Norsk totalkontrakt 2007 NTK 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk totalkontrakt 2007 NTK 07"

Transkript

1 Norsk totalkontrakt 2007 NTK 07

2 Norsk Totalkontrakt 2007 Norwegian Total Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NTK 07 Del/part I - norsk tekst. Protocol of 25. September 2007 concerning acceptance of NTK 07 - Norwegian version Vedlegg I til Protokollen Særskilt garanti for beløp utbetalt i henhold til kontraktens art og 16.2 Annex I to the Protocol - Specific guarantee for payments in accordance to Contract art and 16.2 Vedlegg II til Protokollen Design maturity at conversion to Target Sum and Lump Sum Annex II to the Protocol - Design maturity at conversion to Target Sum and Lump Sum Vedlegg III til Protokollen Krav til etikk, anti-korrupsjon og menneskerettigheter Statoil og Hydro Annex III to the Protocol Requirements for ethics, anti-corruption and human rights Statoil and Hydro Vedlegg IV til Protokollen Administrasjonsbestemmelser angående ekspertoppnevnelser - norsk og engelsk tekst Annex IV to the Protocol Contract Administration Requirements concerning expert nomination etc. Norwegian version Vedlegg V til Protokollen Liste over omforente eksperter og oppmenn Annex III to the Protocol List on agreed experts and arbiters. 2 Protokoll engelsk tekst Del/part II Protocol English version Annex I to the Protocol English version Annex II to the Protocol English version Annex IV to the Protocol English version 3 Norsk Totalkontrakt NTK 07 i norsk og engelsk parallelltekst Del/part III Norwegian Total Contract NTK07 in parallel texts in Norwegian and English Ved oversettelsen av den norske originalversjon til engelsk, har man bestrebet seg på størst mulig grad å gjengi den norske tekst slik at dens intensjoner bevares. Dette har ofte ført til en mindre formfullendt engelsk enn ellers ønskelig. When translating the original Norwegian version into English, we have endeavoured to reflect as precisely as possible the intentions behind the Norwegian text. This has led to an English text often less elegant than we otherwise would have wished. I

3

4

5

6

7

8 Vedlegg I til Protokollen vedrørende NTK05 og NTK05 MOD: SÆRSKILT GARANTI FOR BELØP UTBETALT I HENHOLD TIL KONTRAKTENS ART OG 16.2 Denne garanti er avgitt av...("garantisten") til..., eller dennes suksessor ("Selskapet"). 1. Med referanse til kontrakt nr...("kontrakten") vedrørende... inngått den...mellom Selskapet og... ("Leverandøren") stiller Garantisten med dette en ubetinget og ugjenkallelig selvskyldnergaranti for beløp som utbetales etter Kontraktens art eller art. 16.2, oppad begrenset til NOK... Garantien skal gjelde nevnte beløp med tillegg av den til enhver tid påløpte forsinkelsesrente av det garanterte beløp, oppad begrenset til.[to ganger forsinkelsesrentesatsen ved garantistillelsen] av det garanterte beløp. Garantibeløpet skal etter melding fra Selskapet til Garantisten nedjusteres eller falle bort i den utstrekning partene blir enige om endelige utbetalinger til Leverandøren i relasjon til den Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre garantien gjelder, enten dette skjer ved sluttoppgjøret eller tidligere. Slik melding skal sendes uten ugrunnet opphold. 2. Krav om hel eller delvis betaling under garantien skal varsles Leverandøren 14 dager før kravet kan fremmes overfor Garantisten. 3. Betaling under garantien skal skje etter skriftlig påkrav fra Selskapet til Garantisten dersom påkravet er ledsaget av kopi av Selskapets rettidige varsel til Leverandøren, og ett av følgende vilkår er oppfylt: a) Selskapets påkrav er ledsaget av kopi av avsagt voldgiftsdom som fastslår at Selskapet har et beløp til gode hos Leverandøren vedrørende den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre, eller b) Selskapets påkrav er ledsaget av kopi av Selskapets brev til Leverandøren med Selskapets syn på den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre, samt en bekreftelse fra voldgiftsrettens formann om at voldgiftsdom som omfatter den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre ikke er avsagt senest 24 måneder etter datoen for dette brev, uten hensyn til årsaken til at voldgiftsdom ikke er avsagt innen ovennevnte frist, eller c) Selskapets påkrav er ledsaget av kopi av Selskapets brev til Leverandøren med Selskapets syn på den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre, og Leverandøren ikke har inngitt stevning i voldgiftssak som omfatter den aktuelle Endringsordre eller Omtvistede Endringsordre innen 12 måneder etter datoen for dette brev, uten hensyn til årsaken til at stevning ikke er inngitt innen ovennevnte frist, eller d) Selskapets påkrav er ledsaget av bekreftelse fra oppmannen, jfr. art. 37, eller fra en uavhengig revisor dersom oppmann ikke er oppnevnt, om at Leverandøren har unnlatt å fremsette forslag om sluttoppgjør og heller ikke har inngitt stevning i voldgiftssak innen 15 måneder etter utstedelse av Ferdigattest, uten hensyn til årsaken til dette, eller e) Selskapets påkrav er ledsaget av kopi av en avtale om sluttoppgjøret underskrevet av Leverandøren og Selskapet, eller f) Selskapet i påkravet erklærer at betaling kreves ved utløpet av denne garanti, med mindre Leverandøren stiller ny garanti som fullt ut tilsvarer denne garanti, dog slik at den nye garanti ikke utløper tidligere enn ved det seneste av tidspunktene i a) e) ovenfor. 4. Garantisten gir avkall på enhver rett til å fremsette motkrav mot Selskapet.

9 5. Denne garanti trer i kraft omgående. Garantien utløper senest , og eventuelle krav må være. i hende senest på nevnte dato innen kl. 14: Denne garanti reguleres av norsk rett. Garantisten vedtar.tingrett som verneting for tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne garanti....(sted og dato)... (Signatur)

10 Annex II to the Protocol regarding NTK2000: Report Document No.: TBL-M-001 Classification Code: Rev.: 03 Originator: Tag No.: System No. : Area Code: Page: 1 of 7 Document Title: DESIGN MATURITY AT CONVERSION TO TARGET SUM (10%) AND LUMP SUM (5%) Issue for implementation AR HN JHS Issue for approval AR JHS HN Issue for comments AR HN JHS Rev. Issue Date Description Made by Chk'd by Disc. Appr. Proj. Appr. Project No.: Contract No.:

11 1.0 Maturity in design per discipline at conversion to Target Sum (10% uncertainty on cost) or Lump Sum (5% uncertainty on cost). 1.1 DISCIPLINE: PROCESS (P&IDs) DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Main equipment updated with frozen interface information - All process and utility lines included, sized and tagged. Material selection finalised - Insulation and heat tracing requirement to be shown. - Module and area breaks included - Process Design Review carried out and actions implemented - Piping special items numbers included DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Equipment and instruments updated with frozen vendor interface information - Piping special item numbers included - Process high points vents and low points drain included. - Hazop actions closed - Insulation thickness and class shown 1.2 DISCIPLINE: PIPING DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Main equipment updated with frozen interface information - Equipment and in-line equipment included in 3D model. - Model updated with access, internal transport requirement and outfitting structure requirement - Logical pipe support shown for all the piping modelled. - All piping 6" (4" 1500 lbs.) routed based on P&ID s with Design Quality 10% Piping, fittings and valves <6" to be converted to Target Sum on a later milestone than the above described maturity with 10% uncertainty. DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Equipment and in-line equipment updated to frozen interface information - All piping 2" and above routed and frozen based on P&ID s with Design Quality 5% - Penetrations frozen - 3D model content 80% clash free Piping, fittings and valves <6" to be converted to Lump Sum on a later milestone than the above described maturity with 5% uncertainty.

12 1.3 DISCIPLINE: STRUCTURAL DESIGN QUALITY 10% uncertainty: - Structural design updated with vital interface information on main equipment. - Global analysis performed and main structure updated according to analyses/calculations - Major support beams (secondary main structure) included in model - Principal penetrations and cut-outs incorporated in model - Major outfitting structures included in model - Main structure ready for approval by Class or 3.rd party DESIGN QUALITY 5% uncertainty: - Structural design updated with frozen interface information - Equipment layout, foundation loads and penetration frozen in the model - All global analyses performed - Main structure approved by Class or 3.rd party - Major outfitting structures completed in the model 1.4 DISCIPLINE: ARCHITECTURAL DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Architectural design updated with frozen interface information on main equipment - Major openings and penetrations of prefabricated walls, ceilings and floor systems included in model DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Equipment updated with frozen vendor interface information - Frozen location and sizing of prefabricated walls, ceilings and floor systems with its openings and penetration - Interface with structural supports frozen 1.5 DISCIPLINE: HVAC DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Main equipment updated with frozen interface information - D&ID s updated with ducts, limit on firerating and status on manual dampers - Equipment and main routing included in model - Logical supports modelled DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Equipment updated with frozen vendor interface information - All ducts modelled according to approved D&ID s - All supports for main supply/extract ducts modelled

13 1.6 DISCIPLINE: ELECTRICAL DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Electrical system design based on P&ID s with Design Quality 5% - Equipment updated with frozen interface information - Main cable racks and penetrations frozen in 3D model - 3D model content 80% clash free - Equipment room layout complete - Electrical Load List frozen for all electrical consumers DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - 3D model completed and clash free - Termination design completed - Cable routing design completed - Electrical indexes completed 1.7 DISCIPLINES: INSTRUMENT & TELECOM DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Equipment and in-line equipment updated with frozen interface information - Valves counted based on approved P&ID s - Frozen signal budget (I/Os) - Frozen detail topology - SCD based on P&ID s with Design Quality 5% - Equipment room layout complete DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - 3D model completed and clash free - SCD completed - Termination design completed - Instrument and Telecom indexes completed 1.8 DISCIPLINES: FIRE & SAFETY DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Explosion simulation performed and explosion loads defined - Fire scenarios established and frozen - Quantitative Risk Analysis first revision performed - Design Accidental Load spec. frozen - Passive Fire Protection requirements identified DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Majority of deluge nozzles identified in the model - Passive Fire Protection thickinesses defined and included in the model - All safety equipment identified and included in the model with frozen vendor information

14 1.9 EQUIPMENT: ALL DISCIPLINES DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Selected vendor for main equipment and design updated with vital interface information on the selected packages DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Purchase order issued for all equipment and design updated with frozen interface information (Equipment means tagged equipment as listed in Master Equipment List) 2.0 Quantity availlability in % of total discipline quantity per discipline at conversion to Target Sum (10% uncertainty) or Lump Sum (5% uncertainty). (Quantity availability means quantities available from drawings or design databases for manual or electronic harvesting) 2.1 DISCIPLINE: PIPING Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Pipes 6" ~80 ~90 Pipes < 6" ~75 ~90 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Fittings 6" ~80 ~90 Fittings < 6" ~75 ~90 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Valves 6" ~90 ~95 Valves < 6" ~95 ~100 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Supports ~20 ~50 Piping insulation ~60 ~80 Calculated based on surface area Piping special items ~50 ~ DISCIPLINE: STRUCTURAL Quantity availability:: % of total estimates 10% 5% Primary Main steel ~95 ~100 Secondary Main steel ~80 ~95 Outfitting ~25 ~50 Temp. steel ~30 ~50 Comments

15 2.3 DISCIPLINE: ARCHITECTURAL Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% External walls ~70 ~95 Internal walls ~50 ~80 Floor systems ~50 ~80 Ceiling systems ~50 ~80 Doors (non rated) ~50 ~90 Insulation and liners ~50 ~80 Calculated based on surface area Misc. architectural items ~50 ~ DISCIPLINE: HVAC Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Ducts ~50 ~80 Supports ~50 ~80 Insulation ~50 ~80 Calculated based on surface area 2.5 DISCIPLINE: ELECTRICAL Quantity availability: % of total estimates 10% 5% Cables ~75 ~90 Ladders/support (> 300 mm) ~75 ~90 Racks/supports incl. field run ~40 ~75 ( 300 mm) Lighting fixtures ~80 ~95 Misc. electrical items ~80 ~90 Comments 2.6 DISCIPLINE: INSTRUMENT & TELECOM Quantity availability: % of total estimates 10% 5% Instrument valves ~95 ~100 Instrument cables ~75 ~90 In-line instruments (i.e. Level ~70 ~85 indicators, Pressure gauges) Fire & Gas detectors ~70 ~90 Junction Boxes ~70 ~90 Stands ~70 ~90 Telecom equipment ~85 ~100 Comments

16 2.7 DISCIPLINE: SURFACE PROTECTION Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Paint systems ~50 ~75 Calculated. based on surface area Cathodic protection ~80 ~ DISCIPLINE: FIRE & SAFETY Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Passive Fire Protection ~80 ~95 Calculated based on surface area Misc. safety (i.e. nozzles) ~50 ~ EQUIPMENT: ALL DISCIPLINES Weight availability : % of total estimates 10% 5% Equipment ~90 ~100 Comments (Equipment means tagged equipment as listed in Master Equipment List)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Supplier Declaration Guide No.: NHT-BP Rev.: 01 Our date: Page: 1 of 1 Hydro has implemented the Hydro Integrity Program, mainly focusing on anti-corruption and human rights. It is a requirement in the Integrity Program that suppliers shall be made aware of Hydro's principles for Corporate Social Responsibility (CSR). Hence, Hydro has prepared a Supplier Declaration reflecting our CSR principles. The intention of this declaration is to increase awareness and improve transparency of CSR in the supply chain. Enclosed please find the Supplier Declaration, which you as a potential supplier to Hydro are requested to sign. By signing this document, you confirm your willingness to start a process of documenting your promotion and performance of the topics described in the declaration. Norsk Hydro ASA T: Bank Account Registration No. N-0240 Oslo F: NO MVA

28 SUPPLIER DECLARATION No.: NHT-BP Rev.: 02 Our date: Page: 1 of 2 Prepared by : CSR project group Sign. : Jørn Breyholtz Compliance with laws As a supplier to Hydro we will comply with all applicable laws and regulations. Improper Payments As a supplier to Hydro we will not, in order to obtain or retain business or other improper advantage in the conduct of business, offer, promise or give any undue advantage to a public official (or a third party) to make the official act or refrain from acting in relation to the performance of her/his official duties. This applies regardless whether the advantage is offered directly or through an intermediary. Gifts and other favours to Hydro or any of our employees, representative, partner or someone closely related can only be given or granted provided that they are modest, both with respect to value and frequency, and provided the time and place are appropriate. Gifts or other favours shall not be offered or received in situations of contract bidding, evaluation or award. Hospitality and Expenses As a supplier to Hydro we will respect and comply with practices regarding hospitality and expenses established in Hydro before offering or providing any Hydro employee or representative any such favours. Hospitality and expenses shall not be offered or received in situations of contract bidding, evaluation or award. Conflict of Interest As a supplier to Hydro we, and our employees, will not take part in or seek to influence any decision under circumstances that can give rise to an actual or perceived conflict of interest. Such circumstances may be a business interest or a personal interest in the subject matter economically or otherwise directly or through someone closely related. If we become aware of a potential conflict of interest we will, without delay, notify Hydro. Minimum Age of Labour As a supplier to Hydro we shall not employ children below the age of 15. If the child is secured the right for education, play, rest and family life, limited exceptions may be made if this is clearly in the best interests of the child. Forced Labour As a supplier to Hydro we will not engage or employ people against their own free will, nor will personnel be required to lodge deposits or identity papers upon commencing employment. Freedom of Association & Right to Collective Bargaining As a supplier to Hydro we recognise that our employees are entitled to be or refrain from being union members and to be represented in collective bargaining agreements. In countries where these rights are restricted our employees will anyway have the right to influence their work situation. Working Hours As a supplier to Hydro we will comply with local law or agreements regarding working hours. Wages As a supplier to Hydro we will ensure that wages paid to employees and hired labour are considered fair. Employment Practices As a supplier to Hydro we will treat our employees equally and fairly. We will not accept any form of harassment or discrimination. Minority Rights As a supplier to Hydro we will pay special attention to the rights, requirements and cultural integrity of indigenous people affected by our operations.

29 SUPPLIER DECLARATION No.: Rev.: Our date: Page: 2 of 2 Environment As a supplier to Hydro we will work according to internationally recognized environmental management principles and aim for continuous improvement. We will comply with national environmental legislation and discharge permits. We will work to achieve energy efficiency and minimize harmful discharge, emissions, and waste production in a lifecycle perspective. Health and Safety As a supplier to Hydro we will work ambitiously, through continuous improvement, for a healthy work environment and safe and secure conduct according to internationally recognized health and safety management principles and practices and applicable law. Selection of Business Partners, Agents and Other Intermediaries As a supplier to Hydro we will promote that potential business partners, agents and intermediaries adopt the principles set forth in this Supplier Declaration. Standards towards own Suppliers As a supplier to Hydro we will promote the implementation of the principles set forth in this Supplier Declaration towards own suppliers. Declaration signed by supplier: Supplier name: Address: Date: Name: Title: Signature: By signing this Supplier Declaration the supplier is willing to start a process of documenting its promotion and performance of the above-mentioned topics.

30 Del av Vedlegg D Administrasjonsbestemmelser 1. Følgende er nominert som ekspertkandidater i henhold til art i Kontraktsvilkårene: Oppnevnelse av ekspert skjer slik: a) Innen 14 Dager etter krav om avgjørelse ved ekspert er fremsatt, skal Partenes Representanter, jfr. kontraktsvilkårenes art. 3, møtes. b) På møtet skal hver av representantene fremlegge i lukket konvolutt en liste som viser: 1. Hvilken av kandidatene på listen som skytes ut 2. Hvilke point fra 5 til 1 etter preferanse de resterende kandidater er tillagt. Konvoluttene åpnes i begges nærvær, og det settes opp en endelig liste over gjenværende kandidater med disses akkumulerte pointsummer. c) Den kandidat som har fått flest point skal først spørres om han kan påta seg oppdraget. Kan han ikke påta seg det, spørres dernest den med nest høyest pointsum osv. Ved pointlikhet avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. d) Oppnevnelsen ansees å ha skjedd ved at et felles brev undertegnet av de to representanter sendes til eksperten. e) Dersom en av partenes representanter ikke avgir møte, eller ikke fremlegger liste som nevnt under 2b), skal ekspert oppnevnes på grunnlag av den annen parts liste. Opplysningene om den gjeldende liste over ekspertkandidater fås ved henvendelse til Norsk Industri, Oscarsgt. 20, Oslo.

31 Omforent liste over Eksperter etter NF 07, NTK 07 og NTK 07 MOD mellom Statoil, Hydro og Norsk Industri Navn/Adresse Telefon Fax Professor Hans Jacob Bull Nordisk Institutt for sjørett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Professor Ola Mestad Senter for europarett Pb 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Advokat Arne Engesæth Wiersholm Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Dommer Tor Henning Auestad Stavanger tingrett Postboks Stavanger Jacob Middelton Nygaardsbakken Hafrsfjord Advokat Eirik Høiby Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA PB 1298 Vika, 0111 Oslo Advokat Erik Brannsten Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma Haakon VIIs gate 10 Postboks 1484 Vika N-0116 Oslo Advokat Asle Bjelland Advokatfirma Mageli Postboks 88, 2001 Lillestrøm

32 Omforent liste over Oppmenn etter NTK 07 og NTK 07 MOD mellom Statoil, Hydro og Norsk Industri Navn/Adresse Telefon Fax Professor dr.juris Knut Kaasen Nordisk Institutt for Sjørett Universitetet i Oslo Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo Professor Ola Mestad Senter for europarett Pb 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Advokat Marthe Mæland Advokatfirma Aulie Bjerke Mæland DA Postadresse Postboks 188, 1325 LYSAKER Advokat Erik Høiby Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA PB 1298 Vika, 0111 Oslo Advokat Asle Bjelland Advokatfirma Mageli Postboks 88, 2001 Lillestrøm Knut Heim Pro-Vision AS, POB 60, 1332 Østerås Advokat Arne Engesæth Wiersholm Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Professor Ernst Nordtveit Det juridiske fakultet Postboks 7806, 5020 Bergen

33 Protocol text NTK Page 1 of 5 PROTOCOL Protocol signed by Statoil ASA (Statoil), Norsk Hydro ASA (Hydro) and Norsk Industri (the Federation of Norwegian Industries) (NI): Statoil, Hydro and NI agree that Norsk Totalkontrakt 2007 (Norwegian Total Contract 2007) (NTK 2007) shall apply from the date of signing of this Protocol. Its contractual provisions shall be interpreted in accordance with this Protocol. 1. SCOPE 1.1. Statoil, Hydro and NI's member companies undertake to use NTK 2007 for all contracts entered into between the oil company in question and a NI company regarding deliveries that include engineering, procurement, construction and installation (if any) (EPC(I) - Engineering, Procurement, Construction (Installation)) for the Norwegian Continental Shelf. The contract will therefore not be used for Contracts concerning: - ordinary shipbuilding (but will apply to FPSOs) - development of technology and prototypes - acquisition and installation of pipes and cables - procurement - maintenance - fabrication work covered by Norsk Fabrikasjonskontrakt serial deliveries in the form of the procurement of several similar products of recognised technology The contract will be used for modification contracts that contain a significant share of newbuilding work When using NTK 2007, any individual adaptations necessitated by the circumstances surrounding the individual contract can be made. In such case, it is presupposed that the variations will be made known to the tenderers well in advance of the invitation to tender, and that variations will be emphasised as being specially stated variations in a separate contractual document, or as revision marks. However, such adaptations shall not involve basic changes to the provisions contained in NTK If variations are implemented as stated in item 1.2, these variations must be reported to NI well before the invitation to tender is sent out. NI must at the same time be asked whether it believes it is necessary to have a meeting with the operator company in question to discuss the proposed variations before any invitation to tender is sent out. It shall clearly be stated which changes that have been made The parties agree on the principle that the Contractor shall have neutral liquidity.

34 Protocol text NTK Page 2 of 5 This principle implies that invoicing of the Contract Price shall be as follows: a) Contractor s costs which are related to the performance of the Contract, and which are not directly related to the progress of Contractor s completion of the Deliverables to Company under the Contract, shall be priced separately, hereinafter called Preliminaries. Preliminaries shall be invoiced in accordance with an invoice-plan that ensures that the payments from Company to the Contractor reflects Contractor s expenses relating to the Preliminaries at the time of payment. The invoice-plan shall be proposed by Contractor and accepted by Company prior to entering into the Contract. b) Contractor s costs which are related to the performance of the Contract, and which are directly related to the progress of Contractor s completion of the Deliverables to Company under the Contract, shall be priced separately. Company shall set out the provisions for invoicing of said costs such that it is ensured that the total payment from Company reflects the expenses that Contractor have had, and which Contractor has a right to invoice in accordance with the Contract at the time of payment. The invoice provisions shall be agreed between the parties prior to entering into the Contract. The guarantee to be submitted by the Contractor in accordance with art and art shall have a content as set out in Annex I to this Protocol The parties agree on the following concerning the necessary maturity (confidence) for the establishment of target price and fixed price when using NTK 2007: a) The condition for pricing an element of a contract as target price or fixed price is that: The uncertainty concerning the price basis regarding quantities and qualities shall not be greater than (i) (ii) around 10% of the value of the contract element in question, with a confidence interval of 90-10, if a target price is to be established, and around 5% of the value of the contractual element in question, with a confidence interval of 90-10, if a fixed price is to be established. Annex II to this Protocol describes the status of the various documents in the case of 10% and 5% uncertainty levels respectively. If this description provides a sufficiently clear message, it must be used in deciding whether the confidence level has been reached in a specific contract. If the annex's description of the status does not provide a sufficiently clear message as to the uncertainty level of a specific contract, the provisions contained in a) (i) and (ii) above shall apply

35 Protocol text NTK Page 3 of 5 b) When assessing the confidence level of the specific contract, any relevant special expertise the Contractor may have must be taken into account. This entails that contractors having relevant knowledge of products may tender on the basis of target price or fixed price even if the invitations to tender does not fulfil the requirements of the provisions in 1.5.a). Examples of such products are living quarters, jackets, drilling facilities and other similar products which in their entirety has been developed on the basis of the contractor s own technology NTK 2007 presupposes that there will be competition as to norms and rates, i.e. that these are agreed from the date when the contract is entered into. However, it is agreed that such agreed norms and rates shall be adjusted if the relevant quantities are changed significantly compared to the assumptions that existed when the contract was entered into. The parties agree that the provisions as to what is to comprise such significant changes and how and by which factors norms and rates are then to be changed shall be stated in the individual contracts and agreed upon at the time of contracting. The quantity changes mentioned here are not regarded as variation work in accordance with articles NTK 2007 presupposes that any changes to laws, requirements and orders dealt with in article 5.1 a) and b) that are agreed upon between the time that the tender is submitted and the contract is entered into will allow the tenderers a corresponding opportunity to adjust their tenders as stated in article 5.1, provided that this takes place prior to the signing of the contract. 1.8 Exhibit D shall contain provisions regarding ethics, anti-corruption and human rights. These provisions are enclosed the Protocol as Annex III. As introductory text to Annex III the following text shall be inserted into Exhibit D: For Statoil: For Hydro: Company has formulated the document Ethics in Statoil which describes Company s ethical standards and requirements. The document is contained as Exhibit X to Enclosure D. Contractor shall follow the standards and require the standards in its own business which correspond to those contained in this document. "Ethics, anti-corruption, human rights etc. Company has implemented the Hydro integrity program, mainly focusing on ethics, anti-corruption and human rights. It is a requirement in the integrity program that contractors shall be made aware of Company's principles for Corporate Social Responsibility (CSR). Company has prepared a supplier declaration reflecting Company's CSR principles. Contractor has signed the supplier declaration, ref. Attachment xx, and undertakes to fulfil the requirements set out therein." NI shall be notified in good time before any changes in Annex III are taken into invitations to tender. Any changes shall be evidently stated. It NI so require, the parties shall discuss the changes.

36 Protocol text NTK Page 4 of The limits for the maximum liability for costs in accordance with art is: - if the Contract Price at contract award is below NOK 100 mill.: NOK 1 mill. - if the Contract Price at contract award is between NOK 100 mill. and 1 billion.: NOK 5 mill. - if the Contract Price at contract award is above NOK 1 billion.: NOK 7 mill. Changes in the Contract Price after contract award shall not change the liability for costs, except under the following conditions: a) If the Contract Price (at contract award) increases with more than 50 %, but at least with NOK 300 mill., as a consequence of Company exercising an option, the maximum liability for costs shall be adjusted at the time the option is exercised and in accordance with the limits described above, based on the Contract Price at contract award adjusted with the effects on the Contract Price following from the exercising of the option. It is a precondition that the option with the mentioned consequences is defined in the invitation to tender, and that the option and the consequences are agreed at contract award. b) If Company exercises several options at different times, each of the options shall have consequences for the maximum liability for costs on the conditions mentioned in a) above. In determining the relevant Contract Price, the starting point shall be taken in the Contract Price at contract award and adjustments for the consequences of the particular exercised option, without taking any consideration to the consequences of earlier exercised options. c) Changes in Contract Price as a consequence of Variation Order, amendments to the Contract etc. will not give grounds for changes of the liability for costs unless the parties specifically agree in connection with the particular Variation Order or amendment Annex II contains agreed text regarding nomination and appointment of expert, and shall be included in Exhibit D. 2. REVISION OF AND CHANGES TO NTK The parties agree that new discussions regarding guarantees given according to article 20.3 shall take place if alternative instruments for giving such security appear in the future Statoil, Hydro and NI shall, once a year, or when one of the parties so requests as long as the Protocol is valid, meet to discuss their experiences of using NTK This shall include discussions of whether there is a need for NTK 2007 to be altered or revised. If there is agreement on this, such changes as the parties have agreed upon following negotiations are to be made. The revised NTK 2007 will then apply to contracts entered into after the revision As a part of the work of following up NTK 2007, Statoil, Hydro and NI undertake to carry out internal training in the use of NTK Should other companies or enterprises later want to become parties to this Protocol, they must be given the opportunity to do so. A new signatory must assume the same rights and obligations as those of the parties to this Protocol. A company or an

37 Protocol text NTK Page 5 of 5 enterprise becomes a party to this Protocol by making a unilateral, written statement to this effect, which comes into force one month after it has been received by the parties to this Protocol Statoil, Hydro and NI agree to leave expert decisions made pursuant to article 16.3 of NTK 2007 to the Institute of Maritime Law, Department of Petroleum Law at the University of Oslo, for publication by the Institute in an anonymous form Statoil, Hydro and NI can individually inform the other parties that they do not want to use NTK 2007 as determined in this Protocol. This must be notified in writing and take effect three months after it has been received by the other signatories to this Protocol. The notification must contain a statement of which provisions of NTK 2007 the party wishes to change, and the reason for this. The party or parties sending the notification as stated in the first paragraph shall, during the period until the notification takes effect and to a reasonable extent, be available for negotiations on changing NTK Oslo, 25. September 2007 For Statoil ASA Kjell-Erik Østdahl For Norsk Hydro ASA Fredrik Stang Rydin For the Federation of Norwegian Industries Erling Matland Knut Aaneland

38 Annex I to the Protocol regarding NTK05 and NTK05 MOD: SPECIFIC GUARANTEE FOR PAYMENTS IN ACCORDANCE TO CONTRACT ART AND 16.2 This guarantee has been given by.("the Guarantor") to, or its successor ("The Company"). 1. With reference to contract no...("the Contract") regarding... entered into on... between the Company and... ("The Contractor "), the Guarantor hereby gives an unconditional, irrevocable guarantee of the payments which is to be paid according to art or art of the Contract, with an upper limit of NOK.. The guarantee shall apply for this amount plus any accrued interest on arrears ( forsinkelsesrente ), with an upper limit of.(twice the interest rate on arrears ( forsinkelsesrentesatsen ) at the time when the guarantee was given) of the guaranteed amount. After notification by the Company to the Guarantor, the Guarantee Amount shall be reduced or repealed so far as the Parties agree on final payments to the Contractor related to the Variation Order or Disputed Variation Order in question, whether this occurs at Final Account or earlier. Such notification shall be issued without undue delay. 2. A claim for payment in whole or in part under this guarantee shall be notified to the Contractor 14 days before the claim can be submitted to the Guarantor. 3. Payment under the guarantee shall take place following a written claim sent by the Company to the Guarantor provided the claim is accompanied by a copy of the Company's timely notification to the Contractor, and one of the following conditions has been met: a) The Company's demand for payment is accompanied by a copy of an arbitration award stating that the Company is due an amount from the Contractor relating to the Variation Order or Disputed Variation Order in question, or b) The Company's demand is accompanied by a copy of the Company's letter to the Contractor stating the Company's views on the Variation Order or Disputed Variation Order in question, and a confirmation from the chairman of the arbitral tribunal that no arbitration award has been made within 24 months of the date of this letter at the latest, without regard to the reason for the arbitration award not being made within the above-mentioned deadline, or c) The Company's demand is accompanied by a copy of the Company's letter to the Contractor stating the Company's views on the Variation Order or Disputed Variation Order in question, and the Contractor has not submitted a writ for arbitration regarding the Variation Order or Disputed Variation Order in question within 12 months of the date of this letter, without regard to the reason for the writ not being submitted within the above-mentioned deadline, or d) The Company's demand is accompanied by a confirmation from the arbiter, cf art. 37, or from an independent auditor if no arbiter has been appointed, that the Contractor has not submitted a proposal for a final account, or submitted a writ for arbitration within 15 months of the issuance of the Completion Certificate, without regard to the reason for this, or e) The Company's demand is accompanied by a copy of an agreement on the final account signed by the Contractor and the Company, or f) The Company, in its demand, declares that payment is required upon the expiry of this guarantee, unless the Contractor gives a new guarantee that is fully equivalent to this guarantee, but so that the new guarantee does not expire earlier than at the latest of the times stated in a) - e) above.

39 4. The Guarantor waives any right to put forward counter claims against the Company. 5. This Guarantee becomes effective immediately. The Guarantee expires on..20 at the latest, and any claims must be received by..by 2pm on this date. 6. This Guarantee is to be subject to Norwegian law. The Guarantor accepts..district court as the legal venue for any legal disputes that may arise in connection with this Guarantee....(Place and date)... (Signature)

40 Annex II to the Protocol regarding NTK2000: Report Document No.: TBL-M-001 Classification Code: Rev.: 03 Originator: Tag No.: System No. : Area Code: Page: 1 of 7 Document Title: DESIGN MATURITY AT CONVERSION TO TARGET SUM (10%) AND LUMP SUM (5%) Issue for implementation AR HN JHS Issue for approval AR JHS HN Issue for comments AR HN JHS Rev. Issue Date Description Made by Chk'd by Disc. Appr. Proj. Appr. Project No.: Contract No.:

41 1.0 Maturity in design per discipline at conversion to Target Sum (10% uncertainty on cost) or Lump Sum (5% uncertainty on cost). 1.1 DISCIPLINE: PROCESS (P&IDs) DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Main equipment updated with frozen interface information - All process and utility lines included, sized and tagged. Material selection finalised - Insulation and heat tracing requirement to be shown. - Module and area breaks included - Process Design Review carried out and actions implemented - Piping special items numbers included DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Equipment and instruments updated with frozen vendor interface information - Piping special item numbers included - Process high points vents and low points drain included. - Hazop actions closed - Insulation thickness and class shown 1.2 DISCIPLINE: PIPING DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Main equipment updated with frozen interface information - Equipment and in-line equipment included in 3D model. - Model updated with access, internal transport requirement and outfitting structure requirement - Logical pipe support shown for all the piping modelled. - All piping 6" (4" 1500 lbs.) routed based on P&ID s with Design Quality 10% Piping, fittings and valves <6" to be converted to Target Sum on a later milestone than the above described maturity with 10% uncertainty. DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Equipment and in-line equipment updated to frozen interface information - All piping 2" and above routed and frozen based on P&ID s with Design Quality 5% - Penetrations frozen - 3D model content 80% clash free Piping, fittings and valves <6" to be converted to Lump Sum on a later milestone than the above described maturity with 5% uncertainty.

42 1.3 DISCIPLINE: STRUCTURAL DESIGN QUALITY 10% uncertainty: - Structural design updated with vital interface information on main equipment. - Global analysis performed and main structure updated according to analyses/calculations - Major support beams (secondary main structure) included in model - Principal penetrations and cut-outs incorporated in model - Major outfitting structures included in model - Main structure ready for approval by Class or 3.rd party DESIGN QUALITY 5% uncertainty: - Structural design updated with frozen interface information - Equipment layout, foundation loads and penetration frozen in the model - All global analyses performed - Main structure approved by Class or 3.rd party - Major outfitting structures completed in the model 1.4 DISCIPLINE: ARCHITECTURAL DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Architectural design updated with frozen interface information on main equipment - Major openings and penetrations of prefabricated walls, ceilings and floor systems included in model DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Equipment updated with frozen vendor interface information - Frozen location and sizing of prefabricated walls, ceilings and floor systems with its openings and penetration - Interface with structural supports frozen 1.5 DISCIPLINE: HVAC DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Main equipment updated with frozen interface information - D&ID s updated with ducts, limit on firerating and status on manual dampers - Equipment and main routing included in model - Logical supports modelled DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Equipment updated with frozen vendor interface information - All ducts modelled according to approved D&ID s - All supports for main supply/extract ducts modelled

43 1.6 DISCIPLINE: ELECTRICAL DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Electrical system design based on P&ID s with Design Quality 5% - Equipment updated with frozen interface information - Main cable racks and penetrations frozen in 3D model - 3D model content 80% clash free - Equipment room layout complete - Electrical Load List frozen for all electrical consumers DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - 3D model completed and clash free - Termination design completed - Cable routing design completed - Electrical indexes completed 1.7 DISCIPLINES: INSTRUMENT & TELECOM DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Equipment and in-line equipment updated with frozen interface information - Valves counted based on approved P&ID s - Frozen signal budget (I/Os) - Frozen detail topology - SCD based on P&ID s with Design Quality 5% - Equipment room layout complete DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - 3D model completed and clash free - SCD completed - Termination design completed - Instrument and Telecom indexes completed 1.8 DISCIPLINES: FIRE & SAFETY DESIGN QUALITY with 10% uncertainty: - Explosion simulation performed and explosion loads defined - Fire scenarios established and frozen - Quantitative Risk Analysis first revision performed - Design Accidental Load spec. frozen - Passive Fire Protection requirements identified DESIGN QUALITY with 5% uncertainty: - Majority of deluge nozzles identified in the model - Passive Fire Protection thickinesses defined and included in the model - All safety equipment identified and included in the model with frozen vendor information

44 1.9 EQUIPMENT: ALL DISCIPLINES DESIGN QUALITY with 10% uncertainty - Selected vendor for main equipment and design updated with vital interface information on the selected packages DESIGN QUALITY with 5% uncertainty - Purchase order issued for all equipment and design updated with frozen interface information (Equipment means tagged equipment as listed in Master Equipment List) 2.0 Quantity availlability in % of total discipline quantity per discipline at conversion to Target Sum (10% uncertainty) or Lump Sum (5% uncertainty). (Quantity availability means quantities available from drawings or design databases for manual or electronic harvesting) 2.1 DISCIPLINE: PIPING Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Pipes 6" ~80 ~90 Pipes < 6" ~75 ~90 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Fittings 6" ~80 ~90 Fittings < 6" ~75 ~90 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Valves 6" ~90 ~95 Valves < 6" ~95 ~100 Relates to higher maturity than for the dim. 6" Supports ~20 ~50 Piping insulation ~60 ~80 Calculated based on surface area Piping special items ~50 ~ DISCIPLINE: STRUCTURAL Quantity availability:: % of total estimates 10% 5% Primary Main steel ~95 ~100 Secondary Main steel ~80 ~95 Outfitting ~25 ~50 Temp. steel ~30 ~50 Comments

45 2.3 DISCIPLINE: ARCHITECTURAL Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% External walls ~70 ~95 Internal walls ~50 ~80 Floor systems ~50 ~80 Ceiling systems ~50 ~80 Doors (non rated) ~50 ~90 Insulation and liners ~50 ~80 Calculated based on surface area Misc. architectural items ~50 ~ DISCIPLINE: HVAC Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Ducts ~50 ~80 Supports ~50 ~80 Insulation ~50 ~80 Calculated based on surface area 2.5 DISCIPLINE: ELECTRICAL Quantity availability: % of total estimates 10% 5% Cables ~75 ~90 Ladders/support (> 300 mm) ~75 ~90 Racks/supports incl. field run ~40 ~75 ( 300 mm) Lighting fixtures ~80 ~95 Misc. electrical items ~80 ~90 Comments 2.6 DISCIPLINE: INSTRUMENT & TELECOM Quantity availability: % of total estimates 10% 5% Instrument valves ~95 ~100 Instrument cables ~75 ~90 In-line instruments (i.e. Level ~70 ~85 indicators, Pressure gauges) Fire & Gas detectors ~70 ~90 Junction Boxes ~70 ~90 Stands ~70 ~90 Telecom equipment ~85 ~100 Comments

46 2.7 DISCIPLINE: SURFACE PROTECTION Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Paint systems ~50 ~75 Calculated. based on surface area Cathodic protection ~80 ~ DISCIPLINE: FIRE & SAFETY Quantity availability: % of total estimates Comments 10% 5% Passive Fire Protection ~80 ~95 Calculated based on surface area Misc. safety (i.e. nozzles) ~50 ~ EQUIPMENT: ALL DISCIPLINES Weight availability : % of total estimates 10% 5% Equipment ~90 ~100 Comments (Equipment means tagged equipment as listed in Master Equipment List)

47 Part of Appendix D Contract Administration Requirements 1. The following are nominated as experts in accordance with Conditions of Contract, : 16.3 Art The procedure for the appointment of an expert is: a) The representatives of the parties, ref Conditions of Contract, Art. 3, shall meet within fourteen (14) Days after a request for an expert decision has been made. b) During the meeting each party shall submit in sealed envelope, a list showing: i) the expert candidate to be excluded; and ii) a preferential score from five to one (1) allotted each of the remaining candidates. The sealed envelopes shall be opened in the presence of both parties who shall establish a list of the candidates not excluded together with their aggregate points. c) The candidate with the highest points shall be asked first if he will accept the work. If he is unwilling to accept the work, the candidate with the next highest number of points shall be asked and so on. In the event that more than one candidate has the same number of points the order shall be decided by drawing lots between them. d) Appointment of the expert shall be considered to have occurred when both parties have signed and sent a letter to that effect to the expert. e) If one of the parties does no attend the meeting or fails to provide a list as required under 2b) above, the expert shall be appointed on the basis of the other party s list. Information concerning the agreed list of experts may be obtained from Norsk Industri, Oscarsgt. 20, Oslo (Federation of Norwegian Engineering Industries)

48 NORSK TOTAL KONTRAKT NTK 07 - NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2007 NORSK TOTALKONTRAKT 2007 (NTK 07) KONTRAKTSVILKÅR NORSK ORIGINALVERSJON NORWEGIAN TOTAL CONTRACT 2007 (NTK 07) CONDITIONS OF CONTRACT ENGLISH TRANSLATION AS AGREED BETWEEN HYDRO, STATOIL AND NORSK INDUSTRI DEL I ALMINNELIGE BESTEMMELSER PART I GENERAL PROVISIONS Art. 1 Art. 2 Art. 3 Definisjoner Kontraktsdokumentene. Tolkningsregler Partenes representanter og personell Art. 1 Art. 2 Art. 3 Definitions Contract Documents. Interpretation Representatives and Personnel of the Parties DEL II UTFØRELSEN AV ARBEIDET PART II PERFORMANCE OF THE WORK Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Leverandørens og selskapets plikter hovedregler Myndighetskrav. Tillatelser Selskapets dokumenter og selskapsmaterialer Leverandørens spesifikasjon Underleveranser Sikkerhetskurs og fagforeningsvirksomhet Kvalitetsstyring mv. Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Obligations of Contractor and Company Main Rules Authority Requirements. Permits Company s Documents and Company s Materials Contractor s Specification Subcontractors Safety Courses and Trade Union Activities Quality management etc. DEL III FREMDRIFT I ARBEIDET PART III PROGRESS OF THE WORK Art. 11 Fremdriftsplan. Forsinket fremdrift Art. 11 Contract Schedule. Delayed Progress DEL IV ENDRINGER, AVBESTILLING OG INNSTILLING PART IV VARIATIONS, CANCELLATION AND SUSPENSION Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Rett til endring av arbeidet Virkningene av endring av arbeidet Utstedelse av endringsordre Konsekvenser av utstedt endringsordre. Tvist om konsekvenser Tvist om hvorvidt endring av arbeidet foreligger. Omtvistet endringsordre Avbestilling Selskapets rett til midlertidig innstilling av arbeidet Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Right to vary the Work Effects of a Variation to the Work Issue of Variation Orders Consequences of Variation Orders Disputes about Consequences Dispute as to whether a Variation to the Work exists. Disputed Variation Order Cancellation Company s Right to Temporary Suspension of the Work DEL V LEVERING OG BETALING PART V DELIVERY AND PAYMENT Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Levering og fullføring av arbeidet Betaling, fakturering, revisjon og sikkerhetsstillelse Etablering og avregning av målsum og fast pris Eiendomsrett til leveransen. Utleveringsrett Leverandørgaranti. Godkjennelsesattest Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Delivery and Completion of the work Payment, Invoicing, Audit and Submission of Security Establishment and Payment of Target Price and Fixed Price Title to the Deliverables. Right to Demand Delivery Contractor Guarantee. Acceptance Certificate - 1 -

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Updated Articles of the EPCI NS8407

Updated Articles of the EPCI NS8407 Updated Articles of the EPCI NS8407 Tom F. Valbrek Bane NOR, Energi Engineering & Projects Revised EPCI standard based on NS8407 Background: New Bane NOR version of Norsk Totalkontrakt (NTK) EPCI Contract

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser:

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: Ordering seismic data packages from the Norwegian Petroleum Directorate is

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections

Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Rev. 11. januar/january 2008 A-115310 Tilleggsinformasjon og korrigeringer Complementary information and corrections Begrenset Plan- og designkonkurranse / Limited Design contest Nesodden municipal centre

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS

MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS Office translation MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS Office translation MERGER PLAN This merger plan is entered into on 20 December 2017 by the boards of directors

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Norsk totalkontrakt 2007 Modifikasjon NTK 07 MOD

Norsk totalkontrakt 2007 Modifikasjon NTK 07 MOD Norsk totalkontrakt 2007 Modifikasjon NTK 07 MOD Norsk Totalkontrakt 2007 Modifikasjon Norwegian Total Contract 2007 Modification INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 13/723 11.10.13 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Appendix 1 Appendix 2 Appendix 3 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is

Detaljer

Appendix 2 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE Adopted by the Board of Directors on 10 th May 2016 and proposed for the general meeting on 19 th May 2016 This document is adopted to secure that B2Holding

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015-1 - NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 (NF 15) KONTRAKTSVILKÅR NORSK ORIGINALVERSJON NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 (NF 15) CONDITIONS

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT NF 15 - NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT NF 15 - NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015-1 - FORORD Som et resultat av arbeidet i samarbeidsorganet KonKraft, etablerte Norsk Industri og Norsk Olje og Gass i 2012 et standardkontraktsstyre

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT NF 15 - NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015

NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT NF 15 - NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015 NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 2015 NORWEGIAN FABRICATION CONTRACT 2015-1 - FORORD Som et resultat av arbeidet i samarbeidsorganet KonKraft etablerte Norsk Industri og Norsk Olje og Gass i 2012 et standardkontraktsstyre

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer