LEVANGSHEIA MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2012 NYTT OG GODT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVANGSHEIA MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2012 NYTT OG GODT"

Transkript

1 LEVANGSHEIA MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2012 Året 2012 har vært begivenhetsrikt for Levangsheia menighetsråd. Vi har fordelt oppgavene etter beste evne, og gjør det vi synes vi får best til. Derfor er det alltid Elin som er matansvarlig, Gunvor fører pennen og leder juletrefest og Rapenarrangement, Signe Liv pynter og dekorerer, Olav Peder er alt-mulig- mann, Svein søker om penger og jeg maser og dirigerer! Alle damene har vært engasjert i trosopplæringsutvalget, Elin og jeg i liturgiutvalget og Gunvor sender stoff til menighetsbladet. Anne Synnøve og Aage har flyttet vekk fra Heia, og har av den grunn ikke deltatt så mye. Nils har dessverre vært sykemeldt store deler av året. Vi savner dem alle. NYTT OG GODT Når det gjelder menighetshuset, har «mistanken kommet tiltalte til gode»! Mange av oss var sterkt i villrede når det gjaldt husets skjebne. Den 20. februar møtte ca. 40 personer opp på et avklaringsmøte, og tross stor motstand, ble det vedtatt å blåse nytt liv i huset. Demokratiet talte! Det ble valgt en huskomite, bestående av Anders Daland, Morgan Olsen, Svein Byholt og Olav Peder Lindheim. De har gjort et imponerende dugnadsarbeid. Gulver ble slipt og lakket, vegger isolert og panelt, vannet friskmeldt og renseanlegget satt ut av funksjon. (Penger spart!) Trine Lise har vasket, ryddet og kastet. Ved hjelp av kirkeringens oppsparte midler, ble det installert tre varmepumper og strømutgiftene har gått merkbart ned, til tross for at det er en jevn varme i huset. På loftet er et stort lerret klargjort for film-og-bilde framvisning, til nytte for Tirsdags-klubben og framtidig trosopplæringsarbeid. Tror ikke det er galt å gi Morgan en ekstra takk for dette! Vi er mange nå som setter pris på huset. Menighetshusets venner møtes annenhver mandag, og det er et uformelt forum hvor mangt blir drøftet. En utlodning gir en liten slant i kassa. Wenche, Elin Marie, Signe Liv, Berit Lian og andre hjelpere står på for Tirsdagsklubben. Gullkonfirmantfesten gikk av stabelen her, og vi dekket til 28 personer. 15 av 22 konfirmanter takket ja, og etter en fin omvisning på museet av Johnny, ble det stor stemning med fiskesuppe og bløtkake på menyen. Lokalet har også vært utleid til en bursdagsfeiring. Gå-gruppa hadde juleferieavslutning med selvlaget koldtbord, og bildene våre fra året 2012 kunne vi se på loftet. Av annet dugnadsarbeid kan nevnes 5 lørdager med hogst og rydding rundt kirken. Nå kan alle se fra hovedveien hvor vakker en kirke vi har. Vi har solgt litt av veden og brukerne er fornøyd med kvaliteten. Trenger hjelp til å få avsetninga opp, -vi vil hogge mer! Kirkeringen har kostet nytt lydanlegg i kirken, til bruk for musikkantene våre.

2 Sommerbasaren ble avviklet under gode forhold, og vi satt igjen med ca kr, som ble brukt på menighetshuset. Arrangementet er et samarbeid mellom menighetsråd, kirkering, husgruppe og mange andre frivillige. En stor takk til alle! TROSOPPLÆRING En annen stor utfordring og oppgave vi har jobbet med 2012, er trosopplæring. Det er en oppgave menighetene er pålagt og føler stort ansvar for. Vi har fått 14457,00 kr i år, og de har blitt brukt til å ruste opp forholda for tirsdags-klubben og deres nye «Sprell levende-opplegg». Vi la ned et stort planleggings-arbeid for å få til en «Lys våken-helg», hvor 5., 6. og 7.klasse ble invitert til å delta. Her la vi opp til mange spennende og allsidige aktiviteter med overnatting i kirken og deltagelse i gudstjenesten på søndag. Oppslutningen ble dessverre for liten til at vi kunne gjennomføre, men opplegget ligger klart til neste advent, og etter hvert som det blir kjent håper vi på full oppslutning i 2013! Trosopplæringsgruppa går på med friskt mot, og vil prøve å avvikle «Tårnagentene» for litt yngre barn i vårhalvåret, - så følg med! NY LITURGI Menighetsrådet ønsker at det normalt ikke er nattverd ved dåps og familiegudstjenester, men det kan gjøres unntak. Vi vil også at nattverd nevnes i annonsen. Glutenfritt brød er innført. Normalordning er at vi står ved salmene og sitter ved tekstlesningen. Når det gjelder forbønn, kan liturg velge blant foreliggende bønner. Dåpsopplæringen har vært, og vil alltid være knyttet opp mot gudstjenesten. Ordningens varighet er to år, slik det står i originalen. Menighetsrådet går inn for å bruke det nye Fadervår. Det gamle synges. VEDLIKEHOLD Kirkens uthus med WC anlegg har fått byttet ut råtne bordganger og blitt malt. Takk til snekker Knut Clausen og malerne Toril og Morten! Fellesrådet har kostet dette, og vi har også fått bestille nye dører til tross for trange budsjett. De manglene mønepannene er kommet på plass, men fremdeles venter vinduene på innvendig maling. Brannsikringsarbeidet er i gang i Sannidal, vi venter på tur! Parkeringsplassene på Ospvika ble utvidet og oppgradert. Takk til kommunen, grunneier og en lokal sponsor. At kloakklukta fra pumpestasjonen en gang i blant siver ut, får vi vel kanskje leve med?

3 BEMANNING Grunnet sykdom og farspermisjon, har vi hatt mange vikarprester i år. Det har fungert fint, og det har vært hyggelig å bli godt kjent med Andreas Grossmann som også i stor grad har deltatt på menighetsrådene våre. For å få kabalen til å gå opp, har vi gitt avkall på tre gudstjenester som vi håper å få tilbake i Organist Gunvor gikk helt på slutten av året ut i sykepermisjon for et år, og som vikar har vi fått Einar Bang, som har vært tilknyttet kulturskolen i Kragerø. Vi gleder oss til samarbeidet med ham. Han fortsetter Gunvors kortrening. Koret teller nå 6 personer, og i tillegg har vi fortsatt Silje og Thea i ungdomsgruppa! Bertha Gautefall Hiis har store deler av året vikariert for John Kristian Stranden. Hun har gjort en meget god jobb, men vi var alle glade da vi kunne ansette Anne Mette Bamble den 1.desember. JUBILEER Moderkirken vår, Skåtøy, feiret sitt 150 års jubileum og mye positiv og fin oppmerksomhet ble viet dem. Vi avsto fra sommerkonserten vår i år, for å avlaste Gunvor litt. Men vi hadde en fin vårkonsert, blueskonsert, julekonsert og kantoriets «Ni lesninger». Alle var verdt et besøk! At Støle kirke rundet 120 år, slo vi ikke så stort opp, men vår trofast hjelper, Signe Liv, tok oss på en fin måte gjennom kirkens historie. Vi får blåse det større opp om fem år! MISJONS OG-SOLIDARITETSARBEID Levangsheia støtter fortsatt Ilula Orphan Program i Tanzania. Det er også årlig innsamling og støtte til Inger Bekkeviks Litauenhjelp. REGNSKAP Offer og kollekt i kirken kr.58171,00, av dette 33910,00 til egen virksomhet. Givertjenesten innbrakte kr.7250,00. Andre gaver, basarer o.l. kr ,00, av dette ,00 til egen virksomhet. Disse store tallene er fremkommet p.g.a. kirkeringens sponsing av arbeidet på menighetshuset. Driftsinntekter inkl. renter: Kr ,00 Driftsutg.: Kr ,00 Avsatt til disposisjonsfond: Kr ,00 Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr.18474,00 Konfirmantene i Levangsheia menighet følger konfirmantundervisningen i Kragerø kirke. Regnskap for dette fremkommer i Kragerø menighetsråd,- ergo har vi ikke noen utgifter til konfirmantarbeid.

4 DIVERSE Gudstjenesten på Ospvika regnet bort, men det ble en fin stund i Støle kirke med dåpsbarn fra Sannidal. Alltid fint å feire 1. pinsedag på Stangnes sammen med Sannidal menighet. Mange deltagere. Påskemorgen på Rapen er en fin markering, og mange morgenfugler har glede av denne. I år var soloppgangen strålende! Takk til Reidar Sandvik som stiller husrom til disposisjon. Prost: Vikar for prost: Sokneprest: Sokneprest: Kantor: Klokker: Kirketjener: Vikar for kirketjener: Soknediakon: Sekretær, Menighetskontoret: Kirkeverge: Vikar for kirkeverge: Ny kirkeverge: Konsulent, kirkegårdsaker: Vikar for konsulent: Kirkegårdsarbeidere: Anvisningsmyndighet: Regnskapsfører: KIRKELIGE ANSATTE Bente Heibø Modalsli Harald Magnus monsen Harald Magnus Monsen Harald Gulstad Gunvor Fjellheim Anders Daland Morten Lien Olaf Peder Lindheim Berit Lian Berit Daland John Kristian Stranden Bertha Gautefall Hiis Anne Mette Bamble Bertha Gautefall Hiis Tove Strand Sigurd Rønning og Per Oddvar Ødegaard Bertha Gautefall Hiis Kragerø kommune Leder: Nestleder: Sekretær: Rådsmedlem og matansvarlig: 1.vararepresentant: 2.vararepresentant: 3.vararepresentant: 4.vararepresentant: 5.vararepresentant: Økonomiansvarlige: Sokneprest: Vikar for sokneprest: MENIGHETSRÅDET Gunn Bjørnstad Gunvor Elise Ufsvatn Nils Sandvik/Gunvor Elise Ufsvatn Elin Størdal Jacobsen Anne Synnøve Bjørkkjær (foreløpig utflyttet) Signe Liv Lundheim Aage Johnsen (Utflyttet) Olaf Peder Lindheim Svein Byholt Gunvor, Gunn og Svein Byholt Harald Magnus Monsen Andreas Grossmann

5 Menighetsrådet har hatt 10 møter, pluss et hastemøte og har behandlet 62 saker. Representant: Vararepresentant: KRAGERØ KIRKELIGE FELLESRÅD Gunn Bjørnstad Elin Størdal Jacobsen UTDRAG AV STATESTIKK 2012 Gudstjenester på søn- og helligdager: 25 med 1158 deltagere Gudstjenester utenom søn- og helligdager: 2 med 54 deltagere Kirkelige handlinger: Dåp 9 hvorav 4 fra soknet Konfirmanter 5 Vigsler 1 Gravferder 11 Typer gudstjenester: Nattverdgudstjenester 9 Familiegudstjenester 2 Ungdomsgudstjenester 2 Påskegudstjenester 1 Gudstjeneste for skoleelever 1 Konfirmantgudstjeneste 1 Allehelgensgudstjeneste 1 Frivillige medarbeidere: Menighetsråd, kirkering og kirkeverter Trosopplæring ca.35 3 faste, 12 når alle trår til! Forøvrig er det mye velvilje å spore. Vi har tro og håp om vekst i arbeidet vårt. Takk til alle som deltar! Thorsdal, den Gunn Bjørnstad

6

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

Årsmelding for Ask menighet 2012

Årsmelding for Ask menighet 2012 Årsmelding for Ask menighet 2012 Ask menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2012: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Sokneprest medlem: 1. varamedlem: Anja Helen Nilsen 2. varamedlem:

Detaljer

Påske ANDAKTEN. Sven Ludvigsen. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr.

Påske ANDAKTEN. Sven Ludvigsen. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. Påske ANAKTEN Sven Ludvigsen Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. 1 april 2014 Hva er Guds plan B for meg? «H va er Guds plan B for meg?» var temaet for bibelgruppesamlingen, som tikket

Detaljer

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss.

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Påske ANDAKTEN Anne-Mette A. Bamle D en stille uke og påsken er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Kontrastene som veksler. overvant han døden

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

side 14 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA NR.

side 14 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA NR. FOTO: HARALD MONSEN KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA NR. 1 MARS 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 14 TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank KONFIRMANT- WEEKEND på Gautefall De

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15 HVA SKJER I PÅSKEN? KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA NR. 1 APRIL 2009 side 16 Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. 1 MARS 2012 side 4 Om Dåpen! side 8 Påskeprogrammet! side

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT Stathelle menighet Forskjellige sammen om noe STORT Årsmelding 2014 s.1 Årsmelding for Stathelle menighetsråd 2014 Stathelle Menighetsråd 01.01. 31.12.2014: Ragnhild Kristoffersen leder + repr. Kirkens

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST.

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST. 1 Innhold: 0. Visjonen: En åpen og inkluderende kirke. S. 1 1. Statistikk for 2001. Gudstjenester og kirkelige handlinger. S. 2 2. Dåpsopplæring. Konfirmantarbeid og kirkelig undervisning. S. 3 3. Kirkemusikk.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid.

Vi ønsker alle en god faste. og velsignet påskehøytid. INFORMASJON Menighetsblad Påsken 2012 Årgang 60 Vi ønsker alle en god faste og velsignet påskehøytid. Kenya-tur Som det stod i forrige nummer av menighetsbladet og lokalaviser, har to av konfirmantene

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer