germany and has a broad interdisciplinary background in geophysics, land surface modelling, atmospheric chemistry and data assimilation. He joins the chemical oceanography group lead by Heinze to work with the MICOM- HAMOCC coupled physical-biogeochemical ocean model on ocean acidification issues and also contribute to the biogeochemical CMIP5 runs to come with the full NorESM. Jörg office is at GFI, East Wing, rom Ø314 Ny dr. grad Vidar S. Lien disputerte fredag 29. oktober for ph.d.-graden med avhandlingen: Water mass transformations in the Barents Sea and linkages to the Polar Front GFI gratulerer! WCRP workshop on Seasonal to decadal predictability of Polar Climate: Arbeidsmøtet ble avviklet Oktober i Bergen i regi av World Climate Research Programme (WCRP) etter et initiativ fra sitt hovedprosjektene Stratospheric processes and their impact in Climate (SPARC) og Climate and Cryosphere Programme (CliC). Bjerknessenteret for klimaforskning var vert for møtet som samlet 85 eksperter fra Europa, Nord-Amerika og Asia. Formålet var å utarbeide anbefalinger om fremtidige behov for observasjoner og overvåkningsprogram for Arktis og Antarktis for å utvikle bedre varslingssystem for klimavariasjoner og klimaendringer i polare strøk. I alt var det 46 inviterte foredrag og 12 posterpresentasjoner fordelt på 5 tematiske sesjoner. Hver sesjon ble avsluttet med en vareopptelling (stock-taking discussion) for å revidere status og diskutere fremtidige forskningsbehov (se programmet her Hele den siste dagen var viet til diskusjon, og et veikart for fremtidig forskning rundt polar klimavarsling ble skissert. Veikartet inneholder planer for å nedsette følgende to WCRP arbeidsgrupper: 1. WCRP arbeidsgruppe for Arctic. Denne gruppen vil samarbeide med CLIVAR arbeidsgruppe på sesong til mellomårlig varsling (http://www.clivar.org/organization/wgsip/wgsip.php) og sikre at spørsmål med relevans for Arktis blir inkludert. Gruppen vil bidra til de planlagte modelleksperiment, både her og i regi av IPCC. Fokus vil være på tilrettelegging av observasjonsdata for å initiere modeller, utvikle konseptuelle og hypoteser for mekanismer som fører til prediktabilitet, samt analyse av middeltilstand og tidsvarierende klima i Arktis. 2. WCRP arbeidsgruppe for Antarktis. Formålet med denne er å samle forskere som kan studere hele det Antarktiske klimasystem, frå stratosfære via troposfære til sjøis og havsirkulasjon. En slik tverrfaglig gruppe finnes ikke i dag. Tema er endringer i sjøisdekket, endringer i det Vestantarktiske flytende isbreene, karbonsyklusen, fortidsendringer. Viktige prosesser er den atmosfæriske jetstrøm og Ekman-transporter og oppstrømming av dypereliggende, relativt varmt, havvann. Både enkle regionale modeller 3

4 og fullt koblet globale modeller vil bli brukt. Gruppen vil koordinere modellforsøk og organisere arbeidsmøter. At WCRP valgte å legge denne viktige begivenheten til Bergen er en anerkjennelse av byens bidrag til internasjonal klima- og polarforskning i historisk og moderne perspektiv. Disse er Bergenskolen i meteorologi etablert av Vilhelm og Jacob Bjerknes som utviklet den moderne værvarslingen som i dag brukes verden over. Disse faglige tradisjonene var grunnlag for at SFF Bjerknessenteret for klimaforskning ble stiftet nesten 100 år senere. Sponsorer for møtet var WCRP, NFR, Bjerknessenteret, UiB, Bergen Kommune og BKK. Tore satt i den vitenskapelige organisasjonskomiteen og Beatriz tok seg av alle små og store praktiske utfordringer. Møtet ble omtalt i PåHøyden Tore og Beatriz Avspark for SIOS Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er i gang. Partnerne, blant annet UiB v/gfi, var samlet på til kick-off på Gardermoen oktober. Hele 50 deltakere fra 14 land var samlet til avspark-konferansen. SIOS har 27 partnerinstitusjoner. SIOS er et ESFRI initiativ for å utvikle mer optimale observasjonssystemer som kan tilfredsstille avanserte Earth Systemmodeller og framskaffe nær-sanntids-data om endringene i Arktis til relevante brukere. Prosjektet skal både forberede oppgradering av eksisterende infrastruktur, organisere et begrenset antall observasjonsplattformer og legge grunnlaget for etablering av et nytt kunnskapssenter i Longyearbyen. SIOS går nå i et forberedende fase ( preparatory phase ) for å kartlegging av eksisterende infrastruktur på Svalbard, og avklaring av organisatoriske, administrative og finansielle forhold. Til dette har SIOS fått 4 millioner Euro fra EU. Fra GFI deltar Svein Østerhus (observasjoner), Benjamin Pfeil (Data), Haugan (interasjonalisering) og Beatriz Balino (management). Les mer. etsbrev-forskningsradetnorsk Bok: Klima paradokset og Selvbedragene Ellen Viste og Asgeir Sorteberg anmelder: Etter noen år med bøker om klimaspørsmål kommer endelig løsningsforslagene. To av høstens utgivelser kommer fra økonomer én med mer makt enn endringsvilje, og én med mer endringsvilje enn makt. Les anmeldelsene til Ellen og Ellen her: Asgeir Sorteberg is keynote speaker at the 15 th Russian Norwegian Symposium: Climate change and effects on the Barents Sea marine living resources, UNIS, Svalbard, September The Russian-Norwegian Symposium 2011 is organized by the Institute of Marine Research and aims to address question related to long and short-term climate variations, and ask what these physical changes really are, and how they may protrude into the future. Furthermore, the question is raised as to how these assumed climate driven physical changes may change the ecosystems, and what implications and future challenges this represents for the management of the resources in the area. See announcement below Møter og konferanser 4

5 FRA ADMINISTRASJONEN Ny avtale om godtgjørelse m.v. på tokt regulering av satser Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene ble i møte 20. oktober enige om følgende regulering pr. 1.oktober 2010: Pkt. 3 A for 2 vakt ordninger kr pr. døgn Pkt. 3 B for 2 vakt ordninger kr pr. døgn Publikasjoner ved GFI og innføring av nytt system fra 2011 Vi begynner å nærme oss slutten av året, og det er svært hyggelig å se at andelen publiserte arbeider øker. Lenger nede i Nyhetsbrevet ser dere de siste registrerte vitenskapelige artikler. De finnes også i denne lenken Januar 2011 innføres det et nytt system for forskningsdokumentasjon; CRIStin. - Current Research Information System In Norway. CRIStin er det nye felles forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. Systemet skal brukes i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Systemet Cristin skal implementeres i løpet av 2011 i alle sektorer. Dere kan lese mer om CRIStin her: CRIStin: Research documentation in Norway CRIStin is the new joint research documentation system in Norway. The system will be used in the higher education sector, research institutes and the regional health authorities. The CRIStin system will be implemented in 2011 in all sectors. CRIStin is both the name of the computer system and an agency for research administration. The cooperative venture Cristin is created as a 1-4 No. 4 body in the Act relating to universities and university colleges with its own board. The Board has the professional responsibility for the business. The University of Oslo is the host organization, that is, the university assists with administrative services. CRIStin research will provide increased value for society by facilitating that the research in several sectors is seen in context. CRIStin to shall compile information for research institutions on the principle of open access for all. CRIStin will also document, present, and make publicly available quality-assured data for scientific publication in a national database as a basis for financing systems in the higher education sector, research institutes and the regional health authorities. Read more UiBs strategiplan ut på høring Utkast til strategiplan for UiB på høring til fakultetene. MN-fakultetsstyretskal behandle saken i møte 10. november. Så er det universitetsstyret i møtet 1. desember som skal behandle saken på nytt og bestemme om hva som skal skje videre frem mot et endelig dokument. Les om saken i PåHøyden UiB strategy plans for Should marine research still be described as an area of priority? And should the strategic plan be more concrete? Discussions concerning the outline of a new strategic plan went on for hours on last meeting in the university board. Read more : 5

6 FRA VERDEN OMKRING OSS Ny metode revolusjonerer tolking av fortidens havklima Bjerknesforskere Olsen og Ninnemann viser i en nylig publisert artikkel i Science resultater som kan endre forståelsen av havets irkulasjonsendringer gjennom tidene. Les mer Referanse: Olsen, A. og U. Ninnemann (2010), Large d13c Gradients in the Preindustrial North Atlantic Revealed, Science 29 oktober Vol no. 6004, pp DOI: /science Bedre havovervåkning innen 2015 En havforskerallianse ber om store investeringer innen 2015 i et system som kan overvåke havene og varsle om alt fra tsunamier til forsuring. ERC Starting Grants: NFR finansierer nesten-vinnere Forskere som har gått gjennom nåløya men ikke nådde helt til topps i konkurransen om Det europeiske forskningsrådets (ERC) prestisjetunge stipend Starting Grants skal få finansiering gjennom Norges forskningsråd. I år gjelder det fem prosjekter og blant disse er Jostein Bakke fra Bjerknessenteret med prosjektet Shifting Climate States of the Polar Regions. Les mer c_id=nyhetsbrev-forskningsradetnorsk Skatten under isbreen som ble vist under Glimt av Norge (NRK dokumentarserie) (med Atle Nesje, bl.a.) kan sees også her: Slik blir Forskningsrådets budsjett Departementenes bevilgninger til Forskningsrådet øker fra 6,859 milliarder kroner i 2010 til 6,922 milliarder i Justert for prisstigning betyr det en vekst på om lag 0,5 prosent. Les mer "Ocean acidification: Questions answered : a new document from EPOCA The EPOCA Resource Users' Group (RUG) released this document is targeted to nonspecialists. Similar to their overview document "Ocean Acidification: The Facts" released last year, this document is written in plain terms, and has been translated into 5 languages for wide circulation. "Ocean acidification: Questions answered" provides more detailed information about some of the more technical questions the public is asking about ocean acidification. Its content draws heavily from the longer OCB-EPOCA-UKOARP-BIOACID jointly written document "Frequently Asked Questions about Ocean Acidification," but it also provides new information and graphics that provide additional perspective and context on the issues. Download the document here Carbon Time Series stations: an overview The International Ocean Carbon Coordination Project Scientific Steering Committee (IOCCP SSC) met 5 October 2010 in Viterbo, Italy to discuss international ocean carbon projects and activities. One high priority item is the improved understanding of the processes controlling the exchange of carbon between the atmosphere, the surface ocean, and the ocean interior. Ocean time series are one of the most valuable tools oceanographers have at the present time to observe trends, to understand carbon fluxes and processes, and to demonstrate the crucial role the carbon cycle plays in climate regulation and feedbacks. A table of Carbon Time Series Stations from 2007 is available at 6

7 UiB s representative in Brussel Did you know that UoB has a representative in Brussels? Erik Sandquist is based at the RCN - Norwegian Liaison Office for RTD in Brussels and works both for the Norwegian Research Council and for UiB. Sandquist has been developing an interesting newsletter (in Norwegian) focusing more on the political development of the EU Research Programmes. The newsletter is a good addition to the UiB Funder Finder which highlights funding opportunities. If you are interested in receiving Erik's newsletter, please contact him directly for subscription at EURAXESS Newsletter Oct The Royal Society Digital Journal Archive, from 1665 to 2010 inclusive, will be free to view until 30 November Read more Forelesninger, kurs og seminar Mandagskollokvium 11:15-12:00, GFI Østfløyen 8 November: Sara de la Rosa, BCCR/GFI. A perspective on the interannual variability of Arctic sea ice export into the East Greenland Current. Forelesning over selvvalgt emne for PhD graden. Bedømmelseskomité: Tor Eldevik og Tor Gammelsrød 15 November: Patrizia Imhof, University in Bern, Historical glacier fluctuations in the Italian Mont Blanc massif from the Little Ice Age until the present 22 November: Nina Kirchner, Institute for Physical Geography and Quaternary Geography, Bert Bolin Centre for Climate Research, Stockholm University, Ice shelves in the past, the present and the future. A challenge for multidisciplinary research (illustrated with pictures from the Swedish-US Oden Southern Ocean 0910 expedition) Ønsker du å bidra med et foredrag til Mandagskollokvium, kontakt Bjørg Risebrobakken Anders Sirevaag eller Christophe Yves Studiesaker Forsikring for studenter Mange har kanskje fått med seg at det er en sak på gang om å få på plass en god forsikringsløsning for studenter ved UiB. Les mer Inntil det kommer en avklaring på utredningen på studentforsikring anbefaler vi at studenter tegner egen forsikring. Norsk studentorganisasjon har forhandlet fram en god forsikring for studenter, hvor helseattest ikke er påkrevd. Sjekk gjerne også ut andre forsikringstilbud. Les mer 7

8 Konferanser og møter Arkivdagen 2010 Bergen Byarkiv arrangerer Arkivdagen 2010 den 13. november klokken 13:00. Tema for årets arkivdag er vær og klima som er beskrevet med tittelen: Alle snakker om været. Mer info her WAVACS-COST winter school: Water vapor in the climate system 6-12 February 2011, Venice, Italy. For information and registration visitt he school website: Drought Predictability and Prediction in a Changing Climate: Assessing Current Knowledge and Capabilities, User Requirements and Research Priorities. 2-4 March 2011, Barcelona, Spain. Registration opens 5 October. Info at Climate Change and Ocean Carbon - Field Observation, Remote Sensing and Modeling, 3-4 April 2011 Xiamen University. Register on-line here 15 th Russian Norwegian Symposium: Climate change and effects on the Barents Sea marine living resources, Longyearbyen, Svalbard, 6-9 September Abstract submission deadline 15 January to Vera Helene Lund IASAs sommerskole Søknadsfrist 17. januar 2011 International institute for applied systems analysis (IIASA) i Laxenburg/Wien arrangerer årlig Young Scientists Summer School for unge forskere. PhD studenter ved norske institusjoner kan nå søke opptak ved IIASAs sommerskole for Frist 17. januar Mer info her ***Check further announcements of international scientific meetings at https://www.uib.no/gfi/en/resources/international-events Ledige stillinger Stipendiat i oseanografi/klimadynamikk Frist 15. November Administrasjonssjef ved Nansensenteret. Frist 15. November *** Jobb vacancies abroad: Check GFIs English web pages at https://www.uib.no/gfi/en/resources/job-vacancies-international Utlysninger MN-fak fond og legater Søknadsfrist 1. desember 2010 Meltzerfondets priser: Fristen til å melde kandidater er 1. desember. UH-nett-Vest inviterer ansatte til å søke midler til foskningssamarbeid for 2010/11. Saken er lagt ut på Frist 15. november 8

9 Arctic Field Grant (Arktisstipend) - Call for Proposals. Svalbard Science Forum, in cooperation with the Norwegian Polar Institute, will award Arctic Field Grants in connection with research projects in Svalbard in Application deadline: 20 Nov 2010, 4pm. Read more: The Fulbright Arctic Chair : The Fulbright Arctic Chair Award for a Distinguished Norwegian Scientist to Conduct Research in the USA. A Fulbright Arctic Chair Award is available for researchers in fields related to polar and high north issues, including (but not limited to) Geology, Biology, Geophysics, Engineering and Environmental Science for the academic year.a similar award has been advertised for an American lecturer/researcher to conduct research in Norway. Application deadline: November 30, More info here Geoflow II Challenge: 2-year postdoc position: The European Space Agency is organising the GeoFlow challenge, a competition open to PhD students or Postdocs interested in computational fluid dynamics and its comparison with experimental data. The challenge is meant to sponsor a two-year Postdoc position (in the form of an ESA external fellowship) at one of the institutions among those participating to the network supported by ESA: the 'Topical Team' on Geophysical flow simulations. The fellowship shall include a part time involvement in the GeoFlow II experiment and participation in the activities of the topical team. For specific application conditions, please visit: Deadline for application: 30 April *** More calls for funding are posted on GFI s English web pages at https://www.uib.no/gfi/en/resources/research-management/call-announcements Nye publikasjoner Born, A.; Levermann, A..: The 8.2 ka event: Abrupt transition of the subpolar gyre toward a modern North Atlantic circulation. Geochemistry Geophysics Geosystems 2010 ;Volum 11.(6) Caidong, C.; Sorteberg, A.: Modelled Mass Balance of a Tibetan Plateau Glacier - Sensitivity to Climate Change. Journal of Glaciology 2010 ;Volum 56.(196) s Fer, I.; Nandi, P.; Holbrook, W. S.; Schmitt, R.W.; Paramo, P.: Seismic imaging of a thermohaline staircase in the Western Tropical North Atlantic. Ocean Science 2010 ;Volum 6. s Geyer, F.; Fer, I.; Smedsrud, L. H.: Structure and forcing of the overflow at the Storfjorden sill and its connection to the Arctic coastal polynya in Storfjorden. Ocean Science 2010 ;Volum 6.(1) s Ibrayev, R.; Özsoy, E.; Schrum, C.; Sur, H.: Seasonal variability of the Caspian Sea threedimensional circulation, sea level and air-sea interaction. Ocean Science 2010 ;Volum 6.(1) s Jutterström, S.; Anderson, L. G.; Bates, N. R.; Bellerby, R.; Johannessen, T.; Jones, E. P.; Key, R. M.; Lin, X.; Olsen, A.; Omar, A.: Arctic Ocean data in CARINA. Earth System Science Data 2010 ;Volum 2.(1) s Montoya, M.; Born, A.; Levermann, A.: Reversed North Atlantic gyre dynamics in present and glacial climate.. Climate Dynamics

10 Olsen, A.; Falck, E.: Nordic Seas dissolved oxygen data in CARINA. Earth System Science Data 2010 ;Volum 2. s Sirevaag, A.; McPhee, M. G.; Morison, J. H.; Shaw, W. J.; Stanton, T. P.. Wintertime mixed layer measurements at Maud Rise, Weddell Sea. Journal of Geophysical Research - Oceans 2010 ;Volum 115. Sjøblom, A.: A solar eclipse seen from the High Arctic during the period of midnight sun: effects on the local meteorology. Meteorology and atmospheric physics (Print) 2010 ;Volum 107.(3-4) s Teigen, S. H.; Nilsen, F.; Gjevik, B.: Barotropic instability in the West Spitsbergen current. Journal of Geophysical Research - Oceans 2010 ;Volum 115 Tjiputra, J.; Assmann, K. M.; Bentsen, M.; Bethke, I.; Otterå, O. H.; Sturm, C; Heinze, C.: Bergen earth system model (BCM-C): model description and regional climate-carbon cycle feedbacks assessment. Geoscientific Model Development Discussions 2010 s Tjiputra, J.; Assmann, K. M.; Heinze, C.: Anthropogenic carbon dynamics in the changing ocean. Ocean Science 2010 ;Volum 6.(3) s

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar SIAEOS status og videre arbeid Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar 19.12.08 SIAEOS (Svalbard Integrated Earth Observing System) status og videre arbeid (1) SIAEOS er et

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Simon Fraser University

Simon Fraser University Simon Fraser University Geoscience Course Equivalent Listing (Updated June 2013) NOTE: This course listing is a reflection of APEGBC s adoption of the Geoscientists Canada Geoscience Knowledge Requirements.

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Gruppe 5: Klimamodellering og analyse. Nils Gunnar Kvamstø David B. Stephenson

Gruppe 5: Klimamodellering og analyse. Nils Gunnar Kvamstø David B. Stephenson Gruppe 5: Klimamodellering og analyse Nils Gunnar Kvamstø David B. Stephenson Personer: Nils Gunnar Kvamstø, 1. amanuensis Tore Furevik, Professor 3 N.N. 1. amanuensis/prof 2008 ----------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig?

Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig? Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig? Bodø, Nordområdekonferansen 14. 15.11.2011 Karin Refsnes, prosjektdirektør, Forskningsrådet Svalbard som plattform for internasjonal forskning

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing

Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing Asgeir Sorteberg Geofysisk Institutt, UiB Bjerknessenteret, UiB The size of this warming is broadly consistent with predictions The balance of climate

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim)

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Geofysisk Institutt Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) PhD Ragna Breines Prosjektkoordinator for ResClim Geofysisk Institutt Hvorfor forskerskole i klima? Spredt

Detaljer

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01-21.01 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2011 nnhold: SOS Preparatory Phase project. Annex V-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Strategy for the Northern Areas Development of R&D and Forecasting

Strategy for the Northern Areas Development of R&D and Forecasting Strategy for the Northern Areas Development of R&D and Forecasting Helge Tangen, Regional Director Vervarslinga for Nord-Norge 19.juni 2014 Forecasting for Ocean & Atmosphere in the Arctic What are we

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

IPCC, From emissions to climate change

IPCC, From emissions to climate change IPCC, 2007 From emissions to climate change Increased greenhouse effect Global temperature change Warming during the period 1880-2012 is 0.85 C The first decade this century is the warmest in the period

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

The University Centre in Svalbard (UNIS)

The University Centre in Svalbard (UNIS) The University Centre in Svalbard (UNIS) Forskningsbasert undervisning i Arktis i dag og i fremtiden Prof. Frank Nilsen Acting managing director Photo: Nils Petter Dale FORMÅL Utdanne morgendagens arktiske

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

!asjonal forskarskule " #limadynamikk$

!asjonal forskarskule  #limadynamikk$ !asjonal forskarskule " #limadynamikk$ %!orwegian Research School in Clima& Dynamics'$ Professor Tore Furevik (tore@gfi.uib.no), Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforsking, Universitetet

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling

GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling Geomatikk-begrepet GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling av geomatikkfagene». As defined by

Detaljer

Hvorfor er internasjonalisering

Hvorfor er internasjonalisering Internasjonalisering av FoU Nordområdekonferansen Tromsø 14. november 2006 Kari Kveseth Internasjonal direktør Norges forskningsråd Internasjonalt Forskningssamarbeid viktig for et lite land Norge kan

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Forskning og utvikling ved Nansen Senteret med hensyn til Samfunnsutfordringer

Forskning og utvikling ved Nansen Senteret med hensyn til Samfunnsutfordringer Direktør Prof. Sebastian H. Mernild Forskning og utvikling ved Nansen Senteret med hensyn til Samfunnsutfordringer Johnny A. Johannessen med bidrag fra Forskningsgruppene på NERSC Geilo, 20-22 September

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Bakgrunn De sju SFI-II startet sin virksomhet i løpet av 2011. SFI-ordningen forutsetter

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Kan klima bli næring?

Kan klima bli næring? WWW.BJERKNES.UIB.NO Kan klima bli næring? Eystein Jansen Professor / Directør Bjerknessenteret for klimaforskning Et verdenssenter? Her oppe? Bjerknes Centre for Climate Research Univ i Bergen, UNI Research

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL321 «Political parties in the post-conflict state» ble holdt for første gang våren 2015. Våren 2015 var

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Offentlig journal. Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget

Offentlig journal. Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01-31.01 2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2014 Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget nternkontrollsystem - konsulent

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

MIMT handlingsplan 2008-2011

MIMT handlingsplan 2008-2011 MIMT handlingsplan 2008-2011 Vedtatt i styre (styresak 30/08) og generalforsamling (GF-sak 10/08) CMR-08-A11000-RA-02-rev-00-Arbeidsplan 2009, med vedlagt handlingsplan www.michelsencentre.com/actionplan2008

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

Norsk Polarforskning en kort kommentar

Norsk Polarforskning en kort kommentar Norsk Polarforskning 2009 12 - en kort kommentar Anders Elverhøi Universitetet i Oslo Norsk Polarforskning 2009-12 Prisverdig at man har tatt en helt ny tilnærming og ikke bare reviderte gamle planer Forståelse

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

SFI Veiledende mal for sluttrapport

SFI Veiledende mal for sluttrapport SFI Veiledende mal for sluttrapport Sluttrapporten skal gi en god samlet oppsummering av virksomheten i senteret for hele åtteårsperioden. Rapporten skal være et dokument som gir en god kommunikasjon eksternt

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt:

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt: Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 267417 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH Søreide, Tina FINANSMARK

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Klimaforskernes suksess i EUs 6. RP. Hvordan hente ut merverdi i EUs 7. RP? Ingunn Borlaug Lid

Klimaforskernes suksess i EUs 6. RP. Hvordan hente ut merverdi i EUs 7. RP? Ingunn Borlaug Lid Klimaforskernes suksess i EUs 6. RP Hvordan hente ut merverdi i EUs 7. RP? Ingunn Borlaug Lid 6.-7. februar, Lillehammer NORKLIMAs forskerkonferanse EU 6. rammeprogram Norske aktører har høy suksess i

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Hva kreves av institusjonene for å implementere retningslinjene?

Hva kreves av institusjonene for å implementere retningslinjene? Hva kreves av institusjonene for å implementere retningslinjene? Per Grøttum Seksjon for medisinsk informatikk Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Forskernes syn på OECDs retningslinjer Resultat

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2016 Søknadsfrist: Fredag 29. april 2016 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)

Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) Partner in: an independent research founda:on in Bergen, Norway established in 1986 - affiliated with the University of Bergen a na:onal environmental

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Forskningsrådets oppfølging av SFF, suksesskriterier for SFF forrige midtveisevaluering. Liv Furuberg

Forskningsrådets oppfølging av SFF, suksesskriterier for SFF forrige midtveisevaluering. Liv Furuberg Forskningsrådets oppfølging av SFF, suksesskriterier for SFF forrige midtveisevaluering Liv Furuberg Mål for SFF Hva gjør SFFene? Hva gjør Forskningsrådet? - Vi må ha høyere ambisjoner om å bidra til fremragende

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Colin Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvis det var opp til deg å endre noe ved forskningen slik den er i dag hva ville du endre og hvorfor?

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2011. NFR prosjekt 193717/S30 Long range Transport of black carbon and the effect on Snow albedo in north-east China in the Arctic

Dok.dato: 25.02.2011. NFR prosjekt 193717/S30 Long range Transport of black carbon and the effect on Snow albedo in north-east China in the Arctic Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2011-30.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 nnhold: Framleieavtale mellom Norsk olarinstitutt og CCERO Framleieavtale CCERO 2011/93-1 396/2011

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer