God Sommer! Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai årg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Sommer! Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 38. årg."

Transkript

1 Nr. 1. Juni 2008 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai årg. God Sommer! Foreningens formann Kjell Lervik holder talen for markering av 75 års flaggheising på Sandvikspilen. Foto: Ragnar Nortvedt

2 Terminliste høsten 2008 Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 15. august 2008 Åpent Hus, gaterydding Kjell Lervik Fredag 29. august 2008 Åpent Hus Einar Berge Hansen Fredag 12. september 2008 Åpent Hus, gaterydding Rolf Rasmussen Fredag 26. september 2008 Åpent Hus Reidar Skare Fredag 10. oktober 2008 Åpent Hus, gaterydding Egil Olsen Fredag 24. oktober 2008 Høstmøte 19:00 Edmund Tangseth Fredag 7. november 2008 Åpent Hus Gunnar Spjeld Fredag 21. november 2008 Åpent Hus Kjell Lervik Fredag 5. desember 2008 Åpent Hus Rolf Rasmussen Fredag 19. desember 2008 Åpent Hus Reidar Skare Lørdag 27. desember 2008 Romjulstreff 19:00 Einar Walle Gaterydding (betalt dugnad for kommunen) oppmøte kl. 18:00 i Huset. Åpent Hus fra kl. 19:30 Referat fra årsmøte i Sandviksguttenes forening 7. mars medlemmer hadde benket seg i Huset da formann Kjell Lervik åpnet møtet kl John A. Lervik ble valgt til møteleder, Dag Nilsen referent. Sak 1. Protokoll fra fra årsmøtet 2007 Referat ble opplest av formannen og godkjent uten kommentarer. Sak 2. Årsberetning med orientering fra styret Årsberetningen ble lest opp og godkjent. Sak 3. Regnskap Regnskapsfører ble forhindret fra å ferdigstille og revisorene rakk ikke å revidere regnskapet pga flom. Regnskapet viste et underskudd på ca. kr Foreningen har ca. kr i disponible driftsmidler. Regnskapet godkjent under forutsetning av at revisorberetning legges frem på høstmøtet. Sak 4. Redegjørelse fra husstyret Formann Rolf (Dolla) Rasmussen redegjorde følgende: Kjøkkenet er etter at serveringsdisken ble reparert nå ferdigstilt. Vi har hatt nye innbrudd. Vi har tatt forholdsregler mot dette. I tillegg skal vinduene i første etasje skiftes ut med skuddsikre glass og rammer. Låsen i hoveddøren skal skiftes ut. Jan O. Larsen har overhalt emblemene på husveggen. To sider av huset er malt av Egil (Gille) Olsen. Det skal lages en vedlikeholdsplan for huset. Sak 5. Redegjørelse fra hyttestyret Det har vært noe mangel på vakter. Dette er nå rettet opp og driften går som normalt. Det har vært gjennomført 2 dugnader. Det er innkjøpt utstyr og materialer. Dette er planlagt brakt til hytten ved hjelp av helikopter. Sak 6. Innkomne forslag a. Endring av lovene for Sandviksguttenes forening: Siste linje i 2, formålsparagrafen, endres fra «samt arbeide for Sandviken og bydelens beste» til «samt arbeide for Sandvikens Bataljon og bydelens beste». 8. Årsmøtet foretar: A Valg på formann og uttredende styremedlemmer samt suppleanter. B Forhandler årsberetning og regnskap. C Velger to revisorer. D Behandler andre foreningsanliggender som måtte kreve årsmøtets beslutning. E Revisjon av Sandviksguttenes forenings lover. Forandring av lovene krever 2/3 flertall. I tilfelle stemmelikhet for andre sakers vedkommende, gjør formannens stemme utslaget. Endres til: 8A Valg på formann, uttredende styremedlemmer og suppleanter. Valg på husstyre, hyttestyre, valgkomite, to revisorer samt representanter til utvalg og komitéer. 8C Strykes. De etterfølgende underpunkter får bokstavene C og D. Begge endringsforslag ble enstemmig vedtatt. b. Fargen på Hytten Styrets forslag til vedtak: Årsmøtevedtaket fra 1999 om at hytten skal være hvit med røde lister oppheves. Vedtatt mot 5 stemmer. c. Forslag til endring av statutter, lover og reglement for Hytten. Styrets forslag til vedtak: Det oppnevnes et utvalg som går gjennom foreningens lover. Enstemmig vedtatt. Sak 7. Valg. Formann i valgkomiteen Reidar Skare ledet valget Styret i foreningen: Formann Kjell Lervik Styremedlem Edmund Tangseth Styremedlem Rolf Rasmussen Styremedlem Reidar Skare Styremedlem Egil Olsen Supplant Einar Berge Hansen Supplant Gunnar Spjeld Husstyret: Formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hyttestyret: Formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Repr. korpset Valgkomite: Medlem: Medlem: Revisorer: Medlem: Medlem: Rolf (Dolla) Rasmussen Geir delange Trond Skare Karl Pedersen Egil Olsen Helge Olsvold Stein O. Natland Jan O. Larsen Knut Folkestad Fredrik Helgesen Reidar Skare John A. Lervik Eyvind Hartvedt John A. Lervik Diverse utvalg og komiteer: Bladet: Redaktør: Edmund Tangseth Redaktør: Kjell Lervik Medarbeider: Terje Engevik Medarbeider: Åse B. Lervik Flaggheisere: Pilen Jan. O. Larsen Pilen John A. Lervik S. Torget Dag Nilsen S. Torget Frantz (Franne) Dueland Arkivar: Representant Buekorpsmuseet: Representant Rosegrenden vel: Referent Dag Nilsen Eyvind Hartvedt Frantz (Franne) Dueland Frantz (Franne) Dueland 2 Sandviksgutten nr

3 Sandviksgutten Redaksjonelt I redaksjonen: Edmund Tangseth Tlf.: Mob.: Kjell Lervik Tlf.: Mob.: E-post: Formann Sandviksguttenes Forening Kjell Lervik Sandviksveien 87b 5036 Bergen Tlf.: Mob.: E-post: Leder Damegarden Berit Flygansvær Mob.: Kontaktperson Sandviken kulturhistoriske forening Eyvind Hartvedt Tlf.: E-post: Bladets adresse: Grensegrenden Bergen Tlf (Huset) Bankkontonr.: Sats og trykk: Bodoni Nok en minnerik vår er på hell i vår kjære by. Vi er blitt velsignet med det fineste vårværet i manns minne. Markeringer og jubileer har det vært flust av. Jeg vil i denne anledning gratulere Nordnes Bataljon med et flott jubileum. Med et så imponerende antall stilige buekorpsgutter og gamlekarer på linje, kan en ikke unngå å bli stolt, selv om vi har tråkket våre buekorpssko i Sandviken. Jeg tror at synkende interesse for buekorpsene og med det færre gutter under fanene nå er i ferd med å snu, og dette skyldes ikke minst at vi ser korps som bl.a. Nordnes Bataljon lykkes med verving av nye soldater. Da må det vel gå an også for oss her i Sandviken! Sandvikens Bataljons jubileum er blitt historie, men like fullt har det vært nok av andre jubileer å markere: 100 år siden Madam Felle døde, 75 år med flaggheising på Sandvikspilen 17. mai og ikke minst det er 50 år siden Sandviksguttenes Forening arrangert sin første fisketur. Alle disse begivenheter blir behørig dekket i tekst og bilder i bladet. Bilder og ord vil også beskrive noe av det Bataljonen har opplevd denne sesongen. Og så er endelig Anders Haaland tilbake i bladets spalter med sine interessante artikler. Vi er leie for at vi ikke ser oss i stand til flere enn to numre i år. (juni og desember). Det har budsjettmessige årsaker et nummer ekstra i jubileumsåret gjør at vi må redusere i år. Inntektene til Sandviksguttenes forening baserer seg i hovedsak på medlemskontingent og dessverre er ikke medlemstallet på oppadgående snarere tvert om, og når mange av våre medlemmer unnlater (glemmer?) å betale, er det nødvendig å redusere aktiviteter som koster. Vi var i tidligere år flinkere til å skaffe inntekter ved dugnader. Vi ser at det ikke er like lett å skaffe folk til slike oppdrag. De mest trofaste dugnadsfolkene er i ferd med å gå trøtte. Vi er nødt å få flere unge krefter med i arbeidet med opprettholde og utvikle Foreningens arbeid! Fra dette nummer av blir bladet Sandviksgutten trykket hos Bodoni vi håper på et godt samarbeid med dem. Jeg vil forøvrig slå et slag for Bataljonens og Foreningen nettside: Her kan du lese det meste selv om Sandviksgutten skulle utebli med et nummer Apropos penger Sandviksguttenes forening og Sandvikens Bataljon har fortsatt et opplag med nyutgivelsen om Madam Felle «Hon så hadde øl til selle» og filmen fra 150 års-jubileet. Møt opp i Huset (se terminlisten) så kan du få kjøpt både film og bok vi trenger pengene! (Se for øvrig annonse inne i bladet). GOD SOMMER TIL DERE ALLE! Sandviksgutten Nr

4 Martin Nielsen kaster. Sindre Henriksen, Kent Marius og Jan Arild Thomassen venter sammen med August Krog Francke. Skansemyren søndag 1. juni 2008 SSS alliansens felles idrettsdag I år var det Sandvikens tur til å arrangere idrettsdagen for Skansens, Sydnes og Sandvikens bataljoner. Vi har som vanlig god kontakt med de høyere makter ble bønnhørt med strålende sommervær som var svært kjær kommet etter den våte fellesoppvisningen tidligere i år. Idretts øvelsene ble gjennomført i henhold til planen, løping, lengdehopp, ballkast og fotballkonkurranse. Plasseringene i de forskjellige øvelsene ble noenlunde likt fordelt mellom korpsene, bortsett fra fotballen der Sandvikens vant alle sine kamper! Dyktig gjort gutter! I år hadde damegarden med hjelp fra ivrige foreldre både bakt og steikt til den store gullmedaljen slik at ingen skulle gå sulten fra derfra. En stor takk til alle som bidro. Dagen ble avsluttet på tradisjonelt vis med premieutdeling og parade for Fanene på Skansen. To av våre, Flemming Flygansvær og Bjørn Magne Øvrehus i fint driv. Foto: Tore Waage Sandviksveien 30 N-5035 Bergen Tlf Fax Adrian Muri i svevet». 4 Sandviksgutten nr

5 Helikopteret fra Airlift satte ned 4 hiv med materialer og utstyr. Helikopter og dugnad på Sandvikshytten L ørdag 24. mai 2008 satte et helikopter fra Airlift ned fire hiv med materialer, aggregat, vedkapper, vedkløyver og annet utstyr ved Sandvikshytten. Fem gamle karer var på pletten og fikk alt på plass. Jan Olav Larsen i kjent positur i stigen. Utstyret måtte selvsagt straks prøves. Det endte med at alle opplagrete trestammer, gamle taklekter og omkringvoksende småskog endte som pent pakkede vedsekker under et midlertidig vedskjul. Sistnevnte ble også snekret sammen under dugnaden. I tillegg ble to av veggene på hytten malt av Jan Olav Larsen. En mårfamilie som vi oppdaget hadde tatt bolig inne i hytteveggen fikk 8 meget ubehagelige timer med aggregat- og vedkapperstøy. Turgjengerne lurte seg forbi med fingrene i ørene. Foto: Kjell Lervik Mer enn 20 sekker ved ferdig kappet, pakket og stablet. Fra venstre Knut Folkestad og Jan Olav Larsen. Dugnadsgjengen tar en pust i bakken. Fra venstre: Stein Ove Natland, Knut Folkestad, Helge Olsvold, Kjell Lervik, Jan Olav Larsen. Vedkløyver Utstyret testes. Fra venstre: Jan Olav Larsen, Helge Olsvold, Knut Folkestad, Stein Ove Natland. Sandviksgutten Nr

6 Sandviken kulturhistoriske forening Skuteviken Sandviken Artikkelen er forfattet av Anders Haaland og trykket i Fiskeri historisk årbok Artikkelen i Årboken er rikt illustrert og kan kjøpes på Fiskerimuseet. Vårt utdrag startet i nr og er en del av samarbeidet mellom SKF og Sgf. På Heggernæs lengst nord i Sandviksbukten var driften helt fra starten basert på dampkraft. Selve møllebygget var reist i mur, men også denne bedriften hadde et pakkhuskompleks av tre på nesets leside, i henholdsvis tre og fire etasjer. Det minste bygget var oppført allerede før 1824, og følgelig i lafteverk, mens det største ble reist etter 1868, og dermed trolig i reisverk. Komplekset hadde fem vindeheisarker, mot Vaksdal Mølles ti, et forhold som kan gi en omtrentlig pekepinn om forskjellen i produksjonskapasitet mellom de to industribedriftene. Like ved Vaksdal Mølles pakkhusanlegg, og vegg i vegg med en egen trepakkbod, oppførte firmaet Herman von Tangens Sønner i 1900/01et stort femetasjers lagerbygg i mur på tomten Skuteviks boder nr. 6, som også kom til å romme firmaets kontorer. Dette skjedde som følge av at Bryggegården Dramshusen, hvor firmaet hadde holdt til siden 1746, ble revet i forbindelse med Bryggens modernisering. Det må også ha betydd sitt at en smal gate ble fremført fra Festningskaien til Skutevikstorget nettopp i årene Følgende passus fra firmaets jubileumsbok fra 1946 sier sitt om den konservatisme eller forsiktighet som må ha preget deler av det bergenske kjøpmannsmiljøet: «Det var den gang mange som rystet på hodet av denne dristighet, denne tro på framtiden, men nå kan det sies at løsningen fullt ut har svart til forventningene. Etter det vi kan se var dette den ene av to murgårder av nevneverdig størrelse som ble reist i Sandviksbuktens sjøhusrekke før 1900 Heggernæs lå utenfor rekken. Den andre lå like ved siden av. Parallellen til Stranden-Nordnes er i så måte slående. A propos forsiktighet: Bernt Lorentzen som kjente byens eldre næringshistorie bedre enn vel noen annen, påpeker i beretningen om Vaksdal Mølle at nettopp N. Anthonisen & Co. hadde sine pakkboder for tørrfisk, klippfisk, tran, rogn og salt på Kristiansholm. Etter brannskader og kommunale ekspropriasjoner ble denne del av virksomheten i 1953 flyttet til et nyoppført, svært femetasjers betongbygg ved Florvåg på Askøy. Gerdt Meyer var et unntak blant byens kjøpmenn når det gjaldt industrireising: «De gamle nordlandshandlere kunne nok vise dristighet når de mente at tiden var inne, men forsiktighet var nå likevel et gjennomgående trekk deres innstilling. Dessuten hadde de helt fra begynnelsen av stillet seg skeptisk til industrien. Ikke en eneste industribedrift var tidligere reist av folk som i engere forstand hørte til bryggekjøpmennenes krets. Noe ganske annet var det med investering i skipsfarten, men det var jo nærmest en naturlig fortsettelse av handelen.» Vi har sett at bygningslovens murtvangsbestemmelse antakelig virket som et konserverende element i pakkhusbebyggelsen på Strandsiden, men at det frem til 1909 var fritt frem både for bygging av nye sjøpakkhus av tre og hovedreparasjoner på gamle utenfor Vågen, dvs. på Nordnes nord for Tollboden, ved Nøstet Damsgårdssundet og i Skuteviken-Sandviken. Det er uklart for oss hvorfor Bergen lå på etterskudd av de andre store byene her. Ved siden av alminnelig konservatisme kan det tenkes å reflektere en oppfatning om at sjøpakkhusene utgjorde en strategisk viktigere del av nærings livet enn tilfellet var i byer som Kristiania, Trondheim og Stavanger med flere. Man var følgelig forsiktig med å gjøre lovmessige inngrep som interfererte for sterkt med næringslivets interesser. Samtidig kan usikre fremtidsutsikter og hard konkurranse i en del aktuelle bransjer ha gitt god grunn til forsiktighet. For myndighetene kan det også ha spilt en rolle at byen sist på 1800-tallet hadde et godt utbygd brannvesen med to effektive sjødampsprøyter fra 1904 tre slike med faste stasjoner ved Zachariasbryggen, på Nøstet og i Småmøllen. Da Bergen kommune i 1909 med henvisning til den nye norske murtvangsloven av 1904 innførte murtvang for sjøhusbebyggelsen også utenfor Vågen, ble det tynnere utbygde Sandviken nord for Søndre Allmenning fremdeles holdt utenfor denne reguleringen. Bystyret hadde for øvrig i 1908 vedtatt nærmere regler for oppføring av pakkhusbygninger. Den alminnelige byggehøyde ble satt til 17,5 meter over 6 Sandviksgutten nr

7 normal vannstand, men kunne økes til 20 meter der det ikke stjal lys og luft fra naboer eller på annen måte var til uleilighet for omgivelsene. Bystyret ville åpne for enda større høyder for «silopakkhus og andre bygninger for specielle øiemed». Arbeidsdepartementet sa her nei, og krevde selv retten til å innvilge eventuelle dispensasjoner. Det var kontrovers mellom kommune og fagdepartement også på et annet punkt, nemlig kommunens ønske om å oppheve forbudet fra 1848 mot å innrette ildsteder i trepakkhus. Departementet fryktet at en slik adgang ville føre til at det kom ildsteder i mange av byens gamle sjøhus. Men her stod kommunen på sitt. De lokale bygningsmyndigheter skulle ha kontroll over utviklingen, og ildsted skulle kunne monteres bare når det skjedde i ildfast rom som stod på ildfast fundament. Kontroversen fikk for øvrig mindre betydning siden elektrisiteten fikk sitt gjennombrudd i byen fra Den kunne brukes til både belysning, oppvarming og drift av heiser og arbeidsmaskiner. Bygningskategorien sjøpakkhus av tre viste seg altså å ha en viss innebygget fleksibilitet ved at laftevegger kunne erstattes med stolpeverk, ved nybygg og trinnvis ominnredning av gamle bygninger. Bygningslovgivningen åpnet for ildsteder på visse vilkår selv i trehus, og deretter kom altså elektrisiteten som en billig og teknisk sett meget fleksibel løsning. Murtvangsbestemmelsene av 1909 gjaldt bare ved nybygg og hovedreparasjoner, og ikke i det hele tatt nord for Søndre Allmenning. Til sammen har nok disse forholdene bidratt til å gjøre pakkhusene av tre mer levedyktige enn de ellers ville ha vært i et bysamfunn som utfoldet stigende økonomisk intensitet på et sammenhengende byareal av begrenset størrelse. Ennå ett forhold må ha bidratt til å opprettholde funksjonsdyktigheten til disse til dels meget gamle bygningene: Ved århundreskiftet var det fremdeles nok av plasskrevende næringsvirksomhet som kunne nyttiggjøre seg relativt primitive lokaler som disse. Vi så at havneplankomiteen i 1903 hevdet at det særlig var fiskeprodukter, korn, mel og salt som ble håndtert i Skutevikens og Sandvikens pakkhus. Vi mangler rimelig fullstendige oversikter over hvilke Johan C. Martens & Co. reiste i 1937 et stort tranraffineri på branntomten fra De to smale bodene til høyre for dette (75 a, b) rommet koldklaringsanlegget til Isdahl & Co. Etter krigen ervervet tranfirmaet M.H. Kielland bodene nr 76 c/1 2 nord for Martens. (Foto: Widerøe 1948 Billedsamling UBB). bedrifter som brukte bodene på denne tiden. Bergen bys trykte matrikler for gir rett nok en oversikt over bodenes eiere på denne tiden, men vi mangler kunnskap om bransjetilhørighet for en del av firmaene. Det foreligger tilsvarende matrikler for årene og For den siste matrikkelen er det mulig å identifisere eiernes bransje ved hjelp av et næringsleksikon fra 1945 (egentlig 1939). I 1938 eide kommunen hele 19 boder mellom nr 25 og nr 58, kjøpt gjennom en rekke operasjoner som et ledd i tilrettelegging for videre utbygging av sjøflyhavnen ved Sandvikstorget-Kristiansholm. Det sier sitt at kommunen i 1930-årene kunne prioritere en sjøflyhavn i et tradisjonelt tungt næringsområde som den sentrale del av Sandviksbukten. Dels kan det si noe om fiskerinæringens etter hvert avtakende relative betydning i det samlete næringsbildet. Men vi må også ta i betraktning den nevnte sterke oppbygging av silderelaterte tilvirkningsanlegg på Askøy, som nettopp skjedde i de tre første tiårene av 1900-tallet. Men bortsett fra volum-reduksjonen gir en sammenstilling av disse to kildene inntrykk av at bruksmåten var mye den samme selv i 1939 som i Blant bodeierne finner vi i 1938 fremdeles kjente fiskeeksportører og grossister som Herman von Tangens Sønner, H. J. Bentsen & Wige, Lerøy & Strudshavn, Misje & Sønner og Carl Konow A/s i Skuteviksboder. I Sandviksboder inklusive de på holmene drev Harald Mowinckel A/S, Henr. A. Michelsen A/S, Marius Prestvold, Wm. A. Mohn & Søn, Christian von Tangen A/S, Smit & Zoon, M.H. Kielland A/S, Chr. J. Mohn A/S, Joh. Ludw. Mowinckel & Søn, N. Anthonisen & Co., T. Ritland A/S, Isdahl & Co. A/S, Johan C. Martens & Co., E. Marthinussen & Søn, Clement Johnsen A/S og Norske Klippfisk Export Comp. Det var ganske sikkert flere, og en del av bedriftene disponerte flere boder. De fleste av disse drev med blandete varesortementer innenfor fisk og sild, og noen av dem hadde fremdeles produksjonsanlegg ikke bare i Hordalands landdistrikter, men fiskevær og produksjonsanlegg i Lofoten og/eller Finnmark. Således eide N. Anthonisen & Co. som i Sandviken holdt til på Kristiansholm, fiskeværet Kalle i Lofoten og tre fiskebruk i Finnmark, i tillegg til sildesalterier på Florvåg og i Åkrehamn. Isdahl & Co. hadde seks fiskevær i Lofoten (i Henningsvær, Skrova, Mortsund, Hopen, Værøy og Røst) og tre i Finnmark (Syltefjord, Honningsvåg og Kiberg). Noen av bedriftene i Sandviken var i ferd med å spesialisere seg på tran: Både Johan C. Martens, M. H. Kielland, Isdahl & Co. og Smit &Zoon hadde tranboder med raffineringsanlegg i Sandviken. De tre første regnet seg blant landets største firmaer på feltet. De hadde også sine tranboder samlet på nabotomtene nr med underbokstaver. Norske Saltkompagni A/S hadde i hvert fall under første verdenskrig store saltboder på Kristiansholm, hvor også Joachim Hansen og Anthonisen drev med saltimport. En gruppe fiskeeksportører hadde planer om bygging av en stor saltsilo nord for Skansehaugen (nr 77d), og kan ha drevet med salt her også tidligere. Fortsetter neste nr. Sandviksgutten Nr

8 Badegjengen på stranden. Marsjering i Lærdal i varmt sommervær. Landturen 2008 gikk til Lærdal Sandvikens bataljon reiste til Lærdal ferie og fritidspark fredag 6. juni. Vi har gode minner fra landturen 2006, så det ville vi gjenta. Som vanlig var været på vår side med nydelig sommervær. Kjøreturen innover tar ca. 4 timer med innlagt stopp på Voss for bespisning. Denne gangen fikk vi svensk turistbuss med en kjekk svenske som sjåfør. Han var godt kjent på veien etter å ha jobbet i Norge i 10 år. Lørdag morgen startet med frokost i det grønne. Der etter var konkurransene i gang med løping og fotballkamper. Lunch inntok vi i Lærdal sentrum på Sentrum Kafé. Bataljonen marsjerte turen frem og tilbake, og på grunn av varmen hadde alle kastet jakkene. Å se bataljonen der alle var kledd likt i hvitt, var et flott syn. Også i år måtte offiserene tåle å bli jaktet på, for så å bli dyppet i sogne fjorden Brrrrll. Bataljonens beste skyttere ble også kåret før vi avsluttet dagen med felles grilling ved hyttene. Avreise fra Lærdal søndag kl til Mariakirken i Dreggen for avmarsjering til Sandvikstorget der sesongavslutning på tradisjonelt vis ble gjennomført med utdeling av medaljer og pokaler. Mer om utmerkelsene og vinnerne kommer i neste nummer. Fotballspill på gress ble det også anledning Hele gjengen på vei til dagens Tore Waage Siv. rådsmedlem foto: e. hartvedt Fra grillpartyet lørdag. 8 Sandviksgutten nr

9 Årsrapport 2008 Buekorpshuset 7. mars 2008 Rapport fra perioden 23. mars 2007 til 3. mars 2008 Styret har i 2007 bestått av Formann: Kasserer: Sekretær: Kjell Lervik Gunnar Spjeld Dag Nilsen Styremedlem: Egil Olsen Styremedlem: Edmund Tangseth Suppleant: Suppleant: Einar Berge Hansen Frantz H. B. Dueland Antall medlemmer i Sandviksguttenes forening er i dag er 128. Så vidt vi har kunnet bringe på det rene har ingen av foreningens medlemmer gått bort det siste året. Det har vært avholdt 6 styremøter og 18 Åpent hus arrangementer (annenhver fredag i Huset). Gjennom snittlig var det vært 16 besøkende på Åpent Hus. Siden 2000 har det vært en gradvis nedgang fra 21 til stede på disse arrangementene.det tilsvarer i hovedsak antallet eldre medlemmer som er falt fra. Svært få nye medlemmer har kommet til møtene. Det nye styret må jobbe med dette. Andre arrangementer i foreningens regi: Slagertrening våren 2007 hver onsdag og før åpent hus frem til jubileet 12. mai under ledelse av Franz (Franne) Dueland, 8 12 deltakere. Byvandring 26. april med Jo Gjerstad, «I Bataljonens Fotspor» i anledning korpsets 150-års jubileum. Han ble tildelt et sett med trommestokker av Edmund Tangseth som takk for innsatsen. Mer enn 100 tilstede. Bedugging 4. mai Frantz (Franne) Dueland bedugget Treet. Berit Flygansvær i Damegarden la blomster på på Madam Felle statuen. Willy Hovland ble æret for sine 9 år som formann i foreningen. 46 tilstede. Jubileumsfeiring 12. mai. 106 gamlekarer stilte i prosesjonen til bekransningen av Stoltzehuset og feiringen på Sandvikstorget. Jubilemusfest i Skipperforeningen 12. mai, 74 til stede. Etter festen var det marsj gjennom sentrum til Sandvikstorget hvor det var parade for fanen. Avslutning i Huset hvor 23 skrev navnet sitt i gjesteboken. Flaggheising 12 og 17.mai på Pilen. Jan Larsen heiste flagget, John A. Lervik firte flagget. På 17. mai deltok 82 under seremonien. Deltagelse i Hovedprosesjonen, flaggtoget 17. mai. Gamle karene stilte ca. 60. Fisketur 7. juni, 28 til stede. Pent vær og god stemning om bord i MK Cardinal. Arne Jacobsen fikk den største fisken, en flott lyr på ca. 1,5 kg. Se billedreportasje i Bladet nr Høstmøte 26. oktober, 18 til stede. Tordis og Einar Walle sto for serveringen. Romjulstreff 28.desember, 32 til stede. Igjen sto Tordis og Einar Walle for serveringen hjulpet av damegarden. Dugnad: Foreningen har utført vareopptelling på 2 bensinstasjoner, begge steder 3 ganger i løpet av året. Det har vært godt oppmøte. Dugnaden har innbrakt tiltrengte midler til foreningen. Til neste år har foreningen i tillegg påtatt seg gaterydding for kommunen. Andre aktiviteter: Korpset feiret i 2007 sitt 150-års jubileum. Formannen og styremedlemmene var i tiden frem til jubileumsdagen 12. mai sterkt representert og engasjert i komiéene. I forbindelse med jubileet bidro styrets initiativ til at Bergen kommune asfalterte Sandvikstorget og deler av gatene langs marsjruten. Likeledes ble Stoltzehuset og plenen foran satt i stand før 12. mai. Foreningen har ved hjelp av Tove Fløysvik klart å lokalisere graven til en av stifterne Julius Olsen, hennes oldefar. Tove Fløysvik har betalt festeavgift for graven. Foreningen har tatt på seg å ruste den opp. Før jul ble graven ryddet av Frantz (Franne) Dueland, Dag Nilsen og formannen. Vi trenger et par kveldsstunder til våren for å rustbehandle og sette i stand stakittgjerdet. Korpsets internettsider ble gjenopprettet i forbindelse med 150-års jubiléet og har vært under kontinuerlig oppdatering. Formannen har vært redaktør. Alle kjente utgaver av Bladet tilbake til 1934 er skannet og lagt ut på nettsidene. Eyvind Hartvedt og formannen har delt på denne oppgaven. Portrettsamlingen av foreningens æresmedlemmer er komplettert, bearbeidet grafisk og hengt opp med nye rammer i peisestuen. Portrettsamlingen og en kort beskrivelse av æresmedlemmene er også lagt ut på nettsidene. Styret har fått Tekstilatelieret ved Museumssenteret i Salhus til å undersøke og utarbeide en rapport om de gamle fanene. Fanene ligger på museet i påvente av endelig Sandviksgutten Nr

10 prisoverslag for restaurering. Vi har identifisert 13 faner som har vært i korpsets eie. 4 er gått tapt fanen ble etterlyst i en artikkel i BT 31/ Fanehistorien er revidert og lagt ut på nettsidene. Tegninger og andre dokumenter som omhandler Huset er funnet frem hos Bergen kommune. Disse er bearbeidet og lagt ut på nettsidene. Gamle styreprotokoller er gjennomgått. Blant annet dukket statutter og lover for Hytten opp. Disse lagt ut på nettsidene og dessuten sent ut på høring til hyttestyret med tanke på revisjon. Portalen som settes opp på Sandvikstorget under korpsets jubiléer ble malt og satt i stand under ledelse av Rolf (Dolla) Rasmussen og Einar Berge Hansen. Den. Den ble laget til 130-års jubileet, er brukt på alle senere jubileer og har så langt vært oppbevart i annen etasje på reperbanen Sandviksveien 62. På grunn av restaureringsarbeider på reperbanen (se nedenfor) i ble den høsten 2007 flyttet til loftet på Arne Jacobsens bod (ICA) på Sandvikstorget. Flytteoperasjonen ble ledet av Rolf (Dolla) Rasmussen. Espen Skare stilte med lastebil med kran. I tillegg stilte 4 medlemmer fra foreningen. På Sandvikstorget ble det i forbindelse med jubileet satt opp en permanent flaggstang. Einar Berge Hansen og Rolf (Dolla) Rasmussen sto for denne jobben. De samme to sto i spissen for pyntingen av Sandvikstorget til 12. mai. Parkeringssituasjonen på Sandvikstorget er tatt opp med Samferdselsetaten Bergen kommune og «buekorpsbyråd» Henning Warloes sekretær. En kopi av en liknende henvendelse i 1967 er lagt ut på nettsidene. Statuen Sandviksgutten ble malt opp av Jan Larsen og pusset av Reidar Skare etter tillatelse og instruks fra kunstneren Jan Haugland. VISU AS under ledelse av Eugen Villelied stilte med fire profesjonelle TV fotografer og foreviget jubileumsfeiringen. I tillegg bidro Terje Kvamme med amatøropptak. VISU AS og formannen har redigert jubileumsvideoen. Denne ble ferdig 11. desember. Videoen ble kopiert i 200 eksemplarer. En foreløpig versjon ble vist på høstmøtet. Gjerdet på Pilen ble rustbehandlet og reparert i juli Ny netting til vestsiden ble båret opp og montert. Et strøk maling gjenstår til våren Einar Berge Hansen, Kurt Nilsen og formannen deltok. Foreningen har reagert overfor Bergen kommune på at gjerdet brukes til oppslag av kommersiell karakter. Det ble gjort et studioopptak av trommemarsjene. Opptakene ble gjort i Huset med gamlekarslagere ledet av Frantz (Franne) Dueland og 1. slager Sindre Henriksen fra korpset. Trommemarsjene er lagt ut på nettsidene. Det samme er Sandvikens Bataljons marsj og Sandviksguttenes marsj. Foreningen søkte og fikk pengestøtte av Byantikvaren til et forprosjekt med det formål å ruste opp de gamle rennene og stien opp til Sandvikshytten. Forprosjektet er gjennomført og egne nettsider «Munkebotn Sti og Renneprosjekt» er lagt ut på korpset/foreningens nettsted. Formannen har vært redaktør for disse sidene. En 2x2 meter kopi av trerennen er med hjelp fra Stiftelsen Bryggen og Bergen Skog- og Træplantningsselskap produsert og brakt opp i Munkebotn. Styret ved formannen tok juni 2007 initiativet til et møte i buekorpshuset med representanter fra Bergen Museum, Fiskerimuseet og Rådet for å se på muligheten av å opprette en stiftelse for bevaring av Stoltzehuset og de omkringliggende bygninger (Reperbanekvartalet). Det har i pressen vært mye oppmerksomhet om sjøbodene og eierne av disse har gjort noen sikringstiltak. I reperbanen har eierne startet restaureringsarbeidet. Styret vil arbeide videre med denne saken. Edmund Tangseth har gjennom Jo Gjerstad fått utgitt en ny og oppdatert utgave av Madam Felle boken. Det er i år siden hun døde. I den anledning er det planlagt en ny byvandring 6. mai Styret Sjefsvalget for sesongen 2009 Sjefsvalget avholdes onsdag 20. august. Møt opp i Huset kl Uken etter sjefsvalget skjer valget på øvrige offiserer og det vil bli utarbeidet terminliste for arrangementer i Huset høsten På et av arrangementene vil det bli vist bilder fra landturen i Lærdal. Kulturelle initiativ I april 2007 deltok 5 gamlekar-slagere under ledelse av Frantz (Franne) Dueland på to Pink Floyd tribute konserter på Ricks. I forbindelse med jubileet fikk vi Stig Wernø Holter til å tonesette Bataljonsmarsjen for 4 stemt mannskor. John A. Lervik organiserte denne oppgaven. Brage mannskor urfremførte verket under feiringen på Sandvikstorget. Konferansier på scenen var Morten Aasestrand. Damegardens utlodning Damegarden arrangerer sin årlige utlodning torsdag 20. november 2008 kl i Huset. Mange spennende håndlagde gevinster. Hold av denne kvelden! 10 Sandviksgutten nr

11 Flaggheising på Sandviksfløyen 17. mai morgenfugler markerte 75 år med flaggheising på Sandviksfløyen 17. mai 2008 i regi av Sandviksguttenes forening. Foreningens formann Kjell Lervik holder talen for markering av 75 års flaggheising på Sandvikspilen. Foto: Ragnar Nortvedt. Noen dager før hadde medlemmer av foreningen vært oppe og malt gjerdestolper og stagene til fløy stangen. Etter at flagget var heist ble 3 vers av Fedrelandssangen og et vers av Bergenssangen avsunget. Det ble så ropt 3 x 3 hurra. Deretter sang vi første vers av Sandvikens Bataljons marsj og Madam Felle sangen, denne gang fulgt av et trefoldig hurra. Deretter holdt formann i Sandviksguttenes forening Kjell Lervik en kort tale om Fredrik Skulstad, han som startet tradisjonen med flaggheising på Pilen 17. mai: Gratulerer med dagen. Fredrik Skulstad regnes for den som startet tradisjonen med flaggheising på Sandviksfløyen om morgenen 17. mai. I 1928 var han knapt 17 år gammel og 4. peletongsjef i Sandvikens Bataljon. Fra sin onkel Alfred Skulstad hadde han fått tauverket og oppskriften på hvordan man heiser flagget. Det hadde nok vært heist flagg på Pi l ved store anledninger i tidligere år, men fra 1928 ble tradisjonen med å heise flagget 17. mai satt i system. Da Sandviksguttenes forening ble stiftet i 1931 inngikk Fredrik Skulstads flaggheising som et av foreningens faste ritualer. Fra 1928 frem til 1975 var han selv på pletten og heiste flagget presis kl. 07:00 hver morgenen den 17. mai. Krigsårene sto flaggstangen naken, men Fredrik Skulstad var til stede på Pil l. Det er 80 år siden Når vi trekker fra krigsårene markerer vi altså i dag 75 år med flaggheising på Sandviksfløyen på nasjonaldagen (som for øvrig også er Bataljonens stiftelsesdag). I tillegg til 17. mai heiste han flagget ved 7 andre store anledninger for korpset og bydelen. Dermed hadde han 49 flaggheisinger på Pilen. Han var også oppe om kvelden og tok flagget ned igjen. I 1976 sviktet helsen og andre gamlekarer måtte overta oppgaven. Noen år senere sørget imidlertid medlemmer av Sandviksguttenes forening for at han fikk med seg sin femtiende flaggheising i det han ble båret på gullstol fra Storevannet og bort til Sandvikspilen. Alt var gjort klart, og presis kl var det Fredrik Skulstad som trakk i snorene og fikk flagget til topps. På vegne av Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes forening takker jeg for fremmøtet og ønsker alle velkommen tilbake neste år. Takk for meg. Her en liten detalj om hvordan flaggheisingen foregår teknisk: Kvelden før 17. mai er flaggheiseren Jan Olav Larsen oppe og rigger til det spesiallagde tauverket på fløystangen. I godt vær er dette gjort på en liten halvtime, i stiv kuling har det tatt mye lengre tid. Dermed er selve jobben med å få heist flagget om morgenen den 17. omtrent som på en flaggstang. Og om kvelden kl skal flagget og tauverket ned. Den jobben har de siste årene vært utført av John A. Lervik assistert av fru Åse Bodil. Bedugging 4. mai var det som vanlig bedugging av Treet på Sandvikstorget og blomsternedleggelse på madam Felle og Buekorpsgutt statuene. Kjell Lervik bedugget Treet. Åse Bodil Lervik la blomster på madam Felle og Reidar Skare på statuen av Sandviksgutten. Åse B. Lervik setter blomster i armkroken på statuen av madam Felle. Sandviksgutten Nr

12 Byvandring med Jo Gjerstad og Christopher Harris 100 år siden madam Felle døde D en 6. mai 2008 arrangerte Sandviksguttenes forening byvandring med Jo Gjerstad og Christopher John Harris. Tema denne gangen var madam Felle og Sandviken. I år er det 100 år siden hun døde. Madam Felle var en ivrig støttespiller for Sandvikens Bataljon. I hennes hus holdt Rådet sine møter og korpsets effekter ble i en lang periode oppbevart på loftet. Sønnen som i sangen omtales som Johnemann gikk i Sandvikens Bataljon. Vi vandret fra madammens siste hvile på «Fredens Bolig», gjennom Sandviken, via statuen på Sandvikstorget til buekorpshuset like oppe i bakken (Grensegrenden 1). Underveis fortalte foredragsholderne om madammen og hennes sønn Jonnemann. Det ble gjort stopp flere steder underveis hvor Christopher Harris hadde gravet frem detaljer om mor og sønns liv og levnet. Det viser seg at Jonnemann hadde bodd flere steder i strøket med ulike koner og samboere. Gledelig var det at flere av madam Felles etterkommere deltok på byvandringen. I Huset var det en kort avslutning med servering av kaffe og kaker og anledning til å se lokalitetene til Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes forening. Her kunne man også skaffe seg boken «Hon som hadde øl te selle», en oppdatert utgivelse fra 2007, Christopher J. Harris. Boken ble signert av forfatteren og Jo Gjerstad. Stort fremmøte (ca. 80), nydelig vær og et på alle måter vellykket arrangement. Christopher J. Harris og Jo Gjerstad ved statuen av madam Felle på Sandvikstorget. Kjenner dokkar Madam Felle Jonnemann sin gamle mor No kan dokkar i hvert fall bli be re kjent både me madammen og Jonnemann! På oppfordring har vi fått trykket en ny og utvidet utgave om den verdensberømte Madammen og sønnen hennes! (Begrenset opplag.) Etter hvert dukket det jo opp ting vi ikke visste om denne familien Jonnemann lurte oss alle! Dette kan du lese om i den nye utgaven «Om hon så hadde øl te selle». Her er det om å gjøre å være om seg Det blir garantert rift om denne boken! Ring eller Jo Gjerstad kåserer i parken ved Fredens bolig på Ladegården hvor madammen ble begravet. Christopher J. Harris assisterer formann i foreningen Kjell Lervik som leder allsangen av «Kjenner dokker madam Felle». Foto: Arne Jacobsen 12 Sandviksgutten nr

13 Fisketuren 50 år Den 4. juni arrangerte Sandviksguttenes forening sin tradisjonelle fisketur. Fra 1936, da Hytten på Sandviksfjellet ble inviet, var det vanlig å henlegge et av foreningens møter om sommeren her. I 1958 var en del av foreningens med lemer blitt såpass dårlig til bens at man kom på å gjøre dette møtet om til en fisketur. Fra den gang har dette vært tradisjon. I 2008 markerte foreningen at det var 50 år siden den første fisketuren. 15 gamle karer deltok, noe færre enn i Avgang fra Ludebryggen med MK Cardinal kl , retur kl Været var perfekt. Fangsten ble i overkant av 20 3/4 kilos pale. Første onsdag i juni 2009 følger vi opp vi tradisjonen. Vi går ombord på Ludebryggen, Rolf (Dolla) Rasmussen nærmest var ikke med denne gangen men så forsamlingen vel av gårde. Ivrige sportsfiskere. Fra venstre: Jan Larsen, Geir De Lange, Foran Frantz (Franne) Dueland, bak til høyre Reidar Skare, Jan Ellingsen, invitert Skansegutt Johnny Lyngbø. Franne fikk den minste. Han fikk også den største og de fleste. Willy Hovland og Dag Nilsen nyter godværet på dekk. Sandviksgutten Nr

14 La det ikke være tvil Sandviksguttene handler hos HELLEVEIEN v/ Terje Sivertsen Søre Øyjorden Bergen Sandviken Tlf Sandviksgutten nr

15 Jan O. Larsen A/S Malermester Ved Fløibanen, i Åsane Senter og i Exhibition CaJa Dame Din dame- og herrefrisør Sandviken Sandviksgutten Nr

16 Herved ønsker jeg et årsabonnement på bladet Sandviksgutten Navn... Adresse... Poststed... Adr.: Grensegrenden 1, 5036 BERGEN Send ingen penger vi sender giro: kr 40, pr. nr. + porto Bilder fra årets aktiviteter

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer! Nr. 1 juni 2013 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 Løssalg kr. 40, 43. årgang God sommer! Terminliste høsten 2013, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 23.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14 ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 2, DESEMBER 2006 53. ÅRGANG Brushytten får bygge side 2 Utenlandstur side 6-7 Superverver side 13 Sukkersnop side 14 Martins siste dag side 14-15 Gamlekarene 75 år side

Detaljer

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen 2 Buekorpsene i Bergen Mandag 22. februar 2010 FOTO: HANS JØRGEN BRUN Gratulerer med dagen Gratulerer til dere som er aktiv e, gratulere til gamlekarene og gratulere til hele byen. På buekorpsenes dag

Detaljer

Løssalg kr.20.- NR. 3. NOVEMBER 1998. Organfor SandvikensBataljon-Stiftet17.mai 1857. 28. årg. Her gikk vi i 7 år.

Løssalg kr.20.- NR. 3. NOVEMBER 1998. Organfor SandvikensBataljon-Stiftet17.mai 1857. 28. årg. Her gikk vi i 7 år. Løssalg kr.20.- NR. 3. NOVEMBER 1998 Organfor SandvikensBataljon-Stiftet17.mai 1857 28. årg Her gikk vi i 7 år. Terminliste for aktiviteter i Huset januar - april 1999 Dato: Fredag 15. januar Fredag 29.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

ORGAN FOR SKANSENS BATALJON

ORGAN FOR SKANSENS BATALJON ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 1, APRIL 2006 53. ÅRGANG 2 SKANSEGUTTEN 1/2006 Foreldregruppen slo til Stokker: Brit Moldestad fra Foreldregruppen overrekker trommestokker under jubileet på Skansen. I

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning

Detaljer

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Nr.1 2007 / 23. årgang Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Tillitsvalgte i SAK 2007 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Nestleder

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

Heftet ble utgitt av styret på Solvang 1 i 1979. Gjenutgitt litt forkortet av Gubbelaget i oktober 2010.

Heftet ble utgitt av styret på Solvang 1 i 1979. Gjenutgitt litt forkortet av Gubbelaget i oktober 2010. kolonihagesaken i Oslo...3 Solvang blir til...4 Det første møte i det nye Sogn Kolonihageanlegg,...5 Solvang avd. I's første styre:...6 Konstituerende generalforsamling...7 Koloniens navn...7 Byggesaken...7

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

Høybråten fra villmark til velferd på 100 år

Høybråten fra villmark til velferd på 100 år Nr 1 Mai 2005 Årgang 15 Høybråten fra villmark til velferd på 100 år Vårstemning på Høybråten Flagget til topps ved Høybråten skole og Pikekoret som u n d e rholder i skolegården 17. mai 2004 17. mai på

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2001 Selskapets 133. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2001 Sagen Beretning om virksomheten Selskapets 133. år Sidene 3-11 Årsberetning

Detaljer

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1 Loge nr. 80 Driva AV I.O.O.F. 1971-2011 40-Årsberetning 40-årsberetning Side 1 FORORD Som det ble sagt i forordene til festskriftene både da Loge Driva var 10 og 25 år, må det gjentas nå når det er tid

Detaljer

Nr. 1 Mai 2012 Årg. 24. Skolen vår fyller 90 år i år

Nr. 1 Mai 2012 Årg. 24. Skolen vår fyller 90 år i år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 1 Mai 2012 Årg. 24 Skolen vår fyller 90 år i år Les om hvordan jubiléet skal feires på side 6, og historien om Høybråten skole som starter på side 7.

Detaljer

Var det Oslo vi nettopp passerte?

Var det Oslo vi nettopp passerte? KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2010 OSLO OSLO OSLO OSLO OSLO 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. Vi fikk årets Kulturpris! Husk fotoutstillingen! se side 3

MER GAMMELT ENN NYTT. Vi fikk årets Kulturpris! Husk fotoutstillingen! se side 3 MER GAMMELT ENN NYTT Husk fotoutstillingen! Lørdag 16. og søndag 17. oktober kl. 12.00-16.00 begge dager i menighetssalen Vålerenga kirke ÅRGANG 12 NR. 3-2010 Vi fikk årets Kulturpris! se side 3 November-medlemsmøte:

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007

Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Jubileumsnummer Oslo Sportsfiskeres medlemsblad 2007 Holmendammen en dag i oktober (foto Stein Wines) 1932 75 år 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side Hilsen ved formannen 3 Redaksjonelt 6 Tidlig historie

Detaljer