ÅRSMØTE 2012 HÅNDBALL. Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa. Kantina, Nordreisahallen Lørdag kl Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012 HÅNDBALL. Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa. Kantina, Nordreisahallen Lørdag 16.02.13 kl. 14.00. Innhold:"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2012 HÅNDBALL Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa Kantina, Nordreisahallen Lørdag kl Innhold: Saksliste Årsberetning Regnskap Budsjett Valgforslag

2 ÅRSMØTE 2012 Nordreisa IL, Hånballgruppa Kantina, Nordreisahallen Saksliste: Sak 1: Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede Sak 2: Godkjenning av innkalling til årsmøte Sak 3: Godkjenning av saksliste Sak 4: Valg av møteleder og sekretær Valg av en person til å skrive under protokoll sammen med møteleder og sekretær Sak 5: Årsberetning for håndballgruppa Sak 6: Årsregnskap med revisors beretning Sak 7: Fastsetting av kontingent Sak 8: Budsjett 2013 Sak 9: Valg av representanter til Idrettsting Sak 10: Valg av styre Sak 11: Valg av valgkomité (velges for 1 år)

3 Årsmelding for håndballgruppa 2012/ Organisering Styret: Leder Asbjørn Tretten valgt 2012 for 1 år, på valg for 1 år Nestleder Marit Evensen, valgt for 2 år 2011, på valg Styremedlem: Halvard Mikalsen, valgt 2012 for 2 år, ikke på valg Kasserer: Irene Fredriksen, valgt 2012 for 2 år, ikke på valg Rolf Jensen, valgt 2012 for 2 år, på valg Odd Leif Holm valgt 2012 for 2 år, på valg Marius Eriksen varamedlem for 1 år på valg Andre verv/ansvarspersoner: Terminlisteansvarlige og sportslig leder Tonje Holm, Økonomiansvarlig: Kasserer/leder Materialforvalter Halvard Mikalsen Kjøkkenansvarlig Marit Evensen Valgkomité: Tanja Brekmoe + hjelp fra styret Leder sekretariat / plakater og facebook: Helge Steinsvik Romjulsturneringsleder: Karianne Pedersen Hovedkontakt oppmenn. Hovedkontakt trenere. 2. Seriespill/lagspill Nordreisa har hatt 5 lag med i seriespill sesongen 2012/2013: Mix 10 J12 J14 G16 sammen med Skjervøy J 16 sammen med Skjervøy Mange turneringslag: J/G Trening Jenter 7 8 år: Trener: Toril Aamo Oppmann: Jorunn Severinsen Gutter 7 8 år: Trener: Eivind Eriksen Oppmann: Merete Karlsen Mix 9-10-års: Trenere: Hanne Jensen, Sunniva Nyvoll og etter hvert Arnfinn Mikalsen Oppmenn: Heidi Hansen og Inghild Sivertsen J-12 : Trenere: Jeanette Hansen og Henny Josefsen Oppmann: Hanne S. Fjellstad J-14: Trenere: Vanja Rasmussen og Lina Abrahamsen Oppmenn: Annveig Jenssen

4 J16: Trenere: Tonje Holm og diverse fra Skjervøy Oppmann: Ann Hilde Johansen + hjelp fra Skjervøy G16: Trener Ivar Solvang, Skjervøy og Halvard Mikalsen, Nordreisa Oppmenn: ingen Trening/trim før jul for damer/herrer, også de mest ivrige fra J/G: Varierende oppmøte: Tonje Holm. 4. Møter Det er avholdt 10 styremøter med til sammen 74 større og mindre saker. Faste styremøter hver andre tirsdag på Bios. Det er avholdt møter med oppmenn og møte med trenere samt planleggings møter. Dessverre er det dårlig med sponsormøter og denne må vi ta tak i snarest. Leder for håndballgruppa har også deltatt fast på styremøter i hovedlaget Nordreisa IL. Medlemmer Ved årsskifte hadde vi 120 betalende medlemmer Forrige år hadde vi ca. 95 registrerte spillere (5-14 år). Nå har vi 110 spillere i aldersgruppen 7 16 år Lagrapport Hvert lag leverer rapport fra sesongen. Se vedlegg. 5. Sportslige resultater Vårt samarbeid med Skjervøy viser oss en annen kultur. På Skjervøy går man på banen for å vinne kampene med publikum i ryggen. I Nordreisa satser mer på å spille og ha det gøy og helst vinne. Valgene framover må bli en mix av dette. Håndballsesongen passer ikke sammen med året og årsrapportene, vil vi bare nevne at Nordreisa 7 8 har spilt på turnering i Tromsø og Alta. Dette har vært spennende og gøy. Videre at i denne uke (7/13) ser det slik: 10 åringene har deltatt i serie og på denne måten spilt flere kamper på samme sted i Finnmark og hjemme, og vært på turnering, med både seier og tap. Jenter 12 år spiller serie og ligger nå på 6. plass. Jenter 14 år spiller serie og ligger på 3 plass. De har også vært på turnering. NIL/SIK samarbeidslagene: Jenter 16 ligger på 5. plass. De har også deltatt på turnering i Tromsø og Alta, samt Bodø. Gutter 16 ligger på 6 plass. Deltok også i Tromsø og Alta, med bra resultat. Vi har utøvere som utmerker seg i Nord Norge: Eline Hunsdal, Mona Bilden, Martin Mikalsen og Peder Fjellstad. Vi ser gode muligheter for jentene framover. Dessverre vil det ta noen år før guttene er sterkt tilbake på banen i Nordreisa. 6. Administrativt / Økonomi For første gang samarbeider vi med Skjervøy om å spille serie med jenter og gutter 16. Grunnlaget for dette var at verken Skjervøy eller Nordreisa hadde spillere nok til å stille hvert

5 sitt lag. Kulturen og administrasjon er svært forskjellig i klubbene, så noen ganger har det bydd på utfordringer. Dette tror vi ikke fortsetter neste år, da Skjervøy har svært lite spillere. Foreldre må ofte kjøre langt for at åringene skal trene. Dette har de gjort gratis. De har også kjørt gratis til sonesamlinger for 15 åringer. I år, som i fjor, har vi hatt reiseavgift og hall leie på hver enkelt spiller som betales inn tidlig i sesongen. Dette for at utgiftene skal være forutsigbare og like for alle på lagene. Vi opplever da at flere blir med på bortekamper. Denne avgiften inkluderer overnatting for både foresatte og spillere. Foresatte som kjører får 1 kr/km i kjøregodtgjørelse. Vi har benyttet buss fra når det har vært mange lag som skal til samme plass og når de skal langt av gårde. Dette er noe som foresatte og oppmenn gir uttrykk for har vært veldig bra og tryggere. Vi skulle gjerne hatt buss til alle bortekamper, men privatbiler er mye billigere. Innkreving av avgiftene er for første gang gjort sentralt i håndballgruppa og alle spillere har betalt. Oppmenn mener også at arbeidet deres blir lettere når de slipper innsamling av penger. Styret har prøvd å være kreative i forhold til å finne dugnadsjobber og prøver å holde timelønna for våre dugnader høyest mulig. Uten dugnader ville avgiften på hver enkelt spiller vært det doble. Flaskeinnsamlinger, søppelplukking, varetellinger, turnering og salg av kort med mere. Spillere og foresatte har stort sett vært flinke til å stille opp på dugnader! Oppmøte på varetelling på Spar Storslett har vært svært bra denne sesongen. Varetellinga er 3 gang i året. Styret har jobbet særlig godt sammen! Oppmenn/trenere og foresatte i håndballgruppa har vært utrolig positive og lette å samarbeide med! Vi har også hatt mange spillere på sonesamling i år. Martin Mikalsen, Eline Hunsdal, Mona Bilden samt Peder Fjellstad deltar på regionlaget i år, som håndballgruppa er svært stolt av. Håndballgruppa har også betalt lisensen for de som stiller opp som dommere i klubben og styret. 7. Rapportering Håndballgruppa deltar med leder i NIL hovedlagets styremøter og gitt referat fra gruppas aktiviteter og økonomi. 8. Total/helhetsvurdering mot målsetninger Målsetninger for håndballgruppa: En av målsetningene har vært å rekruttere og utdanne flere voksne dommere og trenere. Vi hadde 3 unge damer på internt aktivitetslederkurs her og på trenerkurs i Tromsø for 2 unge damer. Dommerkurs er det dessverre enda ikke vært gjennomført. Det har vært vanskelig å få ungdommer og voksne til å melde seg på, til tross for at kursene har vært gratis. Regionen har ikke arrangert flere kurs vi har kunnet delta på. En annen målsetning har vært økt rekruttering og aktivitet. Dette er noe som kan sies å være oppnådd i stor grad. 49 barn deltok på håndballskolen i høst og 40 barn i alderen 7 8 år trener håndball hver uke denne vinteren. Dette er mye. Vi har hatt et 10 års lag med i serien i år, men lange reiseavstander gjør at vi vurderer om dette skal fortsette.

6 Romjulsturneringa håndball, var som vanlig på 3. juledag. Vi fikk dessverre ikke besøk fra Skjervøy og da ble det ikke så mange lag. En annen utfordring er å tjene penger på arrangementet. Hjemmekamper: Vi har nevnt at vi ønsker flere foresatte og besteforeldre og venner på hjemmekampene. Foreldre har velvillig stilt opp på kjøkkenvakter, bakt boller og kaker og sittet i sekretariatet, samt annet forefallende arbeid. Vi er totalt avhengig av at foreldre og foresatte fortsetter å stille opp! 9. Turneringer Lag fra Nordreisa IL har deltatt på Nyttårsturnering i Tromsø og Altaturneringa i Alta. Resultatene har vært varierende. Se rapport fra lagene. Jenter 14 (97) deltok på sluttspill-turnering i Bodø. De minste har vært på turnering på Skjervøy og Tromsø og Tromsøværingene kommer hit 16. mars Dommer og trenerutdanning Vi trenger absolutt flere dommere og trenere i klubben! Da vi er liten klubb, ser det ut til at vi må melde oss på kurs i Tromsø eller Alta. Regionen har ikke vært flink på kursfronten. Vi trenger flere foresatte og voksne som engasjerer seg, tar ansvar og kan være gode og tydelige forbilder for spillerne våre! 11. Veien videre Vi har et stort behov for å utdanne flere dommere og trenere, spesielt voksne! Arbeidet med dette skal prioriteres også kommende sesong! Vi vil også jobbe for å rekruttere flere spillere og få flere lag med i det spillet vi synes er så gøy. Håndballskolen i høstferien er et must, som vi også tjener penger på. Satsing på, Jenter 16 i kommende sesong, kan virke motiverende for yngre spillere og kan skape blest rundt håndballaktivitetene i Nordreisa! Virkemidler for rekruttering vil være vennskapsturneringer, håndballskoler, deltakelse på turneringer, mye media omtale og samhold blant spillere og foresatte! Det snakkes stadig om samarbeid mellom Nordreisa og Skjervøy, både gjennom skoletilbud og idrettslinja, i år har de muligheter idet Nordreisa har jente 16 lag som begynner på NVS til høsten. Sammen kan vi få sterke lag fra Nord Troms. Vi tror vi bør samarbeide om lag i serien, både håndball og fotball. Det krever ny tankegang og samarbeid, og voksne trenerne, samt foresatte som er engasjerte og villige til å gjøre en ekstra innsats! Omdømmebygging er et viktig satsingsområde for håndballgruppa! Vi skal være stolt over å tilhøre Nordreisa kommune og Nordreisa IL, og sponsorene våre skal være stolte over koble navnet sitt til Nordreisa håndball! Dette er like viktig på som utenfor banen, og det gjelder voksne foresatte og supportere like mye som spillerne! Fair-play! Hvordan vil vi bli oppfattet? Hvordan omtaler vi/og snakker om dommere, motspillere, egne spillere, andre lagledere osv? tilrop fra tribunen, tilrop fra benken, tilrop til egne spillere? Økonomien er alltid en utfordring og vi prøver å endre styret til å ha økonomiansvarlig som styrer inntektene. Det må jobbes kreativt med måter å få penger inn på! Det må også jobbes aktivt ut mot sponsorer og aktuelle støttespillere for håndballgruppa!

7 Facebook er ikke offisiell info i Nordreisa IL, men hjemmesiden må bli aktivt brukt i arbeidet med rekruttering og omdømmebygging! Det bør oppnevnes en eller to som kan jobbe med dette. Også opp mot media og lokalavisen til seriekamper og andre håndballaktiviteter. Vi oppfordrer foresatte og familie til å engasjere seg i håndballgruppa, - på alle måter! - samt å fortsette å møte opp på kamper for å heie fram de meget flotte ungdommene vi har i Nordreisa!! Det betyr mye for dem at de ser at voksne bryr seg!!! Storslett Asbjørn Tretten leder

8

9 KontonrKontonavn Budsjett Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig Reklameavtaler avgiftspliktig Salgsinntekter, kiosk, avgiftsfritt Salg materiell, fri Stevneinntekter Påmeldingsavgifter - startkontingenter Offentlig tilskudd/refusjon Andre tilskudd Grasrotandel Gruppekontingenter Lisenser Treningsavgifter Egenandeler Dugnad Lotterier Sum Inntekter Startkontingent, påmeldingsavgifter Reiseutgifter, egne spillere Andre utgifter, borte arrangement Stevneutgifter Dommerutgifter Utdanning Medisin, skader Treningsutgifter Samlinger Utgifter treningssamlinger Driftsmateriale Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende Møte, kurs, oppdatering og lignende Porto Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Sponsorkostnad Salgskostnad kiosk Utgifter lotteri Reklamekostnad Utgifter dugnad Medlemskontingent Lisenser Gaver/premier, fradragsberettiget Tilskudd særkretser Forsikringspremie Andel til hovedlaget Sum driftskostnader Renteinntekt, skattefri Annen finanskostnad 500 Årsresultat overskudd Storslett Irene Fredriksen Asbjørn Tretten Kasserer Leder

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold:

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold: Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015 Kantina, Nordreisahallen Tirsdag 10.2.15, kl 18oo Innhold: Saksliste Årsberetning Rekneskap eget vedlegg Budsjett Vedtatt på årsmøte håndball 10.2.2015

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 17.02.2014, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993 Årsberetning 2009 Stiftet 1.august 1993 Onsdag 24 februar 2010 kl 19:00 i. Dagsorden 2009 Årsmøte - YBBK 1. Åpning og godkjenning av innkalling. 2. Valg av dirigent(er), referent(er) og 2 representanter

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I HELLELAND IDRETTSLAG TIRSDAG 10. MARS 2015 KL 19.30 PÅ KLUBBHUSET

ÅRSMØTE 2015 I HELLELAND IDRETTSLAG TIRSDAG 10. MARS 2015 KL 19.30 PÅ KLUBBHUSET ÅRSMØTE 2015 I HELLELAND IDRETTSLAG TIRSDAG 10. MARS 2015 KL 19.30 PÅ KLUBBHUSET SAK 1: Godkjenning av innkalling SAK 2: Valg av ordstyrer SAK 3: Godkjenning av saksliste SAK 4: Valg av sekretær og tellekorps

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer