MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å"

Transkript

1 Regionkontorene i kriminalomsorgen Krirninalomsorgens utdanningssenter RUNDSKRIV Kriminalomsorgsdirektoratet 20 DES Postboks 694 Skedsmogt 5, Lillestrøm Telefaks: H&ge Hansen 4305 Sandnes Org.nr: E-post: Postmottak Postadresse: Besøkadresse: T&efon: Saksbehandler: Det må foretas en fortiøpende vurdering av forsvarligheten av dublering. Tiltaket skal straks for øvrig til listen over vurderingskriterier nedenfor. avbrytes, dersom hensynet til sikkerheten eller til den innsattes helsetilstand tilsier det. Vi viser Tiltaket må begrenses i tid overfor den enkelte innsatte. Ufrivillig dublering kan bare skje i inntil erklæring fra de innsatte dette gjelder. 30 dager. Dublering ut over 30 dager kan skje på frivillig basis. Det må da innhentes en skriftlig Varigheten av tiltaket De innsatte som dublerer, skal prioriteres med hensyn til aktivitetstilbud. sammen, har tilfredsstillende boforhold, med tilstrekkelig lagringsplass for personlige eiendeler. natten på kort varsel. Toaletter må være tilstrekkelig isolert til å sikre privaflivet til innsatte. skal ikke brukes til dublering, med mindre det er tilstrekkelig bemanning til å foreta utlåsing om Det må foretas en nøye vurdering av hvorvidt aktuelle celler har en slik standard og utforming at de egner seg for dublering. Celleinventar må tilpasses på en slik måte at begge de som plasseres Det må også tas hensyn til innsattes og tjenestemennenes sikkerhet. Celler som ikke har toalett, Krav til soningsforhold midlertidig tiltak. Dette innebærer at to innsatte deler et rom som normalt er beregnet for én. 50 plasser gjennom deling av celler ved blant annet Bergen, Halden, Hustad og Åna fengsel som et Det fremgår av Tillegg I til St.prp. nr I (side 77) at regjeringen har besluttet å øke kapasiteten med RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å Rundskriv nr Vr ref: Dato: KDI3/ MOTTATT

2 ikke er mulig å ffi belagt dublerte celler ved frivillighet, skal dublering anvendes mot innsattes vilje. I utgangspunktet bør dublering anvendes etter samtykke fra innsatte. Kun i de tilfeller der det Dublering skal fortrinnsvis anvendes overfor innsatte med kortere dommer. I fengselene der det innsatte som har de korteste dommene til dublering. hovedsakelig er innsatte med dommer av lengre tids varighet, skal man fortrinnsvis velge de Tiltaket kan anvendes overfor varetektsinnsatte som ikke er ilagt vilkår om isolasjon. Vurdering av innsatte Dersom det er aktuelt å ilegge en innsatt reaksjon, må vedtaket om dette utformes på en slik måte Eventuelt må iverksettelsen av disiplinærtiltaket utsettes til dubleringen er gjennomført. at reaksjonen ikke urettmessig går ut over den medinnsatte som er innsatt på samme celle. straffegjennomføringsloven 17 første ledd tredje punktum, om at innsatte skal være i enerom forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b, og derfor kan påklages. Hvorvidt en klage skal gis oppsettende virkning, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut fra reglene som følger av forvaltningsloven 42. om natten. Vi finner derfor at slike beslutninger må anses som enkeltvedtak i henhold til En beslutning om dublering innebærer et unntak fra hovedregelen som følger av øvrige bestemmelser Innsattes - - Det Denne - må tas hensyn til språklige og kulturelle forhold ved utvelgelsen av innsatte som skal - Det må unngås at innsatte som er dømt/siktet i samme sak, blir plassert sammen. For det foreligger særlige grunner til at det er en god løsning for den rnindreårige. bør som hovedregel unngås at en innsatt som tar utdanning og er avhengig av - Mindreårige for. Videre må det ses hen til innsattes strafferettshistorikk, psykiske tilstand, adferd må foretas en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle. I denne vurderingen må det ses hen til innsattes dom, herunder hvilken type lovbrudd vedkommende er domfelt/siktet under soning, og eventuell rusproblematikk. øvrig må det foretas en nøye vurdering av om innsatte som tilhører samme kriminelle miljø, kan plasseres sammen. foreligger om vedkommendes psykiske og fysiske helse. helsetilstand må vurderes nøye. Det må ses hen til de opplysninger som må tas hensyn til hvorvidt innsatte røyker. Ikke-røykere skal ikke plasseres på plasseres på samme celle. under 18 år skal ikke sitte i samme rom som voksne innsatte, med mindre selvstudier på cellen, blir plassert sammen med en innsatt som ikke har dette behovet. samme celle som innsatte som røyker. listen er ikke uttømmende. Også andre forhold må iakttas. vurdering. Blant annet må det tas hensyn til følgende momenter: Ved utvelgelsen av hvilke innsatte som skal plasseres sammen, må fengselet foreta en nøye 2

3 3 Ikrafttredelse Rundskrivet trer i kraft fra og med den 1. januar Med hilsen CkM / arianne Vollan / direktør /. \/E11sabeth Barsett ) / fung. avdelingsdirektør

4 Kriminalomsorcjsdirektoratet Referat Sentralt arbeidsmiljoutvalg, SAMU, 2.desember 2013 Tilstede: Knut Are Svenkerud, KY, leder 2013 Marianne Vollan, KDI Susanne Nor, KDI Gudmund Idsø, Region sørvest Geir Bjørkli, NFF Jann Martin Fjeilbakk, vara SHVO Knut Borgrno, sekretær KDI SAMU besluttet at følgende momenter som berører arbeidsmiljøet skal med i risikovurderingene på de enheter hvor det skal dubleres (være to personer) på celler som er bygget for en person: 1. Bemanningsbehov ved ordinær drift med økt kapasitet (avdelingsbemanning, arbeidsdrift, avdelingsledelse, forpleining, fangesaksbehandling og fremstill inger):.1. Risikovurdering av daglige gjøremål på dublert celle (eks. visitasjon). I.2. Kapasitet til å ivareta behov for arbeid, skole, helse, lufting og fritid må vurderes (hvilke konsekvenser vil det få dersom enheten ikke har sysselsettingsmuligheter) Kapasitet på arealer, eksempelvis fellesarealer i avdeling og fritidsrom Kapasitet ved behov for fremstillinger Kapasitet ved besøk (advokat, pårørende osv.) 1.6. Kapasitet hos samarbeidspartnere (skole, helse m.m.). 2. Bemanning ved håndtering av risikosituasjoner der det er nødvendig å intervenere ved inngang på dublert celle. Side: i

5 3. Bemanningsbehov ved håndtering av risikosituasjoner der det er nødvendig å intervenere på en avdeling med økt antall innsatte som følge av dublerte celler, eller et fellesareal med økt antall innsatte (eks. luftegård). 4. Om det er tilstrekkelig med verne-/sikkerhetsutstyr til å kle opp ett innsatsiag etter risikovurdering av bemanningshehov ved aksjon mot edle. 5. Om det er tilstrekkelig antall bærbare alarmer og sambandsutstyr ved en eventuell hemanni ngsokn ing Knut Borgrno sekretær Side: 2

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

BERGEN FENGSELS OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK I BERGEN FENGSEL 4.-6. NOVEMBER 2014

BERGEN FENGSELS OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER BESØK I BERGEN FENGSEL 4.-6. NOVEMBER 2014 Kriminalomsorgen Bergen fengsel Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 Oslo U. off 13 oll. Deres ref: Vår ref: Dato: 201419464-5 16.03.2015 BERGEN FENGSELS OPPFØLGING AV SIVILOMBUDSMANNENS RAPPORT ETTER

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Norsk fengselsstraff følger to grunnleggende prinsipper. Hva skjer når disse

Norsk fengselsstraff følger to grunnleggende prinsipper. Hva skjer når disse I 2011 ble det etablert et soningsregime for særlig høyt sikkerhetsnivå rundt terroristen Anders Behring Breivik her ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. FOTO: Solum, Stian Lysberg Norsk fengselsstraff

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

19.10.2012. Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 19.10.2012 Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse BESØKSRAPPORT Trondheim fengsel 17.-19. mars 2015 Sivilombudsmannen Besøksadresse Akersgata 8 (inngang Tollbugata)

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport

Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig kontrollrapport Tafjord Marked AS Serviceboks 1 6025 ÅLESUND Deres referanse 10/00139-6-464- GH-HN Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 10/00192-10/HTE 12. april 2012 Kontroll hos Tafjord Markeds AS - vedtak - endelig

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.09.2011 2011/18292 DERES DATO 19.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) TeliaSonera Norge AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 10/00188-14/HTE Dato 7. februar 2012 Kontroll av NetCom vedtak og endelig kontrollrapport Det vises

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer