Årsmelding Freidig innebandy 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Freidig innebandy 2013"

Transkript

1 Årsmelding Freidig innebandy 2013 Administrasjon Styrets arbeid Styret har i år bestått av leder Sissel Arctander, nestleder Ola Stai, kasserer og medlemlisteansvarlig Håvard Rekstad, sekretær Tone Kvenild, materialansvarlig Halvar Larsen, og ungdomsrepresentant Theodor Bondevik. To styremedlemmer har trukket seg: Paul Daniel Johansen og Gunnar Moritsgard. Lise Løvseth har vært hovedstyrets observatør på styremøtene. Det er gjennomført 8 styremøter i perioden. Det ble opprettet et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret har nå har seks aktive styremedlemmer med god innsikt i driften av avdelingen. Dette er et godt utgangspunkt for neste års styrearbeid. Mange styremedlemmer ga mange å dele oppgavene på i sesongoppstarten, årets travleste tid. Styrearbeidet går i hovedsak gått ut på å administrere driften av avdelingen. I vår var det møte med lagkontakter for få innspill. Her kom det opp behov for info, beste måte å få i gang jentelag, med mer. Innspillene er tatt vare på og noe er innarbeidet. I neste styreperiode bør lagkontakter inviteres til et utvidet styremøte minst en gang i halvåret. De store temaene i 2013 har vært sponsoravtale og innkjøp av drakter og utstyr, samt trenerrekruttering og treneropplæring. Mange av de foreslåtte tiltakene har imidlertid ikke kommet i gang enda. Noe av dette kan forklares med at sportslig leder for serielag også er nestleder, og at sportslig leder for minirundelag også er leder. Dette har gitt for liten kapasitet til å følge opp lagene og trenerne. Med et fulltallig styre med åtte medlemmer til neste år, vil vi kunne følge opp trenerne og lagene mer. I høst har vi vært klare for å ta i bruk KlubbAdmin, nytt system for medlemsregistrering og fakturering mm. Dette systemet sparer mye tid til administrering. Oppstart lot vente på seg, men kom i orden i januar. Lagkontaktene Lagkontaktene gjør en stor og viktig jobb for avdelingen. De er nærmest spillerne og trenerne, og dermed tettest på selve idrettstilbudet vårt. De organiserer reising til kamper og turneringer, passer på utstyr og er lagenes kontakt til styret. De melder på til minirunder og fungerer ofte som lagledere 1

2 når trenere ikke kan stille. Lagkontakter arrangerer juleavslutninger, sesongavslutninger, foreldrekamper med mer. De holder også oversikt over hvem som begynner og slutter. I forbindelse med minirundene er det en del organisering både med påmelding og orden med drakter. Ikke alt går etter planene, men lagkontaktene tar initiativ og ordner opp, med sporty innstilling. Denne sesongens lagkontakter er: Hege Sivertsvik, Jørgen Braun, Marian Brandt, Christian Jebsen, Tone Kvenild, Espen Aalberg, Kjetil Pedersen, Tone Vanvikmyr, Stig Verpe, Morten Karlsen, Terje Jørgensen, Kjell Solbakk og Ola Stai. Det er utarbeidet en instruks for lagkontaktene for minirundelagene. Denne skal gjøre det oversiktlig for lagkontaktene og enklere å ta på seg dette vervet. Trenerne Denne sesongen har vi følgende trenere: Ola Stai, Frank Robert Fillingsnes, Sigurd Harby, Atle Harby, Theodor Bondevik, Lars Bakken Leiknes, Espen Greiff Flægstad, Magnus Hestvik Larsen, Brage Harby, Jakob Dyrseth, Clara Andersson-Rusch, Ida Ulvik Rønningen, Sander Endresen, Even Rønningen, Anders Sanderød, Emeric Winnem, Kristoffer Glad og Tobias Remman Paulsen. Dette er de som har aller størst betydning for hvordan våre medlemmer opplever treninger og kamper.. Mange trener flere lag i tillegg til å spille selv. Vi får stadig tilbakemelding om at våre yngste spillere syns det er stas med ungdommer som trenere. Trenerne fortjener en stor takk for sin innsats for avdelingen. Websider Websidene brukes for informasjon, både om tilbudet, pågående aktiviteter, styremøtereferater med mer. Se: Sidene er forenklet for bedre oversikt. Det er også opprettet facebookside for Freidig innebandy https://www.facebook.com/freidiginnebandy Drakter / utstyr Sponsoravtale med Adidas og samarbeidsavtale med G-sport ble underskrevet på våren. Handball, fotball og innebandy samarbeider om drakter, slik at en spiller som er med på flere avdelinger bare skal ha en drakt. På høsten har arbeidet gått ut på å få oversikt over hvilke størrelser og draktnummer spillerne skal ha, og få sendt inn bestilling. Rett før jul ble det bestilt trenerpakker som ble utdelt i januar. Det ble bestilt flere keeperdrakter slik at hvert lag her egen drakt. Det vil gi mindre arbeid for lagkontaktene. Forvaltning av utstyr framover: Det blir viktig å få til ett system, som er oversiktlig og lett å vedlikeholde når tre avdelinger skal koordinere seg. Vi har allerede nå spillere som trenger nye størrelser, og må bytte inn gammel skjorte. System for retur, bestillinger og oppdatering av lister må på plass. 2

3 Dugnader og sponsorer G15 og G11 har solgt Enjoykort samt deltatt på vareopptelling for å få inntekter til laget. G13 fikk inn sponsormidler som tenkes brukt til CUP-deltagelse i Avdelingen stilte med åtte deltakere på Tordenskioldløpet, noe som gir inntekter til avdelingen. Valgkomiteen Valgkomiteen består denne sesongen av Marianne Hestvik og Mats Lien. Samarbeid med Midt-Norge bandyregion og Norges Bandyforbund Freidig har kontaktet NBF og gitt innspill angående trenerutvikling. For trenere for minirundelag er det viktigere å få opplæring i hvordan man jobber med så unge spillere. Her handler det mer om å lede en gruppe enn å få opplæring i hvilke øvelser mans skal kjøre. Det er tett dialog med MNBR og Freidig. Det har pågått en diskusjon med MNBR og NBF i høst om spillerutvikling. Dette bør ny sportslig leder for serielagene ta tak i, i neste styreperiode. I forbindelse med påmelding til minirunder har MNBR vært fleksible mht. ønsker om spilletid fra påmeldte lag. MNBF bistår også ved arrangement av NM-sluttspill for G15. Sissel deltok på et 8-timers tillitsvalgtkurs i regi av Norges Bandyforbund. Foruten økt kunnskap om reglement og organisasjon, understreket bandyforbundet viktigheten av å ta vare på tillitsvalgte. Med et godt tillitsvalgtapparat får klubber den kapasiteten de trenger til å utvikle et godt tilbud til sine medlemmer. Økonomi Kommentar til regnskap og budsjett Avdelingen har god økonomi med et positivt årsresultat på kr og egenkapital på kr Ca 60% av inntekten er aktivitetsavgift mens resten er kommunalt tilskudd, Grasrotandel, mva. refusjon, Idrettsbingo og dugnad/egeninnsats. Utgifter er i hovedsak honorar til trenere og dommere, seriepåmelding, cupdeltagelse og drakter og utstyr. Samlet omsetning er kr Det er god balanse mellom inntekter og utgifter slik at aktivitetsavgifter antas å kunne holdes på nåværende nivå. Egenkapital ble noe redusert siden gjeld til Freidig Fonds ble innløst. To gjenstående avdrag på lisensbøter utgjør kr som langsiktig gjeld. Innføring av KlubbAdmin fra årsskiftet antas å redusere kasserers arbeidsbelastning med medlemsadministrasjon, fakturering og purring betydelig. Egne arrangement Takket være Atle Harby og foreldrene på G15, som tok initiativ og formulerte søknad, har Freidig innebandy fått tildelt å være teknisk arranger av NM-sluttspill for G15 fra Norges Bandyforbund. Sluttspillet foregår første helga i april 2014, og planleggingen er godt i gang. Ambisjonen er best 3

4 gjennomførte sluttspill i NBF. Med dette tar avdelingen som ble stiftet i 2007 på seg sitt første større arrangement. Sportslig innsats Det totale antallet aktive er rundt 250. Dette tallet har vært stabilt over flere år. Damelag Damelaget ble sesongen 2012/2013 nummer fire i serien. Etter en sterk start gikk det noe tråere etter jul. Fjerdeplass betyr imidlertid sluttspill der serievinner Nidaros valgte å møte Freidig. En meget god kamp av Freidig endte med tap 4-6. Dessverre fortsetter frafallet på damesiden, men i motsetning til de siste par årene fikk vi inn en del nye spillere på tampen av sesongen, slik at vi denne gang slapp å være nervøse for om vi klarte å stille lag eller ikke idet fristen for seriepåmelding gikk ut. Imidlertid betyr dette at vi mister rutinerte jenter og må begynne "på nytt" med mer uerfarne jenter. De resultatmessige forventningene var derfor ikke store i forkant av sesongen. Det positive var at jentene nå ønsket å begynne å trene to ganger i uka etter en sesong der vi hadde hatt en trening i uka noe resultatene også etter hvert bar preg av. I de første kampene høsten 2013 var det tydelig at mange av jentene aldri hadde deltatt i dameserien men etter hvert har resultatene bedret seg betydelig og laget ligger for øyeblikket på fjerdeplass og kjemper dermed også denne sesongen om den siste sluttspillplassen. EMBLA Sesongen 2012/2013 forsøkte vi å etablere to treningsgrupper for jenter. En for jenter fra mellomtrinnet i barneskolen og en for jenter fra ungdomsskolen. Den yngste jentegruppen måtte vi oppgi på grunn av for liten interesse, mens den eldste besto gjennom sesongen selv om de var litt for få spillere og motivasjonen blant enkelte var noe varierende. Etter søknad om fritak fra aldersbestemmelsene deltok denne gruppen med et lag i G11-serien samt i enkelte minirunder i lilleguttklassen. Mange av jentene signaliserte ved sesongslutt at de ville gi seg med innebandy og de gjenværende jentene hadde minimal tro på at vi ville klare å rekruttere nok nye jenter til at treningsgruppen kunne bestå. Dermed ble treningsgruppen lagt ned etter 2012/2013-sesongen, men jentene fikk tilbud om trene med, og for de som var gamle nok, også spille på damelaget sesongen 2013/2014 og to av jentene valgte å gjøre dette. Nytt for sesongen 2013/2014 er at vi har startet opp en egen treningsgruppe for mikrojenter på Åsvang. Denne har blitt en suksess og vi stiller nå med et rent jentelag i mikroklassen på minirundene. Denne gruppen er imidlertid ikke en del av EMBLA-prosjektet og EMBLA forsvinner dermed ut av Freidig Innebandy sammen med ungdomsskolejentene. «Frekk & Freidig» - kvinnelag i bedriftsserien Frekk & Freidig legger like stor vekt på det sosiale som det sportslige. Etter jevn sportslig framgang de siste årene med plassering på sjetteplass av elleve lag sesongen 2012/2013, har det gått litt tråere så 4

5 langt i sesongen 2013/2014 og laget ligger for øyeblikket som nummer åtte i serien. Foruten årlig sommerfest og julebord deltar laget årlig på Idrettsfestivalen. I 2013 endte dette med sølv i trippelball (hver kamp består av en omgang med fotball, innebandy og volleyball), mens laget ble slått ut i puljespillet i innebandyturneringen. Herrelag Sesongen 2012/2013 deltok Freidig med ett lag i herrenes 2. divisjon og ett lag i herrenes 3. divisjon. Førstelaget endte sesongen som nummer 3, mens andrelaget etter en meget viktig seier i siste kamp endte på andreplass (tap i denne kampen hadde medført femteplass). Etter å ha mistet flere spillere før sesongen ble det færre på trening og etter hvert var også treningsoppmøtet blant de gjenværende spillerne synkende. Denne trenden fortsatte også etter jul selv om resultatene for førstelaget bedret seg noe. Før sesongen 2013/2014 mistet herrelagene nok en gang flere spillere samtidig som omtrent alle av forrige sesongs G19-spillere ble borte. Denne gang så det imidlertid ut til at tapet langt på vei skulle utlignes av nye spillere inn til klubben. Etter en periode med gode treninger og mye folk på trening, fant flere av disse ut at de ikke hadde nok tid til innebandy og flere sluttet utover høsten. Dermed var vi tilbake til de siste par årenes problem med kun få seniorspillere i klubben og dårlig oppmøte på trening. Heldigvis kan klubbens gode 1998-årgang nå spille seniorinnebandy og disse sammen med guttene fra G17-laget utgjør nå en stor del av begge herrelagene. Førstelaget spiller jevnt med alle, men sliter med å vippe jevne kamper i sin favør og ligger derfor sist i andredivisjon. Andrelaget spiller derimot stadig bedre og ligger for øyeblikket som nummer to i tredjedivisjon. G19 Sesongen 2012/2013 opprettet Midt-Norge Bandyregion for første gang en egen G19-serie. De guttene vi hadde i denne aldersgruppen var lite lystne på å spille seniorinnebandy og vi meldte derfor på et lag i et forsøk på å beholde spillere i aldersgruppen år. Laget ble bestående av en halvpart gutter i den påtenkte aldersgruppen og en halvpart av de beste og mest motiverte guttene fra G15 og G17. Forsøket på å beholde de eldste guttene ble imidlertid lite vellykket. En halv sesong senere har vi bare igjen en av guttene fra denne aldersgruppen. Laget endte som nummer to i seriespillet. Med kun tre lag i seriespill ble det ikke arrangert noen sluttspillfinale for G19. Vi meldte opprinnelig ikke på noe lag i G19-serien sesongen 2013/2014. I stedet meldte vi på to lag i G17-serien, men når Midt-Norge Bandyregion på grunn av dårlig påmelding valgte å slå sammen G17 og G19 til et felles seriespill valgte vi å endre påmeldingen av det ene G17-laget til et G19-lag slik at vi som klubb stiller med lag i alle aldersklasser. Freidig G19 består derfor av G17-spillerne sammen med en eller to eldre spillere. Laget har så langt underprestert noe og ligger på fjerdeplass i serien. G17 Sesongen 2012/2013 stilte vi med to lag i G17-serien. Et førstelag bestående av G17-spillere noe støttet av de beste G15-spillerne og et andrelag bestående av G15-spillere. Begge lag gjorde det meget bra og ble nummer 1 og 2 i serien, men andrelaget gjorde det unødvendig spennende ved å tape siste kamp og dermed ta andreplassen på bedre målforskjell. I sluttspillfinalen tapte Freidig1 5-6 mot Bakklandet/Nidelv. I sesongen 2013/2014 har Midt-Norge Bandyregion slått sammen seriespillet for G17og G19 pga lav påmelding i begge klasser. Vårt G17-lag spiller derfor i G19-klassen, men konkurrerer med de andre 5

6 G17-lagene i G19-serien om Midt-Norges plass i NM-sluttspillet. Freidigs G17-lag består denne sesongen av gutter fra G15-laget, mens de som holder G17-alder spiller på Freidig G19 (se G19). Freidig G17 er så langt ubeseiret og ligger dermed godt an til å vinne G19-serien. G15 Før sesongen 2012/2013 var det stort frafall fra det gamle G15-laget samtidig som noen spillere gikk opp til G17. Imidlertid ble den store 1998-årgangen G15-spillere denne sesongen noe som på nytt medførte at vi stilte med to G15-lag. Førstelaget gikk gjennom sesongen ubeseiret, mens andrelaget fikk det noe tyngre og endte på femteplass. I sluttspillfinalen ble det seier 8-5 over Trygg/Lade Sesongen 2013/2014 stiller Freidig nærmest som vanlig med to lag i G15-serien samtidig som de beste og ivrigste stiller som Freidig G17 i G19-serien. For øyeblikket er Freidig1 ubeseiret, mens Freidig2 ligger på tredjeplass. Begge lag fortsetter dermed den gode utviklingen fra foregående sesong og ser nå fram til Tigers Cup og NM. G13 Før sesongen 2012/2013 var det lenge usikkert om vi klarte å stille lag guttene hadde gått opp i G15-klassen, mens mange av de andre guttene hadde falt fra eller var opptatt med fotball. Ved seriestart hadde vi ikke nok spillere til et lag og vi inngikk derfor et samarbeid med Trygg/Lade for å slippe å trekke laget. Laget fikk derfor navnet Freidig/Trygg/Lade samtidig som det også var med noen G11-gutter på de første kampene. Utover høsten kom også fotballgutta tilbake og etter en litt ujevn innledning var laget ubeseiret fra desember og ut sesongen. Laget endte som nummer to i serien og slo serievinner Oppdal 9-7 i sluttspillfinalen.2000-årgangen har alltid vært liten i Freidig Innebandy, men heldigvis har vi en stor og entusiastisk 2001-gjeng. Dette betyr at G13-laget sesongen 2013/2014 nesten utelukkende består av førsteårs G13-spillere, noe som også medfører at de møter mange gutter som er året eldre enn seg selv. Dette, samt at guttene er litt individualistisk anlagt, får betydning for resultatene, men guttene lærer og vil etter hvert også utvikle seg som lag. Laget ligger for øyeblikket som nummer seks i serien. G11 Nytt av sesongen 2012/2013 var at Midt-Norge Bandyregion tilbød seriespill som et supplement til minirunder for lillegutter. Freidig Innebandy stilte med tre lag i denne serien, G10, G11 og et jentelag (se også under EMBLA). Felles for alle disse lagene var stort engasjement og en betydelig fremgang i løpet av sesongen. Sesongen 2013/2014 stiller vi med to lag i G11-serien. G11 har allerede spilt i serien i et år og er således erfarne, mens G10 spiller på stor bane for første gang. For G10 har det vært store utskiftninger i spillerstallen. Lagkontaktene gjort en god jobb med spillerrekrutering og laget har fått en brukbar stamme med spillere. En liten nedtur er det imidlertid for våre spillere at det kun er Nyborg (selv om de stiller med tre lag), foruten Freidig, som stiller med lag i serien, ettersom dette medfører at de møter mange av de samme spillerne i kamp etter kamp. Minirundelag Freidig innebandy har 12 lag i aldersklasser fra 6 til 11 år. 6

7 Vi har videreført tilbudet om mikrotreninger for første- og andreklassinger på Berg, Eberg, Strindheim og Åsvang skole også sesongen 2013/2014. I høstsemesteret betegnes dette tilbudet som innebandyskole for førsteklassingene, mens det etter jul betegnes som vanlige innebandytreninger for de som velger å fortsette. For denne sesongen 2013/2014 trener tredjeklassingene på Åsvang sammen med andreklassingene i stedet for å samles med de andre åtteåringene på Blussuvoll. En nyhet er at vi har opprettet en egen mikrogruppe for jenter på Åsvang. Denne har blitt en suksess og vi håper at dette skal bli begynnelsen på nye jentelag i klubben. Dette laget trenes av to damelagspillere. Når guttene begynner tredjeklassen samles spillerne fra de forskjellige skolene til felles treninger. For G8 og G9 foregår disse en gang i uken på Blussuvoll skole, mens alle de eldre lagene enten trener på Leangen eller på Strinda videregående skole. Alle lag fra G6/J6 og opp til G11 har et tilbud om å spille minirunder en gang per måned, hele sesongen. Freidig har deltatt med lag på alle minirundene med rundt 10 lag hver gang, så langt denne sesongen. Forrige sesong vare det 15 påmeldte lag på det meste. På grunn manglende lagkontakter på 2 lag, er det noen lag som ikke har fått meldt seg på til minirundene. Forhåpentligvis klarer også de siste treningsgruppene å finne noen som kan ta på seg oppgaven med å organisere og melde på lag til de siste minirundene slik at både de og barna får oppleve hvor moro det er med minirunder. Tigers cup I mars reiste begge G15-lagene på Tigers Cup. I puljespillet vinner Freidig1 to kamper og taper en, mens Freidig2 vinner en kamp og taper to. Med dette gikk Freidig1 videre til kvartfinale hvor det blir tap mot klassens vinner, GIF. I høstnummeret av Freidigbladet hadde Sigurd Harby skrevet reportasje om deltakelsen på Tigers cup. NM Som serievinner i Midt-Norge deltok G15 Freidig1 også i NM. Her ble laget slått ut i puljespillet etter en seier og tre tap. Per Jystads minnefond Sigurd Harby mottok i desember utmerkelse fra Per Jystads minnefond for sin innsats i både innebandy- og fotballavdelingen. Representasjon Martina Hall var på sommeren og høsten 2013 tatt ut på damelandslagets samlinger i deres oppkjøring til VM i Tsjekkia. Høsten 2013 skiftet hun imidlertid klubb til Trond og etter oppkjøringsturneringen til VM falt hun også ut av VM-troppen. 7

8 To tidligere Freidigspillere, Karen Farnes og Ida Karevold kom imidlertid med til VM hvor spesielt Karen gjorde en meget fin figur. Paul Daniel Johansen og Åsmund Sjøberg er forbundsdommere i Norges Bandyforbund og dømte kamper i eliteserien for damer og førstedivisjon øst for herrer på vegne av Freidig våren Dessverre valgte de å skifte klubb til Nyborg høsten Sesongen 2013/2014 er Anders Sanderød, Sigurd Harby, Theodor Bondevik, Lars Bakken Leiknes, Tom Bruvik og Frank Robert Fillingsnes klubbens aktive dommere. Kurs Trener 1 kurs Sigrunn Bentsen, Frank Robert Fillingsnes, Bendik Dyrseth, Jakob Dyrseth, Mats Solbakk, Brage Harby, Jørgen Holum Halvorsen, Lars Bakken Leiknes, Sander Endresen og Even Ulvik Rønningen. Laglederlisenskurs Tone Vanvikmyr, Stig Verpe, Atle Harby, Kristoffer Glad, Ida Ulvik Rønningen og Clara Andersson- Rusch. Målvakttrenerkurs Preben Brækstad, Hanne Krogstad, Frank Robert Fillingsnes og Ola Stai. Sekretariatkurs Elisabeth Fredriksen, Frank Robert Fillingsnes og Ola Stai. Dommerkurs 1 Anders Sanderød og Jørgen Braun. Andre verv og oppdrag innen innebandy Representant seksjonsstyret for innebandy i NBF: Kristian Pettersen (trakk seg ved årsmøtet sommeren 2013) Representant i styret i MNBR: Leder for dommerkomiteen i MNBR: Medlem i dommerkomiteen i MNBR: Medlem i dommerkomiteen i MNBR: Medlem i valgkomiteen i MNBR: Martin Svarva (skiftet klubb til Nyborg før sesongen 2013/2014) Paul Daniel Johansen (skiftet klubb til Nyborg før sesongen 2013/2014) Frank Robert Fillingsnes Tom Bruvik Kristian Pettersen I tillegg fungerte Åsmund Sjøberg som kommentator og Paul Daniel Johansen som kameramann for NBF-TV under NM-finalene i innebandy. 8

9 Konklusjon Videre arbeid Drakter og utstyr Få system på drakter og utstyr. Under dette punktet inngår samarbeid med håndball og fotball, hvordan vi holder oversikt over køllebager og keeperdrakter, og hva slags system vi har når drakter skal byttes og etterbestilles. Mikro / mini Styret arbeidet med å rekruttere lagkontakter og trenere. Fortsatt bli flinkere til å støtte trenere i deres hverdag i gymsalen / hallen, og fortsette arbeidet med opplæring og videreutvikling av trenere. Det må også bli morsomt og givende å være både trener og lagkontakt at disse fortsetter vervene over flere år. Det er også viktig å bygge opp støtteapparat rundt trenerne, i form av aktive lagkontakter og sportslige ledere. Jentelag Vi må arbeide for å beholde de jentene vi har, og fortsette å jobbe med rekruttering av jentespillere og jentetrenere. Herrelagene Det må jobbes for å beholde ungdomsspillere, slik at de fortsetter på herrelaget. Det må også jobbes med ekstern rekruttering. For herrelagene hadde det vært en stor fordel å få inn en erfaren trener utenfra, med nye ideer og kunnskap om strategi og innlæring av spillemønster. Damelag Jobbe med rekruttering og beholde de spillerne vi har. Før neste sesong vil damelaget miste noen spillere, og det må nyrekruttering til. En utfordring er å beholde erfarne spillere når det kommer nye med liten eller ingen erfaring med innebandy. Styret Styrets må prioritere trenerne og bygge opp tillitsvalgtapparatet (styremedlemmer, lagkontakter og komitemedlemmer), slik at vi tar vare på og utvikler trenere og spillere. Vi må øke kvaliteten på det tilbudet vi allerede gir heller enn å øke medlemsantallet ytterligere. Da beholder vi medlemmer og et godt tilbud vil i neste runde tiltrekke seg flere spillere. Styret skal arbeide for at Freidig får klare retningslinjer for overgangen mellom sommer- og vinteridrettene, og for at klubben har en strategi for å håndheve retningslinjene. Vedtak fra årsmøtet innarbeidet

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011 Årsberetning GIL Alpint og Hopp 2011 Styrets sammensetning. Driftsstyret bestod våren 2011 av Hans Petter Løvberg Leder Morten Pettersen Heis og Driftsleder Gunn Heggen Kasserer Hans Petter Løvberg og

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012

Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012 Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012 1 Fotballgruppa: Styrets årsberetning 2012 2012 har vært et godt år for Fotballgruppa i Haugerud IF. Vi er i vekst i antall medlemmer, vi har fått i gang nye jentelag,

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G ÅRSBERETNING 2012 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Navn Pål Morten Hjulstad Andreas H. Jørgensen Freddy Larsen John Mohus Harald Lien Hege Hvidsten Janne Marit Stakset Jannicke Andersen Mats

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer