Morgenundervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgenundervisning 15.01.13"

Transkript

1 Morgenundervisning Mann (37) innlegges svimmel og ustø. Ingvil Ystgaard Kjelstad LIS-lege i rotasjon, Akuttmed.Klinikk

2 Mann 37 Gift. Et barn. Kontorjobb. Epidydimitt for 15 år siden. Ellers ingen kjente sykdommer Ingen kjente arvelige lidelser i familien.

3 Innlegges svimmel og ustø 14 dager i forkant feber og generelt kroppsverk i en uke, noe bedring før sinusittsymptomer. Starter Apocillin. Etter ett døgn tilkommer rotatorisk vertigo, ustø gange og oppkast. Endret hørsel. Febrilia kommer tilbake.

4 Reiseeanamnese 3 dager i Roma for 6 mndr siden. Thailand for 3 år siden. Bodde en periode i Australia for 15 år siden.

5 Status ved innkomst Tp 38, sirk og resp stabil. Press over pannen. Angir ubehag ve øye. Ingen petekkier/utslett. GCS 15. Orientert og klar. Sidelike normale pupiller. Normal lysreaksjon. Ikke lyssky. Ikke objektivt sikkert nakkestiv, men klarer ikke å legge haken på brystet. Otoskopi: Normal.

6 Nevrologisk us Ustø, klarer ikke stå på bena. Lett dysartri. Usikker skjev munnvik hø side. Spontan nystagmus med spontan base mot venstre. Abduksjonssvikt ve øye. Usikker FNP venstre side, normal høyre. UTFALL: HJERNESTAMME, CEREBELLUM!

7 Supplerende us Hb13; hvite 14.5; nøytr 12.8; trc 374 SR 44; CRP 60 CCT viser tette sinus (alle) men ingen cerebral patologi.

8 Hva nå.. Luftveis og influensasymptomer 2 uker Svimmel og ustø, press i pannen, usikkert nakkestiv. Litt høye inflammasjonsparametre (høy SR i forhold til CRP) Sinusitt på CCT. Intracerebral infeksjon? Hjernestamme/cerebellumpatologi?

9 CSF Klar, fargeløs. 628 hvite; 79% nøytrofile; 1% lymfocytter Høyt protein (1894). Normal glukose. Trykk 17 mmhg.

10 MR caput (Spørres konkret etter encefalitt? i henvisningen) Relativt symmetrisk utbredt ødemforandringer i parietallapper. Ingen cortikal affeksjon. Ødemforandringer i thalamus, pons, medulla oblongata og cerebellarishemisfærer bilat. Preg som encefalitt.

11

12

13 Status dag 0-1 Oppfattes som (bakteriell) encefalitt. Utgangspunkt i bihulebetennelse.

14 Encefalitt Inflammasjon i hjernens parenchym. Årsaker: Infeksiøs, autoimmun, andre Diagnostikk: Klinikk ( endret personlighet, forvirring,hodepine, feber, pareser, ustøhet,afasi, epileptiske kramper+++) Celletall i CSF MR-funn (ofte parietallapper) Dyrkn/PCR/Antistoffer/Autoantistoffer EEG ofte uspesifikt men kan være nyttig. Rutineanalyser

15 Encefalitt Inflammasjon i hjernens parenchym. Virus Andre infeksiøse Autoimmune Herpes simplex virus (HSV 1 og HSV2) Varicella zoster (VZV) Tick borne encephalitis (TBE) Epstein Barr (EBV) Humant herpes virus 6 (HHV 6) Adeno, Entero, Polio, Influensa A, Morbilli, Parotitt, Rubella, HIV. Japanese B, West Nile Rabies Ukjent etiologi (50 60 %) Borrelia Mycoplasma Chlamydia Listeria Legionella Tbc Cerebral malaria Cysticercose Akutt disseminert encefalomyelitt (ADEM) Akutt hemorrhagisk leukoencefalitt (AHLE) Ofte paraneoplastiske: Limbisk encefalitt, Anti-NMDA receptor encefalitt Opportunistiske (immunsupprimerte) Cytomegalo(CMV) JC-virus (PML Opportunistiske (immunsupprimerte) Candida Cryptococcus Toxoplasmose

16 M 37 Allmenn bakteriologisk dyrkning, PCR nevrotrope virus(herpes simplex 1+2, Varicella, Enterovirus, Parechovirus, Adenovirus, Borrelia) og luftveisvirus, serologi på Borrelia, Syfilis og nevrotrope virus. Startes Cefotaksim 3gx3 og Aciklovir 1gx3 Ikke drenasje av bihuler (luft tilstede, vurdert av ØNH å ikke være indisert).

17 Dag 1 Klar forverring. Knapt vekkbar, virker desorientert. MIO og legger til Pentrexyl 2gx6 for å dekke mot Listeria. Dag 2 er han våken og orientert og flyttes til sengepost. Avstår fra steroider pga klinisk bedring. ØNH avstår fortsatt fra drenasje.

18 Dag 3 Espressiv afasi, høyfebril, økende trøtt og desorientert. Kvalme, oppkast. Tilbakeflyttes til MIO Ny MR, henv m/spm kontroll encefalitt : Progresjon av ødemforandringer i hvit substans bilat i frontal temporal og occipitallapper. Tilkommet i corpus callosum. Ingen cortikal aff. D/D: Listeria, herpes, EBV? Pentrexyl 2 g x 6 daglig. Doxylin 200 mg x 1 daglig (Mycoplasma). Ceftriaxon 2 g x 2 daglig. Aciklovir økes 1250 mg x 3 daglig. Decadron 4 mg x 4 daglig. Dag 4 viser ny spinalpunksjon kun 2 hvite celler og protein 600. Utvidet PCR samt antistofftesting. Bihuler dreneres!!

19

20

21 Betennelsestilstand (SR 44-74, CRP 60-20). Affeksjon av hvit substans. Raskt fall i CSF-celletall, men forverring av ødemforandringer på MR. Klinisk litt bedring neste dager, men det ses uendrede forhold på MR. Fortsatt påvises ikke agens mtp viral eller bakteriell infeksjon. Ikke mistanke om immunsvikt.

22 Kan det likevel dreie seg om en ikke-infeksiøs tilstand?

23 Ikke-infeksiøse årsaker til encefalitt og demyeliniserende tilstander. Autoimmun Encefalitt: Limbisk Encefalitt og anti-nmda-encefalitt Autoimmun encefalitt, 20 % Paraneoplastiske tilstander Post-Infeksiøse Encefalitter: ADEM, Akutt Disseminert Encefalomyelitt AHLE, Akutt (Nekrotiserende) Hemorragisk Leukoencefalitt (alvorlig form for ADEM). Vaskulitt. Primære CNS-neoplasmer (Gliomatose cerebri og Primær CNS lymfom.) (MS, Miller Fisher (sjelden variant av Guillian Barre) Sarkoidose, SLE, PML)

24 Vaskulitt. Forbigående nyresvikt i forløpet, samt spm om kornede sylindre i urinen da dette us den 27/12. Ny MR angio viser ikke tegn til vaskulitt. Immunologiske prøver: CD4/CD8, Immunoforese, ACE, ANA, ANCA, antigbm, proteinelektroforese (normal), Repetert urinmikro uten funn av nefrittsediment. Ikke sannsynlig vaskulittsykdom.

25 Limbisk Encefalitt Autoimmun encefalitt, 20% paraneo. (SCLC, Testikkel,thymom,lungecarcinom) Ofte celler i CSF MR initialt forandringer i temporallapper Autoantistoffer. Ble tatt her. Ikke svar ennå. >600 celler. Initialt forandringer ikke i temp.lapper. CT abd/thorax er gjort uten tegn til malignitet. CEA, afp, PSA normale. Lite sannsynlig Limbisk Encefalitt.

26 CNS-neoplasmer som kan gi rask hvitsubstansaffeksjon: Gliomatose cerebri og Primær CNS lymfom. Rask klinisk bedring taler mot førstnevnte, derimot svarer lymfom på steroidbehandling og kan vanskeliggjøre diagnostikk. Pas svært raske utviklende klinikk og bilateral affeksjon taler mot CNS lymfom. Dog viktig diff.diagn å sikre seg at man ikke overser og flowcytometri på CSF bør gjøres.

27 Autoimmune Post-infeksiøse encefalitter ADEM AHLE Akutt/subakutt polysympt. encefalopati. Multifokale utfall. MR-lesjoner i hvit og grå substans % har affeksjon av medulla. Hyppigst lymfocytær pleocytose, men også neutrofil pleocytose er beskrevet. Monofasisk/polyfasisk (10-15%) 0-28% kan utvkle MS De fleste blir bra og uten sekvele, men mortalitet 10-30%. Multifokal infl i hvit substans som skyldes nekrotiserende småkarsvaskulitt. MR: diffuse lesjoner i hvit subst. evt ødem og blødninger. Pleocytose, ofte>1000 og mye nøytrofile. Både høy CRP/SR og leuk i blod. Mortalitet 70%, ofte varige sekveler.

28 Behandling av ADEM / AHLE Steroider høydose i 3-7 dager ( metylprednisolon 1 g i 3-7 dager etterfulgt av prednisolon i 14 dager (NevroNEL) Ved mangelfull respons på steroider: IVIG, plasmaferese Rehabilitering

29 ADEM hos vår pasient? Klinisk utvikling med rask progresjon av nevrologiske utfall i etterkant av infeksjon. MR bilder som viser rask progresjon av utelukkende hvit substans kan passe med ADEM

30 Vanskelig å skille mellom infeksiøs og postinfeksiøs (autoimmun) encefalitt. Alle infeksiøse årsaker skal utelukkes før diagnose ADEM. CNS-lymfom, SLE, Sarkoidose, Bechets disease må også utelukkes før diagnose ADEM. Alltid liberal (bredspektret) behandling initialt. Vår pasient er forenelig med ADEM. Dog var/er dd viral encefalitt med ukjent agens en sentral dd. Her er >50% uten påvisbart agens. Høyt celletall infeksiøst? Startet bred behandling

31 Videre forløp Fortsatt inneliggende på Infeksjonsmedisinsk sengepost. Klinisk i gradvis bedring. Beskjeden klinikk i forhold til MR-funn. Infeksiøst vs autoimmunt. ADEM vs AHLE. Fortsatt er CNSlymfom ikke sikkert utelukket (Flowcytometri). Fortsatt ikke påvist infeksiøse agens. Man har nå avsluttet antibiotika og Aciklovir. Venter fortsatt på prøvesar mtp autoimmun og paraneoplastisk encefalitt. Videre plan: Henvist til rehabilitering ved Sunnås med kognitiv vurdering samt oppfølging ved nevrologisk avd, da noen av pas kan utvikle MS. Noen kan få et polyfasisk forløp (recidiv).

32

33 Referanser: (Sonneville, postinfectious encephalitis in adults:diagnosis and mangement, journal of infections 2009) NEVRO-NEL UP TO DATE

34 Følgende slides er overflødig materiale

35 Encefalitt Inflammasjon i hjernens parenchym. Virus Andre infeksiøse Autoimmune Herpes simplex virus (HSV 1 og HSV2) Varicella zoster (VZV) Tick borne encephalitis (TBE) Epstein Barr (EBV) Humant herpes virus 6 (HHV 6) Adeno, Entero, Polio, Influensa A, Morbilli, Parotitt, Rubella, HIV. Japanese B, West Nile Rabies Ukjent etiologi (50 60 %) Borrelia Mycoplasma Chlamydia Listeria Legionella Tbc Cerebral malaria Cysticercose Akutt disseminert encefalomyelitt (ADEM) Akutt hemorrhagisk leukoencefalitt (AHLE) Ofte paraneoplastiske: Limbisk encefalitt, Anti-NMDA receptor encefalitt Opportunistiske (immunsupprimerte) Cytomegalo(CMV) JC-virus (PML Opportunistiske (immunsupprimerte) Candida Cryptococcus Toxoplasmose

KASUISTIKK FEBER AV UKJENT ÅRSAK ØYUNN HOLEN INFEKSJONSMEDISIN OUS, ULLEVÅL OKT. 2013

KASUISTIKK FEBER AV UKJENT ÅRSAK ØYUNN HOLEN INFEKSJONSMEDISIN OUS, ULLEVÅL OKT. 2013 KASUISTIKK FEBER AV UKJENT ÅRSAK ØYUNN HOLEN INFEKSJONSMEDISIN OUS, ULLEVÅL OKT. 2013 MANN 39 ÅR, Familie sosialt: fisker, mor har RA. Tidligere sykdommer: Innlagt -02 med høy feber, oppfattet som toncillitt,

Detaljer

Utredning og behandling av multippel sklerose

Utredning og behandling av multippel sklerose Den norske lægeforening Tone G. Beiske, Elisabeth G. Celius, Ole Petter Dahl, Astrid Edland, Kjell Gundersen, Harald Hovdal, Ditlev Jensen, Margitta Kampman, Svein Ivar Mellgren, Erik Midelfart, Rune Midgard,

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis Oslo universitetssykehus HF ME/CFS-Senter Postadresse: Trondheimsveien 235 0514 Oslo Sentralbord: 02770 Org.nr: NO 993 467 049 MVA www.oslo-universitetssykehus.no Veileder i forbindelse med utredning av

Detaljer

Kramper. LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd

Kramper. LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd Kramper LIS Lena Kristin Enger. Nevrologisk avd Epileptiske anfall Ikke-epileptiske anfall, PNES Definisjoner Epileptisk anfall: Forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes en patologisk hypersynkron

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

13. Infeksjoner og idrett

13. Infeksjoner og idrett Kapittel 13 Infeksjoner og idrett 177 13. Infeksjoner og idrett Forfattere Göran Friman, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lars Wesslén, dr. med, Infektionskliniken, Gävle sjukhus

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Redaksjonen ble avsluttet: november 09.

Redaksjonen ble avsluttet: november 09. Forord Effektive antibiotika er blant de aller beste medisiner vi har til behandling av alvorlig sykdom. Økende bruk og misbruk av antibiotika har i store deler av verden ført til resistensutvikling og

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER KLASEHODEPINE («CLUSTER HEADACHE») DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER INNHOLD Forord................................................3 Navn.................................................5

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1 IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for hjernekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hjernekreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2321 ISBN-nr. 978-82-8081-387-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg IS- 1944 Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

AKUTTE (nyoppståtte) ARTRITTER utredning og håndtering

AKUTTE (nyoppståtte) ARTRITTER utredning og håndtering AKUTTE (nyoppståtte) ARTRITTER utredning og håndtering Presenterende symptomer og funn Forekomst De ulike typer artritter Undersøkelser Behandling PRESENTERENDE SYMPTOMER Halting, vegring mot å bruke en

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av Metylmalonsyreemi med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av Metylmalonsyreemi med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av Metylmalonsyreemi med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Barnehagepersonell og helsepersonell som gir råd og veiledning i forhold til håndtering av smittsomme sykdommer i barnehager.

Barnehagepersonell og helsepersonell som gir råd og veiledning i forhold til håndtering av smittsomme sykdommer i barnehager. Revidert av: Drude og Mona Tot. ant. sider: 1 av 7 FORMÅL: Kunne gi medisinsk faglig godt begrunnet informasjon/råd til foreldre og barnehageansatte i forbinnelse med infeksjonssykdommer hos barnehagebarn.

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer