ResMed - NYTT. Pilotstudie på Cheyne-Stokes og hjertesvikt i Sarpsborg/Fredrikstad. S8 Auto 25. OSAS med i nye retningslinjer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ResMed - NYTT. Pilotstudie på Cheyne-Stokes og hjertesvikt i Sarpsborg/Fredrikstad. S8 Auto 25. OSAS med i nye retningslinjer."

Transkript

1 ResMed - NYTT Informasjon om produkt og aktiviteter fra ResMed Pilotstudie på Cheyne-Stokes og hjertesvikt i Sarpsborg/Fredrikstad Sykehuset i Østfold i Sarpsborg/Fredrikstad har igangsatt en studie som ser på behandling av Cheyne-Stokes respirasjon hos hjertesviktpasienter. Side 4-5 OSAS med i nye retningslinjer for Diabetes i Norge S8 Auto 25 Nytt apparat for non-compliant CPAP-brukere Side 6 Med fokus på service og kvalitetssikring ResMeds serviceingeniør Jan Olav Simble Side 2 Side 7 Årgang 4 utgave nr

2 Kjære kunder Jeg håper alle har kommet seg vel gjennom overgangen fra vinter til vår og er forberedt på en nydelig sommerperiode. Vi i ResMed er godt fornøyd med resultatene så langt. Vi vet også at vi går spennende tider i møte i løpet av sommeren, med blant annet nytt anbud på nesten alt behandlingshjelpemiddelutstyr i Helse Sør-Øst. Vi håper selvsagt at vi fortsatt får anledning til å være samarbeidspartner med Sør- Øst og skal gjøre vårt beste for dette. Som dere vil se i dette nummeret, er det mange spennende ting som skjer innenfor lunge- og søvnmedisin både med nye produkter, studieprosjekter og retningslinjer fra myndighetens side. SAMFUNN SAMFUNN OSAS med i nye retningslinjer for forebygging, diagnostisering og behandling av diabetes i Norge Under Diabeteskonferansen 2009 i Oslo i april presenterte Helsedirektoratet de nye retningslinjene for forebygging, diagnostisering og behandling av diabetes i Norge, og OSAS nevnes tre steder i rapporten. TEKST: HARALD DRAGSUND Ny Prioriteringsveileder Lungesykdommer inkludert OSAS Nye veiledere skal bidra til at pasientene prioriteres likere uavhengig av hvor i landet de bor. Målsettingen med prioriteringsveilederne som nå utarbeides er å gjøre det lettere for sykehusene å prioritere de pasientene som er sykest. TEKST: LEENA R. BARSTAD Vi presenterer blant annet studien som de gjennomfører på Sykehuset Østfold, Hjertemedisinsk avdeling 3C studien. Denne studien ser på effekten av å behandle Cheyne-Stokes respirasjon hos dårlige hjertesviktpasienter. Veldig spennende nybrottsarbeid, både innen søvn/ventilasjon og hjertesvikt. Det er også interessant å se at de nye retningslinjene for diabetesbehandling i Norge har tatt med at det er viktig å vurdere diabetespasientenes søvnkvalitet. Endelig ser det ut til at de pasientene som har Complex/Cheyne-Stokes respirasjon nå kan få tilbud om behandling på lik linje med de som får tilbud om CPAP og VPAP. Behandlingen med AutoSet CS2 er nå godkjent. Helsedirektoratet har faglig anbefalt ASV/ CS2 behandling og nå har Helse- og Sosialdepartementet gjort den endelig godkjenningen. Videre er vi veldig glad for å ha ansatt egen serviceingeniør, noe som vi håper dere vil merke effekten av etter hvert. Med vårt mål om å være den optimale samarbeidspartneren for våre kunder, er dette en brikke som vi tror vil gjøre oss enda bedre på dette området. Vi har også i denne perioden gleden av å introdusere to nye produkter; S8 Auto 25 en avansert CPAP for Non-Compliant OSAS pasienter og vår nye maske Activa LT. Jeg regner med at en del av dere allerede har sett produktene og vi håper selvsagt at dere blir fornøyd med disse og at de vil dekke deres behov. Diabetesmiljøet i Norge er nå blitt mer oppmerksomme på sammenhengen mellom søvnapné og diabetes, og Norge er dermed blant de første land i verden som aktivt tar hensyn til anbefalinger fra Det Internasjonale Diabetesforbundets (IDF) uttalelse om søvnapné og type 2 diabetes (se nyhetsbrev nr ). Det er interessant å lese at 40% av OSAS- pasientene kan ha diabetes! Er dette noe vi er oppmerksomme på i en hektisk klinisk hverdag? Dokumentet er på 148 sider, og relevansen til OSAS nevnes her: Kapittel 6.1 Når bør man undersøke om diabetes foreligger? Faktorer som medfører høy risiko for type 2- diabetes er: Obstruktiv søvnapnésyndrom (40% kan ha diabetes) Kapittel 7.2 Innhold i utredningen Anamnese. Legg spesiell vekt på: Obstruktiv søvnapné Kapittel 8 Kontrollrutiner. 8.7 Årskontroll. Årskontrollene bør i tillegg til punktene i rutinekontrollen, inneholde kartlegging av risiko for og eventuelle tegn til makro- og mikrovaskulære komplikasjoner. Øvrige symptomer. Obstruktiv søvnapné, som kan påvirke glykemisk kontroll Øvrig fra rapporten; Forekomsten av diabetes er økende både i Norge og i resten av verden. Behandlingen har endret seg fra å være sentrert om å senke blodglukosenivået til også å vektlegge behandling av den økte risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det er godt dokumentert at god behandling forhindrer eller forsinker både mikrovaskulære og makrovaskulære komplikasjoner. En konsekvens av dette er at flere personer med diabetes skal behandles og at kravene som stilles til kvaliteten på behandlingen øker. Pasientene vil også ofte bevege seg mellom nivåene i helsetjenesten, noe som stiller større krav til samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten For mer informasjon se: helsedirektoratet.no/publikasjoner/ nasjonale_faglige_retningslinjer/ diabetes. Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har samarbeidet om å utvikle prioriteringsveiledere innenfor fagområder/ spesialiteter som gir anbefalinger om rettighetsstatus og frister til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen og brukerorganisasjoner har bidratt aktivt i hele prosessen. Prioritering har vært en hodepine for alle i helsetjenesten. Med prioriteringsveilederne skal vi sikre at de sykeste får hjelp først og at de som trenger det mest får behandling i tide. Det viktigste er at ventetiden ikke blir for lang for de med alvorlige sykdommer, sier Assisterende direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog. Veilederne er laget av fagmiljøene selv i samarbeid med brukerrepresentanter og fastleger. Tretti arbeidsgrupper, hvor også flere av landets fremste medisinske eksperter har deltatt, har jobbet i 2 år med dette prosjektet. Veilederne skisserer hvordan man bør prioritere innenfor hver enkelt sykdomstilstand, og har vært etterspurt av tjenestene. 15 av i alt 32 veiledere er klare de resterende blir utgitt i løpet av våren Lungesykdommer Pasientrettighetsloven slår fast at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Prioriteringsforskriften utdyper dette ved at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når: Pasienten har et visst prognosetap mht levetid eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen De forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt Alle tre vilkårene må være oppfylt for at en pasient skal ha rett til nødvendig helsehjelp. Pasienten gis derved forrang i forhold til andre som også vurderes å ha behov for spesialisthelsetjenester, men med lavere prioritet. Deretter er det laget veiledertabeller for de ulike tilstander og for Obstruktivt søvnapnoe syndrom (OSAS) finnes følgende tabell: (se nedenfor). Da vil jeg til slutt få ønske alle en riktig god og solrik sommer, og takke for et godt samarbeid denne våren. Redaksjonsrute: Sitér oss gjerne men husk copyright ResMed Norway AS Fjordveien 1, 1363 Høvik fax ANSV. REDAKTØR: Leena R. Barstad GRAFISK DESIGN: Tina Parker 2 3

3 TEMA: CHEYNE-STOKES Pilotstudie på Cheyne-Stokes og hjertesvikt i Sarpsborg/Fredrikstad Hjertemedisinsk avdeling ved Sykehuset i Østfold i Sarpsborg/Fredrikstad har igangsatt en studie som ser på behandling av Cheyne-Stokes respirasjon hos hjertesviktpasienter; 3C-studien. Flere pasienter har opplevd en merkbar forbedring i livskvaliteten etter de har begynt med behandlingen. hjertetransplantasjon. Arild og Margareth valgte derfor å gå videre med en kontrollert studie. Vi ville finne ut hva et slikt forstyrret søvnmønster gjør med et hjerte som er svekket fra før, sier Hetland og Olseng. 220 pustestopp Etter testperioden ble det satt i gang en større studie der 40 personer med hjertesvikt, blant annet Harald Evensen, fikk ha en CS2-maskin hjemme hos seg. Maskinen hjelper pasienten med å få et jevnere pustemønster, og unngår at pusten stopper helt i løpet av natten. TEKST: NINA LØDEMEL BILDE: ATLE DALEN Uføretrygdet etter hjerteinfarkt I 2004 ble Harald Evensen hjerteoperert etter å ha hatt to eller tre store hjerteinfarkt. Etter hjerteinfarktene utviklet Harald hjertesvikt og fikk betydelig dårligere livskvalitet. Fra å jobbe lange arbeidsdager og ha et aktivt liv, ble han uføretrygdet og orket nesten ingenting. I flere år var Harald alltid sliten og trøtt og fungerte ikke normalt i hverdagen, men i fjor ble han deltaker i et forskningsprosjekt ved Sykehuset i Østfold. Harald fikk påvist Cheyne-Stokes-respirasjon, en type søvnapné man ofte ser hos hjertesviktpasienter, noe som betyr at Harald slutter å puste mange ganger i løpet av natten. De som har søvnapné kommer ikke ned i dyp søvn. Dette fører til at kroppen ikke får nok hvile, noe som er anstrengende for et hjerte som fra før av har nedsatt funksjon personer i Norge har hjertesvikt, og studier viser at prosent av disse har Cheyne-Stokes respirasjon. De som er verst plaget kan slutte å puste ganger i timen. En pustestans kan vare fra ti til seksti sekunder, og noen ganger så mye som to minutter. Tatt av ventelisten for hjertetransplantasjon Ved pustestopp faller oksygeninnholdet i blodet. Stresshormoner, puls og blodtrykk øker og det blir tyngre for hjertet å jobbe, sier spesialsykepleier Margareth W. Olseng, som jobber med forskningsprosjektet. Hun og hjertespesialist Arild Hetland undersøkte allerede i utvalgte hjertesviktpasienter med Cheyne-Stokes. Resultatene fra testperioden var lovende. Pasientene ble merkbart bedre. En av pasientene ble faktisk så mye bedre at han ble tatt av ventelisten for ET NYTT LIV: Harald kan endelig jobbe litt igjen, være sosial og leve normalt. Før hadde han ikke energi til de enkleste tingene en gang. Harald hadde 52% Cheyne-Stokes respirasjon. Det vil si at av åtte timers søvn hadde Harald Cheyne-Stokesrespirasjon i fire av timene. I løpet av den tiden hadde han rundt 220 pustestopp. Tilbake til livet Med maskinen ble livet helt annerledes. Jeg merket forskjell allerede etter første natten. Jeg har aldri sovet så godt, sier Harald. Nå kan 53-åringen jobbe noen timer i uka, og han føler seg opplagt nok til å lese avisen, se på TV, engasjere seg i en frivillig organisasjon og holde orden på huset. Det kan høres ut som enkle ting, men en slik hverdag var umulig for Harald før han fikk CS2-maskinen. Sykehuset i Østfold først ute Selv om det er tidlig å si tror hjertespesialist og forsker Arild Hetland at Auto- Set CS2 kan bli en behandlingsform for utvalgte pasienter med Cheyne-Stokes og alvorlig hjertesvikt. Jeg tror nok det i fremtiden kan bli en tilleggsbehandling, på toppen av annen konvensjonell hjertesviktbehandling, sier Hetland. Forskningen spesialsykepleier Margareth W. Olseng og hjertespesialist Arild Hetland har gjort er pionerarbeid, også i verdenssammenheng. Nå er et større forskningsprosjekt i gang på samme område i Norge og flere europeiske land, men Sykehuset Østfold var først ute i Norge. Hjertesvikt og Cheyne-Stokes Tidligere har en slik behandlingsform vært knyttet til øre/nese/hals og lungemiljøer, men nå ser man altså behandlingen i sammenheng med pasienter som har hjertesvikt. Det kan se ut som om de som har den alvorligste typen hjertesvikt og samtidig uttalt Cheyne-Stokes-respirasjonsmønster har best effekt av denne behandlingen, sier Arild Hetland. FORNØYDE PASIENTER: Spesialsykepleier Margareth W. Olseng har sett mange pasienter som har fått et nytt liv etter at de begynte med AutoSet CS2 om natten. Hjertespesialist og forsker Arild Hetland tror at CS2 kan bli en behandlingsform for pasienter med hjertesvikt og søvnapné, på toppen av annen konvensjonell behandling. Cheyne-Stokes-respirasjon Cheyne-Stokes respirasjon er en sentral form for søvnapné (nattlige pustestopp) og skyldes svikt i respirasjonskontrollen som styres av hjernen. Cheyne-Stokes respirasjon forklares som veksling mellom respirasjonsstans og dype, raske åndedrag. Pustestoppene kan vare fra sekunder og pasientene kan ha pustestopp i timen. Studier viser at % av alle hjertesviktpasienter har denne formen for respirasjon under søvn. Hjertesviktpasienter med Cheyne Stokes respirasjon plages ofte med urolig søvn, gjentatte oppvåkninger av at de gisper etter luft, hyppige toalett besøk på natten og at de er uopplagte på dagtid. 4 5

4 PRODUKTNYTT KURS OG SEMINAR 6 S8 Auto 25 Autojusterende bilevelapparat til non-compliant CPAP-brukere Vi har gleden av å introdusere en ny type autojusterende bilevel-apparat som er spesielt egnet til non-compliant CPAP-brukere. - S8 Auto 25 har et nyutviklet VAuto-modus som slår sammen trykkreduksjon/trykkstøtte på opptil 10cm H 2 O med ResMed`s kliniske gjennomprøvde AutoSet-algoritme for å respondere på flowbegrensning (flattening) snorking og apné. - I VAuto-modus kan behandlingen gis med trykk opptil 25 cm H 2 O, og samtidig gi en flow som er tilpasset et naturlig pustemønster (Easy Breathe Teknologi) Stein Jacobsen - ny leder for ResMed Europe TEKST: ELISABETH S. ZAYED Det er en glede å kunne informere om at Stein Jacobsen fra 1. januar 2009 er ansatt som ny toppleder for ResMed i Europa. ResMed i Europa har i dag 902 ansatte og omsatte siste regnskapsår for NOK 2.75 milliarder. I tillegg til sin nye rolle som leder for ResMed i Europe, er Stein leder for et av ResMeds tre hovedforretningsområder, ventilasjon, som har til oppgave å utvikle og produsere nye produkter for behandling av pasienter. Dette er et av flere satsingsområder for ResMed, og det er spennende for oss at vi sitter så tett på sentrum for dette arbeidet. Vi håper i tillegg på at vi nå raskt både kan motta informasjon om produktnyheter og klinisk forskning, samt å kunne formidle input fra våre kunder til ledelsen i Europa. Stein startet i 1993 PolarMed, distributør for noen av verdens fremste produsenter av utstyr for diagnostisering og behandling av kols, astma, allergi, respirasjons-, og søvnproblemer. I 2005 ble PolarMed kjøpt opp av ResMed og Stein tok over rollen som leder for ResMed i Norden. I 2007 gikk han over i stilling som leder for RedMed s forretningsområde innen ventilasjon, og sitter nå i konsern-ledelsen globalt. Stein har over 20 års erfaring fra bransjen og han besitter stor kunnskap om våre forretningsområder. Stein vil sammen med deler av sitt Europa-team, ha sin base ved vårt kontor i Fjordveien 1 på Høvik utenfor Oslo. Med fokus på service og kvalitetssikring God service og kundebehandling gir fornøyde kunder, økt salg og gjenkjøp. De fleste er av den oppfatning at de yter god service, men er det slik i virkeligheten? TEKST: JAN OLAV SIMBLE, BILDE: ARKIV Jeg stolt av å kunne introdusere meg som den første serviceingeniør som er ansatt i ResMed Norway. Vi vil skape tettere og mer effektiv kontakt med kundene. Vårt mål er å kunne forbedre servicegraden betraktelig, slik at alle våre kunder skal oppleve at forespørsler blir besvart, at garantisaker blir håndtert raskt og effektivt og at responstiden er minimal. For å kunne yte den service som kundene krever, gjør vi noen interne grep i ResMed. I kraft av denne nye stillingen, vil jeg blant annet optimalisere vårt RGA system (Returned Goods Authorization), slik at kundene raskt skal få tilbakemelding om hva som skjer med deres saker. Vi har allerede innført vårt første ledd i håndtering av RGA saker, i form av en link på vår hjemmeside der Kurs høsten november Søvnregistrering Innføring i tolking og scoring av polysomnografi (PSG) Dette er et nordisk kurs med begrenset antall plasser. Kurset holdes i Trollhättan i Sverige. For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Tuula Svensson, alle RGA saker skal meldes inn. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av linken. Videre ønsker jeg å besøke alle BHM enheter, slik at jeg får en personlig kontakt med alle våre kunder som jobber med reparasjoner og garantisaker. Jeg vil blant annet presentere en weblink til ResMed eksternt, som gir tilgang til nyttig informasjon f.eks brukermanualer, servicemanualer, klinisk, teknisk og oppgraderingssoftware, spare part-lister og en info-databank. Jeg vil også på disse besøkene be om tilbakemeldinger på om det er noe vi kan gjøre annerledes, for at dere som kunder skal være fornøyde. Ta gjerne kontakt med meg på telefon / eller epost 3-4 desember Søvnregistrering Innføring i tolking og scoring av polygrafier Målet for kurset er å etablere en grunnleggende kjennskap til søvnmedisin kombinert med kompetanse til å tolke og score polygrafiske studier. Kurset er basert på studier gjennomført med søvnregistreringsutstyret Embletta. For oppdatert informasjon om vårt kurstilbud samt påmelding, gå inn på våre websider Møtekalender Aug/Sep Barcelona, ES ESC Congress 4-6 Sep Hamar, NO ALNSF s fagkongress 8-11 Sep Lillestrøm,NO NSFLIS Seminarer og Generalforsamling Sep Vienna, AT ERS Sep Oslo, NO Nordic Obesity Meeting 30-2 Sep/Okt Vienna, AT EASD - 45th Annual Conference of the European Association for the Study of Diabetes 1-3 Okt Rome, IT Mediterranean meeting on NIV 7 Okt Hakadal, NO Søvnapné og KOLS 15 Okt Kristiansand, NO Søvnapné og Diabetes Okt Vettre, NO ØNH-sykepleiernes høstmøte Okt Montreal, CAN 20th World Diabetes Congress Okt Oslo, NO ØNH-legenes høstmøte Nov Trollhättan, SE ResMed PSG-kurs, innføring Nov Düsseldorf, DE Medica Des Høvik, NO ResMed Polygrafi-kurs, innføring Feb Istanbul, TR 2nd World Congress on Controversies in Cardiovascular Disease (C-care) 29-1 Mai/Jun Berlin, DE Heart Failure Jul Stockholm, SE 11th International Congress on Obesity 7

5 Returadresse: ResMed Norway AS, Fjordveien 1, 1363 Høvik Mirage Activa LT nesemaske Unik forsegling optimal komfort Mirage Activa LT er en forbedret utgave av ResMeds tidligere Mirage Activa nesemaske. Vekten er redusert med 40%, den har færre deler og er lettere å sette sammen og å rengjøre. Active Cell Technology I løpet av en natt er det normalt å snu seg i sengen inntil 40 ganger. Hver bevegelse gir fare for maskelekkasje. Mirage Activa LT har en unik cushion-teknologi (Active Cell Technology) som gjør masken tett selv ved mye bevegelse og ved høye trykk. Et oppblåsbart kammer utvider seg og trekker seg sammen under behandlingen og gir optimal forsegling og komfort. Cushion beveger seg fritt fra maskerammen, så forseglingen opprettholdes under bevegelser eller drag i slangen. Nå også i størrelse small! Masken har tidligere vært levert i 3 størrelser Medium, Large og Large Wide, som alle passer på samme ramme. Nå leveres den også i str Small. Vær obs på at denne har en mindre maskeramme. Ideell for pasienter med små neser, lite ansikt eller lav panne. Art nr: Small Medium Large Large Wide Tips om vårt nyhetsbrev! Vi håper du finner nyttig informasjon i dette nyhetsbrevet. Temaene vil variere fra gang til gang. Vi håper å kunne bidra med interessante artikler om emner relatert til fagområder innen søvn og respirasjon, i tillegg til å informere om produktnyheter, kurs osv. Har du kommentarer eller tilbakemeldinger på innholdet i ResMed-Nytt, ønsker å legge til noen eller trekke deg fra mottagerlisten, send gjerne epost til God Sommer! Dette er et nyhetsbrev fra ResMed beregnet på våre kunder. Vi tar forbehold om trykkfeil. Global leaders in sleep and respiratory medicine

ResMed - NYTT. NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon. Ny webside. Swift FX. Søvnapné kan gi diabetes VS III

ResMed - NYTT. NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon. Ny webside. Swift FX. Søvnapné kan gi diabetes VS III ResMed - NYTT Informasjon om produkt og aktiviteter fra ResMed Swift FX Enklere blir det ikke NKH øker fokus på munnstykkeventilasjon Side 8 Søvnapné kan gi diabetes En norsk studie viser at diabetes firedobler

Detaljer

ResMed - NYTT. S9-Serien

ResMed - NYTT. S9-Serien ResMed - NYTT Informasjon om produkter og aktiviteter fra ResMed ResMed etablerer eget verksted Side 6 Ekstern batteripakke til Elisée 150 og VS III Side 8 Banebrytende forskning på søvnapné og diabetes

Detaljer

Søvnsyke kan miste lappen. Foreningen for søvnsykdommer

Søvnsyke kan miste lappen. Foreningen for søvnsykdommer somnus_04_2014_somnus beta 29.11.14 13:04 Side 1 Foreningen for søvnsykdommer Søvnsyke kan miste lappen 4 20 14 Med nye førerkortregler får ikke søvnsyke førerkort uten legeattest og du må gå til legen

Detaljer

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst IS-1625 Veileder Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utgitt: 12/2008

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av AKTUELT Av Hanne Aanensen Akupunktur for øyelidelser Akupunktur brukes i behandling av et bredt spekter sykdommer og plager. Anvendelsen av akupunktur for øyelidelser har dessverre ikke fått den samme

Detaljer

Dekning av reiseutgifter ved behandling av syke barn

Dekning av reiseutgifter ved behandling av syke barn Somnus Nr 2 2004 ISSN 0804-2497 Foreningen for Søvnsykdommer Nr 1-2009 Økt press på populært rettighetssenter...s 4-5 Advarer mot kirurgiske inngrep...s 6-7 Bruxisme og søvnapné...s 10-11 Dekning av reiseutgifter

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Veileder IS-1710 Prioriteringsveileder Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel:

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Tannleger åpner søvnsentre

Tannleger åpner søvnsentre somnus_02_2014_48_somnus beta 03.06.14 20:57 Side 1 Foreningen for søvnsykdommer Tannleger åpner søvnsentre Tannlege Anders Dyrbing åpner søvnklinikk. Flere tannleger kommer etter, noen satser tverrfaglig

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

T i l s y n s m e l d i n g 2 0 1 2

T i l s y n s m e l d i n g 2 0 1 2 Tilsynsmelding 2012 Innhold Statlig tilsyn - en viktig del av velferdsstaten....3 Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd................................5-6 Egenkontrollverktøy til kommunene

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Foreningen for søvnsykdommer. Sover løven?

Foreningen for søvnsykdommer. Sover løven? somnus_01_2014_somnus beta 01.02.14 17:36 Side 1 SOMNUS Foreningen for søvnsykdommer Sover løven? (Foto: Aina J. Rønning) Mer enn en halv million nordmenn kan ha en søvnsykdom. Køene for utredning er kjempelange.

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 2 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Thomine har hjertefeil og ADHD side 5-9 Framsnakker fastlegen side 18-20 Med hjerte i hånden - Sykehuset i Telemark side 25-27

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 2 2012 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Å flytte egne grenser og prøve nye ting side 6-8 Munnhelse og medfødt hjertefeil side 25-27 Mosjon og sunt kosthold ekstra viktig

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Transplantert og i full jobb s. 11 God jul og godt nyttår! Nr. 4 Desember 2013 ISSN 0803-3749 LNTnytt NAVNET ER NYTT. MEN VÅRT ENGASJEMENT

Detaljer

Søvnapné. Informasjon

Søvnapné. Informasjon Søvnapné Informasjon Snorking Snorking, som skyldes at luften passerer et trangt område i de øvre luftveiene under søvn, er svært vanlig. Snorking er ingen sykdom i seg selv, men kan være en plage for

Detaljer

DEG? LEDER: FELLES MÅL OM GOD HELSE OG RIKTIG LEGEMIDDELBRUK. Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp

DEG? LEDER: FELLES MÅL OM GOD HELSE OG RIKTIG LEGEMIDDELBRUK. Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp LEGEMIDLER ANGÅR DET OGSÅ DEG? Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp Kvinne (37) bruker p-piller og tar smertestillende Gutt (6) er astmatiker Jente (8) har pollenog dyreallergi LEDER: FELLES MÅL

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

NYHETSBREV. «De bortgjemte» fersk ME-dokumentarbok. ME-gjennombrudd med kreftmedisin. Hva betyr kostholdet for ME-syke? Tips om å leve med ME

NYHETSBREV. «De bortgjemte» fersk ME-dokumentarbok. ME-gjennombrudd med kreftmedisin. Hva betyr kostholdet for ME-syke? Tips om å leve med ME NYHETSBREV Nr. 3 Desember 2011 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Rituximab-studien: ME-gjennombrudd med kreftmedisin Forskningsnytt fra Canada NY GENERALSEKRETÆR «De bortgjemte» fersk ME-dokumentarbok

Detaljer

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Nr. 3 / juli 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Stortingsvalg 2013 Vi har tatt diabetestesten på de politiske partiene. Diabetes 3/2012 1 Accu-Chek

Detaljer

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Veileder IS-2043 Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer