INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO"

Transkript

1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 86/2012 INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Anne Apalnes Ørnhøi

2

3 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: Tittel Inkognitogaten 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Rapporttype/nummer NIKU Oppdragsrapport 86/2012 Prosjektnummer Forsidebilde Bernhard Folkestad Maleri 3 med renseskille Publiseringsdato [Publiseringsdato] Oppdragstidspunkt Forfatter(e) Anne Apalnes Ørnhøi Sider 23 Avdeling Konservering Tilgjengelighet Åpen Prosjektleder Anne Apalnes Ørnhøi Prosjektmedarbeider(e) Dagheid Berg, Helena Grundberg og Karen Mengshoel Kvalitetssikrer Merete Winness Oppdragsgiver(e) Ole Tørklep AS Sammendrag Syv malerier av Bernhard Folkestad henger i trappehuset i Inkognitogaten 1, Oslo. Bygningen er spesielt bevaringsverdig og er på Byantikvarens gule liste. Maleriene fra 1911 hadde behov for konservering og det ble gitt tilskudd fra Kulturminnefondet for bevaring. Alle maleriene ble demontert, renset på baksiden, stabilisert og renset for smuss på forsiden. Skader ble kittet og retusjert. Emneord Lerretsmalerier, konservering, rensing, store format Avdelingsleder Merete Winness 3

4 4 NIKU Oppdragsrapport 86/2012

5 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Historikk Materialbruk Generell tilstand før behandling Bunnmateriale Malingslag Ferniss Behandling Demontering Behandling av bakside og lerret Behandling av malingslag Konsolidering Rensing Kitting Retusjering Fernissering Remontering Anbefalinger Litteratur Vedlegg Kort beskrivelse av tilstand og behandling av hvert maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Materialbruk

6

7 1 Bakgrunn På bakgrunn av en henvendelse fra Ole Tørklep AS til NIKU 6. august 2010, ble det foretatt en befaring av syv veggfaste malerier av Bernhard Folkestad i Inkognitogaten 1, 0258 Oslo. Befaringen ble utført av malerikonservatorer fra NIKU med tanke på tilstandsvurdering og behandling (Jernæs 2010). Det ble søkt om tilskudd fra Kulturminnefondet, noe som ble innvilget. 2 Historikk Inkognitogaten 1, 0258 Oslo, ble bygget i 1868 og tegnet av A. Lenschow (Myhre 1990). Bygget er i nygotisk stil og står på Byantikvarens gule liste som spesielt bevaringsverdig. Bernhard Folkestad ( ) gikk i lære som dekorasjonsmaler ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) og utførte i perioden flere veggdekorasjoner i private hjem (Østby 1982). Maleriene i trappehuset i Inkognitogata 1 var de første av slik art. Maleriene ble malt i , mens Thorleif Schelderup eide villaen. Maleriene ble utført med en frodig koloritt og eksotiske motiver, og det er dette uttrykket kunstneren er mest kjent for. Samme stil sees blant annet i hagestuen på Sinsen gård ( ) og på en frise utført i spisestuen i grosserer Alfred Larsens villa i Drammensveien ( ). Maleriene 1-7 fra venstre til høyre. 7

8 3 Materialbruk Til sammen syv malerier malt på lerret henger i trappehuset i Inkognitogaten 1. 1 Alle maleriene er spent opp på blindrammer med støttelabanker på baksiden (maleri 4 har ikke støttelabank). Blindramme for lerretene er montert rett på murveggen. Maleri 2. Bakside. Maleriene er malt på vevet lerret med en tynn, lys industrielt preparert grundering. Maleriene er malt med underbundet olje og alle maleriene er fernissert, bortsett fra maleri 4. Malingen er i hovedsak tynt påført, men flere steder er det pastose strøk. 4 Generell tilstand før behandling Se vedlegg 8.1 for nærmere tilstandsvurdering av hvert enkelt maleri. 4.1 Bunnmateriale Alle maleriene var svært skitne på baksiden. Mye støv, skitt og løs murpuss hadde samlet seg mellom lerret og blindramme. Noen nisjer hadde også fuktskader i murpuss og noe mugg, hovedsakelig bak maleriene 3-5 som henger på yttervegg. 1 Maleriene nummereres fra 1-7, nr. 1 er det nederste fra 1. til 2. etasje. 8

9 Maleri 3. Løs murpuss mellom nedre blindrammekant og lerret. Nisje bak maleri 4. Vannskader og noe mugg til høyre i nisjen. Maleriene 3-7 hadde fuktskader på baksiden. Mest tydelig var det på maleri 7 der nedre del hadde betydelige skader. Fuktskadene hadde ført til slapt lerret, oppskallinger og løs maling. I tillegg var det enkelte steder fullstendig nedbrytning av lerretet. På maleriene 3-6 var fuktskaden lokalisert på bakre blindrammekant, det vil si den delen av lerretet som ligger inntil selve murveggen. Her hadde fukten forårsaket fullstendig nedbrytning av lerretet. 9

10 Maleri 5. Fullstendig nedbrutt lerret på bakre blindrammekant på grunn av fuktskade. Maleriene bar preg av at det var store tunge lerret som hadde blitt slakke i oppspenningen. Særlig de to største maleriene (nr.1 og 7)hadde større deformasjoner i nedre del. Maleri nr. 6 hadde også en slakk oppspenning. Ut over den estetiske sjenansen med bulkete lerret, så var det en viss risiko knyttet til slike store deformasjoner. Dette kunne sees i nedre kant på maleri nr. 7, der det stedvis var mye løs maling. Her hadde en fuktskade forårsaket større deformasjoner, og lerretet hadde fått vannskjolder og var blitt meget stivt. Noen av deformasjonene var forårsaket av press fra støttelabankene som var en del av blindrammen som lerretene er oppspent på. Noen punktdeformasjoner kunne sees på grunn av gjennomslag fra spikere. Det var i tillegg mekaniske skader på alle maleriene i form av skrap i ferniss og malingslag. Noen steder lå store mengder puss, kiler og smuss fastkilt mellom lerret og blindramme. Dette gjorde at det kom punktvise bulker som forårsaket press mot lerretet. Dette kunne sees særlig i nedre kant av lerretet på maleri nr Malingslag Foruten de mekaniske skadene og løs maling forårsaket av fuktskaden på maleri 7, var malingslagene på alle maleriene i god stand. Det var søl fra interiørmaling og søl fra vann, kaffe og lignende på samtlige malerier. Dette kunne sees spesielt på maleri nr. 6 der en brunlig væske hadde rent nedover midten av maleriet. 10

11 Maleri 6. Brunt søl på malingslaget. Det er noen tidligere reparasjoner på maleriene, særlig sees en større retusj i maleri nr. 1. Retusjen viste seg ved demontering av maleriet å være en tidlig riftreparasjon. Maleri 1. Gammel retusj. Maleri 1. Gammel riftreparasjon på baksiden. Det er spor av tidligere forsøk på rengjøring, særlig på maleri nr. 3. Alle maleriene hadde særlig skitne overflater. Dette kunne sees spesielt i øvre deler av alle maleriene, samt på maleriene som henger mot ytterveggen. Støv, skitt og sot var akkumulert på overflaten. Det var tydelig at skitten hadde satt seg der det hadde vært luft- og fuktgjennomtrenging fra baksiden. Det vil si at der det er rammeverk på baksiden, fremstår området som renere enn der det bare er murvegg på baksiden. De tre maleriene som henger på ytterveggen var særlig skitne sammenlignet med de andre. Dette indikerte at fukt og luft har bidratt til at støv og skitt festet seg til overflaten. 11

12 4.3 Ferniss Alle maleriene er fernissert bortsett fra maleri 4. Fernissen er blank og ikke særlig nedbrutt. Kun ett sted var det tegn til nedbrytning av fernissen; maleri 1, i ansiktet til kvinnen med fruktfat. 5 Behandling Behandlingen av alle maleriene ble utført i Inkognitogaten 1, Oslo , av malerikonservatorer fra NIKU. Materialer som er benyttet er beskrevet i kapittel 6.2 Materialbruk. 5.1 Demontering De gullmalte pyntelistene innerst mot maleriene ble demontert først. Deretter ble listverket rundt maleriene forsøkt løsnet. Demonteringen av listverket viste seg å være både tidkrevende og vanskelig. Listverket var festet med skruer. Skruene var kittet og overmalt flere ganger, noe som gjorde det vanskelig å finne dem. Maling og kitt ble skrapet av profilen på listverket for å finne skruene. Sporet i skruene var delvis ødelagt, og fulle av kitt, og i noen tilfeller måtte skruene tas ut med tang. Det ble bygget ett stillas i trappeoppgangen for å rekke opp til listverket øverst mot taket. Maleri 1. Stillas brukt til å rekke opp til listverket mot taket, samt for å rense øvre del av maleriet etter remontering. 12

13 Maleri 7. Gammel skrue med ødelagt spor. 5.2 Behandling av bakside og lerret Alle maleriene ble støvsuget på baksiden. Alle maleriene ble løsnet fra blindrammen i nedre kant for å fjerne murpuss og kiler som hadde lagt seg mellom lerret og blindramme. På noen malerier hadde mengden av murpuss skapt store deformasjoner i maleriets nedre kant. Rustne spiker som festet lerret til blindramme ble fjernet og nye, galvaniserte spikre ble tilført. Maleri 4. Nedbrutt lerret som følge av fukt som forårsaker rustne spiker til høyre. Ny spiker til venstre. 13

14 Lerretet på maleriene 1 og 7 ble også løsnet fra blindrammen i nedre kant for å fjerne murpuss mellom lerret og blindramme, og for å fjerne deformasjoner i lerretet. Lerretet i blindrammekanten var enkelte steder noe nedbrutt, men ikke i slik grad at en kantdublering ville være nødvendig. Blindrammekanten ble forsterket med bendelbånd mellom lerret og nye stifter i oppspenningen. Maleri 1. Ny oppspenning i nedre kant med bendelbånd og stifter. Alle maleriene fikk festet løse kiler og tilført kilestoppere for å hindre at kilene faller ut, legger seg mellom lerret og blindrammekant og forårsaker deformasjoner i lerretet. For å beskytte baksiden ble Tyvek festet med stifter på baksiden av alle maleriene. Dette vil beskytte baksiden av maleriene for fukt og fremtidig løs murpuss, støv og skitt. 14

15 Maleri 4. Beskyttende Tyvek på baksiden. 15

16 5.3 Behandling av malingslag Konsolidering Maleri 7 fikk forsidebeskyttelse med 3 % størlim på japanpapir langs hele nedre kant, slik at løs maling ble beskyttet under demontering og arbeidet med ny oppspenning. Deretter ble forsidebeskyttelsen fjernet med fukt og løs maling konsolidert med Lascaux medium for konsolidering, påført med spisspensel, langs hele nedre kant, samt øverst til høyre Rensing Alle maleriene ble renset for overflatesmuss med 2 % triammoniumcitrat og etterrenset med vann. Blindrammekantene ble renset tørt med polyuretan-svamp da kantene ikke var fernissert og malingen var noe vannløselig. Maleri 5. rensing av forsiden. 16

17 5.3.3 Kitting Avskallinger i maleriene 1, 3, 6 og 7 ble kittet med Modostuc. Kittingen ble utført for å bygge opp skadeområdet slik at en retusjering av område vil bli i samme plan som det originale malingslaget. Maleri 7. Skade kittet med hvit Modostuc Retusjering Avskallinger i maleriene 1, 2, 3, 6 og 7 ble retusjert med løst pigment i 25 % dammar. Mest retusjering ble utført på maleri 7 der hele nedre del og deler av øvre høyre hjørnet ble retusjert. Maleri 7. Kittet område over, retusjert Fernissering Kun området med blanching i maleri 1 og noen eldre, matte retusjer i maleri 7 ble utbedret med 25 % dammar. 5.4 Remontering Maleriene ble remontert med samme listverk og pyntelister. De fleste av de gamle skruene ble byttet ut med nye. Alle nye skruer ble kittet med vokskitt, noe som vil gjøre det enklere å fjerne kittet i ettertid uten å ødelegge sporet i skruehodene. 17

18 6 Anbefalinger Det anbefales å bytte ut de gullmalte pyntelistene, samt oppmaling av listverket rundt. Østfold Byggog vindusrestaurering AS 2 har jobbet mye med kunstverk tidligere og kan gjøre både snekker- og malearbeid. Noen nisjer hadde også fuktskader i murpuss og noe mugg. Årsaken til fuktskadene bør utbedres

19 7 Litteratur Jernæs, N NIKU Notat Ref.: 757/10/568/NKj Myhre, J. E. 1990: Oslo bys historie. Hovedstaden Christiania. Fra 1814 til Oslo, Cappelen, side 185. Østby, L. (red.) 1982: Norsk kunstnerleksikon. Bildende kunstnere-arkitekter- kunsthåndverkere. Bind 1. Oslo, Universitetsforlaget, side Vedlegg 8.1 Kort beskrivelse av tilstand og behandling av hvert maleri Maleri 1 Tilstand Litt mindre skittent enn maleriene 3-5 som henger på yttervegg. Noe løs maling langs nedre kant. Noe avskalling som følge av dette. Svært løst lerret i nedre kant. Noe blanching i maleriets venstre kant. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Kiler ble lett banket på plass og festet med kilestoppere. Alle kilene var intakt. Tyvek festet på baksiden med stiftemaskin. Ny oppspenning enkelte steder i nedre kant med stifter og bendelbånd. Renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Avskallinger ikke kittet der avskallingen ikke går helt ned til lerret. Der det kun var lerret igjen ble det kittet med Modostuc. Retusjert med løspigment og 25 % dammar. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt. Forsiden ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann Maleri 2 Tilstand God tilstand, noe skitten. Ingen løs maling/avskallinger på forsiden. Maleriet med minst murpuss mellom lerret og blindramme. Ingen mugg eller ødelagte kanter/rustne spiker. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Lerretet langs nedre blindrammekant ble løsnet for å fjerne murpuss og løse kiler mellom blindrammekant og lerret. Gamle spikre ble byttet ut med rustfrie, galvaniserte spikre. Kiler ble satt tilbake på plass og festet med kilestoppere. Hele blindrammekanten ble renset med polyurethan svamp. Forsiden renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt. 19

20 8.1.3 Maleri 3 Tilstand God tilstand, men svært skittent. Noe fuktskade i øvre høyre hjørne, men kun i bakre blindrammekant. Fuktskaden har ført til svært løs maling/grundering på blindrammekanten. Maleriet har maling helt ut og er grovt kuttet i kantene. Maleriet har sannsynligvis vært større. Ingen løs maling/avskallinger på forsiden. Mye murpuss mellom lerret og blindramme. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Nedre blindrammekant ble løsnet for å fjerne murpuss og løse kiler mellom blindrammekant og lerret. Rustne spikre som korroderer og nedbryter lerretet rundt, ble byttet ut med rustfrie, galvaniserte spikre. Kiler ble satt tilbake på plass og lett festet i tillegg til kilestoppere. Hele blindrammekanten ble renset med polyurethan svamp. Forsiden renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Tyveken vil ikke beskytte mot ytterliggere vannskader på blindrammekanten, kun på selve maleriet. Ett lite tap i signaturen nederst til høyre kittet med Modostuc og retusjert med 25 % dammar og løspigment. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 4 Tilstand God tilstand, men svært skitten. Noe vannskade i alle hjørner, men kun i indre blindrammekant. I nedre høyre hjørnet er lerretet på indre blindrammekant fullstendig borte. Her er lerretet nesten borte, men man trenger ikke ny oppspenningskant. Ingen avskallinger. Noe murpuss mellom lerret og blindramme. Ikke fernissert, vannløselig maling. Kunne ikke renses på samme måte som de andre, fernisserte maleriene. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Kiler ble satt tilbake på plass og lett festet i tillegg til kilestoppere. Hele blindrammekanten ble renset med polyurethan svamp. Forsiden ble først renset med polyurethansvamp. Deretter lett renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Rustne spikre som korroderer og nedbryter lerretet rundt, ble byttet ut med rustfrie, galvaniserte spikre. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 5 Tilstand Baksiden var svært skitten. Ingen skader i lerretet bortsett fra en fuktskade på indre blindrammekant der lerretet er fullstendig nedbrutt. Blindrammen er rett uten fals på ytterkant for å løfte maleriet opp fra selve blindrammen: derav knekk i lerretet på forsiden der labanken er. Maleriets lerret er litt slapt, noe som skaper en bulk i nedre del av maleriet. 20

21 Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Alle kiler ble festet og tilført kilestoppere. Nedre blindrammekant ble løsnet og strammet for å utbedre bulken i nederste del av maleriet. Lerretet ble festet med nye spiker. Tyvek ble festet med stifter direkte på blindrammen. Forsiden ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 6 Tilstand God tilstand, men svært skitten. Noe vannskade i nedre venstre hjørnet men kun i indre blindrammekant. Her er lerretet nesten fullstendig nedbrutt. Noe avskallinger. Noe murpuss mellom lerret og blindramme. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Nedre blindrammekant ble løsnet for å fjerne murpuss og løse kiler som hadde lagt seg mellom lerret og blindramme. Lerretet ble deretter spent opp igjen med nye spiker. Kiler ble satt tilbake på plass og lett festet i tillegg til kilestoppere. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Hele blindrammekanten ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Forsiden ble renset på samme måte. Avskallinger kittet med Modostuc og retusjert med 25 % dammar og løspigment. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 7 Tilstand Litt mindre skittent enn maleriene 3-5 som henger på yttervegg. Mye løs maling langs nedre kant. Noe avskalling som følge av dette. Svært slakt lerret i nedre kant. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Forsidebeskyttelse med 3 % størlim med japanpapir langs hele nedre blindrammekant før demontering. Hele nedre kant konsolidert med ren LMK etter remontering. Kiler ble lett banket på plass og festet med kilestoppere. Alle kilene var intakt. Tyvek festet på baksiden med stiftemaskin. Ny oppspenning på hele nedre kant med stifter og bendelbånd. Avskallinger i nedre kant og øverst til høyre kittet med Modostuc og retusjert med løspigment og 25 % dammar. Eldre, matte retusjer i nedre kant også sluttfernissert med 25 % dammar for riktig glans. Forsiden ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt. 21

22 8.2 Materialbruk Tiltak Metode Materialer Handels-navn Rensing Tørr-rensing Polyuretan svamp Våtrens 2 % Triammonium citrat Materialer (kjemisk sammensetning) Polyuretan Område Blindrammekanter. Pensel og støvsuger for bakside. Malerienes forside. Konsolidering Påført med spisspensel. Lagt ned med varmeskje ca. 60 o C. LMK Lascaux Medium for Konsolidering, en vannbasert dispersjon av en akryl kopolymer Lokalt i områder med løs maling. Påført med spisspensel. I press over natten Cascol Trelim Polyvinylacetat dispersjonslim Områder med løse biter på listverk. Påført varmt, med pensel Størlim 3 % løst i vann. Lim fra størfiskens svømmeblære Forsidebeskyttelse av nedre del av maleri 7. Japanpapir Forsidebeskyttelse a nedre del av maleri 7. Kitting Påført med pensel Modostuc Polyvinylacetat basert kitt Områder med utfall av maling Retusjering Med spisspensel Tørrpigment Kittede områder og områder med utfall 25 % dammar i Shellsol A, etanol, white spirit og Tinivin (UVbeskyttende middel) Naturharpiks Kittede områder og områder med utfall av maling 22

23 Tiltak Metode Materialer Handels-navn Listverk Med drill Novafix treskruer3.5x4 0/24 Materialer (kjemisk sammensetning) Metall Område I gamle skruehull Strukturelle tiltak Galvaniserte spiker Metall Lerretskanter Stifter Metall Lerretskanter og festing av Tyvek Kilerstoppere Plast Alle kiler på alle malerier Tyvek Tyvek er et ikke vevd produkt bestående syntetisk olefin fiber Beskyttelse av malerienes bakside 23

24 Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner. NIKU Oppdragsrapport 86/2012 NIKU hovedkontor Storgata 2 Postboks 736 Sentrum 0105 OSLO Telefon: NIKU Tønsberg Farmannsveien TØNSBERG Telefon: NIKU Bergen Dreggsallmenningen 3 Postboks 4112 Sandviken 5835 BERGEN Telefon: NIKU Trondheim Kjøpmannsgata TRONDHEIM Telefon: / NIKU Tromsø Framsenteret Hjalmar Johansens gt TROMSØ Telefon:

A 128 RINGEBU STAVKIRKE

A 128 RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 169/2013 A 128 RINGEBU STAVKIRKE Konservering av dekor på korets østvegg Delrapport 3 Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 57/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Forprosjekt, konservering av limfargedekor Berg, Dagheid Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 187/2012 A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen.

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. NIKU Oppdragsrapport 100/2010 Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. Nina R. Kjølsen Detalj av bystyremaleriet i Hammerfest rådhus. 03.05.2010, NIKU Til: Hammerfest Kommune,

Detaljer

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 189/2012 A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

A 68 FLESBERG STAVKIRKE

A 68 FLESBERG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 60 / 2014 A 68 FLESBERG STAVKIRKE Undersøkelse og behandlingsforslag for maling i himlingen Mille Stein og Edwin Verweij Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE. Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640. Matheson, Ingrid Grytdal

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE. Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640. Matheson, Ingrid Grytdal NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640 Matheson, Ingrid Grytdal Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 150/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Konservering av limfargedekor og prekestol Dagheid Berg Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

Skrik og Madonna konserveringen

Skrik og Madonna konserveringen Skrik og Madonna konserveringen Da Skrik og Madonna kom til rette i 2006, ble det klart at begge maleriene var påført nye skader. De hadde vært utsatt for påkjenninger, både i forbindelse med selve ranet

Detaljer

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 102/2013 A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN Vik i Sogn Mille Stein, Christina Spaarschuh, Merete Winness Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT NIKU OPPDRAGSRAPPORT 16/2013 RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT A 44 Feiring kirke. Eidsvoll kommune Karen Mengshoel Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE

HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 182/2013 HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE Rapport fra forprosjekt Mengshoel, Karen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

A 128 Ringebu stavkirke

A 128 Ringebu stavkirke NIKU Oppdragsrapport 237/2011 A 128 Ringebu stavkirke Retusjering av limfargedekor og konsolidering av limfarge innside skip Delrapport 2 Anne Apalnes Ørnhøi 1 INNLEDNING... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE OG HISTORIKK...

Detaljer

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 190/2012 A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A 69 ROLLAG STAVKIRKE

A 69 ROLLAG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 61/2014 A 69 ROLLAG STAVKIRKE Infrarød undersøkelse av overmalt dekor. Tilstandsundersøkelse og behandlingsforslag for blå veggmaling Mille Stein og Edwin Verweij NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 166/2014 A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG Nes, Sauherad kommune, Telemark Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 166/2014 Norsk institutt

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS NIKU OPPDRAGSRAPPORT 20/2012 BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS Susanne Kaun Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23 35 50 00 www.niku.no

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret.

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. NIKU Oppdragsrapport 160/2012 A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. Mille Stein og Tone Olstad Koret i Urnes stavkirke fotografert etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011.

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

Hopperstad stavkirke, begravelseskjold

Hopperstad stavkirke, begravelseskjold NIKU Oppdragsrapport nr 56/2011 Hopperstad stavkirke, begravelseskjold Konservering Dagheid Berg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Beskrivelse... 3 Undersøkelse og Dokumentasjon... 4 Tilstand før behandling...

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden.

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 180/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger 168 Anne Ytterdal i arbeid på malerikonserveringsatelieret på AmS. (TT) Parallelt med rehabiliteringen

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER

PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 148/2015 PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER Tilstandsregistrering av ni malerier med samme motiv Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 250/2011 B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Mosaikk i Håkon VIIs gate under behandling Konservator Ellen Hole, NIKU, bearbeider et område med

Detaljer

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 132/2012 B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 Hus Nr. 1a. «Direktørgården». Fargeundersøkelse av fasaden mot Bergmannsgata Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Anvendt forskning Det relevante museum 27.10.2015 Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig forsknings-

Detaljer

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Munken kino, Larvik. Muralmalerier i sal. Tilstandsvurdering og anbefaling av tiltak Figur 1. Kinosal

Detaljer

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 NIKU. Oppdragsrapport. nr. 23/2012 B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 Jon Brænne Baroniet

Detaljer

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008 A 373 Alstadhaug kirke Konservering av kalkmalerier Brit Heggenhougen Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU NIKU Kunst og inventar 72/2008 1. Bakgrunn I forbindelse med

Detaljer

Kvinneportrett fra Kvikne kirke

Kvinneportrett fra Kvikne kirke Kvinneportrett fra Kvikne kirke Undersøkelse, dokumentasjon og behandling Ingrid Grytdal Matheson INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTOPPLYSNINGER 4 BAKGRUNN 4 Om maleriet 4 Kilder 4 UNDERSØKELSER OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014 Bestum skole Rensing av sementbaserte byster. Oppdrag Rensing av sementbaserte byster Oppdragssted Bestum skole, Holgerslystveien 18 Oppdragsgiver Undervisningsbygg

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014.

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 112/2014 C(pÅ'1-13(1',D,c1,111 REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. Vesterålen og Troms Brendalsmo, Jan fl I. s I NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN Arkeologisk overvåking og dokumentasjon av grøft i bakgården til rådhuset i Skien Jordahl, Hanne Ekstrøm Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 1/2012 A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Nina Kjølsen Jernæs

NIKU Oppdragsrapport 1/2012 A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Nina Kjølsen Jernæs A 189 Tromøy kirke Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol Nina Kjølsen Jernæs Nattverden etter konservering. Foto: Lindstad 2011 2 NIKU Oppdragsrapport 1/2012 Forord Til: Riksantikvaren Fra:

Detaljer

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret NIKU Oppdragsrapport 117/2009 Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret Tone M. Olstad 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Vending av limfargen... 5 2.1 Erfaringer

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune Berg, Sveinung Lindblom, Inge Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. Helvete, Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted, konservator

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Kunde: 38950 Hus: 37255

Kunde: 38950 Hus: 37255 Kunde: 38950 Hus: 37255 2. februar 2014 18:25 Her følger en liste over feil og mangler som vi har oppdaget og ønsker utbedret. Noen er bagatellmessige og andre av større betydning. Har avklart innsendelse

Detaljer

Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by. Behandling av maleriet i bystyresalen, Hammerfest rådhus

Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by. Behandling av maleriet i bystyresalen, Hammerfest rådhus Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by. Behandling av maleriet i bystyresalen, Hammerfest rådhus Nina Kjølsen Jernæs Hanne Moltubakk Kempton Jernæs, Nina Kjølsen, Kempton, Hanne Moltubakk. 2011.

Detaljer

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 B.f. 253. Rosendal Baroniet Befaring for å vurdere tistanden på interiøret i rom 206 Biblioteket, anbefale tiltak og forberede konserveringsarbeidene som skal utføres

Detaljer

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning:

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning: VEGGER OG TAK for vegger og tak som er malte med Scotte 3, 7 og 20 Beckerplast 3, 7 og 20 Väggfärg GT 20 Elegant Väggfärg Matt og Halvblank Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen

Detaljer

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Rapport Konserveringsavdelingen nr 44/2008 A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Brit Heggenhougen Fig. 1. Krusifikset i Grytten kirke, etter behandling, 2008 A 327

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer

Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer RAPPORT 8:2013 Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer Terje Granås BVAA Vedlikehold av vinduer Annonsering: Fellesannonse gjennom fylkeskommunen ukesbilag, Facebook-side og nyhetsbrev Påmeldte: 8 stk

Detaljer

Ingen spikring Ingen sparkling Ingen maling NYE NORSKE PRODUKTER FLEXIFRAME DØRKARMER, FORINGER OG SPIKERFRIE LISTER. www.flexiframe.

Ingen spikring Ingen sparkling Ingen maling NYE NORSKE PRODUKTER FLEXIFRAME DØRKARMER, FORINGER OG SPIKERFRIE LISTER. www.flexiframe. Ingen spikring Ingen sparkling Ingen maling NYE NORSKE PRODUKTER FLEXIFRAME DØRKARMER, FORINGER OG SPIKERFRIE LISTER www.flexiframe.no FFLEXIFRAME STANDARD KARM IKKE SOM ANDRE KARMER! Flexiframe standard

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer.

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Arbeidsplassen: Høvelbenk eller annen mulighet til å sette fast vindusramma er en nødvendighet. Å drive vedlikehold på ei vindusramme som ikke sitter fast er

Detaljer

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf våtromsløsninger med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE INDOOR DET IDEELLE UNDERLAGET FOR FLISER I VÅTE OG FUKTIGE MILJØER: 100 % vannbestandig

Detaljer

Eva lot seg friste av slangen... og slangen (insektlarven) lot seg friste av Eva. Foto: Niels Gerhard Johansen.

Eva lot seg friste av slangen... og slangen (insektlarven) lot seg friste av Eva. Foto: Niels Gerhard Johansen. Eva lot seg friste av slangen... og slangen (insektlarven) lot seg friste av Eva. By og bygd 44.indb 1 14.12.2011 13:33:39 OLA HANSSONS ROSEMALING HENTET UT AV MØRKET Niels Gerhard Johansen Frem til sommeren

Detaljer

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 163/2011 A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar Mille Stein Middelalderkrusifikset i Rødven stavkirke. Foto: NIKU 2011 Befaringsrapport.

Detaljer

Klevfos - en helseattest?

Klevfos - en helseattest? Klevfos - en helseattest? forsker/sivilarkitekt Anne-Cathrine Flyen, NIKU Klevfos en helseattest? Kort presentasjon Hvor ofte har NIKU slike oppdrag, - viktig kompetanse Hvorfor ble NIKU engasjert til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.246/2011 B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 Jon Brænne Rosendal. Rom 115. Baronens soverom.

Detaljer

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten NIKU Oppdragsrapport nr. 309/2009 Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten Susanne Kaun Edwin Verweij NIKU oppdragsrapport nr. 309/2009 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Metode...3 3. Dokumentasjon...3

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Eidsborg stavkirke. Rapport Kunst og inventar 35/2007. Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen

Eidsborg stavkirke. Rapport Kunst og inventar 35/2007. Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen Rapport Kunst og inventar 35/2007 Eidsborg stavkirke Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen Kristin Solberg Terje Norsted Christina Spaarschuh INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1

Detaljer

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen NIKU Oppdragsrapport nr 193/2009 Stenkjellerene på Bryggen i Bergen Enkel tilstandsvurdering og forslag til utbedringer Ellen Hole Bygning VI-VII g, vestvegg. 2 Stenkjellere, Bryggen INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kontroll / rengjøring før bruk:

Kontroll / rengjøring før bruk: BRUKERVEILEDNING Kontroll / rengjøring før bruk: For at vinduet alltid skal ha en førsteklasses funksjon, må det rengjøres for skitt og rusk som kan komme i byggeperioden. Dette gjelder spesiellt i underkarmen,

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Monteringsinstruks Eventyrlig

Monteringsinstruks Eventyrlig Monteringsinstruks Eventyrlig Alle våre kasser er merket med rødt på skruene på den siden de skal åpnes. For å spare tid kan det lønne seg å skru skruene bare nesten helt ut og la dem stå i lokket når

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Knut Fægris hus. Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og trapperom. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014

Knut Fægris hus. Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og trapperom. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014 Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014 Knut Fægris hus G nr. 165/B nr. 471 Villaveien 9, Bergen Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og trapperom. Sammendrag Malte overflater på mur i hall og

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc

Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc Oppmåling Vinduer Ytterdører Det nye vinduet skal være 2-3 cm mindre enn avstanden fra mursten til mursten Den nye døren skal være 2-3 cm mindre enn avstanden

Detaljer

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt.

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 2. Karmens breddemål er 15 mm mindre enn dørhullet, og høydemålet er 30 mm mindre enn dørhullet. Det gir plass

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 12 20 BLOKK 1 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

Under årets restaureringsarbeid ved Snekkevik skole ble det fokusere på tre hovedfelt:

Under årets restaureringsarbeid ved Snekkevik skole ble det fokusere på tre hovedfelt: RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA RAPPORT FOR 2008 FORUTSETNINER Under årets restaureringsarbeid ved Snekkevik skole ble det fokusere på tre hovedfelt: - Siste strøk med maling av begge langsider;

Detaljer

Veggholder. Organisasjonstalentet Veggholder Bort med rotet! Veggholderen er den perfekte oppbevaringsplassen for alt som ligger slengt rundt omkring.

Veggholder. Organisasjonstalentet Veggholder Bort med rotet! Veggholderen er den perfekte oppbevaringsplassen for alt som ligger slengt rundt omkring. Veggholder Organisasjonstalentet Veggholder Bort med rotet! Veggholderen er den perfekte oppbevaringsplassen for alt som ligger slengt rundt omkring. 1 Innledning Skap, skuffer og hyller hører fortiden

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer

Termineringsinstruksjon for Lightcrimp kontakter Side 1 av 10 Terminering av Lightcrimp kontakter

Termineringsinstruksjon for Lightcrimp kontakter Side 1 av 10 Terminering av Lightcrimp kontakter 1 av 10 Terminering av 2 av 10 1. FLYTDIAGRAM FOR PROSESSEN I. Klargjøring av fiberkabel II. Klargjøring av klemmetang III. Terminering IV. Kutting V. Pussing og polering VI. Måling 2. KOMPONENTLISTE 3

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE OUTDOOR DEN VÆRBESTANDIGE OG IKKE-BRENNBARE SEMENTBASERTE PLATEN FOR UTVENDIG

Detaljer

TRE MIDDELALDERSKULPTURER FRA A 265 GJERSTAD KIRKE

TRE MIDDELALDERSKULPTURER FRA A 265 GJERSTAD KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 6/2016 TRE MIDDELALDERSKULPTURER FRA A 265 GJERSTAD KIRKE Undersøkelse og behandling av et krusifiks og to helgenskulpturer Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

B Å T P L E I E / B I L P L E I E

B Å T P L E I E / B I L P L E I E B Å T P L E I E / B I L P L E I E Optimal pleie og beskyttelse med produkter basert på hybrid, kjemisk nanoteknologi! Gelcoat Nanopolish 3D NanoProtect 3D NanoPolish TEAKRENS 7xM ANTGRA TEAKBESKYTTELSE

Detaljer

Rensing av marmorbyster

Rensing av marmorbyster Rensing av marmorbyster - Praktisk steinkonservering Skrevet av Maren Jensen Midtdal, Julia Holme Dammann og Fredrik Qvale Masterstudenter ved gjenstandskonservering, Institutt for arkeologi, konservering

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden NIKU Oppdragsrapport nr. 198/2009 Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden Tone Marie Olstad Bredsgården IC Nordfasade Detalj fra vindu 2 NIKU Oppdragsrapport 198 2009

Detaljer