God Sommer! Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Sommer! Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 38. årg."

Transkript

1 Nr. 1. Juni 2008 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai årg. God Sommer! Foreningens formann Kjell Lervik holder talen for markering av 75 års flaggheising på Sandvikspilen. Foto: Ragnar Nortvedt

2 Terminliste høsten 2008 Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 15. august 2008 Åpent Hus, gaterydding Kjell Lervik Fredag 29. august 2008 Åpent Hus Einar Berge Hansen Fredag 12. september 2008 Åpent Hus, gaterydding Rolf Rasmussen Fredag 26. september 2008 Åpent Hus Reidar Skare Fredag 10. oktober 2008 Åpent Hus, gaterydding Egil Olsen Fredag 24. oktober 2008 Høstmøte 19:00 Edmund Tangseth Fredag 7. november 2008 Åpent Hus Gunnar Spjeld Fredag 21. november 2008 Åpent Hus Kjell Lervik Fredag 5. desember 2008 Åpent Hus Rolf Rasmussen Fredag 19. desember 2008 Åpent Hus Reidar Skare Lørdag 27. desember 2008 Romjulstreff 19:00 Einar Walle Gaterydding (betalt dugnad for kommunen) oppmøte kl. 18:00 i Huset. Åpent Hus fra kl. 19:30 Referat fra årsmøte i Sandviksguttenes forening 7. mars medlemmer hadde benket seg i Huset da formann Kjell Lervik åpnet møtet kl John A. Lervik ble valgt til møteleder, Dag Nilsen referent. Sak 1. Protokoll fra fra årsmøtet 2007 Referat ble opplest av formannen og godkjent uten kommentarer. Sak 2. Årsberetning med orientering fra styret Årsberetningen ble lest opp og godkjent. Sak 3. Regnskap Regnskapsfører ble forhindret fra å ferdigstille og revisorene rakk ikke å revidere regnskapet pga flom. Regnskapet viste et underskudd på ca. kr Foreningen har ca. kr i disponible driftsmidler. Regnskapet godkjent under forutsetning av at revisorberetning legges frem på høstmøtet. Sak 4. Redegjørelse fra husstyret Formann Rolf (Dolla) Rasmussen redegjorde følgende: Kjøkkenet er etter at serveringsdisken ble reparert nå ferdigstilt. Vi har hatt nye innbrudd. Vi har tatt forholdsregler mot dette. I tillegg skal vinduene i første etasje skiftes ut med skuddsikre glass og rammer. Låsen i hoveddøren skal skiftes ut. Jan O. Larsen har overhalt emblemene på husveggen. To sider av huset er malt av Egil (Gille) Olsen. Det skal lages en vedlikeholdsplan for huset. Sak 5. Redegjørelse fra hyttestyret Det har vært noe mangel på vakter. Dette er nå rettet opp og driften går som normalt. Det har vært gjennomført 2 dugnader. Det er innkjøpt utstyr og materialer. Dette er planlagt brakt til hytten ved hjelp av helikopter. Sak 6. Innkomne forslag a. Endring av lovene for Sandviksguttenes forening: Siste linje i 2, formålsparagrafen, endres fra «samt arbeide for Sandviken og bydelens beste» til «samt arbeide for Sandvikens Bataljon og bydelens beste». 8. Årsmøtet foretar: A Valg på formann og uttredende styremedlemmer samt suppleanter. B Forhandler årsberetning og regnskap. C Velger to revisorer. D Behandler andre foreningsanliggender som måtte kreve årsmøtets beslutning. E Revisjon av Sandviksguttenes forenings lover. Forandring av lovene krever 2/3 flertall. I tilfelle stemmelikhet for andre sakers vedkommende, gjør formannens stemme utslaget. Endres til: 8A Valg på formann, uttredende styremedlemmer og suppleanter. Valg på husstyre, hyttestyre, valgkomite, to revisorer samt representanter til utvalg og komitéer. 8C Strykes. De etterfølgende underpunkter får bokstavene C og D. Begge endringsforslag ble enstemmig vedtatt. b. Fargen på Hytten Styrets forslag til vedtak: Årsmøtevedtaket fra 1999 om at hytten skal være hvit med røde lister oppheves. Vedtatt mot 5 stemmer. c. Forslag til endring av statutter, lover og reglement for Hytten. Styrets forslag til vedtak: Det oppnevnes et utvalg som går gjennom foreningens lover. Enstemmig vedtatt. Sak 7. Valg. Formann i valgkomiteen Reidar Skare ledet valget Styret i foreningen: Formann Kjell Lervik Styremedlem Edmund Tangseth Styremedlem Rolf Rasmussen Styremedlem Reidar Skare Styremedlem Egil Olsen Supplant Einar Berge Hansen Supplant Gunnar Spjeld Husstyret: Formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hyttestyret: Formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Repr. korpset Valgkomite: Medlem: Medlem: Revisorer: Medlem: Medlem: Rolf (Dolla) Rasmussen Geir delange Trond Skare Karl Pedersen Egil Olsen Helge Olsvold Stein O. Natland Jan O. Larsen Knut Folkestad Fredrik Helgesen Reidar Skare John A. Lervik Eyvind Hartvedt John A. Lervik Diverse utvalg og komiteer: Bladet: Redaktør: Edmund Tangseth Redaktør: Kjell Lervik Medarbeider: Terje Engevik Medarbeider: Åse B. Lervik Flaggheisere: Pilen Jan. O. Larsen Pilen John A. Lervik S. Torget Dag Nilsen S. Torget Frantz (Franne) Dueland Arkivar: Representant Buekorpsmuseet: Representant Rosegrenden vel: Referent Dag Nilsen Eyvind Hartvedt Frantz (Franne) Dueland Frantz (Franne) Dueland 2 Sandviksgutten nr

3 Sandviksgutten Redaksjonelt I redaksjonen: Edmund Tangseth Tlf.: Mob.: Kjell Lervik Tlf.: Mob.: E-post: Formann Sandviksguttenes Forening Kjell Lervik Sandviksveien 87b 5036 Bergen Tlf.: Mob.: E-post: Leder Damegarden Berit Flygansvær Mob.: Kontaktperson Sandviken kulturhistoriske forening Eyvind Hartvedt Tlf.: E-post: Bladets adresse: Grensegrenden Bergen Tlf (Huset) Bankkontonr.: Sats og trykk: Bodoni Nok en minnerik vår er på hell i vår kjære by. Vi er blitt velsignet med det fineste vårværet i manns minne. Markeringer og jubileer har det vært flust av. Jeg vil i denne anledning gratulere Nordnes Bataljon med et flott jubileum. Med et så imponerende antall stilige buekorpsgutter og gamlekarer på linje, kan en ikke unngå å bli stolt, selv om vi har tråkket våre buekorpssko i Sandviken. Jeg tror at synkende interesse for buekorpsene og med det færre gutter under fanene nå er i ferd med å snu, og dette skyldes ikke minst at vi ser korps som bl.a. Nordnes Bataljon lykkes med verving av nye soldater. Da må det vel gå an også for oss her i Sandviken! Sandvikens Bataljons jubileum er blitt historie, men like fullt har det vært nok av andre jubileer å markere: 100 år siden Madam Felle døde, 75 år med flaggheising på Sandvikspilen 17. mai og ikke minst det er 50 år siden Sandviksguttenes Forening arrangert sin første fisketur. Alle disse begivenheter blir behørig dekket i tekst og bilder i bladet. Bilder og ord vil også beskrive noe av det Bataljonen har opplevd denne sesongen. Og så er endelig Anders Haaland tilbake i bladets spalter med sine interessante artikler. Vi er leie for at vi ikke ser oss i stand til flere enn to numre i år. (juni og desember). Det har budsjettmessige årsaker et nummer ekstra i jubileumsåret gjør at vi må redusere i år. Inntektene til Sandviksguttenes forening baserer seg i hovedsak på medlemskontingent og dessverre er ikke medlemstallet på oppadgående snarere tvert om, og når mange av våre medlemmer unnlater (glemmer?) å betale, er det nødvendig å redusere aktiviteter som koster. Vi var i tidligere år flinkere til å skaffe inntekter ved dugnader. Vi ser at det ikke er like lett å skaffe folk til slike oppdrag. De mest trofaste dugnadsfolkene er i ferd med å gå trøtte. Vi er nødt å få flere unge krefter med i arbeidet med opprettholde og utvikle Foreningens arbeid! Fra dette nummer av blir bladet Sandviksgutten trykket hos Bodoni vi håper på et godt samarbeid med dem. Jeg vil forøvrig slå et slag for Bataljonens og Foreningen nettside: Her kan du lese det meste selv om Sandviksgutten skulle utebli med et nummer Apropos penger Sandviksguttenes forening og Sandvikens Bataljon har fortsatt et opplag med nyutgivelsen om Madam Felle «Hon så hadde øl til selle» og filmen fra 150 års-jubileet. Møt opp i Huset (se terminlisten) så kan du få kjøpt både film og bok vi trenger pengene! (Se for øvrig annonse inne i bladet). GOD SOMMER TIL DERE ALLE! Sandviksgutten Nr

4 Martin Nielsen kaster. Sindre Henriksen, Kent Marius og Jan Arild Thomassen venter sammen med August Krog Francke. Skansemyren søndag 1. juni 2008 SSS alliansens felles idrettsdag I år var det Sandvikens tur til å arrangere idrettsdagen for Skansens, Sydnes og Sandvikens bataljoner. Vi har som vanlig god kontakt med de høyere makter ble bønnhørt med strålende sommervær som var svært kjær kommet etter den våte fellesoppvisningen tidligere i år. Idretts øvelsene ble gjennomført i henhold til planen, løping, lengdehopp, ballkast og fotballkonkurranse. Plasseringene i de forskjellige øvelsene ble noenlunde likt fordelt mellom korpsene, bortsett fra fotballen der Sandvikens vant alle sine kamper! Dyktig gjort gutter! I år hadde damegarden med hjelp fra ivrige foreldre både bakt og steikt til den store gullmedaljen slik at ingen skulle gå sulten fra derfra. En stor takk til alle som bidro. Dagen ble avsluttet på tradisjonelt vis med premieutdeling og parade for Fanene på Skansen. To av våre, Flemming Flygansvær og Bjørn Magne Øvrehus i fint driv. Foto: Tore Waage Sandviksveien 30 N-5035 Bergen Tlf Fax Adrian Muri i svevet». 4 Sandviksgutten nr

5 Helikopteret fra Airlift satte ned 4 hiv med materialer og utstyr. Helikopter og dugnad på Sandvikshytten L ørdag 24. mai 2008 satte et helikopter fra Airlift ned fire hiv med materialer, aggregat, vedkapper, vedkløyver og annet utstyr ved Sandvikshytten. Fem gamle karer var på pletten og fikk alt på plass. Jan Olav Larsen i kjent positur i stigen. Utstyret måtte selvsagt straks prøves. Det endte med at alle opplagrete trestammer, gamle taklekter og omkringvoksende småskog endte som pent pakkede vedsekker under et midlertidig vedskjul. Sistnevnte ble også snekret sammen under dugnaden. I tillegg ble to av veggene på hytten malt av Jan Olav Larsen. En mårfamilie som vi oppdaget hadde tatt bolig inne i hytteveggen fikk 8 meget ubehagelige timer med aggregat- og vedkapperstøy. Turgjengerne lurte seg forbi med fingrene i ørene. Foto: Kjell Lervik Mer enn 20 sekker ved ferdig kappet, pakket og stablet. Fra venstre Knut Folkestad og Jan Olav Larsen. Dugnadsgjengen tar en pust i bakken. Fra venstre: Stein Ove Natland, Knut Folkestad, Helge Olsvold, Kjell Lervik, Jan Olav Larsen. Vedkløyver Utstyret testes. Fra venstre: Jan Olav Larsen, Helge Olsvold, Knut Folkestad, Stein Ove Natland. Sandviksgutten Nr

6 Sandviken kulturhistoriske forening Skuteviken Sandviken Artikkelen er forfattet av Anders Haaland og trykket i Fiskeri historisk årbok Artikkelen i Årboken er rikt illustrert og kan kjøpes på Fiskerimuseet. Vårt utdrag startet i nr og er en del av samarbeidet mellom SKF og Sgf. På Heggernæs lengst nord i Sandviksbukten var driften helt fra starten basert på dampkraft. Selve møllebygget var reist i mur, men også denne bedriften hadde et pakkhuskompleks av tre på nesets leside, i henholdsvis tre og fire etasjer. Det minste bygget var oppført allerede før 1824, og følgelig i lafteverk, mens det største ble reist etter 1868, og dermed trolig i reisverk. Komplekset hadde fem vindeheisarker, mot Vaksdal Mølles ti, et forhold som kan gi en omtrentlig pekepinn om forskjellen i produksjonskapasitet mellom de to industribedriftene. Like ved Vaksdal Mølles pakkhusanlegg, og vegg i vegg med en egen trepakkbod, oppførte firmaet Herman von Tangens Sønner i 1900/01et stort femetasjers lagerbygg i mur på tomten Skuteviks boder nr. 6, som også kom til å romme firmaets kontorer. Dette skjedde som følge av at Bryggegården Dramshusen, hvor firmaet hadde holdt til siden 1746, ble revet i forbindelse med Bryggens modernisering. Det må også ha betydd sitt at en smal gate ble fremført fra Festningskaien til Skutevikstorget nettopp i årene Følgende passus fra firmaets jubileumsbok fra 1946 sier sitt om den konservatisme eller forsiktighet som må ha preget deler av det bergenske kjøpmannsmiljøet: «Det var den gang mange som rystet på hodet av denne dristighet, denne tro på framtiden, men nå kan det sies at løsningen fullt ut har svart til forventningene. Etter det vi kan se var dette den ene av to murgårder av nevneverdig størrelse som ble reist i Sandviksbuktens sjøhusrekke før 1900 Heggernæs lå utenfor rekken. Den andre lå like ved siden av. Parallellen til Stranden-Nordnes er i så måte slående. A propos forsiktighet: Bernt Lorentzen som kjente byens eldre næringshistorie bedre enn vel noen annen, påpeker i beretningen om Vaksdal Mølle at nettopp N. Anthonisen & Co. hadde sine pakkboder for tørrfisk, klippfisk, tran, rogn og salt på Kristiansholm. Etter brannskader og kommunale ekspropriasjoner ble denne del av virksomheten i 1953 flyttet til et nyoppført, svært femetasjers betongbygg ved Florvåg på Askøy. Gerdt Meyer var et unntak blant byens kjøpmenn når det gjaldt industrireising: «De gamle nordlandshandlere kunne nok vise dristighet når de mente at tiden var inne, men forsiktighet var nå likevel et gjennomgående trekk deres innstilling. Dessuten hadde de helt fra begynnelsen av stillet seg skeptisk til industrien. Ikke en eneste industribedrift var tidligere reist av folk som i engere forstand hørte til bryggekjøpmennenes krets. Noe ganske annet var det med investering i skipsfarten, men det var jo nærmest en naturlig fortsettelse av handelen.» Vi har sett at bygningslovens murtvangsbestemmelse antakelig virket som et konserverende element i pakkhusbebyggelsen på Strandsiden, men at det frem til 1909 var fritt frem både for bygging av nye sjøpakkhus av tre og hovedreparasjoner på gamle utenfor Vågen, dvs. på Nordnes nord for Tollboden, ved Nøstet Damsgårdssundet og i Skuteviken-Sandviken. Det er uklart for oss hvorfor Bergen lå på etterskudd av de andre store byene her. Ved siden av alminnelig konservatisme kan det tenkes å reflektere en oppfatning om at sjøpakkhusene utgjorde en strategisk viktigere del av nærings livet enn tilfellet var i byer som Kristiania, Trondheim og Stavanger med flere. Man var følgelig forsiktig med å gjøre lovmessige inngrep som interfererte for sterkt med næringslivets interesser. Samtidig kan usikre fremtidsutsikter og hard konkurranse i en del aktuelle bransjer ha gitt god grunn til forsiktighet. For myndighetene kan det også ha spilt en rolle at byen sist på 1800-tallet hadde et godt utbygd brannvesen med to effektive sjødampsprøyter fra 1904 tre slike med faste stasjoner ved Zachariasbryggen, på Nøstet og i Småmøllen. Da Bergen kommune i 1909 med henvisning til den nye norske murtvangsloven av 1904 innførte murtvang for sjøhusbebyggelsen også utenfor Vågen, ble det tynnere utbygde Sandviken nord for Søndre Allmenning fremdeles holdt utenfor denne reguleringen. Bystyret hadde for øvrig i 1908 vedtatt nærmere regler for oppføring av pakkhusbygninger. Den alminnelige byggehøyde ble satt til 17,5 meter over 6 Sandviksgutten nr

7 normal vannstand, men kunne økes til 20 meter der det ikke stjal lys og luft fra naboer eller på annen måte var til uleilighet for omgivelsene. Bystyret ville åpne for enda større høyder for «silopakkhus og andre bygninger for specielle øiemed». Arbeidsdepartementet sa her nei, og krevde selv retten til å innvilge eventuelle dispensasjoner. Det var kontrovers mellom kommune og fagdepartement også på et annet punkt, nemlig kommunens ønske om å oppheve forbudet fra 1848 mot å innrette ildsteder i trepakkhus. Departementet fryktet at en slik adgang ville føre til at det kom ildsteder i mange av byens gamle sjøhus. Men her stod kommunen på sitt. De lokale bygningsmyndigheter skulle ha kontroll over utviklingen, og ildsted skulle kunne monteres bare når det skjedde i ildfast rom som stod på ildfast fundament. Kontroversen fikk for øvrig mindre betydning siden elektrisiteten fikk sitt gjennombrudd i byen fra Den kunne brukes til både belysning, oppvarming og drift av heiser og arbeidsmaskiner. Bygningskategorien sjøpakkhus av tre viste seg altså å ha en viss innebygget fleksibilitet ved at laftevegger kunne erstattes med stolpeverk, ved nybygg og trinnvis ominnredning av gamle bygninger. Bygningslovgivningen åpnet for ildsteder på visse vilkår selv i trehus, og deretter kom altså elektrisiteten som en billig og teknisk sett meget fleksibel løsning. Murtvangsbestemmelsene av 1909 gjaldt bare ved nybygg og hovedreparasjoner, og ikke i det hele tatt nord for Søndre Allmenning. Til sammen har nok disse forholdene bidratt til å gjøre pakkhusene av tre mer levedyktige enn de ellers ville ha vært i et bysamfunn som utfoldet stigende økonomisk intensitet på et sammenhengende byareal av begrenset størrelse. Ennå ett forhold må ha bidratt til å opprettholde funksjonsdyktigheten til disse til dels meget gamle bygningene: Ved århundreskiftet var det fremdeles nok av plasskrevende næringsvirksomhet som kunne nyttiggjøre seg relativt primitive lokaler som disse. Vi så at havneplankomiteen i 1903 hevdet at det særlig var fiskeprodukter, korn, mel og salt som ble håndtert i Skutevikens og Sandvikens pakkhus. Vi mangler rimelig fullstendige oversikter over hvilke Johan C. Martens & Co. reiste i 1937 et stort tranraffineri på branntomten fra De to smale bodene til høyre for dette (75 a, b) rommet koldklaringsanlegget til Isdahl & Co. Etter krigen ervervet tranfirmaet M.H. Kielland bodene nr 76 c/1 2 nord for Martens. (Foto: Widerøe 1948 Billedsamling UBB). bedrifter som brukte bodene på denne tiden. Bergen bys trykte matrikler for gir rett nok en oversikt over bodenes eiere på denne tiden, men vi mangler kunnskap om bransjetilhørighet for en del av firmaene. Det foreligger tilsvarende matrikler for årene og For den siste matrikkelen er det mulig å identifisere eiernes bransje ved hjelp av et næringsleksikon fra 1945 (egentlig 1939). I 1938 eide kommunen hele 19 boder mellom nr 25 og nr 58, kjøpt gjennom en rekke operasjoner som et ledd i tilrettelegging for videre utbygging av sjøflyhavnen ved Sandvikstorget-Kristiansholm. Det sier sitt at kommunen i 1930-årene kunne prioritere en sjøflyhavn i et tradisjonelt tungt næringsområde som den sentrale del av Sandviksbukten. Dels kan det si noe om fiskerinæringens etter hvert avtakende relative betydning i det samlete næringsbildet. Men vi må også ta i betraktning den nevnte sterke oppbygging av silderelaterte tilvirkningsanlegg på Askøy, som nettopp skjedde i de tre første tiårene av 1900-tallet. Men bortsett fra volum-reduksjonen gir en sammenstilling av disse to kildene inntrykk av at bruksmåten var mye den samme selv i 1939 som i Blant bodeierne finner vi i 1938 fremdeles kjente fiskeeksportører og grossister som Herman von Tangens Sønner, H. J. Bentsen & Wige, Lerøy & Strudshavn, Misje & Sønner og Carl Konow A/s i Skuteviksboder. I Sandviksboder inklusive de på holmene drev Harald Mowinckel A/S, Henr. A. Michelsen A/S, Marius Prestvold, Wm. A. Mohn & Søn, Christian von Tangen A/S, Smit & Zoon, M.H. Kielland A/S, Chr. J. Mohn A/S, Joh. Ludw. Mowinckel & Søn, N. Anthonisen & Co., T. Ritland A/S, Isdahl & Co. A/S, Johan C. Martens & Co., E. Marthinussen & Søn, Clement Johnsen A/S og Norske Klippfisk Export Comp. Det var ganske sikkert flere, og en del av bedriftene disponerte flere boder. De fleste av disse drev med blandete varesortementer innenfor fisk og sild, og noen av dem hadde fremdeles produksjonsanlegg ikke bare i Hordalands landdistrikter, men fiskevær og produksjonsanlegg i Lofoten og/eller Finnmark. Således eide N. Anthonisen & Co. som i Sandviken holdt til på Kristiansholm, fiskeværet Kalle i Lofoten og tre fiskebruk i Finnmark, i tillegg til sildesalterier på Florvåg og i Åkrehamn. Isdahl & Co. hadde seks fiskevær i Lofoten (i Henningsvær, Skrova, Mortsund, Hopen, Værøy og Røst) og tre i Finnmark (Syltefjord, Honningsvåg og Kiberg). Noen av bedriftene i Sandviken var i ferd med å spesialisere seg på tran: Både Johan C. Martens, M. H. Kielland, Isdahl & Co. og Smit &Zoon hadde tranboder med raffineringsanlegg i Sandviken. De tre første regnet seg blant landets største firmaer på feltet. De hadde også sine tranboder samlet på nabotomtene nr med underbokstaver. Norske Saltkompagni A/S hadde i hvert fall under første verdenskrig store saltboder på Kristiansholm, hvor også Joachim Hansen og Anthonisen drev med saltimport. En gruppe fiskeeksportører hadde planer om bygging av en stor saltsilo nord for Skansehaugen (nr 77d), og kan ha drevet med salt her også tidligere. Fortsetter neste nr. Sandviksgutten Nr

8 Badegjengen på stranden. Marsjering i Lærdal i varmt sommervær. Landturen 2008 gikk til Lærdal Sandvikens bataljon reiste til Lærdal ferie og fritidspark fredag 6. juni. Vi har gode minner fra landturen 2006, så det ville vi gjenta. Som vanlig var været på vår side med nydelig sommervær. Kjøreturen innover tar ca. 4 timer med innlagt stopp på Voss for bespisning. Denne gangen fikk vi svensk turistbuss med en kjekk svenske som sjåfør. Han var godt kjent på veien etter å ha jobbet i Norge i 10 år. Lørdag morgen startet med frokost i det grønne. Der etter var konkurransene i gang med løping og fotballkamper. Lunch inntok vi i Lærdal sentrum på Sentrum Kafé. Bataljonen marsjerte turen frem og tilbake, og på grunn av varmen hadde alle kastet jakkene. Å se bataljonen der alle var kledd likt i hvitt, var et flott syn. Også i år måtte offiserene tåle å bli jaktet på, for så å bli dyppet i sogne fjorden Brrrrll. Bataljonens beste skyttere ble også kåret før vi avsluttet dagen med felles grilling ved hyttene. Avreise fra Lærdal søndag kl til Mariakirken i Dreggen for avmarsjering til Sandvikstorget der sesongavslutning på tradisjonelt vis ble gjennomført med utdeling av medaljer og pokaler. Mer om utmerkelsene og vinnerne kommer i neste nummer. Fotballspill på gress ble det også anledning Hele gjengen på vei til dagens Tore Waage Siv. rådsmedlem foto: e. hartvedt Fra grillpartyet lørdag. 8 Sandviksgutten nr

9 Årsrapport 2008 Buekorpshuset 7. mars 2008 Rapport fra perioden 23. mars 2007 til 3. mars 2008 Styret har i 2007 bestått av Formann: Kasserer: Sekretær: Kjell Lervik Gunnar Spjeld Dag Nilsen Styremedlem: Egil Olsen Styremedlem: Edmund Tangseth Suppleant: Suppleant: Einar Berge Hansen Frantz H. B. Dueland Antall medlemmer i Sandviksguttenes forening er i dag er 128. Så vidt vi har kunnet bringe på det rene har ingen av foreningens medlemmer gått bort det siste året. Det har vært avholdt 6 styremøter og 18 Åpent hus arrangementer (annenhver fredag i Huset). Gjennom snittlig var det vært 16 besøkende på Åpent Hus. Siden 2000 har det vært en gradvis nedgang fra 21 til stede på disse arrangementene.det tilsvarer i hovedsak antallet eldre medlemmer som er falt fra. Svært få nye medlemmer har kommet til møtene. Det nye styret må jobbe med dette. Andre arrangementer i foreningens regi: Slagertrening våren 2007 hver onsdag og før åpent hus frem til jubileet 12. mai under ledelse av Franz (Franne) Dueland, 8 12 deltakere. Byvandring 26. april med Jo Gjerstad, «I Bataljonens Fotspor» i anledning korpsets 150-års jubileum. Han ble tildelt et sett med trommestokker av Edmund Tangseth som takk for innsatsen. Mer enn 100 tilstede. Bedugging 4. mai Frantz (Franne) Dueland bedugget Treet. Berit Flygansvær i Damegarden la blomster på på Madam Felle statuen. Willy Hovland ble æret for sine 9 år som formann i foreningen. 46 tilstede. Jubileumsfeiring 12. mai. 106 gamlekarer stilte i prosesjonen til bekransningen av Stoltzehuset og feiringen på Sandvikstorget. Jubilemusfest i Skipperforeningen 12. mai, 74 til stede. Etter festen var det marsj gjennom sentrum til Sandvikstorget hvor det var parade for fanen. Avslutning i Huset hvor 23 skrev navnet sitt i gjesteboken. Flaggheising 12 og 17.mai på Pilen. Jan Larsen heiste flagget, John A. Lervik firte flagget. På 17. mai deltok 82 under seremonien. Deltagelse i Hovedprosesjonen, flaggtoget 17. mai. Gamle karene stilte ca. 60. Fisketur 7. juni, 28 til stede. Pent vær og god stemning om bord i MK Cardinal. Arne Jacobsen fikk den største fisken, en flott lyr på ca. 1,5 kg. Se billedreportasje i Bladet nr Høstmøte 26. oktober, 18 til stede. Tordis og Einar Walle sto for serveringen. Romjulstreff 28.desember, 32 til stede. Igjen sto Tordis og Einar Walle for serveringen hjulpet av damegarden. Dugnad: Foreningen har utført vareopptelling på 2 bensinstasjoner, begge steder 3 ganger i løpet av året. Det har vært godt oppmøte. Dugnaden har innbrakt tiltrengte midler til foreningen. Til neste år har foreningen i tillegg påtatt seg gaterydding for kommunen. Andre aktiviteter: Korpset feiret i 2007 sitt 150-års jubileum. Formannen og styremedlemmene var i tiden frem til jubileumsdagen 12. mai sterkt representert og engasjert i komiéene. I forbindelse med jubileet bidro styrets initiativ til at Bergen kommune asfalterte Sandvikstorget og deler av gatene langs marsjruten. Likeledes ble Stoltzehuset og plenen foran satt i stand før 12. mai. Foreningen har ved hjelp av Tove Fløysvik klart å lokalisere graven til en av stifterne Julius Olsen, hennes oldefar. Tove Fløysvik har betalt festeavgift for graven. Foreningen har tatt på seg å ruste den opp. Før jul ble graven ryddet av Frantz (Franne) Dueland, Dag Nilsen og formannen. Vi trenger et par kveldsstunder til våren for å rustbehandle og sette i stand stakittgjerdet. Korpsets internettsider ble gjenopprettet i forbindelse med 150-års jubiléet og har vært under kontinuerlig oppdatering. Formannen har vært redaktør. Alle kjente utgaver av Bladet tilbake til 1934 er skannet og lagt ut på nettsidene. Eyvind Hartvedt og formannen har delt på denne oppgaven. Portrettsamlingen av foreningens æresmedlemmer er komplettert, bearbeidet grafisk og hengt opp med nye rammer i peisestuen. Portrettsamlingen og en kort beskrivelse av æresmedlemmene er også lagt ut på nettsidene. Styret har fått Tekstilatelieret ved Museumssenteret i Salhus til å undersøke og utarbeide en rapport om de gamle fanene. Fanene ligger på museet i påvente av endelig Sandviksgutten Nr

10 prisoverslag for restaurering. Vi har identifisert 13 faner som har vært i korpsets eie. 4 er gått tapt fanen ble etterlyst i en artikkel i BT 31/ Fanehistorien er revidert og lagt ut på nettsidene. Tegninger og andre dokumenter som omhandler Huset er funnet frem hos Bergen kommune. Disse er bearbeidet og lagt ut på nettsidene. Gamle styreprotokoller er gjennomgått. Blant annet dukket statutter og lover for Hytten opp. Disse lagt ut på nettsidene og dessuten sent ut på høring til hyttestyret med tanke på revisjon. Portalen som settes opp på Sandvikstorget under korpsets jubiléer ble malt og satt i stand under ledelse av Rolf (Dolla) Rasmussen og Einar Berge Hansen. Den. Den ble laget til 130-års jubileet, er brukt på alle senere jubileer og har så langt vært oppbevart i annen etasje på reperbanen Sandviksveien 62. På grunn av restaureringsarbeider på reperbanen (se nedenfor) i ble den høsten 2007 flyttet til loftet på Arne Jacobsens bod (ICA) på Sandvikstorget. Flytteoperasjonen ble ledet av Rolf (Dolla) Rasmussen. Espen Skare stilte med lastebil med kran. I tillegg stilte 4 medlemmer fra foreningen. På Sandvikstorget ble det i forbindelse med jubileet satt opp en permanent flaggstang. Einar Berge Hansen og Rolf (Dolla) Rasmussen sto for denne jobben. De samme to sto i spissen for pyntingen av Sandvikstorget til 12. mai. Parkeringssituasjonen på Sandvikstorget er tatt opp med Samferdselsetaten Bergen kommune og «buekorpsbyråd» Henning Warloes sekretær. En kopi av en liknende henvendelse i 1967 er lagt ut på nettsidene. Statuen Sandviksgutten ble malt opp av Jan Larsen og pusset av Reidar Skare etter tillatelse og instruks fra kunstneren Jan Haugland. VISU AS under ledelse av Eugen Villelied stilte med fire profesjonelle TV fotografer og foreviget jubileumsfeiringen. I tillegg bidro Terje Kvamme med amatøropptak. VISU AS og formannen har redigert jubileumsvideoen. Denne ble ferdig 11. desember. Videoen ble kopiert i 200 eksemplarer. En foreløpig versjon ble vist på høstmøtet. Gjerdet på Pilen ble rustbehandlet og reparert i juli Ny netting til vestsiden ble båret opp og montert. Et strøk maling gjenstår til våren Einar Berge Hansen, Kurt Nilsen og formannen deltok. Foreningen har reagert overfor Bergen kommune på at gjerdet brukes til oppslag av kommersiell karakter. Det ble gjort et studioopptak av trommemarsjene. Opptakene ble gjort i Huset med gamlekarslagere ledet av Frantz (Franne) Dueland og 1. slager Sindre Henriksen fra korpset. Trommemarsjene er lagt ut på nettsidene. Det samme er Sandvikens Bataljons marsj og Sandviksguttenes marsj. Foreningen søkte og fikk pengestøtte av Byantikvaren til et forprosjekt med det formål å ruste opp de gamle rennene og stien opp til Sandvikshytten. Forprosjektet er gjennomført og egne nettsider «Munkebotn Sti og Renneprosjekt» er lagt ut på korpset/foreningens nettsted. Formannen har vært redaktør for disse sidene. En 2x2 meter kopi av trerennen er med hjelp fra Stiftelsen Bryggen og Bergen Skog- og Træplantningsselskap produsert og brakt opp i Munkebotn. Styret ved formannen tok juni 2007 initiativet til et møte i buekorpshuset med representanter fra Bergen Museum, Fiskerimuseet og Rådet for å se på muligheten av å opprette en stiftelse for bevaring av Stoltzehuset og de omkringliggende bygninger (Reperbanekvartalet). Det har i pressen vært mye oppmerksomhet om sjøbodene og eierne av disse har gjort noen sikringstiltak. I reperbanen har eierne startet restaureringsarbeidet. Styret vil arbeide videre med denne saken. Edmund Tangseth har gjennom Jo Gjerstad fått utgitt en ny og oppdatert utgave av Madam Felle boken. Det er i år siden hun døde. I den anledning er det planlagt en ny byvandring 6. mai Styret Sjefsvalget for sesongen 2009 Sjefsvalget avholdes onsdag 20. august. Møt opp i Huset kl Uken etter sjefsvalget skjer valget på øvrige offiserer og det vil bli utarbeidet terminliste for arrangementer i Huset høsten På et av arrangementene vil det bli vist bilder fra landturen i Lærdal. Kulturelle initiativ I april 2007 deltok 5 gamlekar-slagere under ledelse av Frantz (Franne) Dueland på to Pink Floyd tribute konserter på Ricks. I forbindelse med jubileet fikk vi Stig Wernø Holter til å tonesette Bataljonsmarsjen for 4 stemt mannskor. John A. Lervik organiserte denne oppgaven. Brage mannskor urfremførte verket under feiringen på Sandvikstorget. Konferansier på scenen var Morten Aasestrand. Damegardens utlodning Damegarden arrangerer sin årlige utlodning torsdag 20. november 2008 kl i Huset. Mange spennende håndlagde gevinster. Hold av denne kvelden! 10 Sandviksgutten nr

11 Flaggheising på Sandviksfløyen 17. mai morgenfugler markerte 75 år med flaggheising på Sandviksfløyen 17. mai 2008 i regi av Sandviksguttenes forening. Foreningens formann Kjell Lervik holder talen for markering av 75 års flaggheising på Sandvikspilen. Foto: Ragnar Nortvedt. Noen dager før hadde medlemmer av foreningen vært oppe og malt gjerdestolper og stagene til fløy stangen. Etter at flagget var heist ble 3 vers av Fedrelandssangen og et vers av Bergenssangen avsunget. Det ble så ropt 3 x 3 hurra. Deretter sang vi første vers av Sandvikens Bataljons marsj og Madam Felle sangen, denne gang fulgt av et trefoldig hurra. Deretter holdt formann i Sandviksguttenes forening Kjell Lervik en kort tale om Fredrik Skulstad, han som startet tradisjonen med flaggheising på Pilen 17. mai: Gratulerer med dagen. Fredrik Skulstad regnes for den som startet tradisjonen med flaggheising på Sandviksfløyen om morgenen 17. mai. I 1928 var han knapt 17 år gammel og 4. peletongsjef i Sandvikens Bataljon. Fra sin onkel Alfred Skulstad hadde han fått tauverket og oppskriften på hvordan man heiser flagget. Det hadde nok vært heist flagg på Pi l ved store anledninger i tidligere år, men fra 1928 ble tradisjonen med å heise flagget 17. mai satt i system. Da Sandviksguttenes forening ble stiftet i 1931 inngikk Fredrik Skulstads flaggheising som et av foreningens faste ritualer. Fra 1928 frem til 1975 var han selv på pletten og heiste flagget presis kl. 07:00 hver morgenen den 17. mai. Krigsårene sto flaggstangen naken, men Fredrik Skulstad var til stede på Pil l. Det er 80 år siden Når vi trekker fra krigsårene markerer vi altså i dag 75 år med flaggheising på Sandviksfløyen på nasjonaldagen (som for øvrig også er Bataljonens stiftelsesdag). I tillegg til 17. mai heiste han flagget ved 7 andre store anledninger for korpset og bydelen. Dermed hadde han 49 flaggheisinger på Pilen. Han var også oppe om kvelden og tok flagget ned igjen. I 1976 sviktet helsen og andre gamlekarer måtte overta oppgaven. Noen år senere sørget imidlertid medlemmer av Sandviksguttenes forening for at han fikk med seg sin femtiende flaggheising i det han ble båret på gullstol fra Storevannet og bort til Sandvikspilen. Alt var gjort klart, og presis kl var det Fredrik Skulstad som trakk i snorene og fikk flagget til topps. På vegne av Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes forening takker jeg for fremmøtet og ønsker alle velkommen tilbake neste år. Takk for meg. Her en liten detalj om hvordan flaggheisingen foregår teknisk: Kvelden før 17. mai er flaggheiseren Jan Olav Larsen oppe og rigger til det spesiallagde tauverket på fløystangen. I godt vær er dette gjort på en liten halvtime, i stiv kuling har det tatt mye lengre tid. Dermed er selve jobben med å få heist flagget om morgenen den 17. omtrent som på en flaggstang. Og om kvelden kl skal flagget og tauverket ned. Den jobben har de siste årene vært utført av John A. Lervik assistert av fru Åse Bodil. Bedugging 4. mai var det som vanlig bedugging av Treet på Sandvikstorget og blomsternedleggelse på madam Felle og Buekorpsgutt statuene. Kjell Lervik bedugget Treet. Åse Bodil Lervik la blomster på madam Felle og Reidar Skare på statuen av Sandviksgutten. Åse B. Lervik setter blomster i armkroken på statuen av madam Felle. Sandviksgutten Nr

12 Byvandring med Jo Gjerstad og Christopher Harris 100 år siden madam Felle døde D en 6. mai 2008 arrangerte Sandviksguttenes forening byvandring med Jo Gjerstad og Christopher John Harris. Tema denne gangen var madam Felle og Sandviken. I år er det 100 år siden hun døde. Madam Felle var en ivrig støttespiller for Sandvikens Bataljon. I hennes hus holdt Rådet sine møter og korpsets effekter ble i en lang periode oppbevart på loftet. Sønnen som i sangen omtales som Johnemann gikk i Sandvikens Bataljon. Vi vandret fra madammens siste hvile på «Fredens Bolig», gjennom Sandviken, via statuen på Sandvikstorget til buekorpshuset like oppe i bakken (Grensegrenden 1). Underveis fortalte foredragsholderne om madammen og hennes sønn Jonnemann. Det ble gjort stopp flere steder underveis hvor Christopher Harris hadde gravet frem detaljer om mor og sønns liv og levnet. Det viser seg at Jonnemann hadde bodd flere steder i strøket med ulike koner og samboere. Gledelig var det at flere av madam Felles etterkommere deltok på byvandringen. I Huset var det en kort avslutning med servering av kaffe og kaker og anledning til å se lokalitetene til Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes forening. Her kunne man også skaffe seg boken «Hon som hadde øl te selle», en oppdatert utgivelse fra 2007, Christopher J. Harris. Boken ble signert av forfatteren og Jo Gjerstad. Stort fremmøte (ca. 80), nydelig vær og et på alle måter vellykket arrangement. Christopher J. Harris og Jo Gjerstad ved statuen av madam Felle på Sandvikstorget. Kjenner dokkar Madam Felle Jonnemann sin gamle mor No kan dokkar i hvert fall bli be re kjent både me madammen og Jonnemann! På oppfordring har vi fått trykket en ny og utvidet utgave om den verdensberømte Madammen og sønnen hennes! (Begrenset opplag.) Etter hvert dukket det jo opp ting vi ikke visste om denne familien Jonnemann lurte oss alle! Dette kan du lese om i den nye utgaven «Om hon så hadde øl te selle». Her er det om å gjøre å være om seg Det blir garantert rift om denne boken! Ring eller Jo Gjerstad kåserer i parken ved Fredens bolig på Ladegården hvor madammen ble begravet. Christopher J. Harris assisterer formann i foreningen Kjell Lervik som leder allsangen av «Kjenner dokker madam Felle». Foto: Arne Jacobsen 12 Sandviksgutten nr

13 Fisketuren 50 år Den 4. juni arrangerte Sandviksguttenes forening sin tradisjonelle fisketur. Fra 1936, da Hytten på Sandviksfjellet ble inviet, var det vanlig å henlegge et av foreningens møter om sommeren her. I 1958 var en del av foreningens med lemer blitt såpass dårlig til bens at man kom på å gjøre dette møtet om til en fisketur. Fra den gang har dette vært tradisjon. I 2008 markerte foreningen at det var 50 år siden den første fisketuren. 15 gamle karer deltok, noe færre enn i Avgang fra Ludebryggen med MK Cardinal kl , retur kl Været var perfekt. Fangsten ble i overkant av 20 3/4 kilos pale. Første onsdag i juni 2009 følger vi opp vi tradisjonen. Vi går ombord på Ludebryggen, Rolf (Dolla) Rasmussen nærmest var ikke med denne gangen men så forsamlingen vel av gårde. Ivrige sportsfiskere. Fra venstre: Jan Larsen, Geir De Lange, Foran Frantz (Franne) Dueland, bak til høyre Reidar Skare, Jan Ellingsen, invitert Skansegutt Johnny Lyngbø. Franne fikk den minste. Han fikk også den største og de fleste. Willy Hovland og Dag Nilsen nyter godværet på dekk. Sandviksgutten Nr

14 La det ikke være tvil Sandviksguttene handler hos HELLEVEIEN v/ Terje Sivertsen Søre Øyjorden Bergen Sandviken Tlf Sandviksgutten nr

15 Jan O. Larsen A/S Malermester Ved Fløibanen, i Åsane Senter og i Exhibition CaJa Dame Din dame- og herrefrisør Sandviken Sandviksgutten Nr

16 Herved ønsker jeg et årsabonnement på bladet Sandviksgutten Navn... Adresse... Poststed... Adr.: Grensegrenden 1, 5036 BERGEN Send ingen penger vi sender giro: kr 40, pr. nr. + porto Bilder fra årets aktiviteter

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 39. årg. «Lahnetreet», «Kvammetreet»: Bladene springer ut. God sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 39. årg. «Lahnetreet», «Kvammetreet»: Bladene springer ut. God sommer! Nr. 1. Juni 2009 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 39. årg. «Lahnetreet», «Kvammetreet»: Bladene springer ut. God sommer! Terminliste høsten 2009, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Løssalg kr. 40, Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 45. årgang. Nr. 1 juli 2015. God sommer!

Løssalg kr. 40, Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 45. årgang. Nr. 1 juli 2015. God sommer! Løssalg kr. 40, Nr. 1 juli 2015 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 45. årgang God sommer! Terminliste høsten 2015, Gamlekarene Dato Arrangement Ansvarlig Fredag

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Kvamskogen Vel Referat fra : Årsmøtet 9/5-2011 Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Tilstede fra styret, sett fra venstre : Øyvind Valland - Magnus Reidar Hjelme Per Frode Bjørkbom

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804.

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804. Opplysninger som er kommet etter at boken ble trykket Side 6 og 7: «Håkon Hansen (sjef 1932, 1936 og dels 1945)» «Håkon Hansen (sjef 1932 og 1936)» Side 32: «Bortsett fra et par års buekorpsvirksomhet

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2009 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 26.11.2009 Årsberetning 2009 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2009 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN 1. KONSTITUERING -Åpning -Godkjenne de stemmeberettige -Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden -Valg av møteleder

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Senter for nordlige folk, 13.03.13 Til stede: Wilmar Johnsen, Kurt-Ivar Johnsen, Henrik Olsen, Per Larsen, Kine Rasmussen, Irene Pedersen, 1. Valg

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

IKKE TIL STEDE Gunnar Gundersen, Samuel Skotnes Hilbig, Brigt Larsen, Kristin Lærum, Reidar Mortensen, Annette Rødberg, Trond Stave

IKKE TIL STEDE Gunnar Gundersen, Samuel Skotnes Hilbig, Brigt Larsen, Kristin Lærum, Reidar Mortensen, Annette Rødberg, Trond Stave R E F E R A T ÅRSMØTE TIL STEDE Liv Marit Baardsen, Anne Berge, Hanne Vika Damsgård, Siw Marthe Frøyland, Borghild Grønnestad, Svein Handeland, Benthe Wilhelmsen Hanssen, Tarjei Hemstad, Monica Skotnes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer! Nr. 1 juni 2013 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 Løssalg kr. 40, 43. årgang God sommer! Terminliste høsten 2013, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 23.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden.

Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden. Rolf Olsen AS vil bygge nytt kontorbygg langs sjøen i Strandens grend som en kopi av en sjøbod som de selv fikk revet for over 20 år siden. Velforeningen i Strandens grend protesterer fordi de vil miste

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Årsberetning Minnesund Vel 2014

Årsberetning Minnesund Vel 2014 Årsberetning Minnesund Vel 2014 1 Forord 2014 har vært et spennende år for Minnesund Vel. Vi har hatt et travelt år med 52 behandlede saker i styret. Vi har satt av mye tid til den nye gapahuken i Nabben,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer