Askim kommune. Kraftsenteret Askim. Et smart valg for næringslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askim kommune. Kraftsenteret Askim. Et smart valg for næringslivet"

Transkript

1 Askim kommune Kraftsenteret Askim Et smart valg for næringslivet

2 Velkommen til kraftsenteret Askim! Askim kommune har et folketall på over og vokser med innbyggere hvert år. Askim har disponible arealer både til befolkningsvekst, vekst i antall arbeidsplasser og vekst i andre aktiviteter. Kommunen har en størrelse på ca. 68 km² og har ett konsentrert tettsted. Askim er regionsenteret og tyngdepunktet i Indre Østfold i forhold til befolkning, næringsliv, handel, offentlige virksomheter og aktiviteter knyttet til kultur/fritid. Størstedelen av bebyggelsen ligger mindre enn 2 km fra sentrum. Sentrum er konsentrert, med klart bypreg og bystruktur, både når det gjelder bebyggelse og aktiviteter stort sett innenfor en radius på 200m. Størstedelen av befolkningen i Indre Østfold har mindre enn 20 minutters reisetid til Askim sentrum. Askim er en av landets største kraftkommuner (ca. 3% av vannkraftproduksjonen i Norge) med 3 store elvekraftverk i Glomma. Lokalsamfunnet har gjennomgått en stor omstilling fra en situasjon med hovedvekt på store industrivirksomheter til en situasjon med stor næringsmessig spredning og variasjon. Mange av Foto: Terje Løchen. bedriftene i Askim er orientert mot regionale, nasjonale og internasjonale markeder. Askim er et lokalsamfunn med stor kreativitet og evne til nyskaping og omstilling. Denne utviklingen fortsetter. Det er stor vilje til satsing som omfatter både privat og offentlig virksomhet. Mange utbyggingsprosjekter er under planlegging, med sikte på snarlig realisering. Nye næringsvirksomheter søker til de mest urbane områdene i en region. Askim kommune forventes å få stor vekst i både innbyggertallet og i nye arbeidsplasser. Trenden med at stadig flere innbyggere fra nabokommuner reiser til arbeidsplasser i Askim, fortsetter. Askim kommune er opptatt av å være i dialog med innbyggerne, og vi har et aktivt Ungdommens Bystyre. Kraftsenteret Askim et sted å drive næring! Der næringslivet finner utviklingsmuligheter Næringslivet har alltid sett muligheter i Askim. Fra jernbanen kom på slutten av 1800-tallet, gjennom utbyggingen av vannkraftverkene i Glomma, til etableringen av de store industribedriftene, samt til dagens mylder av små og mellomstore bedrifter. Kraftsenteret Askim skal være en næringsvennlig kommune, og vi ønsker en god dialog og godt samarbeid med næringslivet. Samarbeid og tilrettelegging bidrar til å fremme utviklingen til det beste for hele lokalsamfunnet og regionen vår. Askim er kåret til den beste byen i fylket i Nærings-NM (kilde: NHO). Askim har flere gaselle-bedrifter som høster anerkjennelse langt ut over byens grenser. Se noen av dem på side 4. Askim bysentrum som handelssenter med et variert næringsliv skal videreutvikles. Det skal legges spesielt til rette for arbeidsintensiv og kunnskapsbasert næringsvirksomhet. Askim kommune har stort fokus på næringsutvikling, og som en arena for å ta opp aktuelle saker er det etablert Askim Næringsforum. Forumet skal legge til rette for dialog mellom kommune og næringsliv. Møtene blir lagt til bedrifter i lokalmiljøet, som da får anledning til å presentere sin bedrift. Askim kommune legger sammen med næringslivet til rette for møteplasser for næringslivet: Frokostmøter for næringslivet, gründercafe, gårdeierforum og annet. Velkommen! Askims ordfører Thor Hals ønsker velkommen til Kraftsenteret Askim. I Askim råder optimismen og vi har gode forutsetninger for å bli «hovedstaden» i Indre Østfold. Næringslivet og kommunen jobber hele tiden for å bli en bedre kommune både bo- og jobbmessig. Vi har tomtearealer både for boligbygging og industrien, et blomstrende kulturliv og et kompakt sentrum de aller fleste misunner oss, sier ordfører Thor Hals.

3 Innovasjon og nyskaping lokalt Askim Frukt- og Bærpresseri AS Askim Frukt- og Bærpresseri AS har siden etableringen i 1936 tatt godt vare på den viktige arven med foredling av lokale råvarer. I dag står bedriften sterkere enn noen gang, og leverer stadig nye produkter basert på frukt og bær på markedet, både lokalt og nasjonalt. Bedriften har egen butikk på fabrikken, som trekker mennesker fra store deler av Østlandet, til unike handleopplevelser. Selskapet er Norges største fremstiller av kaldpresset rapsolje. Buer AS Buer lefse- og lompebakeri har laget lefser og lomper siden 1957, og er opptatt av å føre tradisjoner videre. Derfor steker de fortsatt på den unike måten, samtidig som de utvikler nye, velsmakende produkter. Dagens Næringsliv skriver ( ) om gaseller: GASELLENE: Gamle oppskrifter reddet Askimbedriften Buer fra nedleggelse. Gründer Bjørn Olav Drabløs har på få år skapt Norges største lompeprodusent. Sterke merkevarer fra Askim Historien om GLAVA begynte i Isolasjonsproduktene av glassfiber ble kalt Glassvatt, og det ble startet glassvatt-fabrikk i Askim. Siden har Glava vært en av byens største arbeidsplasser, og en av Norges absolutt sterkeste merkevarer innenfor sitt område. Gjennom kontinuerlig produktforbedring står bedriften nå sterkere på det norske markedet enn noen gang. Gresvig AS har sitt hovedkontor og hovedlager i Askim. Gresvig konsernet består av de to forretningsområdene Sport og Tekstil. Med kjedene G-Sport, G-MAX og Intersport innenfor divisjon Sport er selskapet ledende innen det norske markedet for sports- og fritidsutstyr. Innen divisjon Tekstil forvalter Voice Norge AS kjedene Boys of Europe, Match og VIC. De til sammen ca. 700 kjedebutikkene representerer til sammen en samlet butikkomsetning på ca 5,7 milliarder kroner. Continental har landets største dekklager i Askim. Selskapet er Norges største aktør innen salg av dekk, og hver tredje nybil i Norge leveres med dekk fra Continental. Vi hadde et bevisst ønske om å bygge nytt lager i Norge, og da var Askim et soleklart valg sa administrerende direktør i Continental Dekk Norge AS, Tor O. Dahle, ved åpningen av det nye dekklageret. Dynatec ledende på forskning og utvikling. Siden 1987 har DYNATEC utviklet og levert rasjonelle løsninger for næringsmiddelindustrien i Norden. Fra enkeltmaskiner til komplette linjer for råvarehåndtering, matproduksjon, produktkontroll, pakking og ekspedisjon. Her skapes nye produkter til stadighet, den siste er en oppfinnelse som kan revolusjonere rensingen av silisium. - Landets første bedriftssenter I Aftenposten den 24.oktober 1986 kunne man lese: «Askim har etter mønster fra USA og Nederland fått landets første bedriftsenter». Østfold Bedriftsenter AS var født med hjelp fra Askim kommune. Tanken var å skape et miljø der små- og mellomstore bedrifter ønsket å etablere seg. I dag er Østfold Næringspark arbeidsstedet til over 300 ansatte i 50 bedrifter. I dag er Höegh Eiendom eier av lokalene. Store eiendomsaktører ser nå på Askim som et av de mest interessante områdene utenfor Oslo. I 1986 begynte vi å tenke at samarbeid, samhandling og samlokalisering gir konkrete resultater. Slik tenker vi fortsatt. Askim skal være byen der virksomheter ønsker å etablere seg.

4 Et stadig voksende handelssentrum I 1992 var det slutt for Viking Askim. Hjørnestensbedriften som hadde satt sitt preg på kommunen i over 60 år, og på det meste sysselsatt arbeidstakere, ble nedlagt. Store utenlandske kapitalkrefter hadde påvirket Askim. Mange lurte på hvordan det nå skulle gå med byen. Historien har vist at det gikk bra. De frigjorte bygningsmassene la grunnlag for en transformasjon som få byer har sett maken til. I dag har Askim et av de mest spennende bysentrum i utvikling. Byen har blitt et handelssentrum som har tre forskjellige handelsformer i et kompakt sentrum, med nær gangavstand til hverandre. De opprinnelige sentrumsbutikkene: Små frittstående butikker som i den gamle sentrumsstrukturen frister med spesielle varer og særegenhet Kjøpesenter i den gamle bygningsmassen til Viking Storhandel i andre deler av denne bygningsmassen. Selv om vi nesten har alt det vi kan ønske oss i sentrum, ønsker vi nye virksomheter som ønsker å starte handelsvirksomhet i Askim velkommen. Dette er viktig for å videreutvikle eksisterende og nye deler av byen vår. Du er uansett velkommen som næringsdrivende eller om du bare ønsker å fylle opp handleposene. Foto: Christian Berset. Stort kjøpesenter i sentrum Askimtorget er regionens største kjøpesenter med 52 butikker under samme tak. Senteret er fortsatt i utvikling. Det tilkommer stadig nye små og større kjedebutikker, samt serviceinstitusjoner som Posten. Når Viking Askim ble nedlagt frigjorde dette store lokaler midt i sentrum. Gjennom en spennende transformasjonsprosess ble Kilde: Askimtorget. gummiindustri til kjøpesenter. Nå planlegges nye utvidelser og ny transformasjon av sentrum. Storhandel midt i sentrum Kreative sentrumsbutikker Foto: Tove Tørholen. Hva er vel et sentrum uten de særegne butikkene som du ikke finner andre steder? I Askim finner du disse fortsatt midt i byen. Gjennom selskapet Askimbyen AS skapes det mange aktiviteter gjennom året. Askimbyen er en organisasjon for alle som driver næringsvirksomhet i Askim. Målet er å intensivere sentrum, med det formål å skape økonomisk vekst i Askim. Under mottoet; Askimbyen et samlet kjøpesenter ønsker man å få alle som driver handel, service og næring i byen til å trekke i samme retning. I 2008 åpnet Askim Storhandel, flere storhandelforretninger under samme tak midt i sentrum av byen. Her finner du blant annet Plantasjen, Jernia, Expert, G-Sport og Coop prix. Hvilket andre byer har en fullverdig Plantasjen midt i sentrum? Det er et ønske fra statlige myndigheter at storhandelforretninger skal ligge i sentrum og ikke langt utenfor. Denne utfordringen har vi tatt på alvor i Askim. Nå planlegges stadig flere storhandelforretninger i sentrum av byen. Foto: Tove Tørholen.

5

6 En by i vekst Askim-regionen er i sterk vekst. Dersom prognosene holder stikk vil Askim-regionen få 50% flere innbyggere fram mot Og de fleste vil etablere seg i byene. Dette betyr at Askim kommune kan øke fra til innbyggere i denne perioden. Askim kommune planlegger allerede nå for denne veksten. I 2011 var det 1068 personer som flyttet inn til Askim. E18 har ført til sterk vekst i Askim. Når utbyggingen nå nærmer seg slutten, blir det stadig kortere vei til Oslo. Veksten forventes å fortsette fremover. Det er nå det lønner seg å satse i Askim. Askim er forberedt på veksten For å håndtere denne veksten og det potensialet som ligger i den har Askim kommune en egen utviklingsavdeling for satsningsområder i kommunen. Næringsutvikling er et av disse. Vi ønsker at omverdenens inntrykk av Askim skal utvikle seg i takt med utviklingen i byen. Derfor har vi startet et eget omdømmeprosjekt. Det ble allerede i 2009 holdt en åpen omdømmeundersøkelse for alle som hadde en mening om Askim, og allerede da ble Askim pekt ut som et handelssenter av de andre kommunene i Østfold. Kommunen deltar i flere byutviklingsprosjekter; lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette utviklingsarbeidet tar spesielt sikte på å etablere gode møteplasser som er attraktive og trekker liv til sentrum. Et levende sentrum er også et fokusområde for å tiltrekke både innbyggere, nytt næringsliv og besøkende, samtidig som man vil ivareta alle som er etablert i Askim. Askim kommunes utviklingsavdeling har et kontinuerlig fokus på å utvikle Askim sentrum. En av de viktigste oppgavene er å transformere eller utvikle sentrumskjernen slik at den blir et attraktivt sted å drive næring og bo. Gårdeiere, utbyggere, næringsdrivende og beboere må være engasjerte og ha tro på den sammen visjonen om Askim. Vi synes vi er på god vei. I omdømmeundersøkelsen vi gjorde blant byens innbyggere og næringsliv synes de det samme. Og det motiverer oss til å jobbe videre. En kreativ smeltedigel Flere mener at vi i den vestlige verden ikke kan konkurrere på lønninger og vi må derfor konkurrere på innovasjon og kunnskap. Det forfektes videre at de byene som vil vokse sterkest i fremtiden er de med tiltrekningskraft på de såkalte kreative næringene: Arkitekter, konsulenter, ingeniører, kunstnere; kort sagt alle de som lever av å skape gjennom sin tankekraft. Det er jo akkurat dette som er i ferd med i skje i Askim: Foto: Tove Tørholen. Askim har lenge utmerket seg som en kommune som har høy andel ansatte i kreative næringer / kulturnæringer (NIBR-notat 2005:125). Askim har en høy andel av personer med innvandrerbakgrunn og toleranse for at det er lov å tenke annerledes Det er mange lag og foreninger, man har en av landets første frivilligbørser og antallet caféer er på vei opp Næringslivet har endret seg utrolig fort de siste årene, mot en stadig større andel kreative næringer I denne kreative smeltedigelen vokser nye virksomheter fram. Velkommen til Askim. Hotell i sentrum? Et av våre neste store byutviklingsprosjekter er å få på plass et konferansehotell i sentrum av byen. Vi tror at om ikke lenge er det etablert et hotell midt i Askim som kan gjøre synergiene med Østfoldbadet, kulturhus og et handelssentrum enda sterkere. Kilde: Coop eiendom. Foto: Christian Berset. Foto: Astrid Helen Holm.

7 Rik på opplevelser Askim er rik på opplevelser. Rundt den kompakte bykjernen ligger et spennende naturlig omland som kan benyttes til rekreasjon. Askim har badeland, kulturhus og er et yrende handelssentrum. Dette kunne flere andre byer sagt også. Men kan de si at det finnes innenfor en radius på 200 meter? Østfoldbadet er blitt kjent i hele Norge og er av mange betraktet som Oslo-områdets beste badeland. Kulturhuset ligger i samme anlegg som Østfoldbadet, og byr på kulturelle opplevelser for liten og stor med både lokale og nasjonale artister. Foto: Tove Tørholen. - Askim er Norges nye badeby skrev Aftenposten i et stort oppslag på nyhetssidene sine for noen år siden. Da man startet byggingen av et badeland i Askim sent på 1990-tallet, var det mange som ristet på hodet. Det var vel knapt et eneste badeland i Norge som hadde overlevd uten en konkurs eller to. I dag er hoderistingen gjort til skamme. Østfoldbadet har blitt regionens største turistattraksjon (www.ostfoldbadet.no). Foto: Christian Berset. En komplett idrettspark ligger i gangavstand fra sentrum, både med utendørsanlegg og flerbrukshall, for eksempel kunstgress, skatebaner og sandvolleyball. I Askim folkepark skjer det stadig større eller mindre aktiviteter. Utenfor byen ligger det store områder hvor man kan gå turer, stå på ski og ellers være ute i naturen. En skitur gjennom Åsermarka til vakre Skansehytta er en opplevelse. I Romsåsen kan du gå gjennom gruvene og oppleve verden under bakken. Her finnes aktiviteter for både voksne og barn, blant annet rappelering og innvendig klatrevegg. Våren 2010 rundet Østfoldbadet besøkende. I 2011 besøkte mennesker Østfoldbadet. Mange av disse kommer fra Oslo og Akershus. VG kåret Østfoldbadet til beste badeland i Norge i sin store undersøkelse av 10 anlegg i Fortsatt er Østfoldbadet det eneste badelandet som har fått terningkast 6 av VG. Siden da har det kommer flere og større bade- og svømmeanlegg rundt om i Norge. Felles for dem alle er at de bruker den samme malen Østfoldbadet ble bygd på som det første, moderne fritidsbadeanlegget. Før 2000 var det kun rene svømmehaller og badeland uten svømmebasseng. Østfoldbadet er det første komplette anlegget med svømme- og stupebasseng, terapi/helsebasseng med 34 grader, boble- og massasjebasseng, kaldstamp, familiebasseng med bølger, strømkanal og andre fasiliteter, samt badstuer, klatrevegg og sklier for både tøffinger og små barn. Dessuten har Østfoldbadet vært banebrytere ved å utvikle en fullverdig kafeteria med en bredt sammensatt meny inne i badelandet. Det satses videre på Østfoldbadet: Nytt opplæringsbasseng tilrettelagt for skolene og friskhetssenter er nå under utvikling og vil stå ferdig høsten At badet fortsetter å være på topp, fikk vi klar melding om i Norsk Ukeblad nr. 9 i 2009: Østfoldbadet er beste alternativet nær Oslo.

8 Den unike beliggenheten En gjennomgangstone for Askims utvikling har alltid vært beliggenheten. Innenfor en radius på 50 km fra Askim kommer du til Oslo, Sverige, havet og Rygge flyplass. For å nevne noe. Med bil tar det nå ca 45 minutter til Oslo, avstanden blir stadig kortere etter hvert som nye deler av E18 gjøres ferdig. På en drøy time kommer du til Oslo Lufthavn Gardermoen, og herfra er veien åpen til resten av verden. Jernbanen har hyppige avganger mot Oslo. Askim har ikke mindre enn tre stoppesteder for tog innen kommunen: Langnes, Askim sentrum og Næringsparken. Gode bussforbindelser både til Oslo og Stockholm er avgjørende for pendlere i regionen. Gode park & ride muligheter gjør at det er enkelt å benytte seg av tilbudene. Hele 3 avkjøringer fra nye E18 gir god adkomst til sentrum og næringsområder. E18 er Norges nest mest trafikkerte vei mot Sverige. Her transporteres daglig store mengder gods til og fra Norge. Den unike beliggenheten gir gründere og etablerte bedrifter muligheter Landemerke Landemerket E-motion er en stående bølge. Det symboliserer blant annet vannkraft og vil bli oppført ved innkjøringen til Askim i Landemerket er et samarbeidsprosjekt mellom Askim kommune og næringslivet. Kunstner: Arkitekt Espen Handegård. Gründere har alltid sett muligheter i Askim Da Peter Mathias Røwde etablerte A/S Askim Gummivarefabrikk i 1920 var det allerede mange bedrifter som hadde sett mulighetene som beliggenheten ga. Askim hadde jernbane, tilgang på billig elektrisitet, en arbeiderkultur og landets laveste skatteøre. I dag vet vi at det er til dels andre faktorer som påvirker hvor gründere starter og hvor etablerte virksomheter ønsker å etablere seg. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft var en faktor for P. M. Røwde, og det er en faktor i dag. Jernbanen var viktig for 100 år siden, den er fortsatt viktig. Gode veiforbindelser er avgjørende for transport av gods. Nye E18 står snart ferdig og har redusert transporttiden til Oslo og kontinentet betraktelig. Gode samarbeidsmiljøer som skaper grobunn for innovasjon og utvikling er også viktig. Vi ønsker alle velkommen til å starte næring i Kraftsenteret Askim.

9 Askim kommune kontaktinfo: Ordfører: Thor Hals (H) Rådmann: Synnøve Rambek Servicetorg, Åpningstid: 08:00 16:30, tlf Chat / prat med oss! SMS: Trykk: Østfold Trykkeri AS, Askim

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Osloregionen. Forbereder stor befolkningsvekst InterCity binder byene sammen Halve verdiskapningen i Norge. side 12 13

Osloregionen. Forbereder stor befolkningsvekst InterCity binder byene sammen Halve verdiskapningen i Norge. side 12 13 Osloregionen Sammen for en konkurransedyktig Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Dagens Næringsliv februar 2014. og mangfoldig region Osloregionen er et kraftsenter for kunnskapsintensive

Detaljer

Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Aftenposten i februar 2015.

Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Aftenposten i februar 2015. Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Aftenposten i februar 2015. Osloregionen Sammen for en konkurransedyktig og mangfoldig region På Øverland får du være bonde selv om du bor i byen.

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

Ringeriksvirkninger RAPPORT. Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen 12.01.2014. Rapport nr.: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse

Ringeriksvirkninger RAPPORT. Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen 12.01.2014. Rapport nr.: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse Ringeriksvirkninger Utviklingsanalyse for Ringeriksregionen RAPPORT 12.01.2014 Oppdragsgiver: Ringerike utvikling AS Rapport nr.: Rapportens tittel: Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse Ansvarlig

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Det kortreiste, gode livet

Det kortreiste, gode livet Næringslivet i drammensregionen NOVEMBER 2012 2. årgang Ny jobb og en enklere hverdag Se side 46 TEMA: Det kortreiste, gode livet Vil bli verdensmester i elbil-løsninger side 30 Får hjelp til å la bilen

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen.

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen. Prosjektrapport nr. 3/2007 Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder May-Linda Magnussen Nina Jentoft Morten Jeppesen Liv Mari Nesje Helge Røed Tittel Forfattere Gode

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

MESSEN. Side 5, 6 og 7 GARDERMO. Oslo Lufthavn best i Europa. Mulighetenes konferanse. Les mer på side 9. Side 8. Side 10, 11, 12 og 13

MESSEN. Side 5, 6 og 7 GARDERMO. Oslo Lufthavn best i Europa. Mulighetenes konferanse. Les mer på side 9. Side 8. Side 10, 11, 12 og 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2007 7. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

NORDNORGES LOGISTIKKHOVEDSTAD

NORDNORGES LOGISTIKKHOVEDSTAD JUNI 2015 NARVIK KOMMUNE NORDNORGES LOGISTIKKHOVEDSTAD HANDELS- OG NÆRINGSANALYSE FOR NARVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2015 NARVIK KOMMUNE

Detaljer

Hurum 2043. Hva er utfordringene for kommunen de neste 30 år?

Hurum 2043. Hva er utfordringene for kommunen de neste 30 år? Hurum 2043 Hva er utfordringene for kommunen de neste 30 år? Les fire tenkte tilbakeblikk på diskusjonen huringene hadde høsten 2013 om utvikling de neste 30 år Dette heftet og rapporten Kommuneplan scenarier

Detaljer

Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12

Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12 Onsdag 25. oktober 2006 Næringslivsdagen Høgskolen i Narvik Matematikk spennende? SIDE 12 Bredt fagmiljø innen rus ved HIN SIDE 27 Gulltid for ingeniører SIDE 5 Med fokus på Nordområdesatsningen HIN hjelper

Detaljer

Scenarier for verdiskaping og kulturminner på Røros

Scenarier for verdiskaping og kulturminner på Røros Forskningsrapport 2009-059 Scenarier for verdiskaping og kulturminner på Røros Karin Ibenholt Rolf Røtnes Lars-Erik Becken Scenarier for verdiskaping og kulturminner på Røros Karin Ibenholt* Rolf Røtnes

Detaljer

From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei.

From: Lasse Meholm <lasse@finansit.no> Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei. Hei. From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Jeg har fått tilsendt byutviklingplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/214 November 214 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter Aalen

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer