oktober 2010 spør juristen gjennom ohf i kø for Lønn som fortjent inviterer fra problem til kvelds- til ressurs seminar for oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oktober 2010 spør juristen gjennom ohf i kø for Lønn som fortjent inviterer fra problem til kvelds- til ressurs seminar for oslo"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN oktob YR nvt kveldssemnar sde 3 Spør jurst gjnom OHF sde 3 kø Lønn tjt fra problem ressurs oslo sde 4

2 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e oktob 2010 REDAKTØR Rannveg Mølm Ngrd REDAKSJON Lars Fredrks Gunnar Larss Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Forsdefoto OHF FORMGIVING TRYKK 07 Aursk OPPLAG 1750 NESTE UTGAVE Novemb 2010 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff sdes Oslo Handelsstands Forng pr. e-post: Samarbed strum OHF skal arbede optmale hold handel svce hele Oslo-regon. Regon sett und ett utvkl seg postvt. M v synes det synd Oslo at handel gr bake. Oslo blr ltt fattge ut velfungde handel. V deltar prosjektet Levde Oslo et samarbed mellom Oslo kommune, stat prvat nærngslv strum. Levde Oslos hovedml gjøre bys strum m gjgelg attraktvt. Dette søkes oppndd ved konkrete prosjekt skal bdra : Ruste opp gat, ggat, plass torg vekt god desgn estetkk Skape utvkle gode møteplass Stmule m effektv kollektvtransport bedre parkngsdeknng Høyne standard rhold snømkng Etable prramm omrd belysnng blomst Stmule aktvtet arrangemt alle rstd Det arbedes s gjgelghetsplan Karl Johans gate. Det vl være et vktg bdrag gjøre Oslo unvsell utmet, vl være samsvar Regjngs handlngsplan om et unvselt utmet Norge nn Mlet at Oslo skal være p by hvor unvsell utmng selvfølge. V deltatt Arbedsgrupp helhetlg parkngsbud Oslo strum hp om at det blr rettelagt bedre parkngsbud. V esltt at det opprettes fle parkngshus, bde und jord sjø. N det opp Bystyret avgjøre om det skal utarbedes ny parkngsstrateg Oslo. Og det trgs. selvhjelp, deltakne fr lønn tjt. Dette bdrar gjøre Oslo bedre by s handel. Les m nne bladet. Magasngrupp (kjøpestre strum) gtt samm om utg magasnet Oslo komm novemb. Det skal stmule kund bruke strum, selvsagt handle strum. Bra ntatv v trg fle av. Strøksng Studtlund aktvtet skape m lv by. Fle andre strøksng s fd moblse. Og det trgs skape m handelsaktvtet Oslo. Handel Oslo strum vst negatv trd gjnom fle r. V ønsk levde by hvor det s handel strum. Strum m styrkes, strum m samarbede. Dugnad m. Alle gode kreft m moblses snu trd. OHF støtt gjne oppund gode ntatv. gunnar larss Adm. drektør OHF samarbed Krks Bymsjon det vktge arbedet de gjør. Det hjelp 2

3 aktuelt pør jurst Advokat fra frmae Ræd Storløkk svar spørsml knyttet handel, svce nærngslv fra lesne av Oslo Handel. Ett at svare sttt trykk, arkves de D de ønsk jurdsk bstand utov dette, fnn de kontaktnmasjon advokate h, samt OHF mnn om at de to første tme ved konsultasjon hos Ræd grats Pluss-lemm, s lge hvdels skj va oss. Ved yttlge bruk av tjest fr OHF-lemm gunstg tmeprs. Advokatfrma Ræd DA lev tjest nn hele spektet av det retnngsjurdske omrdet. Hovedvekt lgg mdltd syv fagomrd organst ntnt faggrupp. Frmaets klt hovedsakelg nærngsdrvde nn prvat sektor. Advokatfrmaet Storløkk AS fast advokatbndelse rekke av de største aktøre nn treprse, tjesteytng varehandel Norge hund ledde franchse- dstrbusjonskjed. Har spørsml nn handel krev svar fra jurst? Da Oslo Handel hjelpe. Carl A. Chrstans Carl A. Chrstans partn Ræd spesalst handelsrett. Han m n tyve r arbedet rdgv handelsbedrft, kjed handels organsasjon. Elzabeth Ege Advokat Elzabeth Ege partn Ræd, frmaets faggruppe arbedsrett. I legg gell strategsk rdgvnng bstr Ege handlng. Hun s betydelg prosedyrefarng. Ege jobb s markedsførngsrett, opphavsrett (varemk mv.) mellommannsrett (handlrett agtrett). Noe de vl spørre jurst om? Sd spørsml mk mal «Spør jurst». Husk skrve fullt navn. Advokate kke lov besvare spørsml fra andre advokats klt. Hanne Heum Karls Hanne Heum Karls advokat Ræd, spesals seg edomsrett gell kontraktsrett. I legg hold Heum Karls s kurs nn bl.a. nærngslee, brukkjøp agturrett. Heum Karls utstrakt prosedyrefarng. Bnd Halvors jr Bnd Halvors jr partn advokat, Storløkk bstr klt fra bde nn- utland: Det offtlge, ambassad, store sm bedrft, organsasjon prvatpson. Frmaet bred farng nn retnngsjus. Young Retals nvt kveldssemnar: Uutsgbare kund myte om sosale? Hvor stor makt fr bruk gjnom nye kommunkasjonsal, hvlk grad vrk dette omdømmet bedrfte? Møt opp Young Retals (YR) stt semnar und Oslo Innovaton Week hør kjte edragsholde g svar. YR ønsk ønsk velkomm arrangemtet und Oslo Innovaton Week trsdag 19. oktob fra kl OHFs lokal. Semnaret, hvor rekke kjte edragsholde str prrammet, grats deltagne fr svt tapas andre godbt gjnom hele kveld. Meld : Tema P nett gjnom nye kommunkasjonsal sosale, brukne raskt egne seg proktnmasjon kunnskap om markedet. Fremtds bruke blg om sne sste kjøp, kast tnng ett tastetrykk, skrv les anbefalng. I hvlk grad vrk dette omdømmet bedrfte, hva m bedrfte gjøre hge utvklng? Har bruk ftt m makt ell det bare noe v tror? Foredragsholdne Høyskolelektor Cecle Staude ved Handelshøyskol BI ntros. Solfrd Flateby, kommunkasjonsdrektør Retangrupp snakk om «kund øvste sjef». Dett følg Nls Marus Apeland, kommunkasjonsrdgv Apeland Inmasjon AS, «Omdømmebyggng». Hrette Hedløv, rdgv Hal ntvju Stenar Ols, gründ av Stormbg. S følg «Blg vktøy ved lansng av nye prokt» ved Martn Pra, tdlge markedsdrektør Bama/Chquta, Ole Eml Johns, kommunkasjonsrdgv Gambt, «Return on Investmt sosale» Monna Nordhag, partn konsult Brandlab, prest «Markedsførng mng». Velednng Har eg bedrft ell drømm om starte opp? Vre kompette edragsholde gr grats velednng nn omdømme, kommunkasjon, desgn, navneutvklng, konseptutvklng lokalsngsanalyse. V kun et begrset antall plass, s meld dag! 3

4 aktuelt Jobb gjør stolt Tre morg uk str rusavhgge kø ut Krks Bymsjon. De vl nn skrve seg lst, s ta arbedsantrekket. M først m de f bngo jobblottet. Klokka ltt ov tte. Et tretttalls pson aktv rus str rolg kø skrve navnet stt lst g arbed utov dag. Dne onsdag Maranne Vnød de andre ansatte prosjektet 20 jobb dele ut 16 heldge. Bngotrommel sveves gang. Jan! Kjell! Rolf! Tom! rop Maranne ut kafé hvor folk stt spte kaffekopp ltt mat hnd. Hlg, høres fra det e bordet. Han nettopp skret seg søppelplukkng de neste tme vte seg lønn tjt ett arbedet unnagjort. Ja, ja, ja! s ann ms smlet br seg utov ansktet. Det tydelg at f jobb betyr mye de oppmøtte. Å jobbe mte holde meg selv nakk. Dne ordnng gjør at jeg komm meg opp om morg unngr øldrkkng mange tm. Dessut det veldg sosalt, v fr gret betalt, tell. Alle ønsk at fle jobb hadde vtet, at fle arbedsplass hadde bruk dem. Jeg kunne tkt meg monte møbl, malt tapetst, m søppelplukkng s bra. Det vktgste kke hva jobb gr ut, m at jeg noe gjøre, s legg at han fr mye skryt, særlg av eldre dam, nr han gjør det rt pt bygate. Arbedet gjnom Lønn tjt Det kø ut døra hos Krks Bymsjon hv morg det deles ut jobb gjør at rusavhgge føl seg vdsatt sett. Det et altnatv tggng, stjelng prosttusjon. Lvet fall m plass nr no bruk arbedskraft des. Maranne skulle s gjne hatt fle jobb by, all helst noe fkk kvnne banke ofte dør. M de tre kvnne ses kafé dne dag, vl hell plukke søppel n mye annet. Jeg s klønete hde lk f frsk luft, s jeg blr gjne mne ut, s Sssel Jacobs, jobbet dne mt et et halvt r. Dette et fnt prosjekt. V komm samm, det hyggelg før v skje fr jobb gjøre. Jeg trves godt trg pge, s hun spss øre høre Marannes stemme. Hun var kke blant de heldge dag dessvre. Bngo ov. De kke fkk jobb g, rusl ltt skuffet ut gj mnnels om at neste sjanse komm fredag. En pek at dette var tredje gang han kke ble trukket ut, Maranne garant at han vl f utdelt jobb neste gang. D regel gjeld alle. 4

5 aktuelt Mort Aasland Maranne hos Krks Bymsjon rop opp de heldge hte seg arbedsavtale. Ledne Maranne Vnød Sgmund Ruud godt nøyde nye lokal Tøy. V ftt et hjem! Prosjektet Lønn tjt flyttet fra Oslo strum Tøy, m det hndr kke hpefulle rusavhgge fra banke dør ønske seg et anstdg dagsarbed. Maranne Vnød tar seg td prate e ung jte kke fkk jobb dne dag. Jeg var heldg fkk jobb dag. Bare det s at jeg jobb g, betyr mye meg. Lønn tjt Startet 2004 Dagsoppdrag rusavhgge hvor lønn utbetales kontant samme dag Arbedsutdelng mandag, onsdag fredag hv uke treknng rundt 8.30 morg Hold Hslebsgate 43 Tøy Har arbedsoppdrag? Ta kontakt - Jeg gledet meg flytte tro at det bra oss «bo» h. H v større bedre lokal, v fr fle kollega styrke samarbedet lgnde organsasjon nærhet. H v ftt et hjem, s Maranne Vnød, daglg Lønn tjt Oslo. OHF støttet sysselsettngstaket mnesk aktv rus mange r. Handelsstand vl at kunde skal fdes trygg hyggelg by, postve tak hjelp mnesk mngsfull hvdag stedet tggng, prosttusjon krmnell aktvtet. I start av august pnet døre rusavhgge arbedslyst gj. Sgmund Ruud, ovordnet prosjektet, lettet ov at de vk mstet oppdrag ell arbedstake løpet av m, da de mtte holde stgt pode grunn av bygnngsarbedet. V var spt om brukne vlle fnne ve Tøy heldgvs gjorde de det. Det var lke mange møtte opp første dag h sste dag Fred Olss gate, s Ruud, legg at det flest mn. Grunn at v kke opprettholdt gleproksjon stund. Det s kke ut at kvnn synes det attraktvt plukke søppel rydde ban, prong stasjonrd, s Ruud, vs d faste oppdragsgv Oslo T-banedrft. De sørg at 12 pson jobb gjøre hv dag. M markedet kke mettet glassgl. I start av oktob regn v være gang gj. Det mange ønsk seg gl jul. I legg tk v andre altnatv utejobb g arbed fle kvnn. Dongveske kamkkprokt blant slage, s Vnød. Krks Bymsjon takknemlg det mangerge samarbedet OHF. V selvfølgelg stelse at rusmsbruke ubehagelg butkk kund, m det bedre ta tak probleme n snu seg vekk, s ansatte ved Oslo-avdelng. Lønn tjt ønsk seg fle oppdrag fra grdee/retnngsdrve Kvadratur, Tøy/Grønland, Grønland/strum rundt Oslo Stralbanestasjon. Ta kontakt Maranne e-post: ell telefon: / Les hva OHFs skkhetssjef s om samarbedet neste sde. >> 5

6 uelt mneds hms-tps aktuelt Mneds HMS-tps skal bdra at vre lemm et levde HMS-system. Et godt HMS-system ebygg sykdom, skade tap av vd. Det skal bdra skre arbede, kund mljø, drft matelle vd, samt skape økt konkurranseevne. Mneds HMS-tema tas opp psonalmøt ell andre m samlng hvor alle ansatte stede, begnet ta ca. 15 mn. For et godt utbytte bør evtuelle avvk følges godt opp. husk dre kode! 1. Kod fysske teknske nnretnng m dres jevne mellomrom hndre uvedkommde adgang at vrkhet ld tap. 2. Hvt r anbefales drng av følgde kod: Passord/avlysnngskode alarm Felles kode alarm Vdskap Seddelboks Kodels dør 3. Alle ovnevnte kod arbed kjt, skal dres dag ett at arbed avsluttet stt arbedshold. Dette gjeld s nnled psonell 4. Dekodng skal alltd utføres nr levandør, svsepsonell øvrge ekstne ftt oppgtt kod. samarbed mot falske var Antall falske mkevar salg økt kraftg de sste re. OHF samarbed tett Tollveset begrse omfanget av slk pratvrkhet. det selg mkevar dn butkk, mk av konkurranse oppleves usunn? Hd det dne bud blr utkonkurrt av mdltdge retnng konstante supbud, lagsalg, 70 %, opphørssalg lgnde? Tollveset bakeholdt 873 falske mkevar grs 2001, ht r tallet prokt alts mdabel øknng de sste re. Kanskje no av dsse prokte lgn dem rettghet? Et eksempel være at selg lek barn av god kvaltet. S les avs at av «dne» lek nnehold blyholdg malng at barn bltt syke følge av dette. Da det vært gret ha «mdltdg føynng» dn mkevare slk at tollveset oppmk at dne prokt gjstand falsknng. Vl vte hva tollveset gjøre, hva gjøre samarbed tollveset, velkomm ta kontakt OHF, ved Janne, tlf ell e-post: OHF trygg by Krmnaltet Oslo bare øk trygge varehandels ansatte, ee kund, det nødvdg vksette ebyggde tak. Janne Holtet Westbye, skkhetssjef OHF Narkotkaproblematkk gtt handel Oslo store utdrng mange r, d OHF nngtt samarbed Krks Bymsjon Oslo at organsasjone fellesskap skal arbede aktvt mot rusmddelmsbruk. Det speselt vktg OHF bdra trygg by publkum, m s de arbed varehandel. Ett ha sett mange mulge samarbedspartne aktvtet, falt valget Krks Bymsjons prosjekt Lønn tjt. Tltaket gr mulghet arbed pson aktv rus. Dette prosjektet gr drekte resultat. Pson rusproblem fr mulghet lønnet arbed, ara d de fr oppleve vd av lønnet arbed. Mlet g brukne følelse av mestrng være avgjørde hold kunne eta konstruktve drng eget lv. Lønn tjt represt et altnatv tggng, prosttusjon vnnngskrmnaltet Og nettopp de tre sstnevnte omrd gr handel store utdrng daglg. Lønn tjt gr prvat offtlg nærng mulghet delta et konstruktvt oppbyggde arbed Oslo strum eksempelvs ryddng/feng, plklppng, lukng, plantng, snøryddng, malng, trappevask, strøng m. Fle av kjede ulke mt bdragsyte det ebyggde arbedet, oppdragsgve rapport at kvaltet utført arbed god. Ett ha fulgt prosjektet fle r, jeg stolt nr jeg vegne av OHF s at dette vellykket bde fra bruknes handels ststed. Ransstatstkk Antall grove smple ran fra handel Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT

7 OKTOBER 2010 NORGES VAREMESSE OSLO BILLETT VERDI KR 150, Spar td pg, ht frbllett dn BUTIKKLEVERANDØR NORGES STØRSTE OG LEDENDE MESSE MED INNREDNING OG UTSTYR FOR HELE VAREHANDELEN Besøk MESSEN varehandels vktgste møteplass! UTSTILLERE PRODUKTNYHETER SEMINARER NYE IDEER Varehandels mest komplette møteplass m nnholdsrk n nosnne! Besøk vs sste nytt nn utstyr nnrednng hele varehandel. Uansett om planlegg større strategsk utvklng nn vrkhet dn, ell mndre m praktsk rettet drng butkk dn dette. Spesalomrde : easyfars VISUAL COMMUNICATION UTSTILLERE P møt mgd av utsle. Alle bransjs ledde levandør plass vse proktnyhete sne. & For oppdatt utsllste proktnyhet, besøk: easyfars.com/butkk-no Mess øk salget utvkl butkkmljøet dtt mnsk kostnade maksm nntekte p kvadratmet Skrv ut frbllett dn: Dn kode

8 Semnar Semnar Semnar Semnar KOM TIDLIG - nsprde morgmøt gr god start 13. okt. kl okt. kl Øk salget f maksmalt ut av hv potsell kunde Why do shopps shop the way they do? Js Nordfält av vds fremste ske, De sste 15 re Tony Durham ledet Proct ekspt nn kjøpeatfd, vs fle gr god start & Gambles sknng utvklng nn kundekompon TIDLIG - nsprde morgmøt aktuelle cas skap et spnde butk kjøpeatfd, samtdg han arbed KOM TIDLIG nsprde morgmøt gr god start KOM TIDLIG nsprde morgmøt gr god start kmljø kl.øk konsult ledde daglgvarekjed Europa. 13. okt. 8.30salget fr kunde handle 14. okt. kl aldr før. TonyWhy Durham, Assocate Drector,shop In-storethe Innovaton, Øk salget maksmalt ut av hv potsell kunde shopps wayproct they and do?gamble 13. okt. kl.f do okt. kl okt. kl okt. kl JsJs Nordfält, Doktor konsumtatfd Nordfält av vds fremste ske, De sste 15 re Tony Durham ledet Øk salget f maksmalt ut av hv potsell kunde Why do shopps shop the way they Øk salget f maksmalt ut av hv potsell kunde Why do shopps shop the way they do? do?proct pon ekspt vs fle Gambles sknng Tony utvklng nn kundejs Nordfält avkjøpeatfd, vds fremste ske, De sste 15 re Durham ledet Proct Js Nordfält avnn vds fremste ske, De&sste 15 re Tony Durham ledet Proct aktuelle cas skap et spnde &kjøpeatfd, samtdg han arbed Fle eksempl kostnadsfre semnar pon ekspt nn kjøpeatfd, vs fle Gambles sknng utvklng nn kundepon ekspt nn kjøpeatfd, vs butkfle & Gambles sknng utvklng nn kundekmljø cas øk salget fr skap kunde handle samtdg ledde daglgvarekjed Europa. aktuelle et spnde kjøpeatfd, samtdg arbed aktuelle cas skap et spnde butk-butkkonsult kjøpeatfd, han han arbed Kunnskap nsprasjon fra ekspt aldr før. Tonykonsult Durham, Assocate In-store Innovaton, Proct and Gamble kmljø øk fr kunde handle Drector, ledde daglgvarekjed Europa. kmljø øk salgetsalget frkunde handle konsult ledde daglgvarekjed Europa. Js aldr Nordfält, Doktor konsumtatfd før. Tony Durham, Assocate Drector, Innovaton, and Gamble hjelp aldr lykkes dn vrkhet. før. Tony Durham, Assocate Drector, In-storeIn-store Innovaton, ProctProct and Gamble Js Nordfält, Doktor konsumtatfd Nordfält, Doktor konsumtatfd Nr Js meldt fr Fle eksempl kostnadsfre semnar Mdt messegulvet gr mgd av høyaktuelle, ds grats adgang semnare. Fle eksempl kostnadsfre semnar kostnadsfre learnshops. Fle eksempl kostnadsfre semnar Kostna Kunnskap nsprasjon fra ekspt Det kost ngtng delta bare kom lytt! frtt! Hva sosale? Kunnskap nsprasjon fra ekspt Kunnskap nsprasjon fra ekspt hjelp lykkes dn vrkhet. man nveste stedet bruke pg Eksempel tale s learnshops : hjelp lykkes dn hjelp meldt lykkes vrkhet. Nr dn fr av markedsførng sn? Og vrkhet. man legon Mdt messegulvet gr mgd av høyaktuelle, kkemeldt baresemnare. ønsk bedrft m Nr fr ds Nr folk meldt skaffe frkund, grats adgang kostnadsfre learnshops. Mdt messegulvet mgd av høyaktuelle, Kostnaad Mdt messegulvet grgr mgd av høyaktuelle, lk det? Hvlke grep, speselt nn nnovasjon sn grats adgang semnare. t d s a Det kost ngtng delta bare kom lytt! kostnadsfre learnshops. o n grats adgang semnare. doble t Gole: Trds & Kstfrt s! Hva markedsførng, bedrft ta lykkes 2010 kostnadsfre learnshops. Ko sosale? Det kost ngtng delta bare kom lytt! resultatet opportuntes n fremov? Det kost ngtng delta learnshops bare kom: lytt!! t! frtt man? nveste stedet bruke pg Hva sosale Eksempel tale s frt Hva? mndre ressurs? retal Joakm Varssosale Nls, Kreatv strateg Rdgv MedaFront. Fotraf: P Hemly Skrv ut frbllett dn: Dn kode 1121 Offsell partn: Mede- samarbedspartne: Returadresse: Oslo Handelsstands Forng, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo NY TEKNIKK produktnyheter TRENDER TRENDER KOMpETANSEUTVIKLING KOMpETANSEUTVIKLING NY TEKNIKK produktnyheter NY TEKNIKK NY TEKNIKK produktnyheter produktnyheter TRENDER TRENDER KOMpETANSEUTVIKLING KOMpETANSEUTVIKLING Skrv ut frbllett dn: Skrv ut frbllett dn: Dn kode 1121 Skrv ut frbllett dn: Dn kode 1121 B For markedsførng sn? Og man legon nveste man nveste stedet bruke pg EksempelOddger tale s learnshops Garnes man stedet bruke pg av tale s learnshops : : Jon Ivar Johans, folkmarkedsførng kke bare skaffe bedrft kund, mav Eksempel Salgssjef sn? Og legon Konseptansvarlg markedsførng sn? ønsk Og man man legon av Konsult, mymaze.com Gole Norway lk det? Hvlke grep, speselt nn nnovasjon folk kke kke ønsk bare ønsk bedrft kund, folk bare skaffe bedrft kund, m m Desgn av kundeopplevels skaffe økt salg doble Gole: Trds & markedsførng, bedrft ta lykkes 2010 det? lk Hvlke det? Hvlke grep, speselt nn nnovasjon lk grep, speselt nn nnovasjon kundelojaltet alle al Effektv butkk Retal thnkng resultatet doble opportuntes n & fremov? Gole: Trds markedsførng, bedrft ta lykkes 2010 doble Gole: Trds & markedsførng, bedrft ta lykkes 2010 Effektvt samspll mellom fysske butkk, e-handel Magne Backe & Desgn mndre ressurs? resultatet retal Joakm Vars Nls, Kreatv strateg Rdgv MedaFront. Fotraf: P Hemly opportuntes n fremov? Supply Chan Manag resultatet opportuntes n fremov? moble løsnng handl om god Jonmndre Ivar Johans, Oddger Garnes Oscar Hafvsten ressurs? retal Joakm Vars Nls, Kreatv strateg Rdgv MedaFront. Fotraf: P Hemly Statol mndre ressurs? retal Joakm Vars Nls, Kreatv strateg Rdgv MedaFront. Fotraf: P Hemly Konseptansvarlg Salgssjef rktg kundeopplevelse. Arld vl vse eksempl kjøpgründ Jon Ivar Johans, Oddger Garnes Jon Ivar Johans, Oddger Garnes Gole Norway BoysKonsult, don t cry mymaze.com Konseptansvarlg Salgssjef sutløsde helhetlge løsnng Desgn avdesgn kundeopplevels økt salg utnytt de Konseptansvarlg Salgssjef Konsult, mymaze.com Gole Norway mulghete teknol g. Konsult, mymaze.com Gole Norway Desgn ny av kundeopplevels økt salg kundelojaltet alle al Effektv butkk Retal thnkng Desgn av kundeopplevels økt salg Makng Waves ArldEffektvt Bjørn Lars, Drector ofmellom & Busness Developmt, kundelojaltet Marketng alle al samspll Magne Backe butkk Tapsebyggng Dressed Effektv thnkng & Retal Desgn kundelojaltet alle al fysske butkk, e-handel Supply Chan Manag Effektv butkk Retal thnkng Effektvt samspll mellom fysske butkk, e-handel Magne Backe moble løsnng handl om god Magne varehandel Success & Desgn Oscar Hafvsten Effektvt samspll mellom fysske butkk, e-handel BackeChan Manag Statol Supply & Desgn moble løsnng handl om god rktg kundeopplevelse. Arld vl vse eksempl kjøpgründ Mort Østhaug Jessca Syrén,Hafvsten Supply Statol Chan Manag Oscar moble løsnng handl om god Størrels desgn dagsoppgjøret avhg av eksempl v kjøposcar Hafvsten Etablngssjef Boys don t cry rktg kundeopplevelse. Arld vl vse Statol Gründ sutløsde Arld helhetlge løsnng utnytt rktg kundeopplevelse. vl vse eksempl kjøp- dede Gründ møt kund nydesgn Skkhetsledelse Gna Trcot Boys don t cry sutløsde helhetlge løsnng g.utnytt mulghete teknol Boys don t cry sutløsde desgn helhetlge løsnng utnytt de VrArldfarng at holdnng Busness møtet kund ofte mulghete ny ofteknol g. Bjørn Lars, Drector Marketng & Developmt, Makng Waves mulghete ny teknol heltarldavgjørde delsrommeet vrt g. markedet, Tapsebyggng Dressed Bjørn Lars, Drector of Marketng & Busness Developmt, Makng Waves Arld Lars, of Marketng & BusnessValget Developmt, Makng Waves Norge; Tapsebyggng Dressed mbjørn s Drector salg lønnhet. av holdnng varehandel Success Kunde d Tapsebyggng Dressed Landets branmort Østhaug Jessca Syrén, varehandel Success alts t undsl ell edle varemket etanye markedsstørrels dagsoppgjøret avhg av v varehandel Success Etablngssjef Mort Østhaug Jessca Syrén, sjeng kets mulghet I dette ntsve sjef! Størrels markedet. dagsoppgjøret avhg av v møt kund Mort Østhaug Jessca Syrén, Skkhetsledelse Gna Trcot Etablngssjef Størrels dagsoppgjøret avdtt Intnettsemnaret fr de avhg arbedet v ofte Etablngssjef kund KrstanSkkhetsledelse Nordtømme Gna Trcot Vrmøt farng tps at holdnng møtet kund møt kund Skkhetsledelse Gna Trcot postordehandel Led bedre selskapets Vr avgjørde farng svcv. atholdnng møtetvrt kund ofte helt dels rommeet markedet, Boostcom Vr farng at holdnng møtet kund Gd Anthun, Dagl Gunnar Ström, Vkställande Instruktör, FRAM helt avgjørde STIG dels rommeet vrt ofte markedet, Norge; s salg dels lønnhet. Valget holdnng Kunde d Norge m heltm avgjørde rommeet vrtavav markedet, Norge; s undsl salg lønnhet. Valget holdnng Kunde d Landets branalts t ell edle varemket etanye markeds Norge; m s salg lønnhet. Valget av holdnng Kunde d Landets branalts t undsl ell edle varemket etanye markedssjeng ketst mulghet markedet. I dette ntsve sjef! Landets branalts undsl ell edle varemket etanye markedssjeng kets mulghet markedet. I dette ntsve sjef! Intnett semnaret fr tps dei dette arbedet dtt Krstan Nordtømme sjeng kets mulghet ntsve sjef! fle semnar, fullstdg prram, besøk easyfars.com/butkk-no Intnett semnaret fr markedet. learnshops tps de arbedet dtt postordehandel LedNordtømme Krstan bedre selskapets svcv. Intnett semnaret fr tps de arbedet dtt Krstan Nordtømme postordehandel Led Boostcom bedre selskapets svcv. Gd Anthun, Dagl Gunnar Ström, Vkställande Instruktör, STIG FRAM postordehandel Led Boostcom bedre selskapets svcv. Gd Anthun, Dagl Norge Gunnar Ström, Vkställande Instruktör, STIG FRAM Temahalvdag Temahalvdag Temahalvdag Temahalvdag Gunnar Ström, Vkställande Instruktör, STIG FRAM Boostcom Gd Anthun, Dagl Norge Norge STED & DATO oktob, kl For fle semnar, learnshops fullstdg prram, besøk easyfars.com/butkk-no For fle semnar, learnshops fullstdg prram, besøk easyfars.com/butkk-no Norges Varemesse, Lllestrøm For fle semnar, learnshops fullstdg prram, besøk easyfars.com/butkk-no For vebeskrvelse, besøk Nytt r at rettet mot fre fokurd speselt passede semnar : - BUTIKKSJEF - MARKEDSSJEF Nytt r at rettet mot fre fokurd Nytt r at rettet mot fre fokurd - SIKKERHETSSJEF speselt semnar : Nytt speselt r passede atpassede semnar rettet mot fre fokurd : -speselt LOGISTIKKOG TRANSpORTSJEF passede semnar : - BUTIKKSJEF - BUTIKKSJEF - BUTIKKSJEF - MARKEDSSJEF - MARKEDSSJEF Offsell partn: Mede- samarbedspartne: - MARKEDSSJEF - SIKKERHETSSJEF - SIKKERHETSSJEF - SIKKERHETSSJEF - LOGISTIKKOG TRANSpORTSJEF - LOGISTIKK- OG TRANSpORTSJEF - LOGISTIKK- OG TRANSpORTSJEF FOR MER INFO OG FULLSTENDIG program BESØK easyfars.com/butkk-no FOR FORMER MERINFO INFOOG OG FULLSTENDIG FOR MER INFO OG FULLSTENDIG program BESØK FULLSTENDIG program BESØK easyfars.com/butkk-no program BESØK easyfars.com/butkk-no easyfars.com/butkk-no STED & DATO ARRANGØR STED & DATO Scandnava kl easyfars STED & oktob, DATO oktob, kl.ab Norges Lllestrøm Tlf.: Varemesse, 99 61kl oktob, Norges Varemesse, Lllestrøm For vebeskrvelse, besøk E-post: Norges Varemesse, Lllestrøm For vebeskrvelse, besøk For vebeskrvelse, besøk Dette r fagmesse bare p ARRANGØR represtant fra nærngslvet offtlg sektor. ARRANGØR easyfars Scandnava AB ARRANGØR Aldsgrse: 18 Scandnava r. V dessvre easyfars AB kke ta mot Tlf.: easyfars Scandnava skoleelev ell studt. Tlf.: AB 24 E-post: Tlf.: E-post: E-post: Dette r fagmesse bare p Dette r fagmesse bare p represtant fra nærngslvet offtlg sektor. Detteprestant r fagmesse bare p sektor. fra nærngslvet offtlg Aldsgrse: 18 r. V dessvre kke ta mot Aldsgrse: 18 r. V dessvre ta mot represtant fra nærngslvet offtlgkke sektor. skoleelev ell studt. skoleelev Aldsgrse: 18 ell r. Vstudt. dessvre kke ta mot skoleelev ell studt.

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON Flyttht INFORMASJON Fjellregonen Hstor om tlflyttng tlflyttngsarbed sju kommun 13 456 78 91 11 Vtskapsordnngen. S 6 INNHOLD s 4 Flyttht 1 11 «I dsse Flyttht-td», s v. Men hva betyr nå t? Sn noen? S 18

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i

NAV ble etablert 1. juli Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i "Ko M I"?-//E Fylkesmannen Hedmark Tl kommunene Hedmark v/rådmann Hedmark fylkeskommune v/fylkesrådet 5. februar 2016 Strategsk plan 2016-2020 for NAV Hedmark Innlednng: Etter ntatv fra NAV Hedmark besluttet

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag 8.. EKSAMEN n og utsatt løsnngsorslag Emnekode: ITD Dato:. jun Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnhold på begge sder. Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Eksamenstd: 9.. Faglærer: Chrstan F Hede -

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

SJELESORG. Overskrift. Nytt fra. Alle aldersgrupper ????????????????? Østfold. Tekst. Tekst

SJELESORG. Overskrift. Nytt fra. Alle aldersgrupper ????????????????? Østfold. Tekst. Tekst Nytt fra????????????????? Østfold Oktob/ novemb 2012 Nr. 5 12. gang www.normsjon.no Kan fle tus gamle bud tst ha sn gyldghet? Og se dags mnesk d Tekst Tekst rette ve? S E T INN BIL D E S E T T INN BIL

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . desember 6 EKSAMEN Løsnngsorslag Emnekode: ITD Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Dato:. desember 6 Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnold på begge sder. - Formelete. - Kalkulator som deles ut samtdg

Detaljer

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Anodisk oksidasjon ALL IN ONE. Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger!

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Anodisk oksidasjon ALL IN ONE. Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger! Rent vann - rene rør - ren eng - en ren kundes Anodsk oksdasjon Klordoksd UV-anlegg Kobb/Sølv Kjemsk rens ALL IN ONE Dn totallevandør ENØK Legonella-løsnng! Velkommen tl Snart tyve år har gått sden v startet

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune

Internt notat. Kommunikasjonsplan ny kommune - K2. Moss kommune Internt notat Fra: Adm. enhet Kommunalavdelng økonom organsasjon Saksbehandler: Therese Evensen Arkvref.: 16/7230 Dato: 15.02.2016 Saksbehandler Bente Hedum Adm. enhet: Kop tl: Are Hammervold Solvang Tale

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status

Forvaltningsplan Lofoten- Barentshavet. Utvikling og status Forvaltnngsplan Lofoten- Barentshavet Utvklng og status PROOF årsmøte 2005 2 Innhold Behov Intatv Organserng Mandatet for arbedet Arbedsprosessen Noen resultater av utrednngene Vdereførng PROOF årsmøte

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00 Norges teknsk naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag Sde 1 av 9 Faglg kontakt under eksamen: Enar Rønqust, tlf. 73 59 35 47 EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Trsdag 15. ma 2001 Td:

Detaljer

Løsning til seminar 3

Løsning til seminar 3 Løsnng tl semnar 3 Oppgave ) Investerngsfunksjonen Investerngene påvrkes hovesaklg av renta og av aktvtetsnvået økonomen. Når renta går opp øker kostnaen ve å fnansere nvesternger. V kan s at et lr relatvt

Detaljer

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2 Repetsjon 4 (16.09.06) Regler for oksdasjonstall 1. Oksdasjonstall for alle fre element er 0 (O, N, C 60 ). Oksdasjonstall for enkle monoatomske on er lk ladnngen tl onet (Na + : +1, Cl - : -1, Mg + :

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore Ekofsk 2/4 C-16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1989 prekvalfst prekvalfst 1989 1989 Rammetale Rammetale ved ved ordre ordre ST-9-250288 ST-9-250288 nngått nngått 1989 1989 Første gang hode utstyr valgt nstallasjon

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer. Parallelle og parallell-serielle kretser Kirchhoffs strømlov Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt parallelle kretser Krchhoffs

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Lars Bjerkmann Dagen i dag. Sangbok. Tekster, melodinoter og besifring. Hyggelig selskap

Lars Bjerkmann Dagen i dag. Sangbok. Tekster, melodinoter og besifring. Hyggelig selskap Lars Bjkmann ag dag Sangbok Tekst, melodnot besfrng Hyggelg selskap Tl ro Lars Bjkmann ag dag Sangbok tekst, melodnot besfrng Tekst, melodnot besfrng Takk tl Yngvl ordts, rll Krstans Sten Morbech for god

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON13 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 11.8.16 Sensur kunngjøres senest: 6.8.16 Td for eksamen: kl. 9: 1: Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

MoD233 - Geir Hasle - Leksjon 10 2

MoD233 - Geir Hasle - Leksjon 10 2 Leksjon 10 Anvendelser nettverksflyt Transportproblemet Htchcock-problemet Tlordnngsproblemet Korteste-ve problemet Nettverksflyt med øvre begrensnnger Maksmum-flyt problemet Teorem: Maksmum-flyt Mnmum-kutt

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker kampanje 1 -snakke over hodene Helene & Helena Egeland bref Hva skal tl for å selge Dplom-s hele året? Første kampanje prater tl voksne på en måte barn kke kan forstå Humor er et vktg grep for å fange

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid

Språkløyper OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER. SPRÅKLØYPER hvem, hva, hvordan? gratis nettressurser for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKLØYPER grats nettressurser for lokalt, pedagsk utvklngsarbed Lese- Skrvesenteret har gleden å nvtere tl oppstartsamlng for! Det er grats å delta på samlngen, som har som mål å

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Styrets. Styret. Styrets beretning

Styrets. Styret. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styret s vrkhet ledes styret samsvar aksjelov, vedtekte galsamlngs vedtak. Styret består 5 lemm 1 obsvør. 1 styrelem obsvør velges blant anste. Obsvør varalem styrelem valgt de anste.

Detaljer