NOAS ARK s:6. nr. 5- okt side 2-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOAS ARK s:6. nr. 5- okt. 2006. side 2-3"

Transkript

1 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT NOAS ARK s:6 Aksjon Håp s:7 nr. 5- okt side 2-3 FESTUKER I ERDAL KIRKE:

2 Dagen ble slik kirkefolk i Erdal menighet hadde drømt om: Storslagen! Nesten 500 mennesker fylte kirkerommet til siste stolplass da den lange prosesjonen toget inn i det nye kirkerommet i Erdal søndag 3. september. tekst Tove Sneaas Skauge foto: Askøyværingen Festuker i Erdal kirke! Kirkeukene i Erdal 2006 ble virkelig noen festuker! Programmet var spekket med arrangement av ulike slag. Her var det noe å hente for de aller fleste. Festen startet med den høytidige vigslingen av kirken 3. september. Allerede samme kveld som vigslingen fant sted var det konsert med Ytre Suløen Jazzensemble, og deretter gikk det slag i slag med gudstjenster av ulike slag og kirkespill. Nevnes må også de øvrige konsertene som ble arrangert. Bjarte Leithaug var i kirken sammen med barnekorene på Askøy. Videre: En helt spesiell og nyskapende konsert Apeiron - med blant andre Marianne Juvik Sæbø og Eirik Minde. Askøy brass band spilte på en annen konsert, og teatergruppa Dukkenikkerne framførte forestillingen Noas Ark for skolene i Erdal og Florvåg. Og selvfølgelig: Det ble arrangert eldretreff og gudstjeneste på diakoniens dag. Kirken markerte disse ukene at den skal være en kirke for alle, her skal være plass for alle aldre og ulike typer arrangement uken i gjennom. Erdal kirke v i g s l e t Fremst gikk en av de lokale pådriverne for ny kirke gjennom mange år, Halldis Riisøen, med prosesjonskorset. Så fulgte representanter for barna og de unge i menigheten, menighetsrådet, kirkelig fellesråd, ansatte i menigheten og til slutt prestene og biskop Ole D. Hagesæther. I sin tale til menigheten sa biskopen: - Her i det nye bygget er det høyt under taket, men budskapet må være det sentrale, det som er Kristussentrert. Det er andre gang biskopen vigsler kirke i Erdal. 11 år tidligere vigslet han for første gang som ny biskop, det som i dag er føyd inn i det nye kirkerommet som en ekstra menighetssal, men som gjennom 10 år var kirke i bygdene. Nå er det et helt annet og langt mer storslått bygg som står ferdig. Biskopen pekte på hvordan man i den nye kirken gjennom måten den er bygget på rent fysisk vises vei inn i kirken, fram til alteret, opp i altertavla og inn i evigheten gjennom kirkens helt spesielle utsmykking, for øvrig utført av kunstneren Per Odd Aarrestad. Da gudstjenesten var over, takket ordfører Kari Manger folket i menigheten for det store engasjementet for å få reist denne kirken. Erdal kirke har vokst fram av tro, håp og kjærlighet. Tanker, drømmer og ønsker har blitt til planer som er realisert gjennom giverglede, dugnadsarbeid, utrettelig innsats og utholdent sa ordføreren som representerer en kommune som ved dette bygget har investert 33,6 millioner korner i en ny kirke. Av disse pengene har lokale krefter bidratt med ca. 5 millioner kroner i innsamlede midler og egenkapital. Bryllupet i Kana For mange ble nok gudstjenesten med framføringen av kirkespillet Bryllupet i Kana det virkelige høydepunktet. Kirkespillgruppen hadde tilhørerne i sin hule hånd under hele framføringen. Det var imponerende å se de lokale aktørene i aksjon. Både barna og de voksne levde seg inn i stoffet på en forbilledlig måte, og formidlet handlingen på en engasjerende måte. De fargerike kostymene og den fine musikken gjorde sitt til at bryllupsfesten blir sittende i minnet. På kirkekaffen etter gudstjenesten kom det tydelig fram at jeg ikke var den eneste som satte pris på kirkespillet. Folk gav uttrykk for at dette var noe som gikk rett til hjertet. Det vanket mange godord rundt bordene i menighetssalen. Alle ære til dem som har fått i stand det flotte kirkespillet, vi vil gjerne ha mer! Tekst: Tove Sneaas Skauge Foto: Øystein Skauge Apeiron I den andre festuken i Erdal kirke var det konsert under navnet Apeiron. Dette er et gresk ord som betyr det som er uavgrenset, og konserten var både nyskapende og grensesprengende. Publikum fikk oppleve religiøse folketoner i ny drakt og i spennende musikkarrangementer. Eirik Minde og Rune Langhelle hadde det musikalske ansvaret og Marianne Juvik Sæbø og Karoline Tommelstad fremførte tekstene. 200 frammøtte lot seg rive med av sang og musikk. Foto: Vigleik Stoveland Øystein Skauge Første konfirmasjon i den nye kirken Fra bryllupsfest til konfirmasjonshøytid i Erdals nye storstue Søndag 17. september fylte festkledde gjester opp stolradene i Erdal kirke. De to første konfirmasjonsgudstjenestene i ny kirke kunne ta til. For å få plass til de mange frammøtte måtte også den gamle delen av kirken tas i bruk, og det viser vel at det var på høy tid at folk i Florvåg og Erdal fikk seg ny kirke. Det var for øvrig flott å merke hvordan den gamle og den nye delen av kirken fungerte sammen og ble til et helhetlig kirkerom. Rammen om den store høytidsdagen var den beste, og vi får håpe at det blir mange slike festdager i kirken i årene som kommer. Tekst og foto: Tove Sneås : m e n : m e n

3 innhold Side 2 Side 5 Side 6 : Festuke i Erdal kirke : Diakoniens dag : Familietreff i erdal kirke Side 7 : Aksjon Håp 2006 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 : Gudstjenester : Slekters gang : Plakater : Annonsører : ASKØY MENIGHETSNYTT Redaktør: Kapellan Tor Dag Kjosavik epost: askoy.kommune.no Redaksjon: Tove Sneås Skauge Johannes Kyte Layout Øyvind Lerø : Foto forside: Øystein Skauge Kasserer:Sissel Larsen Giro: Tor Dag Kjosavik Dette menighetsbladet bærer preg at den nye kirken på Erdal er vigslet og tatt i bruk. Noen vil kanskje synes det er vel mye Erdal-stoff i bladet, men det er så pass sjelden at det bygges nye kirker i Norge, at vi synes det er viktig å gi en bred dekning av de to festukene som fulgte etter vigslingen 3. september. Alle som deltok på flere av arrangementene, må nok gi biskopen rett når han under vigslingen omtalte Erdal kirke som mulighetenes kirke. Erdal kirke er ikke bare ett kirkerom og noen sakristier, men den inneholder rom for mange slags formål og arrangementer. Nå er festukene over og hverdagen er kommet. Vi kan spørre oss om begeistringen og pågangsmotet som kom fram i mange taler og hilsener, vil holde seg. Vil kirkesøkingen gå opp i forhold til slik det var i den gamle interimskirken, eller vil den holde seg på et nivå der de fleste vil si at den gamle kirken var stor nok bortsett fra julaften, konfirmasjonssøndager og i store begravelser? Det er et faktum at da interimskirken var ny, var kirkesøkningen større enn ti år senere. Men nå er altså mulighetene for en ny giv til stede. Forholdene ligger til rette også for et rikt barne- og ungdomsarbeid, hvis vi bare får ledere som har visjoner og er villige til å satse noe av sin fritid på det som skal bli menighetens framtid. REDAKTØREN HAR ORDET Å bygge menighet Men det er også to andre viktige sider som må nevnes når det gjelder arbeidet i Erdal kirke. Det er ikke nå byggingen av menighet i Erdal kirke starter. Menighet har bestått siden interimskirken eller det første byggetrinnet ble vigslet i Siden den gang har få eller mange samlet seg regelmessig for å høre Ordet forkynt og for å få del i dåp og nattverd. Men håpet er at menigheten skal vokse. At flere skal komme sammen og oppdage hvor rikt det kristne fellesskapet kan være. Det aller viktigste å minne om ved den milepælen som nå er passert er allikevel grunnlaget for veksten. Kirken innbyr til mange aktiviteter. I festukene var det konserter, skuespill og dans i tillegg til flere gudstjenester. Det var begeistring og trampeklapp. Vi merket hvordan mange trivdes i kirken. Da er det viktig å minne om det Paulus skrivet om menighetsbygging til menigheten i Korint. Jeg plantet, Apollos vannet; men Gud gav vekst. (1 Kor 3,6). Grunnlaget for veksten er det Guds ord som blir forkynt. Det er behov for mange som planter og vanner, men det Gud bruker for å skape tro og vekst i en menighet, er uforanderlige evangeliet om frelse ved troen på Jesus Kristus. Diakoniens dag i Erdal kirke Første torsdag etter vigslingen var det full aktivitet i kirkerommet, menighetssalen og kjøkkenet. Fra I tillegg til å invitere menighetens pensjonister til arrangement i den nye kirken hadde de og invitert de forskjellige formiddagstreff og eldrelag på Askøy og beboerne på eldre institusjonene i nabomenigheten. Vi startet i kirkerommet med en liturgisk andakt. Kapellan Egil Hjortland var liturg. Deretter fortalte administrasjonssjef Oddmund Sagstad om utsmykkingen av kirkerommet og de som ville kunne ta en tur rundt og kikke før alle ble loset ned i første etasje. Her serverte Erdal kirkeforening med en del hjelpere varm suppe, kaffe og tebrød. Arrangørene hadde bestilt suppe til 50, dekket til knapt 70 og serverte 110! Godt jobbet mens vi andre var i kirkerommet! I tillegg ble nok en god del bønner om at Gud måtte velsigne maten sendt til ham som var der - og velsignet. tidlig formiddagen var Erdal kirkeforening i gang med å stelle til fest. av: Jannicke Monstad Hana Betasuppen smaker nydelig Kjøkkengjengen Mitt Bibelvers Neste nummer kommer i uke 49. Frist for levering av stoff: onsdag 22. november. Herren er nær hjå alle som kallar, hjå alle som ærleg kallar på han. Salme 145,18 Husker du historien om kvinnen som rørte ved kappen til Jesus og ble frisk? De var begge midt i en stor folkemengde, folk dultet borti hverandre hele tiden. Så det var ingen automatikk knyttet til det å komme borti Jesus. Men kvinnen var overbevist om at hvis hun bare fikk røre ved kappen til Jesus ville hun bli frisk og hun ble det! Det gikk en kraft ut av Jesus og det skjedde et under. Bibelen er full av historier om hvordan Jesus møtte alle typer mennesker og hvordan de lot seg berøre og inspirere. Han rommer den samme kraft i dag! Han kan og han ønsker å gjøre en forskjell i livene våre. Ofte er dagene så travle at det er til å grine av. Men kanskje vi skulle bli flinkere til å lage noen små pustehull hvor vi kunne bli berørt av denne kraften? Én ting er iallfall sikkert: Han har lovet å komme oss i møte! Marianne Juvik Sæbø Før oppvasken var unna og kjøkkenet reingjort ankom en ny gruppe kirken. Vi hadde invitert til ettermiddagsgudstjeneste, og til denne gudstjenesten var psykisk utviklingshemmede på Askøy spesielt invitert. Vi øvde inn prosesjon og noe liturgi med en del som hadde møtt opp litt tidlig for å være med på dette, og vi feiret en litt annerledes og flott gudstjeneste hvor noen av de vante liturgiske leddene var skiftet ut med nye tekster. Etter gudstjenesten hadde ei gruppe fra menighetsrådet ordnet til kirkekaffe og vi ble servert nysteikte vafler. Festpyntet menighetssal Ingen tvil om at vaflene : m e n : m e n

4 Familiesider Aksjon Håp desember 2006 Gladsang i Erdal kirke Arve Hansen Haugland Foto: Vigleik Stoveland Mandag 11. september var Erdal kirke igjen fylt opp av mange mennesker, denne gangen flest barn (og unge), men selvfølgelig også med et stort antall voksne, foreldre, besteforeldre, onkler, tanter osv. Gladsang med Bjarte og Astrid Leithaug sammen med barnekor fra hele Askøy sto på programmet. Og gladsang ble det Bjarte dro med seg barnekorene og alle tilstedeværende i det som ble en flott ettermiddagstime i det nye kirkerommet. Flest glade sanger om den gleden Jesus har med seg, men også litt alvor med tanke på det som skjedde fem år tidligere i New York. Vi ble imponert over hva barnekorene våre kunne bidra med etter bare en kort stund å øve, og vi ble begeistret enda en gang over besøket fra familien Leithaug. Som seg hør og bør ble det hele avsluttet med saft (og kaffe) og kaker for alle nede i de nye menighetslokalene i underetasjen. Noas ark Alle skolebarna fra Erdal og Florvåg var blant dem som fikk sjansen til å komme innom kirken i løpet av åpningsfestukene. De fikk oppleve fortellingen om Noas ark på en måte som de sent vil glemme. Det var teatergruppa Dukkenikkerne som var på besøk med sitt figurteater, og ikke mindre enn tre ganger måtte de vise forestillingen for at alle skulle få se. Kirken viste seg å være veldig godt egnet til en forestilling som dette. Kulisser og scenografi var enkle, men ble utnyttet på en godt gjennomtenkt måte og svært effektfullt. Barna fulgte spent med på hvordan arken reiste seg i Noas store båtbyggeri. Selv om det ikke var flere enn to skuespillere, fikk vi oppleve historien både gjennom øynene til båtbyggerne og Noa selv, og ikke minst gjennom hr. og fru Gås, som forestilte seg et luksuscruise med egen lugar og svømmebasseng på dekket til arken. Dyrene ble sluppet inn i den ferdige arken forskriftsmessig to og to, og det varte ikke lenge før stormen kom og vannet steg ved hjelp av bølgende silkestoff. Det var både vakkert og skremmende på en gang. En hovedperson i stykket var lille Naomi, Noa sitt barnebarn. Hun hadde den viktige jobben med å sørge for at dyrene fikk mat om bord. Dessuten hadde hun adoptert eggene til dua, som var blitt tatt av rovfugl, og var veldig spent da tiden kom for klekking. Spente var vi og da det viste seg å komme ut tre levende fugleunger og bestefar Noa hadde bare tillatt to av hver sort! Men alt ordnet seg da den dueungen som Noa kastet over rekka, fløy av sted og kom tilbake med et oljeblad i nebbet. Det var et stort øyeblikk da vi fikk høre Guds løfte til Noa samtidig som den fantastisk vakre regnbuen ble spent over arken. Vi hadde fått være med på et drama, formidlet med både alvor og humor, og det har sikkert vært litt av hvert å arbeide videre med i klassene etterpå. Aksjon Håp er kristen-norges nasjonale bøsseaksjon for ei betre verd. Alliansen består av tjue misjonsorganisasjonar med prosjekt i alle verdsdelar. Vi håper du blir med å fylle bøssene 10. desember i år. Dukke/skuespillere: Jack Markussen og Gabrielle Barth (bildet over) Tekst: A-H Gjengedal Foto: Anne L. Kaldestad Aksjon Håp på Askøy Det er ikke bare på landsplan forberedelsene til Aksjon Håp er i gang. Arbeidet er i full gang også på Askøy og misjonsorganisasjoner og menigheter er invitert til å være med. Aksjon Håp er et felles økumenisk løft. Etter hvert som forberedelsene går framover vil behovet for bøssebærere dukke opp. Mange vil få spørsmål om å stille opp på aksjonsdagen og komiteen håp også at mange vil svare ja til å gjøre en innsats i noen : m e n Aksjonens internettadresse er NB: Om.no (i stedet for.com) brukes i adressen, kommer man til feil (en lokal) aksjon...

5 Vi gratulerer de hjem som har fått sine barn døpt. Vi ønsker de nygifte til lykke. Vi lyser fred over dem som har gått bort. Gudstjenester 25. okt des Onsdag Erdal Gudstjeneste med innskriving av konfirmanter. Sokneprest Gram Eggestøl Bots- og bededag Gudstjeneste. Prestevikar Haldorsen. Offer Søndagsskole. Gudstjeneste. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Offer Allehelgensdag Erdal Høymesse. Sokneprest Gram Eggestøl og ungdomsdiakon Dåvøy. Nattverd. Offer til diakonalt arbeid. Herdla Høgmesse. Vikarprest Astrid Marie Haugland og kapellan Kjosavik. Nattverd. Høymesse. Sokneprest Skauge og soknediakon Monstad Hana. Nattverd. Offer Ask Høymesse. Vikarprest Astrid Marie Haugland og soknediakon Monstad Hana. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Tveit Høymesse. Menighetsprest Hansen Haugland og ungdomsdiakon Dåvøy. Nattverd. Offer søndag etter pinse Ask Høymesse. Prestevikar Haldorsen. Dåp og nattverd. Offer Storfamiliegudstjeneste. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer KFUK/M. Familiegudstjeneste. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Dåp. Søndagsskolens dag. Offer til Bergens Søndagsskolekrets. Erdal Høymesse. Sokneprest Skauge. Nattverd. Offer søndag etter pinse Erdal Høymesse. Prestevikar Haldorsen. Dåp. Offer Herdla Høgmesse. Sokneprest Gram Eggestøl. Dåp. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Strusshamn Høymesse. Sokneprest Gram Eggestøl. Nattverd. Offer Siste søndag i kirkeåret Ask Høymesse. Sokneprest Skauge. Nattverd. Offer Høymesse. Sokneprest Gram Eggestøl. Dåp. Offer Lovsangsgruppe deltar. Høymesse. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Nattverd. Offer søndag i advent Erdal Familiegudstjeneste. Sokneprest Gram Eggestøl. Dåp og nattverd. Lysglimt deltar. Offer til Askøy KFUK/M. Herdla Høgmesse. Prestevikar Haldorsen. Nattverd. Offer til Midthordland Indremisjon. Strusshamn Høymesse. Sokneprest Skauge. Nattverd. Offer til Sjømannskirken. Tveit Lysmesse. Menighetsprest Hansen Haugland søndag i advent Ask Familiegudstjeneste. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Dåp. Offer Storfamiliegudstjeneste. Sokneprest Skauge. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Utdeling av 4-årsbøker. Familiegudstjeneste. Prestevikar Haldorsen. Dåp. Offer til Aksjon Håp. Erdal Høymesse. Vikarprest Astrid Marie Haugland. Nattverd. Offer Kirkeskyss til gudstjenester i Tveit kirke Kontakt Thor-Arne Borlaug, tlf KIRKEKONTORET Man - Fre kl Florvågvn. 6, 5300 Kleppestø Telefon Telefaks KIRKENE Strusshamn Ask Erdal Herdla Tveit KIRKEGÅRDENE Pb. 77, 5302 Strusshamn Telefon Faks Oppsynsmann Torstein Berntsen Mobil Fra Apeirons konsert i Erdal kirkes festuke (se side 3). Frå Reykjavik til St.Petersburg Ei musikalsk reise gjennom mange land Seim Songkor heldt konsert i tre kyrkjer i oktober. Konsertserien er kalla Frå Reykjavik til St. Petersburg og er ei musikalsk reise gjennom fleire land med tekstar på blant anna islands, tysk og russisk. Det blir musikk av Felix Mendelssohn Bartholdy, Gabriel Fauré, Thorkell Sigurbjörnsson, Cantique de Jean Racine og elles diverse norske folketonar slik som Jeg lagde meg så silde, og Den dag kjem aldri. Med oss har vi Jon William Kay på orgel. 28.oktober kl Strusshamn kyrkje Dirigent: Jon F.Blichfeldt Bill.: 50/100 SLEKTERS GANG Døpte Vigde Gravferd Uke 34: Maren Sofie Fromreide Alexander Karlsen Berland Fabian Andreassen Nilsen Ida Camilla Steinkopf Marie Lyngbø Ottesen Caroline Algrøy Uke 35: Emil Hanssen Sigurd Hanssen Hedda Slettedal Fjell Hanna Sofie Krydsby Steinsøy Uke 36: Patrick Skagen Synne Amilie Nakken Johannessen Noah Steffensen Dyrseth Lukas Steffensen DÅPSKJOLER Tveit menighet har dåpskjoler til leie: Kr 200, per stk. Henvendelse / Et rom for stillhet, bønn og meditasjon. kan ta en liten pause Vi spiser et måltid mat sammen, vi har en stille Du er velkommen og forhåpentligvis også få litt påfyll både for kropp og sjel før du igjen går ut i hverdagen. - et rom der du meditasjonsvandring i kirken og vi avslutter med nattverd til et anderledes fellesskap i Erdal kirke tirdag 19. september, i Ask kirke tirsdag 24. oktober, i Erdal kirke tirsdag 28. november og i Herdla kirke tirsdag 12. desember Vi starter kl og holder på til kl ASKØY PRESTEGJELD Administrasjonssjef Oddmund Sagstad Kontor Mobil Privat Konsulent/ menighetssekr. Håkon Andersen Kontor Sekretær Gro O. Nielsen Sentralbord Sokneprest Øystein Skauge Kontor Mobil Privat Julie Nordanger Teksnes Elise Iversen Henriksen Celine Johannessen Hope Uke 38: Andreas Emil Haugen Hedda Pedersen Birkelid Lene Karlsen Mikkel Hiis Bergh Morten Haug Nora Dalheim Juvik Oliver Ellila Sofie Bjelland-Skarsbø Tage Sebastian Gunnarsen Pusterom Prestevikar Vidar Haldorsen Kontor Mobil Vikarprest Astrid Marie Haugland Kontor Privat Mobil Kapellan Tor Dag Kjosavik Kontor Mobil Privat Sokneprest Jan Helge Gram Eggestøl Kontor Privat Mobil Uke 34: Renate Furelid og Terje Johnsen Uke 35: Janne Merethe Johannessen og Espen Bratten Helle Andreassen og Rune Soltvedt Uke 36: Lise Birgitte Knutsen og Sigfred Sande Anita Soldal og Trond Wergeland Uke 37: Marianne Trones og Magne Remes Menighetsprest Arve Hansen Haugland Kontor Privat Kapellan Egil S. Hjortland, - permisjon Kantor / organister: Gerd Inger Eide Yddal Kontor Mobil Terje Haugom Privat Jolanta Ravnanger Privat Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter Mobil pusterom Uke 34: Terje Tollåli f Solveig Engevik f Jan Tore Madsen f Uke 35: Henry Edvard Eriksen f Sigurd Andreassen f Esther Carlsen f Kåre Sundstrøm f Dagmar Lovise Lind Knutsen f Uke 36: Olaf Skogedal f Solveig Ovidia Breivik f Uke 37: Gunnborg Tveit f Uke 38: Kristoffer Andreas Rasmussen f Dåpsopplæringskonsulent Anne Helene Gjengedal Kontor Kateket Reidun Jofrid Bødal Kleppestrand Kontor Privat Mobil Ungdomsdiakon Endre Dåvøy Kontor Privat Mobil Soknediakon Jannicke Monstad Hana Kontor Mobil Privat : m e n : m e n

6 10 PLAKATER Ukraina Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen I mai/juni 2005 ble det holdt en utlodning til inntekt for Marianne Juvik Sæbø sitt prosjekt i Ukraina: Oppgradering av sanitærforholdene på barnehjem. Vi var noen som satt rundt om på en del av handlesentrene og solgte lodd, og en plakat fortalte tydelig hvilket formål pengene skulle gå til. Vi fikk svært positiv respons og svært mange kjøpte lodd. Trekning ble foretatt 1. juli 2005 v/ kapellan Tor Dag Kjosavik og vi kunne denne dagen overrekke Marianne en sjekk pålydende kr Dette gledet både henne og oss, og igjen takker vi alle dere som bidro til et så stort beløp. Trekningsliste ble sendt menighetsbladet, men pga. plassmangel kom den i 2. høstnummer. Det er alltid inspirerende å se hva pengene går til og i april 2006 fikk vi hyggelig tilbakemelding fra et av barnehjemmene i Ukraina i form av brev og bilder. Dette vil vi gjerne dele med dere. Som dere ser er det en flokk glade barn som mottar sanitærutstyr, og per i dag gleder de seg kanskje enda mer over fine og nye baderom. La oss huske dette: Det er en lykke i livet som ikke fører til lede Det at du gleder en annen, Det er den eneste glede. Venner av Marianne Spesielt Prosjekt Nr: UA A. Øverland 11. april 2006 Vi har nå mottatt en tilbakemelding på gaven på kr ,- som dere fikk inn på basar og ga til et barnehjem i Ukraina for en tid tilbake. I samarbeid med bestyreren på barnehjemmet og vår koordinator ble det bestemt at pengene skulle brukes til å kjøpe inn utstyr de trengte for å oppgradere sanitærforholdene på barnehjem i Ukraina. Vi sender med bilder fra den dagen dette ble levert, samt et takkebrev oversatt til engelsk. På vegne av barna og personalet vil vi få takke for den ekstra innsatsen som dere har gjort. Gaven er satt stor pris på, og vært til stor hjelp. Med vennlig hilsen Misjon uten grenser Venke Aasheim SP koordinator Temakveld Strusshamn Endring av dato Islamekspert Jan Opsal fra Misjonshøgskolen i Stavanger kommer til Strusshamn på høstens siste temakveld. Men datoen for den kvelden blir endret. Nå er temakvelden fastsatt til torsdag 7. desember klokka 19.00, altså en uke seinere enn tidligere annonsert. Vi ber alle om å merke seg dette, og ønsker velkommen til en spennende kveld med fokus på emnet Mellom kors og halvmåne. Julekonsert Songkoret Samklang arrangerer felles adventskonsert med barnekoret Stjernegnisten og Hanne Krogh og hennar musikarar i Herdla kyrkje onsdag 20. desember kl Dette vert ei flott høgtidstund for alle, med det beste som finst i vårt land av lyd, lys og musikarar. Songkoret Samklang set opp plakatar og sel billettar seinare. Formiddagstreff I Tveit kirke er det formiddagstreff hver tredje mandag i måneden kl i regi av menighetsrådet. Forskjellige andaktsholdere og sangkrefter blir invitert på møtene. Mandag 18. sept var Frie Røster fra Ramsøy på besøk. De sang vakkert for oss, og Asbjørn Nikolaisen holdt en god og tankevekkende andakt. Kjøkkengjengen bestående av Herborg Jakobsen, Reidun Krøger, Bjørg Ellingsund, Sigrun Eliassen, som også er ivrig pådriver for formiddagstreffet, og ringehjelp Inger Veivåg lager lekre rundstykker, koker kaffe og te og av og til har de suppe på menyen. Hadde det ikke vært for denne trofaste gjengen, så hadde ikke formiddagstreffet bestått. De som trofast kommer på treffene liker godt utlodningen som er hver gang. Ellers blir det mye sang og praten sitter løst. Alle er velkomne til formiddagstreffene! Grethe Kråkenes Resten av høstens program: 20. nov. Sang av Nytt Håp (bildet) 11. des. Tor Dag Kjosavik Sangkvelder i Tveit kirke TIRSDAG 14. NOVEMBER KL Sanger om håp. Sangkveld ved Strusshamn kirkekor. Sta. Sunniva Boklade MARKEN 18, BERGEN Ikoner Rosenkranser Bøker Fra ca. 15. nov: Julekrybber Adventskalendere Nettbutikk: VELKOMMEN TIL ASKØY SENTER 8-20 (18) Kvernøy & Nikolaisen Mekaniske verksted Lindhaugen, 5303 FOLLESE TLF: , MOB: ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS POSTBOKS KLEPPESTØ TELEFON DIN LOKALAVIS PÅ ASKØY STRUSSHAMN SENTER TELEFON: KLEPPESTØ ALT I STØP OG trenger gaver for å kunne gis ut. Benytt giro i bladet / kontonr: GiB B E R G E N B E G R A V E L S E S B Y R Å Verdighet Informasjon om alternativ Samtale i hjemmet Parkering Sløyfetrykkeri Fotograf E T Kleppestø Senter Kleppestø GRAVFERDSTJENESTEN I.B A/S Tilbyr hjelp, rådgivning og bistand ved begravelser og bisettelser FAGFOTOGRAFEN PÅ ASKØY RØRLEGGERFORRETNING 5305 FLORVÅG Vi utfører alle typer oppdrag innenfor elektroinstallasjon: el-kontroll av bolig elverks utbygging veilys utbygging installasjon av tele /data energiøkonomisering Ta kontakt for en hyggelig EL-Prat DØGNBETJENT TELEFON Nærområde: BERGEN MED OMLAND DAMSGÅRDSVEIEN 210 ASKØY MØBLER KLEPPESTØ MØBLER: GARDIN: STRUSSHAMN SENTER KLEPPESTØ SENTER Kontor: Florvågveien 6, 5300 Kleppestø Telefon: Faks: : m e n

7 Annenhver uke kan vi lese i Askøyværingen under Det skjer at Fergebordet har kafétreff i Husmortun på Ask. Av soknediakon: Jannicke Monstad Hana Fergebordet Jeg stakk innom for å se hva dette er. Inne i lokalet møter jeg et tyvetalls pensjonister som nyter nysteikte vafler med hjemmelaget syltetøy og rømme. Etter at vaflene er fortært er det allsang, så forteller en av damene om da hun var og badet og ble bitt av en hoggorm. En av mennene forteller om et uhell han hadde med bilen som kom i brann og alt som skjedde rundt det. En annen dame kommer med hilsen fra ei som er syk som vanligvis pleier å være der. Initiativtakerne, Ellen Barstad og Kjellaug Klingsheim forteller meg at de ikke har noe fast program. Noen leser dikt, noen fra en andaktsbok og andre igjen forteller en tidsaktuell hendelse eller noe fra gamle dager. Det skjer alltid noe. Det faste er vafler og kaffe og litt allsang. Da jeg spurte de som var der hva de synes om tiltaket var det bare lovord. Jeg gleder meg til neste gang. Så kjekt å komme sammen. Her er det godt å være osv. Og de kan ikke få fullrost de to initiativtakerne nok! Men hvorfor Fergebordet, spør jeg Ellen og Kjellaug. De to damene forteller at de har vært på kurs på Haraldsplass der tema var frivillige besøkere i menigheten. Der fortalte en av de andre deltakerne om en kafe hun hadde tatt initiativ til. Et slikt tilbud bør vi få til på Ask, tenkte damene. Under et arrangement ved Fjellvann i fjor høst hadde Torolf Bjordal et innlegg der han fortalte om det sosiale fellesskapet mange opplevde den tiden Askøyfolket tok ferjen til Bergen. Den 17 minutter lange ferjeturen og den gode praten rundt fergebordet er et tap, mente Bjordal. Da Kjellaug hørte dette, datt navnet ned i hodet hennes: Fergebordet. Det er jo et sosialt fellesskap de ønsker å være med å bygge. (Og det har de oppnådd, tenker undertegnede). De ble møtt med positiv velvilje i menighetsrådet i Ask, og siden Menighetshuset er opptatt til barnehage på dagtid, tok de kontakt med Husmorlaget som syntes tiltaket var så positivt at de lånte bort huset gratis et år. Og en ny frivillig, Bjørg Johannesen, har de fått med seg til å hjelpe til med å steike vafler og ordne til. Så da står det bare igjen for meg å oppfordre pensjonister på Ask: Følge med i Det skjer i AV og ta turen til Husmortun neste gang det inviteres til Fergebordet.

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 6 November M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desember M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Konfirmantåret 2016/2017

Konfirmantåret 2016/2017 Konfirmantåret 2016/2017 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass

Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Kalender mai-august 2014 Uke 21 Mandag 19. mai kl. 19.00 Øvelse FA-Brass Onsdag 21. mai kl. 17.00 Diplomfest for Småbarnssang gruppene kl. 17.30 Kidz, 5-12 år kl. 19.00 Gospelkoret øver Torsdag 22. mai

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr 2016 Korpsnytt For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten!

I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten! I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten! Vi håper at alle har hatt en strålende jul. Før alvoret begynner må vi se tilbake på en innholdsrik desember

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer