Innhold Barotraumer. Alt vev i kroppen ( 70% vann) har Al enhver Ad trykk Alnærmet lik omgivelsestrykket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Barotraumer. Alt vev i kroppen ( 70% vann) har Al enhver Ad trykk Alnærmet lik omgivelsestrykket 28.05.14 3"

Transkript

1 Innhold Barotraumer Barotraumene KL SINDRE EKREN Kompresjonsbarotraumer (kalles også squeeze) NedsAgning Dekompresjonsbarotraumer OppsAgning 1 2 Innledning Boyle- MarioSes lov Alt vev i kroppen ( 70% vann) har Al enhver Ad trykk Alnærmet lik omgivelsestrykket LuKfylte hulrom: mellomøre, bihuler, tarm, tenner (bak dårlige fyllinger), maske, ytre øregang, drakt, tarm P x V= k ( v.konstant temp) P1 x V1 = P2 x V2 Trykkforskjell mellom omkringliggende vev (slimhinne) og hulrom Kan medføre blødning, væskeansamling eller gassdannelse 3 4 Dykker 20 år, kjent pollenallergi Smerter i kjeve og panne under nedsagning. Avtar noe under dykket, ved overflaten blod i masken Diagnose? 5 6 1

2 Kompresjonsbarotraume av bihuler Smerter under nedsagning Panne (vanligst), kjeve, tenner Intense sakkende smerter tvinges vanligvis Al å avbryte dykket før større skader skjer Vanligste årsak er infeksjon forkjølelse Polypper Kan avta under dykket Kompresjonsbarotraume av bihuler Forebygge Korrekt nedsagningsteknikk Unngå å dykke når forkjølet/tese bihuler! Slimhinneavsvellende medisin: Nesespray, Rinexin (tableser) Men OBS: virkningen varer bare en viss Ad! bihulene kan bli tese igjen under dykket under oppsagning igjen kan dese føre Al blow- out! Behandling Ikke nødvendig (forebygging) Dykkeforbud Til forkjølelse/allergi har gås over 7 8 Dykker 21 år LiS forkjølet noen dager Smerter hø øre under nedsagning, problemer med å utligne Diagnose? Kompresjonsbarotraume av mellomøre Mellomøresqueeze Mellomøret er et gassfylt rom som skilles fra utenverden med trommehinnen lateralt og den Eustachiske tube anteromedialt Trykket i mellomøret må utlignes med trykket utenfor for at trommehinnen skal kunne vibrere normalt og for at lyder skal høres klart Under normale forhold vil luk i mellomøret langsomt absorberes av slimhinnen og må konanuerlig erstases. Det skjer vanligvis når vi svelger eller gjesper, da åpnes den Eustachiske tuben kortvarig og Allater luk å flyte inn eller ut 9 10 Tuben låses ved større trykkforskjell enn 0,12 bar (1,2 meter) mellom svelg og mellomøre Musklene som åpner øretuben vil da ikke være sterke nok Al motvirke dese trykket Den Eustachiske tube : Den bakre delen er omgis av ben Den fremre del er omgis av bløtvev og er normalt ikke åpen Ved gjesping og svelging åpnes tuben ved hjelp av m. levator veli palaa og m. tensor veli palaa. Disse hever og strammer ganen og åpner samadig tuben. DeSe sikrer at tuben bare er åpen når det er beskyset mot reflux fra munnhulen ved at nasofarynx samadig lukkes. Må også være lukket det meste av Aden for å hindre at trommehinnen beveger seg i takt med respirasjonen Kompresjonsbarotraume av mellomøre Trang, inflammert eller dårlig fungerende tube hindrer nødvendig lukalførsel i mellomøret Undertrykk i mellomøret Trommehinnen trekkes innover Smerter under nedsagning Kan avta dersom en får utlignet

3 Kliniske funn Forebygging Retraksjon av trommehinnen Transudat/væskespeil bak tr.hinnen Ikke dykke når forkjølet/allergi Hematotympanon Korrekt nedsagningsteknikk Ruptur av tr.hinnen Slimhinneavsvellende nesespray/tabl. (Rinexin) Sensorisk hørseltap Restriksjoner Samme dykker som sist Ved mildere former les irritasjon av trommehinnen kan dykking gjenopptas så snart man kan utligne AlfredssAllende Utligningsforsøk forverrer smertene Diagnose? Ved hull på trommehinnen gis det vanligvis dykkeforbud Al hullet er grodd, trommehinnens bevegelighet er normal og dykkeren kan utligne Varierer fra person Al person 3-6/8 uker Kompresjonsbarotraume av ytre øregang Pakket ørevoks, ørepropper eller drakthese som klistres helt inn Al øret, kan tese øregangen helt Ved neddykking vil trykket i mellomøret øke ved at dese trykkutlignes gjennom øretrompeten Dersom ytre øregang er tes vil trykket forbli uendret her og under nedsagning vil trommehinnen trekkes utover Symptomer: På 15 meter eser ca 20 min akus innsesende svimmelhet av rotatorisk type. smerter i øret under nedsagning, utligningsforsøk vil forverre smertene doiølelse mulig redusert hørsel Undersøkes av lege. Restriksjoner? evt. vente Al sår/hull har grodd Forebygging: VenAler hesen, fyll hesen med vann En dykker, 30 år, dykker med les forkjølelse. Noe utligningsproblemer ve øre. Dykker Al 15 m. Sjeldnere enn mellomøreskvis 15 Avbryter dykket, blåser vesklasken. FortsaS svimmel i overflaten

4 Diagnoser: Hva gjør du? Øreskvis? Trommehinneperforasjon? DiagnosAske overveielser Indre øreskvis? Fisteltest? Nystagmus? Håndtering? Alternobar verago? Trykkfallsyke? Indre øre kompresjonsbarotraume Mekanisme Blokkert øretrompet (utligningsproblem) KraKig utligning (Valsalva) Økt bryst og venetrykk Økt trykk i CSF à økt trykk i ørelymfen Skade på det runde eller ovale vindu à Lekkasje av ørelymfe Indre øre kompresjonsbarotraume Symptomer Ensidig Tinnitus Hørselsreduksjon, høye frekvenser Svimmelhet Rotatorisk Funn Svekket balanse Nystagmus PosiAv fisteltest posisjonell audiometri Indre øre kompr. barotraume Sykehistorie vikag! Utl.probl. på vei ned eserfulgt av aku5 innsesende svimmelhet OBS: unngå hoste, nysing, Valsalva à alle akaviteter som kan øke trykket i CSF Behandling: Sengeleie med elevert hodeleie, daglig audiometri, hyppig vurdering mtp endelig behandling Maskesqueeze Andre kompresjonsbarotraumer Sjelden fordi det vanligvis er Alstrekkelig åpning mellom nese og svelg Al at masketrykket er utlignet med vanntrykket omkring Obs ved bruk av dykkebriller uten utluking Al nese Krever ikke behandling Ikke dykkeforbud

5 Andre kompresjonsbarotraumer Tannsqueeze Dårlige fyllinger og lukfylte hulrom under tannrøsene kan stenge inne små luklommer Dekompresjonsbarotraume på vei opp kan gi smerter eller utsprenging av fyllingen Draktsqueeze. Ved bruk av tørrdrakt med lite Alført luk og/eller lite tøy under Hvis det dannes lukfylte folder i tørrdrakten, vil disse under dykking inneholde lavere trykk Huden kan suges ut i folden gir klypemerker Kan bli vanskelig å bevege seg 25 Dykker 27 år, les ØLI, brukt Otrivin i forkant av dykk UproblemaAsk dykk Al17 m, bunnad innenfor tabell Ved oppsagning plutselig innsesende hodepine 26 Dekompresjonsbarotraumer Bihuler Omvendt blokkering blow- out LuK kan finne vei gjennom gamle bruddspalter i ansiktskjeleset Forkjølelse bruk av slimhinneavsvellende medikamenter har begrenset virkningsad (Felleskatalogtekst: Rinexin 50 mg x 2 à Jevn terapeuask effekt døgnet rundt. Otrivin nesespray à Virker i opp;l 12 Amer ) Dersom virkningen går ut under et dykk kan bihulene teses og man vil kunne få et lukket rom med komprimert luk à blow- out under oppsagning Gir intense sakkende smerter Funn: vanligvis ingen. blod i nese, svelg eller maske (under oppsagning) Periorbital hevelse i usalte Alfeller Smerter ved perkusjon/fremoverbøyning Dekompresjonsbarotraumer Mellomøre Under oppsagning minsker det omgivende trykk og gassen i mellomøret vil utvide seg Ved dårlig tubefunksjon vil det kunne oppstå ubehag og smerter pga. det relaave overtrykket i mellomøret Smerte, trykk/doiølelse, red. hørsel, svimmelhet Trommehinnen vil bule utover sjelden, går vanligvis fort over og forårsaker ikke alvorlig skade NB: alternobar ver;go - aku5, kortvarig svimmelhet under opps;gning er ikke sjelden skyldes ulike trykk i ørene pga. forskjell i tubefunksjon Trommehinnesprengning under oppsagning er sjelden Dekompresjonsbarotraumer Tarm Obs ved brokk! Ikke dykke med brokk må opereres før dykking Allates/gjenopptas 29 Tenner 30 5

6 Lungeødem/Kompresjonsbarotraume av lunger Pulmonalt barotraume Oppstår dersom en får undertrykk i lungene Stor innåndingsmotstand Dårlig regulerte venaler Lang snorkel Væske suges fra blodbanen og inn i lungene Brystsmerter, hoste, (blodig) oppspys, tungpusten Immersjon Lungeødem Sentral omdistrubisjon av blodvolumet vil over Ad medføre eksudasjon i lungevev og alveoler Nedkjøling: Vasokonstriksjon gir BT- sagning - noen personer vil kunne få unormalt krakig BT- sagning som kan føre Al lungeødem Samme dykker som sist. Samme symptom i overflaten Hva spør du om? Dykker 30 år, problemer eser 5 min på 20 meter. Panikk pga lukkus, dropper bly, rask oppsagning I overflaten hodepine, svimmelhet Diagnose, Altak? Pulmonalt dekompresjonsbarotraume Lungesprengning/lungebrist Overstrekkingsskade på lungen Skjer hvis luken i lungene utvider seg for fort Uerfaren dykker Panikk Ukontrollert oppsagning

7 Alveolebrist Minste dybde for lungebrist Eksempel: Anta at lungene tåler en utvidelse på maks 10 % før de brister. Hva er da grunneste dyp man kan risikere lungebrist fra? Liten skade i lungeblærene som ikke gir symptomer P1 = x, V1 = 6 liter (lungevolum) P2 = 1 bar, V2 = 6 liter + 10% = 6,6 liter P1= P2 x V2 / V1 =1,1 bar = 1 meter MediasAnalt emfysem LuK i mediasanum mellom lungene, rundt hjertet MediasAnalt emfysem Symptomer: Brystsmerter, stemmeforandringer (metallisk stemme) tungpustethet globusfornemmelse LuKen kan spre seg opp Al hals og over kragebein - Subcutant emfysem kram snø - /potetmelfølelse Pneumothorax Pneumothorax En av lungene faller helt eller delvis sammen fordi det kommer luk inn i lungesekken Brystsmerter Tungspustethet

8 KasusAkk Dykker 30 år, problemer eser 5 min på 20 meter. Panikk pga lukkus, dropper bly, rask oppsagning I overflaten hodepine, svimmelhet Diagnose, Altak? Cerebral arteriell gassemboli følgeskade Al lungeskaden Skyldes at blodårer i lungen revner slik at luk/gass trenger inn i blodet og transporteres Al hjernen Cerebral arteriell gassemboli Symptomer som ved TIA/infarkt: Hodepine Halvsidig lammelse Kvalme Bevissthetspåvirkning Syn- og hørselsforstyrrelser Parestesier Cerebral arteriell gassemboli Funn: Ustøhet Redusert bevissthet Redusert krak Redusert sensibilitet Bevisstløshet Plutselig død Hvordan salle diagnosen? Lungebristning Brystsmerter som oppstår umiddelbart eser dykk Forverres ved inn eller utånding HurAg eller ukontrollert oppsagning Puls regelmessig, normal fylde og frekvens (40-70) God allmennalstand Diff. diagnose: Obs lungeødem Hjertefeil og Alfeldig oppstås Tungpustethet, surklete pust, dårlig pasient, hurag og uregelmessig pust, kaldsvesende Upåfallende opps;gning

9 Hvordan salle diagnosen? Cerebral arteriell gassemboli Symptomene oppstår umiddelbart i overflaten eller få (maks 5 min) eser avsluset dykk Hodepine Svimmelhet Bevissthetspåvirkning Kvalme TreShet Halvsidig lammelse Nummenhet Men: Det er ikke farlig om man feildiagnos;serer CAGE framfor trykkfallssyke Lungebristning og CAGE Ro Førstehjelp Behagelig leie Hvis lungeskade: Gjerne halvt sisende/ligge på skadet side Rikelig drikke Unngå kaffe/te/alkohol O l/min på maske Transport Lungebristning: Til sykehus CAGE: Til trykkammer HVIS TVIL: TIL TRYKKAMMER!!!!!! Endelig behandling MediasAnalt emfysem: Oksygen, avventer spontan Alheling Pneumothorax: Enten avvente spontan bedring på O2 ved mindre sammenfall Oksygenet gjør at nitrogenet i pleuraspalten diffunderer ut og lungen suges i vegg av seg selv innsetng av dren Alkoblet sug slik at lungene suges i vegg Cerebral arteriell gassemboli Rekompresjon 50 m Rekompresjonsbehandling av CAGE 18 m Tabell 6A Oksygen Luft 9 m m Tabell Oksygen Luft 9 m Farlig å rekomprimere ved pneumothorax? Ved rekompresjon vil gassvolumet i brysthulen reduserers og symptombildet bedres Under dekompresjonen kan gassvolumet ekspandere (hvis den opprinnelige skaden har lukket seg) evt. ny gassmengde Alført under rekomp./bunnad ekspandere og skape en akus livstruende situasjon Mer teore5sk mulighet som er fryktet, men som i praksis sjelden inntreffer Det er større sannsylighet for å gjøre feil ved ikke å rekomprimere en dykker med mulig TFS eller cerebral gassemboli, enn å unnlate å komprimere en pasient som også har pneumothorax ved evt. problem under dekompr. kan lege sluses inn i kammer for å sese avlastende kanyle/dren Mest sannsynlige diagnose ved brystsmerter, tungpusthet og cyanose hos en dykker? Videre dykking eser lungebrist og CAGE MediasAnalt emfysem og pneumothorax Tillates i Norge vanligvis å dykke eser 6-12 mnd observasjon CAGE Kan dykke eser 3 mnd hvis ikke nevrologisk senskade Hvis nevrologisk senskade: Varig dykkeforbud

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

ØRE-NESE-HALSUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL

ØRE-NESE-HALSUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL ØRE-NESE-HALSUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL I HENHOLD TIL JAR-FCL 3.230, 3.235, 3.350 OG 3.355 Ole J. Woxen Spesialist i øre-nese-halssykdommer Oslo, den 7. september 2007 Etterutdannelseskurs i flymedisin

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Flymedisin. Hypoksi, Hyperventilasjon og skadelige virkninger av trykkvariasjoner

Flymedisin. Hypoksi, Hyperventilasjon og skadelige virkninger av trykkvariasjoner Flymedisin Hypoksi, Hyperventilasjon og skadelige virkninger av trykkvariasjoner 1 Mål Definere begrepet hypoksi og kjenne de viktigste årsakene til hypoksi Beskrive symptomer på hypoksi i forskjellige

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 INNHOLD 1. Bevisstløshet 4 2. Brannskade 4 3. Forstuing og brudd 6 4. Sårskader 7 5. Slag 8 4 FØRSTEHJEP Forord Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

KJÆRE HERR DOKTOR. Så liten og redd du vesle unge

KJÆRE HERR DOKTOR. Så liten og redd du vesle unge KJÆRE HERR DOKTOR Så liten og redd du vesle unge kunne du bare la røsten runge Du Doktor der oppe så ruvende svær når du mumler en ordre til din hvitkledde hær Hører du da når jeg tigger og ber: «Kunne

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 2 Førstehjelp ved akutt skade Kunnskapsmål Egensikkerhet og sikring av skadested Kjenne til situasjoner med høy risiko for egensikkerhet

Detaljer

Kapittel 13 Rettigheter i skolen for barn og unge med cystisk fibrose

Kapittel 13 Rettigheter i skolen for barn og unge med cystisk fibrose Kapittel 1 Cystisk fibrose (CF) Kapittel 2 Arv og cystisk fibrose Kapittel 3 Behandling av luftveiene ved cystisk fibrose Kapittel 4 Lungefysioterapi Kapittel 5 Fordøyelsesproblemer ved CF Kapittel 6 Mat

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Arne Lyng. Personskader etter dykking i Nordsjøen

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Arne Lyng. Personskader etter dykking i Nordsjøen OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: 09.09.2008 Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Arne Lyng Personskader etter dykking i Nordsjøen Rolf Guttorm Engebretsen sak nr 06-052389 Tom Henry Engh sak nr

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Formål Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere,

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009

INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009 INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009 Avholdt DHLR kurs Det ble 12. desember avhold instruktørkurs i bruk av hjertestarter i Bergen. Her deltok 8 instruktører hvorpå alle bestod kurset. Så nå har selskapet

Detaljer

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN Skrevet av: R. Serine Jonstang, BSc og Linn Merete Jonstang, DVM. Foto: Serine Jonstang Innhold 1. Førstehjelp... 2 1.1. Overvåkning... 2 1.2. Hjerte og lungeredning...

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Barn og sykdom Innhold Forord... s. 3 Feber... s. 4 Antibiotika ved luftveisinfeksjoner... s. 8 Tett nese... s. 8 Hoste... s. 10 Ørebetennelse... s. 12 RS-virus...

Detaljer

Hva er Hydrocephalus?

Hva er Hydrocephalus? Hva er Hydrocephalus? RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN Innhold 1 Forord 2 Hydrocephalus kort fortalt. 4 Historikk 5 Forskjellige typer hydrocephalus 6 Årsaker til hydrocephalus 8 Å stille diagnosen

Detaljer

Sikkerhet og førstehjelp

Sikkerhet og førstehjelp Sikkerhet og førstehjelp av Sverre Mørk innhold Under hvert tema finner du symptomer og hvilke vurderinger og tiltak du må gjøre for å tilfredsstille disse. Forsidefoto: Caroline Neteland Gautland Krav

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 I N F O R M A S J O N S S E R I E Å leve med MS Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 Innholdsfortegnelse Hva er multippel sklerose? 1 Hvem får MS? 2 Årsaker til MS 3 Hvordan

Detaljer