Årsmelding Freidig innebandy 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Freidig innebandy 2013"

Transkript

1 Årsmelding Freidig innebandy 2013 Administrasjon Styrets arbeid Styret har i år bestått av leder Sissel Arctander, nestleder Ola Stai, kasserer og medlemlisteansvarlig Håvard Rekstad, sekretær Tone Kvenild, materialansvarlig Halvar Larsen, og ungdomsrepresentant Theodor Bondevik. To styremedlemmer har trukket seg: Paul Daniel Johansen og Gunnar Moritsgard. Lise Løvseth har vært hovedstyrets observatør på styremøtene. Det er gjennomført 8 styremøter i perioden. Det ble opprettet et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret har nå har seks aktive styremedlemmer med god innsikt i driften av avdelingen. Dette er et godt utgangspunkt for neste års styrearbeid. Mange styremedlemmer ga mange å dele oppgavene på i sesongoppstarten, årets travleste tid. Styrearbeidet går i hovedsak gått ut på å administrere driften av avdelingen. I vår var det møte med lagkontakter for få innspill. Her kom det opp behov for info, beste måte å få i gang jentelag, med mer. Innspillene er tatt vare på og noe er innarbeidet. I neste styreperiode bør lagkontakter inviteres til et utvidet styremøte minst en gang i halvåret. De store temaene i 2013 har vært sponsoravtale og innkjøp av drakter og utstyr, samt trenerrekruttering og treneropplæring. Mange av de foreslåtte tiltakene har imidlertid ikke kommet i gang enda. Noe av dette kan forklares med at sportslig leder for serielag også er nestleder, og at sportslig leder for minirundelag også er leder. Dette har gitt for liten kapasitet til å følge opp lagene og trenerne. Med et fulltallig styre med åtte medlemmer til neste år, vil vi kunne følge opp trenerne og lagene mer. I høst har vi vært klare for å ta i bruk KlubbAdmin, nytt system for medlemsregistrering og fakturering mm. Dette systemet sparer mye tid til administrering. Oppstart lot vente på seg, men kom i orden i januar. Lagkontaktene Lagkontaktene gjør en stor og viktig jobb for avdelingen. De er nærmest spillerne og trenerne, og dermed tettest på selve idrettstilbudet vårt. De organiserer reising til kamper og turneringer, passer på utstyr og er lagenes kontakt til styret. De melder på til minirunder og fungerer ofte som lagledere 1

2 når trenere ikke kan stille. Lagkontakter arrangerer juleavslutninger, sesongavslutninger, foreldrekamper med mer. De holder også oversikt over hvem som begynner og slutter. I forbindelse med minirundene er det en del organisering både med påmelding og orden med drakter. Ikke alt går etter planene, men lagkontaktene tar initiativ og ordner opp, med sporty innstilling. Denne sesongens lagkontakter er: Hege Sivertsvik, Jørgen Braun, Marian Brandt, Christian Jebsen, Tone Kvenild, Espen Aalberg, Kjetil Pedersen, Tone Vanvikmyr, Stig Verpe, Morten Karlsen, Terje Jørgensen, Kjell Solbakk og Ola Stai. Det er utarbeidet en instruks for lagkontaktene for minirundelagene. Denne skal gjøre det oversiktlig for lagkontaktene og enklere å ta på seg dette vervet. Trenerne Denne sesongen har vi følgende trenere: Ola Stai, Frank Robert Fillingsnes, Sigurd Harby, Atle Harby, Theodor Bondevik, Lars Bakken Leiknes, Espen Greiff Flægstad, Magnus Hestvik Larsen, Brage Harby, Jakob Dyrseth, Clara Andersson-Rusch, Ida Ulvik Rønningen, Sander Endresen, Even Rønningen, Anders Sanderød, Emeric Winnem, Kristoffer Glad og Tobias Remman Paulsen. Dette er de som har aller størst betydning for hvordan våre medlemmer opplever treninger og kamper.. Mange trener flere lag i tillegg til å spille selv. Vi får stadig tilbakemelding om at våre yngste spillere syns det er stas med ungdommer som trenere. Trenerne fortjener en stor takk for sin innsats for avdelingen. Websider Websidene brukes for informasjon, både om tilbudet, pågående aktiviteter, styremøtereferater med mer. Se: Sidene er forenklet for bedre oversikt. Det er også opprettet facebookside for Freidig innebandy https://www.facebook.com/freidiginnebandy Drakter / utstyr Sponsoravtale med Adidas og samarbeidsavtale med G-sport ble underskrevet på våren. Handball, fotball og innebandy samarbeider om drakter, slik at en spiller som er med på flere avdelinger bare skal ha en drakt. På høsten har arbeidet gått ut på å få oversikt over hvilke størrelser og draktnummer spillerne skal ha, og få sendt inn bestilling. Rett før jul ble det bestilt trenerpakker som ble utdelt i januar. Det ble bestilt flere keeperdrakter slik at hvert lag her egen drakt. Det vil gi mindre arbeid for lagkontaktene. Forvaltning av utstyr framover: Det blir viktig å få til ett system, som er oversiktlig og lett å vedlikeholde når tre avdelinger skal koordinere seg. Vi har allerede nå spillere som trenger nye størrelser, og må bytte inn gammel skjorte. System for retur, bestillinger og oppdatering av lister må på plass. 2

3 Dugnader og sponsorer G15 og G11 har solgt Enjoykort samt deltatt på vareopptelling for å få inntekter til laget. G13 fikk inn sponsormidler som tenkes brukt til CUP-deltagelse i Avdelingen stilte med åtte deltakere på Tordenskioldløpet, noe som gir inntekter til avdelingen. Valgkomiteen Valgkomiteen består denne sesongen av Marianne Hestvik og Mats Lien. Samarbeid med Midt-Norge bandyregion og Norges Bandyforbund Freidig har kontaktet NBF og gitt innspill angående trenerutvikling. For trenere for minirundelag er det viktigere å få opplæring i hvordan man jobber med så unge spillere. Her handler det mer om å lede en gruppe enn å få opplæring i hvilke øvelser mans skal kjøre. Det er tett dialog med MNBR og Freidig. Det har pågått en diskusjon med MNBR og NBF i høst om spillerutvikling. Dette bør ny sportslig leder for serielagene ta tak i, i neste styreperiode. I forbindelse med påmelding til minirunder har MNBR vært fleksible mht. ønsker om spilletid fra påmeldte lag. MNBF bistår også ved arrangement av NM-sluttspill for G15. Sissel deltok på et 8-timers tillitsvalgtkurs i regi av Norges Bandyforbund. Foruten økt kunnskap om reglement og organisasjon, understreket bandyforbundet viktigheten av å ta vare på tillitsvalgte. Med et godt tillitsvalgtapparat får klubber den kapasiteten de trenger til å utvikle et godt tilbud til sine medlemmer. Økonomi Kommentar til regnskap og budsjett Avdelingen har god økonomi med et positivt årsresultat på kr og egenkapital på kr Ca 60% av inntekten er aktivitetsavgift mens resten er kommunalt tilskudd, Grasrotandel, mva. refusjon, Idrettsbingo og dugnad/egeninnsats. Utgifter er i hovedsak honorar til trenere og dommere, seriepåmelding, cupdeltagelse og drakter og utstyr. Samlet omsetning er kr Det er god balanse mellom inntekter og utgifter slik at aktivitetsavgifter antas å kunne holdes på nåværende nivå. Egenkapital ble noe redusert siden gjeld til Freidig Fonds ble innløst. To gjenstående avdrag på lisensbøter utgjør kr som langsiktig gjeld. Innføring av KlubbAdmin fra årsskiftet antas å redusere kasserers arbeidsbelastning med medlemsadministrasjon, fakturering og purring betydelig. Egne arrangement Takket være Atle Harby og foreldrene på G15, som tok initiativ og formulerte søknad, har Freidig innebandy fått tildelt å være teknisk arranger av NM-sluttspill for G15 fra Norges Bandyforbund. Sluttspillet foregår første helga i april 2014, og planleggingen er godt i gang. Ambisjonen er best 3

4 gjennomførte sluttspill i NBF. Med dette tar avdelingen som ble stiftet i 2007 på seg sitt første større arrangement. Sportslig innsats Det totale antallet aktive er rundt 250. Dette tallet har vært stabilt over flere år. Damelag Damelaget ble sesongen 2012/2013 nummer fire i serien. Etter en sterk start gikk det noe tråere etter jul. Fjerdeplass betyr imidlertid sluttspill der serievinner Nidaros valgte å møte Freidig. En meget god kamp av Freidig endte med tap 4-6. Dessverre fortsetter frafallet på damesiden, men i motsetning til de siste par årene fikk vi inn en del nye spillere på tampen av sesongen, slik at vi denne gang slapp å være nervøse for om vi klarte å stille lag eller ikke idet fristen for seriepåmelding gikk ut. Imidlertid betyr dette at vi mister rutinerte jenter og må begynne "på nytt" med mer uerfarne jenter. De resultatmessige forventningene var derfor ikke store i forkant av sesongen. Det positive var at jentene nå ønsket å begynne å trene to ganger i uka etter en sesong der vi hadde hatt en trening i uka noe resultatene også etter hvert bar preg av. I de første kampene høsten 2013 var det tydelig at mange av jentene aldri hadde deltatt i dameserien men etter hvert har resultatene bedret seg betydelig og laget ligger for øyeblikket på fjerdeplass og kjemper dermed også denne sesongen om den siste sluttspillplassen. EMBLA Sesongen 2012/2013 forsøkte vi å etablere to treningsgrupper for jenter. En for jenter fra mellomtrinnet i barneskolen og en for jenter fra ungdomsskolen. Den yngste jentegruppen måtte vi oppgi på grunn av for liten interesse, mens den eldste besto gjennom sesongen selv om de var litt for få spillere og motivasjonen blant enkelte var noe varierende. Etter søknad om fritak fra aldersbestemmelsene deltok denne gruppen med et lag i G11-serien samt i enkelte minirunder i lilleguttklassen. Mange av jentene signaliserte ved sesongslutt at de ville gi seg med innebandy og de gjenværende jentene hadde minimal tro på at vi ville klare å rekruttere nok nye jenter til at treningsgruppen kunne bestå. Dermed ble treningsgruppen lagt ned etter 2012/2013-sesongen, men jentene fikk tilbud om trene med, og for de som var gamle nok, også spille på damelaget sesongen 2013/2014 og to av jentene valgte å gjøre dette. Nytt for sesongen 2013/2014 er at vi har startet opp en egen treningsgruppe for mikrojenter på Åsvang. Denne har blitt en suksess og vi stiller nå med et rent jentelag i mikroklassen på minirundene. Denne gruppen er imidlertid ikke en del av EMBLA-prosjektet og EMBLA forsvinner dermed ut av Freidig Innebandy sammen med ungdomsskolejentene. «Frekk & Freidig» - kvinnelag i bedriftsserien Frekk & Freidig legger like stor vekt på det sosiale som det sportslige. Etter jevn sportslig framgang de siste årene med plassering på sjetteplass av elleve lag sesongen 2012/2013, har det gått litt tråere så 4

5 langt i sesongen 2013/2014 og laget ligger for øyeblikket som nummer åtte i serien. Foruten årlig sommerfest og julebord deltar laget årlig på Idrettsfestivalen. I 2013 endte dette med sølv i trippelball (hver kamp består av en omgang med fotball, innebandy og volleyball), mens laget ble slått ut i puljespillet i innebandyturneringen. Herrelag Sesongen 2012/2013 deltok Freidig med ett lag i herrenes 2. divisjon og ett lag i herrenes 3. divisjon. Førstelaget endte sesongen som nummer 3, mens andrelaget etter en meget viktig seier i siste kamp endte på andreplass (tap i denne kampen hadde medført femteplass). Etter å ha mistet flere spillere før sesongen ble det færre på trening og etter hvert var også treningsoppmøtet blant de gjenværende spillerne synkende. Denne trenden fortsatte også etter jul selv om resultatene for førstelaget bedret seg noe. Før sesongen 2013/2014 mistet herrelagene nok en gang flere spillere samtidig som omtrent alle av forrige sesongs G19-spillere ble borte. Denne gang så det imidlertid ut til at tapet langt på vei skulle utlignes av nye spillere inn til klubben. Etter en periode med gode treninger og mye folk på trening, fant flere av disse ut at de ikke hadde nok tid til innebandy og flere sluttet utover høsten. Dermed var vi tilbake til de siste par årenes problem med kun få seniorspillere i klubben og dårlig oppmøte på trening. Heldigvis kan klubbens gode 1998-årgang nå spille seniorinnebandy og disse sammen med guttene fra G17-laget utgjør nå en stor del av begge herrelagene. Førstelaget spiller jevnt med alle, men sliter med å vippe jevne kamper i sin favør og ligger derfor sist i andredivisjon. Andrelaget spiller derimot stadig bedre og ligger for øyeblikket som nummer to i tredjedivisjon. G19 Sesongen 2012/2013 opprettet Midt-Norge Bandyregion for første gang en egen G19-serie. De guttene vi hadde i denne aldersgruppen var lite lystne på å spille seniorinnebandy og vi meldte derfor på et lag i et forsøk på å beholde spillere i aldersgruppen år. Laget ble bestående av en halvpart gutter i den påtenkte aldersgruppen og en halvpart av de beste og mest motiverte guttene fra G15 og G17. Forsøket på å beholde de eldste guttene ble imidlertid lite vellykket. En halv sesong senere har vi bare igjen en av guttene fra denne aldersgruppen. Laget endte som nummer to i seriespillet. Med kun tre lag i seriespill ble det ikke arrangert noen sluttspillfinale for G19. Vi meldte opprinnelig ikke på noe lag i G19-serien sesongen 2013/2014. I stedet meldte vi på to lag i G17-serien, men når Midt-Norge Bandyregion på grunn av dårlig påmelding valgte å slå sammen G17 og G19 til et felles seriespill valgte vi å endre påmeldingen av det ene G17-laget til et G19-lag slik at vi som klubb stiller med lag i alle aldersklasser. Freidig G19 består derfor av G17-spillerne sammen med en eller to eldre spillere. Laget har så langt underprestert noe og ligger på fjerdeplass i serien. G17 Sesongen 2012/2013 stilte vi med to lag i G17-serien. Et førstelag bestående av G17-spillere noe støttet av de beste G15-spillerne og et andrelag bestående av G15-spillere. Begge lag gjorde det meget bra og ble nummer 1 og 2 i serien, men andrelaget gjorde det unødvendig spennende ved å tape siste kamp og dermed ta andreplassen på bedre målforskjell. I sluttspillfinalen tapte Freidig1 5-6 mot Bakklandet/Nidelv. I sesongen 2013/2014 har Midt-Norge Bandyregion slått sammen seriespillet for G17og G19 pga lav påmelding i begge klasser. Vårt G17-lag spiller derfor i G19-klassen, men konkurrerer med de andre 5

6 G17-lagene i G19-serien om Midt-Norges plass i NM-sluttspillet. Freidigs G17-lag består denne sesongen av gutter fra G15-laget, mens de som holder G17-alder spiller på Freidig G19 (se G19). Freidig G17 er så langt ubeseiret og ligger dermed godt an til å vinne G19-serien. G15 Før sesongen 2012/2013 var det stort frafall fra det gamle G15-laget samtidig som noen spillere gikk opp til G17. Imidlertid ble den store 1998-årgangen G15-spillere denne sesongen noe som på nytt medførte at vi stilte med to G15-lag. Førstelaget gikk gjennom sesongen ubeseiret, mens andrelaget fikk det noe tyngre og endte på femteplass. I sluttspillfinalen ble det seier 8-5 over Trygg/Lade Sesongen 2013/2014 stiller Freidig nærmest som vanlig med to lag i G15-serien samtidig som de beste og ivrigste stiller som Freidig G17 i G19-serien. For øyeblikket er Freidig1 ubeseiret, mens Freidig2 ligger på tredjeplass. Begge lag fortsetter dermed den gode utviklingen fra foregående sesong og ser nå fram til Tigers Cup og NM. G13 Før sesongen 2012/2013 var det lenge usikkert om vi klarte å stille lag guttene hadde gått opp i G15-klassen, mens mange av de andre guttene hadde falt fra eller var opptatt med fotball. Ved seriestart hadde vi ikke nok spillere til et lag og vi inngikk derfor et samarbeid med Trygg/Lade for å slippe å trekke laget. Laget fikk derfor navnet Freidig/Trygg/Lade samtidig som det også var med noen G11-gutter på de første kampene. Utover høsten kom også fotballgutta tilbake og etter en litt ujevn innledning var laget ubeseiret fra desember og ut sesongen. Laget endte som nummer to i serien og slo serievinner Oppdal 9-7 i sluttspillfinalen.2000-årgangen har alltid vært liten i Freidig Innebandy, men heldigvis har vi en stor og entusiastisk 2001-gjeng. Dette betyr at G13-laget sesongen 2013/2014 nesten utelukkende består av førsteårs G13-spillere, noe som også medfører at de møter mange gutter som er året eldre enn seg selv. Dette, samt at guttene er litt individualistisk anlagt, får betydning for resultatene, men guttene lærer og vil etter hvert også utvikle seg som lag. Laget ligger for øyeblikket som nummer seks i serien. G11 Nytt av sesongen 2012/2013 var at Midt-Norge Bandyregion tilbød seriespill som et supplement til minirunder for lillegutter. Freidig Innebandy stilte med tre lag i denne serien, G10, G11 og et jentelag (se også under EMBLA). Felles for alle disse lagene var stort engasjement og en betydelig fremgang i løpet av sesongen. Sesongen 2013/2014 stiller vi med to lag i G11-serien. G11 har allerede spilt i serien i et år og er således erfarne, mens G10 spiller på stor bane for første gang. For G10 har det vært store utskiftninger i spillerstallen. Lagkontaktene gjort en god jobb med spillerrekrutering og laget har fått en brukbar stamme med spillere. En liten nedtur er det imidlertid for våre spillere at det kun er Nyborg (selv om de stiller med tre lag), foruten Freidig, som stiller med lag i serien, ettersom dette medfører at de møter mange av de samme spillerne i kamp etter kamp. Minirundelag Freidig innebandy har 12 lag i aldersklasser fra 6 til 11 år. 6

7 Vi har videreført tilbudet om mikrotreninger for første- og andreklassinger på Berg, Eberg, Strindheim og Åsvang skole også sesongen 2013/2014. I høstsemesteret betegnes dette tilbudet som innebandyskole for førsteklassingene, mens det etter jul betegnes som vanlige innebandytreninger for de som velger å fortsette. For denne sesongen 2013/2014 trener tredjeklassingene på Åsvang sammen med andreklassingene i stedet for å samles med de andre åtteåringene på Blussuvoll. En nyhet er at vi har opprettet en egen mikrogruppe for jenter på Åsvang. Denne har blitt en suksess og vi håper at dette skal bli begynnelsen på nye jentelag i klubben. Dette laget trenes av to damelagspillere. Når guttene begynner tredjeklassen samles spillerne fra de forskjellige skolene til felles treninger. For G8 og G9 foregår disse en gang i uken på Blussuvoll skole, mens alle de eldre lagene enten trener på Leangen eller på Strinda videregående skole. Alle lag fra G6/J6 og opp til G11 har et tilbud om å spille minirunder en gang per måned, hele sesongen. Freidig har deltatt med lag på alle minirundene med rundt 10 lag hver gang, så langt denne sesongen. Forrige sesong vare det 15 påmeldte lag på det meste. På grunn manglende lagkontakter på 2 lag, er det noen lag som ikke har fått meldt seg på til minirundene. Forhåpentligvis klarer også de siste treningsgruppene å finne noen som kan ta på seg oppgaven med å organisere og melde på lag til de siste minirundene slik at både de og barna får oppleve hvor moro det er med minirunder. Tigers cup I mars reiste begge G15-lagene på Tigers Cup. I puljespillet vinner Freidig1 to kamper og taper en, mens Freidig2 vinner en kamp og taper to. Med dette gikk Freidig1 videre til kvartfinale hvor det blir tap mot klassens vinner, GIF. I høstnummeret av Freidigbladet hadde Sigurd Harby skrevet reportasje om deltakelsen på Tigers cup. NM Som serievinner i Midt-Norge deltok G15 Freidig1 også i NM. Her ble laget slått ut i puljespillet etter en seier og tre tap. Per Jystads minnefond Sigurd Harby mottok i desember utmerkelse fra Per Jystads minnefond for sin innsats i både innebandy- og fotballavdelingen. Representasjon Martina Hall var på sommeren og høsten 2013 tatt ut på damelandslagets samlinger i deres oppkjøring til VM i Tsjekkia. Høsten 2013 skiftet hun imidlertid klubb til Trond og etter oppkjøringsturneringen til VM falt hun også ut av VM-troppen. 7

8 To tidligere Freidigspillere, Karen Farnes og Ida Karevold kom imidlertid med til VM hvor spesielt Karen gjorde en meget fin figur. Paul Daniel Johansen og Åsmund Sjøberg er forbundsdommere i Norges Bandyforbund og dømte kamper i eliteserien for damer og førstedivisjon øst for herrer på vegne av Freidig våren Dessverre valgte de å skifte klubb til Nyborg høsten Sesongen 2013/2014 er Anders Sanderød, Sigurd Harby, Theodor Bondevik, Lars Bakken Leiknes, Tom Bruvik og Frank Robert Fillingsnes klubbens aktive dommere. Kurs Trener 1 kurs Sigrunn Bentsen, Frank Robert Fillingsnes, Bendik Dyrseth, Jakob Dyrseth, Mats Solbakk, Brage Harby, Jørgen Holum Halvorsen, Lars Bakken Leiknes, Sander Endresen og Even Ulvik Rønningen. Laglederlisenskurs Tone Vanvikmyr, Stig Verpe, Atle Harby, Kristoffer Glad, Ida Ulvik Rønningen og Clara Andersson- Rusch. Målvakttrenerkurs Preben Brækstad, Hanne Krogstad, Frank Robert Fillingsnes og Ola Stai. Sekretariatkurs Elisabeth Fredriksen, Frank Robert Fillingsnes og Ola Stai. Dommerkurs 1 Anders Sanderød og Jørgen Braun. Andre verv og oppdrag innen innebandy Representant seksjonsstyret for innebandy i NBF: Kristian Pettersen (trakk seg ved årsmøtet sommeren 2013) Representant i styret i MNBR: Leder for dommerkomiteen i MNBR: Medlem i dommerkomiteen i MNBR: Medlem i dommerkomiteen i MNBR: Medlem i valgkomiteen i MNBR: Martin Svarva (skiftet klubb til Nyborg før sesongen 2013/2014) Paul Daniel Johansen (skiftet klubb til Nyborg før sesongen 2013/2014) Frank Robert Fillingsnes Tom Bruvik Kristian Pettersen I tillegg fungerte Åsmund Sjøberg som kommentator og Paul Daniel Johansen som kameramann for NBF-TV under NM-finalene i innebandy. 8

9 Konklusjon Videre arbeid Drakter og utstyr Få system på drakter og utstyr. Under dette punktet inngår samarbeid med håndball og fotball, hvordan vi holder oversikt over køllebager og keeperdrakter, og hva slags system vi har når drakter skal byttes og etterbestilles. Mikro / mini Styret arbeidet med å rekruttere lagkontakter og trenere. Fortsatt bli flinkere til å støtte trenere i deres hverdag i gymsalen / hallen, og fortsette arbeidet med opplæring og videreutvikling av trenere. Det må også bli morsomt og givende å være både trener og lagkontakt at disse fortsetter vervene over flere år. Det er også viktig å bygge opp støtteapparat rundt trenerne, i form av aktive lagkontakter og sportslige ledere. Jentelag Vi må arbeide for å beholde de jentene vi har, og fortsette å jobbe med rekruttering av jentespillere og jentetrenere. Herrelagene Det må jobbes for å beholde ungdomsspillere, slik at de fortsetter på herrelaget. Det må også jobbes med ekstern rekruttering. For herrelagene hadde det vært en stor fordel å få inn en erfaren trener utenfra, med nye ideer og kunnskap om strategi og innlæring av spillemønster. Damelag Jobbe med rekruttering og beholde de spillerne vi har. Før neste sesong vil damelaget miste noen spillere, og det må nyrekruttering til. En utfordring er å beholde erfarne spillere når det kommer nye med liten eller ingen erfaring med innebandy. Styret Styrets må prioritere trenerne og bygge opp tillitsvalgtapparatet (styremedlemmer, lagkontakter og komitemedlemmer), slik at vi tar vare på og utvikler trenere og spillere. Vi må øke kvaliteten på det tilbudet vi allerede gir heller enn å øke medlemsantallet ytterligere. Da beholder vi medlemmer og et godt tilbud vil i neste runde tiltrekke seg flere spillere. Styret skal arbeide for at Freidig får klare retningslinjer for overgangen mellom sommer- og vinteridrettene, og for at klubben har en strategi for å håndheve retningslinjene. Vedtak fra årsmøtet innarbeidet

Årsmelding Freidig innebandy 2013

Årsmelding Freidig innebandy 2013 Årsmelding Freidig innebandy 2013 Administrasjon Styrets arbeid Styret har i år bestått av leder Sissel Arctander, nestleder Ola Stai, kasserer og medlemlisteansvarlig Håvard Rekstad, sekretær Tone Kvenild,

Detaljer

FREIDIG INNEBANDY 2011

FREIDIG INNEBANDY 2011 Innebandy FREIDIG INNEBANDY 2011 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Jorunn Reitan Nestleder: Ola Stai Kasserer: Håvard Rekstad Sekretær: Arnvid Hellebust Styremedlem: Trond Bondevik Styremedlem: Paul Daniel

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding Freidig Innebandy 2016

Årsmelding Freidig Innebandy 2016 Årsmelding Freidig Innebandy 2016 Sammendrag Freidig Innebandy har i 2016 hatt god rekruttering blant de yngste, noe som har resultert i stor deltakelse på Minirundene. Dessverre sliter vi (som resten

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan

Midt-Norge Bandyregion 2015-2019 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion - Langtidsplan OVERSIKT MÅL Fokusområde Delområde Arrangement Minirunder Nord-Trøndelag 1 miljø i NT deltar 1 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer 2 miljø i NT arrangerer

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015 Utleira IL Håndball Årsmelding 2015 Håndballstyret har gjennom året 2015 bestått av følgende personer: Leder Per Kristian Norddal Økonomiansvarlig Inge Osen Infoansvarlig Kari Aslaksen Aasly Materialansvarlig

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 Strategiplan NBF Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 6/26/2013 2 Handlingsplan for «Aktivitet» Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall. Få organiserte minirunder for

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt...

Møte referat. Agenda 1) Ressurser til teamet ) Prinsipper ifbm laguttak ) Cup'er ) Serie ) Trening ) Eventuelt... Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 17. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 14 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY Trondheim, 200410 Fullstendig saksliste for årsmøtet i Midt-Norge Bandyregion 2010 Idrettens hus, tirsdag 27. april 2010 1. Åpning 2. Godkjenning v fremmøtte representanter 3. Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2016

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2016 Utleira IL Håndball Årsmelding 2016 Håndballstyret har gjennom året 2016 bestått av følgende personer: Leder Økonomiansvarlig Web og info Materialansvarlig Sportslig leder NHF lagsinfo og lisens Arrangementsansvarlig

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig

Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig «Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes».

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa Styrets årsberetning 2015 GIF Innebandygruppa Tillitsvalgte. Styrets sammensetning i perioden har vært: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Sportslig leder eldre: Sportslig leder yngre: Varamedlem: Ann

Detaljer

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 Samhold Mangfold Utvikling Glede Fakta om klubben Sørlandets største idrettsklubb 2500 medlemmer 400 voksne ledere og trenere Norges største håndballklubb 85 lag

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Dagsorden: 1. Konstituering av møte a) valg av 1 referenter b) valg av 2 til å underskrive protokollen c) valg av møteleder d) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Arrangementskomite Wenche Barstad og Ann Kristin Simensen

Arrangementskomite Wenche Barstad og Ann Kristin Simensen Side 1 av 6 1. Styrets sammensetning Siden årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: Leder: Kasserer: Sportslig leder: Dommerkontakt: Materialforvalter: Styremedlem: Styremedlem: Valgkomite

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling

Gullhaug Idrettslag. Fotballglede! Årsberetning ungdomsfotball = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Gullhaug Idrettslag Årsberetning ungdomsfotball 2014 Fotballglede! = Miljø, Ansvar, Trivsel og Ferdighetsutvikling Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 SIF-Proff... 3 Dana-Cup 2014... 5 Gutter 11 år (2003)...

Detaljer

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle!

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI- INNEBANDY Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset

Detaljer

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017

Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Til Medlemmene i Moss Basketballklubb (Innkalling med forslag til dagsorden er publisert på www.mossbasket.no og Facebook 3. mars 2017) Moss Basketballklubb: Innkalling og dagsorden for årsmøtet 2017 Årsmøtet

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 2. halvår 2016

HALVÅRSRAPPORT FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 2. halvår 2016 HALVÅRSRAPPORT FOR MIDT-NORGE BANDYREGION 2. halvår 2016 Trondheim, 12.01.17 2015 ble året da regionen passerte 3000 aktive medlemmer! Aldersgruppene 6-12 år og 26+ øker mest, men vi ser for første gang

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Årsmøte 2014. Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall

Årsmøte 2014. Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall Årsmøte 2014 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 17.3.2014 Ski IL Innebandy n3sport.no/bandy/ski facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Styret Styret i Korsvoll IL håndball har i perioden bestått av: Anne-Lise Hektoen, leder og registeransvarlig Anders Ljungqvist, sportslig ansvarlig Knut Blaker,

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016 EIF Håndball Styrets årsberetning 2016 Håndballstyret 2016 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Materialforvalter Styremedlem Arrangementsansvarlig Styremedlem Dommeransvarlig Kenneth Johnsen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer