Sj SibboÅrgang67l-seeptembert2015 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sj SibboÅrgang67l-seeptembert2015 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria"

Transkript

1 S Årgang Sjibbolet 67 - september 2015 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

2 LEDER Stiftelsen Beit Betania Org. Nr Boks 70, 1416 Oppegård Sjibbolet kommer ut fire ganger årlig. Frivillig medlemskap i NPAI Redaktør: Torolf Karlsen Mobil: E-post: Websider: Bestilling og adresseendring Evangeliesalen-Berøa Postboks 179 Sentrum 0102 Oslo. Tel E-post: Redaksjonen Sjibbolet Torolf Karlsen Rolf Svellingen Evelyn Frøyshov Jon Erling Henriksen LU for Israel under PYM Evangeliesalen-Berøa, Oslo Filadelfia, Hamar Betania, Haukanes Betania, Mjøndalen Tabernaklet, Haugesund Filadelfia, Hønefoss Tabernaklet, Skien Filadelfia, Dammen Pinsekirken Elim, Eikenosvåg NPAI i Israel Adriana og Johan Björk POB Mevaseret Ziyyon Israel Tel Formgiving og trykk: Centrum Fotosats as, Bergen TIDSLINJEN GJENNOM HISTORIEN Vi er vel alle kjent med begrepet «tidslinja». I alle fall de som bruker Facebook og lignende. Begrepet er lett forståelig. Det kan bety et menneskes tidsløp, fra fødsel til død, slik det er med den enkelte hvor livet begynner ved fødsel og avsluttes ved døden. Da er tidslinjen konkludert. I en større sammenheng kan det betyr et historisk forløp og gjelder folk og nasjoner, ja, hele verden. Først av alt minner begrepet oss om hvor kort livet er. Selv om et menneske blir over hundrede år, er det likevel svært kort sett i evighetens perspektiv. Som den hellige boken sier det: Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. Sal 103:15-16 NB. Hvor sant er ikke dette! Vi vil finne at begrepet utvider seg dramatisk når vi ser tidslinja i et større perspektiv. For Gud Skaperen har også sin tidslinje. Han står utenfor tiden, fordi Gud er evig og selvoppholdene. Men han har forordnet en tidslinje for alt det skapte. Denne tidslinja ble formet før noe ble skapt og han bestemte verdens (kosmos) og tidsaldrenes utvikling fra begynnelsen til enden. Hebreerbrevets forfatter har forstått dette når han skriver om Sønnen, han som er «innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden». Heb 1:2. Ordet brukt for verden her er aios, som betyr tidsalder eller verden i tid. Så Gud har en tidslinje for verden og den er utgangspunktet for historien fra begynnelse til slutt. Denne tidslinjen ble formet i Sønnen, han vi kjenner som Jesus Kristus, han som også holder verden oppe ved sin krafts ord inntil alt i Guds plan er fullbyrdet. Guds tidslinje gjelder menneskeverden (gresk: oikomene) den beboelige verden, hvor vi alle har vår plass og vårt liv. I denne verden bor det utallige mennesker med forskjellige raser, kulturer, språk og livsvilkår. Krig har herjet menneskeheten siden Kain slo sin bror Abel i hjel. Alt som ondt er har ridd menneskeheten fra fallets første dag og mange spør: Finnes der en Gud og hvis så, hva tenker han om oss? Svaret på disse viktige spørsmål finns bare i boken over alle bøker, Bibelen. I den finner vi Guds åpenbaring til alle mennesker. Svaret er: Ja, Gud har både skapt verden og har en plan med den. Et nytt spørsmål dukker opp: Hvor er jeg på denne tidslinjen? Som kristen har jeg forstått at min plass på Guds tidslinje begynte allerede i evigheten, før han skapte himmelen og jorden. Som apostelen Paulus skriver: For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet Ef 1:4 NB. Tidslinjen har tre avdelinger. Vi kaller det fortid, nåtid og fremtid. Fortiden er hi-storien slik vi delvis kjenner den fra historiebøkene. Nåtiden er dagen i dag og vi kjenner nåtiden fra time til time. Fremtiden derimot er skjult for oss mennesker. Bare Gud kjenner hele tidslinjen og vet hva som ligger i fremtiden. For vi har alle en fremtid, enten vi tror på Gud eller ikke. Så ser det ut til at Guds ord deler menneskeheten i to grupperinger. Det er Israel og hedningefolkene, eller mer forståelig, nasjonene. Israel hadde og har en særstilling hos Gud. Det var det folket Gud utvalgte fra begynnelsen. Et folk som skulle ta imot hans åpenbaring og formidle det til verden. Forsidebilde: Bybilde fra Jerusalem. På vei til Jaffa-porten langs gamlebyens mur. Foto: Torolf Karlsen 2 - Sjibbolet

3 Det var gjennom Israel at verdens frelser Messias skulle komme og skulle forløse hele verden fra Satans makt og bringe frelse og forsoning mellom Gud og menneskeheten. For at dette skulle bli en realitet, ble det satt et punkt på tidslinja som Paulus kaller «tidens fylde». (Gal 4:4) Gud koblet dette tidspunktet til verdenshistorien ved å gi oss profetien om de 70 årsukene i Dan 9:24-29 og tok utgangspunkt for profetien i kong Artaxerxes' tjuende regjeringsår (445 f.kr.). Av disse 70 årsukene står det bare én uke igjen, et tidsrom av sju år som Gud har reservert til et senere tidspunkt like før Jesu annet komme. Det er tydelig at Jesu første komme, markerer paradigmeskiftet mellom det gamle og det nye. Alt forandret seg. Det ble et før og etter Kristus. Før Kristus var lovens tid for Israel, som også sammenfalt med nasjonenes uvitenhet, en tid da de vandret sine egne veier (Gal 14:15). Etter Kristus begynner evangelise-ringen av alle folkeslag i verden. Vi lever fremdeles i denne tidsepoken, kalt nådens tid. Fremtiden ligger fortsatt foran oss, men vi er klar over at denne tidsepoken blir kortere og kortere. Endens tid nærmer seg, da Menneskesønnen kommer slik han har sagt. Ser vi igjen på tidslinja, kan vi slå fast at tiden heretter er kort (1 Kor 7:29). Hva så med Israel, de som fremdeles er Guds eiendomsfolk og fremdeles er elsket for fedrenes skyld? (Rom 11:28) Har de en fremtid? Uten tvil. Så langt vi forstår av Guds ord, har de en strålende fremtid. Men veien dit går gjennom mange prøvelser. Så vil de også nå frem til frelsen og herligheten som Gud har beredt for dem. De skal alle bli frelst som er oppskrevet i boken, sier engelen til Daniel (Dan 12:1). Oppsummering Tar vi en titt på Guds tidslinje bør vi lære av fortiden. At alt det som før er skrevet, er skrevet oss til lærdom. Den bibelske historien lærer oss at Gud har full kontroll og er trofast mot sitt ord. Vi kan derfor regne med at han i nåtiden vil hjelpe alle sine og komme dem til unnsetning som stoler på ham. Den tiden som ligger foran oss, vil bli både utfordrende og spennende, men Jesus vil komme og ta oss til seg. Israel vil bli frelst og tusen år med fred for denne verden vil begynne med Jesu gjenkomst til Oljeberget. Torolf Karlsen Ny bil til arbeidet i Israel Vi er helt avhengig av bil i arbeidet vårt. Den blir brukt til både varetransport og til kjøring av folk. Derfor trenger vi en bil med god plass. Bilen vi nå har er flere år, og vi har allerede hatt store utgifter på den. Siste året har det vært noen helt nødvendige, men dyre reparasjoner. Dette er penger som går fra den samme kasse som brukes til arbeidet ellers. Da vi kjøpte denne bilen, var det mange penger som vi ikke syntes vi hadde råd til. Men Gud minnet noen om å gi noen ekstra kroner til akkurat dette prosjektet. Vi vil derfor være frimodige og spørre om noen har anledning og vil være med å sponse en ny bil til arbeidet? Den er et middel til å utføre de oppgaver Gud har kalt oss til i Israel. Gud velsigne dere alle. Takk igjen for all hjelp og støtte dere gir. Alle gaver kan sendes til: NPAI v/reidun Warud, PB 250, 3054 Krokstadelva Gironr.: Merk din gave: Ny bil Israel Birger U. Håvik Gaver til arbeidet i Israel Du kan gi din gave til Pinsevennenes arbeid i Israel ved å benytte giroblanketten i bladet. Frivillig medlemskap i NPAI med kr. 300,- pr. år kan også sendes på blanketten. Kryss av i riktig rubrikk. Takk for din gave. NPAI Norske Pinsevenners Arbeid i Israel Leder LU Israel Birger Håvik E-post: tlf / Reisesekretær NPAI Jon Erling Henriksen Tel E-post: Komiteen for frivillige tjenester - KomFrit Per Nilsen Kåre Warud Alle gaver kan sendes til NPAI v/reidun Warud PB 250, 3054 Krokstadelva Gironr.: NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold: 1. Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. 2. Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terrorangrep fra indre og ytre fiender. 3. NPAI støtter ikke opprettelsen av en såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene. 4. Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. 5. Det har aldri i historien vært et palestinskarabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. 6. NPAI vil støtte prosjekt hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere. 7. NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias. Sjibbolet - 3

4 - Mottoet for NPAI - Jes 40.1 Trøst, trøst mitt folk Fra bruktbutikken rundt påsketider, Noen av kvinnene i aktivitet Jeg heter Ragnhild Elisabeth Hoholm, og er volontør - frivillig arbeider - for NPAI. Dette er min fjerde periode, og har tilsammen vært her i 19 måneder. Første gang var jeg på en dagavdeling på Kfar Shaul, som er et mentalsykehus. De andre gangene har jeg vært sosialvolontør i Mevasseret Zion. Fire dager i uken er jeg med i to forskjellige kvinnegrupper (bestemorsklubb), med ca. 60 kvinner tilsammen. Det er mange forskjellige grunner til at de er der; ensomhet, sorg, ønske om sosialt fellesskap mm. Vi begynner klokken åtte om morgenen og blir møtt med kyss på begge kinnene, noe som er vanlig her. Alle sier «god dag» og «hvordan har du det?» Mens de har fysisk aktivitet, hjelper jeg Ziona, som er lederen, med å dekke bord og lage frokost. Den består i hovedsak av salat, ost, ristet brød, syltetøy og hvis noen har med, tunfisk én gang i uka. Av og til har noen med seg ekstra godsaker for å markere merkedager i familien. Hvis det er noe positivt, f. eks. en fødsel, er det søtsaker, eller minnemarkering, da har de med seg ferske pitabrød eller rundstykker. Etter frokost leser Ziona fra Skriften, og snakker om aktuelle ting som hender i landet. Da kan det bli ganske høylytte ordvekslinger. I den ene klubben leser de også fra en bønnebok, og da tildekker damene hodet. Jeg forstår ikke det som blir sagt, men de sier ofte "amen" høyt. Det er som å være på pinsemøte i gamle dager. En velsignet stund hvor jeg kan be på min måte. Etter frokost er det undervisning i hebraisk. Mange kan ikke lese og skrive hebraisk, og det kan gjøre hverdagen vanskelig. En dag i uka kommer det en aktivitør. Det er populært, og da lager de mye forskjellig. Her viser de stolt fram sine arbeider. De broderer, maler og former. Jeg får da være med å legge til rette og hjelpe og veilede de som ikke greier det selv. En dame sa at jeg hadde Guds velsignelse i mine hender. Det er jo godt Bilder som damene har malt. 4 - Sjibbolet Sabbatsduker som damene i klubben har brodert. Ziona. Lederen for klubbene.

5 å høre. Vi kan ikke vitne med ord, men vi kan vitne med våre hender, og måten vi møter dem på. Ofte setter de i gang og synger mens de driver med dette, og noen kan også danse. Det er morsomt. Søndag var det sommeravslutning. Da stilte de ut mange av arbeidene sine og familiene ble invitert. Det var underholdning og god mat som damene hadde med seg. En dag i uken er jeg assistent for en eldre, blind mann. Jeg følger han til butikken, så han får handle. Det er litt morsomt, for han kan bare fem ord på engelsk, og jeg kan bare noen få ord på hebraisk, men det går veldig fint. Når jeg skal gå, så smiler han og sier "thank you, I love you". Kvinneklubben pâ Castel. Div album, og annet som de har laget. Tre dager i uken sorterer jeg klær på bruktbutikken som kommunen driver for de fattige. I stedet for at de skal få alt gratis kan de gå dit å kjøpe for en billig penge. Det er positivt og gjør noe med selvfølelsen. Som dere ser av bildene, så kommer det inn enorme mengder med klær, og da spesielt ved påsketider når jødene renser husene, og vil gi noe ekstra til de fattige. Nå er det slutten av juli, og vi er nesten kommet til bunns i haugene med klær, men det mangler ikke på tilgang, så det er hele tiden nytt. Det som ikke er bra nok for salg, blir sortert og sendt til Tel Aviv hvor det blir malt opp og laget tepper av til forsvaret. Vi får bare noen få NIS for hver sekk, men det er bra gjenbruk! Det er jo også koselig med alle gjestene som kommer og bor her på Beit Betania, som huset vårt heter. Fint å bli kjent med så mange hyggelige mennesker. Det er som å bo i kollektiv med gjester og volontører. Lærerikt for en voksen dame. I sommer passer jeg hus og hage. Blomster og trær må ha vann når gradestokken i lang tid har vist rundt 30 grader C og det blir nok ikke mindre i august. Det er et stort privilegium å få være i Israel og prøve å være til hjelp og støtte. De er så takknemlige. Mange spør hvorfor vi er her, og hvem som står bak. Da kan vi si det, og at det er mange i Norge som ber for dem og støtter dem. Da blir mange veldig rørt, og sier med tårer i øynene" Gud velsigne deg". De har lite penger  bruke til materiell, sâ det gjelder  finne pâ noe som koster lite. Sauer og en rev av doruller og toalettpapir. Jeg vil anbefale flere til å søke å bli volontør. Det er lærerikt og en stor velsignelse i livet. Ragnhild Hoholm Volontør Mevasseret Ziyyon - juli 2015 Albumer som damene har laget. Sjibbolet - 5

6 Israels rett til å bo i trygghet i sitt eget land Del 1: 7 En klargjøring og presisering Mange av oss observerer at synet på Israel, ut fra Bibelens lære, ikke lenger synes å være allment anerkjent og forstått. Redaksjonskomiteen for Sjibbolet vil derfor klargjøre og presisere det syn som NPAI står for. Dette gjør vi ved å presentere fortløpende artikler skrevet av flere troverdige vitner og Israelkjennere, med utgangspunkt i de syv punktene vi finner på bladets side 3 i høyre kolonne i bladet. Vi håper denne serien vil bidra til at flere får et sterkere standpunkt for Israels sak. Torolf Karlsen, redaktør. Israel er kontrastenes land. For litt over to år siden var vi med familien på stranden i Tel-Aviv. Ved siden av oss lå noen arabiske tenåringer som vi ble kjent med. Det viste seg at de kom fra Ramallah, og hadde tatt turen til Tel-Aviv for å bade. «Så, dere kan komme hit og bade når dere vil? Ja», svarte de, selvfølgelig. «Så, dere kan reise hit og kjenne dere trygge?» De så på meg, med det utrykket en tenåring får når de syns spørsmålet er rart. «Ja, selvfølgelig kan vi det», var svaret. Som arabiske barn fra Ramallah, kunne de altså bevege seg fritt over alt i Israel uten å behøve å føle frykt. Samme uke hadde vi vært på en av våre favorittplasser i gamlebyen i Jerusalem. Det er en åpen plass på taket til den arabiske bydelen. Her tyter ventilasjonsrør opp gjennom taket, og gjennom små luker kan man se folkelivet i det arabiske markedet. Bare et steinkast fra denne plassen ligger gravkirken. Vi bodde i den armenske bydelen i en liten leilighet, og vi pleide å gå dit for å la barna springe rundt og leke. Herfra har man nemlig en fantastisk utsikt over Jerusalems gamleby, samtidig som det som oftest er ganske fritt for turister der. Ettersom vi var der ganske ofte, begynte jeg å legge merke til de som levde i takleilighetene. Ofte så var det en gjeng med arabiske tenåringer der, som hang, slik tenåringer pleier å gjøre. Det bodde flere ortodokse jødiske familier der. Barna fra disse familiene lekte aldri på taket, man så de kun på vei til og fra leiligheten. Og når de var ute, fulgte det alltid en bevæpnet vakt med dem. Det viste seg at huset de bodde i var blitt kjøpt fra en arabisk familie. Derfor var hele dette huset strengt bevoktet til alle døgnets timer. Barna var derfor avhengig av sikkerhetsvakter hele tiden, uansett hvor de var i Israel. Deres forbrytelse; de var fra feil rase og feil religion. Dette illustrerer forskjellen på det livet som en jøde lever, og livet til alle andre på denne jorden. En jøde er truet, og lever i frykt uansett hvor de er på denne kloden. Det fins ikke 6 - Sjibbolet en plass på jorden der man kan garantere at de kan få leve som jøder, praktisere sin tro og tradisjoner, og synlig ha på seg klær som viser for alle at de er jøder. Å være jøde i Sverige, Danmark og Norge har blitt en «risikosport». Det fins tusenvis av mennesker i vår del av verden som er motivert til å drepe en jøde om man får muligheten. Vender man bladet, og ser på araberes behov av sikkerhet, så er det åpenbart at arabere kan leve fritt og i fred i alle deler av Israel. Det står jo ikke en advarsel til arabere, om at de nå lever i livsfare om de vandrer rundt i Israel. Heller tvert imot. De arabiske ungdommene fra Ramallah, dro til Tel-Aviv for å oppleve frihet. For å kunne være sammen, gutter og jenter, uten å bli straffet. For mange år siden bodde vi i Uppsala, i en vakker nybygd bydel. I denne bydelen bodde det også mange arabere fra Gaza og andre deler av Midtøsten. «Vet du hvorfor jødene planter så mange trær i Israel?», spurte en av våre naboer. «Nei,» svarte vår kristne nabo. «Jo, det gjør de fordi de ønsker å leve. For i koranen står det at i de siste tider skal selv steinene rope: det er en jøde bak meg, kom og drep ham. Det er derfor de planter trær, for trærne skal ikke rope.» Dette var for 13 år siden, i dag er mange av bydelene i Norden blitt judenrein. Det vil si, det er blitt farlig for en jøde å være der. Terroren i Danmark, Belgia og Frankrike det siste året, har lært oss alle, at i dag har disse hårreisende ord av hat blitt forvandlet til reelle trusler som mange er villige å utføre. Dette var utenkelig for 15 år siden, i dag har det blitt en nesten selvfølgelig del av Europas samtid. Så, hva handler staten Israel om? Om vi betrakter den helt sekulært, så handler staten om et folks rett til å overleve. Et folks rett til å ha sin kultur. En jødes rett til å være jøde uten å frykte for sitt liv. Det var nemlig sånn, at den gang staten Israel ble grunnlagt, så var det ikke bare på grunn av europeeres sult etter å drepe jøder. Det var like mye en frykt av araberes like målrettede og like dype hat mot jøder. Midtøsten og

7 Europa var nemlig ikke så ulike for år siden. Hatet rådet like sterkt som i Tyskland. Natten mellom 23. og 24. august 1929, skjer det som skulle sette skrekk i alle jøder i Midtøsten. 67 jøder blir massakrert av Hebrons muslimske befolkning. De overlevende flykter og vender ikke tilbake før etter krigen i 1967 som gir Israel kontroll over området igjen. Det skremmende for jødene var at det ikke var fremmede som drepte dem, men deres naboer. De som de hadde delt livet sammen med i generasjoner. Det denne hendelsen lærer oss er at viljen til å fullføre Hitlers ambisjoner var like stor blant arabere i Midtøsten, som den var i den tyske befolkningen. Viljen var der, men ikke makten til å gjøre det. Dette er grunnen til at den nystartede Israelske staten ble like mye bygd opp av flyktende jøder fra Midtøsten som den ble bygd opp av flyktende europeiske jøder. Den viktigste ikke-bibelske grunnen til at jøder bør få beholde retten til Israel og også retten til å definere sine egne grenser og sine egne politiske løsninger, handler om at jøder kjemper ikke først og fremst om en liten bit jord, de kjemper for sin egen overlevelse. Og historien har dessverre vist for oss alle at den eneste garantien de har for å kunne overleve som et folk, er at de har et land og en armé som beskytter dem. I år 624 gir Muhammed befaling om å drepe jødene Abu Afak og Kab ibn al-ashraf. De var noen av hans sterkeste kritikere, og påsto blant annet at han hadde tatt dikt fra andre og kalt det ord fra Gud. Etter disse mordene uttaler Muhammed, «drep alle jøder dere kan få tak i». (Kilde Ibn Ishaq). I 627 skjer det som skaper skrekk blant alle jøder på den arabiske halvøyen, Muhammed slakter ned jødiske menn fra landsbyen Qurayza og tar kvinner og barn med seg som slaver og koner. Om man skal forstå dagens konflikt i Midtøsten, Islamske statens grusomheter, og de tilnærmet umulige forutsetningene som jøder kjemper imot, da må man gå til kilden, det hatet som Muhammed fødte mot alle jøder. Vi må også gå i oss selv, og spørre oss: hvorfor dette intense hatet mot jøder? Hvorfor blir toleranse-elskende sosialister så fulle av hat, når blikket vendes mot Jerusalem? Hva er det i oss, som gjør at selv kristne er villige til å boikotte Israel, villige til å demonstrere mot dem, og ser på Israels venner som ekstremistene? En jødisk rabin i gamlebyen stilte meg det samme spørsmålet: hvorfor hater dere oss? Svaret er egentlig enkelt: jo, fordi, dere er bærere av Guds løfter til oss alle. Hatet mot dere, handler ikke om deres kultur og utseende, det handler om at noe i oss alle kjemper imot Guds løfter om frelse gjennom Abrahams etterkommere. Hatet begynte ikke med Muhammed, det var der helt fra Edens hage. På samme måte som brodermordet i Bibelens første bok, var en kamp mot Guds løfte mot kvinnen, så er dagens hat mot Israel fortsatt en del av djevelens strid mot Guds løfter. Dreper man bæreren av løftet, da utsletter man også løftet. Så lenge en jøde lever, så vil Guds løfte til Abraham om en tallrik slekt til evig tid være opprettholdt. Og her kommer vi til sakens kjerne. Israels rett til landet handler ikke egentlig om mat, klesstil og jødisk liv. Det handler om at Gud gav landet til Abrahams etterkommere til evig tid, fordi han ønsket å frelse oss alle gjennom en av hans etterkommere, jøden Jesus. AKTUELLE BØKER OM ISRAEL & MIDTØSTEN I denne sanne historien får ikke døden det siste ordet. Helt fra Samaa for første gang hørte Herren Jesus kalle henne ut av islam og til tro på Ham, og til hun møtte Ham ansikt til ansikt i Himmelen, er livet hennes preget av Guds overnaturlige kjærlighet og kraft. Kr. 199 Pocket NYHET! Shemitah er det hebraiske ordet for Sabbatsåret. Preger shemitahens mysterium livet ditt, og vil det påvirke fremtiden din? Oppdag den 3000 år gamle profetien med nøkkelen til verdens... og din fremtid! Kr. 228 Pocket «Denne boken kan trygt legges i hendene på 15-åringen og 80-åringen alle vil ha stort utbytte av å fordype seg i denne undervisningen... en skattkiste... Boken er anbefalt! Les den og gi den videre! Takk David!» Rolf Svellingen, Sjibbolet Kr. 228 Pocket BESTSELGER NÅ I 2. OPPLAG! Balansert og tankevekkende, men likevel lett forståelig og hjerte-varmt, får du nytt lys over profetiene og løftene som gjelder nasjonen Israel, og de som støtter eller motarbeider Guds plan for landet og folket. Kr. 228 Pocket BESØK FOR FLERE AKTUELLE BØKER OM ISRAEL! GRATIS FRAKT VED KJØP OVER KR. 249! NPAI støtter Israel i grunnleggende forhold. Kent Andersen (bildet) utdyper i denne artikkelen hvorfor «Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser.» Bøkene kan bestilles hos din bokhandler og i vår nettbutikk (Fraktfri levering ved bestillinger over kr. 249) HERMON Ordretelefon FORLAG Sjibbolet - 7

8 Vi kan stole på Guds løfter Tale av Terje Berg fra konferansen på Gvarv fredag 12. juni 2015 Berg fortalte at han vokste opp i Sarpsborg og ble medlem i Filadelfia som ung. - Jeg ble frelst fjorten år gammel, og Gud la straks ned i mitt hjerte en trang til å lese Bibelen. Jeg satt under rik forkynnelse, både fra forstanderen og tilreisende forkynnere. Det skjedde mye i Midt-Østen også på den tiden - blant annet den såkalte seksdagerskrigen i Like etter hadde vi besøk av forstander Erling Strøm, som var en dyktig forkynner av det profetiske ord. Han skrev også det som ble den første boken i Bokringen: «Israels samling - Jesu gjenkomst». Jeg beundret de gamle pinseforkynnerne, som forkynte det de fikk åpenbart på lønnkammeret. Til og med historielæreren min på gymnaset ga meg en skoletime for å fortelle om det profetiske ord. - Her er krittet, der er tavla - timen er din! sa han og satte seg på min plass. Terje Berg leste fire skriftsteder: Joh 4, 22: «for frelsen kommer fra jødene», Rom 3,2: «Hva fortrinn har da jødene - først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd», 2 Kong 13,23: «Han vendte seg til dem (Israel) på grunn av den pakten som han hadde gjort med Abraham, Isak og Jakob» og 1 Krøn 16,15-18: Her henvises det også til Abrahamspakten: «Kom i hu hans pakt til evig tid, det ordet han fastsatte for tusen slekter, den pakten han gjorde med Abraham og hans ed til Isak. Han stadfestet pakten som en rett for Jakob, som evig pakt for Israel. Og han sa: Deg vil jeg gi Kana`ans land til arvedel!» Berg kom inn på den økende antisemittismen i vår tid og nevnte de gamle politiske høvdingene Einar Gerhardsen og Haakon Lie, som var ivrige og varme israelsvenner. Noe har skjedd! For ti år siden skrev den kjente forfatteren Jostein Gaarder en artikkel i Aftenposten som rystet den journalistiske grunnvollen i Norge, at han ikke lenger anerkjenner staten Israel! Aldri har Aftenpostens telefonlinjer glødet mer enn etter den famøse, fordømmende artikkelen. Berg nevnte også nordmennenes grusomme behandling av norske jøder under krigen og viste til den såkalte «gasskammerprofetien» i 5 Mos 32, 25 og hvordan denne i detaljer er gått i oppfyllelse. Jesus var jøde! De 120 åndsdøpte på pinsedag var jøder! Frelsen kommer fra jødene! Paulus spør om hvilket fortrinn jødene har. Først og fremst ble Guds ord betrodd dem. Selv etter Golgata og i menighetens tidsalder heter det: «for jøde først, deretter hedningene». Evangeliet kom til oss hedninger gjennom dette folket. Gud gjorde en pakt med jødefolket. Kan vi stole på Gud når han inngår pakt? Det kan vi - Gud er trofast. Hva leste vi her fra kongeboken? Gud var nådig mot 8 - Sjibbolet

9 dette folket, han forbarmet seg over dem. Vi snakker om Abrahamspakten, som Gud bekreftet flere ganger. Han kom igjen i andre, tredje og fjerde generasjon! 1 Mos 12: Her finner vi denne pakten. Pakten oppfylles på to måter: En fysisk oppfyllelse og en åndelig oppfyllelse: Det finnes et fysisk folk, jødefolket, som har et fysisk land, og fører til oppfyllelse av landløftet og Israels spesielle plass i det profetiske ord. Den åndelige oppfyllelse fører fram til Jesus frelseren, gjennom Juda stamme og ble løven av Juda stamme som i endetiden åpner den lukkede boken og bryter seglene. Den åndelige linjen fører til enkeltmenneskets frelse - av jøder og hedninger. At jødefolket har et land i dag, er et mirakel. De var uten land i 70 generasjoner, likevel bevarte Gud dem som ett folk. Noen mener at alle løftene til Israel er overtatt av menigheten - den såkalte erstatningsteologien - men det tror jeg er feil. Vi kan preke «åndelig» om de tørre ben i dalen og dobbeltbekken - men ikke på bekostning av det virkelige - men vi kan bruke det som bilder, som vi tolker åndelig. Dette må ikke settes opp mot hverandre. To linjer går parallelt i paktens velsignelse. Berg viste også til Henrik Wergelands sterke og gripende dikt «Jøden og jødinnen», der jøden Jakob døde med ekteparets datter i sine armer og brukte dette som et bilde på at frelsen kommer fra jødene og at denne må tas imot. Sier vi nei til det som kommer fra jødene, kan vi miste det evige liv. Ja til jødefolket og ja til Jesus må være vårt svar. Hvorfor jager vi de kristne verdiene ut av skole og barnehage? Det må jo gå galt. Landet sliter med dårlige frukter når evangeliet blir forkastet. Gud bekrefter flere ganger at vi kan stole på hans ord. Jesus talte om templets ødeleggelse, og det gikk som han sa. Men han talte også om at jødene skulle få sitt land tilbake. Pakten om landet gjelder til evig tid - tusen slekter er et uttrykk for at løftet er uforanderlig! Gud understreket løftet med ed - for vår skrøpelighets skyld. Vi tviler, men Guds ord står fast ved to uryggelige ting; løfte og ed (Hebr 6). Guds løfte til Abraham ble bekreftet overfor sønnen Isak. Berg viste til undervisningen på gymnaset om Amerika som «The Melting Pot» (smeltedigelen): Etter tre generasjoner var emigrantene blitt amerikanere. I dag snakker vi om franske jøder, russiske jøder, amerikanske jøder osv, men de er jøder. Det foregår en dobbel «innsamlingsaksjon» i Guds rike; Gud samler inn jødefolket til Israel og hedningekristne (og frelste jøder) i denne profetiske tid. Hvem eier landet? De som har skjøtet på eiendommen. Berg brukte et bilde av at han og kona gjorde en jordomseiling og ble borte fra huset i lange tider. En dag oppdaget noen at Bergs hus stod tomt og bare tok seg fore og tok huset, flyttet inn og bosatte seg der. En vakker dag etter lang tid kom ekteparet Berg hjem og finner huset bebodd av fremmede! Hvem er okkupanter? Historieløse mennesker i dag setter saken på hodet og snakker om at Israel har okkupert landet (sin egen eiendom)! Det er viktig å holde fast ved Guds løfter. «Jeg tror alt det som er skrevet i loven og profetene», sa Paulus. Berg viste fram notatboken fra Bibelskolen i Filadelfia, Oslo i 1969 og siterte fra Oddvar Nilsens undervisning, og hvordan Jesus er til stede i alle de profetiske skriftene! Dette må vi holde fast ved. I følge Am 9,14-15 skal Israel ikke mer rykkes opp av sitt land. Gud har plantet det der. Landet er som legemet, som kroppen. Det var som om folket ble inkarnert i sitt fysiske land, og en dag skal dette folket se sin Messias. De døde ben kommer sammen, det rasles i ben. Men når tiden er inne, skal Gud blåse sin Ånd inn i dem, og de skal se sin Messias - den gjennomstungede, den korsfestede og oppstandne. Vi kan stole på Guds løfter! Frivillige til Israel Som dere vet så har NPAI hatt frivillige i Israel i mange år. Det er dette som gjør at vi kan drive arbeidet. Vi betaler reise og forsikring for de som binder seg til minimum tre måneder. De som arbeider på Eitanim og Kfar Shoul får mat på huset. Men de som arbeider innen sosialarbeidet i kommunene må få kostpenger. I dag har vi en situasjon hvor den norske krona er veldig lav i verdi. Dette fører til at Shekel (israelsk valuta) blir veldig dyr. Dette medfører at kostpen-gene må økes betraktelig. Dette ser vi best når det er yngre folk som er nede. Disse har jo ikke noen annen inntekt. Dette får og den konsekvensen at vi ikke har økonomi til å ha så mange frivillige som vi skulle ønske og som det er behov for. Vi har veldig lyst å ha unge mennesker nedover. Derfor har jeg lyst å henstille til menigheter som har unge som reiser om de kunne være med og støtte de i den perio-den de er der nede. Andre muligheter er jo og å betale reisen for disse ungdommene. Vi ser det som en stor verdi at unge mennesker får komme til Israel og oppleve dette. Anbefaler også til de unge som ønsker å reise, ta gjerne kontakt med menigheten din og spør om det er mulig å få noe støtte. Dette vil også gi en velsignelse til menigheten. Gud velsigne dere til å ta kontakt om dere ser at dette er mulig. Birger U. Håvik, leder NPAI Sjibbolet - 9

10 Birger Håvik, leder i NPAI, ønsker alle velkommen Stevnet på Gvarv i juni -var du der? Flagget heises og stevnet 2015 åpnes på Gvarv Gvarv ligger ved den vakre Norsjø og stevnet avholdes på Sagavoll Folkehøyskole. Mange overnatter på skolen, noen camper på området, mens andre benytter hoteller i nærheten. Med andre ord, det er flere valgmuligheter. Programmet på stevnet var variert og innholdsrikt. Det var sang og musikk på alle samlingene. Jon Erling Henriksen og Helge Johannesen, som hadde med seg en ny kar, Jarle Fjeldstad, på bass, fungerte veldig bra sammen. De utgjorde husorkesteret. Ellers var det sang av Svein Harald og Svein Helge Haugland fra Vennesla, Jon Erling Henriksen og Finn Røyne. Stevnet startet torsdag 11. juni, og vår leder Birger Håvik ønsket velkommen. Åpningstalen ble holdt av Terje Tveiten, pastor i Betania Notodden / Zion Fevik, og han var en ny stevnetaler. Hans budskap var om endetiden og de profetiske tider vi lever i. Men som kristne venter vi ikke på dommedag, men på Jesus Kristus og bortrykkelsen. Dessverre leser mange kristne lite i Bibelen, så kunnskapen om endetiden blir liten. Vi ble utfordret til å be om vekkelse i Norge og Skandinavia! Hyggelig prat mellom møtene Terje Berg, forstander i Halden, holder tre bibeltimer av høy klasse Festmiddag 10 - Sjibbolet Velkommen til stevne

11 Det var også andre nye, men kjente, ansikter på plattformen. Hovedtaler under stevnet var Terje Berg, pastor i Salen Halden, som deltok for første gang. Terje er kunnskapsrik, har en fremragende formidlingsevne, er trygg og krydrer undervisningen med humor. Hans tre bibeltimer på CD anbefales! Han er også en habil klassisk musiker, så han gledet oss med stykker på flygelet. På konserten lørdag hadde vi også noen nye utøvere, Ludvik M. Karlsen og familien Brautaset. Døtrene til Hanne og Vidar sang sammen med mor og tante, mens eldste sønn spilte ukulele og far spilte flygel. En sterk og flott konsert med tydelig budskap. Terje Berg spilte klassiske stykker på flygel. Conrad Myrland, leder i Miff Den israelske ambassadøren, Raphael Schutz tolket av Torolf Karlsen Lørdag hadde også mange andre innslag, bl.a. besøk fra Den Israelske Ambassade. Interessant å høre ambassadørens hilsen og hvordan de opplever den norske holdningen til Israel. Besøk fra Israel: ambassadøren, sykehusdirektøren Schneo, stedlig kontakt for arbeidet, David Batut, Torolf Karlsen, Jon Brammer og Birger Håvik Våre bestyrere i Israel, Adriana og Johan Bjørk, fortalte litt om arbeidet, likeledes David Batut og Schneo, direktør på sykehuset i Jerusalem, som hadde med hilsener til oss. Mange fattige familier i Israel sliter med å skaffe skolepenger for barna sine. Vi ønsker å hjelpe disse barna ved Makor HaTikvah, en barne- og ungdomsskole i Jerusalem. Rektor ved skolen, Cookie Schwaeber-Issau, fortalte om skolen, viste bilder og hadde med kort som barna har laget. Lørdagens foredrag ble holdt av Conrad Myrland, leder for MIFF (Med Israel for fred). Temaet var: «Hva kan vi gjøre med det falske bildet av Israel?» Meget aktuelt og interessant. Han gjør en kjempejobb ved å tale Israels sak i det offentlige rom. Han er modig og veltalende. Det var også festmiddag, kaffe og kaker, og med så variert innslag, ble det virkelig en festdag. For noen ble den kanskje noe langdryg! Stevnet ble avsluttet med nattverdsmøte søndag formiddag, der Jon Erling Henriksen talte og forrettet. En verdig og fin avslutning på stevnet. Stevnet var variert og var vel verdt å delta på. Jeg anbefaler deg å bli med på neste års stevne, juni, så reserver allerede nå plass i kalenderen. Tekst: Evelyn Frøyshov Foto: Magne Haugen Svein H og Svein H. Haugland Stevnedeltagere møtes Utvendig salve kan være godt etter mye av den innvendige salvelsen. Eris Lie gir råd og veiledning Brautaset junior på ukulele Cookie, rektor på Makor HaTikvah Evelyn Frøyshov Flere bilder fra stevnet på neste side Sjibbolet - 11

12 BILDER FRA STEVNET PÅ GVARV Stevnet avsluttes ved Herrens bord, forrettet av Terje Berg, Birger Håvik og Jon Erling Henriksen Jon Erling Henriksen intervjuer Ludvik M. Karlsen Konsert med fam. Brautaset Helge Johannessen, stevnets kapellmester Ludvik M. Karlsen Deltagere i hyggelig prat Adriana med egen sang 12 - Sjibbolet Lydteknikker Kjetil i aksjon. Uten lyd, intet stevne! Jarle Fjeldstad, Brautaset junior, Ludvik M. Karlsen

13 En ekstrem overdekning av Israels kriger, uten at krigføringen sammenlignes med kriger i andre land, skaper et falskt inntrykk av en grusom jødisk stat. Et falskt bilde av Israel har festet seg i store deler av befolkningen. Det beste beviset kom i en rapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Deltakerne ble presentert for påstanden: «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig.» Ni prosent svarte at det stemmer helt, 29 prosent at det stemmer nokså godt. 29 prosent mente det var umulig å svare. Kun 12 prosent kunne slå fast at det stemmer ikke i det hele tatt, 21 prosent svarte at det stemmer nokså dårlig. En sammenligning Er sammenligningen med Holocaust rettferdig? La oss stoppe opp et øyeblikk og tenke over hva parallellen faktisk innebærer. I de land som nazistene kontrollerte ble to tredeler av den jødiske befolkningen utryddet i et industrielt massemord i løpet av noen få år. Den palestinske befolkningen har økt med minst åtte ganger de siste hundre år, til tross for stor utflytting. Forventet levealder for palestinerne under israelsk kontroll har økt fra 54 år i 1970 til over 73 år. Til tross for alt Israel med rette og urette anklages for å ha gjort, ligger palestinerne på nivå med Egypt (113. og 114. plass) på FNs Human Development Index. De har bedre levekår enn indonesiere, marokkanere, indere og folk i 70 andre land. Israelske konflikter overdekkes HL-målingen avslører altså en skrikende kunnskapsløshet. I mediene ser vi særlig tre teknikker brukt som har resultert i et falskt bilde av Israel. 1. Konflikter hvor Israel er involvert blir dekket ekstremt mye mer enn andre konflikter som krever mange ganger flere menneskeliv. Derfor sitter vi igjen med et falskt bilde av Israel De siste 28 år er omlag ti tusen palestinere, stridende og sivile, drept av israelske sikkerhetsstyrker. Det tilsvarer ca. en person i døgnet. Etter andre verdenskrig er antall muslimer drept i væpnet konflikt over 450 per døgn (ca. 11 millioner). Tenk etter hvor mye sendetid den ene palestineren har fått, sam-menlignet med de 449 andre muslimene. 2. Israels krigføring blir ikke sammenlignet med andre lands krigføring. Under Gaza-krigen i 2009 var det lynsjestemning mot norske jøder og Israel-venner i Oslo, i stor grad fordi Israels krigføring ble framstilt som grusomt brutal. Faktum er at Israel fulgte reglene for krigføring «godt over gjennomsnittlig» i forhold til hva som er vanlig ellers i verden. Det er vurderingen til seniorforsker Cecilie Hellestveit, en av de fremste ekspertene i Norge på krigens folkerett. Dette synspunktet kom overhodet ikke fram i norske medier. Andelen sivile tap var lavere enn Vestens kriger, inkludert den Norge var med på i Afghanistan. 3. Palestinske flyktninger blir nevnt utstanselig. Men jødiske flyktninger fra arabiske land siden 1940-tallet blir så godt som aldri nevnt, selv om de var flere enn de palestinske. Det var en befolkningsutveksling. Til tross for det ekstreme fokuset på palestinske flyktninger og deres krav, hører vi aldri at disse blir behandlet helt annerledes enn andre flyktninger. Rettferdig dekning I HL-rapporten sier 39 prosent at Israels handlinger påvirker deres holdning til jøder generelt. Medienes dekning forsterker og legitimerer fordommer og hat, ikke bare mot Israel, men også mot jøder. Den beste måten å bekjempe jødehat på er dermed å dekke Israel slik man dekker andre land. Norske politikere og journalister som ønsker å bekjempe antisemittisme har ingen troverdighet dersom de ikke samtidig arbeider for en rettferdig mediedekning. Conrad Myrland Daglig leder Med Israel for fred Israel-møte Velkommen til Klippen Bremnes Bømlo 4. oktober kl 1900 Kom og hør reisesekretær i NPAI Jon Erling Henriksen Sjibbolet - 13

14 BORTRYKKELSEN - en ny lære? Når vi leser i Bibelen om de siste ting, forstår vi at det er utallige mennesker i menigheter over hele verden som ikke er rede når Jesus kommer for å hente bruden. La oss derfor være våkne og edru slik at den dagen ikke kommer uventet over oss som en snare, skriver siviløkonom Ingolf K. Ones, Nordhordland i denne artikkelen. G uds store hemmelighet var Jesus Kristus. Jesu Kristi store hemmelighet var menigheten. I Matteus evangelium 16:18 sier Jesus at han vil bygge sin menighet på klippen som er Kristus. Dette var apostelen Peter fullstendig klar over. Se 1 Peter 2:4-6. Dette skjedde på Pinsefestens dag i Jerusalem. Menighetens tid, nådens tidshusholdning, er tiden mellom profeten Daniels 69. og 70. åruke. Den 70. åruke er vredens tid som vil vare i 7 år. Hvorfor kommer denne vredens tid over jorden? Bibelforskere opererer med 7 tidshusholdninger. De tidshusholdningene som er ferdige, ble avsluttet med dom fordi synden var himmelropende, og de som står igjen, nådens tidshusholdning nr. 6 og Det tusenårige fredsriket nr. 7, vil også bli avsluttet ved dom. Verden modnes til dom i våre dager. Fra 1950-årene og til i dag har det gått med rasende fart. Paulus skriver i 2 Tess 2:3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet (frafallet fra troen) komme, og syndens menneske bli åpenbart, fortapelsens sønn. Jesus sier i Lukas 18:8: Men når Menneskesønnen kommer, mon Han da vil finne troen på jorden? Det er altså et faktum at frafallet fra troen allerede er ganske omfattende. Jesus forutså utviklingen og apostelen Paulus har skrevet meget klart om frafallet som gjør seg mer og mer gjeldende. Jesus ba om enhet blant kristne. En enhet som måtte være slik enheten er mellom Gud og Ham selv for at verden Israel-møte Velkommen til Frelsesarmeen Bryne 22. september kl 1900 Kom og hør reisesekretær i NPAI Jon Erling Henriksen 14 - Sjibbolet skal tro. Dette kan vi kalle guddommelig, bibelsk enhet. Denne form for enhet finnes ikke i dag. Den eksisterte bare en kort tid i den første menigheten i Jerusalem, hvor de troende holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apg 2:42. Skal menigheten være på jorden i vredens tid? Jesus sier i sin avskjedstale til disiplene i Joh 14:2 og 3: I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Paulus skriver i Rom 3:28: For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. I Rom 5:9: Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved Hans blod, ved Ham bli frelst fra vreden. Videre i 1 Tess 1:10: og vente på Hans Sønn fra himlene - Ham som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, Han som frir oss fra vreden som kommer. Og i 1 Tess 5:9: For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Åp 3:10: Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens time, som vil komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Denne prøvelsens time eller vreden er profeten Daniels 70. åruke som skal vare i 7 år. Disse bibelversene taler helt tydelig om at Menigheten skal bortrykkes før vreden (trengselen) kommer over jorden. 1 Tess 4:16 forteller oss med klare ord hvordan dette skal skje: For Herren selv skal komme ned fra him-melen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i, skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. I Johannes Åpenbaring kan vi lese om de 24 eldste som befinner seg på 24 troner rundt Guds trone ved begynnelsen av trengselen. Disse eldste er representanter for de bortrykkede slik det fremgår av sangen: Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden. Åp 4:4 og 5:9 og 10. Vreden eller trengselen - når begynner den? Bibelen forteller oss at det er noe som holder igjen. Vreden, som omtales i Åpenbaringsboken, kan ikke begynne før det som holder igjen, er fjernet fra jorden. Ved å studere Bibelen, finner vi at menigheten må tas bort fra jorden før syndens menneske (Antikrist) kan stå frem. Guds folk har nemlig, som vi har sett ovenfor, fått løfte om å bli frelst fra vreden. Vi finner tilsvarende eksempler i GT. Noah, hans sønner og deres koner måtte gå inn i Arken og Gud måtte lukke døren, før Gud kunne sende vannflommen over jorden. Gud kunne heller ikke la dommen falle over Sodoma og Gomorra før Lot og hans familie var kommet i sikkerhet. Vi kan derfor slå fast at menigheten må hentes hjem til Himmelen ved bortrykkelsen før vreden (trengselen) bryter løs. Det er imidlertid nødvendig å gjøre oppmerksom på at det ikke er selvsagt at hvert eneste medlem i menighetene blir rykket opp. Vi må nemlig være rede slik Jesus advarer oss om! Det er ikke alle som er enige i det som er anført ovenfor. Det er nemlig tre opp-

15 fatninger med hensyn til når Jesu gjenkomst vil skje: 1. Jesus kommer før trengselen 2. Jesus kommer midt i uken (Daniels 70. åruke) 3. Jesus kommer etter trengselen Mange får problemer med tolkningen av Skriften, fordi de ikke er klar over at Jesu komme er delt i to avdelinger: Hans komme som brudgom før trengselen og Hans komme som Konge etter trengselen. Mange er heller ikke klar over forskjellen på uttrykkene Kristi dag og Herrens dag. Kristi dag gjelder menigheten og det som skjer før trengselen og Herrens dag gjelder Jesu komme som Konge og opprettelsen av Det tusenårige fredsrike i forbindelse med avslutningen av trengselen. Den som har dette klart for seg, vil ikke få problemer med å forstå den kronologiske rekkefølgen av det som heretter skal skje. Hvem blir med når Jesus kommer for å hente bruden (menigheten)? Paulus skriver i Rom 3:24 at mennesket blir rettferdiggjort uforskyldt av Hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus og videre i Rom 3:28 For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort av tro, uten lovgjerninger og så i Rom 5:1 Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om Gal 5:5. Troen er altså en absolutt nødvendig forutsetning for å tekkes Gud, men det er ikke nok bare å være en bekjennende kristen. Det er også et livsspørsmål. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med Ham i herlighet, Kol 3:4 og 1 Joh 5:12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Joh 4:23. Vi kan si at rettferdiggjørelsen er bortrykkelsens grunnlag, og at vi, i tillegg, må ha et godt livssamfunn med vår Frelser og Herre. Dette står sentralt i Skriften og må derfor stå sentralt i forkynnelsen av evangeliet. Vi lever, som allerede nevnt, i en alvorlig frafallstid. Det er frafall fra troen i kristenheten som blir mer og mer markant og alvorlig. Verden modnes for dom i et stadig raskere tempo. Det er derfor viktig at vi som ønsker å bli hentet hjem til himmelen i bortrykkelsen, er våkne og edru i denne tiden og at vi holder fast på Guds og Jesu løfter i evangeliet. Den store trengsel - vredens tid Så snart menigheten er hentet hjem til himmelen ved bortrykkelsen, trer Antikrist frem. Han skal regjere i 7 år. I Bibelen finner vi tre store profetier om Antikrist, i profeten Daniel 7, i 2 Tess 2 og i Åp 13. Denne personen som stiger opp av folkehavet, blir beskrevet som Jesu Kristi store motstander, et overmenneske, et djevelbesatt geni, som er djevelens utvalgte redskap for å prøve å rette et knusende slag mot Den evige konge, Den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, vår Herre Jesus Kristus og Den hellige Ånd, og mot Guds utvalgte folk, jødene. I den første halvdel av trengselstiden, i 3 ½ år, vil han være opptatt av å skaffe seg et solid fotfeste og oppslutning fra folkemassene. Han har tilsynelatende liten tid på seg og allierer seg med verdenskirken som i Johannes Åpenbaring blir kalt Den store skjøgen. Antikrist inngår også en avtale med jødene. Det regnes med at dette gjelder en forsvarsog handelsavtale, fordi det står at når Gog går mot Israel, kommer han til et folk som bor uten murer, og som verken har bom eller porter. Midt i 7-årsperioden skjer det at Antikrist setter seg i Templet. Han utgir seg for å være Gud og forlanger tilbedelse. Det ser ut for at han ikke er fornøyd med oppslutningen av tilbedelse og han går derfor til det skritt å innføre dyrets merke for å tvinge hvert menneske til å delta i tilbedelsen. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Åp 13:16 og 17. Den som ikke vil tilbe dyret, Antikrist, og heller ikke ta dyrets merke på hånden eller på pannen, må regne med å bli drept. Bibelen forteller oss at det: Er en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, Han som sitter på tronen, og Lammet. Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Åp 7:9,10 og 14. Når vi leser i Bibelen om de siste ting, forstår vi at det er utallige mennesker i menigheter over hele verden som ikke er rede når Jesus kommer for å hente bruden. De som lever under trengselstiden og vil til Himmelen, må regne med å lide martyrdøden. La oss derfor være våkne og edru slik at den dagen ikke kommer uventet over oss som en snare. Lukas 21:34. Kjente, dyktige bibelforskere plasserer to store og meget omfattende kriger i trengselstiden, Gogkrigen i første del av trengselstiden og Harmageddonslaget i siste halvdel av trengselstiden. Når Gogkrigen finner sted, er Israel og Antikrist allierte, men etter denne krigen blir det et avgjort brudd mellom dem. Det er et visst opphold mellom de to krigene, fordi det står skrevet at Gog vil få sitt gravsted i Israel. Israels hus skal holde på med å begrave gog-krigerne i Goghopens dal i hele sju måneder. Esek 39: Trengselstiden blir en forferdelig dommens tid over jorden med en nedslakting av mennesker uten sidestykke i historien. Vi kan lese om dette i Jesaja 24:1-6, Sakarias 13:8 og Åpenbaringen 16: Israel blir omtalt som en slagmark med strømmer av blod. I hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler bli utryddet og omkomme, bare en tredjedel skal bli spart. Jesus sier om denne tiden at dersom Herren ikke forkortet de dager, ble intet kjød frelst. Markus 13:20. Trengselstiden er også en dommens tid over skjøgen, det falske religionssystem, de frafalne kirker som søker sammen under enhetens fane. Alle kirker og trosretninger legger noe helt annet i ordet enhet enn det Jesus gjorde. Derfor er dette blitt et forførelsens redskap som går sin seiersgang over verden med et frafall fra troen av dimensjoner. Når Harmageddonslaget raser på sitt verste, kommer Jesus igjen til Oljeberget. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Lukas 21:27. Dyret, Antikrist, og den falske profet blir grepet og kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre blir drept med sverdet som går ut fra Hans munn og djevelen blir bundet i avgrunnen for tusen år. Jesus oppretter Det tusenårige fredsrike som skal bli evangelisert av jødene til et vitnesbyrd for alle folkeslag og så skal enden komme! i samsvar med Matt 24:14. Ingolf K. Ones Sjibbolet - 15

Årgang 65 - mars 2013. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Årgang 65 - mars 2013. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria Årgang 65 - mars 2013 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side AUF, Det norske Arbeiderparti og Israel Stiftelsen Beit

Detaljer

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side Boikott av varer fra Israel- den nye formen for antisemittisme Stiftelsen Beit Betania, Org. Nr. 885825702, Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

Sjibbolet. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria. Årgang 59 januar/februar 2006. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel

Sjibbolet. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria. Årgang 59 januar/februar 2006. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel Årgang 59 januar/februar 2006 Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

Årgang 66 - mars 2014. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Årgang 66 - mars 2014. Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria Årgang 66 - mars 2014 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side Et nytt år med nye utfordringer Stiftelsen Beit Betania,

Detaljer

Aktuelt. Aktuelt. Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård. Se også:

Aktuelt. Aktuelt. Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård. Se også: Årgang 60 - Juni 2008 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel Sjibbolet sola scriptura sola scriptura - sola - sola fide fide - - sola gratia - - solideo gloria gloria Aktuelt Stiftelsen Beit Betania

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria

Årgang 60 Januar/Februar 2007. Sjibbolet. Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel. sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Årgang 60 Januar/Februar 2007 Sjibbolet Organ for norske pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - solideo gloria Stiftelsen Beit Betania Org.nr. 885825702 Boks 70, 1416 Oppegård

Detaljer

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Aktuell leder Stiftelsen Beit Betania Org. Nr. 885825702, Boks 70, 1416 Oppegård Sjibbolet utkommer fire ganger pr. år - og er gratis til alle

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Årgang 63 - juni 2011 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel

Årgang 63 - juni 2011 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel Årgang 63 - juni 2011 Organ for Norske Pinsevenners arbeid i Israel sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria 2 Redaktørens side Velkommen til Israelskonferansen 2011 Gvarv i Telemark

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 4-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Framtid Håp LEDER Framtid som gir håp Vi lever i urolige tider. De fleste mennesker gjør det, overalt i verden. FOLK fokuserer her på hvordan Guds

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Israel, nasjonene. Harald Eckert. Israel, nasjonene og. Dommens dal. Israel, nasjonene og

Israel, nasjonene. Harald Eckert. Israel, nasjonene og. Dommens dal. Israel, nasjonene og Våren 2015 70 år etter slutten på Holocaust og 2. verdenskrig (i Europa) vil Holocaust bli minnet i mange land: Nazi-Tyskland og dets alliertes mål om å utslette de jødiske samfunn i Europa vil enda en

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan FOLK Nr. 4-2001 16. årgang TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Guds evige plan Side 2 FOLK 4-2001 Guds evige plan og hensikt Det er livsviktig for oss kristne å forstå Guds evige

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Den Profetiske Røst. Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid

Den Profetiske Røst. Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.1/2012 14.årgang Kjære venner! Vi er glade for at vi kan sende ut et nytt nummer av Den profetiske røst.

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer