REV. Til kamp mot byråkratiet. Les heile talen til Navarsete her:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REV. Til kamp mot byråkratiet. Les heile talen til Navarsete her:"

Transkript

1 6. januar 2012 Årgang 3, nummer 1 REV Til kamp mot byråkratiet Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar og det sentrale partiapparatet. Senterpartiet starta opp det politiske virket i 2012 ved å halda ein folkevaldtkonferanse på Thon Hotel Arena på Lillestrøm onsdag 4. januar. Vel 200 personar frå heile landet var samla på konferansen; her var ordførarar, varaordførarar, gruppeleiarar, fylkestingsvalde, unge folkevalde og store delar av det sentrale partiapparatet frå Stortinget, regjeringa og Sps hovedorganisasjon. I denne utgåva: Til kamp mot byråkratiet 1 Regjering og storting veke Karasjok vant partileiaren 3 Sps stortingsgruppe søker medierådgiver 4 Nordås på Forsvarets Høyskole 4 Senterkonferansen i Buskerud 14-15/1 5 Lokallagsstyrekurs i Østfold 14/1 5 Seminar om nytt stortingsprogram 16/1 5 Viktige saker i KRD i Viktige saker i OED i Så har vi vårt her heime også; Berre innhaldslista i den norske plan- og bygningslova er 1539 ord. Medan den gamle byggeforskrifta frå Kommunaldepartementet ifrå 1949 var eit hendig lite hefte med nokre føringar, som overlet skjønn til fagfolka. Dei fleste bygningane står trygt i dag, sjølv om dei vart bygde etter den forskrifta, sa Navarsete. Sp-leiar Liv Signe Navarsete takkar for ståande applaus etter talen til folkevaldkonferansen. Foto: Lars Gjemble. - Paragrafryttarar må ikkje få høve til å ta livet av sunn fornuft i lokalsamfunna, sa Sp-leiar Liv Signe Navarsete i sin tale til Sps folkevaldkonferanse. - Sidan offentleglova vart innført har byråkratiet vakse enormt. Ikkje minst har EØS-regelverket medverka til dét. Alt dette gjer innsyn og openheit meir krevjande. Regelverk må praktiserast med vett. Paragrafryttarar må ikkje få høve til å ta livet av sunn fornuft i lokalsamfunna, sa Navarsete. - Meir styring i stort, mindre styring i smått er ei politisk rettesnor i arbeidet vårt. Men det er ein uhyre krevjande materie. To NTNU-professorar gjorde ei fiffig samanlikning i ei kronikk i Aftenposten i haust: Dei ti bod, som tek sikte på å styre livet vårt, utgjer 80 ord. Nokre enkle pålegg som alle forstår og hugsar. Den norske grunnlova består av 5470 ord. Medan statsdanninga EU har titusenvis av direktiv: eit direktiv om import av karamellar aleine er visstnok på heile ord, sa Sp-leiar Liv Signe Navarsete. - No høyrer de alle at eg står og kritiserer kor kort me sjølve har kome i forenkling. De veit kor dryg denne materien er. For det er ikkje så enkelt som å droppe nokre forskrifter. Det er heile system som må endrast om det verkeleg skal bli veg i vellinga på forenkling. - Mange sektorar og departement må dra lasset ilag. Eg meiner at dette i botn handlar om kva verdiar me har med oss. Det er eit spørsmål om tillit. Tillit til limet som held landet vårt saman. Tillit til at vettet er jamt fordelt. Tillit til at folk kan faget sitt, og at ein går til jobben med ein grunnleggjande iver etter å gjere sitt beste. Manglar ein den tilliten, må ein gjere regelverket detaljert og kronglete for å sikre seg på alle kantar, sa Navarsete. - Anbod, rekneskapsreglar, EØS, ESA. osv., osv. Her er nok å ta tak i og det er ei viktig oppgåve for oss sentralt som vil gjere kvardagen enklare for dykk landet rundt dersom me lukkast, sa Navarsete til folkevaldkonferansen. Les heile talen til Navarsete her:

2 Side 2 Regjeringsmedlemmenes og stortingsrepresentantenes gjøremål Fredag 13. januar (forts.) Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Molde Over 200 deltok på Sps folkevaldkonferanse. Laurdag 7. januar Trygve Slagsvold Vedum på møte med fylkestingsgruppene i Hedmark Sp og Ap Innledning om: Samferdsel, landbruk, næring, distrikt og regionpolitikk. På Hotel Central, Elverum kl Mandag 9. januar Magnhild Meltveit Kleppa deltar på Solamøte, Rogaland. Næringspolitisk arena i regi av NHO i samarbeid med fylkeskommune, KS og lokal næringsforening. Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe deltar i debatten når stortingsmelding om ungdomsskolen debatteres i Stortinget. Anne Tingelstad Wøien er saksordfører for meldinga. Per Olaf Lundteigen saman med andre frå både skogforeiningar i Buskerud og Sp på studietur om treforedlingsindustrien. Borregaard fabrikker Sarpsborg mandag og Södra Cells nye anlegg i Varö (Erling Sande med her) tirsdag. Tirsdag 10. januar Liv Signe Navarsete på statsbesøk i India (t.o.m. 13/1) Magnhild Meltveit Kleppa deltar på minnemarkering for trafikkofre, Nordre Land. Lars Peder Brekk møter Sametingsrådet ulykkesmarkering i Nordre Land Kjersti Toppe på Stortinget og har møter med diverse organisasjoner Onsdag 11. januar Lars Peder Brekk holder innlegg og deltar i paneldebatt på Landbrukssamvirkets temakonf. Torsdag 12. januar Jenny Klinge deltek på Næringslivsdag i Surnadal Kjersti Toppe besøker nasjonalt senter for psykisk helse, deltar på høringer med stortingskomite Fredag 13. januar Ola Borten Moe har besøk av Litauens energiminister Arvydas Sekmokas Anne Tingelstad Wøien til Honne, Biri, for å hilse til det nye studieforbundet "Studieforbundet næring og samfunn" Laurdag 14. januar Senterkonferansen i Buskerud. Per Olaf Lundteigen, Jan Davidsen, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Harald Buttedahl, Kjersti Toppe og mange andre innleiarar. Sosialt kveldsarrangement, på Grand Hotell Kongsberg(t.o.m. 15/1). Sjå eiga sak side 5. Påmelding til: - tlf: Mandag 16. januar Programkomiteen held seminaret Demokratisk fellesskap i nasjonalstaten. Liv Signe Navarsete og mange andre innleiarar. Eidsvoll kl Sjå eiga sak s. 5. Liv Signe Navarsete åpner skole på Biri, åpner Direktoratet for byggkvalitet sine lokaler på Gjøvik og er i møte med fylkesstyret i Oppland Sp. Anne Tingelstad Wøien er med stortingspresident Dag Terje Andersen til Lillehammer. Deltar seinere på dagen med Sps leder Liv Signe Navarsete på Gjøvik. Kjersti Toppe deltar på og skal ha innlegg på konferanse om tidlig ultralyd i regi av Helsedirektoratet, i Oslo Ola Borten Moe og Liv Signe Navarsete på Sps folkevaldkonferanse Tirsdag 17. januar Liv Signe Navarsete på forelesing på Høgkulen i Sogndal og i møte med KRDs gründerråd i Sogndal. kontaktkonferanse og middag med Kunnskapsdepartementet Torsdag 19. januar kunnskapskonferanse på BI Morten Søberg vitjar SR-Bank i Stavanger

3 Side 3 Gjøremål forts. Karasjok Sp vant partilederen I forbindelse med Folkevalgtkonferansen i Sp, ble deltakerne oppfordret til å komme med forslag til et godt slagord/motto for Senterpartiet. I den forbindelse var det tre finalister. Nr. 3 ble Ingunn Dalaker Øderud med forslaget: «Nært. Nyttig. Nødvendig.» Nr. 2 ble Åseral Sp med forslaget: «Bli en positiv kraft i lokalmiljøet - stem Senterpartiet!» Gro-Anita Mykjåland, nyvald ordførar i Iveland i Vest- Agder, innleiar på Sps folkevaldkonferanse. Fredag 20. januar Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Kristiansund Morten Søberg vitjar Sparebankstiftinga Sauda i Sauda. Mandag 23. januar lærerutdanningskonferanse i regi av Utdanningsforbundet, Lærernes hus Kjersti Toppe på styremøte i Bergen Sp Nr. 1 ble Karasjok Sp med forslaget: «Kom. Bli. Lev.» Vinneren av konkurransen blir belønnet med et besøk av partileder Liv Signe Navarsete. Navarsete kunne også avsløre at hun har drømt om å få oppleve Finnmarksvidda på ski en gang, for å oppleve naturen og lyset. Den muligheten blir sikkert virkeliggjort nå, idet hun skal på besøk dit! Tirsdag 24. januar Liv Signe Navarsete på reise til Averøy, fokus på samhandlingsreform og bolyst, har møte med fylkesstyret i Møre og Romsdal Sp og kveldsmøte på Håholmen med medlemmer i Møre og Romsdal Sp som har anledning. Jenny Klinge på reise med mørebenken på Stortinget til Ålesund Onsdag 25. januar Ola Borten Moe og Ivar Vigdenes deltar på World Economic Forum i Davos (t.o.m. 28/1) Anne Tingelstad Wøien på reise med kirke, utdanning- og forskningskomiteen til Universitetet i Agder, Universitet i Stavanger og Norsk Forskningsråd (t.o.m. 27/1) Kjersti Toppe deltar på KS-samling i Ullensvang, innleder om Samhandlingsreformen Torsdag 26. januar Jenny Klinge deltek på Nordmørskonferansen i Kristiansund Kjersti Toppe på reise til Brussel med helse- og omsorgskomiteen (t.o.m. 27/1) Anne Toril Balto, nyvalgt ordførar for Sp i Karasjok, får besøk av partileiar Liv Signe Navarsete.

4 Side Side 4 Sps stortingsgruppe søker medierådgiver Janne Sjelmo Nordås på Forsvarets Høyskole Senterpartiets stortingsgruppe søker en engasjert, kunnskapsrik og ambisiøs person som kan bidra til å gi vårt kommunikasjonsarbeid et løft. Som medierådgiver jobber du for Senterpartiets stortingsrepresentanter, og tett opp mot regjeringsapparatet og partiapparatet. Du har en sentral rolle i kommunikasjonen av Senterpartiets politikk i TV, radio, aviser og internt i organisasjonen. Arbeidsoppgaver er eksempelvis medieovervåkning, utspillsplanlegging, kronikkskriving, medievakt/mediekontakt og innsalg. Vi søker en person som også kan bidra til systematisk styrking og kompetanseheving av stortingsgruppas mediearbeid forøvrig. Vi søker etter en person med følgende egenskaper: Politisk teft og engasjement Fleksibel, initiativrik og stor arbeidskapasitet Analytisk, effektiv, god til å lage planer og gjennomføre dem Evne til å jobbe selvstendig og tett på både politikere og journalister God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Høyere utdanning er ønskelig, og godt nettverk i bransjen er en fordel. Det kreves ikke medlemskap i Senterpartiet, men våre rådgivere må jobbe i tråd med Sps politikk og verdier. Stillingen er midlertidig (vikariat), med varighet ut Det er gode muligheter for forlengelse. Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale. Arbeidssted: Stortinget. For mer informasjon om stillingen, kontakt sekretariatsleder Kristen Rusaanes Søknadsfrist: 26. januar. Søknaden sendes til eventuelt pr post til Senterpartiets stortingsgruppe, Karl Johans gate 22, 0026 OSLO. Janne Sjelmo Nordås skal delta på FHS/Sjefskurs ved Forsvarets Høyskole fra 10. januar til 30. mars. I denne tiden skal hennes vararepresentant, Jon Øyvind Odland fra Bodø, møte på Stortinget. - Vi er spente og gleder oss begge to, sier Sjelmo Nordås og Odland. Foto. Lars Gjemble. Odland vil i tillegg til å tre inn i transport- og kommunikasjonskomiteen for Sjelmo Nordås. Odland er med i Arnstad-utvalget som Sp har nedsatt for å vurdere sykehusstrukturen, spesielt forholdet til den nye samhandlingsreformen som trådte i kraft ved årsskiftet. Utdanning og kompetansebygging i nord er andre viktige saker som Odland er opptatt av, spesielt for få konkretisert innholdet i den nye nordområdemeldinga. Så er selvsagt valg av kampflybase en sak som kommer for fullt i den perioden han skal representere Nordland på Stortinget. Sjefskurset ble fram til 2009 kalt Forsvarets høgskole. Da ble det innlemmet som en enhet i den nyetablerte Forsvarets Høgskole, med navnet FHS sjefskurs. FHS/Sjefskurs har gjennom 60 år gitt nøkkelpersonell i militær og sivil sektor bred kunnskap om, og innsikt i, norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer, som påvirker det norske totalforsvaret. I tillegg skal deltakerne få god innsikt i samarbeidet mellom sivil og militær sektor, spesielt når det gjelder krisehåndtering. Undervisningen planlegges og tilrettelegges av erfarne representanter fra Utenriks-, Justis-, og Forsvarsdepartementet, i samarbeid med høyere offiserer.

5 Senterpartiets SENTERPARTIETS nyhendebrev NYHENDEBREV Side 5 Senterkonferansen 2012 Buskerud Sp inviterer Sentervenner til Grand Hotell Kongsberg lørdag 14. januar kl søndag 15. januar kl : «Den som alltid har beina på jorda står bom fast, verden trenger både røtter og vinger». Konferansen er åpen for alle Spmedlemmer i hele landet. Innledere: Per Olaf Lundteigen, Sps medlem i Stortingets finanskomite Jan Davidsen, leder i Fagforbundet Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, statssekretær i KRD Christian Anton Smedshaug, forfatter av boken Gjeld Helene Bank, rådgiver i aksjon For velferdsstaten Marianne Lie, Forum for Miljøteknologi Anders Granås Kjøstvedt, medforfatter av boken Høyrepopulisme i Vest-Europa Ingerid Straume, nestleder i Attac Harald Buttedahl, statssekretær LMD Svenn Arne Lie, landbruksforsker Lørdag kveld blir det middag, underholdning og dans. Kveldsforestilling med Nesbyens store sønner: Høggorm Kåre og Knut Blues. Bindende påmelding til: Solveig Lysaker, - tlf: Deltakeravgift: 450 kroner Se hele programmet her: Retting: Østfold arrangerer lokallagsstyrekurs 14. januar For lokallagsstyrekurset i Østfold var det i forrige nyhendebrev sett opp feil dato. Her er det rette: Østfold ha sitt kurs laurdag 14. januar på Solhuset, Mysen. Seminar 16. januar om nytt stortingsprogram: Demokratisk fellesskap i nasjonalstaten Programkomiteen inviterer medlemmer av Senterpartiet, presse og andre interesserte til seminar måndag 16. januar. Demokratisk fellesskap i nasjonalstaten er arbeidstittelen på et av kapitlene i det nye partiprogrammet som er under utarbeidelse. På dette seminaret ønsker vi å skape debatt og få fram ideer om nasjonalstaten og demokratiets rolle i dagens Norge. TID: Mandag 16. januar 2012 kl STED: Eidsvoll 1814, Carsten Ankers veg, 2074 Eidsvoll Verk, (ved siden av Eidsvollsbygningen, se bildet) PÅMELDINGSFRIST: 10. januar 2012 PÅMELDING TIL: Innledere: Liv Signe Navarsete, Leder, Senterpartiet: -Motmakt: Desentralisering som demokratisk virkemiddel Sigurd Skirbekk, Professor emeritus, Universitetet i Oslo: -Nasjonalstaten som grunnlag for velferdsstaten Caroline Lund, Advokat, juridisk sekretær i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK): -Den norske energiforvaltningsmodellen. Demokrati i nasjonalstaten i praksis? Per Overrein (Høyskolen i Sør-Trøndelag): -Demokratisk nasjonalisme fra arbeiderdemokrater til dagens Senterparti Avsluttende kommentar: Erik Lahnstein -Statssekretær i utenriksdepartementet Ordstyrer: Dagfinn Sundsbø -Statssekretær ved statsministerens kontor

6 Side 6 Viktige saker vi jobber med i Kommunalog regionaldepartementet i 2012 framtidsretta bygningspolitikk, og blant annet ha fokus på energieffektivitet, kvalitet, kompetanse og universell utforming. Meldinga vil omhandle både eksisterende byggmasse og nybygg. Melding til Stortinget om boligpolitikken I august fikk vi NOU Rom for alle. En sosial boligpolitikk for framtida som danner noe av grunnlaget for en ny boligmelding. Meldinga vil ha et hovedfokus på sosial boligpolitikk hvor departementet i dag har virkemidler som bostøtte, startlån og tilskudd til leieboliger. I tillegg vil meldinga omhandle boligforsyning som kan være en utfordring i både sentrale og perifere strøk. Liv Signe Navarsete er kommunal- og regionalminister. Kommuneproposisjonen for 2013 I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk overfor kommunene og det økonomiske opplegget for kommunesektoren for det kommende året. Kommuneproposisjonen for 2013 legges fram i mai sammen med revidert nasjonalbudsjett. Har en konkrete innspill bør disse komme før mars. Melding til Stortinget om distrikts- og regionalpolitikken Departementet er i gang med utforminga av en ny stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken, og den grønne tråden i meldinga blir arbeidsplasser i hele landet. NOU om kompetansearbeidsplasser som kom i mars 2011 vil danne noe av grunnlaget for meldinga. Departementet vil legge opp til innspillsprosess over det ganske land det kommer vi tilbake til. Melding til Stortinget om bygningspolitikken For første gang skal en norsk regjering legge fram en melding om bygningspolitikken. Meldinga vil ha en helhetlig gjennomgang av virkemidler, tiltak og erfaringer for å utvikle en Saman om ein betre kommune Departementet har i samarbeid med KS og arbeidstakerorganisasjonene satt i gang utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Programmet setter fokus på sjukefravær, kompetanse/rekruttering, heltid/deltid og omdømme. Til sammen 53 kommuner er med i programmet som skal vare i Det er planlagt nytt opptak av kommuner i Oppfølging av samhandlingsreformen Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar Helse- og omsorgsdepartementet har det faglige ansvaret for reformen, mens Kommunal- og regionaldepartementet har jobba med den økonomiske biten blir et spennede år, og vi følger godt med på hvilke utslag de ulike elementene i reformen får. Statsstøtteregelverket Departementet jobber tett mot EU blant annet sammen med de andre nordiske landene om nytt statsstøtteregelverk. Dagens ordning med differensisert arbeidsgiveravgift varer til 2013, og Norge ønsker et statsstøtteregelverk som gjør at vi kan videreføre denne ordninga. Valg Ved valget i 2011 ble det gjennomført to forsøk: elektronisk stemmegiving inkludert uttesting av valgadministrativt system i 10 kommuner og forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer i 20 kommuner. Begge disse forsøkene skal evalueres grundig, og forberedes som saker til Stortinget.

7 Side 7 Viktige saker vi jobber med i Oljeog energidepartementet i 2012 Forrige melding om flom og skred er fra 1997, og klimaendringer ser ut til skape uforutsigbarhet framover. Norge består av fjell og fjorder, bosetning i dalsider og langs vassdrag og det er viktig å drøfte nivå for hva som er akseptabel risiko i vårt samfunn. Energiutvalget skal legge fram sin NOU i mars 2012 Utvalget skal utrede energi- og kraftbalansen mot 2030 og Formålet med arbeidet er å skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken. Departementet vil følge opp utvalgets arbeid med en stortingsmelding om framtidig energipolitikk mot 2030 og Klimamelding Energipolitikken er en viktig del av klimameldinga. Produksjon og bruk av energi står for 2/3 av globale klimagassutslipp, samtidig vet vi at 1,4 mrd. mennesker i verden er uten tilgang på energi. Ola Borten Moe er olje-og energiminister. Stortingsmelding om nettpolitikken Nettmeldinga er avgrenset i forhold til utbygging av sentralnettet i Norge, og den delen av regionalnettet som har til formål å transportere strøm over lenger avstander med høy spenning, som for eksempel fra et område med mye kraftproduksjon til et område med stort forbruk. Meldinga omhandler forsyningssikkerhet, utbygging av fornybar energi, energiomlegging, konsesjonsprosess og involvering og kraft fra land i petroleumssektoren. Stortingsmelding om flom og skred Meldinga vil omhandle forebygging, sikringstiltak, krisehåndtering, og ansvarsfordeling mellom kommune og stat i dette arbeidet. Verdens energiforbruk ventes å øke betydelig, det aller meste av veksten vil skje i u-land og fremvoksende økonomier. Dette er både en konsekvens av, og en forutsetning for, økonomisk vekst. Omfattende global satsing på energieffektivisering, energisubstitusjon, fornybar energi og CCS (fangst og lagring av CO2) blir en forutsetning for å nå målet om maksimalt 2 graders økning i global middeltemperatur. Utbygging av sentralnettet og konsesjonsbehandling av fornybar energiutbygging. Norge har forpliktet seg til en fornybar andel i 2020 på 67,5 %. Første kvartal i 2012 skal det utarbeides en handlingsplan for oppnåelse av målet. Fra har vi et felles el-sertifikatmarked med Sverige, der vi har felles mål om utbygging av 26,4 TWH fornybar energi innenfor vann, vind og bio. Forsyningssikkerheten i flere deler av Norge er svak, i tillegg til mangel på nettkapasitet for å koble til nye utbyggingsprosjekter på fornybar energi. Departementet vil ha sterkt fokus på konsesjonsbehandling.

REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets

REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 19. januar 2012 Årgang 3, nummer 3 REV Programkomiteen: Debattér Senterpartiets ideologi Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar

Detaljer

REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7.

REV. Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane. Forts. side 7. SENTERPARTIETS NYHENDEBREV 2. februar 2012 Årgang 3, nummer 5 REV Jernbaneverkets utgreiing om høgfartsjernbane Utgitt til Sps ordførarar, varaordførarar, lokallagsleiarar, gruppeleiarar, fylkesorganisasjonar

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]:

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]: 2009 14. jan. Muntlig spørretime 1787 Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 2013 20. juni Dagsorden 4775 Møte torsdag den 20. juni 2013 kl. 09 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 102): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. Dagsorden (nr. 63):

Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. Dagsorden (nr. 63): 2015 14. april Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Hans Torgersen 2807 Møte tirsdag den 14. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n Dagsorden (nr. 63): 1. Innstilling fra

Detaljer

2012-2013 NBBL 2012-2013. NBBLs boligpolitiske program s. 5 og s. 8-17. Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL 2012 1

2012-2013 NBBL 2012-2013. NBBLs boligpolitiske program s. 5 og s. 8-17. Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL 2012 1 2012-2013 NBBL 2012-2013 NBBLs boligpolitiske program s. 5 og s. 8-17 NBBL 2012 1 Norske Boligbyggelags Landsforbund Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er

Detaljer

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m 24. april Dagsorden 2249 Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m D a g s o r d e n (nr. 64): 1. Innstilling fra valgkomiteen om endringer i vararepresentasjonen i Stortingets

Detaljer

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m 24. april Dagsorden 2249 Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m D a g s o r d e n (nr. 64): 1. Innstilling fra valgkomiteen om endringer i vararepresentasjonen i Stortingets

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 4651 Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 93): 1. Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2015, om avgiftsvedtak og

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 2/2013 18. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 18. årgang Nr

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 12. jan. Muntlig spørretime 2057 Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 13. nov. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og visepresident i Stortinget Reiulf Steen 407 Møte torsdag den 13. november 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Vassdrag 4 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 7 Elsertifikatinvesteringer og rammevilkår

Detaljer

Spørreundersøkelse stortingskandidater 2013 Oppland 30.08.2013 8:21

Spørreundersøkelse stortingskandidater 2013 Oppland 30.08.2013 8:21 Oppsummering spørreundersøkelse (Dato: 31. august 2013) Mener samferdsel og jernbane er viktigst for å snu trenden Full intercityutbygging og gode vei- og samferdselsløsninger er det viktigste for utviklingen

Detaljer

Møte tysdag den 24. mars 2009 kl. 10 President: L o d v e S o l h o l m. D a g s o r d e n (nr. 65):

Møte tysdag den 24. mars 2009 kl. 10 President: L o d v e S o l h o l m. D a g s o r d e n (nr. 65): 2416 24. mars Dagsorden 2009 Møte tysdag den 24. mars 2009 kl. 10 President: L o d v e S o l h o l m D a g s o r d e n (nr. 65): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s.

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Vegårshei MAT. - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10. - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. Bygdekvinner nr 3.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Vegårshei - et levende og inkluderende lokalsamfunn s. 10 MAT - et prioritert tema i Bygdekvinnelaget s. 16 Tema: Samfunnsaktør Fra redaksjonen

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Begge to skal på taletopplista!

Begge to skal på taletopplista! ABID RAJA: Uløselig uten næringslivet SIDE 3 TRINE SKEI GRANDE: Må satse på kunnskap og skole SIDE 4 OG 5 DET POLITISKE MENNESKET: Festskrift til Odd Einar Dørum SIDE 11 DEBATT: Politikk er mer enn matematikk

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer