Korgen, 21. mai 2011 Helgelandskraft Mosjøen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korgen, 21. mai 2011 Helgelandskraft Mosjøen"

Transkript

1 Korgen, 21. mai 2011 Helgelandskraft Mosjøen Orientering om status for arbeidet med Rabothytta. Bakgrunn Hemnes Turistforening søkte Helgelandskraft om støtte til prosjektet Rabothytta 1 i 2009, og fikk da tildelt kr Prosjektet har siden den tid utviklet seg betydelig, og Hemnes Turistforening begynner nå å ta praktiske tiltak for at hytteanlegget skal realiseres i løpet av en periode på 3-4 år. Dette er ei orientering til Helgelandskraft om Rabothytta der prosjektet står nå. Om Okstindanområdet Okstindan ligger som kjent i Hemnes Kommune men er med sin egenart både en regional og nasjonal ressurs. Området er relativt kompakt i utstrekning, men inneholder «alt». Breforholdene varierer fra trygge og fine områder egnet for alminnelig brevandring til forrevne områder som egner seg for erfarne breklatrere. Tindene er med Oksskolten de høgeste i Nord-Norge. Tilgjengeligheten er særs god fordi 1 Den franske geografen og oppdageren Charles Rabot regnes som førstebestiger av blant annet Oksskolten og Kebnekaise i Sverige

2 området ligger nær folk, og det er bygd offentlige veier og anleggsveier (Statkraft) inn mot området. Kombinasjonen av særegenheten med området og tilgjengeligheten gjør området spesielt attraktivt for et større publikum. De tre hytteanleggene Hemnes Turistforening disponerer nå ligger også i området rundt Okstindan, og de blir alle mye brukt av så vel lokalbefolkningen som av tilreisende. 70% av overnattingene er av tilreisende. Disse hytteanleggene gjør Okstindan tilgjengelig for almennheten siden de kan brukes av alle. Rabothytta planlegges også areal- og funksjonsmessig slik at bevegelseshemmede med rullestol skal kunne oppholde seg på hytta (uten at vi tar stilling til hvordan de kommer seg til og fra). Samtidig er det slik at den korteste og mest populære adkomsten til Okstindbreen er fra Leirskardalen/Leirbotnet, noe vi mellom annet ser gjennom at veldig mange skriver seg inn i hytteboka i Steinbua2 på tur opp eller ned. Ei hytte i dette området som alle kan bruke vil være en stor ressurs for fjellvandrere generelt. Hemnes Turistforening har også de siste årene lagt ekstra til rette for at skoleklasser skal kunne bruke hytteanleggene. Dette lykkes vi med - Kjensvasshytta alene hadde f eks i august/september 2010 besøk av tilsammen 16 skoleklasser fra Nesna, Rana, Vefsn og Hemnes. Flere av lærerne har etterlyst et bedre tilbud opp mot breen i området oppom Steinbua. Her vil skoleungdom kunne få en helt ny læringssituasjon relatert til klima og isbreer, og de vil kunne ha opplæring i friluftsliv som er vanskelig å få til i dag. Man kan f eks drive toppturaktivitet på ski helt til sommerferien tar til. Anleggene benyttes av utdanning helt fra grunnskole til høyskolenivå. Plassering av hytta vil gi fjellvandrere en stor naturopplevelse. Hytta vil gi helt unike høyfjellsog breopplevelser. For alle som bruker området vil hytta også representere en ekstra sikkerhetsfaktor. Til sist vil vi peke på løypenettet vi har etablert i Okstindanområdet. For de som vil gå på flerdagsturer fra hytte til hytte er nå distansen fra Kjensvasshytta til Gråfjellhytta for lang. Med Rabothytta på plass vil det være godt overkommelige avstander mellom Stekvasselvi i sør-øst til Brygfjelddalen i nord-vest. Helgeland kan da by på et helt unikt tilbud også i nasjonal sammeheng om å gå hytte til hytte i et spektakulært fjellområde. Regional forankring Hemnes Turistforening har tatt initiativ til at de fem turistforeningene på Helgeland (Brønnøysund, Sandnessjøen, Brurskanken, Rana og Hemnes) inngår et mer formelt regionalt samarbeid. Dette arbeider vi fortsatt med. Underveis har vi sørget for at alle foreningene har vært godt orientert om arbeidet med Rabothytta, og de andre foreningene støtter oss i prosessen. Rana Turistforening har sågar signalisert at de vil stille med dugnadsgjenger når vi skal starte oppsettinga. Andre lokalforeninger, fra DNT Oslo i sør til Hammerfest i nord uttrykker også glede og beundring over prosjektet. Som eksempel fra skolesektoren skriver Kristian Helgesen, lærer ved Vefsn Folkehøyskole, følgende: De store fordelene med den nye Steinbua3 fremfor de øvrige hyttene i området er for friluftslivslinja: Nærheten til breen Nærheten ift kjøreavstand fra Mosjøen Større mulighet for rundtur hytte til hytte rundt Okstindbreen Som nødhytte ift vinterkryssing av Okstindbreen/fluktmulighet 2 Steinbua er ikke lenger funksjonell som turisthytte skal erstattes av Rabothytta, men den skal bevares som kulturminne 3 «Den nye Steinbua» er Rabothytta

3 Et ideelt sted for brekurs. Brefallene ved Gråfjellhytta og Kjennsvasshytta er svært flate. Brefallet ved Steinbua byr på større utfordringer, samtidig som man kan komme helt oppå breen. (Jfr Tåkeheimen ved Svartisen) Bedre tilbud også for Idrettslinja ved Vefsn Folkehøgskole, som får bedre standard og økt trygghet på brekurset for disse elevene. Med andre ord: planene om ei ny Steinbu i regi av Hemnes Turistforening støttes sterkt av Vefsn Folkehøgskole. Helgeland Sparebank med Helgelandsstiftelsen har også sett den regionale betydninga Rabothytta vil ha, og de har gått inn med kr i prosjektet. Fra Indre Helgeland Regionråd har vi også fått kr Ambisjonen Hemnes Turistforening ønsker å sette opp ei hytte som: er stor nok til en skoleklasse (ca 30 personer) består av hovedhytte og sikringshytte er vedlikeholdsfri i 50 år gir brukeren utsyn over fjellene omkring er robust innvendig (tåler hard bruk) er en estetisk nytelse i et barskt bre- og tindområde er utstyrt godt nok til at den i perioder kan være betjent (større krav til kjøkken etc), men normalt vil den være selvbetjent spiller på den lokale naturen og utnytter lokal energi i form av sol og vind utnytter kortreiste materialer, f eks i form av tettvokst gran fra dalene i nærheten blir et landemerke, noe verd å oppleve i seg sjøl, noe som gjør oss stolte! På grunn av tomtas beliggenhet og den regionale og nasjonale betydninga av Okstindan sikter vi i Hemnes Turistforening høyt. Her skal vi etablere noe som har stor verdi for et større felleskap. Framføringsplan Byggeplassen er uhyre krevende klimatisk sett. Byggeperioden er fra medio mai til medio september. All transport må skje på snø med snøscooter eller med helikopter på sommerstid. Sommerstid er det ca 2 timer gåtid fra bilvei opp til tomta. For å utnytte så vel tid som folk best mulig på tomta, vil vi derfor i størst mulig grad prefabrikkere hytta i bygda vinterstid. Råbygget vil vi sette opp basert på innleid hjelp. Dermed blir det også enklere å utnytte dugnadshjelp i bygda til prefabrikkering og på byggeplassen med innvendig arbeid. Når råbygget er på plass og sikret, vil man kunne utføre dugnadsarbeid også vinterstid. Basert på disse prinsippene mener vi at det er nødvendig med tre sommersesonger for å få på plass hovedhytte og sikringshytte. Første byggetrinn er planlagt gjennomført sommeren Derfor vil vi om mulig sette opp ei arbeidsbu på om lag 30 kvm på tomta allerede sommeren Første søknad om Spillemidler (Norsk Tipping) vil gå høsten 2011 og vil gjelde tiltak i 2011/2012. Vi tar sikte på ei ferdigstilling av hele anlegget innen utgangen av Status i dag Status medio mai 2011 er at Årsmøtet i Hemnes Turistforening har formelt vedtatt å gjennomføre prosjektet Jarmund/Vigsnæs Arkitekter (www.jva.no) er leid inn til å kjøre skisseprosjekt nå, men de vil få hele oppdraget når vi går videre

4 Vi har hatt tomtebefaring med arkitektene (4-siders oppslag i Rana Blad) Fra tomtebefaring, mars 2011, foto Klaus Solbakken Rana Blad Program (planløsning) for hovedhytta er vedtatt, grunnareal for hovedhytta er i overkant av 150 kvm. Sikringshytta er ikke detaljplanlagt, men vil bli opp mot 50 kvm Arkitektene arbeider med fasader, snitt og materialvalg (utvendig) nå, med neste leveranse 31. mai Vi har engasjert lokal snekker som blir ansvarlig for prefabrikkering som skal skje på dugnad, og som skal sette opp råbygget basert på kommersielle vilkår. Helgeland Sparebank (Helgelandsstiftelsen) går inn med kr i prosjektet Vi har hentet inn ca kr til skisseprosjektet i tillegg Trenor gir oss alt av vindu, anslått verdi ca kr (listepriser) Skogeiere i Korgen-området gir oss fortløpende tømmer til råbygg nå Vi tar sikte på å sette opp ei arbeidshytte på tomta i sommer, ca 30 kvm med soveplass/kjøkken og lager for verktøy etc. Snekker er engasjert for prefabrikkering av elementer. Budsjettet er ca kr Spillemidlene vil utgjøre mellom kr og Første søknad om Spillemidler går i høst for finansiering av tiltak i år/neste år. Vi har som mål å hente inn ytterligere ca kr i støtte i løpet av prosjektet Styret i Hemnes Turistforening er styringsgruppe for prosjektet Vi har hatt orienteringsmøte med medlemmer, grunneier og Hemnes Kommune. Rabothytta har i skrivende stund over 730 venner på Facebook. Alt i alt synes vi prosjektet går godt. Oppslutninga om satsinga er veldig stor, både fra fjern og nær. Og nå er vi i gang med praktisk arbeid. Det kjennes godt i ei dugnadsdrevet forening. Finansiering Budsjettet for Rabothytta er på totalt ca Budsjettet er basert på materialpriser uten rabatt, at alle varer må kjøpes og at det leies inn folk til å gjennomføre arbeidet. Det er dette budsjettet som brukes i forhold til søknad om Spillemidler4. I realiseringen vil det naturligvis være slik at mye arbeid utføres på dugnad, vil vil få rabatter på varer og vil vil få byggematerialer og ytelser som gaver. 4 Spillemidlene er midler fra Norsk Tipping som fordeles av Kulturdepartementet etter søknad. En del av disse midlene er satt av til anlegg i fjellet, og søknader går via Den Norske Turistforening.

5 Finansieringsplanen basert på budsjettet med status i dag ser slik ut Finansieringskilde Mål I dag5 Støtte fra sponsorer Spillemidler Gaver (vindu, råbygg, transport) Rabatter Dugnadsarbeid Sum Av støtte så langt vil vi spesielt peke på Helgelandsstiftelsen i Helgeland Sparebank som går inn med hele kr , og Trenor på Hemnesberget som generøst stiller opp med alle vindu i spesialutførelse tilpasset byggeplassen. Både Hemnes Kommune og Indre Helgeland Regionråd har stilt opp, og vi har fått støtte fra en rekke bedrifter til skisseprosjektet. Flere har signalisert at de vil støtte oss videre i byggefasen, og større byggvareforretninger sier de vil gi oss «ekstraordinært gode betingelser». Oppsummering Hemnes Turistforening er godt fornøyde med framgangen i arbeidet med å etablere Rabothytta. Vi er overbeviste om at dette kommer til å bli en særs verdifull ressurs for turfolk og skolesektoren på Helgeland, og hytta kommer til å vekke nasjonal oppsikt spesielt blant DNTs totalt ca medlemmer. Arbeidet med finansieringa går bra, og vi har som mål å hente inn ytterligere ca kr for å ha det vi mener er nødvendig finansiell trygghet i gjennomføringa av prosjektet. Naturligvis ønsker vi Helgelandskraft inn som en hovedsamarbeidspartner på linje med Trenor og Helgeland Sparebank! Med vennlig turhilsen fra Svein Arne Brygfjeld (sign) Styreleder i Hemnes Turistforening epost: tlf For Spillemidler, dugnad og rabatter går vi ut fra at vi når det vi ønsker. Resten er realitet i dag.

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009.

REGN MED OSS. Barnas bysprint Side 8. Trenor investerer. Willoch på HK-seminar. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2009 Barnas bysprint Side 8 Trenor investerer Side 6 Willoch på HK-seminar Side 7 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk HK i finanskrisen

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Bunkerologi prosjektbeskrivelse 07.12.2004. Bunkerologi. Bunkerne på Lista - fra ubrukt ressurs til ny bruk

Bunkerologi prosjektbeskrivelse 07.12.2004. Bunkerologi. Bunkerne på Lista - fra ubrukt ressurs til ny bruk Bunkerologi Bunkerne på Lista - fra ubrukt ressurs til ny bruk Bunkerologi er et prosjekt som ser på mulighetene for å omskape bunkerne på Lista til en verdifull ressurs for kommunen og dens innbyggere.

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN

Åsane Seilforening. Storøen. Rammetillatelse. Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Åsane Seilforening Sak 5.2 ÅRSBERETNING STORØEN Storøen Rammetillatelse Seilforeningen fikk siste godkjenning fra Bergen og Omegn Havnevesen i slutten av desember og kan starte etablering av et flott seilsportsenter

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 28.05.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer FO Medlem

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen TIL: Fra: Ad: Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen Jeg viser til kommende møte 18. desember mellom

Detaljer

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 42011 2 leder Framtiden

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Næringsplan 2006 2009

Næringsplan 2006 2009 Leirfjord kommune Næringsplan 2006 2009 Behandling Dato Saknr Oppstart 9.3 2004 K-sak 21/04 1. behandling 26.1 2006 Fsk-sak 9/06 Offentlig ettersyn 15.3 2006 Behandling 8.8 2006 Nærings- og forvaltningsutvalg

Detaljer