ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr neste gang du skall tippe!

2 Saksliste årsmøte i I.L. Kolbukameratene 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste 3. Konstituering a. Valg av møteleder b. Valg av referent c. Valg av 2 til å undertegne protokoll 4. Behandle idrettslagets årsmelding 5. Behandle gruppenes årsmeldinger 6. Behandle idrettslagets regnskap for 2014 i revidert stand 7. Vedta organisasjonskart 8. Vedta lovnorm 9. Behandle innkomne forslag og saker 10. Fastsette kontingenten for Vedta idrettslagets budsjett for Valg 13. Avslutning

3 Årsberetning for Hovedlaget 2014 Hovedlagets styre har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Økonomi 1: Økonomi 2 Økonomi 3: Sportslig leder: Leder barneidrettsgruppa: Anleggsleder: Varamedlem: Web- ansvarlig,styremedlem: Utleie av KK- hytta: Kai Henning Stensrud Pål Andreas Hoel Ann Christin Snoen Elisabeth Storskogen Hilde Solli Kviktstad Tore Ensrud Vigdis Lynne Lars Helge Furulund Øyvind Nikkerud Anette Sommerstad og Margrethe Rotabakk Pål Andreas Hoel Margrethe Rotabakk KKs undergrupper har hatt følgende sammensetning i 2014: Håndball: Leder: Laila Nedrud Ski hopp: Leder: Vidar Pedersen Ski langrenn: Leder: Herlaug Overen Fotball: Leder: Vanja Ramsrud Friidrett: Leder: Rolf Mo Barneidrettsgruppa: Leder: Lars Helge Furulund Hyttekomite: Leder: Brit Slåttsveen Innebandy: Kontaktperson: Ole Bjørn Sveum Representasjon: Kai Henning Stensrud: Kai Henning Stensrud: Jan Dagfinn Hovde: Kai Henning Stensrud: Per Egil Lundhagebakken: Karsten Nyborg: Karsten Nyborg: Medlem av styret i Skreiahallene AS Medlem av Østre Toten Idrettsråd Medlem av styret i Østre Toten Idrettspark AS Varamedlem i styret i Østre Toten Idrettspark AS Leder av Østre Toten Idrettsråd Revisor Østre Toten Idrettsråd Varamedlem kontrollkomité Oppland Idrettskrets

4 Året 2014 har vært et aktivt idretts- og møteår for IL Kolbukameratene. Hovedstyret har hatt 11 styremøter og behandlet ca 114 saker. Vi er godt i gang med totalrenovering av KK- hytta. Kjelleren er så si ferdig. Vi har fått veldig fine garderober, nytt dusjanlegg og nye toaletter. Siste som står igjen er et nytt vaskerom og det arbeidet er gang. I 1. etasje står et flott kjøkken ferdig. Veggen mot kjøkkenet er under arbeid. Salen gjenstår og må taes om sommeren når all aktivitet er utendørs. Når alt er ferdig, håper vi å ha ei "moderne" sportshytte vi kan være stolte av i mange år fremover. I Kolbukameratene er det mange voksne som er i sving hele tida for å ha et godt idrettslag for ungene i bygda. Vi er heldige som har dere alle sammen. Økonomien i klubben er god takket være sponsorer og dugnadsånden i laget og bygda. Dette er vi glade for da det gjør oss i stand til å investere i anlegg og utstyr for å tilrettelegge for aktiviteten. Vi prøver alltid å tilrettelegge for dagens aktivitetsnivå og vi gleder oss over at vi har mulighet til å utvikle den så godt det lar seg gjøre samt at vi har mulighet til satse på nye aktiviteter som kan gjøre at spesielt unger har lyst til å være med i idrettslaget. Vi ønsker velkommen alle som har lyst til å bidra eller starte opp ny aktivitet. Vi prøver samtidig å tilrettelegge for aktivitet tilpasset voksne. Vi håper inntektene vil holde seg på samme nivå som i år så vi kan videreutvikle tilbudet vi har. Mye av pengene vi hadde i bakhånd er nå brukt på renoveringen av hytta men vi vil få tilbake litt gjennom spillemidler. Medlemstallet pr 31. desember 2014 er 760 og ved siste idrettsregistrering hadde vi ca 500 aktive medlemmer, dvs. alle som er med på en eller annen aktivitet i klubben og alle som gjør en innsats for at klubben skal kunne tilby de aktivitetene vi gjør. Vi er glade for at vi har mange aktive, men skal heller ikke glemme alle våre støttemedlemmer som gir store bidrag slik at vi kan opprettholde aktiviteten vi har, både blant unger og voksne. Vi ser gjerne at flere ønsker å være medlemmer, både aktive og støttende. Velkommen er dere alle!! Vi har et tett samarbeid med Kolbu IL og vi gjennomfører fellesmøter så ofte det er behov. Oppgaven med å få et tettere samarbeid er kontinuerlig men vi mener vi er på rett spor. I tillegg til aktivitetene, samarbeider vi nå tettere angående dugnader og inntektsbringende tiltak som basarlotteri og enjoykort. Vi er veldig godt fornøyd med hvordan dette samarbeidet har fungert. 23. august var det duket for en flott aktivitetsdag som ble holdt på KK-plassen. Vi åpnet da den nye hoppbakken som står på plassen. Den var veldig populær og vi håper den blir godt brukt. Det var også mulig å delta på andre aktiviteter som ballspill og natursti. Som en avslutning på dagen ble det fotballkamp mellom opprykkslaget til KK og Kolbu IL anno Stor fest på fotballbanen. Trekning av årets basarlotteri ble foretatt under fotballavslutningen på Lund. Vi takker alle loddselgere og kjøpere som bidrar til viktige midler i pengekassa. Det har vært et spennende sportslig år. Vi gleder oss over at Kolbu/KK slo FK Toten 2-0 i den TV-sendte opprykksfinale. Vi er stolte av dere! Gratulerer! Det blir spennende å følge dere. IL Kolbukameratene fikk i 2011 støtte til to gapahuker på Totenåsen, på Hoelsæter og Vollumsæter. De skal fungere som turmål og rasteplass for lengre turer, både for idrettslagets medlemmer, barnehager, skoler og bygdas øvrige innbyggere. Disse er nå klare til bruk. Det eneste som gjenstår er å lage en egnet bålplass samt at det må settes opp retningslinjer for bruken. For at alle skal få glede av den er det viktig at man gjør som man ellers gjør ute i naturen, holde orden og alle må ta med søpla si hjem. Arbeidet med en ny sportsplan er godt i gang. Vi nådde ikke målet å presentere resultater på årsmøte i 2015 da det er et stort arbeid som krever mye ressurser. Det er tatt tid og organisere aktivitetstilbud til alle

5 aldersgrupper og tilrettelegge for samarbeid på tvers av idretter og årskull. Dette har gitt resultater og mange er nå i mer fysisk aktivitet gjennom allsidige treningsøkter i tillegg til trening i de ulike idrettsgrenene. Vi forskyver målet et år og planlegger å ha revidert sportsplan til neste årsmøte. Det er viktig at vi har et dokument som lever opp til hvilke holdninger, verdier og målsetninger klubben har til enhver tid. Vi har fått ei ny hjemmeside som vi håper alle synes er mer oversiktig. Den har som mål å bli mer moderne og mer brukervennlig enn den forrige. Der kan alle gå inn å bli oppdatert på all aktivitet i klubben. Velkommen til I de ulike sportsgrenene i KK kan vi vise til stor aktivitet med mye idrettsglede og gode prestasjoner. Samholdet blant store og små er upåklagelig, og det er med spenning vi følger utøvernes videre utvikling i de ulike grenene. Vi gleder oss til jubileumsåret 2015 hvor vi fyller 80 år og det må feires! Vi gleder oss til jubileumsaktiviteter. Vi vil ha aktiviteter tilpasset alle aldre og håper mange har lyst til å feire med oss. Vi vil annonsere aktivitetene når det nærmer seg. Styret.

6 Årsberetning for barneidrettsgruppa Jeg tok over vervet som leder for barneidrettsgruppa etter Jan Dagfinn Hovde i år, det har vært et spennende år med mange ivrige unger og godt oppmøte på treningene. Vi deler fortsatt barna i to grupper, gruppe A fire- og femåringer og gruppe B seks- og sjuåringer. I sesongen 2013/2014 var det 32 registrerte barn i gruppe A og 10 barn i gruppe B. For den påbegynte sesongen har antallet med barn økt noe og vi har 31 barn i gruppe A og 22 i gruppe B. De faste trenerne i gruppe A har vært Mette Lynne og Lars Helge N Furulund. For gruppe B har det vært Rolf og Guro Mo. Treningsformene vi har vært innom er turn, orientering, håndball, fotball, svømming, skøyter, ski og bevegelse til musikk. For gruppa har vi som mål å gjennomføre treningene med en innledning hoveddel og avslutning, treningene skal være lekbetont slik at alle skal føle mestring og ha følelsen av å ha lært noe nytt, samtidig som de har fått noen utfordringer og tøyd noen grenser i løpet av treningene. De to første treningene hadde vi bli-kjent leker ute i skogen med begge gruppene samlet, det var veldig spennende. Resten av treningene har vi delt oss på KK-hytta og gymsalen på Lund. Siste trening før jul hadde vi Nissemarsj på Lund med forskjellige poster og aktiviteter, her fikk også mindre søsken være med. Totalt var det 42stk som fikk deltakermedalje på Lund. Sommeravslutningen brukte vi igjen Tallodden på Kapp, hvor vi grillet pølser og hadde forskjellige aktiviteter for store og små. Vi har brukt trenere fra håndball- og fotballgruppa, i tillegg leide vi inn trenere fra Østre Toten svømmeklubb til svømmetreningen i vår for gruppe B. Dette er noe som vi fortsetter med, alle parter var fornøyde. Selv om antallet deltagende barn er mange er det allikevel vanskelig å engasjere foreldre til å være med som trenere og støttepersonell på treningene, dette ser jeg som leder på som en utfordring framover. Vi har fått god hjelp fra håndballgruppa med Else Marie Grønnerud og Unni Dyste og fra fotballgruppa med Nora Bakke, Mina Sørum, Elin Bergum og Martine S Myrvold. De har ledet tilsammen fire treninger på hver gruppe. Langrennsgruppa arrangerer klubbrenn som sin del av Idrettsskolen. Trenere og engasjerte personer fra de forskjellige gruppene eller utenfor idrettslaget som ønsker å bruke idrettsskolen til å reklamere for sin idrett er velkomne til å ta kontakt! En siste utfordring for neste sesong er å finne et annet egnet treningssted for gruppe A, vi ser at 30 ivrige unger har det litt for trangt inne på KK-hytta. Avslutningsvis vil jeg takke hver enkelt som har hjulpet til på treninger, trenere, idrettsutvalget og styret for hjelp og støtte gjennom det første året som leder. Leder for barneidretten på KK Lars Helge Narum Furulund

7 Årsberetning langrenn 2014 Det er tid for å skrive årsberetning for langrennssesongen 2013/2014. Et år som sportslig sett kanskje har vært tidenes beste for langrennsgruppa i KK! Året som snart er over, har også i år vært preget av stor aktivitet blant alle våre utøvere, trenere og utvalgsmedlemmer. Langrennsutvalget har i 2014 fått tre nye personer, mens en person har gått ut. To av disse skal jobbe med arrangementene våre og den tredje skal ha ansvaret for informasjon via mail og på hjemmesida vår. Vi trenger i tillegg å få på plass ny anleggsleder som har ansvar for lys i anlegget og speaker-/tidtakerbua. Det har blitt gjennomført 7 utvalgsmøter dette året. I 2014 har vi gjennomført 5 klubbrenn inkl. klubbmesterskapet, og vi har også i år hatt rundt 150 deltagere som har gått ett eller flere renn. Skigruppa er delt inn i tre grupper, og i sesongen 2013/2014 var gruppe A for barn født i , gruppe B for barn født i og gruppe C for de som er født i 2001 og tidligere. Gruppe A har hatt 17 utøvere, gruppe B har hatt 7 utøvere og gruppe C har hatt 11 utøvere. Klubbmesterskap med sportsgudstjeneste ble arrangert på KK-hytta søndag 2. februar med meget bra oppmøte. 83 personer deltok i klubbmesterskapet som ble arrangert etter kirkekaffen. Det ble kåret 11 klubbmestere i klassene 11 år og opp til og med senior. Årets KK-renn inngikk i Totenbank-cup n og ble arrangert søndag 19. januar med 250 utøvere på startstreken. Pga snømangel måtte rennet flyttes til Natrudstilen skiarena på Sjusjøen. Det ble et flott og prikkfritt arrangement takket være en super dugnadsgjeng med kolbuinger samt løypekjørerne hos utleier! Tusen takk alle sammen! På sponsortreffet til Totens Sparebank 1. april ble langrennsgruppa tildelt årets talentstipend som var en gavesjekk på kr Tildelingen er et resultat av det gode arbeidet, resultatene og bredden langrennsgruppa har vist de siste sesongene. Sportslig oppsummering av sesongen 2013/2014 I helga 29. november til 1. desember i fjor reiste 47 kolbuinger til fjells for å delta på skisamling. Stedet var Spåtind Sporthotell. Det var ikke like mye snø i fjellet som året før, men vi fikk gjennomført fire gode treningsøkter hvorav den siste inneholdt en felles stafett for alle. Det er en aktivitet som setter konkurranseinstinktet på høygir for både liten og stor! Skisesongen har vært sportslig og sosialt meget bra. 38 barn og ungdommer har representert klubben på junior-nm, krets-, sone- og landsrenn. Det har totalt vært 220 rennstarter fordelt på 26 renn og i tillegg noen stafetter for våre utøvere.

8 For første gang på mange år fikk klubben en kretsmester i langrenn. Håvard Kvam ble kretsmester i klasse gutter 13 år i både klassisk stil og i sprint. I tillegg ble han nummer to i fristil. Håvard vant også Ungdommens Holmenkollrenn som er uoffisielt NM for klasse 13 og 14 år i klassisk stil, samt ble nummer tre i fristil. I tillegg til dette vant han Ungdomsbirken, Totenbankcup n, Tour de Hedmarken og flere renn forøvrig. En imponerende seiersrekke som ser ut til å fortsette i inneværende sesong. Det er imidlertid flere gode utøvere i vår langrennsgruppe og nedenfor følger resultatene fra de største og viktigste rennene i sesongen: KM Oppland skikrets G13: HåvardKvam nr 1 i klassisk, nr 2 i fristil og nr 1 i sprint, Simen Sethne ble nr 7 i fristil, Sivert Tallerud Bakkelund ble nr 8 i fristil og nr 5 i sprint G14: Torgeir Auråen nr 10 i sprint G15: Kristoffer Ramsberg nr 4 i klassisk, nr 3 i fristil og nr 5 i sprint, Pål Ringen ble nr 8 i klassisk, nr 8 i fristil og nr 19 i sprint M17: Kristian Røise nr 4 i klassisk og nr 4 i fristil NM Junior M17: Kristian Røise nr 52 i både klassisk og i fristil, samt nr 81 på Opplands lag 7 i stafetten. Hovedlandsrennet G15: Kristoffer Ramsberg nr 52 i klassisk og nr 3 i sprinten, Pål Ringen nr 134 i klassisk og stavbrekk i kvartfinalen i sprinten Ungdommens Holmenkollrenn (klassisk lørdag og skøyting søndag) G13: Håvard Kvam nr 1 og nr 3, Simen Sethne nr 16 og nr 44, Sivert Tallerud Bakkelund nr 31 og nr 49 G14: Torgeir Auråen nr 204 og 232 Ungdomsbirken G12: Tobias Ramsberg nr 101 G13: Håvard Kvam nr 1, Sivert Tallerud Bakkelund nr 19 og Simen Sethne nr 123 G15: Kristoffer Ramsberg nr 1 og Pål Ringen nr 69 J14: Jorid Hoel nr 134 J15: Ingrid Sethne nr 144 Norges-cup jr. M17: Kristian Røise nr 70 (klassisk), nr 65 (fristil) Gålå-cup G15: Kristoffer Ramsberg nr 3, Pål Ringen nr 8 J15: Ingrid Sethne nr 14

9 Totenbank-cup G11: Karsten Grønnerud nr 12, Sindre S. Overen nr 16, Martinius Gran nr 24, Haaken Jonas Hoel nr 29, Jonas Jonsrud nr 35, Andreas Nygaard nr 37 G12: Tobias Ramsberg nr 9, Martin Alexander Hoel nr 34, Johan Slettum 37 G13: Håvard Kvam nr 1, Simen Sethne nr 4, Sivert Tallerud Bakkelund nr 6 G14: Torgeir Auråen nr 21 J14: Jorid Hoel nr 18 Tour de Hedmarken sammenlagt G13: Håvard Kvam nr 1 M17: Kristian Røise nr 3 Oslo skifestival G11: Karsten Grønnerud nr 47 og Sindre S. Overen nr 84 G12: Tobias Ramsberg nr 71 G13: Håvard Kvam nr 3 og Sivert Bakkelund nr 39 Turer Tjuvåskampen: Den årlige høstturen på åsen ble i år arrangert søndag 28. september. Det var fint vær, så de rundt femti som deltok fikk en flott tur til toppen med påfølgende bålbrenning og grilling av pølser. Sjusjøen og Lenningen: Gruppe C som i inneværende sesong består av barn født i har i høst hatt tre helgesamlinger på hytter i fjellet. Her har de hatt variert barmarkstrening, samt også sin første tur på snø da de var på Sethnehytta på Lenningen. På samlingen på Sjusjøen i august fikk de besøk av Sjur Røthe fra det norske landslaget på den første treningsøkta. Dette ble en veldig inspirerende økt for alle som deltok. Trening Trenere i 2013/2014-sesongen har vært Jon Harald Bakkelund, Jon Arne Røise, Roar Ringen, Håkon Kvam, Hans Olav Sethne, Johan Narum, Johan Røstøen, Erik Gran, Frode H. Syvertsen, Merethe Narum og Vigdis Lynne. For inneværende sesong har vi i tillegg fått med Marius Fjellby og Camilla Myrvold på den yngste gruppa. Etter at skisesongen 2013/2014 var ferdig, startet gruppe C opp med søndagstreninger fra slutten av mai. Treningsøktene har vært på rulleski, sykkel og løping i skog og mark. I tillegg har de fleste vær aktive på fotballtreninger og kamper i hele sommer og høst. Etter høstferien startet barmarks- og styrketreningen opp for alle våre tre grupper. Gruppe A er delt i to hvorav de som er født i 2007 har en trening i uka, og de som er født i 2005/2006 har to treninger i uka. Gruppe B er for de som er født i og har tre treninger i uka. Gruppe C er for de som er født i 2001 og tidligere og de har fire treningsøkter i uka.

10 For utøverne som er født i 2006 eller tidligere er det i løpet av høsten etablert basistrening en gang i uka. Dette tilbudet går på tvers av alle idrettsgruppene, slik at f.eks fotball og håndball kan trene sammen med langrenn. Trenerne kommer også fra de samme gruppene. Vi vil rette en stor takk til våre trenere for den store innsatsen de gjør for ungene våre! Dere stiller opp i all slags vær uke etter uke. Gode og inspirerende trenere gir oss mange og dyktige utøvere på ski. Disse utøverne er flotte representanter for klubben og gode forbilder for skiinteresserte i alle aldere! Klubben setter stor pris på og er stolte av dere alle sammen! Skiavslutning med premieutdeling Onsdag 23. april ble det arrangert skiavslutning med premieutdeling på Lund grendehus. Som tidligere år startet kvelden med slideshow fra årets sesong. Disse er vi så heldige å få Tor Martin Stensrud til å lage for oss. Det er alltid spennende med hvem som er årets premieutdeler. I år ble det selvsagt klubbens egen OLdeltager i Sotsji, Maren Lundby. Maren ble beste norske kvinnelige hopper med sin åttende plass i OL. Hun gjorde det også meget bra i sesongens øvrige renn. Både Maren og Sigmund Kielland (kombinert) fikk overrakt hver sin gavesjekk fra Hovedlaget ved sportslig leder Vigdis Lynne, som takk for den flotte innsatsen. Etter premieutdelingen ble det tradisjonen tro, servering og utlodning. Det var bra oppmøte på grendehuset denne kvelden, noe som vitner om stor deltagelse og interesse for langrenn i klubben. Vandrepokalen var det mange løpere som også kjempet om i år. Vandrepokalen må vinnes tre ganger før den fås til odel og eie, og tildeles den utøveren som både kan vise til sportslig framgang, sportslige resultater, deltakelse på klubbens treninger, turer og andre arrangementer. I tillegg må vedkommende vise god sportsånd, samt framstå med god oppførsel og holdninger i forbindelse med klubbens arrangementer, og under representasjon av klubben. Kort fortalt fremstå som et positivt forbilde for klubbens øvrige utøvere. Årets tildeling gikk til Håvard Kvam. Vi gratulerer! Bowlingtur Torsdag 24. april var det duket for en sosial sammenkomst for alle utøverne som har deltatt på klubbens skitreninger gjennom høsten og vinteren. 32 barn og ungdommer fra langrennsgruppa takket ja til en hyggelig kveld med to runder bowling, pizza og brus på Gjøvik. Til slutt vil vi få lov til å takke alle som har bidratt til at skisesongen 2013/2014 ble en stor suksess. Sponsorer, løypekjørere, funksjonærer, foreldre, trenere, ledere og andre bidragsytere har vært svært viktige for at dette har latt seg gjøre. Vi håper dere vil være med oss i de kommende skisesongene også! TUSEN TAKK alle sammen og godt nytt skiår!!! Langrennsutvalget v/herlaug Røise Overen

11 Årsberetning for Kolbu / Kolbukameratene håndball Beretningen omfatter perioden Styret har i perioden bestått av Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Else Marie Kjølseth Grønnerud Unni Slåttsveen Hilde Lundsgård Trond Haugen Nils Petter Røise Torunn Bøe Styret har i perioden bestått av Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Laila Hansen Nedrud Thore Røishagen Daarstad Ann Merethe Nyberg Trond Are Haugen Nina Bøe Tajet Jan Erik Skogli Styret har holdt fem styremøter og ett årsmøte. Styret har behandlet de saker som til enhver tid har vært nødvendig for driften av Kolbu/KK håndball. I tillegg har styremedlemmer deltatt på foreldremøter, infomøter og styret arrangerte felles juleavslutning for alle lagene. Sportslig aktivitet: I 2014 har vi hatt følgende sportslig aktivitet: I vårsesongen 2014 hadde vi lag i J7, G7, J8, G8, J10 (9) og J14. Mange håndballglade unger og gode sportslige resultater. Vi avsluttet sesongen med deltagelse på Sarpsborg cup i mai med J8 (9) og J11. J14 deltok på treningshelg i Larvik med håndballjentene i Larvik HK. Dette var en flott og minnerik opplevelse for spillerne. Første helgen i september deltok J10 og J11 på Starum Cup. Etter sesongens slutt, gikk spillerne på J14 over til Toten og G7 fikk ikke nok spillere til å danne et lag. I høstsesongen 2014 har vi lagene J8, G9, J(9)10 og J11. Vi hadde to kvelder hvor vi inviterte første trinn til å starte opp et håndball-lag, men det var dessverre ingen interesse. De to yngste lagene er godt i gang med Isbjørnserien og de to eldste lagene spiller i aktivitetsserien. Spillerne er ivrige og det er mange dyktige trenere og oppmenn som stiller opp hver uke. Treninger foregår i Totenhallen og på Lund grendehus. Økonomi: Vi har hatt utgifter på leie av hall, påmelding til cup og serier, diverse utstyr til lagene og arrangementer vi har vært ansvarlige for. Det har ikke vært noen uforutsette utgifter.

12 Vi har hatt to dugnader. Varetelling på Rimi på Raufoss gir en inntjening på kr og vi gjennomførte et papirsalg i januar som ga et overskudd på kr. Toten Sparebank har sponset oss med kr. Fullstendig budsjett oversendes hovedklubbene i januar. Overskuddet i 2014 er på ca kr. Overskuddet kom av papirsalget som ble gjennomført før vi ble for få spillere til å klare en slik dugnad. I tillegg er spilleravgiften endret fra å betales halve om høsten og andre halve tidlig på året til å bli betalt en gang i året nå. I 2014 ble det derfor to innbetalinger av spilleravgift, dette vil ikke gjenspeile reelle tall fremover. Sluttord: Styret ser det som sin viktigste oppgave å legge forholdene til rette slik at alle i Kolbu som ønsker å spille håndball skal få anledning til det. Det betyr at vi må ha et godt og attraktivt tilbud både sportslig og sosialt. For å lykkes med det er styret avhengig av interesserte og engasjerte foreldre. Det er en utfordring å skape dette engasjementet for håndball nå, men vi håper å klare å holde interesse for sporten oppe videre fremover. Styret vil takke alle som på en eller annen måte har bidratt til at de som har ønsket det har kunnet spille håndball i året som har gått. Tusen takk til trenere, oppmenn, lagledere og alle foreldre som har stått på for håndballen i Kolbu/KK. Og tusen takk også til styrene i hovedklubbene som har hjulpet oss økonomisk. Håndballhilsen fra styret i Kolbu/KK håndball: Laila Hansen Nedrud Trond Are Haugen Jan Erik Skogli Thore Røishagen Daarstad Ann Merethe Nyberg Nina Bøe Tajet

13 Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2014 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være en god innsats fra våre aktive utøvere, fra trenere og oppmenn og fra alle andre frivillige mannskaper som legger til rette for og gjør det mulig å kunne tilby tilfredsstillende utstyr og anlegg for våre utøvere. For å kunne opprettholde den aktiviteten vi p.t. har i barne- og ungdomsfotballen er det nødvendig at vi får inn nye krefter i klubben. Forhåpentligvis klarer klubben å engasjere flere som ønsker å gjøre en jobb rundt fotballen i Kolbu/KK det kommende året. Ungdomsfotballen: I sesongen 2014 har Kolbu/KK fotball hatt totalt 6 lag i aksjon i kretsserien, hvorav ett jentelag (J14). Videre har Junior og G16 stilt med ett lag hver, begge i elite. Smågutt 13 og 14 har deltatt i kretsserien med totalt 3 lag. Også denne sesongen har vi hatt samarbeid med Kapp om følgende lag: Junior, gutter 16 år og smågutt 13 og 14 år. For å lese mer om lagene, se vår hjemmeside. G13/14 og J14 deltok i år på Sør cup i Kristiansand. Her endte det med gull til guttene og sølv til jetene(etter myntkast) i A-finalen. G16 deltok også i år på Sandarcup. På årets vårcup i Totenhallen var mange lag fra Kolbu/KK i aksjon, deriblant J14 som tok hjem gullet i sin klasse. På Faabergturneringen som gikk av stabelen rett før skolestart i august viste Kolbu/KK i år også en solid innsats. Som avslutning på sesongen drar mange lag fra Kolbu/KK tradisjon tro på Otta cup i oktober/november. Denne cupen spilles innendørs i Otta hallen. Dette er avslutningen for lagene og vi legger mest vekt på det sosiale. Under årets Ottacup stilte Kolbu/KK med lag i følgende årsklasser: G11, G13/14, J14 og G16. Barnefotballen: I år har vi i alt aktivisert 12 lag i barnefotballen, hvorav 3 lag er jentelag (antall lag påmeldt i kretsserien). Også i år har rekrutteringen i barnefotballen vært bra og det ble meldt på ett lag i kretsserien for de aller yngste. Lagene i barnefotballen har deltatt i kretsserien, vårcup i Totenhallen, Reinsvollturneringen, 3v3, Otta cup, Knøttiaden, og sist men ikke minst den årlige tradisjonelle Fåbergturneringen. Som i fjor planlegger også i år en del av lagene å delta på Romjulscup i Raufosshallen. Styret har gjennomført 5 møter i sesongen 2014.

14 Fotballgruppa har i år bestått av: Leder: Økonomi: Sekretær: Dommerkontakt: Webansvarlig: Materialforvalter: Dugnadsansvarlig: Styremedlem: Vanja Ramsrud Elisabet Storskogen Terje Stensrud Simen Holthe Jo Hoel Frank Nyhuus ÅRSKLASSE TRENER OPPMANN Gutter /jenter 6 Per Ivar Bekkelund Guro Nyhus Gutter 7 Jøran Bakke Jøran Bakke Jenter 7 Sigrun Aske Daarstad Yngve Nyberg Gutter 8 Bjørn Roar Løkken Arne Torstein Andersen Kenneth Sletten Terje Slåttsveen Gutter 9 Arild Tajet Ole B. Sveum Jenter 9 Terje Lundby Tore Daarstad Gutter 10 Elisabeth Storskogen Simen Holthe Geir molstadkroken Kenneth Tandsether Jenter 10 Anne C. Heggheim Hanne Røstøen Kristin Leirdal Gutter 11 Erik Gran Irene Hansen Martin Bjerkengen Heidi Nordengen Jenter 14 Vidar Myrvold Vanja Ramsrud Stein R. Sørum Samarbeidslag med Kapp Junior 19 Ole Johs Engelien Bjørnar Eidsvik Terje Stensrud Gutter 16 Erik Bråthen Annika Ringen Vidar Pedersen Gutter 13/14 Per Bjørnstad Hans Olav Sethne Jan Kristian Hoel

15 Hva har skjedd og hva har vi gjort i sesongen 2014? Klubbdommerkurs: Også i år er det avholdt klubbdommerkurs i Totenhallen for å lære deltakerne å forstå reglene i fotball. Det er spillerne fra og med smågutt/småjente og eldre som må ta kurset, dette er obligatorisk for å kunne dømme kamper for klubben i barnefotballen. Kursansvarlig var Terje Stensrud. Tine Fotballskole: I år er det 14. året det er arrangert fotballskole. I år var arrangementet lagt til Kolbu-plassen. Årets deltakelse var omtrent på samme nivå som i fjor, dvs. mellom deltakere. Takk til alle som deltok denne helgen. Fotballskole lokalt er noe våre barn husker lenge. Fotballavslutning: Fotballavslutning ble i år gjennomført på Lund Grendehus den 22. oktober. Fotballgruppa spanderte frukt og brus på utøverne. Alle foresatte hadde fått i oppgave å ta med smørbrød og kaker. Til å dele ut premier stilte det opp sporty gutter fra klubbens junior/a-lag. Dugnader: Vi har i år hatt en vårdugnad og en høstdugnad. På vårdugnaden klargjorde vi alle baner og pusset opp til seriestart. Kioskdrift: Ansvarlig for kioskdrift har i sesongen 2014 vært Tove Sommerstad på KK og Jeanett Bakke på Kolbu. Dette gir oss en ekstra inntektskilde. Takk til dere som har bidratt her. Til slutt vil fotballgruppa benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til denne meget flotte og aktive sesongen. Det er mange å takke. Vi takker også i år våre hovedstyrer Kolbu IL og IL. Kolbukameratene som har vært positive og har bistått oss med bra hjelp. Ellers må vi takke alle våre sponsorer som har støttet oss i Se på hjemmesiden hvem disse er. Vi vil også selvfølgelig nevne trenere/oppmenn, foresatte og ikke minst alle dere aktive og gode fotballspillere. STÅ PÅ VIDERE ALLE SAMMEN. Fotballgruppa Vanja Ramsrud, leder

16 Årsberetning for Barnehoppgruppa Barnehoppgruppa har også i 2014 hatt mye aktivitet. Gruppa er veldig heldig å ha Tom Arne Sommerstad som trener. Det er spennende varierte og sosiale treninger. I sommer kom den nye helårsbakken til KK. Den ble åpnet på aktivitetsdagen. Dette har vært aktivitetene i 2014: Vår/Vinter Innetrening på KK-Hytta frem til snøen kom i slutten av Januar. - Når det ble snø, trening i Slettumsbakken - Bedre forhold i Kolbjørnrud på vårparten, trente der sammen med LSK og ØTS-Hopp. - Deltok på Karusellrenn i Kolbjørnrud bakken. Høst Ukentlig treninger både inne og ute i helårsbakken. Tirsdager fra Hoppmønstring lørdag 18 oktober, Det har blitt gjennomført dugnad i Slettumsbakken. Gruppa er dessverre liten og vi ønsker oss veldig flere som har lyst til å være med på hopping. Barn og foreldre har det veldig hyggelig og sosialt på tirsdagskveldene. KK har mye hopputstyr til utlån, så det er ikke nødvendig med store utstyrsinvesteringer for å være med på skihopping i KK. Barna som er med er fra 6-9 år. De har i løpet av høsten blitt veldig flinke og alle gleder seg nå til snøen kommer. Barnehoppgruppa Årsberetning for innebandy Ved starten av året hadde vi ei treningsgruppe med 8-12 spillere i alderen 8-12 år som trente på Kolbu skole. Disse deltok forrige sesong på flere minirunder i regi av Innlandet Bandyregion og i KM som ble spilt i Totenhallen. I KM stilte KK også med et seniorlag for første gang på fem år. Dette laget besto både av tidligere KK-spillere og noen lånte spillere med tilknytning til KK. Ved starten av en ny sesong i høst klarte vi ikke å få på plass noen ansvarspersoner for et yngreslag, slik at de 4-5 spillerne som ønsket dette tilbudet dessverre ble uten noe tilbud i vinter. En kombinasjon av intern konkurranse fra andre idretter resulterte også i at ca halvparten av de som var med forrige sesong ikke ble med i år. På senior-siden samarbeider KK med Raufoss om et lag i 2. div Innlandet, vi trener både på Lund og i Raufosshallen. Totalt 7 spillere på dette laget er fra KK. Det er utfordringer spesielt med å få tak i ressurspersoner, og det å få treningstider som ikke utelukker de som er aktive i andre grener. Ole Bjørn Sveum

17 Årsberetning for voksentrimmen Treninga for ungdom og voksne har også i år vært gjennomført hver torsdag. I vintersesongen har vi startet ute med en skitur eller en tur på beina før vi har trent en times tid inne. I februar hadde vi samling på Beitostølen der snaut 20 personer deltok. Denne vinteren var det usedvanlig mye snø på Beitostølen, og skiløypene ble flittig brukt. Vi hadde også i år leid idrettshallen der fotballferdigheter ble utprøvd. Klatreveggen og svømmehallen ble også benyttet. De fleste kom for øvrig hjem med den blå og røde OL lua etter at butikkene på Beitostølen var tømt for garn og heklenåler. Ut over våren og sommeren arrangerte vi flere gåturer i skog og mark, men det er mange i Kolbu som er opptatt med andre gjøremål denne årstida så med få deltakere besluttet vi at vi ikke skulle gjennomføre ukentlige turer i juli og fram til skolestart. Aurlandsdalen, var årets fjelltur. Med 43 deltakere ble dette en stor suksess. 11 stk, hvorav 4 barn tok turen fra Finse via Geitrygghytta til Østerbø, før vi møtte resten av gjengen og fortsatte ned til Vassbygdi. Noen såre tær og vonde knær var nok å spore mens vi ventet på bussen, men dette var glemt når vi satt ved middagsbordet på Østerbø lørdag kveld. At så mange velger å bruke ei helg i ferien sin for å gå fjelltur sammen med idrettslaget er veldig morsomt, og spesielt morsomt for oss som arrangerer disse turene. Det blir ny tur i 2015, så følg med på hjemmesida hvis du har lyst til å være med. Fra høsten startet vi opp igjen med innetrening på KK hytta, og det har vært en fast gjeng på 7-10 stk som har trent sammen. For torsdagsgjengen, Vigdis Lynne

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015. Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00. Vår hovedsponsor:

ÅRSBERETNING 2015. Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00. Vår hovedsponsor: ÅRSBERETNING 2015 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 Vår hovedsponsor: Saksliste årsmøte i I.L. Kolbukameratene 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013 Sammendrag Flott innsats i Norway Cup hvor J13 kom til finalen og J14 til kvartfinale! Søknad om spillemidler til kunstgressbane opprettholdes. Dårlig oppslutning rundt aktivitetsdagen. Innhold Sammendrag...

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2011 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Navn Tom Horntvedt anlegg, løyper og snøproduksjon Christian Anholt - arrangement

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Sesonginformasjon fra Skigruppa for

Sesonginformasjon fra Skigruppa for Sesonginformasjon fra Skigruppa for 2016-17 Fotball og andre sommeraktiviteter er fortsatt i full gang, Vinteren er enda et godt stykke unna og bra er vel det! For de eldste har imidlertid forberedelsene

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel.

Meldt forfall: Lisbeth Albrigtsen, Hilde Nyvoll fotball. Ikke tilstede: Stein Erik Lundesykkel. Møtereferat Dato : 11.04.2016 Tidspunkt: 19:00-21:30 Sted : Ymber Deltagere: Elin Kaasen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Kjetil Hallen - ski/ skiskyting, Helen Hanssen -friidrett, Liv Anita Kristiansen

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 SKIGRUPPA

ÅRSMELDING FOR 2015 SKIGRUPPA ÅRSMELDING FOR 2015 SKIGRUPPA 15. Mars 2016 INNHOLD 1 Styret og tillitsvalgte 2015... 3 2 Styrets virksomhet... 3 3 Skigruppas eiendeler/økonomi... 3 4 Ny skihytte... 4 5 Skitrening... 5 6 Trenere... 6

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer