Innfjorden. Innleiing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innfjorden. Innleiing"

Transkript

1 Innfjorden Innleiing Innfjorden har ca 400 innbyggarar. Bygda ligg 9 minutt fra Åndalsnes sentrum. Det er skole og barnehage organisert som oppvekstsenter, med ca 50 barn. Innfjorden er ei triveleg bygd med folk som viser ei unik vilje til samarbeid og dugnad. Vi har fått til svært mykje dei siste åra, men no treng vi å styrke folketallet for å oppretthalde skulen vår og ta i bruk det vi har fått til. Næringslivet i Innfjorden er allsidig med alt frå landbruk til industri. Bedriftene våre er svært gode støttespelarar i arbeidet for å få ting til å skje. Leiarar frå nokre av bedriftene har tatt initiativ til ei gruppe som kallar seg Innfjorden Dei skal i samarbeid med andre aktørar jobbe med å få i gang bustadprosjekt. Til no har det vorte bygd eitt hus med 4 leiligheter, som ungdom har flytta inn i. Eitt hus til er på trappene. Dette har ført med seg at det har vorte ny aktivitet i bustadfeltet som har ligge urørt sidan først på 90 talet. No er det også fleire einebustader under planlegging og oppføring i dette feltet. Det er ei optimisme i bygda vår, og dette vil vi gjerne bygge opp under, slik at det blir enda meir attraktivt å bu her. Innfjorden og Nøsa Vi vil med denne søknaden prøve å skaffe oss midlar til å sette alt arbeidet vårt meir i system, og få med enda fleire på eit felles løft for buplassen vår. Vi har eit svært bra lite samfunn som vi gjerne deler med mange nye Innfjordingar.

2 Friluftsliv og aktivitetar : Eit fantastisk fjellområde der vi har 4 opne hytter med båtar til bruk for alle. Bøstølen er eit svært populært utfartsområde både sommar og vinter med mange fine merka turstiar om sommaren og flotte skiløyper om vinteren. Løypene er knytt saman med løyper frå Stordalen, så det er mange kilometer med flotte løyper. Bøstølen er også eit hytteområde med omlag 100 hytter/ tomter. Badestrand med volleyballnett Trimløype Lysløype Ballbinge Båthamn På Berildstølen er det montert opp to web-camera som viser ver- og føreforhold framover mot Bøstølen. Dette kan de finne på eller Taskedalshytta 2

3 Kultur: mange ulike lag og organisasjonar som til dømes Bygdekvinnelag, idrettslag og kulturlag, og i tillegg religiøse lag. World Base Race Verdensmeisterskap i BASE-hopping. Sommaren 2008 var første gong dette vart arrangert, og det er kort fortalt ei konkurranse om å hoppe ut frå eit fjell og flyge først over ei mållinje før skjermen blir utløst. World Base Race 08 Kvart år er Norsk Fjellfestival arrangert, og vi i Innfjorden har det største arrangmentet: Seterdag på Bøstølen som samlar om lag 1000 personar. Alt er sjølvsagt gjort på dugnad og over 50 personar er med og gjer dagen muleg. Bedehuskapell bygd på dugnad Samfunnshus bygd på dugnad skulen vår er også bygd på dugnad! Seterdag på Bøstølen 2008 Innfjorden oppvekstsenter 3

4 Næringliv Landbruk Landbruket i bygda er inne i et generasjonsskifte. Produksjonen i bygda er basert på mjølkeproduksjon, ammekyr, sauehald og eggproduksjon. Tilleggsnæring i landbruket På to av gardane driv dei med gardsturisme. Bedrifter Grande Trevarefabrikk produserer møblar til skular og institusjonar Grande Trevare AS Ulvestad Sementvarefabrikk produserer kummar og avløpsrør i sement Arvid Gjerde AS Driv med vegsikring og oppsetting av autovern Edvin Gjerde Transport Transportfirma Gunnar Bø Rosemålar og husflidsutsal Byggmester Gridset byggefirma Hau'n Handlaga husflidsbedrift Kari's Systue Produserer dåpskjolar, bunader og festdrakter, og diverse anna syarbeid. Andre bedrifter med tilknytning til bygda vår Plasto fabrikk som lagar deler til mellom anna bilindustri Skjelbostad sveis produserer og lagar ulike konstruksjonar og bygningar i stål Endre Engen statsautorisert revisor A. Gjerde AS 4 Plasto

5 Utfordringar vi ønskar å ta tak i gjennom eit bygdemobeliseringsprosjekt Hovedutfordringar dei 3 første åra: Hovudutfordringa vår er å få folk til å flytte hit, slik at vi kan oppretthalde skulen vår sjølv om kommunen må sette i verk sparetiltak. Bedriftene våre treng også rekruttering frå nærmiljøet. Ved anna bruk av friareal kan vi få til ein utandørs møteplass med benkar og oppslagstavle. Her kan forskjønning av fellesareal gjere nytten. Skaffe attraktive bustadtomter Restaurering av samfunnshus, som igjen kan bli ein sosial møteplass for bygdefolket. Utfordringar vi vil ta tak i første år: 1. Skaffe attraktive bustadtomter. Kartlegging av mulige stader / tomter kr Samtale med aktuelle grunneigarar, møter kr Samarbeid med kommunen i forhold til prioritering av areal til jordbruk og bustadfelt. Kr Fagmøte arealbruk med ekstern fagperson kr Marknadsundersøking for potensielle innflyttarar kr Utvikle velkomstpakke i tillegg til den frå innflyttarkontoret i kommunen. Alle som etablerar seg i bygda får ei gåve. Dette kan t.d. vere ein palle ved, årsabonnement på lokalavisa eller liknande. Etablere velkomstkomite for innflyttarar. Kr Vere støttespelarar for gruppa som arbeider for restaurering av samfunnshuset i bygda. Sum Kr Oppgåver som skal gjennomførast Ved samfunnshuset: mobilisering av dugnadsgjeng kr gjennomgang av huset med faglig kompetanse kr oppsett av kostnader kr vurdering av godkjenninger brann, mattilsyn kr søknad om midler til restaurering offentlig / privat kr organisering av og tilrettelegging for dugnadsarbeid kr utarbeide regler for utleie / utlån bruk kr Arbeidsleiing kr Sum kr

6 Utvikling av nye arbeidsplassar og tilleggsnæringar Oppretting av nettverksgruppe for tilleggsnæringar i landbruket kr fagmøte om generasjonsskifte i landbruket kr Sjølv om fleire av bedriftene i Innfjorden vert drive av andre generasjon, er det fortsatt fleire bedrifter er drive av grunnleggjaren sjølv. Vi vil dra nytte av dette ved å gjennomføre eit arrangement saman med Nordveggen As, det lokale Hoppid -kontoret, der temaet er det å våge å starte eigen bedrift. Som eksempelbedrifter vil vi bruke gründarar frå bygda. Hvis det er interesse, vil vi og sjå på om dei lokale gründerane kan være "fadder" for dei som ønskar å starte eiga bedrift. kr Sum kr Organisering av bygdemobeliseringsprosjektet Organisasjonar og menneske Styringsgrupper Arbeidsgrupper Mobiliseringsmøter for bygda kr Sum kr Total sum første år: kr ,- Styringsgruppe, detaljar Styringsgruppa vil bestå av folk frå Bøstølen og Svartrøsta Grunneigarlag og idrettslaget, som famnar om dei fleste personane i bygda. I tillegg vil vi få med folk i organisasjonar som ivrar for dei prosjekta vi har sett på som hovudsatsingane i dette bygdeutviklingsprosjektet. Vi har som mål å få med flest mogeleg, både av gamle travarar og innflyttarar, for å skape eit felleskap og eit eigarforhold til det vi får til her i Innfjorden. Det er vi allereie gode på, men vi treng meiningsfylte oppgåver også framover slik at vi held den gode ånda oppe i bygda. 6

7 2. og 3. År av prosjektet Vi set her grovt opp ei oversikt over tiltak vi vil gå vidare med. Det vi har starta opp allereie blir vidareført dei kommande åra. 4. Fortsetjing av arbeid med samfunnshuset gjennomføring av åpningsarrangement for hele bygda kr planlegge aktiviteter for ungdom og eldre i huset kr søknad om midler til fortsatt restaurering offentlig / privat kr organisering av og tilrettelegging for dugnadsarbeid kr Arbeidsleiing kr Dugnadsinnsats av bygdefolket kr Sum kr Forskjønning av friareal Byggeleiing kr Møte / samarbeid med vegvesen, kommune og evt. Fylke kr Sum kr Total sum 2. år: kr ,- 3. år av prosjektet 6. Ved forskjønning av friareal Planlegging og prosjektering kr organisering av dugnadsarbeid kr Arbeidsleiing kr Dugnadsinnsats av bygdefolk og bedrifter: Hellelegging, muring Bord, benker Informasjonstavle Blomsterbed Rekkverk kr Sum kr Motorsportbane Møte med grunneigarar / kommune kr Byggeleiing kr Dugnadsinnsats opparbeiding, tilrettelegging kr Sum kr Total sum 3. år kr

8 Vi håpar vi har gitt ein god presentasjon av bygda og nærmiljøet vårt, og håpar på eit positivt resultat frå dykk. Med helsing Magnhild Vik og Anita Skjelbostad For Bøstølen og Svartrøsta Grunneigarlag Kristin Lien for Innfjorden Idrettslag 8

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Sykkylven kommune Tekniske tenester

Sykkylven kommune Tekniske tenester Sykkylven kommune Tekniske tenester Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde fi 012 3/1-(3 5/2.( ese/zy Dykkar dato: Dykkar ref.: Vår dato: 14.05.2009 Saksbeh.: Henrik Schmidt Vår ref.: 2009/669-4157/2009

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2006/344-3/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010 Innhald 1.0 Status Midsund kommune...3

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen Årsrapport 2009 bygdemobiliserings-prosjektet Godt mot, Todalen Godt mot, Todalen 1 Årsrapport 2009 INNHALD 1.0 SAMANDRAG... 3 2.0 2.1 Lystlista... 3 2.2 Bustader... 3 2.3 Trivsel, samhald og møteplassar...

Detaljer

Innleiing. Organisering

Innleiing. Organisering Breiband i bygda Målet med denne rettleiaren er å hjelpe bygdelag til lettare å kunne realisere utbygging av moderne og framtidsretta kommunikasjonsnettverk. IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 www.sfj.no www.sfj.no Biletbidrag: Sogn og Fjordane bondelag v/ Merete Støfring (kyr, sau og mjølkeproduksjon)

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD

UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD UTVIKLINGSPLAN FOR GOL TETTSTAD Eit kraftig lyft framover Vedteken av Kommunestyre i K-sak 01/05 Gol kommune Oppsummering Gol kommune ynskjer eit kraftig lyft framover for Gol tettstad. I ei tid med stor

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Landbruksplan for Etne 2005 2007

Landbruksplan for Etne 2005 2007 Landbruksplan for Etne 2005 2007 Etne kommune 2005 1 Forord Oppstart av arbeidet med Landbruksplan for Etne 2004-2007 vart vedtatt i Komite Natur april 2004. Planen skulle sjå landbruket i samanheng med

Detaljer

HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE

HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE HANDLINGSPLAN BUSETJING I BYGDENE Vedtak i Hol kommunestyre 18.12.1997, sak nr. 94/97. Framlegg til handlingsplan for busetjing i bygdene vert godkjent som ein delplan til kommuneplan. Plan gjeld frå 1.1.1998.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.11.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2.

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2. 1. INNLEIING 2 1.1. FORORD 2 1.2. FORHOLD TIL ANDRE PLANVERK 3 1.3. ARBEIDSFORM 3 1.4. MANDAT 4 1.5. MÅLING AV RESULTAT/RULLERING 4 5 2. STATUS FOR ÅL 2.1. KORT INFORMASJON OM ÅL 5 2.1.1 Folketalsutvikling

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.05.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED

ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED Rapport Etne kommune Lokalsamfunn med MOT 2007-2010. BAKGRUNN: Kommuneplan for Etne: 2.2 Politikkområde oppvekst: Etne kommune skal vera ein attraktiv kommune for barn og

Detaljer

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015

Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Innleiing til Flytt til Hardanger Attraktive bukommunar, 2011-2015 Flytt til Hardanger vart starta opp i 2007, og med bakgrunn i gode erfaringar frå prosjektfase 1, skal ein no ta fatt på prosjektfase

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer