Når naturen krever det slår hjernen av lyset, slik som i et hus, rom etter rom.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når naturen krever det slår hjernen av lyset, slik som i et hus, rom etter rom."

Transkript

1 Når naturen krever det slår hjernen av lyset, slik som i et hus, rom etter rom.

2 Dramatiske og tragiske konsekvenser

3 DYBDEANALYSE Møte- og utforkjøringsulykker på rette vegstrekninger i 80- og 90 soner med død eller alvorlig skade Uforklarlige ulykker

4 Forskjellig vanskelighetsgrad

5 Politiets rapport om vegtrafikkuhell Politiavhør Ulykkesfører - vitner Rettsdokumenter Ulykke Svar spørreskjema - samtale -ulykkesfører -pårørende -lastebil/bussfører Uttalelse fra behandlende lege Statens vegvesen Rapport bil- og vegtekniske forhold Rettsmedisinsk institutt Rettsmedisinsk undersøkelse SRI - Statens Rettstoksikologiske institutt -Rusmiddelundersøkelse

6 SENTRALE FORKLARINGSFAKTORER Ubestemt Illebefinnende Spenningssøking 12 % Avsovning Uoppmerksom 6 % 7 % 8 % 9 % Dybdestudie 119 møteog utforkjøringsulykker 30 % 17 % Selvmord 11 % Rusmidler Ferdighetssvikt

7 11 av 26 møteulykker mellom tungt kjøretøy og personbil var selvmord

8 I alle de 26 ulykkene kom personbilen over i motsatt kjøreretning I 23 av ulykkene var personbilfører alene i bilen I 11 av ulykkene brukte personbilfører ikke bilbelte Personbilfører drept i 20 av ulykkene

9 Førkollisjonsfasen (Precrash) oppmerksom på personbilen ca unna hastighetene varierte fra km/t

10 TØI-2004

11 TØI-2004

12 TØI-2004

13 Søvnrelaterte trafikkulykker Lastebil/buss: utforkjøringer 30% (1970) trafikkulykker generelt 9 41% (mange studier) Personbiler: trafikkulykker generelt 4 36% (mange studier) monotone veier 15 20% Mest typisk: Monotone lange strekninger-motorveier

14 Søvnrelatert kjøreatferd i Norge Lastebil/buss: utforkjøringer 30% (1970) trafikkulykker generelt 9 41% (mange studier) Personbiler: trafikkulykker generelt 4 36% (mange studier) monotone veier 15 20% Mest typisk: Monotone lange strekninger-motorveier

15 Driving Safety Getting less than 6 hours a night can affect coordination, reaction time and judgment, they said, posing "a very serious risk (http://www.cnn.com/2000/health/09/20/sleep.deprivation) Stanford University Medical Center study indicates that sleep impacts reaction time and driving performance as much as alcohol (www.stanfordhospital.com/newsevents/newsreleases/052001/sleep ydrivers.html )

16 Most studies have demonstrated that particularly night driving is risky. The duration of the drive is a second predictor of risk. (Phillips, 1999). According to a London study, people who drive after being awake for 17 to 19 hours performed worse than those with a blood alcohol level of.05 percent. That's the legal limit for drunk driving in most western European countries. (http://www.cnn.com/2000/health/09/20/sleep.deprivation).

17 Søvndeprivering fører til: Irritasjon Aggressivitet Konsentrasjonsvansker Beslutningsproblemer Svekket korttidshukommelse

18 Typiske søvnsykluser i løpet av en natt Innsovning kveld NREM Oppvåkning morgen REM

19 Søvnsykluser - oppsummering Den første REM opptrer ca minutter etter innsovning En hel søvnsyklus varer ca minutter Den første syklusen har kort REM-periode og lengre perioder med dyp søvn Utover natten REM-perioder blir lengre og dyp søvn reduseres Mesteparten av søvnen i løpet av en natt er i stadiene 1, 2, & REM

20 Powernap-mindre enn 20 minutter eller lengre påvirker ikke nattesøvnen Men flere powernaps kan påvirke søvnkvaliteten om natta (Pilcher et. al, 2001)

21 Studie SINTEF HINT studenter kjørte i våken tilstand 20 minutter i kjøresimulator Ble deretter søvndeprivert i ca 30 timer Kjørte deretter to testrunder à 20 minutter. En runde med mobileye og en runde uten. Registreringer: Fartstilpassing, plassering, trøtthetssymptomer, mobileyeaktivering. Intervjuer vedrørende egen tilstand og opplevelsen av kjøringen

22 FORHOLD VED VEGMILJØET Tiltak som kunne redusert skadeomfanget Prosentandel av Tiltak som kunne redusert skadeomfanget Prosentandel ulykkene av ulykkene N=119 N=119 Profilerte kant- og midtlinjer 40 ulykker Profilerte kant- og midtlinjer 40 ulykker (33%) (33%) Vegvedlikehold: 22 ulykker Vegvedlikehold: 22 ulykker strøing, salting, skraping, høvling, (18%) strøing, salting, skraping, høvling, (18%) høye asfaltkanter, drenering, spor høye asfaltkanter, drenering, spor Fysiske hinder/barrierer: 89 ulykker Fysiske hinder/barrierer: 89 ulykker Midtrekkverk midtdeler, rekkverk siderekkverk (75%) (75%) Vegens omgivelser: Vegens omgivelser: bergknauser, grøftekanter, trær, stolper bergknauser, grøftekanter, trær, stolper 12 ulykker 12 ulykker (10%) (10%)

23 FORHOLD VED KJØRETØYET Tiltak som kunne redusert skadeomfanget Søvndetektor Alkoholsperre Bilbelte Prosentandel av ulykkene N= ulykker (31%) 8 ulykker (7%) 16 ulykker (13%) Generelt vil bruk av ny teknologi (ESP) kunne kvalitetsikre førerens kjøreprosess og derved redusere sannsynligheten for feilhandlinger og konsekvensene.

24 BARRIERE-RISIKO MODELL Normal situasjon F o r u t s i Avvik Avverge Ulykke

25 EEG-aktivitet våken og under søvn

26 Søvnsituasjonen relatert til alder Timer med søvn Roffwarg et al, 1966; Roennenburg et al, 2003; Alder

27 Risikomodell for vegtrafikk Barrierer: Fysiske, funksjonelle, varslende, lovgivende Barrierer vil kunne: Forhindre at avvik oppstår Forhindre ulykker ved å registrere avvik tidlig og iverksette nødvendige handlinger Redusere skadeomfanget hvis ulykke inntreffer

28 Psychological theories Freud s wish-fulfilment theory dreamers dream of repressed desires manifest content of dream is latent content disguised Problem-solving theory Webb and Cartwright (1978) problem-solving after sleep sleep on it manifest content is the real content Survival strategy theory Winson (1997) memories of new experiences are placed close together with older memories to form a strategy for survival

29 Obstruktiv søvnapné Patologi Trange forhold i de øvre luftveier enten pga. økt mengde bløtvev eller kraniofaciale skjelett-abnormaliteter. Abnorm nevrologisk kontroll av muskulatur i de øvre luftveier.

30 Snorking og søvnighet er de sterkeste prediktorene for OSA både for menn og kvinner Kvinner underrapporterer trolig snorking Menopause er risikofaktor for OSA

31 Respirasjonsforstyrrelser Paradoks respirasjon Cheyne-Stokes respirasjon Periodisk respirasjon Periodiske bevegelser Med oppvåkninger Hjertearrytmier Oxygen-metning

32 Apné Økende respiratorisk arbeid CO 2 øker O 2 faller Økende negativt intrathoracalt trykk Individet våkner

33 Søvnforstyrrelser hos obstruktive søvnapné-pasienter Reduser dyp søvn og REM-søvn Korte oppvåkninger (microarousals) etter respirasjons-forstyrrelsene

34 PSG Søvnmønster Pustebevegelser Luftstrøm Oksygeninnhold i blodet Snorking Leggbevegelser Hjerteaktivitet

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A15711 Åpen RAPPORT Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? Marianne Elvsaas Nordtømme, Dagfinn Moe, Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Aktiv og passiv risiko

Aktiv og passiv risiko SINTEF A15755 Åpen RAPPORT Aktiv og passiv risiko Studie av høyrisikogruppene unge- og eldre bilførere med forslag til risikoreduserende tiltak Dagfinn Moe, Marianne Elvsaas Nordtømme, og Liv Rakel Øvstedal

Detaljer

Rapport. Leger tiden alle sår?

Rapport. Leger tiden alle sår? - Åpen Rapport Leger tiden alle sår? -intervju med pårørende som har mistet ungdom i trafikken "vi er alle trafikkskadde, ikke bare den som er rammet i ulykken" Forfattere Dagfinn Moe Liv Øvstedal SINTEF

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens Vegvesen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03562-7 384538 63/5

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens Vegvesen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03562-7 384538 63/5 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken?

Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken? SINTEF A11940 Åpen RAPPORT Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken? Dagfinn Moe, Marianne E Nordtømme, Liv Øvstedal, Isabelle Roche-Cerasi og Kristian Sakshaug SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Temarapport om "Sikkerhet i bil"

Temarapport om Sikkerhet i bil Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

HVEM FORTJENER POLITIETS OPPMERKSOMHET? En studie av dødsulykkene i trafikken i 2004 og 2005

HVEM FORTJENER POLITIETS OPPMERKSOMHET? En studie av dødsulykkene i trafikken i 2004 og 2005 HVEM FORTJENER POLITIETS OPPMERKSOMHET? En studie av dødsulykkene i trafikken i 2004 og 2005 Utrykningspolitiets temahefte nr. 2/ 2009 Forord Politiets fokus i trafikksikkerhetsarbeidet må særlig rettes

Detaljer

RAPPORT OM MØTEULYKKE MELLOM PERSONBIL OG LASTEBIL PÅ E39 VED TRY I SØGNE 10. SEPTEMBER 2010

RAPPORT OM MØTEULYKKE MELLOM PERSONBIL OG LASTEBIL PÅ E39 VED TRY I SØGNE 10. SEPTEMBER 2010 Avgitt november 2012 RAPPORT Vei 2012/04 RAPPORT OM MØTEULYKKE MELLOM PERSONBIL OG LASTEBIL PÅ E39 VED TRY I SØGNE 10. SEPTEMBER 2010 English summary included Statens havarikommisjon for transport Postboks

Detaljer

Søvnapné. Informasjon

Søvnapné. Informasjon Søvnapné Informasjon Snorking Snorking, som skyldes at luften passerer et trangt område i de øvre luftveiene under søvn, er svært vanlig. Snorking er ingen sykdom i seg selv, men kan være en plage for

Detaljer

Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 2001-2010. Hallvard Gjerde Asbjørg S. Christophersen

Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 2001-2010. Hallvard Gjerde Asbjørg S. Christophersen 212 Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 21-21 Hallvard Gjerde Asbjørg S. Christophersen Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 21-1 Hallvard Gjerde Asbjørg S.

Detaljer

RAPPORT OM MØTEULYKKE MELLOM PERSONBIL OG VOGNTOG PÅ E136 VED TRESFJORD I VESTNES 19. FEBRUAR 2006 ENGLISH SUMMARY INCLUDED

RAPPORT OM MØTEULYKKE MELLOM PERSONBIL OG VOGNTOG PÅ E136 VED TRESFJORD I VESTNES 19. FEBRUAR 2006 ENGLISH SUMMARY INCLUDED VEI Rapport 2007/05 RAPPORT OM MØTEULYKKE MELLOM PERSONBIL OG VOGNTOG PÅ E136 VED TRESFJORD I VESTNES 19. FEBRUAR 2006 ENGLISH SUMMARY INCLUDED Avgitt Desember 2007 Statens Havarikommisjon for Transport

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 Å sove godt gjør oss godt. Søvnen er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Mens vi sover skjer det også en

Detaljer

SOVno feirer 10-års jubileum!

SOVno feirer 10-års jubileum! 2014 6. årgang nr 2 SOVno feirer 10-års jubileum! Depresjon og søvn Plagsom søvnløshet og livgivende våkenhet Søvn og aldring Ny vitenskap Søvnapne ved sykelig overvekt Søvn, smerte og migrene Insomni

Detaljer

Vegens sideområde: Betydning for ulykkesfrekvens og skadekostnad. SINTEF Teknologi og samfunn

Vegens sideområde: Betydning for ulykkesfrekvens og skadekostnad. SINTEF Teknologi og samfunn STF50 A07011 Åpen RAPPORT Vegens sideområde: Betydning for ulykkesfrekvens og skadekostnad Kristian Sakshaug, Thomas Engen, Lone-Eirin Lervåg, Terje Lindland og Ingvild Ytrehus SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Sykehusbasert skaderegistrering

Sykehusbasert skaderegistrering Sykehusbasert skaderegistrering En sammenligning av trafikkskader i vinterog sommerhalvåret i Harstad kommune gjennom ti år (1994-2003) Harstad Januar 2005 Ellen M. Nikolaisen Forord Jeg har i denne studien

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

Evaluering av Nullvisjonsprosjektet Delrapport 2: Kjøretøytiltak. SINTEF Teknologi og samfunn. Ragnhild Wahl, Terje Giæver, Trine Marie Stene

Evaluering av Nullvisjonsprosjektet Delrapport 2: Kjøretøytiltak. SINTEF Teknologi og samfunn. Ragnhild Wahl, Terje Giæver, Trine Marie Stene STF50 A07058 Åpen RAPPORT Evaluering av Nullvisjonsprosjektet Delrapport 2: Kjøretøytiltak Ragnhild Wahl, Terje Giæver, Trine Marie Stene SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk

Detaljer

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Tenåringer i trafikken Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Forord Med dette arbeidet ønsker vi å vise hvilke mekanismer som ligger bak ungdommers innblanding i trafikkulykker i tenårene. Vi

Detaljer

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Er det trygt å kjøre bil dagen etter inntak av z- hypnotika? Mona Solheim Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2014 Handledare:

Detaljer

Kandidatoppgave Hva er bakgrunnen for valg av avstand til forankjørende? Skrevet av Stine G. Hammer og Linn K. Lønningen.

Kandidatoppgave Hva er bakgrunnen for valg av avstand til forankjørende? Skrevet av Stine G. Hammer og Linn K. Lønningen. Kandidatoppgave Hva er bakgrunnen for valg av avstand til forankjørende? Skrevet av Stine G. Hammer og Linn K. Lønningen. TLB251 Kandidatoppgave Trafikklærer 2. år Våren 2012 1 Innhold Sammendrag... 3

Detaljer

Evaluering av forsterket midtoppmerking i Hedmark/Oppland

Evaluering av forsterket midtoppmerking i Hedmark/Oppland SINTEF A13039 Åpen RAPPORT Evaluering av forsterket midtoppmerking i Hedmark/Oppland Terje Giæver, Thomas Engen og Frode Haukland SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Januar 2010 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kandidatoppgave 2012

Kandidatoppgave 2012 Kandidatoppgave 2012 Mengdetrening Et kort blikk på dagens situasjon Og et lengre blikk på foreldres motivasjon Tommy Sørensen og Jim Aas Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2012 Trafikklærerutdanningen,

Detaljer

Rapport. Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden. Resultater fra forprosjekt. Forfattere

Rapport. Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden. Resultater fra forprosjekt. Forfattere - Åpen Rapport Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden Resultater fra forprosjekt Forfattere Marianne Elvsaas Nordtømme Kristin Ystmark Bjerkan An-Magritt Kummeneje Gunnar Deinboll Jenssen Dagfinn

Detaljer

Opplæring til førerkort klasse B trinn 2

Opplæring til førerkort klasse B trinn 2 STF50 A06026 Åpen RAPPORT Opplæring til førerkort klasse B trinn 2 En sammenligning av opplæring i kjøresimulator, trafikkskole og privat øvelseskjøring Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet

Detaljer

Hvilket hjelpemiddel vil stimulere til. mer. mengdetrening blant elevene? Cathrine Brattli, Johnny Walberg og Inger- Lise F. Store.

Hvilket hjelpemiddel vil stimulere til. mer. mengdetrening blant elevene? Cathrine Brattli, Johnny Walberg og Inger- Lise F. Store. Kandidatoppgave mer Hvilket hjelpemiddel vil stimulere til mengdetrening blant elevene? Cathrine Brattli, Johnny Walberg og Inger- Lise F. Store Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere

Detaljer

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen!

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008 Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! UAG Hva er det? Undersøker alle dødsulykker i trafikken fra 1.1.2005

Detaljer