Styret februar 2014 februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret februar 2014 februar 2015"

Transkript

1 Årsrapport Longyearbyen hundeklubb (LHK) 2014

2 Styret februar 2014 februar 2015 Årsmøtet 2014 ble avholdt og nytt styre ble da valgt. Styret i 2014 har bestått av: Leder: Elise Strømseng Nestleder: Troels Yttredal Ørsted Kasserer: Irene Kastner Sekretær: Linda Marie Vassdal Materialforvalter: Alexander Hovland Hytteansvarlig: Miriam Marquardt Vara: Karin D. Amby Vara: Eike Müller Revisor: Frank Nilsen Valgkomité: Hilde Henningsen og Victor Eklund I tillegg har LHK hatt to utnevnte personer som ikke sitter i styret: Webmaster: Sebastien Barrault Løpskomité leder: Elin M. Lien Drift: Det har i 2014 blitt avholdt 7 styremøter, samt 1 årsmøte. Det ble også avholdt et informasjonsmøte for alle byens hundeeiere om LHK og utbygging av hundegård og luftegård. Veterinær Astrid V. Vikaune fra Svalbard Vet deltok i dette møtet og holdt et innlegg om hundehelse og veterinærtjenesten. På årsmøtet i 2014 var hovedformålet å få gjort endringer i klubbens vedtekter. Dette gikk ikke igjennom og fremmes derfor på ny i årsmøtet Utover styremøtene har styret saksbehandlet mange saker via e-post. Viktige saker utover vanlig drift i 2014 har vært: Ombygging av klubbhus, bygging av ny hundegård, fordeling av bur i LHK hundegård, uttalelse i forbindelse med høring om Vest- Spitsbergen nasjonalpark, samarbeid med Svalbard Vet, uttalelse om nye retningslinjer for frakt av hund (Mattilsynet) og vedtektsendringer. Utover dette har klubben hatt mye dugnadsarbeid i 2014, både hva gjelder bygging, vedlikehold og arrangementer/hundeløp.. Til tross for ombygging og utbyggingsprosjekter har klubben drevet med overskudd i 2014 (viser til sak om regnskap og budsjett for detaljer). Styret ønsker å takke alle som har lagt ned arbeid for klubben i 2014 det hadde ikke vært mulig å gjøre så mye som vi har klart på ett år uten oss alle! Takk! Priser og nøkkeltall: Medlemskontingent og burleie: Ikke økt i 2014 (økninger gjort i 2012 og 2013). Klubben har 82 medlemmer per (2013: 66 medlemmer). Priser medlemskap: 510,- (enkeltmedl.) / 660,- (familiemedl.), / 210,- (støttemedl.) Priser burleie: Lite bur: 1090,-/år, stort bur: 1450,-/år.

3 Media Styret og medlemmene i LHK har vært noe aktiv i media i 2014 med flere reportasjer i Svalbardposten relatert til hundeløp og til bygging av ny hundegård. Søknader Styret har søkt økonomisk støtte fra seks ulike kilder i løpet av Fem ble innvilget. Gjensidigestiftelsen Utstyr til hundekjøring Søknad avslått Sparebanken Nord-Norge Korkpengefondet SvalSAT /KSAT Svalbards Miljøvernfond Vår 2014 Svalbards Miljøvernfond Høst 2014 Telenor Svalbard Kjøredoning (eks. Trollvogn) Utbygging av hundegården/ utstyr til klubben (verktøy) To Oinakka barnesleder 4-6 år og 7-10 år Utbygging av LHK hundegård Kjøredoning/hundesleder Støtte til nye startnummer Søknad innvilget ,- Søknad innvilget, NOK ,- Søknad innvilget ,- Søknad innvilget, NOK ,- Søknad innvilget, NOK ,- Forespørsel imøtekommet NOK ,-

4 Hunder i hundegården og venteliste Per bodde det 99 hunder i hundegården fordelt på ca 30 bureiere. Hovedsakelig var hundene alaska huskyer, men der er også rundt 20 grønlandshunder/grønskyer, 7 siberian huskies og 5 alaska malamuter. Antallet hunder har økt siden 2013 som en følge av at 19 nye bur i den nye hundegården ble tatt i bruk i november 2014, og fordi styret har fått fylt opp de fleste bur i den øvrige delen av hundegården. Byhundegården åpnet 4.desember 2014, men kan kun benyttes til lufting av «by-hunder». Regler for bruk av denne luftegården skal henge på inngangsdøra. Antallet «gjestehunder» i hundegården er ikke like høyt som tidligere. Gjestehunder står som regel sammen med en hund som har fast burplass i hundegården, eller det er lånt ut et tomt bur midlertidig. Til informasjon var det registrert 685 hunder i Longyearbyen per , 233 av disse var polarhunder i privat eie, 113 hunder var av andre raser. 339 hunder hadde tilhold i kommersielle hundegårder (kilde: Elin M. Lien/Sysselmannen). Utbygging av hundegård I løpet av 2014 har LHK utvidet hundegården med 2000 kvadratmeter. Den nye delen består av to løpegårder og 19 nye bur for polarhunder. Den ene løpegården er forbeholdt lufting av «byhunder» av både polar og ikke-polar rase som ikke bor i hundegården. De 19 nye burene ble tatt i bruk i midten av oktober. På under et år har mange medlemmer og andre engasjerte bidratt med over 1000 dugnadstimer for å få bygget denne nye hundegården, samt luftegården for byhunder. Prosjektet som fikk navnet «Firbeint fellesskap i trygge omgivelser Utvidelse av byhundegården», er nå ferdigstilt og det som gjenstår av arbeid er ting som kan gjøres på fremtidige dugnader. En kort historisk tidsoversikt: 2009: Formålsgrensa for hundegården utvidet i retning Isdammen i forbindelse med ny arealplan. Dette var etter innspill fra hundeklubben. 2011: Longyearbyen lokalstyres korkpengefond bevilget ,- til klubben, hvor ca ,- ble øremerket kostnader i forbindelse med utbyggingen. 2012: Rammetillatelse for utbygging ble innvilget fra Lokalstyret 2013: Ekstraordinært årsmøte innvilger ,- av klubbens egenkapital til prosjektet. Igangsettingstillatelse fra Longyearbyen lokalstyre og ,- i korkpengestøtte til prosjektet innvilges høsten : Styret i hundeklubben besluttet å bestille og igangsette arbeidet med pæling, drenering og etablering av avkjørsel til den østligste delen i januar. I april fikk LHK innvilget kroner fra Svalbard Miljøvernfond til prosjektet. Med disse midlene var prosjektet fullfinansiert og innkjøp av materialer og avtaler med entreprenører kunne iverksettes.

5 Sommer og høst 2014: Entreprenører og en enorm dugnadsinnsats fra både medlemmer og ikkemedlemmer gjennom sommeren og høsten bidro til ferdigstilling i desember Det ble lagt ned nærmere 800 timer på byggearbeidene i utvidelsen av hundegården, pluss mange hundre timer på planlegging og oppfølging av prosjektet. Det trengs fortsatt litt masseoppfylling, grøfting og nedlegging av rør, og dette vil gjøres sommeren Takket være et tilskudd på ,- fra Longyearbyen lokalstyres korkpengefond høsten 2014, vil klubben kunne gjennomføre dette til sommeren, fortsette med ombygging og innredning av klubbhuset, og ikke minst gjøre reparasjoner på den gamle delen som er over 20 år gammel og trenger vedlikehold og utskifting av netting. Ormekur Det ble gjennomført to ormekurer (Milbemax) for hunder som bor i hundegården i Som en følge av økt hundeantall er det som tidligere svært viktig at alle hunder i hundegården, herunder også hunder som er gjestehunder eller besøker hundegården, meldes til styret og dermed også følger ormekuropplegget til klubben. Det er også viktig at ikke hunder som bor i hundegården kun benytter byhundegården og vice versa. Dette for å hindre spredning av smitte. LHK bestilte tabletter fra apoteket i god tid og oppfordret også alle andre hundegårder og hundeeiere via annonse i Svalbardposten, samt e-post, om å gi ormekur samme dag som LHK. Middel til ormekuren må skiftes snart, siden den har vært brukt de siste fire årene.

6 Inspeksjon av hundegården Det har ikke vært registrert formell inspeksjon fra Mattilsynet i En isbjørn besøkte dog hundegården to netter/morgener på rad i oktober Det ble presisert fra Sysselmannen på Svalbard at det er viktig å rydde opp kjøttrester og ikke oppbevare mat utenfor brakkene våre. Utover dette er det fremdeles mus i hundegården. Tsjekkiske forskere og Sysselmannen har drevet fanging av mus i feller for å sjekke for parasitter. Dugnader Det ble gjennomført organiserte to dugnader utenom utbygging av ny hundegård. Disse dugnadene ble avholdt sommer/høst, og det bl. a. ble ryddet inn- og utvendig, vasket i klubbhuset og matrommene, materialer ble plassert bedre, netting ble byttet mellom en del bur, noen dører ble reparert og utstyr ble merket med sjablong og spray. Sleder ble ryddet tidlig i mai for å være forut for ærfuglene. Flere medlemmer bidro med slagging, snømåking, ombygging av fórrom og stue, rydding, etablering av verktøyvegg m.m. utenfor organisert dugnad. Det var mange av klubbens medlemmer og venner som hjalp til både på dugnadene og utenfor oppsatt dugnadstid takk til dere! Styret hengt opp en liste i gangen i klubbhuset der dugnadstimene noteres ned. Klubben kan fakturere medlemmer for manglende dugnadstimer med NOK 100,-/ time. Det var ikke behov for noen fakturering med hensyn på dugnadsinnsats Byggesaker/Reparasjoner Ombygging av klubbhus: Under det ekstraordinære årsmøtet høsten 2013 ble det vedtatt å bygge om/gjøre endringer i klubbhuset slik at alle/flere medlemmer får plass til utstyr og fór-bøtte i varmrom. Arbeidet startet vinteren 2014 og vil fortsette i SMF støttet prosjektet med ,-. Netting: det mangler fortsatt den øverste rekke av netting på østsiden av løpegården. Det var for lite snø i vinter for å kunne enkelt utføre dette arbeid. Flere bur i de gamle delene av hundegården trenger også bytte av netting. Bikkjebu Bikkjebu har blitt brukt jevnlig vinterstid, men er lite i bruk om sommeren - sammenlignet med andre år. En dugnad i september ble innstilt grunnet dårlig oppmøte fra medlemmene. Jule- og nyttårsperioden 2014/15 ble delt opp i tre perioder med i snitt 3 søkere per

7 periode. Innen sledesesongen tar av på alvor burde ved fylles opp og under en eventuelt dugnad på sensommeren burde vinduene ses over med snekkerhjelp. Ny lås og nye nøkler er kjøpt inn til Bikkjebu. Det er også fraktet en ny propangass-flaske og primus til hytta. Nattkjettingen/oppstallingskjettingen er funnet og i OK stand. Det kostet i 2013 kr 150,- per helgedag/feriedag, 100,-per ukedag og 500,- per uke å leie av Bikkjebu. Ved inngår i prisen for medlemmer som kjører til hytte med hundespann. Lavvoen var i bruk på Trappers Trail dette år og i tillegg var den utlånt to helger i sledesesongen. Glidelåsen ble ødelagt og ble reparert sommeren 2014 av Randis Systue. Hundeløp Hilmar Nøis Trail ble arrangert lørdag 22. januar med 8 deltakende spann. Jannicke D. Hirch bemannet sjekkpunktet på Passhytta med pølsegrill og servering. Det var også en del familier som hadde tatt turen til sjekkpunktet. Elin M. Lien sørget for starten og var tidtaker i mål. «Startlyd» på boks var blitt sendt med Nordbjørn og ble testet ut ved starten, men resultatet var nedslående, så man bør nok gå tilbake til flagg eller signalpistol neste år. Fredrik Lindgren vant løpet med tiden 02:31:05. Bolterdalen Rundt ble arrangert søndag 23. januar med hele 23 deltakere. Kåre Hovland hadde preparert en løype med tråkkemaskin til løpet. Tre isbjørnvakter (Marit Kvalen, Bjarte Benberg og Terje W. Andersen) passet under løpet, slik at det ikke var nødvendig for deltakerne å ha med våpen. For første gang var også en «ikke-husky» med, Freke (Lapsk vallhund) deltok med eieren sin, Martin E. Johansen. Ellers gikk arrangementet godt, en stor takk til Margit Dyrland som var tidtaker. Vinner i klassen for 2 hunder var Jens Chr. Bråten med Ruffe&Pippi, og vinner i klassen for 1 hund var Elin M. Lien med Gnist. Solfestløpet (nytt av 2014) ble arrangert av Miriam Marquardt med flere under solfestuka 2014 og det store utearrangementet som Arktisk Naturguide (ANG) studiet ledet. LHK hadde egen hundeløype der barn kunne forsøke å kjøre akebrett og hund, snørekjøre eller spark og hund. Erfaringen var at mange barn ønsket å prøve

8 dette, og at det vil være en fordel at ANG studentene henviser bedre til LHK aktiviteten, samt at man kan gjøre det mer publikumsvennlig gjennom å ha konkurranse med barnehundesleder (1-2 hunder) på et gitt tidspunkt. Området LHK benyttet var godt merket og trygt avsperret. Trappers Trail ble arrangert april med rekorddeltakelse, hele 24 deltakere stilte til start! 12 spann deltok i 5-spannklassen og 8 spann deltok i 8-spannklassen (hvorav en deltaker, Sofia Berger stilte utenfor konkurranse, og kjørte sammen med faren sin, Johan Berger), og 4 stilte i ski&pulk-klassen. Arrangementet gikk bra, og ble gjennomført omtrent på vanlig måte. Nytt av året var 2 minutters intervallstart i stedet for 3 minutter, det fungerte fint. Ellers var det kun en sprintetappe og en klatreetappe. Mange tok turen for å overnatte ved Bikkjebu. Det var om lag 25 frivillige som bidro. Også en del handlere måtte ta oppdrag for løpskomiteen for å få arrangementet til å gå rundt, da det er vanskelig å få nok frivillige som har tilgang på snøskuter og våpen. Vinner i 8-spannklassen ble Fredrik Lindberg med tiden 03:48:34. Vinner i 5-spannklassen var Janne Søreide med tiden 04:32:36. Årets arrangement var det 6. i rekken, og Stefan Claes, Janne Søreide, Sébastien Barrault og Elin M. Lien fikk 5-års deltakermerke. Arrangementet fikk god mediedekning lokalt.

9 Reodor Felgen Race var et nytt løp i 2014, som Fredrik Lindgren tok initiativ til. Løpet er et barmarksløp, og ble arrangert 30. august, med 13 startende spann/canipasjer. Start var ved gamle nordlysstasjonen i Adventdalen, og deltakerne kunne velge mellom mål ved Gruve 6 eller Gruve 7. Det var klasser for 5- og 8-spann med vogn, pluss sykkelklasse. Torbjørn Opheim vant 8-spann til Gruve 7, og Ivar Henningsen vant 5-spann til Gruve 6. Ingvild Sæbu Vatn vant sykkelklassen til Gruve 7 (hun var raskere enn raskeste spann!) og Elin M. Lien vant sykkelklassen til Gruve 6. Tidtakere var Lena Danielsen og Malin Person. Det ble arrangert grillfest med Baisbingo ved hundegården til Lena og Fredrik etter løpet. Samarbeid med veterinær - rabiesvaksinering Svalbard Vet driver sin virksomhet fra sine lokaler i Stormessa i Nybyen. Per nå er både operasjonsbord og røntgen maskin på plass og lokalbefolkningen og LHK medlemmene er flinke til å benytte veterinæren. Rabiesvaksinering har blitt organisert av LHK styret og Svalbard Vet. Det ble forhandlet frem priser med moderasjon for antall hunder. Det ble ikke gitt en «kennel-pris». Styret vil vurdere hensiktsmessigheten i å fortsette å organisere dette på denne måten. Høsten 2014 har flere ulike hunder i LHK hundegård hovnet opp i ansikt (kinn ogøyne). Hundene har ikke samme eier, står ikke i samme gang eller hundegård og spiser ikke samme hundefór. Veterinær har vært koblet inn, men ingen svar er fremkommet i saken. Styret er kjent med situasjonen og følger med på utviklingen. Åpen dag Årets åpen dag ble gjennomført lørdag 11. oktober. Det ble tilbudt hundekjøreturer med vogn, kos med hunder og foring av hunder, salg av vafler, saft og kaffe til en billig penge, samt lynlotteri, dog-shit bingo og quiz. I tillegg hadde LHK hundespillene «Hundebingo» (som bondesjakk) og «Svalbardløpet» liggende tilgjengelig.

10 Premiene i lynlotteri og quiz var gaver gitt av Hilde Henningsen og venner og hundesledeturer gitt av Elise, Hilde/Ivar, Margit/Urban, Lena/Frederik, Eike S og Eike M (sponant ). Dagen ble vel mottatt og fikk omtale i Svalbardposten sammen med en sak om nyhundegården. Mange familier og enkeltpersoner fant veien til hundegården og stemningen var bra. Det ble ikke like mye kø for hundekjøring dette året. UNIS studenter ble også brukt som frivillig og LHK benyttet et lagstelt for vaffelsalg i tillegg til at gjestene kunne varme seg inne i stua i klubbhuset der det også var klargjort for tegning. Annet: Mørketidstrimmen: Ikke aktiv vinteren 2014 Snøgjerde: Ikke satt opp. Styret undersøker fremdeles saken. Samarbeid med Våtvik: Styret forhandlet frem en avtale med Villmarkssenteret som tilsier at alle medlemmer har 10 % rabatt på alt hundeutstyr. Vi leverer medlemsliste til Villmarksenteret en gang i året. I tillegg innhentes tilbud på tørrfor fra Villmarkssenteret (i tillegg til andre) ved fórbestilling, slik at de som ønsker kan bestille tørrfor direkte fra dem. Vilmarkssenteret vil også se på om de kan være distributør av våtfor. Fórbestilling: Tilbud på tørrfor (priser) ble i år organisert av Elise Strømseng (bestilling av CANIMAT i juni og oktober, øvrige ordner selv via Villmarksenteret eller annet), Rico Behlke arrangerte en våtfór bestilling (september). Det viser seg å være praktisk og ikke mye dyrere å bestille to ganger per år. Slik dette fungerer i dag stiller privatpersoner seg ansvarlig for bestilling, men det gjøres i LHK s navn. Regningene går til LHK og at LHK fakturerer

11 medlemmene for fóret dersom medlemmet ikke har betalt inn angitt beløp som de har fått på e-post fra den som har organisert bestillingen. Sosiale arrangement: Det har ikke blitt gjennomført noen klubbkvelder, juleavslutninger e.l. i Det ble tatt initiativ til after-mush etter Hilmar Nøis trail, men få møtte. I 2015 skal styret jobbe for noen flere sosiale møteplasser uten at det er dugnadsarbeid involvert. Hjemmeside, facebook og epostliste Sebastien Barrault har vært webmaster også i Klubbens hjemmeside oppdateres jevnlig og gir generell informasjon over klubben samt aktuelle nyheter. I 2015 får denne web-siden ny lay-out. Facebooksiden «Longyearbyen hundeklubb» brukes også for informasjon til medlemmene. Referater og dokumenter publiseres normalt sett ikke på dette forumet. Gruppen er åpen for både medlemmer og ikke medlemmer. E-postlista som er åpen for alle som er interessert - også de som ikke er medlemmer av hundeklubben fungerer bra som informasjonskilde om felles fórbestillinger, råd om valpepleie, eller diskusjoner rundt nye lovverk. Ved viktige beskjeder sendes også en direkte e-post til medlemmene i LHK ettersom e-postlista kan inneholde flere enn bare medlemmer. Vedlegg som presenteres på årsmøtet: 1) Buroversikt 2) Venteliste 3) Regnskap og resultat/balanse 2014 (egen sak) 4) Budsjett 2015 (egen sak)

Styret juni 2013 til februar 2014

Styret juni 2013 til februar 2014 Årsrapport Longyearbyen hundeklubb (LHK) 2013 Styret juni 2013 til februar 2014 Årsmøtet 2013 ble avholdt 31.05.2013. Det betyr at perioden frem til årsmøtet 2014 er noe kortere enn normalt. Årsmøtet skal

Detaljer

Firbeint fellesskap i trygge omgivelser utvidelse av byhundegården

Firbeint fellesskap i trygge omgivelser utvidelse av byhundegården Sluttrapport SMF prosjekt 14-53 (2014) Firbeint fellesskap i trygge omgivelser utvidelse av byhundegården Margit Dyrland og Elise Strømseng Bakgrunn Longyearbyen hundeklubb (LHK) ønsker at flere skal få

Detaljer

Sakfremlegg 3 - Utvidelse av hundegården

Sakfremlegg 3 - Utvidelse av hundegården Sakfremlegg 3 - Utvidelse av hundegården Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret mandat til å fortsette utbyggingsprosjektet slik det er beskrevet i saksfremlegget. Bakgrunn: Styret i LHK ønsker at flere

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET HUSKYBLADET 1/2013 Josefin og Frøya. Foto: Mari Skår Yvonne Dåbakks hundespann. Foto: Anne Karang Svein Dufseths hund. Foto: Anne-Katrine Kroken Glade hunder på Grimsbu.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen Hundeklubb (LHK)

Vedtekter for Longyearbyen Hundeklubb (LHK) Vedtekter for Longyearbyen Hundeklubb (LHK) Oppdatert 05.02.2015 Innhold 1. Klubbens navn... 2 2. Klubbens organisatoriske tilknytning... 2 3. Klubbens formål... 2 4. Årsmøtet... 2 4.1 Årsmøtets... 2 4.2

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

2/2014 HUSKYBLADET HUSKYBLADET

2/2014 HUSKYBLADET HUSKYBLADET 2/2014 HUSKYBLADET NR 2/2014 ÅRGANG 38 HUSKYBLADET En søndag i mars arrangerte Per Tore Hoves og Tomas Berglid til stor glede for mange barn gratis hundekjøring med totalt 16 hunder ved Jostedalsbreen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsberetning for OSI Fjell 2008

Årsberetning for OSI Fjell 2008 Årsberetning for OSI Fjell 2008 Leder: Reidun M. Romundstad Nestleder: Anne Tibballs Økonom: Christian Pettersen Sekretær: Kristin Langdalen Helge Wangberg Eirik Teigstad Morten Ødegaard Torgeir Kismul

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2014

Informasjon til kolonistene våren 2014 Informasjon til kolonistene våren 2014 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Prioritering ved salg av hytter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Nr 3/2012 - Årgang 36 HUSKYBLADET

Nr 3/2012 - Årgang 36 HUSKYBLADET Nr 3/2012 - Årgang 36 HUSKYBLADET Nanuq, nå er 4 år og 9 mnd. Foto: Odd Gulaker Etter utstillingen bærer det rett til fjells. Det er der Vida, Birk og mor trives best. Foto: Monica A. Sundset Snørokks

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer