Revisor Bernt Johnsen (på valg ett år) Turid Abelsen (på valg tre år), Ulf Walsøe, Jørun Knutsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisor Bernt Johnsen (på valg ett år) Turid Abelsen (på valg tre år), Ulf Walsøe, Jørun Knutsen"

Transkript

1 1 Organisasjon 1.1 Styret Styret/tillitsvalgte har i 2009 vært: Leder Steinar Henriksen (på valg ett år) Sportslig leder Terje Hjelle (på valg to år) Sekretær Hanne Sørøy Kasserer John Arne Nyland (på valg to år) Styremedlem, bane/anlegg Espen Løh Styremedlem, arrangement John Arve Johansen (på valg to år) Styremedlem, ungdomsrepr. Espen Karoliussen Revisor Bernt Johnsen (på valg ett år) Valgkomitè Turid Abelsen (på valg tre år), Ulf Walsøe, Jørun Knutsen Det har vært avholdt 4 styremøter, hvor 11 saker har vært behandlet. 1.2 Medlemmer Klubben har 192 aktive medlemmer (idrettsregistreringen) Det er tegnet 13 støttemedlemskap Klubben er medlem av Norges fotballforbund, Norges skiforbund og Norges turmarsjforbund. 1.3 Styrets arbeid / representasjoner Klubben har de senere år administrativt vært drevet av klubbens leder. Den største ulempen med dette er at kun en person har hatt kjennskap til klubbdriften. Eksempler på administrative oppgavene som må ivaretas: - Idrettsregistreringen / medlemsregister (KlubbenOnline) - oppdatering enhetsregisteret (Altinn) - påmelding lag seriesystemet fotball (FIKS) - påmelding/adm ski (Sportsadm ) - medlemskontigent - sponsorarbeid - søknad kulturmidler - søknad tilleggsmidler - postmottak (e-post) - administrasjon WEB-side - planleggingsmøter ski - planleggingsmøter fotball - fotballkretsting (skikretsting) - representasjon idrettsrådet - diverse møter/seminarer (kommune etc) Årsmelding 2009 SFK Ajaks Side 1

2 I løpet av 2009 har leder og sekretær sammen utført en del av registreringen i diverse dataportaler. Dette har bidratt til at mer enn en person kjenner til hva som må gjøres ifm de ulike prosesser/oppgaver. Fortsatt bør nok klubben ha stor fokus på at de administrative oppgavene blir fordelt på flere personer. Det er fortsatt slik at for få er villig til å ta hovedansvar for enkelt aktiviteter, og prioriterer bort denne type oppgaver. Man har nok med jobb og andre fritidssysler etc., og det kan virke som en viss redsel for ikke å gjøre en god nok jobb. I sørbygda er det forholdsvis enkelt å få folk til kafèsalg og parkeringsvakter o.s.v., noe annet er et hovedansvar for en eller annen komitè. Med bakgrunn i rekrutteringsutfordringen som er beskrevet i forrige avsnitt, og det faktum at flere sentrale styreverv var på valg (og signaler om at folk ikke tok gjenvalg), inviterte klubben til en temakveld for å diskutere problemstillingen. Ole Petter Bergland var engasjert fra Nordland idrettskrets og et 15 talls personer var møtt fram. Tilbakemeldingene så langt er at dette tiltaket har gitt frukter. 1.4 Eksterne verv/representasjoner Soneansvarlig barnefotball Vesterålen (HFK) - Steinar Henriksen 1.5 Markedsføring / informasjon Klubbens hjemmeside er vår primære informasjonskanalen. Styret har en oppfatning av at vi når de fleste av klubbens medlemmer, men vi må være bevisst de som ikke benytter dette mediet. Sidene har utvilsomt større potensialet mht innhold/lay-out, men dette krever innspill fra de som sitter i journalist-roller /info-utstedere (trenere o.s.v). Klubbleder har hatt funksjonen som redaktør av hjemmesiden. 1.6 Profileringsartikler Klubben har fortsatt avtale med Intersport, hvor vi tilkommer 20 % rabatt på fotballartikler (inkl klubbdress og genser). Ut over dette finnes det fortsatt en del luer (selges av klubben, lagres hos Steinar). 1.7 Politiattester Fra 2009 ble det innført politiattester for alle som har tillitsvalgtroller for barn og unge under 18 år. Vi har fått registrert de aller fleste av trenerne. Klubbleder er utnevnt som kontaktperson for politiattester. 1.8 SFK Ajaks - 40 års jubileum I høst var klubben 40 år, og dette ble feiret. På formiddagen var det aktivitetsdag i Sortlandshallen for ungene, på kvelden var det duket for festmiddag på Kleiva. Et veldig stilfullt arrangement, som var en 40 åring verdig. Blant de fremmøtte var flere av klubbens ildsjeler over mange år, og det ble naturligvis mye mimring om gamle dager. Terje stod i spissen for hovedkomitèen, som for øvrig bestod av Enevold, Turid og Kathrine. Klubben brukte ca tusen på dette arrangementet. Årsmelding 2009 SFK Ajaks Side 2

3 2 Sportslig aktivitet 2.1 Fotball Barnefotball Ajaks har hatt følgende lag med i barnefotballen: G 7/8 2 lag Trenere: Eirik Hansen, Vidar Lind, Kurt Hansen G 9/10 1 lag Trenere: Tone Birkeland, Einar Berthinussen G11 1 lag Trener: Tone Birkeland G12 1 lag Trener: Steinar Henriksen Barnefotballen spiller kampene som helgeturneringer (3+3,før/etter ferien), enkelte lag har deltatt på ekstra turneringer i kretsen. Det er flotte rammer rundt turneringene og vi kan utvilsomt si at det er et gjennomgående godt idrettsmiljø både blant ungene og de voksne. Det vil alltid oppstå enkeltepisoder, men diskusjoner/avklaringsmøter er viktige forum i så måte. Miljøet/stemningen rundt de ulike lagene i klubben synes og være veldig god, foreldrene er veldig flinke til å følge opp ungene på turneringene. Fra trenerne kommer det nesten utelukkende positive tilbakemeldinger når det gjelder ungenes oppførsel, både på trening og på turneringer. Av eksterne turneringer, har noen av lagene deltatt på Prix cup (Melbu), Stålbrott cup, Bend-It (Svolvær og Sortland) Ungdomsfotball Ajaks har hatt med følgende lag i ungdomsfotballen: G14 (11 er) 1 lag Trenere: Robin Svendsen, Espen Karoliussen Laget trente sammen siden januar måned, en gang i uka i Blåbyhallen (jan-april) og en på Kleiva. I tillegg til 13/14 åringer, har fire 12 åringer vært med på dette laget. Det ble som ventet tøff motstand i serien, og laget endte på nedre del av tabellen. Men uansett flott innsats. Laget har deltatt på Bygger n cup i Lofoten (Leknes) og Piteå Summer Games. Gjorde en veldig fin figur i Sverige, kom helt til kvartfinale og ikke minst.; Super oppførsel av ungene og flott oppfølging fra foreldre. Klubben har hatt en policy at Blåbyhall-lagene selv må samle inn en betydelig del av de pengene det koster å trene i Blåbyhallen. G14 har gjennomført varetelling MEGA, flaskeinnsamling, kafè på hjemmekamper. Og selvfølgelig skal Nina og Viggo nevnes son foreldrekontakter. Har gjort en kjempejobb med å koordinere det utenomsportslige (kjørelister, dugnader ++++) Oldboys Gamle helter gikk sammen og representerte klubben i NNM Oldboys i Svolvær. I år ble det finalplass, men her ble det tap mot Harstad IL. Både det sportslige og det sosiale ble en suksess med sjanse om mulig gjentakelse Dommere Andre Hauge er klubbens dommer og heldig er vi for det! Årsmelding 2009 SFK Ajaks Side 3

4 2.2 Ski Ski aktiviteten har vært omfattet av: - Ajakscupen - Deltagelse kretsrenn (2 løpere). - Langøyløpet. Medl. hovedkomitèen: Steinar Kjeldsen, Turid Abelsen, Karl A Mikalsen og Arild Jakobsen. - Ajaksrennet. Vinteren kom også i 2009 noe sent, noe som vi etter hvert er blitt vant med. Klubben har ikke opprettholdt noe egen treningsgruppe, men har for noen grupper hatt skitrening som en del av allidretten. De aktive løperne har valgt å trene med skiklubben på Sortland. Etter flere topp år mht deltagere i Ajakscupen, ble det igjen en liten nedgang fra året før. Uansett klarte ca. 90 personer 1.premien. Mange foreldre engasjert i komitèen. Klubben arrangerte kretsrenn for første gang på mange år (ca. 25!). Lite snø gjorde at vi måtte flytte rennet til Sortland, men vi fikk i hvert fall gjennomført arrangementet. Langøyløpet ble arrangert med rekorddeltagelse (340). Arrangementet forløp veldig godt, som vanlig i samarbeid med Sortland og omegn skiklubb. En dyktig og stabil rennkomitè gjør at ting fungerer veldig godt. Og arrangementet gir et pent overskudd i klubbkassen. 2.3 All-idrett Grupper etter sommerferien: 1. og 2. klasse Trenere: Veronika Hjelle og Vidar Lind 3. og 4 klasse Trenere: Robin Svendsen, Eirik Hansen og Andre Hauge 5. og 6. klasse Trenere: Bjarte Sandstø All-idretten er forankret i klubbens sportsplan, men det er nok en faktum at flere i klubben gjerne ville spilt fotball hele året. Klipp fra klubbens nettsider: Gevinsten med allsidig trening er meget godt dokumentert. Ved å drive etter denne modellen, vet vi at ungene får en langt bedre idretts-plattform. Ungene vil oppleve at enkelte aktiviteter mestrer de godt, mens andre ting sliter de mye mer med for å få til. Dette bidrar til at vi oppnår langt flere vinnere, enn hva som ville vært tilfelle i kun en enkelt sær-idrett. Dette tror vi igjen bidrar til den aller største gevinsten: At flertallet av ungene (og ikke minst foreldrene) holder ut med idretten mye lengre enn de ville gjort ved å kun ha et ensidig tilbud. Etter sommerferien har opplegget tatt utgangspunkt i basistrening, med noen variasjoner i de tre gruppene. Klubben må til høsten diskutere hvorvidt man skal fortsette den all-sidige profilen, og samtidig fange dette opp i klubbens sportsplan. 2.4 Turmarsjer - Kleivamarsjen - Langøymarsjen Fra 2009 har Grytting IL trekt seg fra disse arrangementene, og Ajaks står nå som ene arrangør. Dette gjorde at begge marsjene ble arrangert på Kleiva. Våre krumtapper innen turmarsj er Turid og Ove. Årsmelding 2009 SFK Ajaks Side 4

5 2.5 Øvrige trimtilbud - Ajakstrimmen (postkasstrim). Ansvarlige: Pål Skogly, Helge Mikalsen, Steinar Henriksen, Ella Henriksen. - Dametrim (periodevis). - Formiddagstrim, Kleiva bygdehus. Trener: Chris Oxlund. 2.6 Kurs/utdanning Robin Svendsen har gjennomført trener-1 kurs, fotball. 3 Anlegg 3.1 Lysløypa Klubben fikk igjen avslag på søknad om tippemidler, selv om vi er på kommunens 1. prioritet. Igjen er det bare å håpe at vi snart for tilslag...det meste av egenandelen (økonomi) er allerede betalt, nå gjenstår det bare en stor dugnad. Erfaringene fra Del 1 (det som er gjort til nå) var meget positive når det gjelder dugnadsinnsats. Det har vært en stadig tilbakevendende problemstilling med ridning i lysløypa, og de utfordringer dette fører med seg. Det har vært berammet et nytt samarbeidsmøte med SVS (Kleiva) for å diskutere problemstillingen, men dette møtet har det ikke blitt noe av. 3.2 Fotballbanen Ikke utført noe større vedlikehold i Med bakgrunn i at det igjen skulle spilles 11 er fotball på Kleiva, ble det gjennomført en større dugnad på banen før sesongstart. Noe grusing + montering ett nytt 11 er mål. 4 Arrangement/dugnader 4.1 Arrangement Klubben har gjennomført følgende arrangement: - Langøyløpet - Fotballturnering åringer - Kleivamarsjen / Langøymarsjen - Medarrangør Finn-fram dagen (Sortland O-lag) - Medarrangør aktivitetsdag for psykisk utviklingshemmede (Vesterålen friluftsråd) - Avslutningsdag fotball / premieutdeling Ajakstrimmen - Premieutdeling Ajakscupen - 40 års jubileum 4.2 Dugnader - Søppelplukking (Sortland kommune) Rydding Byggmakker Varetelling (Mega) 9000 (2009) Årsmelding 2009 SFK Ajaks Side 5

6 - Flaskeinnsamling (13-15 års gruppa) Godtgjøring Kleivadagan Økonomi 5.1 Generelt om økonomien Årets regnskap har resultert i et lite underskudd. Klubben har en sunn økonomi, hvor prinsippet tæring etter næring har en solid forankring. At ikke planlagte utgifter (opprinnelig budsjett) var 40- årsjubileum, og gave Kleiva bygdehus. Klubbens primære inntektskilder er: - Kontingent (20.000) - Tilskudd kommune/tilleggsmidler (40.000) - Reklametavla/WEB side (40.000) - Grasrotandel (25.000) I tillegg kommer det noe inntekter fra arrangement, dugnader etc. Det er viktig at alle tillitsvalgte/trenere har et bevisst forhold til hvilke inntekter som må ligge i bunnen for hver enkelt aktivitet. 5.2 Grasrotandelen Klubben er registrert i frivillighetsregisteret, og dermed godkjent som grasrotklubb. I 2009 ble det ikke budsjettert med noen inntekter fra denne ordningen, men etter hvert ble vi jo en av kommunens store grasrot-vinnere. Denne ordningen er så permanent at dette i årene fremover kan legges inn i klubbens budsjett. 5.3 Bingo inntekter Klubben har i 2009 inngått avtale med foretaket som står bak bingo en på Sortland. Iht regelverk, må slike foretak gi en viss andel av overskuddet til frivillig lag/forening. Avtalen gjelder for 2010, men det er usikkert hvor mye dette gir av midler. Sittende styre har ikke lagt dette inn i forslag til budsjett for 2010, og foreslår at vi også denne gang tar det som en event. hyggelig overraskelse. 5.4 Kontingent 2010 Følgende satser har vært i 2009: Voksne: Kr. 200,- Barn: " 100,- (til og med det året en fyller 16) Familie: " 300,- Støttemedlemskap: " 100,- Styret forslår å videreføre dagens kontingent satser. Årsmelding 2009 SFK Ajaks Side 6

7 5.3 Budsjett 2010 DRIFTSINNTEKTER: POST BELØP Medlemskontigent Offentlige tilskudd Sportslige arrangement Dugnadsvirksomhet Sponsorinntekter Sum inntekter DRIFTSUTGIFTER: POST BELØP Påmeldingsgebyr turneringer / renn / stevner Halleie / baneleie Rekvisita sport Avgifter fotballkretsen / skikretsen / dommeregninger Administrasjonsutgifter (annonser, rekv. o.s.v) Sosiale arrangement (overnatting/bespisning turneringer, spillemøter etc) Utdanning / kurs Drift av bane/anlegg/lysløype Drift av scooter Gaver Sum utgifter Valg Årsmelding 2009 SFK Ajaks Side 7

Nr. 1 2010 35. Årgang

Nr. 1 2010 35. Årgang Nr. 1 2010 35. Årgang Leder n Da har vi kommet godt ut i det nye året. Aktivitetene på denne årstiden er i full gang både ute og inne. Det er tid for å stoppe opp og ta et tilbakeblikk på hva vi har gjort,

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL

ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL ÅRSBERETNING 2014 FOTBALL Bildetekst: Finnsnes IL Fotball ble på kretstinget i februar 2015, som første og eneste klubb i Nord-Norge, autorisert «Kvalitetsklubb» nivå 1 av Norges Fotballforbund. Foto:

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold:

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold: Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015 Kantina, Nordreisahallen Tirsdag 10.2.15, kl 18oo Innhold: Saksliste Årsberetning Rekneskap eget vedlegg Budsjett Vedtatt på årsmøte håndball 10.2.2015

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer