ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr neste gang du skall tippe!

2 Saksliste årsmøte i I.L. Kolbukameratene 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste 3. Konstituering a. Valg av møteleder b. Valg av referent c. Valg av 2 til å undertegne protokoll 4. Behandle idrettslagets årsmelding 5. Behandle gruppenes årsmeldinger 6. Behandle idrettslagets regnskap for 2014 i revidert stand 7. Vedta organisasjonskart 8. Vedta lovnorm 9. Behandle innkomne forslag og saker 10. Fastsette kontingenten for Vedta idrettslagets budsjett for Valg 13. Avslutning

3 Årsberetning for Hovedlaget 2014 Hovedlagets styre har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Økonomi 1: Økonomi 2 Økonomi 3: Sportslig leder: Leder barneidrettsgruppa: Anleggsleder: Varamedlem: Web- ansvarlig,styremedlem: Utleie av KK- hytta: Kai Henning Stensrud Pål Andreas Hoel Ann Christin Snoen Elisabeth Storskogen Hilde Solli Kviktstad Tore Ensrud Vigdis Lynne Lars Helge Furulund Øyvind Nikkerud Anette Sommerstad og Margrethe Rotabakk Pål Andreas Hoel Margrethe Rotabakk KKs undergrupper har hatt følgende sammensetning i 2014: Håndball: Leder: Laila Nedrud Ski hopp: Leder: Vidar Pedersen Ski langrenn: Leder: Herlaug Overen Fotball: Leder: Vanja Ramsrud Friidrett: Leder: Rolf Mo Barneidrettsgruppa: Leder: Lars Helge Furulund Hyttekomite: Leder: Brit Slåttsveen Innebandy: Kontaktperson: Ole Bjørn Sveum Representasjon: Kai Henning Stensrud: Kai Henning Stensrud: Jan Dagfinn Hovde: Kai Henning Stensrud: Per Egil Lundhagebakken: Karsten Nyborg: Karsten Nyborg: Medlem av styret i Skreiahallene AS Medlem av Østre Toten Idrettsråd Medlem av styret i Østre Toten Idrettspark AS Varamedlem i styret i Østre Toten Idrettspark AS Leder av Østre Toten Idrettsråd Revisor Østre Toten Idrettsråd Varamedlem kontrollkomité Oppland Idrettskrets

4 Året 2014 har vært et aktivt idretts- og møteår for IL Kolbukameratene. Hovedstyret har hatt 11 styremøter og behandlet ca 114 saker. Vi er godt i gang med totalrenovering av KK- hytta. Kjelleren er så si ferdig. Vi har fått veldig fine garderober, nytt dusjanlegg og nye toaletter. Siste som står igjen er et nytt vaskerom og det arbeidet er gang. I 1. etasje står et flott kjøkken ferdig. Veggen mot kjøkkenet er under arbeid. Salen gjenstår og må taes om sommeren når all aktivitet er utendørs. Når alt er ferdig, håper vi å ha ei "moderne" sportshytte vi kan være stolte av i mange år fremover. I Kolbukameratene er det mange voksne som er i sving hele tida for å ha et godt idrettslag for ungene i bygda. Vi er heldige som har dere alle sammen. Økonomien i klubben er god takket være sponsorer og dugnadsånden i laget og bygda. Dette er vi glade for da det gjør oss i stand til å investere i anlegg og utstyr for å tilrettelegge for aktiviteten. Vi prøver alltid å tilrettelegge for dagens aktivitetsnivå og vi gleder oss over at vi har mulighet til å utvikle den så godt det lar seg gjøre samt at vi har mulighet til satse på nye aktiviteter som kan gjøre at spesielt unger har lyst til å være med i idrettslaget. Vi ønsker velkommen alle som har lyst til å bidra eller starte opp ny aktivitet. Vi prøver samtidig å tilrettelegge for aktivitet tilpasset voksne. Vi håper inntektene vil holde seg på samme nivå som i år så vi kan videreutvikle tilbudet vi har. Mye av pengene vi hadde i bakhånd er nå brukt på renoveringen av hytta men vi vil få tilbake litt gjennom spillemidler. Medlemstallet pr 31. desember 2014 er 760 og ved siste idrettsregistrering hadde vi ca 500 aktive medlemmer, dvs. alle som er med på en eller annen aktivitet i klubben og alle som gjør en innsats for at klubben skal kunne tilby de aktivitetene vi gjør. Vi er glade for at vi har mange aktive, men skal heller ikke glemme alle våre støttemedlemmer som gir store bidrag slik at vi kan opprettholde aktiviteten vi har, både blant unger og voksne. Vi ser gjerne at flere ønsker å være medlemmer, både aktive og støttende. Velkommen er dere alle!! Vi har et tett samarbeid med Kolbu IL og vi gjennomfører fellesmøter så ofte det er behov. Oppgaven med å få et tettere samarbeid er kontinuerlig men vi mener vi er på rett spor. I tillegg til aktivitetene, samarbeider vi nå tettere angående dugnader og inntektsbringende tiltak som basarlotteri og enjoykort. Vi er veldig godt fornøyd med hvordan dette samarbeidet har fungert. 23. august var det duket for en flott aktivitetsdag som ble holdt på KK-plassen. Vi åpnet da den nye hoppbakken som står på plassen. Den var veldig populær og vi håper den blir godt brukt. Det var også mulig å delta på andre aktiviteter som ballspill og natursti. Som en avslutning på dagen ble det fotballkamp mellom opprykkslaget til KK og Kolbu IL anno Stor fest på fotballbanen. Trekning av årets basarlotteri ble foretatt under fotballavslutningen på Lund. Vi takker alle loddselgere og kjøpere som bidrar til viktige midler i pengekassa. Det har vært et spennende sportslig år. Vi gleder oss over at Kolbu/KK slo FK Toten 2-0 i den TV-sendte opprykksfinale. Vi er stolte av dere! Gratulerer! Det blir spennende å følge dere. IL Kolbukameratene fikk i 2011 støtte til to gapahuker på Totenåsen, på Hoelsæter og Vollumsæter. De skal fungere som turmål og rasteplass for lengre turer, både for idrettslagets medlemmer, barnehager, skoler og bygdas øvrige innbyggere. Disse er nå klare til bruk. Det eneste som gjenstår er å lage en egnet bålplass samt at det må settes opp retningslinjer for bruken. For at alle skal få glede av den er det viktig at man gjør som man ellers gjør ute i naturen, holde orden og alle må ta med søpla si hjem. Arbeidet med en ny sportsplan er godt i gang. Vi nådde ikke målet å presentere resultater på årsmøte i 2015 da det er et stort arbeid som krever mye ressurser. Det er tatt tid og organisere aktivitetstilbud til alle

5 aldersgrupper og tilrettelegge for samarbeid på tvers av idretter og årskull. Dette har gitt resultater og mange er nå i mer fysisk aktivitet gjennom allsidige treningsøkter i tillegg til trening i de ulike idrettsgrenene. Vi forskyver målet et år og planlegger å ha revidert sportsplan til neste årsmøte. Det er viktig at vi har et dokument som lever opp til hvilke holdninger, verdier og målsetninger klubben har til enhver tid. Vi har fått ei ny hjemmeside som vi håper alle synes er mer oversiktig. Den har som mål å bli mer moderne og mer brukervennlig enn den forrige. Der kan alle gå inn å bli oppdatert på all aktivitet i klubben. Velkommen til I de ulike sportsgrenene i KK kan vi vise til stor aktivitet med mye idrettsglede og gode prestasjoner. Samholdet blant store og små er upåklagelig, og det er med spenning vi følger utøvernes videre utvikling i de ulike grenene. Vi gleder oss til jubileumsåret 2015 hvor vi fyller 80 år og det må feires! Vi gleder oss til jubileumsaktiviteter. Vi vil ha aktiviteter tilpasset alle aldre og håper mange har lyst til å feire med oss. Vi vil annonsere aktivitetene når det nærmer seg. Styret.

6 Årsberetning for barneidrettsgruppa Jeg tok over vervet som leder for barneidrettsgruppa etter Jan Dagfinn Hovde i år, det har vært et spennende år med mange ivrige unger og godt oppmøte på treningene. Vi deler fortsatt barna i to grupper, gruppe A fire- og femåringer og gruppe B seks- og sjuåringer. I sesongen 2013/2014 var det 32 registrerte barn i gruppe A og 10 barn i gruppe B. For den påbegynte sesongen har antallet med barn økt noe og vi har 31 barn i gruppe A og 22 i gruppe B. De faste trenerne i gruppe A har vært Mette Lynne og Lars Helge N Furulund. For gruppe B har det vært Rolf og Guro Mo. Treningsformene vi har vært innom er turn, orientering, håndball, fotball, svømming, skøyter, ski og bevegelse til musikk. For gruppa har vi som mål å gjennomføre treningene med en innledning hoveddel og avslutning, treningene skal være lekbetont slik at alle skal føle mestring og ha følelsen av å ha lært noe nytt, samtidig som de har fått noen utfordringer og tøyd noen grenser i løpet av treningene. De to første treningene hadde vi bli-kjent leker ute i skogen med begge gruppene samlet, det var veldig spennende. Resten av treningene har vi delt oss på KK-hytta og gymsalen på Lund. Siste trening før jul hadde vi Nissemarsj på Lund med forskjellige poster og aktiviteter, her fikk også mindre søsken være med. Totalt var det 42stk som fikk deltakermedalje på Lund. Sommeravslutningen brukte vi igjen Tallodden på Kapp, hvor vi grillet pølser og hadde forskjellige aktiviteter for store og små. Vi har brukt trenere fra håndball- og fotballgruppa, i tillegg leide vi inn trenere fra Østre Toten svømmeklubb til svømmetreningen i vår for gruppe B. Dette er noe som vi fortsetter med, alle parter var fornøyde. Selv om antallet deltagende barn er mange er det allikevel vanskelig å engasjere foreldre til å være med som trenere og støttepersonell på treningene, dette ser jeg som leder på som en utfordring framover. Vi har fått god hjelp fra håndballgruppa med Else Marie Grønnerud og Unni Dyste og fra fotballgruppa med Nora Bakke, Mina Sørum, Elin Bergum og Martine S Myrvold. De har ledet tilsammen fire treninger på hver gruppe. Langrennsgruppa arrangerer klubbrenn som sin del av Idrettsskolen. Trenere og engasjerte personer fra de forskjellige gruppene eller utenfor idrettslaget som ønsker å bruke idrettsskolen til å reklamere for sin idrett er velkomne til å ta kontakt! En siste utfordring for neste sesong er å finne et annet egnet treningssted for gruppe A, vi ser at 30 ivrige unger har det litt for trangt inne på KK-hytta. Avslutningsvis vil jeg takke hver enkelt som har hjulpet til på treninger, trenere, idrettsutvalget og styret for hjelp og støtte gjennom det første året som leder. Leder for barneidretten på KK Lars Helge Narum Furulund

7 Årsberetning langrenn 2014 Det er tid for å skrive årsberetning for langrennssesongen 2013/2014. Et år som sportslig sett kanskje har vært tidenes beste for langrennsgruppa i KK! Året som snart er over, har også i år vært preget av stor aktivitet blant alle våre utøvere, trenere og utvalgsmedlemmer. Langrennsutvalget har i 2014 fått tre nye personer, mens en person har gått ut. To av disse skal jobbe med arrangementene våre og den tredje skal ha ansvaret for informasjon via mail og på hjemmesida vår. Vi trenger i tillegg å få på plass ny anleggsleder som har ansvar for lys i anlegget og speaker-/tidtakerbua. Det har blitt gjennomført 7 utvalgsmøter dette året. I 2014 har vi gjennomført 5 klubbrenn inkl. klubbmesterskapet, og vi har også i år hatt rundt 150 deltagere som har gått ett eller flere renn. Skigruppa er delt inn i tre grupper, og i sesongen 2013/2014 var gruppe A for barn født i , gruppe B for barn født i og gruppe C for de som er født i 2001 og tidligere. Gruppe A har hatt 17 utøvere, gruppe B har hatt 7 utøvere og gruppe C har hatt 11 utøvere. Klubbmesterskap med sportsgudstjeneste ble arrangert på KK-hytta søndag 2. februar med meget bra oppmøte. 83 personer deltok i klubbmesterskapet som ble arrangert etter kirkekaffen. Det ble kåret 11 klubbmestere i klassene 11 år og opp til og med senior. Årets KK-renn inngikk i Totenbank-cup n og ble arrangert søndag 19. januar med 250 utøvere på startstreken. Pga snømangel måtte rennet flyttes til Natrudstilen skiarena på Sjusjøen. Det ble et flott og prikkfritt arrangement takket være en super dugnadsgjeng med kolbuinger samt løypekjørerne hos utleier! Tusen takk alle sammen! På sponsortreffet til Totens Sparebank 1. april ble langrennsgruppa tildelt årets talentstipend som var en gavesjekk på kr Tildelingen er et resultat av det gode arbeidet, resultatene og bredden langrennsgruppa har vist de siste sesongene. Sportslig oppsummering av sesongen 2013/2014 I helga 29. november til 1. desember i fjor reiste 47 kolbuinger til fjells for å delta på skisamling. Stedet var Spåtind Sporthotell. Det var ikke like mye snø i fjellet som året før, men vi fikk gjennomført fire gode treningsøkter hvorav den siste inneholdt en felles stafett for alle. Det er en aktivitet som setter konkurranseinstinktet på høygir for både liten og stor! Skisesongen har vært sportslig og sosialt meget bra. 38 barn og ungdommer har representert klubben på junior-nm, krets-, sone- og landsrenn. Det har totalt vært 220 rennstarter fordelt på 26 renn og i tillegg noen stafetter for våre utøvere.

8 For første gang på mange år fikk klubben en kretsmester i langrenn. Håvard Kvam ble kretsmester i klasse gutter 13 år i både klassisk stil og i sprint. I tillegg ble han nummer to i fristil. Håvard vant også Ungdommens Holmenkollrenn som er uoffisielt NM for klasse 13 og 14 år i klassisk stil, samt ble nummer tre i fristil. I tillegg til dette vant han Ungdomsbirken, Totenbankcup n, Tour de Hedmarken og flere renn forøvrig. En imponerende seiersrekke som ser ut til å fortsette i inneværende sesong. Det er imidlertid flere gode utøvere i vår langrennsgruppe og nedenfor følger resultatene fra de største og viktigste rennene i sesongen: KM Oppland skikrets G13: HåvardKvam nr 1 i klassisk, nr 2 i fristil og nr 1 i sprint, Simen Sethne ble nr 7 i fristil, Sivert Tallerud Bakkelund ble nr 8 i fristil og nr 5 i sprint G14: Torgeir Auråen nr 10 i sprint G15: Kristoffer Ramsberg nr 4 i klassisk, nr 3 i fristil og nr 5 i sprint, Pål Ringen ble nr 8 i klassisk, nr 8 i fristil og nr 19 i sprint M17: Kristian Røise nr 4 i klassisk og nr 4 i fristil NM Junior M17: Kristian Røise nr 52 i både klassisk og i fristil, samt nr 81 på Opplands lag 7 i stafetten. Hovedlandsrennet G15: Kristoffer Ramsberg nr 52 i klassisk og nr 3 i sprinten, Pål Ringen nr 134 i klassisk og stavbrekk i kvartfinalen i sprinten Ungdommens Holmenkollrenn (klassisk lørdag og skøyting søndag) G13: Håvard Kvam nr 1 og nr 3, Simen Sethne nr 16 og nr 44, Sivert Tallerud Bakkelund nr 31 og nr 49 G14: Torgeir Auråen nr 204 og 232 Ungdomsbirken G12: Tobias Ramsberg nr 101 G13: Håvard Kvam nr 1, Sivert Tallerud Bakkelund nr 19 og Simen Sethne nr 123 G15: Kristoffer Ramsberg nr 1 og Pål Ringen nr 69 J14: Jorid Hoel nr 134 J15: Ingrid Sethne nr 144 Norges-cup jr. M17: Kristian Røise nr 70 (klassisk), nr 65 (fristil) Gålå-cup G15: Kristoffer Ramsberg nr 3, Pål Ringen nr 8 J15: Ingrid Sethne nr 14

9 Totenbank-cup G11: Karsten Grønnerud nr 12, Sindre S. Overen nr 16, Martinius Gran nr 24, Haaken Jonas Hoel nr 29, Jonas Jonsrud nr 35, Andreas Nygaard nr 37 G12: Tobias Ramsberg nr 9, Martin Alexander Hoel nr 34, Johan Slettum 37 G13: Håvard Kvam nr 1, Simen Sethne nr 4, Sivert Tallerud Bakkelund nr 6 G14: Torgeir Auråen nr 21 J14: Jorid Hoel nr 18 Tour de Hedmarken sammenlagt G13: Håvard Kvam nr 1 M17: Kristian Røise nr 3 Oslo skifestival G11: Karsten Grønnerud nr 47 og Sindre S. Overen nr 84 G12: Tobias Ramsberg nr 71 G13: Håvard Kvam nr 3 og Sivert Bakkelund nr 39 Turer Tjuvåskampen: Den årlige høstturen på åsen ble i år arrangert søndag 28. september. Det var fint vær, så de rundt femti som deltok fikk en flott tur til toppen med påfølgende bålbrenning og grilling av pølser. Sjusjøen og Lenningen: Gruppe C som i inneværende sesong består av barn født i har i høst hatt tre helgesamlinger på hytter i fjellet. Her har de hatt variert barmarkstrening, samt også sin første tur på snø da de var på Sethnehytta på Lenningen. På samlingen på Sjusjøen i august fikk de besøk av Sjur Røthe fra det norske landslaget på den første treningsøkta. Dette ble en veldig inspirerende økt for alle som deltok. Trening Trenere i 2013/2014-sesongen har vært Jon Harald Bakkelund, Jon Arne Røise, Roar Ringen, Håkon Kvam, Hans Olav Sethne, Johan Narum, Johan Røstøen, Erik Gran, Frode H. Syvertsen, Merethe Narum og Vigdis Lynne. For inneværende sesong har vi i tillegg fått med Marius Fjellby og Camilla Myrvold på den yngste gruppa. Etter at skisesongen 2013/2014 var ferdig, startet gruppe C opp med søndagstreninger fra slutten av mai. Treningsøktene har vært på rulleski, sykkel og løping i skog og mark. I tillegg har de fleste vær aktive på fotballtreninger og kamper i hele sommer og høst. Etter høstferien startet barmarks- og styrketreningen opp for alle våre tre grupper. Gruppe A er delt i to hvorav de som er født i 2007 har en trening i uka, og de som er født i 2005/2006 har to treninger i uka. Gruppe B er for de som er født i og har tre treninger i uka. Gruppe C er for de som er født i 2001 og tidligere og de har fire treningsøkter i uka.

10 For utøverne som er født i 2006 eller tidligere er det i løpet av høsten etablert basistrening en gang i uka. Dette tilbudet går på tvers av alle idrettsgruppene, slik at f.eks fotball og håndball kan trene sammen med langrenn. Trenerne kommer også fra de samme gruppene. Vi vil rette en stor takk til våre trenere for den store innsatsen de gjør for ungene våre! Dere stiller opp i all slags vær uke etter uke. Gode og inspirerende trenere gir oss mange og dyktige utøvere på ski. Disse utøverne er flotte representanter for klubben og gode forbilder for skiinteresserte i alle aldere! Klubben setter stor pris på og er stolte av dere alle sammen! Skiavslutning med premieutdeling Onsdag 23. april ble det arrangert skiavslutning med premieutdeling på Lund grendehus. Som tidligere år startet kvelden med slideshow fra årets sesong. Disse er vi så heldige å få Tor Martin Stensrud til å lage for oss. Det er alltid spennende med hvem som er årets premieutdeler. I år ble det selvsagt klubbens egen OLdeltager i Sotsji, Maren Lundby. Maren ble beste norske kvinnelige hopper med sin åttende plass i OL. Hun gjorde det også meget bra i sesongens øvrige renn. Både Maren og Sigmund Kielland (kombinert) fikk overrakt hver sin gavesjekk fra Hovedlaget ved sportslig leder Vigdis Lynne, som takk for den flotte innsatsen. Etter premieutdelingen ble det tradisjonen tro, servering og utlodning. Det var bra oppmøte på grendehuset denne kvelden, noe som vitner om stor deltagelse og interesse for langrenn i klubben. Vandrepokalen var det mange løpere som også kjempet om i år. Vandrepokalen må vinnes tre ganger før den fås til odel og eie, og tildeles den utøveren som både kan vise til sportslig framgang, sportslige resultater, deltakelse på klubbens treninger, turer og andre arrangementer. I tillegg må vedkommende vise god sportsånd, samt framstå med god oppførsel og holdninger i forbindelse med klubbens arrangementer, og under representasjon av klubben. Kort fortalt fremstå som et positivt forbilde for klubbens øvrige utøvere. Årets tildeling gikk til Håvard Kvam. Vi gratulerer! Bowlingtur Torsdag 24. april var det duket for en sosial sammenkomst for alle utøverne som har deltatt på klubbens skitreninger gjennom høsten og vinteren. 32 barn og ungdommer fra langrennsgruppa takket ja til en hyggelig kveld med to runder bowling, pizza og brus på Gjøvik. Til slutt vil vi få lov til å takke alle som har bidratt til at skisesongen 2013/2014 ble en stor suksess. Sponsorer, løypekjørere, funksjonærer, foreldre, trenere, ledere og andre bidragsytere har vært svært viktige for at dette har latt seg gjøre. Vi håper dere vil være med oss i de kommende skisesongene også! TUSEN TAKK alle sammen og godt nytt skiår!!! Langrennsutvalget v/herlaug Røise Overen

11 Årsberetning for Kolbu / Kolbukameratene håndball Beretningen omfatter perioden Styret har i perioden bestått av Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Else Marie Kjølseth Grønnerud Unni Slåttsveen Hilde Lundsgård Trond Haugen Nils Petter Røise Torunn Bøe Styret har i perioden bestått av Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Laila Hansen Nedrud Thore Røishagen Daarstad Ann Merethe Nyberg Trond Are Haugen Nina Bøe Tajet Jan Erik Skogli Styret har holdt fem styremøter og ett årsmøte. Styret har behandlet de saker som til enhver tid har vært nødvendig for driften av Kolbu/KK håndball. I tillegg har styremedlemmer deltatt på foreldremøter, infomøter og styret arrangerte felles juleavslutning for alle lagene. Sportslig aktivitet: I 2014 har vi hatt følgende sportslig aktivitet: I vårsesongen 2014 hadde vi lag i J7, G7, J8, G8, J10 (9) og J14. Mange håndballglade unger og gode sportslige resultater. Vi avsluttet sesongen med deltagelse på Sarpsborg cup i mai med J8 (9) og J11. J14 deltok på treningshelg i Larvik med håndballjentene i Larvik HK. Dette var en flott og minnerik opplevelse for spillerne. Første helgen i september deltok J10 og J11 på Starum Cup. Etter sesongens slutt, gikk spillerne på J14 over til Toten og G7 fikk ikke nok spillere til å danne et lag. I høstsesongen 2014 har vi lagene J8, G9, J(9)10 og J11. Vi hadde to kvelder hvor vi inviterte første trinn til å starte opp et håndball-lag, men det var dessverre ingen interesse. De to yngste lagene er godt i gang med Isbjørnserien og de to eldste lagene spiller i aktivitetsserien. Spillerne er ivrige og det er mange dyktige trenere og oppmenn som stiller opp hver uke. Treninger foregår i Totenhallen og på Lund grendehus. Økonomi: Vi har hatt utgifter på leie av hall, påmelding til cup og serier, diverse utstyr til lagene og arrangementer vi har vært ansvarlige for. Det har ikke vært noen uforutsette utgifter.

12 Vi har hatt to dugnader. Varetelling på Rimi på Raufoss gir en inntjening på kr og vi gjennomførte et papirsalg i januar som ga et overskudd på kr. Toten Sparebank har sponset oss med kr. Fullstendig budsjett oversendes hovedklubbene i januar. Overskuddet i 2014 er på ca kr. Overskuddet kom av papirsalget som ble gjennomført før vi ble for få spillere til å klare en slik dugnad. I tillegg er spilleravgiften endret fra å betales halve om høsten og andre halve tidlig på året til å bli betalt en gang i året nå. I 2014 ble det derfor to innbetalinger av spilleravgift, dette vil ikke gjenspeile reelle tall fremover. Sluttord: Styret ser det som sin viktigste oppgave å legge forholdene til rette slik at alle i Kolbu som ønsker å spille håndball skal få anledning til det. Det betyr at vi må ha et godt og attraktivt tilbud både sportslig og sosialt. For å lykkes med det er styret avhengig av interesserte og engasjerte foreldre. Det er en utfordring å skape dette engasjementet for håndball nå, men vi håper å klare å holde interesse for sporten oppe videre fremover. Styret vil takke alle som på en eller annen måte har bidratt til at de som har ønsket det har kunnet spille håndball i året som har gått. Tusen takk til trenere, oppmenn, lagledere og alle foreldre som har stått på for håndballen i Kolbu/KK. Og tusen takk også til styrene i hovedklubbene som har hjulpet oss økonomisk. Håndballhilsen fra styret i Kolbu/KK håndball: Laila Hansen Nedrud Trond Are Haugen Jan Erik Skogli Thore Røishagen Daarstad Ann Merethe Nyberg Nina Bøe Tajet

13 Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2014 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være en god innsats fra våre aktive utøvere, fra trenere og oppmenn og fra alle andre frivillige mannskaper som legger til rette for og gjør det mulig å kunne tilby tilfredsstillende utstyr og anlegg for våre utøvere. For å kunne opprettholde den aktiviteten vi p.t. har i barne- og ungdomsfotballen er det nødvendig at vi får inn nye krefter i klubben. Forhåpentligvis klarer klubben å engasjere flere som ønsker å gjøre en jobb rundt fotballen i Kolbu/KK det kommende året. Ungdomsfotballen: I sesongen 2014 har Kolbu/KK fotball hatt totalt 6 lag i aksjon i kretsserien, hvorav ett jentelag (J14). Videre har Junior og G16 stilt med ett lag hver, begge i elite. Smågutt 13 og 14 har deltatt i kretsserien med totalt 3 lag. Også denne sesongen har vi hatt samarbeid med Kapp om følgende lag: Junior, gutter 16 år og smågutt 13 og 14 år. For å lese mer om lagene, se vår hjemmeside. G13/14 og J14 deltok i år på Sør cup i Kristiansand. Her endte det med gull til guttene og sølv til jetene(etter myntkast) i A-finalen. G16 deltok også i år på Sandarcup. På årets vårcup i Totenhallen var mange lag fra Kolbu/KK i aksjon, deriblant J14 som tok hjem gullet i sin klasse. På Faabergturneringen som gikk av stabelen rett før skolestart i august viste Kolbu/KK i år også en solid innsats. Som avslutning på sesongen drar mange lag fra Kolbu/KK tradisjon tro på Otta cup i oktober/november. Denne cupen spilles innendørs i Otta hallen. Dette er avslutningen for lagene og vi legger mest vekt på det sosiale. Under årets Ottacup stilte Kolbu/KK med lag i følgende årsklasser: G11, G13/14, J14 og G16. Barnefotballen: I år har vi i alt aktivisert 12 lag i barnefotballen, hvorav 3 lag er jentelag (antall lag påmeldt i kretsserien). Også i år har rekrutteringen i barnefotballen vært bra og det ble meldt på ett lag i kretsserien for de aller yngste. Lagene i barnefotballen har deltatt i kretsserien, vårcup i Totenhallen, Reinsvollturneringen, 3v3, Otta cup, Knøttiaden, og sist men ikke minst den årlige tradisjonelle Fåbergturneringen. Som i fjor planlegger også i år en del av lagene å delta på Romjulscup i Raufosshallen. Styret har gjennomført 5 møter i sesongen 2014.

14 Fotballgruppa har i år bestått av: Leder: Økonomi: Sekretær: Dommerkontakt: Webansvarlig: Materialforvalter: Dugnadsansvarlig: Styremedlem: Vanja Ramsrud Elisabet Storskogen Terje Stensrud Simen Holthe Jo Hoel Frank Nyhuus ÅRSKLASSE TRENER OPPMANN Gutter /jenter 6 Per Ivar Bekkelund Guro Nyhus Gutter 7 Jøran Bakke Jøran Bakke Jenter 7 Sigrun Aske Daarstad Yngve Nyberg Gutter 8 Bjørn Roar Løkken Arne Torstein Andersen Kenneth Sletten Terje Slåttsveen Gutter 9 Arild Tajet Ole B. Sveum Jenter 9 Terje Lundby Tore Daarstad Gutter 10 Elisabeth Storskogen Simen Holthe Geir molstadkroken Kenneth Tandsether Jenter 10 Anne C. Heggheim Hanne Røstøen Kristin Leirdal Gutter 11 Erik Gran Irene Hansen Martin Bjerkengen Heidi Nordengen Jenter 14 Vidar Myrvold Vanja Ramsrud Stein R. Sørum Samarbeidslag med Kapp Junior 19 Ole Johs Engelien Bjørnar Eidsvik Terje Stensrud Gutter 16 Erik Bråthen Annika Ringen Vidar Pedersen Gutter 13/14 Per Bjørnstad Hans Olav Sethne Jan Kristian Hoel

15 Hva har skjedd og hva har vi gjort i sesongen 2014? Klubbdommerkurs: Også i år er det avholdt klubbdommerkurs i Totenhallen for å lære deltakerne å forstå reglene i fotball. Det er spillerne fra og med smågutt/småjente og eldre som må ta kurset, dette er obligatorisk for å kunne dømme kamper for klubben i barnefotballen. Kursansvarlig var Terje Stensrud. Tine Fotballskole: I år er det 14. året det er arrangert fotballskole. I år var arrangementet lagt til Kolbu-plassen. Årets deltakelse var omtrent på samme nivå som i fjor, dvs. mellom deltakere. Takk til alle som deltok denne helgen. Fotballskole lokalt er noe våre barn husker lenge. Fotballavslutning: Fotballavslutning ble i år gjennomført på Lund Grendehus den 22. oktober. Fotballgruppa spanderte frukt og brus på utøverne. Alle foresatte hadde fått i oppgave å ta med smørbrød og kaker. Til å dele ut premier stilte det opp sporty gutter fra klubbens junior/a-lag. Dugnader: Vi har i år hatt en vårdugnad og en høstdugnad. På vårdugnaden klargjorde vi alle baner og pusset opp til seriestart. Kioskdrift: Ansvarlig for kioskdrift har i sesongen 2014 vært Tove Sommerstad på KK og Jeanett Bakke på Kolbu. Dette gir oss en ekstra inntektskilde. Takk til dere som har bidratt her. Til slutt vil fotballgruppa benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til denne meget flotte og aktive sesongen. Det er mange å takke. Vi takker også i år våre hovedstyrer Kolbu IL og IL. Kolbukameratene som har vært positive og har bistått oss med bra hjelp. Ellers må vi takke alle våre sponsorer som har støttet oss i Se på hjemmesiden hvem disse er. Vi vil også selvfølgelig nevne trenere/oppmenn, foresatte og ikke minst alle dere aktive og gode fotballspillere. STÅ PÅ VIDERE ALLE SAMMEN. Fotballgruppa Vanja Ramsrud, leder

16 Årsberetning for Barnehoppgruppa Barnehoppgruppa har også i 2014 hatt mye aktivitet. Gruppa er veldig heldig å ha Tom Arne Sommerstad som trener. Det er spennende varierte og sosiale treninger. I sommer kom den nye helårsbakken til KK. Den ble åpnet på aktivitetsdagen. Dette har vært aktivitetene i 2014: Vår/Vinter Innetrening på KK-Hytta frem til snøen kom i slutten av Januar. - Når det ble snø, trening i Slettumsbakken - Bedre forhold i Kolbjørnrud på vårparten, trente der sammen med LSK og ØTS-Hopp. - Deltok på Karusellrenn i Kolbjørnrud bakken. Høst Ukentlig treninger både inne og ute i helårsbakken. Tirsdager fra Hoppmønstring lørdag 18 oktober, Det har blitt gjennomført dugnad i Slettumsbakken. Gruppa er dessverre liten og vi ønsker oss veldig flere som har lyst til å være med på hopping. Barn og foreldre har det veldig hyggelig og sosialt på tirsdagskveldene. KK har mye hopputstyr til utlån, så det er ikke nødvendig med store utstyrsinvesteringer for å være med på skihopping i KK. Barna som er med er fra 6-9 år. De har i løpet av høsten blitt veldig flinke og alle gleder seg nå til snøen kommer. Barnehoppgruppa Årsberetning for innebandy Ved starten av året hadde vi ei treningsgruppe med 8-12 spillere i alderen 8-12 år som trente på Kolbu skole. Disse deltok forrige sesong på flere minirunder i regi av Innlandet Bandyregion og i KM som ble spilt i Totenhallen. I KM stilte KK også med et seniorlag for første gang på fem år. Dette laget besto både av tidligere KK-spillere og noen lånte spillere med tilknytning til KK. Ved starten av en ny sesong i høst klarte vi ikke å få på plass noen ansvarspersoner for et yngreslag, slik at de 4-5 spillerne som ønsket dette tilbudet dessverre ble uten noe tilbud i vinter. En kombinasjon av intern konkurranse fra andre idretter resulterte også i at ca halvparten av de som var med forrige sesong ikke ble med i år. På senior-siden samarbeider KK med Raufoss om et lag i 2. div Innlandet, vi trener både på Lund og i Raufosshallen. Totalt 7 spillere på dette laget er fra KK. Det er utfordringer spesielt med å få tak i ressurspersoner, og det å få treningstider som ikke utelukker de som er aktive i andre grener. Ole Bjørn Sveum

17 Årsberetning for voksentrimmen Treninga for ungdom og voksne har også i år vært gjennomført hver torsdag. I vintersesongen har vi startet ute med en skitur eller en tur på beina før vi har trent en times tid inne. I februar hadde vi samling på Beitostølen der snaut 20 personer deltok. Denne vinteren var det usedvanlig mye snø på Beitostølen, og skiløypene ble flittig brukt. Vi hadde også i år leid idrettshallen der fotballferdigheter ble utprøvd. Klatreveggen og svømmehallen ble også benyttet. De fleste kom for øvrig hjem med den blå og røde OL lua etter at butikkene på Beitostølen var tømt for garn og heklenåler. Ut over våren og sommeren arrangerte vi flere gåturer i skog og mark, men det er mange i Kolbu som er opptatt med andre gjøremål denne årstida så med få deltakere besluttet vi at vi ikke skulle gjennomføre ukentlige turer i juli og fram til skolestart. Aurlandsdalen, var årets fjelltur. Med 43 deltakere ble dette en stor suksess. 11 stk, hvorav 4 barn tok turen fra Finse via Geitrygghytta til Østerbø, før vi møtte resten av gjengen og fortsatte ned til Vassbygdi. Noen såre tær og vonde knær var nok å spore mens vi ventet på bussen, men dette var glemt når vi satt ved middagsbordet på Østerbø lørdag kveld. At så mange velger å bruke ei helg i ferien sin for å gå fjelltur sammen med idrettslaget er veldig morsomt, og spesielt morsomt for oss som arrangerer disse turene. Det blir ny tur i 2015, så følg med på hjemmesida hvis du har lyst til å være med. Fra høsten startet vi opp igjen med innetrening på KK hytta, og det har vært en fast gjeng på 7-10 stk som har trent sammen. For torsdagsgjengen, Vigdis Lynne

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Utgave 2/2009 KLUBBAVIS FOR SNERTINGDAL IDRETTSFORENING. www.snertingdal-if.no

Utgave 2/2009 KLUBBAVIS FOR SNERTINGDAL IDRETTSFORENING. www.snertingdal-if.no Utgave 2/2009 KLUBBAVIS FOR SNERTINGDAL IDRETTSFORENING www.snertingdal-if.no Lederens hjørne Sport I Fokus: Utgiver: SIF-hovedstyre Redaktør: Åge Thingbø Layout: Åge Thingbø, Favicon.no Forsidefoto: Diverse

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Nr. 1 2010 35. Årgang

Nr. 1 2010 35. Årgang Nr. 1 2010 35. Årgang Leder n Da har vi kommet godt ut i det nye året. Aktivitetene på denne årstiden er i full gang både ute og inne. Det er tid for å stoppe opp og ta et tilbakeblikk på hva vi har gjort,

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Stokke IL Skigruppe... 1 Sesongen 2008 / 2009... 1 1 Innholdsfortegnelse... 2 1.1 Adresseliste styret... 3 1.2 Kontingenter sesongen 2008/09... 3 1.3 Ansvarlige for treningene...

Detaljer

JUBILEUMSAVIS 2010. Damegruppa ble dannet i KK i 2000 med Harriet Stensrud som leder og avløste daværende hyttekomite.

JUBILEUMSAVIS 2010. Damegruppa ble dannet i KK i 2000 med Harriet Stensrud som leder og avløste daværende hyttekomite. 13 samme klasse. Begge disse jentene har trent sammen i Gjøvik Toten Langrenn i flere år. I januar 2007 skulle KK rennet arrangeres som vanlig, men det var lite snø og utsiktene for å kunne arrangere på

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

OI AVISEN NR. 1 2010 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG

OI AVISEN NR. 1 2010 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG OI AVISEN NR. 1 2010 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG OI s årsberetning 2009 (fra side 8) Juleavslutning for turn og barneidretten (side 16) Bordtennisgruppa har hentet inn treningerkrefter

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer