nr 11/ NO årgang 100 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/10-2010.03.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 . nr 11/ årgang 100 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 3 Meddelte patenter B Lisenser Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Endring i fullmaktsforhold Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (73) Innehaver 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 11/10 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse : A23K 1/16 ( ) A23K 1/18 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Chemoforma Ltd, Rheinstrasse 28-32, 4302 AUGST, CH Ewos Innovation AS, 4335 DIRDAL, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, José L González Vecino, Løvdahlsgt 22B, STAVANGER, 4008, Simon Wadsworth, Hjerteskjellveien 8, HOMMERSÅK, 4310, Funksjonell fôrsammensetning (51) Klasse : B63B 3/48 ( ) B63B 25/00 ( ) B63B 25/28 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Evomec AS, Myrvåg Serviceområde, 6080 GURSKØY, Håvard Stave, Storgjerdet 1, ULSTEINVIK, 6065, Lastedekk for skip, samt fremgangsmåte for installasjon avlastedekket (51) Klasse : B63B 21/60 ( ) B63B 21/22 ( ) B63B 43/02 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Rolls-Royce Marine AS, Deck Machinery - Brattvaag, Åresundvegen 24, 6270 BRATTVÅG, Per Huse, Klokkersundveien 15, ÅLESUND, 6015, Geir Øverland, Østhagveien 33, BRUMUNDDAL, 2380, Reidar Skarbøvik, Skåtahøgda 3B, ÅLESUND, 6010, Anordning for øyeblikkelig nødfrakopling av en last, og wirekutteranordning og fartøy innbefattende samme (51) Klasse : B66C 13/06 ( ) B66C 13/08 ( ) B63B 27/10 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Rolls-Royce Marine AS, Dep. Deck Machinery Brattvaag, 6270 BRATTVÅG, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Johnny Lorgen, Vågshaugen 4, BRATTVÅG, 6270, Øyind Bjørshol, Storesandøy, AVERØY, 6530, Anordning ved kran for kontroll av bevegelser i en last 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 11/10 (51) Klasse : E21B 47/00 ( ) E21B 47/12 ( ) G01V 1/48 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/195,810 (24) Løpedag Precision Energy Services Inc, 500 Winscott Road, TX76126 FORT WORTH, US Medhat W Mickael, 4910 Randall Oak Drive, SUGAR LAND, TX77478, US Datareduksjon av bildeinformasjon registrert i et borehull (51) Klasse : F04C 2/107 ( ) F04C 2/10 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag AGR Subsea AS, Postboks 163, 5342 STRAUME, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Sigurd Ree, Lerumsveien 16, LODDEFJORD, 5178, Ytre rotor i eksenterskruepumpe med en indre og en ytre rotor (51) Klasse : F02B 37/00 ( ) F01N 3/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Sargas AS, Postboks 2451 Solli, 0201 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Tor Christensen, Hasleskogveien 10, SANDEFJORD, 3229, Henrik Fleischer, Vestmarkveien 90, SLEPENDEN, 1341, Knut Børseth, Asnesveien 20B, SANDEFJORD, 3222, Fremgangsmåte og anordning for å rense eksos fra en dieselmotor (51) Klasse : F02G 1/043 ( ) F02G 1/044 ( ) F02G 1/053 ( ) F02G 1/04 ( ) F02G 1/06 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Single-Phase Power AS, Jacob Neumannsvei 15, 1384 ASKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Arne Høeg, Vakåsveien 98E, HVALSTAD, 1395, Maskin omfattende et antall sett kretser (51) Klasse : F04C 2/107 ( ) F04C 2/10 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag AGR Subsea AS, Postboks 163, 5342 STRAUME, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Sigurd Ree, Lerumsveien 16, LODDEFJORD, 5178, Eksenterskruepumpe med en indre og en ytre rotor (51) Klasse : H05B 6/16 ( ) H05B 6/22 ( ) H05B 6/02 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Elkem AS, Hoffsveien 65B, 0377 OSLO, Magne Vindenes, c/o Elkem AS, Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, Johan Arnold Johansen, Auglandslia 18C, KRISTIANSAND S, 4620, Bjørn Egeland, Østskogen Terrasse 17, SLEMMESTAD, 3470, Alf Håberg, Wolframveien 92, KRISTIANSAND S, 4631, Stian Madshus, Kirkeveien 12C, KRISTIANSAND S, 4631, Induksjonsovn for smelting av metaller, foring for induksjonsovn og fremgangsmåte for fremstilling av slik foring 4

5 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse: A23L 1/29 ( ) A23L 1/30 ( ) A23L 1/302 ( ) A23L 1/303 ( ) A23L 1/304 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US03/17590 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, John Paul Zimmer, 504 Northridge Road, COLLEGEVILLE, PA19426, US Morsmelkerstatning for spebarn (51) Klasse: A61K 39/395 ( ) A61K 31/7008 ( ) A61K 38/00 ( ) A61K 45/00 ( ) A61P 31/18 ( ) A61P 37/02 ( ) C07K 14/715 ( ) C07K 16/24 ( ) C07K 16/28 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US97/19436 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Jeffrey L Browning, 250 Concord Avenue, CAMBRIDGE, MA02138, US Paula Susan Hochman, Newton, MA, US Paul D. Rennert, Holliston, MA, US Fabienne MacKay, Watertown, MA, US Anvendelse av et lymfotoksin-beta-reseptorblokkerende middel for fremstilling av medikamenter mot autoimmune lidelser (51) Klasse: B63B 23/00 ( ) B63B 23/28 ( ) B63C 9/02 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Norsafe AS, Postboks 115, 4852 FÆRVIK, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Geir Skaala, Myrsvingen 24, GRIMSTAD, 4879, Thom Olsen, Vigervn. 24D, KRISTIANSAND S, 4633, Rømningssystem for marin konstruksjon (51) Klasse: C01B 3/38 ( ) B01J 8/06 ( ) C01B 3/40 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , WO, PCT/EP98/04563 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP98/04563 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Haldor Topsøe A/S, Postboks 213, 2800 LYNGBY, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Jens Richard Rostrup-Nielsen, Virum, DK Ib Dybkjær, Ndr Frihavnsgade 25, 3 tv, DK-2100 København Ø, DK Peter Seier Christensen, Glasvej 7, 1 tv, DK-2400 København NV, DK Viggo Lucassen Hansen, Brønshøj, DK Fremgangsmåte for fremstilling av hydrogen- og karbonmonoksidrik gass ved dampreformering av hydrokarbonråstoff i nærværet av en dampreformeringskatalysator 5

6 (51) Klasse: C06B 25/34 ( ) C06B 45/02 ( ) C06B 45/10 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Diehl Munitionssysteme GmbH & Co KG, Fischbachstrasse 16, RÖTHENBACH, DE Karl Rudolf, Georg-Hitl-Strasse 8, SCHROBENHAUSEN, 86529, DE Heinz Hoffmann, Bondorf 1, D Scnaittach, DE Presset, uømfintlig sprengstoffblanding og fremgangsmåte for fremstilling derav (51) Klasse: C07C 275/42 ( ) A61K 31/17 ( ) A61K 31/357 ( ) A61K 31/426 ( ) A61K 31/4465 ( ) A61K 31/4465 ( ) A61K 31/538 ( ) A61K 31/538 ( ) A61P 7/00 ( ) A61P 7/02 ( ) A61P 43/00 ( ) C07C 273/02 ( ) C07C 275/40 ( ) C07D 319/16 ( ) C07C 275/64 ( ) C07C 303/40 ( ) C07C 311/05 ( ) C07C 311/18 ( ) C07C 315/04 ( ) C07C 317/32 ( ) C07D 211/78 ( ) C07D 211/96 ( ) C07D 213/40 ( ) C07D 265/38 ( ) C07D 277/20 ( ) C07D 277/46 ( ) C07D 319/18 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP01/06029 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, FRANKFURT AM MAIN, DE Otmar Klingler, Leipziger Ring 363, RODGAU, 63110, DE Hans Matter, Feldbergring 37, LANGENSELBOLD, 63505, DE Manfred Schudok, Eberlestrasse 28, D Eppstein, DE Hans-Peter Nestler, Sendelbacher Weg 46, D Kelkheim, DE Herman Schreuder, Jahnstrasse 22, D Hofheim- Lorsbach, DE Faktor VIIA-inhibitoriske (tio)ureaderivater, deres fremstilling og farmasøytiske preparater omfattende slike. 6

7 (51) Klasse: C07C 403/24 ( ) A61K 31/015 ( ) A61K 31/047 ( ) A61K 36/28 ( ) A61P 9/10 ( ) A61P 27/02 ( ) A61P 27/12 ( ) A61P 35/00 ( ) C07C 403/08 ( ) A61K 31/409 ( ) C09B 61/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/IB01/01217 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE HEERLEN, NL Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Gustavo Rodriquez, c/o Prodemex SA de VC, Canal Lateral 18, KM 8, Carretera Campo 35, Postal 1095, Sinaloa, Los Mochis, MX Mario-David Torres-Cardona, c/o Prodemex SA de VC, Canal Lateral 18, KM 8, Carretera Campo 35, Postal 1095, Sinaloa, Los Mochis, MX Alejandro Diaz, Canal Lateral 18, KM 8, Carretera Campo 35, Zona Industrial, APDO, Postal 1095, Sinaloa, Los Mochis, MX Rensing av xantofyll fra ringblomstekstrakter som inneholder høye nivåer av klorofyll (51) Klasse: C07D 305/14 ( ) C07D 493/04 ( ) C07D 493/08 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , IT, MI20OIA (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP02/08007 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILA, IT Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Ezio Bombardelli, Via Val di Sole, 22, MILA, 20141, IT Arturo Battaglia, c/o I.C.O.C.E.A.- Area della Ricerca di Bologna, Via Gobetti, 101, BOLOGNA, 40129, IT Andrea Guerrini, c/o I.C.O.C.E.A.- Area della Ricerca di Bologna, Via Gobetti, 101, BOLOGNA, 40129, IT Gabriele Fontana, c/o Indena SpA, Viale Ortles, 12, MILA, 20139, IT Eleonora Baldelli, Via Saliccto 23, BOLOGNA, 40128, IT Fremgangsmåte ved fremstilling av 14 beta-hydroksybaccatin III-1,14-karbonat 7

8 (51) Klasse: C07D 307/87 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DK, 920/99 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/DK99/00640 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: H Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 KØBENHAVN - VALBY, DK Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Hans Peterson, Vanløse, DK Michael Harold Rock, Risbjergvej 28, HVIDOVRE, 2650, DK Henrik Svane, Skodsborgvej 12, VIRUM, 2830, DK Fremgangsmåte og forbindelse for fremstillingen av Citalopram (51) Klasse: C07D 307/93 ( ) A61P 9/00 ( ) A61P 25/06 ( ) A61P 25/18 ( ) A61P 25/20 ( ) A61P 25/22 ( ) A61P 25/24 ( ) A61P 25/30 ( ) A61K 31/343 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP02/11136 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, BE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Johannes Josephus Maria Willems, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Bart Petrus Anna Maria Jozef Medaer, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Sigrid Carl Maria Stokbroekx, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Yves Georges Ruysschaert, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Johan Erwin Edmond Weerts, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Nye mandelatsalter av substituerte tetracykliske tetrahydrofuranderivater 8

9 (51) Klasse: C07D 403/12 ( ) A61K 31/435 ( ) A61K 31/4439 ( ) A61K 31/444 ( ) A61K 31/4709 ( ) A61K 31/4725 ( ) A61K 31/496 ( ) A61K 31/501 ( ) A61K 31/506 ( ) A61K 31/517 ( ) A61K 31/519 ( ) A61K 31/53 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61K 45/00 ( ) A61P 1/00 ( ) A61P 3/08 ( ) A61P 3/10 ( ) A61P 3/14 ( ) A61P 5/00 ( ) A61P 5/18 ( ) A61P 9/00 ( ) A61P 9/04 ( ) A61P 9/08 ( ) A61P 9/10 ( ) A61P 11/06 ( ) A61P 13/12 ( ) A61P 15/00 ( ) A61P 17/06 ( ) A61P 17/14 ( ) A61P 19/02 ( ) A61P 19/08 ( ) A61P 19/10 ( ) A61P 21/00 ( ) A61P 21/02 ( ) A61P 21/04 ( ) A61P 25/00 ( ) A61P 25/02 ( ) A61P 25/14 ( ) A61P 25/16 ( ) A61P 25/18 ( ) A61P 25/28 ( ) A61P 29/00 ( ) A61P 31/12 ( ) A61P 31/18 ( ) A61P 31/20 ( ) A61P 31/22 ( ) A61P 35/00 ( ) A61P 35/02 ( ) A61P 35/04 ( ) A61P 37/02 ( ) A61P 37/06 ( ) A61P 37/08 ( ) A61P 43/00 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 401/14 ( ) C12N 9/99 ( ) C07D 403/14 ( ) C07D 405/14 ( ) C07D 407/14 ( ) C07D 409/14 ( ) C07D 417/14 ( ) C07D 471/04 ( ) C07D 473/16 ( ) C07D 487/04 ( ) C07D 491/04 ( ) C07D 493/04 ( ) C07D 495/04 ( ) C07D 498/04 ( ) C07D 513/04 ( ) C07D 521/00 ( ) (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Vertex Pharmaceuticals Inc, 130 Waverly Street, MA CAMBRIDGE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Julian M C Golec, 8 Manor Farm, Chapel Road, ASHBURY, WILTSHIRE, SN68LS, GB David Kay, 4 Church Path, PURTON, WILTSHIRE, SN59DR, GB David Bebbington, 6 Linden Close Speen, Newbury, Berkshire RG14 1QA, England, GB Robert J Davies, 65 Orient Avenue, ARLINGTON, MA02474, US Sanjay Patel, 2 Allder Close, Abingdon, Wiltshire OX14 1YG, England, GB Jean-Damien Charrier, 2 Easterfield Grove, WANTAGE, OXFORDSHIRE, OX127LL, GB Ronald Knegtel, 92 Andersey Way, ABINGDON, OXON, OX145NW, GB Pyrazolforbindelser nyttige som proteinkinaseinhibitorer (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US01/

10 (51) Klasse: C07D 413/14 ( ) A61K 31/4245 ( ) A61K 31/4245 ( ) A61K 31/438 ( ) A61K 31/438 ( ) A61K 31/454 ( ) A61K 31/496 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61P 31/04 ( ) C07D 413/06 ( ) C07D 491/113 ( ) C07D 417/14 ( ) C07D 491/10 ( ) C07D 521/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/GB01/01815 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Michael John Betts, Alderley Park, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG, England, GB Michael Barry Gravestock, c/o AstraZeneca R & D Boston, 35 Gatehouse Drive, WALTHAM, MA02451, US David Alan Griffin, Fernhurst, Haselmere, Surrey GU27 3JE, England, GB Ian Richard Matthews, Fernhurst, Haselmere, Surrey GU27 3JE, England, GB Oksazolidinonderivater med antibiotisk aktivitet (51) Klasse: C07D 491/04 ( ) A61K 31/436 ( ) A61K 31/4545 ( ) A61K 31/513 ( ) A61K 31/5383 ( ) A61P 1/00 ( ) A61P 1/14 ( ) C07D 411/04 ( ) C07D 491/052 ( ) C07D 491/052 ( ) C07D 497/04 ( ) C07D 498/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP01/06749 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, BE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Maria Encarnacion Matesanz-Ballesteros, c/o Janssen- Cilag SA, Edificio Johnson & Johnson, Paeso de las Doce Estrellas, Madrid, ES Marcel Frans Leopold de Bruyn, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Kristof van Emelen, c/o Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, BEERSE, 2340, BE Manuel Jesús Alcázar-Vaca, c/o Janssen-Cilag SA, Edificio Johnson & Johnson, Paeso de las Doce Estrellas, MADRID, 28042, ES José Ignacio Andrés-Gil, c/o Janssen-Cilag SA, Edificio Johnson & Johnson, Paseo de las Doce Estrellas, 5-7, Campo de las Naciones, MADRID, 28042, ES José Manuel Bartolomé-Nebreda, c/o Janssen-Cilag SA, Edificio Johnson & Johnson, Paeso de las Doce Estrellas, MADRID, 28042, ES Francisco Javier Fernández-Gadea, c/o Janssen-Cilag SA, Edificio Johnson & Johnson, Paeso de las Doce Estrellas, MADRID, 28042, ES Forbindelser for behandling av svekket fundisk relaksasjon 10

11 (51) Klasse: C07K 7/06 ( ) A61K 31/395 ( ) A61K 38/00 ( ) A61P 31/04 ( ) A61P 43/00 ( ) C07D 498/14 ( ) C07K 1/20 ( ) C07D 498/18 ( ) C07K 11/02 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/FR00/02146 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Novexel, 102, Route de Noisy, ROMAINVILLE, FR Gilles Dutruc-Rosset, 21, avenue du docteur Arnold Netter, PARIS, 75012, FR Eric Bacqué, Morsang-sur-Orge, FR Jean-Claude Barriere, Bures-sur-Yvette, FR Gilles Doerflinger, Les Ulis, FR Guy Pantel, 12, rue Jean-Baptiste Clément, LA QUEUE-EN-BRIE, 94510, FR Streptograminderivater, en fremgangsmåte for fremstilling derav samt farmasøytiske preparater inneholdende derivatene og assosiasjoner omfattende derivatene (51) Klasse: C12Q 1/70 ( ) C12N 7/01 ( ) G01N 33/48 ( ) G01N 33/50 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ortho-Clinical Diagnostics Inc, 100 Indigo Creek Drive, Rochester, NY , US David R. Patterson, San Diego, CA, US Keming Song, Ballwin, MO, US Jeffrey M. Linnen, San Diego, CA, US Kevin M. Gorman, Rochester, NY, US Fremgangsmåte for multipleksdeteksjon av Hepatitt C- virus (HCV) og human immunosviktvirus (HIV) samt kit for slik multipleksdeteksjon (51) Klasse: E21B 7/20 ( ) E21B 29/10 ( ) E21B 33/14 ( ) E21B 43/10 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Shell Internationale Research Maatschappij BV, Postbus 302, 2596HR HAAG, NL Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Alan B Duell, 1408 Wisteria, DUNCAN, OK73533, US Robert Lance Cook, 934 Caswell Court, KATY, TX77450, US R Bruce Stewart, Wassenaarseweg 208, HAAG, 2596EC, NL Lev Ring, Heatherhill Place, HOUSTON, TX77077, US Richard Carl Haut, 502 Lakebend Drive, SUGAR LAND, TX , US Robert Donald Mack, Vobe Court, KATY, TX77449, US David Paul Brisco, 405 Westridge Drive, DUNCAN, OK73533, US Fremgangsmåte for å danne et foringsrør i et borehull mens man borer borehullet (51) Klasse: E21B 19/16 ( ) F16L 15/06 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Torbjørn Eggebø, Hegglandslia 11, 4150 RENNESØY, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Torbjørn Eggebø, Hegglandslia 11, RENNESØY, 4150, Anordning ved styredel og anvendelse av samme 11

12 (51) Klasse: F16L 21/06 ( ) F16L 55/17 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: gabo Systemtechnik GmbH, Bayerwaldstrasse 18, BOGEN, DE Peter Bauer, Kleinmenhaupten 5, KONZELL, 94357, DE Roland Lederer, Desingweg 1, REGENSBURG, 93049, DE Walter Helf, Staubing, DE Klemmuffeforbindelse (51) Klasse: F23R 3/40 ( ) F23C 13/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , CH, 2299/ , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Alstom Technology Ltd, Brown Boveri Strasse 7, 5400 BADEN, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Timothy Albert Griffin, Bachtalstrasse 15, ENNETBADEN, 5408, CH Richard Carroni, Rigistrasse 30, NIEDERROHRDORF, 5443, CH Verena Schmidt, Chilemattweg 29, CH-5400 Baden, CH Katalysator (51) Klasse: F23R 3/40 ( ) F23C 13/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , CH, 2300/ , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Alstom Technology Ltd, Brown Boveri Strasse 7, 5400 BADEN, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Timothy Albert Griffin, Bachtalstrasse 15, ENNETBADEN, 5408, CH Richard Carroni, Rigistrasse 30, NIEDERROHRDORF, 5443, CH Verena Schmidt, Chilemattweg 29, CH-5400 Baden, CH Katalysator (51) Klasse: F24H 9/12 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Oso Hotwater AS, 3300 HOKKSUND, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Chris Reidar Frölich Braathen, Solbakken, Sørkedalen, OSLO, 0759, Rørgjennomføring i en varmtvannsbereders beholder (51) Klasse: F41H 7/02 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, , DE, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Rheinmetall Landsysteme GmbH, Falckensteiner Strasse 2, KIEL, DE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Armin Diller, Anton-Günther-Strasse 27 A, D Augsburg, DE Jürgen Riedl, Augustusstrasse 26, KÖNIGSBRUNN, 86343, DE Hans Mall, Neulindacher Strasse 7, D Fürstenfeldbruck, DE Løfteanordning for pansrete kjøretøy 12

13 (51) Klasse: H01Q 13/02 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, , US, , US, , US, , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US02/18099 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Composite Optics Inc, 9617 Distribution Avenue, San Diego, CA 92131, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Kenneth Neal Segal, 8580 Trail View Drive, Ellicott City, MD 21043, US Mark K Pryor, 6991 Wheatley Street, San Diego, CA 92111, US John E Marks, 2768 Surrey Lane, Escondido, CA 92029, US Patrick N Bonebright, 7163 Camino Degrazia #119, San Diego, CA 92111, US Alan Kogut, Sadler Lane, Bowie, MD 20715, US Radiofrekvenskomponent og fremgangsmåte for å fremstille denne (51) Klasse: H04B 7/005 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US01/21979 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: InterDigital Technology Corp, 3411 Silverside Road, Concord Plaza, Suite 105, Hagley Building, DE19810 WILMINGTON, US John W Haim, 1848 Longfellow Street, BALDWIN, NY11510, US Hurtig adaptiv effektkontroll for et variabelt multiratekommunikasjonssystem 13

14 lisenser nr 11/10 Lisenser (51) Klasse B01D 45/12 ( ) (21) Søknadsnr: (11) Patentnr Lisensgiver/ rettighetsinnehaver: Harald Bjørkedal, Aurstad, 6110 AUSTEFJORDEN, Lisenshaver: Shalk Engineering AS, Brendehaugen 6,6065 ULSTEINVIK, Kategori: Eksklusiv Lisens inngått:

15 trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige [ nr 11/10] Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige (21) Søknadsnr

16 endring i fullmaktsforhold nr 11/10 Endring i fullmaktsforhold (11) Patentnr (21) Søknadsnr (73) Innehaver Multishower International Ltd, Vaults 14, Level 2, Waterfront, FRN1913 VALLETTA, MT Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, (21) Søknadsnr , , Technip France SA, ZAC Danton, 6-8, Allee de l'arche, Faubourg de l'arche, COURBEVOIE, FR Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 16

17 europeiske patenter (B1) med virkning i Norge nr 11/10 Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentverket innen 9 måneder fra meddelelse. (51) Klasse: C07D 213/42 ( ) A61K 31/4402 ( ) A61P 31/00 ( ) (11) EP publ.nr: (21) EP søkn.nr: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dato: (80) EP meddelt: (30) Prioritet: US P US CoNCERT Pharmaceuticals, Inc. 99 Hayden Avenue, Suite 500, Lexington MA 02421, US Curo AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal, Harbeson, Scott L. Lexington, Massachusetts 02421, US Tung, Roger D. Lexington, Massachusetts 02421, US Azapeptid-derivater som HIV protease-inhibitorer (51) Klasse: E21B 23/01 ( ) E21B 43/10 ( ) E21B 7/20 ( ) (11) EP publ.nr: (21) EP søkn.nr: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dato: (80) EP meddelt: (30) Prioritet: US P WEATHERFORD/LAMB,INC. 515 Post Oak Blvd. Suite 600 Houston, Texas 77027, US Onsagers AS, Postboks 6963, St.Olavs plass, 0130 Oslo, Giroux, Richard Lee, Cypress, TX , US Luke, Mike A.,Houston, TX US Rørekspandering 17

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4933

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4933 . nr 12/11-2011.03.21 årgang 101 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 28/12-2012.07.09 årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4933

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4933 . nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 31/06-2006.07.31 årgang 96 ISSN 1503-4933

nr 31/06-2006.07.31 årgang 96 ISSN 1503-4933 .. nr 31/06-2006.07.31 årgang 96 ISSN 1503-4933 1.. innholdsfortegnelse 2006.07.31 - nr 31/06 Innholdsfortegnelse Nye patentsøknader...3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 18 Meddelte patenter

Detaljer

nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933

nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933 .. nr 40/05-2005.10.03 årgang 95 ISSN 1503-4933 1.. innholdsfortegnelse 2005.10.03 - nr 40/05 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Nye patentsøknader...3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)...21

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4933

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4933 . nr 13/07-2007.03.26 årgang 97 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

patent tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk www.patentstyret.no

patent tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk patent tidende www.patentstyret.no Norsk patenttidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor patentområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/05-2005.04.04 årgang 95 ISSN 1503-4933

nr 14/05-2005.04.04 årgang 95 ISSN 1503-4933 .. nr 14/05-2005.04.04 årgang 95 ISSN 1503-4933.. innholdsfortegnelse 2005.04.04 - nr 14/05 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Nye patentsøknader...3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A)...31

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/15-2015.03.30 NO rgang 13 ISSN 1503-5808

nr 07/15-2015.03.30 NO rgang 13 ISSN 1503-5808 nr 07/15-2015.03.30 NO rgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngj ringer innenfor designomr det BES KSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer