ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball"

Transkript

1 ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball 2008

2 Sunndal Fotball PB Sunndalsøra Hjemmeside: ÅRSBERETNING Styret 2008 Styret har hatt følgende sammensetning i 2008: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator aldersbestemt Markedsansvarlig Ansvarlig anlegg Ansvarlig arrangement Trond Furu Mette Blekken Ole Bjørn Rød Iren Olsen Geir Morten Skar Ulf Håkon Tundal Jostein Røyset Line Melkild Administrasjon: Styret i Sunndal IL Fotball har i 2008 bestått av 8 personer hvorav 6 var nye styremedlemmer (kun Ulf Tundal og Trond Furu var med fra 2007-styret). I og med at klubben ikke har hatt økonomi til å engasjere daglig leder har styret fungert som et arbeidende styre med mange gjøremål. Med en omsetning på ca. 4.1 millioner kroner (som tilsvarer en liten bedrift) har klubben nærmest et desperat behov for en daglig leder i 100% stilling dersom dagens aktivitet skal opprettholdes Klubben må utfordre våre samarbeidspartnere samt kommunale myndigheter til å bidra slik at vi kan få de nødvendige rammebetingelsene for å ansette en daglig leder i klubben. Klubben har hatt 1 fulltidsansatt i Rhonny Nilsson samt at vi har kjøpt inn tjenester fra Jørund Svensli tilsvarende 75% stilling. Styremøter: Det har i løpet av året vært avholdt 12 ordinære styremøter, samt et stort antall arbeidsmøter. Stort sett alle styremøtene har blitt holdt i klubbhuset på Sande Stadion. Økonomi: Klubben har økt sin omsetning i betydelig grad de siste årene. I løpet av de siste 5 årene har omsetningen blitt omtrent doblet fra ca.2 MNOK til 4 MNOK. Utgiftssiden har økt på grunn av den sportlige satsingen på gutte og jentesiden (spillerutvikling og økning i antall lag), mens inntektssiden har økt (tross bortfall av automatinntekter) gjennom aktivt sponsorarbeid, innføring av gullkort og økt dugnadsinnsats. Totalt sett for sesongen 2008 ser det ut til at vi går i balanse økonomisk. Dette resultatet er styret godt fornøyd med utifra den sportslige satsingen klubben har lagt opp til. Totalt antall medlemmer i klubben vår er nå kommet opp i ca.650 medlemmer, hvorav ca. 435 er aktive spillere! Vi har aldri hatt så mange ungdommer i aktivitet og det gleder oss utrolig mye.

3 Sunndal Fotball PB Sunndalsøra Hjemmeside: Sportslig: Den sportslige satsingen fra 2007 ble i år trappet ytterligere opp blant annet ved at vi engasjerte Jørund Svensli med ekstra 25% stillingsandel (til 75%). I tillegg til lagstreninger og kamper har det blitt arrangert fotballskoler (sommer og vinter) for alle interesserte samt utviklingsgrupper for de som ønsker å trene mer og som har kvaliteter som gjør at de er aktuelle på sone, by og kretslag. Vinterfotballskolen (2 treninger pr. uke for aldersklassene 7-16 år) arrangeres typisk fra 1.november til 1. april, mens sommerfotballskolen foregår i 4 utvalgte uker mellom skoleslutt og skolestart. Nytt for året er treningstilbud på Sunndal Vidaregåande skole (2 timer pr. uke) i skoletiden for ca. 12 jenter og 12 gutter. De sportslige resultatene for klubben har vært av noe variabel karakter. Seniorlagene våre har hatt dårligere resultater enn hva målsettingen var foran sesongen, mens de aldersbestemte klassene har hatt resultater som befester Sunndal som en av de tre fremste klubbene i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. I tillegg til å være blant de tre beste i alle 11-klassene på gutte og jente (kretmestre i 3 av klassene (G19, J16 og J14), nr. 2 i G16 og nr. 3 i G14) har vi hatt flere 2. og 3.lag i de enkelte klassene som totalt har ført til hele elleve 11-er lag utenom seniorlagene. Dette viser at vi fakstisk er i takt med mottoet vårt Flest mulig lengst mulig best mulig. Dame/jente Senior dame stilte i år 2 lag; ett i 2.divisjon og ett i 3.divisjon. Vi visste at årets sesong i 2.divisjon ville bli tøff og at vi med ganske stor sannsynlighet kom til å ligge i nedre del av tabellen. Slik ble det også og laget rykket ned. Laget bestod av veldig unge spillere som helt sikkert vil gjøre jobben med å rykke opp igjen til 2010-sesongen. 3-divisjonslaget gjorde en hederlig innsats og plasserte seg midt på tabellen. Jentelagene (J16 og J14) dominerte som ventet sine avdelinger i kretsen og ble begge kretsmestre. Klubbens jentespillere født i 1991, eller senere deltok i uoffisielt EM for J17-klubblag i Danmark og ble nr. 5! (beste norsksvenske lag). Jentelagene J16 og J14 deltok i Norway-Cup og ble slått ut relativt tidlig i A- sluttspillet; altså en liten nedtur i forhold til fjorårets dobbelt-gull. Våre jentespillere i års-klassen dominerer by og kretslag, både kvalitetsmessig og i antall spillere. Det blomstrer virkelig i jentefotballen i ungdomsklassene og disse jentene er gode forbilder for alle jentene som kommer opp fra barnefotballen. Vi gleder oss til fortsettelsen! Herre/gutte For vårt A-lag på herresiden mente vi å ha kanskje det sterkeste laget i divisjonen og ambisjonene var da naturlig å kjempe i toppen med opprykk til 2.divisjon som resultat. Vi endte tilslutt på fjerdeplass og ut i fra ambisjonsnivået var dette selvsagt under pari. Grunnen til det relativt svake resultatet kan sikkert forklares på flere måter, men hovedårsaken ligger nok i at vi ved halvspilt serie mistet flere sentrale spillere (av ulike grunner). Vårt 2.lag, som spilte i 4.divisjon, ble dessverre disket på grunn av å ikke ha møtt til oppsatte kamper (etter 3.gangs uteblivelse ble vi disket). Dette er selvsagt kritikkverdig og beklagelig for både våre motstandere, kretsen og våre egne spillere som ønsker å ha et tilbud på

4 Sunndal Fotball PB Sunndalsøra Hjemmeside: 4.divisjonsnivå. Denne saken har blitt evaluert i klubben og vi vil tenke oss grundig om før vi melder på et 2.lag for sesongen 2009 (som da må starte i 5.divisjon). I juniorserien stilte vi i år med 2 juniorlag. Førstelaget spilte i 1.divisjon og gjorde en flott innsats og ble kretsmestre med god margin til neste lag!! Hele 28 spillere ble kretsmestre som betyr at det har vært fri-flyt av spillere mellom de to lagene. 2. laget gjorde en hederlig innsats i sitt seriespill. I gutteserien stilte Sunndal med 3 lag, ett i 1.divisjon og to i 2.divisjon. 1.divisjonslaget ble nr.2 i kretsmesterskapet knepent slått av Træff (som laget slo ved flere anledninger i innledende kamper samt cup-spill). Samme lag vant Hydro-Cup (slo Træff i finalen) og kom til 16.delsfinalen i A-sluttspillet i Norway Cup. De to andre guttelagene klarte seg bra i sin 2.divisjons-avdeling, og et utvalg spillere av disse 2 laga spilte seg fram til kvartfinalen i B- sluttspillet i Norway Cup! I smågutteklassen stilte Sunndal også med 3 lag hvor 1.laget ble nr. 3 i 1.divisjon, tapte Hydro-Cup finalen og spilte seg til 16.delsfinalen i A-sluttspillet i Norway-Cup. De 2 andre småguttelagene hevdet seg bra i 2.divisjonsavdelingen de deltok i. Også på guttesiden har vi flere spillere på fylkes-, krets- og bylag som hevder seg bra og dette er inspirasjon for de andre spillerne i klubben (både på samme aldersnivå og de som spiller i barnefotballen). Utviklingsgrupper For å gi de med mest treningsiver bedre utviklingsmuligheter har vi opprettholdt utviklingsgruppene i alderen år som ble etablert i I tillegg har vi i år opprettet utviklingsgrupper for aldersgruppen 12 år. Tanken her er å gi de som viser størst iver samt ferdigheter flere arenaer til å trene hardt for å nå sine ambisjoner. Forutsetningen for å være med i disse gruppene er at de skal de være drivkrefter på sine egne lagstreninger og dermed bidra til et høyere nivå på disse treningene slik at ferdighetene til sine egne lagkompiser blir bedre. Disse utviklingsgruppene sammen med diverse fotballskoler er tiltak som skal bidra til målsettingen om å skape en vinnerkultur eller prestasjonskultur i klubben (det skal være lov å være god!!). Det å få være en del av en vinnerkultur og det å bidra til å utvikle en slik kultur tror vi er veldig motiverende og lærerikt for både spillere, trenere og ledere. Arrangement Årets Hydro-cup har vel aldri vært større og bedre. Tilbakemeldingene er fantastisk bra og vi opplever nærmest et desperat behov fra lagene rundt om i Midt-Norge om å få melde seg på til neste års Hydro Cup. Organiseringa av cupen holder et meget høyt nivå og iveren fra dugnadsfolk om å delta er utrolig gledelig. Neste år er Hydro-Cup 20 år og da har klubben ambisjoner om å løfte cupen enda noen hakk! I tillegg arrangerer vi flere andre cuper som Sunndal Sparebank-Cup, Byggservice-Cup, Sunndal Energi-Cup, KGB-cup Vennecup samt Sunndal Fotballskole (sommerskole og vinterskole (den tradisjonelle TINE Fotballskole ble avlyst pga dårlig vær)), fylkeslagsturnering, og som alle er kjørt på en profesjonell måte.

5 Sunndal Fotball PB Sunndalsøra Hjemmeside: Kretsverv, NFF engasjement/representasjon, æresmedlemskap: Stig Nergård har vært kretsleder og medlem av breddekomiteen i NFF. Stig ble på siste årsmøte i NFF valgt inn i hovedstyret og vi er stolte av å rekruttere medlemmer av Sunndal Fotball inn i norsk fotballs høyeste organ. Bente Mosbakk har vært kretsstyremedlem, mens Svein Tjugum har fungert som leder av kretsens valgkomite. Jarl Torske har vært hovedtrener for U19 og U21-landslaget for damer. Jørund Svensli har vært sonetrener for J13/14 (sone Nordmøre). Guro Reiten og Marit Tundal har representert Norge i landskamper for hhv. J15 (mot Sverige (2 kamper), Russland, Skottland og Tyskland) og J16 laget (mot Tyskland og Sverige). Styret i Sunndal IL Fotball har utnevnt Sverre Enger til æresmedlem i klubben. Samarbeidspartnere: Vi vil få takke alle våre samarbeidspartnere som har støttet oss i sesongen En spesiell takk til vår hovedsponsor Sunndal Sparebank. Styret vil ellers rette en stor takk til lagledere, trenere, dommere og støtteapparat forøvrig i året som har gått. Uten disse hadde ikke det store aktivitetsnivået vært mulig! I tillegg vil vi takke alle som har bidratt på den ene eller andre måten, slik at vi har klart å drive denne klubben på en tilfredstillende måte i sesongen Styret Trond Furu Geir Morten Skar Ulf Håkon Tundal leder koordinator aldersbestemt markedsansvarlig Ole Bjørn Rød Line Melkild Mette Blekken sportslig leder herre/gutte arrangementansvarlig økonomileder Iren Olsen sportslig leder dame/jente Jostein Røyset anleggsansvarlig

6 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: A--llag Herre,, 3..diiviisjjon Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Oppmann har i 2008 vart Ole Erik Fagelie og keepertrener har vart Asgeir Stavne og huvudtrener Rhonny Nilsson. Vi har inte haft någon ass.trener i år. Apparatet runt A-laget har inte varit bra, alldeles før lite folk. Sesongen har varit en utfodring om man ser till spillerflykten under sesongen.vi har haft en stall på 16+2 nær sesongen startade. 15 utespillere egentligen ettersom Olav Bråten bor i Oslo. Enligt min mening en alldeles før tunn stall som har gett utslag under sæsongen nær det gæller dom sportsliga førutsættningarna. Det tog jag upp tidigt med styret att det skulle bli tufft att kunna vara med och slåss om ett oppryck. Nær det inte fanns den viljan då lægger man sjælv sin ambitionsnivå vad gæller det sportsliga. Det blev inte bættre nær vi underveis tappade spillere. Klubbskifte,skole,jobb og spillere med en allt før låg ambitionsnivå og holdning. Det positiva har varit att vi har tagit upp juniorspillere og æven guttespillere som har vist en fin instilling og en bra holdning. Sen vill jag passa på att ge dom spillere i A-lagsstallen som har varit med hela sesongen ett stort takk før det. Dær har klubben en utfodring att gøra klart med spillere att ær man med så fullfør man en hel sesong. Kontraktforslag som stæller høgre krav på spillere. Nytt jobb på annet sted eller skole, då får man komma fram till en løsning som passer båda parter. Så att man inte mister spelare og då måste viljan vara att finna ersættare (spillere) innom styret. Man måste skapa sig ett mycket bættre kontaktnæt før att eventuellt titta på møjligheter att få hit spelare. Kartlægga spelare som ær intressanta. Dær har man som sportslig leder en stor utfodring. Jobba mera bevisst med næringslivet angående jobbmøjligheter. Om man nu har dom ambitionerna eller ær man førnøyd med nulæget med att spela i 3 div.????? Så ut ifrån dom førutsættningar som det blev, då har vi gjort en fullt godkænd sesong etter min mening. TRENINGER Vi kom igang med trening i begynnelsen av januari. Det var vældigt lovande og bra tryck på trening i januari,februari,mars og april. Bra oppmøte bland spelarna. Sen kom vi in i en period dær vi tappade lite i intensitet, vad det berodde på har jag inget riktigt svar på. Kan vara att vi har haft en før tunn stall og det blev stor belastning på dessa spelare. En større konkurrans bland spelarna har kunnat gjort att fokusen har blivit større. Vi har kunnat rotera mera bland spelarna. Vila vissa spelare. Att man inte kænner sig sæker på sin plats i laget. Det kan vara en bidragande orsak.

7 Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll Vi spelat 9 treningskamper med blandade resultat under førsesongen. I serien så blev det tillslut en 4:e plats. Ambitionerna har varit høgre stællda bland spelare och ledare. Serien ær alldeles før ojæmn. Det finns flera dåliga lag som gør att nær vi møter Molde 2, Træff, Elnesvågen då har man inte råd att førlora dessa matcher. Eftersom dom vinner æven sina matcher mot de sæmre lagen. Vi har haft både Molde 2 och Træff i gungning. Det ær små marginer som gør att vi inte riktigt kunnat hænga med i toppen længre i sæsongen. Matchen mot Træff på våren dær vi leder med 2-1 i slutet av matchen men førlorar i slutskedet med 3-2. Vinst dær och vi hade varit førbi Træff i tabellen. Molde 2 hemma ochså en bra match som vi lika gærna kan vinna. Sen har vi haft våra svackor ochså med førlust mot Rival borte och andra mindre bra kamper. Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng Mål 1. Molde Træff Elnesvågen Sunndal Dahle Surnadal Eidsvåg Rival KBK AK Måndalen Bryn Cuuppddeel ltaaggeel lssee Dær tappade vi i NM mot Træff i 1 runden.

8 Sppi illeerrsst taal lleenn Kristian Tjugum 3. Thomas Grødal 4. Olav Bråten 5. Mariusz Eickert 6. Torgeir Ruud Ramsli 7. John Solbakk 8. Radek Bugaj 9. Alexander Mosbakk 10.Eivind Lervik 11.Erik Innvik 12.Rob Caroll 13.Jan Roger Angvik 14.Vegard Furu Øie 15.Erik Ruud Ramsli 17.Arne Håkon Sandnes 18.Henrik Sivertsen 20.Geir Olav Birkestøl 21.Asbjørn Bonde Bakken Av juniorspillere og guttespillere har vi anvænt i seriespille disse: Jonas Tjugum Runar Evensen Njål Vadla Sinder Sande Ørjan Birkestøl Emil Loe.Melkild Øyvind Romundstad LAGLEDER,OPPMANN / HUVUDTRENER / KEEPERTRENER Ole Erik Fagerlie Rhonny Nilsson Asgeir Stavne

9 Addeel lsskkaal leennddeerr hheerrrreessppi illeerree pprr ( ( ss ee ee l l lee r ss hh j jee mm mm ee ss i idd aa f foo r f f l lee r ee nn aa vvnn f f r aa kk aa mm pp ee r ) ) Nr. Etternavn Fornavn Sum Sesonger 1 Sveen Ole Ruud Egil Furu Gunnar I Torske Jarl Torve Tor Oddvar Furu John Juliussen Andreas Nikolaisen Willy Hegerberg Stein Erik Solbakk John Volden Bjarne Thorvaldsen Olav Vorren Odd Sæter Jon Helge Utne Sigbjørn Negård Roald Lien Gunnar Tangen Ole Toset Kåre Bjørset Asbjørn Sundstrøm Bjørnulf Sæther Lars Sørvik Runar Ingebriktsen Kåre Bakken Asbjørn B Dragseth Trygve Lervik Eivind Grødal Thomas Kammen Edmund Birkestøl Geir Olav 210 7

10 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag:: Damer 2.. diiviisjjon Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Alle aktuelle seniorspillere (ca 30 stk) trente sammen i perioden før jul 2007, og med dette som grunnlag sammen med utførte spillersamtaler hadde vi grunnlag for å kunne dele inn troppen i to treningsgrupper. Treningsgruppe I ble på ca 20 spillere, og treningsgruppe II ble på ca 10 spillere. Hospiteringsordninger mellom gruppene ble i løpet av sesongen løst etter samtaler mellom trenerne; Jørund Svensli (tr.gr, I), og Gunnar Furu/Sverre Enger (Tr.gr. II). Vi valgte å melde på ett andre-lag i 3. divisjon Nordmøre og Romsdal, i tillegg til første-laget som skulle spille i midt-norsk 2. divisjon. Andrelaget i 3. divisjon ble som planlagt en fin spillerutviklingsarena for yngre spillere, samt at det ble en arena for spillere som for tiden ikke var inne i startelveren på førstelaget. Treningsgruppe 1 gjennomførte i perioden 7. januar 2. oktober 95 fellestreninger. Treningsoppmøtet har vært meget bra gjennom hele sesongen, og av treningsgruppas totale antall har vi hatt et gjennomsnitt på 85 % på trening til en hver tid. Vi har jobbet hardt for å bygge opp en god treningskultur, og spillerne har brukt mye tid på egentrening, som for eksempel i treningsstudio. Spillerne håndterer treningshverdagen godt, og viser respekt for hverandre, og holder fin orden i en til dels travel hverdag. Hjemmesiden til klubben blir brukt til å få ut informasjon, og etter noe innarbeiding bruker nå samtlige spillere denne daglig, noe som gjør at all organisering går lettere. Treningsgruppe I har trent på følgende anlegg i løpet av sesongen: Kunstgressbanen 41 treninger Sande 1 15 treninger Håsen 1 14 treninger Sportshallen 7 treninger Sande 2 7 treninger Håsen 2 7 treninger Sjølseng 4 treninger Klubbens jentespillere født i 1991, eller senere deltok i juli i uoffisielt EM for J17-klubblag i Århus i Danmark. Innbydelsen kom på bakgrunn av at J16-laget vant Norway Cup i Laget markerte seg på en positiv måte i Danmark. Både sportslig, og sosialt ble dette ei god turnering for klubben, og blant 12 lag fra hele Europa ble Sunndal beste norsk-svenske lag, og havnet til slutt på 5. plass. Fra høsten 2008 har klubben kommet i gang med treningsgruppe ved videregående. I samarbeid med skolen plukker klubben ut spillere som vi ønsker å satse på, og legger forholdene til rette for kvalitativt gode økter to timer pr. uke. Dette skoleåret består jentegruppa av 11 spillere. Her har vi pr. 30. november et oppmøte på tilnærmet 100 %. Jørund Svensli Spillerutvikler/trener

11 Sppi illeerree Nedenfor er spillerne som utgjorde Sunndal damelag i Etternavn Fornavn Fødselsår Ant. Kamper 2.div Etternavn Fornavn Fødselsår Ant.kamper 2.div Vebenstad Hilde Romfo Sjølseth Anniken Haarberg Charlotte Lien Mari Berset Veiset Vilde Akerløkken Aud Jorunn Berntsen Ragni Bakken Rolvsjord Kari Strømsvåg Eivor Sæther Veddeng Hildegunn Bersås Silje Sæter Ida Aaram Karoline Røen Jorid Røen Gunn Elin Husby Tone Ruud Tundal Marit Schei Skar Margrethe S Rotlid Frida Stensby Ingvild Furu Guro Watten Loe Eirin Melkild Kjørsvik Merethe Årets spiller: Ida Sæter Toppscorer: Vilde Veiset 6 mål i serien

12 Seerri ieessppi illl Tabell damer 2. divisjon Nr. Lag Kamper V U T Mål Poeng 1 Orkla Tynset Hødd Trondheims-Ørn Træff Kattem Ranheim Verdal Byåsen KIL/Hemne Sunndal Heimdal De to siste lagene rykket ned.

13 2008 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL Lag :: SUNNDAL G19 1DIIV//2DIIV Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Oppmenn og lagledere i 2008 har vært Anne G.Rød, Eli Engelsjord og Roy Tvedt. Rune Volden og Roger Ellevseth var trenere for disse to lagene. Vi har spilt til sammen 36 kamper fordelt på serie og cupkamper. I alt 27 Juniorspillere var aktuelle for årets juniorlag. Av den grunn ble det påmeldt to lag, ett i 1.div og ett i 2.div. Bakgrunnen ligger i at Sunndal Fotball ønsker å gi flest mulig Jr-spillere et kamp- og treningstilbud. 15 av disse var med og bidro på 4-div laget på en god og positiv måte. 8 juniorer ble etter hvert hentet opp på a-laget for å bidra i en eller flere kamper. TRENINGENE Vi begynte året med dugnad den 2-januar på Domus der 11 stk deltok.da vi kom i gang med treningene den 7 januar hadde vi 4 treninger for uka.oppmøte var meget bra, men etter ca tre uker dabbet det av og Roger Ellevseth kalte inn til et møte. Dette ble gjort for å høre hvor mange treninger de ville ha for uka. Den sportslige koordinatoren Egil Ruud og sportslig leder Ole B.Rød ble også kalt inn. Etter at vi hadde snakket sammen fant vi ut at de skulle forplikte seg til 3 treninger for uka.oppmøte resten av sesongen var meget bra med et gjennomsnitt på spillere på trening til. Etter at baneforholdene ble akseptable har vi trent på Sjølsengbanen med noen få unntak på Håsenbanene. KAMPER Pga at det var påmeldt for mange lag i 1-div satte kretsen opp tre puljer a 5 lag der de 3 lagene som ble sist måtte ned i 2div og de lagene som vant sine puljer ble kval til junior NM.Vi ble bare 4 lag i pulja da Nordlandet trakk seg. Vi ble nr 2 i gruppa vår etter et tap og 2 seire. Dermed kvalifiserte vi oss ikke til NM. I serien 1 Div vant vi 15 kamper og tapte 3 kamper. Dette resulterte til at vi vant serien med 11 poeng og ble dermed kretsmestere. Vi brukte alle juniorspillerne +3 guttespillere og alle disse var med og bidro til at KM ble en realitet.kun to av guttespillerne fikk nok kamper til å få KM tittelen. I serien 2 Div vant vi 7 kamper 2 uavgjort og 5 tap. Vi ble med dette nr 3 i serien. På klubbens årsfest ble meget fortjent Njål Vadla tildelt pokalen som årets juniorspiller. Vegard Furu Øie og Erik R. Ramsli delte toppscorertittelen for sine 12 mål i serie og kvallik til 1 Div.

14 DUGNADER Disse dugnadene har juniorene vært med på: - Januar: Domus (vareopptelling) - April-Sept: Franzefoss.(Søppelplukking) - Mai: Hydro Cup. (Dømming og utkjøring av kioskvarer) - Juni: Sènebygging.(Barbara) - Juli: Fotballskole. JJrr- -ssppi illeerree 1 Kevin Lågeide 10 Kristian Grimstad 19 Sindre Sande 2 Espen Bævre 11 Petter Nikkolaisen 20 Njål Vadla 3 Ole Christian Rød 12 Tommy Torve 21 Runar Evensen 4 Andreas Lyshol 13 Erlend Ekren 22 Tore Løseth 5 Pål R. Halle 14 Ola Roar Nergård 23 Are Olsen 6 Øyvind R. Halle 15 Mohammed Rida 24 Erik R. Ramsli 7 Jakob F. Sjøtun 16 Florent Konjuhi 25 Jonas Tjugum 8 Kristoffer Nordvik 17 Ørjan Birkestøl 26 Vegard F.Øie 9 Kristian Tvedt 18 Catho Bjerkseter 27Sigve B,Bakken Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll G19 1DIV 1 Sunndal CFK/KBK Dahle Træff Surnadal KFK Molde Rival Averøykameratene Tingvoll/Kvass/Ulvun Sunndal 3-2 Surnadal Sunndal 8-1 KFK Træff 0-4 Sunndal Sunndal 2-0 Rival CFK/KBK 5-0 Sunndal Molde 2-4 Sunndal Sunndal 2-0 Tingvoll/Kvass/Ulvun Sunndal 3-2 Dahle Dahle 6-2 Sunndal Surnadal 1-4 Sunndal KFK 0-3 Sunndal Sunndal 3-0 Træff

15 Sunndal 2-0 CFK/KBK Sunndal 3-0 Averøykameratene Averøykam 2-1 eratene Sunndal Sunndal 10-0 Molde Rival 2-3 Sunndal Tingvoll/K vass/ulvun 2-7 Sunndal G19 2DIV 1 ÅIF/IIL Elnesvågen/O Sunndal Frei Molde Ekko/Aureosen Eide/Omegn Skåla Frei 1-3 Sunndal Sunndal Molde Ekko/Aureosen2-7 Sunndal Sunndal ÅIF/IIL Skåla Sunndal Elnesvågen/O 5-3 Sunndal Sunndal Eide/Omegn Sunndal Frei Molde Sunndal Sunndal Ekko/Aureosen ÅIF/IIL 3-1 Sunndal Sunndal Skåla Eide/Omegn 1-1 Sunndal Sunndal Elnesvågen/O Cuuppddeel ltaaggeel lssee Vi deltok ikke på noen eksterne cuper foruten kvalik til Jr-NM. Lagleder/oppmenn 2008: Trenere 2008: Anne Grete Rød Roger Ellevseth Roy Tvedt Rune Volden Eli Grete Engelsjord

16 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Gutte diiv Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Trenarar: Ole Erik Loe Trond Romundstad. Oppmenn: Line Melkild Egil Vidar Veddeng. Laget hadde også ei foreldre støttegruppe der Anders Brevik, Grete Erlien, May Grethe Sørlie og Line Melkild deltok. Dei tok ansvar mht dugnadar og eitpar sosiale arrangement. Laget trente ilag frå nov./des (frivillige fellestreningar 2-3 ggr pr veke, bra oppmøte). Frå 3. januar 3 fellestreningar pr. veke på KGB. Frå april treningar på gras, i hovudsak på Sjølseng, men i starten endel treningar på Håsen. I sesongen 3 treningar + kamp pr veke. Laget trente i heile sommarperioda unntatt ei 10 dagers periode etter Norway cup. Totalt vart det gjennomført 104 treningar i perioda 03 januar til 03 oktober. Oppmøteprosent 90-57%, med eit snitt på 76%, som er svært bra. Etter endel treningskampar avslutta vi vintersesongen med tur til Trondheim helga mars med kampar mot Strindheim og Nardo. Vi har totalt i sesongen spela 7 treningskampar, 10 cupkampar og 20 seriekampar. Tilsaman blir dette 37 kampar. Fleire av spelerane har spela 3. div. og 4. div. kampar for A-lag, junior 1 og 2. og 2.div. I guteserien, så enkelte har nok nesten spela 50 kamper i år. Laget vart puljevinnarar etter 5 sigrar og eit tap i vårserien, og kom til slutt på 2. plass i KM sluttspelet etter 11 sigrar og 3 tap. Vi var med i kampen om KM til vi tapte nest siste seriekamp 3-2 borte mot Træff, som dermed vart kretsmeister 6 poeng før Sunndal, som igjen vart 9 poeng før KFK på 3. plass. Sunndal vann finalen i Hydro cup 3-0 over Træff. I Norway cup vart vi slått ut 1-0 i 16-dels finalen, etter å ha slått sterke Bærum på straffer i 32.dels finalen, etter 0-0 til ordinær tid. Gutane forjener honnør for positiv instilling, godt oppmøte og sterk innsats gjennom heile sesongen. Laget har mange fine talent som bør kunne bli gode tilvekstar til seniorfotballen i Sunndal på sikt, nemner her at Øyvind Romundstad og Emil Melkild Loe har deltatt på kretslag G16, Emil også på fylkeslaget, Ivar Erlien Furu og Lars Erlien Furu har deltatt på kretslag G15. Ivar Erlien Furu deltok også på Hydro/Statoil akademiet og vart etter sesongslutt tatt ut til nasjonal talentsamling for G14 som ein av totalt ca. 20 gutar. Trenerteamet har også vore svært stabile og gjennomført samtlege treningar og kamparrangement, og har leia laget på ein engasjert og fin måte. Laget har bevisst brukt Sunndal Fotball sine nettsider til kampreferat og ellers info omkring laget.

17 Guut ttee- -ssppi illeerree Spelarstall: Lars Rudi f.1992 Jens Bjørbekk f.1992 Endre Åsgård f.1992 Tommy Smistad f.1992 Øyvind Romundstad f.1992 Steinar Lorås Sæter f.1992 Vincent Lockert f.1992 Sigbjørn Veddeng f.1992 Kristian Skansen Ansnes f.1992 Henrik Hustad f.1992 August Riise f.1992 Ole Melkild f.1992 Ola Sørlie Røkkum f.1993 Lars Erlien Furu f.1993 Magnus Sæther f.1993 Martin Brevik f.1993 Ivar Erlien Furu f.1994 (har også spela på småguttelaget) Michael Hundseth f var med 2. del av sesongen) Foran frå venstre: August Riise, Sigbjørn Veddeng, Ola Sørlie Røkkum(93), Lars Rudi, Jens Bjørbekk, Martin Brevik(93), Magnus Sæther(93), Ole Melkild, Vincent Lockert*. _Bak frå venstre: Lars Erlien Furu(93), Steinar Lorås Sæter, Henrik Hustad, Emil Melkild Loe, Kristian Ansnes, Øyvind Romundstad, Endre Åsgård, Ivar Erlien Furu(94), Tommy Smistad.

18 Kaamppeerr m/ /taabbeel lll Treningskampar: Sunndal Træff 3-2 Sunndal - Surnadal 6-0 Sunndal CFK 2-3 Sunndal Kretslag NR 3-3 Strindheim Sunndal 5-3 Nardo Sunndal 5-1 Sunndal Aksla 2-0 Norway cup: Skånevik Sunndal 0-6 Sunndal Hareid 10-0 Sunndal Dønna/Herøy 1-1 Bærum Sunndal 0-0 (vidare 3-5 på straffer) Flisa/Åsa/Hof/Kjell 1-0 Seriekampar: Molde Sunndal 3-0 Sunndal Vestnes/Varfjell 11-0 Åndalsnes Sunndal 2-5 Sunndal Rival 8-0 Træff Sunndal 1-2 Sunndal- Tomrefjord 3-0 KM sluttspel: Sunndal. CFK 5-1 Surnadal Sunndal 1-8 Molde-Sunndal 3-0 Sunndal -Træff 3-1 Sunndal KFK 3-0 Sunndal Frei 2-0 CFK Sunndal 1-5 Tomrefjord Sunndal 0-3 Sunndal Surnadal: 6-1 KFK- Sunndal 3-2 Sunndal- Molde 6-1 Træff-Sunndal 3-2 Sunndal- Tomrefjord 2-0 Kvalifisering: Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng

19 V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Sunndal Træff Molde Tomrefjord Åndalsnes Rival Vestnes Varfjell Finalespill: Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Træff Sunndal KFK CFK Molde Frei Surnadal Tomrefjord Trenarar/lagledere Gutte Trond Romundstad Ole Erik Loe Egil Vidar Veddeng Line Melkild

20 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Gutte 2 og Gutte 3 Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Sesongen 2008 stilte vi med 2 guttelag i 2.divisjon. Lagene bestod av kun 1-års spillere og vi skjønte at det kunne bli en del tøffe kamper mot fysisk sterkere spillere. Spillerne på de to lagene har trent sammen i en treningsgruppe og startet opp treningene i januar. Det har vært en relativt god oppmøteprosent på treningene gjennom hele sesongen, og vi har stort sett vært mellom 16 og 23 spillere på hver trening. Guttene har hatt det fint sosialt og dette er en ekstra gledelig faktor for oss voksne som bruker mye tid sammen med spillerne. Vi delte inn de 2 lagene på en slik måte at vi fikk 2 jevne lag. Allikevel presterte vi bra i serien og plasserte oss med begge lag på øvre del av tabellen. Vi så at vi kunne spille jevnt med laget som vant divisjonen (Batnfjord) når vi satte inn det rette giret. Vi stilte med begge lagene i Hydro Cup, mens i Norway Cup stilte vi med kun ett lag (siden en del spillere var indisponible). I Norway Cup kvalifiserte vi oss for B-sluttspillet og kom helt fram til kvartfinalen! En kjempeprestasjon når en tenker på at laget stilte med kun 1-års guttespillere. Nå ser vi fram til neste sesong hvor disse spillerne skal danne stammen på 1.divisjonslaget. De fysiske forutsetningene skal nå være på linje med de andre lagene, og vi håper og tror at vi skal klare å bite godt fra oss når seriespillet starter på vårparten. TTaabbeel lll ll: : Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Batnfjord CFK Sunndal Sunndal Træff Surnadal Tingvoll/Kvass/Ulvun Sppi illeerree Siden spillerstallen for de 2 lagene var relativt liten ble det også benyttet spillere fra 1.divisjons-laget samt noen spillere fra eldste smågutteklassen når behovet for spillere var til stede. Nedenfor er spillerstallen på de som utgjorde treningsgruppen store deler av sesongen.

21 Sunndal 2 og Sunndal 3 Navn Født Navn Født John Ness 1993 Kristoffer Ansnes 1993 Christian Ellevseth 1993 Per Ivar Romfo 1993 Mattias Møllenes 1993 Anders Lien 1993 Hans Røhjell Odland 1993 Geir Hansen Wilnes 1993 Sigurd Malvik 1993 Remi Amundø 1993 Martin Aaram 1993 Mikki Hundseth 1993 Magnus Sæther Ulfsnes 1993 Henrik Sandbukt 1993 Øystein Ulvund 1993 Ragnar Stølan Holten 1993 Bendik Haarberg 1993 Jonas Ødegård Dragseth 1993 Voksan Bogavic 1993 Omid 1993 Ali 1992 Navid 1993 Barzan Karim 1993 Blide gutter på Ekebergsletta i Norway etter at vi kvalifiserte oss for 8-dels finalen i en utrolig spennende kamp. Foran f.v.: Bak f.v.: Barzan Karim, Sigurd Malvik, Anders Lien, Bendik Haarberg, John Ness, Henrik Sandbukt, Christian Ellevseth Remi Amundø, Jonas Ødegård Dragseth, Voksan Bogavic, Kristofer Ansnes, Ragnar Stølan Holten, Mattias Møllenes, Martin Aaram, Mikky Hundseth, Hans Røhjell Odland, Geir Hansen Wilnes. Deltok ikke i Norway Cup: Per Ivar Romfo, Øystein Ulvund, Ali, Navid og Omid. Kurt Einar Ansnes, Jonny Dragseth, Alf Ness, Trond Furu, Eva Stølan Trenere/Lagledere

22 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J ÅRSMELDING J Glade KM vinnere 2008! Foran fra venstre: Lotte Reitan Lia, Ine Otnes, Eirin Loe, Guro Reiten, Vilde Veiset, Oda Meisingseth Bak fra venstre: Lagleder Sveinung Hjetland, Trener Gunnar Furu, Ingrid Kristin Dragseth, Vilde Fjærli Hjetland, Marte Enger, Guro Watten Furu, Frida Rotlid, Tone Husby, Marit Tundal, Jenny Søraas Nerdal, Cristina Angvik Jensen og Trener Sverre Enger. Fraværende: Guro Bruaset Sandbukt, Thea Sandbukt Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

23 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J ÅRSMELDING J J 16 laget i 2008 bestod stort sett av spillere født i 93, men i tillegg benyttet laget noen spillere født henholdsvis i 92 og 94 for å komplettere laget i kampene. Dette medførte at hovedparten av spillere var første års jentespillere. Alle 93 spillerne deltok også i fjorårets suksess sesong hvor laget bl.a. annet vant Norway Cup. Foran årets sesong hadde laget kun en målsetning; Vinne alle kamper. Totalt spilte J laget 24 offisielle kamper, hvor 23 ble vunnet og ett tap. I alt scoret laget 144 mål mens det ble sluppet inn 18 mål. Tabell 1; Totaloversikt sesongen 2008 J 16 Serien 2008: Alle 12 kampene ble vunnet og som tabellen nedenfor viser var vårt J 16 totalt overlegne i serien. Tabell 2; Tabell J16, avd. 1 seriespill 2008 KM kamper 2008: Som i 2007 møtte vi også i år Træff i 2 kamper for å avgjøre KM. Hjemmekampen ble vunnet med 6 2 mens resultatet i Molde ble 3 0 slik at etter 2 kamper stod det 9 2 i Sunndals favør og dermed KM til Sunndals J 16. Våre toppscorere (mer enn 10 mål) i serie og KM kampene ble: Guro Reiten: Guro W. Furu. Eirin Loe: 36 mål 33 mål 11 mål I tillegg scoret 11 av de andre spillerne også mål. Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

24 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J Følgende spillere ble kretsmestere (må ha spilt minimum 3 kamper inkludert KM kampene) for Sunndal J : Christina Jensen Guro Sandbukt Ingrid Dragseth Lotte L. Reitan Marte Enger Guro Reiten Jenny N. Søraas Vilde F. Hjetland Guro W. Furu Eirin Loe Thea Sandbukt Lena Nikolaisen Ine Otnes Oda Meisingseth Marte Fagerlie Evelyn Gregersen Frida Rotlid Tone Ruud Husby Vilde Veiset Marit Tundal I tillegg har 7 spillere fra J 14 laget spilt 1 2 kamper for laget. Tabell 3; Statistikk serie og KM kamper 2008 Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

25 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J Hydro Cup ( ): Hydro Cup ble en stor suksess for J 16 laget da vi vant alle kampene uten å slippe inn en eneste mål. I finalen slo vi Melhus 4 0. Følgende 13 spillere deltok i Hydro Cup: Tabell 4; Statistikk Hydro Cup 2008 Flest mål: Guro W. Furu: 10 mål Norway Cup ( ): Laget reiste til årets Norway Cup med ambisjoner om å vinne alle kampene, men realistisk ville det nok bli vanskelig å gjenta suksessen fra i Til tross for at laget slet mye med skader vant vi de 3 tre innledende kampene komfortabelt og var dermed klar for 32. dels finalen. I 32. dels finalen møtte laget Flekkefjord og vant 2 0 i en kamp laget dominerte fra start til mål. Årets Norway Cup tok imidlertid en brå slutt i 16. dels finalen da laget tapte klart og fortjent 4 0 mot Gimletroll. Det virket som spillerne våre var slitne og resultatet taler for seg selv. Avslutningsvis må en være fornøyd med innsatsen og vi må også hensynta at vi møtte mange lag som var dominert av spillere født i 92. Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

26 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J Tabell 5; Statistikk fra Norway Cup 2007 Kretslaget: Følgende spillere har representert Sunndal på kretslagene for J 16 i 2008 sesongen: Guro F. Watten Eirin M. Loe Thea Sandbukt Ine Otnes Guro Reiten Landslag J 15: Det er svært gledelig at Guro Reiten ble tatt ut på landslaget for J 15 i høst. Hun debuterte mot Russland, en kamp Norge tapte 2 1. Guro står så langt med 4 offisielle kamper og vi ønsker henne lykke til videre på landslaget. Trenere/Oppmann/Foreldrekontakter: Gunnar Furu og Sverre Enger har trenet laget i årets sesong, mens Sveinung Hjetland har vært oppmann. Foreldrekontakter har vært Tove Hansen, Line Melkild og Gørild Bruaset. Sunndalsøra 7. november 2007 Gunnar Furu/Sverre Enger/Sveinung Hjetland Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

27 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Småjjente 1..diiviisjjon Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Småjentelaget startet sesongen 2008 med 23 spillere, to sluttet før kampene startet og ei sluttet etter å ha fått med seg 3 kamper. Etter hvert ble det en gjeng med utrolig treningsvillige og ivrige jenter. Treningsmoralen har vært kjempebra igjennom hele sesongen. Vi satte oss 3 mål for sesongen, nr.1 var å bli kretsmester, mål nr.2 og 3 var å nå A-sluttspill i Hydro-cup og Norway-cup. Vi klarte mål nr. 1 å bli kretsmester, nådde A-sluttspill i Norway-cup, fikk bronsje i Hydro-cup. Etter Norway-cup ble stallen redusert ytterligere med 3 spillere p.g.a. flytting, 2 til Quatar og ei til Molde. Laget deltok også på Dahle-cup (etter sesongslutt), med 2 lag, der det ene laget tok sølv i A- sluttspillet og det andre vant B-sluttspillet. Siden laget ikke har egen keeper har vi vært så heldige å fått med oss keeperen fra 1.års småjenter Mari J.Johansen, en stor takk til henne. Ingrid Berseth Lien ble også hentet opp (3 siste kampene), stor takk til henne også. Ellers så er 10 jenter plukket ut til bylagsserien, to fra småjente 95 og resten fra 94. Laget har betått av følgene spillere: Trine Smisethjell,Oda S.Meisingseth,Lena Nikolaisen,Ingrid I.Brusethaug,Lina Sjølseth,Pernilla Yacqueline Eklund,Johanne de Courcy, Idun Solli,Line Hafstad,Ane Nes,Synnøve Nerdal,Jenny Leidolph,Mari Børseth,Mali Gruner,Amal Alenezi,Tonje Sødahl,Maren Sødahl, Silje Hovland Stavne,Ingrid Aal Johansen,Mona Fluge, Ingrid Berseth Lien og Mari J.Johansen. Trenere : Erling Sjølseth,Stig Sødahl og Willy Nikolaisen. Lagleder har vært Synnøve Sallaup. Må heller ikke glemme "trener-lærling" og markør-bærer Lars Meisingseth. Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll Kvalifiseringskamper: Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Sunndal Goma Surnadal Surnadal Sunndal

28 Finalespill: Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Sunndal Kårvåg/Havørn Skåla Småjente 1-divisjon 2008 Lagledere/trenere småjente Willy, Stig, Synnøve og Lars

29 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag Sunndall smågutte 1994 Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Sunndal smågutte 1994 har i 2008 bestått av en treningsgruppe på 19 spillere + 2 som har hospiterer fra 1. års smågutte, 1 hovedtrener, 2 hjelpetrenere og 2 oppkvinner. Vi har gjennomført nær 130 samlinger som inkluderer treninger og kamper. Vi har fått etablert en treningsgruppe som fungerer meget godt sammen. Guttene har en god tone i gruppen, det er meget få konflikter, og de gleder seg sammen når vi lykkes. Organiseringsmessig har sesongen også fungert meget bra, vi har hatt et godt oppmøte av trenere, oppkvinner og foreldre. TRENINGER Fra januar til seriestart gjennomførte vi 4 treninger i uka. En av treningene tom. mars måned var avsatt fast til styrketrening. Ved seriestarten gikk vi over til 3 treninger + kamp. Gjennomføring av treningene har gått bra, men vi har sett at guttene er vant å bli aktivisert og fortalt hva de skal gjøre og at de av den grunn sjelden tar initiativ selv. En utfordring i laget er at guttene må ta mer ansvar, - stille krav til seg selv, til medspillere og til oss trenere. Vi har jobbet en del med den deffensive strukturen i laget, spesielt som enkelspiller, men også som lag. Dette siden det er lagets største utfordringen og vi har sluppet inn alt for mange mål i løpet av sesongen. MILJØ Miljøet i vår gruppe er meget bra og det kommer av at vi også er en sosial innstans. I løpet av året har vi gjennomført flere sosial aktiviteter uten om fotball som bla. badeland, grilling, dugnader, fotballkamp og restaurantbesøk. SPORTSLIG Sportslig sett har vi hatt en bra sesong, med gode resultater i serie og cup. To kamper i Norway Cup som ikke var helt på høyde, og tre kamper i serien som ikke er bra nok. Eller har vi vert veldig gode. Innledningsgruppen på nordmøre vant vi suverent, men i finalespillet ble Molde og Træff et hakk for store for oss. BYLAG KRISTIANSUND Disse spillere har deltatt på samling med bylag Kristiansund: Petter Melkild, Ivar Erlien Furu, Thomas Ulvund Monsøy, Erik Rudi, Christoffer Innerdal Sundby og Jonas Nakken Bolstad.

30 Småågguut ttee- -ssppi illeerree Thomas Ulvund Monsøy Martin Sørvik Brian Angvik Jensen Magne Ivar Leinum Josef Gajas Adrian Gundersen Kristiansen Håkon Settemsdal Skar Jacob Vorren Sondre Bergem Sørheim Christoffer Innerdal Sundby Ivar Erlien Furu Petter Melkild Erik Rudi Gunnar Husby Jonas Nakken Bolstad Eugen Konjuhi Erik Liahjell Saue Gunnar Settemsdal Skar Bjørn Ørsund Hospitering fra smågutte 1995: Trym Vadla og Andreas Hustad Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll Innledningsgruppen Nordmøre divisjon 1 Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål VUTMålVUT Mål 1 Sunndal AK/KHF/GRY Surnadal Frei CFK Dahle Smøla Finalespill Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Molde Træff Sunndal Tomrefjord Veblungsnes Surnadal AK/KHF/GRY Frei

31 Cuuppddeel ltaaggeel lssee ÅPNINGSCUP Før seriestart deltok vi i åpningscupen arrangert av Nordlandet il i Kristiansund. Her gikk vi til topps etter å ha beseiret CFK, Frei, Nordlandet og AK. HYDRO CUP Vi gjentok finaleplassen fra 2007, etter å ha vunnet innledningspulja med kamper mot Aalesund, Rival og Træff 2. I semifinalen slo vi Molde 4-2, men måtte dessverre se oss slått av Træff 1, 2-1 i finalekampen på Sande stadion i siste spilleminutt. NORWAY CUP Målet før avreise var å gå videre fra vår pulje og denne målsetningen ble gjennomført. Vi kom nummer to i gruppespillet etter seirer over 5-1 over Vålerenga 3 og 5-0 over Sveio. Mot Islandske Fjornir ble det tap 3-0. I 64-delsfinalen slo vi Tolkarem Juniors fra Palestina med 1-0, i 32-delsfinalen slo vi Oppegård 1-0, men i 16-delsfinalen ble det exit 1-3 mot Raumnes&Årnes. Helt til slutt en blomst til alle foreldre som har stilt opp på kjøring, dugnader og stilt opp på hjemmekampene og støttet laget! Takk for i år! Lagleder/oppmenn/trener lag 2008 Andre Vebenstad Synnøve Kristianen Espen Bolstad Mette Blekken Ingunn Innerdal Flå

32 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Småjjenter IIII ((ff )) Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg 2008 ble et læreår for småjentespillerne f Det var første år med 11-er fotball, og stigning i presentasjonene fra kamp til kamp. Det var trippel serie med Sunndal I, Surnadal I og II og Goma. Laget fikk betalt for god innsats med å oppnå to seire mot slutten av sesongen, mot Surnadal I (3-0) og Surnadal II (3-2). Vi har hatt flere spillere på sonetrening J95, og Mari Johnsen Johansen og Ingrid Berset Lien på J94. Mari og Ingrid er også uttatt til å delta på Bylaget for J94. Sppi illeerree Deltakerne f. i 1996 har deltatt på flere av treningene til SJ95, og noen av dem har også spilt i serie- og cup-kamper. Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll

33 Cuuppddeel ltaaggeel lssee HYDRO CUP og ORKLA CUP I Hydro cup var det også stor innsats og gode prestasjoner, som endte med 8. beste lag av 16 i klassen. Det var god innsats også i Orkla-cup, med flere seirer. Første rekke fra venstre: Ann Mari Sæther Sunde, Hanne Odland, Ellinor Boye, Mari Johnsen Johansen, Anne Måløy, Aina Sivertsen, Kristina Fiske Åsgård. Bakerste rekke fra venstre: Aisha Ahmed, Eirin Ledal, Marit Mellemseter, Marit T. Gjerde, Ingrid Berset Lien, Karoline Øverlie Edøy, Elisabeth Brevik, Tora Walentinsen. LLaaggl leeddeerr / Oppppmeennnn / TTrreenneerree Liv Brevik Arnt-Ivar Gjerde Turi Johnsen Randi Odland Trener Trener Lagleder Lagleder

34 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Smågutte Sunndall 2 og 3 Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Sunndal 2 og 3 spilte i 2.divisjon avdeling 2 ISTAD.Lagene var inndelt på en slik måte at de skulle være så jevne som mulig. Espen Mellemseter har vært trener for Sunndal 2 med Gunn Inger Reiten og Ellinor Vadla som lagledere. Rhonny Nilsson var trener på Sunndal 3 med Jann Myrvang og Beate Elshaug/Oddbjørn Flatås som lagledere. Treninger: De to lagene har hatt felles treninger og har for det meste trent på Håsen. Det har gjennom hele sesongen vært bra oppmøte på treningene. For de fleste spillerne har det vært en stor utvikling.lagene har etterhvert blitt meget samspilt med en veldig bra lagmoral og gode holdninger. Kamper: Fjorten seriekamper har blitt gjennomført for begge lagene. Sunndal 2 endte til slutt på en kjempefin 2.plass, mens Sunndal 3 ble nr.5. Alle spillerne på Sunndal 2 og 3 var 1.års smågutter (samt noen lilleguttspillere) mens flesteparten av motstanderlagene hadde mange 2.års smågutter samt disp.-spillere (guttespillere). Dette gjorde at vi var litt underlegne rent fysisk, men matchet våre motspillere rent fotballmessig. Hospitering: Vi har gjennom hele sesongen hatt lilleguttspillere på hospitering både i trening og kamper. Småågguut ttee- -ssppi illeerree,, SSuunnnnddaal l 22 Thorfinn Singsdal født 1995 Ole Christian Graven Strømsvåg født 1995 Daniel Yin Husby født 1995 Erik Pedersen født 1995 Makki Mikiel født 1995 Bjørnar Lønseth født 1995 Vegard Dahl Amundsen født 1995 Trym Vadla født 1995 Khalid Ibrahim Abdiassis født 1995 Magnus Dragset født 1995 Sondre Skei født 1995 Ole Christian Pedersen født 1995 Jakob Lund Silseth født 1995 Bjørnar Aalmo født 1995 Sindre Sæther Ulfsnes født 1996 Bendik Reitan født 1996 SSuunnnnddaal l 33 Patrick Florereinus født 1995 Ole Marius Stubø født 1995 Tom Andre Myrvang født 1995 Fredrik Bruaset Bræin født 1995 Thor Fostervoll Lie født 1995 Bjarne Bakk født 1995 Torje Furu født 1995

35 Andreas Hustad født 1995 Jan Erik Øye født 1995 Ronny Mikkelsen født 1995 Christian Danielsen født 1995 Ola Sveen født 1996 Sander Grimelid født 1996 TTaabbeel lll Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Eidsvåg Sunndal Træff Batnfjord Sunndal Hjelset-Kleive Molde KFK Kamper Sunndal 3: Sunndal Træff Sunndal Batnfjord KFK Sunndal Molde Sunndal Sunndal Hj/Kleive Eidsvåg 9-3 Sunndal Træff Sunndal Batnfjord 3-3 Sunndal Sunndal KFK Sunndal Molde Hjelset-Kleive 3-3 Sunndal Sunndal Eidsvåg Sunndal Sunndal Sunndal Sunndal 3 Kamper Sunndal 2: Sunndal Molde Hjelset-Kleive 0-2 Sunndal Sunndal Eidsvåg G Sunndal KFK 2 G Træff Sunndal 2 G Sunndal Batnfjord Molde Sunndal 2 G Sunndal Hjelset-Kleive

ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball

ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball 2007 Sunndal Fotball PB 176 Telefon: 71690508(Sande Stadion) 6600 Sunndalsøra Hjemmeside: http://sunndal-fotball.agjdata.no/ Hydro Cup: http://hydro-cup.agjdata.no/ ÅRSBERETNING

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etternavn Fornavn Sum Sesonger

Etternavn Fornavn Sum Sesonger Etternavn Fornavn Sum Sesonger Solbakk John 447 22 Sveen Ole 443 15 Ruud Egil 431 16 Torve Tor Oddvar 431 18 Furu Gunnar I. 404 14 Torske Jarl 403 11 Furu John 391? Lervik Eivind 377 16 Juliussen Andreas

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball

ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball 2006 Sunndal Fotball PB 176 Telefon: 71690508(Sande Stadion) 6600 Sunndalsøra Hjemmeside: http://sunndal-fotball.agjdata.no/ Hydro Cup: http://hydro-cup.agjdata.no/ ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2009

ÅRSBERETNING Styret 2009 Sunndal Fotball PB 176 6600 Sunndalsøra Hjemmeside: http://www.sunndal-fotball.com/ ÅRSBERETNING Styret 2009 Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2010

ÅRSBERETNING Styret 2010 ÅRSBERETNING Styret 2010 Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator aldersbestemt Markedsansvarlig Ansvarlig anlegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

ÅRSMELDING HANDBALL 2014/2015 RINDAL IL

ÅRSMELDING HANDBALL 2014/2015 RINDAL IL ÅRSMELDING HANDBALL 2014/2015 RINDAL IL Styret har bestått av: Gøril Bakken -leder (tom. 29.10.2014) Ellinor T. Lund Kristin Børset Gro Baar Linda Sæter - arrangement + kontakt J16 - kontakt barneidrett,

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Gullhaug Idrettslag Årsberetning ungdomsfotball 2014 Fotballglede! = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 SIF-Proff... 3 Dana-Cup 2014... 5 Gutter 11 år (2003)...

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA Styret i fotballgruppa Leder: Leder aldersbestemte: Trenerkoordinator: Sekretær: Kenneth Bergstad Geir Atle Røen Torgeir Kvendset Knut Haugen Innledning Fotballgruppa

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE GRØAKLASSIKER n Søndag 30.01.2005 RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE Gutar 11 år 3 km 1 14 Hans Kristian H. Hole Sunnylven IL 10.34 0.00 2 5 Bjørn Lundanes Emblem IL 10.48 0.14 3 6 Sigurd Malvik Grøa IL 12.08

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene»

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene» ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015 «Vi skaper øyeblikkene» Styret : Styret har vært som følger : Leder : Jan Erik Mikkelsen Nestleder og sportslig leder : Eirik Kristoffersen Sekretær : Tove Berntzen Økonomi

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 - FOTBALLGRUPPA

ÅRSBERETNING 2015 - FOTBALLGRUPPA 1. INNLEDNING ÅRSBERETNING 2015 - FOTBALLGRUPPA Den gode utviklingen som Fossum hadde i 2014 med rekruttering av nye spillere og mange lag, fortsatte i 2015. Det jobbes målrettet med rene jentelag fra

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, :

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, : Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, 30.03.2008: Hovedskyting: Klasse 1: 1. Jens Kristian Eikrem, Aspøy og Straumsnes 24/8 Klasse 2: 1. Frode Foss, Bæverdalen 27/6, 2. Even Langli, Rindal 24/10, 3. Ulf Hendset,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

sportsklubben herd Herd Jentefotball tar nye steg i 2012 informasjonsskriv januar 2012

sportsklubben herd Herd Jentefotball tar nye steg i 2012 informasjonsskriv januar 2012 sportsklubben herd Herd Jentefotball tar nye steg i 2012 informasjonsskriv januar 2012 Sportsklubben Herd er svært opptatt av barne- og ungdomsfotball. Vi jobber aktivt med tiltak for stor bredde, men

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 23.09.2010 Sesongen 2010 (så langt) 3 trenere: Per Kristian Vange (LFK), tom Arvika cup, sluttet Knut Ellefsen (LFK), Hovedtrener etter Arvika cup Mogens Larød (LFK) 1 lagleder Sven Kristian

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015 Utleira IL Håndball Årsmelding 2015 Håndballstyret har gjennom året 2015 bestått av følgende personer: Leder Per Kristian Norddal Økonomiansvarlig Inge Osen Infoansvarlig Kari Aslaksen Aasly Materialansvarlig

Detaljer

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Håndballstyret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem arrangement Styremedlem oppstartsansvarlig Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: I tillegg til styret: Dommerkontakt:

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Sara Bråten Eide og Naas 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 46 49 49 96 240 0,- Gave 1. Christian Forbregd Surnadal 46 46 45 91 228 0,- Gave 1. Even Gjeldnes

Detaljer

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP

Astor Gutter 2000. Sportslig plan 2014-2015. Sportslig plan / G-2000 / FP Astor Gutter 2000 Sportslig plan 2014-2015 INNLEDNING / BAKGRUNN I sesongen 2013 startet laget med 2 stk 7`erlag. Ett i 1 div og ett i 2 div. Dette var lagets første sesong i møte med «ungdomsfotball»,

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag 2005 - Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Klasse 1 30 Skudd 1 Idar Moe Rindal 25/12 2 Ole Kristian Brønstad Lomundal 16/8 3 John Einar Dalsegg Øvre

Detaljer

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer