Vang skolekorps. Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar Revidert 12. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vang skolekorps. Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013. Revidert 12. oktober 2014"

Transkript

1 Vang skolekorps Korpshåndbok Vedtatt i styret 02. januar 2013 Revidert 12. oktober 2014 Vang Skolekorps Postboks Hamar Kto nr Org nr

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Skolekorpsets historie Om medlemskapet i Vang skolekorps Musikalske aktiviteter Sosiale aktiviteter Foresattes bidrag Økonomi Organisasjon Uniform, instrumenter og annet utstyr

3 1 Innledning Å spille i korps er en flott hobby en kan ha glede av nærmest hele livet. I skolekorpset lærer en å spille et instrument i samvær med andre og på tvers av aldersgrupper. Musikantene blir en del av et sosialt samvær der alle er like viktige, og det finnes ingen reservebenk. En får utvikle seg på instrumentet sitt, får mulighet til å opptre på konserter, delta på seminarer/kurs og reise på turer med korpsvenner. Formålet med denne korpshåndboka er at foresatte og musikanter skal bli kjent med og få nyttig informasjon om drift, aktiviteter og forventninger til det å være med i Vang skolekorps. Informasjonen i korpshåndboka bygger på korpsets vedtekter. Vedtektene ligger på nettsiden Fra høsten 2012 deltar Vang Skolekorps i et korpsutviklingsprosjekt i regi av NMF. Dette skal hjelpe oss til å bli et bedre korps både organisatorisk, musikalsk og sosialt. Utviklinga av korpshåndboka er en del av denne prosessen. 2 Skolekorpsets historie Vang skolekorps ble stiftet 6. april 1952, under navnet Vang guttemusikkorps. Ved korpsets første opptak var det 52 gutter i alderen 9-13 år, og flere kom til senere. I 1963 ble det gjort vedtektsendringer som innebar at jenter også kunne tas opp i korpset, og ble nå Vang skolekorps. Det tok noen år før jentene inntok i korpset, men på 70 tallet var det god rekruttering av nye medlemmer. Høsten 1970 ble 30 elever tatt opp på notekurs. At musikantene gikk rett fra notekurset til hovedkorpset, førte til store nivåforskjeller i korpset. Korpset ble derfor organisert i tre enheter: Notekurs, aspirantkorps og hovedkorps. I dag er fortsatt korpset organisert i tre enheter, men har ikke lenger et eget notekurs. Nybegynnere starter i aspirantkorpset og lærer noter og instrument samtidig. På midten av 70-tallet dukket det opp en i dag ukjent problemstilling: Hvordan begrense antall medlemmer til hovedkorpset? Det var ikke plass til mer enn ca. 70 musikanter, men pågangen fra aspirantkorpset gjorde at tallet ville stige om en ikke innførte begrensinger og opptaksprøver. Problemstillingen har i senere tid blitt snudd på hodet. I dag spør vi oss om hva som må gjøres for å få nok medlemmer til korpset. Selv om vi på 2010-tallet har ligget på en medlemsmasse rundt 50, er det god plass til flere. Vang skolekorps og Lunden skolekorps (stiftet 1972) inngikk på 1990-tallet et samarbeid, før korpsene senere ble slått sammen og videreført som Vang skolekorps i Vang skolekorps feiret sitt 60-årsjubileum i En artikkel om Vang skolekorps historie står i årboka for Vang «Minner frå Vang 2012», skrevet av Vigdis Stensby. 3

4 Vang skolekorps er et korps i stadig utvikling, og det arbeides seriøst for å gi et godt tilbud til medlemmene. Vi håper at dere som foresatte blir med oss på denne utviklingen! 3 Om medlemskapet i Vang skolekorps Innmelding Ved innmelding registreres medlemmene i medlemsregisteret hos Norges Musikkorps Forbund (NMF). Musikantene blir også meldt inn i Hamar kulturskole, under forutsetning at kulturskolen gir tilbud om instrumentalundervisning i det aktuelle instrumentet. Ved innmelding får hvert medlem instrument, notestativ, en perm til noter og en sekk fra NMF. Sekken er korpsmedlemmets eie. Hver høst er det aspirantopptak der det tas opp nye medlemmer fra 2.trinn og oppover. I Vang skolekorps rekrutterer vi barn fra skolekretsene Ridabu, Lunden, Lovisenberg og Ingeberg. Aspirantene får tildelt instrumenter og starter opplæring rett på instrument med notelære underveis. Det er felles øvelse en gang i uka i tillegg til spilletimene gjennom kulturskolen. Aspiranttiden varer ett år. Aspirantene øver på Ridabu skole mandag kl Musikantene går over i juniorkorpset etter ett år som aspiranter. Man spiller normalt 2 år i juniorkorpset. Juniorkorpset øver på Ridabu skole mandag kl Etter 2 år i juniorkorpset går musikantene over til hovedkorpset. Her kan man være medlem t.o.m. det året man fyller 19 år. Hovedkorpset øver på Ridabu skole mandag kl Utmelding Utmelding i henhold til vedtektene er følgende: a) Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette innen første øvelse på høstsemesteret, eller senest 25. august til styreleder/korpsleder. Utmeldte medlemmer må betale kontingent for inneværende semester. b) Ved eventuell utmelding fra skolekorpset, blir medlemmet automatisk også utmeldt fra kulturskolen. De som slutter i løpet av året (etter 25. august) må betale kontingent begge semestre. Unntaket er aspiranter som får en "prøveperiode" for å finne ut om korps er rette aktivitet for dem. Utmelding skal skje skriftlig til styreleder eller til korpsleder (gjerne på e-post). Grunnen til strenge regler om utmelding og betaling av kontingent, er utgifter Vang skolekorps har i forhold til dirigenter og kulturskolen samt registrering i Norges Musikkorps Forbund og forsikring av instrumentene. Vi er også avhengig av at vaktene på Målia gjennomføres som planlagt. 4

5 Utmelding regnes ikke som gjeldende før alt korpsutstyr er levert inn. Innlevering av instrument, uniform og annet tilbehør skal avtales med materialforvalter. Følgende utstyr skal leveres inn ved utmelding: - T-skjorte - Lue - Uniformjakke - Uniformbukse - Collegegenser - Slips - Lyrer (2 stk. nåler) - Regnfrakk - Instrument(er) - Evt. bærebøyle - Notestativ - Noteveske - Noteperm 4 Musikalske aktiviteter Skolekorpset følger skoleruta for Hamar. Det betyr at den har samme fridager og ferier etc. Individuell øvelse Alle medlemmer vil ved innmelding i korpset automatisk bli innmeldt i Hamar kulturskole. Det innebærer at medlemmet får individuell opplæring på instrumentet/evt. undervisning i mindre grupper. Dette inngår i kontingenten til korpset. Avtale om spilletid foregår mellom instruktør i kulturskolen og dere som foreldre. Gi beskjed til instruktør om fravær etc. Dersom det er noe som ikke fungerer vedrørende spilletimene/kulturskolen vil vi gjerne ha tilbakemelding om dette (gjerne ros også!). Kulturskolen arrangerer egne huskonserter og andre typer konserter, dette varierer litt fra instrument til instrument. Konsertene er ment å være utviklende og rammene skal være slik at det blir en god opplevelse for barna/musikantene og voksne (foreldre/foresatte/besteforeldre/andre). Spilletimene foregår på de ulike skolene. Bli gjerne med barnet på en spilletime, og hjelp til med hjemmeøving. Gi beskjed til korpsleder dersom noe er uklart i forhold til kulturskolen. Kulturskolen har dessverre ikke tilbud om undervisning på alle instrumenter. Korpset har derfor egen instruktør på slagverk. Vi mangler for tiden instruktør på trombone. Fellesøvelse Hver mandag er det fellesøvelse. Aspiranter, juniorer og hovedkorps øver hver for seg. Varieres mellom samspill, gruppeøvelser, kammergrupper osv. Det er viktig å være spilleklar til fellesøvelsens oppstart kl Det lurt å beregne tid til å pakke ut instrument og annet utstyr og noe tid til individuell oppvarming slik at øvelsen kan begynne presis. Gjør det til en rutine å komme ti-femten minutter før fellesøvelsenes oppstartstidspunkt. 5

6 Hjemmeøvelse For at det skal bli artig å gå på fellesøvelser, må det litt øving til. Det er lite som skal til for at det skal bli bedre. Musikantene bør øve mellom hver øvelse, helst en halvtime om dagen. Man behøver ikke nødvendigvis spille musikk fra fellesøvelsene, men gjerne øvinger fra spilletimer eller spille til noter med CD til (det finnes mye å få kjøpt/lånt). Mange synes det er morsommere å øve med en CD som komp. En annen måte å oppmuntre til jevne øvinger, er å ha instrumentet lett tilgjengelig, for eksempel utpakket og ferdig montert på et trygt sted. Seminarer Det arrangeres øvingsseminar for de ulike korpsene gjerne med både gruppeøvelser/samspill. Disse seminarene arrangeres enten på Ridabu skole eller som en weekendtur et annet sted. Fravær og permisjon fra øvelser Det er viktig at alle som ikke kan møte på øvelse melder fra til dirigent snart som mulig. Fravær til fellesøvelser meldes til dirigent i de respektive korps. Telefonnummer til dirigentene finnes på korpsets hjemmeside Fravær på instruksjonstimer meldes direkte til spillelærer. Melding om avlyst spilletime meldes korpsleder. Aktuell kontaktinformasjon finnes på korpsets hjemmeside. Dersom man blir borte fra øvelsen over lengre tidsrom, søkes permisjon pr e-post/brev til korpsets styreleder, og søknaden behandles i styret. Konserter Korpset setter opp huskonserter der alle tre korpsene deltar både med samspill, mindre grupper eller alene. Her er familie/korpsvenner invitert til en hyggelig musikalsk kveld med servering, og der medlemmene får anledning til å opptre og gi inspirasjon til hverandre. Kulturskolen arrangerer også huskonserter. Musikantene får informasjon om dette via kulturskolen. Andre konserter og spilleaktiviteter i løpet av korpsåret: Hovedkorpset har tradisjon for å delta på konkurransen Jømna/Heradsbygd-cup i Elverum på høsten. Fra høsten 2013 deltar også juniorkorpset i denne konkurransen. Hovedkorpset deltar på julegrantenning på Wik Matsenter. Julekonsert i henholdsvis Vang kirke/øvre Vang kirke annet hvert år. Alle tre korpsene deltar. Spilling ved julegudstjeneste i Vang kirke julaften for hovedkorps. 1.mai-spilling for hovedkorps. Juniorer deltar som duskebærere. 17.mai-spilling der alle tre korps deltar. Sommeravslutning/konsert med felles bespisning etterpå. 6

7 I tillegg vil det mulig bli musikalske opptredener ved andre anledninger f. eks spilleoppdrag, korpstreff osv. 5 Sosiale aktiviteter Pause på ordinære øvelser Vi har som mål at alle i korpset skal trives i korpset både musikalsk og sosialt. Vaktansvarlig, se punkt 6 nedenfor, ser til at alle har noen å være sammen med i pauser. Første mandag i måneden er det servering av gratis boller/saft til alle musikantene. Mulighet for å kjøpe vaffel i tillegg til kr 10,-. Det er arrangementskomiteen som er ansvarlig for dette tiltaket. Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til å kjøpe kaffe/vaffel og slå av en prat (servering fra ca. kl ). Etter serveringa er det hyggelig om man kan overvære fellesøvelsen for de respektive korpsgruppene. Foreldre/foresatte er for øvrig alltid velkomne til å være med på øvelsene. Korpstur/seminar Et par ganger i året har de ulike korpsene (aspirant, junior og hovedkorps) seminar på Ridabu skole eller andre steder. Hver vår arrangeres avslutningstur for alle korps. Aspirantene har tradisjon for å reise på dagstur til Hunderfossen. Junior- og hovedkorps deltar ofte på festival eller stevne. Hvert tredje år arrangeres utenlandstur for hovedkorpset. Forrige utenlandstur var i 2014 (Litauen). Neste utenlandstur blir i Ved hver tur/hvert seminar utnevnes reiseledere. Reiseledere har ansvaret for at korpsets beredskapsplan følges dersom noe ekstraordinært skulle oppstå. Andre sosiale aktiviteter Det er arrangementskomiteen som har ansvaret for å arrangere sosiale aktiviteter, for eksempel bowling for juniorkorpset eller hytteturer for hovedkorpsmedlemmer. Dersom noen har innspill til arrangement, kan de ta kontakt med leder av arrangementskomiteen. 6 Foresattes bidrag Vang skolekorps er et foreldredrevet korps. Foreldre yter sitt bidrag på ulike måter gjennom dugnad, tillits- og styreverv, vakt på fellesøvelser og generelt gjennom å støtte opp under korpsvirksomheten (gjennom konstruktive innspill til forbedringer, som turledere, konsertriggere, gjennom sponsormidler etc.). Kan du spille et korpsinstrument, er det flott om du innimellom kan delta på øvelser/seminar og spille sammen med musikantene i de forskjellige korpsene. 7

8 Vakt under øvelsene Vi ønsker at en voksenperson i tillegg til dirigenten skal være til stede ved øvelsene. Det er derfor laget en vaktordning for alle korpsene, hvor de foresatte blir satt opp på vaktliste for spilleøvelsene. Listene med oversikt over hvem som skal møte opp når finnes på nettsidene: Oppgaver for vaktansvarlig: Vakt for aspirant- og juniorer skal sette ut stoler og rydde etter øvelsene Hovedkorps skal sette ut og rydde stoler selv, men vaktansvarlig må påse at det gjøres (ferdig til øvelsestart kl ) Passe på at uvedkommende ikke kommer inn i gymsal/skolen Bistå dirigenten om det skulle være noe Bistå barn som trenger praktisk hjelp, notehjelp (spør evt. dirigent om hvilke barn) Hjelpe til med å holde ro under øvelsene Ha oppsyn under pause slik at alle barna har det bra Har du notekompetanse er det fint om du hjelper de som trenger det Dersom du spiller et instrument kan du spørre dirigent om de trenger deg som støttespiller Påse at vinduer er lukket og øvingsrommene ryddet etter øvelsen Påse at utgangsdører i bak gymsal og underetasje gymbygg er låst Dirigentene har ansvar for å slå av lys og låse Dugnader og inntjening av midler Som de fleste andre aktiviteter for barn og unge må alle foreldre/foresatte regne med å delta på aktiviteter/dugnader som gir penger i korpskassa. Vi vil likevel avlive myten om at korps krever mer dugnadsinnsats enn for eksempel innen idretten. Målia Målia er skolekorpsets viktigste inntektskilde. Hytta eies av Hamar og Hedemarken Turistforening og drives av Vang skolekorps. Hytta er åpen for servering søndager i høstsesongen samt lørdager og søndager i vintersesongen. I tillegg holder den åpen , vinterferie og påskeferie. Det settes opp vaktlister der det er mulig å legge inn ønske om vakter. Disse ønskene etterkommes så langt det er praktisk mulig. Det sendes ut e-post om når det åpnes for påmelding på listene. Dersom en ser seg nødt til å trekke seg fra en vakt, må den som melder forfall selv skaffe erstatter. De familiene som er nye i korpset, får ikke vaktansvar alene, men plasseres sammen med en vaktansvarlig som har vært på Målia tidligere. De som ikke melder seg på med ønske om vakter, får tildelt vakter som er ledige. Det blir tre-fire vakter om vinteren og én om sommeren. Mer informasjon om antall vakter blir gitt hver sesong. Når en setter seg opp på vakt, er det beregnet at det møter to voksne pr. familie. Se egen perm på Målia og vaktinstruks på VSK sin hjemmeside for detaljerte opplysninger. Andre dugnader/inntektsmuligheter 8

9 I tillegg til dugnad på Målia er det innimellom også enkelte andre dugnader, for eksempel kalendersalg, varetelling og opptredener. Dersom noen av foreldrene kjenner til dugnader og andre inntektsmuligheter, kan de ta kontakt med kasserer. Kontaktinformasjon til kasserer finnes på nettsidene. 7 Økonomi Den største utgiftsposten korpset har, er lønn av dirigenter. I tillegg kommer kontingent til kulturskolen og NMF, turer og seminarer, utgifter til innkjøp, vedlikehold og forsikring av instrumenter og uniformer. Dugnadsvirksomheten på Målia er den viktigste inntektskilden. I tillegg kommer offentlige kulturmidler, sponsing fra det private næringslivet og medlemsavgift. To ganger i året sender kasserer ut giro for innbetaling av medlemsavgift. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. For skoleåret 2013/2014 er kontingenten kr. 1050,- for høstsemesteret og kr. 850,- på vårsemesteret. Inkludert i medlemskontingenten på høstsemesteret er et familiemedlemsskap, som i praksis gir foreldre/foresatte stemmerett på årsmøtet. Ved seminarer/turer må det påregnes egenandel. Ved ulike innbetalinger til korpset (medlemskontingent etc.): husk å merke hva/hvem innbetalingen gjelder (navn på musikanten). 8 Organisasjon Styret Styret i Vang skolekorps består for tiden av følgende verv: Leder Nestleder Korpsleder Sekretær Kasserer Materialforvalter Driftsleder Målia Leder arrangementskomité Varamedlemmer 2 stk. Styret skal følge vedtektene og har ansvar for korpsets daglige drift. Hovedoppgavene til styret er arbeidsgiveransvar for dirigenter og instruktører, planlegging og ledelse av korpsets virksomhet, slik som organisasjonens økonomi, musikalske og sosiale aktiviteter, rekruttering, dugnader, avvikle årsmøte etc. Øvrige komitéer og utvalg Årsmøtet og styret kan oppnevne ulike komitéer etter behov. Hensikten med komitéene er at de skal avlaste styret i enkelte prosjekter eller arbeidsoppgaver. Noen ganger kan det være hensiktsmessig om styremedlemmer sitter i enkelte komitéer. For at komitéene skal fungere er det viktig at alle 9

10 deltar og bidrar. Komitéene rapporterer til styret om planer, framdrift og resultater. For tiden har vi følgende komitéer: Arrangementskomitéen, 3 medlemmer Driftskomité for Målia, 5 medlemmer Materialforvalterkomité, 3 medlemmer (materialforvalter, uniformsansvarlig og noteansvarlig) Tillitsvalgte korpsmedlemmer, 2 medlemmer Valgkomité, 3 medlemmer Arrangementskomiteen Arrangementskomitéen består av tre personer som velges for 2 år om gangen, hvorav en er leder. Komitéen er ansvarlig for Vang skolekorps indre og sosiale liv og organiserer og tilrettelegger de sosiale tilbudene i korpset. Oppgavene fordeles internt i komitéen. Ved større arrangement er det viktig at flere enn arrangementskomitéen deltar i forberedelser og gjennomføring. Foreldre må påregne å bli forespurt. Måliakomiteen Måliakomiteen består av inntil fem medlemmer. Komiteen har ansvar for organisering av driften på Målia (økonomi, kontrollrutiner, innkjøp, vaktlister). Materialforvalterkomiteen Materialforvalterkomité består av tre medlemmer hvorav en er leder og instrumentansvarlig, en er uniformsansvarlig og en er noteforvalter. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Tillitsvalgte musikanter Ved starten av høstsemesteret velges to representanter fra hovedkorpset til korpsets tillitsvalgte. Det velges fortrinnsvis en av hvert kjønn blant medlemmer i ungdomskolealder eller eldre. Interesserte til vervet melder seg, og det gjøres skriftlig valg blant disse av hovedkorpsets medlemmer. Tillitsvalgte skal arbeide for godt samarbeid mellom korpsets medlemmer, dirigent og styre og har uttalerett om saker som blir forelagt fra styret, og videreformidler saker/ideer /forslag fra medmusikanter til styret. 9 Uniform, instrumenter og annet utstyr Uniform Uniformen er korpsets eiendom, og hver uniform koster ca kr. Uniformsleien inngår i dag i kontingenten. Musikanten/foresatte plikter å ta godt vare på den, holde den ren, passe på at den er komplett og i god stand ved tilbakelevering. Uniformen er et festantrekk og skal behandles/bæres med respekt. Uniformen skal ikke vaskes i maskin, men renses. Husk å prøve uniformen din/sko i god tid før en opptreden for å se om du har vokst fra den og evt. trenger utskiftning. Ta i så fall kontakt med uniformsforvalter. Båtlua brukes kun utendørs. Ved innlevering av uniformen skal renselapp/pose sitte på. Blå korpsgenser/t-skjorte leveres tilbake rene. Husk å få registrert inn/utlevering hos uniformsforvalter! Uniform/alle effekter leveres komplett og rengjort innen 3 uker etter utmelding. 10

11 I de tilfeller det er nødvendig å legge opp eller sy inn bukser, er det ikke tillatt å klippe av overflødig stoff. Buksa skal stå på skoene. Unngå høyvann og trekkspill. For lange bukser lager hull og ødelegger uniformen. Aspiranter: Uniformen består av blå korpsgenser og båtlue. Hvit veske med regnfrakk i brukes ved marsjering. I tillegg kjøper man selv sort bukse, sorte sokker, sorte uniformssko (ikke joggesko). Juniorkorps: Uniformen består av jakke, bukse, båtlue og slips. Hvit veske med regnfrakk, samt hvite hansker brukes ved marsjering. I tillegg kjøper man selv hvit skjorte, sorte sokker og sorte uniformssko (ikke joggesko). Evt. brukes blå korpsgenser/t-skjorte når det gis beskjed om dette. Hovedkorps: Uniformen består av jakke m/hvit snor, bukse, båtlue og slips. Hvit veske med regnfrakk, samt hvite hansker brukes ved marsjering. I tillegg kjøper man hvit skjorte, sorte sokker og sorte/ uniformssko(ikke joggesko). Evt. brukes blå korpsgenser/t-skjorte når det gis beskjed om dette. Noter Du får utdelt egen mappe med plastinnlegg til å oppbevare notene dine. Ta godt vare på disse, og hold orden i notemappa di. Si fra til dirigent straks dersom du mangler noter. Noter skal leveres inn til noteforvalter. Instrumenter Korpset låner ut nødvendige instrumenter til medlemmene. Korpsets instrumenter er forsikret gjennom NMF. Fliser, ventilolje, stativ og annet forbruksmateriell bekostes av den enkelte. Musikanter som bruker eget instrument blir bare forsikret når instrumentet brukes i korpsets regi. Dersom alle tar godt vare på instrumentet sitt, kan korpset spare mye penger. Si ifra straks dersom instrumentet blir skadet eller på annen måte ikke fungerer tilfredsstillende. Vær nøye når du legger instrumentet i etuiet slik at alle delene legges riktig. Har du problemer med instrumentet, ta kontakt med dirigent/materialforvalter. Du kan skade instrumentet uten nødvendig spesialverktøy og kompetanse. Er du i tvil, så SPØR! 11

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass! Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps. Det er mye nytt å lære

Detaljer

Aspirant i Lommedalen skolekorps

Aspirant i Lommedalen skolekorps Aspirant i Lommedalen skolekorps Velkommen som ny aspirant i Lommedalen skolekorps. Det er mye nytt å lære for aspiranten det neste året, og ofte mye nytt for foreldrene også spesielt for dem uten korpsbakgrunn.

Detaljer

Aspirant i Lommedalen skolekorps

Aspirant i Lommedalen skolekorps Aspirant i Lommedalen skolekorps Velkommen som ny aspirant i Lommedalen skolekorps. Det er mye nytt å lære for aspiranten det første året, og ofte mye nytt for foreldrene også. Dette heftet inneholder

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Den viktige lille korpshåndboka

Den viktige lille korpshåndboka Den viktige lille korpshåndboka 1 Innhold: Velkommen til Gjallarhorn, korpset på Rudolf Steinerskolen i Oslo! 3 Dirigentene 4 Samspillet 4 Spilletimene 5 Instrumentet 5 Uniformen 6 Matlaging 7 Den årlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Side 1 av 6 KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Mange barn elsker å utfolde seg og spille på instrumenter. Å være med i korpset gir en unik mulighet til å lære seg musikalske ferdigheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

Madlamark Skolekorps

Madlamark Skolekorps Madlamark Skolekorps Uniformsreglement Når du som musikant går i uniform representerer du Madlamark skolekorps og da forventer vi god oppførsel. En uniform er kostbar og skal behandles med forsiktighet.

Detaljer

Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps

Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps Steindal Skolekorps er et fritids og musikkopplæringstilbud som er åpent for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. For å undervise

Detaljer

KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2014/2015. for

KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2014/2015. for KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2014/2015 for STYRET OG DIRIGENTER 2014/2015 Se eget dokument. Frøyland skolekorps er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennomkretsen i Rogaland. HJEMMESIDE Korpset

Detaljer

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook Hei alle sammen, Jula nærmere seg med stormskritt, og som dere ser på månedens korpslapp, er det mange aktiviteter fremover. Tiden kan oppleves som litt hektisk for mange, men det er også en tid for å

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2010/2011. for

KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2010/2011. for KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2010/2011 for STYRET OG DIRIGENTER 2009/2010 Verv Mobil epost leiar Aksel Kverneland 90556907 aksel@rishagen.no nestleiar Gunn Sandvik 95043684 gunn.sandvik@lyse.net sekretær

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

Kvæfjord Kulturskole

Kvæfjord Kulturskole Kvæfjord Kulturskole Rettigheter og plikter E-post: kulturskole@kvafjord.kommune.no Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes Telefon: 77 02 30 00 Telefaks: 77 02 30 01 E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer

Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer VELKOMMEN TIL Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer Som ny musikant eller driller i Gjerpen Skolekorps kan det være mange ting du og din familie lurer på. For å gjøre det litt lettere har vi skrevet

Detaljer

Komitéinstrukser for Åsheim skolemusikkorps

Komitéinstrukser for Åsheim skolemusikkorps Komitéinstrukser for Åsheim skolemusikkorps Innhold Materialkomiteen s. 3 Instruks for noteansvarlig s. 4 Uniforms-komiteen s. 5 Tur-og-skyss-komiteen s. 6 Arrangements-komiteen s. 7 Loppemarked-komiteen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON. a. Åskollen skolekorps stiftet 17. mars 1947, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, med tilhørighet til NMF region Øst. Organisering av Korpset Dersom

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer

VELKOMMEN TIL. Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer VELKOMMEN TIL Informasjon om skolekorpset til nye medlemmer Som ny musikant eller driller i Gjerpen Skolekorps kan det være mange ting du og din familie lurer på. For å gjøre det litt lettere har vi samlet

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse***

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse*** Dato For hvem Aktivitet Tirs 3. mai som Nå nærmer 17.mai seg med stormskritt og det kan være lurt å Fra 1730-1900 i trenger ny ta en siste titt på uniformen og kanskje prøve om den fortsatt B- størrelse

Detaljer

Aktivitetsplan HSMK - sesongen

Aktivitetsplan HSMK - sesongen 48 27. november 28. november 29. november 30. november Samspill: Møt opp slik at alle er spilleklare kl 18:00. Husk drikkeflaske. Aspirantkorps: Aspirantkorpset: Vanlig øvelse fra 18:00-19:30. Foresatte

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Årgang nr 11 Side 1 av 5 November 2013

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Årgang nr 11 Side 1 av 5 November 2013 Årgang nr 11 Side 1 av 5 November 2013 ALT FORFALL FRA ØVELSER KONSERTER OSV. SKAL MELDES SKRIFTLIG TIL KORPSLEDER ENTEN PÅ SMS 91758266 ELLER MAIL elisabeth.westengen@gmail.com November M Ti O To F L

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 November M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desember M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring av 12. februar 1996, endring av 15. februar 1999, endring av 17. februar 2003, endring

Detaljer

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1

LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 1 Innhold: Innhold side 2 Lover side 3 Interne utmerkelser side 9 Eksterne utmerkelser side 10 Uniformsinstruks side 11 LOVER FOR MUSIKKLAGET BRAGE 2 Lover for Musikklaget BRAGE

Detaljer

Madlamark Skolekorps

Madlamark Skolekorps Madlamark Skolekorps Uniformsreglement Når du som musikant går i uniform representerer du Madlamark skolekorps og da forventer vi god oppførsel. En uniform er kostbar og skal behandles med forsiktighet.

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016

Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016 Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016 Agenda 1. Om Lørenskog skolekorps 2. Øvelsen og musikkskolen 3. Aktivitetsplan 4. Hvor kan dere finne informasjon 5. Korpsledere 6. Informasjon fra dirigent

Detaljer

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger Velkommen til Vaulen Skolekorps! Vaulen Skolekorps er en flott gjeng med jenter og gutter i alderen 8 til 19 år som spiller og har det gøy sammen. Vi er et janitsjarkorps og har både treblåsere (klarinetter,

Detaljer

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 Styret har bestått av: Sveinung Aune, leder. Elisabeth Hildrum, nestleder. Ann Helen Skistad, kasserer. Einar Moe, sekretær. Cathrine Løfsnes, materialforvalter.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS 1 Organisasjon Høybråten skoles musikkorps (HSMK), stiftet 17. februar 1926, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Viken). 2 Formål

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for AK. 23. august 2016

Velkommen til foreldremøte for AK. 23. august 2016 Velkommen til foreldremøte for AK 23. august 2016 Agenda 1. Om Lørenskog skolekorps 2. Øvelsen og musikkskolen 3. Aktivitetsplan 4. Hvor kan dere finne informasjon 5. Korpsledere 6. Informasjon fra dirigent

Detaljer

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS (Stiftet 1950) (Vedtatt på årsmøte 1974 og revidert 1977, 1982, 1985, 1991, 2008 og 2010) 1 HOVEDINNDELING AV NYE VEDTEKTER GJELDENDE FRA 22.10.1991 1 STIFTELSE OG

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Medlemshåndbok for Bondi og Vettre skolekorps

Medlemshåndbok for Bondi og Vettre skolekorps Medlemshåndbok for Bondi og Vettre skolekorps Innhold Hvem er vi?... 3 Medlemskap... 4 Utmelding:... 4 Kontingent og instrumentleie... 5 Øvelsen... 6 Korpsvaktordningen... 6 Melding av fravær... 7 Aspirantkorps...

Detaljer

Strategi og mål for Hammartun skolekorps

Strategi og mål for Hammartun skolekorps Strategi og mål for Hammartun skolekorps 2016-2020 Strategi- og måldokumentet skal være rettledende for den aktiviteten Hammartun Skolekorps skal ha i perioden 2016-2020. Dokumentet gir retning for virksomheten

Detaljer

Aktivitetsplan HSMK - sesongen

Aktivitetsplan HSMK - sesongen 19 8. mai Enkelttimer Enkelttimer, se egen mail som er sendt ut 9. mai Enkelttimer Enkelttimer, se egen mail som er sendt ut 10. mai Enkelttimer Enkelttimer, se egen mail som er sendt ut Enkelttimer Utgår

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger Velkommen til Vaulen Skolekorps! Vaulen Skolekorps er en flott gjeng med jenter og gutter i alderen 8 til 19 år som spiller og har det gøy sammen. Vi er et janitsjarkorps og har både treblåsere (klarinetter,

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Handlingsplan / prioriteringer Langesund Skolemusikk.

Handlingsplan / prioriteringer Langesund Skolemusikk. Handlingsplan / prioriteringer Langesund Skolemusikk. Periode 2012 2015 Vedtatt: Dato.. Signatur fra styrets medlemmer og dirigent Innhold Del I: Målsetning 2015 Status / grunnlag pr 2012. Delmål 2012/2013

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Oktober M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Høstferie: 5. oktober November M Ti O To F L S 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Korpshåndbok Langesund skolemusikkorps

Korpshåndbok Langesund skolemusikkorps Korpshåndbok Langesund skolemusikkorps Revisjon 02, august 2012 1 Innledning Styret i Langesund skolemusikk korps startet sommeren 2010 arbeidet med å utarbeide en organisasjonsbeskrivelsen, denne korpshåndboken.

Detaljer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. VEDTEKTER 1 ORGANISASJON OG FORMÅL 1.1. Gi medlemmene en unik musikalsk spilleglede og opplæring på et janitsjarinstrument. 1.2. Korpsets navn er Nidarvoll Skolemusikkorps. Korpset står tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800!

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800! INFO FRA STYRET NR. 4-3. april 2009 Til juniorenes foresatte: Vanligvis kjøper vi inn hvite pologensere, men vi har litt vanskeligheter med å få levert nok gensere i tide til vårkonserten. Derfor ber vi

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM VEDTEKTER FOR STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM 31.01..2012 1 1. ORGANISASJON STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS Korpsets navn er STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS. Stiftelsesdato er 1.november

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

KSMK Materialforvaltning

KSMK Materialforvaltning KSMK Materialforvaltning Vårt ansvarsområde: Uniform- Instrumenter- Noter 2 Innhold: 1. Presentasjon av komiteen 2017-2018... 4 2. Formålet med dette informasjonsheftet... 5 3. Uniformer... 6 3.1 Uniformsreglement...

Detaljer

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps Vedtekter for Kongsberg Guttemusikkorps med statutter for: Hederstegn, Frammøtemerke, Aktivitetsmerke, Innsatspremie, Avgangsdiplom, Æresmedlemskap Vedtatt på konstituerende årsmøte 13. desember 1990.

Detaljer

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960 1 Vedtekter for Åssiden Skolemusikk Stiftet 27. januar 1960 Vedtatt 9. mars 2016 2 1. Organisasjonen Åssiden skolemusikk, heretter kalt ÅSM, er stiftet 27. januar 1960, og står tilsluttet Norges Musikkorpsforbund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012.

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. 1 ORGANISASJON Byåsen Skolemusikkorps er skolekorps for skolene Byåsen, Dalgård og Stavset.

Detaljer

VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954

VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954 1 VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954 Revidert og godkjent av årsmøtet 31.01.2012 Endringshistorikk -vedtatt av årsmøtet 21.10.2010 4 årsmøtet skal avholdes hvert år i løpet av februar måned -vedtatt av

Detaljer

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ PRESENTASJON/INNLEDNING Hvem er vi? Bykorps Ulike områder Hvorfor er vi her? UTGANGSPUNKTET SOMMER-12 Ingen tok ansvar Lite rekruttering over

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2015

Invitasjon til Hordablæsten 2015 Invitasjon til Hordablæsten 2015 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2015. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

Korpsinfo mai 2009. Fødselsdager i mai. Hilda 16 år 3. mai Johanne 13 år 5. mai Olivia 10 år 11. mai Kevin 10 år 30. mai Ingri Grov 13 år 31.

Korpsinfo mai 2009. Fødselsdager i mai. Hilda 16 år 3. mai Johanne 13 år 5. mai Olivia 10 år 11. mai Kevin 10 år 30. mai Ingri Grov 13 år 31. Korpsinfo mai 2009 Fødselsdager i mai Hilda 16 år 3. mai Johanne 13 år 5. mai Olivia 10 år 11. mai Kevin 10 år 30. mai Ingri Grov 13 år 31. mai Fellesaktiviteter musikanter Mai 2009 M T O T F L S 1 2 3

Detaljer

Aktivitetsplan Vår-2012

Aktivitetsplan Vår-2012 Januar: 1 Ti 3.1 Ingen øving denne uken De som øver gjennom kulturskolen må selv undersøke om de har øving uke 1. 2 3 4 Ti 10.1 Ti 10.1 To 12.1 Fre 13.1 Ti 17.1 To 19.1 Ti 24.1 To 26.1 Fre 27.1 Styremøte

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Åpning og navneopprop Fem stemmeberettigede møtte til årets årsmøte fire styremedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER OG STATUTTER FOR HALSEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER OG STATUTTER FOR HALSEN SKOLEKORPS VEDTEKTER OG STATUTTER FOR HALSEN SKOLEKORPS Vedtekter for Halsen Skolekorps revisjon vedtatt på årsmøte 15. februar 2011 Side 1 VEDTEKTER FOR HALSEN SKOLEKORPS Vedtektene ble sist endret på årsmøte 15.

Detaljer

Årsmøte i Hasselvika Skolekorps 7. mars 2016 Sted: Hasselvika Samfunnshus SAKLISTE

Årsmøte i Hasselvika Skolekorps 7. mars 2016 Sted: Hasselvika Samfunnshus SAKLISTE Årsmøte i Hasselvika Skolekorps 7. mars 2016 Sted: Hasselvika Samfunnshus SAKLISTE 1. Konstituering a. Åpning b. Godkjenning av innkalling c. Godkjenning av sakliste d. Valg av møteleder e. Valg av møtesekretær

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS ETTER ENDRINGSFORSLAG 2016 1 ORGANISASJON Lerstad skolekorps, stiftet 7.12.1977, er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund (NMF) gjennom Norges Musikkorps Forbund Nordvest. Korpset

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps

Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps Årsmøtet finner sted på idrettsbygget tirsdag 25. April kl. 18:00 Sakliste: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av møteinnkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag...2 2 Organisering og medlemmer...2 2.1 Styret...2 2.2 Medlemmer...3 2.3 Arbeidsgrupper...3 3 Musikalske Aktiviteter...4

Detaljer

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover!

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover! Korpsinfo mars 2009 Fødselsdager i mars Warid 9 år 3. mars Thea 10 år 11. mars Helene 9 år 12. mars Erlend13 år 13. mars Eva 11 år 18. mars Jenny 11 år 23. mars Trude 10 år 31. mars Fellesaktiviteter musikanter

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 FEBRUAR M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MARS M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer