Årsrapport Stiftelsen Ottohuset. Judaberg, Finnøy. Otto-huset. Fra Norges bebyggelse. Org. nr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006. Stiftelsen Ottohuset. Judaberg, Finnøy. www.ottohuset.no. Otto-huset. Fra Norges bebyggelse. Org. nr.:989 373 110"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Fra Norges bebyggelse Stiftelsen Ottohuset Judaberg, Finnøy Otto-huset Org. nr.:

2 1 Formål Stiftelsen OTTO-HUSET er en ideell, privat og ikke næringsdrivende stiftelse - en alminnelig stiftelse etter stiftelsesloven - som skal ha til formål å arbeide for - restaurering og langsiktig bevaring av OTTO-HUSET på Finnøy - gjennom opprettelsen av et eget driftsselskap å sikre at det foregår kulturaktiviteter og kulturformidling i huset; herunder også relatert møtevirksomhet. - kulturaktivitetene og - formidlingen skal være vidt definert og inkludere både lokale kunstnere og kunsthåndtverkere samt regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere. Nøkkeltall aktiviteter og økonomi, nov Total omsetning kr Direkte/inntekstførte sponsor- og støtteinntekter kr Estimerte gaver, rabatter, dugnadsarbeid (ikke bokført) Egenkapital kr Dugnadstimer, praktisk arbeid på huset, Frivillig, ikke betalt styrearbeid, søknader og adm. o.l. ca timer ca. 400 timer Antall styremøter 13 Antall styresaker 117 Antall søknader sendt ca. 13 Antall deltakere på praktisk dugnad, utenom styret 32 Antall redaksjonelle omtaler i Øyposten, inkl. ledere 13 Redaksjonell omtaler i SA, RA og KK 4 Leserbrev 3 Antall kunstutstillinger (sommer, Faro og Juleutstilling) 3 Antall åpne arrangement (Kulturhaust Ryfylke, Hist.laget) 5 Stipendutdeling SR-bank, årsmøte Historielaget 2 Interne, lukka arrangement 3 Arrangementoversikt. Kronologisk : Offisiell åpning ved ordfører i Finnøy, Jorunn Strand Vestbø. Representanter fra politiske parti og kommuneadministrasjonen. Antall besøkende ca Internasjonal Sommer-Kunstutstilling med Alessandro Stenico, skulptur, og Kjell Pahr-Iversen, maleri og tegninger. I samarbeied med Finnøy Kunstlag. Antall besøkende ca og Åpen dag i FARO Kunstsymposium: presentasjon av Daniele Bianchi og Stuart Frost sine arbeider. Besøk av fylkesordfører, fylkesadministrasjonen, sponsorer og kunstnere. Antall besøkende ca. 45 2

3 Terje Vigen Konsert. Ryfylke Kulturhaust. Antall besøkende Fest for dugnadsgjengen. Antall besøkende ca Stipendutdeling, SR-bank. Antall besøkende Otto Unplugged: Acoustic Ivars m/ K. Ingebrethsen. Antall besøkende Historiefortellerkveld. Finnøy Historielag. Antall besøkende Tindra. Ryfylke Kulturhaust. Antall besøkende Jule-Kunstmesse med lokale og regionale kunstnere. Antall besøkende ca utstillere hvorav 14 fra Finnøy/Ryfylke. Styret i stiftelsen Stiftelsens styre - nov des f.v.: Bjarte Austbø Ola Steinar Flesjå Geir Landa Tore Jensen Heidi Urtegård 1. styremøte i huset - desember 2005 Tore Jensen Ola Steinar Flesjå 3

4 Kataloger og utgivelser 16 sider utstillingskatalog, Kjell Pahr Iversen og Alessandro Stenico. Hovedlinjene i programplanene for 2007 Gjennomført jan-april 2007: Otto Unplugged: konserter med Svein Tang Wa og Acoustic Ivars Otto Litteratur: Edvard Hoem presenterte Mors og fars historie Årsmøte i Ryfylke Kunstlag. Planer for året: Otto Unplugged: 3 konserter i 1. halvår og 5 i 2. halvår. Otto Litteratur: Ett møte i 1. halvår og 4 i 2. halvår. Sommerutstillingen åpner torsdag 14. juni kl Hovedutstilleren er maleren Claudio Granaroli, Bergamo. Elisabetta Diamanti, Roma, viser nye kjeramikkarbeider og Kristoff Nasilowski viser skulpturer. Går fram til Jule-Kunstmesse; november/desember Besøk av Faro sponsorer og kolleger Fra den offisielle åpningen av huset

5 STIFTELSEN OTTO-HUSET -KORLEIS DET STARTA Deler av Otto Haga sitt bruk på Judaberg vart seld til Finnøy kommune etter at han døydde i Våningshuset (Otto-huset) vart nytta til vevstove av husflidlaget og det vart halde mange kurs her i åra framover. Husflidlaget flytta vevstova til fleirbrukshallen då den var ferdig i Deretter vart Otto-huset ikkje nytta lenger og det stod til forfall. Interesserte personar prøvde å få hand om huset for å kunna byggja det opp igjen ein annan stad og prøva å gjenskapa eit gammalt typisk Finnøy/Ryfylke-tun. Men tida gjekk og det vart ikkje noko av. Huset var etter kvart i ei heller dårleg forfatning med vannlekasje gjennom taket, knuste vindu og det grodde igjen rundt huset. Våren 2005 skulle det planleggjast ein ny barnehage på Judaberg. Den skulle plasserast i bakken ovanfor rådhuset og dermed måtte Otto-huset bort. Det kom fram eit forslag om heller å byggja barnehagen ovanfor veien m.a for å prøva å verna om Otto-huset. Finnøy kunstlag vart spurt om å vera med og gjera noko for å verna huset. Kanskje kunne huset nyttast til utstillingar og kanskje også som kunstnarbustad. Det vart teke kontakt med interesserte personar og lag som var viljuge til å vera med og danna ei gruppe med målsetjing om å få taka over huset. Denne gruppa bestod snart av personar og lag som dekte ulike interessefelt, noko som også var eit ynskje frå Finnøy kommune. 22.juni vart det sendt eit brev til kommunen med spørsmål om å få overta huset. Gruppa fekk eit positivt svar, men og eit ynskje om å organisera gruppa bedre og dermed kom tanken opp om å danna ei stifting. 25.november 2003 var Stiftelsen Ottohuset ein realitet og arbeidet med å berga huset kunne ta til. Geir Landa april

6 Hovedsponsorer Finnøy kommune Fortidsminneforeningen i Rogaland Norsk Filmtrykk as SR-bank Øvrige sponsorer Elvarm as Finnøy Rør as Øivind Handeland Kjetil Ingebrethsen IT-avdelingen as IT Finnøy as Ladstein Bygg as Alf Madland Harald Moe Bengt N. Olsen Helge Emil Reilstad Ryfylke IKS Ryfylkemuseet Osv. Sivertsen as Torgeir Spanne Vekst Data as Svein Tang Wa Deltakere på dugnader i perioden november desember 2006 NAVN: Austbø, Bjarte Austbø, Håkon Aardal, BjørgeEen Flesjå, Ola Steinar Flesjå, Olaug Fuglsang-Damgaard, Vibeke Ekehaug, Norunn Espeland, Torger Handeland, Gunnbjørg Handeland, Sveinung Jensen, Kristine Dahl Jensen, Tore Klepp, Sverre Georg Ladstein, Tore Landa, Geir Landa, Gunn Berit Landa, Magnar Landa, Marianne Madland, Alf Meland, Inger Meling, Vibeke Mjølsnes, Dagrun Vignes Mæland, Anna Nordbø, Dag Vidar *Rune Nåden har vært dugnadssjef fra sommeren 2006 Nåden, Rune* Pedersen, Alf Pettersen, Sigfrid Reilstad, Gjert Sigve Roda, Reidar Rørheim, Jan Sandvik, Judith Spanne, Torgeir Stangeland, Stein Ove Urtegård, Heidi Kristin Vargervik, Dag Vignes, Arve 6

7 Restaurering av huset Desesmber 05 - august 06 Geir Landa, Ola, Arild Flesjå Med ryggen til: Rune Nåden 7

8 Marianne N. Jensen Kristine D. Jensen Magnar Landa Alf Madland Alf Pedersen Tore Jensen Kristine D. Jensen Magnar Landa Reidar Roda 8

9 9

10 Ola S. Flesjå Ola S. Flesjå Torger Espeland Bjarte Austbø 10

11 Jan Rørheim Ola Jan Rune Rune Nåden 11

12 Rune Arild Geir Reidar, Gunn-Berit, Sigfrid Håkon Georg 12

13 Torger Gjert Sigve Ola Torger Geir Vibeke F.-D. 13

14 Sommerutstillingen 2006 Kjell Pahr-Iversen - Malerier Alessandro Stenico - Skulpturer Sandro Stenico med kundene Britt og Martin Gjeldsvik 14

15 Kjell Pahr-Iversen Makoto Fujiwara 15

16 Årsregnskap 2006 RESULTAT NOTE Aktivitetsinntekter Sponsor-, støtteinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Renteinntekt 95 0 Annen finanskostnad Netto finansposter ÅRSRESULTAT Som er brukt til: Overført annen egenkapital Sum disponeringer BALANSE NOTE EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Otto-Huset Kunst Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 Styrets årsberetning for 2006 Stiftelsen Otto-Huset ble stiftet 25. november 2005 av 7 enkeltpersoner og 2 organisasjoner. Den er registrert ihht. ny stiftelseslov og er en alminnelig (ikke-næringsdrivende) stiftelse. Formålet er å restaurere og bevare Otto-Huset på Judaberg, Finnøy, samt gjennom opprettelsen av et eget driftsselskap å drive kulturaktiviteter og kulturformidling i huset. Kulturaktivitetene skal være vidt definert og inkludere både lokale kunstnere og kunsthåndverkere samt regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere (Vedtektenes 1). Virksomhetens art: Stiftelsens styre og deltids administrator har siden åpningen av huset den iverksatt en rekke kulturtiltak som vil være omtalt nærmere i en egen årsrapport. Hovedaktivitetene i det første halve driftsåret har vært internasjonal kunstutstilling samt juleutstilling, konserter, møtelokale mm. Det første halve driftsåret gikk hovedsaklig med til restaurering av huset med legging av nytt tak som viktigste tiltak. Dette arbeidet er i all vesentlig grad gjort på dugnad. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Regnskapet gir en rettvisen oversikt over utvikling og resultat av stiftelsens virksomhet og stilling. Årsresultatet er kr som i hovedsak skyldes en gave på kr fra SR-banks gavefond. Egenkapitalen utgjør kr av en totalkapital på kr og likviditeten er god. Fortsatt drift Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Forskning og Utvikling Stiftelsen driver ikke egen forskning eller utvikling etter den regnskapsmessige definisjonen. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet i stiftelsen anses å være godt. Stiftelsen hadde høsten 2006 en deltidsansatt kulturadministrator som sa opp og fratrådte før årsskiftet etter eget ønske er det ansatt ny deltids kulturadministrator i en 2 års åremålstilling. Det er ikke registrert sykefravær i administrasjonen i Det er heller ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Likestilling De to ansatte til nå har vært kvinner. Daglig leder er foreløpig ikke ansatt. Det er lik lønn for samme arbeid i bedriften. Styremedlem valgt blant stifterne består av 4 menn, mens eksternt valgt styremedlem utenom stifterne (ihht. stiftelsesloven) er kvinne. Ved framtidige styreendringer og ansettelser tilstrebes en lik fordeling mellom kjønnene. Ytre miljø Virksomheten medfører hverken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Stavanger/Finnøy 24. april

19 Stiftere/initiativtakere: Nils Olav Reilstad Arild Flesjå Ola Steinar Flesjå Ingvald Løyning Bjarte Austbø Geir Landa Tore Jensen Hageselskapet Finnøy v/k.reilstad Finnøy Historielag v/b. Austbø Utgitt med støtte fra: 19

20 20

Årsrapport 2007. Stiftelsen Ottohuset Judaberg, Finnøy www.ottohuset.no

Årsrapport 2007. Stiftelsen Ottohuset Judaberg, Finnøy www.ottohuset.no Årsrapport 2007 Stiftelsen Ottohuset Judaberg, Finnøy www.ottohuset.no 1 Ottohuset i 2007 Styret har i 2007 avholdt 8 styremøter og behandlet 90 saker. Årsmøtet er avholdt 24.04.07. 2007 representerte

Detaljer

Otto-huset. - Judaberg, Finnøy. Stor artikkel: LENSMANNSDYNASTIET PÅ FÅ. Stiftelsen Ottohuset. - www.ottohuset.no - e-mail: post@ottohuset.

Otto-huset. - Judaberg, Finnøy. Stor artikkel: LENSMANNSDYNASTIET PÅ FÅ. Stiftelsen Ottohuset. - www.ottohuset.no - e-mail: post@ottohuset. Otto-huset Stor artikkel: LENSMANNSDYNASTIET PÅ FÅ 2009 Av Gunnar Skadberg Kr. 50,- Stiftelsen Ottohuset Tlf: +47 9077 1408 - Judaberg, Finnøy - www.ottohuset.no - e-mail: post@ottohuset.no 1 OTTO-HUSET

Detaljer

Otto-huset 2008. Gunnar Skadberg: Kem var Otto i Ottohuset?

Otto-huset 2008. Gunnar Skadberg: Kem var Otto i Ottohuset? Otto-huset 2008 Stor artikkel: Gunnar Skadberg: Kem var Otto i Ottohuset? Kr. 50,- Stiftelsen Ottohuset Judaberg, Finnøy www.ottohuset.no e-mail: post@ottohuset.no Tlf: 9077 1408 1 Visjon Styret i Stiftelsen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen Årsrapport 2006 06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen for 1200 av våre medlemmer i nye BORI Gruppens ambisjoner er å være en av de største prosjekter og etablerte utbyggerne av nye boliger på Romerike. Dette

Detaljer

Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2009 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Norsk Helsenett AS 01.01.09-30.10.09 Norsk Helsenett SF 01.07.09-31.12.09

Norsk Helsenett AS 01.01.09-30.10.09 Norsk Helsenett SF 01.07.09-31.12.09 Norsk Helsenett AS 01.01.09-30.10.09 Norsk Helsenett SF 01.07.09-31.12.09 Årsrapport 2009 Innhold Fakta om Norsk Helsenett SF... 04 Fra Norsk Helsenett AS til Norsk Helsenett SF... 05 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Agenda Årsmøtet 2014 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive

Detaljer

Årsmøte i Drammen Tennisklubb

Årsmøte i Drammen Tennisklubb Årsmøte i Drammen Tennisklubb 29. mars 2012 kl. 19.00 i Tennishallen Dagsorden Sak 1 Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 2 Godkjenning av innkallingen Sak 3 Styrets

Detaljer

årsrapport 2007 Ansvarlig Kundevennlig

årsrapport 2007 Ansvarlig Kundevennlig årsrapport 2007 Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ÅRSBERETNING 2.0 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap 2.2 Balanseregnskap 2.3 Noter til regnskapet 2.4 Kontantstrømanalyse 2.5

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. www.soir.no :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding er:

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 M i l e p æ l e r 2 0 0 6 o g v å r e n 2 0 0 7 Januar 2006 Sparebankstiftelsen DnB NOR innvilges skattefritak. Februar 2006 Sparebankstiftelsens samling av Nikolai Astrup-arbeider

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer