NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Nyhetsbrev Geofysisk Institutt Veke NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen Kjære alle, Den siste tiden har vi alle vært preget av Frode Flatøys bortgang. Frode var ansatt på Uni, ikke på GFI/UiB, men var så avgjort en del av vårt felles arbeidsmiljø. Han var kjent og kjær for mange. Vi tenker primært på de etterlatte. Så får vi også i det daglige prøve å gjøre ting som han ville ønsket og se fremover på en måte som er i hans ånd. Det inkluderer også sosiale arrangementer som nå står for tur. Forrige ukes internasjonale workshop om forutsigbarhet i atmosfære, is og hav i Arktis, arrangert av verdens klimaforskningsprogram i Bergen, er rapportert som en suksess. Det arbeides videre med det teoretiske grunnlaget for varsling fra sesong til sesong og over flere år opp til ti-år. Slik variabilitet er et viktig forskningsfelt med store samfunnsnyttige anvendelser og behov for rekruttering av nye forskere. Også på observasjonssiden er det behov for innsats og utvikling av systemer som utnytter ny teknologi. Innenfor det globale havovervåkningsprogrammet GOOS satte man i Europa for noen år siden igang en arktisk regional overvåknings-gruppe (Arctic ROOS, der GFI er med. Dette programmet hadde sitt årlige møte i Polen denne uken. Behovene for kort-tids varsling opp til en ukes tid av slikt som utbredelsen av hav-is har vært i fokus for operasjonell oseanografi og modellsystemene opp til nå. Dersom dette kan utvides til sesongskala og lengre, har vi mange spennende oppgaver og muligheter ved å kople grunnleggende klimaprosessforskning med forskning på praktiske systemer for overvåkning og varsling. Det skjer mye spennende i tilknytning til instituttet og våre fagfelt. Stipendiater gjør seg ferdig og nye starter. Faglige publikasjoner kommer ut. Det vil i nærmeste fremtid jobbes med oppgradering av tekniske lokaler og litt omflytting av aktiviteter på Marineholmen og i kjelleren i Geofysen. Samtidig er vi svært trangbodd når det gjelder kontorer. Det jobbes med løsninger både på kort og lang sikt. Hold oppe det gode arbeidet på alle felt! Hilsen Peter Minneord for Frode Flatøy Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Frode Flatøy gikk bort, bare 46 år gammel. Frode kom som ung student til Geofysisk Institutt, UiB i 1986, hvor han etter hvert tok en Cand. Scient-grad i numerisk værvarsling. Etter dette begynte han som stipendiat i en nyetablert forskningsgruppe i atmosfærekjemi og tok doktorgrad på modellering av kjemiske reaksjoner og transport av forurensning. Ut på 90-tallet ble Frode forsker ved NILU på Lillestrøm hvor han i samarbeid med DNMI videreutviklet modellsystemet fra dokrograden til å bli det første operasjonelle kjemiske varslingssystemet i verden i sitt slag. Frode hadde sitt virke ved NILU inntil Bjerknessenteret ble etablert i Bergen i Da kom han tilbake til Bergen og arbeidet med klimamodellering inntil nylig. Frode var en sentral person i oppbyggingen av Bjerknessenterets klimamodelleringsgruppe, både innen globale

2 klimasimuleringer og mer detaljerte, regionale simuleringer. Etterhvert ble Frode gruppeleder for denne virksomheten. Frodes dyktighet ble synlig tidlig i karrieren og han fikk raskt stort ansvar i ulike prosjekter og førte alltid disse stødig i havn. I løpet av hele sin karriere har Frode betydd mye for forskningsmiljøet og vært med på å levere viktige internasjonale bidrag. I den lille flokken av studenter som på midten av åttitallet studerte meteorologi og oseanografi var Frode en miljøskaper. Foruten det faglige fellesskapet var det ofte sosiale sammenkomster i Geofysikerforeningen, i Geosupen og privat. I tillegg kom, idrettsaktiviteter og turer til fjells, særlig på vinteren. Frode var en pådriver, og med sin inkluderende væremåte og lune, litt underfundige humor, bidro han sterkt til trivselen i miljøet. Disse egenskapene nyttet vi godt av senere på sommerskoler og ulike reiser til konferanser og fagmøter. I tillegg til å være faglig sterk, hadde Frode spesielt gode IT-kunnskaper. Dette kom mange studenter og ansatte til gode. Han var usedvanlig hjelpsom og imøtekommende når studenter og kolleger ba om hjelp til dataproblemer. Dette var et karakteristisk trekk ved Frode. Også i andre sammenhenger kom dette fram. Han var ofte den første som meldte seg om noen trengte hjelp til en dugnad eller trengte å låne noe verktøy. Da Frode ble syk første gang for ti år siden, kom dette som et sjokk. Vi som kjenner ham ble likevel veldig imponert over hans evne til å fokusere på de nære tingene og se framover. Frode forble nøktern og veloverveid og beholdt sin lune og underfundige humor helt til den siste tiden da den vonde sykdommen slo til igjen. Vi står i dyp takknemlighet for den han har vært for oss. På det private plan har Frode alltid vært aktiv. Friluftsaktiviteter stod hans hjerte nær, men etter hvert ble det familien som stod i fokus. Våre tanker går derfor til Helga, Tea og Georg i denne tunge tiden. Vi lyser fred over Frode Flatøys minne. Venner og kolleger ved Bjerknessenteret og Geofysisk Institutt Aktuelt NYE TILSATTE Silje Lund Sørland is PhD candidate from 1st October. She has a MSc in Meteorology from the University of Oslo, and has also spent one year at the University of Washington taking courses in dynamical meteorology and atmospheric modelling. She will be supervised by Asgeir Sorteberg on a PhD dissertation that deals with ensemble forecast of polar lows. Silje s office is at GFI s middle building, rom M230. Mostafa Bakhoday Paskyabi started in a PhD position late August. He will work in the NORCOWE project and be supervised by Ilker Fer. Mostafa is originally from Rasht, one of the northern cities of Iran,close to the Caspian Sea. He has MSc from the Tarbiat Modares University (TMU) in the field of applied mathematics. He has work experience from numerical techniques for solving PDEs and ODEs, underwater acoustic wave propagation and physical modeling. Mostafa shares office with Sturla and Maria at GFI s middle building, rom M103.

3 FORSKNINGSRELATERTE SAKER Jörg Schwinger is postdoc in Earth System Modelling from 1st November. Jörg is from Köln, Germany and has a broad interdisciplinary background in geophysics, land surface modelling, atmospheric chemistry and data assimilation. He joins the chemical oceanography group lead by Heinze to work with the MICOM- HAMOCC coupled physical-biogeochemical ocean model on ocean acidification issues and also contribute to the biogeochemical CMIP5 runs to come with the full NorESM. Jörg office is at GFI, East Wing, rom Ø314 Ny dr. grad Vidar S. Lien disputerte fredag 29. oktober for ph.d.-graden med avhandlingen: Water mass transformations in the Barents Sea and linkages to the Polar Front GFI gratulerer! WCRP workshop on Seasonal to decadal predictability of Polar Climate: Arbeidsmøtet ble avviklet Oktober i Bergen i regi av World Climate Research Programme (WCRP) etter et initiativ fra sitt hovedprosjektene Stratospheric processes and their impact in Climate (SPARC) og Climate and Cryosphere Programme (CliC). Bjerknessenteret for klimaforskning var vert for møtet som samlet 85 eksperter fra Europa, Nord-Amerika og Asia. Formålet var å utarbeide anbefalinger om fremtidige behov for observasjoner og overvåkningsprogram for Arktis og Antarktis for å utvikle bedre varslingssystem for klimavariasjoner og klimaendringer i polare strøk. I alt var det 46 inviterte foredrag og 12 posterpresentasjoner fordelt på 5 tematiske sesjoner. Hver sesjon ble avsluttet med en vareopptelling (stock-taking discussion) for å revidere status og diskutere fremtidige forskningsbehov (se programmet her Hele den siste dagen var viet til diskusjon, og et veikart for fremtidig forskning rundt polar klimavarsling ble skissert. Veikartet inneholder planer for å nedsette følgende to WCRP arbeidsgrupper: 1. WCRP arbeidsgruppe for Arctic. Denne gruppen vil samarbeide med CLIVAR arbeidsgruppe på sesong til mellomårlig varsling (http://www.clivar.org/organization/wgsip/wgsip.php) og sikre at spørsmål med relevans for Arktis blir inkludert. Gruppen vil bidra til de planlagte modelleksperiment, både her og i regi av IPCC. Fokus vil være på tilrettelegging av observasjonsdata for å initiere modeller, utvikle konseptuelle og hypoteser for mekanismer som fører til prediktabilitet, samt analyse av middeltilstand og tidsvarierende klima i Arktis. 2. WCRP arbeidsgruppe for Antarktis. Formålet med denne er å samle forskere som kan studere hele det Antarktiske klimasystem, frå stratosfære via troposfære til sjøis og havsirkulasjon. En slik tverrfaglig gruppe finnes ikke i dag. Tema er endringer i sjøisdekket, endringer i det Vestantarktiske flytende isbreene, karbonsyklusen, fortidsendringer. Viktige prosesser er den atmosfæriske jetstrøm og Ekman-transporter og oppstrømming av dypereliggende, relativt varmt, havvann. Både enkle regionale modeller 3

4 og fullt koblet globale modeller vil bli brukt. Gruppen vil koordinere modellforsøk og organisere arbeidsmøter. At WCRP valgte å legge denne viktige begivenheten til Bergen er en anerkjennelse av byens bidrag til internasjonal klima- og polarforskning i historisk og moderne perspektiv. Disse er Bergenskolen i meteorologi etablert av Vilhelm og Jacob Bjerknes som utviklet den moderne værvarslingen som i dag brukes verden over. Disse faglige tradisjonene var grunnlag for at SFF Bjerknessenteret for klimaforskning ble stiftet nesten 100 år senere. Sponsorer for møtet var WCRP, NFR, Bjerknessenteret, UiB, Bergen Kommune og BKK. Tore satt i den vitenskapelige organisasjonskomiteen og Beatriz tok seg av alle små og store praktiske utfordringer. Møtet ble omtalt i PåHøyden Tore og Beatriz Avspark for SIOS Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er i gang. Partnerne, blant annet UiB v/gfi, var samlet på til kick-off på Gardermoen oktober. Hele 50 deltakere fra 14 land var samlet til avspark-konferansen. SIOS har 27 partnerinstitusjoner. SIOS er et ESFRI initiativ for å utvikle mer optimale observasjonssystemer som kan tilfredsstille avanserte Earth Systemmodeller og framskaffe nær-sanntids-data om endringene i Arktis til relevante brukere. Prosjektet skal både forberede oppgradering av eksisterende infrastruktur, organisere et begrenset antall observasjonsplattformer og legge grunnlaget for etablering av et nytt kunnskapssenter i Longyearbyen. SIOS går nå i et forberedende fase ( preparatory phase ) for å kartlegging av eksisterende infrastruktur på Svalbard, og avklaring av organisatoriske, administrative og finansielle forhold. Til dette har SIOS fått 4 millioner Euro fra EU. Fra GFI deltar Svein Østerhus (observasjoner), Benjamin Pfeil (Data), Haugan (interasjonalisering) og Beatriz Balino (management). Les mer. etsbrev-forskningsradetnorsk Bok: Klima paradokset og Selvbedragene Ellen Viste og Asgeir Sorteberg anmelder: Etter noen år med bøker om klimaspørsmål kommer endelig løsningsforslagene. To av høstens utgivelser kommer fra økonomer én med mer makt enn endringsvilje, og én med mer endringsvilje enn makt. Les anmeldelsene til Ellen og Ellen her: Asgeir Sorteberg is keynote speaker at the 15 th Russian Norwegian Symposium: Climate change and effects on the Barents Sea marine living resources, UNIS, Svalbard, September The Russian-Norwegian Symposium 2011 is organized by the Institute of Marine Research and aims to address question related to long and short-term climate variations, and ask what these physical changes really are, and how they may protrude into the future. Furthermore, the question is raised as to how these assumed climate driven physical changes may change the ecosystems, and what implications and future challenges this represents for the management of the resources in the area. See announcement below Møter og konferanser 4

5 FRA ADMINISTRASJONEN Ny avtale om godtgjørelse m.v. på tokt regulering av satser Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene ble i møte 20. oktober enige om følgende regulering pr. 1.oktober 2010: Pkt. 3 A for 2 vakt ordninger kr pr. døgn Pkt. 3 B for 2 vakt ordninger kr pr. døgn Publikasjoner ved GFI og innføring av nytt system fra 2011 Vi begynner å nærme oss slutten av året, og det er svært hyggelig å se at andelen publiserte arbeider øker. Lenger nede i Nyhetsbrevet ser dere de siste registrerte vitenskapelige artikler. De finnes også i denne lenken Januar 2011 innføres det et nytt system for forskningsdokumentasjon; CRIStin. - Current Research Information System In Norway. CRIStin er det nye felles forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. Systemet skal brukes i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Systemet Cristin skal implementeres i løpet av 2011 i alle sektorer. Dere kan lese mer om CRIStin her: CRIStin: Research documentation in Norway CRIStin is the new joint research documentation system in Norway. The system will be used in the higher education sector, research institutes and the regional health authorities. The CRIStin system will be implemented in 2011 in all sectors. CRIStin is both the name of the computer system and an agency for research administration. The cooperative venture Cristin is created as a 1-4 No. 4 body in the Act relating to universities and university colleges with its own board. The Board has the professional responsibility for the business. The University of Oslo is the host organization, that is, the university assists with administrative services. CRIStin research will provide increased value for society by facilitating that the research in several sectors is seen in context. CRIStin to shall compile information for research institutions on the principle of open access for all. CRIStin will also document, present, and make publicly available quality-assured data for scientific publication in a national database as a basis for financing systems in the higher education sector, research institutes and the regional health authorities. Read more UiBs strategiplan ut på høring Utkast til strategiplan for UiB på høring til fakultetene. MN-fakultetsstyretskal behandle saken i møte 10. november. Så er det universitetsstyret i møtet 1. desember som skal behandle saken på nytt og bestemme om hva som skal skje videre frem mot et endelig dokument. Les om saken i PåHøyden UiB strategy plans for Should marine research still be described as an area of priority? And should the strategic plan be more concrete? Discussions concerning the outline of a new strategic plan went on for hours on last meeting in the university board. Read more : 5

6 FRA VERDEN OMKRING OSS Ny metode revolusjonerer tolking av fortidens havklima Bjerknesforskere Olsen og Ninnemann viser i en nylig publisert artikkel i Science resultater som kan endre forståelsen av havets irkulasjonsendringer gjennom tidene. Les mer Referanse: Olsen, A. og U. Ninnemann (2010), Large d13c Gradients in the Preindustrial North Atlantic Revealed, Science 29 oktober Vol no. 6004, pp DOI: /science Bedre havovervåkning innen 2015 En havforskerallianse ber om store investeringer innen 2015 i et system som kan overvåke havene og varsle om alt fra tsunamier til forsuring. ERC Starting Grants: NFR finansierer nesten-vinnere Forskere som har gått gjennom nåløya men ikke nådde helt til topps i konkurransen om Det europeiske forskningsrådets (ERC) prestisjetunge stipend Starting Grants skal få finansiering gjennom Norges forskningsråd. I år gjelder det fem prosjekter og blant disse er Jostein Bakke fra Bjerknessenteret med prosjektet Shifting Climate States of the Polar Regions. Les mer c_id=nyhetsbrev-forskningsradetnorsk Skatten under isbreen som ble vist under Glimt av Norge (NRK dokumentarserie) (med Atle Nesje, bl.a.) kan sees også her: Slik blir Forskningsrådets budsjett Departementenes bevilgninger til Forskningsrådet øker fra 6,859 milliarder kroner i 2010 til 6,922 milliarder i Justert for prisstigning betyr det en vekst på om lag 0,5 prosent. Les mer "Ocean acidification: Questions answered : a new document from EPOCA The EPOCA Resource Users' Group (RUG) released this document is targeted to nonspecialists. Similar to their overview document "Ocean Acidification: The Facts" released last year, this document is written in plain terms, and has been translated into 5 languages for wide circulation. "Ocean acidification: Questions answered" provides more detailed information about some of the more technical questions the public is asking about ocean acidification. Its content draws heavily from the longer OCB-EPOCA-UKOARP-BIOACID jointly written document "Frequently Asked Questions about Ocean Acidification," but it also provides new information and graphics that provide additional perspective and context on the issues. Download the document here Carbon Time Series stations: an overview The International Ocean Carbon Coordination Project Scientific Steering Committee (IOCCP SSC) met 5 October 2010 in Viterbo, Italy to discuss international ocean carbon projects and activities. One high priority item is the improved understanding of the processes controlling the exchange of carbon between the atmosphere, the surface ocean, and the ocean interior. Ocean time series are one of the most valuable tools oceanographers have at the present time to observe trends, to understand carbon fluxes and processes, and to demonstrate the crucial role the carbon cycle plays in climate regulation and feedbacks. A table of Carbon Time Series Stations from 2007 is available at 6

7 UiB s representative in Brussel Did you know that UoB has a representative in Brussels? Erik Sandquist is based at the RCN - Norwegian Liaison Office for RTD in Brussels and works both for the Norwegian Research Council and for UiB. Sandquist has been developing an interesting newsletter (in Norwegian) focusing more on the political development of the EU Research Programmes. The newsletter is a good addition to the UiB Funder Finder which highlights funding opportunities. If you are interested in receiving Erik's newsletter, please contact him directly for subscription at EURAXESS Newsletter Oct The Royal Society Digital Journal Archive, from 1665 to 2010 inclusive, will be free to view until 30 November Read more Forelesninger, kurs og seminar Mandagskollokvium 11:15-12:00, GFI Østfløyen 8 November: Sara de la Rosa, BCCR/GFI. A perspective on the interannual variability of Arctic sea ice export into the East Greenland Current. Forelesning over selvvalgt emne for PhD graden. Bedømmelseskomité: Tor Eldevik og Tor Gammelsrød 15 November: Patrizia Imhof, University in Bern, Historical glacier fluctuations in the Italian Mont Blanc massif from the Little Ice Age until the present 22 November: Nina Kirchner, Institute for Physical Geography and Quaternary Geography, Bert Bolin Centre for Climate Research, Stockholm University, Ice shelves in the past, the present and the future. A challenge for multidisciplinary research (illustrated with pictures from the Swedish-US Oden Southern Ocean 0910 expedition) Ønsker du å bidra med et foredrag til Mandagskollokvium, kontakt Bjørg Risebrobakken Anders Sirevaag eller Christophe Yves Studiesaker Forsikring for studenter Mange har kanskje fått med seg at det er en sak på gang om å få på plass en god forsikringsløsning for studenter ved UiB. Les mer Inntil det kommer en avklaring på utredningen på studentforsikring anbefaler vi at studenter tegner egen forsikring. Norsk studentorganisasjon har forhandlet fram en god forsikring for studenter, hvor helseattest ikke er påkrevd. Sjekk gjerne også ut andre forsikringstilbud. Les mer 7

8 Konferanser og møter Arkivdagen 2010 Bergen Byarkiv arrangerer Arkivdagen 2010 den 13. november klokken 13:00. Tema for årets arkivdag er vær og klima som er beskrevet med tittelen: Alle snakker om været. Mer info her WAVACS-COST winter school: Water vapor in the climate system 6-12 February 2011, Venice, Italy. For information and registration visitt he school website: Drought Predictability and Prediction in a Changing Climate: Assessing Current Knowledge and Capabilities, User Requirements and Research Priorities. 2-4 March 2011, Barcelona, Spain. Registration opens 5 October. Info at Climate Change and Ocean Carbon - Field Observation, Remote Sensing and Modeling, 3-4 April 2011 Xiamen University. Register on-line here 15 th Russian Norwegian Symposium: Climate change and effects on the Barents Sea marine living resources, Longyearbyen, Svalbard, 6-9 September Abstract submission deadline 15 January to Vera Helene Lund IASAs sommerskole Søknadsfrist 17. januar 2011 International institute for applied systems analysis (IIASA) i Laxenburg/Wien arrangerer årlig Young Scientists Summer School for unge forskere. PhD studenter ved norske institusjoner kan nå søke opptak ved IIASAs sommerskole for Frist 17. januar Mer info her ***Check further announcements of international scientific meetings at https://www.uib.no/gfi/en/resources/international-events Ledige stillinger Stipendiat i oseanografi/klimadynamikk Frist 15. November Administrasjonssjef ved Nansensenteret. Frist 15. November *** Jobb vacancies abroad: Check GFIs English web pages at https://www.uib.no/gfi/en/resources/job-vacancies-international Utlysninger MN-fak fond og legater Søknadsfrist 1. desember 2010 Meltzerfondets priser: Fristen til å melde kandidater er 1. desember. UH-nett-Vest inviterer ansatte til å søke midler til foskningssamarbeid for 2010/11. Saken er lagt ut på Frist 15. november 8

9 Arctic Field Grant (Arktisstipend) - Call for Proposals. Svalbard Science Forum, in cooperation with the Norwegian Polar Institute, will award Arctic Field Grants in connection with research projects in Svalbard in Application deadline: 20 Nov 2010, 4pm. Read more: The Fulbright Arctic Chair : The Fulbright Arctic Chair Award for a Distinguished Norwegian Scientist to Conduct Research in the USA. A Fulbright Arctic Chair Award is available for researchers in fields related to polar and high north issues, including (but not limited to) Geology, Biology, Geophysics, Engineering and Environmental Science for the academic year.a similar award has been advertised for an American lecturer/researcher to conduct research in Norway. Application deadline: November 30, More info here Geoflow II Challenge: 2-year postdoc position: The European Space Agency is organising the GeoFlow challenge, a competition open to PhD students or Postdocs interested in computational fluid dynamics and its comparison with experimental data. The challenge is meant to sponsor a two-year Postdoc position (in the form of an ESA external fellowship) at one of the institutions among those participating to the network supported by ESA: the 'Topical Team' on Geophysical flow simulations. The fellowship shall include a part time involvement in the GeoFlow II experiment and participation in the activities of the topical team. For specific application conditions, please visit: Deadline for application: 30 April *** More calls for funding are posted on GFI s English web pages at https://www.uib.no/gfi/en/resources/research-management/call-announcements Nye publikasjoner Born, A.; Levermann, A..: The 8.2 ka event: Abrupt transition of the subpolar gyre toward a modern North Atlantic circulation. Geochemistry Geophysics Geosystems 2010 ;Volum 11.(6) Caidong, C.; Sorteberg, A.: Modelled Mass Balance of a Tibetan Plateau Glacier - Sensitivity to Climate Change. Journal of Glaciology 2010 ;Volum 56.(196) s Fer, I.; Nandi, P.; Holbrook, W. S.; Schmitt, R.W.; Paramo, P.: Seismic imaging of a thermohaline staircase in the Western Tropical North Atlantic. Ocean Science 2010 ;Volum 6. s Geyer, F.; Fer, I.; Smedsrud, L. H.: Structure and forcing of the overflow at the Storfjorden sill and its connection to the Arctic coastal polynya in Storfjorden. Ocean Science 2010 ;Volum 6.(1) s Ibrayev, R.; Özsoy, E.; Schrum, C.; Sur, H.: Seasonal variability of the Caspian Sea threedimensional circulation, sea level and air-sea interaction. Ocean Science 2010 ;Volum 6.(1) s Jutterström, S.; Anderson, L. G.; Bates, N. R.; Bellerby, R.; Johannessen, T.; Jones, E. P.; Key, R. M.; Lin, X.; Olsen, A.; Omar, A.: Arctic Ocean data in CARINA. Earth System Science Data 2010 ;Volum 2.(1) s Montoya, M.; Born, A.; Levermann, A.: Reversed North Atlantic gyre dynamics in present and glacial climate.. Climate Dynamics

10 Olsen, A.; Falck, E.: Nordic Seas dissolved oxygen data in CARINA. Earth System Science Data 2010 ;Volum 2. s Sirevaag, A.; McPhee, M. G.; Morison, J. H.; Shaw, W. J.; Stanton, T. P.. Wintertime mixed layer measurements at Maud Rise, Weddell Sea. Journal of Geophysical Research - Oceans 2010 ;Volum 115. Sjøblom, A.: A solar eclipse seen from the High Arctic during the period of midnight sun: effects on the local meteorology. Meteorology and atmospheric physics (Print) 2010 ;Volum 107.(3-4) s Teigen, S. H.; Nilsen, F.; Gjevik, B.: Barotropic instability in the West Spitsbergen current. Journal of Geophysical Research - Oceans 2010 ;Volum 115 Tjiputra, J.; Assmann, K. M.; Bentsen, M.; Bethke, I.; Otterå, O. H.; Sturm, C; Heinze, C.: Bergen earth system model (BCM-C): model description and regional climate-carbon cycle feedbacks assessment. Geoscientific Model Development Discussions 2010 s Tjiputra, J.; Assmann, K. M.; Heinze, C.: Anthropogenic carbon dynamics in the changing ocean. Ocean Science 2010 ;Volum 6.(3) s

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig?

Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig? Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig? Bodø, Nordområdekonferansen 14. 15.11.2011 Karin Refsnes, prosjektdirektør, Forskningsrådet Svalbard som plattform for internasjonal forskning

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim)

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Geofysisk Institutt Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) PhD Ragna Breines Prosjektkoordinator for ResClim Geofysisk Institutt Hvorfor forskerskole i klima? Spredt

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing

Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing Asgeir Sorteberg Geofysisk Institutt, UiB Bjerknessenteret, UiB The size of this warming is broadly consistent with predictions The balance of climate

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01-21.01 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2011 nnhold: SOS Preparatory Phase project. Annex V-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Detaljer

The University Centre in Svalbard (UNIS)

The University Centre in Svalbard (UNIS) The University Centre in Svalbard (UNIS) Forskningsbasert undervisning i Arktis i dag og i fremtiden Prof. Frank Nilsen Acting managing director Photo: Nils Petter Dale FORMÅL Utdanne morgendagens arktiske

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

!asjonal forskarskule " #limadynamikk$

!asjonal forskarskule  #limadynamikk$ !asjonal forskarskule " #limadynamikk$ %!orwegian Research School in Clima& Dynamics'$ Professor Tore Furevik (tore@gfi.uib.no), Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforsking, Universitetet

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Kan klima bli næring?

Kan klima bli næring? WWW.BJERKNES.UIB.NO Kan klima bli næring? Eystein Jansen Professor / Directør Bjerknessenteret for klimaforskning Et verdenssenter? Her oppe? Bjerknes Centre for Climate Research Univ i Bergen, UNI Research

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

MIMT handlingsplan 2008-2011

MIMT handlingsplan 2008-2011 MIMT handlingsplan 2008-2011 Vedtatt i styre (styresak 30/08) og generalforsamling (GF-sak 10/08) CMR-08-A11000-RA-02-rev-00-Arbeidsplan 2009, med vedlagt handlingsplan www.michelsencentre.com/actionplan2008

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Offentlig journal. Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget

Offentlig journal. Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01-31.01 2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2014 Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget nternkontrollsystem - konsulent

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2011. NFR prosjekt 193717/S30 Long range Transport of black carbon and the effect on Snow albedo in north-east China in the Arctic

Dok.dato: 25.02.2011. NFR prosjekt 193717/S30 Long range Transport of black carbon and the effect on Snow albedo in north-east China in the Arctic Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2011-30.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 nnhold: Framleieavtale mellom Norsk olarinstitutt og CCERO Framleieavtale CCERO 2011/93-1 396/2011

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)

Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) Partner in: an independent research founda:on in Bergen, Norway established in 1986 - affiliated with the University of Bergen a na:onal environmental

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Miljø og Fjernmåling (NERSC) Nansen Senter for. en frittstående forskningsstiftelse. tilknyttet Universitetet i Bergen. lasse.pettersson@nersc.

Miljø og Fjernmåling (NERSC) Nansen Senter for. en frittstående forskningsstiftelse. tilknyttet Universitetet i Bergen. lasse.pettersson@nersc. Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) en frittstående forskningsstiftelse etablert i1986 tilknyttet Universitetet i Bergen Lasse H. Pettersson lasse.pettersson@nersc.no Forskningsstrategi for

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - UiT Bakgrunn Norges fiskerihøgskole

Detaljer

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer 1 Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer Professor Per Gunnar Kjeldsberg Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Seminar

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Helsekonsekvenser av klimaendringer

Helsekonsekvenser av klimaendringer Helsekonsekvenser av klimaendringer 3 gode og 3 dårlige nyheter Lars T. Fadnes Norsk nettverk for klima og helse Centre for International Health, UoB De dårlige nyhetene: Hva skjer når vi endrer på balansen?

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk Allmøte 8 januar 2003 Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk 1 2 3 4 5 6 NFR fagevaluering- klinisk forskning Vi skal evalueres som et samlet institutt

Detaljer

Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning

Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning v/camilla Schreiner, direktør for Avdeling for klima og polar, Norges forskningsråd Forskningsrådets policy for norsk polarforskning

Detaljer

Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk

Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk Morten Hald, Universitetet i Tromsø Department of Geology Faculty of Science University of Tromsø Trainee school partners

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer