Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak."

Transkript

1 Ole Jørgen Lind. Statens vegvesen. Norge NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014 Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak.

2 Bakgrunn for prosjektet Trafikksikkerhetsprosjekt for Region øst etter avtale med Vegdirektoratet Basert på data fra ulykkesanalysegrupper (UAG) i alle regionene og ulykkesregisteret til Statens vegvesen (politiregistrerte ulykker) Alle dødsulykker på vegene i perioden følges opp NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

3 Hvem er «eldre»? Pensjonsalder 67 år EUs 3. førerkortdirektiv fra 2013: Aldersgrensen for obligatorisk legeundersøkelse er hevet fra 70 til 75 år Vesentlig økning i risiko for NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

4 Temaanalyse av eldreulykker To problemstillinger som er forsøkt besvart: 1. Hva er de viktigste årsakene til trafikkulykker med eldre trafikanter over 75 år? 2. Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere antall eldreulykker? NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

5 Hvorfor er eldre en høyrisikogruppe i trafikken? Under Antall enheter involvert i personskadeulykker i Norge fordelt på alder på fører av enhet, NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

6 Hvorfor er eldre en høyrisikogruppe i trafikken? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Antall ulykker per mill. kjørte km i personbil NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

7 Hvorfor er eldre en høyrisikogruppe i trafikken? 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Under Andel drepte av de involverte i trafikkulykker med personskade NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

8

9 Forventet levetid ved fødsel NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

10 Antall eldre vil øke: Antall født pr år fra 1930, Norge NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

11 Tidsperspektiv og trafikantadferd eldre trafikanter Antall personer over 80 år kan komme til å dobles til i 2050 Eldre trafikanter tar sjelden kalkulert risiko De bryter sjelden trafikkreglene Ulykker skyldes nedsatt fysikk og kognitive evner som konsekvens av å bli eldre Store individuelle forskjeller NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

12 2 hovedutfordringer for eldre trafikanter Som fotgjenger (76 dødsulykker): Kryssing av veg Som bilfører (utløsende enhet i 79 dødsulykker) : Venstresving i plankryss Møteulykker Påkjøring av eldre fotgjengere NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

13 NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

14 Antall drepte fotgjengere i Norge, Under Fotgjenger krysset veg Fotgjenger gikk langs veg NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

15 Dødsulykker eldre fotgjengere Tar det for gitt at de blir sett Lar være å se seg for Oppfatter ikke tidsnok at det vil gå galt 50 % av alle drepte fotgjengere ved kryssing veg var 75 år eller mer (5 % av befolkningen) i og utenfor gangfelt 20 % i tilknytning til bussholdeplasser 30 % av ulykkene i blindsonen til et stort kjøretøy NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

16 Kryssing av veg som fotgjenger Gangfelt kan gi en falsk trygghetsfølelse Dødsrisiko på10 % ved 30 km/t gjelder ikke for en 80-åring NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

17 Eldre fotgjengere: Mer utsatt og mer sårbar Hvorfor er eldre mer utsatt ved kryssing av veg? 1. Bruker lenger tid på å krysse 2. Nedsatt reaksjons- og tåleevne NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

18 Tiltak, gangfelt: NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

19 Trafikantrettede tiltak mot fotgjengerulykker Bedre synlighet Utdeling av refleks og info om viktigheten av synlighet for fotgjengere Påvirke eldre til å bruke mer fargerike ytterklær med innsydd refleks Kunnskap og trening Statens vegvesen vil utarbeide et opplegg for trafikksikkerhetskurs som kan avholdes på eldresentre, aktivitetssentre o.l. Valg av smarte ruter (unngå farlige krysningspunkt) Informasjon om blindsoneproblematikk

20 Blindsone: Eldre fotgjengere bruker lang tid på å passere gjennom en blindsone. Mange tenker ikke over at de ikke blir sett. Mange ulykker har skjedd som følge av dette og konsekvensene er som regel store NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

21 Eldre som bilfører Sammenligning av uhellstyper for dødsulykker blant eldre og for hele befolkningen NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

22 Venstresving i plankryss Uhellskode 64: «Venstresving foran kjørende i motsatt retning» Størst utfordringer: Fra veger med vikeplikt Høy fart på gjennomgående veg Høy tungbilandel Mange av disse dødsulykkene var mellom personbil og vogntog NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

23 Ulykkesstatistikk: Antall ulykker per mill. kjørte km Venstresving fra vikepliktsposisjon Ingen andre uhellstyper skiller seg ut like mye NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

24 Eldre bilførere Påkjøring av fotgjengere Ofte påkjøring av eldre fotgjengere. I 8 av 11 tilfeller er fotgjengeren over 75 år I de fleste situasjoner har bilfører opplyst at han ikke så fotgjengeren før han kjørte på han Lav fart Møte- og utforkjøringsulykker Den eldre sjåføren har fått et illebefinnede, sovnet eller på annen måte mistet bevisstheten NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

25 Fysiske tiltak på veg for sikre eldre sjåfører Vegkryss Mer bruk av «full stopp» i kryss Forenkle kanaliserte kryss ved å kutte ut høyresvingefelt i hovedveg Senke fartsgrensen i kryssområder Bygge flere rundkjøringer Langs veg Forsterket midt og kantoppmerking Midtrekkverk Mykgjøring av sideterreng

26 Trafikanttiltak, bedre sjåfører Kjøretrening Anbefale kjøp av kjøretøy som er enkle å bruke (automatgir, servostyring og lignende) og har gode førerstøttesystemer Spesiallagde dataspill som trener opp hjernen Opprette en egen internettside for eldre trafikanter der informasjon, egentester etc er samlet (som for eksempel NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

27 Tiltak for kjøretøy Dimensjonere det passive sikkerhetssystemet (for eksempel sikkerhetsbelter og airbager) i biler i forhold til eldres tåleevne Intelligente førerstøttesystemer redusere blindsonene på store kjøretøy detektering av fotgjengere og kjøretøy i blindsonen registrering av øyebevegelser for å oppdage trøtte eller uoppmerksom fører

28 I can hardly walk, hardly see and barely hear. Things could have been worse, though. I can still drive NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

29 Førerkort eldre sjåfører Politiet kan pålegge en sjåfør fornyet legeerklæring og eventuelt frata vedkommende førerretten Legen kan melde til fylkeslegen at sjåføren ikke er egnet til å kjøre bil. Legen er i tvil om sjåførens egnethet. Fylkeslegen kan be om vurderingsprøve hos Statens vegvesen NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

30 Bilfører 65+ Tilbud om oppfriskningskurs for eldre trafikanter Driftes av Autoriserte Trafikklæreres Landsforbund (ATL) fra 1. januar 2013 etter avtale med Statens vegvesen Ambisjonen er at deltakelsen skal øke fra 14 prosent av 70-årskullet med førerkort i 2011 til 30 prosent innen Statens vegvesen vil utrede om Bilfører 65+ bør gjøres obligatorisk for alle bilførere over 75 år (75+?) NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

31 Oppsummering Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Trafikanttiltak mot eldre Oppfriskningskurs for eldre bilførere (65+) Krav og prosesser knyttet til førerretten Sikkerhet for eldre fotgjengere NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

32 Organisatoriske tiltak Vurdere gangfeltkriterier, blant annet med tanke på å vekte eldre trafikanter sterkere Vurdere håndbøker med tanke på utforming av kryss Etablere gode alternativer til bilen, som individuelle transporttjenester og levering av varer og tjenester på døren Større fokus på eldre trafikanter som høyrisikogruppe? NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

33 Tiltak som er viktig for noen er nyttig for alle! (Universell utforming) NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

34 Takk for meg! NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

35 NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik juni 2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus 2011 2014 Innhold 1.0 Innledning 4 Om Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) 5 Aktører i trafikksikkerhetsutvalget 5 2.0 Utfordringer 7 2.1 Ulykkessituasjonen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2014-2017 Foto: Einar Søberg, Statens vegvesen (Forside: Jens Haugen) Innhold 1. Innledning 5 1.1 HTUs rolle 5 1.2 Hensikten med trafikksikkerhetsplanen 2. Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17 -122 tiltak fra,,, Helsedirektoratet og. Kjøretøytiltak (15 tiltak): vil utrede behovet for revisjon av regelverket om sikring av last, og om det er behov

Detaljer

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen!

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008 Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! UAG Hva er det? Undersøker alle dødsulykker i trafikken fra 1.1.2005

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023

NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023 NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023 I forslag til Nasjonal transportplan 2014 2023 ligger det en stor utfordring for NMCU og motorsyklistene. Vegmyndighetene setter nemlig et uhyre ambisiøst trafikksikkerhetsmål

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245 Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007 MC - sikkerhet VEILEDNING Håndbok 245 MC- sikkerhet Utforming og drift av veg- og trafikksystemer Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune 2011-2014 Trafikksikkerhetsplan Asker kommune Side 2 (40) FORORD Jeg observerer nesten daglig farlige situasjoner skriver en bekymret småbarnsfar om trafikkforholdene.

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Takk... 6 2 Sammendrag... 7 3 Bakgrunn... 9 4 Problemstilling... 14 5 Metode og data... 15 5.1 Valg av metode... 15 5.

Innholdsfortegnelse 1 Takk... 6 2 Sammendrag... 7 3 Bakgrunn... 9 4 Problemstilling... 14 5 Metode og data... 15 5.1 Valg av metode... 15 5. Innholdsfortegnelse 1 Takk... 6 2 Sammendrag... 7 3 Bakgrunn... 9 4 Problemstilling... 14 5 Metode og data... 15 5.1 Valg av metode... 15 5.2 Utvalg... 17 6 Teori... 34 6.1 Begrepsavklaring. Definisjon

Detaljer

VD rapport Vegdirektoratet

VD rapport Vegdirektoratet Temaanalyse Dødsulykker på motorsykkel 2005-2009 VD rapport Vegdirektoratet Nr. 45 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Trafikkopplæring 11-2011 1. Bakgrunn

Detaljer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer Sammendrag: Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer TØI rapport 1269/2013 Tor-Olav Nævestad og Ross Owen Phillips Oslo 2013, 92 sider Denne rapporten gjengir

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2006-2009 Vedtatt av kommunestyret 29.03.2007 Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Teknisk drift og Plan- og miljøseksjonen 1602 Fredrikstad,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Strategiplan for trafikksikkerhet

Strategiplan for trafikksikkerhet Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2010-2013 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017 VEST-AGDER Vest-Agder FYLKESKOMMUNE fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune 2 Utgiver: Vest-Agder

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer