A 252 MOSTER GAMLE KIRKE KONSERVERING AV KALKMALERIENE I KOR SAMT INNVENDIGE PUSS- OG KALKARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A 252 MOSTER GAMLE KIRKE KONSERVERING AV KALKMALERIENE I KOR SAMT INNVENDIGE PUSS- OG KALKARBEID"

Transkript

1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 118/2013 A 252 MOSTER GAMLE KIRKE KONSERVERING AV KALKMALERIENE I KOR SAMT INNVENDIGE PUSS- OG KALKARBEID Bømlo kommune, Hordaland Susanne Kaun

2

3 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: Tittel A 252 Moster gamle kirke Konservering av kalkmaleriene i kor samt innvendige puss- og kalkarbeid Bømlo kommune, Hordaland Rapporttype/nummer NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Prosjektnummer og Publiseringsdato Oppdragstidspunkt August 2013 Forfatter(e) Susanne Kaun Forsidebilde Moster gamle kirke. Kor nordvegg. Detalj fra «Jesu oppstandelse». Foto: NIKU/Kaun 2013 Sider 20 Tilgjengelighet Åpen Avdeling Konservering Prosjektleder Susanne Kaun, konservator Prosjektmedarbeider(e) Brit Heggenhougen, konservator Kvalitetssikrer Merete Winness Oppdragsgiver(e) Fortidsminneforeningen Sammendrag Moster gamle kirke er ei steinkirke fra middelalderen, trolig fra begynnelsen av 1100-tallet. I skip og kor er det bevart kalkmalerier fra rundt 1600-tallet. Forskjeller i stil og utførelse tyder på ulike kunstnere og perioder. Kalkmaleriene ble avdekket i I august 2010 utførte NIKU en tilstandsvurdering av kalkmaleriene. Middelalderkirken har hatt problemer med fukt og mursalter i mange tiår som har forårsaket skader på puss og malingslagene. På grunnlag av tilstandsvurderingen gjennomførte NIKU konserveringsarbeid på kalkmaleriene i skipet i Prosjektet ble videreført og avsluttet i 2013 med å behandle kalkmaleriene i koret. Konserveringsarbeidene omfattet konsolidering av kalklag med dekor og rensing av kalkmaleriene. I tillegg utførte murmesteren Øyvind Lauvnes puss- og kalkarbeidene på vegger uten dekor under NIKUs veiledning. Den foreliggende rapporten dokumenterer konserveringsarbeidene og undersøkelse av kalkmaleriene i kor samt de nevnte puss- og kalkarbeidene. Emneord Kalkmalerier, konservering, kalkpuss, pigmentanalyse, pigmenter, middelalder, 1600-tallet, steinkirke Avdelingsleder Merete Winness 3

4

5 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål Undersøkelse og Dokumentasjon Beskrivelse av dekoren i kor samt korbue Bildeframstilling Materialbruk og malingsteknikk Tidligere behandlinger Behandling av kalkmaleriene i kor samt korbue Konsolidering av kalklag Rensing Behandling av murveggene uten dekor Pussarbeidene Kalkhvitting Områder behandlet av håndverker Anmerkning Litteratur Vedlegg

6

7 NIKU Oppdragsrapport 118/ Bakgrunn og formål Moster gamle kirke er ei steinkirke fra middelalderen, trolig fra begynnelsen av 1100-tallet. I skip og kor er det bevart kalkmalerier fra rundt 1600-tallet. Forskjeller i stil og utførelse tyder på ulike kunstnere og perioder. Kalkmaleriene ble avdekket i 1925 (Lidén & Hoff, 2000). I august 2010 utførte NIKU en tilstandsvurdering av kalkmaleriene, som viste at middelalderkirken har hatt problemer med fukt og mursalter i mange tiår som har forårsaket skader på puss og malingslagene. 1 På grunnlag av tilstandsvurderingen gjennomførte NIKU konserveringsarbeid på kalkmaleriene i skipet i Prosjektet ble videreført og avsluttet i 2013 med å behandle kalkmaleriene i kor. Konserveringsarbeidene i koret omfattet konsolidering av kalklag med dekor og rensing av kalkmaleriene. I tillegg utførte murmesteren Øyvind Lauvnes puss- og kalkarbeidene på vegger uten dekor under NIKUs veiledning. Den foreliggende rapporten dokumenterer konserveringsarbeidene og undersøkelse på kalkmaleriene i kor samt oven nevnte puss- og kalkarbeidene. 2 Undersøkelse og Dokumentasjon Kalkmaleriene ble undersøkt visuelt fra nær hold i dagslys og med ultrafiolett lys (se vedlegg 4 og 5). Det ble tatt 5 materialprøver (se vedlegg 4, 5, 7 og 8), hvorav en er blitt analysert (se vedlegg 9). Materialprøvene er lagret hos NIKU. Resultatene fra undersøkelsene går inn under kapittel 3. Behandling av kalkmaleriene i koret utover rensing ble kartlagt på rektifiserte bilder (se vedlegg 1,2 og 3). På sydvegg er det ikke utført behandling utover rensing. Alle overflater i koret er renset, og er derfor ikke kartlagt. Det ble tatt bilder av fotograf i etterkant av behandlingen av følgende områder: Helopptak av kirkerommet mot øst og vest Helopptak av alle veggene med dekor Opptak av godt bevarte bildefelt i skip og i kor Representativt utsnitt av tre typer ranke dekor i skip og kor Bildene er vedlagt på CD og leveres dessuten til Riksantikvarens billedarkiv. 3 Beskrivelse av dekoren i kor samt korbue 3.1 Bildeframstilling Det finnes spor etter kalkmalerier på aller vegger i koret. Den vestre delen på sydveggen, hele vestveggen og den nedre delen av nordveggen er dekorert med bladranker. Disse er forskjellige fra 1 Susanne Kaun: Moster gamle kirke. Forprosjekt for konservering av kalkmaleriene. NIKU oppdragsrapport 186/ Susanne Kaun: A 252 Moster gamle kirke Konservering av kalkmaleriene i skip. Bømlo kommune, Hordaland. NIKU oppdragsrapport 159/2012 7

8 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 skipets ranker. Den øvre delen av nordveggen er, lik den nedre delen i skip, delt i flere felt, som viser bibelske scener, fra vest til øst: «Ofring av Isak» og «Den oppstandne Kristus». 3 På østvegg og den østre delen av sydvegg er det lite bevart. Selve korbuen er dekorert med stjerner. Korbuens vanger nedenfor gesimsene bærer flere bumerker fra flere tider. Figur 1: Nordvegg i koret. Foto: NIKU 2012/Kaun Figur 2: Korets vestvegg med korbue. Foto: NIKU 2012/Kaun 3 Jensen (2005), side 28 8

9 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Figur 3: Korbue mot nord. Foto: NIKU 2012/Kaun Figur 4: Korbue sett nedenfra og opp mot himlingen. Foto: NIKU 2012/Kaun 3.2 Materialbruk og malingsteknikk Dekoren i koret ligger på et tykt lag kalkslemming som er påført i grove strøk. Penselstrøkene er tydelige og overflaten er ujevn. Det ligger fler kalk- eller slemmingslag under dekorlaget, til dels med malte bumerker (se Figur 5). Figur 5: Detalj fra korets nordvegg i sidebelysning. Kalkmaleriene ligger på en tykk kalkslemming som er påført med grove penselstrøk. 9

10 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Figur 6: Bumerker (rød pil) ligger under kalkmaleriene og oppå et kalklag. Kalkmaleriene (sort pil) ligger på en tykk og ujevnt påført kalkslemming. Detalj på korets nordvegg. NIKU 2013/Kaun Figur 7: Flere malingslag er falmet (pil). Foto: NIKU 2013/Kaun I dag er det kun bevart rødbrune og sorte farger på kalkmaleriene i koret. Flere farger har falmet, og man kan så vidt se at det tidligere også har vært brukt flere farger, som for eksempel grønn. For de røde og rødbrune fargene er det trolig brukt jordpigmenter slik det ble brukt på kalkmaleriene i skipet 4. Jordpigmenter er veldig stabile. I tillegg er det trolig brukt flere fargestoffer, som ikke er lysekte, og som nå er falmet. Korbuens stjerner er i dag sorte (Figur 4). Opprinnelig var disse derimot rødorange. Ved pigmentanalyse ble det funnet bly, som tyder på at det har blitt brukt mønje, som med tiden har blitt degenerert til en sort blyforbindelse (se vedlegg 9). Undersøkelsen med ultrafiolett lys ga ingen ytterlige opplysninger om dekorens utforming. Riksantikvarens restaureringskonsulent Domenico Erdmann mener at de øvre delene av veggene i både skip og kor ble trolig dekorert rundt 1600, mens de nedre delene av veggene ble malt senere. 5 NIKU kan ikke bekrefte dette. Overflatebehandlingen i kor og skip er imidlertid meget forskjellig i utførelse og overflate, så NIKU mener at det er lite sannsynlig at dekoren i kor og skip er utført samtidig eller fra samme hånd. Mens dekoren på skipets nordvegg ligger på en pen og jevn pussoverflate, ligger dekoren i koret på et tykt og ujevnt slemmingslag. Videre er dekorenes maletekniske karakter veldig ulik hver andre. 3.3 Tidligere behandlinger Kalkmaleriene ble avdekket i 1925, og på 1979-tallet ble kalkmaleriene i koret behandlet og finavdekket. 6 Det finnes flere hakkespor på kalkmaleriene på korets nordvegg. Disse antas å ha blitt påført ved avdekkingen i Store differenser i kvalitet av figurfremstillinger kan tyde på at noen bildedetaljer er sekundære. For eksempel er ansiktet til Abraham malt med betydelig finere strek enn engelen over Abraham og Isak (Figur 9 og Figur 10). Løse malingsflak har tidligere blitt festet med pigmentert kalkhvitting, trolig på 1970-tallet. I UV-belysning ser man tydelig spor etter tidligere konsolideringsmiddel (se Figur 12). 4 Se NIKU oppdragsrapport 159/2012, side 18 5 Erdmann (1940), side 14 6 NIKU oppdragsrapport 186/2010, side 5 10

11 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Figur 8: Den oppstandne Kristus. Det er flere hakkespor i kalkmaleriene etter tidligere avdekking (pil). Detalj fra korets nordvegg. Foto: NIKU 2013/Kaun Figur 9: Abraham. Ansiktet er malt med fine strek. Detalj fra korets nordvegg. NIKU 2013/Kaun Figur 10: Engel over Abraham. Englens ansikt og kjole er malt klossete. Detalj fra korets nordvegg. NIKU 2013/Kaun Figur 11: Detalj fra korets nordvegg. Vanlig belysning. Foto: NIKU 2013/Kaun Figur 12: Samme utsnitt som i figur til venstre. Ultrafiolett belysning. Pilen viser på en tidligere konsolidering, som trer tydelig frem ved å fluorescere. Foto: NIKU 2013/Kaun 4 Behandling av kalkmaleriene i kor samt korbue 11

12 NIKU Oppdragsrapport 118/ Konsolidering av kalklag Løse kalklag med dekor ble konsolidert med pigmentert kalkhvitting (kulekalk:vann 1:3, tilsatt lys oker, rå umbra og engelsk rød). Det var kun enkelte steder konsolideringen var nødvendig. 4.2 Rensing Alle vegger i koret ble renset med myk pensel for å fjerne støv og spindelvev. Renseresultatet er lite synlig. Rensing med tørrensesvamp ga ingen bedre renseresultat. Grønske (grønn algevekst) ble fjernet med tørrensesvamper (Akapad myk). 5 Behandling av murveggene uten dekor Alle veggflater uten dekor ble behandlet av murmester Øyvind Lauvnes. Øyvind Lauvnes har lang erfaring med kalkpussarbeider og kalkhvitting i historiske bygninger. Puss- og kalkarbeidene ble gjennomført i samarbeid med NIKU. NIKU ga veiledning i forhold til områder som skal pusses og kalkes, dessuten pigmenterte NIKU kalkmalingen. 5.1 Pussarbeidene Alle tidligere sementreparasjoner ble fjernet. Tidligere reparasjoner hvor det har blitt brukt en hvit mørtel av ukjent materiale ble også fjernet. Dette fordi disse reparasjonene er skjemmende og skiller seg ut i materialbruk og overflatebehandling. Dessuten er den tidligere malingen som ligger på disse reparasjonene blitt mørkere og gulere. Figur 14: Bilde er tatt etter en tidligere sementreparasjon er blitt fjernet og før området ble utbedret med kalkpuss. Vindussmyg mot sør i koret. Foto: Lauvnes 2013 Figur 13: Hull som tidligere ble fylt med stein og sementpuss. Tilstand etter at sementpussen var fjernet og før det er pusset med kalkpuss. Skipets sydvegg, mellom prekestol og østvegg. Foto: NIKU 2013/Kaun Det ble også fjernet saltutfellinger, løse pussflak og puss som var pulverisert på grunn av saltutfellinger. Spesielt i og rundt vindusåpningen var det tykke lag med saltutfellinger mellom tidligere pusslag. Siden saltskorpen lå oppå det innerste pusslaget, og ikke under, tyder det på at det 12

13 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 muligens ble brukt saltholdig sand (sjøsand) ved en senere nypussing, og at dette førte til saltutfellingene. Figur 15: Tykke lag med saltskorpe (hvit) ligger mellom tidligere pusslag. Østre vindussmyg i skipets vindu mot sør. Foto: NIKU 2013/Kaun Figur 16: Detalj fra figur til venstre. Pilene viser saltutblomstringene. Foto: NIKU 2013/Kaun Vindussmyget på nordvegg under galleriet (inngangskonerom). har et tykt lag grønske, som tiltrekker og holder fuktighet i dette området. Det var ikke mulig å fjerne grønsken i dette område mekanisk. Derfor ble det bestemt å fjerne pussen med grønske i vindussmyget og legge på ny puss før veggene ble malt med kalkmaling. Pussarbeidene omfattet kun flekkpussing av lakuner og meget ujevne områder. Det ble brukt våtlesket kalk til fremstilling av pussmørtel. Blandingsforhold (kalk : sand) 1: Kalkhvitting Alle veggfelter uten dekor ble kalket. Før kalkingen ble grønske fjernet med tørrensesvamper (Akapad). NIKU markerte områdene med rester av dekor med kritt, slik at disse ble utspart ved kalkmalingen. Dette gjaldt flere områder på sydveggen og korbuen. Fargen på kalkmalingen ble justert i forhold til pussfargen med dekor i kirken. Målet var at de ny kalket områdene ikke skal være mer fremtredende enn dekoren, men at de løfter dekoren. De meget slitte og ujevne overflatene på sør- og vestveggen fikk en mer enhetlig overflate, uten at hele veggen ble pusset på nytt. Vegglivet nedenfor dekoren på nordveggen og på østveggen nord for korbuen ble kalket med kalkhvitting tilpasset i dekorens bakgrunnsfarge, som er noe mørkere og gulere enn den fargen som ble valgt til kalking ellers i kirken. Dette ble gjort for å unngå å markere en brystning som i utgangspunkt ikke er ment å være der. 7 Blandingsforholdet kan virke veldig bindemiddelrik. Grunnen at det ble brukt forholdvis mye kalk i pussen er at Lauvnes fremstiller/lesker all kalk selv og bruker denne fortløpende. Derfor inneholder denne mer vann enn langtidslagret kalk fra Faxe eller andre produsenter, er altså mindre bindelmiddelrik. 13

14 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Kalkhvittingen ble fremstilt av våtlesket kalk og kalkvann i blandingsforhold 1:2,5, og ble pigmentert med lys oker, rå umbra, brun umbra og engelskrød. Kalkhvitting I, lys: Kalkhvitting II, gul: cirka 140 liter kalkhvitting; cirka 220g lys oker (11 vektdeler) cirka 180g rå umbra (9 vektdeler) cirka 40g engelskrød (2 vektdeler) cirka 40 liter kalkhvitting cirka 180g lys oker (9 vektdeler) cirka 40g rå umbra (2 vektdeler) cirka 60g brun umbra (3 vektdeler) cirka 20g engelsk rød (1 vektdel) 5.3 Områder behandlet av håndverker Følgende områder er behandlet av murmester Lauvnes: Skip, sydvegg: Flekkpussing og kalkhvitting I, utsparing av malt dekor mellom vindu og galleri, i hjørnet mot østvegg, og tre avdekninger under galleri. Skip, vestvegg: Flekkpussing og kalkhvitting I. Skip, rom under galleriet på nordside (inngangskonerom): Fjerning av puss med grønske ved vinduet 8, flekkpussing og kalkhvitting I. Skip, nordvegg under og på galleri: Kalkhvitting I inntil dekoren. Skip, nordvegg nedenfor dekor: Kalkhvitting II Skip, østvegg nord for korbuen: Kalkhvitting II, utsparing av dekor ved korbuen Skip, østvegg syd for korbuen: Kalkhvitting I inntil NIKU har kalket overgangen til dekor. Korbue mot syd og nord: Kalkhvitting I nedenfor dekor Kor, østvegg, begrenset område helt øverst under taket mot nord: Kalkhvitting I over gule flekker på en tidligere reparasjon. Kor, vindu mot syd, nedre del: Fjerning av sementpuss, supplering med kalkpuss og kalkhvitting I. 8 Se NIKU oppdragsrapport 159/2012, side 8 14

15 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Figur 17: Prøvefelt for kalking av skipets nordvegg nedenfor kalkmaleriene. Kalkmalingen er tilpasset bakgrunnsfargen på kalkmaleriene slik at det nedre veggfeltet ikke fremstår som en brystning. Foto: NIKU 2013/Kaun Figur 18: Nedre veggavsnitt på nord- og østvegg i skipet etter kalking av veggfelt nedenfor kalkmaleriene. Foto: Lauvnes 2013 Figur 19: Loddett overgang fra nykalket vegg (i bilde til venstre) og kalkmaleriene (i bilde til høyre). Skipets nordvegg på galleriet. Foto: Lauvnes 2013 Figur 20 Foto: Nedre del av korbuen mot nord etter nykalking av nedre parti. Lauvnes

16 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Figur 21: Dekorfragmenter på skipets sydvegg er spart ut fra kalkingen. Bildet er tatt før kalkmalingen var tørket. I tørket tilstand vil kalkmalingen fremstå som mye lysere. Foto: Lauvnes 2013 Figur 22: Dekorfragmenter på skipets sydvegg nedenfor galleriet ble utspart. Etter kalkhvittingen. Kalkmalinger var ikke helt tørket da bildet ble tatt. Derfor ser veggen flekkete ut. Foto: Lauvnes 2013 Figur 23: Del av vest- og sydvegg på galleriet før kalking av veggene. Foto: Lauvnes 2013 Figur 24 Foto: Del av vest- og sydvegg på galleriet etter kalking av veggene. Lauvnes 2013 Figur 25: Vindu i rommet under galleriet. Nordvegg. Før behandling. Det er mye grønsk. Foto: Lauvnes 2013 Figur 26: Vindu i rommet under galleriet. Nordvegg. Etter grønsk er fjernet og veggen er kalket. Foto: Lauvnes

17 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 Figur 28: Hovedinngang etter kalking. Kalkhvittingen er ikke tørket helt da bildet ble tatt. Derfor ser det flekkete ut. Foto: Lauvnes 2013 Figur 27: Rom under galleriet. Nordvegg. Etter kalking. Foto: Lauvnes Anmerkning Som tidligere beskrevet 9 har kirken lenge hatt problemer med saltutfellinger, særlig på skipets sydvegg. Selv om en del saltutfellinger og -skorper ble fjernet før veggen ble flekkpusset og kalket, er det fortsatt salt i pussen og/eller veggene. NIKU gjør derfor oppmerksom på at det kan oppstår også saltutfellinger i fremtiden, som kan føre til pusskader. Ved en tidligere pussing ble det lagt puss helt opp under himlingen og oppå takbjelken. Treverk er ikke egnet som underlag for kalkpuss da bevegelsen i treverket vil føre til at pussen løsner over tid. Områder med fare at pussen kan falle ned ble kontrollert. 10 Kun på sydvegg ved galleriet var pussen på takbjelken så løs at den måtte fjernes. Det ble ikke lagt på ny puss på treverk, men treverket ble kalkhvittet. Murmester Øyvind Lauvnes bemerket uvanlig lang tørketid for kalkmalingen. Dette skyldes trolig høy relativ luftfuktighet i kirkerommet. 11 Saltholdig underlag kan også føre til sen opptørking av kalkmaling. Det ble fjernet grønske på veggene med tørrensesvamper (Akapad myk) både på dekorerte områder og før veggen ble kalket. NIKU gjør oppmerksom på at det kan danne seg ny grønske ved høy relativ 9 Se NIKU oppdragsrapport 186/2010, side 5, 8, Se også NIKU oppdragsrapport 159/2012, vedlegg 4: Kartlegging av undersøkelser og dokumentasjon på skipets nordvegg 11 Se NIKU oppdragsrapport 159/2012, side 13 17

18 NIKU Oppdragsrapport 118/2013 luftfuktighet. Grønske på områder uten dekor kan fjernes med tørrensesvamper (Akapad myk). Hvis det danner seg grønske på områder med dekor må disse behandles av konservator. 6 Litteratur Susanne Kaun: Moster gamle kirke. Forprosjekt for konservering av kalkmaleriene. NIKU oppdragsrapport 186/2010 Susanne Kaun: A 252 Moster gamle kirke Konservering av kalkmaleriene i skip. Bømlo kommune, Hordaland. NIKU oppdragsrapport 159/2012 Erdmann, D. (1940). Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken. Oslo: Dybwad Jensen, O. J. (2005). Fra vegg til vegg i Moster gamle kirke (Vol. nr ). Bergen: NLA-forl. 7 Vedlegg Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Kor, nordvegg: Registrering av behandling Kor, vestvegg: Registrering av behandling Kor, østvegg: Registrering av behandling Kor, nordvegg: Registrering av undersøkelser og dokumentasjon Kor, vestvegg: Registrering av undersøkelser og dokumentasjon Liste over anvendte materialer og metoder Bilder. Uttaksteder for materialprøver i koret Liste over materialprøver Analyserapport fra Nationalmuseet, Bevaringsavdelingen, Danmark v/michelle Taube: Analyser af prove 13 fra Moster gl. kirkes kor. 18. desember

19 Moster gamle kirke Mosterhamn, Bømlo Hordaland Kalkmaleri datert 1600-tallet Kor, nordvegg Fjerning av grønske Pussreparasjon Registrering av behandling NIKU oppdragsrapport nr. 118/ vedlegg 1 NIKU prosjektnr Dato: august 2013 Bearbeidet av: Susanne Kaun Målestokk: 1 : 28

20

21 Moster gamle kirke Mosterhamn, Bømlo Hordaland Kalkmaleri datert 1600-tallet Kor, vestvegg Kalket med pigmentert kalkmelk, utført av håndverker Konsilidering av løse kalklag med pigmentert kalkmelk Registrering av behandling Målestokk: 1 : 28 NIKU oppdragsrapport nr. 118/ vedlegg 2 NIKU prosjektnr Dato: august 2013 Bearbeidet av: Brit Heggenhougen og Susanne Kaun

22

23 Fjerning av grønske Kalket med pigmentert kalkmelk, utført av håndverker Moster gamle kirke Mosterhamn, Bømlo Hordaland Kalkmaleri datert 1600-tallet Kor, østvegg Registrering av behandling NIKU oppdragsrapport nr. 118/ vedlegg 3 NIKU prosjektnr Dato: august 2013 Bearbeidet av: Susanne Kaun Målestokk: 1 : 28

24

25 Moster gamle kirke Mosterhamn, Bømlo Hordaland Kalkmaleri datert 1600-tallet Kor, nordvegg Detaljebilder tatt med UV-lys Uttaksted for materialprøve Registrering av undersøkelser og dokumenatsjon NIKU oppdragsrapport nr. 118/ vedlegg 4 NIKU prosjektnr Dato: august 2013 Bearbeidet av: Susanne Kaun Målestokk: 1 : 28

26

27 13 11 Uttaksted for materialprøve Moster gamle kirke Mosterhamn, Bømlo Hordaland Kalkmaleri datert 1600-tallet Kor, vestvegg Registrering av undersøkelser og dokumenatsjon NIKU oppdragsrapport nr. 118/ vedlegg 5 NIKU prosjektnr Dato: august 2013 Bearbeidet av: Susanne Kaun Målestokk: 1 : 28

28

29 A 252 Moster gamle kirke. Konservering av kalkmaleriene i kor NIKU oppdragsrapport 118/2013 Vedlegg 6 - LISTE OVER ANVENDTE MATERIALER OG METODER Bruksområde Metode Produkt Materiale Blanding Tørrensing, fjerning av grønsk Konsolidering av kalkslemming Svamp forsiktig dratt over overflaten Kalkmelk påført med pensel Akapad, myk Rødvig kulekalk; kalkekte tørrpigmenter Vulkanisert latex-svamp Våtlesket kalk; pigmenter Kalk:vann 1:4 (volum), pigmentert Puss på områder uten dekor Mørtel påført med murskje og spatel Fremstilt av murmester Lauvnes Våtlesket kalk, sand Kalk:sand 1:2 (volum) 1 Kalkhvitting på områder uten dekor Kalkhvitting påført med pensel/kost Fremstilt av murmester Lauvnes Våtlesket kalk, kalkvann. Pigmenter: Lys oker, rå og brun umdra, engelsk rød Kalk:kalkvann 1:2,5 (volum) 2 Kalkhvitting I, lys: Kalkhvitting II, gul: cirka 140 liter kalkhvitting; cirka 220g lys oker (11 vektdeler) cirka 180g rå umbra (9 vektdeler) cirka 40g engelskrød (2 vektdeler) cirka 40 liter kalkhvitting cirka 180g lys oker (9 vektdeler) cirka 40g rå umbra (2 vektdeler) cirka 60g brun umbra (3 vektdeler) cirka 20g engelsk rød (1 vektdel) 1 Blandingsforholdet kan virke veldig bindemiddelrik. Grunnen at det ble brukt forholdvis mye kalk i pussen er at Lauvnes fremstiller/lesker all kalk selv og bruker denne fortløpende. Derfor inneholder denne mer vann enn langtidslagret kalk fra Faxe eller andre produsenter, er altså mindre bindelmiddelrik. 2 Ibid

30

31 A 252 Moster gamle kirke. NIKU oppdragsrapport 118/2013 Konservering av kalkmaleriene i kor Vedlegg 7 - BILDER UTTAKSTEDER FOR MATERIALPRØVER I KORET Figur 1: Uttaksted materialprøve 9 Side 1 av 3

32 A 252 Moster gamle kirke NIKU oppdragsrapport 118/2013 Vedlegg Figur 2: Uttaksted materialprøve 10 Figur : Uttaksted materialprøve 11 Side 2 av 3

33 A 252 Moster gamle kirke NIKU oppdragsrapport 118/2013 Vedlegg Figur 3: Uttaksted materialprøve 12 Figur 4: Uttaksted materialprøve 13 Side 3 av 3

34

35 A 252 Moster gamle kirke. Konservering av kalkmaleriene i kor Vedlegg 8 LISTE OVER MATERIALPRØVER NIKU oppdragsrapport 118/2013 NIKU prosjektnummer: Dato: 2013 Utførende: Susanne Kaun Nr. Veggfelt Uttakkssted Motiv Nåværende farge Problemstilling 9 1 Kor 260 cm fra vestvegg, Rankemotiv Lysbrun Pigment? Opprinnelige farge? nordvegg 263 cm fra gulv nedenfor «Den oppstandne Kristus» 10 Kor 70 cm fra vestvegg, Abrahams kåpe i Rosa Pigment? nordvegg 330 cm fra gulv «Ofringen av Isak» 11 Kor 81 cm fra nordvegg, Blad i rakemotivet Sort Pigment? Opprinnelige farge? vestvegg 12 Kor nordvegg 13 Korbue, nord 265 cm fra gulv 260 cm fra vestvegg, 285 cm fra gulv 39 cm fra østre kant (kor), 85 cm fra gesims øvre kant Analyse-resultat Kristus kåpe i «Den oppstandne Kristus» Rødt Pigment? Stjerne Sort Pigment? Opprinnelig farge? «Pigmentet indeholder en stor mængde bly. Sammen med den nuværende farve er der klart tilstedeværelse af dekomponeret blymønje.» 2 1 Materialprøvene 1-8 er tatt i skipet i Se NIKU oppdragsrapport 159/2012, vedlegg 11: Liste over materialprøver 2 Se vedlegg: Analyserapport fra Nationalmuseet, Bevaringsavdelingen, Danmark v/michelle Taube: Analyser af prove 13 fra Moster Gl. kirkes kor. 18. desember 2013.

36

37 NATIONALMUSEET Nll(U Att.: Susanne Kaun BEVARINGSAFDELINGEN 1. C. MODEWEGSVEJ, BREDE 2800 KGS. LYNGBY TLF FAX E-MAJL cons natmus.dk DATO 18. december 2013 Sagsopgavenr MCC gha Analyser afprøve 13 fra Moster Gi. kirkes kor Prøve 13 fra kalkmaleri i Moster Gi. kirkes kor blev undersøgt med røntgenfluorescens (XRF, se nedenstaende note) til at bestemme, hvilket pigment der er til stede. Konklusion Pigmentet indeholder en stor mængde bly. Sammen med den nuværende farve er der klart tilstede værelse af dekomponeret blymønj e. Resultater Resultat er opsamlet i tabellen nedenfor. Prøven vises i den først kolonne, hvor analyseomradet findes i midten af det røde kryds på billedet. ~ 4 Ṁichelle Taube kemiker Note XRF ( X-Ray Fluorescence). Ved XRF bombarderer man en prøve med en røntgenstråle. Herved anslas en del af atomerne til et højere energiniveau, hvorefter de igen henfalder under udsendelse af en for hvert grundstof karakteristisk røntgenstråling. Af et spektrum afrøntgenstrålingen ser man en prøves grundstofsammensætning, idet toppenes beliggenhed viser, hvilket grundstof de stammer fra, og deres arealer fortæller om mængden af det pågældende grundstof. HOMEPAGE CVR-NR: DK

38 prøve rontgenfluorescens-spektrum noter 13 Der blev fundet en stor mængde calcium (Ca) samt strontium (Sr), som ofte findes i calciumforbindelser. Ud over disse to grundstoffer, der hører til selve kalken, blev der primært fundet bly(pb). Farven og grundstofanalysen taget sammen indikerer, at blymønje blev brugt i området. Blymønje (Pb304) oxiderer ofte til det sorte mineral plattnerit (Pb02) i kalkmalerier.

39

40 Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner. NIKU Oppdragsrapport 118/2013 NIKU hovedkontor Storgata 2 Postboks 736 Sentrum 0105 OSLO Telefon: NIKU Tønsberg Farmannsveien TØNSBERG Telefon: NIKU Bergen Dreggsallmenningen 3 Postboks 4112 Sandviken 5835 BERGEN Telefon: NIKU Trondheim Kjøpmannsgata TRONDHEIM Telefon: / NIKU Tromsø Framsenteret Hjalmar Johansens gt TROMSØ Telefon:

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 57/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Forprosjekt, konservering av limfargedekor Berg, Dagheid Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES NIKU OPPDRAGSRAPPORT 78/2013 ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES Tilstandsvurdering og tiltak Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 166/2014 A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG Nes, Sauherad kommune, Telemark Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 166/2014 Norsk institutt

Detaljer

A 68 FLESBERG STAVKIRKE

A 68 FLESBERG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 60 / 2014 A 68 FLESBERG STAVKIRKE Undersøkelse og behandlingsforslag for maling i himlingen Mille Stein og Edwin Verweij Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 187/2012 A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 189/2012 A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 128 RINGEBU STAVKIRKE

A 128 RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 169/2013 A 128 RINGEBU STAVKIRKE Konservering av dekor på korets østvegg Delrapport 3 Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST NIKU OPPDRAGSRAPPORT 143/2016 Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST Inderøy kommune i Nord Trøndelag Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 143/2016 Norsk institutt

Detaljer

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008 A 373 Alstadhaug kirke Konservering av kalkmalerier Brit Heggenhougen Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU NIKU Kunst og inventar 72/2008 1. Bakgrunn I forbindelse med

Detaljer

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 B.F. 359. RØROS. Ole Guldalsgate 10. «Holdengården» Malingskader Tilstandsbeskrivelse og forslag til tiltak. Redigert rapport Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS NIKU OPPDRAGSRAPPORT 20/2012 BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS Susanne Kaun Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23 35 50 00 www.niku.no

Detaljer

TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG

TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2014 TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG Befaring og arkeologisk kontroll av funn under gulvet Chris McLees Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

A 69 ROLLAG STAVKIRKE

A 69 ROLLAG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 61/2014 A 69 ROLLAG STAVKIRKE Infrarød undersøkelse av overmalt dekor. Tilstandsundersøkelse og behandlingsforslag for blå veggmaling Mille Stein og Edwin Verweij NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen NIKU Oppdragsrapport nr 193/2009 Stenkjellerene på Bryggen i Bergen Enkel tilstandsvurdering og forslag til utbedringer Ellen Hole Bygning VI-VII g, vestvegg. 2 Stenkjellere, Bryggen INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Håndholdt XRF for detektering av pigmenter i maling

Håndholdt XRF for detektering av pigmenter i maling Håndholdt XRF for detektering av pigmenter i maling Susanne Kaun (konservator) Hanne Moltubakk Kempton (malerikonservator) Bygningsvernkonferanse 2014 T045 Malingsteori, bindemidler og fargeanalyse Innhold

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 150/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Konservering av limfargedekor og prekestol Dagheid Berg Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Anvendt forskning Det relevante museum 27.10.2015 Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig forsknings-

Detaljer

PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE

PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 122/2014 PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE Vurdering før behandling Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri»

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri» Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014 Domus Medica, UiO Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri». Oppdrag Behandling av S.Westbøs «Veggmaleri» Oppdragssted Domus Medica, Sognsvannsvn. 9, Oslo Oppdragsgiver

Detaljer

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret NIKU Oppdragsrapport 117/2009 Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret Tone M. Olstad 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Vending av limfargen... 5 2.1 Erfaringer

Detaljer

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Herman Fossgt. 4. Oslo Anbefaling av tiltak. Puss- og malingsarbeid 1. Bakgrunn Hovedinngang

Detaljer

A 128 Ringebu stavkirke

A 128 Ringebu stavkirke NIKU Oppdragsrapport 237/2011 A 128 Ringebu stavkirke Retusjering av limfargedekor og konsolidering av limfarge innside skip Delrapport 2 Anne Apalnes Ørnhøi 1 INNLEDNING... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE OG HISTORIKK...

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014 Bestum skole Rensing av sementbaserte byster. Oppdrag Rensing av sementbaserte byster Oppdragssted Bestum skole, Holgerslystveien 18 Oppdragsgiver Undervisningsbygg

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak Rapport nr: 16/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Bergmannsgata 19. Portrommet

Detaljer

Sgraffito renovering & Kalkmaling

Sgraffito renovering & Kalkmaling Sgraffito renovering & Kalkmaling Erfaringer fra Oslo Primært gjeldene Torggata 36 Nordisk Forum for Bygningskalk Malmø 17 18 november 2016 Murmester Terje Berner T. Berner & Co A/S Dekorativ pussteknikk

Detaljer

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 129/2011 Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Figur 1: Kommunenes hus i Oslo med mosaikkene i Ruseløkkveien (til venstrte) og Håkon VIIs gate

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU

NIKU Oppdragsrapport 140/2010. Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU NIKU Oppdragsrapport 140/2010 Gjenanvendte bygningsdeler i- Jostedalen kirke? Ola Storsletten FIKU Gjenanvendte bygningsdeler i Jostedalen kirke? Rapport I forbindelse med et prosjekt for Riksantikvaren

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Munken kino, Larvik. Muralmalerier i sal. Tilstandsvurdering og anbefaling av tiltak Figur 1. Kinosal

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. Helvete, Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted, konservator

Detaljer

INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO

INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO NIKU OPPDRAGSRAPPORT 86/2012 INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 250/2011 B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Mosaikk i Håkon VIIs gate under behandling Konservator Ellen Hole, NIKU, bearbeider et område med

Detaljer

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 190/2012 A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret.

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. NIKU Oppdragsrapport 160/2012 A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. Mille Stein og Tone Olstad Koret i Urnes stavkirke fotografert etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011.

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden NIKU OPPDRAGSRAPPORT 162/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden.

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 180/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 102/2013 A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN Vik i Sogn Mille Stein, Christina Spaarschuh, Merete Winness Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen.

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. NIKU Oppdragsrapport 100/2010 Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. Nina R. Kjølsen Detalj av bystyremaleriet i Hammerfest rådhus. 03.05.2010, NIKU Til: Hammerfest Kommune,

Detaljer

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014.

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 112/2014 C(pÅ'1-13(1',D,c1,111 REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. Vesterålen og Troms Brendalsmo, Jan fl I. s I NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tollboden i Porsgrunn, Undersøkelser av vegger i rom 107, 208 og 109/

Detaljer

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 NIKU. Oppdragsrapport. nr. 23/2012 B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 Jon Brænne Baroniet

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN Arkeologisk overvåking og dokumentasjon av grøft i bakgården til rådhuset i Skien Jordahl, Hanne Ekstrøm Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

HVORLEDES SIKRE OG FORVALTE NORSKE KIRKEBYGNINGER I FREMTIDENS KLIMA.

HVORLEDES SIKRE OG FORVALTE NORSKE KIRKEBYGNINGER I FREMTIDENS KLIMA. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 115/2014 HVORLEDES SIKRE OG FORVALTE NORSKE KIRKEBYGNINGER I FREMTIDENS KLIMA. PILOTPROSJEKT, SKOGER GAMLE KIRKE Annika Haugen & Tone M. Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 132/2012 B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 Hus Nr. 1a. «Direktørgården». Fargeundersøkelse av fasaden mot Bergmannsgata Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

A 147. Lomen nye kirke, Vestre Slidre

A 147. Lomen nye kirke, Vestre Slidre Mur og Mer Prosjekt/ Rapport 6/2013 A 147 Lomen nye kirke, Vestre Slidre Anbefaling av tiltak for vegger og himling i kirkerom Lomen nye kirke, Vestre Slidre Anbefaling av tiltak for vegger og himling

Detaljer

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT NIKU OPPDRAGSRAPPORT 16/2013 RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT A 44 Feiring kirke. Eidsvoll kommune Karen Mengshoel Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder NIKU Oppdragsrapport 192/2009 A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder Mille Stein Fjære kirke har rester av limfargedekor i taket over nordgalleriet. Dekoren er i dårlig stand og bør behandles

Detaljer

Konserveringsarbeid utført i 2015

Konserveringsarbeid utført i 2015 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8 2 6 8 5 G a r m o www.restaureringsverkstad.no Årsrapport, Steinvikholm Konserveringsarbeid utført i 2015 20061140_060 vestre del av

Detaljer

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY)

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) Det ble før oppstart av fargeundersøkelsene bestemt at tak og taklister i Festsalen, Altanværelset,

Detaljer

A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN

A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 03/2017 A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN Voss kommune Heggenhougen, Brit Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Detaljer

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten NIKU Oppdragsrapport nr. 309/2009 Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten Susanne Kaun Edwin Verweij NIKU oppdragsrapport nr. 309/2009 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Metode...3 3. Dokumentasjon...3

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN»

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» NIKU OPPDRAGSRAPPORT 131/2012 B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» Fargeundersøkelse av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune Berg, Sveinung Lindblom, Inge Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 B.f. 253. Rosendal Baroniet Befaring for å vurdere tistanden på interiøret i rom 206 Biblioteket, anbefale tiltak og forberede konserveringsarbeidene som skal utføres

Detaljer

ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE

ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 77/2013 ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE Tilstandsvurdering og tiltak Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.246/2011 B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 Jon Brænne Rosendal. Rom 115. Baronens soverom.

Detaljer

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 187/2009 A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Mille Stein Froland kirke. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn Sted: A 186 Froland kirke

Detaljer

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU. Oppdragsrapport. Nr.166/2010 B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Jørgen Solstad Lotta Næckter Barbro Wedvik

Detaljer

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tjøme kirke, tårn. Tilstandsvurdering med anbefaling av tiltak

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014. Mariakirken, Bergen. Fargeundersøkelse i sakristi

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014. Mariakirken, Bergen. Fargeundersøkelse i sakristi Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014 Mariakirken, Bergen Fargeundersøkelse i sakristi. Innhold Fargeundersøkelse i sakristi... 1 1. Bakgrunn... 3 2. Historikk... 4 3. Beskrivelse av rommet og dagens

Detaljer

Eidsborg stavkirke. Rapport Kunst og inventar 35/2007. Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen

Eidsborg stavkirke. Rapport Kunst og inventar 35/2007. Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen Rapport Kunst og inventar 35/2007 Eidsborg stavkirke Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen Kristin Solberg Terje Norsted Christina Spaarschuh INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1

Detaljer

Statsrådsværelset og korridorer Stortinget i Oslo

Statsrådsværelset og korridorer Stortinget i Oslo Fargeundersøkelse av arkitekt Langlets interiører fra 1866 Statsrådsværelset og korridorer Stortinget i Oslo Fargeundersøkelse av arkitekt Langlets interiører fra 1866 Edwin Verweij Susanne Kaun 1 Statsrådsværelset

Detaljer

Tautra klosterruin, konservering 2014

Tautra klosterruin, konservering 2014 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8 2 6 8 5 G a r m o w w w. r e s t a u r e r i n g s v e r k s t a d. n o Tautra klosterruin, konservering 2014 Foto 20050723_002: Siste

Detaljer

Limfargedekor og kalkmaleri i norske kirker, utbredelse og tilstand

Limfargedekor og kalkmaleri i norske kirker, utbredelse og tilstand Limfargedekor og kalkmaleri i norske kirker, utbredelse og tilstand Tone Marie Olstad og Susanne Kaun Limfargedekor, Urnes stavkirke Kalkmaleri, Moster kirke 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Knut Fægris hus. Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og trapperom. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014

Knut Fægris hus. Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og trapperom. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014 Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014 Knut Fægris hus G nr. 165/B nr. 471 Villaveien 9, Bergen Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og trapperom. Sammendrag Malte overflater på mur i hall og

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn Spørsmål og svar revidert 24.07.15 Har tønnehvelvet i koret og apsis isolering på oversiden (på kaldloftet)? Tønnehvelvet og apsis har ingen annen isolering enn puss. Over himlingen i skipet er det isolert

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

MUSTAD NÆRINGSPARK NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012. Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik

MUSTAD NÆRINGSPARK NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012. Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012 MUSTAD NÆRINGSPARK Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik Sveinung Krokann Berg og Lars Jacob Hvinden-Haug Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Detaljer

Håndholdt XRF som dokumentasjons- og undersøkelsesmetode ved fargeundersøkelser av interiører

Håndholdt XRF som dokumentasjons- og undersøkelsesmetode ved fargeundersøkelser av interiører Håndholdt XRF som dokumentasjons- og undersøkelsesmetode ved fargeundersøkelser av interiører Tekno-SIS arbeidspakke WP2e Susanne Kaun (konservator, prosjektleder) og Hanne M. Kempton (konservator) Innhold

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015. Mandheimen, Rjukan. Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015. Mandheimen, Rjukan. Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015 Mandheimen, Rjukan Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade. Oppdrag Vurdering av puss- og overflatebehandling. Mandheimens fasade Oppdragssted Ingeniør

Detaljer

Rein klosterruin, utført arbeid i 2013

Rein klosterruin, utført arbeid i 2013 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S M e l l o m i l a 4 0, 7 0 1 8 T R O N D H E I M www.restaureringsverkstad.no Rein klosterruin, utført arbeid i 2013 Foto: 20050149_042 Vestvegg på Rein klosterruin,

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening

Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening Løpenr. ved BEV: 2014-1-M Museumsnummer: NVIM-05332 Konserveringsoppdrag Eier: NVIM- Norsk Vasskraft- og

Detaljer

B.f Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191

B.f Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191 Vel Bevart! B.f. 359. Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191 Tilbakeføring av fasaden. Trinn 2 Fargeundersøkelser av bygningselementene fra fredingstidspunktet og dagens bygningselementer i fasaden mot Sleggveien

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Oppdragsrapport nr. 130/2012 B.359. Røros landsogn Mattisvollen Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Jon Brænne Røros. Landsogn. Mattisvollen. Hovedfasaden mot sør. Boligdelen til høyre,

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 163/2011 A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar Mille Stein Middelalderkrusifikset i Rødven stavkirke. Foto: NIKU 2011 Befaringsrapport.

Detaljer

Rein klosterruin, konserveringsarbeid 2014

Rein klosterruin, konserveringsarbeid 2014 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8, 2 6 8 5 G a r m o w w w. r e s t a u r e r i n g s v e r k s t a d. n o Rein klosterruin, konserveringsarbeid 2014 Foto IMG_1025:

Detaljer

Om det verste skulle skje...

Om det verste skulle skje... Rapport Bygninger og omgivelser Om det verste skulle skje... Fotodokumentasjon av loft i stavkirkene Upublisert rapport 1/2006 Ola Storstetten ÍItCU - Bygninger og omgivelser 2005 Sammendrag Generelt er

Detaljer

Gamlefyret på Jomfruland en krevende og lærerik rehabiliteringsprosess

Gamlefyret på Jomfruland en krevende og lærerik rehabiliteringsprosess Gamlefyret på Jomfruland er et tegltårn fra 1838. Bildet er tatt ca. 1900. Legg merke til nabobygningens tåkelur. Ill.: Riksarkivet Gamlefyret på Jomfruland en krevende og lærerik rehabiliteringsprosess

Detaljer

LIMFARGEDEKOR I HOLMESTRAND KIRKE

LIMFARGEDEKOR I HOLMESTRAND KIRKE NIKU RAPPORT 40/2012 LIMFARGEDEKOR I HOLMESTRAND KIRKE A 76, Holmestrand kommune Tone M. Olstad og Mayken Finholt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

MALERVERKTØY & RENGJØRINGSUTSTYR

MALERVERKTØY & RENGJØRINGSUTSTYR MALERVERKTØY & RENGJØRINGSUTSTYR MALERVERKTØY Lakkpensel 5000 Ekstra fyldig bustblanding som gir optimal finish på alt interiør. Etterlater ikke løse hår. Til alle typer maling og lakk. Superfinish, syntetbust.

Detaljer

naturens egen trebehandling

naturens egen trebehandling naturens egen trebehandling TRETJÆRE - verdens eldste trebehandling I snart 1000 år har milebrent tretjære vært overflatebehandlingen på stavkirker. Det borger for kvalitet. Tjære var så viktig at i Magnus

Detaljer

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku. Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.no Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima? Utvikling

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje NIKU Oppdragsrapport nr. 196/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje Tone Marie Olstad Bellgården 7E. Nordfasade. 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Rapport Bygninger og omgivelser 18/2008. Nye spor og nye ord. Videre undersøkelser av takene på Reinli stavkirke. Ola Storstetten

Rapport Bygninger og omgivelser 18/2008. Nye spor og nye ord. Videre undersøkelser av takene på Reinli stavkirke. Ola Storstetten Rapport Bygninger og omgivelser 18/2008 Nye spor og nye ord Videre undersøkelser av takene på Reinli stavkirke Ola Storstetten nn Nye spor og nye ord : Videre undersøkelser av takene på Reinli stavkirke

Detaljer

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt

Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen og Universitetet i ny og hvit drakt Østbanehallen, der Karl Johans gate starter, fremstår fullt rehabilitert som en hvitaktig, klassisk bygning. I den andre enden, før Slottsbakken, er Universitetet

Detaljer

Fargetrapp på kjøkkenet i leiligheten. «Ein norsk heim i ei ny tid - 1905». Foto: Niels G. Johansen Norsk Folkemuseum FORSTENET TID

Fargetrapp på kjøkkenet i leiligheten. «Ein norsk heim i ei ny tid - 1905». Foto: Niels G. Johansen Norsk Folkemuseum FORSTENET TID Fargetrapp på kjøkkenet i leiligheten «Ein norsk heim i ei ny tid - 1905». Foto: 118 FORSTENET TID FARGER OG DEKOR NIELS GERHARD JOHANSEN Takket være tradisjonen med å male og tapetsere over gamle veggfarger

Detaljer