TRONDHEIM NORGES HISTORISKE HOVEDSTAD. Pirforlaget MMXI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHEIM NORGES HISTORISKE HOVEDSTAD. Pirforlaget MMXI"

Transkript

1 TRONDHEIM NORGES HISTORISKE HOVEDSTAD Pirforlaget MMXI

2 Pirforlaget AS, Trondheim 2011 Papir: 80 g SuperSnowbright Cream 2,0 Sats: Kjetil Strand, Trondheim 2011 Trykk og innbinding: ISBN: Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Velkommen til et lite innblikk i Trondheims lange og begivenhetsrike historie. Vi trøndere er stolte over byen vår og en historie som har satt sterke spor etter seg i norsk historie, politikk og kultur. Nidarosdomen og NTNU er de institusjoner som har betydd mest for byen og som har hatt avgjørende betydning for vår regionale og nasjonale utvikling. De er begge byens mest kjente internasjonale merkevarer. Gjennom tusen år har Trondheim vært sentrum for utvikling av kunnskap, kultur, infrastruktur og innovasjon. Våre flotte og engasjerte studenter står klare til å skape framtidas Trondheim og framtidas Norge. Nidaros var erkebispesete fra 1153 til vår siste erkebiskop måtte forlate byen 1.april oktober 2011 fikk Nidarosdomen igjen sin egen biskop som også er preses for Den norske kirke. Jeg håper at denne boken med bilder fra både fortid og nåtid vil begeistre og inspirere leserne til å bli mer nysgjerrig på byen vår og til å besøke oss for å lære mer om alt det spennende vi har å vise fram. Hjertelig velkommen skal du være. Vi er glade i å få gjester og vi skal ta godt vare på dere. Det er aldri kjedelig i Trondheim. På gjensyn! Vennlig hilsen Rita Ottervik ordfører Pirforlaget AS Havnegata 9, 7010 Trondheim Postadresse: Boks 1249 Sluppen, 7462 Trondheim Telefon: (+47) E-post:

3 Innhold Midtpunkt i mer enn tusen år 6 Nidarosdomen 10 Byen og elva 22 Kunnskapsbyen 98 Bymarka 106 Kunst og kultur 116 Idrett for alle året rundt 142

4 MIDTPUNKT I MER ENN TUSEN ÅR Trondheim bys historie strekker seg mer enn tusen år bakover i tid, til år 997 da vikingkongen Olav Tryggvason grunnla byen ved munningen av Nidelva. I løpet av kort tid ble Trondheim, eller Nidaros som byen het fra gammelt av, landets økonomiske, politiske og religiøse tyngdepunkt. Etter Olav den Helliges død i 1030, opplevde byen en eventyrlig vekst. Trondheim ble Norges første hovedstad og Nidarosdomen fikk snart status som et av de viktigste pilegrimsmålene i Europa. I 1152 ble byen erkebispesete og Erkebispegården stod fram som maktsenteret i et stornorsk rike som strakte seg fra Kvitsjøen til Nord-Amerika. Svartedauens herjinger i 1349 svekket byen kraftig. I 1536 innførte danskekongen reformasjonen, og året etter måtte den siste erkebiskopen i Nidaros, Olav Engelbrektsson, flykte fra landet. Det markerte slutten på byens glanstid i middelalderen. Dagens Trondheim er en moderne og travel liten storby med ca innbyggere. Her lever historie og nåtid side om side i et mangfoldig og spennende fellesskap

5 Pilegrimsbyen I strid for korset falt helgenkongen Olav Haraldsson i slaget på Stiklestad 29.juli i år Legenden forteller at liket av kongen ble ført til Nidaros og gravlagt i all hemmelighet i en sandbakke ved Nidelva. Ett år senere ble liket gravd opp igjen og det viste seg at legemet var like friskt. Hår og skjegg hadde vokst og fra bakken sprang en kilde fram i dagen. Det ble fortalt om syke folk som søkte dit og ble helbredet. Olav ble erklært som helgen og ryktene om alle undrene knyttet til hans død spredte seg raskt. Mennesker i nød la ut på lange vandringer for å tilbe helgenkongen og søke trøst og lindring ved hans grav. Siden ble Nidarosdomen i følge tradisjonen reist over gravstedet og de jordiske levningene plassert på høyalteret i et stort sølvskrin, pyntet med edelstener. I nærmere 500 år var Nidarosdomen og Olavsskrinet målet for omfattende pilegrimsvandringer. Tilstrømningen var som størst på og tallet og varte helt fram til reformasjonen. Olavskulten fikk stor utbredelse og det finnes minst 340 St. Olavs-kirker fra før-reformatorisk tid, spredt utover Norden og det nordlige Europa

6 NIDAROSDOMEN Like ved bredden av Nidelva ruver Nidarosdomen med sine himmelstrebende tårn og spir. Den praktfulle katedralen er Norges nasjonalhelligdom og Nordens største middelalderbygning. Minnekirka over helgenkongen Olav Haraldsson ble påbegynt av Olav Kyrre i 1070, men de eldste bevarte delene i romansk stil er fra midten av 1100-tallet. Da erkebiskop Øystein Erlendsson kom hjem fra utlendighet i 1183 ble byggearbeidene ført videre i gotisk stilart, inspirert av datidens kirkebygg i England og Frankrike. Domkirka er herjet av branner hele fem ganger, men er hver gang blitt gjenreist. Vestfronten er katedralens inngangsparti og hovedfasade, rikt utsmykket med skulpturer og ornamentikk. I kraft av sin arkitektur, sin historie og levende tradisjon, er Nidarosdomen også i dag det samlende midtpunkt i nasjonens åndelige liv Nidaros Domkirkes vestfront

7

8

9 Erkebispegården Allerede i 1070 fikk Trondheim status som bispesete, men erkebispestolen ble først opprettet i Erkebispegården er Nordens eldste verdslige byggverk og ble påbegynt i andre halvdel av 1100-tallet. Fram til reformasjonen hadde erkebiskopen sin residens her. Deretter overtok de danske lensherrene gården, før bygningene ble overlatt til de militære på begynnelsen av tallet. I dag huser den nye sørfløya et museum som viser orginalskulpturer fra Nidarosdomen og arkeologiske funn fra Erkebispegårdens mangfoldige historie. I vestfløya ligger Rustkammeret og Hjemmefrontmuseet

10 Riksregaliene Riksregaliene forener nasjonale symboler med utsøkt gullsmedkunst. De består av tre glitrende kroner, to septere, to riksepler, rikssverd, riksbanner og salvingshorn. I tillegg kommer kroningsutstyret som vises samlet for første gang siden kong Haakon 7. og dronning Mauds kroning i Riksregaliene med kongekronen fra 1818 er blant de gjenstandene her i landet med størst symbolverdi. De symboliserer Norges styringsform som monarki i mer enn 1000 år. Utstillingen vises i underetasjen i Erkebispegårdens vestfløy, erkebiskop Gaute Ivarsons hallbygning fra slutten av 1400-tallet

11 Rustkammeret Rustkammeret er et av landets eldste museer. Begrepet rustkammer stammer fra middelalderens borger og slott og viser til rommet der blankvåpen, rustninger og etter hvert håndskytevåpen ble lagret og reparert. I dag framstår Rustkammeret dels som et hærmuseum, dels som et hjemmefrontmuseum, med vekt på Trøndelags militære historie. I Rustkammeret står også videoinstallasjonen «Våre demokratiske krigere», som handler om soldater i internasjonale operasjoner. En vandring i utstillingen fører en tilbake til vikingtiden og leidangens hærstyrker, gjennom middelalderen og inn i unionen med Danmark, videre 1814 med unionstid med Sverige og unionsoppløsningen i Etter 1905 fortsatte opprustningen rettet mot Sverige, og festningsanlegg både i Stjørdal og Verdal ble bygget

12 BYEN OG ELVA Det eldste byområdet i Trondheim, som fortsatt utgjør selve bykjernen, ligger innenfor Nidelvas nederste slynge. Elva dannet i sin tid en naturlig forsvarsgrav på tre sider, så det var slett ingen tilfeldighet at byen ble grunnlagt nettopp her. Trondheim er i århundrenes løp blitt rammet av en rekke store bybranner, og i 1681 brant nesten hele byen ned til grunnen. Kongen beordret da generalmajor Johan Caspar Cicignon til å lage en helt ny reguleringsplan for byen. Det er denne planen vi fremdeles finner igjen i midtbyens gatemønster. På 1700-tallet opplevde byen igjen oppgangstider med en livlig handel ledet av storkjøpmenn, som i stor stil drev med import og eksport på egne skip. Bryggene ved Nidelva er et karakteristisk minne fra denne tidsepoken

13

14 Midtbyen Trondheims sentrum er intimt og oversiktlig, noe som ikke minst skyldes Cicignons byregulering fra1680-årene. Gatenettet domineres av brede, snorrette hovedgater, men middelalderens trange, brolagte veiter er fortsatt en godt synlig del av bybildet. Midtbyen preges i dag av moderne forretningsdrift, kontorer og boliger. Nordre gate er byens promenadegate som på fine sommerdager syder av liv og aktivitet

15 Stiftsgården I byens storhetstid på 1700-tallet ble det reist en rekke prestisjefylte trepaléer i Midtbyen. Den mest kjente er Stiftsgården, bygd i av geheimsrådinne Cecilie Christine Schøller. Dette er Nordens største trepalé med senbarokk bygningsplan og rike innslag av rokokko og nyklassisme. Stiftsgården er i dag kongefamiliens offisielle residens i Trondheim. Stifsgårdsparken ble rekonstruert til byens 1000-årsjubileum i 1997 og utgjør i dag et interessant hagehistorisk monument. Kong Olav 5. Kunstner: Harald Wårvik,

16 Over: Tronsalen Under: ø. Audienssalen n. Spisesalen t.h. Passasjen mellom alle salene Over: Dronningsalen Under: ø. Det kinesiske kabinett n. Kongens kontor t.h. Trappeoppgangen

17 Torvet Midt i byen ligger Torvet hvor statuen av Trondheims grunnlegger, Olav Tryggvason, danner viseren i et kjempestort solur. Her tilbyr torghandlerne sine varer fra boder som bugner av grønnsaker, frukt og bær. Særlig fristende er de store og velsmakende trønderjordbærene. Midt i mot ligger byens blomstertorg. I utkanten av torgplassen står skulpturen «Go dagen», utført av Tone Thiis Schjetne

18

19

20 Ravnkloa Ravnkloa ligger ved nordenden av Munkegata, byens tradisjonsrike fisketorg. Her kan man få kjøpt havets mange delikatesser, enten direkte fra fiskebåtene når de ligger ved kai eller over disk i fiskehallen. Den gamle Ravnklo-klokka passer tida for dem som vil ta båt herfra til Munkholmen. Og nederst i Ravnklobakken står skulpturen av Johan Bojers berømte romanfigur, «Den siste viking», og overvåker det hele fra sin sokkel ved bryggekanten. Skulpturen er formet av Nils Aas

21

22 Trondheim Havn Det finnes ikke en eldre institusjon i Trondheim enn havna. Havna og byen vokste frem sammen, i et gjensidig avhengighetsforhold. Trondheim fikk sin første havnefogd på 1600-tallet, før byen engang hadde politimester, men tradisjonen til havna går helt tilbake til den dagen Olav Tryggvason grunnla byen her. Leiv Eiriksson skuer utover Trondheimsfjorden ved Pirsenteret på havna

23

24

25 Hurtigruta Klokken søndag 2. juli 1893 la DS Vesteraalen for første gang ut fra kai ved Brattøra i Trondheim med kurs for Hammerfest. 67 timer senere, 5. juli klokken 03.30, la kaptein Richard With skipet til kai 30 minutter før annonsert rutetid. Hurtigruten var opprettet. I 115 år har Hurtigruten vært i tjeneste for kysten, og utviklingen har vært enorm. I 1893 var ferden i realiteten en risikofylt ekspedisjon. I dag er reisen en turistattraksjon, og Hurtigruten har etablert seg som en av landets desidert sterkeste merkevarer internasjonalt. Siden 1936 har det vært daglig hurtigruteforbindelse mellom Bergen og Kirkenes kun avbrutt av krigsårene. Totalt har 70 skip trofast gjort tjeneste i Hurtigruten opp gjennom årene. I dag går 11 skip i rute som anløper 34 havner hver dag 365 dager i året, og Hurtigruten er internasjonalt kjent som Verdens vakreste sjøreise

26

27 Munkholmen Munkholmen, er en liten øy i Trondheimsfjorden, ca. 2 km utenfor sentrum. I vikingtiden lå det et rettersted her, og Håkon Jarls og trellen Karks hoder ble plassert på staker her i 995. Engelske kilder forteller at Knud den Store opprettet et kloster på Munkholmen ca. 1028, men norske og islandske kilder nevner Magnus Berrføtts lendmann Sigurd Ullstreng som grunnlegger av Holm (el. Nidarholm) kloster på begynnelsen av 1100-tallet. I 1537 hadde en del av erkebiskop Olav Engelbrektssons folk tilhold på Munkholmen, men måtte overgi seg. Klostergodset kom etter reformasjonen under kongsgården i Trondheim. Etter den svenske beleiringen av Trondheim 1658 og gjenerobringen 1659 ble det oppført en festning på Munkholmen. Det står betydelige deler igjen av dette anlegget, som i hovedsak stod ferdig Festningsverkene ble ombygd Munkholmen var bemannet så sent som under den annen verdenskrig, da tyskerne hadde kanonstillinger her. Munkholmen ble på og 1700 tallet brukt som statsfengsel, især for politiske forbrytere. Rikskansler Peder Schumacher Griffenfeld ble i 1671 styrtet fra maktens tinde og ned i fangehullet på Munkholmen; - han som i velmaktsdagene var Fredrik IIIs yndling, forfatter til tvillingrikenes egen Kongelov! Han slapp ut etter 18 år, 64 år gammel og dødssyk. Av Griffenfeldts fangecelle står bare cellevinduet tilbake i tårnveggen, med en minneplakett over. Etter hans rundgang gjennom 18 år, satt dype spor igjen i cellegolvet, og minnet satt igjen i historiebøker i generasjoner! Golvet ble dessverre revet under en festningsmodernisering på 1850-tallet ble det oppført en fyrlykt på holmen. Nå er Munkholmen populært utfartssted og badested, med fast båtforbindelse fra byen om sommeren. Øya er fredet

28

29 Pirbadet Pirbadet er Norges største innendørs badeanlegg. Det ligger på Brattøra i Trondheim, i overgangen mellom sjø og land. Badet ble åpnet 15. juni Pirbadet er samlokalisert med bade- og treningsaktiviteter, og da med et samlet besøk på ca en halv million årlig. Det holder åpent stort sett alle dager i uka, med unntak av noen helligdager. Badet har alle mulige aktiviteter som bølgebasseng, boblebad, helsebad, idrettsbad, barnebasseng, strømningskanal, 100 meter lang fartssklie med lyd- og lyseffekter, tuneller og «magesug». I Pirbadet ligger alle tilbudene samlet i ett stort rom. Enkelte omtaler anlegget som en badekatedral. Nærheten og utsikten til sjø, vær og vind fascinerer besøkende i alle aldre

30 Sjøbadet Søbadeindretningen i Trondhjem ble stiftet i 1858 som aksjeselskap. Badet ble først etablert i indre kanal ved den nåværende Fløttmannbryggen. På grunn av forurensning i kanalen ble badet ca flyttet til St. Olav pir, hvor det idag befinner seg. Det kalles nå Sjøbadet for at det ikke skal forveksles med det nye Pirbadet. Ved slutten av 1970-tallet var hovedbygningen i sterkt forfall. Med god støtte fra kommunen ble det mulig å rehabilitere både brygge og stupetårn. Badet fremstår nå i bedre stand enn noensinne. Sjøbadet består av tre avdelinger. På en separat dame- og tilsvarende herreavdeling er det mulig å sole seg naken. På fellesavdelingen i midten benyttes badetøy

31 Gamle Bybro Med sine utskårne, rødmalte portaler og pittoreske omgivelser, er Gamle Bybro uten tvil blant Trondheims mest fotograferte motiver. Brua slik vi ser den i dag er tegnet av byingeniør Carl Adolf Dahl og ble bygd i Men allerede i 1683 fantes det en trebru på dette stedet. Gamle Bybro binder Midtbyen sammen med Bakklandet og den gamle trehusbebyggelsen på østsida av Nidelva

32 Bryggene Bryggene ved Nidelva framstår i dag stort sett slik fasaden var da sjøhusene ble reist på 1700-tallet. Storkjøpmennene som drev med handel på egne skip på denne tida, bodde som regel i Kjøpmannsgata og hadde bryggene sine mot elva. Bryggerekka mot kanalen er av nyere dato, fra og 1900-tallet

33

34 Bakklandet Etter mange tiår preget av forfall var trehusbebyggelsen på Bakklandet truet av rivning tidlig i 1970-årene. Et stort antall gamle trehus fra 1800-tallet skulle jevnes med jorda for å gi plass til en motorvei gjennom bydelen, men planene møtte sterk lokal motstand og ble skrinlagt for godt noen år senere. Siden har Bakklandet blomstret opp til å bli en av byens mest attraktive områder, med restaurerte boliger, egenartede forretninger og en sjarmerende flora av serveringssteder. I Brubakken finner vi «Trampe», verdens eneste sykkelheis, som ble åpnet i

35 Nidelva Som et sølvfarget bånd bukter Nidelva seg gjennom bylandskapet på sin ferd mot fjorden. I over tusen år har elva vært selve livsnerven i Trondheims historie og dannet grunnlaget for bosetting, handel og industri. I våre dager er elva og landskapet langs elvebredden en viktig arena for fritid og naturopplevelser for byens befolkning. Nidelva er en forholdsvis stor og bred, men kort lakseelv, som i 8 kilometer går fra Trondheim sentrum og opp til Nedre Leirfoss der laksens vandring stopper i Leirfosshølen. Fiskeplassene er mange og ulike, og det fiskes både fra land og med båt i elva. Vi har her en av Norges absolutt mest storvokste laksestammer. Nesten årlig blir det tatt laks over 20 kg, og mange er de laksene mellom 20 og 30 kg som er tatt i elva. Rekordlaksen i Nidelva ble tatt i 1954, og veide fantastiske 31,8 kg. Også i mengde fisk gir Nidelva årlig gode resultater. På bare 8 kilometer lakseelv tar våre fiskere mellom 3 og 10 tonn med laks årlig. Sett opp mot fangst pr. meter fiskeelv er dette ikke langt unna norgesrekord! Nygått junilaks tatt på Leirfossen, 14 kg

36 TOFA disponerer gjennom avtaler med Trondheim kommune og Statkraft drøyt 50 % av fiskerettighetene i elva. Disse fiskerettighetene er delt opp i 13 ulike fiskevald, som alle har ulik karakter. Utleiesystemet er også tilpasset de ulike valdene, der det tilbys sesongkort eller døgnkort fiskerne. Nidelva er på sitt dypeste i Trongfossen ved Hyttfossen i Klæbu med 56 m og er med dette Norges dypeste elv.

37

38

39 Kristiansten Festning Festningen ble anlagt i som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen 18. april 1682 etter ordre fra kong Christian V. Utformingen av byen og festningsanleggene ble utført av Johan Caspar de Cicignon og generalkvartermester Anthony Coucheron. Hovedtårnet på Kristiansten ligger i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse, ca. 700 meter unna. På 1700-tallet ble Kristiansten utvidet til den form den har i dag

40 Fra sin strategiske høye beliggenhet har festningen spilt en viktig rolle i å slå tilbake invaderende svenske styrker i 1718, en interessant del av vår historie kan du lære mer om ved å besøke festningen. Fra festningen, er det en spektakulær utsikt over Trondheim og omegn, fjord og fjell. Under okkupasjonen var festningen benyttet som rettersted for norske medlemmer av motstandsbevegelsen. En plakett er reist til deres minne. Festningen har en kafeteria som tilbyr snacks og andre forfriskninger (åpent hver dag i turistsesongen). Portene av festningen er åpen mens flagget er hevet, men bygningene og rommene innvendig er kun åpen fra juni til august. Omvisning utenom åpningstidene kan avtales

41 Tyholttårnet Med sin karakteristiske profil er det 120 meter høye Tyholttårnet et markant landemerke på østsida av byen. Tårnet utgjør en viktig del av et moderne radio- og telekommunikasjonssystem. Tyholttårnet kan også lokke med panoramautsikt over byen og Norges eneste roterende restaurant, 74 meter over bakken. Tyholttårnet i solnedgang med utsikt over Trondheim

42 Solsiden Da de mekaniske verkstedene og verftene langs Nidelvas østre bredd måtte legge ned virksomheten på 1980-tallet, var en viktig epoke i byens historie slutt. Nå er det blåst nytt liv i området og de gamle verkstedsbygningene er tatt i bruk som kontorer og forretningslokaler. Nye og moderne boligkomplekser er reist langs elva, og butikker, varehus, kaféer og restauranter er kommet til. Nedre Elvehavn er i dag en dynamisk og attraktiv bydel hvor gammel og ny tid møtes i en særpreget miks

43 Lade Fra gammelt av var Lade høvdingsete og hov. Her holdt de mektige Ladejarlene til i vikingtida. De tjente seg rike på handel med datidens viktige råvarer; skinn og pelsverk. På Lade finner vi i dag flere staselige herregårder, og halvøya er et kjært turområde for byens befolkning. Bevertningsstedet Sponhuset i Ringvebukta Fugledammen i den botaniske hagen på Ringve Lade gård Sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold tilbrakte somrene på Ringve i oppveksten. Forfatterboligen Adrianstua Leangen gård

44 Ladestien er en opparbeidet natursti som går fra Korsvika til Rotvoll. Området byr på mange fine badeplasser og er rik på interessante kulturminner. Bildet viser Korsvika, et kjent utfartssted for Trondhjemmere. Korsvikaspelet foregår her

45 Ila På vestsiden av sentrum ligger bydelen Ila, med gamle boligstrøk hvor det er innslag av trehusbebyggelse. Sentralt i bydelen ligger Ilaparken, et populært rekreasjonssted for store og små. Det samme gjelder også Skansenparken. Ilaparken ble kåret til landets vakreste park i september 1997, en hederstittel som henger høyt. Ingen park i Trondheim er mer benyttet til historiske hendelser en her. Parken ble anlagt i 1891 og Norges første 17. maitog 1898 ble store begivenheter for bydelen. Byens eneste gjenværende sporveistrase slynger seg gjennom bydelen på vei fra St.Olavs gate mot endestasjonen Lian i bymarka.trikketuren er en opplevelse for alle som besøker byen, med en imponerende utsikt over Trondheim

46 Mellom Nordre avlastningsvei og fjorden ligger Ilsvikøra. Rivingstruselen kom også hit. Standhaftige beboere og arkitekt Lars Fasting sto sammen for å redde den unike trehusbebyggelsen fra sanering. Kampen for bevaring sto på i flere tiår. Heldigvis vant fornuften frem i kommunen, og i 1977 ble innsatsen for bevaring av Illsvikøra kronet med hell. Bydelen lever videre og har blitt et populært boligområde med ny bebyggelse. Ilabekken er restaurert og åpnet slik den en gang var med en tilhørende tur- og rekreasjonssti fra Ilsvika til Fagervika. Også ved Ila kirkegård er det gjort vedlikeholdsarbeider

47 Lademoen Lademoen, La mon, er en bydel i Østbyen, avgrenset av området øst for Meråkerbanen, vest for Innherredsveien, nord for Nedre Elvehavn og sør for villastrøket på Lade. I 1866 fantes det sammenhengende gatepartier med svært uregelmessig bebyggelse. Området lå utenfor bygningslovens virkeområde, og det ble derfor oppført mange dårlige og brannfarlige hus. Utbyggingen på Lademoen skjøt fart etter at Meråkerbanen ble anlagt i 1880-årene

48 Flere håndverks- og industribedrifter etablerte seg her, og strøket ble en typisk arbeiderbydel. Lademoen lå også i gangavstand fra de store bedriftene på Bakkes-grunn på østsiden av Nidelva. Etter at bydelen 1893 ble innlemmet i Trondheim, ble det utbygd kloakk her, og fra 1899 ble det innført murtvang. Bebyggelsen ble da preget av leiegårdene i mur som fremdeles dominerer strøket. I 1910 bodde 2000 av innbyggerne i området i ett-roms leiligheter, mens 2500 bodde i to-roms leiligheter. 600 mennesker bodde svært dårlig i loftsleiligheter eller i usunne kjellerrom. Det var vanlig at flere husstander delte kjøkken. Lademoen er fremdeles et utpreget boligområde preget av små, til dels rehabiliterte leiligheter. Også deler av den gamle trehusbebyggelsen er bevart. Et viktig bidrag for å hindre riving av den gamle trehusbebyggelsen på Lademoen, var Håkon Bleken og Håkon Gullvågs veggmaleri på et av de rivningstruede husene. Dora, ubåtbunkeren som tyskerne bygde under annen verdenskrig. I dag huser bunkeren mange institusjoner innenfor arkiv, bibliotek og museum

49 Dyreliv i byen Det er ikke bare bønder som drar på bytur. Mange innvandrere fra marka gjør det lettere å finne mat i sentrum. Et perfekt sted å slå seg ned. Villahager og parker har med sin overflod av planter og blomster gjort dette mulig. Ikke dyr, ikke natur

50 KUNNSKAPSBYEN Industrialiseringa på 1800-tallet gav byen ny vekst og en rekke fabrikker og mekaniske verksteder ble grunnlagt. Etterhvert ble Trondheim også et utdanningssenter, og rollen som kunnskapsby har fått stadig større betydning. Trondheim har i dag landets nest største universitet; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Ingen annen norsk by har så mange studenter i forhold til innbyggertallet. Samarbeidet mellom NTNU og forskningsinstitusjonen SINTEF har gitt byen status som et nasjonalt kompetansesenter innen teknologisk forskning. Andre sentrale institusjoner er Statoils forskningssenter og Det medisinsk-tekniske forskningssenteret. Det er ikke uten grunn at byen gjerne blir omtalt som «Teknologihovedstaden»

51 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ligger i Trondheim. NTNU er det nest største av de åtte universiteter i Norge. NTNU er en ung institusjon med en lang historie. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim. NTNU består av syv fakulteter med til sammen 53 institutter. Institusjonen har studenter og omkring 4300 årsverk, herav 2500 i undervisning og forskning. NTNU har over 100 laboratorier og driver ca forskningsprosjekt. NTNUs to største læresteder (campuser) i Trondheim er på Gløshaugen (med det tidligere NTH) og på Dragvoll

52 Sintef SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som i dag er del av NTNU. Det fulle navnet var, inntil en vedtektsendring i 2007, Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole. I dag er SINTEF organisasjonens fulle navn. SINTEF ble opprinnelig etablert for å være NTHs forlengede arm mot industrien. I 1980 ble SINTEF omgjort til en selvstendig forskningsstiftelse og profesjonalisert som organisasjon. Konsernet SINTEF ble etablert midt på 1980-tallet, da tre nye institutter ble lagt inn under SINTEF-paraplyen. Norges Skipstekniske Forskningsinstitutt (MARINTEK), Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) og Institutt for Kontinentalsokkelundersøkelser (IKU) ble gjort om til aksjeselskaper med SINTEF som største eier. Et fjerde aksjeselskap, SINTEF Fiskeri og havbruk, ble opprettet i SINTEF Byggforsk AS så dagens lys 1. januar Marintek Ved Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK) på Tyholt utvikles havromsteknologi for framtiden. De hydrodynamiske laboratoriene i Trondheim er blant verdens ledende testfasiliteter, og MARINTEK bistår krevende kunder fra hele verden med FoU-oppdrag og teknologiutvikling innen maritim sektor, olje og gass samt havenergi. MARINTEK holder til i Marinteknisk senter sammen med NTNU Institutt for marin teknikk, det største utdanningssted innen fagområdet marin teknikk i den vestlige verden

53 Statoil Forskningssenter ligger på Leangen, Rotvoll. Anlegget som ligger framtredende til ved Leangbukta ble oppført Bygningen består av en stor halvsirkelformet sentralbygning, hvorfra de ulike kontorbygningene stråler ut. Komplekset er på knapt m 2, St Olavs Hospital Statoil St. Olavs Hospital er universitetssykehus for Midt-Norge, og lokalsykehus for befolkningen i Sør-Trøndelag med mennesker. Forskning og utdanning av helsepersonell er lovpålagte oppgaver ved helseforetaket. Klinikk og undervisning skal være basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning. Det er viktig at forskningen tar utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger. Dette skal særlig skje i den integrerte universitetsklinikken i samarbeid med NTNU. HIST og andre lignende institusjoner inviteres til samarbeid der dette er naturlig og ønskelig. har 500 kontorplasser og 6500 m 2 laboratorieplass. Her utføres forskning og utvikling, testing og kvalifisering av modeller i mindre skala. Forskningssentret er Norges største industrielle forskningsmiljø. Stiftelsen Nor-Fishing (etablert i 1992 av det Kgl. Fiskeridepartement) har i dag retten til og ansvaret for å avholde den norske internasjonale fiskerimessen Nor-Fishing og havbruksmessen Aqua Nor. Aqua Nor arrangeres annet-hvert år i Trondheim. De siste årene har messen samlet besøkende fra mer enn 50 nasjoner. Aqua Nor

54 MARKA Se Neapel og dø - dra til Bymarka og lev videre (Fredrik Von Der Lippe) Få byer kan konkurrere med Trondheim når det gjelder muligheter for natur og friluftsliv nær bysentrum. Bildene er glimt av naturopplevelser på byens tak med variert og vakker natur som innbyr til rekreasjon gjennom alle årstider. Marka har betjente hytter som er åpne i helgene og enkelte ukedager. Marka vår består av mange innsjøer, dammer og trollske tjern og i de fleste vann kan det fiskes og bades. Skøyteløping på vinters tid og mange skiløyper blir preparert. Går du en tur i marka kan du se både elg, hjort, rådyr og rev. Av og til hender det ogå at streifende dyr som bjørn, ulv, og jerv tar turen innom marka. Ingen vet sikkert om hvor mange fuglearter som holder til her. Ørn er oppservert mange ganger, også mange ulike uglearter samt store rovfugler som hauk, falk og fjellvåk. På den andre siden av byen ligger Estenstadmarka og frister med sitt fine turterreng. I de virkelig store utfartshelgene strømmer folk ut i marka på jakt etter naturopplevelser som helsebot for kropp og sjel

55 Lian restaurant Badeliv ved Lianvatnet Fiskelykke i Estenstaddammene

56 Gråkallen Det er muligheter for å stå på alpinski både i Bymarka og i Vassfjellet. Skistua Storheia, Bymarkas høyeste punkt på 565 moh

57 I kano på Stor-Leirsjøen Fisking i Haukvatnet Storfurua ved Skjellbreia ble valgt som tusenårssted ved Byjubileet i Rast i marka Grønlia ligge ved Skjellbreia og drives som serveringsted for turfolket i Bymarka. Bymarkas Vindu Det ble i 1960 hugget ut en glenne i skogen som gjorde det mulig å se fra Fjellseterveien over Theisendammen, og ned mot Trondheimsfjorden og Fosenalpene i bakgrunnen

58 Dyr i marka

59 KUNST OG KULTUR Kunst og kultur har alltid vært en bærebjelke i byens historie. Fra håndverkerne og kunstnerne som gjennom århundrene har bygget og utsmykket Nidarosdomen, fram til dagens kulturelle mangfold, er det et stort sprang i tid og uttrykksformer. Katedralens lange tradisjon som arena for kunstutfoldelse er videreført ved at kirkerommet fylles av sang, musikk og dans. Sentralt i byens kulturliv står Olavshallen, Trondheims storstue, som blant annet rommer konsertsal med plass til 1300 mennesker. En annen viktig institu-sjon er Trøndelag Teater som kunne ta i bruk nye og tidsmessige lokaler til byens tusenårsfeiring i Trondheim har ellers et nytt og publikumsvennlig folkebibliotek og et stort utvalg av kunstutstillinger, gallerier og museer. Her presenteres spennvidden i byens varierte kulturtilbud

60 Trøndelag Folkemuseum Friluftsmuseet på Sverresborg ligger i vakre omgivelser rundt ruinene av kong Sverres 800 år gamle middelalderborg. Her er det gjenreist over 60 bygninger fra bygd og by. Bygdeavdelingen viser utviklingen i trøndersk byggeskikk og folks levemåte i tidligere tider. Haltdalen stavkirke fra 1170 er blant museets hovedattraksjoner. Byavdelingen består av bygninger fra Trondheim sentrum hvor miljøer fra og 1800-tallet er rekonstruert. I det nye museumsbygget får publikum formidlet Trøndelags kulturhistorie gjennom fascinerende utstillinger og spennende audiovisuelle presentasjoner

61 Ringve Museum Med status som nasjonalt museum for musikk og musikkinstrumenter, er Ringve Museum på Lade en av byens største attraksjoner. Museet ble grunnlagt av russiskfødte Victoria Bachke og ligger omgitt av et idyllisk parkanlegg på Ringve Gård, en trøndersk lystgård fra 1700-tallet. Med unike samlinger fra hele verden skapes en levende atmosfære i vakre, originale interiører. Her demonstrerer museets dyktige omvisere et utvalg av instrumentene og forteller om deres opprinnelse og bruk. Sjøhelten Peter Wessel Tordenskiolds navn er knyttet til Ringve ved at han tilbrakte somrene her i oppveksten

62 Trøndelag Teater Institusjonsteater i Trondheim, Norges nest største landsdelsteater. Teaterbygningen fra 1816, fredet 1969, er den eldste i Norge og en av de eldste i Nord-Europa, og ble opprinnelig tatt i bruk av turneer og amatørselskaper. Først omkring 1860 hadde Trondheim i et par sesonger sin første faste scene. I 1911 åpnet den annen faste scene. Teateret måtte gå inn i I 1937 åpnet den tredje faste scene under navnet Trøndelag Teater. Henry Gleditsch hadde gjort et energisk forarbeid og var teaterets ypperlige sjef. Da krigen kom møtte teateret harde tider. Gleditsch ble henrettet av nazistene som overtok teateret i 1942, men måtte snart la det gå inn. Driften kom imidlertid i gang igjen etter krigen. I årene etter den annen verdenskrig har Trøndelag Teater vunnet en sikker kunstnerisk posisjon. Teateret har lagt an på å bli en scene for hele Trøndelag, og har fra 1990-årene hatt fem faste scener. I 1997 stod et nybygg ferdig som det gamle teateret er integrert i. Teatersjef Henry Gleditsch

63 Trondheim Symfoniorkester Orkesteret holdt sin første konsert 10. desember Konserten fant sted i Frimurerlogen som var orkesterets faste tilholdssted helt til Olavshallen sto klar i Årene fram til andre verdenskrig var vanskelige. Under annen verdenskrig ble Frimurerlogen annektert og omgjort til Deutsches Haus og orkesteret ble henvist til byens kirker. Da krigen tok slutt, var orkesteret parat til å feire frigjøringen med flere konserter. Frimurerlogen ble på nytt tatt i bruk til konsertvirksomhet. I 1989 sto Olavshallen ferdig. TSO flyttet fra Frimurerlogen til den nye konsertsalen samme år med musikere og administrasjon. Med den nye orkestermodellen og samarbeidet med TrondheimSolistene, som ble en realitet fra og med 2009, anså Trondheim Symfoniorkester seg som ferdig utbygget; et fullverdig symfoniorkester med 90 profesjonelle musikere

64 Rockheim Rockheim (også kalt Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock) er Norges nasjonale museum for norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Museet er lokalisert i det tidligere mellageret på Brattørkaia i Trondheim, og er en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag AS. Rockheim ble offisielt åpnet 5. august

65 Korsvikaspelet Spelet ble første gang framført i forbindelse med Lade kirkes 800-årsjubileum i 1989 og gjentatt to år seinere. I 1995 skrev Idar Lind nytt manus. Dette ble i 2011 framført for tiende gang. Musikken er komponert av Frode Fjellheim. Stadig er det lokale amatører fra Lade og resten av Trondheim som utgjør hovedtyngden av deltakerne, både på og bak scenen, selv om det profesjonelle innslaget er blitt sterkere med årene. Historien om Håkon Ladejarl, som blir drept av trellen Tormod Kark under grisebingen på Rimol, er en av de mest sentrale i Snorres kongesagaer

66 Håkon Bleken Håkon Bleken (f. 1929) er en av Norges fremste samtidskunstnere og bor og arbeider i fødebyen. Han er representert i sentrale gallerier og museer, og har utført omfattende utsmykningsoppgaver. I tillegg har han et stort og engasjert publikum. Siden debuten i 1951 har Bleken hatt en lang rekke separatutstillinger i landets viktigste gallerier bl.a. Nasjonalgalleriet og Henie- Onstad Kunstsenter. Hans definitive gjennombrudd som kunstner kom i 1971 med en serie kulltegninger kalt Fragmenter av et diktatur. Bleken har også gjort seg sterkt bemerket som illustratør til flere litterære verker: bl.a. har han laget illustrasjoner til Ibsens Hedda Gabler, Dalen Portland av Kjartan Fløgstad, Haugtussa av Arne Garborg, Mysterier av Knut Hamsun og til Babettes Gjestebud av Karen Blixen. Håkon Bleken blir ofte beskrevet som en litterær maler, en som forteller historier i bildene sine, en som har et budskap. Han er også en fremragende og ofte provoserende skribent, med forkjærlighet for den korte og poengterte formulering, aforismen

67 Håkon Gullvåg Håkon Gullvåg (f. 1959) arbeider hovedsaklig i fødebyen Trondheim og Oslo. Som maler har han hatt en sentral plass på den norske kunstscenen siden sitt kunstneriske gjennombrudd ved Galleri Dobloug i 1983, og er kjøpt inn av en rekke sentrale institusjoner. Fra 1995 har Gullvågs kirkeutsmykninger gitt ham posisjonen som en av landets fremste innen kirkekunst. Omtrent parallelt får han stor anerkjennelse for sine mange portretter av markante personeri Norge. Gullvåg har de siste ti årene også arbeidet mye med grafikk. Han er mest kjent for sine litografier, men har i senere tid også fattet interesse for dyptrykk

68 Arve Tellefsen Arve Tellefsen er født i Trondheim, hvor han begynte å spille fiolin da han var seks år gammel hos Arne Stoltenberg. Han fortsatte sine studier ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos professor Henry Holst før han dro til New York og studerte hos professor Ivan Galamian. Hans karriere har brakt ham til alle europeiske hovedsteder og han har turnert i hele verden. Ved siden av å være teknisk briljant, er det hans unike varme og vibrerende tone og hans lidenskapelige intensitet som har gjort ham anerkjent og elsket over hele verden. Hans evne til og fengsle og kommunisere med publikum gjør ham til en av verdens fremste fiolinister. Liv Ullman Liv Ullmann er født i 1938 i Tokyo og vokste opp i Trondheim, norsk skuespiller; var samboer i med Ingmar Bergman. Hun debuterte i 1957 som Anne Frank i Anne Franks dagbok på Rogaland Teater. Ullmann filmdebuterte i Fjols til fjells (1957), og har i norsk film gjort seg bemerket i Ung Flukt (1959), Tonny (1963) og særlig som en flammende An-Magritt (1969). Hun ble verdensberømt for sin innsats i Ingmar Bergmans filmer og fjernsynsserier. Hun har også markert seg i Jan Troells filmer Utvandrarna (1971) og Nybyggarna (1972), og har også vært aktiv i internasjonal film. Mottatt flere internasjonale filmpriser. I senere år har hun særlig arbeidet som regissør med en rekke filmer. Engasjert i internasjonalt hjelpearbeid for UNESCO og UNICEF

69 Olavsfestdagene Olavsfestdagene er en kirke- og kulturfestival som arrangeres i Trondheim rundt Olsok hvert år. I ti dager presenteres flere hundre arrangementer med mange internasjonale og norske artister. Olavsfestdagenes historiske forankring er dyrkelsen av Olav den hellige. Dagens festival viderefører tradisjonen til Olavsdagene, som startet i

70

71 Historisk Marked

72 IDRETT FOR ALLE ÅRET RUNDT Trondheim har gjennom tidene markert seg som en ekte idrettsby. Mange utøvere har hevdet seg godt, både her hjemme og ute i verden. Tradisjonelt har individuelle paradegrener som ski og skøyter stått sterkt, men i de seneste tiårene har lagidretter som håndball og fotball overtatt mye av dominansen. Byens stolthet - fotballklubben Rosenborg - har gjennom sine bravader i Champions League, den europeiske mesterligaen, for alvor plassert Trondheim på det internasjonale idrettskartet. Trondheim var i jubileumsåret 1997 arrangør av VM på ski, nordiske grener. VManlegget i Grånåsen er forsatt arena for internasjonale skikonkurranser hvert år. Bak toppidretten har byen en rik flora av masseidrett som omfatter de fleste aldersgrupper, nivåer og sportsgrener

73 Fra NM i terrengløp som ble avholdt i Festningsområdet i St. Olavsloppet er en tradisjonsrik stafett som går mellom Trondheim og Östersund. (over) Trondheims ishockeylag i øverste divisjon er Rosenborg IHK. (til venstre) Den nye innendørshallen på Ranheim, som ble oppført i 2010, har gitt friidretten i Trondheim, større utviklingsmuligheter. Fra Granåsen skisenter som ble brukt under ski-vm i (under til venstre og høyre) -144-Trondheim har et meget aktivt håndballmiljø

74 Den store styrkeprøven Golfbanen Trondheims eldste golfbane ligger på Sommerseter i Bymarka, med flott utsikt over byen. Trondheim Golfklubb ble stiftet 27. oktober Turrittet fra Trondheim til Oslo ble første gang arrangert i Distansen den gang var 560 km og 121 ryttere stilte til start i Bispegata i Trondheim på St. Hansaften. Ideen til turrittet Den Store Styrkeprøven hadde Erik Gjems Onstad og andre sentrale personer i sykkelsporten i Oslo og i Trondheim. Styrkeprøven omfatter nå 5 distanser på landevei hvorav, Trondheim Oslo 540 km, er lengst

75 Rosenborg BK Rosenborg Ballklub (RBK) er Trondheims fotballklubb. Klubben ble stiftet under navnet Odd 19. mai 1917, oppkalt etter Odd Skien (som i dag heter Odd Grenland), men ble Rosenborg Ballklub 19. mai i Klubben var da et lag for bydelen Rosenborg i Trondheim, men anses i dag for å være hele Trøndelags fotballag. De har imponert både ved at de vant Tippeligaen tretten sesonger på rad, fra 1992 til 2004, og ved å kvalifisere seg til Mesterligaen mange år på rad, noe som gjør RBK til et av de mest deltakende lag i UEFA Champions League

76

77 Trondheim by night

78

79

80 Søndre gt. Veimeste r Krohgs g rsens v ei gnersvi n g e n gs vei Fram- 15 Byåsveien 20 RESLI veien ILA Sverresborg skole Jakob Kjeviks vei Havstein Cicilie vn Reitanstien Rognervegen Gjøaveien Ilevollen Tvetestien Fagertunv. Solhøgdvegen Thora Storms v Aunev. Osloveien Jakobstien ten allé Ut sik Even Lorengs H ofstads veg Skansen Bergit tavegen Dickaunsvingen Ilen kirke v Øvre Marienlyst HOSPITALSLØKKAN Kongens g NIDARØ Ni ls Stavnes T haulow- Stavnemov Breidablikv. Klostergata Utsikten 3. Rustkammeret MARIENBORG (side 20-21) Bygrensa Åsveien 11. skole Bryggene (side 62-65) BREIDABLIKK Marienlystv Garmanns bakken Mørlenda Erling Skakkes gt. ØYA Sandgata Nidelva 1. Nidarosdomen (side 10-15) 2. Erkebispegården (side 16-19) 4. Stiftsgården (side 28-31) 5. Torvet (side 32-37) 6. Ravnkloa (side 38-41) 7. Munkholmen (side 52-55) 8. Pirbadet (side 56-57) 9. Sjøbadet (side 58-59) 10. Gamle bybro (side 60-61) 12. Bakklandet (side 66-67) 13. Nidelven (side 68-75) Severdigheter 6 Region sykehuset St. Olavs pir KALVSKINNET Tilfredshet kpl. Harald Hardrådes g Prinsens gt Mauritz Hansens g Stavne kirkegård RAF krigskirkegård Stavne hpl. Ravnkloa Edvard Griegs 6 St. Olavs kirke J. Sve 7 Harald Hard Vangslunds Erl. Skjalgssons Tellefsens Fjordgt rådes Karl Johans gt. Dronningens gt. MIDTBYEN Elgeseter bru Munkegt Udbyes E Tambarskjelves Magnus Den Godes Nordre gt. Kongens gt Abels g Veisl a llé Snorres g Tormods Solborgv. Professor Brochs g Kl. Lassens gate Bispegt MARINEN Elgeseter g Moslings Pir I Sem Sælands v N Be r gsvingen Blusuvoll allé Stavne bru Elve v e gen Klæbuveien Kjøpmannsg Christian Frederiks g Schøyens gate BRATTØRA Kolbjørn Hejes P A Geelmuydens Havnegt Bakke bru UNIT 15. DMFTyholttårnet ELGESETER (side 80-81) DALSENGET Pirterminalen Trondheim sentralbanestasjon Olav Tryggvasons gt Thomas Angels gt Vår Frue kirke 1 Nidarosdomen O.S.Bragstads plass Døvekirka 19. Skistua (side111) NTNU tz Gløshaugv. Munchs g Hans Osnes v Høgskoleringen Strindvegen Peder Østlunds Alfred Ge Pir II Nidelv bru NEDRE ELVEHAVN BAKKLANDET Teknostallen 23. Olavshallen (side ) R Høg skoleringen Innherredsveien MØLLENBERG Tidemands g Lerke ndalsv. Eidsvolls gt. Birkeland s LERKENDAL 25. Lerkendal Stadion (side ) Kommunale etater Pirsenteret Pir I stadion Sør- og Nordgående hurtigrute Pir II Småbergan Kristiansten festning 14. Kristiansten festning (side 76-79) SINTEF IKU Lade moloen Strindvegen Nonneg Prost Castbergs v Prestegårdsv. Kringsjåvegen Dyre Halses gt E6 Peder Kro ghs v Nardovegen LADEHAMMEREN Festningsg SINGSAKER NYHAVNA Dora II Biskop Skaars g Torbjørn Bratts veg Dora I LADEMOEN Trondheim Vandrerhjem ROSENBORG Sigurd Slembes v Harald Gilles 20. Trøndelag folkemuseum Sverresborg (side ) 21. Ringve Museum (side ) 22. Trøndelag teater (side ) 24. Rockheim (side ) Bugges veg Smørblomstveg Kong Inges g BERG Studentbyen på Berg Paul Fjermstads Olav Trondsons v Dybdahls veg Blå klokkevegen veg Harald Bothners veg O Tesliens Linneavegen Kornblomstvegen Strandveikaia Reidulvs g Dr Sands v Kvilhaugv. Magnus Blindes veg Løvetannv Symrev. Landstads vei Knudssøns g Heimstad veien Høilivegen Lev.gata Kling enb Lindemans g Nidarh olms g Karsevegen Konvallvegen bakken Steinkjer g. Bernhar d Getz g Jarlheim- Testm. F. Kolstøs Åsbakk Tyholtveien Tyholt allé Øvre Be rgsvingen Astri Stiklestadveien Buens Bergm Bachkes v Jonsvannsveien Leif Tronstads veg ringkastingsv. Herman Kr ags v Lade allé K Fridheimv. Bergstien Sigurd Jorsalfars veg Aasens Anders Stadsing Dahls g Fry denberg- veg Bregnevegen Mellomv. Høili plass G J o hn. Jebe- Markv. Asbjørnsens g Østerliv. N Eberg S Eberg Gardem. Hauges gt. Jørgen Moes g vegen Lillebergv. Grundtvig Jarlsborgv. Sigmunds v. Hans Nielsen Bakkaunveien Bergstien Gamle Kongevei Skyåsvegen Prof Mørchs Prof J H Valentinlystvegen Ladeveien Thomas Von Westens Ladem. Kirkeallé veien Jarleveien Hans Finnes g. Håkon Sverressons Østre B erg Lidarende llé Tankvegen Stjørdalsveien Schøllers g Ole Soelbergs v. Gina Krogs veg Persaunvegen Otto Nielsens veg Håkon Håkonsons g Jonsvannsveien Lade kirke Kong Øysteins veg Rønningsv. Håkon Masgnussons g Lagm. Dreyers g H Hanssens Henrik A Pot Harald n gells g Leksvikg. C Thoresens Tyholtveien temakervegen Frode Rinnans veg A a sta Hansteens veg Hårfagres g. sør mot Selbu, Lademoen Klæbu kpl. og Melhus. Byvåpen og segl Thomas Hirsch g Kong Øysteins veg Olav Magnussons veg Saxenborg Lauritz Konsul Lorcks g. allé Kaare Tø nes v. Trøavegen Lossiusv. Rønningsbakken Brian Smiths g. Jenssens g Fredrikke Qvams v Bromstadbuen Innherredsveien PERSAUNET Magnus Berrføtts veg Sigurd Jorsalfars veg Ole Hogstads veg Thoning Owesens g Strinda vgs den. Blussuvoll skole Kuhaugen Luftkrigs Byseglet skriver skolenseg trolig fra 1200-tallet. Trondheims byvåpen ble vedtatt av Bystyret i Våpenet er en heraldisering av byseglet. Det viser til venstre i en kirkeportal med spir en erkebiskop med bispestav og mitra, til høyre i en borgportal en konge med krone, holdende en vekt. Det hele hviler på et understykke som nederst former en bue, og under buen finnes tre mannshoder. Figurene symboliserer byens rang som Norges første hovedstad og som erkebiskopens residensstad. Vekten symboliserer rettferdighet. TYHOLT NRK Trondheims MARINTEK flagg viser en gul rose på rød bunn. Den såkalte Tyholttårnet Trondheimsrosen har vært i bruk siden 1500-tallet. Den gule Berg arbeidskrk. Televerket VALENTINLYST BLUSSUVOLL eller gyldne rosen symboliserer Trondheim, og ble av Riksarkivet forbeholdt byen, selv om mange andre kommuner ønsket å benytte Ramallah (Palestina), Petah-Tikva (Israel), Odense (Danmark), Norrköping (Sverige), Dunfermline (Skottland), Tampere (Finland), Darmstadt (Tyskland), Graz Jugosl og Polsk krigskirkegård (Østerrike), Split (Kroatia), Vallejo (USA), Tiraspol (Transnistria tidl. Moldova), Kópavogur (Island). STRINDA byen H I S T Eberg idrettsplass Moholt Strinda hovedkirke Fakta og den tredje mest folkerike kommunen og byen i Norge. Kommunen fikk sin nåværende utstrekning i 1964 da Trondheim ble slått sammen med nabokommunene Lilleby Byneset, Strinda, Tiller og Leinstrand. Bysenteret (Midtbyen) ligger skole mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik, og i Lerkendal Student Nedre elvehavn GLØS- (side 82-83) HAUGEN 17. Ilsvikøra (side 90) 18. Lian (side 109) UNIT Trondheim (tidligere AVH Nidaros og Trondhjem) er en bykommune i Sør-Trøndelag, Bilmekanikerskolen Byen ble i følge sagafortellinger etablert av Olav Tryggvason i 997, og var Norges TH skole hovedstad mellom 1030 og Byen feiret sitt tusenårsjubileum i Trondheim Eli er administrasjonssentrum for Sør-Trøndelag fylke, og et etablert regionssenter Lademoen plass for hele Rosendal Midt-Norge. Trondheim huser blant annet landets nest største universitet; teater NTNU, Nidarosdomen, Kristiansten festning, St. Olavs hospital og Rockheim. Rønningen Areal totalt: 342,26 km² hvorav 18,1 km² vann. Befolkning pr januar BAKKAUNET Vennskapsbyer til Trondheim

81 Foto: Våg, Asgeir: side 1, 4, 5, 8ø, 11, 23, 26n, 32-33, 36mø-mn, 53nh, 61n, 63mh, 67øh-møv-nv, 85mn, 88, 89ø, 94m, 99, 104n, 107m, 109n, 113m-nv, 119ø-n, 120ø, 144v-hø-hm, omslagsbildene Strand, Kjetil: side 3, 9nv, 10, 12-13, 16-17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29nh,30-31, 38, 40nv, 42-43, 46-47n, 48ø-nh, 49nh, 52-53, 58-59, 61ø, 66, 67h-mnv, 68, 74-75, 76-77, 80-81, 82, 83n, 84, 85ø, 86-87, 91, 92, 93, 94n, 98, 104ø, 105, 107nv, 109ø-h, 111ø, 112m-n, 115mv, 116, 117, 118, 120n, 122nh, 124nh, 128, 129, 133, 134n, 135n, 136, , 141, 142, 143, 144hn, 146, 147 Bolognesi, Qulio: side 7 Lande, Anita W. (Olavsfestdagene): side 8nh, 9nh, 140ø Olavsfestdagene: side 9ø, 140n Wormdahl, Hilde: side 14 Eriksson, Carl-Erik: side 15, 36øh Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider: side 17 Øhlander NDR: side 18ø, 19m Trondheim Havn: side 24-25, Dahl, Guri NDR: side 18n, 19ø-n Olsen, Terje: side 29ø, 83ø, 122ø, 124ø Schrøder arkivbilder: side 34-35ø Bruland, Anne J: side 36-37, 108, 110 Sjøsæther, Aud Elise: side 36n, 39øh, 50-51, 54-55, 54øh-øv, 83m, 89m, 129øm, 154n Moksnes, Trond: side 39, 40-41, 43nh, 46-47ø, 49ø, 50nv, 55ø, 56-57n, 56ø, 57m, 78-79, 89n, 90, 96, 97n, 111m, 112ø, 119mh-mv, 145nh, 156ø-n, 157 Aune, Wenche: side 63øh-mv, Ståle Borthen. TOFA: side 69, 70, 71 TOFA privat: side 71 Øien, Bjørn: side 72-73, Lien, Bjørn: side 94-96ø Dora AS: side 95n Børseth, Erik, Synlig Desing og FotoAS/ NTNU Info: side Nygård, Kim NTNU SA: side 100nv NTNU Info: side 100nm-nh, 101nh-nv Nielsen, Thor: side 102, 103ø-m Søraa, Jens: side 103n Reitan, Odd Magne: side 111n Heimly, Vigdis: side 113ø Hansen, Knut: side 113nh Hindrum, Reidar: side Strand, Hanne: side 117nh Ringve Museum v/ Ingrid Dyrnes: side 121 Berre, Lasse: side 123n Bry, Knut: side 123øv Nergaard, GT: side 123ø Nilsen, Christian: side 125 Mogen, Geir (Rockheim): side 126ø, 127h-øv Strønstad, Tore (Rockheim): side 126nh Skarvik, Benedikte (Rockheim): side 127nv Granhaug, Morten: side 134ø, 135ø Klæboe, Roar: side 60, 62n, 97ø,145ø, 154ø, 155 Hugnes, Einar: side 145m Frilænsfotografan v/ John Terje Kråkvik: side 145nv Heldal, Nils: side Grimstad, Ragnar: side ø=øverst n=nederst m=midten v=venstre h=høyre Tegninger: Strand, Kjetil untatt for/baksats og side ved Henning Meyer -160-

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Tredje samling. Lademoen kirkes småskrifter nr. 15 ISBN 978-82-92805-17-6 ISSN 1502-4547

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Tredje samling. Lademoen kirkes småskrifter nr. 15 ISBN 978-82-92805-17-6 ISSN 1502-4547 Per Øverland Historieglimt fra Lade og Lademoen Tredje samling Lademoen kirkes småskrifter nr. 15 ISBN 978-82-92805-17-6 ISSN 1502-4547 Trondheim 2011 1 2 Forord De to første heftene med historieglimt

Detaljer

Annonsebilag fra Trøndelag Reiseliv www.trondelag.com. opplev mitt. trøndelag. i sommer! Mona grudt

Annonsebilag fra Trøndelag Reiseliv www.trondelag.com. opplev mitt. trøndelag. i sommer! Mona grudt opplev mitt trøndelag i sommer! Mona grudt Velkommen til Trøndelag! Velkommen til Trøndelag! Redaksjon: Arte Vida AS/Feelgood of Norway Utgiver: Trøndelag Reiseliv AS Coverfoto: Marius Rua, klær fra Duodu

Detaljer

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Første samling

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Første samling Per Øverland Historieglimt fra Lade og Lademoen Første samling Lademoen kirkes småskrifter nr. 6 ISBN-13: 978-82-92176-93-1 ISBN 10: 82-92176-93-4 3. opptrykk 2007 Trondheim 2006 1 Dette heftet er i sin

Detaljer

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Andre samling

Per Øverland. Historieglimt fra Lade og Lademoen Andre samling Per Øverland Historieglimt fra Lade og Lademoen Andre samling Lademoen kirkes småskrifter nr. 9 ISBN 82-92176-75-6 ISSN 1502-4547 Tilegnet min datter Anne Christine. Nytt opptrykk 2007 Trondheim 2005 1

Detaljer

Presentasjon av Trondheim

Presentasjon av Trondheim Presentasjon av Trondheim TRONDHEIM I HJERTET AV NORGE! TRONDHEIM HISTORISK OG TEKNOLOGISK HOVEDSTAD Trondheim ble grunnlagt i 997 av vikingkongen Olav Tryggvason, og har en spesiell plass i norsk historie

Detaljer

Foto: Erik Jørgensen/Innovation Norway. Gruppeturer. kortferier og utflukter 2009-2011. BESTILLING: nesteblåne.no tlf. 55 23 87 32

Foto: Erik Jørgensen/Innovation Norway. Gruppeturer. kortferier og utflukter 2009-2011. BESTILLING: nesteblåne.no tlf. 55 23 87 32 Foto: Erik Jørgensen/Innovation Norway Gruppeturer kortferier og utflukter 2009-2011 BESTILLING: nesteblåne.no tlf. 55 23 87 32 1 Turoversikt Kortferier 2009 Reisemål Dager Side Leikanger 2 5 Rosendal

Detaljer

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Alice Týnská Bergen gjennom tidenes forvandling; en kulturhistorisk studie BAKALÁŘSKÁ

Detaljer

HaldenMagasinet. Fantastiske Fredriksten. Katrine gleder seg. Musikalske godbiter STORLAKSEN VENTER. sommernummer. side 33-34-35

HaldenMagasinet. Fantastiske Fredriksten. Katrine gleder seg. Musikalske godbiter STORLAKSEN VENTER. sommernummer. side 33-34-35 dette skjer i Halden i sommer HaldenMagasinet sommernummer ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE JUNI 2011 side 33-34-35 Fantastiske Fredriksten Katrine gleder seg STORLAKSEN VENTER Musikalske godbiter

Detaljer

Historiske Trondheim 1

Historiske Trondheim 1 Historiske Trondheim 1 B TRONDHEIMSFJORDEN Ravnkloløpet St. St. Olavs pir Vestre Kanalkai Ravnkloa Grava Ilabassenget HANSKEMAKERBA KEN ROALD AMUNDSENS V Meisterlins vei Trondheim kornsilo Koefoedgeilan

Detaljer

Innhold. Tidsskrift for Oslo Guideforening vinternummer 2010/2011

Innhold. Tidsskrift for Oslo Guideforening vinternummer 2010/2011 KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening vinternummer 2010/2011 100 år siden Roald Amundsen og hans mannskap nådde Sydpolen, 150 år siden Fridtjof Nansen ble født, 200 år siden Universitetet i Oslo ble

Detaljer

ANNONSEBILAG TROMSØ TRONDHEIM BERGEN OSLO. OPPLEV mitt. trøndelag. i sommer!

ANNONSEBILAG TROMSØ TRONDHEIM BERGEN OSLO. OPPLEV mitt. trøndelag. i sommer! ANNONSEBILAG TROMSØ TRONDHEIM BERGEN OSLO OPPLEV mitt trøndelag i sommer! øystein dolmen www.trondelag.com velkommen til trøndelag velkommen til trøndelag www.trondelag.com @explore_trondelag facebook.com/opplevtrondelag

Detaljer

Per Øverland. Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år Et overblikk

Per Øverland. Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år Et overblikk Per Øverland Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år Et overblikk ISSN 1502-4547 ISBN 82-92176-84-5 Tilegnet Aase-Karine et trofast medlem av Lademoen menighet Lademoen kirkes småskrifter 10 Trondheim

Detaljer

Rennesøy Bokn. Sandnes. Flekkefjord. Mandal Lindesnes. Farsund Kvinesdal. Stavanger Randaberg. Karmøy Haugesund. Eigersund. Vikinggarden, Avaldsnes

Rennesøy Bokn. Sandnes. Flekkefjord. Mandal Lindesnes. Farsund Kvinesdal. Stavanger Randaberg. Karmøy Haugesund. Eigersund. Vikinggarden, Avaldsnes 2012 Lindesnes Fyr Sogndalstrand Vikinggarden, Avaldsnes Kristiansand Lyngdal Flekkefjord Sokndal Hå Sandnes Sola Rennesøy Bokn Mandal Lindesnes Farsund Kvinesdal Lund Eigersund Klepp Stavanger Randaberg

Detaljer

Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2011. Foto: Wenche M. Wangen

Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2011. Foto: Wenche M. Wangen KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2011 Foto: Innhold Nei, TUBFRIM er ikke nedlagt Tøyengata et nyrikt stykke Norge Skjulte Grosch-skatter i Storgata Intervju med ordføreren Uret ved

Detaljer

Tidsskrift for Oslo Guideforening vårnummer 2009

Tidsskrift for Oslo Guideforening vårnummer 2009 KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening vårnummer 2009 Innhold Hamsun-jubileet Max Manus Tikken Manus - en bokanmeldelse Ny, flott gavebok Classy Norwegian Restaurants Norsk økonomi 2009 noen poenger

Detaljer

I skyggen av Nidarosdomen finner vi et hypermoderne bygg i glass og betong.

I skyggen av Nidarosdomen finner vi et hypermoderne bygg i glass og betong. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 3 2010 STATSBYGG MIDT I NORGE INNHOLD statsbygg midt i norge Holder hus i en gammel sinnsykeanstalt kalt Tronka. Stiftsgården i Trondheim Kongefamiliens offisielle bolig og

Detaljer

Var det Oslo vi nettopp passerte?

Var det Oslo vi nettopp passerte? KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2010 OSLO OSLO OSLO OSLO OSLO 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser

Detaljer

sporene fra fortiden

sporene fra fortiden sporene fra fortiden 2009 Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21 Hele Dette bilaget er en annonse fra Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet

Detaljer

midtpunkt1/12 En lønnsom allianse i 150 år. Næringsforeningen 150 år 17. februar 2012!

midtpunkt1/12 En lønnsom allianse i 150 år. Næringsforeningen 150 år 17. februar 2012! midtpunkt1/12 En lønnsom allianse i 150 år. Næringsforeningen 150 år 17. februar 2012! Foto: Mathias Fossum Trenger du en dyktig snekker? Disse har kjøpt Mercedes-Benz Vito i det siste: Bulls AS... 73

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

Dette er et hefte for deg som BOR i Skien og for deg som BESØKER byen vår.

Dette er et hefte for deg som BOR i Skien og for deg som BESØKER byen vår. FORELSKA I SKIEN Dette er et hefte for deg som BOR i Skien og for deg som BESØKER byen vår. Skien har vært en gjestfri møteplass i over tusen år. Folk har kommet fra fjern og nær fordi vi er et samlingssted

Detaljer

HaldenMagasinet. God Halden-sommer! Elsker Halden og festningen. Setter Halden på verdenskartet. Hjortsberg i 50 år KIRKEN MED KULEHULLENE

HaldenMagasinet. God Halden-sommer! Elsker Halden og festningen. Setter Halden på verdenskartet. Hjortsberg i 50 år KIRKEN MED KULEHULLENE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE JUNI 2010 Elsker Halden og festningen Setter Halden på verdenskartet KIRKEN MED KULEHULLENE Hjortsberg i 50 år God Halden-sommer! 2 HaldenMagasinet

Detaljer

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Viktig avtale for Halden Trives som lærling FRIVILLIGE SPRER GLEDE Flott skole i Tistedal 2 HaldenMagasinet kulturbyen Halden Utgivelsesplan

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Sørg for at turferien ikke kommer for brått på den firbente Viltpåkjørsel hvis

Detaljer

SPORENE FRA FORTIDEN. Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21

SPORENE FRA FORTIDEN. Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21 Hele dette bilaget er en annonse fra Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet SPORENE FRA FORTIDEN 2009 Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21

Detaljer

Tidsskrift for oslohistorie - Oslo byarkiv - nr 1/ 2009

Tidsskrift for oslohistorie - Oslo byarkiv - nr 1/ 2009 TO B I A S Tidsskrift for oslohistorie - Oslo byarkiv - nr 1/ 2009 Tema:Turisme Forsiden: Edvard Munch: Skrik, 1910 (c) Munch-museet/ Munch-Ellingsen Gruppen/BONO 2009 Foto på denne siden: Utsikt fra Holmenkollen

Detaljer

BYROM I SENTRUM Byromsstrategi for Trondheim sentrum Høringsutkast 27.05.2015.

BYROM I SENTRUM Byromsstrategi for Trondheim sentrum Høringsutkast 27.05.2015. BYROM I SENTRUM Byromsstrategi for Trondheim sentrum Høringsutkast 27.05.2015. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Høringsutkastet til byromsstrategien er utarbeidet av Trondheim kommune, byplankontoret. Prosjektleder

Detaljer