Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Truma VarioHeat. Monteringsanvisning Side 2"

Transkript

1 Truma VarioHeat Monteringsanvisning Side

2 Monteringsvarianter max. 50 cm max. 50 cm 6 Bilde Bilde Bilde max. 50 cm Monteringseksempel Romtemperaturføler Digital betjeningsenhet 3 Analog betjeningsenhet (tilbehør) 4 Vindusbryter (tilbehør) 5 Avgassføring 6 Omluft 7 Varmluft max. 30 cm cm Bilde 4 Bilde max. 50 cm max. 30 cm cm Bilde 6 Bilde 7

3 Truma VarioHeat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 3 Monteringsanvisning Leveransens omfang... 4 Bruksformål... 4 Registrering... 4 Bestemmelser... 4 Monteringsanvisninger... 4 Kjøretøy... 4 Vannforsyning... 4 Valg av monteringssted... 5 Feste av varmeapparatet... 5 Avgassføring... 5 Tillatte rørlengder... 5 Montering av veggpipen... 6 Tilkobling av avgassdobbeltrør til apparatet... 6 Omluftinnsug... 7 Montering av romtemperaturføleren... 7 Valg av monteringssted... 7 Montering... 7 Montere digital betjeningsenhet... 7 Beskrivelse... 7 Mål... 8 Valg av monteringssted... 8 Tilkobling... 8 Montering... 8 Montere analog betjeningsenhet (tilbehør)... 9 Valg av monteringssted... 9 Montering... 9 Elektriske tilkoblinger... 9 Koblingsdiagram... 9 Spenningsforsyning V... 0 Tilkobling av batteriet... 0 Tilkobling romtemperaturføler... 0 Koble til digital betjeningsenhet... 0 Koble til analog betjeningsenhet (tilbehør)... 0 Koble til vindusbryter (tilbehør)... 0 Gasstilkobling... 0 Funksjonskontroll... 0 Advarsler... Tekniske data varmeapparat... Symboler som brukes Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Symbol markerer ulike faremomenter. Merknad med informasjon og tips. Følg ESD-direktiver! Elektrostatisk oppladning kan føre til at elektronikken blir ødelagt. Jorde deg selv før du berører elektroniske komponenter. 3

4 Monteringsanvisning Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor det skal brukes (i Europa f.eks. NS-EN 648, i Tyskland VDE 000-7). I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. Nasjonale lover og regler må følges. Hvis monteringsanvisningene ikke følges, eller monteringen utføres på feil måte, kan det føre til materielle skader og til at mennesker utsettes for fare. Følg ESD-direktiver! Leveransens omfang Truma VarioHeat Truma CP classic VarioHeat eller Truma CP plus VarioHeat (analog eller digital betjeningsenhet) Kabel til betjeningsenhet Monteringsanvisninger Kjøretøy Driftstrykket fra gassforsyningen (30 mbar) og varmeapparatet (se typeskiltet) må stemme overens. I Tyskland er det kun tillatt med trykkreguleringsanordninger for gassanlegget som samsvarer med DIN EN 69 (i kjøretøy) med fast utgangstrykk på 30 mbar. Strømningshastigheten til trykkreguleringsanordningen må minst tilsvare det maksimale forbruket til alle de apparatene anleggsprodusenten har montert. Ved avgassføring under gulvet må kjøretøygulvet være tett. Dessuten må undersiden av kjøretøygulvet være åpen på minst tre sider, for å sikre at avgassene forsvinner og ikke hopes opp (som følge av snø, skjørt osv.). Piper må være plassert slik at ingen avgasser kan komme inn i kjøretøyet. Avgassføringen må alltid gå minst frem til sideveggen. Monteringsmateriell Bruksanvisning Monteringsanvisning Nødvendig tilbehør Avgassystem Ektstra tilbehør Vindusbryter Varmluftskomponenter Utenpåliggende ramme Kabel til betjeningsenhet 3 m / 9 m Bruksformål Varmeanlegget med flytende gass Truma VarioHeat eco / Truma VarioHeat comfort er konstruert for innmontering i bobiler (kjøretøyklasse M) og campingvogner (kjøretøyklasse O). Montering er ikke tillatt inne i busser (kjøretøyklasse M og M3) og i kjøretøy for transport av farlig gods. Registrering For oppvarming under kjøring foreskriver direktiv UN ECE R for bobiler og campingvogner en sikkerhetsavstengningsanordning. Gasstrykkreguleringsanlegget Truma MonoControl CS oppfyller dette kravet. Når dette gasstrykkreguleringsanlegget med passende dimensjonert gassinstallasjon er montert, kan et typegodkjent varmeanlegg med flytende gass være i drift under kjøring i hele Europa i henhold til direktiv UN ECE R. Nasjonale lover og regler må følges. Varmeapparatet er tillatt for montering i kjøretøy (bobiler i klasse M) for persontransport med maksimalt 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, samt for tilhengere (campingvogner i klasse O). Bestemmelser Bilde 8 Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor det skal brukes (f.eks. EN 949). Nasjonale forskrifter og regler må følges (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 for kjøretøy). I forbindelse med kjøretøy som brukes i næring skal det i Tyskland tas hensyn til de aktuelle bestemmelsene om ulykkesforebyggende tiltak fastlagt av tyske forsikringsselskaper for yrkesskader(dguv forskrift 79 til nå BGV 34). I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. Nærmere informasjon om bestemmelsene i de aktuelle landene kan innhentes fra våre utenlandskontorer (se Vannforsyning Ved innmontering av en vannforsyning i kjøretøyet må du passe på at det er tilstrekkelig avstand mellom vannledningene og varmekilden (f.eks. varmeapparatet, varmluftsrøret). En vannledning må ikke legges inntil varmluftsrøret nærmere enn,5 m fra varmeapparatet. Truma slangeklips SC (art.-nr.: 407-0) kan brukes fra denne avstanden. Ved parallell legging, f.eks. en gjennomføring gjennom en vegg, må det monteres en avstandsholder (f.eks. isolasjon), for å unngå kontakt. Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassføringen og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserve- og tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. 4

5 Valg av monteringssted Mål (alle mål i mm) mm 300 mm Bilde Feste av varmeapparatet Kontroller om kjøretøyet er utstyrt med et bærekraftig gulv, dobbeltgulv eller mellomliggende gulv som varmeapparatet kan festes på, eller hvis dette ikke egner seg så må du skaffe til veie et bærekraftig underlag (f.eks. en laminert treplate som er limt fast til gulvet). Bilde 9 Varmeapparatet og avgassføringen dets må alltid monteres slik at det til enhver tid er lett tilgjengelig for service og lett å demontere eller montere. Avstanden fra varmeapparatet til møbel- eller kjøretøydeler i nærheten må alltid være minst 6 mm. Avhengig av monteringsposisjonen må varmeapparatet skrus godt fast med vedlagte braketter eller vinkler. B D Avhengig av monteringssituasjonen på det beregnes ekstra plass for tilkoblinger (gass, avgassrør, varm-, og omluftrør). Inkludert i leveransen er en kopi av typeskiltet med avtakbar strekkode. A B A Hvis typeskiltet på varmeapparatet ikke er leselig lenger etter montering av varmeapparatet, må en kopi av typeskiltet plasseres på et godt synlig sted på varmeapparatet. Kopien av typeskiltet må bare brukes i forbindelse med originalen. For at oppvarmingen av kjøretøyet skal bli så jevn som mulig, må varmeapparatet monteres så sentralt i kjøretøyet som mulig, på en slik måte at luftfordelingsrørene kan legges tilnærmet like lange. Av hensyn til luftinnsuget må monteringsrommet være utstyrt med passende åpninger se omluftinnsug og varmluftsfordeling. Deler som er viktige for driften av kjøretøyet må ikke få redusert funksjonsdyktighet. For at ikke komponenter inne i apparatet skal bli skadet, må ingen kabler eller vannledninger festes til apparathuset. Veggpipen må plasseres slik at verken tankstussen eller lufteåpningen for tanken er nærmere pipen enn 500 mm (R). I tillegg må det ikke befinne seg noen lufteåpning for boområdet eller noen vindusåpning nærmere enn 300 mm (R). Bilde 0 Ved montering av pipen innenfor det skraverte området under eller ved siden av et vindu som skal åpnes, er det tvingende nødvendig å montere en elektrisk vindusbryter (art.-nr ). R C D Bilde B De vedlagte PT-skruene til å feste monteringsfestet på apparathuset med, trekkes til med et dreiemoment på,5 Nm. Skru fast apparatet med monteringsfestet og vedlagte skruer B 5,5 x 5. Varmeapparatet må skrus fast i kjøretøygulvet, dobbeltgulvet eller det mellomliggende gulvet for å utelukke skader på gassanlegget som følge av bevegelser ved kjøring! Avgassføring Til varmeapparatene Truma VarioHeat eco / Truma VarioHeat comfort til montering med veggpipe skal kun Truma-avgassrøret AA 4 (art.-nr ) og tilførselsrøret ZR 4 (art.-nr ) for forbrenningsluften brukes, da apparatet er kontrollert og godkjent kun med disse rørene. Tillatte rørlengder Rørlengde fra 30 cm til maks. 50 cm (se monteringsvarianter på side : C D Ved montering må rørene ikke klemmes eller knekkes. Fest røret med klemmer (5) hver 50. cm (bilde ). 5

6 Montering av veggpipen Veggpipen monteres på en så jevn flate som mulig, der vind kan komme til fra alle sider. Bor en åpning (8) med diameter Ø 70 mm (i tilfelle hulrom i området rundt pipeboringen kan du fylle ut med tre). Tetting foretas med vedlagte gummipakning (0). Strukturerte overflater påføres plastisk karosseritetningsmiddel, ikke silikon. Skyv gummipakningen (0 den glatte siden mot veggen) og klemmen (4) inn på innerdelen av pipen (). Før avgassdobbeltrøret stikkes gjennom boringen, må du skyve klemmen (7) inn på røret. Tilkobling av avgassdobbeltrør til apparatet Skyv klemmen (7) over rørene. Trykk sammen avgassrøret () ved begynnelsen, så vinding ligger på vinding. Skyv klemmen (4) over avgassrøret (). Skyv avgassrøret () over O-ringen (a), inn på stussen () og frem til flensen (3). Heng på klemmen (4) og skru den fast ( Nm). Fest forbrenningsluft-tilførselsrøret (5) på stussen (6) med klemmen (7) (3 Nm) Bilde 3 5 Ø 70 mm Rørlengdene må tilpasses slik at rørene ved montering stikker ut av boringen for pipen. Avgassrøret () må være 0 % lengre enn forbrenningsluft-tilførselsrør (5). Dermed forhindres utvidelse og strekkbelastning på avgassrøret. Trykk sammen avgassrøret () ved begynnelsen, til en lengde på ca. cm, så vinding ligger mot vinding. Skyv avgassrøret () over O-ringen (a), inn på stussen () og frem til flensen (3) (veggpipe-vinkelen peker oppover). Plasser klemmen (4) på en slik måte at den bøyde kanten av klemmen ligger over flensen. Skru fast klemmen (4) (tiltrekkingsmoment Nm). 4 4 Bilde 5 Varmluftsfordeling Varmluften ledes, enten direkte eller via fleksible rør, først og fremst ut i gulvområdet i kjøretøyet (varmluftsfordeling). Varmluftsfordelingen må kun skje via trykkbestandige rør som tilfredsstiller Trumas kvalitetskrav. Andre rør, som ikke tilfredsstiller våre kvalitetskrav (spesielt mht. maksimal trykkbestandighet, rørdiameter og antall riller), må ikke brukes. Tilbehør for varmluftsfordelingen Tilbehør Symbol Beskrivelse VR 80 Varmluftsrør VR 80 (Ø 80 mm) Varmluftsrør (Ø 65 mm) Y 80 Y-stykke 80, inngang Ø 80 mm utgang x Ø 65 mm / 7 mm Y Y-stykke, til rør Ø 65 mm / 7 mm Bilde 4 a 3 ZRS Klemme ZRS Ø 80 mm Fest pipens innerdel () med 3 skruer () (vær oppmerksom på monteringsposisjon! Truma-logoen må være nede). Sett på ytterdelen av pipen (3) og skru den på med skruer (4). Skyv forbrenningsluft-tilførselsrøret (5) inn på den rillede stussen (9), og fest det med klemmen (7) (3 Nm). Etter hver demontering må det settes på en ny O-ring (a). EN Endestykke med luftklaff 6

7 . Ved bruk av varmluftsfordeling må gitteret på varmluftsutgangen til varmeapparatet fjernes.. Kun røret VR 80 skal kobles til varmeapparatet. Montering av romtemperaturføleren Den vedlagte romtemperaturføleren må alltid være tilkoblet, da varmeapparatet ellers vil stå i feilmodus. Valg av monteringssted Bilde 6 VR 80 Ved valg av plass er det viktig å ta hensyn til at romtemperaturføleren ikke må utsettes for direkte varmestråling. Av hensyn til en optimal romtemperaturregulering anbefaler vi å montere romtemperaturføleren på oversiden av inngangsdøren. VR 80 Y 80 Husk at føleren alltid må monteres i en loddrett vegg. Romluften må strømme uhindret rundt den. 00 cm Bilde 7 eksempel på varmluftsystem Truma VarioHeat eco Ved varmeapparatet Truma VarioHeat comfort må varmluften fordeles på tre strenger. Montering Bor et hull med diameter Ø 0 mm. Legg tilkoblingskabelen bakfra og gjennom boringen, og sett kabelenden med en isolert tilkoblingsplugg på føleren (det er ikke nødvendig å ta hensyn til polaritet). VR 80 Y 80 Y Skyv romtemperaturføleren inn og legg kabelenden med kopp X7 frem til varmeapparatet (ved behov kan den forlenges til en maksimal totallengde på 0 m med kabel x 0,5 mm²). 00 cm Plugg romtemperaturfølerens kabel til varmeapparatets kabeltre. (se Elektriske tilkoblinger ). 50 cm Bilde 8 eksempel på varmluftsystem Truma VarioHeat comfort For å unngå en opphopning av varm luft, må alle varmluftstusser være tilkoblet. Sikre alle rørtilkoblinger med klips / plateskruer. Fest rørene med klemmer. X7 Varmluftsystemet konstrueres som modulsystem, og tar individuelle hensyn til de ulike kjøretøytypene. Et rikholdig tilbehørsprogram er tilgjengelig (se prospekt). Bilde 0 0 mm Omluftinnsug Omluften (U) suges inn igjen av varmeapparatet. Dette må skje via en stor eller flere små åpninger med minst 50 cm² totalareal fra oppholdsrommet (ikke hekk-garasjen) til monteringsrommet. Omluftinnsug med gitter Dersom det installeres et gitter (ikke inkludert i leveringen), gjelder de samme kravene til tversnittsområdet som gjennomstrømmes (50 cm²) for innsuging av luft. Montere digital betjeningsenhet Digital betjeninsgenhet Truma CP plus VarioHeat til betjening av et varmeapparat Truma VarioHeat eco / Truma VarioHeat comfort. I tilleg er det mulig å koble til et av Truma klimasystemene Aventa eco, Aventa comfort (fra og med serienummer /03), Saphir comfort RC og Saphir compact (fra og med serienummer /0). Beskrivelse VR 80 W U min 0,5m U Bild 9 eksempel på omluftinnsug via gitter Betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat (med beskyttelse mot feilpoling) får spenning via en V tilkoblingskabel. Ved hjelp av en tilkoblingskabel (TIN-buss) kobles betjeningsenheten sammen med et varmeapparat Truma VarioHeat og / eller et klimasystem. Eller Truma CP plus VarioHeat CI-BUS for CI-BUSS kan ikke ettermonteres. I kombinasjon med et Truma VarioHeat varmeapparat er det absolutt påkrevet med en kobling for kabel til betjeningsenhet mellom klimasystemet og varmeapparatet. Kobling for kabel til betjeningsenhet må bestilles separat. Ikke i kombinasjon med omformer TG 000 sinus. 7

8 + - Mål Tilkobling 9 9 Følg ESD-direktiver! Legg tilkoblingskabelen til TIN-bussen og driftsspenningen på V uten strekk i sløyfer. Betjeningsenheten må kunne trekkes ca. 0 cm ut av monteringsåpningen uten strekkbelastning for pluggforbindelsen. Du må aldri trekke i tilkoblingskabelen mens den er koblet til betjeningsenheten. 03 Koble tilkoblingskabelen (TIN-buss) til varmeapparatet, klimasystemet og plugg den i betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat. Plugg inn V-tilkoblingskabelen, og koble den sammen med ikke-påslått V driftsspenning (kontinuerlig pluss). Varmeapparat og betjeningsenhet Truma CP plus må være koblet til den samme strømkretsen. Plussledningen må være sikret med en A-sikring.,,5 69,5 9,8 7 8 TIN-Bus CI-BUS + - V + = rød - = rød / svart Bilde 3 sett bakfra Bilde mål i mm. Fremstilling ikke i samsvar med målestokk Valg av monteringssted Monter betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat på et sted som er beskyttet mot fuktighet. For at tegnene skal være så godt lesbare som mulig, bør betjeningsenheten Truma CP plus VarioHeat monteres i øyenhøyde. Kun ved varianten Truma CP plus VarioHeat CI-BUS. Fra fabrikken er det koblet til en ekstern betjeningsenhet (master). Montering Hvis innfelt montering ikke er mulig, leverer Truma, om ønskelig, også en ramme for utenpåliggende montering (art.-nr ) som tilbehør. Fest rammen med 4 skruer i veggen. Opprett monteringsåpning ,5 3,5 Ø max. 3,4 mm ,5 3± Bilde 4 sett forfra La overdelen til betjeningsenheten gå i inngrep i rammen ved hjelp av tapper. Fest overdelen til betjeningsenheten med en skrue. Skyv dreie-/trykknappen på akselen. 3,5 Bilde mål i mm. Fremstilling ikke i samsvar med målestokk Bilde 5 monter betjeningsenhetens overdel og dreie- / trykknapp 8

9 3 Montere analog betjeningsenhet (tilbehør) Valg av monteringssted Monter betjeningsenheten på et sted som er beskyttet mot fuktighet. Tilkoblingskabelen som er med i leveringen har en lengde på 6 m (3 m eller 9 m fås som tilbehør). Lengde på tilkoblingskabel maks. 9 m. Montering Elektriske tilkoblinger Legg tilkoblingskablene slik at de ikke kan skrapes opp. I forbindelse med skarpe kanter, f.eks. gjennomføringer i metallvegger, bør du i tillegg ta i bruk gjennomføringshylser eller kantbeskyttelsesprofiler. Tilkoblingskablene må hverken festes til eller berøre metalloverflater, avgassrøret eller varmluftsrørene. Elektrisk tilkobling skjer vie et eksternt kabeltre. Vær oppmerksom på tilkoblingskablene, slik at de ikke trekkes ut eller kommer i klem. Koblingsdiagram Hvis innfelt montering ikke er mulig, leverer Truma, om ønskelig, også en ramme for utenpåliggende montering (8 art.-nr ) som tilbehør. Bor et hull med diameter Ø 55 mm. Sett pluggen (3) til tilkoblingskabelen () inn i betjeningsenheten (). A Klem fast tilkoblingskabelen () i kabelføringen til betjeningsenheten. Legg tilkoblingskabelen () til varmeapparatet og plugg støpselet (4) til varmeapparatets kabeltre (se Elektriske tilkoblinger ). A Pass på at alle pluggene har gått i inngrep. Fest betjeningsenheten med 4 skruer (5). Sett deretter på rammen (6). Ø 55 mm X5 3 VarioHeat A X6 X Bilde 7 koblingsdiagram Bilde 6 Som visuell avslutning på rammene (6) leverer Truma sidedeler (7) som tilbehør. Spør forhandleren din. Bilde 8 kabeltre 9

10 Plugg / kontakt Beskrivelse Koble til digital betjeningsenhet Sett inn plugg X6. X7- Romtemperaturføler X7- Romtemperaturføler X7-3 Vindusbryter eller bro X7-4 Vindusbryter eller bro X7-5 X7-6 X7-7 X7-8 X5- + batteri X5- - batteri X6 Spenningsforsyning V TIN-buss / CP plus / CP classic Elektriske ledninger, koblings- og styringsenheter for varmeapparater må være plassert i kjøretøyet på en slik måte at det ikke er noe som hindrer dem i å virke som de skal under normale driftsbetingelser. Alle ledninger som legges ut av kjøretøyet, må legges med sprutsikker gjennomføring. Før arbeidet med de elektriske delene påbegynnes, må apparatet skilles fra strømforsyningen. Det er ikke nok å slå av med betjeningsenheten! I forbindelse med elektrosveisearbeider på karosseriet må apparattilkoblingen skilles fra kjøretøyets elektriske anlegg. For å garantere optimal strømforsyning må varmeapparatet kobles til det sikrede kjøretøynettet (sentralstrøm 0 A) med kabel x,5 mm² (ved lengder over 6 m med kabel x 4 mm²). Eventuelt må det tas hensyn til spenningsfall i forsyningsledningen. Minusledningen kobles til massepunkt. Ved direkte tilkobling til batteriet må pluss- og minusledningen sikres. Ved feilpoling utløses sikringen F. Ingen ytterligere forbrukere må være tilkoblet tilførselsledningen. Koble til analog betjeningsenhet (tilbehør) Sett inn plugg X6. Koble til vindusbryter (tilbehør) Del broen (kontakt 3 / 4) fra boksen X7. Kapp de to stikkontaktene av kabelen til vindusbryteren og koble dem sammen med kontakt 3 / 4. Polariteten spiller ingen rolle. Gasstilkobling Driftstrykket til gassforsyningen på 30 mbar må stemme overens med driftstrykket til apparatet (se typeskiltet). Gasstilførselsrøret Ø 8 mm må være festet til gasstilkoblingsstussen med en skjæreringnippel. Når forbindelsen trekkes til, må man holde hardt imot med en annen fastnøkkel. Gasstilkoblingsstussen på apparatet må ikke forkortes eller bøyes. Før tilkobling til apparatet må du forvisse deg om at gassledningene er fri for smuss, spon o.l.! Rørene må legges slik at apparatet lett kan utmonteres i forbindelse med service. I gasstilførselen må antallet skillesteder i rom som brukes av mennesker, begrenses til det teknisk absolutt nødvendige. Gassanlegget må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor de skal brukes (i Europa f.eks. NS-EN 949 for kjøretøy). Nasjonale forskrifter og regler må følges (i Tyskland f.eks. det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 for kjøretøy). Funksjonskontroll Etter montering må det kontrolleres med trykkfallmetoden at gasstilførselen er tett. Det skal utstedes et kontrollsertifikat (i Tyskland f.eks. i henhold til det såkalte DVGW-arbeidsdokument G 607 for kjøretøy). Kontroller deretter alle apparatets funksjoner iht. bruksanvisningen. Bruksanvisningen skal overleveres til eieren av kjøretøyet. Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Ved bruk av nett- eller strømforsyningsapparater er det viktig å huske på at denne ene regulerte utgangsspenningen leverer mellom V og 5 V, og at brumspenningen er <, Vss. Tilkobling av batteriet Avhengig av kabeltverrsnittet må de medfølgende flathylsene 6,3 mm krympes på pluss- og minuslederen og plugges inn i støpselet X5 (kontakt / ) (sikre eventuelt pluss- og minuslederen). Tilkobling romtemperaturføler Koble romtemperaturfølerens boks X7 sammen med kabeltreets plugg X7. 0

11 Advarsler Montøren eller eieren av kjøretøyet må plassere den gule etiketten med advarslene som fulgte med apparatet, på et sted i kjøretøyet som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. Tekniske data varmeapparat Bestemt i henhold til NS-EN 64 og Truma godkjenningsvilkår Gasstype Flytende gass (propan / butan) Driftstrykk 30 mbar (se typeskilt) Nominell varmeeffekt (gassforbruk) Truma VarioHeat eco 300 W (00 g/h) / 800 W (0 g/h) Truma VarioHeat comfort 300 W (00 g/h) / 800 W (0 g/h) / W (90 g/h) Tilleggsinformasjon iht. NS-EN 64 Truma VarioHeat eco Q n = 3, kw (Hs); 30 g/h; C 3 ; I 3B/P Truma VarioHeat comfort Q n = 4, kw (Hs); 300 g/h; C 3 ; I 3B/P Bestemmelsesland BE, BG, RO, DK, DE, EE, FI, FR, GB, GR, HR, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU, CY, TR, AL, MK Lufttransportmengde Truma VarioHeat eco 75 / 55 m³/h Truma VarioHeat comfort 75 / 55 / 0 m³/h Strømopptak ved V Truma VarioHeat eco 0,65 /,75 A Truma VarioHeat comfort 0,65 /,75 / 5,4 A Hvilestrømforbruk med Truma CP plus VarioHeat 0,004 A med Truma CP classic VarioHeat 0,00 A Vekt Varmeapparat uten periferiutstyr: 5,5 kg CE-produkt-identifikasjonsnummer CE-0085CR003 Med forbehold om tekniske endringer.

12 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel N-39 Vollen Fax /06 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BGF 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BGF 10 gassdrevet varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål... 2 Bestemmelser... 2 Valg av monteringssted...

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning

Combi (E) CP plus ready. Monteringsanvisning Combi (E) CP plus ready Monteringsanvisning Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningselementer (analoge/digitale) 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 20 Plassvalg og

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Monteringsanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! A S 004 / S 004 P 1 16 Innmontering til høyre 1 66 8 12 11 1 10 6 14 9 4 2 B 1 18 1 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Innmontering til venstre

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 7 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen... 3

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder Therme 230 V ~ Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 3 Monteringsveiledning

Detaljer

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6

Gassfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 6 Gassfilter Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksanvisning Bruksformål... 3 Utskifting av filterpatronen...

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~ Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E 9 7 3 Combi 2 3 1 1 60 0 230 V~ 60 Komfort på reisen Combi D 6(E) 2 1 3 6 Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²)

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Truma VarioHeat. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Truma VarioHeat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 Funksjonsbeskrivelse... 5 Bruksanvisning

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2 Monterings- og brukerveiledning -66 % * CO 2 -utslipp - 66 % * i brenselkostnader * ved bruk av begge brennerne i forhold til en konvensjonell 12 kw terrassevarmer Les bruksanvisningen nøye og påse at

Detaljer

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16

Truma CP plus. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Truma CP plus Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 16 Betjeningsenhet Truma CP plus Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Symboler som brukes... 3 Bruksformål... 3 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Trumatic C 6002 EH. Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51

Trumatic C 6002 EH. Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Trumatic C 6002 EH 230 V~ Trumatic C EH 9 7 Trumatic CEH 3 1 60 40 60 Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! E 34010-71300 03 03/2007 (N) Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 7) 99 0 N-1391 Vollen Fax

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Monteringsanvisning. Monteringsramme

Monteringsanvisning. Monteringsramme Monteringsanvisning Monteringsramme 1251 04 Apparatbeskrivelse I monteringsrammene installeres apparatmoduler eller komplettapparater, som f.eks. radio-dørmodulen Dialog fra systemet modulær funksjonssøyle,

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 gassdrevet/elektrisk varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi (E) CP plus ready. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3

Detaljer

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma LevelControl. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma LevelControl Innholdsfortegnelse Oversikt over apparatet Symboler som brukes... 2 Oversikt over apparatet... 2 Forskriftsmessig bruk...

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Oppvarming under

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Trumatic E Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic E Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07/2010 Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser ut 5 Eletronikkdel

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende svarapparat handsfri 1250.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende svarapparat handsfri er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. 4 5 6 3 2 1

Detaljer

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL LT EST HR SLO RO PL SK CZ H TR GR LV RUS BG N FI DK S P E I NL F GB D Information RS PRO LED P1 SL 3.1 3.2 88,5 5 Ø235 Ø255 5 3.3 5. A C D - 2 - 4.1 Slave Master Slave 5.4 5.1 5.5 5.2 5.3 5.6-3 - N 1.

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario Strømforsyning Kjøle-/ varmeeffekt (varmepumpe) Strømforbruk (230 V) Kjøling Strømforbruk (12 V)

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5

Detaljer

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser

Detaljer

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen!

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. fra 07 / 2010. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Oppbevares i bilen! 5 7 Trumatic E 3 9 Trumatic E 4000 / E 4000 A Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! fra 07 / 2010 1 Trumatic E 4000 / E 4000 A Installasjons eksempel 1 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Betjeningselement 2 Energivelger 3 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 4 Romtemperaturføler

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor Omgivelseskontroll Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor PICOMED ES 2 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

Comfortinfra CIR11021C

Comfortinfra CIR11021C Original instructions Comfortinfra CIR11021C SE... 4 GB... 5 NO... 6 DE... 7 FR... 9 NL...11 ES...13 IT...15 FI...17 RU...18 PL...20 CIR11021C 1250 900 (recommended) 600 (min) 137 94 44 Type Output [W]

Detaljer

Bruksanvisning. Fargekamera for innfelt dørstasjon 1265..

Bruksanvisning. Fargekamera for innfelt dørstasjon 1265.. Bruksanvisning Fargekamera for innfelt dørstasjon 1265.. Apparatbeskrivelse Fargekameraet tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide innfelt dørstasjon. Fargekameraet har følgende produktegenskaper:

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og bruksanvisning Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Installere innbyggingsboksen...4

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Dørstasjon, utenpåliggende, med enkel ringeknapp 1266 65/66/67 Dørstasjon, utenpåliggende, med 3-dobbel ringeknapp 1267 65/66/67 Dørstasjon, utenpåliggende, med 2 3-dobbel

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Varmeapparatet med propan gass Trumatic S 2 Tilførsel av forbrenningsluft

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

43 47, N 6 515. Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg

43 47, N 6 515. Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg Gassforsyning: Uten grenser, uten stopp, uten problemer, De originale Truma gasstrykkreguleringsanlegg 43 47, N 6 515 HAR DE EN SIKKER GASSFORSYNING? AKKURAT DER DE ØNSKER DET. MonoControl CS og DuoControl

Detaljer

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder 230 V ~ 40020-40400 G 06 09/2003 E 04 07/2003 Fo. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Truma Gerätetechnik

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer