Vang skolekorps. Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar Revidert 12. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vang skolekorps. Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013. Revidert 12. oktober 2014"

Transkript

1 Vang skolekorps Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013 Revidert 12. oktober 2014 Vang Skolekorps Postboks Hamar Kto nr Org nr

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Skolekorpsets historie Om medlemskapet i Vang skolekorps Musikalske aktiviteter Sosiale aktiviteter Foresattes bidrag Økonomi Organisasjon Uniform, instrumenter og annet utstyr

3 1 Innledning Å spille i korps er en flott hobby en kan ha glede av nærmest hele livet. I skolekorpset lærer en å spille et instrument i samvær med andre og på tvers av aldersgrupper. Musikantene blir en del av et sosialt samvær der alle er like viktige, og det finnes ingen reservebenk. En får utvikle seg på instrumentet sitt, får mulighet til å opptre på konserter, delta på seminarer/kurs og reise på turer med korpsvenner. Formålet med denne korpshåndboka er at foresatte og musikanter skal bli kjent med og få nyttig informasjon om drift, aktiviteter og forventninger til det å være med i Vang skolekorps. Informasjonen i korpshåndboka bygger på korpsets vedtekter. Vedtektene ligger på nettsiden Fra høsten 2012 deltar Vang Skolekorps i et korpsutviklingsprosjekt i regi av NMF. Dette skal hjelpe oss til å bli et bedre korps både organisatorisk, musikalsk og sosialt. Utviklinga av korpshåndboka er en del av denne prosessen. 2 Skolekorpsets historie Vang skolekorps ble stiftet 6. april 1952, under navnet Vang guttemusikkorps. Ved korpsets første opptak var det 52 gutter i alderen 9-13 år, og flere kom til senere. I 1963 ble det gjort vedtektsendringer som innebar at jenter også kunne tas opp i korpset, og ble nå Vang skolekorps. Det tok noen år før jentene inntok i korpset, men på 70 tallet var det god rekruttering av nye medlemmer. Høsten 1970 ble 30 elever tatt opp på notekurs. At musikantene gikk rett fra notekurset til hovedkorpset, førte til store nivåforskjeller i korpset. Korpset ble derfor organisert i tre enheter: Notekurs, aspirantkorps og hovedkorps. I dag er fortsatt korpset organisert i tre enheter, men har ikke lenger et eget notekurs. Nybegynnere starter i aspirantkorpset og lærer noter og instrument samtidig. På midten av 70-tallet dukket det opp en i dag ukjent problemstilling: Hvordan begrense antall medlemmer til hovedkorpset? Det var ikke plass til mer enn ca. 70 musikanter, men pågangen fra aspirantkorpset gjorde at tallet ville stige om en ikke innførte begrensinger og opptaksprøver. Problemstillingen har i senere tid blitt snudd på hodet. I dag spør vi oss om hva som må gjøres for å få nok medlemmer til korpset. Selv om vi på 2010-tallet har ligget på en medlemsmasse rundt 50, er det god plass til flere. Vang skolekorps og Lunden skolekorps (stiftet 1972) inngikk på 1990-tallet et samarbeid, før korpsene senere ble slått sammen og videreført som Vang skolekorps i Vang skolekorps feiret sitt 60-årsjubileum i En artikkel om Vang skolekorps historie står i årboka for Vang «Minner frå Vang 2012», skrevet av Vigdis Stensby. 3

4 Vang skolekorps er et korps i stadig utvikling, og det arbeides seriøst for å gi et godt tilbud til medlemmene. Vi håper at dere som foresatte blir med oss på denne utviklingen! 3 Om medlemskapet i Vang skolekorps Innmelding Ved innmelding registreres medlemmene i medlemsregisteret hos Norges Musikkorps Forbund (NMF). Musikantene blir også meldt inn i Hamar kulturskole, under forutsetning at kulturskolen gir tilbud om instrumentalundervisning i det aktuelle instrumentet. Ved innmelding får hvert medlem instrument, notestativ, en perm til noter og en sekk fra NMF. Sekken er korpsmedlemmets eie. Hver høst er det aspirantopptak der det tas opp nye medlemmer fra 2.trinn og oppover. I Vang skolekorps rekrutterer vi barn fra skolekretsene Ridabu, Lunden, Lovisenberg og Ingeberg. Aspirantene får tildelt instrumenter og starter opplæring rett på instrument med notelære underveis. Det er felles øvelse en gang i uka i tillegg til spilletimene gjennom kulturskolen. Aspiranttiden varer ett år. Aspirantene øver på Ridabu skole mandag kl Musikantene går over i juniorkorpset etter ett år som aspiranter. Man spiller normalt 2 år i juniorkorpset. Juniorkorpset øver på Ridabu skole mandag kl Etter 2 år i juniorkorpset går musikantene over til hovedkorpset. Her kan man være medlem t.o.m. det året man fyller 19 år. Hovedkorpset øver på Ridabu skole mandag kl Utmelding Utmelding i henhold til vedtektene er følgende: a) Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette innen første øvelse på høstsemesteret, eller senest 25. august til styreleder/korpsleder. Utmeldte medlemmer må betale kontingent for inneværende semester. b) Ved eventuell utmelding fra skolekorpset, blir medlemmet automatisk også utmeldt fra kulturskolen. De som slutter i løpet av året (etter 25. august) må betale kontingent begge semestre. Unntaket er aspiranter som får en "prøveperiode" for å finne ut om korps er rette aktivitet for dem. Utmelding skal skje skriftlig til styreleder eller til korpsleder (gjerne på e-post). Grunnen til strenge regler om utmelding og betaling av kontingent, er utgifter Vang skolekorps har i forhold til dirigenter og kulturskolen samt registrering i Norges Musikkorps Forbund og forsikring av instrumentene. Vi er også avhengig av at vaktene på Målia gjennomføres som planlagt. 4

5 Utmelding regnes ikke som gjeldende før alt korpsutstyr er levert inn. Innlevering av instrument, uniform og annet tilbehør skal avtales med materialforvalter. Følgende utstyr skal leveres inn ved utmelding: - T-skjorte - Lue - Uniformjakke - Uniformbukse - Collegegenser - Slips - Lyrer (2 stk. nåler) - Regnfrakk - Instrument(er) - Evt. bærebøyle - Notestativ - Noteveske - Noteperm 4 Musikalske aktiviteter Skolekorpset følger skoleruta for Hamar. Det betyr at den har samme fridager og ferier etc. Individuell øvelse Alle medlemmer vil ved innmelding i korpset automatisk bli innmeldt i Hamar kulturskole. Det innebærer at medlemmet får individuell opplæring på instrumentet/evt. undervisning i mindre grupper. Dette inngår i kontingenten til korpset. Avtale om spilletid foregår mellom instruktør i kulturskolen og dere som foreldre. Gi beskjed til instruktør om fravær etc. Dersom det er noe som ikke fungerer vedrørende spilletimene/kulturskolen vil vi gjerne ha tilbakemelding om dette (gjerne ros også!). Kulturskolen arrangerer egne huskonserter og andre typer konserter, dette varierer litt fra instrument til instrument. Konsertene er ment å være utviklende og rammene skal være slik at det blir en god opplevelse for barna/musikantene og voksne (foreldre/foresatte/besteforeldre/andre). Spilletimene foregår på de ulike skolene. Bli gjerne med barnet på en spilletime, og hjelp til med hjemmeøving. Gi beskjed til korpsleder dersom noe er uklart i forhold til kulturskolen. Kulturskolen har dessverre ikke tilbud om undervisning på alle instrumenter. Korpset har derfor egen instruktør på slagverk. Vi mangler for tiden instruktør på trombone. Fellesøvelse Hver mandag er det fellesøvelse. Aspiranter, juniorer og hovedkorps øver hver for seg. Varieres mellom samspill, gruppeøvelser, kammergrupper osv. Det er viktig å være spilleklar til fellesøvelsens oppstart kl Det lurt å beregne tid til å pakke ut instrument og annet utstyr og noe tid til individuell oppvarming slik at øvelsen kan begynne presis. Gjør det til en rutine å komme ti-femten minutter før fellesøvelsenes oppstartstidspunkt. 5

6 Hjemmeøvelse For at det skal bli artig å gå på fellesøvelser, må det litt øving til. Det er lite som skal til for at det skal bli bedre. Musikantene bør øve mellom hver øvelse, helst en halvtime om dagen. Man behøver ikke nødvendigvis spille musikk fra fellesøvelsene, men gjerne øvinger fra spilletimer eller spille til noter med CD til (det finnes mye å få kjøpt/lånt). Mange synes det er morsommere å øve med en CD som komp. En annen måte å oppmuntre til jevne øvinger, er å ha instrumentet lett tilgjengelig, for eksempel utpakket og ferdig montert på et trygt sted. Seminarer Det arrangeres øvingsseminar for de ulike korpsene gjerne med både gruppeøvelser/samspill. Disse seminarene arrangeres enten på Ridabu skole eller som en weekendtur et annet sted. Fravær og permisjon fra øvelser Det er viktig at alle som ikke kan møte på øvelse melder fra til dirigent snart som mulig. Fravær til fellesøvelser meldes til dirigent i de respektive korps. Telefonnummer til dirigentene finnes på korpsets hjemmeside Fravær på instruksjonstimer meldes direkte til spillelærer. Melding om avlyst spilletime meldes korpsleder. Aktuell kontaktinformasjon finnes på korpsets hjemmeside. Dersom man blir borte fra øvelsen over lengre tidsrom, søkes permisjon pr e-post/brev til korpsets styreleder, og søknaden behandles i styret. Konserter Korpset setter opp huskonserter der alle tre korpsene deltar både med samspill, mindre grupper eller alene. Her er familie/korpsvenner invitert til en hyggelig musikalsk kveld med servering, og der medlemmene får anledning til å opptre og gi inspirasjon til hverandre. Kulturskolen arrangerer også huskonserter. Musikantene får informasjon om dette via kulturskolen. Andre konserter og spilleaktiviteter i løpet av korpsåret: Hovedkorpset har tradisjon for å delta på konkurransen Jømna/Heradsbygd-cup i Elverum på høsten. Fra høsten 2013 deltar også juniorkorpset i denne konkurransen. Hovedkorpset deltar på julegrantenning på Wik Matsenter. Julekonsert i henholdsvis Vang kirke/øvre Vang kirke annet hvert år. Alle tre korpsene deltar. Spilling ved julegudstjeneste i Vang kirke julaften for hovedkorps. 1.mai-spilling for hovedkorps. Juniorer deltar som duskebærere. 17.mai-spilling der alle tre korps deltar. Sommeravslutning/konsert med felles bespisning etterpå. 6

7 I tillegg vil det mulig bli musikalske opptredener ved andre anledninger f. eks spilleoppdrag, korpstreff osv. 5 Sosiale aktiviteter Pause på ordinære øvelser Vi har som mål at alle i korpset skal trives i korpset både musikalsk og sosialt. Vaktansvarlig, se punkt 6 nedenfor, ser til at alle har noen å være sammen med i pauser. Første mandag i måneden er det servering av gratis boller/saft til alle musikantene. Mulighet for å kjøpe vaffel i tillegg til kr 10,-. Det er arrangementskomiteen som er ansvarlig for dette tiltaket. Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til å kjøpe kaffe/vaffel og slå av en prat (servering fra ca. kl ). Etter serveringa er det hyggelig om man kan overvære fellesøvelsen for de respektive korpsgruppene. Foreldre/foresatte er for øvrig alltid velkomne til å være med på øvelsene. Korpstur/seminar Et par ganger i året har de ulike korpsene (aspirant, junior og hovedkorps) seminar på Ridabu skole eller andre steder. Hver vår arrangeres avslutningstur for alle korps. Aspirantene har tradisjon for å reise på dagstur til Hunderfossen. Junior- og hovedkorps deltar ofte på festival eller stevne. Hvert tredje år arrangeres utenlandstur for hovedkorpset. Forrige utenlandstur var i 2014 (Litauen). Neste utenlandstur blir i Ved hver tur/hvert seminar utnevnes reiseledere. Reiseledere har ansvaret for at korpsets beredskapsplan følges dersom noe ekstraordinært skulle oppstå. Andre sosiale aktiviteter Det er arrangementskomiteen som har ansvaret for å arrangere sosiale aktiviteter, for eksempel bowling for juniorkorpset eller hytteturer for hovedkorpsmedlemmer. Dersom noen har innspill til arrangement, kan de ta kontakt med leder av arrangementskomiteen. 6 Foresattes bidrag Vang skolekorps er et foreldredrevet korps. Foreldre yter sitt bidrag på ulike måter gjennom dugnad, tillits- og styreverv, vakt på fellesøvelser og generelt gjennom å støtte opp under korpsvirksomheten (gjennom konstruktive innspill til forbedringer, som turledere, konsertriggere, gjennom sponsormidler etc.). Kan du spille et korpsinstrument, er det flott om du innimellom kan delta på øvelser/seminar og spille sammen med musikantene i de forskjellige korpsene. 7

8 Vakt under øvelsene Vi ønsker at en voksenperson i tillegg til dirigenten skal være til stede ved øvelsene. Det er derfor laget en vaktordning for alle korpsene, hvor de foresatte blir satt opp på vaktliste for spilleøvelsene. Listene med oversikt over hvem som skal møte opp når finnes på nettsidene: Oppgaver for vaktansvarlig: Vakt for aspirant- og juniorer skal sette ut stoler og rydde etter øvelsene Hovedkorps skal sette ut og rydde stoler selv, men vaktansvarlig må påse at det gjøres (ferdig til øvelsestart kl ) Passe på at uvedkommende ikke kommer inn i gymsal/skolen Bistå dirigenten om det skulle være noe Bistå barn som trenger praktisk hjelp, notehjelp (spør evt. dirigent om hvilke barn) Hjelpe til med å holde ro under øvelsene Ha oppsyn under pause slik at alle barna har det bra Har du notekompetanse er det fint om du hjelper de som trenger det Dersom du spiller et instrument kan du spørre dirigent om de trenger deg som støttespiller Påse at vinduer er lukket og øvingsrommene ryddet etter øvelsen Påse at utgangsdører i bak gymsal og underetasje gymbygg er låst Dirigentene har ansvar for å slå av lys og låse Dugnader og inntjening av midler Som de fleste andre aktiviteter for barn og unge må alle foreldre/foresatte regne med å delta på aktiviteter/dugnader som gir penger i korpskassa. Vi vil likevel avlive myten om at korps krever mer dugnadsinnsats enn for eksempel innen idretten. Målia Målia er skolekorpsets viktigste inntektskilde. Hytta eies av Hamar og Hedemarken Turistforening og drives av Vang skolekorps. Hytta er åpen for servering søndager i høstsesongen samt lørdager og søndager i vintersesongen. I tillegg holder den åpen , vinterferie og påskeferie. Det settes opp vaktlister der det er mulig å legge inn ønske om vakter. Disse ønskene etterkommes så langt det er praktisk mulig. Det sendes ut e-post om når det åpnes for påmelding på listene. Dersom en ser seg nødt til å trekke seg fra en vakt, må den som melder forfall selv skaffe erstatter. De familiene som er nye i korpset, får ikke vaktansvar alene, men plasseres sammen med en vaktansvarlig som har vært på Målia tidligere. De som ikke melder seg på med ønske om vakter, får tildelt vakter som er ledige. Det blir tre-fire vakter om vinteren og én om sommeren. Mer informasjon om antall vakter blir gitt hver sesong. Når en setter seg opp på vakt, er det beregnet at det møter to voksne pr. familie. Se egen perm på Målia og vaktinstruks på VSK sin hjemmeside for detaljerte opplysninger. Andre dugnader/inntektsmuligheter 8

9 I tillegg til dugnad på Målia er det innimellom også enkelte andre dugnader, for eksempel kalendersalg, varetelling og opptredener. Dersom noen av foreldrene kjenner til dugnader og andre inntektsmuligheter, kan de ta kontakt med kasserer. Kontaktinformasjon til kasserer finnes på nettsidene. 7 Økonomi Den største utgiftsposten korpset har, er lønn av dirigenter. I tillegg kommer kontingent til kulturskolen og NMF, turer og seminarer, utgifter til innkjøp, vedlikehold og forsikring av instrumenter og uniformer. Dugnadsvirksomheten på Målia er den viktigste inntektskilden. I tillegg kommer offentlige kulturmidler, sponsing fra det private næringslivet og medlemsavgift. To ganger i året sender kasserer ut giro for innbetaling av medlemsavgift. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. For skoleåret 2013/2014 er kontingenten kr. 1050,- for høstsemesteret og kr. 850,- på vårsemesteret. Inkludert i medlemskontingenten på høstsemesteret er et familiemedlemsskap, som i praksis gir foreldre/foresatte stemmerett på årsmøtet. Ved seminarer/turer må det påregnes egenandel. Ved ulike innbetalinger til korpset (medlemskontingent etc.): husk å merke hva/hvem innbetalingen gjelder (navn på musikanten). 8 Organisasjon Styret Styret i Vang skolekorps består for tiden av følgende verv: Leder Nestleder Korpsleder Sekretær Kasserer Materialforvalter Driftsleder Målia Leder arrangementskomité Varamedlemmer 2 stk. Styret skal følge vedtektene og har ansvar for korpsets daglige drift. Hovedoppgavene til styret er arbeidsgiveransvar for dirigenter og instruktører, planlegging og ledelse av korpsets virksomhet, slik som organisasjonens økonomi, musikalske og sosiale aktiviteter, rekruttering, dugnader, avvikle årsmøte etc. Øvrige komitéer og utvalg Årsmøtet og styret kan oppnevne ulike komitéer etter behov. Hensikten med komitéene er at de skal avlaste styret i enkelte prosjekter eller arbeidsoppgaver. Noen ganger kan det være hensiktsmessig om styremedlemmer sitter i enkelte komitéer. For at komitéene skal fungere er det viktig at alle 9

10 deltar og bidrar. Komitéene rapporterer til styret om planer, framdrift og resultater. For tiden har vi følgende komitéer: Arrangementskomitéen, 3 medlemmer Driftskomité for Målia, 5 medlemmer Materialforvalterkomité, 3 medlemmer (materialforvalter, uniformsansvarlig og noteansvarlig) Tillitsvalgte korpsmedlemmer, 2 medlemmer Valgkomité, 3 medlemmer Arrangementskomiteen Arrangementskomitéen består av tre personer som velges for 2 år om gangen, hvorav en er leder. Komitéen er ansvarlig for Vang skolekorps indre og sosiale liv og organiserer og tilrettelegger de sosiale tilbudene i korpset. Oppgavene fordeles internt i komitéen. Ved større arrangement er det viktig at flere enn arrangementskomitéen deltar i forberedelser og gjennomføring. Foreldre må påregne å bli forespurt. Måliakomiteen Måliakomiteen består av inntil fem medlemmer. Komiteen har ansvar for organisering av driften på Målia (økonomi, kontrollrutiner, innkjøp, vaktlister). Materialforvalterkomiteen Materialforvalterkomité består av tre medlemmer hvorav en er leder og instrumentansvarlig, en er uniformsansvarlig og en er noteforvalter. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Tillitsvalgte musikanter Ved starten av høstsemesteret velges to representanter fra hovedkorpset til korpsets tillitsvalgte. Det velges fortrinnsvis en av hvert kjønn blant medlemmer i ungdomskolealder eller eldre. Interesserte til vervet melder seg, og det gjøres skriftlig valg blant disse av hovedkorpsets medlemmer. Tillitsvalgte skal arbeide for godt samarbeid mellom korpsets medlemmer, dirigent og styre og har uttalerett om saker som blir forelagt fra styret, og videreformidler saker/ideer /forslag fra medmusikanter til styret. 9 Uniform, instrumenter og annet utstyr Uniform Uniformen er korpsets eiendom, og hver uniform koster ca kr. Uniformsleien inngår i dag i kontingenten. Musikanten/foresatte plikter å ta godt vare på den, holde den ren, passe på at den er komplett og i god stand ved tilbakelevering. Uniformen er et festantrekk og skal behandles/bæres med respekt. Uniformen skal ikke vaskes i maskin, men renses. Husk å prøve uniformen din/sko i god tid før en opptreden for å se om du har vokst fra den og evt. trenger utskiftning. Ta i så fall kontakt med uniformsforvalter. Båtlua brukes kun utendørs. Ved innlevering av uniformen skal renselapp/pose sitte på. Blå korpsgenser/t-skjorte leveres tilbake rene. Husk å få registrert inn/utlevering hos uniformsforvalter! Uniform/alle effekter leveres komplett og rengjort innen 3 uker etter utmelding. 10

11 I de tilfeller det er nødvendig å legge opp eller sy inn bukser, er det ikke tillatt å klippe av overflødig stoff. Buksa skal stå på skoene. Unngå høyvann og trekkspill. For lange bukser lager hull og ødelegger uniformen. Aspiranter: Uniformen består av blå korpsgenser og båtlue. Hvit veske med regnfrakk i brukes ved marsjering. I tillegg kjøper man selv sort bukse, sorte sokker, sorte uniformssko (ikke joggesko). Juniorkorps: Uniformen består av jakke, bukse, båtlue og slips. Hvit veske med regnfrakk, samt hvite hansker brukes ved marsjering. I tillegg kjøper man selv hvit skjorte, sorte sokker og sorte uniformssko (ikke joggesko). Evt. brukes blå korpsgenser/t-skjorte når det gis beskjed om dette. Hovedkorps: Uniformen består av jakke m/hvit snor, bukse, båtlue og slips. Hvit veske med regnfrakk, samt hvite hansker brukes ved marsjering. I tillegg kjøper man hvit skjorte, sorte sokker og sorte/ uniformssko(ikke joggesko). Evt. brukes blå korpsgenser/t-skjorte når det gis beskjed om dette. Noter Du får utdelt egen mappe med plastinnlegg til å oppbevare notene dine. Ta godt vare på disse, og hold orden i notemappa di. Si fra til dirigent straks dersom du mangler noter. Noter skal leveres inn til noteforvalter. Instrumenter Korpset låner ut nødvendige instrumenter til medlemmene. Korpsets instrumenter er forsikret gjennom NMF. Fliser, ventilolje, stativ og annet forbruksmateriell bekostes av den enkelte. Musikanter som bruker eget instrument blir bare forsikret når instrumentet brukes i korpsets regi. Dersom alle tar godt vare på instrumentet sitt, kan korpset spare mye penger. Si ifra straks dersom instrumentet blir skadet eller på annen måte ikke fungerer tilfredsstillende. Vær nøye når du legger instrumentet i etuiet slik at alle delene legges riktig. Har du problemer med instrumentet, ta kontakt med dirigent/materialforvalter. Du kan skade instrumentet uten nødvendig spesialverktøy og kompetanse. Er du i tvil, så SPØR! 11

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass! Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps. Det er mye nytt å lære

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2010/2011. for

KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2010/2011. for KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2010/2011 for STYRET OG DIRIGENTER 2009/2010 Verv Mobil epost leiar Aksel Kverneland 90556907 aksel@rishagen.no nestleiar Gunn Sandvik 95043684 gunn.sandvik@lyse.net sekretær

Detaljer

Velkommen til Lillestrøm Skolekorps

Velkommen til Lillestrøm Skolekorps INFORMASJONSSKRIV TI L NY E MUSIKANTER Velkommen til Lillestrøm Skolekorps Sesongen 2013/2014 Innhold: 1 Velkommen 1 3 korps 1 Aspirantkorpset 2 Juniorkorpset 3 Hovedkorpset 4 Foreldrenes roller 5 Instrumenter

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps

Norcem Pike og Guttekorps Velkommen til Norcem Pike og Guttekorps 17. mai 2010 www.npgk.no Dirigenter 2011/2012 Hovedkorps + Juniorkorps: Kjell Arvid Polsrød 958 88 499 Kjell.arvid.polsrod@no.findus.no Rekrutter: Silje Helene Kleiv

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15

TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 TIL NYTT SKOLEÅR I VERRAN KOMMUNALE KULTURSKOLE 2014/15 Verran kommunale kulturskole Informasjon: VKK har vært i drift siden skoleåret 1986-87. Skolen har ca. 100 elevplasser. Undervisningen foregår primært

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Policy og retningslinjer

Policy og retningslinjer 1 Policy... 4 2 Styrende organer.... 5 2.1 Styret... 5 2.1.1 Leder... 5 2.1.2 Nestleder... 5 2.1.3 Leder senioravdelingen... 5 2.1.4 Leder junioravdelingen... 5 2.1.5 Markedsansvarlig... 5 2.1.6 Økonomiansvarlig

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING Stiftet 8.februar 1908 2 INNHOLD SIDE Endringer av bestemmelser 3 KIFs lover 4 Mal for årsberetninger 12 Valgkomité 13 Vedtekter for æresmedlemskomité 14 Retningslinjer

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Støttepersoner/grupper I løpet av 2008 har følgende personer hatt spesifikke ansvar:

Støttepersoner/grupper I løpet av 2008 har følgende personer hatt spesifikke ansvar: Ås Jente- og Guttekorps - Årsrapport 2008 Styrets sammensetning og drift På årsmøtet ble følgende styre valgt for 2008: Astrid Nilsson, leder 2008 Eirik Nordhagen, nestleder 2008 Gunnhild Meldahl Johnsen,

Detaljer