Smørås IL. Leder. Nest leder. Medlem Generell. Medlem Marked. Medlem Sport. Barneutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smørås IL. Leder. Nest leder. Medlem Generell. Medlem Marked. Medlem Sport. Barneutvalg"

Transkript

1 Smørås IL Leder Hovedstyret Nest leder Økonomi Generell Sport Sport Marked Prosjekter Utvalg som rapp. til og møter i hovedstyret Gutteutvalg Blå: Utvalgsleder møter i hovedstyret uten å være fullverdig medlem Sportsligutvalg Markedsutvalg Grønn: Leder er fullverdig medlem i hovedstyret Strategi Jenteutvalg Barneutvalg Seniorutvalg Kvalitetsklubb Ansvar for: Å følge idrettens lover og representere klubben utad. Visjon- og verdiarbeidet i klubben. Mål- og strategiarbeidet, inkl. rammene for arbeidet i klubben. Den totale økonomi- og driftskontroll i klubben. Organisering og styresammensetning inkl. utnevnelse av underutvalg og roller, samt arbeidsbeskrivelser og mandater til disse. Å sikre gode rammebetingelser som skal legge til rette for en god fotballog sosialaktivitet i klubben. Å igangsetting av utviklingsprosjekter som skal sikre videreutvikling av klubben. IT Anleggsutv. X Anleggsutv. Y

2 Sportslig utvalg Leder - Treneransvarlig Trenerveileder DL Ansvar for: Sportslig rådgivning & veiledning for spillere, trenere, utvalg og hovedstyret i klubben. Barnefotball, Ungdomsfotball, Jentefotball og Seniorfotball. Å bidra til at klubben er faglig oppdatert, sportslig, sosialt og pedagogisk. Oppdateringer og veiledning/opplæring i bruk av klubbens Sportsplan. Å legge til rette for god bruk av trenerverktøy/trenerutstyr for klubbens trenere Å arrangere fotballfaglige tiltak i klubben, samt anbefale eksterne tiltak. Arrangere jevnlige trenerforum for trenere i alle grupper. Å delta i Trenerrekrutterings-forum sammen med gruppe-utvalgrepresentanter og DL. Drift og utvikling av klubbens dommermiljø. Deltakelse: mer bør har høy fotballfaglig kompetanse, teoretisk og/eller erfaring. Sammensatt slik at både barne, ungdoms-, jente- og seniorfotball og dommerkompetanse er dekket i utvalget.

3 Markedsutvalg Leder DL Ansvar for: Inntekter innenfor sponsor, fordelsprogrammer og digitale medier (budsjettansvar). Å utarbeide og iverksette markedsplaner inkl. oppfølging av sponsorer. Å utarbeide og vedlikeholde system for kartlegging/status mtp. potensielle sponsorer. Å gjennomføre årlige relasjonsfremmende aktiviteter for samarbeidspartnere Å utarbeide, iverksette og vedlikeholde et ensartet markedsmateriell i alle kanaler som skal brukes i klubben. Å synliggjøre klubben og dens fasiliteter for våre samarbeidspartnere og potensielle samarbeidspartnere. Å utarbeide en klubbstyrt strategi for hvordan klubben ser ut og opptrer på sosiale medier. Å utarbeide og etablere en strategi og et system som gir klubben inntektsmuligheter gjennom bruk av fordelsprogrammer og digitale medier. Å sørge for at klubben benytter fordelsprogrammer og digitale medier som inntektskilde til klubben.

4 Barne-, Gutte-, Jente- og Seniorutvalg Leder Lys blå: Lagsansvarlige møter i utvalgt uten å være fullverdig medlem LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 Ansvar for drift av gruppen: Følge opp at lagene i gruppen driver iht. til klubbens visjoner, verdier, retningslinjer og klubbens Sportsplan. Økonomistyring for gruppen iht. godkjente budsjetter (budsjettansvar). Delta i Trenerrekrutteringsforum sammen med gruppe-utvalgrepresentanter. Rekruttere trenere og lagsansvarlige utvalg til de ulike lag i gruppen med støtte fra Daglig leder og Sportslig Utvalg, samt trenerrekrutteringsforum forøvrig. Følge opp at det er samarbeid og dialog mellom lagene i gruppen, sportslig, sosialt og administrativt. Avholde minst 4 utvalgsmøter pr. år med leder, medlemmer og LA er. Koordinere påmelding til serie og cuper for gruppens lag, samt sikre at disse er iht. klubbens retningslinjer og klubbens Sportsplan. Være gruppens kontakt og bindeledd med hovedstyret, Sportslig utvalg, markedsutvalg og daglig leder (DL).

5 Støtteapparat for laget (opp til og med 16 års-lag) Lagsansvarlig Hovedtrener Assistenttrener(e) Tur-ansvarlig Kampverter Admin. ansvarlig Sosial ansvarlig Lagsansvarlig (LA) Ansvarlig for å følge opp at laget driver iht klubbens visjoner, verdier, retningslinjer forøvrig og klubbens Sportsplan. Rekruttere medlemmer til lagets støtteapparat bortsett fra trenere. Koordinering av trenere, øvrige støtteapparat og spillere på laget, bl.a. igjennom faste lagsmøter (se eget punkt). Planlegge og gjennomføre 3-4 støtteapparatmøter pr år Delta på møter i tilhørende gruppeutvalg. Kontakt/bindeledd for laget mot daglig leder, gruppeutvalg, markedsutvalg, Sportslig utvalg og Hovedstyret. Påmeldinger til serie og cuper via tilhørende gruppeutvalg. Kommunikasjon på klubbens hjemmeside, FB-side og evt.andre Det praktiske vedr. evt. flytting av kamper. Kjørelister til bortkamper inkl. sikre at klubbens retningslinjer for sikker transport er ivaretatt Hovedtrener (HT) Planlegging og gjennomføring av treninger og kamper iht. til klubbens Sportsplan Spillerdisponering/hospitering (i samarbeid med Sportsutvalg og gruppeutvalg) iht. til klubbens Sportsplan. Hovedansvar for lagsutstyr til treninger og kamper. Ansdvarlig for å fylle ut og skrive kampraapport samt registere denne etter kamp. Assistenttrenere (AT) Bidra til gjennomføring av treninger og kamper iht. til klubbens sportsplan. Bidra til spillerdisponering/hospitering (i samarbeid med Sportslig utvalg og gruppeutalg) iht. til klubbens sportsplan. Ansvar for lagsutstyr til treninger og kamper Administrator (AD) Administrere og organisere inntektstiltak, dugnader og salg på laget. Lagskasse/lagsøkonomi. sregister og kontingentoppfølging. Turansvarlig (TA) Planlegge reisearrengement til overnattingsturer iht. klubbens retningslinjer. Gjjennomføre reisearrangement på overnattingsturer iht. klubbens retningslinjer. Kampverter (KV) Sende «Velkommen til Slåtthaug» til mostandere og dommer før hjemmekamper. Ta i mot motstandere og dommer på hjemmekamper når de ankommer. Bidra til at alle følger Fair-play under hjemmekamp Rydde og gjøre klar bane til hjemmekamp Ta mot dommerregning og viderebringe til DL etter hjemmekamper Sosial ansvarlig (SA) Planlegge og gjennomføre sosialtiltak for laget. Være en trivselsgeneral som tar tempen på laget.

6 Støtteapparat for laget (JNR/DJNR/A/B) Lagsansvarlig Hovedtrener Assistenttrener(e) Kampverter Sosial ansvarlig Lagsansvarlig (LA) Ansvarlig for å følge opp at laget driver iht klubbens visjoner, verdier, retningslinjer forøvrig og klubbens Sportsplan. Rekruttere medlemmer til lagets støtteapparat bortsett fra trenere. Koordinering av trenere, øvrige støtteapparat og spillere på laget, bl.a. igjennom faste lagsmøter (se eget punkt). Planlegge og gjennomføre 3-4 støtteapparatmøter pr år Delta på møter i tilhørende gruppeutvalg. Kontakt/bindeledd for laget mot daglig leder, gruppeutvalg, markedsutvalg, Sportslig utvalg og Hovedstyret. Påmeldinger til serie og cuper via tilhørende gruppeutvalg. Kommunikasjon på klubbens hjemmeside, FB-side og evt.andre Det praktiske vedr. evt. flytting av kamper. Kjørelister til bortkamper inkl. sikre at klubbens retningslinjer for sikker transport er ivaretatt. Planlegge reisearrengement til overnattingsturer iht. klubbens retningslinjer. Gjjennomføre reisearrangement på overnattingsturer iht. klubbens retningslinjer. Administrere og organisere inntektstiltak, dugnader og salg på laget. Lagskasse/lagsøkonomi. sregister og kontingentoppfølging. Ansvarlig for å fylle ut og skrive kampraapport, samt registere denne etter kamp. Ansvar for kontakt med klubbens utstyrs-ansvarlig mtp. lagets utstyrsbehov. Hovedtrener (HT) Planlegging og gjennomføring av treninger og kamper iht. til klubbens Sportsplan Spillerdisponering/hospitering (i samarbeid med Sportsutvalg og gruppeutvalg) iht. til klubbens Sportsplan. Hovedansvar for lagsutstyr til treninger og kamper. Assistenttrenere (AT) Bidra til gjennomføring av treninger og kamper iht. til klubbens sportsplan. Bidra til spillerdisponering/hospitering (i samarbeid med Sportslig utvalg og gruppeutalg) iht. til klubbens sportsplan. Ansvar for lagsutstyr til treninger og kamper Kampverter (KV) Sende «Velkommen til Slåtthaug» til mostandere og dommer før hjemmekamper. Ta i mot motstandere og dommer på hjemmekamper når de ankommer. Bidra til at alle følger Fair-play under hjemmekamp Rydde og gjøre klar bane til hjemmekamp Ta mot dommerregning og viderebringe til DL etter hjemmekamper Sosial ansvarlig (SA) Planlegge og gjennomføre sosialtiltak for laget. Være en trivselsgeneral som tar tempen på laget. Bør være spillere., evt. med støtte

7 Støtteapparat for laget (C/D/OB/VET/OG) Lagsansvarlig Sportslig ansvarlig Kampverter Sosial ansvarlig Lagsansvarlig (LA) Ansvarlig for å følge opp at laget driver iht klubbens visjoner, verdier, retningslinjer forøvrig og klubbens Sportsplan. Rekruttere medlemmer til lagets støtteapparat bortsett fra trenere. Koordinering av trenere, øvrige støtteapparat og spillere på laget, bl.a. igjennom faste lagsmøter (se eget punkt). Planlegge og gjennomføre 3-4 støtteapparatmøter pr år Delta på møter i tilhørende gruppeutvalg. Kontakt/bindeledd for laget mot daglig leder, gruppeutvalg, markedsutvalg, Sportslig utvalg og Hovedstyret. Påmeldinger til serie og cuper via tilhørende gruppeutvalg. Kommunikasjon på klubbens hjemmeside, FB-side og evt.andre Det praktiske vedr. evt. flytting av kamper. Kjørelister til bortkamper inkl. sikre at klubbens retningslinjer for sikker transport er ivaretatt. Planlegge reisearrengement til overnattingsturer iht. klubbens retningslinjer. Gjjennomføre reisearrangement på overnattingsturer iht. klubbens retningslinjer. Administrere og organisere inntektstiltak, dugnader og salg på laget. Lagskasse/lagsøkonomi. sregister og kontingentoppfølging. Ansvarlig for å fylle ut og skrive kampraapport, samt registere denne etter kamp. Bør være en eller flere spillere. Sportslig ansvarlig (SA) Planlegging og gjennomføring av treninger og kamper iht. til klubbens Sportsplan Spillerdisponering/hospitering (i samarbeid med Sportsutvalg og gruppeutvalg) iht. til klubbens Sportsplan. Hovedansvar for lagsutstyr til treninger og kamper. Bør være en eller flere spillere. Kampverter (KV) Sende «Velkommen til Slåtthaug» til mostandere og dommer før hjemmekamper. Ta i mot motstandere og dommer på hjemmekamper når de ankommer. Bidra til at alle følger Fair-play under hjemmekamp Rydde og gjøre klar bane til hjemmekamp Ta mot dommerregning og viderebringe til DL etter hjemmekamper Bør være en eller flere spillere. Sosial ansvarlig (SA) Planlegge og gjennomføre sosialtiltak for laget. Være en trivselsgeneral som tar tempen på laget. Bør være en eller flere spillere.

8 Andre roller og ansvar som rapporter til Daglig Leder Daglig leder Journalist/ foto Salgsaktivitet 1 Klubbutstyr Andre ansatte IT-støtte Salgsaktivitet 2 Baneansvarlig Fair-play Kiosk-drift Salgsaktivitet 3 Ungdomsråd Klubbhusansvarlig En eller flere rekrutters inn og bidrar til planlegging og gjennomføring av arrangementer, med Daglig leder som hovedansvarlig. Fotballskole 1 Fotballskole 2 SMIL Etter Skoletid Lagunen fotballfest SR-Bank Cup SMIL-Cup

9 Beskrivelse av andre roller og ansvar Journalist/Foto IT-støtte Kiosk-ansvarlig Salgsansvarlig 1-3 Klubbutstyr Baneansvarlig Klubbhusansvarlig Fair-Play ansvarlig Ungdomsråd På oppdrag fra DL, sørge for bilder/filmer og artikler av klubbensaktiviteter, samt til klubbens informasjonskanaler. Være støtte for DL mtp web/sosiale medier/kommunikasjonsverktøy Ansvarlig for drift av klubbens kiosk ved å legge til rette for vareutvalg, annonsering, fordeling av vakter etc. Planlegge og gjennomføre salgsaktiviteter som hovedstyret ønsker å sette i gang. Ansvarlig for koordinering av innkjøp av utstyr sammen med DL etter klubbens retningslinjer Ansvarlig for at det utføres vedlikeholdsarbeid på våre baner, god kommunikasjon med DL og Bergen Kommune. Rapportere mangler til DL, følger opp sammen med DL rundt dugnader Ansvarlig for at det utføres vedlikeholdsarbeid og renhold på klubbhuset. Rapportere mangler til DL, samt følger opp sammen med DL rundt dugnader Ansvarlig for at det gjennomføres fair-play kveld for ungdomsfotballen, fair-play møter for våre A-lag samt oppfølging og tilrettelegging for godt fair-play arbeid i hele klubben. Utarbeide og følge opp kampvert-instruks. Rapporterer til DL Et uavhengig råd bestående av ungdom i alderen år, som skal jobbe med å fremme ungdommenes meninger på ungdommenes premisser, basert på klubbens grunnverdier. Ansvarlig for å gjennomføre samlinger for barn og ungdom. Rapporterer til DL.

10 Daglig leder Administrative oppgaver: Korrespondanse, rapportering, offentlige søknader inkl. oppfølging av offentlige støtte-ordninger. Klubbens daglige kontakt mot NFF Hordaland, Idrettsråd og HIK. Representere klubben i ulike eksterne fora, inkl. Idrett Bergen Sør Bidra til økonomistyringsprosessene. Betale fakturaer og utfakturere. Klubbens medlemsregister. Politiattest-ansvarlig. FIKS-ansvarlig/overgangsansvarlig. Kvalitetsklubbansvarlig. Klubbhus-disponering. Bane-disponering. Personalansvar for andre ansatte. Rapportere til hovedstyret. Forberede og evt. etterarbeid etter hovedstyremøter. Sportslige oppgaver: Fullverdig medlem av Sportslig utvalg. Hovedansvarlig for SMIL-akademi. Hovedansvarlig for Fotballskoler. Hovedansvarlig for arrangement av egne turneringer. Markeds-oppgaver: Fullverdig medlem av klubbens markedsutvalg. Kontakt med klubbens samarbeidspartnere. Hovedansvar for klubbens hjemmeside og klubbens bruk på sosiale medier.

11 Treneransvarlig Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben. Planlegging trenerforum ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres. Gjennomføring trenerforum ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan. Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne. Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning. Rekruttering av nye trenere. Lede rekrutteringsforum mhp nye trenere, oppstart august hvert år. Være medlem av klubbens Sportslige utvalg.

12 Trenerveileder Veileder og støttespiller for trenere i klubbens barnegruppe og ungdoms/jentegruppe. Være synlig på treningsfeltet Aktiv tilstedeværelse og sikre etterlevelse av klubbens sportsplan med oppfølging på feltet. God dialog med daglig leder og leder av sportslig utvalg Være pådriver og motivator for Barnefotballkvelden Trenere som ønsker kursing Treningsøkta.no

13 Dommeransvarlig Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: Klubbens dommere, Klubbens styre og administrasjon, Lagledere og trenere og Fotballkretsen Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag. Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper. Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen. Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale. Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir. Heve dommerens status i klubben! Oppdatere klubbens dommerliste, samt distribuere denne til samtlige lag i klubben. Besørge info til samtlige klubbdommere angående kommende kurs i regi av HFK. Tett kontakt med HFK for oppdatering av lover/regler til enhver tid. Bidra til opprettelse av dommerforum. Invitere klubbdommere til å delta på turneringer i regi av Smørås IL. Ta imot å informere nye dommere som ønsker å bidra for Smørås IL; utstyrspakke, klubbinfo m.m. Jobbe aktivt for videre rekruttering av nye dommere og kretsdommere. Bidra til å skape et godt faglig miljø for klubbens dommere ved faglig/sosial samling i klubbhuset. Bidra til at dommere holder fokus på FAIR PLAY i dommergjerningen. Være medlem i klubbens Sportslig utvalg.

14 FIKS-ansvarlig Er ansvarlig for forankring i klubben; skal sørge for at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. Brukeradministrasjon - påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger til FIKS. Brukeropplæring sørge for at personer med tilgang til FIKS har nødvendig / riktig kompetanse til å utføre oppgavene som er påkrevd i samarbeid med Hordaland Fotballkrets. Skal til enhver tid sørge for at alle registreringer/ føringer i FIKS blir gjennomført ihht NFF s lover. Brukeradministrasjon påse at klubben til enhver tid har personer i organisasjonen med nødvendige «tilganger» til FIKS. To stk. «klubbadministratorer» og at alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter = klubbbrukere. FIKS-ansvarlig; Administrere klubbopplysninger Administrere klubbens lag Administrere klubbens anlegg Administrere klubbroller Registere klubbens spillere Registerere lagspåmelding Godkjenning av lagspåmelding Elektroniske overganger ; amatør uten/med kontrakt Klubbbrukere skal sørge for; Kampadministrasjon Resultatrapportering Elektroniske kamprapporter

15 Politiattest-ansvarlig Sørge for at alle som har et tillits- eller ansvarsforhold for barn i Smørås IL skal ha godkjent politiattest, jfr. regelverket til Norges Idrettsforbund. Opplyse nye trenere/lagledere om Smørås Ils rutiner angående politiattester Følge opp Smørås ILs trenere/lagledere på rutiner angående politiattester. Registrere inn bekreftelsesdato på politiattester i medlemsregisteret. Sørge for at alle politiattester fornyes hvert 3. år.

16 Oppstarts-ansvarlig Oppstarts ansvarlig sørger for informasjon ut til skoler/barnehager om første trening/informasjons møte; Barnehager: Sendes ut før 17.mai, oppstart siste uken i mai. Skoler: Ranselspost til Apeltun, Smørås og Ulsmåg skole levers før første skoledag Ansvarlig for organisering av første treningsdag med nye spillere. Ansvarlig for oppstartsmøte med nye foreldre. Ansvarlig for møte nr. 2 med nye trenere og lagledere, hvor informasjon om klubb, retningslinjer, politiattester og treningsplaner deles ut og gjennomgås. Oppstartsansvarlig får med seg Trenerveileder og et medlem av Fair Play utvalget til møte nr 2.

17 Faste klubb-fora Trenerrekrutterings-forum (aug, okt, des). Formål: Støtte Utvalgsledere med å legge trenerkabalen for kommende år DL, Sportslig utvalg, gruppeutvalgsledere. Arrangør: Treneransvarlig Trener-forum pr. gruppe (mars, aug.). Formål: Faglig utvikling og oppfølging av trenere DL, representanter for Sportslig utvalg og alle trenere i gruppen. Arrangør: Treneransvarlig Støtteapparat-forum pr. gruppe (jan og apr). Formål: Faglig utvikling og oppfølging av alle som har støtteapparat-roller Alle i gruppens støtteapparater. Arrangør: Gruppeutvalg. Dommer-forum Formål: Faglig utvikling og oppfølging av alle dommere. Alle dommere, rekruttdommere og klubbdommere i Smørås. Arrangør: Dommeransvarlig

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Rolleansvarlig i KK Hvem/Navn FIKS. Kvalitetsklubbansvarlig Marianne Odden. Person med oppgaven som ansvarlig må tildeles rollen som ansvarlig i Fiks.

Rolleansvarlig i KK Hvem/Navn FIKS. Kvalitetsklubbansvarlig Marianne Odden. Person med oppgaven som ansvarlig må tildeles rollen som ansvarlig i Fiks. Rolleansvarlig i KK Hvem/Navn FIKS Rekrutteringsansvarlig Yngve Bruksås Treneransvarlig Bård Ahlgren Dommeransvarlig Yngve Brusås Fiksansvarlig Vidar Solli Kvalitetsklubbansvarlig Marianne Odden Fair play

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Lagsansvarlig (LA) Administrator (AD) Turansvarlig (TA) Kampvert (KV) Sosial ansvarlig (SA)

Lagsansvarlig (LA) Administrator (AD) Turansvarlig (TA) Kampvert (KV) Sosial ansvarlig (SA) Lagsansvarlig (LA) Administrator (AD) Turansvarlig (TA) Kampvert (KV) Sosial ansvarlig (SA) Lagledere Hovedtrener (HT) Assistentrener(e) (AT) Støtteapparat for laget (opp til 16 års-lag) Lagsansvarlig

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Lagsansvarlig (LA) Administrator (AD) Turansvarlig (TA) Kampvert (KV) Sosial ansvarlig (SA)

Lagsansvarlig (LA) Administrator (AD) Turansvarlig (TA) Kampvert (KV) Sosial ansvarlig (SA) Lagsansvarlig (LA) Administrator (AD) Turansvarlig (TA) Kampvert (KV) Sosial ansvarlig (SA) Lagledere Hovedtrener (HT) Assistentrener(e) (AT) NFFs verdigrunnlag FOTBALLGLEDE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok Klubbhåndbok 21.05.2016 Skiptvet IL Fotball gjør et styrevedtak i mai 2015 på at de skal søke Østfold Fotballkrets om å få være med i prosessen for å utvikle klubben til NFF Kvalitetsklubb. Denne Klubbhåndboka

Detaljer

Smørås IL Strategi mot 2021

Smørås IL Strategi mot 2021 Smørås IL Strategi mot 2021 Versjon 2016 Smørås IL Verdier mot 2021 Flest mulig lengst mulig Inkludering Mestring Glede Kameratskap Smørås IL Ambisjon 2021 Flest mulig lengst mulig Vi er gjennomgående

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

Kvalitetsklubb nivå 2

Kvalitetsklubb nivå 2 Kvalitetsklubb nivå 2 Gratulerer med: 1. Sertifisering nivå 1 2. Vedtak om nivå 2 prosess Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer status 3. Hva er kvalitetsklubb nivå 2?

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Dommerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 4 Ressursgruppe dommere... 6 Forutsetninger og

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

BARN- OG UNGDOM LEDER. ANSvARLiG fair play / SpORt. DUGNADSANSvARLiG / DOMMERkOORDiNAtOR. ANSvARLiG BARNELAG/ kamp OG treningstider.

BARN- OG UNGDOM LEDER. ANSvARLiG fair play / SpORt. DUGNADSANSvARLiG / DOMMERkOORDiNAtOR. ANSvARLiG BARNELAG/ kamp OG treningstider. BARN OG UNGDOM LEDER BARN- OG UNGDOM ANSvARLiG fair play / SpORt DUGNADSANSvARLiG / DOMMERkOORDiNAtOR ANSvARLiG BARNELAG/ kamp OG treningstider ØkONOMiANSvARLiG kontaktperson UNGDOMSLAG MAtERiALfORvALtER

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER!

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! Et ledd mellom krets og dommer Rollebeskrivelse dommeransvarlig i klubb Stillingsinstruks En veileder, tilrettelegger og tillitsperson Kontakt og samarbeide med

Detaljer

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Her kommer en detaljert forklaring på hvordan en søknadsprosess for å oppnå status som Kvalitetsklubb nivå 1 skal gjennomføres for klubbene i 2013. Først litt historikk

Detaljer

Organisasjonskart og rollebeskrivelser IL Bjarg Fotball

Organisasjonskart og rollebeskrivelser IL Bjarg Fotball Organisasjonskart og rollebeskrivelser IL Bjarg Fotball Godkjent fra 16.10.2017 Organisasjonskart IL Bjarg Fotball Rollebeskrivelse - Årsmøte Beskrivelse: Sikre gjennomføring av årsmøte iht. klubbens og

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Klubbhåndbok Stegaberg IL

Klubbhåndbok Stegaberg IL 1. Klubbens visjon og mål... 2 2. Klubbens verdigrunnlag... 2 3. Klubbens lover... 2 3.1. Regler i forhold til Alkohol.... 2 4. Klubbens organisering... 3 5. Lagets organisering... 3 5.1. Hovedtrener...

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap

Sportsplan Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplan 2016 Visjon: Flest mulig, lengst mulig! Verdier: Mestring, inkludering, glede & kameratskap Sportsplanen eller utdrag av den skal ikke distribueres/kopiers til bruk utenfor Smørås IL FORMÅL

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Kick off 24. Mars 2014

Kick off 24. Mars 2014 Kick off 24. Mars 2014 Velkommen! Kari Hove og Kenneth Eriksen Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden 18.00 18.10 Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen 18.10 18.40 Hvorfor Kvalitetsklubb?

Detaljer

Oppfølgingsplan - Kvalitetsklubb

Oppfølgingsplan - Kvalitetsklubb Oppfølgingsplan - Kvalitetsklubb Alle klubber som er sertifisert som Kvalitetsklubb, skal følges opp for å sikre at kriteriene opprettholdes og etterleves i klubbhverdagen. 1. april 2017 Skrevet av: Karin

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER!

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! Et ledd mellom krets og dommer Dommeransvarlig Krav og egenskaper Tillitsperson for dommerne Kjent med dommerstige og hverdag «Lederegenskap og engasjement er minst

Detaljer

BSF hovedstyre 2016/17 Hovedstyret

BSF hovedstyre 2016/17 Hovedstyret Sist redigert 06.11.2016 KLUBBHÅNDBOK FOR BSF FOTBALL Organisasjon Organiseringen av BSF vedtas på årsmøtet hvert år. Organisasjonsplan BSF hovedstyre 2016/17 Hovedstyret Leder Geir Knutsen Nesteleder

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Organisasjonskart og rollebeskrivelser i. Versjon 1,0 Oktober 2014

Organisasjonskart og rollebeskrivelser i. Versjon 1,0 Oktober 2014 Organisasjonskart og rollebeskrivelser i Versjon 1,0 Oktober 2014 1 Organisasjonskart Fana IL Fotball Årsmøte Valgkomite Kontrollkomite Styret Bredde Seniorfotball Administrasjon - Daglig leder - Administrasjonssekretær

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

En god turnering på Henrik Lunde, seksjonsleder Barn og ungdom

En god turnering på Henrik Lunde, seksjonsleder Barn og ungdom En god turnering på 1-2-3 Henrik Lunde, seksjonsleder Barn og ungdom Seksjon barn og ungdom: Mer og bedre aktivitet i en enklere hverdag Aktivitet Klubb Krets Drift Spillformer Serier og turneringer Lover,

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 2 Klubborganisering

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 2 Klubborganisering 2. Klubborganisering 2.1 Hovedstyret Er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Ordinært årsmøte avholdes februar hvert år og eks ordinært årsmøte avholdes i november. 2.2 Adminstrasjon og daglig

Detaljer

Intensjonsavtale. Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015

Intensjonsavtale. Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015 Intensjonsavtale Snøgg Fotball - Notodden Fotball Desember 2015 Deltakere SNØGG FOTBALL: Tom Gundersen, Eirill Murtnes og Inger Line Hamre NOTODDEN F0TBALL: Bjarne Sørensen, Inger Danielsen og Terje Hegna

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite I ungdomsfotballen 2015 Ketil Brekke daglig leder/ dommeransvarlig ketil.brekke@fanafotball.no / 55 13 94 43 /

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 STRUKTUR SESONG 2014 I løpet av 2014 vil Ril Fotball jobbe med omstrukturering i forbindelse med søknad NFF om Kvalitetsklubb. Dette betyr at det kan bli gjort

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato 10.01.2017 Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder i VBK... 2 Nestleder og økonomiansvarlig i VBK... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

Nymark IL Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling

Nymark IL Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling 1 Nymark IL Arbeidsinstrukser og arbeidsfordeling 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Instrukser for Hovedstyret... 4 2.1 Instruks for leder i Hovedstyret... 4 2.2 Instruks for nestleder i Hovedstyret...

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

FGI Fotball. Handlingsplan

FGI Fotball. Handlingsplan Forus & Gausel IL FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017 Visjon Fotball for alle sammen om en bedre bydel FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003 2005 STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003-2005

STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003 2005 STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003-2005 STRATEGIPLAN IL GNEIST 2003-2005 Enstemmig vedtatt av Hovedstyret 27. august 2003 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi til for? IL Gneist er til for alle innbyggere over 3 år i Ytrebygda Bydel, og som ønsker å drive

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen Velkommen til KIL/Hemne Som hjemmelag og arrangør ønsker KIL/Hemne å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss. Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB ORGANISASJONSPLAN: Klubbens styre velges av årsmøte iht klubbens gjeldene vedtekter. Klubben har egen vedtekter basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens vedtekter

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan

Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan 2016-2018 Innhold Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan 2016-2018 1. Innledning 2. Formål 3. Omfang 3.1 Hva 3.2 Hvem 3.3 Når 4. Rammebetingelser 5. Fokusområder

Detaljer