Jeg er korsfestet med Kristus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg er korsfestet med Kristus"

Transkript

1 Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet for oss for at vi skulle slippe å bli korsfestet, men fordi vi skulle bli korsfestet med ham. «Kristus døde for våre synder etter skriftene». 1. Kor. 15, 3. «Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham for at vi skulle ha fred...» Es. 53, 5. At Kristus ble korsfestet for oss, at han døde for våre synder, at syndens straff ble lagt på ham, det kjenner vi alle til, men at vi ble korsfestet med ham, og at vi ved tro nå kan og skal få dette virkeliggjort i vårt liv, det er noe høyst ukjent noe, som de fleste ikke engang har hørt tale om, som noen få har hørt et rykte om, og som noen ganske få holder på å gjennomføre, og som noen ytterst få har fått nåde til å virkeliggjøre i sitt liv. Hensikten med denne lille bok, er at dette måtte lykkes for flere. Måtte det lykkes for deg, kjære leser. 1. Jeg er korsfestet. «, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg». Gal. 2, 20. Likesom vi ikke lever lenger selv, så lever vi heller ikke lenger for oss selv, 2. Kor. 5, 15, men for andre! Ja, dette er sentrum i kristendommen, den faste grunn i troen på Kristus. Inntil dette blir sant for den enkelte, er det jevnlig nederlag og fiasko. Så lenge man lever selv, blir det bare elendighet, for i oss selv i vårt kjød bor det intet godt. Ingen makter av seg selv å vandre i Kristi fotspor, å gjøre Guds vilje, å holde Guds bud. Hvert menneske er etter kjødet helt fordervet, uforbederlig, kraftesløst og umulig. Jo mere man forsøker å gjøre det gode, dess mere finner man ut at det er håpløst. Hva skal vi gjøre med slikt et helt igjennom fordervet og umulig menneske? Med denne erfaring og denne erkjennelse, med denne sorg og i denne nød, åpner Gud våre øyne for at vi ble korsfestet med Kristus, at det ikke bare var vårt skyldbrev som ble naglet fast til korsets tre, Kol. 2, 14, men også selve skyldneren. Kristi verk innbefatter dette. Faderen regner slik. Det er slik. Dette har de aller fleste aldri fått se og erfare. De er aldri kommet derhen at de med sannhet har kunnet si som Paulus: «Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv». Det kan man jo heller ikke si, og bør for alt ikke si, all den tid man ikke lever et seirende liv. 1 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

2 Hvis jeg f. eks. blir fornærmet, sint eller bekymret, og sier at jeg ikke lenger lever selv, men at det er Kristus som lever i meg da blir det jo det samme som å si at det er Kristus som blir fornærmet, sint og bekymret, at det er Kristus som synder, og det ville jo være formastelig! Hvem lever vel et helt igjennom seirende liv i denne verden? Det gjør hver den som ved tro er korsfestet med Kristus, hver den som ikke lever lenger selv! Det er da denne stilling, kjære leser, som det gjelder å innta, og som det er om å gjøre å forbli i, etter at man endelig en gang har fått nåde til å innta den. Dette er store og ufattelige ting! Men Gud er også stor, og hans navn erunder! Det er han selv han som i sin godhet har funnet for godt å kalle oss til noe så stort som skal gjøre sådant forferdelig storverk i oss. 1. Tess. 5, 23 og Vårt gamle menneske ble korsfestet. «Da vi jo vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden». Rom. 6, 6. «Da vi jo vet dette», sier Paulus til menigheten i Rom. Men hvem kan man vel skrive slik til idag? Hvem vet vel i sannhet at hans gamle menneske ble korsfestet med Kristus? Men det er altså dette som nå ligger meg på hjertet, at så mange som mulig nettopp måtte få denne kunnskap, denne forståelse, og denne erfaring. Hvorfor? Fordi den er så kolossalt virkningsfull! Den gang Kristus ble korsfestet, da ble vårt gamle menneske korsfestet med ham. Det var jo, menneskelig talt, ikke flere som ble naglet til det samme kors på Golgata. Hvorledes kunne da vårt gamle menneske selvsamme gang bli naglet til det samme kors? Ja, endog før vårt gamle menneske så dagens lys? Jo, derved at Jesus virkelig ble menneskesønn, og derved virkelig fikk kjød og blod og egenvilje som oss. Denne egenvilje overvant, eller fordømte, han; og således regner Faderen at det var vårt gamle menneske som ble korsfestet med ham, at vi døde i og ved Kristi legeme. Salig hver den som får sine øyne opplatt for dette! Han har funnet hemmeligheten i evangeliet, nøklen til all seier og herlighet! Korsfestelsen av vårt gamle menneske, som Jesus fullbrakte på Golgata, skal nå virkeliggjøres i hver enkelt av oss. Hva menes det så med vårt gamle menneske? Jo, at vårt sinn er forbundet med det vi vet er synd, og at vårt legeme utfører dette. Dette kan og skal korsfestes eller avlegges. Ef. 4, 22. Kol. 3, 8. Det vi idag ikke vet er synd, det kan vi selvfølgelig heller ikke idag korsfeste eller avlegge. Det ville jo være meningsløst. Men så snart vi får lys over det, da kan og skal det korsfestes eller avlegges. Alt som heter å synde bevisst, kommer fra det gamle menneske. Derfor er en fullstendig avleggelse av det gamle menneske det samme som full seier over bevisst synd, så langt som lyset når. 2 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

3 3. Har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Gal. 5, 24. Hva er det altså som blir korsfestet? «Kjødet med dets lyster og begjæringer», sier Paulus, den visdomsfulle lærer i tro og sannhet. Hva er det som blir virkningsløst? Kjødet. Hva slags gjerninger opphører derved? Kjødets gjerninger. De som han nettopp har nevnt ovenfor i vers 19 21: «Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike». Ordene «såsom» og «annet slikt» sier oss at kjødets gjerninger omfatter meget mer, at de ovennevnte gjerninger kun er noen eksempler. La oss nevne noen andre alminnelige kjødets gjerninger: løgn, tyveri, smiger, hykleri, baktalelse, urettferdighet, ubarmhjertighet, utålmodighet, uforsonlighet, knurr og klage, forfengelighet, æresyke, havesyke, mistanke. Hvor er grensen? Grensen for hver enkelt person, er det lys hver enkelt selv har i det gitte øyeblikk, hans egen samvittighet. Det man gjør mot bedre vitende, det er kjødets gjerninger eller det gamle menneskes gjerninger. «Lyv ikke mot hverandre I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger». Kol. 3, 9. Når man f. eks. blir sint for at noe faller ned eller går i stykker, eller om man smigrer for den rike i håp om å få gaver av ham, da viser dette at kjødet ikke er korsfestet, at det gamle menneske ikke er avlagt, hvis man da vet at vrede og smiger er synd, hvilket man jo i alminnelighet vet. 4. Forbannet er hver den som henger på et tre. Gal. 3, 13. Når vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus, så er dette det samme som at vi etter kjødet som naturlig menneske er en forbannet ting i Guds øyne. Nå gjelder det at vi også i våre egne øyne blir en forbannet ting etter kjødet, så vi setter en strek over alt vårt eget, og ikke forlater oss på vår egen forstand eller følelse. Derved bortfaller megen innbildt storhet av forskjellig slags, likeså megen diskusjon og trette. Den som anser seg selv for å være en forbannet ting etter kjødet, han har i sannhet truffet det rette, og det vil hjelpe ham til å være tekkelig både i Guds og menneskers øyne. Fremfor alt vil dette hjelpe hver enkelt til å få virkeliggjort det å være korsfestet med Kristus. 3 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

4 5. Verden er korsfestet for meg, og jeg for den. «Men det være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors; for ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden». Gal. 6, 14. Kristi kors er i sannhet det eneste som er verd å rose seg av! For på dette kors ble engang vårt gamle menneske korsfestet. Og på dette kors har vi nå anledning til å bli korsfestet alle sammen! Det gjelder å benytte anledningen. Det er en velsignet og kraftig dobbelt-korsfestelse som finner sted. Jeg korsfester verden forkaster den. Og en følge av dette er at den korsfester eller forkaster meg. Så blir jeg da kvitt verden! Jeg får den på forønsket, tilstrekkelig lang avstand! Det blir et svelg mellom verden og dens lyst og mine nye lyster som står til det guddommelige og evige, og ikke til det timelige. Ja, hvor god og nødvendig denne korsfestelse er! Og nettopp fordi denne i sannhet mangler, derfor så usigelig meget elendighet i de fleste Guds barns hjerter og liv. Man har nok ikke den forståelse som Paulus hadde. Nei, tvert imot lever man nok i den uhyggelig store misforståelse at det gjelder å holde seg så nær verden som mulig, dog uten å falle helt ut i den. Det skal være mange fordeler ved det, mener man. Men akk og ve! det er nettopp det motsatte! 6. Korsets anstøt. Korsets anstøt skal ikke gjøres til intet. Gal. 5, 11. Vi skal ta den vanære, forsmedelse og forfølgelse som følger med korset. Gal. 6, 12. «Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder (gudsdyrkere) et anstøt...» 1. Kor. 1, 23. Det anstøtelige for gudsdyrkerne er ikke det at Kristus ble korsfestet, men den store og sterke betydning av dette, nemlig at det er ensbetydende med vår korsfestelse, at det ubønnhørlig er forkastelse av alt vårt eget, at ikke noe av dette selv ikke det beste skal kunne benyttes eller gjelde for noe, at det absolutt skal forkastes, at det ikke skal respekteres på noe sett og vis. Dette er fortredelig! Jo bedre man synes om seg selv, jo klokere man er i sine egne øyne, desto mer fortredelig er det. Men sannhet er det, og gagnlig er det, så det skal uavkortet stå ved makt til enhver tid! Hva er det som skal stå ved makt, urokket og uavkortet? At alt vårt eget er dødsens! At det ved Jesus Kristus ble naglet til korset, og derfor hører hjemme der. 7. Korsets kraft. «For at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft». «Ordet om korset er en Guds kraft». 1. Kor. 1, 17 og 18. Hvilken kraft er det i korset eller i ordet om korset? Jo, nettopp den som gjør det av med vårt gamle menneske og dets gjerninger, den kraft som frigjør oss fra synden, som utelukker kjødets gjerninger, som både frigjør oss fra det vi på forhånd vet er synd, og fra alt det som vi etter hvert får vite er synd. 4 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

5 Korsets kraft og makt, korsets gjerning, er å korsfeste selvfølgelig! Korsets nagler holder den korsfestede fast til korset, så han ikke kommer dit han vil, så han ikke undkommer, men i løpet av forholdsvis kort tid dør. Den gjerning korset utfører er altså å drepe oss etter kjødet. Vi avdør først en gang for alle fra oss selv, fra vårt store og sterke jeg så langt som vi kjenner det; og dernest avdør vi litt etter litt fra synden, etter hvert som vi får kjennskap til den og, ved tro, får korsfestet den. 8. Å bære sitt kors. «Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, han kan ikke være min disippel». Luk. 14, 27. «Da overga han ham til dem til å korsfestes. Så tok de Jesus med seg, og han bar sitt kors og gikk ut til det sted som kalles hodeskallestedet, på hebraisk Golgata». Å bære sitt kors det betyr og kan ikke godt bety noe annet enn én eneste ting, nemlig å hjelpe til med sin egen korsfestelse. Det gjør gjerne den som har forståelse av at det er nødvendig å bli korsfestet. Det er uforbederlige forbrytere som korsfestes. Hvem vil bære det kors hvortil han selv skal nagles? Den som anser seg selv etter kjødet for å være uforbederlig forbryter, og som derfor er takknemlig for å bli kvitt seg selv etter kjødet. Hver den som innser at alt hans eget just er det som står hans egen lykke og framgang i veien. 9. Ved korset, eller på korset? Det blir både talt og sunget meget om å komme til korsets fot, til tross for at Skriften ikke taler om det. Skriften taler derimot om å være korsfestet med Kristus, eller m.a.o. om å være på korset. Men dette tales det i alminnelighet ikke om. Ved korsets fot kan alle slags mennesker stå. På korset henger kun dem som hater sitt eget liv til døden, og som elsker Gud av hele sitt hjerte, sådanne som ved tro blir delaktig i Kristi død og i Kristi liv, slike som for enhver pris vil vandre i Kristi fotspor. Å få sin synd tilgitt, det kan man oppnå ved korsets fot, men ikke seier over synden og seg selv. Det får man på korset. De som er ved korset, kan synde. Det kan man ikke på korset. Måtte mange i denne tid få sine øyne opplatt for denne velsignede troens hemmelighet! 10. Vandre som korsets fiende. «Akt på dem som vandrer således som I har oss til forbillede! For mange vandrer, som jeg ofte har sagt eder og nå endog med tårer sier er fiender av Kristi kors, hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting». Fil. 3, COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

6 Her tales jo om eksempler verd etterfølgelse for menigheten, så her tales selvfølgelig om troende. Paulus hadde ofte talt til dem om denne sørgelige kjensgjerning at mange av de troende vandret som fiender av Kristi kors. Det er likedan eller enda verre idag. Ikke er det den sannhet at Kristus ble korsfestet som man er fiende av; men man er fiende av Kristi kors fordi dets gjerning er å korsfeste kjødet med dets lyster og begjæringer. Dette går blant annet ut over som nevnt lysten til allslags lekker mat og drikke for buken, og i det hele tatt lysten til jordiske ting. Når man gjerne vil leve seg selv, da blir man ganske naturlig fiende av det kors hvis misjon det er å korsfeste ens selvliv. Skriften formaner til nøysomhet, og sier at vellevnet og storaktighet i levnet ikke er av Gud, og at vi om vi elsker verden eller de ting som er i verden ikke har kjærligheten til Gud i oss. 1. Joh. 2, All denne lyst til det jordiske skal dødes på korset. Hvis man da ikke vil gi slipp på dette, men tvert imot vil pleie buken etter alle kunstens regler, så man er henfallen til lekker mat, og man trakter etter alt stort og fint og prektig i denne verden, etter alt som tar seg godt ut, da er man selvskreven som fiende av Kristi kors; for det er jo dødsdommen over alt sådant. Eller vi kan ta et helt annet eksempel. Om man f. eks. hersker over en forsamling, og ønsker å fortsette med det, da er man selvfølgelig en fiende av ordet om ikke å herske, av ordet om at den som vil være størst, han skal være alles tjener og træl, av det kors som skal drepe herskesyken. Man ser lekker mat, storaktighet i levnet og det å herske, som noe stort. Det er feilen. Måtte mange i disse dager få sine øyne opplatt for hvor ynkelig smått dette er, samt for at gudsfrykt med nøysomhet, derimot er en stor vinning! 1. Tim. 6, De tre korsfestede, og deres etterfølgere. «Og da de var kommet til det sted som kalles Hodeskallen, korsfestet de der både ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias; Frels deg selv og oss! Men den andre svarte og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Og vi med rette; for vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt; men denne har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus! kom meg i hu når du kommer i ditt rike! Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: Idag skal du være med meg i Paradis». Luk. 23, 33; På det midterste kors hang Guds Sønn, fordi han frivillig ble menneskesønn, fordi han fikk del i kjød og blod som oss, fordi han iklædde seg menneskelig egenvilje som oss, fordi han aldri gjorde denne vilje, men alltid fornektet den og gjorde Faderens vilje, fordi han aldri gjorde synd, fordi han elsket alle mennesker til frelse og sa dem sannheten. Der hang han som hele sitt liv i denne verden hadde båret sitt kors, hadde fornektet sin egenvilje, han som altså åndelig talt hadde levd korsfestet hele sitt liv, fra den dag han ble gammel nok til å forstå seg på det. På de to andre kors hang ugjerningsmenn, sådanne som alltid hadde gjort sin egen vilje og ikke Guds vilje, slike som hadde levd i synd. Men det var allikevel en stor og vesentlig forskjell på disse to. Den ene var hård og vantro, mens den andre var myk, erkjennende og troende. Den ene forherdet seg, og ble derfor utenfor, mens den andre ble med Jesus i Paradis. 6 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

7 Ingen av disse hadde vandret i Jesu fotspor, og de fikk nå ingen anledning til det. Således med enhver som omvender seg på sitt aller siste. Alle må vi begynne, som den ene røver, med bønn om benådning eller syndenes forlatelse. Vi begynner alle som «røvere». Men om nå denne røver er et forbilde på vår frelses begynnelse, så er det ikke dermed sagt at han er et forbilde på fortsettelsen. Mange er kalt til, og får anledning til å etterfølge den midterste av de korsfestede, til å vandre i de fotspor som han har etterlatt, han som ikke gjorde sin egen vilje, men som alltid levde korsfestet. Saken er at alle mennesker enten de vet om det eller ei sorterer inn under, eller etterfølger, en av disse tre korsfestede. De som ved Guds nåde seirer, hører hjemme under den midterste kolonne, de som ikke seirer, men som erkjenner sin synd og ber om syndenes forlatelse, under den andre kolonne, og de som forherder seg og ikke ber om tilgivelse, hører hjemme under den tredje kolonne. Det er betegnende at så mange troende selv anser den ene røver som sitt forbilde og eksempel, og finner sin trøst derved, likesom de av samme grunn fortrøster seg til tolderbønnen. Det riktige ved dette er at således må man nødvendigvis begynne. Den store feil ved det er at man tenker at man nødvendigvis og må fortsette slik inntil enden. Det er plassen med Kristus på det midterste kors som dessverre er så ukjent og lite benyttet! Hvem av de tre vil du, kjære venn, heretter etterfølge? 12. Stig ned av korset! «Og de som gikk forbi spottet ham og rystet på hodet og sa:.. frels deg selv! Er du Guds Sønn, da stig ned av korset! Likeså spottet også yppersteprestene tillikemed de skriftlærde og de eldste ham og sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse!... la ham nå stige ned av korset, så skal vi tro på ham!» Matt. 27, Han kunne ha steget ned av korset; men å forbli på korset det var nettopp dyden. Kristi etterfølgere blir spottet på samme måten, fordi de ikke som andre mennesker kan leve seg selv etter sine egne lyster, men stadig «må» fornekte sin egen vilje. De må jo ikke; men de har valgt det, de vil det, fordi det er Guds vilje, og som det lønner seg best for dem. Også vi vil bli vel mottatt og likt, om vi bare vil stige ned av korset og være som andre folk. Men vi foretrekker heller å følge Kristus. 13. Fornekte seg selv. «Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg». Matt. 16, 24. «Og han sa til alle: Vil noen komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg». Luk. 9, COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

8 Vi ser herav at det ikke er noen selvfølge å etterfølge Kristus, selv om man er omvendt. Det er, tvert imot, et meget stort spørsmål endog etter at man er blitt hans disippel. Men hvis noen virkelig vil følge ham etter, da får han her grei beskjed om hva han må gjøre, hvis det skal lykkes. Det store spørsmål så lenge vi er her til huse, det er og blir hva vi gjør med egenviljen vår. Det er dette alt dreier seg om! Vi har alle en kolossal og mangfoldig egenvilje, som står Guds vilje imot. Det er da innlysende at ikke begge disse motstridende viljer kan skje samtidig. Gjør jeg min egen vilje, da bryter jeg Guds vilje. Gjør jeg Guds vilje, da har jeg også brutt, eller fornektet, eller korsfestet, min egen vilje. Vil jeg gå den samme vei som Jesus har gått, den vei han har banet, da må jeg hver dag fornekte min egen vilje og ta opp det kors hvortil min egenvilje skal nagles; for det gjorde Jesus. Slik er hans fotspor. Både Kristi lidelser og hans etterfølgeres lidelser er av tre slags. I. Legemlige lidelser. II. Han led idet han ble fristet. Hebr. 2, 18 og 5, 7. Altså lidelser ved å fornekte egenviljen. III. Lidelser over alle som ikke ville motta hans ord og hans frelse. Kristus levet som korsfestet hele sitt liv. Hebr. 12,2. Han er Mesteren i dette. Og han lærer det fra seg til sine disipler. Når det heter at Kristus fordømte synden i kjødet, Rom. 8, 3, da betyr dette nettopp at han fornektet eller fordømte egenviljen, så denne aldri kom til utførelse. Å være korsfestet med Kristus, det vil også si at man i praksis, i det daglige liv, uavlatelig sier «nei, nei» og atter «nei» hver gang man fristes. Å samtykke og si «ja, ja», det ville være å stige ned av korset. Vi skal gjennom allehånde fristelser inn til livet. Det blir det samme som en stadig servering av «nei» til all egenvilje. Her gjelder det å være trofast, og ikke gjøre noen unntagelser, samt aldri å bli trett av å si «nei». 14. Forat vi skal avdø fra våre synder. «Han som bar våre synder i sitt legeme (svensk overs.) opp på treet, for at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten...» 1. Pet. 2, 24. At Kristus døde, er én ting; men at vi skal avdø, det er noe helt annet. Men just derfor var det Kristus døde, sier Peter. Hvorledes kan vi nå i levende live avdø? Jo, derved at vi akter oss korsfestet med ham, korsfestet for alt det som står Guds vilje, sinn og vesen, godhet og rettferdighet imot således at vi uhindret kan leve for rettferdigheten, som Peter uttrykker det. Når vi først er kommet opp på korset, og dernest trofast forblir der (ikke stiger ned av korset igjen) da vil vi sikkert avdø fra synden. Det er sant nok det som man ofte i vantro sier, at man synder så lenge man lever, når man bare tolker det rett: så lenge man lever selv, så lenge man ikke er korsfestet med Kristus, så lenge synder man, og kan ikke annet. Men nå er det altså anledning til ved tro å dø mens man lever, eller å avdø fra synden. «Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den?» Rom. 6, 2. 8 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

9 15. Miste sitt liv for Kristi skyld. «For den som vil bjerge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det». Matt. 16, 25. «Også vi er skyldige å sette livet til for brødrene». 1. Joh. 3, 16. Alle er i alminnelighet redd for livet sitt, og gjør alt for å bjerge det fra den naturlige død. Kun unntagelsesvis er det i denne betydning behov for å sette livet til; men om det skulle være behov for det, da gjelder det å gjøre det. Kristus satte jo også således sitt liv til for oss. Men det er allikevel i åndelig betydning at dette ord har sin største rekkevidde. Hva betyr det så, åndelig talt, å sette livet til? Vår vilje er vårt liv, vårt selvliv. Således kalles da også en døende manns testamente, for «hans siste vilje». Å oppgi, fornekte eller ofre, egenviljen det er å sette livet til, å miste sitt liv. Når da i stedet en annen persons vilje skal skje, da er det i sannhet den annens liv som står ved makt, mens mitt liv tapes. Om vårt legemlige liv blir tatt, er det jo også en annens vilje som skjer, og vår vilje som ikke skjer. Derfor står dette ord i forbindelse med å fornekte seg selv og ta opp sitt kors. Hvor har vi anledningen til å miste vårt selvliv, vår egenvilje? På korset! Det er alltid denne ene og samme løsning:. Måtte dette ord få brenne seg inn i hvert enkelt hjerte! 16. Død med Kristus. «Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham». Rom. 6, 8. «For er vi død med ham, skal vi og leve med ham». 2. Tim. 2, 11. Å leve med ham, det betyr ikke bare å få evig liv, men det betyr egentlig å seire med ham, å seire så som han, å vandre i hans fotspor. De fleste tenker at dette er umulig i denne verden. Men her har vi nå fått angitt grunnen til at man ikke tror på seier i sitt liv. Man tror seg ikke død med ham, korsfestet med ham. Det er først når man tror seg død med ham at det kan bli noen mening i å tro seg delaktig i hans seirende liv. Hvorfor det? Fordi det gamle menneske er umulig. Det kan ikke være Guds lov underdanig. Men når man ved delaktighet i Kristi død er blitt det kvitt da er man jo derved blitt kvitt det som gjør det umulig for enhver å holde Guds bud eller gjøre hans vilje. Ser du ikke nå denne vidunderlige løsning både på vanskeligheten og på gåten? «Da tror vi at vi også skal leve med ham». Ikke ellers!!! Ikke uten at vi ved tro regner oss død med ham. «Idet vi har oppgjort dette med oss selv at én er død for alle, derfor er de alle død». 2. Kor. 5, 15. Det er nå om å gjøre at også vi oppgjør dette med oss selv, at vi er død i Kristus Jesus, at vi tilegner oss dette ved tro, og i alle deler oppfører oss som sådanne, som de som ikke har noe å si, som ikke har noen egenvilje som skal skje. Da blir det seier! «Men nå er vi løst fra loven idet vi er død fra det som vi var fanget under...» Rom. 7, 6. At Kristus er død, det er alminnelig kjent; men at vi er død at denne død kan bli virksom i oss det er høyst ukjent. Måtte også dette bli kjent og tilegnet! 9 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

10 Vi er død fra det som vi var fanget under. Hva var det? Jo, det var syndens makt, kjødet med dets lyster og begjæringer, det gamle menneske. Det var løgn, vrede, misunnelse, ufordragelighet, baktalelse, furting og fornærmelse, bekymring, havesyke, ond mistanke o.s.v. Å plukke eller ribbe dette av seg, det nytter ikke. Om man i beste fall får det av seg i noe monn, så kommer det igjen. Men det gis altså denne ene, fullkomne, velsignede utvei: Du kan bli korsfestet med Kristus og dø fra alt dette som du er fanget under, som du er træl av. Plukker du bladene av et tre om sommeren, så vil det vokse blader ut igjen, for da er det liv og virksomhet i treet; men når vinteren kommer, behøver du ikke ta din finger i bladene; de faller av allikevel; for da inntreder det en slags død i naturen. Og det vokser ikke noe ut igjen, så lenge denne død varer. Måtte det snart bli senhøstes for din syndige natur, kjære leser, med rikelig løvfall! Ja, måtte det bli evig vinter for ditt kjød, og evig sommer for din ånd! Måtte din sol gå opp, som Esaias sier, og aldri mere gå ned! Amen. 17. Gjort lik med ham i hans død. «Og kjenne samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død». Fil. 3, 10. «For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse». Rom. 6, 5. De lidelser som gjør oss lik med ham i hans død, det er de lidelser som er nevnt under II i 13. kapitel, lidelsene ved å fornekte seg selv, ved at egenviljen lider korsdøden. Herlighetsglansen i de dødes oppstandelse blir jo høyst forskjellig. 1. Kor. 15, 41 og 42. Den står nøyaktig i forhold til hvor meget vi her i nådetiden er blitt forenet med ham ved likheten med hans død. Paulus hadde grepet forferdelig meget av Kristuslivet. Hva han ikke hadde grepet, det var den fulle og hele forening med Kristus i hans død. Dette jaget han etter å gripe! Det bør vi også gjøre. Når vi trofast, fra dag til dag og fra år til år, regner oss korsfestet med Kristus forblir på korset da inntrer virkelig litt etter litt en død over synden. Vi blir likedannet med Kristus, på korset. Og i samme grad som vi blir likedannet med ham der, blir ånden i vårt indre likedannet med hans herlighetsliv. I de dødes oppstandelse får vi da et herlighetslegeme som tilsvarer det herlighetsliv som vår ånd har fått del i mens vi var her i vårt kjøds dager, ettersom vi da ble gjort lik med ham i hans død. Dødslikheten blir livslikheten. Når det ikke virkelig inntrer noen sådan død i vårt liv, da kommer dette virkelig av at vi ikke virkelig tror på noen sådan død. 10 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

11 18. Akte seg virkelig død for synden. «Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus». Rom. 6, 11. Man må ikke oppfatte dette «som», som om det var sagt at det ikke er en virkelig død det her er tale om. Ordet «som» står ikke i grunnteksten. Hvis vi tror at det menes at vi skal være virkelig levende for Gud, så må vi også tro at vi skal være virkelig døde for synden. Ordene «som døde» skal bety: som virkelig døde, eller som de som i sannhet er døde. Dette er nettopp saken både i dette tilfelle, og med kristendommen i det hele tatt at det blir noe virkelig av det! Når man er mere eller mindre vantro, hvilket de fleste dessverre er, ligger det nær til å lese «som døde» som om det sto «liksom døde». Her ligger «hunden» begravet; for å forsøke å være død, liksom være død, det har tusenvis funnet å være forgjeves, og det med rette. Og fordi de ikke har fått tak i hemmeligheten ved å tro seg virkelig død med Kristus, har de oppgitt noen gang å få full seier over all synd. Hvorledes er det altså at et menneske kan få virkeliggjort dette å bli korsfestet med Kristus? Ene og alene ved tro! Ved tro på det fullbrakte verk, ved tro på at vår egen virkelige død for synden hørte med til det fullbrakte verk, ved tro på de skriftsteder som gjelder denne sak. Denne troens hemmelighet gjelder det å bevare i en ren samvittighet. 19. Døpt til hans død. «Eller vet I ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?» Rom. 6, 3. Nei, det er det nok dessverre ikke mange som vet. De fleste vet ikke annet enn at de ble døpt for å kunne si at de var døpt. Det var alene noe som skulle gjøres for at det skulle være gjort. Men dåpen er jo en god samvittighets pakt med Gud. 1. Pet. 3, 21. Den som blir døpt, gjør en pakt, eller kontrakt, med Gud. Om hva da? Om å dø fra alt sitt eget, om alle sitt livs dager å holde kjødet med dets lyster og begjæringer korsfestet, om at all egenvilje skal være dødsdømt, og alltid trofast hengis i døden så snart den melder seg. Om at det gamle menneske skal avlegges, og forbli å være avlagt, slik at man kan vandre i et nytt levnet. Ellers kan man umulig greie det. «Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, således skal også vi vandre i et nytt levnet». Rom. 6, 4. Vi blir døpt til ham som døde for oss. Og vi blir døpt til å dø selv: til å dø fra oss selv, og synden, på Golgata kors. 20. I er jo død så død da! Kol. 3, 3 9. Vi er egentlig alle døde i og ved Kristi legeme. Vi skal alle være død. Nettopp derfor må nå enhver især se til å få virkeliggjort dette, ved tro. Derfor sier Paulus: Så død da! Se nå til å få virkeliggjort det! 11 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

12 Hva skal dødes? Alt sammen! Alt det som ikke er av Gud! Alt det som er av kjødet! Derfor står det i vers 8 og 9: «Men nå skal også I avlegge dem alle (kjødets gjerninger, nemlig): vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn; lyv ikke mot hverandre (kun noen få eksempler) I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger». Dette er altså riktig en kongelig ordre til alt Guds folk: Så død da! Må enhver kvikke seg å etterkomme ordren! 21. Døden virksom i oss «Alltid bærende Jesu død med oss i legemet, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennå mens vi lever, hengis vi stadig i døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. Således er da døden virksom i oss..». 2. Kor. 4, Hva er dødens virksomhet? Kun den ene: å bringe i døden, å hente til dødsriket. I alminnelig forstand henter den én for én til døden, til korsdøden på Golgata. Men denne døds virksomhet i oss består ikke bare i å bringe den enkelte i døden én gang for alle, men også deri at det i hver enkelt av oss bringes mer av vårt eget i denne død. Nettopp således foregår vår helliggjørelse, den som vi er pålagt å jage etter. Uttrykkene i ovennevnte skriftsteder er meget betegnende: «Alltid bærende Jesu død med oss i legemet». Vi bør ha denne død for hånden til enhver tid, for at vi «stadig» kan «hengi i døden» alt vårt eget, så snart vi får øye på noe, for at Jesu liv kan åpenbares i vårt dødelige kjød. For den som mister sitt eget liv, han finner derved Kristusliv. Således er da døden virksom i oss. Den herjer vårt eget, og legger det øde, til fordel for Kristi ånd, sinn og liv som derved fyller oss mer og mer. 22. Hvis det dør. «Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn; men hvis det dør, bærer det megen frukt. Den som elsker sitt liv, mister det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv». Joh. 12, 24 og 25. Hvis det dør, ja! Det er just det som er det store spørsmål. Å, hvor menneskene holder på sitt eget, forsvarer seg selv, bjerger sitt liv og fiffer på det! Til evig tap! Omtrent alle mennesker tenker at det er om å gjøre å forsvare og passe på sitt eget så godt som mulig, og bruker derfor sine evner og krefter og all sin kunnskap i dette øyemed. De tror det er om å gjøre å komme så høyt opp som bare mulig i denne verden, og har ikke engang anelse om at det er akkurat det motsatte som lønner seg. Versene foran de ovenfor anførte vers, viser foranledningen til at han talte således. Dette var svaret på at Jesus fikk beskjed om at det var noen som gjerne ville se ham. Jesus forsto så godt at deres tanker var forkjært innstillet. De tenkte de skulle få noe ekstra stort, briljerende og kneisende, av samme sort som de størrelser som de før hadde sett, bare enda større!!! Men hva var Jesus? Han var Mesteren i å gå den andre veien, i å gå ned! Han var ydmyk og saktmodig av hjertet, og hadde et utseende som ingen hadde lyst til; og nå var han snart ved veiens 12 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

13 ende, naglet til et kors utenfor byen, på Hodeskallestedet, med en forbryter på hver side, forkastet og forlatt av mennesker, og tilsist endog forlatt av Gud selv! Dersom du, kjære leser, vil oppgi alt ditt eget, i alle retninger, og som et hvetekorn mens du lever legges i jorden og dø, da skal du ikke ha levd forgjeves i denne verden, da skal du bære megen frukt, av samme slags som den som Jesus har båret. Hvilke enorme frukter hans liv (hans død) har båret! 23. På korset avdør vi også fra religiøst menneskeverk. Det eneste som gjelder, sier Paulus, er en ny skapning. Først og fremst er det synden som ikke gjelder, som ikke skal bli stående. Og dernest kommer turen til alt annet som ikke tilhører den nye skapning. Alt det vi med ett ord kan kalle for menneskeverk, det skal vi også avdø fra. Det skal opphøre. Og det blir nok et omfangsrikt kapitel! For en masse velment menneskeverk, en mengde finnpåmakeri! Det kan være ment vel, men gjør allikevel skade. Alt sådant ligger derfor utenfor Ordet. Den som taler i menigheten, skal tale som Guds ord, og den som handler, skal også handle etter Guds ord. Det første som kommer inn under dette kapitel, det er alt partivesenet med alle deres mangfoldige påfunn! Hva er kirke og kirkesamfunn for noe? Idel menneskeverk! Eller hvor i bibelen står det noe om noe sådant! Kapitel og vers? Hva er f. eks. statskirke, baptistkirke og pinsemenighet for noe? Kapitel og vers? Det å la seg kalle for prest eller pastor etter å ha gått på noen skoler eller etter å ha tatt noen eksamener, hva er det for noe? Kapitel og vers? Det er kun forfengelighet, levebrødspolitikk, herskesyke og idel galskap! Nyttig? Nødvendig? Nei, det er kun en tyngsel, en plage, en tomhet og dumhet. Ja, det er endog en latterlig dumhet. Når pastoren dertil lærer seg til, og tar på seg, en særegen tone, da tar han seg i åndelige personers øyne riktig ut som en narr. Da kan man føle trang til å kaste opp. Luther hadde samme syn på dette. Les «Luthers hyrdebrev», 4de opplag utkom på M. Andersens forlag i Larvik år Man må tilhøre et parti, kalles for noe, og innskrives i en menighetsprotokoll, sies der. Hvor står det? Kapitel og vers? Hvilket kirkesamfunn tilhørte de første apostler og kristne forøvrig? Kapitel og vers? Nei, min kjære, velmente og tross all belesthet dog såre uvitende venn, det er løgn. Vi har ikke noe mere bruk for det idag enn på de første kristnes tid. Tvert imot! Det gjør uoverskuelig og unevnelig skade! Partier er kjødets gjerninger, Gal. 5, 19 21, åpenbar synd, djevelens gjerninger. Det bør innrømmes å være nokså drøyt å si at man trenger disse for å fremme Guds rike på jorden!? Det finnes en masse menneskeverk blant Guds folk. Har her kun innledningsvis gjort noen få enfoldige antydninger. Det er ikke de verdslige som står Guds sannheter mest imot. Nei, det er idag, som på Jesu tid, de religiøse som mest står sannheten imot, især de religiøse ledere, de som har sitt levebrød av religiøsiteten. Disse forsvarer sitt levebrød istedenfor å elske sannheten. 13 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

14 Hvor jammerlig! Hvor nedrig! Hvorfor ropte de: «Bort med ham! Korsfest ham!» Fordi han elsket dem så høyt at han sa dem sannheten! 24. Forlike dem begge i ett legeme med Gud, ved korset. Ef. 2, 16. Det er ytterst vanskelig å få menneskene forlikt bare i de vesentligste punkter, bare i hovedsaken. Dersom det da lykkes, synes man det er rent storartet. Men i Kristus Jesus er vi kalt til å bli ett, ganske og aldeles, til å bli så ett som lemmene på samme legeme er ett ett med hverandre og ett med Gud. Menneskene er, kan vi si, umulige. De tretter og slåss og er uenige både i stort og smått så lenge de lever! Ja, dette siste «så lenge de lever», det er just punktet. Derfor tok Kristus oss alle med seg i og ved det ene legeme som han påtok seg opp på korsets tre. Vi kan si åndelig talt at korsets nagler går gjennom oss alle etter kjødet, at de holder oss alle sammen. Når vi får se dette, ved tro, og holder fast ved det, da først kan det bli enhet i sannhet, vedvarende og stadig tiltagende enhet. Akkurat som vår korsfestelse med Kristus er den enkeltes enhet med Gud, således er det også i sannhet de enkeltes enhet med hverandre. Underbare korsets ord! Vidunderlige kraft og virkning! 25. Dersom I døder; ikke ellers. «For dersom I lever etter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve». Rom. 8, 13. Å leve etter kjødet, det er det samme som å fullbyrde kjødets begjæring, Gal. 5, 16, eller å gjøre kjødets gjerninger, og det er det samme som å gjøre synd eller lovbrudd, brudd på de guddommelige lover som man kjenner på forhånd. Såfremt vi vedblivende lever etter kjødet, lever i synd, da skal vi dø. Hvis vi ikke lever etter kjødet, da har vi m. a. o. korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Vi er da korsfestet for det vi vet er synd. Når vi dessuten døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal vi leve. Legemets gjerninger er noe annet enn kjødets gjerninger. Som kjødets gjerninger betegner det vi på forhånd vet er galt, således betegner legemets gjerninger det som et større lys viser oss er galt etter at gjerningen er gjort. Den synd som vårt sinn eller vårt opplyste jeg ikke har vært med på, det er legemets gjerning. Det kreves to ting for å leve, for å etterfølge Kristus: I. At vi ikke lever etter kjødet, at kjødets gjerninger opphører. II. At legemets gjerninger blir dødet (dømt, avstått ifra) etter hvert som de kommer for dagen. I. At jeg ikke gjør det jeg vet er galt. II. At jeg fortsettende slutter å gjøre det jeg etter hvert får rede på er galt. 14 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

15 Vi kan ikke hate og korsfeste det vi ikke vet er galt. Korsfestelsen kan ikke nå lenger enn den enkeltes lys når. Men så langt kan den, og bør den, nå. 26. Vil du dø fra deg selv? På hvilken måte var det at alt dette kunne virkeliggjøres? Ved tro. Nå heter det: «Strid troens gode strid! Grip det evige liv (det seirende liv) hvortil du er kalt!» Streb etter hellig ferd og gudsfrykt! Men enhver kan forstå at ingen streber etter å gripe troen på at man er korsfestet for noe som man elsker å beholde. Altså: før man kan gripe troen på å være korsfestet med Kristus, må man være gått trett av seg selv og alt sitt eget, ja man må være dødstrett av synden og all selvvirksomhet, slik at man er takknemlig for å kunne bli korsfestet med Kristus, takknemlig for å få ham som Herre over og leder av sitt liv. Når man er blitt således innstillet, da vil Gud også sørge for at man får anledning til å gripe troen på å være korsfestet med Kristus. To ting trenges altså for å bli korsfestet med Kristus. I. Å ville det. II. Å tro det. 27. De veldige følger av å være korsfestet med Kristus: Seirende liv. Et seirende liv er det dessverre ikke mange som tror på. Mange har forsøkt, men har forlengst av hjertet oppgitt dette som håpløst. Man tenker ikke en tanke mere på noe sådant. Og det er ikke til å undres over så lenge man er uvitende om at det går an å bli korsfestet med Kristus, at det går an å dø mens man lever. Det er umulig å seire over synden, hvis man ikke er korsfestet med Kristus. Det gamle menneske kan ikke seire, hvor meget det enn blir strammet opp, eller hvor fromt det enn blir. Men det kan altså korsfestes eller avlegges. Når man ikke tror det gamle menneske korsfestet, er det umulig å seire, og dersom man tror det korsfestet, da er det umulig å synde. Et av to. Disse to ting kan ikke forenes; de kan ikke være tilstede samtidig. Er korsfestelsen tilstede, da er synden borte, men om synden er tilstede, da er korsfestelsen borte. Hvile i Gud. Ett av de aller største goder her i verden, det er å ha hvile i Gud, å være stille og trygg under alle omskiftelser, i alle livets stormer, i trengsler og motganger, i alle mulige slags pinlige situasjoner. Det er ganske umulig uten å være korsfestet med Kristus. «De ugudelige er som det opprørte hav: for det kan ikke være stille, og dets vanne utkaster skarn og dynd. Det er ingen fred, sier Gud, for de ugudelige». Es. 57, 20 og 21. Det er det gamle menneske som er så umulig, og så urolig, som ikke kan være stille. Det har mange bekymringer; for det har så meget som det skal ta vare på, og som det er så redd for å miste. Det er 15 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

16 også full av mistro og mistanke. Det gamle menneske er dødsdømt, og har derfor en stadig frykt og en uavlatelig uro, i seg. Vi må da høylove Gud for denne enestående utløsning og forløsning: korsfestet med Kristus! Da blir det endelig ro og fred og trygghet. Da kommer vi til hvile i Gud, og får det slik som Jesus hadde det da han lå bak i båten og sov under stormen på Genesaret sjø. Vekst. Det eksisterer ikke åndelig vekst uten at kjødet er korsfestet. Er man ikke korsfestet med Kristus, da er man i kjødet, under loven; man er lovtræl, syndens træl, og står aldeles i stampe. Man kan nok få mere bibelkunnskap og annen kunnskap, samt øvelse i å sno seg og snakke for seg, men med ens åndelige vekst er det kun på stedet marsj: synde og få tilgivelse, synde og få tilgivelsen i det uendelige. Det ligger i selve sakens natur at så lenge det gamle menneske lever og virker, så lenge blir det også de gamle greiene opp igjen og opp igjen. Og dette står jo i sterk motsetning til begrepet vekst. Først etter at man ved tro har fått se seg som hengende på korset med Kristus, kan det i sannhet bli tale om åndelig vekst. Menighetsliv. Det står så betegnende i en sang: «Er vi på korset, vi eier enhets- og kjærlighets ånd». Og i en annen sang: «Hvor deilig (salig) det er å møtes, når kjødet korsfestet er». Ja, da blir det oppbyggelse og alt annet godt. Da blir det innbyrdes forhold som jo er det vanskeligste av alt riktig velsignet. Akkurat som den enkelte ingen vei kommer uten ved å være på korset med alt sitt eget, således kan menigheten heller ikke vokse sammen legemets vekst uten at hver enkelt er korsfestet. Eller m. a. o. består den levende Guds menighet Kristi legeme kun av sjeler som er eller blir korsfestet med Kristus. For ellers kan man ikke vokse legemets vekst. Det gamle menneske som ikke er korsfestet hindrer veksten. Sang Mel.: Jesus er det beste navn av alle. Tenk vårt gamle menneske ble naglet Fast til korsets tre på Golgata! Naglet ble det! Naglet ble det! Fast til korsets tre på Golgata. Rom. 6, COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

17 Kor: Takk at det ble gjort! O, så stort, så stort! Tro på dette gir meg seier nu Over synden! Over synden! Ja, i dens mangfoldighet og gru. 1. Joh. 5, 4. Tenk at Jesus Kristus seg iklædde Kjød og blod som oss på denne jord. Store gåte! Store gåte! Ja, dens hem lighet er meget stor. Rom. 1, 3. Hebr. 2, Tim. 3, 16. Ef. 5, 31, 32. Da så han ble naglet fast til korset, Døde både du og jeg med ham. Halleluja! Halleluja! Tro på dette ender all vår skam. Rom. 7, 4. Kol. 3, Kor. 5, 15. Jeg nu ser meg selv med ham korsfestet; For det var jo samme blod og kjød. Just det samme! Syndens stamme Fant jo der sin endelige død. Gal. 2, 20. Gal. 6, 14. Hebr. 2, 14. Ikke bare syndens frukter bar han; Selve stammen bar han likeså, Opp på korset! Opp på korset! Så vi alle seier kunne få. 17 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

18 1. Pet. 2, 24. Rom. 6, 6. Hebr. 4, 15. Som de sure epler må opphøre Når det sure tre ei suger saft, Sådan også! Sådan også Gamle Adam treder ut av kraft. Rom. 6, 2. Rom. 6, 11. Gal. 2, 20. Ef. 4, 22. Kol. 3, Kor. 4, 10. Gal. 5, 24. Nu kan alle synder snart avlegges: En, to, tre, og alle andre med. Alltid seier! Alltid seier! Ja, om sådan tro nå alle bed. Kol. 3, 8. Jak. 1, Pet. 2, 1. Hebr. 12, Kor. 2, Tim. 6, 12. Avslutning Den som forakter den ringe, men nødvendige, begynnelse troen på at Kristus ble korsfestet for oss og den som høylig priser denne begynnelse, men forkaster eller forakter den veldige fortsettelse troen på å være korsfestet med Kristus de er begge like tåpelige. Måtte Gud i disse dager få åpenbaret denne velsignede troens hemmelighet for mange hungrige og lengtende sjeler! Amen. Elias Aslaksen 18 COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY brunstad.org

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter Guds kjærlighet i våre hjerter Noe nytt er skjedd Ef 1,13: «I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.i ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Fridd ut fra mørkets makt

Fridd ut fra mørkets makt Fridd ut fra mørkets makt Denne undervisningen er hentet fra to forskjellige serier jeg har på nettet: Dr Jekyll og herr Hyde kristen og Helbredelse for ånd sjel og legemet, som du finner på www.bibelundervisning.com.

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Etter sin død og oppstandelse hadde Jesus tilbrakt 40 dager sammen med de menneskene som trodde Han var den lovede Messias (Apg. 1,

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

9: Fordi vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham.

9: Fordi vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. Rom 6, 9 9: Fordi vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over ham. Det apostelen her vil si, er at vi som har dødd med Kristus, tror at vi også

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Nåden i Jesus Kristus

Nåden i Jesus Kristus Nåden i Jesus Kristus av Sigurd Bratlie Nåde 1 Loven 1 Et bedre håp føres inn 2 Full av nåde og sannhet 2 Hvor synden er stor, er nåden større 4 Min nåde er deg nok 5 Nåde til hjelp i rette tid 7 Min rettferdighet

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3

i Kristus Menighetens Enhet & Liv del 3 i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3 Menighetens enhet 4 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Rom 10, 10 10: For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Først legger en merke til hvordan Paulus nå nevner troen og bekjennelsen i deres rette rekkefølge. Når han

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Paulus brev til romerne

Paulus brev til romerne Utdrag fra Paulus brev til romerne Hilsen 1Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, 2 det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer