NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Nyhetsbrev Geofysisk Institutt Veke NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen Kjære alle, Den siste tiden har vi alle vært preget av Frode Flatøys bortgang. Frode var ansatt på Uni, ikke på GFI/UiB, men var så avgjort en del av vårt felles arbeidsmiljø. Han var kjent og kjær for mange. Vi tenker primært på de etterlatte. Så får vi også i det daglige prøve å gjøre ting som han ville ønsket og se fremover på en måte som er i hans ånd. Det inkluderer også sosiale arrangementer som nå står for tur. Forrige ukes internasjonale workshop om forutsigbarhet i atmosfære, is og hav i Arktis, arrangert av verdens klimaforskningsprogram i Bergen, er rapportert som en suksess. Det arbeides videre med det teoretiske grunnlaget for varsling fra sesong til sesong og over flere år opp til ti-år. Slik variabilitet er et viktig forskningsfelt med store samfunnsnyttige anvendelser og behov for rekruttering av nye forskere. Også på observasjonssiden er det behov for innsats og utvikling av systemer som utnytter ny teknologi. Innenfor det globale havovervåkningsprogrammet GOOS satte man i Europa for noen år siden igang en arktisk regional overvåknings-gruppe (Arctic ROOS, der GFI er med. Dette programmet hadde sitt årlige møte i Polen denne uken. Behovene for kort-tids varsling opp til en ukes tid av slikt som utbredelsen av hav-is har vært i fokus for operasjonell oseanografi og modellsystemene opp til nå. Dersom dette kan utvides til sesongskala og lengre, har vi mange spennende oppgaver og muligheter ved å kople grunnleggende klimaprosessforskning med forskning på praktiske systemer for overvåkning og varsling. Det skjer mye spennende i tilknytning til instituttet og våre fagfelt. Stipendiater gjør seg ferdig og nye starter. Faglige publikasjoner kommer ut. Det vil i nærmeste fremtid jobbes med oppgradering av tekniske lokaler og litt omflytting av aktiviteter på Marineholmen og i kjelleren i Geofysen. Samtidig er vi svært trangbodd når det gjelder kontorer. Det jobbes med løsninger både på kort og lang sikt. Hold oppe det gode arbeidet på alle felt! Hilsen Peter Minneord for Frode Flatøy Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Frode Flatøy gikk bort, bare 46 år gammel. Frode kom som ung student til Geofysisk Institutt, UiB i 1986, hvor han etter hvert tok en Cand. Scient-grad i numerisk værvarsling. Etter dette begynte han som stipendiat i en nyetablert forskningsgruppe i atmosfærekjemi og tok doktorgrad på modellering av kjemiske reaksjoner og transport av forurensning. Ut på 90-tallet ble Frode forsker ved NILU på Lillestrøm hvor han i samarbeid med DNMI videreutviklet modellsystemet fra dokrograden til å bli det første operasjonelle kjemiske varslingssystemet i verden i sitt slag. Frode hadde sitt virke ved NILU inntil Bjerknessenteret ble etablert i Bergen i Da kom han tilbake til Bergen og arbeidet med klimamodellering inntil nylig. Frode var en sentral person i oppbyggingen av Bjerknessenterets klimamodelleringsgruppe, både innen globale

2 klimasimuleringer og mer detaljerte, regionale simuleringer. Etterhvert ble Frode gruppeleder for denne virksomheten. Frodes dyktighet ble synlig tidlig i karrieren og han fikk raskt stort ansvar i ulike prosjekter og førte alltid disse stødig i havn. I løpet av hele sin karriere har Frode betydd mye for forskningsmiljøet og vært med på å levere viktige internasjonale bidrag. I den lille flokken av studenter som på midten av åttitallet studerte meteorologi og oseanografi var Frode en miljøskaper. Foruten det faglige fellesskapet var det ofte sosiale sammenkomster i Geofysikerforeningen, i Geosupen og privat. I tillegg kom, idrettsaktiviteter og turer til fjells, særlig på vinteren. Frode var en pådriver, og med sin inkluderende væremåte og lune, litt underfundige humor, bidro han sterkt til trivselen i miljøet. Disse egenskapene nyttet vi godt av senere på sommerskoler og ulike reiser til konferanser og fagmøter. I tillegg til å være faglig sterk, hadde Frode spesielt gode IT-kunnskaper. Dette kom mange studenter og ansatte til gode. Han var usedvanlig hjelpsom og imøtekommende når studenter og kolleger ba om hjelp til dataproblemer. Dette var et karakteristisk trekk ved Frode. Også i andre sammenhenger kom dette fram. Han var ofte den første som meldte seg om noen trengte hjelp til en dugnad eller trengte å låne noe verktøy. Da Frode ble syk første gang for ti år siden, kom dette som et sjokk. Vi som kjenner ham ble likevel veldig imponert over hans evne til å fokusere på de nære tingene og se framover. Frode forble nøktern og veloverveid og beholdt sin lune og underfundige humor helt til den siste tiden da den vonde sykdommen slo til igjen. Vi står i dyp takknemlighet for den han har vært for oss. På det private plan har Frode alltid vært aktiv. Friluftsaktiviteter stod hans hjerte nær, men etter hvert ble det familien som stod i fokus. Våre tanker går derfor til Helga, Tea og Georg i denne tunge tiden. Vi lyser fred over Frode Flatøys minne. Venner og kolleger ved Bjerknessenteret og Geofysisk Institutt Aktuelt NYE TILSATTE Silje Lund Sørland is PhD candidate from 1st October. She has a MSc in Meteorology from the University of Oslo, and has also spent one year at the University of Washington taking courses in dynamical meteorology and atmospheric modelling. She will be supervised by Asgeir Sorteberg on a PhD dissertation that deals with ensemble forecast of polar lows. Silje s office is at GFI s middle building, rom M230. Mostafa Bakhoday Paskyabi started in a PhD position late August. He will work in the NORCOWE project and be supervised by Ilker Fer. Mostafa is originally from Rasht, one of the northern cities of Iran,close to the Caspian Sea. He has MSc from the Tarbiat Modares University (TMU) in the field of applied mathematics. He has work experience from numerical techniques for solving PDEs and ODEs, underwater acoustic wave propagation and physical modeling. Mostafa shares office with Sturla and Maria at GFI s middle building, rom M103.

3 FORSKNINGSRELATERTE SAKER Jörg Schwinger is postdoc in Earth System Modelling from 1st November. Jörg is from Köln, Germany and has a broad interdisciplinary background in geophysics, land surface modelling, atmospheric chemistry and data assimilation. He joins the chemical oceanography group lead by Heinze to work with the MICOM- HAMOCC coupled physical-biogeochemical ocean model on ocean acidification issues and also contribute to the biogeochemical CMIP5 runs to come with the full NorESM. Jörg office is at GFI, East Wing, rom Ø314 Ny dr. grad Vidar S. Lien disputerte fredag 29. oktober for ph.d.-graden med avhandlingen: Water mass transformations in the Barents Sea and linkages to the Polar Front GFI gratulerer! WCRP workshop on Seasonal to decadal predictability of Polar Climate: Arbeidsmøtet ble avviklet Oktober i Bergen i regi av World Climate Research Programme (WCRP) etter et initiativ fra sitt hovedprosjektene Stratospheric processes and their impact in Climate (SPARC) og Climate and Cryosphere Programme (CliC). Bjerknessenteret for klimaforskning var vert for møtet som samlet 85 eksperter fra Europa, Nord-Amerika og Asia. Formålet var å utarbeide anbefalinger om fremtidige behov for observasjoner og overvåkningsprogram for Arktis og Antarktis for å utvikle bedre varslingssystem for klimavariasjoner og klimaendringer i polare strøk. I alt var det 46 inviterte foredrag og 12 posterpresentasjoner fordelt på 5 tematiske sesjoner. Hver sesjon ble avsluttet med en vareopptelling (stock-taking discussion) for å revidere status og diskutere fremtidige forskningsbehov (se programmet her Hele den siste dagen var viet til diskusjon, og et veikart for fremtidig forskning rundt polar klimavarsling ble skissert. Veikartet inneholder planer for å nedsette følgende to WCRP arbeidsgrupper: 1. WCRP arbeidsgruppe for Arctic. Denne gruppen vil samarbeide med CLIVAR arbeidsgruppe på sesong til mellomårlig varsling (http://www.clivar.org/organization/wgsip/wgsip.php) og sikre at spørsmål med relevans for Arktis blir inkludert. Gruppen vil bidra til de planlagte modelleksperiment, både her og i regi av IPCC. Fokus vil være på tilrettelegging av observasjonsdata for å initiere modeller, utvikle konseptuelle og hypoteser for mekanismer som fører til prediktabilitet, samt analyse av middeltilstand og tidsvarierende klima i Arktis. 2. WCRP arbeidsgruppe for Antarktis. Formålet med denne er å samle forskere som kan studere hele det Antarktiske klimasystem, frå stratosfære via troposfære til sjøis og havsirkulasjon. En slik tverrfaglig gruppe finnes ikke i dag. Tema er endringer i sjøisdekket, endringer i det Vestantarktiske flytende isbreene, karbonsyklusen, fortidsendringer. Viktige prosesser er den atmosfæriske jetstrøm og Ekman-transporter og oppstrømming av dypereliggende, relativt varmt, havvann. Både enkle regionale modeller 3

4 og fullt koblet globale modeller vil bli brukt. Gruppen vil koordinere modellforsøk og organisere arbeidsmøter. At WCRP valgte å legge denne viktige begivenheten til Bergen er en anerkjennelse av byens bidrag til internasjonal klima- og polarforskning i historisk og moderne perspektiv. Disse er Bergenskolen i meteorologi etablert av Vilhelm og Jacob Bjerknes som utviklet den moderne værvarslingen som i dag brukes verden over. Disse faglige tradisjonene var grunnlag for at SFF Bjerknessenteret for klimaforskning ble stiftet nesten 100 år senere. Sponsorer for møtet var WCRP, NFR, Bjerknessenteret, UiB, Bergen Kommune og BKK. Tore satt i den vitenskapelige organisasjonskomiteen og Beatriz tok seg av alle små og store praktiske utfordringer. Møtet ble omtalt i PåHøyden Tore og Beatriz Avspark for SIOS Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er i gang. Partnerne, blant annet UiB v/gfi, var samlet på til kick-off på Gardermoen oktober. Hele 50 deltakere fra 14 land var samlet til avspark-konferansen. SIOS har 27 partnerinstitusjoner. SIOS er et ESFRI initiativ for å utvikle mer optimale observasjonssystemer som kan tilfredsstille avanserte Earth Systemmodeller og framskaffe nær-sanntids-data om endringene i Arktis til relevante brukere. Prosjektet skal både forberede oppgradering av eksisterende infrastruktur, organisere et begrenset antall observasjonsplattformer og legge grunnlaget for etablering av et nytt kunnskapssenter i Longyearbyen. SIOS går nå i et forberedende fase ( preparatory phase ) for å kartlegging av eksisterende infrastruktur på Svalbard, og avklaring av organisatoriske, administrative og finansielle forhold. Til dette har SIOS fått 4 millioner Euro fra EU. Fra GFI deltar Svein Østerhus (observasjoner), Benjamin Pfeil (Data), Haugan (interasjonalisering) og Beatriz Balino (management). Les mer. etsbrev-forskningsradetnorsk Bok: Klima paradokset og Selvbedragene Ellen Viste og Asgeir Sorteberg anmelder: Etter noen år med bøker om klimaspørsmål kommer endelig løsningsforslagene. To av høstens utgivelser kommer fra økonomer én med mer makt enn endringsvilje, og én med mer endringsvilje enn makt. Les anmeldelsene til Ellen og Ellen her: Asgeir Sorteberg is keynote speaker at the 15 th Russian Norwegian Symposium: Climate change and effects on the Barents Sea marine living resources, UNIS, Svalbard, September The Russian-Norwegian Symposium 2011 is organized by the Institute of Marine Research and aims to address question related to long and short-term climate variations, and ask what these physical changes really are, and how they may protrude into the future. Furthermore, the question is raised as to how these assumed climate driven physical changes may change the ecosystems, and what implications and future challenges this represents for the management of the resources in the area. See announcement below Møter og konferanser 4

5 FRA ADMINISTRASJONEN Ny avtale om godtgjørelse m.v. på tokt regulering av satser Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene ble i møte 20. oktober enige om følgende regulering pr. 1.oktober 2010: Pkt. 3 A for 2 vakt ordninger kr pr. døgn Pkt. 3 B for 2 vakt ordninger kr pr. døgn Publikasjoner ved GFI og innføring av nytt system fra 2011 Vi begynner å nærme oss slutten av året, og det er svært hyggelig å se at andelen publiserte arbeider øker. Lenger nede i Nyhetsbrevet ser dere de siste registrerte vitenskapelige artikler. De finnes også i denne lenken Januar 2011 innføres det et nytt system for forskningsdokumentasjon; CRIStin. - Current Research Information System In Norway. CRIStin er det nye felles forskningsdokumentasjonssystemet i Norge. Systemet skal brukes i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Systemet Cristin skal implementeres i løpet av 2011 i alle sektorer. Dere kan lese mer om CRIStin her: CRIStin: Research documentation in Norway CRIStin is the new joint research documentation system in Norway. The system will be used in the higher education sector, research institutes and the regional health authorities. The CRIStin system will be implemented in 2011 in all sectors. CRIStin is both the name of the computer system and an agency for research administration. The cooperative venture Cristin is created as a 1-4 No. 4 body in the Act relating to universities and university colleges with its own board. The Board has the professional responsibility for the business. The University of Oslo is the host organization, that is, the university assists with administrative services. CRIStin research will provide increased value for society by facilitating that the research in several sectors is seen in context. CRIStin to shall compile information for research institutions on the principle of open access for all. CRIStin will also document, present, and make publicly available quality-assured data for scientific publication in a national database as a basis for financing systems in the higher education sector, research institutes and the regional health authorities. Read more UiBs strategiplan ut på høring Utkast til strategiplan for UiB på høring til fakultetene. MN-fakultetsstyretskal behandle saken i møte 10. november. Så er det universitetsstyret i møtet 1. desember som skal behandle saken på nytt og bestemme om hva som skal skje videre frem mot et endelig dokument. Les om saken i PåHøyden UiB strategy plans for Should marine research still be described as an area of priority? And should the strategic plan be more concrete? Discussions concerning the outline of a new strategic plan went on for hours on last meeting in the university board. Read more : 5

6 FRA VERDEN OMKRING OSS Ny metode revolusjonerer tolking av fortidens havklima Bjerknesforskere Olsen og Ninnemann viser i en nylig publisert artikkel i Science resultater som kan endre forståelsen av havets irkulasjonsendringer gjennom tidene. Les mer Referanse: Olsen, A. og U. Ninnemann (2010), Large d13c Gradients in the Preindustrial North Atlantic Revealed, Science 29 oktober Vol no. 6004, pp DOI: /science Bedre havovervåkning innen 2015 En havforskerallianse ber om store investeringer innen 2015 i et system som kan overvåke havene og varsle om alt fra tsunamier til forsuring. ERC Starting Grants: NFR finansierer nesten-vinnere Forskere som har gått gjennom nåløya men ikke nådde helt til topps i konkurransen om Det europeiske forskningsrådets (ERC) prestisjetunge stipend Starting Grants skal få finansiering gjennom Norges forskningsråd. I år gjelder det fem prosjekter og blant disse er Jostein Bakke fra Bjerknessenteret med prosjektet Shifting Climate States of the Polar Regions. Les mer c_id=nyhetsbrev-forskningsradetnorsk Skatten under isbreen som ble vist under Glimt av Norge (NRK dokumentarserie) (med Atle Nesje, bl.a.) kan sees også her: Slik blir Forskningsrådets budsjett Departementenes bevilgninger til Forskningsrådet øker fra 6,859 milliarder kroner i 2010 til 6,922 milliarder i Justert for prisstigning betyr det en vekst på om lag 0,5 prosent. Les mer "Ocean acidification: Questions answered : a new document from EPOCA The EPOCA Resource Users' Group (RUG) released this document is targeted to nonspecialists. Similar to their overview document "Ocean Acidification: The Facts" released last year, this document is written in plain terms, and has been translated into 5 languages for wide circulation. "Ocean acidification: Questions answered" provides more detailed information about some of the more technical questions the public is asking about ocean acidification. Its content draws heavily from the longer OCB-EPOCA-UKOARP-BIOACID jointly written document "Frequently Asked Questions about Ocean Acidification," but it also provides new information and graphics that provide additional perspective and context on the issues. Download the document here Carbon Time Series stations: an overview The International Ocean Carbon Coordination Project Scientific Steering Committee (IOCCP SSC) met 5 October 2010 in Viterbo, Italy to discuss international ocean carbon projects and activities. One high priority item is the improved understanding of the processes controlling the exchange of carbon between the atmosphere, the surface ocean, and the ocean interior. Ocean time series are one of the most valuable tools oceanographers have at the present time to observe trends, to understand carbon fluxes and processes, and to demonstrate the crucial role the carbon cycle plays in climate regulation and feedbacks. A table of Carbon Time Series Stations from 2007 is available at 6

7 UiB s representative in Brussel Did you know that UoB has a representative in Brussels? Erik Sandquist is based at the RCN - Norwegian Liaison Office for RTD in Brussels and works both for the Norwegian Research Council and for UiB. Sandquist has been developing an interesting newsletter (in Norwegian) focusing more on the political development of the EU Research Programmes. The newsletter is a good addition to the UiB Funder Finder which highlights funding opportunities. If you are interested in receiving Erik's newsletter, please contact him directly for subscription at EURAXESS Newsletter Oct The Royal Society Digital Journal Archive, from 1665 to 2010 inclusive, will be free to view until 30 November Read more Forelesninger, kurs og seminar Mandagskollokvium 11:15-12:00, GFI Østfløyen 8 November: Sara de la Rosa, BCCR/GFI. A perspective on the interannual variability of Arctic sea ice export into the East Greenland Current. Forelesning over selvvalgt emne for PhD graden. Bedømmelseskomité: Tor Eldevik og Tor Gammelsrød 15 November: Patrizia Imhof, University in Bern, Historical glacier fluctuations in the Italian Mont Blanc massif from the Little Ice Age until the present 22 November: Nina Kirchner, Institute for Physical Geography and Quaternary Geography, Bert Bolin Centre for Climate Research, Stockholm University, Ice shelves in the past, the present and the future. A challenge for multidisciplinary research (illustrated with pictures from the Swedish-US Oden Southern Ocean 0910 expedition) Ønsker du å bidra med et foredrag til Mandagskollokvium, kontakt Bjørg Risebrobakken Anders Sirevaag eller Christophe Yves Studiesaker Forsikring for studenter Mange har kanskje fått med seg at det er en sak på gang om å få på plass en god forsikringsløsning for studenter ved UiB. Les mer Inntil det kommer en avklaring på utredningen på studentforsikring anbefaler vi at studenter tegner egen forsikring. Norsk studentorganisasjon har forhandlet fram en god forsikring for studenter, hvor helseattest ikke er påkrevd. Sjekk gjerne også ut andre forsikringstilbud. Les mer 7

8 Konferanser og møter Arkivdagen 2010 Bergen Byarkiv arrangerer Arkivdagen 2010 den 13. november klokken 13:00. Tema for årets arkivdag er vær og klima som er beskrevet med tittelen: Alle snakker om været. Mer info her WAVACS-COST winter school: Water vapor in the climate system 6-12 February 2011, Venice, Italy. For information and registration visitt he school website: Drought Predictability and Prediction in a Changing Climate: Assessing Current Knowledge and Capabilities, User Requirements and Research Priorities. 2-4 March 2011, Barcelona, Spain. Registration opens 5 October. Info at Climate Change and Ocean Carbon - Field Observation, Remote Sensing and Modeling, 3-4 April 2011 Xiamen University. Register on-line here 15 th Russian Norwegian Symposium: Climate change and effects on the Barents Sea marine living resources, Longyearbyen, Svalbard, 6-9 September Abstract submission deadline 15 January to Vera Helene Lund IASAs sommerskole Søknadsfrist 17. januar 2011 International institute for applied systems analysis (IIASA) i Laxenburg/Wien arrangerer årlig Young Scientists Summer School for unge forskere. PhD studenter ved norske institusjoner kan nå søke opptak ved IIASAs sommerskole for Frist 17. januar Mer info her ***Check further announcements of international scientific meetings at https://www.uib.no/gfi/en/resources/international-events Ledige stillinger Stipendiat i oseanografi/klimadynamikk Frist 15. November Administrasjonssjef ved Nansensenteret. Frist 15. November *** Jobb vacancies abroad: Check GFIs English web pages at https://www.uib.no/gfi/en/resources/job-vacancies-international Utlysninger MN-fak fond og legater Søknadsfrist 1. desember 2010 Meltzerfondets priser: Fristen til å melde kandidater er 1. desember. UH-nett-Vest inviterer ansatte til å søke midler til foskningssamarbeid for 2010/11. Saken er lagt ut på Frist 15. november 8

9 Arctic Field Grant (Arktisstipend) - Call for Proposals. Svalbard Science Forum, in cooperation with the Norwegian Polar Institute, will award Arctic Field Grants in connection with research projects in Svalbard in Application deadline: 20 Nov 2010, 4pm. Read more: The Fulbright Arctic Chair : The Fulbright Arctic Chair Award for a Distinguished Norwegian Scientist to Conduct Research in the USA. A Fulbright Arctic Chair Award is available for researchers in fields related to polar and high north issues, including (but not limited to) Geology, Biology, Geophysics, Engineering and Environmental Science for the academic year.a similar award has been advertised for an American lecturer/researcher to conduct research in Norway. Application deadline: November 30, More info here Geoflow II Challenge: 2-year postdoc position: The European Space Agency is organising the GeoFlow challenge, a competition open to PhD students or Postdocs interested in computational fluid dynamics and its comparison with experimental data. The challenge is meant to sponsor a two-year Postdoc position (in the form of an ESA external fellowship) at one of the institutions among those participating to the network supported by ESA: the 'Topical Team' on Geophysical flow simulations. The fellowship shall include a part time involvement in the GeoFlow II experiment and participation in the activities of the topical team. For specific application conditions, please visit: Deadline for application: 30 April *** More calls for funding are posted on GFI s English web pages at https://www.uib.no/gfi/en/resources/research-management/call-announcements Nye publikasjoner Born, A.; Levermann, A..: The 8.2 ka event: Abrupt transition of the subpolar gyre toward a modern North Atlantic circulation. Geochemistry Geophysics Geosystems 2010 ;Volum 11.(6) Caidong, C.; Sorteberg, A.: Modelled Mass Balance of a Tibetan Plateau Glacier - Sensitivity to Climate Change. Journal of Glaciology 2010 ;Volum 56.(196) s Fer, I.; Nandi, P.; Holbrook, W. S.; Schmitt, R.W.; Paramo, P.: Seismic imaging of a thermohaline staircase in the Western Tropical North Atlantic. Ocean Science 2010 ;Volum 6. s Geyer, F.; Fer, I.; Smedsrud, L. H.: Structure and forcing of the overflow at the Storfjorden sill and its connection to the Arctic coastal polynya in Storfjorden. Ocean Science 2010 ;Volum 6.(1) s Ibrayev, R.; Özsoy, E.; Schrum, C.; Sur, H.: Seasonal variability of the Caspian Sea threedimensional circulation, sea level and air-sea interaction. Ocean Science 2010 ;Volum 6.(1) s Jutterström, S.; Anderson, L. G.; Bates, N. R.; Bellerby, R.; Johannessen, T.; Jones, E. P.; Key, R. M.; Lin, X.; Olsen, A.; Omar, A.: Arctic Ocean data in CARINA. Earth System Science Data 2010 ;Volum 2.(1) s Montoya, M.; Born, A.; Levermann, A.: Reversed North Atlantic gyre dynamics in present and glacial climate.. Climate Dynamics

10 Olsen, A.; Falck, E.: Nordic Seas dissolved oxygen data in CARINA. Earth System Science Data 2010 ;Volum 2. s Sirevaag, A.; McPhee, M. G.; Morison, J. H.; Shaw, W. J.; Stanton, T. P.. Wintertime mixed layer measurements at Maud Rise, Weddell Sea. Journal of Geophysical Research - Oceans 2010 ;Volum 115. Sjøblom, A.: A solar eclipse seen from the High Arctic during the period of midnight sun: effects on the local meteorology. Meteorology and atmospheric physics (Print) 2010 ;Volum 107.(3-4) s Teigen, S. H.; Nilsen, F.; Gjevik, B.: Barotropic instability in the West Spitsbergen current. Journal of Geophysical Research - Oceans 2010 ;Volum 115 Tjiputra, J.; Assmann, K. M.; Bentsen, M.; Bethke, I.; Otterå, O. H.; Sturm, C; Heinze, C.: Bergen earth system model (BCM-C): model description and regional climate-carbon cycle feedbacks assessment. Geoscientific Model Development Discussions 2010 s Tjiputra, J.; Assmann, K. M.; Heinze, C.: Anthropogenic carbon dynamics in the changing ocean. Ocean Science 2010 ;Volum 6.(3) s

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 INNHOLD/CONTENT Forord 4 Preface 5 Styrets Beretning /Report from the board directors 2007 6 Prosjektpresentasjon 10 Årsrapport fra avdelingene/department Annual

Detaljer

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004 CONTENTS / WEATHER STATISTICS Magnificent autumn light after the first snowfall in Berzeliusdalen, Western Svalbard. Photo: Marta Slubowska CONTENTS A year of major challenges 3 Et år med store utfordringer

Detaljer

Innhold. Styre for perioden 17.06.2003-16.06.2005 30

Innhold. Styre for perioden 17.06.2003-16.06.2005 30 Årsmelding 2004 Innhold Presentasjon av UNIFOB AS 4 Presentation of UNIFOB AS 5 Styrets Beretning 6 Revisjonsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse pr. 31 desember 10 Noter til regnskapet 2004 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2012 Kings Bay AS

Årsrapport 2012 Kings Bay AS Årsrapport 212 211 Kings Bay AS Kings Bay AS 9173 Ny-Ålesund Telefon: 79272 Fax: 792721 E-post: booking@kingsbay.no Innholdsfortegnelse Side Kings Bay AS 3 Historien om verdens nordligste samfunn 6 Kings

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000 Annual Report UNIS 2000 Årsmelding UNIS 2000 Contents Innhold UNIS Board 2000 Academic workgroups Staff at UNIS Report of the Directors 2000 Styrets beretning 2000 Regnskap, noter Statistics Statistikk

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t Årsrapport 2 0 1 0 Annual report Content Innhold Forord 3 Introduction Årsberetning 2010 4 Årsregnskap 2010 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Automatisk deteksjon av fangstgroper Klimascenarioer til praktisk nytte

Detaljer

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022 Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013-2022 Rapport Divisjon for Energi, ressurser og miljø Norges forskningsråd

Detaljer

Januar 2012 KRISTIAN SEIP UTNEVNT SOM EMS LECTURER 2012. Kjære leser!

Januar 2012 KRISTIAN SEIP UTNEVNT SOM EMS LECTURER 2012. Kjære leser! INFOMAT Januar 2012 Kjære leser! I denne utgaven av INFO- MAT har vi en egen sekvens med tildelinger av matematikkpriser. Wolf-prisen, Crafoord-prisen, Fermat-prisen og Ramanujan-prisen er alle offentliggjort

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

ÅRSRAPPORT KINGS BAY AS

ÅRSRAPPORT KINGS BAY AS 20 14 ÅRSRAPPORT KINGS BAY AS 1 // INNHOLD Kings Bay AS 4 Historien om Ny-Ålesund 7 Kings Bay anno 2014 9 Forskningssamfunnet 11 Styrets årsberetning 16 Regnskap 2014 24 Resultatregnskap 25 Balanse 26

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

» index 4-5 6-9 10-13. 14-17 lyd som jobb og hobby 18-21. 22-25 Sunn sjel i sunt legeme 26-27 28-33. høydepunkter 2010

» index 4-5 6-9 10-13. 14-17 lyd som jobb og hobby 18-21. 22-25 Sunn sjel i sunt legeme 26-27 28-33. høydepunkter 2010 årsrapport >> » index høydepunkter 2010 4-5 highlights 2010 Leker med vinden 6-9 Playing with the Wind karatemesteren 10-13 The Karate Champ seilflyentusiasten 14-17 The Glider lyd som jobb og hobby 18-21

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 August 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen tilbake til nytt semester. Tema for denne lederen er oppfølging

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

Januar 2013 EPISCIENCES PROJECT

Januar 2013 EPISCIENCES PROJECT INFOMAT Januar 2013 EPISCIENCES PROJECT (Klippet fra Nature, Richard Van Noorden) Mathematicians aim to take publishers out of publishing: Episciences Project to launch series of community-run, open-access

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

STUDIETILBUD 2014/15

STUDIETILBUD 2014/15 STUDIETILBUD 2014/15 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring,

Detaljer

IMK FORSKNING IMK RESEARCH

IMK FORSKNING IMK RESEARCH U n i v e r s i t e t e t i O s l o I n s t i t u t t f o r m e d i e r o g k o m m u n i k a s j o n U n i v e r s i t y o f O s l o D e p a r t m e n t o f M e d i a a n d C o m m u n i c a t i o n 2002

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 September 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, I mai hadde vi et allmøte der fullføring av flyttingen inn i Realfagbygget

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT. Årsmelding 2003

NORSK POLARINSTITUTT. Årsmelding 2003 NORSK POLARINSTITUTT Årsmelding 2003 Annual Report 2003 ÅRSMELDING 2003 Innhold/Contents Året som gikk side/page 3 Organisasjon og hovedtall side/page 4 Årsrapport Administrasjon og personale side/page

Detaljer

Årsrapport 2009 Annual report

Årsrapport 2009 Annual report Årsrapport 2009 Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2009 4 Report from the board of directors 2009 Årsregnskap 2009 6 Financial statement 2009 Statistikk og gendata 7 Statistics

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014

Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Årsmelding 2014 - Annual Report 2014 Norsk Polarinstitutt - Norwegian Polar Institute PRINS KARLS FORLAND/PRINS KARLS FORLAND Grimaldibukta, Prins Karls Forland på Svalbard, var sentrum for geologisk feltarbeid

Detaljer