INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO"

Transkript

1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 86/2012 INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Anne Apalnes Ørnhøi

2

3 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: Tittel Inkognitogaten 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Rapporttype/nummer NIKU Oppdragsrapport 86/2012 Prosjektnummer Forsidebilde Bernhard Folkestad Maleri 3 med renseskille Publiseringsdato [Publiseringsdato] Oppdragstidspunkt Forfatter(e) Anne Apalnes Ørnhøi Sider 23 Avdeling Konservering Tilgjengelighet Åpen Prosjektleder Anne Apalnes Ørnhøi Prosjektmedarbeider(e) Dagheid Berg, Helena Grundberg og Karen Mengshoel Kvalitetssikrer Merete Winness Oppdragsgiver(e) Ole Tørklep AS Sammendrag Syv malerier av Bernhard Folkestad henger i trappehuset i Inkognitogaten 1, Oslo. Bygningen er spesielt bevaringsverdig og er på Byantikvarens gule liste. Maleriene fra 1911 hadde behov for konservering og det ble gitt tilskudd fra Kulturminnefondet for bevaring. Alle maleriene ble demontert, renset på baksiden, stabilisert og renset for smuss på forsiden. Skader ble kittet og retusjert. Emneord Lerretsmalerier, konservering, rensing, store format Avdelingsleder Merete Winness 3

4 4 NIKU Oppdragsrapport 86/2012

5 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Historikk Materialbruk Generell tilstand før behandling Bunnmateriale Malingslag Ferniss Behandling Demontering Behandling av bakside og lerret Behandling av malingslag Konsolidering Rensing Kitting Retusjering Fernissering Remontering Anbefalinger Litteratur Vedlegg Kort beskrivelse av tilstand og behandling av hvert maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Maleri Materialbruk

6

7 1 Bakgrunn På bakgrunn av en henvendelse fra Ole Tørklep AS til NIKU 6. august 2010, ble det foretatt en befaring av syv veggfaste malerier av Bernhard Folkestad i Inkognitogaten 1, 0258 Oslo. Befaringen ble utført av malerikonservatorer fra NIKU med tanke på tilstandsvurdering og behandling (Jernæs 2010). Det ble søkt om tilskudd fra Kulturminnefondet, noe som ble innvilget. 2 Historikk Inkognitogaten 1, 0258 Oslo, ble bygget i 1868 og tegnet av A. Lenschow (Myhre 1990). Bygget er i nygotisk stil og står på Byantikvarens gule liste som spesielt bevaringsverdig. Bernhard Folkestad ( ) gikk i lære som dekorasjonsmaler ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) og utførte i perioden flere veggdekorasjoner i private hjem (Østby 1982). Maleriene i trappehuset i Inkognitogata 1 var de første av slik art. Maleriene ble malt i , mens Thorleif Schelderup eide villaen. Maleriene ble utført med en frodig koloritt og eksotiske motiver, og det er dette uttrykket kunstneren er mest kjent for. Samme stil sees blant annet i hagestuen på Sinsen gård ( ) og på en frise utført i spisestuen i grosserer Alfred Larsens villa i Drammensveien ( ). Maleriene 1-7 fra venstre til høyre. 7

8 3 Materialbruk Til sammen syv malerier malt på lerret henger i trappehuset i Inkognitogaten 1. 1 Alle maleriene er spent opp på blindrammer med støttelabanker på baksiden (maleri 4 har ikke støttelabank). Blindramme for lerretene er montert rett på murveggen. Maleri 2. Bakside. Maleriene er malt på vevet lerret med en tynn, lys industrielt preparert grundering. Maleriene er malt med underbundet olje og alle maleriene er fernissert, bortsett fra maleri 4. Malingen er i hovedsak tynt påført, men flere steder er det pastose strøk. 4 Generell tilstand før behandling Se vedlegg 8.1 for nærmere tilstandsvurdering av hvert enkelt maleri. 4.1 Bunnmateriale Alle maleriene var svært skitne på baksiden. Mye støv, skitt og løs murpuss hadde samlet seg mellom lerret og blindramme. Noen nisjer hadde også fuktskader i murpuss og noe mugg, hovedsakelig bak maleriene 3-5 som henger på yttervegg. 1 Maleriene nummereres fra 1-7, nr. 1 er det nederste fra 1. til 2. etasje. 8

9 Maleri 3. Løs murpuss mellom nedre blindrammekant og lerret. Nisje bak maleri 4. Vannskader og noe mugg til høyre i nisjen. Maleriene 3-7 hadde fuktskader på baksiden. Mest tydelig var det på maleri 7 der nedre del hadde betydelige skader. Fuktskadene hadde ført til slapt lerret, oppskallinger og løs maling. I tillegg var det enkelte steder fullstendig nedbrytning av lerretet. På maleriene 3-6 var fuktskaden lokalisert på bakre blindrammekant, det vil si den delen av lerretet som ligger inntil selve murveggen. Her hadde fukten forårsaket fullstendig nedbrytning av lerretet. 9

10 Maleri 5. Fullstendig nedbrutt lerret på bakre blindrammekant på grunn av fuktskade. Maleriene bar preg av at det var store tunge lerret som hadde blitt slakke i oppspenningen. Særlig de to største maleriene (nr.1 og 7)hadde større deformasjoner i nedre del. Maleri nr. 6 hadde også en slakk oppspenning. Ut over den estetiske sjenansen med bulkete lerret, så var det en viss risiko knyttet til slike store deformasjoner. Dette kunne sees i nedre kant på maleri nr. 7, der det stedvis var mye løs maling. Her hadde en fuktskade forårsaket større deformasjoner, og lerretet hadde fått vannskjolder og var blitt meget stivt. Noen av deformasjonene var forårsaket av press fra støttelabankene som var en del av blindrammen som lerretene er oppspent på. Noen punktdeformasjoner kunne sees på grunn av gjennomslag fra spikere. Det var i tillegg mekaniske skader på alle maleriene i form av skrap i ferniss og malingslag. Noen steder lå store mengder puss, kiler og smuss fastkilt mellom lerret og blindramme. Dette gjorde at det kom punktvise bulker som forårsaket press mot lerretet. Dette kunne sees særlig i nedre kant av lerretet på maleri nr Malingslag Foruten de mekaniske skadene og løs maling forårsaket av fuktskaden på maleri 7, var malingslagene på alle maleriene i god stand. Det var søl fra interiørmaling og søl fra vann, kaffe og lignende på samtlige malerier. Dette kunne sees spesielt på maleri nr. 6 der en brunlig væske hadde rent nedover midten av maleriet. 10

11 Maleri 6. Brunt søl på malingslaget. Det er noen tidligere reparasjoner på maleriene, særlig sees en større retusj i maleri nr. 1. Retusjen viste seg ved demontering av maleriet å være en tidlig riftreparasjon. Maleri 1. Gammel retusj. Maleri 1. Gammel riftreparasjon på baksiden. Det er spor av tidligere forsøk på rengjøring, særlig på maleri nr. 3. Alle maleriene hadde særlig skitne overflater. Dette kunne sees spesielt i øvre deler av alle maleriene, samt på maleriene som henger mot ytterveggen. Støv, skitt og sot var akkumulert på overflaten. Det var tydelig at skitten hadde satt seg der det hadde vært luft- og fuktgjennomtrenging fra baksiden. Det vil si at der det er rammeverk på baksiden, fremstår området som renere enn der det bare er murvegg på baksiden. De tre maleriene som henger på ytterveggen var særlig skitne sammenlignet med de andre. Dette indikerte at fukt og luft har bidratt til at støv og skitt festet seg til overflaten. 11

12 4.3 Ferniss Alle maleriene er fernissert bortsett fra maleri 4. Fernissen er blank og ikke særlig nedbrutt. Kun ett sted var det tegn til nedbrytning av fernissen; maleri 1, i ansiktet til kvinnen med fruktfat. 5 Behandling Behandlingen av alle maleriene ble utført i Inkognitogaten 1, Oslo , av malerikonservatorer fra NIKU. Materialer som er benyttet er beskrevet i kapittel 6.2 Materialbruk. 5.1 Demontering De gullmalte pyntelistene innerst mot maleriene ble demontert først. Deretter ble listverket rundt maleriene forsøkt løsnet. Demonteringen av listverket viste seg å være både tidkrevende og vanskelig. Listverket var festet med skruer. Skruene var kittet og overmalt flere ganger, noe som gjorde det vanskelig å finne dem. Maling og kitt ble skrapet av profilen på listverket for å finne skruene. Sporet i skruene var delvis ødelagt, og fulle av kitt, og i noen tilfeller måtte skruene tas ut med tang. Det ble bygget ett stillas i trappeoppgangen for å rekke opp til listverket øverst mot taket. Maleri 1. Stillas brukt til å rekke opp til listverket mot taket, samt for å rense øvre del av maleriet etter remontering. 12

13 Maleri 7. Gammel skrue med ødelagt spor. 5.2 Behandling av bakside og lerret Alle maleriene ble støvsuget på baksiden. Alle maleriene ble løsnet fra blindrammen i nedre kant for å fjerne murpuss og kiler som hadde lagt seg mellom lerret og blindramme. På noen malerier hadde mengden av murpuss skapt store deformasjoner i maleriets nedre kant. Rustne spiker som festet lerret til blindramme ble fjernet og nye, galvaniserte spikre ble tilført. Maleri 4. Nedbrutt lerret som følge av fukt som forårsaker rustne spiker til høyre. Ny spiker til venstre. 13

14 Lerretet på maleriene 1 og 7 ble også løsnet fra blindrammen i nedre kant for å fjerne murpuss mellom lerret og blindramme, og for å fjerne deformasjoner i lerretet. Lerretet i blindrammekanten var enkelte steder noe nedbrutt, men ikke i slik grad at en kantdublering ville være nødvendig. Blindrammekanten ble forsterket med bendelbånd mellom lerret og nye stifter i oppspenningen. Maleri 1. Ny oppspenning i nedre kant med bendelbånd og stifter. Alle maleriene fikk festet løse kiler og tilført kilestoppere for å hindre at kilene faller ut, legger seg mellom lerret og blindrammekant og forårsaker deformasjoner i lerretet. For å beskytte baksiden ble Tyvek festet med stifter på baksiden av alle maleriene. Dette vil beskytte baksiden av maleriene for fukt og fremtidig løs murpuss, støv og skitt. 14

15 Maleri 4. Beskyttende Tyvek på baksiden. 15

16 5.3 Behandling av malingslag Konsolidering Maleri 7 fikk forsidebeskyttelse med 3 % størlim på japanpapir langs hele nedre kant, slik at løs maling ble beskyttet under demontering og arbeidet med ny oppspenning. Deretter ble forsidebeskyttelsen fjernet med fukt og løs maling konsolidert med Lascaux medium for konsolidering, påført med spisspensel, langs hele nedre kant, samt øverst til høyre Rensing Alle maleriene ble renset for overflatesmuss med 2 % triammoniumcitrat og etterrenset med vann. Blindrammekantene ble renset tørt med polyuretan-svamp da kantene ikke var fernissert og malingen var noe vannløselig. Maleri 5. rensing av forsiden. 16

17 5.3.3 Kitting Avskallinger i maleriene 1, 3, 6 og 7 ble kittet med Modostuc. Kittingen ble utført for å bygge opp skadeområdet slik at en retusjering av område vil bli i samme plan som det originale malingslaget. Maleri 7. Skade kittet med hvit Modostuc Retusjering Avskallinger i maleriene 1, 2, 3, 6 og 7 ble retusjert med løst pigment i 25 % dammar. Mest retusjering ble utført på maleri 7 der hele nedre del og deler av øvre høyre hjørnet ble retusjert. Maleri 7. Kittet område over, retusjert Fernissering Kun området med blanching i maleri 1 og noen eldre, matte retusjer i maleri 7 ble utbedret med 25 % dammar. 5.4 Remontering Maleriene ble remontert med samme listverk og pyntelister. De fleste av de gamle skruene ble byttet ut med nye. Alle nye skruer ble kittet med vokskitt, noe som vil gjøre det enklere å fjerne kittet i ettertid uten å ødelegge sporet i skruehodene. 17

18 6 Anbefalinger Det anbefales å bytte ut de gullmalte pyntelistene, samt oppmaling av listverket rundt. Østfold Byggog vindusrestaurering AS 2 har jobbet mye med kunstverk tidligere og kan gjøre både snekker- og malearbeid. Noen nisjer hadde også fuktskader i murpuss og noe mugg. Årsaken til fuktskadene bør utbedres

19 7 Litteratur Jernæs, N NIKU Notat Ref.: 757/10/568/NKj Myhre, J. E. 1990: Oslo bys historie. Hovedstaden Christiania. Fra 1814 til Oslo, Cappelen, side 185. Østby, L. (red.) 1982: Norsk kunstnerleksikon. Bildende kunstnere-arkitekter- kunsthåndverkere. Bind 1. Oslo, Universitetsforlaget, side Vedlegg 8.1 Kort beskrivelse av tilstand og behandling av hvert maleri Maleri 1 Tilstand Litt mindre skittent enn maleriene 3-5 som henger på yttervegg. Noe løs maling langs nedre kant. Noe avskalling som følge av dette. Svært løst lerret i nedre kant. Noe blanching i maleriets venstre kant. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Kiler ble lett banket på plass og festet med kilestoppere. Alle kilene var intakt. Tyvek festet på baksiden med stiftemaskin. Ny oppspenning enkelte steder i nedre kant med stifter og bendelbånd. Renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Avskallinger ikke kittet der avskallingen ikke går helt ned til lerret. Der det kun var lerret igjen ble det kittet med Modostuc. Retusjert med løspigment og 25 % dammar. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt. Forsiden ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann Maleri 2 Tilstand God tilstand, noe skitten. Ingen løs maling/avskallinger på forsiden. Maleriet med minst murpuss mellom lerret og blindramme. Ingen mugg eller ødelagte kanter/rustne spiker. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Lerretet langs nedre blindrammekant ble løsnet for å fjerne murpuss og løse kiler mellom blindrammekant og lerret. Gamle spikre ble byttet ut med rustfrie, galvaniserte spikre. Kiler ble satt tilbake på plass og festet med kilestoppere. Hele blindrammekanten ble renset med polyurethan svamp. Forsiden renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt. 19

20 8.1.3 Maleri 3 Tilstand God tilstand, men svært skittent. Noe fuktskade i øvre høyre hjørne, men kun i bakre blindrammekant. Fuktskaden har ført til svært løs maling/grundering på blindrammekanten. Maleriet har maling helt ut og er grovt kuttet i kantene. Maleriet har sannsynligvis vært større. Ingen løs maling/avskallinger på forsiden. Mye murpuss mellom lerret og blindramme. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Nedre blindrammekant ble løsnet for å fjerne murpuss og løse kiler mellom blindrammekant og lerret. Rustne spikre som korroderer og nedbryter lerretet rundt, ble byttet ut med rustfrie, galvaniserte spikre. Kiler ble satt tilbake på plass og lett festet i tillegg til kilestoppere. Hele blindrammekanten ble renset med polyurethan svamp. Forsiden renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Tyveken vil ikke beskytte mot ytterliggere vannskader på blindrammekanten, kun på selve maleriet. Ett lite tap i signaturen nederst til høyre kittet med Modostuc og retusjert med 25 % dammar og løspigment. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 4 Tilstand God tilstand, men svært skitten. Noe vannskade i alle hjørner, men kun i indre blindrammekant. I nedre høyre hjørnet er lerretet på indre blindrammekant fullstendig borte. Her er lerretet nesten borte, men man trenger ikke ny oppspenningskant. Ingen avskallinger. Noe murpuss mellom lerret og blindramme. Ikke fernissert, vannløselig maling. Kunne ikke renses på samme måte som de andre, fernisserte maleriene. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Kiler ble satt tilbake på plass og lett festet i tillegg til kilestoppere. Hele blindrammekanten ble renset med polyurethan svamp. Forsiden ble først renset med polyurethansvamp. Deretter lett renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Rustne spikre som korroderer og nedbryter lerretet rundt, ble byttet ut med rustfrie, galvaniserte spikre. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 5 Tilstand Baksiden var svært skitten. Ingen skader i lerretet bortsett fra en fuktskade på indre blindrammekant der lerretet er fullstendig nedbrutt. Blindrammen er rett uten fals på ytterkant for å løfte maleriet opp fra selve blindrammen: derav knekk i lerretet på forsiden der labanken er. Maleriets lerret er litt slapt, noe som skaper en bulk i nedre del av maleriet. 20

21 Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Alle kiler ble festet og tilført kilestoppere. Nedre blindrammekant ble løsnet og strammet for å utbedre bulken i nederste del av maleriet. Lerretet ble festet med nye spiker. Tyvek ble festet med stifter direkte på blindrammen. Forsiden ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 6 Tilstand God tilstand, men svært skitten. Noe vannskade i nedre venstre hjørnet men kun i indre blindrammekant. Her er lerretet nesten fullstendig nedbrutt. Noe avskallinger. Noe murpuss mellom lerret og blindramme. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Nedre blindrammekant ble løsnet for å fjerne murpuss og løse kiler som hadde lagt seg mellom lerret og blindramme. Lerretet ble deretter spent opp igjen med nye spiker. Kiler ble satt tilbake på plass og lett festet i tillegg til kilestoppere. Tyvek ble festet på baksiden som beskyttelse med stifter. Hele blindrammekanten ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Forsiden ble renset på samme måte. Avskallinger kittet med Modostuc og retusjert med 25 % dammar og løspigment. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt Maleri 7 Tilstand Litt mindre skittent enn maleriene 3-5 som henger på yttervegg. Mye løs maling langs nedre kant. Noe avskalling som følge av dette. Svært slakt lerret i nedre kant. Behandling Maleriet ble demontert og nisjen bak støvsuget. Baksiden av maleriet ble støvsuget og blindrammen tørket av med en lett fuktig klut. Forsidebeskyttelse med 3 % størlim med japanpapir langs hele nedre blindrammekant før demontering. Hele nedre kant konsolidert med ren LMK etter remontering. Kiler ble lett banket på plass og festet med kilestoppere. Alle kilene var intakt. Tyvek festet på baksiden med stiftemaskin. Ny oppspenning på hele nedre kant med stifter og bendelbånd. Avskallinger i nedre kant og øverst til høyre kittet med Modostuc og retusjert med løspigment og 25 % dammar. Eldre, matte retusjer i nedre kant også sluttfernissert med 25 % dammar for riktig glans. Forsiden ble renset med 2 % TAC og etterrenset med vann. Skruehull i listverk kittet med Bevakitt. 21

22 8.2 Materialbruk Tiltak Metode Materialer Handels-navn Rensing Tørr-rensing Polyuretan svamp Våtrens 2 % Triammonium citrat Materialer (kjemisk sammensetning) Polyuretan Område Blindrammekanter. Pensel og støvsuger for bakside. Malerienes forside. Konsolidering Påført med spisspensel. Lagt ned med varmeskje ca. 60 o C. LMK Lascaux Medium for Konsolidering, en vannbasert dispersjon av en akryl kopolymer Lokalt i områder med løs maling. Påført med spisspensel. I press over natten Cascol Trelim Polyvinylacetat dispersjonslim Områder med løse biter på listverk. Påført varmt, med pensel Størlim 3 % løst i vann. Lim fra størfiskens svømmeblære Forsidebeskyttelse av nedre del av maleri 7. Japanpapir Forsidebeskyttelse a nedre del av maleri 7. Kitting Påført med pensel Modostuc Polyvinylacetat basert kitt Områder med utfall av maling Retusjering Med spisspensel Tørrpigment Kittede områder og områder med utfall 25 % dammar i Shellsol A, etanol, white spirit og Tinivin (UVbeskyttende middel) Naturharpiks Kittede områder og områder med utfall av maling 22

23 Tiltak Metode Materialer Handels-navn Listverk Med drill Novafix treskruer3.5x4 0/24 Materialer (kjemisk sammensetning) Metall Område I gamle skruehull Strukturelle tiltak Galvaniserte spiker Metall Lerretskanter Stifter Metall Lerretskanter og festing av Tyvek Kilerstoppere Plast Alle kiler på alle malerier Tyvek Tyvek er et ikke vevd produkt bestående syntetisk olefin fiber Beskyttelse av malerienes bakside 23

24 Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner. NIKU Oppdragsrapport 86/2012 NIKU hovedkontor Storgata 2 Postboks 736 Sentrum 0105 OSLO Telefon: NIKU Tønsberg Farmannsveien TØNSBERG Telefon: NIKU Bergen Dreggsallmenningen 3 Postboks 4112 Sandviken 5835 BERGEN Telefon: NIKU Trondheim Kjøpmannsgata TRONDHEIM Telefon: / NIKU Tromsø Framsenteret Hjalmar Johansens gt TROMSØ Telefon:

Irgensepitafiet i Røros kirke

Irgensepitafiet i Røros kirke Norsk institutt for kulturminneforskning Irgensepitafiet i Røros kirke Jørgen Solstad Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september 1994 som del av Stiftelsen for naturforskning

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN. Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune. Berg, Sveinung Lindblom, Inge NIKU OPPDRAGSRAPPORT 231/2012 HOVTUN Kulturminnefaglig innspill til reguleringsplan for Hovtun, Hurum kommune Berg, Sveinung Lindblom, Inge Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

Alterskapet i Hadsel kirke

Alterskapet i Hadsel kirke Norsk institutt for kulturminneforskning Alterskapet i Hadsel kirke et alterskap fra senmiddelalderen attribuert til Lekagruppen Undersøkelser og behandling av alterskapet Oppmåling av fire skap i Lekagruppen

Detaljer

Et 1700-talls alterskap fra middelalderen

Et 1700-talls alterskap fra middelalderen Norsk institutt for kulturminneforskning Alterskapet i Grip stavkirke Et 1700-talls alterskap fra middelalderen Konservering 2001-2003 Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU ble

Detaljer

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger 168 Anne Ytterdal i arbeid på malerikonserveringsatelieret på AmS. (TT) Parallelt med rehabiliteringen

Detaljer

Alterskapet i Hamre kirke, Osterøy kommune, Hordaland

Alterskapet i Hamre kirke, Osterøy kommune, Hordaland Alterskapet i Hamre kirke, Osterøy kommune, Hordaland Konservering 1999/2000 Tine Frøysaker NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende faste publikasjoner:

Detaljer

Den korsfestede Kristus fra Skafså kirke, Tokke kommune i Telemark

Den korsfestede Kristus fra Skafså kirke, Tokke kommune i Telemark Norsk institutt for kulturminneforskning Den korsfestede Kristus fra Skafså kirke, Tokke kommune i Telemark Undersøkelser og konservering Randi Gjertsen Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU

Detaljer

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Norsk institutt for kulturminneforskning Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Rehabilitering 1999-2000 Brit Heggenhougen Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september 1994 som

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014.

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr.

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Det gyldne hollandske alterskap i Leka kirke, Nord-Trøndelag

Det gyldne hollandske alterskap i Leka kirke, Nord-Trøndelag Norsk institutt for kulturminneforskning Det gyldne hollandske alterskap i Leka kirke, Nord-Trøndelag Konservering og restaurering Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Kunnskap om husets historie og om materialbruken er selve grunnlaget for å kunne gjennomføre en restaurering som tilfredsstiller antikvariske

Kunnskap om husets historie og om materialbruken er selve grunnlaget for å kunne gjennomføre en restaurering som tilfredsstiller antikvariske 9. Dokumentasjon 9.3.1. Overflater: Fargeundersøkelse Vedlikehold av bygninger skjer gjerne ved at de males og tapetseres på nytt. I eldre hus kan det derfor være mange lag av maling og tapet. Ved restaurering

Detaljer

Bergstadens Ziir; Røros kirke

Bergstadens Ziir; Røros kirke Bergstadens Ziir; Røros kirke Tilstand og tiltak Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU ble etablert 1. september 1994 som del av Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning,

Detaljer

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2012 ble det søkt om penger til restaurering og vedlikehold av freda

Detaljer

Valg av metoder for reperasjon av bøker. Innhold N U M M E R 12. Søren Ibsen

Valg av metoder for reperasjon av bøker. Innhold N U M M E R 12. Søren Ibsen En skriftserie fra Universitetsbiblioteket i Trondheim ISSN 1502-0800 Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim N U M M E R 12 Dette verket er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Ole J Holt konsulenttjenester

Ole J Holt konsulenttjenester Blaker kapell i Sørum kommune. Vurdering av fremtidig vern Ole J Holt konsulenttjenester Kulturminnevernkonsulent / Bygningsantikvar Innledning Ole J Holt konsulenttjenester er engasjert av Sørum kommune

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

Jærbuen II. Dokumentasjon av overbygg og forluke samt synfaringsrapport. HFS rapport nr 1 2008 v/ Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter

Jærbuen II. Dokumentasjon av overbygg og forluke samt synfaringsrapport. HFS rapport nr 1 2008 v/ Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter Jærbuen II Dokumentasjon av overbygg og forluke samt synfaringsrapport HFS rapport nr 1 2008 v/ Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter Jærbuen II Rapport nr. 1 Av Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter

Detaljer

Kjøpmannsgata 53/55 AAR 4825 Bygningsdokumentasjon og analyse høsten 2012 Knut Haaland Grøttland, Peder Bua, Cecilie Schei, Anette Rudshaug, Cathrine

Kjøpmannsgata 53/55 AAR 4825 Bygningsdokumentasjon og analyse høsten 2012 Knut Haaland Grøttland, Peder Bua, Cecilie Schei, Anette Rudshaug, Cathrine Kjøpmannsgata 53/55 AAR 4825 Bygningsdokumentasjon og analyse høsten 2012 Knut Haaland Grøttland, Peder Bua, Cecilie Schei, Anette Rudshaug, Cathrine Johansen Rønningen og Marthine Fjellberg Wibe. 1 2

Detaljer

Ikonene i St. Georgs kapell, Neiden, Sør-Varanger kommune

Ikonene i St. Georgs kapell, Neiden, Sør-Varanger kommune NIKU Rapport 11 Ikonene i St. Georgs kapell, Neiden, Sør-Varanger kommune Kontekst, motiver, teknikk og restaurering Terje Norsted Norsted, T. 2007. Ikonene i St. Georgs kapell, Neiden, Sør-Varanger kommune.

Detaljer

Tilstandsrapport damplokomotivet i Ny-Ålesund 2012 Av Jan Petter Brennsund metallkonservator, Norsk Folkemuseum

Tilstandsrapport damplokomotivet i Ny-Ålesund 2012 Av Jan Petter Brennsund metallkonservator, Norsk Folkemuseum Tilstandsrapport damplokomotivet i Ny-Ålesund 2012 Av Jan Petter Brennsund metallkonservator, Norsk Folkemuseum Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Tilstandsrapport Damplokomotiv

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

6 HUS. Byantikvaren i Tromsø

6 HUS. Byantikvaren i Tromsø 6 HUS Byantikvaren i Tromsø 1 2 VERNEVERDIGE HUS EIERNE FORTELLER Petersborggata 33 side 6 Dramsveien 41 side 10 Storgata 137 B side 14 Storgata 14 og 16 side 18 Reinen gård side 22 Låven på Kaldslett

Detaljer

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Vinduer INNHOLD HVORFOR TA VARE PÅ GAMLE VINDUER? KULTURHISTORISK VERDI s 2 BRUKSVERDI s 2 LEVETID/KVALITET s 2 MILJØHENSYN s 3 ØKONOMI s 4 VINDUSHISTORIKK s 5

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

STRIDEN OM VIKINGSKIPENE

STRIDEN OM VIKINGSKIPENE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 145/2012 STRIDEN OM VIKINGSKIPENE En systematisering av et empirisk materiale Skrede, Joar Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer