INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO"

Transkript

1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 86/2012 INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Anne Apalnes Ørnhøi

2

3 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: Tittel Inkognitogaten 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Rapporttype/nummer NIKU Oppdragsrapport 86/2012 Prosjektnummer Forsidebilde Bernhard Folkestad Maleri 3 med renseskille Publiseringsdato [Publiseringsdato] Oppdragstidspunkt Forfatter(e) Anne Apalnes Ørnhøi Sider 23 Avdeling Konservering Tilgjengelighet Åpen Prosjektleder Anne Apalnes Ørnhøi Prosjektmedarbeider(e) Dagheid Berg, Helena Grundberg og Karen Mengshoel Kvalitetssikrer Merete Winness Oppdragsgiver(e) Ole Tørklep AS Sammendrag Syv malerier av Bernhard Folkestad henger i trappehuset i Inkognitogaten 1, Oslo. Bygningen er spesielt bevaringsverdig og er på Byantikvarens gule liste. Maleriene fra 1911 hadde behov for konservering og det ble gitt tilskudd fra Kulturminnefondet for bevaring. Alle maleriene ble demontert, renset på baksiden, stabilisert og renset for smuss på forsiden. Skader ble kittet og retusjert. Emneord Lerretsmalerier, konservering, rensing, store format Avdelingsleder Merete Winness 3

4 4 NIKU Oppdragsrapport 86/2012

5 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Historikk Materialbruk Generell tilstand før behandling Bunnmateriale Malingslag Ferniss Behandling Demontering Behandling av bakside og lerret Behandling av malingslag Konsolidering Rensing Kitting Retusjering Fernissering Remontering Anbefalinger Litteratur Vedlegg Kort beskrivelse av tilstand og behandling av hvert maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Materialbruk

6

7 1 Bakgrunn På bakgrunn av en henvendelse fra Ole Tørklep AS til NIKU 6. august 2010, ble det foretatt en befaring av syv veggfaste malerier av Bernhard Folkestad i Inkognitogaten 1, 0258 Oslo. Befaringen ble utført av malerikonservatorer fra NIKU med tanke på tilstandsvurdering og behandling (Jernæs 2010). Det ble søkt om tilskudd fra Kulturminnefondet, noe som ble innvilget. 2 Historikk Inkognitogaten 1, 0258 Oslo, ble bygget i 1868 og tegnet av A. Lenschow (Myhre 1990). Bygget er i nygotisk stil og står på Byantikvarens gule liste som spesielt bevaringsverdig. Bernhard Folkestad ( ) gikk i lære som dekorasjonsmaler ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) og utførte i perioden flere veggdekorasjoner i private hjem (Østby 1982). Maleriene i trappehuset i Inkognitogata 1 var de første av slik art. Maleriene ble malt i , mens Thorleif Schelderup eide villaen. Maleriene ble utført med en frodig koloritt og eksotiske motiver, og det er dette uttrykket kunstneren er mest kjent for. Samme stil sees blant annet i hagestuen på Sinsen gård ( ) og på en frise utført i spisestuen i grosserer Alfred Larsens villa i Drammensveien ( ). Maleriene 1-7 fra venstre til høyre. 7

8 3 Materialbruk Til sammen syv malerier malt på lerret henger i trappehuset i Inkognitogaten 1. 1 Alle maleriene er spent opp på blindrammer med støttelabanker på baksiden (maleri 4 har ikke støttelabank). Blindramme for lerretene er montert rett på murveggen. Maleri 2. Bakside. Maleriene er malt på vevet lerret med en tynn, lys industrielt preparert grundering. Maleriene er malt med underbundet olje og alle maleriene er fernissert, bortsett fra maleri 4. Malingen er i hovedsak tynt påført, men flere steder er det pastose strøk. 4 Generell tilstand før behandling Se vedlegg 8.1 for nærmere tilstandsvurdering av hvert enkelt maleri. 4.1 Bunnmateriale Alle maleriene var svært skitne på baksiden. Mye støv, skitt og løs murpuss hadde samlet seg mellom lerret og blindramme. Noen nisjer hadde også fuktskader i murpuss og noe mugg, hovedsakelig bak maleriene 3-5 som henger på yttervegg. 1 Maleriene nummereres fra 1-7, nr. 1 er det nederste fra 1. til 2. etasje. 8

9 Maleri 3. Løs murpuss mellom nedre blindrammekant og lerret. Nisje bak maleri 4. Vannskader og noe mugg til høyre i nisjen. Maleriene 3-7 hadde fuktskader på baksiden. Mest tydelig var det på maleri 7 der nedre del hadde betydelige skader. Fuktskadene hadde ført til slapt lerret, oppskallinger og løs maling. I tillegg var det enkelte steder fullstendig nedbrytning av lerretet. På maleriene 3-6 var fuktskaden lokalisert på bakre blindrammekant, det vil si den delen av lerretet som ligger inntil selve murveggen. Her hadde fukten forårsaket fullstendig nedbrytning av lerretet. 9

10 Maleri 5. Fullstendig nedbrutt lerret på bakre blindrammekant på grunn av fuktskade. Maleriene bar preg av at det var store tunge lerret som hadde blitt slakke i oppspenningen. Særlig de to største maleriene (nr.1 og 7)hadde større deformasjoner i nedre del. Maleri nr. 6 hadde også en slakk oppspenning. Ut over den estetiske sjenansen med bulkete lerret, så var det en viss risiko knyttet til slike store deformasjoner. Dette kunne sees i nedre kant på maleri nr. 7, der det stedvis var mye løs maling. Her hadde en fuktskade forårsaket større deformasjoner, og lerretet hadde fått vannskjolder og var blitt meget stivt. Noen av deformasjonene var forårsaket av press fra støttelabankene som var en del av blindrammen som lerretene er oppspent på. Noen punktdeformasjoner kunne sees på grunn av gjennomslag fra spikere. Det var i tillegg mekaniske skader på alle maleriene i form av skrap i ferniss og malingslag. Noen steder lå store mengder puss, kiler og smuss fastkilt mellom lerret og blindramme. Dette gjorde at det kom punktvise bulker som forårsaket press mot lerretet. Dette kunne sees særlig i nedre kant av lerretet på maleri nr Malingslag Foruten de mekaniske skadene og løs maling forårsaket av fuktskaden på maleri 7, var malingslagene på alle maleriene i god stand. Det var søl fra interiørmaling og søl fra vann, kaffe og lignende på samtlige malerier. Dette kunne sees spesielt på maleri nr. 6 der en brunlig væske hadde rent nedover midten av maleriet. 10

11 Maleri 6. Brunt søl på malingslaget. Det er noen tidligere reparasjoner på maleriene, særlig sees en større retusj i maleri nr. 1. Retusjen viste seg ved demontering av maleriet å være en tidlig riftreparasjon. Maleri 1. Gammel retusj. Maleri 1. Gammel riftreparasjon på baksiden. Det er spor av tidligere forsøk på rengjøring, særlig på maleri nr. 3. Alle maleriene hadde særlig skitne overflater. Dette kunne sees spesielt i øvre deler av alle maleriene, samt på maleriene som henger mot ytterveggen. Støv, skitt og sot var akkumulert på overflaten. Det var tydelig at skitten hadde satt seg der det hadde vært luft- og fuktgjennomtrenging fra baksiden. Det vil si at der det er rammeverk på baksiden, fremstår området som renere enn der det bare er murvegg på baksiden. De tre maleriene som henger på ytterveggen var særlig skitne sammenlignet med de andre. Dette indikerte at fukt og luft har bidratt til at støv og skitt festet seg til overflaten. 11

12 4.3 Ferniss Alle maleriene er fernissert bortsett fra maleri 4. Fernissen er blank og ikke særlig nedbrutt. Kun ett sted var det tegn til nedbrytning av fernissen; maleri 1, i ansiktet til kvinnen med fruktfat. 5 Behandling Behandlingen av alle maleriene ble utført i Inkognitogaten 1, Oslo , av malerikonservatorer fra NIKU. Materialer som er benyttet er beskrevet i kapittel 6.2 Materialbruk. 5.1 Demontering De gullmalte pyntelistene innerst mot maleriene ble demontert først. Deretter ble listverket rundt maleriene forsøkt løsnet. Demonteringen av listverket viste seg å være både tidkrevende og vanskelig. Listverket var festet med skruer. Skruene var kittet og overmalt flere ganger, noe som gjorde det vanskelig å finne dem. Maling og kitt ble skrapet av profilen på listverket for å finne skruene. Sporet i skruene var delvis ødelagt, og fulle av kitt, og i noen tilfeller måtte skruene tas ut med tang. Det ble bygget ett stillas i trappeoppgangen for å rekke opp til listverket øverst mot taket. Maleri 1. Stillas brukt til å rekke opp til listverket mot taket, samt for å rense øvre del av maleriet etter remontering. 12

13 Maleri 7. Gammel skrue med ødelagt spor. 5.2 Behandling av bakside og lerret Alle maleriene ble støvsuget på baksiden. Alle maleriene ble løsnet fra blindrammen i nedre kant for å fjerne murpuss og kiler som hadde lagt seg mellom lerret og blindramme. På noen malerier hadde mengden av murpuss skapt store deformasjoner i maleriets nedre kant. Rustne spiker som festet lerret til blindramme ble fjernet og nye, galvaniserte spikre ble tilført. Maleri 4. Nedbrutt lerret som følge av fukt som forårsaker rustne spiker til høyre. Ny spiker til venstre. 13

14 Lerretet på maleriene 1 og 7 ble også løsnet fra blindrammen i nedre kant for å fjerne murpuss mellom lerret og blindramme, og for å fjerne deformasjoner i lerretet. Lerretet i blindrammekanten var enkelte steder noe nedbrutt, men ikke i slik grad at en kantdublering ville være nødvendig. Blindrammekanten ble forsterket med bendelbånd mellom lerret og nye stifter i oppspenningen. Maleri 1. Ny oppspenning i nedre kant med bendelbånd og stifter. Alle maleriene fikk festet løse kiler og tilført kilestoppere for å hindre at kilene faller ut, legger seg mellom lerret og blindrammekant og forårsaker deformasjoner i lerretet. For å beskytte baksiden ble Tyvek festet med stifter på baksiden av alle maleriene. Dette vil beskytte baksiden av maleriene for fukt og fremtidig løs murpuss, støv og skitt. 14

15 Maleri 4. Beskyttende Tyvek på baksiden. 15

16 5.3 Behandling av malingslag Konsolidering Maleri 7 fikk forsidebeskyttelse med 3 % størlim på japanpapir langs hele nedre kant, slik at løs maling ble beskyttet under demontering og arbeidet med ny oppspenning. Deretter ble forsidebeskyttelsen fjernet med fukt og løs maling konsolidert med Lascaux medium for konsolidering, påført med spisspensel, langs hele nedre kant, samt øverst til høyre Rensing Alle maleriene ble renset for overflatesmuss med 2 % triammoniumcitrat og etterrenset med vann. Blindrammekantene ble renset tørt med polyuretan-svamp da kantene ikke var fernissert og malingen var noe vannløselig. Maleri 5. rensing av forsiden. 16

17 5.3.3 Kitting Avskallinger i maleriene 1, 3, 6 og 7 ble kittet med Modostuc. Kittingen ble utført for å bygge opp skadeområdet slik at en retusjering av område vil bli i samme plan som det originale malingslaget. Maleri 7. Skade kittet med hvit Modostuc Retusjering Avskallinger i maleriene 1, 2, 3, 6 og 7 ble retusjert med løst pigment i 25 % dammar. Mest retusjering ble utført på maleri 7 der hele nedre del og deler av øvre høyre hjørnet ble retusjert. Maleri 7. Kittet område over, retusjert Fernissering Kun området med blanching i maleri 1 og noen eldre, matte retusjer i maleri 7 ble utbedret med 25 % dammar. 5.4 Remontering Maleriene ble remontert med samme listverk og pyntelister. De fleste av de gamle skruene ble byttet ut med nye. Alle nye skruer ble kittet med vokskitt, noe som vil gjøre det enklere å fjerne kittet i ettertid uten å ødelegge sporet i skruehodene. 17

18 6 Anbefalinger Det anbefales å bytte ut de gullmalte pyntelistene, samt oppmaling av listverket rundt. Østfold Byggog vindusrestaurering AS 2 har jobbet mye med kunstverk tidligere og kan gjøre både snekker- og malearbeid. Noen nisjer hadde også fuktskader i murpuss og noe mugg. Årsaken til fuktskadene bør utbedres

19 7 Litteratur Jernæs, N NIKU Notat Ref.: 757/10/568/NKj Myhre, J. E. 1990: Oslo bys historie. Hovedstaden Christiania. Fra 1814 til Oslo, Cappelen, side 185. Østby, L. (red.) 1982: Norsk kunstnerleksikon. Bildende kunstnere-arkitekter- kunsthåndverkere. Bind 1. Oslo, Universitetsforlaget, side Vedlegg 8.1 Kort beskrivelse av tilstand og behandling av hvert maleri Maleri 1 Tilstand Litt mindre skittent enn maleriene 3-5 som henger på yttervegg. Noe løs maling langs nedre kant. Noe avskalling som følge av dette. Svært løst lerret i nedre kant. Noe blanching i maleriets venstre kant. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Kiler ble lett banket på plass og festet med kilestoppere. Alle kilene var intakt. Tyvek festet på baksiden med stiftemaskin. Ny oppspenning enkelte steder i nedre kant med stifter og bendelbånd. Renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Avskallinger ikke kittet der avskallingen ikke går helt ned til lerret. Der det kun var lerret igjen ble det kittet med Modostuc. Retusjert med løspigment og 25 % dammar. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt. Forsiden ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann Maleri 2 Tilstand God tilstand, noe skitten. Ingen løs maling/avskallinger på forsiden. Maleriet med minst murpuss mellom lerret og blindramme. Ingen mugg eller ødelagte kanter/rustne spiker. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Lerretet langs nedre blindrammekant ble løsnet for å fjerne murpuss og løse kiler mellom blindrammekant og lerret. Gamle spikre ble byttet ut med rustfrie, galvaniserte spikre. Kiler ble satt tilbake på plass og festet med kilestoppere. Hele blindrammekanten ble renset med polyurethan svamp. Forsiden renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt. 19

20 8.1.3 Maleri 3 Tilstand God tilstand, men svært skittent. Noe fuktskade i øvre høyre hjørne, men kun i bakre blindrammekant. Fuktskaden har ført til svært løs maling/grundering på blindrammekanten. Maleriet har maling helt ut og er grovt kuttet i kantene. Maleriet har sannsynligvis vært større. Ingen løs maling/avskallinger på forsiden. Mye murpuss mellom lerret og blindramme. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Nedre blindrammekant ble løsnet for å fjerne murpuss og løse kiler mellom blindrammekant og lerret. Rustne spikre som korroderer og nedbryter lerretet rundt, ble byttet ut med rustfrie, galvaniserte spikre. Kiler ble satt tilbake på plass og lett festet i tillegg til kilestoppere. Hele blindrammekanten ble renset med polyurethan svamp. Forsiden renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Tyveken vil ikke beskytte mot ytterliggere vannskader på blindrammekanten, kun på selve maleriet. Ett lite tap i signaturen nederst til høyre kittet med Modostuc og retusjert med 25 % dammar og løspigment. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 4 Tilstand God tilstand, men svært skitten. Noe vannskade i alle hjørner, men kun i indre blindrammekant. I nedre høyre hjørnet er lerretet på indre blindrammekant fullstendig borte. Her er lerretet nesten borte, men man trenger ikke ny oppspenningskant. Ingen avskallinger. Noe murpuss mellom lerret og blindramme. Ikke fernissert, vannløselig maling. Kunne ikke renses på samme måte som de andre, fernisserte maleriene. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Kiler ble satt tilbake på plass og lett festet i tillegg til kilestoppere. Hele blindrammekanten ble renset med polyurethan svamp. Forsiden ble først renset med polyurethansvamp. Deretter lett renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Rustne spikre som korroderer og nedbryter lerretet rundt, ble byttet ut med rustfrie, galvaniserte spikre. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 5 Tilstand Baksiden var svært skitten. Ingen skader i lerretet bortsett fra en fuktskade på indre blindrammekant der lerretet er fullstendig nedbrutt. Blindrammen er rett uten fals på ytterkant for å løfte maleriet opp fra selve blindrammen: derav knekk i lerretet på forsiden der labanken er. Maleriets lerret er litt slapt, noe som skaper en bulk i nedre del av maleriet. 20

21 Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Alle kiler ble festet og tilført kilestoppere. Nedre blindrammekant ble løsnet og strammet for å utbedre bulken i nederste del av maleriet. Lerretet ble festet med nye spiker. Tyvek ble festet med stifter direkte på blindrammen. Forsiden ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 6 Tilstand God tilstand, men svært skitten. Noe vannskade i nedre venstre hjørnet men kun i indre blindrammekant. Her er lerretet nesten fullstendig nedbrutt. Noe avskallinger. Noe murpuss mellom lerret og blindramme. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Nedre blindrammekant ble løsnet for å fjerne murpuss og løse kiler som hadde lagt seg mellom lerret og blindramme. Lerretet ble deretter spent opp igjen med nye spiker. Kiler ble satt tilbake på plass og lett festet i tillegg til kilestoppere. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Hele blindrammekanten ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Forsiden ble renset på samme måte. Avskallinger kittet med Modostuc og retusjert med 25 % dammar og løspigment. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 7 Tilstand Litt mindre skittent enn maleriene 3-5 som henger på yttervegg. Mye løs maling langs nedre kant. Noe avskalling som følge av dette. Svært slakt lerret i nedre kant. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Forsidebeskyttelse med 3 % størlim med japanpapir langs hele nedre blindrammekant før demontering. Hele nedre kant konsolidert med ren LMK etter remontering. Kiler ble lett banket på plass og festet med kilestoppere. Alle kilene var intakt. Tyvek festet på baksiden med stiftemaskin. Ny oppspenning på hele nedre kant med stifter og bendelbånd. Avskallinger i nedre kant og øverst til høyre kittet med Modostuc og retusjert med løspigment og 25 % dammar. Eldre, matte retusjer i nedre kant også sluttfernissert med 25 % dammar for riktig glans. Forsiden ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt. 21

22 8.2 Materialbruk Tiltak Metode Materialer Handels-navn Rensing Tørr-rensing Polyuretan svamp Våtrens 2 % Triammonium citrat Materialer (kjemisk sammensetning) Polyuretan Område Blindrammekanter. Pensel og støvsuger for bakside. Malerienes forside. Konsolidering Påført med spisspensel. Lagt ned med varmeskje ca. 60 o C. LMK Lascaux Medium for Konsolidering, en vannbasert dispersjon av en akryl kopolymer Lokalt i områder med løs maling. Påført med spisspensel. I press over natten Cascol Trelim Polyvinylacetat dispersjonslim Områder med løse biter på listverk. Påført varmt, med pensel Størlim 3 % løst i vann. Lim fra størfiskens svømmeblære Forsidebeskyttelse av nedre del av maleri 7. Japanpapir Forsidebeskyttelse a nedre del av maleri 7. Kitting Påført med pensel Modostuc Polyvinylacetat basert kitt Områder med utfall av maling Retusjering Med spisspensel Tørrpigment Kittede områder og områder med utfall 25 % dammar i Shellsol A, etanol, white spirit og Tinivin (UVbeskyttende middel) Naturharpiks Kittede områder og områder med utfall av maling 22

23 Tiltak Metode Materialer Handels-navn Listverk Med drill Novafix treskruer3.5x4 0/24 Materialer (kjemisk sammensetning) Metall Område I gamle skruehull Strukturelle tiltak Galvaniserte spiker Metall Lerretskanter Stifter Metall Lerretskanter og festing av Tyvek Kilerstoppere Plast Alle kiler på alle malerier Tyvek Tyvek er et ikke vevd produkt bestående syntetisk olefin fiber Beskyttelse av malerienes bakside 23

24 Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner. NIKU Oppdragsrapport 86/2012 NIKU hovedkontor Storgata 2 Postboks 736 Sentrum 0105 OSLO Telefon: NIKU Tønsberg Farmannsveien TØNSBERG Telefon: NIKU Bergen Dreggsallmenningen 3 Postboks 4112 Sandviken 5835 BERGEN Telefon: NIKU Trondheim Kjøpmannsgata TRONDHEIM Telefon: / NIKU Tromsø Framsenteret Hjalmar Johansens gt TROMSØ Telefon:

A 128 RINGEBU STAVKIRKE

A 128 RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 169/2013 A 128 RINGEBU STAVKIRKE Konservering av dekor på korets østvegg Delrapport 3 Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 57/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Forprosjekt, konservering av limfargedekor Berg, Dagheid Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES NIKU OPPDRAGSRAPPORT 78/2013 ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES Tilstandsvurdering og tiltak Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 187/2012 A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 189/2012 A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen.

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. NIKU Oppdragsrapport 100/2010 Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. Nina R. Kjølsen Detalj av bystyremaleriet i Hammerfest rådhus. 03.05.2010, NIKU Til: Hammerfest Kommune,

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

A 68 FLESBERG STAVKIRKE

A 68 FLESBERG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 60 / 2014 A 68 FLESBERG STAVKIRKE Undersøkelse og behandlingsforslag for maling i himlingen Mille Stein og Edwin Verweij Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 B.F. 359. RØROS. Ole Guldalsgate 10. «Holdengården» Malingskader Tilstandsbeskrivelse og forslag til tiltak. Redigert rapport Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE

PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 122/2014 PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE Vurdering før behandling Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE. Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640. Matheson, Ingrid Grytdal

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE. Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640. Matheson, Ingrid Grytdal NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640 Matheson, Ingrid Grytdal Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 150/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Konservering av limfargedekor og prekestol Dagheid Berg Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE

ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 77/2013 ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE Tilstandsvurdering og tiltak Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 102/2013 A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN Vik i Sogn Mille Stein, Christina Spaarschuh, Merete Winness Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 208/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Anne Apalnes Ørnhøi

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 208/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Anne Apalnes Ørnhøi NIKU OPPDRAGSRAPPORT 208/2016 A 309 LOEN KIRKE Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Skrik og Madonna konserveringen

Skrik og Madonna konserveringen Skrik og Madonna konserveringen Da Skrik og Madonna kom til rette i 2006, ble det klart at begge maleriene var påført nye skader. De hadde vært utsatt for påkjenninger, både i forbindelse med selve ranet

Detaljer

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT NIKU OPPDRAGSRAPPORT 16/2013 RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT A 44 Feiring kirke. Eidsvoll kommune Karen Mengshoel Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE

HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 182/2013 HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE Rapport fra forprosjekt Mengshoel, Karen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 167/2015 A43 NANNESTAD KIRKE. Restaurering av lerretsmaleri Kristus på korset datert Ingrid Grytdal Matheson

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 167/2015 A43 NANNESTAD KIRKE. Restaurering av lerretsmaleri Kristus på korset datert Ingrid Grytdal Matheson NIKU OPPDRAGSRAPPORT 167/2015 A43 NANNESTAD KIRKE Restaurering av lerretsmaleri Kristus på korset datert 1677 Ingrid Grytdal Matheson Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN

A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 03/2017 A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN Voss kommune Heggenhougen, Brit Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri»

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri» Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014 Domus Medica, UiO Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri». Oppdrag Behandling av S.Westbøs «Veggmaleri» Oppdragssted Domus Medica, Sognsvannsvn. 9, Oslo Oppdragsgiver

Detaljer

A 128 Ringebu stavkirke

A 128 Ringebu stavkirke NIKU Oppdragsrapport 237/2011 A 128 Ringebu stavkirke Retusjering av limfargedekor og konsolidering av limfarge innside skip Delrapport 2 Anne Apalnes Ørnhøi 1 INNLEDNING... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE OG HISTORIKK...

Detaljer

Bodø Kunstforening. Storgata Bodø. Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme. Bodø,

Bodø Kunstforening. Storgata Bodø. Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme. Bodø, Stephanie Backes Gamle Riksvei 53 8070 Bodø Bodø Kunstforening Storgata 29 8006 Bodø Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme Bodø, 18.08.2015 Jeg takker for oppdraget for utarbeidelse

Detaljer

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 166/2014 A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG Nes, Sauherad kommune, Telemark Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 166/2014 Norsk institutt

Detaljer

A 210 VALLE KIRKE. PORTRETT AV PEDER CLAUSSØN FRIIS.

A 210 VALLE KIRKE. PORTRETT AV PEDER CLAUSSØN FRIIS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 65/2015 A 210 VALLE KIRKE. PORTRETT AV PEDER CLAUSSØN FRIIS. Konservering av parkettert panelmaleri Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

A 69 ROLLAG STAVKIRKE

A 69 ROLLAG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 61/2014 A 69 ROLLAG STAVKIRKE Infrarød undersøkelse av overmalt dekor. Tilstandsundersøkelse og behandlingsforslag for blå veggmaling Mille Stein og Edwin Verweij NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS NIKU OPPDRAGSRAPPORT 20/2012 BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS Susanne Kaun Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23 35 50 00 www.niku.no

Detaljer

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 190/2012 A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden NIKU OPPDRAGSRAPPORT 162/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23

Detaljer

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder NIKU Oppdragsrapport 192/2009 A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder Mille Stein Fjære kirke har rester av limfargedekor i taket over nordgalleriet. Dekoren er i dårlig stand og bør behandles

Detaljer

TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG

TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2014 TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG Befaring og arkeologisk kontroll av funn under gulvet Chris McLees Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST NIKU OPPDRAGSRAPPORT 143/2016 Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST Inderøy kommune i Nord Trøndelag Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 143/2016 Norsk institutt

Detaljer

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret.

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. NIKU Oppdragsrapport 160/2012 A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. Mille Stein og Tone Olstad Koret i Urnes stavkirke fotografert etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011.

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

Hopperstad stavkirke, begravelseskjold

Hopperstad stavkirke, begravelseskjold NIKU Oppdragsrapport nr 56/2011 Hopperstad stavkirke, begravelseskjold Konservering Dagheid Berg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Beskrivelse... 3 Undersøkelse og Dokumentasjon... 4 Tilstand før behandling...

Detaljer

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Anvendt forskning Det relevante museum 27.10.2015 Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig forsknings-

Detaljer

Skole: Ellingsrudåsen Kontaktinformasjon: Harald Sohlbergs vei 17,

Skole: Ellingsrudåsen Kontaktinformasjon: Harald Sohlbergs vei 17, Tilstandsrapport Bygningsintegrert kunst i skoler i Oslo OKK: OKK 00528 Kunstner: Tittel: Per Kleiva u.t. Datering: 1976 Type kunstverk: Veggmaleri Figur 1 Oversikt 1 fra øverste etg. Beliggenhet Skole:

Detaljer

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger 168 Anne Ytterdal i arbeid på malerikonserveringsatelieret på AmS. (TT) Parallelt med rehabiliteringen

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 132/2012 B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 Hus Nr. 1a. «Direktørgården». Fargeundersøkelse av fasaden mot Bergmannsgata Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 10/2015. Vestre Aker kirke. Behandling av døpefont

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 10/2015. Vestre Aker kirke. Behandling av døpefont Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 10/2015 Vestre Aker kirke Behandling av døpefont. Oppdrag Behandling av døpefont Oppdragssted Vestre Aker kirke, Ullevålsveien 117. 0359 Oslo Oppdragsgiver Oslo kirkelig

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden.

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 180/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 250/2011 B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Mosaikk i Håkon VIIs gate under behandling Konservator Ellen Hole, NIKU, bearbeider et område med

Detaljer

PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER

PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 148/2015 PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER Tilstandsregistrering av ni malerier med samme motiv Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Kvinneportrett fra Kvikne kirke

Kvinneportrett fra Kvikne kirke Kvinneportrett fra Kvikne kirke Undersøkelse, dokumentasjon og behandling Ingrid Grytdal Matheson INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTOPPLYSNINGER 4 BAKGRUNN 4 Om maleriet 4 Kilder 4 UNDERSØKELSER OG DOKUMENTASJON

Detaljer

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 NIKU. Oppdragsrapport. nr. 23/2012 B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 Jon Brænne Baroniet

Detaljer

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Munken kino, Larvik. Muralmalerier i sal. Tilstandsvurdering og anbefaling av tiltak Figur 1. Kinosal

Detaljer

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008 A 373 Alstadhaug kirke Konservering av kalkmalerier Brit Heggenhougen Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU NIKU Kunst og inventar 72/2008 1. Bakgrunn I forbindelse med

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014 Bestum skole Rensing av sementbaserte byster. Oppdrag Rensing av sementbaserte byster Oppdragssted Bestum skole, Holgerslystveien 18 Oppdragsgiver Undervisningsbygg

Detaljer

Konservering av maleriet «Jesu oppstandelse»

Konservering av maleriet «Jesu oppstandelse» NIKU OPPDRAGSRAPPORT 96/2014 Konservering av maleriet «Jesu oppstandelse» A 211 Vanse kirke, Farsund kommune Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av Jesus i Getsemane, et maleri fra 1691

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av Jesus i Getsemane, et maleri fra 1691 Rapport Konservering 65/5/2008 A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av Jesus i Getsemane, et maleri fra 1691 Christina Spaarschuh Mille Stein Jesus i Getsemane. Lerretsmaleri

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN»

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» NIKU OPPDRAGSRAPPORT 131/2012 B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» Fargeundersøkelse av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 187/2009 A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Mille Stein Froland kirke. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn Sted: A 186 Froland kirke

Detaljer

Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening

Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening Løpenr. ved BEV: 2014-1-M Museumsnummer: NVIM-05332 Konserveringsoppdrag Eier: NVIM- Norsk Vasskraft- og

Detaljer

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 129/2011 Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Figur 1: Kommunenes hus i Oslo med mosaikkene i Ruseløkkveien (til venstrte) og Håkon VIIs gate

Detaljer

MUSTAD NÆRINGSPARK NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012. Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik

MUSTAD NÆRINGSPARK NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012. Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012 MUSTAD NÆRINGSPARK Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik Sveinung Krokann Berg og Lars Jacob Hvinden-Haug Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Detaljer

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014.

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 112/2014 C(pÅ'1-13(1',D,c1,111 REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. Vesterålen og Troms Brendalsmo, Jan fl I. s I NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret NIKU Oppdragsrapport 117/2009 Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret Tone M. Olstad 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Vending av limfargen... 5 2.1 Erfaringer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 206/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av skrifttavle. Anne Apalnes Ørnhøi, Dagheid Berg og Ingeborg Christine Løvdal

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 206/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av skrifttavle. Anne Apalnes Ørnhøi, Dagheid Berg og Ingeborg Christine Løvdal NIKU OPPDRAGSRAPPORT 206/2016 A 309 LOEN KIRKE Konservering av skrifttavle Anne Apalnes Ørnhøi, Dagheid Berg og Ingeborg Christine Løvdal NIKU Oppdragsrapport 206/2016 Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens middelalderrelieff

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens middelalderrelieff Rapport Konservering 65/3/2008 A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens middelalderrelieff Mille Stein Midddelalderrelieffet etter behandling 2007. Foto: Birger Lindstad

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 1/2012 A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Nina Kjølsen Jernæs

NIKU Oppdragsrapport 1/2012 A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Nina Kjølsen Jernæs A 189 Tromøy kirke Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol Nina Kjølsen Jernæs Nattverden etter konservering. Foto: Lindstad 2011 2 NIKU Oppdragsrapport 1/2012 Forord Til: Riksantikvaren Fra:

Detaljer

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 B.f. 253. Rosendal Baroniet Befaring for å vurdere tistanden på interiøret i rom 206 Biblioteket, anbefale tiltak og forberede konserveringsarbeidene som skal utføres

Detaljer

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Rapport Konserveringsavdelingen nr 44/2008 A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Brit Heggenhougen Fig. 1. Krusifikset i Grytten kirke, etter behandling, 2008 A 327

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. Helvete, Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted, konservator

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune Berg, Sveinung Lindblom, Inge Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Kunde: 38950 Hus: 37255

Kunde: 38950 Hus: 37255 Kunde: 38950 Hus: 37255 2. februar 2014 18:25 Her følger en liste over feil og mangler som vi har oppdaget og ønsker utbedret. Noen er bagatellmessige og andre av større betydning. Har avklart innsendelse

Detaljer

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning:

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning: VEGGER OG TAK for vegger og tak som er malte med Scotte 3, 7 og 20 Beckerplast 3, 7 og 20 Väggfärg GT 20 Elegant Väggfärg Matt og Halvblank Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN Arkeologisk overvåking og dokumentasjon av grøft i bakgården til rådhuset i Skien Jordahl, Hanne Ekstrøm Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Ingen spikring Ingen sparkling Ingen maling NYE NORSKE PRODUKTER FLEXIFRAME DØRKARMER, FORINGER OG SPIKERFRIE LISTER. www.flexiframe.

Ingen spikring Ingen sparkling Ingen maling NYE NORSKE PRODUKTER FLEXIFRAME DØRKARMER, FORINGER OG SPIKERFRIE LISTER. www.flexiframe. Ingen spikring Ingen sparkling Ingen maling NYE NORSKE PRODUKTER FLEXIFRAME DØRKARMER, FORINGER OG SPIKERFRIE LISTER www.flexiframe.no FFLEXIFRAME STANDARD KARM IKKE SOM ANDRE KARMER! Flexiframe standard

Detaljer

Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by. Behandling av maleriet i bystyresalen, Hammerfest rådhus

Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by. Behandling av maleriet i bystyresalen, Hammerfest rådhus Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by. Behandling av maleriet i bystyresalen, Hammerfest rådhus Nina Kjølsen Jernæs Hanne Moltubakk Kempton Jernæs, Nina Kjølsen, Kempton, Hanne Moltubakk. 2011.

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak Rapport nr: 16/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Bergmannsgata 19. Portrommet

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2017 A 365 LADE KIRKE. Behandling av prekestol. Wedvik, Barbro

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2017 A 365 LADE KIRKE. Behandling av prekestol. Wedvik, Barbro NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2017 A 365 LADE KIRKE Behandling av prekestol Wedvik, Barbro NIKU Oppdragsrapport 40/2017 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 163/2011 A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar Mille Stein Middelalderkrusifikset i Rødven stavkirke. Foto: NIKU 2011 Befaringsrapport.

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer

Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer RAPPORT 8:2013 Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer Terje Granås BVAA Vedlikehold av vinduer Annonsering: Fellesannonse gjennom fylkeskommunen ukesbilag, Facebook-side og nyhetsbrev Påmeldte: 8 stk

Detaljer

A 128 Ringebu stavkirke, maleri Tempelskatten. Behandling av et lerretsmaleri skadet av flaggermusekskrement

A 128 Ringebu stavkirke, maleri Tempelskatten. Behandling av et lerretsmaleri skadet av flaggermusekskrement NIKU Oppdragsrapport 164/2010 A 128 Ringebu stavkirke, maleri Tempelskatten. Behandling av et lerretsmaleri skadet av flaggermusekskrement Christina Spaarschuh Innholdsfortegnelse Bakgrunn...3 Maleriet...3

Detaljer

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer.

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Arbeidsplassen: Høvelbenk eller annen mulighet til å sette fast vindusramma er en nødvendighet. Å drive vedlikehold på ei vindusramme som ikke sitter fast er

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE INDOOR DET IDEELLE UNDERLAGET FOR FLISER I VÅTE OG FUKTIGE MILJØER: 100 % vannbestandig

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge?

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge? Sett farge på døren La døren bli en del av interiøret, ikke bare et praktisk skille mellom to rom. Å male en av innerdørene dine krever ikke mye arbeid. Som vanlig er det rett verktøy og litt maling som

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.246/2011 B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 Jon Brænne Rosendal. Rom 115. Baronens soverom.

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 99/2017 A 291 KVAMSØY KIRKE. Forprosjekt på behandling av altertavlen fra Jernæs, Nina Kjølsen

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 99/2017 A 291 KVAMSØY KIRKE. Forprosjekt på behandling av altertavlen fra Jernæs, Nina Kjølsen NIKU OPPDRAGSRAPPORT 99/2017 A 291 KVAMSØY KIRKE Forprosjekt på behandling av altertavlen fra 1716 Jernæs, Nina Kjølsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten NIKU Oppdragsrapport nr. 309/2009 Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten Susanne Kaun Edwin Verweij NIKU oppdragsrapport nr. 309/2009 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Metode...3 3. Dokumentasjon...3

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer