oktober 2010 spør juristen gjennom ohf i kø for Lønn som fortjent inviterer fra problem til kvelds- til ressurs seminar for oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oktober 2010 spør juristen gjennom ohf i kø for Lønn som fortjent inviterer fra problem til kvelds- til ressurs seminar for oslo"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN oktob YR nvt kveldssemnar sde 3 Spør jurst gjnom OHF sde 3 kø Lønn tjt fra problem ressurs oslo sde 4

2 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e oktob 2010 REDAKTØR Rannveg Mølm Ngrd REDAKSJON Lars Fredrks Gunnar Larss Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Forsdefoto OHF FORMGIVING TRYKK 07 Aursk OPPLAG 1750 NESTE UTGAVE Novemb 2010 ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff sdes Oslo Handelsstands Forng pr. e-post: Samarbed strum OHF skal arbede optmale hold handel svce hele Oslo-regon. Regon sett und ett utvkl seg postvt. M v synes det synd Oslo at handel gr bake. Oslo blr ltt fattge ut velfungde handel. V deltar prosjektet Levde Oslo et samarbed mellom Oslo kommune, stat prvat nærngslv strum. Levde Oslos hovedml gjøre bys strum m gjgelg attraktvt. Dette søkes oppndd ved konkrete prosjekt skal bdra : Ruste opp gat, ggat, plass torg vekt god desgn estetkk Skape utvkle gode møteplass Stmule m effektv kollektvtransport bedre parkngsdeknng Høyne standard rhold snømkng Etable prramm omrd belysnng blomst Stmule aktvtet arrangemt alle rstd Det arbedes s gjgelghetsplan Karl Johans gate. Det vl være et vktg bdrag gjøre Oslo unvsell utmet, vl være samsvar Regjngs handlngsplan om et unvselt utmet Norge nn Mlet at Oslo skal være p by hvor unvsell utmng selvfølge. V deltatt Arbedsgrupp helhetlg parkngsbud Oslo strum hp om at det blr rettelagt bedre parkngsbud. V esltt at det opprettes fle parkngshus, bde und jord sjø. N det opp Bystyret avgjøre om det skal utarbedes ny parkngsstrateg Oslo. Og det trgs. selvhjelp, deltakne fr lønn tjt. Dette bdrar gjøre Oslo bedre by s handel. Les m nne bladet. Magasngrupp (kjøpestre strum) gtt samm om utg magasnet Oslo komm novemb. Det skal stmule kund bruke strum, selvsagt handle strum. Bra ntatv v trg fle av. Strøksng Studtlund aktvtet skape m lv by. Fle andre strøksng s fd moblse. Og det trgs skape m handelsaktvtet Oslo. Handel Oslo strum vst negatv trd gjnom fle r. V ønsk levde by hvor det s handel strum. Strum m styrkes, strum m samarbede. Dugnad m. Alle gode kreft m moblses snu trd. OHF støtt gjne oppund gode ntatv. gunnar larss Adm. drektør OHF samarbed Krks Bymsjon det vktge arbedet de gjør. Det hjelp 2

3 aktuelt pør jurst Advokat fra frmae Ræd Storløkk svar spørsml knyttet handel, svce nærngslv fra lesne av Oslo Handel. Ett at svare sttt trykk, arkves de D de ønsk jurdsk bstand utov dette, fnn de kontaktnmasjon advokate h, samt OHF mnn om at de to første tme ved konsultasjon hos Ræd grats Pluss-lemm, s lge hvdels skj va oss. Ved yttlge bruk av tjest fr OHF-lemm gunstg tmeprs. Advokatfrma Ræd DA lev tjest nn hele spektet av det retnngsjurdske omrdet. Hovedvekt lgg mdltd syv fagomrd organst ntnt faggrupp. Frmaets klt hovedsakelg nærngsdrvde nn prvat sektor. Advokatfrmaet Storløkk AS fast advokatbndelse rekke av de største aktøre nn treprse, tjesteytng varehandel Norge hund ledde franchse- dstrbusjonskjed. Har spørsml nn handel krev svar fra jurst? Da Oslo Handel hjelpe. Carl A. Chrstans Carl A. Chrstans partn Ræd spesalst handelsrett. Han m n tyve r arbedet rdgv handelsbedrft, kjed handels organsasjon. Elzabeth Ege Advokat Elzabeth Ege partn Ræd, frmaets faggruppe arbedsrett. I legg gell strategsk rdgvnng bstr Ege handlng. Hun s betydelg prosedyrefarng. Ege jobb s markedsførngsrett, opphavsrett (varemk mv.) mellommannsrett (handlrett agtrett). Noe de vl spørre jurst om? Sd spørsml mk mal «Spør jurst». Husk skrve fullt navn. Advokate kke lov besvare spørsml fra andre advokats klt. Hanne Heum Karls Hanne Heum Karls advokat Ræd, spesals seg edomsrett gell kontraktsrett. I legg hold Heum Karls s kurs nn bl.a. nærngslee, brukkjøp agturrett. Heum Karls utstrakt prosedyrefarng. Bnd Halvors jr Bnd Halvors jr partn advokat, Storløkk bstr klt fra bde nn- utland: Det offtlge, ambassad, store sm bedrft, organsasjon prvatpson. Frmaet bred farng nn retnngsjus. Young Retals nvt kveldssemnar: Uutsgbare kund myte om sosale? Hvor stor makt fr bruk gjnom nye kommunkasjonsal, hvlk grad vrk dette omdømmet bedrfte? Møt opp Young Retals (YR) stt semnar und Oslo Innovaton Week hør kjte edragsholde g svar. YR ønsk ønsk velkomm arrangemtet und Oslo Innovaton Week trsdag 19. oktob fra kl OHFs lokal. Semnaret, hvor rekke kjte edragsholde str prrammet, grats deltagne fr svt tapas andre godbt gjnom hele kveld. Meld : Tema P nett gjnom nye kommunkasjonsal sosale, brukne raskt egne seg proktnmasjon kunnskap om markedet. Fremtds bruke blg om sne sste kjøp, kast tnng ett tastetrykk, skrv les anbefalng. I hvlk grad vrk dette omdømmet bedrfte, hva m bedrfte gjøre hge utvklng? Har bruk ftt m makt ell det bare noe v tror? Foredragsholdne Høyskolelektor Cecle Staude ved Handelshøyskol BI ntros. Solfrd Flateby, kommunkasjonsdrektør Retangrupp snakk om «kund øvste sjef». Dett følg Nls Marus Apeland, kommunkasjonsrdgv Apeland Inmasjon AS, «Omdømmebyggng». Hrette Hedløv, rdgv Hal ntvju Stenar Ols, gründ av Stormbg. S følg «Blg vktøy ved lansng av nye prokt» ved Martn Pra, tdlge markedsdrektør Bama/Chquta, Ole Eml Johns, kommunkasjonsrdgv Gambt, «Return on Investmt sosale» Monna Nordhag, partn konsult Brandlab, prest «Markedsførng mng». Velednng Har eg bedrft ell drømm om starte opp? Vre kompette edragsholde gr grats velednng nn omdømme, kommunkasjon, desgn, navneutvklng, konseptutvklng lokalsngsanalyse. V kun et begrset antall plass, s meld dag! 3

4 aktuelt Jobb gjør stolt Tre morg uk str rusavhgge kø ut Krks Bymsjon. De vl nn skrve seg lst, s ta arbedsantrekket. M først m de f bngo jobblottet. Klokka ltt ov tte. Et tretttalls pson aktv rus str rolg kø skrve navnet stt lst g arbed utov dag. Dne onsdag Maranne Vnød de andre ansatte prosjektet 20 jobb dele ut 16 heldge. Bngotrommel sveves gang. Jan! Kjell! Rolf! Tom! rop Maranne ut kafé hvor folk stt spte kaffekopp ltt mat hnd. Hlg, høres fra det e bordet. Han nettopp skret seg søppelplukkng de neste tme vte seg lønn tjt ett arbedet unnagjort. Ja, ja, ja! s ann ms smlet br seg utov ansktet. Det tydelg at f jobb betyr mye de oppmøtte. Å jobbe mte holde meg selv nakk. Dne ordnng gjør at jeg komm meg opp om morg unngr øldrkkng mange tm. Dessut det veldg sosalt, v fr gret betalt, tell. Alle ønsk at fle jobb hadde vtet, at fle arbedsplass hadde bruk dem. Jeg kunne tkt meg monte møbl, malt tapetst, m søppelplukkng s bra. Det vktgste kke hva jobb gr ut, m at jeg noe gjøre, s legg at han fr mye skryt, særlg av eldre dam, nr han gjør det rt pt bygate. Arbedet gjnom Lønn tjt Det kø ut døra hos Krks Bymsjon hv morg det deles ut jobb gjør at rusavhgge føl seg vdsatt sett. Det et altnatv tggng, stjelng prosttusjon. Lvet fall m plass nr no bruk arbedskraft des. Maranne skulle s gjne hatt fle jobb by, all helst noe fkk kvnne banke ofte dør. M de tre kvnne ses kafé dne dag, vl hell plukke søppel n mye annet. Jeg s klønete hde lk f frsk luft, s jeg blr gjne mne ut, s Sssel Jacobs, jobbet dne mt et et halvt r. Dette et fnt prosjekt. V komm samm, det hyggelg før v skje fr jobb gjøre. Jeg trves godt trg pge, s hun spss øre høre Marannes stemme. Hun var kke blant de heldge dag dessvre. Bngo ov. De kke fkk jobb g, rusl ltt skuffet ut gj mnnels om at neste sjanse komm fredag. En pek at dette var tredje gang han kke ble trukket ut, Maranne garant at han vl f utdelt jobb neste gang. D regel gjeld alle. 4

5 aktuelt Mort Aasland Maranne hos Krks Bymsjon rop opp de heldge hte seg arbedsavtale. Ledne Maranne Vnød Sgmund Ruud godt nøyde nye lokal Tøy. V ftt et hjem! Prosjektet Lønn tjt flyttet fra Oslo strum Tøy, m det hndr kke hpefulle rusavhgge fra banke dør ønske seg et anstdg dagsarbed. Maranne Vnød tar seg td prate e ung jte kke fkk jobb dne dag. Jeg var heldg fkk jobb dag. Bare det s at jeg jobb g, betyr mye meg. Lønn tjt Startet 2004 Dagsoppdrag rusavhgge hvor lønn utbetales kontant samme dag Arbedsutdelng mandag, onsdag fredag hv uke treknng rundt 8.30 morg Hold Hslebsgate 43 Tøy Har arbedsoppdrag? Ta kontakt - Jeg gledet meg flytte tro at det bra oss «bo» h. H v større bedre lokal, v fr fle kollega styrke samarbedet lgnde organsasjon nærhet. H v ftt et hjem, s Maranne Vnød, daglg Lønn tjt Oslo. OHF støttet sysselsettngstaket mnesk aktv rus mange r. Handelsstand vl at kunde skal fdes trygg hyggelg by, postve tak hjelp mnesk mngsfull hvdag stedet tggng, prosttusjon krmnell aktvtet. I start av august pnet døre rusavhgge arbedslyst gj. Sgmund Ruud, ovordnet prosjektet, lettet ov at de vk mstet oppdrag ell arbedstake løpet av m, da de mtte holde stgt pode grunn av bygnngsarbedet. V var spt om brukne vlle fnne ve Tøy heldgvs gjorde de det. Det var lke mange møtte opp første dag h sste dag Fred Olss gate, s Ruud, legg at det flest mn. Grunn at v kke opprettholdt gleproksjon stund. Det s kke ut at kvnn synes det attraktvt plukke søppel rydde ban, prong stasjonrd, s Ruud, vs d faste oppdragsgv Oslo T-banedrft. De sørg at 12 pson jobb gjøre hv dag. M markedet kke mettet glassgl. I start av oktob regn v være gang gj. Det mange ønsk seg gl jul. I legg tk v andre altnatv utejobb g arbed fle kvnn. Dongveske kamkkprokt blant slage, s Vnød. Krks Bymsjon takknemlg det mangerge samarbedet OHF. V selvfølgelg stelse at rusmsbruke ubehagelg butkk kund, m det bedre ta tak probleme n snu seg vekk, s ansatte ved Oslo-avdelng. Lønn tjt ønsk seg fle oppdrag fra grdee/retnngsdrve Kvadratur, Tøy/Grønland, Grønland/strum rundt Oslo Stralbanestasjon. Ta kontakt Maranne e-post: ell telefon: / Les hva OHFs skkhetssjef s om samarbedet neste sde. >> 5

6 uelt mneds hms-tps aktuelt Mneds HMS-tps skal bdra at vre lemm et levde HMS-system. Et godt HMS-system ebygg sykdom, skade tap av vd. Det skal bdra skre arbede, kund mljø, drft matelle vd, samt skape økt konkurranseevne. Mneds HMS-tema tas opp psonalmøt ell andre m samlng hvor alle ansatte stede, begnet ta ca. 15 mn. For et godt utbytte bør evtuelle avvk følges godt opp. husk dre kode! 1. Kod fysske teknske nnretnng m dres jevne mellomrom hndre uvedkommde adgang at vrkhet ld tap. 2. Hvt r anbefales drng av følgde kod: Passord/avlysnngskode alarm Felles kode alarm Vdskap Seddelboks Kodels dør 3. Alle ovnevnte kod arbed kjt, skal dres dag ett at arbed avsluttet stt arbedshold. Dette gjeld s nnled psonell 4. Dekodng skal alltd utføres nr levandør, svsepsonell øvrge ekstne ftt oppgtt kod. samarbed mot falske var Antall falske mkevar salg økt kraftg de sste re. OHF samarbed tett Tollveset begrse omfanget av slk pratvrkhet. det selg mkevar dn butkk, mk av konkurranse oppleves usunn? Hd det dne bud blr utkonkurrt av mdltdge retnng konstante supbud, lagsalg, 70 %, opphørssalg lgnde? Tollveset bakeholdt 873 falske mkevar grs 2001, ht r tallet prokt alts mdabel øknng de sste re. Kanskje no av dsse prokte lgn dem rettghet? Et eksempel være at selg lek barn av god kvaltet. S les avs at av «dne» lek nnehold blyholdg malng at barn bltt syke følge av dette. Da det vært gret ha «mdltdg føynng» dn mkevare slk at tollveset oppmk at dne prokt gjstand falsknng. Vl vte hva tollveset gjøre, hva gjøre samarbed tollveset, velkomm ta kontakt OHF, ved Janne, tlf ell e-post: OHF trygg by Krmnaltet Oslo bare øk trygge varehandels ansatte, ee kund, det nødvdg vksette ebyggde tak. Janne Holtet Westbye, skkhetssjef OHF Narkotkaproblematkk gtt handel Oslo store utdrng mange r, d OHF nngtt samarbed Krks Bymsjon Oslo at organsasjone fellesskap skal arbede aktvt mot rusmddelmsbruk. Det speselt vktg OHF bdra trygg by publkum, m s de arbed varehandel. Ett ha sett mange mulge samarbedspartne aktvtet, falt valget Krks Bymsjons prosjekt Lønn tjt. Tltaket gr mulghet arbed pson aktv rus. Dette prosjektet gr drekte resultat. Pson rusproblem fr mulghet lønnet arbed, ara d de fr oppleve vd av lønnet arbed. Mlet g brukne følelse av mestrng være avgjørde hold kunne eta konstruktve drng eget lv. Lønn tjt represt et altnatv tggng, prosttusjon vnnngskrmnaltet Og nettopp de tre sstnevnte omrd gr handel store utdrng daglg. Lønn tjt gr prvat offtlg nærng mulghet delta et konstruktvt oppbyggde arbed Oslo strum eksempelvs ryddng/feng, plklppng, lukng, plantng, snøryddng, malng, trappevask, strøng m. Fle av kjede ulke mt bdragsyte det ebyggde arbedet, oppdragsgve rapport at kvaltet utført arbed god. Ett ha fulgt prosjektet fle r, jeg stolt nr jeg vegne av OHF s at dette vellykket bde fra bruknes handels ststed. Ransstatstkk Antall grove smple ran fra handel Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT

7 OKTOBER 2010 NORGES VAREMESSE OSLO BILLETT VERDI KR 150, Spar td pg, ht frbllett dn BUTIKKLEVERANDØR NORGES STØRSTE OG LEDENDE MESSE MED INNREDNING OG UTSTYR FOR HELE VAREHANDELEN Besøk MESSEN varehandels vktgste møteplass! UTSTILLERE PRODUKTNYHETER SEMINARER NYE IDEER Varehandels mest komplette møteplass m nnholdsrk n nosnne! Besøk vs sste nytt nn utstyr nnrednng hele varehandel. Uansett om planlegg større strategsk utvklng nn vrkhet dn, ell mndre m praktsk rettet drng butkk dn dette. Spesalomrde : easyfars VISUAL COMMUNICATION UTSTILLERE P møt mgd av utsle. Alle bransjs ledde levandør plass vse proktnyhete sne. & For oppdatt utsllste proktnyhet, besøk: easyfars.com/butkk-no Mess øk salget utvkl butkkmljøet dtt mnsk kostnade maksm nntekte p kvadratmet Skrv ut frbllett dn: Dn kode

8 Semnar Semnar Semnar Semnar KOM TIDLIG - nsprde morgmøt gr god start 13. okt. kl okt. kl Øk salget f maksmalt ut av hv potsell kunde Why do shopps shop the way they do? Js Nordfält av vds fremste ske, De sste 15 re Tony Durham ledet Proct ekspt nn kjøpeatfd, vs fle gr god start & Gambles sknng utvklng nn kundekompon TIDLIG - nsprde morgmøt aktuelle cas skap et spnde butk kjøpeatfd, samtdg han arbed KOM TIDLIG nsprde morgmøt gr god start KOM TIDLIG nsprde morgmøt gr god start kmljø kl.øk konsult ledde daglgvarekjed Europa. 13. okt. 8.30salget fr kunde handle 14. okt. kl aldr før. TonyWhy Durham, Assocate Drector,shop In-storethe Innovaton, Øk salget maksmalt ut av hv potsell kunde shopps wayproct they and do?gamble 13. okt. kl.f do okt. kl okt. kl okt. kl JsJs Nordfält, Doktor konsumtatfd Nordfält av vds fremste ske, De sste 15 re Tony Durham ledet Øk salget f maksmalt ut av hv potsell kunde Why do shopps shop the way they Øk salget f maksmalt ut av hv potsell kunde Why do shopps shop the way they do? do?proct pon ekspt vs fle Gambles sknng Tony utvklng nn kundejs Nordfält avkjøpeatfd, vds fremste ske, De sste 15 re Durham ledet Proct Js Nordfält avnn vds fremste ske, De&sste 15 re Tony Durham ledet Proct aktuelle cas skap et spnde &kjøpeatfd, samtdg han arbed Fle eksempl kostnadsfre semnar pon ekspt nn kjøpeatfd, vs fle Gambles sknng utvklng nn kundepon ekspt nn kjøpeatfd, vs butkfle & Gambles sknng utvklng nn kundekmljø cas øk salget fr skap kunde handle samtdg ledde daglgvarekjed Europa. aktuelle et spnde kjøpeatfd, samtdg arbed aktuelle cas skap et spnde butk-butkkonsult kjøpeatfd, han han arbed Kunnskap nsprasjon fra ekspt aldr før. Tonykonsult Durham, Assocate In-store Innovaton, Proct and Gamble kmljø øk fr kunde handle Drector, ledde daglgvarekjed Europa. kmljø øk salgetsalget frkunde handle konsult ledde daglgvarekjed Europa. Js aldr Nordfält, Doktor konsumtatfd før. Tony Durham, Assocate Drector, Innovaton, and Gamble hjelp aldr lykkes dn vrkhet. før. Tony Durham, Assocate Drector, In-storeIn-store Innovaton, ProctProct and Gamble Js Nordfält, Doktor konsumtatfd Nordfält, Doktor konsumtatfd Nr Js meldt fr Fle eksempl kostnadsfre semnar Mdt messegulvet gr mgd av høyaktuelle, ds grats adgang semnare. Fle eksempl kostnadsfre semnar kostnadsfre learnshops. Fle eksempl kostnadsfre semnar Kostna Kunnskap nsprasjon fra ekspt Det kost ngtng delta bare kom lytt! frtt! Hva sosale? Kunnskap nsprasjon fra ekspt Kunnskap nsprasjon fra ekspt hjelp lykkes dn vrkhet. man nveste stedet bruke pg Eksempel tale s learnshops : hjelp lykkes dn hjelp meldt lykkes vrkhet. Nr dn fr av markedsførng sn? Og vrkhet. man legon Mdt messegulvet gr mgd av høyaktuelle, kkemeldt baresemnare. ønsk bedrft m Nr fr ds Nr folk meldt skaffe frkund, grats adgang kostnadsfre learnshops. Mdt messegulvet mgd av høyaktuelle, Kostnaad Mdt messegulvet grgr mgd av høyaktuelle, lk det? Hvlke grep, speselt nn nnovasjon sn grats adgang semnare. t d s a Det kost ngtng delta bare kom lytt! kostnadsfre learnshops. o n grats adgang semnare. doble t Gole: Trds & Kstfrt s! Hva markedsførng, bedrft ta lykkes 2010 kostnadsfre learnshops. Ko sosale? Det kost ngtng delta bare kom lytt! resultatet opportuntes n fremov? Det kost ngtng delta learnshops bare kom: lytt!! t! frtt man? nveste stedet bruke pg Hva sosale Eksempel tale s frt Hva? mndre ressurs? retal Joakm Varssosale Nls, Kreatv strateg Rdgv MedaFront. Fotraf: P Hemly Skrv ut frbllett dn: Dn kode 1121 Offsell partn: Mede- samarbedspartne: Returadresse: Oslo Handelsstands Forng, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo NY TEKNIKK produktnyheter TRENDER TRENDER KOMpETANSEUTVIKLING KOMpETANSEUTVIKLING NY TEKNIKK produktnyheter NY TEKNIKK NY TEKNIKK produktnyheter produktnyheter TRENDER TRENDER KOMpETANSEUTVIKLING KOMpETANSEUTVIKLING Skrv ut frbllett dn: Skrv ut frbllett dn: Dn kode 1121 Skrv ut frbllett dn: Dn kode 1121 B For markedsførng sn? Og man legon nveste man nveste stedet bruke pg EksempelOddger tale s learnshops Garnes man stedet bruke pg av tale s learnshops : : Jon Ivar Johans, folkmarkedsførng kke bare skaffe bedrft kund, mav Eksempel Salgssjef sn? Og legon Konseptansvarlg markedsførng sn? ønsk Og man man legon av Konsult, mymaze.com Gole Norway lk det? Hvlke grep, speselt nn nnovasjon folk kke kke ønsk bare ønsk bedrft kund, folk bare skaffe bedrft kund, m m Desgn av kundeopplevels skaffe økt salg doble Gole: Trds & markedsførng, bedrft ta lykkes 2010 det? lk Hvlke det? Hvlke grep, speselt nn nnovasjon lk grep, speselt nn nnovasjon kundelojaltet alle al Effektv butkk Retal thnkng resultatet doble opportuntes n & fremov? Gole: Trds markedsførng, bedrft ta lykkes 2010 doble Gole: Trds & markedsførng, bedrft ta lykkes 2010 Effektvt samspll mellom fysske butkk, e-handel Magne Backe & Desgn mndre ressurs? resultatet retal Joakm Vars Nls, Kreatv strateg Rdgv MedaFront. Fotraf: P Hemly opportuntes n fremov? Supply Chan Manag resultatet opportuntes n fremov? moble løsnng handl om god Jonmndre Ivar Johans, Oddger Garnes Oscar Hafvsten ressurs? retal Joakm Vars Nls, Kreatv strateg Rdgv MedaFront. Fotraf: P Hemly Statol mndre ressurs? retal Joakm Vars Nls, Kreatv strateg Rdgv MedaFront. Fotraf: P Hemly Konseptansvarlg Salgssjef rktg kundeopplevelse. Arld vl vse eksempl kjøpgründ Jon Ivar Johans, Oddger Garnes Jon Ivar Johans, Oddger Garnes Gole Norway BoysKonsult, don t cry mymaze.com Konseptansvarlg Salgssjef sutløsde helhetlge løsnng Desgn avdesgn kundeopplevels økt salg utnytt de Konseptansvarlg Salgssjef Konsult, mymaze.com Gole Norway mulghete teknol g. Konsult, mymaze.com Gole Norway Desgn ny av kundeopplevels økt salg kundelojaltet alle al Effektv butkk Retal thnkng Desgn av kundeopplevels økt salg Makng Waves ArldEffektvt Bjørn Lars, Drector ofmellom & Busness Developmt, kundelojaltet Marketng alle al samspll Magne Backe butkk Tapsebyggng Dressed Effektv thnkng & Retal Desgn kundelojaltet alle al fysske butkk, e-handel Supply Chan Manag Effektv butkk Retal thnkng Effektvt samspll mellom fysske butkk, e-handel Magne Backe moble løsnng handl om god Magne varehandel Success & Desgn Oscar Hafvsten Effektvt samspll mellom fysske butkk, e-handel BackeChan Manag Statol Supply & Desgn moble løsnng handl om god rktg kundeopplevelse. Arld vl vse eksempl kjøpgründ Mort Østhaug Jessca Syrén,Hafvsten Supply Statol Chan Manag Oscar moble løsnng handl om god Størrels desgn dagsoppgjøret avhg av eksempl v kjøposcar Hafvsten Etablngssjef Boys don t cry rktg kundeopplevelse. Arld vl vse Statol Gründ sutløsde Arld helhetlge løsnng utnytt rktg kundeopplevelse. vl vse eksempl kjøp- dede Gründ møt kund nydesgn Skkhetsledelse Gna Trcot Boys don t cry sutløsde helhetlge løsnng g.utnytt mulghete teknol Boys don t cry sutløsde desgn helhetlge løsnng utnytt de VrArldfarng at holdnng Busness møtet kund ofte mulghete ny ofteknol g. Bjørn Lars, Drector Marketng & Developmt, Makng Waves mulghete ny teknol heltarldavgjørde delsrommeet vrt g. markedet, Tapsebyggng Dressed Bjørn Lars, Drector of Marketng & Busness Developmt, Makng Waves Arld Lars, of Marketng & BusnessValget Developmt, Makng Waves Norge; Tapsebyggng Dressed mbjørn s Drector salg lønnhet. av holdnng varehandel Success Kunde d Tapsebyggng Dressed Landets branmort Østhaug Jessca Syrén, varehandel Success alts t undsl ell edle varemket etanye markedsstørrels dagsoppgjøret avhg av v varehandel Success Etablngssjef Mort Østhaug Jessca Syrén, sjeng kets mulghet I dette ntsve sjef! Størrels markedet. dagsoppgjøret avhg av v møt kund Mort Østhaug Jessca Syrén, Skkhetsledelse Gna Trcot Etablngssjef Størrels dagsoppgjøret avdtt Intnettsemnaret fr de avhg arbedet v ofte Etablngssjef kund KrstanSkkhetsledelse Nordtømme Gna Trcot Vrmøt farng tps at holdnng møtet kund møt kund Skkhetsledelse Gna Trcot postordehandel Led bedre selskapets Vr avgjørde farng svcv. atholdnng møtetvrt kund ofte helt dels rommeet markedet, Boostcom Vr farng at holdnng møtet kund Gd Anthun, Dagl Gunnar Ström, Vkställande Instruktör, FRAM helt avgjørde STIG dels rommeet vrt ofte markedet, Norge; s salg dels lønnhet. Valget holdnng Kunde d Norge m heltm avgjørde rommeet vrtavav markedet, Norge; s undsl salg lønnhet. Valget holdnng Kunde d Landets branalts t ell edle varemket etanye markeds Norge; m s salg lønnhet. Valget av holdnng Kunde d Landets branalts t undsl ell edle varemket etanye markedssjeng ketst mulghet markedet. I dette ntsve sjef! Landets branalts undsl ell edle varemket etanye markedssjeng kets mulghet markedet. I dette ntsve sjef! Intnett semnaret fr tps dei dette arbedet dtt Krstan Nordtømme sjeng kets mulghet ntsve sjef! fle semnar, fullstdg prram, besøk easyfars.com/butkk-no Intnett semnaret fr markedet. learnshops tps de arbedet dtt postordehandel LedNordtømme Krstan bedre selskapets svcv. Intnett semnaret fr tps de arbedet dtt Krstan Nordtømme postordehandel Led Boostcom bedre selskapets svcv. Gd Anthun, Dagl Gunnar Ström, Vkställande Instruktör, STIG FRAM postordehandel Led Boostcom bedre selskapets svcv. Gd Anthun, Dagl Norge Gunnar Ström, Vkställande Instruktör, STIG FRAM Temahalvdag Temahalvdag Temahalvdag Temahalvdag Gunnar Ström, Vkställande Instruktör, STIG FRAM Boostcom Gd Anthun, Dagl Norge Norge STED & DATO oktob, kl For fle semnar, learnshops fullstdg prram, besøk easyfars.com/butkk-no For fle semnar, learnshops fullstdg prram, besøk easyfars.com/butkk-no Norges Varemesse, Lllestrøm For fle semnar, learnshops fullstdg prram, besøk easyfars.com/butkk-no For vebeskrvelse, besøk Nytt r at rettet mot fre fokurd speselt passede semnar : - BUTIKKSJEF - MARKEDSSJEF Nytt r at rettet mot fre fokurd Nytt r at rettet mot fre fokurd - SIKKERHETSSJEF speselt semnar : Nytt speselt r passede atpassede semnar rettet mot fre fokurd : -speselt LOGISTIKKOG TRANSpORTSJEF passede semnar : - BUTIKKSJEF - BUTIKKSJEF - BUTIKKSJEF - MARKEDSSJEF - MARKEDSSJEF Offsell partn: Mede- samarbedspartne: - MARKEDSSJEF - SIKKERHETSSJEF - SIKKERHETSSJEF - SIKKERHETSSJEF - LOGISTIKKOG TRANSpORTSJEF - LOGISTIKK- OG TRANSpORTSJEF - LOGISTIKK- OG TRANSpORTSJEF FOR MER INFO OG FULLSTENDIG program BESØK easyfars.com/butkk-no FOR FORMER MERINFO INFOOG OG FULLSTENDIG FOR MER INFO OG FULLSTENDIG program BESØK FULLSTENDIG program BESØK easyfars.com/butkk-no program BESØK easyfars.com/butkk-no easyfars.com/butkk-no STED & DATO ARRANGØR STED & DATO Scandnava kl easyfars STED & oktob, DATO oktob, kl.ab Norges Lllestrøm Tlf.: Varemesse, 99 61kl oktob, Norges Varemesse, Lllestrøm For vebeskrvelse, besøk E-post: Norges Varemesse, Lllestrøm For vebeskrvelse, besøk For vebeskrvelse, besøk Dette r fagmesse bare p ARRANGØR represtant fra nærngslvet offtlg sektor. ARRANGØR easyfars Scandnava AB ARRANGØR Aldsgrse: 18 Scandnava r. V dessvre easyfars AB kke ta mot Tlf.: easyfars Scandnava skoleelev ell studt. Tlf.: AB 24 E-post: Tlf.: E-post: E-post: Dette r fagmesse bare p Dette r fagmesse bare p represtant fra nærngslvet offtlg sektor. Detteprestant r fagmesse bare p sektor. fra nærngslvet offtlg Aldsgrse: 18 r. V dessvre kke ta mot Aldsgrse: 18 r. V dessvre ta mot represtant fra nærngslvet offtlgkke sektor. skoleelev ell studt. skoleelev Aldsgrse: 18 ell r. Vstudt. dessvre kke ta mot skoleelev ell studt.

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 5-2014 - 61. ÅRGANG LEDER Rydd ve Herrs komme Advtstd er over oss v begynner berede oss juleferng, alt hører. Kanskje v tradsjoner v ønsker opprettholde, kanskje v lang julegelste

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer