REV. Til kamp mot byråkratiet. Les heile talen til Navarsete her:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REV. Til kamp mot byråkratiet. Les heile talen til Navarsete her:"

Transkript

1 6. januar 2012 Årgang 3, nummer 1 REV Til kamp mot byråkratiet Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar og det sentrale partiapparatet. Senterpartiet starta opp det politiske virket i 2012 ved å halda ein folkevaldtkonferanse på Thon Hotel Arena på Lillestrøm onsdag 4. januar. Vel 200 personar frå heile landet var samla på konferansen; her var ordførarar, varaordførarar, gruppeleiarar, fylkestingsvalde, unge folkevalde og store delar av det sentrale partiapparatet frå Stortinget, regjeringa og Sps hovedorganisasjon. I denne utgåva: Til kamp mot byråkratiet 1 Regjering og storting veke Karasjok vant partileiaren 3 Sps stortingsgruppe søker medierådgiver 4 Nordås på Forsvarets Høyskole 4 Senterkonferansen i Buskerud 14-15/1 5 Lokallagsstyrekurs i Østfold 14/1 5 Seminar om nytt stortingsprogram 16/1 5 Viktige saker i KRD i Viktige saker i OED i Så har vi vårt her heime også; Berre innhaldslista i den norske plan- og bygningslova er 1539 ord. Medan den gamle byggeforskrifta frå Kommunaldepartementet ifrå 1949 var eit hendig lite hefte med nokre føringar, som overlet skjønn til fagfolka. Dei fleste bygningane står trygt i dag, sjølv om dei vart bygde etter den forskrifta, sa Navarsete. Sp-leiar Liv Signe Navarsete takkar for ståande applaus etter talen til folkevaldkonferansen. Foto: Lars Gjemble. - Paragrafryttarar må ikkje få høve til å ta livet av sunn fornuft i lokalsamfunna, sa Sp-leiar Liv Signe Navarsete i sin tale til Sps folkevaldkonferanse. - Sidan offentleglova vart innført har byråkratiet vakse enormt. Ikkje minst har EØS-regelverket medverka til dét. Alt dette gjer innsyn og openheit meir krevjande. Regelverk må praktiserast med vett. Paragrafryttarar må ikkje få høve til å ta livet av sunn fornuft i lokalsamfunna, sa Navarsete. - Meir styring i stort, mindre styring i smått er ei politisk rettesnor i arbeidet vårt. Men det er ein uhyre krevjande materie. To NTNU-professorar gjorde ei fiffig samanlikning i ei kronikk i Aftenposten i haust: Dei ti bod, som tek sikte på å styre livet vårt, utgjer 80 ord. Nokre enkle pålegg som alle forstår og hugsar. Den norske grunnlova består av 5470 ord. Medan statsdanninga EU har titusenvis av direktiv: eit direktiv om import av karamellar aleine er visstnok på heile ord, sa Sp-leiar Liv Signe Navarsete. - No høyrer de alle at eg står og kritiserer kor kort me sjølve har kome i forenkling. De veit kor dryg denne materien er. For det er ikkje så enkelt som å droppe nokre forskrifter. Det er heile system som må endrast om det verkeleg skal bli veg i vellinga på forenkling. - Mange sektorar og departement må dra lasset ilag. Eg meiner at dette i botn handlar om kva verdiar me har med oss. Det er eit spørsmål om tillit. Tillit til limet som held landet vårt saman. Tillit til at vettet er jamt fordelt. Tillit til at folk kan faget sitt, og at ein går til jobben med ein grunnleggjande iver etter å gjere sitt beste. Manglar ein den tilliten, må ein gjere regelverket detaljert og kronglete for å sikre seg på alle kantar, sa Navarsete. - Anbod, rekneskapsreglar, EØS, ESA. osv., osv. Her er nok å ta tak i og det er ei viktig oppgåve for oss sentralt som vil gjere kvardagen enklare for dykk landet rundt dersom me lukkast, sa Navarsete til folkevaldkonferansen. Les heile talen til Navarsete her:

2 Side 2 Regjeringsmedlemmenes og stortingsrepresentantenes gjøremål Fredag 13. januar (forts.) Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Molde Over 200 deltok på Sps folkevaldkonferanse. Laurdag 7. januar Trygve Slagsvold Vedum på møte med fylkestingsgruppene i Hedmark Sp og Ap Innledning om: Samferdsel, landbruk, næring, distrikt og regionpolitikk. På Hotel Central, Elverum kl Mandag 9. januar Magnhild Meltveit Kleppa deltar på Solamøte, Rogaland. Næringspolitisk arena i regi av NHO i samarbeid med fylkeskommune, KS og lokal næringsforening. Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe deltar i debatten når stortingsmelding om ungdomsskolen debatteres i Stortinget. Anne Tingelstad Wøien er saksordfører for meldinga. Per Olaf Lundteigen saman med andre frå både skogforeiningar i Buskerud og Sp på studietur om treforedlingsindustrien. Borregaard fabrikker Sarpsborg mandag og Södra Cells nye anlegg i Varö (Erling Sande med her) tirsdag. Tirsdag 10. januar Liv Signe Navarsete på statsbesøk i India (t.o.m. 13/1) Magnhild Meltveit Kleppa deltar på minnemarkering for trafikkofre, Nordre Land. Lars Peder Brekk møter Sametingsrådet ulykkesmarkering i Nordre Land Kjersti Toppe på Stortinget og har møter med diverse organisasjoner Onsdag 11. januar Lars Peder Brekk holder innlegg og deltar i paneldebatt på Landbrukssamvirkets temakonf. Torsdag 12. januar Jenny Klinge deltek på Næringslivsdag i Surnadal Kjersti Toppe besøker nasjonalt senter for psykisk helse, deltar på høringer med stortingskomite Fredag 13. januar Ola Borten Moe har besøk av Litauens energiminister Arvydas Sekmokas Anne Tingelstad Wøien til Honne, Biri, for å hilse til det nye studieforbundet "Studieforbundet næring og samfunn" Laurdag 14. januar Senterkonferansen i Buskerud. Per Olaf Lundteigen, Jan Davidsen, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Harald Buttedahl, Kjersti Toppe og mange andre innleiarar. Sosialt kveldsarrangement, på Grand Hotell Kongsberg(t.o.m. 15/1). Sjå eiga sak side 5. Påmelding til: - tlf: Mandag 16. januar Programkomiteen held seminaret Demokratisk fellesskap i nasjonalstaten. Liv Signe Navarsete og mange andre innleiarar. Eidsvoll kl Sjå eiga sak s. 5. Liv Signe Navarsete åpner skole på Biri, åpner Direktoratet for byggkvalitet sine lokaler på Gjøvik og er i møte med fylkesstyret i Oppland Sp. Anne Tingelstad Wøien er med stortingspresident Dag Terje Andersen til Lillehammer. Deltar seinere på dagen med Sps leder Liv Signe Navarsete på Gjøvik. Kjersti Toppe deltar på og skal ha innlegg på konferanse om tidlig ultralyd i regi av Helsedirektoratet, i Oslo Ola Borten Moe og Liv Signe Navarsete på Sps folkevaldkonferanse Tirsdag 17. januar Liv Signe Navarsete på forelesing på Høgkulen i Sogndal og i møte med KRDs gründerråd i Sogndal. kontaktkonferanse og middag med Kunnskapsdepartementet Torsdag 19. januar kunnskapskonferanse på BI Morten Søberg vitjar SR-Bank i Stavanger

3 Side 3 Gjøremål forts. Karasjok Sp vant partilederen I forbindelse med Folkevalgtkonferansen i Sp, ble deltakerne oppfordret til å komme med forslag til et godt slagord/motto for Senterpartiet. I den forbindelse var det tre finalister. Nr. 3 ble Ingunn Dalaker Øderud med forslaget: «Nært. Nyttig. Nødvendig.» Nr. 2 ble Åseral Sp med forslaget: «Bli en positiv kraft i lokalmiljøet - stem Senterpartiet!» Gro-Anita Mykjåland, nyvald ordførar i Iveland i Vest- Agder, innleiar på Sps folkevaldkonferanse. Fredag 20. januar Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Kristiansund Morten Søberg vitjar Sparebankstiftinga Sauda i Sauda. Mandag 23. januar lærerutdanningskonferanse i regi av Utdanningsforbundet, Lærernes hus Kjersti Toppe på styremøte i Bergen Sp Nr. 1 ble Karasjok Sp med forslaget: «Kom. Bli. Lev.» Vinneren av konkurransen blir belønnet med et besøk av partileder Liv Signe Navarsete. Navarsete kunne også avsløre at hun har drømt om å få oppleve Finnmarksvidda på ski en gang, for å oppleve naturen og lyset. Den muligheten blir sikkert virkeliggjort nå, idet hun skal på besøk dit! Tirsdag 24. januar Liv Signe Navarsete på reise til Averøy, fokus på samhandlingsreform og bolyst, har møte med fylkesstyret i Møre og Romsdal Sp og kveldsmøte på Håholmen med medlemmer i Møre og Romsdal Sp som har anledning. Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Ålesund Onsdag 25. januar Ola Borten Moe og Ivar Vigdenes deltar på World Economic Forum i Davos (t.o.m. 28/1) Anne Tingelstad Wøien på reise med kirke, utdanning- og forskningskomiteen til Universitetet i Agder, Universitet i Stavanger og Norsk Forskningsråd (t.o.m. 27/1) Kjersti Toppe deltar på KS-samling i Ullensvang, innleder om Samhandlingsreformen Torsdag 26. januar Jenny Klinge deltek på Nordmørskonferansen i Kristiansund Kjersti Toppe på reise til Brussel med helse- og omsorgskomiteen (t.o.m. 27/1) Anne Toril Balto, nyvalgt ordførar for Sp i Karasjok, får besøk av partileiar Liv Signe Navarsete.

4 Side Side 4 Sps stortingsgruppe søker medierådgiver Janne Sjelmo Nordås på Forsvarets Høyskole Senterpartiets stortingsgruppe søker en engasjert, kunnskapsrik og ambisiøs person som kan bidra til å gi vårt kommunikasjonsarbeid et løft. Som medierådgiver jobber du for Senterpartiets stortingsrepresentanter, og tett opp mot regjeringsapparatet og partiapparatet. Du har en sentral rolle i kommunikasjonen av Senterpartiets politikk i TV, radio, aviser og internt i organisasjonen. Arbeidsoppgaver er eksempelvis medieovervåkning, utspillsplanlegging, kronikkskriving, medievakt/mediekontakt og innsalg. Vi søker en person som også kan bidra til systematisk styrking og kompetanseheving av stortingsgruppas mediearbeid forøvrig. Vi søker etter en person med følgende egenskaper: Politisk teft og engasjement Fleksibel, initiativrik og stor arbeidskapasitet Analytisk, effektiv, god til å lage planer og gjennomføre dem Evne til å jobbe selvstendig og tett på både politikere og journalister God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Høyere utdanning er ønskelig, og godt nettverk i bransjen er en fordel. Det kreves ikke medlemskap i Senterpartiet, men våre rådgivere må jobbe i tråd med Sps politikk og verdier. Stillingen er midlertidig (vikariat), med varighet ut Det er gode muligheter for forlengelse. Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale. Arbeidssted: Stortinget. For mer informasjon om stillingen, kontakt sekretariatsleder Kristen Rusaanes Søknadsfrist: 26. januar. Søknaden sendes til eventuelt pr post til Senterpartiets stortingsgruppe, Karl Johans gate 22, 0026 OSLO. Janne Sjelmo Nordås skal delta på FHS/Sjefskurs ved Forsvarets Høyskole fra 10. januar til 30. mars. I denne tiden skal hennes vararepresentant, Jon Øyvind Odland fra Bodø, møte på Stortinget. - Vi er spente og gleder oss begge to, sier Sjelmo Nordås og Odland. Foto. Lars Gjemble. Odland vil i tillegg til å tre inn i transport- og kommunikasjonskomiteen for Sjelmo Nordås. Odland er med i Arnstad-utvalget som Sp har nedsatt for å vurdere sykehusstrukturen, spesielt forholdet til den nye samhandlingsreformen som trådte i kraft ved årsskiftet. Utdanning og kompetansebygging i nord er andre viktige saker som Odland er opptatt av, spesielt for få konkretisert innholdet i den nye nordområdemeldinga. Så er selvsagt valg av kampflybase en sak som kommer for fullt i den perioden han skal representere Nordland på Stortinget. Sjefskurset ble fram til 2009 kalt Forsvarets høgskole. Da ble det innlemmet som en enhet i den nyetablerte Forsvarets Høgskole, med navnet FHS sjefskurs. FHS/Sjefskurs har gjennom 60 år gitt nøkkelpersonell i militær og sivil sektor bred kunnskap om, og innsikt i, norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer, som påvirker det norske totalforsvaret. I tillegg skal deltakerne få god innsikt i samarbeidet mellom sivil og militær sektor, spesielt når det gjelder krisehåndtering. Undervisningen planlegges og tilrettelegges av erfarne representanter fra Utenriks-, Justis-, og Forsvarsdepartementet, i samarbeid med høyere offiserer.

5 Senterpartiets SENTERPARTIETS nyhendebrev NYHENDEBREV Side 5 Senterkonferansen 2012 Buskerud Sp inviterer Sentervenner til Grand Hotell Kongsberg lørdag 14. januar kl søndag 15. januar kl : «Den som alltid har beina på jorda står bom fast, verden trenger både røtter og vinger». Konferansen er åpen for alle Spmedlemmer i hele landet. Innledere: Per Olaf Lundteigen, Sps medlem i Stortingets finanskomite Jan Davidsen, leder i Fagforbundet Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, statssekretær i KRD Christian Anton Smedshaug, forfatter av boken Gjeld Helene Bank, rådgiver i aksjon For velferdsstaten Marianne Lie, Forum for Miljøteknologi Anders Granås Kjøstvedt, medforfatter av boken Høyrepopulisme i Vest-Europa Ingerid Straume, nestleder i Attac Harald Buttedahl, statssekretær LMD Svenn Arne Lie, landbruksforsker Lørdag kveld blir det middag, underholdning og dans. Kveldsforestilling med Nesbyens store sønner: Høggorm Kåre og Knut Blues. Bindende påmelding til: Solveig Lysaker, - tlf: Deltakeravgift: 450 kroner Se hele programmet her: Retting: Østfold arrangerer lokallagsstyrekurs 14. januar For lokallagsstyrekurset i Østfold var det i forrige nyhendebrev sett opp feil dato. Her er det rette: Østfold ha sitt kurs laurdag 14. januar på Solhuset, Mysen. Seminar 16. januar om nytt stortingsprogram: Demokratisk fellesskap i nasjonalstaten Programkomiteen inviterer medlemmer av Senterpartiet, presse og andre interesserte til seminar måndag 16. januar. Demokratisk fellesskap i nasjonalstaten er arbeidstittelen på et av kapitlene i det nye partiprogrammet som er under utarbeidelse. På dette seminaret ønsker vi å skape debatt og få fram ideer om nasjonalstaten og demokratiets rolle i dagens Norge. TID: Mandag 16. januar 2012 kl STED: Eidsvoll 1814, Carsten Ankers veg, 2074 Eidsvoll Verk, (ved siden av Eidsvollsbygningen, se bildet) PÅMELDINGSFRIST: 10. januar 2012 PÅMELDING TIL: Innledere: Liv Signe Navarsete, Leder, Senterpartiet: -Motmakt: Desentralisering som demokratisk virkemiddel Sigurd Skirbekk, Professor emeritus, Universitetet i Oslo: -Nasjonalstaten som grunnlag for velferdsstaten Caroline Lund, Advokat, juridisk sekretær i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK): -Den norske energiforvaltningsmodellen. Demokrati i nasjonalstaten i praksis? Per Overrein (Høyskolen i Sør-Trøndelag): -Demokratisk nasjonalisme fra arbeiderdemokrater til dagens Senterparti Avsluttende kommentar: Erik Lahnstein -Statssekretær i utenriksdepartementet Ordstyrer: Dagfinn Sundsbø -Statssekretær ved statsministerens kontor

6 Side 6 Viktige saker vi jobber med i Kommunalog regionaldepartementet i 2012 framtidsretta bygningspolitikk, og blant annet ha fokus på energieffektivitet, kvalitet, kompetanse og universell utforming. Meldinga vil omhandle både eksisterende byggmasse og nybygg. Melding til Stortinget om boligpolitikken I august fikk vi NOU Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framtida som danner noe av grunnlaget for en ny boligmelding. Meldinga vil ha et hovedfokus på sosial boligpolitikk hvor departementet i dag har virkemidler som bostøtte, startlån og tilskudd til leieboliger. I tillegg vil meldinga omhandle boligforsyning som kan være en utfordring i både sentrale og perifere strøk. Liv Signe Navarsete er kommunal- og regionalminister. Kommuneproposisjonen for 2013 I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk overfor kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det kommende året. Kommuneproposisjonen for 2013 legges fram i mai sammen med revidert nasjonalbudsjett. Har en konkrete innspill bør disse komme før mars. Melding til Stortinget om distrikts- og regionalpolitikken Departementet er i gang med utforminga av en ny stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken, og den grønne tråden i meldinga blir arbeidsplasser i hele landet. NOU om kompetansearbeidsplasser som kom i mars 2011 vil danne noe av grunnlaget for meldinga. Departementet vil legge opp til innspillsprosess over det ganske land det kommer vi tilbake til. Melding til Stortinget om bygningspolitikken For første gang skal en norsk regjering legge fram en melding om bygningspolitikken. Meldinga vil ha en helhetlig gjennomgang av virkemidler, tiltak og erfaringer for å utvikle en Saman om ein betre kommune Departementet har i samarbeid med KS og arbeidstakerorganisasjonene satt i gang utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Programmet setter fokus på sjukefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme. Til sammen 53 kommuner er med i programmet som skal vare i Det er planlagt nytt opptak av kommuner i Oppfølging av samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar Helse- og omsorgsdepartementet har det faglige ansvaret for reformen, mens Kommunal- og regionaldepartementet har jobba med den økonomiske biten blir et spennede år, og vi følger godt med på hvilke utslag de ulike elementene i reformen får. Statsstøtteregelverket Departementet jobber tett mot EU blant annet sammen med de andre nordiske landene om nytt statsstøtteregelverk. Dagens ordning med differensisert arbeidsgiveravgift varer til 2013, og Norge ønsker et statsstøtteregelverk som gjør at vi kan videreføre denne ordninga. Valg Ved valget i 2011 ble det gjennomført to forsøk: elektronisk stemmegiving inkludert uttesting av valgadministrativt system i 10 kommuner og forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer i 20 kommuner. Begge disse forsøkene skal evalueres grundig, og forberedes som saker til Stortinget.

7 Side 7 Viktige saker vi jobber med i Oljeog energidepartementet i 2012 Forrige melding om flom og skred er fra 1997, og klimaendringer ser ut til skape uforutsigbarhet framover. Norge består av fjell og fjorder, bosetning i dalsider og langs vassdrag og det er viktig å drøfte nivå for hva som er akseptabel risiko i vårt samfunn. Energiutvalget skal legge fram sin NOU i mars 2012 Utvalget skal utrede energi- og kraftbalansen mot 2030 og Formålet med arbeidet er å skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken. Departementet vil følge opp utvalgets arbeid med en stortingsmelding om framtidig energipolitikk mot 2030 og Klimamelding Energipolitikken er en viktig del av klimameldinga. Produksjon og bruk av energi står for 2/3 av globale klimagassutslipp, samtidig vet vi at 1,4 mrd. mennesker i verden er uten tilgang på energi. Ola Borten Moe er olje-og energiminister. Stortingsmelding om nettpolitikken Nettmeldinga er avgrenset i forhold til utbygging av sentralnettet i Norge, og den delen av regionalnettet som har til formål å transportere strøm over lenger avstander med høy spenning, som for eksempel fra et område med mye kraftproduksjon til et område med stort forbruk. Meldinga omhandler forsyningssikkerhet, utbygging av fornybar energi, energiomlegging, konsesjonsprosess og involvering og kraft fra land i petroleumssektoren. Stortingsmelding om flom og skred Meldinga vil omhandle forebygging, sikringstiltak, krisehåndtering, og ansvarsfordeling mellom kommune og stat i dette arbeidet. Verdens energiforbruk ventes å øke betydelig, det aller meste av veksten vil skje i u-land og fremvoksende økonomier. Dette er både en konsekvens av, og en forutsetning for, økonomisk vekst. Omfattende global satsing på energieffektivisering, energisubstitusjon, fornybar energi og CCS (fangst og lagring av CO2) blir en forutsetning for å nå målet om maksimalt 2 graders økning i global middeltemperatur. Utbygging av sentralnettet og konsesjonsbehandling av fornybar energiutbygging. Norge har forpliktet seg til en fornybar andel i 2020 på 67,5 %. Første kvartal i 2012 skal det utarbeides en handlingsplan for oppnåelse av målet. Fra har vi et felles el-sertifikatmarked med Sverige, der vi har felles mål om utbygging av 26,4 TWH fornybar energi innenfor vann, vind og bio. Forsyningssikkerheten i flere deler av Norge er svak, i tillegg til mangel på nettkapasitet for å koble til nye utbyggingsprosjekter på fornybar energi. Departementet vil ha sterkt fokus på konsesjonsbehandling.

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets

REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 19. januar 2012 Årgang 3, nummer 3 REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets ideologi Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013

Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i den politiske leiinga i departementa og i stortingskomiteane 2009-2013 November 2009 AUD- rapport nr. 14-09 1 2 Hordaland og Vestlandet sin representasjon i

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 9

Kopi til: Arkivnr.: 9 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 06. november 2009 Frå: Jakobsen, Kathrin Arkivsak: 200911073-1/KKJA Kopi til: Arkivnr.: 9 Melding til fylkesutvalet:

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Alternatives Percent Value 1 For ofte 6,3 % 1 2 Passelig 87,5 % 14 3 For sjeldan 0,0 % 0 4 Ikkje sikker 6,3 % 1 Total 16 Ønskje om

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

REV. Sjå fylkestabell og les om kven som er best på verving på side 5.

REV. Sjå fylkestabell og les om kven som er best på verving på side 5. SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 12. januar 2012 Årgang 3, nummer 2 REV Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar og det sentrale partiapparatet. Medlemsframgang

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2011. Dok.dato: 28.02.2011

Dok.dato: 04.03.2011. Dok.dato: 28.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.3.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.03.2011 Personal ***** ***** ***** ***** ***** Personal 2011/411-1 2566/2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser?

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Statssekretær Anita Utseth Fagdag FSNs årsmøte Flåm 24. mai Hva snakker vi om? krise (gr. krisis, avgjørelse, dom,

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at storting

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Hjem-skolesamarbeid og lovverket

Hjem-skolesamarbeid og lovverket Hjem-skolesamarbeid og lovverket Det formelle grunnlaget for hjem-skolesamarbeidet finner vi hovedsakelig i følgende dokumenter: FNs menneskerettighetserklæring Barneloven Opplæringsloven m/tilhørende

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen.

I forbindelse med konferansen vil departementet trykke et hefte med kornmunalrettslige artikler. Heftet vil bli delt ut på konferansen. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref. Varref. 12/606-3 Dato 07.06.2012 Invitasjon til jubileumskonferanse kommuneloven 20 år Kommunal- og regionaklepartementet har gleden

Detaljer

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Interesseorganisasjon for produsenter av kraft i mikro-, miniog småkraftverk

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Aksel Hagen, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen (SV) Noen PP-bilder

Aksel Hagen, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen (SV) Noen PP-bilder Meld.St. 28 (2011-2012) Melding til Stortinget Gode bygg for eit betre samfunn Ein framtidsretta bygningspolitikk Aksel Hagen, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen (SV) Kompetanse for bedre eiendomsledelse.

Detaljer

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide?

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? 09 Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Torsdag 29. januar 2009 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Kontakt oss 03900 eller snv.no Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Velkommen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i 2oiioiili-~3 Page 1 of i Roald Breistein Fra: Sendt: 8. juli 201115:47 Til: Kopi: Emne: ; tb@kontrollutvalgfjell.no; akfp@fredrikstad.kommune.no; oystein.bergh~temark.no; knut.soleglad~hemnes.kommune.

Detaljer

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Arkivsak-dok. 12/00129-30 Saksbehandler Trond Schrader Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 08.12.2015 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 Den 5. samhørighetsrapporten Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 1 Konklusjoner fra rapporten Dagens struktur for regionalpolitikken i EU videreføres i all hovedsak

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Forventninger til energimeldingen

Forventninger til energimeldingen Forventninger til energimeldingen Knut Kroepelien, PF Norsk Energiforening, 12.11.2014 Den politiske rammen Sundvollen-erklæringen "Stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning,

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet

Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet 01.04.2011-20.01.2012 Fjellbygdene Lever Fjellbygdene Leverer Fjellbygdene sitt talerør Årsmelding for Fjellregionsamarbeidet 2011 Fjellregionsamarbeidet består av

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13 Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider Askvoll 02.10.13 Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: KS, Virke og Spekter Finansierast av Helsedirektoratet, Forankra

Detaljer

Journaldato: 10.09.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2015. Dok.

Journaldato: 10.09.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.09.2015 Nye bestillingsrutiner og krav til merking av fakturaer

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Olav Akselsen. Leiar av utvalet

Olav Akselsen. Leiar av utvalet Olav Akselsen Leiar av utvalet Men først litt om Mandat Energi- og kraftbalansen Ytre forhold 2030 2050 klimaendringar internasjonal utvikling Verdiskaping sysselsetting kompetanse/teknologiutvikling Mandat

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell Referat frå styremøte nr. 2, 2015 Dato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.00 13.00 Stad: Parken Hotell Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund, Sula kommune Styremedlem

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer