Dekontaminering. Dekontaminering. Dekontaminering. Når skal man rense? Når skal man rense? (II)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dekontaminering. Dekontaminering. Dekontaminering. Når skal man rense? Når skal man rense? (II)"

Transkript

1 Hvorfor? Hindre at skadelige agens fortseler å skade pasienten Hindre at skadelige agens fra pasienten forårsaker sekundær skade av andre Når skal man rense? Pasienter som er kontaminerte med Væske aerosoler eller fast stoff av farlig agens må renses. Det er ikke nødvendig å vaske hud eler eksponering for ren gass eller damp, MEN Fjerning fra forurenset område Rerning av klær og evt. langt hår/skjegg stridsgasser er væsker som er fordampet eller i aerosolform kontaminert med væske direkte Damp kan kondensere på klær avkledning for å hindre sekundærkontaminering. Så lenge klærne er tørre trenger man imidlerhd ikke y&erligere dekontaminering. Når skal man rense? (II) N- hendelser: Personer som har oppholdt seg på steder hvor radioak=vt materiale blir frigjort i forbindelse med eksplosjoner eller på annen måte. NB pasienter utsal for stråling (uten å være Hlgriset med radioakhvt materiale) trenger ikke rens. B- hendelser: Personer som antas forurenset med anthraxsporer (hvil pulver) på huden. Døde skal ikke renses akul skal bli liggende såfremt ikke Hl fare for andre 1

2 Er det gigig agens på skadested? Ved masseskadesituasjon: Klinisk =lstand er verre enn fysiske skader ejer traumer skulle =lsi LuGveissymptomer, tungpust, slimhinneirritasjon, utslej, blemmer, oppkast, koma, kramper, små pupiller Lukt Omgivelser: Døde dyr, manglende insektliv, misfarging av planter Oljeak=ge dråper, hinne på vann etc. Lokal lavtliggende sky/tåke Særlig rensetrengende agens: Nervegasser Hudgasser (Irriterende gasser) Sykehus 2 Skadested Sykehus 1 Sykehus 3 AKTØRER PÅ SKADESTED Skadested med farlig giggass/nervegass, Oslo Vindretning Warm Hot SAPL Cold POLITI: INNSATSLEDELSE ETABLERE SPERRINGER ESTIMERE RESSURSBEHOV REKVIRERE STØTTE BRANNVESEN (EVENT SPES.ENHETER): EVAKUERING (DE SOM IKKE KAN GÅ) SLUKKE/STENGE LIVREDDENDE SANERING Kun personale iført verneutstyr for maksimal beskyttelse i Hot zone BRE evakuerer Hl uren side av rensestasjon Hot zone Sperre 1 Warm Zone Sperre 2 Cold zone Ambulansepersonell med vernedrakter kan slippe Hl på uren side av rensestasjon for akul behandling av urene pasienter, men ikke inn i farlig område Oppsamling: behandling, transport Transport sykehus (ambulanse) SIVILFORSVARET Etter 1-2 timer DEKON Vente Transport AMBULANSEPERSONALE/ SYKEPLEIER/LEGE: FØRSTEHJELP/ O 2 ANTIDOT DEKONTAMINERING / TRANSPORT Sperre 3 Publikumssperre 2

3 Transport Særlige hensyn Forhindre kontaminering: Dekke Hl bårer med plast Gass: god luaing, Hldekke pasienten med pustende materiale (laken) slik at avdamping fra huden ikke stoppes RadioakHvt materiale: Dekke Hl pasient under transport, avdekke ved molak MoJak sykehus Kan rense seg selv etrengende Trenger hjelp Hl rens Triage Ferdig rensede pre- hospitalt og ikke rensetrengende Kommunikasjon fra skadested!! Behandlingstrengende Ikke behandlingstrengende MoLak Oppsamlings- / observasjonslokale Vik=ge prinsipper Enkelt Likt Raskt Klær pakkes vekk i plastkkposer (doble): remove it from others, keep it off yourself and don t spread it around generelt prak=sk =lnærming 1. Fjerne klær, sko, klippe vål hår og skjegg = minimumsrens 2. Spyle med vann 3. Vask med såpe og vann 4. Tilleggsprosedyrer: absorpsjon eller hydrolysering Den første Hden: størst behov, minst ressurser De enkle Hltakene er de vikhgste Start med ansikt/munn Eventuelle =lleggsprosedyrer rens Fortynnet hypokloril (0,5%) Absorberende stoffer Fullers jord, mel, pulversåpe, akhvert kull etc RSDL (ReacHve Skin DecontaminaHon LoHon) GI dekontaminasjon Lungedekontaminasjon 3

4 Når trenger man å rense? Hvor skal man rense? Hvordan skal man rense? Hvordan skal man monitorere ucørt rens? Hva er godt nok? Triage før og under rens Prioritering Hl rens Forskjellig rens Hl oppegående og Hl liggende syke? Behandling før og under rens? Monitorering av rens.?? Symptomer hos personale CAM og Geigerteller For alle prakhske formål: ucørt av brann- og redning på rensestasjon ved skadested er GOD NOK for behandling og transport videre! Kommunikasjon om rensing i behandlingskjeden Når trenger man å rense? Hvor skal man rense? Hvordan skal man rense? Hvordan skal man monitorere ucørt rens? Hva er godt nok? Triage før og under rens Prioritering Hl rens Forskjellig rens Hl oppegående og Hl liggende syke? Behandling før og under rens? Kommunikasjon om rensing i behandlingskjeden 4

5 Medidinsk behandling prehospitalt Hva finnes av behandling ute? Autoinjektorer Oksygen Ambulanseutstyr og - medikamenter BeskyLelse av medisinsk personell Level C PPE Brukes ved medisinsk behandling på uren side av rensestasjon (warm zone) Autoinjektorer Inneholder Atropin (2mg) ReakHvator (obidoxim 150 el 220 mg) Oslo Lager (kasse) i molak Bringes ut Hl skadested med ambulanse CBRN- bil Andre aktuelle anhdot Cyanokit Naloxon Nasjonal standard for triagering av masseskade Merking av rensede pasienter: Når trenger man å rense? Hvor skal man rense? Hvordan skal man rense? Hvordan skal man monitorere ucørt rens? Hva er godt nok? Triage før og under rens Prioritering Hl rens Forskjellig rens Hl oppegående og Hl liggende syke? Behandling før og under rens? Separat tag (ikke samme som alvorlighetsgrad) Kun merking av de som ER renset eller IKKE har rensebehov Disse skal ikke bidra Hl kø på rensestasjoner innover i kjeden Alle som ikke er merket må vurderes for rens. Tydelig kommunikasjon innover i kjeden Kommunikasjon om rensing i behandlingskjeden 5

6 Oppsummering dekontaminering Det enkle er det beste og vikhgste Av med klær evt vask med såpe og vann. Flyt i systemet! Flaskehals oae på ren side! Én person dirigerer og styrer renselogishkken Triage og behandling på begge sider av rensestasjon et pasient er per definisjon ren! Men kvaliteten kan/bør monitoreres 6

Hva blir annerledes ved CBRN hendelser?

Hva blir annerledes ved CBRN hendelser? Hva blir annerledes ved CBRN hendelser? Fakta, forståelse og praktiske aspekter Skandinavisk akuttmedisin Gardermoen 21 mars 2012 Helge Opdahl, overlege, dr. med. Nasjonalt Kompetansesenter for NBC medisin

Detaljer

HÅNDBOK I NBC MEDISIN

HÅNDBOK I NBC MEDISIN HÅNDBOK I NBC MEDISIN (Versjon 2 kun elektronisk utgave) Nuclear (Nukleær - stråling) Biological (Biologisk mikroorganismer/toksiner) Chemical (Kjemisk giftige/skadelige agens) Utgitt av Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Veiledning. til norske fiskere ved funn av kjemiske stridsmidler. www.kystverket.no VEILEDNING TIL NORSKE FISKERE

Veiledning. til norske fiskere ved funn av kjemiske stridsmidler. www.kystverket.no VEILEDNING TIL NORSKE FISKERE Veiledning til norske fiskere ved funn av kjemiske stridsmidler Målet med denne veiledningen er å gjøre fiskere i stand til å håndtere farer fra dumpet ammunisjon som inneholder kjemiske stridsmidler.

Detaljer

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 INNHOLD 1. Bevisstløshet 4 2. Brannskade 4 3. Forstuing og brudd 6 4. Sårskader 7 5. Slag 8 4 FØRSTEHJEP Forord Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt

Detaljer

Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider

Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider INNLEDNING Forståelse av arbeids- og kapittelrekkefølgen i medisinsk del Varsling Diverse operative prosedyrer Tidsaspekter: Blå sider Fremme Primærundersøkelse / primær håndtering Sekundærundersøkelse

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

Farlig gods. Håndbok

Farlig gods. Håndbok Farlig gods Håndbok 2 8 Forord Denne håndboka er utviklet gjennom et samarbeid mellom DSB og en rekke ressurspersoner i det norske brannvesen, og også på grunnlag av innspill fra personer i politi og

Detaljer

Vindafjord Jakt og Fiskelag

Vindafjord Jakt og Fiskelag Grunnleggende strategier for førstehjelp når du er i øde villmark Det farlige stedet Pulsåre blødning er en livstruende skade. Med en trykkbandasje kan du stanse den. Trøkk først igjen såret med fingrene

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund (Innføringen gir ikke fullverdig førstehjelpskompetanse, og må kun sees på som en innføring over noen viktige prinsipper for handling ved

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Utdrag fra Regelverk DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETET Heftet inngår som del av HMS-arbeidet ved Institutt for

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Formål Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere,

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Nasjonal veileder for masseskadetriage Nasjonal veileder IS-0380 Nasjonal veileder for masseskadetriage Definisjon av prioriteringsgrupper og anbefalte metoder for forenklet pasientvurdering ved store ulykker og masseskadesituasjoner Publikasjonens

Detaljer

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Kurshefte livberging i åpent vann Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller i vann slik at du kan

Detaljer

Nye operative veiledere - PLIVO og helsetjenestens organisering av skadested

Nye operative veiledere - PLIVO og helsetjenestens organisering av skadested Nye operative veiledere - PLIVO og helsetjenestens organisering av skadested Daglig leder/overlege Jan Erik Nilsen Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) NAKOS Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

CBRNe-senteret Akuttmed.avd., Med. klin. Oslo universitetssykehus HF PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo, Norge +47 22 11 91 01 (kontortid)

CBRNe-senteret Akuttmed.avd., Med. klin. Oslo universitetssykehus HF PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo, Norge +47 22 11 91 01 (kontortid) CBRNe-senteret Akuttmed.avd., Med. klin. Oslo universitetssykehus HF PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo, Norge +47 22 11 91 01 (kontortid) +47 22 11 73 50 (døgnvakt) cbrne@ous-hf.no Faglige råd for prehospital

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011

Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper. Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral - hygieniske prinsipper Marit Mathisen leder smittvern Lillestrøm 17. mars 2011 Adferd i sterilsentral.. hygieniske prinsipper Ved å tenke smittevern i alle arbeidssituasjoner, bidrar

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer