TRONDHEIM NORGES HISTORISKE HOVEDSTAD. Pirforlaget MMXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHEIM NORGES HISTORISKE HOVEDSTAD. Pirforlaget MMXI"

Transkript

1 TRONDHEIM NORGES HISTORISKE HOVEDSTAD Pirforlaget MMXI

2 Pirforlaget AS, Trondheim 2011 Papir: 80 g SuperSnowbright Cream 2,0 Sats: Kjetil Strand, Trondheim 2011 Trykk og innbinding: ISBN: Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med Åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Velkommen til et lite innblikk i Trondheims lange og begivenhetsrike historie. Vi trøndere er stolte over byen vår og en historie som har satt sterke spor etter seg i norsk historie, politikk og kultur. Nidarosdomen og NTNU er de institusjoner som har betydd mest for byen og som har hatt avgjørende betydning for vår regionale og nasjonale utvikling. De er begge byens mest kjente internasjonale merkevarer. Gjennom tusen år har Trondheim vært sentrum for utvikling av kunnskap, kultur, infrastruktur og innovasjon. Våre flotte og engasjerte studenter står klare til å skape framtidas Trondheim og framtidas Norge. Nidaros var erkebispesete fra 1153 til vår siste erkebiskop måtte forlate byen 1.april oktober 2011 fikk Nidarosdomen igjen sin egen biskop som også er preses for Den norske kirke. Jeg håper at denne boken med bilder fra både fortid og nåtid vil begeistre og inspirere leserne til å bli mer nysgjerrig på byen vår og til å besøke oss for å lære mer om alt det spennende vi har å vise fram. Hjertelig velkommen skal du være. Vi er glade i å få gjester og vi skal ta godt vare på dere. Det er aldri kjedelig i Trondheim. På gjensyn! Vennlig hilsen Rita Ottervik ordfører Pirforlaget AS Havnegata 9, 7010 Trondheim Postadresse: Boks 1249 Sluppen, 7462 Trondheim Telefon: (+47) E-post:

3 Innhold Midtpunkt i mer enn tusen år 6 Nidarosdomen 10 Byen og elva 22 Kunnskapsbyen 98 Bymarka 106 Kunst og kultur 116 Idrett for alle året rundt 142

4 MIDTPUNKT I MER ENN TUSEN ÅR Trondheim bys historie strekker seg mer enn tusen år bakover i tid, til år 997 da vikingkongen Olav Tryggvason grunnla byen ved munningen av Nidelva. I løpet av kort tid ble Trondheim, eller Nidaros som byen het fra gammelt av, landets økonomiske, politiske og religiøse tyngdepunkt. Etter Olav den Helliges død i 1030, opplevde byen en eventyrlig vekst. Trondheim ble Norges første hovedstad og Nidarosdomen fikk snart status som et av de viktigste pilegrimsmålene i Europa. I 1152 ble byen erkebispesete og Erkebispegården stod fram som maktsenteret i et stornorsk rike som strakte seg fra Kvitsjøen til Nord-Amerika. Svartedauens herjinger i 1349 svekket byen kraftig. I 1536 innførte danskekongen reformasjonen, og året etter måtte den siste erkebiskopen i Nidaros, Olav Engelbrektsson, flykte fra landet. Det markerte slutten på byens glanstid i middelalderen. Dagens Trondheim er en moderne og travel liten storby med ca innbyggere. Her lever historie og nåtid side om side i et mangfoldig og spennende fellesskap

5 Pilegrimsbyen I strid for korset falt helgenkongen Olav Haraldsson i slaget på Stiklestad 29.juli i år Legenden forteller at liket av kongen ble ført til Nidaros og gravlagt i all hemmelighet i en sandbakke ved Nidelva. Ett år senere ble liket gravd opp igjen og det viste seg at legemet var like friskt. Hår og skjegg hadde vokst og fra bakken sprang en kilde fram i dagen. Det ble fortalt om syke folk som søkte dit og ble helbredet. Olav ble erklært som helgen og ryktene om alle undrene knyttet til hans død spredte seg raskt. Mennesker i nød la ut på lange vandringer for å tilbe helgenkongen og søke trøst og lindring ved hans grav. Siden ble Nidarosdomen i følge tradisjonen reist over gravstedet og de jordiske levningene plassert på høyalteret i et stort sølvskrin, pyntet med edelstener. I nærmere 500 år var Nidarosdomen og Olavsskrinet målet for omfattende pilegrimsvandringer. Tilstrømningen var som størst på og tallet og varte helt fram til reformasjonen. Olavskulten fikk stor utbredelse og det finnes minst 340 St. Olavs-kirker fra før-reformatorisk tid, spredt utover Norden og det nordlige Europa

6 NIDAROSDOMEN Like ved bredden av Nidelva ruver Nidarosdomen med sine himmelstrebende tårn og spir. Den praktfulle katedralen er Norges nasjonalhelligdom og Nordens største middelalderbygning. Minnekirka over helgenkongen Olav Haraldsson ble påbegynt av Olav Kyrre i 1070, men de eldste bevarte delene i romansk stil er fra midten av 1100-tallet. Da erkebiskop Øystein Erlendsson kom hjem fra utlendighet i 1183 ble byggearbeidene ført videre i gotisk stilart, inspirert av datidens kirkebygg i England og Frankrike. Domkirka er herjet av branner hele fem ganger, men er hver gang blitt gjenreist. Vestfronten er katedralens inngangsparti og hovedfasade, rikt utsmykket med skulpturer og ornamentikk. I kraft av sin arkitektur, sin historie og levende tradisjon, er Nidarosdomen også i dag det samlende midtpunkt i nasjonens åndelige liv Nidaros Domkirkes vestfront

7

8

9 Erkebispegården Allerede i 1070 fikk Trondheim status som bispesete, men erkebispestolen ble først opprettet i Erkebispegården er Nordens eldste verdslige byggverk og ble påbegynt i andre halvdel av 1100-tallet. Fram til reformasjonen hadde erkebiskopen sin residens her. Deretter overtok de danske lensherrene gården, før bygningene ble overlatt til de militære på begynnelsen av tallet. I dag huser den nye sørfløya et museum som viser orginalskulpturer fra Nidarosdomen og arkeologiske funn fra Erkebispegårdens mangfoldige historie. I vestfløya ligger Rustkammeret og Hjemmefrontmuseet

10 Riksregaliene Riksregaliene forener nasjonale symboler med utsøkt gullsmedkunst. De består av tre glitrende kroner, to septere, to riksepler, rikssverd, riksbanner og salvingshorn. I tillegg kommer kroningsutstyret som vises samlet for første gang siden kong Haakon 7. og dronning Mauds kroning i Riksregaliene med kongekronen fra 1818 er blant de gjenstandene her i landet med størst symbolverdi. De symboliserer Norges styringsform som monarki i mer enn 1000 år. Utstillingen vises i underetasjen i Erkebispegårdens vestfløy, erkebiskop Gaute Ivarsons hallbygning fra slutten av 1400-tallet

11 Rustkammeret Rustkammeret er et av landets eldste museer. Begrepet rustkammer stammer fra middelalderens borger og slott og viser til rommet der blankvåpen, rustninger og etter hvert håndskytevåpen ble lagret og reparert. I dag framstår Rustkammeret dels som et hærmuseum, dels som et hjemmefrontmuseum, med vekt på Trøndelags militære historie. I Rustkammeret står også videoinstallasjonen «Våre demokratiske krigere», som handler om soldater i internasjonale operasjoner. En vandring i utstillingen fører en tilbake til vikingtiden og leidangens hærstyrker, gjennom middelalderen og inn i unionen med Danmark, videre 1814 med unionstid med Sverige og unionsoppløsningen i Etter 1905 fortsatte opprustningen rettet mot Sverige, og festningsanlegg både i Stjørdal og Verdal ble bygget

12 BYEN OG ELVA Det eldste byområdet i Trondheim, som fortsatt utgjør selve bykjernen, ligger innenfor Nidelvas nederste slynge. Elva dannet i sin tid en naturlig forsvarsgrav på tre sider, så det var slett ingen tilfeldighet at byen ble grunnlagt nettopp her. Trondheim er i århundrenes løp blitt rammet av en rekke store bybranner, og i 1681 brant nesten hele byen ned til grunnen. Kongen beordret da generalmajor Johan Caspar Cicignon til å lage en helt ny reguleringsplan for byen. Det er denne planen vi fremdeles finner igjen i midtbyens gatemønster. På 1700-tallet opplevde byen igjen oppgangstider med en livlig handel ledet av storkjøpmenn, som i stor stil drev med import og eksport på egne skip. Bryggene ved Nidelva er et karakteristisk minne fra denne tidsepoken

13

14 Midtbyen Trondheims sentrum er intimt og oversiktlig, noe som ikke minst skyldes Cicignons byregulering fra1680-årene. Gatenettet domineres av brede, snorrette hovedgater, men middelalderens trange, brolagte veiter er fortsatt en godt synlig del av bybildet. Midtbyen preges i dag av moderne forretningsdrift, kontorer og boliger. Nordre gate er byens promenadegate som på fine sommerdager syder av liv og aktivitet

15 Stiftsgården I byens storhetstid på 1700-tallet ble det reist en rekke prestisjefylte trepaléer i Midtbyen. Den mest kjente er Stiftsgården, bygd i av geheimsrådinne Cecilie Christine Schøller. Dette er Nordens største trepalé med senbarokk bygningsplan og rike innslag av rokokko og nyklassisme. Stiftsgården er i dag kongefamiliens offisielle residens i Trondheim. Stifsgårdsparken ble rekonstruert til byens 1000-årsjubileum i 1997 og utgjør i dag et interessant hagehistorisk monument. Kong Olav 5. Kunstner: Harald Wårvik,

16 Over: Tronsalen Under: ø. Audienssalen n. Spisesalen t.h. Passasjen mellom alle salene Over: Dronningsalen Under: ø. Det kinesiske kabinett n. Kongens kontor t.h. Trappeoppgangen

17 Torvet Midt i byen ligger Torvet hvor statuen av Trondheims grunnlegger, Olav Tryggvason, danner viseren i et kjempestort solur. Her tilbyr torghandlerne sine varer fra boder som bugner av grønnsaker, frukt og bær. Særlig fristende er de store og velsmakende trønderjordbærene. Midt i mot ligger byens blomstertorg. I utkanten av torgplassen står skulpturen «Go dagen», utført av Tone Thiis Schjetne

18

19

20 Ravnkloa Ravnkloa ligger ved nordenden av Munkegata, byens tradisjonsrike fisketorg. Her kan man få kjøpt havets mange delikatesser, enten direkte fra fiskebåtene når de ligger ved kai eller over disk i fiskehallen. Den gamle Ravnklo-klokka passer tida for dem som vil ta båt herfra til Munkholmen. Og nederst i Ravnklobakken står skulpturen av Johan Bojers berømte romanfigur, «Den siste viking», og overvåker det hele fra sin sokkel ved bryggekanten. Skulpturen er formet av Nils Aas

21

22 Trondheim Havn Det finnes ikke en eldre institusjon i Trondheim enn havna. Havna og byen vokste frem sammen, i et gjensidig avhengighetsforhold. Trondheim fikk sin første havnefogd på 1600-tallet, før byen engang hadde politimester, men tradisjonen til havna går helt tilbake til den dagen Olav Tryggvason grunnla byen her. Leiv Eiriksson skuer utover Trondheimsfjorden ved Pirsenteret på havna

23

24

25 Hurtigruta Klokken søndag 2. juli 1893 la DS Vesteraalen for første gang ut fra kai ved Brattøra i Trondheim med kurs for Hammerfest. 67 timer senere, 5. juli klokken 03.30, la kaptein Richard With skipet til kai 30 minutter før annonsert rutetid. Hurtigruten var opprettet. I 115 år har Hurtigruten vært i tjeneste for kysten, og utviklingen har vært enorm. I 1893 var ferden i realiteten en risikofylt ekspedisjon. I dag er reisen en turistattraksjon, og Hurtigruten har etablert seg som en av landets desidert sterkeste merkevarer internasjonalt. Siden 1936 har det vært daglig hurtigruteforbindelse mellom Bergen og Kirkenes kun avbrutt av krigsårene. Totalt har 70 skip trofast gjort tjeneste i Hurtigruten opp gjennom årene. I dag går 11 skip i rute som anløper 34 havner hver dag 365 dager i året, og Hurtigruten er internasjonalt kjent som Verdens vakreste sjøreise

26

27 Munkholmen Munkholmen, er en liten øy i Trondheimsfjorden, ca. 2 km utenfor sentrum. I vikingtiden lå det et rettersted her, og Håkon Jarls og trellen Karks hoder ble plassert på staker her i 995. Engelske kilder forteller at Knud den Store opprettet et kloster på Munkholmen ca. 1028, men norske og islandske kilder nevner Magnus Berrføtts lendmann Sigurd Ullstreng som grunnlegger av Holm (el. Nidarholm) kloster på begynnelsen av 1100-tallet. I 1537 hadde en del av erkebiskop Olav Engelbrektssons folk tilhold på Munkholmen, men måtte overgi seg. Klostergodset kom etter reformasjonen under kongsgården i Trondheim. Etter den svenske beleiringen av Trondheim 1658 og gjenerobringen 1659 ble det oppført en festning på Munkholmen. Det står betydelige deler igjen av dette anlegget, som i hovedsak stod ferdig Festningsverkene ble ombygd Munkholmen var bemannet så sent som under den annen verdenskrig, da tyskerne hadde kanonstillinger her. Munkholmen ble på og 1700 tallet brukt som statsfengsel, især for politiske forbrytere. Rikskansler Peder Schumacher Griffenfeld ble i 1671 styrtet fra maktens tinde og ned i fangehullet på Munkholmen; - han som i velmaktsdagene var Fredrik IIIs yndling, forfatter til tvillingrikenes egen Kongelov! Han slapp ut etter 18 år, 64 år gammel og dødssyk. Av Griffenfeldts fangecelle står bare cellevinduet tilbake i tårnveggen, med en minneplakett over. Etter hans rundgang gjennom 18 år, satt dype spor igjen i cellegolvet, og minnet satt igjen i historiebøker i generasjoner! Golvet ble dessverre revet under en festningsmodernisering på 1850-tallet ble det oppført en fyrlykt på holmen. Nå er Munkholmen populært utfartssted og badested, med fast båtforbindelse fra byen om sommeren. Øya er fredet

28

29 Pirbadet Pirbadet er Norges største innendørs badeanlegg. Det ligger på Brattøra i Trondheim, i overgangen mellom sjø og land. Badet ble åpnet 15. juni Pirbadet er samlokalisert med bade- og treningsaktiviteter, og da med et samlet besøk på ca en halv million årlig. Det holder åpent stort sett alle dager i uka, med unntak av noen helligdager. Badet har alle mulige aktiviteter som bølgebasseng, boblebad, helsebad, idrettsbad, barnebasseng, strømningskanal, 100 meter lang fartssklie med lyd- og lyseffekter, tuneller og «magesug». I Pirbadet ligger alle tilbudene samlet i ett stort rom. Enkelte omtaler anlegget som en badekatedral. Nærheten og utsikten til sjø, vær og vind fascinerer besøkende i alle aldre

30 Sjøbadet Søbadeindretningen i Trondhjem ble stiftet i 1858 som aksjeselskap. Badet ble først etablert i indre kanal ved den nåværende Fløttmannbryggen. På grunn av forurensning i kanalen ble badet ca flyttet til St. Olav pir, hvor det idag befinner seg. Det kalles nå Sjøbadet for at det ikke skal forveksles med det nye Pirbadet. Ved slutten av 1970-tallet var hovedbygningen i sterkt forfall. Med god støtte fra kommunen ble det mulig å rehabilitere både brygge og stupetårn. Badet fremstår nå i bedre stand enn noensinne. Sjøbadet består av tre avdelinger. På en separat dame- og tilsvarende herreavdeling er det mulig å sole seg naken. På fellesavdelingen i midten benyttes badetøy

31 Gamle Bybro Med sine utskårne, rødmalte portaler og pittoreske omgivelser, er Gamle Bybro uten tvil blant Trondheims mest fotograferte motiver. Brua slik vi ser den i dag er tegnet av byingeniør Carl Adolf Dahl og ble bygd i Men allerede i 1683 fantes det en trebru på dette stedet. Gamle Bybro binder Midtbyen sammen med Bakklandet og den gamle trehusbebyggelsen på østsida av Nidelva

32 Bryggene Bryggene ved Nidelva framstår i dag stort sett slik fasaden var da sjøhusene ble reist på 1700-tallet. Storkjøpmennene som drev med handel på egne skip på denne tida, bodde som regel i Kjøpmannsgata og hadde bryggene sine mot elva. Bryggerekka mot kanalen er av nyere dato, fra og 1900-tallet

33

34 Bakklandet Etter mange tiår preget av forfall var trehusbebyggelsen på Bakklandet truet av rivning tidlig i 1970-årene. Et stort antall gamle trehus fra 1800-tallet skulle jevnes med jorda for å gi plass til en motorvei gjennom bydelen, men planene møtte sterk lokal motstand og ble skrinlagt for godt noen år senere. Siden har Bakklandet blomstret opp til å bli en av byens mest attraktive områder, med restaurerte boliger, egenartede forretninger og en sjarmerende flora av serveringssteder. I Brubakken finner vi «Trampe», verdens eneste sykkelheis, som ble åpnet i

35 Nidelva Som et sølvfarget bånd bukter Nidelva seg gjennom bylandskapet på sin ferd mot fjorden. I over tusen år har elva vært selve livsnerven i Trondheims historie og dannet grunnlaget for bosetting, handel og industri. I våre dager er elva og landskapet langs elvebredden en viktig arena for fritid og naturopplevelser for byens befolkning. Nidelva er en forholdsvis stor og bred, men kort lakseelv, som i 8 kilometer går fra Trondheim sentrum og opp til Nedre Leirfoss der laksens vandring stopper i Leirfosshølen. Fiskeplassene er mange og ulike, og det fiskes både fra land og med båt i elva. Vi har her en av Norges absolutt mest storvokste laksestammer. Nesten årlig blir det tatt laks over 20 kg, og mange er de laksene mellom 20 og 30 kg som er tatt i elva. Rekordlaksen i Nidelva ble tatt i 1954, og veide fantastiske 31,8 kg. Også i mengde fisk gir Nidelva årlig gode resultater. På bare 8 kilometer lakseelv tar våre fiskere mellom 3 og 10 tonn med laks årlig. Sett opp mot fangst pr. meter fiskeelv er dette ikke langt unna norgesrekord! Nygått junilaks tatt på Leirfossen, 14 kg

36 TOFA disponerer gjennom avtaler med Trondheim kommune og Statkraft drøyt 50 % av fiskerettighetene i elva. Disse fiskerettighetene er delt opp i 13 ulike fiskevald, som alle har ulik karakter. Utleiesystemet er også tilpasset de ulike valdene, der det tilbys sesongkort eller døgnkort fiskerne. Nidelva er på sitt dypeste i Trongfossen ved Hyttfossen i Klæbu med 56 m og er med dette Norges dypeste elv.

37

38

39 Kristiansten Festning Festningen ble anlagt i som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen 18. april 1682 etter ordre fra kong Christian V. Utformingen av byen og festningsanleggene ble utført av Johan Caspar de Cicignon og generalkvartermester Anthony Coucheron. Hovedtårnet på Kristiansten ligger i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse, ca. 700 meter unna. På 1700-tallet ble Kristiansten utvidet til den form den har i dag

40 Fra sin strategiske høye beliggenhet har festningen spilt en viktig rolle i å slå tilbake invaderende svenske styrker i 1718, en interessant del av vår historie kan du lære mer om ved å besøke festningen. Fra festningen, er det en spektakulær utsikt over Trondheim og omegn, fjord og fjell. Under okkupasjonen var festningen benyttet som rettersted for norske medlemmer av motstandsbevegelsen. En plakett er reist til deres minne. Festningen har en kafeteria som tilbyr snacks og andre forfriskninger (åpent hver dag i turistsesongen). Portene av festningen er åpen mens flagget er hevet, men bygningene og rommene innvendig er kun åpen fra juni til august. Omvisning utenom åpningstidene kan avtales

41 Tyholttårnet Med sin karakteristiske profil er det 120 meter høye Tyholttårnet et markant landemerke på østsida av byen. Tårnet utgjør en viktig del av et moderne radio- og telekommunikasjonssystem. Tyholttårnet kan også lokke med panoramautsikt over byen og Norges eneste roterende restaurant, 74 meter over bakken. Tyholttårnet i solnedgang med utsikt over Trondheim

42 Solsiden Da de mekaniske verkstedene og verftene langs Nidelvas østre bredd måtte legge ned virksomheten på 1980-tallet, var en viktig epoke i byens historie slutt. Nå er det blåst nytt liv i området og de gamle verkstedsbygningene er tatt i bruk som kontorer og forretningslokaler. Nye og moderne boligkomplekser er reist langs elva, og butikker, varehus, kaféer og restauranter er kommet til. Nedre Elvehavn er i dag en dynamisk og attraktiv bydel hvor gammel og ny tid møtes i en særpreget miks

43 Lade Fra gammelt av var Lade høvdingsete og hov. Her holdt de mektige Ladejarlene til i vikingtida. De tjente seg rike på handel med datidens viktige råvarer; skinn og pelsverk. På Lade finner vi i dag flere staselige herregårder, og halvøya er et kjært turområde for byens befolkning. Bevertningsstedet Sponhuset i Ringvebukta Fugledammen i den botaniske hagen på Ringve Lade gård Sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold tilbrakte somrene på Ringve i oppveksten. Forfatterboligen Adrianstua Leangen gård

44 Ladestien er en opparbeidet natursti som går fra Korsvika til Rotvoll. Området byr på mange fine badeplasser og er rik på interessante kulturminner. Bildet viser Korsvika, et kjent utfartssted for Trondhjemmere. Korsvikaspelet foregår her

45 Ila På vestsiden av sentrum ligger bydelen Ila, med gamle boligstrøk hvor det er innslag av trehusbebyggelse. Sentralt i bydelen ligger Ilaparken, et populært rekreasjonssted for store og små. Det samme gjelder også Skansenparken. Ilaparken ble kåret til landets vakreste park i september 1997, en hederstittel som henger høyt. Ingen park i Trondheim er mer benyttet til historiske hendelser en her. Parken ble anlagt i 1891 og Norges første 17. maitog 1898 ble store begivenheter for bydelen. Byens eneste gjenværende sporveistrase slynger seg gjennom bydelen på vei fra St.Olavs gate mot endestasjonen Lian i bymarka.trikketuren er en opplevelse for alle som besøker byen, med en imponerende utsikt over Trondheim

46 Mellom Nordre avlastningsvei og fjorden ligger Ilsvikøra. Rivingstruselen kom også hit. Standhaftige beboere og arkitekt Lars Fasting sto sammen for å redde den unike trehusbebyggelsen fra sanering. Kampen for bevaring sto på i flere tiår. Heldigvis vant fornuften frem i kommunen, og i 1977 ble innsatsen for bevaring av Illsvikøra kronet med hell. Bydelen lever videre og har blitt et populært boligområde med ny bebyggelse. Ilabekken er restaurert og åpnet slik den en gang var med en tilhørende tur- og rekreasjonssti fra Ilsvika til Fagervika. Også ved Ila kirkegård er det gjort vedlikeholdsarbeider

47 Lademoen Lademoen, La mon, er en bydel i Østbyen, avgrenset av området øst for Meråkerbanen, vest for Innherredsveien, nord for Nedre Elvehavn og sør for villastrøket på Lade. I 1866 fantes det sammenhengende gatepartier med svært uregelmessig bebyggelse. Området lå utenfor bygningslovens virkeområde, og det ble derfor oppført mange dårlige og brannfarlige hus. Utbyggingen på Lademoen skjøt fart etter at Meråkerbanen ble anlagt i 1880-årene

48 Flere håndverks- og industribedrifter etablerte seg her, og strøket ble en typisk arbeiderbydel. Lademoen lå også i gangavstand fra de store bedriftene på Bakkes-grunn på østsiden av Nidelva. Etter at bydelen 1893 ble innlemmet i Trondheim, ble det utbygd kloakk her, og fra 1899 ble det innført murtvang. Bebyggelsen ble da preget av leiegårdene i mur som fremdeles dominerer strøket. I 1910 bodde 2000 av innbyggerne i området i ett-roms leiligheter, mens 2500 bodde i to-roms leiligheter. 600 mennesker bodde svært dårlig i loftsleiligheter eller i usunne kjellerrom. Det var vanlig at flere husstander delte kjøkken. Lademoen er fremdeles et utpreget boligområde preget av små, til dels rehabiliterte leiligheter. Også deler av den gamle trehusbebyggelsen er bevart. Et viktig bidrag for å hindre riving av den gamle trehusbebyggelsen på Lademoen, var Håkon Bleken og Håkon Gullvågs veggmaleri på et av de rivningstruede husene. Dora, ubåtbunkeren som tyskerne bygde under annen verdenskrig. I dag huser bunkeren mange institusjoner innenfor arkiv, bibliotek og museum

49 Dyreliv i byen Det er ikke bare bønder som drar på bytur. Mange innvandrere fra marka gjør det lettere å finne mat i sentrum. Et perfekt sted å slå seg ned. Villahager og parker har med sin overflod av planter og blomster gjort dette mulig. Ikke dyr, ikke natur

50 KUNNSKAPSBYEN Industrialiseringa på 1800-tallet gav byen ny vekst og en rekke fabrikker og mekaniske verksteder ble grunnlagt. Etterhvert ble Trondheim også et utdanningssenter, og rollen som kunnskapsby har fått stadig større betydning. Trondheim har i dag landets nest største universitet; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Ingen annen norsk by har så mange studenter i forhold til innbyggertallet. Samarbeidet mellom NTNU og forskningsinstitusjonen SINTEF har gitt byen status som et nasjonalt kompetansesenter innen teknologisk forskning. Andre sentrale institusjoner er Statoils forskningssenter og Det medisinsk-tekniske forskningssenteret. Det er ikke uten grunn at byen gjerne blir omtalt som «Teknologihovedstaden»

51 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ligger i Trondheim. NTNU er det nest største av de åtte universiteter i Norge. NTNU er en ung institusjon med en lang historie. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim. NTNU består av syv fakulteter med til sammen 53 institutter. Institusjonen har studenter og omkring 4300 årsverk, herav 2500 i undervisning og forskning. NTNU har over 100 laboratorier og driver ca forskningsprosjekt. NTNUs to største læresteder (campuser) i Trondheim er på Gløshaugen (med det tidligere NTH) og på Dragvoll

52 Sintef SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som i dag er del av NTNU. Det fulle navnet var, inntil en vedtektsendring i 2007, Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole. I dag er SINTEF organisasjonens fulle navn. SINTEF ble opprinnelig etablert for å være NTHs forlengede arm mot industrien. I 1980 ble SINTEF omgjort til en selvstendig forskningsstiftelse og profesjonalisert som organisasjon. Konsernet SINTEF ble etablert midt på 1980-tallet, da tre nye institutter ble lagt inn under SINTEF-paraplyen. Norges Skipstekniske Forskningsinstitutt (MARINTEK), Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) og Institutt for Kontinentalsokkelundersøkelser (IKU) ble gjort om til aksjeselskaper med SINTEF som største eier. Et fjerde aksjeselskap, SINTEF Fiskeri og havbruk, ble opprettet i SINTEF Byggforsk AS så dagens lys 1. januar Marintek Ved Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK) på Tyholt utvikles havromsteknologi for framtiden. De hydrodynamiske laboratoriene i Trondheim er blant verdens ledende testfasiliteter, og MARINTEK bistår krevende kunder fra hele verden med FoU-oppdrag og teknologiutvikling innen maritim sektor, olje og gass samt havenergi. MARINTEK holder til i Marinteknisk senter sammen med NTNU Institutt for marin teknikk, det største utdanningssted innen fagområdet marin teknikk i den vestlige verden

53 Statoil Forskningssenter ligger på Leangen, Rotvoll. Anlegget som ligger framtredende til ved Leangbukta ble oppført Bygningen består av en stor halvsirkelformet sentralbygning, hvorfra de ulike kontorbygningene stråler ut. Komplekset er på knapt m 2, St Olavs Hospital Statoil St. Olavs Hospital er universitetssykehus for Midt-Norge, og lokalsykehus for befolkningen i Sør-Trøndelag med mennesker. Forskning og utdanning av helsepersonell er lovpålagte oppgaver ved helseforetaket. Klinikk og undervisning skal være basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning. Det er viktig at forskningen tar utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger. Dette skal særlig skje i den integrerte universitetsklinikken i samarbeid med NTNU. HIST og andre lignende institusjoner inviteres til samarbeid der dette er naturlig og ønskelig. har 500 kontorplasser og 6500 m 2 laboratorieplass. Her utføres forskning og utvikling, testing og kvalifisering av modeller i mindre skala. Forskningssentret er Norges største industrielle forskningsmiljø. Stiftelsen Nor-Fishing (etablert i 1992 av det Kgl. Fiskeridepartement) har i dag retten til og ansvaret for å avholde den norske internasjonale fiskerimessen Nor-Fishing og havbruksmessen Aqua Nor. Aqua Nor arrangeres annet-hvert år i Trondheim. De siste årene har messen samlet besøkende fra mer enn 50 nasjoner. Aqua Nor

54 MARKA Se Neapel og dø - dra til Bymarka og lev videre (Fredrik Von Der Lippe) Få byer kan konkurrere med Trondheim når det gjelder muligheter for natur og friluftsliv nær bysentrum. Bildene er glimt av naturopplevelser på byens tak med variert og vakker natur som innbyr til rekreasjon gjennom alle årstider. Marka har betjente hytter som er åpne i helgene og enkelte ukedager. Marka vår består av mange innsjøer, dammer og trollske tjern og i de fleste vann kan det fiskes og bades. Skøyteløping på vinters tid og mange skiløyper blir preparert. Går du en tur i marka kan du se både elg, hjort, rådyr og rev. Av og til hender det ogå at streifende dyr som bjørn, ulv, og jerv tar turen innom marka. Ingen vet sikkert om hvor mange fuglearter som holder til her. Ørn er oppservert mange ganger, også mange ulike uglearter samt store rovfugler som hauk, falk og fjellvåk. På den andre siden av byen ligger Estenstadmarka og frister med sitt fine turterreng. I de virkelig store utfartshelgene strømmer folk ut i marka på jakt etter naturopplevelser som helsebot for kropp og sjel

55 Lian restaurant Badeliv ved Lianvatnet Fiskelykke i Estenstaddammene

56 Gråkallen Det er muligheter for å stå på alpinski både i Bymarka og i Vassfjellet. Skistua Storheia, Bymarkas høyeste punkt på 565 moh

57 I kano på Stor-Leirsjøen Fisking i Haukvatnet Storfurua ved Skjellbreia ble valgt som tusenårssted ved Byjubileet i Rast i marka Grønlia ligge ved Skjellbreia og drives som serveringsted for turfolket i Bymarka. Bymarkas Vindu Det ble i 1960 hugget ut en glenne i skogen som gjorde det mulig å se fra Fjellseterveien over Theisendammen, og ned mot Trondheimsfjorden og Fosenalpene i bakgrunnen

58 Dyr i marka

59 KUNST OG KULTUR Kunst og kultur har alltid vært en bærebjelke i byens historie. Fra håndverkerne og kunstnerne som gjennom århundrene har bygget og utsmykket Nidarosdomen, fram til dagens kulturelle mangfold, er det et stort sprang i tid og uttrykksformer. Katedralens lange tradisjon som arena for kunstutfoldelse er videreført ved at kirkerommet fylles av sang, musikk og dans. Sentralt i byens kulturliv står Olavshallen, Trondheims storstue, som blant annet rommer konsertsal med plass til 1300 mennesker. En annen viktig institu-sjon er Trøndelag Teater som kunne ta i bruk nye og tidsmessige lokaler til byens tusenårsfeiring i Trondheim har ellers et nytt og publikumsvennlig folkebibliotek og et stort utvalg av kunstutstillinger, gallerier og museer. Her presenteres spennvidden i byens varierte kulturtilbud

60 Trøndelag Folkemuseum Friluftsmuseet på Sverresborg ligger i vakre omgivelser rundt ruinene av kong Sverres 800 år gamle middelalderborg. Her er det gjenreist over 60 bygninger fra bygd og by. Bygdeavdelingen viser utviklingen i trøndersk byggeskikk og folks levemåte i tidligere tider. Haltdalen stavkirke fra 1170 er blant museets hovedattraksjoner. Byavdelingen består av bygninger fra Trondheim sentrum hvor miljøer fra og 1800-tallet er rekonstruert. I det nye museumsbygget får publikum formidlet Trøndelags kulturhistorie gjennom fascinerende utstillinger og spennende audiovisuelle presentasjoner

61 Ringve Museum Med status som nasjonalt museum for musikk og musikkinstrumenter, er Ringve Museum på Lade en av byens største attraksjoner. Museet ble grunnlagt av russiskfødte Victoria Bachke og ligger omgitt av et idyllisk parkanlegg på Ringve Gård, en trøndersk lystgård fra 1700-tallet. Med unike samlinger fra hele verden skapes en levende atmosfære i vakre, originale interiører. Her demonstrerer museets dyktige omvisere et utvalg av instrumentene og forteller om deres opprinnelse og bruk. Sjøhelten Peter Wessel Tordenskiolds navn er knyttet til Ringve ved at han tilbrakte somrene her i oppveksten

62 Trøndelag Teater Institusjonsteater i Trondheim, Norges nest største landsdelsteater. Teaterbygningen fra 1816, fredet 1969, er den eldste i Norge og en av de eldste i Nord-Europa, og ble opprinnelig tatt i bruk av turneer og amatørselskaper. Først omkring 1860 hadde Trondheim i et par sesonger sin første faste scene. I 1911 åpnet den annen faste scene. Teateret måtte gå inn i I 1937 åpnet den tredje faste scene under navnet Trøndelag Teater. Henry Gleditsch hadde gjort et energisk forarbeid og var teaterets ypperlige sjef. Da krigen kom møtte teateret harde tider. Gleditsch ble henrettet av nazistene som overtok teateret i 1942, men måtte snart la det gå inn. Driften kom imidlertid i gang igjen etter krigen. I årene etter den annen verdenskrig har Trøndelag Teater vunnet en sikker kunstnerisk posisjon. Teateret har lagt an på å bli en scene for hele Trøndelag, og har fra 1990-årene hatt fem faste scener. I 1997 stod et nybygg ferdig som det gamle teateret er integrert i. Teatersjef Henry Gleditsch

63 Trondheim Symfoniorkester Orkesteret holdt sin første konsert 10. desember Konserten fant sted i Frimurerlogen som var orkesterets faste tilholdssted helt til Olavshallen sto klar i Årene fram til andre verdenskrig var vanskelige. Under annen verdenskrig ble Frimurerlogen annektert og omgjort til Deutsches Haus og orkesteret ble henvist til byens kirker. Da krigen tok slutt, var orkesteret parat til å feire frigjøringen med flere konserter. Frimurerlogen ble på nytt tatt i bruk til konsertvirksomhet. I 1989 sto Olavshallen ferdig. TSO flyttet fra Frimurerlogen til den nye konsertsalen samme år med musikere og administrasjon. Med den nye orkestermodellen og samarbeidet med TrondheimSolistene, som ble en realitet fra og med 2009, anså Trondheim Symfoniorkester seg som ferdig utbygget; et fullverdig symfoniorkester med 90 profesjonelle musikere

64 Rockheim Rockheim (også kalt Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock) er Norges nasjonale museum for norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Museet er lokalisert i det tidligere mellageret på Brattørkaia i Trondheim, og er en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag AS. Rockheim ble offisielt åpnet 5. august

65 Korsvikaspelet Spelet ble første gang framført i forbindelse med Lade kirkes 800-årsjubileum i 1989 og gjentatt to år seinere. I 1995 skrev Idar Lind nytt manus. Dette ble i 2011 framført for tiende gang. Musikken er komponert av Frode Fjellheim. Stadig er det lokale amatører fra Lade og resten av Trondheim som utgjør hovedtyngden av deltakerne, både på og bak scenen, selv om det profesjonelle innslaget er blitt sterkere med årene. Historien om Håkon Ladejarl, som blir drept av trellen Tormod Kark under grisebingen på Rimol, er en av de mest sentrale i Snorres kongesagaer

66 Håkon Bleken Håkon Bleken (f. 1929) er en av Norges fremste samtidskunstnere og bor og arbeider i fødebyen. Han er representert i sentrale gallerier og museer, og har utført omfattende utsmykningsoppgaver. I tillegg har han et stort og engasjert publikum. Siden debuten i 1951 har Bleken hatt en lang rekke separatutstillinger i landets viktigste gallerier bl.a. Nasjonalgalleriet og Henie- Onstad Kunstsenter. Hans definitive gjennombrudd som kunstner kom i 1971 med en serie kulltegninger kalt Fragmenter av et diktatur. Bleken har også gjort seg sterkt bemerket som illustratør til flere litterære verker: bl.a. har han laget illustrasjoner til Ibsens Hedda Gabler, Dalen Portland av Kjartan Fløgstad, Haugtussa av Arne Garborg, Mysterier av Knut Hamsun og til Babettes Gjestebud av Karen Blixen. Håkon Bleken blir ofte beskrevet som en litterær maler, en som forteller historier i bildene sine, en som har et budskap. Han er også en fremragende og ofte provoserende skribent, med forkjærlighet for den korte og poengterte formulering, aforismen

67 Håkon Gullvåg Håkon Gullvåg (f. 1959) arbeider hovedsaklig i fødebyen Trondheim og Oslo. Som maler har han hatt en sentral plass på den norske kunstscenen siden sitt kunstneriske gjennombrudd ved Galleri Dobloug i 1983, og er kjøpt inn av en rekke sentrale institusjoner. Fra 1995 har Gullvågs kirkeutsmykninger gitt ham posisjonen som en av landets fremste innen kirkekunst. Omtrent parallelt får han stor anerkjennelse for sine mange portretter av markante personeri Norge. Gullvåg har de siste ti årene også arbeidet mye med grafikk. Han er mest kjent for sine litografier, men har i senere tid også fattet interesse for dyptrykk

68 Arve Tellefsen Arve Tellefsen er født i Trondheim, hvor han begynte å spille fiolin da han var seks år gammel hos Arne Stoltenberg. Han fortsatte sine studier ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos professor Henry Holst før han dro til New York og studerte hos professor Ivan Galamian. Hans karriere har brakt ham til alle europeiske hovedsteder og han har turnert i hele verden. Ved siden av å være teknisk briljant, er det hans unike varme og vibrerende tone og hans lidenskapelige intensitet som har gjort ham anerkjent og elsket over hele verden. Hans evne til og fengsle og kommunisere med publikum gjør ham til en av verdens fremste fiolinister. Liv Ullman Liv Ullmann er født i 1938 i Tokyo og vokste opp i Trondheim, norsk skuespiller; var samboer i med Ingmar Bergman. Hun debuterte i 1957 som Anne Frank i Anne Franks dagbok på Rogaland Teater. Ullmann filmdebuterte i Fjols til fjells (1957), og har i norsk film gjort seg bemerket i Ung Flukt (1959), Tonny (1963) og særlig som en flammende An-Magritt (1969). Hun ble verdensberømt for sin innsats i Ingmar Bergmans filmer og fjernsynsserier. Hun har også markert seg i Jan Troells filmer Utvandrarna (1971) og Nybyggarna (1972), og har også vært aktiv i internasjonal film. Mottatt flere internasjonale filmpriser. I senere år har hun særlig arbeidet som regissør med en rekke filmer. Engasjert i internasjonalt hjelpearbeid for UNESCO og UNICEF

69 Olavsfestdagene Olavsfestdagene er en kirke- og kulturfestival som arrangeres i Trondheim rundt Olsok hvert år. I ti dager presenteres flere hundre arrangementer med mange internasjonale og norske artister. Olavsfestdagenes historiske forankring er dyrkelsen av Olav den hellige. Dagens festival viderefører tradisjonen til Olavsdagene, som startet i

70

71 Historisk Marked

72 IDRETT FOR ALLE ÅRET RUNDT Trondheim har gjennom tidene markert seg som en ekte idrettsby. Mange utøvere har hevdet seg godt, både her hjemme og ute i verden. Tradisjonelt har individuelle paradegrener som ski og skøyter stått sterkt, men i de seneste tiårene har lagidretter som håndball og fotball overtatt mye av dominansen. Byens stolthet - fotballklubben Rosenborg - har gjennom sine bravader i Champions League, den europeiske mesterligaen, for alvor plassert Trondheim på det internasjonale idrettskartet. Trondheim var i jubileumsåret 1997 arrangør av VM på ski, nordiske grener. VManlegget i Grånåsen er forsatt arena for internasjonale skikonkurranser hvert år. Bak toppidretten har byen en rik flora av masseidrett som omfatter de fleste aldersgrupper, nivåer og sportsgrener

73 Fra NM i terrengløp som ble avholdt i Festningsområdet i St. Olavsloppet er en tradisjonsrik stafett som går mellom Trondheim og Östersund. (over) Trondheims ishockeylag i øverste divisjon er Rosenborg IHK. (til venstre) Den nye innendørshallen på Ranheim, som ble oppført i 2010, har gitt friidretten i Trondheim, større utviklingsmuligheter. Fra Granåsen skisenter som ble brukt under ski-vm i (under til venstre og høyre) -144-Trondheim har et meget aktivt håndballmiljø

74 Den store styrkeprøven Golfbanen Trondheims eldste golfbane ligger på Sommerseter i Bymarka, med flott utsikt over byen. Trondheim Golfklubb ble stiftet 27. oktober Turrittet fra Trondheim til Oslo ble første gang arrangert i Distansen den gang var 560 km og 121 ryttere stilte til start i Bispegata i Trondheim på St. Hansaften. Ideen til turrittet Den Store Styrkeprøven hadde Erik Gjems Onstad og andre sentrale personer i sykkelsporten i Oslo og i Trondheim. Styrkeprøven omfatter nå 5 distanser på landevei hvorav, Trondheim Oslo 540 km, er lengst

75 Rosenborg BK Rosenborg Ballklub (RBK) er Trondheims fotballklubb. Klubben ble stiftet under navnet Odd 19. mai 1917, oppkalt etter Odd Skien (som i dag heter Odd Grenland), men ble Rosenborg Ballklub 19. mai i Klubben var da et lag for bydelen Rosenborg i Trondheim, men anses i dag for å være hele Trøndelags fotballag. De har imponert både ved at de vant Tippeligaen tretten sesonger på rad, fra 1992 til 2004, og ved å kvalifisere seg til Mesterligaen mange år på rad, noe som gjør RBK til et av de mest deltakende lag i UEFA Champions League

76

77 Trondheim by night

78

79

80 Søndre gt. Veimeste r Krohgs g rsens v ei gnersvi n g e n gs vei Fram- 15 Byåsveien 20 RESLI veien ILA Sverresborg skole Jakob Kjeviks vei Havstein Cicilie vn Reitanstien Rognervegen Gjøaveien Ilevollen Tvetestien Fagertunv. Solhøgdvegen Thora Storms v Aunev. Osloveien Jakobstien ten allé Ut sik Even Lorengs H ofstads veg Skansen Bergit tavegen Dickaunsvingen Ilen kirke v Øvre Marienlyst HOSPITALSLØKKAN Kongens g NIDARØ Ni ls Stavnes T haulow- Stavnemov Breidablikv. Klostergata Utsikten 3. Rustkammeret MARIENBORG (side 20-21) Bygrensa Åsveien 11. skole Bryggene (side 62-65) BREIDABLIKK Marienlystv Garmanns bakken Mørlenda Erling Skakkes gt. ØYA Sandgata Nidelva 1. Nidarosdomen (side 10-15) 2. Erkebispegården (side 16-19) 4. Stiftsgården (side 28-31) 5. Torvet (side 32-37) 6. Ravnkloa (side 38-41) 7. Munkholmen (side 52-55) 8. Pirbadet (side 56-57) 9. Sjøbadet (side 58-59) 10. Gamle bybro (side 60-61) 12. Bakklandet (side 66-67) 13. Nidelven (side 68-75) Severdigheter 6 Region sykehuset St. Olavs pir KALVSKINNET Tilfredshet kpl. Harald Hardrådes g Prinsens gt Mauritz Hansens g Stavne kirkegård RAF krigskirkegård Stavne hpl. Ravnkloa Edvard Griegs 6 St. Olavs kirke J. Sve 7 Harald Hard Vangslunds Erl. Skjalgssons Tellefsens Fjordgt rådes Karl Johans gt. Dronningens gt. MIDTBYEN Elgeseter bru Munkegt Udbyes E Tambarskjelves Magnus Den Godes Nordre gt. Kongens gt Abels g Veisl a llé Snorres g Tormods Solborgv. Professor Brochs g Kl. Lassens gate Bispegt MARINEN Elgeseter g Moslings Pir I Sem Sælands v N Be r gsvingen Blusuvoll allé Stavne bru Elve v e gen Klæbuveien Kjøpmannsg Christian Frederiks g Schøyens gate BRATTØRA Kolbjørn Hejes P A Geelmuydens Havnegt Bakke bru UNIT 15. DMFTyholttårnet ELGESETER (side 80-81) DALSENGET Pirterminalen Trondheim sentralbanestasjon Olav Tryggvasons gt Thomas Angels gt Vår Frue kirke 1 Nidarosdomen O.S.Bragstads plass Døvekirka 19. Skistua (side111) NTNU tz Gløshaugv. Munchs g Hans Osnes v Høgskoleringen Strindvegen Peder Østlunds Alfred Ge Pir II Nidelv bru NEDRE ELVEHAVN BAKKLANDET Teknostallen 23. Olavshallen (side ) R Høg skoleringen Innherredsveien MØLLENBERG Tidemands g Lerke ndalsv. Eidsvolls gt. Birkeland s LERKENDAL 25. Lerkendal Stadion (side ) Kommunale etater Pirsenteret Pir I stadion Sør- og Nordgående hurtigrute Pir II Småbergan Kristiansten festning 14. Kristiansten festning (side 76-79) SINTEF IKU Lade moloen Strindvegen Nonneg Prost Castbergs v Prestegårdsv. Kringsjåvegen Dyre Halses gt E6 Peder Kro ghs v Nardovegen LADEHAMMEREN Festningsg SINGSAKER NYHAVNA Dora II Biskop Skaars g Torbjørn Bratts veg Dora I LADEMOEN Trondheim Vandrerhjem ROSENBORG Sigurd Slembes v Harald Gilles 20. Trøndelag folkemuseum Sverresborg (side ) 21. Ringve Museum (side ) 22. Trøndelag teater (side ) 24. Rockheim (side ) Bugges veg Smørblomstveg Kong Inges g BERG Studentbyen på Berg Paul Fjermstads Olav Trondsons v Dybdahls veg Blå klokkevegen veg Harald Bothners veg O Tesliens Linneavegen Kornblomstvegen Strandveikaia Reidulvs g Dr Sands v Kvilhaugv. Magnus Blindes veg Løvetannv Symrev. Landstads vei Knudssøns g Heimstad veien Høilivegen Lev.gata Kling enb Lindemans g Nidarh olms g Karsevegen Konvallvegen bakken Steinkjer g. Bernhar d Getz g Jarlheim- Testm. F. Kolstøs Åsbakk Tyholtveien Tyholt allé Øvre Be rgsvingen Astri Stiklestadveien Buens Bergm Bachkes v Jonsvannsveien Leif Tronstads veg ringkastingsv. Herman Kr ags v Lade allé K Fridheimv. Bergstien Sigurd Jorsalfars veg Aasens Anders Stadsing Dahls g Fry denberg- veg Bregnevegen Mellomv. Høili plass G J o hn. Jebe- Markv. Asbjørnsens g Østerliv. N Eberg S Eberg Gardem. Hauges gt. Jørgen Moes g vegen Lillebergv. Grundtvig Jarlsborgv. Sigmunds v. Hans Nielsen Bakkaunveien Bergstien Gamle Kongevei Skyåsvegen Prof Mørchs Prof J H Valentinlystvegen Ladeveien Thomas Von Westens Ladem. Kirkeallé veien Jarleveien Hans Finnes g. Håkon Sverressons Østre B erg Lidarende llé Tankvegen Stjørdalsveien Schøllers g Ole Soelbergs v. Gina Krogs veg Persaunvegen Otto Nielsens veg Håkon Håkonsons g Jonsvannsveien Lade kirke Kong Øysteins veg Rønningsv. Håkon Masgnussons g Lagm. Dreyers g H Hanssens Henrik A Pot Harald n gells g Leksvikg. C Thoresens Tyholtveien temakervegen Frode Rinnans veg A a sta Hansteens veg Hårfagres g. sør mot Selbu, Lademoen Klæbu kpl. og Melhus. Byvåpen og segl Thomas Hirsch g Kong Øysteins veg Olav Magnussons veg Saxenborg Lauritz Konsul Lorcks g. allé Kaare Tø nes v. Trøavegen Lossiusv. Rønningsbakken Brian Smiths g. Jenssens g Fredrikke Qvams v Bromstadbuen Innherredsveien PERSAUNET Magnus Berrføtts veg Sigurd Jorsalfars veg Ole Hogstads veg Thoning Owesens g Strinda vgs den. Blussuvoll skole Kuhaugen Luftkrigs Byseglet skriver skolenseg trolig fra 1200-tallet. Trondheims byvåpen ble vedtatt av Bystyret i Våpenet er en heraldisering av byseglet. Det viser til venstre i en kirkeportal med spir en erkebiskop med bispestav og mitra, til høyre i en borgportal en konge med krone, holdende en vekt. Det hele hviler på et understykke som nederst former en bue, og under buen finnes tre mannshoder. Figurene symboliserer byens rang som Norges første hovedstad og som erkebiskopens residensstad. Vekten symboliserer rettferdighet. TYHOLT NRK Trondheims MARINTEK flagg viser en gul rose på rød bunn. Den såkalte Tyholttårnet Trondheimsrosen har vært i bruk siden 1500-tallet. Den gule Berg arbeidskrk. Televerket VALENTINLYST BLUSSUVOLL eller gyldne rosen symboliserer Trondheim, og ble av Riksarkivet forbeholdt byen, selv om mange andre kommuner ønsket å benytte Ramallah (Palestina), Petah-Tikva (Israel), Odense (Danmark), Norrköping (Sverige), Dunfermline (Skottland), Tampere (Finland), Darmstadt (Tyskland), Graz Jugosl og Polsk krigskirkegård (Østerrike), Split (Kroatia), Vallejo (USA), Tiraspol (Transnistria tidl. Moldova), Kópavogur (Island). STRINDA byen H I S T Eberg idrettsplass Moholt Strinda hovedkirke Fakta og den tredje mest folkerike kommunen og byen i Norge. Kommunen fikk sin nåværende utstrekning i 1964 da Trondheim ble slått sammen med nabokommunene Lilleby Byneset, Strinda, Tiller og Leinstrand. Bysenteret (Midtbyen) ligger skole mellom Nidelva og Trondheimsfjorden. Kommunen grenser i øst mot Malvik, og i Lerkendal Student Nedre elvehavn GLØS- (side 82-83) HAUGEN 17. Ilsvikøra (side 90) 18. Lian (side 109) UNIT Trondheim (tidligere AVH Nidaros og Trondhjem) er en bykommune i Sør-Trøndelag, Bilmekanikerskolen Byen ble i følge sagafortellinger etablert av Olav Tryggvason i 997, og var Norges TH skole hovedstad mellom 1030 og Byen feiret sitt tusenårsjubileum i Trondheim Eli er administrasjonssentrum for Sør-Trøndelag fylke, og et etablert regionssenter Lademoen plass for hele Rosendal Midt-Norge. Trondheim huser blant annet landets nest største universitet; teater NTNU, Nidarosdomen, Kristiansten festning, St. Olavs hospital og Rockheim. Rønningen Areal totalt: 342,26 km² hvorav 18,1 km² vann. Befolkning pr januar BAKKAUNET Vennskapsbyer til Trondheim

81 Foto: Våg, Asgeir: side 1, 4, 5, 8ø, 11, 23, 26n, 32-33, 36mø-mn, 53nh, 61n, 63mh, 67øh-møv-nv, 85mn, 88, 89ø, 94m, 99, 104n, 107m, 109n, 113m-nv, 119ø-n, 120ø, 144v-hø-hm, omslagsbildene Strand, Kjetil: side 3, 9nv, 10, 12-13, 16-17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29nh,30-31, 38, 40nv, 42-43, 46-47n, 48ø-nh, 49nh, 52-53, 58-59, 61ø, 66, 67h-mnv, 68, 74-75, 76-77, 80-81, 82, 83n, 84, 85ø, 86-87, 91, 92, 93, 94n, 98, 104ø, 105, 107nv, 109ø-h, 111ø, 112m-n, 115mv, 116, 117, 118, 120n, 122nh, 124nh, 128, 129, 133, 134n, 135n, 136, , 141, 142, 143, 144hn, 146, 147 Bolognesi, Qulio: side 7 Lande, Anita W. (Olavsfestdagene): side 8nh, 9nh, 140ø Olavsfestdagene: side 9ø, 140n Wormdahl, Hilde: side 14 Eriksson, Carl-Erik: side 15, 36øh Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider: side 17 Øhlander NDR: side 18ø, 19m Trondheim Havn: side 24-25, Dahl, Guri NDR: side 18n, 19ø-n Olsen, Terje: side 29ø, 83ø, 122ø, 124ø Schrøder arkivbilder: side 34-35ø Bruland, Anne J: side 36-37, 108, 110 Sjøsæther, Aud Elise: side 36n, 39øh, 50-51, 54-55, 54øh-øv, 83m, 89m, 129øm, 154n Moksnes, Trond: side 39, 40-41, 43nh, 46-47ø, 49ø, 50nv, 55ø, 56-57n, 56ø, 57m, 78-79, 89n, 90, 96, 97n, 111m, 112ø, 119mh-mv, 145nh, 156ø-n, 157 Aune, Wenche: side 63øh-mv, Ståle Borthen. TOFA: side 69, 70, 71 TOFA privat: side 71 Øien, Bjørn: side 72-73, Lien, Bjørn: side 94-96ø Dora AS: side 95n Børseth, Erik, Synlig Desing og FotoAS/ NTNU Info: side Nygård, Kim NTNU SA: side 100nv NTNU Info: side 100nm-nh, 101nh-nv Nielsen, Thor: side 102, 103ø-m Søraa, Jens: side 103n Reitan, Odd Magne: side 111n Heimly, Vigdis: side 113ø Hansen, Knut: side 113nh Hindrum, Reidar: side Strand, Hanne: side 117nh Ringve Museum v/ Ingrid Dyrnes: side 121 Berre, Lasse: side 123n Bry, Knut: side 123øv Nergaard, GT: side 123ø Nilsen, Christian: side 125 Mogen, Geir (Rockheim): side 126ø, 127h-øv Strønstad, Tore (Rockheim): side 126nh Skarvik, Benedikte (Rockheim): side 127nv Granhaug, Morten: side 134ø, 135ø Klæboe, Roar: side 60, 62n, 97ø,145ø, 154ø, 155 Hugnes, Einar: side 145m Frilænsfotografan v/ John Terje Kråkvik: side 145nv Heldal, Nils: side Grimstad, Ragnar: side ø=øverst n=nederst m=midten v=venstre h=høyre Tegninger: Strand, Kjetil untatt for/baksats og side ved Henning Meyer -160-

Presentasjon av Trondheim

Presentasjon av Trondheim Presentasjon av Trondheim TRONDHEIM I HJERTET AV NORGE! TRONDHEIM HISTORISK OG TEKNOLOGISK HOVEDSTAD Trondheim ble grunnlagt i 997 av vikingkongen Olav Tryggvason, og har en spesiell plass i norsk historie

Detaljer

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen Norges skjulte skatt Trondheimsregionen I HJERTET AV NORGE HVORDAN KOMME TIL TRONDHEIM LUFTHAVN? Innenlands ruter: Bergen, Bodø, Brønnøysund, Harstad/Narvik, Kristiansund, Mo I Rana, Molde, Mosjøen, Oslo,

Detaljer

Broer i Trondheim. En byvandring med broer som tema. Tekst og foto: J.J.Jensen

Broer i Trondheim. En byvandring med broer som tema. Tekst og foto: J.J.Jensen Broer i Trondheim En byvandring med broer som tema Tekst og foto: J.J.Jensen En by som Trondheim, hvis sentrum ligger på en halvøy, har i dag mange broer. I tidligere tider var antallet broer av forsvarsmessige

Detaljer

velkommen til clarion hotel & congress trondheim

velkommen til clarion hotel & congress trondheim velkommen til clarion hotel & congress trondheim EN KOSMOPOLITISk STJERNE MED 1000 - ÅRIG TRØNDERSK DNA! Trondheim er tidligere hovedsete i Norge, og har en svært sentral plassering i Norgeshistorien.

Detaljer

Ruteoversikt 2015 / 2016

Ruteoversikt 2015 / 2016 Ruteoversikt 2015 / 2016 Rute Strekning side Rute Strekning side 1 St. Olavs gate Lian St. Olavs gate (trikk) 23 3 Lade Trondheim Sentralstasjon Sentrumsterminalen Kroppanmarka Sjetnmarka 49 4 Lade Sentrumsterminalen

Detaljer

2 Anbudspakke 2011 Test Erling

2 Anbudspakke 2011 Test Erling ** Std-alone compy ** Bruker: OLAF Utskrevet den 0-05-200Kl. 5.08 Side : (Uttrekksperiode: 40.TR) Kjørepl 2 / 40.TR Tursett i Primær retning PIRBADET - MUNKEGATA M - ST.OLAVS HOSPITAL - TRD.SPEKTRUM 2

Detaljer

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04.

Folkemengden etter grunnkrets. Trondheim per 1.1 2001-2016 Kilde: SSB, Statistikkbanken Trondheim kommune, byplankontoret. 19.04. 0 Uoppgitt 285 173 178 178 151 149 187 170 195 171 309 422 745 680 760 623 1101 Løften 10 8 7 7 8 8 8 8 6 7 8 8 7 10 5 2 1102 Trolla 489 489 499 492 491 494 480 481 498 498 525 530 542 552 528 514 1103

Detaljer

test Trondheim E 6 706 865 Østbyen Midtbyen E 6 E 6 715 E 6 E 6 Copyright 2015 MapOSMatic/OCitySMap developers. http://www.maposmatic.

test Trondheim E 6 706 865 Østbyen Midtbyen E 6 E 6 715 E 6 E 6 Copyright 2015 MapOSMatic/OCitySMap developers. http://www.maposmatic. test E 70 70 70 Trondheim Nidelva 84 Midtbyen 85 Østbyen 84 E 85 84 40 40 Nidelva 75 E Strindvegen ybdahls veg E 70 E 8 38 39 82 opyright 205 MapOSMatic/OitySMap developers. http://www.maposmatic.org Map

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945

JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 DORABIBLIOTEKET PRESENTERER FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 BILDENE ER FRA TRONDHEIM OG GRONG, TATT AV FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG, SOM VAR ANSATT HOS NSB. BILDENE

Detaljer

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag

INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 1.-utkast planforslag Vedlegg 4b Boligfeltbase for Trondheim sortert etter: - reisekonsekvens - konfliktgrad landbruk 07.05.2010 NB: Boligfelt med kommuneplanstatus

Detaljer

St. Olavs gate - Lian

St. Olavs gate - Lian Operatør: Boreal / Hittegods se for kontaktinfo Gjelder fom. 17. august 2015 / v.1 1 St. Olavs gate Lian 1 St. Olavs gate Lian Hvert 15. min fom Hvert 30. min fom mandag fredag 06.45 tom 18.45 19.15 tom

Detaljer

Rockheim. Det nasjonale museet for populærmusikk

Rockheim. Det nasjonale museet for populærmusikk Rockheim Det nasjonale museet for populærmusikk Rockheim Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Etter at museet åpnet i 2010 har publikum strømmet til for å bli kjent med den norske populærmusikkhistorien.

Detaljer

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Botanisk hage 200 år Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Hagens første år 1814 1844 1811: Universitetet i Oslo ble grunnlagt. 1812: UiO fikk Tøyen hovedgård i gave av Frederik 6. 1813:

Detaljer

Historie som lever hele året!

Historie som lever hele året! Historie som lever hele året! 2 0 1 5 Spor etter levd liv I flere tusen år har mennesker levd sine liv på Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra ulike tidsepoker ruver i terrenget og forteller

Detaljer

Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår

Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår Hilde Bøkestad, byplansjef i Trondheim kommune 06.11.2014 Midtbyen på vei inn i framtida Perspektiver på byen vår Foto: Carl-Erik Eriksson Framtidssenario I 2050 har Trondheim 70 000 flere innbyggere Se

Detaljer

FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945

FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 DORABIBLIOTEKET PRESENTERER FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG EN BILDEKAVALKADE FRA MAIDAGENE I 1945 BILDENE ER FRA TRONDHEIM OG GRONG, TATT AV FOTOGRAF KÅRE ARNULF JØRGENVAAG, SOM VAR ANSATT HOS NSB. BILDENE

Detaljer

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter

16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter Høst 2013 Mandagskåseri Kl 13.00 i Auditoriet (hver mandag fra 16. sept -25. nov) 16.09 Historie og dagligliv på Kong Sverres borg! Terje Brattberg, historiker og forfatter 23.09 De nye planene for Torvet

Detaljer

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914:

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914: Nybarokk. ca. 1850-1914: Magnusgården, Oslo (idag Wingegården) (Nybarokk, 1899) Mathesongården, Olav Trygvasons gt. Trondheim (Nybarokk) Nationaltheatret, Oslo (Nybarokkinspirert, 1891-99) Britannia Hotell,

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

NORGE I JUNI / JULI 2010. Haljem. Ferja fra Haljem klapper til kai og vi er klar til å kjøre ombord. Sandvikvågen

NORGE I JUNI / JULI 2010. Haljem. Ferja fra Haljem klapper til kai og vi er klar til å kjøre ombord. Sandvikvågen NORGE I JUNI / JULI 2010 Haljem Ferja fra Haljem klapper til kai og vi er klar til å kjøre ombord. Sandvikvågen Dette er reiseruten videre fra Grimen. Bobilen vår står fremst i rekka. Ganske idyllisk utenfor

Detaljer

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK, STUDER MUSIKK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa

Hamar. på opplevelsestur langs Mjøsa Hamar på opplevelsestur langs Mjøsa «Samma å je er hen bære je ser Mjøsa» Strandpromenaden er en tilrettelagt tursti langs Mjøsa få minutter fra Hamar sentrum. Du kan ta deg fram til fots eller på sykkel.

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Devlesvingen 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 48-62 Dyre Halses gate 3-11, 14-16 Edgar B. Schieldrops veg 2-26. Einar Øfstis vei 33-43 Ekornvegen 1-19, 2-16

Devlesvingen 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 48-62 Dyre Halses gate 3-11, 14-16 Edgar B. Schieldrops veg 2-26. Einar Øfstis vei 33-43 Ekornvegen 1-19, 2-16 Adresse Abelsborg gate 7-13 Ada Arnfinsens veg 30-36 Alexander Holsts vei 1-5 Gatenummer Alfred Trønsdals vei 3-25, 4-28 7-9, 10, 11-13, 12, 14 A, 14 B, 14 C, 14 D, 14 E, 14 F, 14 G, 14 H, Anders Søyseths

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Karpathos er den nest største og den sydligste øya i den greske øygruppa Dodekanesene (Tolvøyene), som ligger øst i Egeerhavet. Karpathos er 50 km. lang og 11 km. på det bredeste

Detaljer

- PARKERING for busser -

- PARKERING for busser - PARKERING for busser - - I byen finnes et begrenset antall parkeringsplasser for busser, men I tillegg til disse er det parkering for festivalbusser på Katedralskolens gårdsplass (fredag- Søndag), nedenfor

Detaljer

Erlend, Tor,Kari, Tor, Lars Erik, Eva og Sigrid på vei ut for å se på og oppleve byen Praha. Praha 2012 2

Erlend, Tor,Kari, Tor, Lars Erik, Eva og Sigrid på vei ut for å se på og oppleve byen Praha. Praha 2012 2 To dager Praha by Her er hotell Souvereign i Nybyen hvor vi bodde i to netter. Eva med fam. oppbevarte sin bagasje på hotellrommet vårt mens vi alle var på tur i byen Praha 2012 1 Erlend, Tor,Kari, Tor,

Detaljer

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06

DET BESTE AV BAYERN. REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 DET BESTE AV BAYERN REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 nyttig.no VELKOMMEN TIL BAYERN! Bayern er den største forbundsstaten i Tyskland. Regionen er kanskje best kjent for sine særegne folkedrakter, «lederhosen»

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989

Jarlesletta. Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Jarlesletta Opprettet: 21/1 1974 Nedlagt: 1/11 1989 Fra år til år: 1974 21/1 Opprettet i Universitetets lokaler i Håkon Magnussons gt. 3B 1989 1/11 Jarlesletta og Lade slås sammen til Lade postkontor Stempler

Detaljer

Rapport for gjennomført prosjekt fra Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag 2013

Rapport for gjennomført prosjekt fra Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag 2013 Naturglede 2013. Rapport for gjennomført prosjekt fra Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag 2013 Innledning Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag ønsket videreførte prosjektet Naturglede i

Detaljer

Dag 3. Her er vi på Champs Elysees og ser bort mot Grand Palais som er en stor utstillingshall fra utstillingen i Paris i 1900.

Dag 3. Her er vi på Champs Elysees og ser bort mot Grand Palais som er en stor utstillingshall fra utstillingen i Paris i 1900. Dag 3 Her er vi på Champs Elysees og ser bort mot Grand Palais som er en stor utstillingshall fra utstillingen i Paris i 1900. Utenfor står det en statue av Clemenceau som var en fransk statsmann, lege

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

VEG- OG JERNBANETUNELLER I forbindelse med etableringen av nordre avlastningsvei og opprydding av trafikkforholdene i Osloveien og Innherredsveien, er det vedtatt et omfattende veitunellsystem. Vestre

Detaljer

Vibrandsøy Vibrandsøy er i dag fellesbetegnelsen for en gruppe øyer like utenfor Haugesund. Den største delen av det vi kaller Vibrandsøy består av grønt uberørt kulturlandskap. Lengst i nord, det vil

Detaljer

Utflukter på Østersjøcruise 2016

Utflukter på Østersjøcruise 2016 Utflukter på Østersjøcruise 2016 Som passasjer på Gann får du muligheten til å se mange spennende steder. Opplevelsen blir ofte enda større når du er med på guidede turer. Vi har en rekke seriøse samarbeidspartnere

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Referent Frode Bygdnes, bilder Frode Bygdnes, Hilde Holthe og Sandsøy Fort.

Referent Frode Bygdnes, bilder Frode Bygdnes, Hilde Holthe og Sandsøy Fort. Tur til Sandsøy Det var en flott vårtur Harstad historielag hadde til Sandsøy 10.mai. Deltagerne var heldige med været og programmet. Deltagerne tok seg selv frem til Fenes fergeleiet og satte bilene igjen.

Detaljer

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009!

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Telemark Museums oppgave er å ta vare på og forvalte Telemarks kultur og historie. Vi ønsker å formidle dette slik

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

En bank på hellig grunn

En bank på hellig grunn En bank på hellig grunn Til jordens overflate Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller at Magnus startet

Detaljer

Kulturelle Seilinger

Kulturelle Seilinger Kulturelle Seilinger I april og mai 2016 vil Hurtigruten tilby kulturelle seilinger. På disse seilingen vil våre gjester få en dypere innsikt i Norsk kultur. Edvard Grieg vil være hovedtema her, og vi

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Fakta om Island. OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden).

Fakta om Island. OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden). Fakta om Island OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden). AREAL: 103.000 kvadratkilometer (107. i verden). OPPDAGET: År 874. SELVSTENDIG: 17. juni 1944

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

TALLINN OG HELSINKI REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 tallinn.nyttig.no

TALLINN OG HELSINKI REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 tallinn.nyttig.no TALLINN OG HELSINKI REISELINJEN tlf. 52 70 47 06 tallinn.nyttig.no VELKOMMEN TIL TALLINN Gamlebyen i Tallinn Vanalinn er omfavnet av sin originale bymur, og brosteinsbelagte gater svinger seg mellom historiske

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

5 Nederland Amsterdam

5 Nederland Amsterdam Europa Europa er den nest minste verdensdelen. Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Det bor mer enn 700 millioner mennesker i Europa. Mer enn halvparten av innbyggerne

Detaljer

Ferietur til Split i Kroatia september 2012

Ferietur til Split i Kroatia september 2012 Ferietur til Split i Kroatia september 2012 Flyplassen ligger knappe tre mil fra byen Split, som var vårt reisemål Her er hotellet vårt, The Residense i tettstedet Podstrana ca 8 km utenfor Split Split

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

Velkommen til Værnesregionen 29/8 2011

Velkommen til Værnesregionen 29/8 2011 Velkommen til Værnesregionen 29/8 2011 FROSTA. 11.10.2010 Kommunestyrene i VR Frosta tilhører Nord-Trøndelag og er ei halvøy midt i Trondheimsfjorden Kommunen er kjent for Norges eldste lagting, som hadde

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

LUXEMBOURG 20. - 22. MAI

LUXEMBOURG 20. - 22. MAI LUXEMBOURG 20. - 22. MAI Turen gikk videre fra Amsterdam til Luxembourg med tog. Dette var første gang vi brukte Interrail-billettene vi hadde kjøpt før vi reiste fra Norge. De gjaldt for 5 dager i løpet

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Høringsuttalelse Kommunedelplan Bergen indre havn, plannr. 18740000

Høringsuttalelse Kommunedelplan Bergen indre havn, plannr. 18740000 Museum Vest Noregs Fiskerimuseum Sandviksboder 23 5035 Bergen 5035 Bergen Bergen kommune Klima, miljø og byutvikling Etat for plan- og geodata Postboks 7700 5020 Bergen Bergen 31. mars 2009 Høringsuttalelse

Detaljer

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter Et kulturnæringsprosjekt Foto: Kjell Ove Storvik er lokalisert i Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. Selskapet er eid av Museum Nord, Galleri Espolin, Lofotakvariet og

Detaljer

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen Froen er den største og en av de eldste gårdene i Frogn. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige veien mellom Oslo og det vestlige

Detaljer

2 Høst / Vinter 2012 ANBUD

2 Høst / Vinter 2012 ANBUD ** Std-alone compy ** Bruker: ERLING Utskrevet den 2-06-200Kl..38 Side : (Uttrekksperiode: 4000.TR) Kjørepl 2 / 4000.TR Tursett i Primær retning 2 Høst / Vinter 202 ANBUD 3 Pirbadet Tollbua Brattøra Politihuset

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Geitestranda-Varden-Ormeleina

Geitestranda-Varden-Ormeleina Geitestranda-Varden-Ormeleina Håøya er et naturreservat, vær varsom og vis hensyn Håøya Høya er 5500 mål stor og høyeste punkt er 231m over havet. Omkring år 1400 ble øyene i Oslofjorden lagt under Maria

Detaljer

Informasjon om flagging på kommunale flaggstenger i Trondheim

Informasjon om flagging på kommunale flaggstenger i Trondheim Informasjon om flagging på kommunale flaggstenger i Trondheim Kommunen ønsker med dette å informere om reglene for flagging i Trondheim. Det er flaggreglementet, vedtatt 9.4.1970 og justert i 1978, samt

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

trondheim nord Trondheim Midtbyen E 6 Trondheim Sentralstasjon Lademoen Buran Krigsseilerplassen Frostakaia Dronningensgate St.

trondheim nord Trondheim Midtbyen E 6 Trondheim Sentralstasjon Lademoen Buran Krigsseilerplassen Frostakaia Dronningensgate St. trondheim nord 75 ynesveien Ila tunnelen N idelva Sanden Trondhjems hospital rostakaia Nordre avlastningsveg ronningensgate St. Olavs gate Trondheim Sentralstasjon Trondheim Prinsens gate Gryta Gryta Krigsseilerplassen

Detaljer

På flyplassen traff vi Arvid Holmlund som skulle til Tyrkia. Vi fikk tid til øl og vin før flyene våre gikk.

På flyplassen traff vi Arvid Holmlund som skulle til Tyrkia. Vi fikk tid til øl og vin før flyene våre gikk. KORFU 1. 8. JUNI 2015 DEL 1 Det var kaldt og mye regn i slutten mai. Vi ble så lei av dette at vi bestemte oss for å se etter restplasser til varmere strøk. Vi brukte bare noen timer på å finne chartertur

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Prosjektmarkedet mot 2024 og 2040

Prosjektmarkedet mot 2024 og 2040 Prosjektmarkedet i Trondheim Utvikling mot 2023 og 2040 Trondheim040 Prosjektmarkedet mot 2024 og 2040 Trondheim utvikling frem mot 2040 2013/14 ~ 26 år tilbake ~26 år frem 1987 2040 «Origo» City Syd åpner

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Stade og Buxtehude ligger i nærheten av Hamburg. Du har også mulighet å komme dit med T-Bane-Linje S 3 fra Hauptbahnhof (Sentralstasjon).

Stade og Buxtehude ligger i nærheten av Hamburg. Du har også mulighet å komme dit med T-Bane-Linje S 3 fra Hauptbahnhof (Sentralstasjon). Fylket Niedersachsen Stade og Buxtehude - Et steinkast fra Hamburg Stade og Buxtehude ligger i nærheten av Hamburg. Du har også mulighet å komme dit med T-Bane-Linje S 3 fra Hauptbahnhof (Sentralstasjon).

Detaljer

KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM

KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM B5 KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM Et sykkelsenter i Trondheim sentrum må være med å bidra til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel. Strategisk plassering i forhold til innfartsårer og arbeidsplasser

Detaljer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer HØYT OG LAVT urbane boliger for store og små registreringer valg av tomter Registreringer Våren 2014 Stine Glennås Hovedveileder: Gro Rødne Biveileder: Eli Støa aktuelle tomter kriterier for valg av tomter

Detaljer

ARKITEKTFAGLIG MULIGHETSSTUDIE

ARKITEKTFAGLIG MULIGHETSSTUDIE VEDLEGG 3 KVU FRAMTIDIG LOKALISERING AV CAMPUS NTNU ARKITEKTFAGLIG MULIGHETSSTUDIE FORORD INNHOLD De arkitektfaglige mulighetsstudiene er gjennomført i et samarbeid mellom pka arkitekter og Rambøll arkitekter.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFU0202 Norsk for utlendinger, trinn 2. Studentnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFU0202 Norsk for utlendinger, trinn 2. Studentnummer: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier EKSAMENSOPPGAVE NFU0202 Norsk for utlendinger, trinn 2 Studentnummer: Faglig kontakt under eksamen: Sissel Robbins

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Villa Platanias hotellbekvemmeligheter:

Villa Platanias hotellbekvemmeligheter: På hotell Villa Platanias kan du nyte av late dager i solen, midt i sentrum av Platanias resort. Selv om hotellet har en sentral beliggenhet, ligger Villa Platanias stille og rolig plassert rett ved den

Detaljer

trondheim sør Midtbyen Kuhaugen Marinen Høgskoleparken Blussuvold Boretslag E 6 864 Ila Bergsligata Steinberget Nyveibakken Gammelbyen

trondheim sør Midtbyen Kuhaugen Marinen Høgskoleparken Blussuvold Boretslag E 6 864 Ila Bergsligata Steinberget Nyveibakken Gammelbyen trondheim sør Ila Nide lva Nidelva 865 Kuhaugen Steinberget ergsligata Midtbyen estningsgata Marienborgtunnelen Nyveibakken Marinen Gammelbyen Rørosgårdene Nesset Samisk avdeling Oppdalstunet Meldalstunet

Detaljer

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune.

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. RAUD DEN RAMES RIKE Gravhaug i Raud den Rames rike Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Produsent: Stiftelsen Ragnhilds drøm Forfatter og instruktør:

Detaljer

1 time kr 25,- 2 timer kr 55,- 3 timer kr 90,- 4 timer kr 130,- 5 timer kr 175,-

1 time kr 25,- 2 timer kr 55,- 3 timer kr 90,- 4 timer kr 130,- 5 timer kr 175,- Vedlegg 1 - Betalingssatser Tabell 1. Forslag til satser for gateparkering 2015, og dagens satser, alle inkl mva Område Takst 2015 Dagens takst Automat: Midtbyen og St.Olav, inkl. boligsonene 11 Sanden,

Detaljer

Søndag den 19. juli 2009. Denne dagen startet vi på turen hjemover, men først skulle vi innom de Baltiske landene. Først sto Riga for tur.

Søndag den 19. juli 2009. Denne dagen startet vi på turen hjemover, men først skulle vi innom de Baltiske landene. Først sto Riga for tur. Søndag den 19. juli 2009 Denne dagen startet vi på turen hjemover, men først skulle vi innom de Baltiske landene. Først sto Riga for tur. Riga er hovedstaden i Latvia. Den ligger i Rigabukten ved Østersjøen.

Detaljer

NORGE I JUNI / JULI 2010

NORGE I JUNI / JULI 2010 NORGE I JUNI / JULI 2010 Lørdag 19, juni var vi startklare for Vestlandstur. Første stopp var Gjøvik. Isak hadde bursdag så vi var innom ham med marsipankake og to flasker vin. Så gikk ferden videre mot

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

Moskva juni 2013. Guider på turen: Magnus Åhstrøm, Judit Garzo (født i Ungarn) og Nastia (russisk) Moskva 2013 1

Moskva juni 2013. Guider på turen: Magnus Åhstrøm, Judit Garzo (født i Ungarn) og Nastia (russisk) Moskva 2013 1 Moskva juni 2013 Guider på turen: Magnus Åhstrøm, Judit Garzo (født i Ungarn) og Nastia (russisk) Moskva 2013 1 Rød farge = steder vi besøkte Blå farge = kanaler, elver og sjøer vi seilte over til Moskva

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00

Kvamskogen Vel. Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Kvamskogen Vel Referat fra : Årsmøtet 9/5-2011 Møteplass : Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl 19.00 Tilstede fra styret, sett fra venstre : Øyvind Valland - Magnus Reidar Hjelme Per Frode Bjørkbom

Detaljer

Vulkan er et urbant og kreativt område med noe for alle som er interessert i spennende og unike mat- og

Vulkan er et urbant og kreativt område med noe for alle som er interessert i spennende og unike mat- og SCANDIC VULKAN Maridalsveien 13 A 0178 Oslo Tlf: 21057100 Byggeår: 2011 Antall rom: 149 Gangavstand Oslo S: 18 min Scandic Vulkan er et moderne hotell med en attraktiv beliggenhet på Vulkan i Oslo, kun

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

(Biedermeier-stil = senempire 1820-40 Møbel/interiørkunst. Mye S-kurvatur)

(Biedermeier-stil = senempire 1820-40 Møbel/interiørkunst. Mye S-kurvatur) Senempirestil (Europa 1815-1850, Norge 1835-1870) Altes Museum, Berlin (Neoclassical, 1823-1830) Staatliche Munzstatte, Karlruhe (Klassizismus, 1800-1900) Folkets hus, Storgata Tromsø (Bergens-senempire,

Detaljer

HELLAS. www.nyttig.no Reiselinjen tlf. 52704706

HELLAS. www.nyttig.no Reiselinjen tlf. 52704706 HELLAS www.nyttig.no Reiselinjen tlf. 52704706 Sounion Som Europas eldste by, og «den vestlige sivilisasjonens vugge», kan Athen by på historie og kultur uten sidestykke. Det sies at ingen annen by ved

Detaljer