NOAS ARK s:6. nr. 5- okt side 2-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOAS ARK s:6. nr. 5- okt. 2006. side 2-3"

Transkript

1 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT NOAS ARK s:6 Aksjon Håp s:7 nr. 5- okt side 2-3 FESTUKER I ERDAL KIRKE:

2 Dagen ble slik kirkefolk i Erdal menighet hadde drømt om: Storslagen! Nesten 500 mennesker fylte kirkerommet til siste stolplass da den lange prosesjonen toget inn i det nye kirkerommet i Erdal søndag 3. september. tekst Tove Sneaas Skauge foto: Askøyværingen Festuker i Erdal kirke! Kirkeukene i Erdal 2006 ble virkelig noen festuker! Programmet var spekket med arrangement av ulike slag. Her var det noe å hente for de aller fleste. Festen startet med den høytidige vigslingen av kirken 3. september. Allerede samme kveld som vigslingen fant sted var det konsert med Ytre Suløen Jazzensemble, og deretter gikk det slag i slag med gudstjenster av ulike slag og kirkespill. Nevnes må også de øvrige konsertene som ble arrangert. Bjarte Leithaug var i kirken sammen med barnekorene på Askøy. Videre: En helt spesiell og nyskapende konsert Apeiron - med blant andre Marianne Juvik Sæbø og Eirik Minde. Askøy brass band spilte på en annen konsert, og teatergruppa Dukkenikkerne framførte forestillingen Noas Ark for skolene i Erdal og Florvåg. Og selvfølgelig: Det ble arrangert eldretreff og gudstjeneste på diakoniens dag. Kirken markerte disse ukene at den skal være en kirke for alle, her skal være plass for alle aldre og ulike typer arrangement uken i gjennom. Erdal kirke v i g s l e t Fremst gikk en av de lokale pådriverne for ny kirke gjennom mange år, Halldis Riisøen, med prosesjonskorset. Så fulgte representanter for barna og de unge i menigheten, menighetsrådet, kirkelig fellesråd, ansatte i menigheten og til slutt prestene og biskop Ole D. Hagesæther. I sin tale til menigheten sa biskopen: - Her i det nye bygget er det høyt under taket, men budskapet må være det sentrale, det som er Kristussentrert. Det er andre gang biskopen vigsler kirke i Erdal. 11 år tidligere vigslet han for første gang som ny biskop, det som i dag er føyd inn i det nye kirkerommet som en ekstra menighetssal, men som gjennom 10 år var kirke i bygdene. Nå er det et helt annet og langt mer storslått bygg som står ferdig. Biskopen pekte på hvordan man i den nye kirken gjennom måten den er bygget på rent fysisk vises vei inn i kirken, fram til alteret, opp i altertavla og inn i evigheten gjennom kirkens helt spesielle utsmykking, for øvrig utført av kunstneren Per Odd Aarrestad. Da gudstjenesten var over, takket ordfører Kari Manger folket i menigheten for det store engasjementet for å få reist denne kirken. Erdal kirke har vokst fram av tro, håp og kjærlighet. Tanker, drømmer og ønsker har blitt til planer som er realisert gjennom giverglede, dugnadsarbeid, utrettelig innsats og utholdent sa ordføreren som representerer en kommune som ved dette bygget har investert 33,6 millioner korner i en ny kirke. Av disse pengene har lokale krefter bidratt med ca. 5 millioner kroner i innsamlede midler og egenkapital. Bryllupet i Kana For mange ble nok gudstjenesten med framføringen av kirkespillet Bryllupet i Kana det virkelige høydepunktet. Kirkespillgruppen hadde tilhørerne i sin hule hånd under hele framføringen. Det var imponerende å se de lokale aktørene i aksjon. Både barna og de voksne levde seg inn i stoffet på en forbilledlig måte, og formidlet handlingen på en engasjerende måte. De fargerike kostymene og den fine musikken gjorde sitt til at bryllupsfesten blir sittende i minnet. På kirkekaffen etter gudstjenesten kom det tydelig fram at jeg ikke var den eneste som satte pris på kirkespillet. Folk gav uttrykk for at dette var noe som gikk rett til hjertet. Det vanket mange godord rundt bordene i menighetssalen. Alle ære til dem som har fått i stand det flotte kirkespillet, vi vil gjerne ha mer! Tekst: Tove Sneaas Skauge Foto: Øystein Skauge Apeiron I den andre festuken i Erdal kirke var det konsert under navnet Apeiron. Dette er et gresk ord som betyr det som er uavgrenset, og konserten var både nyskapende og grensesprengende. Publikum fikk oppleve religiøse folketoner i ny drakt og i spennende musikkarrangementer. Eirik Minde og Rune Langhelle hadde det musikalske ansvaret og Marianne Juvik Sæbø og Karoline Tommelstad fremførte tekstene. 200 frammøtte lot seg rive med av sang og musikk. Foto: Vigleik Stoveland Øystein Skauge Første konfirmasjon i den nye kirken Fra bryllupsfest til konfirmasjonshøytid i Erdals nye storstue Søndag 17. september fylte festkledde gjester opp stolradene i Erdal kirke. De to første konfirmasjonsgudstjenestene i ny kirke kunne ta til. For å få plass til de mange frammøtte måtte også den gamle delen av kirken tas i bruk, og det viser vel at det var på høy tid at folk i Florvåg og Erdal fikk seg ny kirke. Det var for øvrig flott å merke hvordan den gamle og den nye delen av kirken fungerte sammen og ble til et helhetlig kirkerom. Rammen om den store høytidsdagen var den beste, og vi får håpe at det blir mange slike festdager i kirken i årene som kommer. Tekst og foto: Tove Sneås : m e n : m e n

3 innhold Side 2 Side 5 Side 6 : Festuke i Erdal kirke : Diakoniens dag : Familietreff i erdal kirke Side 7 : Aksjon Håp 2006 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 : Gudstjenester : Slekters gang : Plakater : Annonsører : ASKØY MENIGHETSNYTT Redaktør: Kapellan Tor Dag Kjosavik epost: askoy.kommune.no Redaksjon: Tove Sneås Skauge Johannes Kyte Layout Øyvind Lerø : Foto forside: Øystein Skauge Kasserer:Sissel Larsen Giro: Tor Dag Kjosavik Dette menighetsbladet bærer preg at den nye kirken på Erdal er vigslet og tatt i bruk. Noen vil kanskje synes det er vel mye Erdal-stoff i bladet, men det er så pass sjelden at det bygges nye kirker i Norge, at vi synes det er viktig å gi en bred dekning av de to festukene som fulgte etter vigslingen 3. september. Alle som deltok på flere av arrangementene, må nok gi biskopen rett når han under vigslingen omtalte Erdal kirke som mulighetenes kirke. Erdal kirke er ikke bare ett kirkerom og noen sakristier, men den inneholder rom for mange slags formål og arrangementer. Nå er festukene over og hverdagen er kommet. Vi kan spørre oss om begeistringen og pågangsmotet som kom fram i mange taler og hilsener, vil holde seg. Vil kirkesøkingen gå opp i forhold til slik det var i den gamle interimskirken, eller vil den holde seg på et nivå der de fleste vil si at den gamle kirken var stor nok bortsett fra julaften, konfirmasjonssøndager og i store begravelser? Det er et faktum at da interimskirken var ny, var kirkesøkningen større enn ti år senere. Men nå er altså mulighetene for en ny giv til stede. Forholdene ligger til rette også for et rikt barne- og ungdomsarbeid, hvis vi bare får ledere som har visjoner og er villige til å satse noe av sin fritid på det som skal bli menighetens framtid. REDAKTØREN HAR ORDET Å bygge menighet Men det er også to andre viktige sider som må nevnes når det gjelder arbeidet i Erdal kirke. Det er ikke nå byggingen av menighet i Erdal kirke starter. Menighet har bestått siden interimskirken eller det første byggetrinnet ble vigslet i Siden den gang har få eller mange samlet seg regelmessig for å høre Ordet forkynt og for å få del i dåp og nattverd. Men håpet er at menigheten skal vokse. At flere skal komme sammen og oppdage hvor rikt det kristne fellesskapet kan være. Det aller viktigste å minne om ved den milepælen som nå er passert er allikevel grunnlaget for veksten. Kirken innbyr til mange aktiviteter. I festukene var det konserter, skuespill og dans i tillegg til flere gudstjenester. Det var begeistring og trampeklapp. Vi merket hvordan mange trivdes i kirken. Da er det viktig å minne om det Paulus skrivet om menighetsbygging til menigheten i Korint. Jeg plantet, Apollos vannet; men Gud gav vekst. (1 Kor 3,6). Grunnlaget for veksten er det Guds ord som blir forkynt. Det er behov for mange som planter og vanner, men det Gud bruker for å skape tro og vekst i en menighet, er uforanderlige evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus. Diakoniens dag i Erdal kirke Første torsdag etter vigslingen var det full aktivitet i kirkerommet, menighetssalen og kjøkkenet. Fra I tillegg til å invitere menighetens pensjonister til arrangement i den nye kirken hadde de og invitert de forskjellige formiddagstreff og eldrelag på Askøy og beboerne på eldre institusjonene i nabomenigheten. Vi startet i kirkerommet med en liturgisk andakt. Kapellan Egil Hjortland var liturg. Deretter fortalte administrasjonssjef Oddmund Sagstad om utsmykkingen av kirkerommet og de som ville kunne ta en tur rundt og kikke før alle ble loset ned i første etasje. Her serverte Erdal kirkeforening med en del hjelpere varm suppe, kaffe og tebrød. Arrangørene hadde bestilt suppe til 50, dekket til knapt 70 og serverte 110! Godt jobbet mens vi andre var i kirkerommet! I tillegg ble nok en god del bønner om at Gud måtte velsigne maten sendt til ham som var der - og velsignet. tidlig formiddagen var Erdal kirkeforening i gang med å stelle til fest. av: Jannicke Monstad Hana Betasuppen smaker nydelig Kjøkkengjengen Mitt Bibelvers Neste nummer kommer i uke 49. Frist for levering av stoff: onsdag 22. november. Herren er nær hjå alle som kallar, hjå alle som ærleg kallar på han. Salme 145,18 Husker du historien om kvinnen som rørte ved kappen til Jesus og ble frisk? De var begge midt i en stor folkemengde, folk dultet borti hverandre hele tiden. Så det var ingen automatikk knyttet til det å komme borti Jesus. Men kvinnen var overbevist om at hvis hun bare fikk røre ved kappen til Jesus ville hun bli frisk og hun ble det! Det gikk en kraft ut av Jesus og det skjedde et under. Bibelen er full av historier om hvordan Jesus møtte alle typer mennesker og hvordan de lot seg berøre og inspirere. Han rommer den samme kraft i dag! Han kan og han ønsker å gjøre en forskjell i livene våre. Ofte er dagene så travle at det er til å grine av. Men kanskje vi skulle bli flinkere til å lage noen små pustehull hvor vi kunne bli berørt av denne kraften? Én ting er iallfall sikkert: Han har lovet å komme oss i møte! Marianne Juvik Sæbø Før oppvasken var unna og kjøkkenet reingjort ankom en ny gruppe kirken. Vi hadde invitert til ettermiddagsgudstjeneste, og til denne gudstjenesten var psykisk utviklingshemmede på Askøy spesielt invitert. Vi øvde inn prosesjon og noe liturgi med en del som hadde møtt opp litt tidlig for å være med på dette, og vi feiret en litt annerledes og flott gudstjeneste hvor noen av de vante liturgiske leddene var skiftet ut med nye tekster. Etter gudstjenesten hadde ei gruppe fra menighetsrådet ordnet til kirkekaffe og vi ble servert nysteikte vafler. Festpyntet menighetssal Ingen tvil om at vaflene : m e n : m e n

4 Familiesider Aksjon Håp desember 2006 Gladsang i Erdal kirke Arve Hansen Haugland Foto: Vigleik Stoveland Mandag 11. september var Erdal kirke igjen fylt opp av mange mennesker, denne gangen flest barn (og unge), men selvfølgelig også med et stort antall voksne, foreldre, besteforeldre, onkler, tanter osv. Gladsang med Bjarte og Astrid Leithaug sammen med barnekor fra hele Askøy sto på programmet. Og gladsang ble det Bjarte dro med seg barnekorene og alle tilstedeværende i det som ble en flott ettermiddagstime i det nye kirkerommet. Flest glade sanger om den gleden Jesus har med seg, men også litt alvor med tanke på det som skjedde fem år tidligere i New York. Vi ble imponert over hva barnekorene våre kunne bidra med etter bare en kort stund å øve, og vi ble begeistret enda en gang over besøket fra familien Leithaug. Som seg hør og bør ble det hele avsluttet med saft (og kaffe) og kaker for alle nede i de nye menighetslokalene i underetasjen. Noas ark Alle skolebarna fra Erdal og Florvåg var blant dem som fikk sjansen til å komme innom kirken i løpet av åpningsfestukene. De fikk oppleve fortellingen om Noas ark på en måte som de sent vil glemme. Det var teatergruppa Dukkenikkerne som var på besøk med sitt figurteater, og ikke mindre enn tre ganger måtte de vise forestillingen for at alle skulle få se. Kirken viste seg å være veldig godt egnet til en forestilling som dette. Kulisser og scenografi var enkle, men ble utnyttet på en godt gjennomtenkt måte og svært effektfullt. Barna fulgte spent med på hvordan arken reiste seg i Noas store båtbyggeri. Selv om det ikke var flere enn to skuespillere, fikk vi oppleve historien både gjennom øynene til båtbyggerne og Noa selv, og ikke minst gjennom hr. og fru Gås, som forestilte seg et luksuscruise med egen lugar og svømmebasseng på dekket til arken. Dyrene ble sluppet inn i den ferdige arken forskriftsmessig to og to, og det varte ikke lenge før stormen kom og vannet steg ved hjelp av bølgende silkestoff. Det var både vakkert og skremmende på en gang. En hovedperson i stykket var lille Naomi, Noa sitt barnebarn. Hun hadde den viktige jobben med å sørge for at dyrene fikk mat om bord. Dessuten hadde hun adoptert eggene til dua, som var blitt tatt av rovfugl, og var veldig spent da tiden kom for klekking. Spente var vi og da det viste seg å komme ut tre levende fugleunger og bestefar Noa hadde bare tillatt to av hver sort! Men alt ordnet seg da den dueungen som Noa kastet over rekka, fløy av sted og kom tilbake med et oljeblad i nebbet. Det var et stort øyeblikk da vi fikk høre Guds løfte til Noa samtidig som den fantastisk vakre regnbuen ble spent over arken. Vi hadde fått være med på et drama, formidlet med både alvor og humor, og det har sikkert vært litt av hvert å arbeide videre med i klassene etterpå. Aksjon Håp er kristen-norges nasjonale bøsseaksjon for ei betre verd. Alliansen består av tjue misjonsorganisasjonar med prosjekt i alle verdsdelar. Vi håper du blir med å fylle bøssene 10. desember i år. Dukke/skuespillere: Jack Markussen og Gabrielle Barth (bildet over) Tekst: A-H Gjengedal Foto: Anne L. Kaldestad Aksjon Håp på Askøy Det er ikke bare på landsplan forberedelsene til Aksjon Håp er i gang. Arbeidet er i full gang også på Askøy og misjonsorganisasjoner og menigheter er invitert til å være med. Aksjon Håp er et felles økumenisk løft. Etter hvert som forberedelsene går framover vil behovet for bøssebærere dukke opp. Mange vil få spørsmål om å stille opp på aksjonsdagen og komiteen håp også at mange vil svare ja til å gjøre en innsats i noen : m e n Aksjonens internettadresse er NB: Om.no (i stedet for.com) brukes i adressen, kommer man til feil (en lokal) aksjon...

5 Vi gratulerer de hjem som har fått sine barn døpt. Vi ønsker de nygifte til lykke. Vi lyser fred over dem som har gått bort. Gudstjenester 25. okt des Onsdag Erdal Gudstjeneste med innskriving av konfirmanter. Sokneprest Gram Eggestøl Bots- og bededag Gudstjeneste. Prestevikar Haldorsen. Offer Søndagsskole. Gudstjeneste. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Offer Allehelgensdag Erdal Høymesse. Sokneprest Gram Eggestøl og ungdomsdiakon Dåvøy. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid. Herdla Høgmesse. Vikarprest Astrid Marie Haugland og kapellan Kjosavik. Nattverd. Høymesse. Sokneprest Skauge og soknediakon Monstad Hana. Nattverd. Offer Ask Høymesse. Vikarprest Astrid Marie Haugland og soknediakon Monstad Hana. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Tveit Høymesse. Menighetsprest Hansen Haugland og ungdomsdiakon Dåvøy. Nattverd. Offer søndag etter pinse Ask Høymesse. Prestevikar Haldorsen. Dåp og nattverd. Offer Storfamiliegudstjeneste. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer KFUK/M. Familiegudstjeneste. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Dåp. Søndagsskolens dag. Offer til Bergens Søndagsskolekrets. Erdal Høymesse. Sokneprest Skauge. Nattverd. Offer søndag etter pinse Erdal Høymesse. Prestevikar Haldorsen. Dåp. Offer Herdla Høgmesse. Sokneprest Gram Eggestøl. Dåp. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Strusshamn Høymesse. Sokneprest Gram Eggestøl. Nattverd. Offer Siste søndag i kirkeåret Ask Høymesse. Sokneprest Skauge. Nattverd. Offer Høymesse. Sokneprest Gram Eggestøl. Dåp. Offer Lovsangsgruppe deltar. Høymesse. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Nattverd. Offer søndag i advent Erdal Familiegudstjeneste. Sokneprest Gram Eggestøl. Dåp og nattverd. Lysglimt deltar. Offer til Askøy KFUK/M. Herdla Høgmesse. Prestevikar Haldorsen. Nattverd. Offer til Midthordland Indremisjon. Strusshamn Høymesse. Sokneprest Skauge. Nattverd. Offer til Sjømannskirken. Tveit Lysmesse. Menighetsprest Hansen Haugland søndag i advent Ask Familiegudstjeneste. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Dåp. Offer Storfamiliegudstjeneste. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Utdeling av 4-årsbøker. Familiegudstjeneste. Prestevikar Haldorsen. Dåp. Offer til Aksjon Håp. Erdal Høymesse. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Nattverd. Offer Kirkeskyss til gudstjenester i Tveit kirke Kontakt Thor-Arne Borlaug, tlf KIRKEKONTORET Man - Fre kl Florvågvn. 6, 5300 Kleppestø Telefon Telefaks KIRKENE Strusshamn Ask Erdal Herdla Tveit KIRKEGÅRDENE Pb. 77, 5302 Strusshamn Telefon Faks Oppsynsmann Torstein Berntsen Mobil Fra Apeirons konsert i Erdal kirkes festuke (se side 3). Frå Reykjavik til St.Petersburg Ei musikalsk reise gjennom mange land Seim Songkor heldt konsert i tre kyrkjer i oktober. Konsertserien er kalla Frå Reykjavik til St. Petersburg og er ei musikalsk reise gjennom fleire land med tekstar på blant anna islands, tysk og russisk. Det blir musikk av Felix Mendelssohn Bartholdy, Gabriel Fauré, Thorkell Sigurbjörnsson, Cantique de Jean Racine og elles diverse norske folketonar slik som Jeg lagde meg så silde, og Den dag kjem aldri. Med oss har vi Jon William Kay på orgel. 28.oktober kl Strusshamn kyrkje Dirigent: Jon F.Blichfeldt Bill.: 50/100 SLEKTERS GANG Døpte Vigde Gravferd Uke 34: Maren Sofie Fromreide Alexander Karlsen Berland Fabian Andreassen Nilsen Ida Camilla Steinkopf Marie Lyngbø Ottesen Caroline Algrøy Uke 35: Emil Hanssen Sigurd Hanssen Hedda Slettedal Fjell Hanna Sofie Krydsby Steinsøy Uke 36: Patrick Skagen Synne Amilie Nakken Johannessen Noah Steffensen Dyrseth Lukas Steffensen DÅPSKJOLER Tveit menighet har dåpskjoler til leie: Kr 200, per stk. Henvendelse / Et rom for stillhet, bønn og meditasjon. kan ta en liten pause Vi spiser et måltid mat sammen, vi har en stille Du er velkommen og forhåpentligvis også få litt påfyll både for kropp og sjel før du igjen går ut i hverdagen. - et rom der du meditasjonsvandring i kirken og vi avslutter med nattverd til et anderledes fellesskap i Erdal kirke tirdag 19. september, i Ask kirke tirsdag 24. oktober, i Erdal kirke tirsdag 28. november og i Herdla kirke tirsdag 12. desember Vi starter kl og holder på til kl ASKØY PRESTEGJELD Administrasjonssjef Oddmund Sagstad Kontor Mobil Privat Konsulent/ menighetssekr. Håkon Andersen Kontor Sekretær Gro O. Nielsen Sentralbord Sokneprest Øystein Skauge Kontor Mobil Privat Julie Nordanger Teksnes Elise Iversen Henriksen Celine Johannessen Hope Uke 38: Andreas Emil Haugen Hedda Pedersen Birkelid Lene Karlsen Mikkel Hiis Bergh Morten Haug Nora Dalheim Juvik Oliver Ellila Sofie Bjelland-Skarsbø Tage Sebastian Gunnarsen Pusterom Prestevikar Vidar Haldorsen Kontor Mobil Vikarprest Astrid Marie Haugland Kontor Privat Mobil Kapellan Tor Dag Kjosavik Kontor Mobil Privat Sokneprest Jan Helge Gram Eggestøl Kontor Privat Mobil Uke 34: Renate Furelid og Terje Johnsen Uke 35: Janne Merethe Johannessen og Espen Bratten Helle Andreassen og Rune Soltvedt Uke 36: Lise Birgitte Knutsen og Sigfred Sande Anita Soldal og Trond Wergeland Uke 37: Marianne Trones og Magne Remes Menighetsprest Arve Hansen Haugland Kontor Privat Kapellan Egil S. Hjortland, - permisjon Kantor / organister: Gerd Inger Eide Yddal Kontor Mobil Terje Haugom Privat Jolanta Ravnanger Privat Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter Mobil pusterom Uke 34: Terje Tollåli f Solveig Engevik f Jan Tore Madsen f Uke 35: Henry Edvard Eriksen f Sigurd Andreassen f Esther Carlsen f Kåre Sundstrøm f Dagmar Lovise Lind Knutsen f Uke 36: Olaf Skogedal f Solveig Ovidia Breivik f Uke 37: Gunnborg Tveit f Uke 38: Kristoffer Andreas Rasmussen f Dåpsopplæringskonsulent Anne Helene Gjengedal Kontor Kateket Reidun Jofrid Bødal Kleppestrand Kontor Privat Mobil Ungdomsdiakon Endre Dåvøy Kontor Privat Mobil Soknediakon Jannicke Monstad Hana Kontor Mobil Privat : m e n : m e n

6 10 PLAKATER Ukraina Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen I mai/juni 2005 ble det holdt en utlodning til inntekt for Marianne Juvik Sæbø sitt prosjekt i Ukraina: Oppgradering av sanitærforholdene på barnehjem. Vi var noen som satt rundt om på en del av handlesentrene og solgte lodd, og en plakat fortalte tydelig hvilket formål pengene skulle gå til. Vi fikk svært positiv respons og svært mange kjøpte lodd. Trekning ble foretatt 1. juli 2005 v/ kapellan Tor Dag Kjosavik og vi kunne denne dagen overrekke Marianne en sjekk pålydende kr Dette gledet både henne og oss, og igjen takker vi alle dere som bidro til et så stort beløp. Trekningsliste ble sendt menighetsbladet, men pga. plassmangel kom den i 2. høstnummer. Det er alltid inspirerende å se hva pengene går til og i april 2006 fikk vi hyggelig tilbakemelding fra et av barnehjemmene i Ukraina i form av brev og bilder. Dette vil vi gjerne dele med dere. Som dere ser er det en flokk glade barn som mottar sanitærutstyr, og per i dag gleder de seg kanskje enda mer over fine og nye baderom. La oss huske dette: Det er en lykke i livet som ikke fører til lede Det at du gleder en annen, Det er den eneste glede. Venner av Marianne Spesielt Prosjekt Nr: UA A. Øverland 11. april 2006 Vi har nå mottatt en tilbakemelding på gaven på kr ,- som dere fikk inn på basar og ga til et barnehjem i Ukraina for en tid tilbake. I samarbeid med bestyreren på barnehjemmet og vår koordinator ble det bestemt at pengene skulle brukes til å kjøpe inn utstyr de trengte for å oppgradere sanitærforholdene på barnehjem i Ukraina. Vi sender med bilder fra den dagen dette ble levert, samt et takkebrev oversatt til engelsk. På vegne av barna og personalet vil vi få takke for den ekstra innsatsen som dere har gjort. Gaven er satt stor pris på, og vært til stor hjelp. Med vennlig hilsen Misjon uten grenser Venke Aasheim SP koordinator Temakveld Strusshamn Endring av dato Islamekspert Jan Opsal fra Misjonshøgskolen i Stavanger kommer til Strusshamn på høstens siste temakveld. Men datoen for den kvelden blir endret. Nå er temakvelden fastsatt til torsdag 7. desember klokka 19.00, altså en uke seinere enn tidligere annonsert. Vi ber alle om å merke seg dette, og ønsker velkommen til en spennende kveld med fokus på emnet Mellom kors og halvmåne. Julekonsert Songkoret Samklang arrangerer felles adventskonsert med barnekoret Stjernegnisten og Hanne Krogh og hennar musikarar i Herdla kyrkje onsdag 20. desember kl Dette vert ei flott høgtidstund for alle, med det beste som finst i vårt land av lyd, lys og musikarar. Songkoret Samklang set opp plakatar og sel billettar seinare. Formiddagstreff I Tveit kirke er det formiddagstreff hver tredje mandag i måneden kl i regi av menighetsrådet. Forskjellige andaktsholdere og sangkrefter blir invitert på møtene. Mandag 18. sept var Frie Røster fra Ramsøy på besøk. De sang vakkert for oss, og Asbjørn Nikolaisen holdt en god og tankevekkende andakt. Kjøkkengjengen bestående av Herborg Jakobsen, Reidun Krøger, Bjørg Ellingsund, Sigrun Eliassen, som også er ivrig pådriver for formiddagstreffet, og ringehjelp Inger Veivåg lager lekre rundstykker, koker kaffe og te og av og til har de suppe på menyen. Hadde det ikke vært for denne trofaste gjengen, så hadde ikke formiddagstreffet bestått. De som trofast kommer på treffene liker godt utlodningen som er hver gang. Ellers blir det mye sang og praten sitter løst. Alle er velkomne til formiddagstreffene! Grethe Kråkenes Resten av høstens program: 20. nov. Sang av Nytt Håp (bildet) 11. des. Tor Dag Kjosavik Sangkvelder i Tveit kirke TIRSDAG 14. NOVEMBER KL Sanger om håp. Sangkveld ved Strusshamn kirkekor. Sta. Sunniva Boklade MARKEN 18, BERGEN Ikoner Rosenkranser Bøker Fra ca. 15. nov: Julekrybber Adventskalendere Nettbutikk: VELKOMMEN TIL ASKØY SENTER 8-20 (18) Kvernøy & Nikolaisen Mekaniske verksted Lindhaugen, 5303 FOLLESE TLF: , MOB: ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS POSTBOKS KLEPPESTØ TELEFON DIN LOKALAVIS PÅ ASKØY STRUSSHAMN SENTER TELEFON: KLEPPESTØ ALT I STØP OG trenger gaver for å kunne gis ut. Benytt giro i bladet / kontonr: GiB B E R G E N B E G R A V E L S E S B Y R Å Verdighet Informasjon om alternativ Samtale i hjemmet Parkering Sløyfetrykkeri Fotograf E T Kleppestø Senter Kleppestø GRAVFERDSTJENESTEN I.B A/S Tilbyr hjelp, rådgivning og bistand ved begravelser og bisettelser FAGFOTOGRAFEN PÅ ASKØY RØRLEGGERFORRETNING 5305 FLORVÅG Vi utfører alle typer oppdrag innenfor elektroinstallasjon: el-kontroll av bolig elverks utbygging veilys utbygging installasjon av tele /data energiøkonomisering Ta kontakt for en hyggelig EL-Prat DØGNBETJENT TELEFON Nærområde: BERGEN MED OMLAND DAMSGÅRDSVEIEN 210 ASKØY MØBLER KLEPPESTØ MØBLER: GARDIN: STRUSSHAMN SENTER KLEPPESTØ SENTER Kontor: Florvågveien 6, 5300 Kleppestø Telefon: Faks: : m e n

7 Annenhver uke kan vi lese i Askøyværingen under Det skjer at Fergebordet har kafétreff i Husmortun på Ask. Av soknediakon: Jannicke Monstad Hana Fergebordet Jeg stakk innom for å se hva dette er. Inne i lokalet møter jeg et tyvetalls pensjonister som nyter nysteikte vafler med hjemmelaget syltetøy og rømme. Etter at vaflene er fortært er det allsang, så forteller en av damene om da hun var og badet og ble bitt av en hoggorm. En av mennene forteller om et uhell han hadde med bilen som kom i brann og alt som skjedde rundt det. En annen dame kommer med hilsen fra ei som er syk som vanligvis pleier å være der. Initiativtakerne, Ellen Barstad og Kjellaug Klingsheim forteller meg at de ikke har noe fast program. Noen leser dikt, noen fra en andaktsbok og andre igjen forteller en tidsaktuell hendelse eller noe fra gamle dager. Det skjer alltid noe. Det faste er vafler og kaffe og litt allsang. Da jeg spurte de som var der hva de synes om tiltaket var det bare lovord. Jeg gleder meg til neste gang. Så kjekt å komme sammen. Her er det godt å være osv. Og de kan ikke få fullrost de to initiativtakerne nok! Men hvorfor Fergebordet, spør jeg Ellen og Kjellaug. De to damene forteller at de har vært på kurs på Haraldsplass der tema var frivillige besøkere i menigheten. Der fortalte en av de andre deltakerne om en kafe hun hadde tatt initiativ til. Et slikt tilbud bør vi få til på Ask, tenkte damene. Under et arrangement ved Fjellvann i fjor høst hadde Torolf Bjordal et innlegg der han fortalte om det sosiale fellesskapet mange opplevde den tiden Askøyfolket tok ferjen til Bergen. Den 17 minutter lange ferjeturen og den gode praten rundt fergebordet er et tap, mente Bjordal. Da Kjellaug hørte dette, datt navnet ned i hodet hennes: Fergebordet. Det er jo et sosialt fellesskap de ønsker å være med å bygge. (Og det har de oppnådd, tenker undertegnede). De ble møtt med positiv velvilje i menighetsrådet i Ask, og siden Menighetshuset er opptatt til barnehage på dagtid, tok de kontakt med Husmorlaget som syntes tiltaket var så positivt at de lånte bort huset gratis et år. Og en ny frivillig, Bjørg Johannesen, har de fått med seg til å hjelpe til med å steike vafler og ordne til. Så da står det bare igjen for meg å oppfordre pensjonister på Ask: Følge med i Det skjer i AV og ta turen til Husmortun neste gang det inviteres til Fergebordet.

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

Kirkekoret? s : 9. nr. 7 - des. 2005 A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT. Julefest s:6. God Jul med julens blomster. side 8:

Kirkekoret? s : 9. nr. 7 - des. 2005 A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT. Julefest s:6. God Jul med julens blomster. side 8: A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT Julefest s:6 God Jul med julens blomster side 8: nr. 7 - des. 2005 Kirkekoret? s : 9 Julefest Kjære alle i menighet! Først vil jeg sammen med alle medlemmene i Kurayoshi evangelisk-lutherske

Detaljer

@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar 2003. Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT

@:men. Erdal kirke skal bygges ut. Les også nummer 1 - februar 2003. Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden ASKØY MENIGHETSNYTT @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Les også nummer 1 - februar 2003 Erdal kirke skal bygges ut Bli kjent i kirken Flere går i kirken Familiesiden Tor Dag Kjosavik Dette nummeret av @:men inneholder mye stoff om

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8 nummer 2 - Påsken 2004 Side 2 Påske i kunsten @:men ASKØY MENIGHETSNYTT @ : m e n 2-2 0 0 4 @ : m e n 2-2 0 0 4 INSPIRASJON Ingen kan stige inn i et kunstmuseum

Detaljer

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. side 6 : side 7 : Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.3 2008 innhold: REDAKTØREN HAR ORDET TEOLOGI Side 3: Side 4: Side 6: Side

Detaljer

a:men Kirkens klokker Les om: side 5 Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007

a:men Kirkens klokker Les om: side 5 Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007 a:men Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007 Kirkens klokker Les om: side 5 innhold Sid e 3 Sid e 4 Sid e 5 Sid e 6 Sid e 8 : Te o l o g i : Tu r ti l Kr a ko w : Ki rk e n s sk ik k e r :

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

a:men Korset er et av de eldste kristne symboler, men det har ikke alltid vært slik. Vi ønsker alle på Askøy en velsignet påske!

a:men Korset er et av de eldste kristne symboler, men det har ikke alltid vært slik. Vi ønsker alle på Askøy en velsignet påske! a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2012 «Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død.» Vi ønsker alle på Askøy en velsignet

Detaljer

a:men «Gjør døren høy, gjør porten vid! Se, ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens Frelser sann.»

a:men «Gjør døren høy, gjør porten vid! Se, ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens Frelser sann.» a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.6 2011 Velkommen til kirkene på Askøy i julehøytiden! «Gjør døren høy, gjør porten vid! Se, ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens Frelser sann.»

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2013 «Etter skoletid» en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst Se hele oversikten side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Les alt om bispevisitasen fra side 5

Les alt om bispevisitasen fra side 5 Årgang 70 September/oktober 2010 Våler kommune I mål med orgelet! Takk! side 8 Biskopen fikk være med på en historisk vandring. Her sammen med Inger Thinn og familien Flesjø ved Stanger gård. Les alt om

Detaljer