ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball"

Transkript

1 ÅRSMELDING Sunndal IL Fotball 2008

2 Sunndal Fotball PB Sunndalsøra Hjemmeside: ÅRSBERETNING Styret 2008 Styret har hatt følgende sammensetning i 2008: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator aldersbestemt Markedsansvarlig Ansvarlig anlegg Ansvarlig arrangement Trond Furu Mette Blekken Ole Bjørn Rød Iren Olsen Geir Morten Skar Ulf Håkon Tundal Jostein Røyset Line Melkild Administrasjon: Styret i Sunndal IL Fotball har i 2008 bestått av 8 personer hvorav 6 var nye styremedlemmer (kun Ulf Tundal og Trond Furu var med fra 2007-styret). I og med at klubben ikke har hatt økonomi til å engasjere daglig leder har styret fungert som et arbeidende styre med mange gjøremål. Med en omsetning på ca. 4.1 millioner kroner (som tilsvarer en liten bedrift) har klubben nærmest et desperat behov for en daglig leder i 100% stilling dersom dagens aktivitet skal opprettholdes Klubben må utfordre våre samarbeidspartnere samt kommunale myndigheter til å bidra slik at vi kan få de nødvendige rammebetingelsene for å ansette en daglig leder i klubben. Klubben har hatt 1 fulltidsansatt i Rhonny Nilsson samt at vi har kjøpt inn tjenester fra Jørund Svensli tilsvarende 75% stilling. Styremøter: Det har i løpet av året vært avholdt 12 ordinære styremøter, samt et stort antall arbeidsmøter. Stort sett alle styremøtene har blitt holdt i klubbhuset på Sande Stadion. Økonomi: Klubben har økt sin omsetning i betydelig grad de siste årene. I løpet av de siste 5 årene har omsetningen blitt omtrent doblet fra ca.2 MNOK til 4 MNOK. Utgiftssiden har økt på grunn av den sportlige satsingen på gutte og jentesiden (spillerutvikling og økning i antall lag), mens inntektssiden har økt (tross bortfall av automatinntekter) gjennom aktivt sponsorarbeid, innføring av gullkort og økt dugnadsinnsats. Totalt sett for sesongen 2008 ser det ut til at vi går i balanse økonomisk. Dette resultatet er styret godt fornøyd med utifra den sportslige satsingen klubben har lagt opp til. Totalt antall medlemmer i klubben vår er nå kommet opp i ca.650 medlemmer, hvorav ca. 435 er aktive spillere! Vi har aldri hatt så mange ungdommer i aktivitet og det gleder oss utrolig mye.

3 Sunndal Fotball PB Sunndalsøra Hjemmeside: Sportslig: Den sportslige satsingen fra 2007 ble i år trappet ytterligere opp blant annet ved at vi engasjerte Jørund Svensli med ekstra 25% stillingsandel (til 75%). I tillegg til lagstreninger og kamper har det blitt arrangert fotballskoler (sommer og vinter) for alle interesserte samt utviklingsgrupper for de som ønsker å trene mer og som har kvaliteter som gjør at de er aktuelle på sone, by og kretslag. Vinterfotballskolen (2 treninger pr. uke for aldersklassene 7-16 år) arrangeres typisk fra 1.november til 1. april, mens sommerfotballskolen foregår i 4 utvalgte uker mellom skoleslutt og skolestart. Nytt for året er treningstilbud på Sunndal Vidaregåande skole (2 timer pr. uke) i skoletiden for ca. 12 jenter og 12 gutter. De sportslige resultatene for klubben har vært av noe variabel karakter. Seniorlagene våre har hatt dårligere resultater enn hva målsettingen var foran sesongen, mens de aldersbestemte klassene har hatt resultater som befester Sunndal som en av de tre fremste klubbene i Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. I tillegg til å være blant de tre beste i alle 11-klassene på gutte og jente (kretmestre i 3 av klassene (G19, J16 og J14), nr. 2 i G16 og nr. 3 i G14) har vi hatt flere 2. og 3.lag i de enkelte klassene som totalt har ført til hele elleve 11-er lag utenom seniorlagene. Dette viser at vi fakstisk er i takt med mottoet vårt Flest mulig lengst mulig best mulig. Dame/jente Senior dame stilte i år 2 lag; ett i 2.divisjon og ett i 3.divisjon. Vi visste at årets sesong i 2.divisjon ville bli tøff og at vi med ganske stor sannsynlighet kom til å ligge i nedre del av tabellen. Slik ble det også og laget rykket ned. Laget bestod av veldig unge spillere som helt sikkert vil gjøre jobben med å rykke opp igjen til 2010-sesongen. 3-divisjonslaget gjorde en hederlig innsats og plasserte seg midt på tabellen. Jentelagene (J16 og J14) dominerte som ventet sine avdelinger i kretsen og ble begge kretsmestre. Klubbens jentespillere født i 1991, eller senere deltok i uoffisielt EM for J17-klubblag i Danmark og ble nr. 5! (beste norsksvenske lag). Jentelagene J16 og J14 deltok i Norway-Cup og ble slått ut relativt tidlig i A- sluttspillet; altså en liten nedtur i forhold til fjorårets dobbelt-gull. Våre jentespillere i års-klassen dominerer by og kretslag, både kvalitetsmessig og i antall spillere. Det blomstrer virkelig i jentefotballen i ungdomsklassene og disse jentene er gode forbilder for alle jentene som kommer opp fra barnefotballen. Vi gleder oss til fortsettelsen! Herre/gutte For vårt A-lag på herresiden mente vi å ha kanskje det sterkeste laget i divisjonen og ambisjonene var da naturlig å kjempe i toppen med opprykk til 2.divisjon som resultat. Vi endte tilslutt på fjerdeplass og ut i fra ambisjonsnivået var dette selvsagt under pari. Grunnen til det relativt svake resultatet kan sikkert forklares på flere måter, men hovedårsaken ligger nok i at vi ved halvspilt serie mistet flere sentrale spillere (av ulike grunner). Vårt 2.lag, som spilte i 4.divisjon, ble dessverre disket på grunn av å ikke ha møtt til oppsatte kamper (etter 3.gangs uteblivelse ble vi disket). Dette er selvsagt kritikkverdig og beklagelig for både våre motstandere, kretsen og våre egne spillere som ønsker å ha et tilbud på

4 Sunndal Fotball PB Sunndalsøra Hjemmeside: 4.divisjonsnivå. Denne saken har blitt evaluert i klubben og vi vil tenke oss grundig om før vi melder på et 2.lag for sesongen 2009 (som da må starte i 5.divisjon). I juniorserien stilte vi i år med 2 juniorlag. Førstelaget spilte i 1.divisjon og gjorde en flott innsats og ble kretsmestre med god margin til neste lag!! Hele 28 spillere ble kretsmestre som betyr at det har vært fri-flyt av spillere mellom de to lagene. 2. laget gjorde en hederlig innsats i sitt seriespill. I gutteserien stilte Sunndal med 3 lag, ett i 1.divisjon og to i 2.divisjon. 1.divisjonslaget ble nr.2 i kretsmesterskapet knepent slått av Træff (som laget slo ved flere anledninger i innledende kamper samt cup-spill). Samme lag vant Hydro-Cup (slo Træff i finalen) og kom til 16.delsfinalen i A-sluttspillet i Norway Cup. De to andre guttelagene klarte seg bra i sin 2.divisjons-avdeling, og et utvalg spillere av disse 2 laga spilte seg fram til kvartfinalen i B- sluttspillet i Norway Cup! I smågutteklassen stilte Sunndal også med 3 lag hvor 1.laget ble nr. 3 i 1.divisjon, tapte Hydro-Cup finalen og spilte seg til 16.delsfinalen i A-sluttspillet i Norway-Cup. De 2 andre småguttelagene hevdet seg bra i 2.divisjonsavdelingen de deltok i. Også på guttesiden har vi flere spillere på fylkes-, krets- og bylag som hevder seg bra og dette er inspirasjon for de andre spillerne i klubben (både på samme aldersnivå og de som spiller i barnefotballen). Utviklingsgrupper For å gi de med mest treningsiver bedre utviklingsmuligheter har vi opprettholdt utviklingsgruppene i alderen år som ble etablert i I tillegg har vi i år opprettet utviklingsgrupper for aldersgruppen 12 år. Tanken her er å gi de som viser størst iver samt ferdigheter flere arenaer til å trene hardt for å nå sine ambisjoner. Forutsetningen for å være med i disse gruppene er at de skal de være drivkrefter på sine egne lagstreninger og dermed bidra til et høyere nivå på disse treningene slik at ferdighetene til sine egne lagkompiser blir bedre. Disse utviklingsgruppene sammen med diverse fotballskoler er tiltak som skal bidra til målsettingen om å skape en vinnerkultur eller prestasjonskultur i klubben (det skal være lov å være god!!). Det å få være en del av en vinnerkultur og det å bidra til å utvikle en slik kultur tror vi er veldig motiverende og lærerikt for både spillere, trenere og ledere. Arrangement Årets Hydro-cup har vel aldri vært større og bedre. Tilbakemeldingene er fantastisk bra og vi opplever nærmest et desperat behov fra lagene rundt om i Midt-Norge om å få melde seg på til neste års Hydro Cup. Organiseringa av cupen holder et meget høyt nivå og iveren fra dugnadsfolk om å delta er utrolig gledelig. Neste år er Hydro-Cup 20 år og da har klubben ambisjoner om å løfte cupen enda noen hakk! I tillegg arrangerer vi flere andre cuper som Sunndal Sparebank-Cup, Byggservice-Cup, Sunndal Energi-Cup, KGB-cup Vennecup samt Sunndal Fotballskole (sommerskole og vinterskole (den tradisjonelle TINE Fotballskole ble avlyst pga dårlig vær)), fylkeslagsturnering, og som alle er kjørt på en profesjonell måte.

5 Sunndal Fotball PB Sunndalsøra Hjemmeside: Kretsverv, NFF engasjement/representasjon, æresmedlemskap: Stig Nergård har vært kretsleder og medlem av breddekomiteen i NFF. Stig ble på siste årsmøte i NFF valgt inn i hovedstyret og vi er stolte av å rekruttere medlemmer av Sunndal Fotball inn i norsk fotballs høyeste organ. Bente Mosbakk har vært kretsstyremedlem, mens Svein Tjugum har fungert som leder av kretsens valgkomite. Jarl Torske har vært hovedtrener for U19 og U21-landslaget for damer. Jørund Svensli har vært sonetrener for J13/14 (sone Nordmøre). Guro Reiten og Marit Tundal har representert Norge i landskamper for hhv. J15 (mot Sverige (2 kamper), Russland, Skottland og Tyskland) og J16 laget (mot Tyskland og Sverige). Styret i Sunndal IL Fotball har utnevnt Sverre Enger til æresmedlem i klubben. Samarbeidspartnere: Vi vil få takke alle våre samarbeidspartnere som har støttet oss i sesongen En spesiell takk til vår hovedsponsor Sunndal Sparebank. Styret vil ellers rette en stor takk til lagledere, trenere, dommere og støtteapparat forøvrig i året som har gått. Uten disse hadde ikke det store aktivitetsnivået vært mulig! I tillegg vil vi takke alle som har bidratt på den ene eller andre måten, slik at vi har klart å drive denne klubben på en tilfredstillende måte i sesongen Styret Trond Furu Geir Morten Skar Ulf Håkon Tundal leder koordinator aldersbestemt markedsansvarlig Ole Bjørn Rød Line Melkild Mette Blekken sportslig leder herre/gutte arrangementansvarlig økonomileder Iren Olsen sportslig leder dame/jente Jostein Røyset anleggsansvarlig

6 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: A--llag Herre,, 3..diiviisjjon Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Oppmann har i 2008 vart Ole Erik Fagelie og keepertrener har vart Asgeir Stavne og huvudtrener Rhonny Nilsson. Vi har inte haft någon ass.trener i år. Apparatet runt A-laget har inte varit bra, alldeles før lite folk. Sesongen har varit en utfodring om man ser till spillerflykten under sesongen.vi har haft en stall på 16+2 nær sesongen startade. 15 utespillere egentligen ettersom Olav Bråten bor i Oslo. Enligt min mening en alldeles før tunn stall som har gett utslag under sæsongen nær det gæller dom sportsliga førutsættningarna. Det tog jag upp tidigt med styret att det skulle bli tufft att kunna vara med och slåss om ett oppryck. Nær det inte fanns den viljan då lægger man sjælv sin ambitionsnivå vad gæller det sportsliga. Det blev inte bættre nær vi underveis tappade spillere. Klubbskifte,skole,jobb og spillere med en allt før låg ambitionsnivå og holdning. Det positiva har varit att vi har tagit upp juniorspillere og æven guttespillere som har vist en fin instilling og en bra holdning. Sen vill jag passa på att ge dom spillere i A-lagsstallen som har varit med hela sesongen ett stort takk før det. Dær har klubben en utfodring att gøra klart med spillere att ær man med så fullfør man en hel sesong. Kontraktforslag som stæller høgre krav på spillere. Nytt jobb på annet sted eller skole, då får man komma fram till en løsning som passer båda parter. Så att man inte mister spelare og då måste viljan vara att finna ersættare (spillere) innom styret. Man måste skapa sig ett mycket bættre kontaktnæt før att eventuellt titta på møjligheter att få hit spelare. Kartlægga spelare som ær intressanta. Dær har man som sportslig leder en stor utfodring. Jobba mera bevisst med næringslivet angående jobbmøjligheter. Om man nu har dom ambitionerna eller ær man førnøyd med nulæget med att spela i 3 div.????? Så ut ifrån dom førutsættningar som det blev, då har vi gjort en fullt godkænd sesong etter min mening. TRENINGER Vi kom igang med trening i begynnelsen av januari. Det var vældigt lovande og bra tryck på trening i januari,februari,mars og april. Bra oppmøte bland spelarna. Sen kom vi in i en period dær vi tappade lite i intensitet, vad det berodde på har jag inget riktigt svar på. Kan vara att vi har haft en før tunn stall og det blev stor belastning på dessa spelare. En større konkurrans bland spelarna har kunnat gjort att fokusen har blivit større. Vi har kunnat rotera mera bland spelarna. Vila vissa spelare. Att man inte kænner sig sæker på sin plats i laget. Det kan vara en bidragande orsak.

7 Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll Vi spelat 9 treningskamper med blandade resultat under førsesongen. I serien så blev det tillslut en 4:e plats. Ambitionerna har varit høgre stællda bland spelare och ledare. Serien ær alldeles før ojæmn. Det finns flera dåliga lag som gør att nær vi møter Molde 2, Træff, Elnesvågen då har man inte råd att førlora dessa matcher. Eftersom dom vinner æven sina matcher mot de sæmre lagen. Vi har haft både Molde 2 och Træff i gungning. Det ær små marginer som gør att vi inte riktigt kunnat hænga med i toppen længre i sæsongen. Matchen mot Træff på våren dær vi leder med 2-1 i slutet av matchen men førlorar i slutskedet med 3-2. Vinst dær och vi hade varit førbi Træff i tabellen. Molde 2 hemma ochså en bra match som vi lika gærna kan vinna. Sen har vi haft våra svackor ochså med førlust mot Rival borte och andra mindre bra kamper. Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng Mål 1. Molde Træff Elnesvågen Sunndal Dahle Surnadal Eidsvåg Rival KBK AK Måndalen Bryn Cuuppddeel ltaaggeel lssee Dær tappade vi i NM mot Træff i 1 runden.

8 Sppi illeerrsst taal lleenn Kristian Tjugum 3. Thomas Grødal 4. Olav Bråten 5. Mariusz Eickert 6. Torgeir Ruud Ramsli 7. John Solbakk 8. Radek Bugaj 9. Alexander Mosbakk 10.Eivind Lervik 11.Erik Innvik 12.Rob Caroll 13.Jan Roger Angvik 14.Vegard Furu Øie 15.Erik Ruud Ramsli 17.Arne Håkon Sandnes 18.Henrik Sivertsen 20.Geir Olav Birkestøl 21.Asbjørn Bonde Bakken Av juniorspillere og guttespillere har vi anvænt i seriespille disse: Jonas Tjugum Runar Evensen Njål Vadla Sinder Sande Ørjan Birkestøl Emil Loe.Melkild Øyvind Romundstad LAGLEDER,OPPMANN / HUVUDTRENER / KEEPERTRENER Ole Erik Fagerlie Rhonny Nilsson Asgeir Stavne

9 Addeel lsskkaal leennddeerr hheerrrreessppi illeerree pprr ( ( ss ee ee l l lee r ss hh j jee mm mm ee ss i idd aa f foo r f f l lee r ee nn aa vvnn f f r aa kk aa mm pp ee r ) ) Nr. Etternavn Fornavn Sum Sesonger 1 Sveen Ole Ruud Egil Furu Gunnar I Torske Jarl Torve Tor Oddvar Furu John Juliussen Andreas Nikolaisen Willy Hegerberg Stein Erik Solbakk John Volden Bjarne Thorvaldsen Olav Vorren Odd Sæter Jon Helge Utne Sigbjørn Negård Roald Lien Gunnar Tangen Ole Toset Kåre Bjørset Asbjørn Sundstrøm Bjørnulf Sæther Lars Sørvik Runar Ingebriktsen Kåre Bakken Asbjørn B Dragseth Trygve Lervik Eivind Grødal Thomas Kammen Edmund Birkestøl Geir Olav 210 7

10 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag:: Damer 2.. diiviisjjon Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Alle aktuelle seniorspillere (ca 30 stk) trente sammen i perioden før jul 2007, og med dette som grunnlag sammen med utførte spillersamtaler hadde vi grunnlag for å kunne dele inn troppen i to treningsgrupper. Treningsgruppe I ble på ca 20 spillere, og treningsgruppe II ble på ca 10 spillere. Hospiteringsordninger mellom gruppene ble i løpet av sesongen løst etter samtaler mellom trenerne; Jørund Svensli (tr.gr, I), og Gunnar Furu/Sverre Enger (Tr.gr. II). Vi valgte å melde på ett andre-lag i 3. divisjon Nordmøre og Romsdal, i tillegg til første-laget som skulle spille i midt-norsk 2. divisjon. Andrelaget i 3. divisjon ble som planlagt en fin spillerutviklingsarena for yngre spillere, samt at det ble en arena for spillere som for tiden ikke var inne i startelveren på førstelaget. Treningsgruppe 1 gjennomførte i perioden 7. januar 2. oktober 95 fellestreninger. Treningsoppmøtet har vært meget bra gjennom hele sesongen, og av treningsgruppas totale antall har vi hatt et gjennomsnitt på 85 % på trening til en hver tid. Vi har jobbet hardt for å bygge opp en god treningskultur, og spillerne har brukt mye tid på egentrening, som for eksempel i treningsstudio. Spillerne håndterer treningshverdagen godt, og viser respekt for hverandre, og holder fin orden i en til dels travel hverdag. Hjemmesiden til klubben blir brukt til å få ut informasjon, og etter noe innarbeiding bruker nå samtlige spillere denne daglig, noe som gjør at all organisering går lettere. Treningsgruppe I har trent på følgende anlegg i løpet av sesongen: Kunstgressbanen 41 treninger Sande 1 15 treninger Håsen 1 14 treninger Sportshallen 7 treninger Sande 2 7 treninger Håsen 2 7 treninger Sjølseng 4 treninger Klubbens jentespillere født i 1991, eller senere deltok i juli i uoffisielt EM for J17-klubblag i Århus i Danmark. Innbydelsen kom på bakgrunn av at J16-laget vant Norway Cup i Laget markerte seg på en positiv måte i Danmark. Både sportslig, og sosialt ble dette ei god turnering for klubben, og blant 12 lag fra hele Europa ble Sunndal beste norsk-svenske lag, og havnet til slutt på 5. plass. Fra høsten 2008 har klubben kommet i gang med treningsgruppe ved videregående. I samarbeid med skolen plukker klubben ut spillere som vi ønsker å satse på, og legger forholdene til rette for kvalitativt gode økter to timer pr. uke. Dette skoleåret består jentegruppa av 11 spillere. Her har vi pr. 30. november et oppmøte på tilnærmet 100 %. Jørund Svensli Spillerutvikler/trener

11 Sppi illeerree Nedenfor er spillerne som utgjorde Sunndal damelag i Etternavn Fornavn Fødselsår Ant. Kamper 2.div Etternavn Fornavn Fødselsår Ant.kamper 2.div Vebenstad Hilde Romfo Sjølseth Anniken Haarberg Charlotte Lien Mari Berset Veiset Vilde Akerløkken Aud Jorunn Berntsen Ragni Bakken Rolvsjord Kari Strømsvåg Eivor Sæther Veddeng Hildegunn Bersås Silje Sæter Ida Aaram Karoline Røen Jorid Røen Gunn Elin Husby Tone Ruud Tundal Marit Schei Skar Margrethe S Rotlid Frida Stensby Ingvild Furu Guro Watten Loe Eirin Melkild Kjørsvik Merethe Årets spiller: Ida Sæter Toppscorer: Vilde Veiset 6 mål i serien

12 Seerri ieessppi illl Tabell damer 2. divisjon Nr. Lag Kamper V U T Mål Poeng 1 Orkla Tynset Hødd Trondheims-Ørn Træff Kattem Ranheim Verdal Byåsen KIL/Hemne Sunndal Heimdal De to siste lagene rykket ned.

13 2008 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL Lag :: SUNNDAL G19 1DIIV//2DIIV Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Oppmenn og lagledere i 2008 har vært Anne G.Rød, Eli Engelsjord og Roy Tvedt. Rune Volden og Roger Ellevseth var trenere for disse to lagene. Vi har spilt til sammen 36 kamper fordelt på serie og cupkamper. I alt 27 Juniorspillere var aktuelle for årets juniorlag. Av den grunn ble det påmeldt to lag, ett i 1.div og ett i 2.div. Bakgrunnen ligger i at Sunndal Fotball ønsker å gi flest mulig Jr-spillere et kamp- og treningstilbud. 15 av disse var med og bidro på 4-div laget på en god og positiv måte. 8 juniorer ble etter hvert hentet opp på a-laget for å bidra i en eller flere kamper. TRENINGENE Vi begynte året med dugnad den 2-januar på Domus der 11 stk deltok.da vi kom i gang med treningene den 7 januar hadde vi 4 treninger for uka.oppmøte var meget bra, men etter ca tre uker dabbet det av og Roger Ellevseth kalte inn til et møte. Dette ble gjort for å høre hvor mange treninger de ville ha for uka. Den sportslige koordinatoren Egil Ruud og sportslig leder Ole B.Rød ble også kalt inn. Etter at vi hadde snakket sammen fant vi ut at de skulle forplikte seg til 3 treninger for uka.oppmøte resten av sesongen var meget bra med et gjennomsnitt på spillere på trening til. Etter at baneforholdene ble akseptable har vi trent på Sjølsengbanen med noen få unntak på Håsenbanene. KAMPER Pga at det var påmeldt for mange lag i 1-div satte kretsen opp tre puljer a 5 lag der de 3 lagene som ble sist måtte ned i 2div og de lagene som vant sine puljer ble kval til junior NM.Vi ble bare 4 lag i pulja da Nordlandet trakk seg. Vi ble nr 2 i gruppa vår etter et tap og 2 seire. Dermed kvalifiserte vi oss ikke til NM. I serien 1 Div vant vi 15 kamper og tapte 3 kamper. Dette resulterte til at vi vant serien med 11 poeng og ble dermed kretsmestere. Vi brukte alle juniorspillerne +3 guttespillere og alle disse var med og bidro til at KM ble en realitet.kun to av guttespillerne fikk nok kamper til å få KM tittelen. I serien 2 Div vant vi 7 kamper 2 uavgjort og 5 tap. Vi ble med dette nr 3 i serien. På klubbens årsfest ble meget fortjent Njål Vadla tildelt pokalen som årets juniorspiller. Vegard Furu Øie og Erik R. Ramsli delte toppscorertittelen for sine 12 mål i serie og kvallik til 1 Div.

14 DUGNADER Disse dugnadene har juniorene vært med på: - Januar: Domus (vareopptelling) - April-Sept: Franzefoss.(Søppelplukking) - Mai: Hydro Cup. (Dømming og utkjøring av kioskvarer) - Juni: Sènebygging.(Barbara) - Juli: Fotballskole. JJrr- -ssppi illeerree 1 Kevin Lågeide 10 Kristian Grimstad 19 Sindre Sande 2 Espen Bævre 11 Petter Nikkolaisen 20 Njål Vadla 3 Ole Christian Rød 12 Tommy Torve 21 Runar Evensen 4 Andreas Lyshol 13 Erlend Ekren 22 Tore Løseth 5 Pål R. Halle 14 Ola Roar Nergård 23 Are Olsen 6 Øyvind R. Halle 15 Mohammed Rida 24 Erik R. Ramsli 7 Jakob F. Sjøtun 16 Florent Konjuhi 25 Jonas Tjugum 8 Kristoffer Nordvik 17 Ørjan Birkestøl 26 Vegard F.Øie 9 Kristian Tvedt 18 Catho Bjerkseter 27Sigve B,Bakken Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll G19 1DIV 1 Sunndal CFK/KBK Dahle Træff Surnadal KFK Molde Rival Averøykameratene Tingvoll/Kvass/Ulvun Sunndal 3-2 Surnadal Sunndal 8-1 KFK Træff 0-4 Sunndal Sunndal 2-0 Rival CFK/KBK 5-0 Sunndal Molde 2-4 Sunndal Sunndal 2-0 Tingvoll/Kvass/Ulvun Sunndal 3-2 Dahle Dahle 6-2 Sunndal Surnadal 1-4 Sunndal KFK 0-3 Sunndal Sunndal 3-0 Træff

15 Sunndal 2-0 CFK/KBK Sunndal 3-0 Averøykameratene Averøykam 2-1 eratene Sunndal Sunndal 10-0 Molde Rival 2-3 Sunndal Tingvoll/K vass/ulvun 2-7 Sunndal G19 2DIV 1 ÅIF/IIL Elnesvågen/O Sunndal Frei Molde Ekko/Aureosen Eide/Omegn Skåla Frei 1-3 Sunndal Sunndal Molde Ekko/Aureosen2-7 Sunndal Sunndal ÅIF/IIL Skåla Sunndal Elnesvågen/O 5-3 Sunndal Sunndal Eide/Omegn Sunndal Frei Molde Sunndal Sunndal Ekko/Aureosen ÅIF/IIL 3-1 Sunndal Sunndal Skåla Eide/Omegn 1-1 Sunndal Sunndal Elnesvågen/O Cuuppddeel ltaaggeel lssee Vi deltok ikke på noen eksterne cuper foruten kvalik til Jr-NM. Lagleder/oppmenn 2008: Trenere 2008: Anne Grete Rød Roger Ellevseth Roy Tvedt Rune Volden Eli Grete Engelsjord

16 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Gutte diiv Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Trenarar: Ole Erik Loe Trond Romundstad. Oppmenn: Line Melkild Egil Vidar Veddeng. Laget hadde også ei foreldre støttegruppe der Anders Brevik, Grete Erlien, May Grethe Sørlie og Line Melkild deltok. Dei tok ansvar mht dugnadar og eitpar sosiale arrangement. Laget trente ilag frå nov./des (frivillige fellestreningar 2-3 ggr pr veke, bra oppmøte). Frå 3. januar 3 fellestreningar pr. veke på KGB. Frå april treningar på gras, i hovudsak på Sjølseng, men i starten endel treningar på Håsen. I sesongen 3 treningar + kamp pr veke. Laget trente i heile sommarperioda unntatt ei 10 dagers periode etter Norway cup. Totalt vart det gjennomført 104 treningar i perioda 03 januar til 03 oktober. Oppmøteprosent 90-57%, med eit snitt på 76%, som er svært bra. Etter endel treningskampar avslutta vi vintersesongen med tur til Trondheim helga mars med kampar mot Strindheim og Nardo. Vi har totalt i sesongen spela 7 treningskampar, 10 cupkampar og 20 seriekampar. Tilsaman blir dette 37 kampar. Fleire av spelerane har spela 3. div. og 4. div. kampar for A-lag, junior 1 og 2. og 2.div. I guteserien, så enkelte har nok nesten spela 50 kamper i år. Laget vart puljevinnarar etter 5 sigrar og eit tap i vårserien, og kom til slutt på 2. plass i KM sluttspelet etter 11 sigrar og 3 tap. Vi var med i kampen om KM til vi tapte nest siste seriekamp 3-2 borte mot Træff, som dermed vart kretsmeister 6 poeng før Sunndal, som igjen vart 9 poeng før KFK på 3. plass. Sunndal vann finalen i Hydro cup 3-0 over Træff. I Norway cup vart vi slått ut 1-0 i 16-dels finalen, etter å ha slått sterke Bærum på straffer i 32.dels finalen, etter 0-0 til ordinær tid. Gutane forjener honnør for positiv instilling, godt oppmøte og sterk innsats gjennom heile sesongen. Laget har mange fine talent som bør kunne bli gode tilvekstar til seniorfotballen i Sunndal på sikt, nemner her at Øyvind Romundstad og Emil Melkild Loe har deltatt på kretslag G16, Emil også på fylkeslaget, Ivar Erlien Furu og Lars Erlien Furu har deltatt på kretslag G15. Ivar Erlien Furu deltok også på Hydro/Statoil akademiet og vart etter sesongslutt tatt ut til nasjonal talentsamling for G14 som ein av totalt ca. 20 gutar. Trenerteamet har også vore svært stabile og gjennomført samtlege treningar og kamparrangement, og har leia laget på ein engasjert og fin måte. Laget har bevisst brukt Sunndal Fotball sine nettsider til kampreferat og ellers info omkring laget.

17 Guut ttee- -ssppi illeerree Spelarstall: Lars Rudi f.1992 Jens Bjørbekk f.1992 Endre Åsgård f.1992 Tommy Smistad f.1992 Øyvind Romundstad f.1992 Steinar Lorås Sæter f.1992 Vincent Lockert f.1992 Sigbjørn Veddeng f.1992 Kristian Skansen Ansnes f.1992 Henrik Hustad f.1992 August Riise f.1992 Ole Melkild f.1992 Ola Sørlie Røkkum f.1993 Lars Erlien Furu f.1993 Magnus Sæther f.1993 Martin Brevik f.1993 Ivar Erlien Furu f.1994 (har også spela på småguttelaget) Michael Hundseth f var med 2. del av sesongen) Foran frå venstre: August Riise, Sigbjørn Veddeng, Ola Sørlie Røkkum(93), Lars Rudi, Jens Bjørbekk, Martin Brevik(93), Magnus Sæther(93), Ole Melkild, Vincent Lockert*. _Bak frå venstre: Lars Erlien Furu(93), Steinar Lorås Sæter, Henrik Hustad, Emil Melkild Loe, Kristian Ansnes, Øyvind Romundstad, Endre Åsgård, Ivar Erlien Furu(94), Tommy Smistad.

18 Kaamppeerr m/ /taabbeel lll Treningskampar: Sunndal Træff 3-2 Sunndal - Surnadal 6-0 Sunndal CFK 2-3 Sunndal Kretslag NR 3-3 Strindheim Sunndal 5-3 Nardo Sunndal 5-1 Sunndal Aksla 2-0 Norway cup: Skånevik Sunndal 0-6 Sunndal Hareid 10-0 Sunndal Dønna/Herøy 1-1 Bærum Sunndal 0-0 (vidare 3-5 på straffer) Flisa/Åsa/Hof/Kjell 1-0 Seriekampar: Molde Sunndal 3-0 Sunndal Vestnes/Varfjell 11-0 Åndalsnes Sunndal 2-5 Sunndal Rival 8-0 Træff Sunndal 1-2 Sunndal- Tomrefjord 3-0 KM sluttspel: Sunndal. CFK 5-1 Surnadal Sunndal 1-8 Molde-Sunndal 3-0 Sunndal -Træff 3-1 Sunndal KFK 3-0 Sunndal Frei 2-0 CFK Sunndal 1-5 Tomrefjord Sunndal 0-3 Sunndal Surnadal: 6-1 KFK- Sunndal 3-2 Sunndal- Molde 6-1 Træff-Sunndal 3-2 Sunndal- Tomrefjord 2-0 Kvalifisering: Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng

19 V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Sunndal Træff Molde Tomrefjord Åndalsnes Rival Vestnes Varfjell Finalespill: Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Træff Sunndal KFK CFK Molde Frei Surnadal Tomrefjord Trenarar/lagledere Gutte Trond Romundstad Ole Erik Loe Egil Vidar Veddeng Line Melkild

20 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Gutte 2 og Gutte 3 Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Sesongen 2008 stilte vi med 2 guttelag i 2.divisjon. Lagene bestod av kun 1-års spillere og vi skjønte at det kunne bli en del tøffe kamper mot fysisk sterkere spillere. Spillerne på de to lagene har trent sammen i en treningsgruppe og startet opp treningene i januar. Det har vært en relativt god oppmøteprosent på treningene gjennom hele sesongen, og vi har stort sett vært mellom 16 og 23 spillere på hver trening. Guttene har hatt det fint sosialt og dette er en ekstra gledelig faktor for oss voksne som bruker mye tid sammen med spillerne. Vi delte inn de 2 lagene på en slik måte at vi fikk 2 jevne lag. Allikevel presterte vi bra i serien og plasserte oss med begge lag på øvre del av tabellen. Vi så at vi kunne spille jevnt med laget som vant divisjonen (Batnfjord) når vi satte inn det rette giret. Vi stilte med begge lagene i Hydro Cup, mens i Norway Cup stilte vi med kun ett lag (siden en del spillere var indisponible). I Norway Cup kvalifiserte vi oss for B-sluttspillet og kom helt fram til kvartfinalen! En kjempeprestasjon når en tenker på at laget stilte med kun 1-års guttespillere. Nå ser vi fram til neste sesong hvor disse spillerne skal danne stammen på 1.divisjonslaget. De fysiske forutsetningene skal nå være på linje med de andre lagene, og vi håper og tror at vi skal klare å bite godt fra oss når seriespillet starter på vårparten. TTaabbeel lll ll: : Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Batnfjord CFK Sunndal Sunndal Træff Surnadal Tingvoll/Kvass/Ulvun Sppi illeerree Siden spillerstallen for de 2 lagene var relativt liten ble det også benyttet spillere fra 1.divisjons-laget samt noen spillere fra eldste smågutteklassen når behovet for spillere var til stede. Nedenfor er spillerstallen på de som utgjorde treningsgruppen store deler av sesongen.

21 Sunndal 2 og Sunndal 3 Navn Født Navn Født John Ness 1993 Kristoffer Ansnes 1993 Christian Ellevseth 1993 Per Ivar Romfo 1993 Mattias Møllenes 1993 Anders Lien 1993 Hans Røhjell Odland 1993 Geir Hansen Wilnes 1993 Sigurd Malvik 1993 Remi Amundø 1993 Martin Aaram 1993 Mikki Hundseth 1993 Magnus Sæther Ulfsnes 1993 Henrik Sandbukt 1993 Øystein Ulvund 1993 Ragnar Stølan Holten 1993 Bendik Haarberg 1993 Jonas Ødegård Dragseth 1993 Voksan Bogavic 1993 Omid 1993 Ali 1992 Navid 1993 Barzan Karim 1993 Blide gutter på Ekebergsletta i Norway etter at vi kvalifiserte oss for 8-dels finalen i en utrolig spennende kamp. Foran f.v.: Bak f.v.: Barzan Karim, Sigurd Malvik, Anders Lien, Bendik Haarberg, John Ness, Henrik Sandbukt, Christian Ellevseth Remi Amundø, Jonas Ødegård Dragseth, Voksan Bogavic, Kristofer Ansnes, Ragnar Stølan Holten, Mattias Møllenes, Martin Aaram, Mikky Hundseth, Hans Røhjell Odland, Geir Hansen Wilnes. Deltok ikke i Norway Cup: Per Ivar Romfo, Øystein Ulvund, Ali, Navid og Omid. Kurt Einar Ansnes, Jonny Dragseth, Alf Ness, Trond Furu, Eva Stølan Trenere/Lagledere

22 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J ÅRSMELDING J Glade KM vinnere 2008! Foran fra venstre: Lotte Reitan Lia, Ine Otnes, Eirin Loe, Guro Reiten, Vilde Veiset, Oda Meisingseth Bak fra venstre: Lagleder Sveinung Hjetland, Trener Gunnar Furu, Ingrid Kristin Dragseth, Vilde Fjærli Hjetland, Marte Enger, Guro Watten Furu, Frida Rotlid, Tone Husby, Marit Tundal, Jenny Søraas Nerdal, Cristina Angvik Jensen og Trener Sverre Enger. Fraværende: Guro Bruaset Sandbukt, Thea Sandbukt Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

23 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J ÅRSMELDING J J 16 laget i 2008 bestod stort sett av spillere født i 93, men i tillegg benyttet laget noen spillere født henholdsvis i 92 og 94 for å komplettere laget i kampene. Dette medførte at hovedparten av spillere var første års jentespillere. Alle 93 spillerne deltok også i fjorårets suksess sesong hvor laget bl.a. annet vant Norway Cup. Foran årets sesong hadde laget kun en målsetning; Vinne alle kamper. Totalt spilte J laget 24 offisielle kamper, hvor 23 ble vunnet og ett tap. I alt scoret laget 144 mål mens det ble sluppet inn 18 mål. Tabell 1; Totaloversikt sesongen 2008 J 16 Serien 2008: Alle 12 kampene ble vunnet og som tabellen nedenfor viser var vårt J 16 totalt overlegne i serien. Tabell 2; Tabell J16, avd. 1 seriespill 2008 KM kamper 2008: Som i 2007 møtte vi også i år Træff i 2 kamper for å avgjøre KM. Hjemmekampen ble vunnet med 6 2 mens resultatet i Molde ble 3 0 slik at etter 2 kamper stod det 9 2 i Sunndals favør og dermed KM til Sunndals J 16. Våre toppscorere (mer enn 10 mål) i serie og KM kampene ble: Guro Reiten: Guro W. Furu. Eirin Loe: 36 mål 33 mål 11 mål I tillegg scoret 11 av de andre spillerne også mål. Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

24 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J Følgende spillere ble kretsmestere (må ha spilt minimum 3 kamper inkludert KM kampene) for Sunndal J : Christina Jensen Guro Sandbukt Ingrid Dragseth Lotte L. Reitan Marte Enger Guro Reiten Jenny N. Søraas Vilde F. Hjetland Guro W. Furu Eirin Loe Thea Sandbukt Lena Nikolaisen Ine Otnes Oda Meisingseth Marte Fagerlie Evelyn Gregersen Frida Rotlid Tone Ruud Husby Vilde Veiset Marit Tundal I tillegg har 7 spillere fra J 14 laget spilt 1 2 kamper for laget. Tabell 3; Statistikk serie og KM kamper 2008 Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

25 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J Hydro Cup ( ): Hydro Cup ble en stor suksess for J 16 laget da vi vant alle kampene uten å slippe inn en eneste mål. I finalen slo vi Melhus 4 0. Følgende 13 spillere deltok i Hydro Cup: Tabell 4; Statistikk Hydro Cup 2008 Flest mål: Guro W. Furu: 10 mål Norway Cup ( ): Laget reiste til årets Norway Cup med ambisjoner om å vinne alle kampene, men realistisk ville det nok bli vanskelig å gjenta suksessen fra i Til tross for at laget slet mye med skader vant vi de 3 tre innledende kampene komfortabelt og var dermed klar for 32. dels finalen. I 32. dels finalen møtte laget Flekkefjord og vant 2 0 i en kamp laget dominerte fra start til mål. Årets Norway Cup tok imidlertid en brå slutt i 16. dels finalen da laget tapte klart og fortjent 4 0 mot Gimletroll. Det virket som spillerne våre var slitne og resultatet taler for seg selv. Avslutningsvis må en være fornøyd med innsatsen og vi må også hensynta at vi møtte mange lag som var dominert av spillere født i 92. Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

26 Sunndal Fotball ÅRSMELDING J Tabell 5; Statistikk fra Norway Cup 2007 Kretslaget: Følgende spillere har representert Sunndal på kretslagene for J 16 i 2008 sesongen: Guro F. Watten Eirin M. Loe Thea Sandbukt Ine Otnes Guro Reiten Landslag J 15: Det er svært gledelig at Guro Reiten ble tatt ut på landslaget for J 15 i høst. Hun debuterte mot Russland, en kamp Norge tapte 2 1. Guro står så langt med 4 offisielle kamper og vi ønsker henne lykke til videre på landslaget. Trenere/Oppmann/Foreldrekontakter: Gunnar Furu og Sverre Enger har trenet laget i årets sesong, mens Sveinung Hjetland har vært oppmann. Foreldrekontakter har vært Tove Hansen, Line Melkild og Gørild Bruaset. Sunndalsøra 7. november 2007 Gunnar Furu/Sverre Enger/Sveinung Hjetland Sunndal IL Fotball Postboks: 176 Tlf: Sunndalsøra

27 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Småjjente 1..diiviisjjon Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Småjentelaget startet sesongen 2008 med 23 spillere, to sluttet før kampene startet og ei sluttet etter å ha fått med seg 3 kamper. Etter hvert ble det en gjeng med utrolig treningsvillige og ivrige jenter. Treningsmoralen har vært kjempebra igjennom hele sesongen. Vi satte oss 3 mål for sesongen, nr.1 var å bli kretsmester, mål nr.2 og 3 var å nå A-sluttspill i Hydro-cup og Norway-cup. Vi klarte mål nr. 1 å bli kretsmester, nådde A-sluttspill i Norway-cup, fikk bronsje i Hydro-cup. Etter Norway-cup ble stallen redusert ytterligere med 3 spillere p.g.a. flytting, 2 til Quatar og ei til Molde. Laget deltok også på Dahle-cup (etter sesongslutt), med 2 lag, der det ene laget tok sølv i A- sluttspillet og det andre vant B-sluttspillet. Siden laget ikke har egen keeper har vi vært så heldige å fått med oss keeperen fra 1.års småjenter Mari J.Johansen, en stor takk til henne. Ingrid Berseth Lien ble også hentet opp (3 siste kampene), stor takk til henne også. Ellers så er 10 jenter plukket ut til bylagsserien, to fra småjente 95 og resten fra 94. Laget har betått av følgene spillere: Trine Smisethjell,Oda S.Meisingseth,Lena Nikolaisen,Ingrid I.Brusethaug,Lina Sjølseth,Pernilla Yacqueline Eklund,Johanne de Courcy, Idun Solli,Line Hafstad,Ane Nes,Synnøve Nerdal,Jenny Leidolph,Mari Børseth,Mali Gruner,Amal Alenezi,Tonje Sødahl,Maren Sødahl, Silje Hovland Stavne,Ingrid Aal Johansen,Mona Fluge, Ingrid Berseth Lien og Mari J.Johansen. Trenere : Erling Sjølseth,Stig Sødahl og Willy Nikolaisen. Lagleder har vært Synnøve Sallaup. Må heller ikke glemme "trener-lærling" og markør-bærer Lars Meisingseth. Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll Kvalifiseringskamper: Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Sunndal Goma Surnadal Surnadal Sunndal

28 Finalespill: Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Sunndal Kårvåg/Havørn Skåla Småjente 1-divisjon 2008 Lagledere/trenere småjente Willy, Stig, Synnøve og Lars

29 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag Sunndall smågutte 1994 Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Sunndal smågutte 1994 har i 2008 bestått av en treningsgruppe på 19 spillere + 2 som har hospiterer fra 1. års smågutte, 1 hovedtrener, 2 hjelpetrenere og 2 oppkvinner. Vi har gjennomført nær 130 samlinger som inkluderer treninger og kamper. Vi har fått etablert en treningsgruppe som fungerer meget godt sammen. Guttene har en god tone i gruppen, det er meget få konflikter, og de gleder seg sammen når vi lykkes. Organiseringsmessig har sesongen også fungert meget bra, vi har hatt et godt oppmøte av trenere, oppkvinner og foreldre. TRENINGER Fra januar til seriestart gjennomførte vi 4 treninger i uka. En av treningene tom. mars måned var avsatt fast til styrketrening. Ved seriestarten gikk vi over til 3 treninger + kamp. Gjennomføring av treningene har gått bra, men vi har sett at guttene er vant å bli aktivisert og fortalt hva de skal gjøre og at de av den grunn sjelden tar initiativ selv. En utfordring i laget er at guttene må ta mer ansvar, - stille krav til seg selv, til medspillere og til oss trenere. Vi har jobbet en del med den deffensive strukturen i laget, spesielt som enkelspiller, men også som lag. Dette siden det er lagets største utfordringen og vi har sluppet inn alt for mange mål i løpet av sesongen. MILJØ Miljøet i vår gruppe er meget bra og det kommer av at vi også er en sosial innstans. I løpet av året har vi gjennomført flere sosial aktiviteter uten om fotball som bla. badeland, grilling, dugnader, fotballkamp og restaurantbesøk. SPORTSLIG Sportslig sett har vi hatt en bra sesong, med gode resultater i serie og cup. To kamper i Norway Cup som ikke var helt på høyde, og tre kamper i serien som ikke er bra nok. Eller har vi vert veldig gode. Innledningsgruppen på nordmøre vant vi suverent, men i finalespillet ble Molde og Træff et hakk for store for oss. BYLAG KRISTIANSUND Disse spillere har deltatt på samling med bylag Kristiansund: Petter Melkild, Ivar Erlien Furu, Thomas Ulvund Monsøy, Erik Rudi, Christoffer Innerdal Sundby og Jonas Nakken Bolstad.

30 Småågguut ttee- -ssppi illeerree Thomas Ulvund Monsøy Martin Sørvik Brian Angvik Jensen Magne Ivar Leinum Josef Gajas Adrian Gundersen Kristiansen Håkon Settemsdal Skar Jacob Vorren Sondre Bergem Sørheim Christoffer Innerdal Sundby Ivar Erlien Furu Petter Melkild Erik Rudi Gunnar Husby Jonas Nakken Bolstad Eugen Konjuhi Erik Liahjell Saue Gunnar Settemsdal Skar Bjørn Ørsund Hospitering fra smågutte 1995: Trym Vadla og Andreas Hustad Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll Innledningsgruppen Nordmøre divisjon 1 Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål VUTMålVUT Mål 1 Sunndal AK/KHF/GRY Surnadal Frei CFK Dahle Smøla Finalespill Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Molde Træff Sunndal Tomrefjord Veblungsnes Surnadal AK/KHF/GRY Frei

31 Cuuppddeel ltaaggeel lssee ÅPNINGSCUP Før seriestart deltok vi i åpningscupen arrangert av Nordlandet il i Kristiansund. Her gikk vi til topps etter å ha beseiret CFK, Frei, Nordlandet og AK. HYDRO CUP Vi gjentok finaleplassen fra 2007, etter å ha vunnet innledningspulja med kamper mot Aalesund, Rival og Træff 2. I semifinalen slo vi Molde 4-2, men måtte dessverre se oss slått av Træff 1, 2-1 i finalekampen på Sande stadion i siste spilleminutt. NORWAY CUP Målet før avreise var å gå videre fra vår pulje og denne målsetningen ble gjennomført. Vi kom nummer to i gruppespillet etter seirer over 5-1 over Vålerenga 3 og 5-0 over Sveio. Mot Islandske Fjornir ble det tap 3-0. I 64-delsfinalen slo vi Tolkarem Juniors fra Palestina med 1-0, i 32-delsfinalen slo vi Oppegård 1-0, men i 16-delsfinalen ble det exit 1-3 mot Raumnes&Årnes. Helt til slutt en blomst til alle foreldre som har stilt opp på kjøring, dugnader og stilt opp på hjemmekampene og støttet laget! Takk for i år! Lagleder/oppmenn/trener lag 2008 Andre Vebenstad Synnøve Kristianen Espen Bolstad Mette Blekken Ingunn Innerdal Flå

32 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Småjjenter IIII ((ff )) Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg 2008 ble et læreår for småjentespillerne f Det var første år med 11-er fotball, og stigning i presentasjonene fra kamp til kamp. Det var trippel serie med Sunndal I, Surnadal I og II og Goma. Laget fikk betalt for god innsats med å oppnå to seire mot slutten av sesongen, mot Surnadal I (3-0) og Surnadal II (3-2). Vi har hatt flere spillere på sonetrening J95, og Mari Johnsen Johansen og Ingrid Berset Lien på J94. Mari og Ingrid er også uttatt til å delta på Bylaget for J94. Sppi illeerree Deltakerne f. i 1996 har deltatt på flere av treningene til SJ95, og noen av dem har også spilt i serie- og cup-kamper. Seerri ieekkaamppeerr m/ /taabbeel lll

33 Cuuppddeel ltaaggeel lssee HYDRO CUP og ORKLA CUP I Hydro cup var det også stor innsats og gode prestasjoner, som endte med 8. beste lag av 16 i klassen. Det var god innsats også i Orkla-cup, med flere seirer. Første rekke fra venstre: Ann Mari Sæther Sunde, Hanne Odland, Ellinor Boye, Mari Johnsen Johansen, Anne Måløy, Aina Sivertsen, Kristina Fiske Åsgård. Bakerste rekke fra venstre: Aisha Ahmed, Eirin Ledal, Marit Mellemseter, Marit T. Gjerde, Ingrid Berset Lien, Karoline Øverlie Edøy, Elisabeth Brevik, Tora Walentinsen. LLaaggl leeddeerr / Oppppmeennnn / TTrreenneerree Liv Brevik Arnt-Ivar Gjerde Turi Johnsen Randi Odland Trener Trener Lagleder Lagleder

34 ÅRSMELDIING SUNNDAL II..L.. FOTBALL 2008 Lag :: Smågutte Sunndall 2 og 3 Geenneerreel ltt / Oppppssuummeerri inngg Sunndal 2 og 3 spilte i 2.divisjon avdeling 2 ISTAD.Lagene var inndelt på en slik måte at de skulle være så jevne som mulig. Espen Mellemseter har vært trener for Sunndal 2 med Gunn Inger Reiten og Ellinor Vadla som lagledere. Rhonny Nilsson var trener på Sunndal 3 med Jann Myrvang og Beate Elshaug/Oddbjørn Flatås som lagledere. Treninger: De to lagene har hatt felles treninger og har for det meste trent på Håsen. Det har gjennom hele sesongen vært bra oppmøte på treningene. For de fleste spillerne har det vært en stor utvikling.lagene har etterhvert blitt meget samspilt med en veldig bra lagmoral og gode holdninger. Kamper: Fjorten seriekamper har blitt gjennomført for begge lagene. Sunndal 2 endte til slutt på en kjempefin 2.plass, mens Sunndal 3 ble nr.5. Alle spillerne på Sunndal 2 og 3 var 1.års smågutter (samt noen lilleguttspillere) mens flesteparten av motstanderlagene hadde mange 2.års smågutter samt disp.-spillere (guttespillere). Dette gjorde at vi var litt underlegne rent fysisk, men matchet våre motspillere rent fotballmessig. Hospitering: Vi har gjennom hele sesongen hatt lilleguttspillere på hospitering både i trening og kamper. Småågguut ttee- -ssppi illeerree,, SSuunnnnddaal l 22 Thorfinn Singsdal født 1995 Ole Christian Graven Strømsvåg født 1995 Daniel Yin Husby født 1995 Erik Pedersen født 1995 Makki Mikiel født 1995 Bjørnar Lønseth født 1995 Vegard Dahl Amundsen født 1995 Trym Vadla født 1995 Khalid Ibrahim Abdiassis født 1995 Magnus Dragset født 1995 Sondre Skei født 1995 Ole Christian Pedersen født 1995 Jakob Lund Silseth født 1995 Bjørnar Aalmo født 1995 Sindre Sæther Ulfsnes født 1996 Bendik Reitan født 1996 SSuunnnnddaal l 33 Patrick Florereinus født 1995 Ole Marius Stubø født 1995 Tom Andre Myrvang født 1995 Fredrik Bruaset Bræin født 1995 Thor Fostervoll Lie født 1995 Bjarne Bakk født 1995 Torje Furu født 1995

35 Andreas Hustad født 1995 Jan Erik Øye født 1995 Ronny Mikkelsen født 1995 Christian Danielsen født 1995 Ola Sveen født 1996 Sander Grimelid født 1996 TTaabbeel lll Nr. Navn Kamper Hjemme Borte Totalt Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål 1 Eidsvåg Sunndal Træff Batnfjord Sunndal Hjelset-Kleive Molde KFK Kamper Sunndal 3: Sunndal Træff Sunndal Batnfjord KFK Sunndal Molde Sunndal Sunndal Hj/Kleive Eidsvåg 9-3 Sunndal Træff Sunndal Batnfjord 3-3 Sunndal Sunndal KFK Sunndal Molde Hjelset-Kleive 3-3 Sunndal Sunndal Eidsvåg Sunndal Sunndal Sunndal Sunndal 3 Kamper Sunndal 2: Sunndal Molde Hjelset-Kleive 0-2 Sunndal Sunndal Eidsvåg G Sunndal KFK 2 G Træff Sunndal 2 G Sunndal Batnfjord Molde Sunndal 2 G Sunndal Hjelset-Kleive

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

NORDMØRE OG ROMSDAL FOTBALLKRETS ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 / BUDSJETT 2015 GENERALSPONSOR:

NORDMØRE OG ROMSDAL FOTBALLKRETS ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 / BUDSJETT 2015 GENERALSPONSOR: NORDMØRE OG ROMSDAL FOTBALLKRETS ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 / BUDSJETT 2015 GENERALSPONSOR: Foto: istock EKTE ENGASJERT Ekte engasjert Sparebanken Møre ønsker å være en lagspiller Sparebanken Møre

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

Notodden Fotballklubb 2014

Notodden Fotballklubb 2014 Årsberetning 2014 Notodden Fotballklubb 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Dagsorden.. 2 Administrasjonsberetning.. 3 Adelskalenderen for Notodden Fotballklubb pr.

Detaljer

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.01 31.12.01 m/revisors

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G ÅRSBERETNING 2012 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Navn Pål Morten Hjulstad Andreas H. Jørgensen Freddy Larsen John Mohus Harald Lien Hege Hvidsten Janne Marit Stakset Jannicke Andersen Mats

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007

ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET FOR PERIODEN 1. JAN. 2007 til 31. DES. 2007 1. STYRET Styret i FL Fart har i 2007 bestått av: Leder: Kasserer og regnskapsfører: Sekretær: Leder sportsavdeling: Leder økonomiavdeling:

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport)

Årsmelding 2014. (uten styrets årsrapport) Årsmelding 2014 (uten styrets årsrapport) A-laget: 2014 var spådd til å bli en opptur, men endte med verst tenkelige utgang, nemlig nedrykk til 1. divisjon. Da laget tok fatt på forberedelsene til 2014-sesongen

Detaljer

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 29. november 2005 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka. 3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes årsmeldinger.

Detaljer

TIL-avisa. Satser på keeper-talenter JUNI. Kunstgress vs naturgress Side 12 og 13. Sparkebank1 Cup ble en suksess Midtsidene

TIL-avisa. Satser på keeper-talenter JUNI. Kunstgress vs naturgress Side 12 og 13. Sparkebank1 Cup ble en suksess Midtsidene TIL-avisa JUNI 2011 Satser på keeper-talenter Side 10 Sparkebank1 Cup ble en suksess Midtsidene De saftige løpene kommer bakfra Side 14 og 15 Kunstgress vs naturgress Side 12 og 13 PRODUKSJON:ALTAPOSTEN

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning)

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) DAGLIG LEDER HAR ORDET Kjære Brann-medlem Du har nå fått årsmeldingen fra klubben og styrets årsberetning med regnskap for 2013. Styrets årsberetning tar for seg

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KRISTIANSUND FOTBALLKLUBB. Klubbens 100-årsfeiring startet med en vellykket KFKdag i braatthallen. Se side 10,11 og 13.

MEDLEMSBLAD FOR KRISTIANSUND FOTBALLKLUBB. Klubbens 100-årsfeiring startet med en vellykket KFKdag i braatthallen. Se side 10,11 og 13. MEDLEMSBLAD FOR KRISTIANSUND FOTBALLKLUBB Vellykket KFKdag Klubbens 100-årsfeiring startet med en vellykket KFKdag i braatthallen. Se side 10,11 og 13. Har tro på laget A-lagstrener Bjørn Chr. Larsen optimistisk

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN SKI IL HÅNDBALL SESONGEN 2006/2007 Gutter 17/18 på cup i Fredrikstad. Moro med ball mot nye mål! www.skihandball.no Stor aktivitet i håndballmiljøet! Så er vi i full gang med ny sesong i Ski IL Håndball,

Detaljer

Årsberetning Nidelv IL fotball

Årsberetning Nidelv IL fotball 2010 Årsberetning Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag Side 1 av 32 ÅRSMØTE NIDELV IL, FOTBALLAVDELINGEN 01. MARS 2011 KL. 19.00, STED: KLUBBHUSET TEMPE 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer